Venäjän turvallisuustarpeet ja Yhdysvaltojen imperialistinen strategia; Suomi länsivaltojen pelinappulana

Venäjä esitti viime vuoden loppupuolella NATO-liittouman maille, ja erikoisesti Yhdysvalloille suunnitelman turvallisuuden saavuttamiseksi Venäjän ja Yhdysvaltojen sekä sen johtaman NATO-liittouman maiden välille. Venäjä halusi takuut länsivaltioilta siihen, että federaation rajojen tuntumaan ei sijoiteta ase- tai ohjustukikohtia. Tähän liittyen Venäjän turvallisuudelle edellytettiin Itä-Euroopan maiden ja myös Suomen jättäytymistä NATO-liittouman ulkopuolelle.  Venäjän toiveena oli myös Ukrainan hallinnon joukkojen murhaavan terrorin lopettaminen Donetskin kansantasavaltoja vastaan, kuten myös Ukrainan lupautuminen pysytellä NATOn ulkopuolella.  

Venäjän turvallisuustarpeet ja länsivaltojen hyökkäävät vaatimukset; kuinka saadaan rauha aikaan? 

Ukrainaan olisi saatu rauha ja Venäjän sekä Ukrainan välinen konflikti olisi vältetty, jos Venäjän suunnitelmaan Euroopan ja Itä-Euroopan alueen turvallisuuden vakauttamiseen olisi suostuttu. 

[Kuinka sitten saadaan rauha aikaan? Poikkeuksena länsivaltojen virallisesta mielipiteestä Ukrainan ja Venäjän väliseen konfliktiin esimerkiksi professori Mearsheimer vastustaa rohkeasti Venäjän saartoa. Hän on painottanut, että yksikään suurvalta ei ole ikinä hyväksyvä itsensä saartamista ja puhumattakaan vihamielisiä joukkoja sekä ydinaseita rajoillaan. Mearsheimer on esittänyt rauhan saavuttamisen ja alueellisen vakauden ylläpitämisen menetelmäksi puolueettoman vyöhykkeen luomista suurvaltojen väliin, saman tapaan kuin mitä oli toisen maailmansodan jälkeen, kun tuolloin Suomi, Ruotsi, Itävalta, Sveitsi ja Jugoslavia olivat puolueettomia. Näin ollen Mearsheimerin mukaan NATOn laajentuminen kohti Suomea, Ukrainaa ja Georgiaa on provokaatio, joka saattaa johtaa sodan laajentumiseen. (Ohessa on Mearsheimerin videolinkki)]  

John Mearsheimer Gives Best Advice to Solve the Russia-Ukraine Crisis | Buddhi – YouTube 

Länsimaissa ja kuten esim. EU-maiden keskuudessa ei kunnioitettu Venäjän turvallisuustarpeita. Vastauksena Venäjän turvallisuusehdotukselle Sanna Marin ja Sauli Niinistö sanoivat, että kullakin maalla oli oikeutensa määrittää omat turvallisuustarpeensa. Tämän mukaan Venäjän turvallisuudesta piittaamatta NATO-liittouma voisi laajeta tukikohtineen vapaasti federaation rajoille saakka sekä miehittää ne geopoliittiset alueet, jotka ovat Venäjälle sotilasstrategisesti tärkeitä. 

Pääministerin ja presidentin lausahdukset kunkin valtion oikeudesta määrittää omat turvallisuustarpeensa eivät voi pitää paikkaansa siinä (NATO-laajentumisen) merkityksessä, jossa oman sekä liittolaisten turvallisuutta parannetaan toisen valtion eli Venäjän kustannuksella. 

Marinin ja Niinistön lausunnot ovat täysin ristiriidassa Istanbulin julistuksen (1999) kanssa. Julistuksessa kylläkin vahvistetaan jokaisella maalla olevan oikeutensa valita turvallisuusjärjestelmänsä, mutta omaa turvallisuutta ei voida lujittaa toisen valtion turvallisuuden kustannuksella.  

Jo vuodesta 2008 alkaen on ollut täysin selvää, että transatlanttisen liittouman painostuspolitiikka Venäjää vastaan pakottaisi federaation puolustusoperaatioihin Ukrainassa. Tämän väittämän puolesta puhuu se, että juutalaismafia operoi Yhdysvaltojen ja sen tiettyjen liittolaisten välityksellä vuonna 2014 Ukrainassa vallankaappauksen, jonka myötä Ukraina militarisoitiin ja naamioitiin kansallismieliseen kaapuun. Valtaan noustuaan juutalaishallinto aloitti välittömästi venäjänkielisten itäukrainalaisten vainoamisen, jopa niin, että koko Donetskin kansantasavalta “lainehti veressä”

[Huomautamme, että The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy –teoksen (Mearsheimer ja Walt 2007) vain Israel-lobby on sellainen eturyhmä, joka on onnistunut ohjaamaan Washingtonin ulkopolitiikan täydellisesti erilleen siitä, mitä Yhdysvaltojen kansallinen etu edellyttäisi ja samalla vakuuttamaan amerikkalaiset siitä, että Yhdysvaltain sekä Israelin edut ovat pohjimmiltaan samat. 

Yllä olevaan viitaten on selvää, että Israel-lobby, jota voidaan nimittää myös juutalaismafiaksi, on tällöin myös vuonna 2014 tapahtuneen Ukrainan vallankaappauksen takana. Yhdysvallat ovat siis mainitun mafian hallinnassa, ja Euroopan unioni on Washingtonin kontrollissa.] 

Kaikki NATOn jäsenmaat ovat ratifioineet Suomen jäsenyyden sotilasliitossa 

Turkin parlamentti on tällä viikolla ratifioinut Suomen NATO-jäsenyyden. 

Myös Unkari on hyväksynyt Suomen NATO-jäsenyyden, mutta sekä Turkki että Unkari eivät ole antaneet Ruotsille hyväksyntää sotilasliittoon. 

Nyt ovat poistuneet viimeisetkin esteet Suomen liittymiselle virallisesti Yhdysvaltojen johtaman aggressiivisen sotilasliiton täysjäseneksi. Suomen liittyminen NATOon muodostaa jyrkän vastavedon yllä esitetyille Venäjän toivomukselle ja suunnitelmille rauhan säilyttämiseksi maailmassa. 

Aggressiivisuus Venäjää kohtaa iskee ensimmäisenä valtion talouteen 

East/cham -Finland -verkkojulkaisu kirjoittaa vuonna 2017, että ennen Ukrainan kriisiä suomalaisella elinkeinoelämällä oli vielä merkittävästi toiveikkuutta Venäjä-kaupan suhteen. Tuolloin kaupankäynti oli erittäin vilkasta ja tämä näkyi venäläisturistien suurena määränä Helsingin katukuvassa joulunvieton aikaan. Useat muut kaupungit ja kunnat hyötyivät kyseisestä tilanteesta ja eniten hyötyivät yritykset. 

Samassa julkaisussa viitataan professori Markku Kuisman teokseen Venäjä ja Suomen talous 1700–2015. Mainitussa kirjassa selitetään tyhjentävästi sitä asiaa, että miten Suomi on vaurastunut historian saatossa Venäjän kyljessä. Suomen haasteena on kuitenkin Kuisman mukaan aina ollut Venäjän vakaus.  

Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman työstämä Ukrainan konflikti on murskannut täysin historialliset Suomen ja Venäjän ulkopoliittisesti sekä taloudellisesti hedelmälliset suhteet. Joskin suhteiden tuhoutumisen pääasiallisena syynä ovat Suomen presidentti, pääministeri hallitus ja eduskunta, vain muutamia kansanedustajia lukuun ottamatta. Näiden instituutioiden edustajat noudattavat tarkasti ulkomailta annettuja ohjeita tai käskyjä, mitkä annetaan Washingtonin ja Brysselin toimesta. Tähän käskytykseen on sisältynyt Suomen alueen asettaminen Yhdysvaltojen johtaman NATO-maiden liittouman sillanpääasemaksi Venäjää vastaan. Lisäksi Yhdysvaltojen imperialistista suurstrategiaa noudattaen Suomen “sisä- ja ulkopoliittinen” linja on muodostettu erittäin vihamieliseksi Venäjää vastaan. Tähän sisältyen maamme on tukenut taloudellisesti, sotilaallisesti ja aseellisesti Ukrainaa, joka käy Yhdysvaltojen sijaissotaa Venäjää vastaan. Virallinen Suomi on innolla osallistunut Venäjän vastaisiin sanktioihin, ja laittomalla Isäntämaasopimuksella sekä NATOon liittymisellä maamme on sinetöinyt vihamieliset suhteensa hamaan tulevaisuuteen tärkeimmän naapurimme suurvalta Venäjän kassa.  

Globaalia valtapolitiikkaa ajatellen, Euroopan unioni on Yhdysvaltojen hallinnassa. Täten sekä Washington että Bryssel ovat kansainvälisen juutalaismafian (Mearsheimer & Walt 2007) kontrollissa, sillä mainittu mafia hallitsee miltei suvereenisti Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikkaa. 

Suomen NATO-jäsenyyden virallistaminen täydentää maamme perikatoa, jota jäsennämme jäljempänä: 

Suomi liittyy sotilasliittoon ilman varauksia, joka tarkoittaa sitä, että maamme valtaapitävät poliitikot suorastaan vaativat ydinasetukikohtia Suomen maaperälle. Tässä tilanteessa Venäjän velvollisuutena on federaationsa ja kansallisen kulttuurinsa säilyttämiseksi pommittaa kaikki tukikohdat romuksi ja miehittää osa Suomea. 

Mikäli tällainen miehittäminen tapahtuu, olisi hyvin toivottavaa, että Venäjän sotilaallinen operaatio tekisi selvää Suomen maan- ja valtiopetokseen sekä suoranaisiin sotarikoksiin syyllistyneistä poliittista valtaapitävistä, osasta viranhaltijoita ja tietysti valhe- eli valtamediasta ja siihen liittyen Mediapoolista. 

Venäjän avustuksella Suomella olisi jälleen mahdollisuus itsenäistymiseen eli irtautumiseen EU:sta, eurosta (ulos EMUsta ja valtion oma valuutta tilalle), Isäntämaasopimuksesta ja luonnollisesti myös NATOsta ja maamme voisi olla tiiviissä yhteistyössä BRICS-maiden kanssa. BRICS-maat edistävät multipolaarista maailmaa, joten olisi maallemme edullista olla tässä yhteisössä mukana, toisin kuin liittyneenä, ja jopa alistettuna Yhdysvaltojen johtamaan yksinapaiseen maailmanjärjestykseen, mitä yritetään ylläpitää voimakeinoin. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Pavlova, Uliana (28.1.2022). CNN. US and NATO responses fail to address Russia’s main concerns, says Foreign Minister Lavrov. Osoitteesta: https://edition.cnn.com/2022/01/27/europe/ukraine-russia-news-thursday-lavrov-intl/index.html <Viitattu: 31.3.2023> 

Meardheimer (2015). John Mearsheimer Gives Best Advice to Solve the Russia-Ukraine Crisis | Buddhi – YouTube. Osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=lfk-qaqP2Ws&t=2s <Viitattu 2.4.2023> 

EK (2000). Euroopan turvallisuuden peruskirja ja Istanbulin huippukokouksen julistus 1999 | Eduskunnan kirjasto | Eduskunnan kirjasto @ Finna. Osoitteesta: https://eduskunnankirjasto.finna.fi/Record/ekk.993289784006250 <Viitattu 31.3.2023> 

Mearsheimer,  John & Walt, Stephen (2007). The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy. Farrar, Straus and Giroux. 

Publico.pt (30.9.2014). Rússia acusa Ucrânia de cometer ”genocídio” da população russófona. Osoitteessa: https://www.publico.pt/2014/09/30/mundo/noticia/russia-acusa-ucrania-de-cometer-genocidio-da-populacao-russofona-1671388 <Viitattu 31.3.2023> 

BBC (31.3.2023).Turkey approves Finland Nato membership bid. Osoitteessa: 

 https://www.bbc.com/news/world-europe-65132527 <Viitattu 1.4.2023> 

Bayer, Lili (27.3.2023). Politico. Finland on course for NATO membership after Hungarian vote. Osoitteessa: https://www.politico.eu/article/hungary-parliament-backs-finland-nato-bid/ <Viittaus 1.4.2023> 

Aminoff, Jukka (10.4.2017). EastCham Finland ry. Miksi Venäjä on Suomelle tärkeä markkina? – EastCham Finland ry. Osoitteessa: https://www.eastcham.fi/blogit/miksi-venaja-on-suomelle-tarkea-markkina/ <Viitattu 1.4.2023> 

7 kommenttia

 1. Tuossa käännetään todellisuus nurinpäin Venäjän eduksi. Kirjoittajan mielestä Venäjällä on oikeus asettaa vaatimuksia toisille turvallisuutensa nimissä, mutta toisilla ei ole oikeutta tehdä päätöksiä oman turvallisuutensa suhteen oman makunsa mukaan. Siispä kirjoittaja katsoo, että Venäjä saa määrätä toisten turvallisuusasioista Venäjän eduksi.

  Tosiasiassa Venäjällä on oikeus ratkoa turvallisuuttaan omalta osaltaan, mutta ei kiistää toisten oikeutta oman turvallisuutensa varmistamiseen.

  On myös huomioitava, että todistettavasti Venäjän naapurit tarvitsevat turvaa Venäjää vastaan, eikä Venäjällä ole mitään oikeutta kiistää sitä. Venäjän lähtökohta on, että naapureiden tulee alistua olemaan Venäjälle etupiiriä, jota Venäjä määräilee. Syy on mitä ilmeisimmin siinä, että Venäjä haluaa pitää naapurinsa heikkoina, jotta Venäjä voisi napsia niitä halutessaan. Näinhän Venäjä on tehnyt jo satoja vuosia kasvaessaan Moskovan ruhtinaskunnasta nykysiin mittoihinsa. Kautta historian Venäjä on ollut naapureilleen vaara.

  Venäjä puhuu usein historiallisista syistä palautella valtaansa ympäröiviin maihin, muka Venäjälle kuuluviin alueisiin. Jos Venäjän historiaa katsotaan, kuuluu Venäjälle Moskovan ruhtinaskunnan alue, siis läntti maata Moskovan ympärillä, ei muuta. Se Venäjälle suotakoon.

  Plusääni(11)Miinusääni(10)
 2. VALTAMEDIA VOITTI
  Kuinka älykkäästi juutalaiset ovat toimineet valloittaessaan USA:n tiedotusvälineet. Media on nykyisin ensimmäinen valtiomahti. Demokratia ei toimi maissa, joissa valtamedia on juutalaisten hallussa. Ihmiset kaikissa maissa on aivopesty valtamedian avulla. Nyt Suomen eduskuntavaaleissa ns, pienpuolueet eivät saaneet yhtään paikkaa, mikä johtuu siitä, että valtamedia oli aivopessyt kansan. Suomessa ei enää ole oppositiota eduskunnassa. Ano Turtiaistakaan ei valittu.
  Mutta taistelu jatkuu. Suomi on menettänyt itsenäisyytensä valtamedian ja valtapuolueiden ansiosta. Itsenäisyystaisteluiden tulee jatkua: eroon EU:sta, eurosta ja Natosta, poliitikot syytetyiksi valtiopetoksista. Nyt laittomuus on päässyt valtaan, eikä poliittinen johto ole välittänyt perustuslaista eikä kansainvälisistä sopimuksista. Taistelu Suomen itsenäisyydestä jatkuu. Lue vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  http://islam-radio.net/
  https://naapuriseura.fi/
  https://positv.fi/
  https://novahierosolyma.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.maunosaari.fi/blogi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini,
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(9)Miinusääni(9)
 3. NATO-kakka on laskettu housuun ja se lämmittää vain hetken. Vaaditaan aina vain lisää tavaraa, kunnes kylmä todellisuus puuttuu peliin. Suomalaisten suhteessa Venäjään ihmetyttää ihan filosofis-tietoteoreettisella tasolla, kuinka suomalaiset onnistuvat typistämään tajunnassaan Venäjän yhteen viholliskuvan muotoiseen sapluunaan. Venäjä on ajallisesti, maantieteellisesti, kulttuurisesti, poliittisesti rodullisesti ja kaikilla elämänaloilla valtava ilmiö, josta voi löytää suunnattoman määrän sekä pahaa että hyvää ja kaikkea siltä väliltä. Kuinka paljon ilmiötä nimetä ’Venäjä’ täytyykään tajunnassaan typistää, että saa muodostettua siitä yksioikoisen viholliskuvan ja inhokin. Millainen näiden ihmisten tajunta on sitten muuten. Kuinka kohdellaan ja arvostellaan muita ilmiöitä? Onko itsenäistä tajuntaa ollenkaan?

  Vaalien 2023 jälkeen suomalainen asetetaan tilanteeseen, jossa hänen pitäisi hyväksyä, että Suomea joko mielipiteen kautta tai suoraan johtaa valtaisa joukko väkeä, joiden itsenäisen ja havaintokykyisen tajunnan olemassaolon voi vahvasti kyseenalaistaa. Olemme jo spirituaalisissa ulottuvuuksissa. Jumalan sallimuksesta Saatana ja ilmestyskirjan Mystery Babylon (= monien mielestä USA) on kaikella velhoudellaan sumentanut suomalaisten tajunnan.

  Plusääni(7)Miinusääni(8)
  1. Kun ajatelleen Suomen turvallisuutta, ei pidä tuijottaa Venäjän kaikkiin ominaisuuksiin, vaan ainoastaan Kremliin, sen luonteeseen ja sen imperialistiseen perusajatukseen.

   Pitää muistaa, että Venäjän politiikka ei ole kansan tahtoa, vaan poliitikkojen eli Kremlin tahtoa. Ei venäläinen tavis ole innosutnut hyökkäilemään mihinkään, hän on kiinnostunut hoitamaan omaa elämäänsä ja perhettään siinä kuin kaikki muutkin eri maiden kansalaiset.

   Venäjän imperailistinen ajatus kukoistaa Venäjällä tälläkin hetkellä erilaisissa fasitisissa ryhmissä ja Putin-nuorissa. Innokkaimmat tekevät karttoja siitä, kuinka suureksi Venäjä kasvatetaan ja heille Suomikin on vanhaa historiallista Venäjää. Tätä samaa julistaa Kreml ja se päättää koulutuksesta, missä lapsille opetetaan ”oikeaa ajattelua”.

   Suomelle Venäjä on uhka ja se on näkynyt myös Suomen politiikassa, joka on ollut tähän asti Venäjälle alisteista. Nyt ajat muuttuvat ja eihän alistaja tykkää siitä, että hänen aiemmin alistamansa ei enää ole hänen vallassaan.

   Plusääni(8)Miinusääni(8)
   1. NIMIMERKILLE ”MINÄ”
    Olet tyypillinen valtamedian aivopesun uhri. Putin ei ole koskaan puhunut Ukrainan tai jonkun muun reunavaltion valloittamisesta. Kyseessä on Venäjältä puhdas puolustussota, jota käydään Donbassin vapauttamisen puolesta roisto- ja terroristivaltio USA:ta kohtaan. Ukraina aloitti sodan 17.2.2022 pommittamalla Donbassia ja Venäjä vastasi 24.2.2022. Sitä ennen USA:n tukema terrorivaltio Ukraina oli tappanut venäläisiä maanmiehiään jo noin 14 000 sisällissodassa Donbassissa. Länsimaat ovat kaikki sodassa Venäjää vastaan väärin perustein. Toivon, että Venäjä voittaa sodan, sillä totuus on Venäjän puolella. Suomen kansa on ikävä kyllä aivopesty Venäjä-vihaan. Valtamedia ottaa Ukrainan sotapropagandan totuutena.
    Benjamin Kivilohkare, miles Domini

    Plusääni(12)Miinusääni(5)
 4. Miehitysvalta hoiti vaalit tyylikkäästi. Manipuloitu tyhmä kansa luuli äänestävänsä. Vaalien lopputulos olisi kyllä voitu julkaista ilman äänestystäkin.
  Natolla meitä viedään kohti sotaa, mutta millä aikavälillä. Miehittäjä päättää. Miehittäjä on myös päättänyt, että Venäjästä on tullut meidän vihollinen. Ja tyhmä kansa syö puuron.

  Mikä meidät pelastaa? USAn totaalinen romahdus? Sota? Surullista olla matkustajana tällaisessa laivassa, jonka komentosilta on kaapparien komennossa.

  Plusääni(10)Miinusääni(7)
 5. Zelenskyi: `On absurdia ja tuhoisaa, että Venäjä on YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtaja`.

  Huoli ja pettymys kuvastuvat V. Zekenskyin kasvoilta koska jos rauha saataisiin aikaan Ukrainassa ei Suomessa voitaisi avata toista sotarintamaa.
  https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA19mtef.img?w=768&h=455&m=6&x=339&y=25&s=684&d=377

  YKn turvallisuusneuvoston viisi pysyvää jäsenvaltiota ovat maailman johtavat ydinasevallat: Nato-valtioista Yhdysvallat, Britannia ja Ranska sekä SCO-valtioista Venäjä ja Kiina. Loput turvallisuusneuvoston kymmenestä jäsenvaltiosta ovat vaihtuvia.

  YKn turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenvaltioiden kooste heijastelee meneillään olevia maailman geopoliittisia tapahtumia. Sen SCO-jäsenvaltiot eivät ole yhtenäinen sotilasliitto mutta sen Nato-jäsenvaltiot ovat kiinteän sotilasliiton ydinryhmä.

  Vaihtuvien jäsenten joukossa on epävirallisen säännön mukaan kolme Afrikan maata, kaksi Aasian maata, kaksi Latinalaisen Amerikan ja Karibian maata, yksi Itä-Euroopan maa ja kaksi Länsi-Euroopan maata. Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti lasketaan Länsi-Euroopan ryhmään. Yleensä turvallisuusneuvostossa on yksi arabimaa.

  YK:n turvallisuusneuvosto on YK:n peruskirjan mukaan ensisijaisessa vastuussa maailman rauhan ja turvallisuuden suojelemisesta. Se on siis koko maapallon merkittävin toimija kun päätetään aseellisesta voimankäytöstä. Se on kansainvälisen tuomioistuimen lisäksi ainoa YK-elin jonka päätökset sitovat jäsenmaita.

  YK:n turvallisuusneuvosto seuraa tilanteita, jotka uhkaavat maiden välistä sopua. Se arvioi uhkia ja päättää, miten niihin vastataan. Tavoitteena ovat rauhanomaiset ratkaisut.

  Jos aseellinen konflikti kuitenkin puhkeaa, turvallisuusneuvosto voi antaa tulitaukokäskyn, lähettää paikalle rauhanturvajoukkoja, määrätä pakotteita tai antaa kansainväliselle yhteisölle luvan ryhtyä voimatoimiin tilanteen rauhoittamiseksi.

  Jos yksikin pysyvistä (Yhdysvallat, Britannia, Ranska, Kiina ja Venäjä) jäsenmaista äänestää päätöslauselmaehdotusta vastaan eli käyttää veto-oikeuttaan, päätöslauselmaa ei voida hyväksyä. Tämä on tehnyt turvallisuusneuvoston päätöksenteosta ajoittain vaikeaa.

  Pysyvistä YKn turvallisuusneuvoston jäsenmaista ovat vain SCO-maat Kiina ja Venäjä – koskien Ukrainan tilannetta – rauhanomaisen ratkaisun kannalla mutta Nato-maat Yhdysvallat, Britannia ja Ranska eivät ole.

  On absurdia ja tuhoisaa että Nato-maat Yhdysvallat, Britannia ja Ranska ovat YKn turvallisuusneuvoston jäseniä. Tällä tulee olemaan heijastevaikutuksia Suomeen koska YKn turvallisuusneuvoston pysyvät Nato-jäsenmaat Yhdysvallat, Britannia ja Ranska ovat aikeissa aseistaa Suomen ydinaseilla.

  Heillä – YKn turvallisuusneuvoston Nato-jäsenvaltioilla – Yhdysvalloilla, Britannialla ja Ranskalla on tavoitteena aseistaa Suomi ydinaseilla ja siten asettaa Venäjälle eksistentiaalinen uhka – Suomesta käsin.

  Keskustelu ydinaseista ja niiden sijoittamisesta Nato-Suomeen käy kuumana. Se on alkanut kauan ennen Suomen Nato-jäsenyyttä. Vaalien jälkeen ratkaistaan hyväksyykö Suomi ydinaseet alueelleen.

  Suomi taipui Nato-jäsenyyteen `ilman varauksia` ja `ilman ehtoja` ja sen Nato-jäsenyys on luonteeltaan `sotilaallinen` erotuksena `poliittisesta` jäsenyydestä. Nämä kaksi seikkaa antavat viitteitä siihen mihin Suomi on sitoutunut.

  Edessä on vielä kansan tahdon taivuttelu. Kansa ei taivu vapaaehtoisesti ellei sitä suostutella. Suostuttelu toteutetaan ensisijaisesti ohjatun median avulla lietsomalla toistuvaa `Venäjä-uhkaa` ja hysteeristä russofobiaa jolla pyritään saamaan suomalaisissa aikaan kollektiivinen pelkoreaktio. Araksi ja pelokkaaksi käynyt kansa on siten helposti johdateltavissa.

  Suomen kansalaisia ei johdatella hyväksymään ydinaseiden tuontia Suomen niemelle koska se on jo päätetty yli kymmenen vuotta sitten vaan se taivutellaan hyväksymään vain päätös joka on jo tehty.

  Kun kansaa pelotellaan riittävästi niin se luovuttaa `vapaaehtoisesti` valtansa päättäjille jotka sitten näennäisesti (legitiimisti) päättävät kansan puolesta. Sitten seuraavat näyttävät lehtiotsikot siitä kuinka `Suomi päätti` tai `Suomi linjasi` ydinasepäätöksen. Todellisuudessa valtaa kansan puolesta käytti TP-utva.

  Tp-utva on ministerivaliokunta joka koostuu pienestä ryhmästä johtavia poliitikkoja yhdessä tasavallan presidentin kanssa. Tp-utvan kokousta kutsutaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteiseksi kokoontumiseksi.

  Ennen kuin lopulliseen ratkaisuun on päästy on tarvittu melkoinen remmi hoitamaan `yhteisiä` asioita. Tehtävä ei ole helppo koska kysymys on Suomen ydinaseistamisesta ja sen hyväksyttämisestä kansalla. Taustavaikuttajana ovat YKn turvallisuusneuvostossakin luuhaava Yhdysvallat mutta sitä ei kerrota julkisuuteen.

  Poliittisille päättäjille tämä asia ei tule yllätyksenä koska sitä on käsitelty jo toistakymmentä vuotta. Valmisteluissa tärkeintä on nyt ydinaseita vastaanottavan ilmapiirin luominen saadakseen näyttämään aivan kuin kansa olisi valinnut tämän tien.

  Kun kansa on saatu ajettua kiihottuneeseen pelkotilaan – sotahysteriaan – joka tarkoittaa äärimmäistä stressiä ja pelon laukaisemaa massapsykoosia on luotu toimintailmasto joka mahdollistaa mielipiteen ohjailun. Tässä asiassa auttavat tehokkaasti HVKn ohjaillun Mediapoolin sotapropagandakoneisto sekä Think Tank-tyyppiset ajatushautomot kuten UPI.

  Joku saattaa vielä muistaa Erkki Tuomiojan joka arvioi taannoin (2022) julkisuudessa että Suomessa Nato-keskustelua hallitsi median ruokkima pelko ja että `media on tavallaan sotapsykoosissa`.

  Tuomioja tarkoitti pelolla sitä että Suomi koki hetkellä millä hyvänsä joutuvansa Venäjän hyökkäyksen kohteeksi – mikä hänen mukaansa oli epärealistinen käsitys. Tuomiojan toteamus herätti laajaa paheksuntaa ja häntä jopa vaadittiin eroamaan tehtävästään.

  Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa arvioitiin ettei poliitikkojen ole viisasta käyttää psykiatrista terminologiaa vaan näiden tulisi jättää tällaiset asiat mielenterveyden ammattilaisille.

  Sotapsykoosi.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Sotapsykoosi

  Nato-jäsenyyden myötä nousee esille kysymys Suomen ydinaseistamisesta ja siitä kuinka sitä estävä vanha ydinenergia- ja rikoslaki muutetaan tai kierretään.

  Ydinasekieltosopimuksesta – Rauhanliitto: YKn ydinaseet kieltävä sopimus astui voimaan 22.1.2021.

  Mikä ICAN on?
  https://icanfinland.fi/
  YK:n ydinaseet kieltävä sopimus astuu voimaan – 50. maa liittyi ydinasekieltoon.
  https://rauhanliitto.fi/rauhanliitto/ajankohtaista/tiedotteet/ykn-ydinaseet-kieltava-sopimus-astuu-voimaan-50-maa-liittyi-ydinasekieltoon
  Ydinasekieltosopimus.
  https://rauhanliitto.fi/teemat/ydinaseet/#Ydinasekieltosopimus
  Suomi ei ole allekirjoittanut ydinasekieltosopimusta eikä ollut edes neuvottelemassa sopimuksen sisällöstä YK:ssa.
  Mitkä maat ovat allekirjoittaneet ydinasekieltosopimuksen?
  https://www.icanw.org/signature_and_ratification_status
  Ydinaseet kieltävä sopimus YKn sivulla:
  Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.
  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/209/73/PDF/N1720973.pdf?OpenElement

  Ydinasekielto Suomessa on kirjattu sekä 1.) ydinenergia- että 2.) rikoslakiin. Suomen liittyminen Natoon ei sinänsä edellytä lakitekstien muuttamista mikä todetaan esimerkiksi 3.) Nato-lakia koskevassa hallituksen esityksessä.

  1.) Ydinenergialaki.
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870990
  2.) Rikoslaki.
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
  3.) Suomen liittymistä Natoon koskeva hallituksen esitys HE 315/2022
  https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/ulkoasiainvaliokunta/Sivut/Suomen_liittymist%c3%a4_Natoon_koskeva_hallituksen_esitys.aspx

  Mutta Suomen Nato-liittosopimus on lähtökohtaisesti ristiriidassa edellä olevan lainsäädännön (1. – 2) kanssa koskien ydinaseistuksen tuomista Suomen alueelle. Siispä tämä este on nyt raivattava tieltä.

  Ydinaseet ovat Naton sotilaallisen pelotteen keskiössä. Sotilasliitoa pidetään jatkuvassa valmiudessa osallistumalla säännöllisiin ydinpuolustusharjoituksiin. Koska Koraani ei tule Muhametin luo niin Muhametin täytyy mennä Koraanin luo tulkitakseen muutama Suura mieleisekseen. Lakia on nyt muutettava vastaamaan muuttuneita olosuhteita.

  Ko. lakimuutokset ydinräjähdepykälien muuttamisesta eivät tule olemaan mitenkään riippuvaisia seuraavasta vaalituloksesta sen enempää kuin uudesta hallitus kokoonpanostakaan koska asiassa on saavutettu puoluerajat ylittävä konsensus jo yli kymmenen vuotta sitten.

  Jatkoa seuraa Nato-liittosopimuksen hyväksynnän jälkeen koska asia sisällytetään seuraavan hallituksen valmistelemaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan selontekoon. Esimerkiksi pääministeri Sanna Marin on jo ennakkoon esittänyt että näihin kysymyksiin tullaan ottamaan kantaa selontekoprosessissa.

  On mahdollista että Suomen uusi kannanotto jonka pohjalta uusi ydinräjähdelaki tulkitaan saattaa lähestyä `Norjan mallia` jossa sitoudutaan ns. `rauhanajan ydinaseettomuuteen`.

  `Norjan mallissa` voidaan vedota siihen että eihän mikään ole estänyt ydinaseiden korostuvaa roolia Norjan puolustussuunnittelussakaan ja Norja on saanut osallistua täysivaltaisena jäsenenä Naton ydinasesuunnitteluryhmään ja muihin toimintoihin.

  Ydinräjähdelait sorvataan muuttuneeseen tilanteeseen sopiviksi ja/tai niiden soveltamisala kierretään jollakin muulla ilmaisulla kuten `Norjan mallilla`. Lopputulema on se että Suomi luovuttaa suvereenin maa-, meri-, ja ilma-alustansa Naton ydinasevalloille kuten Yhdysvalloille, Britannialle ja Ranskalle.

  Eduskunnan ulkoasiainvalokunnassa käsiteltiin ydinräjähteitä käsittelevän lainsäädännön muutostarpeista jo viime vuoden puolella. Myös valtioneuvostossa aloitettiin arvioimaan lainsäädännön myöhempiä muutostarpeita joten mikään ei ole tullut poliittisille päättäjille yllätyksenä.

  Poikkeuspykälät (ydinenergia- ja rikoslaki) tullaan vahvistamaan edellä mainittujen mietintöjen pohjalta muuttamalla vanhaa lainsäädäntöä vastaamaan uutta muuttunutta tilannetta – Nato-jäsenyyttä.

  Ydinenergialain muutosehdotukset kuuluvat osin Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) harkintaan. TEMssä viilataan parhaillaan ydinenergialain uutta muutosta koska aikaisempi laki on 1980-luvulta eikä se sovellu enää Nato-Suomen vaatimuksiin ydinaseistaa entinen puolueeton maa.

  Tulevan ydinenergialain ensimmäisenä prioriteettina on Naton ydinasepolitiikan täysimääräinen hyväksyttäminen jossa arvioidaan miten nykyisin voimassa oleva laki muutetaan Suomen mahdollisuuksiin osallistua Naton ydinaseyhteistyöhön. Viimekädessä päämääränä on Naton sotadoktriinia puoltava lainsäädäntö.

  Ydinräjähdelain muuttamisen perimmäisenä tarkoituksena on tukea Yhdysvallat vetoisen Naton Suomessa käynnistämää eksistentiaalista uhkaa Venäjää vastaan. Suomen maa-, meri- ja ilmatila varataan mahdollisen ydinsodan läpikulkualueeksi `aikaisintaan silloin kun ydinsota on jo tosiasia` – jonka h-hetken arvioi Pentagon.

  Venäjä julkisti uuden ulkopoliittisen strategian ja maan turvallisuusneuvosto kutsuttiin koolle vain hieman sen jälkeen kun Turkin parlamentti hyväksyi Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnin.

  `Onko tämä Venäjän ensimmäinen vastaus Suomen Nato-jäsenyyteen? Uusi strategia varoittaa `eksistentiaalisesta uhasta`.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/onko-t%C3%A4m%C3%A4-ven%C3%A4j%C3%A4n-ensimm%C3%A4inen-vastaus-suomen-nato-j%C3%A4senyyteen-uusi-strategia-varoittaa-eksistentiaalisesta-uhasta/ar-AA19ldru?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=3d38d08a586c41eba21ec89eef9ddbad&ei=10

  Edellisessä linkissä esitettyyn Sergei Lavrovin lausuntoon ei tarvita medianlukutaitoa koska viesti on yksiselitteinen ja harvinaisen selvä jolloin: `Venäjä voi ryhtyä `symmetrisiin ja epäsymmetrisiin toimiin vastauksena epäystävällisiin toimiin Venäjää vastaan`.

  Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin puolestaan totesi turvallisuusneuvoston kokouksessa, että 1.) Venäjä pyrkii vahvistamaan suhteita `rakentaviin kumppaneihin` ja 2.) luomaan `epäystävällisille valtioille` edellytykset luopua `vihamielisestä politiikastaan` Venäjää kohtaan.

  Suomi olisi hyötynyt suunnattomasti mikäli se olisi säilynyt puolueettomana `rakentavana Venäjä-kumppanina` (kohta 1.) mutta se tulee menettämään tavattomasti koska se on valitsemassa Nato-sotilasliiton `vihamielisen Venäjä-politiikan` (kohta 2.).

  `Kääntykää kukin pahalta tieltänne ja parantakaa tekonne,
  älkää seuratko muita jumalia älkääkä niitä palvelko,
  niin te saatte asua siinä maassa,
  jonka minä olen antanut teille ja teidän isillenne`.
  (Jer 35:15).

  Plusääni(3)Miinusääni(3)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat