Virologit eivät tee lainkaan tieteen sääntöjen edellyttämiä kontrollikokeita

Suomennokseni videosta ”5+1 control experiments – 5+1 more evidences of unscientific approach in virology‼ (with english subtitles)” 5+1 control experiments – 5+1 more evidences of unscientific approach in virology‼️(with english subtitles) (odysee.com) ”.

Omat selvennykseni ja huomautukseni laitan hakasulkuihin. Niitä varten, jotka haluavat vain lukea tämän artikkelin ja sitten vain käydä videolta katsomassa jonkin yksityiskohdan, laitan tekstiin videon ajankohtamerkintöjä joihinkin olennaisiin kohtiin. Videon tekijä ja selostaja puhuu videossa minä-muodossa.

Suomennos:

Tervetuloa Verborgene Wahrheit -kanavalle. Tässä videossa esittelen teille ne tärkeimmät kontrollikokeet, jotka virologien täytyisi tehdä, jos he väittävät löytäneensä uuden, todella sairaaksi tekevän viruksen. Katsomme, mistä kokeista silloin on kyse ja onko niitä tehty, ja jos on, mitä tuloksia niistä on saatu. [Erilaisia kontrollikokeita tämä video esittelee viisi kappaletta, ja kuudentena eräs prosessi, joka ei ole varsinaisesti kontrollikoe vaan tarkistus, joka täytyy tehdä].

Aloittakaamme kontrollikokeilla, jotka sulkevat pois sen, ettei sytopaattinen efekti (soluja hajottava ja tappava vaikutus) johdu koeprosessista itsestään [0:26].

Muistatte, että olen tehnyt sytopaattisesta efektistä oman videon, jonka nimi on: ”Onko se tärkeää.” Jos joku ei ole vielä katsonut tuota videota, katsokaa se toki, sillä siinä on sytopaattinen efekti kuvattu yksityiskohtaisesti [olen suomentanut sen täällä julkaistussa artikkelissani, ja siinä on myös linkki ko. videoon]:

Nyt käsittelemme vain sitä, onko noita kokeita tehty, ja jos on, mitä tuloksia niistä on saatu.

Yksikään virologinen instituutti maailmassa ei ole tähän mennessä tehnyt tai dokumentoinut noita kokeita SARS-CoV-2:sta [koronaviruksesta].

Tri Stefan Lanka on tehnyt näitä kontrollikokeita jo v. 2016 tuhkarokkovirusoikeudenkäyntiä varten, ja nyt hän on tehnyt niitä SARS-CoV-2:sta v. 2021 yhdessä [saksalaisen] Corona Fakten -kanavan kanssa. Tulos: syy sytopaattiseen efektiin on koeprosessi itse, ei mikään virus. Nämä kontrollikokeet ovat siis täysin kumonneet sen väitteen, että viruksia on olemassa.

Katsokaamme seuraavaksi [1:32] kontrollikokeita, joissa tutkitaan PCR-menetelmällä (kehitetyllä reaaliaikaisella RT-PCR:llä) intensiivisesti sellaisten ihmisten kliinisiä näytteitä, joilla on muita sairauksia kuin niitä, joita pidetään viruksen aiheuttamina, sekä sellaisten ihmisten, eläinten ja kasvien näytteitä, jotka ovat terveitä, sen toteamiseksi, antavatko heidänkin näytteensä positiivisen testituloksen.

Mitä tuo tarkoittaa?

Olettakaamme, että joku on sairas ja hänellä on Covidin aiheuttamiksi katsottuja oireita. Kuten kaikki tiedätte, silloin tehdään PCR-testi, ja jos se osoittautuu positiiviseksi, siitä voi olla hyvin kauaskantoisia seurauksia. Sen me kaikki tiedämme menneiltä kahdelta vuodelta. Tälle testille on siis annettu hyvin, hyvin suuri merkitys. Sen on tarkoitus osoittaa, onko joku saanut tartunnan tai paremminkin sairauden jostakin oletetusta hyvin vaarallisesta viruksesta.

Kun yksi ainoa testi ratkaisee, mitä osittain hyvin raskaita seurauksia siitä on, jos se on positiivinen, tämän testin täytyy olla täysin luotettava, eikö niin? Sen täytyy siis ehdottoman todistettavasti voida tehdä se, mihin se on tarkoitettu.

Mitä kontrollikokeita täytyisi tehdä tämän selville saamiseksi?

Täytyisi tehdä PCR-testi myös sellaisista ihmisistä, joilla on aivan muita oireita. Siis myös ihmisistä, joilla on esimerkiksi sydäninfarkti, viiltohaava, murtuma jalassa, ruoansulatuskanavan ongelma tai mitä hyvänsä, täytyisi tehdä PCR-testi ja katsoa, antavatko hekin positiivisen tuloksen.

Täytyisi tehdä PCR-testi myös täysin terveistä ihmisistä, eläimistä ja kasveista ja katsoa, ovatko nekin mahdollisesti positiivisia.

Onko tällaisia kokeita tehty?

Ei.

Yksikään virologinen instituutti maailmassa ei ole tähän mennessä tehnyt tai dokumentoinut niitä SARS-CoV-2:sta.

Ehkä muistatte kuitenkin vielä Tansanian presidentin. Hänhän teki pari testiä. Hän teki terveillä eläimillä, kasveilla ja jopa moottoriöljyllä SARS-CoV-2-testejä, lähetti ne laboratorioon ja testautti ne, ja ne olivat positiivisia. Siis vuohi, lintu, papaija, durian [erään puun hedelmä] ja moottoriöljy saivat positiivisen SARS-CoV-2-testituloksen.

Menneiltä kahdelta vuodelta tiedämme myös, miten käsittämättömän monet täysin terveet ihmiset ovat saaneet positiivisen PCR-testituloksen. Heillä ei ollut mitään, he olivat täysin terveitä, ja he saivat positiivisen testituloksen.

Lisäksi erittäin monet sairastuneet ihmiset, joilla itse asiassa oli oireita, joiden katsotaan olevan Covidin [koronataudin] aiheuttamia, ovat saaneet negatiivisen testituloksen. Jotkut ihmiset, joilla on ollut aivan muita oireita, ovat saaneet positiivisen testituloksen, siis ihmiset, jotka olivat sairaalassa jonkin aivan muun syyn vuoksi, esimerkiksi liikenneonnettomuuden vuoksi, on laskettu sitten Covid-tapauksiksi.

Tiedämme, etteivät nuo ole mitään virallisesti virologisissa instituuteissa suoritettuja kontrollikokeita. Kutsun niitä pikemminkin kenttäkokeessa suoritetuiksi ”todellisen elämän” kontrollikokeiksi, sillä korona-arki on osoittanut meille, ettei tämä testi kykene tekemään sitä, mitä varten se on otettu käyttöön.

Tässä nousee esiin kysymys, sopiiko PCR-menetelmä itsessään ylipäätään diagnostiseen käyttöön. Kuulkaamme, mitä Kary Mullis on sanonut tästä. Hän on PCR-menetelmän kehittäjä ja Nobelin palkinnon saaja [”suoristan” pari Mullisin puheen poukkoilevaa, hakevaa kohtaa ymmärtämisen helpottamiseksi; asiana tuolloin oli HIV-virus ja PCR-testi]:

[5:31] ”Luulen, ettei PCR:ää voi käyttää väärin. Tuloksia, sen tulkintaa [voidaan käyttää väärin]. Katsos, jos he ylipäätään voivat löytää tätä virusta sinusta, ja PCR:llä, jos se tehdään hyvin, voidaan löytää melkein mitä tahansa kenestä tahansa. Se alkaa saada sinut uskomaan siihen eräänlaiseen buddhalaiseen käsitykseen, että kaikki sisältyy kaikkeen muuhun, koska voit monistaa yhtä yksittäistä molekyylia (huom. PCR on pelkkä monistusmenetelmä, kuin kopiokone – PCR ei ole mikään testi, VIL) joksikin, mikä todella on mitattavissa – minkä PCR voi tehdä -, ja sellaisia molekyyleja, joita sinulla ei olisi kehossasi, ainakin yhtä yksittäistä molekyylia, on erittäin vähän, OK? Siitä voitaisiin siis ajatella sen väärinkäyttönä, että siis vain väitetään, että se on merkityksellistä … Se (PCR-testi) mahdollistaa sen, että otat hyvin pienen määrän mitä tahansa ja teet sen mitattavaksi ja sitten puhut siitä kokouksissa ja muualla ikään kuin jonakin tärkeänä asiana. Katsos, tuo ei ole väärinkäyttöä, se on eräänlaista väärintulkintaa. Se ei kerro sinulle, että olet sairas, eikä se kerro sinulle, että se, minkä ’löysit’, todella tulisi vahingoittamaan sinua tai muuta sellaista.”

Kary Mullis on siis sanonut, että PCR:llä voidaan löytää lähes kaikkea kaikista ja ettei PCR sovellu diagnostiseen käyttöön. Tämä lukee myös PCR-testipakkausten tuoteselosteissa, esimerkiksi näissä neljässä [videon kohta 7:22 – 7:51; jokaiseen testiin video antaa linkin]:

1. qPCR NGS Library Quantification Kit. Tässä lukee yksiselitteisesti: ”Vain tutkimuskäyttöön. Ei diagnostiseen käyttöön.”

2. TacMan Fast Virus 1-step Master Mix (Therma Fisher). Tässä lukee: ”Vain tutkimuskäyttöön. Ei diagnostiseen käyttöön.”

3. SuperScript III One-Step RT-PCR System mit Platinum Taq DNA-Polymerase. Tässä lukee: ”Vain tutkimuskäyttöön. Ei diagnostiseen käyttöön.” Tätä professori Drosten käytti [hän kehitti ’DIAGNOSTISEN’ PCR-testin ’koronavirukselle’!].

4. Titanium Taq SP DNA Polymerase. Tässä lukee: ”Vain tutkimuskäyttöön. Ei tarkoitettu mihinkään määrättyyn kliiniseen käyttöön.”

Näette siis: PCR-menetelmä on täysin sopimaton diagnostiseen käyttöön, ja siitä huolimatta sitä on koko ajan käytetty ja yhä käytetään diagnoosivälineenä.

Menkäämme eteenpäin, seuraaviin kontrollikokeisiin [8:07].

Kontrollikokeet sen poissulkemiseksi, että myös terveen ihmisen, muuta keuhkosairautta sairastavan ihmisen tai negatiivisen SARS-CoV-2-testituloksen saaneen ihmisen keuhkohuuhtelunesteestä peräisin olevalla ihmisen tai mikrobin RNA:lla tai vastaavalla sellaiselta ajalta peräisin olevan säilytetyn näytteen RNA:lla, jolloin SARS-CoV-2-virusta ei vielä tunnettu, on mahdollista täsmälleen samalla tavalla lyhyitä RNA-palasia peräkkäin yhteen järjestämällä koota kasaan virusgenomi.

Mitä tuo tarkoittaa?

Näytän teille tässä vielä [8:42] lyhyesti yhden folion videosta ”Milloin eristetty virus on eristetty virus?” Ne, jotka eivät ole sitä vielä nähneet, katsokaa se toki, sillä siinä on erittäin selvästi kuvattu se, ettei koko maailmassa ole olemassa eristettyä SARS-CoV-2-virusta. Siinä on myös selitetty, milloin ylipäätään eristetty virus on eristetty virus. [olen suomentanut kyseisen videon täällä julkaistussa artikkelissani, ja siinä on myös linkki ko. videoon]:

Näytän folion tässä teille vain sen vuoksi, että se tulee nyt seuraavien kontrollikokeiden kohdalla useaan kertaan tärkeäksi, ja erityisesti siinä professori Zhangin tutkimus, jossa hän tuolloin sekvensoi ja määritti genomin ja johon kaikki myöhemmät julkaisut viittaavat.

Mitä tämä kontrollikoe tarkoittaa?

Me tiedämme, että professori Zhang sekvensoi ja määritti genomin suoraan keuhkohuuhtelunesteestä. Siis sekvensointi suoraan keuhkohuuhtelunesteestä! Sehän on jotakin epätieteellistä, koska – kuten edellisten videoiden perusteella nyt tiedätte – mitään ei puhdistettu, mitään ei suodatettu, mitään ei sedimentoitu, ei yhtään mitään. Mitään virusta ei eristetty, vaan hän sekvensoi suoraan geneettisen materiaalin sekasotkusta.

Tämä on täysin vastoin tieteellisiä määräyksiä. Kuitenkin hän teki niin, ja vastaavat kontrollikokeet täytyisi luonnollisesti tehdä muiden potilaiden keuhkohuuhtelunesteellä.

Mitä tuo tarkoittaa?

Hän siis sekvensoi keuhkohuuhtelunesteestä, mikä tarkoittaa sitä, että nyt täytyisi katsoa myös täysin terveistä ihmisistä, jotakin muuta keuhkosairautta, esimerkiksi keuhkoahtaumatautia, sairastavista ihmisistä, SARS-CoV-2-testissä negatiivisen tuloksen saaneista ihmisistä ja sitä ajalta olevista säilyneistä näytteistä, jolloin SARS-CoV-2:sta ei vielä puhuttu, voidaanko niistä rakentaa se sama genomi, joka aiemmin määritettiin SARS-CoV-2:n genomiksi.

Säilyneitä näytteitä ovat esimerkiksi keuhkohuutelunesteet, jotka yhä ovat laboratoriossa mutta ovat koronaa edeltävältä ajalta.

Onko näitä kontrollikokeita tehty?

Ei.

Yksikään virologinen instituutti maailmassa ei ole tähän mennessä tehnyt tai dokumentoinut niitä SARS-CoV-2:sta.

Menkäämme seuraaviin kontrollikokeisiin [11:02].

”Infektoituneesta” soluviljelmästä suoritettuun genomisekvensointiin liittyvät kontrollikokeet sen poissulkemiseksi, että siitä voidaan rakentaa myös muita virusgenomeja.

Mitä tuo tarkoittaa?

On siis otettu näyte oletetun viruksen sairaaksi tekemästä ihmisestä. Siitä tehdään soluviljelmä, se siis, kuten jo tiedätte, laitetaan etukäteen käsiteltyyn soluviljelmään. Kun sitten sytopaattinen efekti tulee näkyviin, virologit sanovat, että se on heidän todisteensa viruksesta. Katsokaa toki, kuten sanottu, tätä koskevat edelliset videot.

Sitten katsotaan PCR-menetelmän avulla, voidaanko siitä rakentaa SARS-CoV-2-genomi. Tärkeää tässä on se, että virologit pitävät genomimallinaan professori Zhangin genomia, jonka hän tuolloin sekvensoi ja määritti tästä geenimateriaalin sopasta.

Mitä genomin löytämiseen tulee, on tärkeää tietää, etteivät virologit löydä tätä genomisekvenssiä yhtenä kokonaisuutena, vaan he näpertelevät sen kasaan [pienistä hajonneen soluviljelmän genomipätkistä]. Tämä on oma aiheensa, emmekä käsittele sitä tässä tämän enempää, koska se veisi liian pitkälle. Aiheesta tulemme tekemään erillisen videon. Nyt etukäteen vain tämä huomautus: asia ei ole niin, että tässä yksinkertaisesti vain testattaisiin jotakin, sillä tietokone tekee tässä hyvin paljon selvittääkseen, voiko se koota kasaan tämän genomin.

Jos tuosta geenimateriaalin sopasta löydetään sama genomi, siis jos siitäkin voidaan rakentaa SARS-CoV-2, silloin täytyisi katsoa, voidaanko tästä samasta viljelmästä, siis tästä samasta solujätteestä, rakentaa myös muita virusgenomeja.

Onko näitä kontrollikokeita tehty?

Ei.

Yksikään virologinen instituutti maailmassa ei tähän mennessä ole suorittanut tai dokumentoinut niitä SARS-CoV-2:sta.

Tri Lanka ja Corona Fakten ovat teettäneet nämä kontrollikokeet riippumattomissa laboratorioissa, ja tulos on ollut: professori Zhangin julkaisemista sekvenssitiedoista voitiin rakentaa myös HIV-viruksen ja Hepatitis Delta -viruksen genomi yli 90%:sti.

Samasta soluviljelmästä voitiin siis rakentaa vielä kaksi muuta väitettyä virusta. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä kontrollikoe on jälleen yksiselitteisesti kumonnut sen väitteen, että viruksia on olemassa, sillä jälkeenpäin siitä ei ole voitu rakentaa mitään muuta virusta.

Tulemme seuraaviin kontrollikokeisiin [13:40], niihin, joiden tarkoitus on sulkea pois se, että tarkoitetun viruksen genomi voidaan rakentaa myös negatiivisesta kontrolliviljelmästä.

Mitä tuo tarkoittaa?

Etukäteen käsiteltyyn soluviljelmään laitettiin oletettu infektoitunut näyte, ja PCR-menetelmän avulla katsottiin sitten, voidaanko siitä rakentaa SARS-CoV-2-virus. Nyt täytyisi kontrollikokeena katsoa, voidaanko SARS-CoV-2 rakentaa myös infektoitumattomasta soluviljelmästä. Tämä tarkoittaa sitä, että täytyisi ottaa etukäteen käsitelty soluviljelmä, mutta siihen ei laiteta lainkaan näytettä vaan joko ollaan laittamatta mitään tai laitetaan esimerkiksi hiivaa, ei siis mitään oletetusti infektoitunutta materiaalia.

Jos sytopaattinen efekti tulee näkyviin, silloin katsotaan, voidaanko siitä [soluviljelmästä] PCR-menetelmän avulla rakentaa SARS-CoV-2:n genomi.

Ovatko virologit tehneet nämä kontrollikokeet?

Eivät.

Yksikään virologinen instituutti maailmassa ei ole tähän mennessä suorittanut tai dokumentoinut niitä SARS-CoV-2:sta.

Tri Stefan Lanka ja Corona Fakten ovat teettäneet ne, ja tulos on ollut seuraava: infektoitumattomista soluviljelmistä, siis soluviljelmistä, joissa ei ole mitään infektoitunutta materiaalia, voitiin myös rakentaa SARS-CoV-2:n virusgenomi.

Nyt asia käy erityisen jännittäväksi. Olette varmasti viimeisten kahden vuoden aikana tulleet ymmärtämään, miten tärkeä syklien määrä [monistuskertojen määrä; kahdesta tulee neljä, neljästä kahdeksan, kahdeksasta 16, 16:sta 32 jne.; syklien määrä voidaan PCR-laitteessa säätää, ja johonkin kohtaan se aina on asetettava] PCR:ssä on. 12 syklin kohdalla voitiin rakentaa jo 20% SARS-CoV-2:n virusgenomista. 30 syklin kohdalla 98%! Tämä alleviivaa sitä, mitä Kary Mullis sanoi: ”PCR:llä, jos se tehdään hyvin, voidaan löytää melkein mitä tahansa kenestä tahansa”, siis kun syklimäärä pidetään tarpeeksi korkeana.

Mitä luulette tapahtuvan, jos syklimääräksi säädetään 45? 45 on muuten se määrä, johon virologit PCR:n säätävät. Näytän sen teille, jos ette usko. Tässä [16:04] RKI:n julkaisu; he käyttävät syklimäärää 45. [RKI on Robert Koch Institut Saksassa, vastaa USA:n CDC:tä ja Suomen THL:ää].

Tri Lanka on yrittänyt laboratoriossa saada laboratorion käyttämään syklilukua 45, ei sen tähden, että hän pitäisi sitä hyvänä, vaan sen tähden, että hän yksinkertaisesti tahtoo tehdä täsmälleen saman kuin virologit ja RKI, siis käyttää – kontrollikokeen hengessä – samoja koeprosesseja ja lähtökohtia kuin alkuperäisessä työssä. Laboratorio ei kuitenkaan tahtonut tehdä sitä, koska he sanovat sen olevan täysin mieletöntä – sillä tavalla löydetään kaikkea.

Virologit siis käyttävät syklimäärää 45. Mitä se kertoo meille? Se myös aivan selvästi kumoaa sen väitteen, että viruksia on olemassa.

Kuvitelkaapa: Soluviljelmästä, jossa todellakaan ei ole yhtään mitään sellaista, jolla sinne päinkään voisi olla mitään tekemistä jonkin tarttuvan taudinaiheuttajan kanssa, löydetään silti väitetty virus!

Tämä alleviivaa sitä tulosta, jonka me videosta 1 [videosta ”Onko se tärkeää?”], joka käsittelee sytopaattista efektiä, tunnemme: ne, mitkä virologit määrittävät viruksiksi, ovat aivan yksinkertaisesti täysin normaaleja ihmisen kudosartefakteja, joita syntyy, kun kudos hajoaa.

Tässä [ks. videon kohta 17:30] vielä yhteenveto kontrollikokeista. Punaisilla numeroilla merkityt kontrollikokeet ovat niitä, joita yksikään virologinen instituutti maailmassa ei ole tähän mennessä tehnyt, ja kirjaimilla CF [Corona Fakten] merkityt kontrollikokeet ovat niitä, jotka tri Lanka ja Corona Fakten ovat jo tehneet, ja nämä kaikki ovat osoittaneet, että väite, että viruksia on olemassa, on kumottu.

Nyt [17:55] näytän teille vielä jotakin, mikä ei ole mikään koe itsessään mutta mikä kuitenkin ehdottomasti myös täytyisi tehdä. Sen vuoksi näytän sen teille vielä.

Vielä täytyisi tehdä vertaileva yhteen sovittaminen ihmisen geenitietopankin kanssa sen poissulkemiseksi, ettei tämä sekvenssi ole jo siellä. On siis olemassa ihmisen geenisekvenssien geenitietopankki, johon sisällytetään löydetyt ihmisen geenisekvenssit.

Ne ovat kaikki tunnettuja geenisekvenssejä, ja tietopankkia luonnollisesti hoidetaan ja myös päivitetään jatkuvasti, ts. sinne tulee koko ajan uusia löydettyjä genomisekvenssejä.

En tahtoisi nyt mennä sekvensointiin, sillä se olisi liian paljon, mutta nostan teille siitä esiin aivan lyhyesti erään asian, joka tehdään sekvensointia tehtäessä, siis kun genomia sekvensoidaan ja määritetään, yksinkertaisesti sen ymmärtämiseksi, miksi se on nyt niin tärkeää.

On otettu näyte, keuhkohuuhtelunestettä, ja siitä on sekvensoitu genomi. Sillä aikaa kun tietokone nyt työskentelee ja katsoo, voiko se rakentaa uuden viruksen, tehdään vertailu ihmisen genomitietopankin kanssa, ts. tarkistetaan, löytääkö tietokone siitä, mitä se löytää, jo tunnettuja ihmisen genomisekvenssejä. Jos se löytää niitä, silloin se laskee ne pois. Tuo on siis sangen tärkeää tässä. Se on puhdas tietokoneen laskutoimitus.

Kun siis tunnettuja geenisekvenssejä löydetään, ne lasketaan pois, ja ohjelma saa ilmoituksen, että kaikki ihmisen tunnetut genomisekvenssit on otettu pois. Niitä ei enää ole.

Siitä, mitä silloin jää jäljelle, katsotaan sitten, voidaanko uusi oletettu SARS-CoV-2-genomi siinä tapauksessa rakentaa, ts. sinä ajankohtana lasketaan pois kaikki ne tiedot, jotka tuona ajankohtana ovat tunnettuja, siis ihmisen geenisekvenssejä.

Tätä tietopankkia päivitetään kuitenkin koko ajan, joten säännöllisin väliajoin täytyisi myös katsoa, onko tämä tähän virukseen kuuluvaksi katsottu sekvenssi ehkä havaittu ihmisen genomisekvenssiksi. Tämä ohjelma ei siis automaattisesti tee vertailua ja yhteen sovittamista viruksen genomitietopankin ja ihmisen genomitietopankin välillä, se täytyy käynnistää.

Kun se tehdään ja mennään katsomaan, onko tämä sekvenssi sittemmin ehkä ilmestynyt tähän tietopankkiin, pitäisi näkyä yhtäpitävyys [näiden tietopankkien välillä]. Jos siis se sekvenssi on ilmestynyt ihmisen genomitietopankkiin, silloin täytyisi heti tulla hälytys ja viruksen tietopankkiin täytyy periaatteessa tulla ilmoitus: ”Huomio! Se ei ole virus, vaan olemme sittemmin tunnistaneet sen ihmisen genomisekvenssiksi.”

Onko tätä kontrollia millään tavalla tähän mennessä suoritettu?

Ei.

Yksikään virologinen instituutti maailmassa ei ole tähän mennessä suorittanut tai dokumentoinut sitä.

Aavistitte jo: tri Lankan ja Corona Faktenin työryhmä on tehnyt sen. He ovat joulukuussa 2021 tehneet vertailun niiden professori Zhangin julkaisemien sekvenssitietojen kanssa, joista tuolloin rakennettiin SARS-CoV-2, ja tämä vertailu osoitti 98,85%:n vastaavuuden ihmisen RNA-genomisekvenssien kanssa!

Oletteko tietoisia, mitä tuo tarkoittaa?

Silloin kun professori Zhang rakensi genomin, tämä sekvenssi nähtävästi ei ollut vielä ihmisen genomitietopankissa, mutta tri Lankan työryhmän suorittaman vertailun ajankohtaan mennessä tämä genomisekvenssi on jossakin vaiheessa otettu genomitietopankkiin ihmisen genomisekvenssinä.

Tämä jälleen kumoaa sen väitteen, että viruksia on olemassa, koska tuo alleviivaa aivan yksinkertaisesti sitä, mitä kontrollikokeet edellä ovat osoittaneet, sitä, että ne partikkelit, joita virologit identifioivat, määrittelevät ja väittävät viruksiksi, ovat aivan normaaleja, luonnollisia ihmisen kudosartefakteja.

Vesa-Ilkka Laurio

Lähde:

5+1 control experiments – 5+1 more evidences of unscientific approach in virology‼️(with english subtitles) (odysee.com)

Viittauksia:

16 kommenttia

 1. VIRUKSIA ON OLEMASSA
  PCR-testi on kelvoton ja antaa paljon vääriä positiivisia tuloksia. Se valittiin testiksi, jotta koronaepidemiaa pystyisi liioittelemaan hyvin tarttuvaksi. Sen tekivät koronahuijaukseen osallistuvat pääjehut. Lisäksi kuolinluvut valehdeltiin kymmenkertaisiksi. Mutta koronahuijaus tulee erottaa huijauksesta, että viruksia ei olisi lainkaan olemassa. Vesa-Ilkan mainitsema eristämiskoe on kelvoton, eikä osoita viruksen olemassaoloa. Viruksia testataan paremmin antigeeni- ja vasta-aine testeillä. Virologit eivät ole kehittäneet uusia eristämiskokeita, vaikka tarve olisi, jottei harrastelijamaiset väitteet virusten olemassaolosta saisi laajempaa huomiota. Jo antigeeni- ja vasta-ainetestit osoittavat, että viruksia on olemassa. Lisäksi monia virustauteja ei voi selittää ilman virusteoriaa. Vesa-Ilkan tapaiset uskovaiset yrittävät saada ihmiset turhaan vakuuttuneiksi, ettei viruksia ole olemassa, vaan virustaudit ovat ”kehon puhdistautumisreaktioita. Magneettimedian lukijat eivät ole virologeja, joille Vesa-Ilkan teorioiden esittäminen kuuluisi. Monimutkaiset koejärjestelyt hämäävät. Meillä on menossa taistelu koronatyranniaa vastaan, ei väittely siitä, onko viruksia olemassa vai ei. Eräät koejärjestelyt osoittavat, että A- ja B-flunssaviruksia annetaan tuloksiksi PCR-testillä covid-tuloksina. Alla olevista osoitteista saa adekvaattia tietoa koronahuijauksesta. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(10)Miinusääni(8)
  1. BK. Noita antigeeni- ja vasta-ainetestejä(kään) ei voi sanoa luotettaviksi. Eivätkä ne olekaan koska
   monet työnantajat Suomessa eivät kelpuuta noilla antigeeni- ja vasta-ainetesteilla tehtyä testiä luotettavaksi näytöksi siitä, että sinulla olisi Covid19 tartunta.

   Esim. ohessa HUS:in Lehtonen – kritisoi näitä testejä. (Huom. Ne kotitestit ja vastaavat lääkäriasemien testit ovat samoja.)
   https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/3a2ebd31-f3f4-4dc1-bd8c-abc2711d7b95

   Koska noi testit antavat positiivisen jopa kokiksella. Ne on todella epäluotettavia siis ja siksi niitä yritetään käyttää huijaamiseen ;
   https://www.bbc.com/future/article/20210705-how-children-are-spoofing-covid-19-tests-with-soft-drinks

   On myös muita juomia löytyy joilla nuo testit saa näyttämään, että sulla olisi Covid19 tartunta;

   https://www.yahoo.com/lifestyle/10-drinks-lead-false-positive-114517997.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALq5EN9gzx6-bx8PSmIbv-bWPQJ3_aqNK0xiH5eBDcKrkjZ0rKMaxFf_bzYda1HsRbYADTo3PU_znoQTcRxi_MZBXkCvg1XEkKtguH2S9qmQgpPJJOCJlPO9Gv2m1pCJ52fvH2eeK7D8ESgdnagozjic-mq1ExOBKIu62oItM5sC

   Ja lisäksi,
   Vesa-Ilkka L. EI OLE esittänyt täällä mitään teorioita, vaan on kumonnut monia virheellisiä käsityksiä ihmisen kehon toiminnasta. Kiitos siitä. Jopa taikauskoisia käsityksiä siis, kuten huomaan. Kehon puhdistautumisreaktiot, sen oireet, ja maksan ja muiden sisäelinten toksiinien käsittely ja poistotoiminta tai vajaatoiminta ovat empiiristä tiedettä ja ne mainitaan tosiasioina lääketieteellisissä kirjallisuudessa. Nuo asiat eivät ole mitään teoriaa.

   Plusääni(12)Miinusääni(8)
   1. PUHDISTAUTUMISREAKTIOT
    Keholla on monia puhdistautumisreaktioita ja monet niistä aiheuttavat sairauksia. Mutta kaikkia virussairauksia ei voi selittää puhdistautumisreaktioiksi. Selityksen tarjoavat virukset, jotka leviävät ihmisestä ihmiseen. Ayurveda-filosofia on monella tapaa hyödyllinen, mutta tuhansia vuosia vanha ja lääketiede on kehittynyt sen jälkeen valtavasti. Nykyajan ongelma on siinä, että lääketiedettä määräävät lääketehtaat eikä potilaan etu.
    Benjamin Kivilohkare

    Plusääni(6)Miinusääni(6)
    1. B.K.
     Mitä virussairauksia ei voi selittää puhdistautumisreaktioiksi, tai rokotteiden / vastaavan myrkytyksen aiheuttamiksi?
     Ihmisen kolme sairauksia aiheuttavaa syytä ovat; fyysinen tai henkinen vamma, ravinteiden puute ja toksemia.

     PS. Kuuntelin erään suomalaisen Ayurveda-filosofia -asiantuntija Ossi Viljakaisen haastattelun ATOMIstudio -kanavalta. Mutta en vakuuttunut hänen puheistaan. Voisin väittää tietäväni joistakin asioista enemmän kuin hän. Esim. suolasta, sokerista, migreenistä, verenpaineesta ja maidosta.

     Ihmettelen siis jos tämä Ayurveda- asiantuntija ei tiedä – mitä litkua se hänen suosittamansa markettien täysmaito on? Se on pastöroitua ultraprosessoitua kuraa. Miksi hän sitä suosittaa? Se on ihan eri tavaraa mistä varmastikin ayurveda-filosofia puhuu. Samoin ruisleipä nykyään. Hän ei tuntunut myöskään tunnistavan sokerin vaaroja; ”Sokeri viilentää…”. Eli ehkä kaikenlaiset markettien virvoitusjuomat ovat ok – Ayurveda-filosofian mukaan?

     Jos ei siis osata eroittaa asioita keskenään, vaan kaikki vain ”normalisoidaan”, jotta ei tulisi erimielisyyttä virallisen totuuden kanssa, niin ayurveda-filosofia ei ole mun juttu. Ei pidä tehdä kompromisseja ja diplomatiaa nykylääketieteen ja yleisen valehtelun kanssa. Sellainen mielikuva tuosta haastattelusta tuli, että näin he tekevät. Tuon Ossin puhe oli muutenkin täynnä materialistista ajattelua ja erilaisten rohtojen kauppaamista. Toki ei yksi pääsky kesää tee.

     Huom. en tarkoita lääketieteen kritisoimisellani traumahoitoa, erilaisia turvallisia teknisiä kuvantamistekniikoita, ensihoitoa ja akuuttipolia. Toki ne eivät olekaan lääketiedettä, vaan teknisiä toimenpiteitä. Tarkoitan lääketieteen kritisoimisellani ennen kaikkea tätä petrokemian tuotteisiin perustuvaa lääkkeiden ”tiedettä” ja joka asian pillerihoitoa. Joka vaivaan ei ole olemassa pilleriä, tai ihmelääkettä. Ihmiskehoa ei ole luotu lääkkeitä ja Big Pharmaa varten. Esim. korkean verenpaineen syy ei ole verenpainelääkkeen puute.

     Hyvää kesän jatkoa BK.

     Plusääni(7)Miinusääni(4)
     1. Lisäisin vielä, että vastoin yleisesti vallalla olevaa käsitystä – Big Pharman lääkkeet EIVÄT jäljittele mitään luonnon rohtoja tai yrttejä! Tämä teollinen nykylääketiede EI OLE kehittynyt mistään luonnonlääketieteestä (ei edes Ayurvedasta) , vaan tämä petrokemian teollisuudenala aikoinaan sysäsi luonnonlääketieteen (mm. ne rohdot ja yrtit) harjoittajat syrjään, valtasi markkinat väkivalloin ja julisti kaikki kilpailevat alat jopa laittomiksi. Oheisella videolla lisää tästä;

      https://odysee.com/@Pete:ca/Kuinka-Rockefeller-kaappasi-terveydenhuolto-j%C3%A4rjestelm%C3%A4n:3?r=5YE5tiCEXPFMMBPebonb3DJ3oCwpLdMD

      Tätä ”lääkkeet jäljittelevät luonnon rohtoja” ja ”lääketiede on kehittynyt” – myyttiä viljellään näköjään yhä laajalti, mutta se valheellinen väite. Big Pharman lääkkeet OVAT enimmäkseen yksinomaan petrokemian tuotteita, eikä esimerkiksi suosituilla bentsodiatsepiineilla tai tulehduskipulääke ipuprofeenilla ole mitään luonnollista vastetta. Ne ovat 100% synteettistä kamaa. Ne ovat vain oireiden tukahduttajia nuijanukutus -tyyliin. Tietyt rohdot ja yrtit jollain tavalla puuttuvat usein jopa oireiden syihin. Paras ”lääke” kuitenkin edelleen on ennaltaehkäisy.

      Syistä;
      https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2021/07/14/toksemia/

      Plusääni(8)Miinusääni(3)
     2. NIMIMERKILLE JEPULISJEPSIS
      Esim. aasialaista, jonka sairastin 12-vuotiaana, ei voi selittää muuten kuin virusteorialla, sillä se levisi kulovalkean tavoin ja siihen sairastui lähes kaksi miljoonaa suomalaista. Myös monet flunssaepidemiat vuosien mittaan ovat olleet sellaisia, joita ei voi selittää mainitsemillasi tekijöillä.
      Länsimaisen lääketieteen toinen suuri virhe on se, että ei keskitytä sairauksien ehkäisyyn vaan sairauksien kemialliseen parantamiseen. Korona on kausiflunssa tapainen tauti, jonka voi ehkäistä syömällä D- ja C-vitamiineja sekä sinkkiä ja magnesiumia. Ihmisellähän on immuunipuolustusjärjestelmä, jonka kehitystä laiminlyödään.
      Hyvää kesää Jepulisjepsis!
      Benjamin Kivilohkare

      Plusääni(5)Miinusääni(5)
     3. Vastustuskyvyn ylläpito ja treenauttaminen on kulkutautien ehkäisyssä ja nujertamisessa avain kaikkeen. Kulkutautien aiheuttajat joko nujertuvat tai muuntuvat vaarattomiksi terveiden ihmisten elimistössä. Lapset ja nuoret ovat tässä avainasemassa, koska heillä on tehokas ja joustavasti uhkia vastaan muuntuva immuunipuolustus Kuoleman rajalla keikkuvien menehtymistä ei epidemioissa aina voida välttää ja jos tähän lähdetään sulkutilojen, maskien tai huuhaa-rokotteiden avulla, niin silloin terveiden ihmisten elimistä ei voi treenautua taudinaiheuttajia vastaa. USA:ssa on havaittu, että lasten immuunipuolustus on heikentynyt monia yleisiä viruksia kuten nuhakuumetta vastaan. Syyksi epäillään pitkiä sulkutiloja ja maskien käyttöä eli lapset eivät ole altistuneet taudinaiheuttajile ja näin treenauttaneet elimistöään.

      Uusin vaihe koronapelleilyssä on se, että valtamedia esittelee meille uusia tauteja kuten SADS (Sudden Adult Death Syndrome), mutta ei koskaan epäile tai mainitse syyksi piikkejä. Piikeistä on tullut tabu eli jumaluus, jonka nimeä ei saa mainita. Näin heikko on modernin tai postmodernin ihmisen mieli. Postmoderni ihminen on koko ihmiskunnan historian heikoin luomus: Luojansa ja Vapahtajansa hylännyt surkimus, joka näkee pelastajansa modernissa lääketieteessä ja tekee tämän tuotteista jumalan itsellensä. Tämmöinen melkein joutaakin joukkokuolemakampanjan uhriksi.

      Plusääni(5)Miinusääni(3)
     4. Benjamin;
      Silloin samoihin aikoihin kun sairastit ”aasialaista” (joskus 50-luvulla) oli käynnissä laajoja rokotekampanjoita, myös Suomessa. Rokotteet olivat hittituote ja uutta ja edistyksellistä. Sinä luultavasti sait myös ennen noiden oireiden ilmaantumista joitakin rokotteita? Niitä tökittiin kaikkiin – ihan huoletta. Kuten edelleen tehdään. Suomessa oli juuri v. 1957-58 aloitettu poliorokotukset, ja jo entuudestaan oli tubi-, hinkuyskä-, kurkkumätä- ja tetanusrokotukset ja nämä kaikki tuottavat myrkytysoireita. Eli siksi sairastit tuon ”aasialaisen” koska se on oikeasti kehon oma puhdistusreaktio, tällä tavalla keho poisti osan niistä rokotemyrkyistä ulos.

      Täällä erään toisen artikkelin kommeissa ON JO OLLUT pari mainintaa tuosta esiin nostetuista aasialaisesta ja hongkongilaisesta, jotka ovat ns. influenssoja (flunssia), LÄHDE:
      whale.to/vaccine/sf1.html
      JOSSA Eleanor McBean kirjoittaa:
      ”Rokotekampanjoita tulee ja menee yhtä usein kuin rokotteiden mainostajat voivat keksiä pienimmänkin verukkeen. Vuonna 1957 yrittivät lietsoa rokotuskampanjaa jollekin, mitä he päättivät kutsua aasialaiseksi flunssaksi. Eräällä Herald and Express -lehden pääkirjoituksella (29.8.1957) oli otsikko ”Flunssanpelkopropaganda”, ja pääkirjoitus totesi mm. näin:
      ”’Mikä myrsky vesilasissa on nostatettu mahdollisuudesta, että tämä maa tulee kokemaan aasialaisen flunssan epidemian tulevina syys- ja talvikuukausina!
      ”’Jopa USA:n terveyshallitus on paniikin käsikassara ja on julkaissut lausuntoja, jotka luovat pelkoa yleisössä, sen sijaan että rauhoittaisi heitä korostamalla, että tämä epidemia, vaikka on laajalle levinnyt (siis tuolloin Aasiassa ), ei osoita merkkejä, että se olisi yhtään vaarallisempi kuin tavallinen influenssankaltaisten vilustumisten ryöppy, kun talvi tulee.
      ”’Ne, jotka osaavat lukea rivien välistä, epäilevät, että olisiko tämä koko juttu myynninedistämiskikka niiden taholta, jotka tekevät ja myyvät rokotteita, jotka ovat valmisteilla…’”
      Toisessa kohdassa Eleanor McBean kirjoittaa: ”Lääkintäviranomaisemme (medical men) yhä käyttävät samaa juonta. Kun heidän oma rokotteensa (joita tarvitaan matkustamiseen) aiheuttavat sairautta ulkomailla, he käyttävät tätä perusteena pelkokampanjoille painostaakseen ihmisiä rokotuskeskuksiin. Muistatteko pelottelut Hong Kongin flunssalla ja aasialaisella flunssalla ja Lontoon flunssalla? Nämä olivat kaikki sekoitus lääkinnällisesti (rokotteilla) tehtyjä epidemioita ja tavallisia vilustumisia, joita ihmisillä on joka vuosi [Suomessa oli juuri v. 1957-58 aloitettu poliorokotukset, ja jo entuudestaan oli tubi-, hinkuyskä-, kurkkumätä- ja tetanusrokotukset, ja nämä kaikki tuottavat myrkytysoireita].”

      Ei siis ole rehellistä, että selitetään kaikki flunssat viruksella, ja jätetään esim. rokotteiden haitat, ja ehkä myös muut silloiset huonot elinolosuhteet huomiotta. Komppaamalla virusteoriaa ja mm. ivermektiiniä – tuetaan vain lääketeollisuutta. Ihmiskehoa ei ole luotu lääkkeitä ja Big Pharmaa varten. Sairauksia ei paranneta kemiallisesti.

      IHMISESSÄ EI VOI OLLA MINKÄÄN TEOLLISEN KEMIALLISEN AINEEN PUUTOSTILASTA JOHTUVAA SAIRAUTTA!

      Plusääni(10)Miinusääni(1)
 2. Koronapolitiikassa on sivuutettu täysin aito lääketieteellinen asiantuntemus ja paine ihmisten rokottamiseen on poliittinen ja osin myös taloudellinen. Kaikki globalistien keskeiset järjestöt kuten Rockefeller Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation W.H.O, Trilateraalinen komissio (m. Tohtori Anthony Fauci kuuluu tämän alaisuuteen), Bilderberg, EU:n komissio, Maailmanpankki sekä erityisesti Maailman Talousfoorumi WEF ajavat voimakkaasti väestöjen 100% rokottamista uudentyyppisillä rokotteilla. WEF on suositellut länsimaisille yrityksille sitä, että kaikki niiden työntekijät tulee rokottaa.

  Painostus yritysmaailmasta tai työpaikoilta on ollut monissa maissa erityisen voimakasta ja on johtanut siihen, että monet ovat rokottautuneet vastoin tahtoaan ja omaa etuaan, koska kyseessä on kiristys työpaikan säilymisen kautta. Suomessa jopa valtio on ainakin sote-alalla määrännyt lailla kyseenalaiset rokotteet pakollisiksi, mikä on selkeä ihmisoikeusloukkaus ja tekee Suomen valtiosta rikollisen entiteetin. Myös erilaisia rokottamattomien verotus- ja sakotusmalleja on kehitelty, vaikka rokotteiden tehosta, turvallisuudesta tai tarpeellisuudesta ei ole olemassa varmistettuja tietoja. Liikkumista, ostokäyttäytymista tai jopa pankkipalveluita voidaan rajoittaa mm. rokotepassilla. Voimakkaiden painostusjärjestöjen alaisuudessa valtiot on muutettu terrorijärjestöiksi omia kansalaisiaan kohtaan. Ne pelottelevat kansalaisiaan ottamaan vaikutuksiltaan tuntemattoman rokotteen, aivopesevät ihmisiä koronakulttiin ja niitä, joita ei voi pelotella tai aivopestä ja jotka ovat ottaneet selville faktat, valtiot uhkaavat ja kiristävät kostotoimilla. On vaikea kuvitella mitään halveksittavampaa asetelmaa, jossa vahvemmat huiputtavat, kiusaavat ja kiristävät heikompiaan.

  Seuraava vaihe asetelmassa on se, että globalistien painostusjärjestöt ja valtiot pyrkivät pääsemään eroon kaikesta vasta-aiheisesta informaatiosta, jota yhä ainakin netissä liikkuu ja on saatavilla. Kaikesta mRNA-rokotekriittisestä tiedosta on siis päästävä eroon ja vain ja ainostaan terrori ja aivopesu tullaan sallimaan. Tämä hanke kulkee ’disinformaation’ karsinnan nimellä. Vain ”cabalin” kaatuminen voi enää pelastaa kansalaiset totaaliselta valtioterrorilta, jossa kaikki toisinajattelu ja sen ilmaisu on rangaistavaa ja tukahdutetaan voimatoimin. Olemme tienhaarassa, jossa ratkeaa se laukeavatko Ilmestyskirjan kuvaamat tapahtumat vai voiko ihmiskunta vielä jatkaa itsenäisesti maapallolla. Jumala ei varmasti tule sietämään planeettaa, jossa totuus ja siihen johtava kyseenalaistaminen ovat täysin kielletty. Länsimaat ovat jo hyvin lähellä tätä pistettä, minkä vuoksi meitä on itäisessä naapurissa kuvattu osuvasti nimellä ”the Empire of Lies”. Länsimaat ovat todellakin Valheen Isän valtakunta.

  Plusääni(6)Miinusääni(3)
 3. VIRUKSET JA BAKTEERIT AIHEUTTAVAT TAUTEJA

  Vesa-Ilkka uskoo, että virukset ja bakteerit eivät aiheuta tauteja. Tästä kertoon hänen suosimansa sivu

  https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/08/17/sairauksien-todelliset-aiheuttajat-2/ ”Sairauksien todelliset aiheuttajat

  1. myrkyt

  2. ravinteiden puute ja vääränlainen ravinto

  3. psyykkinen shokki

  4. säteily

  Myrkkyjä on esimerkiksi lääkkeet (petrokemianteollisuuden tuotteita), kemikaalit, saasteet, lisäaineet ja torjunta-aineet.

  Ravinteiden puute johtuu ravinnon puutteesta ja/tai vääränlaisesta ja ravinneköyhästä ravinnosta. Vääränlainen ravinto, kuten prosessoitu, kemikaaleja, sokeria ja trans-rasvoja sisältävä ravinto sairastuttaa. Esimerkiksi insuliiniresistenssi syntyy kun kehoon dumpataan jatkuvasti liikaa hiilihydraatteja.

  Psyykkinen shokki ja epätasapaino ilmenee myös kehossa epätasapainotilana. Trauma, harhainen ajattelu, pelko ja stressi vaikuttavat fyysiseen kehoon.

  Sekä sähkömagneettinen että ionisoiva säteily vaikuttaa kehoon. Esimerkiksi mobiililaitteiden ja lähettimien tuottama sähkömagneettinen säteily vaikuttaa solujen mitokondrioihin, solujen veden koherenssiin sekä metalleihin ja molekyyleihin.

  Kaikki nämä ja niiden yhteisvaikutus kuormittavat kehoa. Jonkin tekijän vaikutuksta (esim kylmä), tai kun kuormitus ylittää tietyn kynnyksen tai kun elämäntilanne muuttuu (esim henkinen muutos), keho käynnistää puhdistumis- ja paranemisprosessin.

  Oireet kertovat parantumisesta

  Limaneritys, kuume, tulehdus, turvotus ja tiettyjen kehon omien bakteerien alueellinen lisääntyminen ovat kehon puhdistumis- ja paranemisprosesseja. Ne voivat olla epämiellyttävän tuntuisia mutta ne ovat todellista paranemista. Näiden prosessien kuuluu tapahtua kokonaan eikä niitä pidä häiritä. Kehon omat bakteerit syövät kuollutta kudosta. Keho poistaa myrkkyjä ja kuona-aineita kuumeilun, limanerityksen, virtsan, ulosteen ja hikoilemisen kautta.”

  Kuinka voi selittää yllä esitetyllä teorialla esim. flunssaepidemiat? Minä en ainakaan usko noihin ”todellisiin aiheuttajiin”. ”Näiden prosessien kuuluu tapahtua kokonaan eikä niitä pidä häiritä”. Eli siis virus- ja bakteeritauteja ei pidä parantaa! Tällainen johtaisi tuhansiin kuolemiin ilman antibiootteja tai esim. ilman ivermektiiniä koronaviruksen parantamisessa.

  Virusten ja bakteerien kiistäminen on uskonlahko. Olen itse parantunut neljästi keuhkokuumeesta penisilliinin ansiosta. Virusten ja bakteerien kiistäminen taudinaiheuttajiksi on pahinta humpuukia.

  Benjamin Kivilohkare

  Plusääni(3)Miinusääni(7)
  1. Sinulla on melkoisen voimakas lapsuuden trauma (tullut useasti esiin), ja nähtävästi elät kalvavan kuolemanpelon vallassa, joka johtaa tietenkin esim. sellaisiin kouristuksenomaisiin vastareaktioihin kuin megalomania, paaviksi julistautuminen, ikioman kirkon väsääminen, maan ja kuun kuninkaaksi julistautuminen, manipulointi kaikissa asioissa, jatkuva kiihko olla oikeassa ja jotenkin pelastaa oma nahka, maksoi mitä maksoi, ja stressitilana häiritsee hormonitasapainoa ja johtaa kehon häiriötiloihin ja ns. ”sairauksiin”. Sinulta puuttuu kyky luottaa omaan kehoosi ja sen luonnollisiin prosesseihin. Elät ”vaikeassa paikassa.” Sinulta puuttuu rauha, varmuus ja terveys. Ja tämän sanon ystävällisesti mutta nuhteluna, totuuden esiin tuoden, koska silmilläsi on vielä silmälaput. Yritän nostaa sinut ylös kuopastasi.

   Flunssa on kehon puhdistustoimenpide, joka tapahtuu useimmiten syksyisin/talvisin lämpötilan ja etenkin kosteuden (tämä on tärkeä tekijä!) muuttumisen vuoksi, aivan kuten luontokin uudistaa itsensä syksyisin (esim. puista putoavat lehdet, mikä EI ole sairaus vaan normaali prosessi). Usein flunssa tulee myös silloin, kun alkaa loma työstä. Keho katsoo silloin hyväksi ajankohdaksi suorittaa oikaisutoimenpide myrkkyjen suhteen, sopivana ajankohtana siis.

   Puhdistustoimenpiteen tarkoitus on puhdistaa keho siihen kertyneistä erilaisista myrkyistä. Flunssassa keho työntää myrkkyjä ulos hengitysteiden kautta. Kuume lisää energiaa ja liuottaa liman, jotta se saadaan kehosta ulos yskimisen avulla. Tulee ”sairas” olo, koska tuo prosessi vaatii lepoa, ja siksi keho ajaa sinut lopettamaan muut toiminnat ja asettumaan lepoon.

   Kaiken energian on mentävä tuohon puhdistureaktioon. Keho PAKOTTAA sinut lepäämään, ja antaa samalla muistutuksen vähentää myrkkyjen kerryttämistä kehoon. KAIKKI oireet palvelevat sinua, ja yrittävät parantaa sinua. Ja selvää on, että kun keho poistaa myrkkyjä itsestään, silloin ”rapa roiskuu”, tulee niitä oireita! Oireet ovat suuri terveyden merkki! Ne ovat merkki siitä, että keho nyt puhdistaa itseään ja että se kykenee puhdistamaan itsensä – olet siis TERVE!.

   Kaikki tietävät, että kultti myrkyttää meitä hyvin monella tavalla. Koska siitä syntyy ihmisten kehojen myrkyttymistä, kultti on keksinyt syyttää siitä keksimiään ”viruksia”. Niin on saatu ihmiset pelkäämään ”viruksia”, noita näkymättömiä mörköjä, joita ei ole olemassa, ja varsinainen syy, ympäristön myrkyttäminen, jää vaille huomiota. Samalla kultti nettoaa kymmeniä miljardeja myydessään oireisiin ”lääkkeitä” ja ”rokotteita” (= myrkyttämisiä lisää). Olet syvästi tullut aivopestyksi, ja tämän kommenttini ainoa tarkoitus on ravistella sinut totuuteen ja oikeaan terveyteen.

   Ei ole olemassa ”virus- ja bakteeritauteja”! Bakteeritkin ovat vain kehon siivoojajoukko, joka rientää aina sinne, missä on kuolluutta tai kuolevaa kudosta (myrkyttymisten seurauksena), poistamaan sen. Antibiootit vain eliminoivat tuon siivoojajoukon toiminnan, jolloin siivoamisen oireet tietenkin poistuvat ja ihminen luulee parantuneensa. Tämä on syvää ymmärtämättömyyttä, oire aivopesusta ja viime kädessä oire elinkyvyttömyydestä. Kehoissamme on kymmenen kertaa enemmän bakteereita kuin soluja, ja ne kuuluvat sinne. Ilman niitä kuolisimme pikaisesti. Säälittävä on ihminen, joka elää antibioottien ja ivermektiinin (elinmyrkyn) varassa!

   Sinulla on ollut useasti keuhkokuumeita, koska olet penisilliinillä estänyt aina parantumisen (olet eliminoinut kehon puhdistustoiminnan) ja siten jättänyt myrkyt kehoosi. Tilanne tietenkin kroonistuu, ja siksi kehosi on joutunut yrittämään puhdistusta uudelleen ja uudelleen. Olet tyhmyyden kierteessä.

   Totuus ei ole humpuukia. Humpuukia on puhua humpuukia ja perustaa koko elämänsä sille.

   Olen usein epäillyt sinua kultin asiamieheksi, mutta ehkä oletkin vain aivopestry. Syvästi harhassa.

   Yritän siis auttaa, ymmärrä oikein. Jos muutat suuntaa avoimesti, olet ansainnut kaikkien meidän kunnioituksemme. Kukaan ei silloin syytä sinua enää mistään menneestä, ei sanallakaan.

   Plusääni(8)Miinusääni(1)
   1. VESA-ILKAN EREHDYS
    Erehdyt minun suhteeni täysin. Olen vain nöyrä Herran palvelija. Olen ollut aina myös totuudenetsijä. Kun etsin, niin löydän. Katson, että nykyinen virologia on monin tavoin oikeassa. Eli virukset ja bakteerit aiheuttavat tauteja. Tuskin kymmenissä biolaboratorioissa tutkitaan olemattomia viruksia. Viruksen eristäminen on epäonnistunut toistaiseksi, mutta virologit kyllä keksivät parempia eristämismenetelmiä kuin mitä stefanlankalaiset tuntevat, jos vain viitsivät. Katson, että olet väärässä tässä virusasiassa kuten olet väärässä myös uskon asioissa. Tämän olet itse todistanut kirjoitelmillasi. Toivon sinulle pelastusta, kuten kaikille. Minä tunnen Herran, joka ilmestyi Emanuel Swedenborgille vuonna 1745. Minä elän Kymmenen Käskyn mukaisesti ja olen onnellinen ja terve psyykkisesti ja ruumiillisesti.
    Benjamin Kivilohkare

    Plusääni(2)Miinusääni(5)
    1. Tiedoksi B.K. ja muut tartuntoja pelkäävät,

     Mitään virusta (mukaanlukien HIV, ebolavirus, tuhkarokkovirus, influenssavirus jne) ei ole koskaan eristetty suoraan ihmisestä, eläimestä, kasvista tai niiden nesteistä kuten vastaukset tietopyyntöihin osoittavat; https://www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification/

     Joten mitä ihmeen näkymättömiä kummituksia ne niissä biolabroissa tutkivat – jos sitä tutkittavaa ei saa kerran suoraan todennettua/näkyviin (ei syljestä, ei verestä, ei mistään ruumiin eritteestä eikä nesteestä)?
     Aika turhan päiväistä tutkimista. Eipä silti; esim. meillä Suomessa on Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, vaikka sukupuolia on vain kaksi. Mitään tutkittavaa ei siis ole.

     Ne tutkivat siis sitä itseään. Teatteria. Show:ta. Soluviljelmillä kikkailua. Tietokoneohjelmilla pelleilyä. Viheliästä näytelmää.

     Virus(tarina)tehtailu on verrattavissa Hollywood -elokuva tuotantoon jossa voi olla mukana tuhansia ihmisiä / elokuva. Paljon väkeä puuhastelemassa siis, mutta sekään ei tee niistä elokuvien tarinoista totta.

     Mikä siis tarttuu ihmisestä toiseen? Ei mikään! Nenästä valuva räkä, tai suusta ulos lentävä yskös, tai aivastuksen mukana suusta ulos lentävät sylkipisarat eivät sisällä taudin aiheuttajia, koska nämä eritteet ovat taudin OIRETTA! Limaneritystä puhdistautumisoireissa.

     Pitäisi jo pikkuhiljaa käsittää tämän allopaattisen – lääketieteen meille esittämä kehäpäätelmä; Ne väittää ihan tosissaan, että taudin oire on taudin syy! Nenästä valuva räkä, tai aivastuksen pisarat sisältävät sen taudin aiheuttajia. Siksi – pidä maskia.

     Asia perustuu tähän kehäpäätelmään, missä
     Edward Jenner löysi (väitetysti) 14. toukokuuta 1796 Englannissa isorokkonesteestä sen rokkotaudin aiheuttajan. Ilman mikroskooppia tai mitään tarkempaa kuvantamista. Näin vain oletettiin asian olevan ja tarina uskottiin. Tämä Jennerin teoria on periaatteessa samassa pisteessä yhä edelleen. Patogeenejä ei ole pystytty uskottavasti näyttämään toteen. Missään. Koskaan. Silti taudin oireista oletetaan löytyvän taudin syy. Aivan kuin auton pakoputkesta pöllyävä musta savu – olisi sen auton käyntiongelmien alkuperäinen aiheuttaja. Aivan avutonta touhua tämä allopaattinen lääketiede.

     Olen jo vuodesta 2015 lähtien epäillyt koko tätä virustarinaa, ja tuota meille esitettyä kehäpäätelmää sairauksien syistä. Seuraan siis muitakin kuin suomenkielisiä keskusteluja.

     Plusääni(6)Miinusääni(1)
    2. Ei se ole mitään tiedettä, että kehitetään tarinoita taudeista, ”eristellään” valheellisen soluviljelmä näytelmän avulla niitä ”viruksia” biolabroissa, pelataan vähän mielikuvituksellisilla geenifragmenteilla tietokoneruuduilla, ja aletaan myymään synteettisiä lääkkeitä (mRNA) niihin tauteihin. Tämä on korporaatiotiedettä, ei aitoa empiiristä tiedettä.

     Kuten ei siellä Jennerinin aikaan lehmärokonkaan kanssa Englannissa mitään eristelty, todisteltu tai kuvattu, kun alettiin tökkimään viattomiin ihmisiin paisenestettä neuloilla. Kyseessä oli ja on puhtaasti kaupalliset intressit ja ties mikä vapaamuurari -kultti. Ehkä neulalla raiskaamisessa on kyseessä jokin saatanallinen raiskauskultti?
     https://odysee.com/@Pete:ca/Rokottaminen-on-raiskaus:e

     Virusteoria luotiin siis aikoinaan poliittis-kaupallisiin tarkoituksiin. Ja se on edelleen tärkein lääketeollisuuden ylläpitämä kultti. Lääketeollisuudelta putoaisi pohja ilman virusteoriaa.

     https://odysee.com/@Pete:ca/Your-Children-NEXT–videon-p%C3%A4tkitty-versio:0
     https://odysee.com/@Pete:ca/L%C3%A4%C3%A4keteollisuus-on-tappaja—osa2:0
     https://odysee.com/@Pete:ca/L%C3%A4%C3%A4keteollisuus-on-tappaja—osa-3:3

     Plusääni(6)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat