Venäjänjuuren 6 terveyshyötyä

”Siperian ginseng” (Eleutherococcus senticosus tai Acanthopanax senticosus) kuuluu samaan araliakasvien heimoon kuin paremmin tunnettu kiinanginseng. Sitä ei kuitenkaan pidetä aitona ginsenginä. Molempia käytetään perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä. Nykyään Yhdysvalloissa on laitonta kutsua Eleutherococcus senticosusta ginsengiksi.

”Verrattaessa venäjänjuurta tutumpaan kiinanginsengiin eli ns. aitoon ginsengiin, on syytä alleviivata, että ne eroavat toisistaan huomattavasti kemiallisesti ja farmakologisesti, eikä niitä voi pitää keskenään vaihtokelpoisina,” kirjoitti M. Davydov ja A. D. Krikorian Journal of Ethnopharmacologyssa julkaistussa katsauksessa. ”Tämän vuoksi suosittelemme, että nimityksestä ’Siperian ginseng’ luovutaan ja sen sijaan käytetään nimitystä ’Venäjänjuuri’.”1

Venäjänjuurta pidetään adaptogeenina, joka tukee terveyttä ja korjaa toimintahäiriöitä aiheuttamatta ei-toivottuja vaikutuksia. Perinteisen adaptogeenikäytön lisäksi sen yhdisteillä on havaittu olevan muitakin vaikutuksia.1

Vaikutukset immuunijärjestelmään ja sydänterveyteen

Venäjänjuurella on immunostimulatorinen vaikutus.2 Vaikutus on havaittu sekä terveillä yksilöillä että syöpäpotilailla, ja siitä voi olla hyötyä oheishoitona syöpähoidon aikana. Muista tutkimuksista saadut tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että ”tämä yrttivalmiste kykenee säätelemään immuniteettia sen sijaan, että se vain latistaisi tai stimuloisi sitä.”3

Venäjänjuuren sisältämä yhdiste, josta käytetään lyhennettä SR, alentaa interleukiini-6:n, interleukiini-1-beetan, syklo-oksigenaasi 2:n (COX-2) ja muiden tulehdusmarkkereiden tuotantoa nivelkudoksessa.4 Tutkijat arvelevat, että SR säätelee niveltulehduksessa tapahtuvaa tulehdusprosessia sammuttamalla tiettyjen geenien ilmentymisen.

Venäjänjuuresta voi olla hyötyä verenkiertoelimistölle. Rotat, jotka altistettiin keskimmäisen aivovaltimon tukokselle, saivat yrtistä valmistettua vesiuutosta, joka alensi tukoksen tilavuutta 36,6 prosentilla kontrollieläimiin verrattuna, ja COX-2:n ilmentyminen laski vaikutusalueella.5 Satunnaistetussa tutkimuksessa, johon osallistui 40 vaihdevuodet ohittanutta naista, venäjänjuurta saaneiden alhaisen tiheyden lipoproteiinin (LDL) pitoisuus ja LDL:n ja korkean tiheyden lipoproteiinin (HDL) välinen suhde laski.6 Proteiinien karbonyylipitoisuudet alenivat ja lymfosyyttien DNA:n vaurioita esiintyi vähemmän niillä jotka saivat yrttiä 6 kuukauden ajan. 13 satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen analyysissä verrattiin venäjänjuurta lumeyhdisteeseen ja hoitamattomuuteen koehenkilöillä, jotka olivat saaneet akuutin alaraajatukoksen. Havaittiin, että yrtti paransi neurologisista vaurioista toipuneiden määrää.7

Diabetes, aivojen terveys ja hedelmällisyys

Tutkimuksessa, johon osallistui 47 tyypin 2 diabeetikkoa ja joilla oli alkavia muutoksia munuaisissa, 8 viikon hoitojakso venäjänjuurella oli yhteydessä matalampaan albumiinin eritykseen virtsassa kuten myös plasman ja virtsan matalampaan munuaisten endoteliinien eritykseen, mikä viittaa siihen, että venäjänjuurella on suojaava vaikutus.8 Kun diabeettiset hiiret saivat venäjänjuuriuutetta kolmen päivän ajan, plasman glukoosiarvot alenivat kontrolliryhmään nähden, mikä viittaa siihen, että yrtti soveltuu funktionaalisiin elintarvikkeisiin parantamaan aterian jälkeistä verensokerin nousua.9 Tutkijoille selvisi myös, että uute kykenee estämään alfa-glukosidaasin toimintaa suolistossa. Se on entsyymi, joka pilkkoo hiilihydraatteja. Tutkimuksessa, jossa käytettiin diabeettisia rottia, havaittiin, että venäjänjuuren polysakkaridi lievitti diabeteksen oireita ja korjasi munuais- ja maksavaurioita tehokkaammin kun sitä käytettiin yhdessä diabeteslääke metformiinin kanssa, kuin että olisi käytetty pelkkää metformiinia.10

Tutkimuksessa, jossa käytettiin ihmisen neuroblastoomasoluja, yrtin havaittiin suojaavan etanolialtistuksesta johtuvalta ohjelmoidulta solukuolemalta.11 Tutkimuksessa, johon osallistui terveitä henkilöitä, venäjänjuuri paransi lähimuistia ja hahmotuskykyä. Vaikutus riippui vuorokaudenajasta.12 Toisessa tutkinnassa tutkijat havaitsivat, että kuulomuisti parani ja ahdistus lievittyi kun annosteltiin venäjänjuuriuutetta, mikä riippui myös siitä oliko aamu vai ilta, sekä jokaisen osallistujan vuorokausirytmistä.13 Ja tutkimuksessa, johon osallistui 20 65-vuotiasta tai sitä vanhempaa, ja jotka saivat venäjänjuurta tai lumeyhdistettä päivittäin 8 viikon ajan, venäjänjuurta saaneiden sosiaalista toimintakykyä mittaavat pisteet nousivat enemmän 4 viikossa.14

Miehillä, joiden siittiöiden liikkuvuus on hidastunut, venäjänjuuri paransi liikkuvuutta kontrolliryhmään nähden eri pitoisuuksilla.15 Tulokset viittaavat siihen, että venäjänjuuresta voi olla hyötyä pariskunnille jotka kärsivät hedelmättömyydestä. Vaikutus varmistettiin toisessa tutkimuksessa, jossa havaittiin että venäjänjuurialtistus kasvatti ihmissiittiöiden liikkuvuutta in vitro vastaavalla tavalla kuin kofeiini tai teofylliini.16

Kiinalaistutkimuksessa havaittiin etäpesäkkeiden muodostusta vähentävä vaikutus useilla eri kasvainsolukannoilla sekä kasvaimen kasvunopeuden hidastumista ja selviytymistodennäköisyyden kasvua hiirimalleilla.17 Venäjänjuuresta erotellun glykoproteiinin on havaittu hillitsevän kasvaimen etäpesäkkeiden lähettämistä.18 Keuhkosyöpäpotilaiden tutkimuksessa useiden immuunitekijöiden pitoisuudet kasvoivat niillä jotka saivat yrttiuutetta suonensisäisesti, mikä viittaa siihen, että uutetta ”voidaan käyttää apulääkkeenä, jolla säädellään soluvälitteistä immuniteettia keuhkosyöpäpotilailla.”19

Venäjänjuuri ja kestävyyskunto

Eräs venäjänjuuren parhaiten tunnetuista käyttötarkoituksista on suorituskyvyn parantaminen urheilussa. Huippu-urheilijoille annettiin venäjänjuurta 20 päivän ajan, mikä hidasti veren hyytymisen ja hyytymistekijöiden aktiivisuuden kasvua, mitä intensiivinen harjoittelu voi aiheuttaa.20 Verrattaessa Echinaceaa ja valmistetta, joka sisälsi aktiivista Eleutherococcus senticosus -komponenttia, kokonaiskolesteroli ja LDL-kolesteroli, triglyseridit sekä glukoosin ja hapen käyttö paranivat niillä jotka saivat venäjänjuurta, mikä viittaa fyysistä suorituskykyä parantavaan vaikutukseen.21 Venäjänjuuri paransi hapenottokykyä ja säästi lihasten glykogeenia kestävyysharjoittelun aikana, osallistujia oli 13, he olivat terveitä 50-57-vuotiaita.22

Vuonna 2010 julkaistussa 8-viikkoisessa satunnaistetussa vaihtovuorotutkimuksessa verrattiin keskenään venäjänjuurta ja lumeyhdistettä hyväkuntoisilla miesopiskelijoilla.23 Tutkija J. Kuo kollegoineen totesi: ”Tämä oli ensimmäinen hyvin toteutettu tutkimus, joka osoittaa, että kahdeksan viikkoa kestänyt venäjänjuuren käyttö paransi kestävyyttä ja verenkiertoelimistön toimintaa ja muutti aineenvaihduntaa glykogeenia säästävään suuntaan harrastusmielessä urheilevilla miehillä,”.

Vaikka venäjänjuurella on samansuuntaisia hyötyvaikutuksia kuin kiinanginsengillä, sillä on myös vaikutuksia voita ei vielä tunneta kunnolla. Jos haluat nauttia samoista hyötyvaikutuksista kuin urheilijat, tai vaikkapa vain pysyä terveenä ja tasapainoisena, tämän yrtin lisäämistä päivittäiseen ruokavalioon kannattaa harkita.

 

Lähde: Life Extension Blog

Lue myös: 7 kortisolia laskevaa adaptogeeni-kasvia

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat