WWD8 ja FIXIT -tapahtumat

Järjestyksessään kahdeksas maailmanlaajuinen riippumaton Worldwide Demonstration WWD8-mielenosoitus ihmisoikeuksien puolesta lähestyy. Samaan aikaan pidetään myös FIXIT–Suomi eroon EU:sta mielenosoitus.

 

WWD8 ja FIXIT

Aika ja paikka: nämä molemmat mielenosoitukset sekä WWD8 että FIXIT pidetään lauantaina 21.5.2022, osoiteessa Rautatientori, FI-00100 Helsinki, Suomi. 

Molemmat mielenosoitukset alkavat klo. 14:00

Pääteemat WWD8 –tapahtumassa ovat tavoitteet vapauden ja ihmisoikeuksien puolesta.  

Lisätiedot 

Turusta lähtee yhteiskuljetus Helsinkiin. 
 
Yhteistiedot sekä lisäinfo: 
[email protected] 

Suomi vapaaksi EU:sta Finland free from the EU 

FIXIT –mielenosoitus: Suomen täytyy erota Euroopan unionista 

FIXIT –tapahtuman kuvauksessa painotetaan Suomen mahdollisimman nopeaa eroamista unionista. Iskulauseena on: Suomi sanoo FIXIT eli Suomi eroon Euroopan unionista! Tähän rauhanomaiseen tapahtumaan ovat kaikki tervetulleita. Järjestäjien taholta ilmoitetaan, että vielä voit vaikuttaa ja jakaa tietoa tästä mielenosoituksesta muillekin

FIXIT tapahtuman järjestäjänä toimii Panu Huuhtanen

FIXIT–tapahtuman järjestäjän haastattelu 

Magneettimedia haastatteli lyhyesti FIXIT-tapahtuman järjestäjää Panu Huuhtasta, liittyen tapahtuman keskeiseen teemaan ja sitä sivuaviin aiheisiin. Haastattelu tehtiin VK:n sosiaalisessa verkossa. 

Haastattelija: Markku Juutinen (MJ) 

Haastateltava: Panu Huuhtanen (PH) 

Haastattelu 

MJ: Onko mielestäsi Suomi laillisesti Euroopan unionin jäsenmaa? 
 
PH: Ei ole. Suomea ei koskaan viety Euroopan unioniin perustuslain säätämisjärjestyksessä, minkä se olisi ehdottomasti vaatinut. Neuvoa-antava kansanäänestys ei voi kumota perustuslain säätämisjärjestystä. Sama laittomuus tapahtui markasta luopumisessa vielä räikeämmin. 
 
MJ: Vastustaako tämä FIXIT mielenosoitus myös samalla Suomen mahdollista liittymistä NATOon? 
 
PH: Fixit sinällään on yhden asian liike, joka pyrkii saamaan Suomen irti EU:sta. Henkilökohtaisesti vastustan jyrkästi myös Suomen Nato-jäsenyyttä. Tiedän kyllä, että jotkut kokevat, että Nato-jäsenyys voisi jopa helpottaa Fixitiä, koska poistaisi EU:n kannattajilta argumentin EU:sta turvallisuuspoliittisena yhteisönä. 
 
MJ: Miten EU on rajoittanut Suomen oman ulkopoliittisen linjauksen syntymistä, vai onko Suomella omaa ulkopolitiikkaa enää ensinkään? 
 
PH: Todella paljon EU on varsinkin vuoden 2014 Venäjän Krimin valtauksen jälkeen Venäjä-sanktioillaan estänyt Suomen perinteisesti onnistuneen Venäjä-politiikan noudattamisen. Nyt Nato-jäsenyys uhkaa tehdä pysyvästi Suomen välit Venäjään kireiksi. 
 
MJ: Käyttääkö Yhdysvallat tiettyjä EU-maita instrumenttinaan Venäjää vastaan? 
 
PH: Käyttää. Ukrainassa tämä on nyt näkynyt räikeästi. 
 
MJ: Suomen EU-jäsenyyshän tavallaan estää Suomen muodostamasta omaa puolueettomuuspolitiikkaa, ja tällöin voidaan olettaa, että Suomen irrottautuminen unionista myös parantaisi Suomen ja Venäjän välisiä suhteita. Mitä ajattelet tästä asiasta? 
 
PH: Varmasti Suomen EU-ero avaisi valtavasti mahdollisuuksia Suomelle Venäjä-politiikassa. Mm. ison markkinan kaupalle. Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys voisi olla sitten edelleen hyvien Venäjä-suhteiden koetinkivi, mutta toisaalta Unkarikin on Nato-maa ja kuitenkin onnistunut myös Venäjä-suhteissaan hyvin. 

Päätelmiä 

Magneettimedian toimittajana esitän muutamia havaintoja Suomen “jäsenyydestä” Euroopan unionissa. 

Ensinnäkin Suomi on saatettu ulkomaisella ohjeistuksella tai paremminkin käskytyksellä täydelliseen laittomuuden tilaan, missä viranhaltijat ja poliittiset valtaapitävät rikkovat tietoisesti Suomen perustuslakia sekä muitakin lakeja. Muutamien vuosikymmenten takainen historia osoittaa, että Suomi vietiin Euroopan unioniin ja Euroopan talous- ja rahaliittoon (EMU) valtiopetoksella. 1-8   

EU:n elvytyspaketin eli tulonsiirtorahaston hyväksyminen (v. 2021) romuttaa röyhkeällä tavalla Suomen valtiosääntöä, sillä siinä “elvytyspaketin”  kannattajat ovat toimineet valtiosäännön PL 73 §:n säätämää pakollista menettelyä ja 5/6-enemmistöä noudattamatta (kuten PL 73 § ja 5/6-sääntö jäi noudattamatta myös EU:n ja euroon liittymisen yhteydessä ). Tässä asiassa on tietysti muitakin laittomuuteen viittaavia tekoja.    

Elpymispaketin hyväksyminen tarkoitti sitä, että Suomen viimeisimmätkin itsenäisyyden rippeet saisivat kuoliniskun, ja maa syöstiin kasvottomien kansainvälisten koron kiskontaan perustuvan velkarahajärjestelmän kynittäväksi, ja samalla ankkuroitiin EU:n liittovaltiohankkeeseen. 

Nykyinen Suomen valtionjohto noudattaa antaumuksella Brysselin ja Maailman Talousfoorumin (WEF) käskytystä. Suomen valtionvelka on noussut EU:n kaudella hirvittävästi ja Suomi on ottanut kahtena koronavuonna yhteensä lähes 30 miljardia euroa lisää velkaa.9 

Euroopan unionista on kehittynyt byrokraattinen, demokratian tavoittamissa oleva kolossaalinen ylikansallisen raha- ja poliittisen eliitin supertotalitarismi.  

Yksittäisillä valtioilla ei unionissa ole mitään itsenäisyyttä, eikä valtaa, joka kaventuu tulevaisuudessa entisestään. Brysselissä, vallan ytimessä, työskentelee 30 000 lobbaria. Jo ainoastaan Euroopan parlamenttiin pääsee jatkuvasti noin 4500 lobbaria, mikä tarkoittaa kutakin europarlamentaarikkoa kohden noin kuusi piinkovaa ammattilaista, jotka yrittävät vaikuttaa päätöksiin. Huolestuttavaa on, että EU-poliitikot luottavat enemmän lobbauskoneistoon kuin puolueettomiin asiantuntijoihin.10  

Täytyy muistaa, että esimerkiksi TTIP-vapaakauppasopimuksen alkuvaiheessa EU-komission tapaamisista yli 90 prosenttia neuvoteltiin liikealan lobbareiden kanssa suljettujen ovien takana. 10 Mutta onneksi TTP-sopimus ei toteutunut. 

Bryssel myyty, ja muu sen kaltainen tutkiva journalismi vahvistaa sitä tosiasiaa, että Euroopan unioni on valheellisen demokratian kaapuun kiedottu ihmisarvottomuuden, -epäoikeuksien, kahlitsevuuden, tasa-arvottomuuden ja entistä tiukempaan ylikansallisten pääomien kahleisiin kietoutuva jäsenvaltioiden vyyhti unionissa.10 

Koska Suomen EU:n liittyminen oli täysin laiton, ei maa ole todellisuudessa unionin jäsenmaa. Sama pätee myös euroon liittymisessä, mikä ei ollut laillinen. Tällaisessa laittomassa tilanteessa Suomen ei tarvitse erota varsinaisesti unionista, vaan sinne riittää ilmoitus siitä, että Suomi ei ole EU:n jäsenmaa, ja että kieltäydymme EU:n jäsenmaksuista, asetuksista, direktiiveistä sekä säädöksistä. 

NATO, Suomi ja Venäjä 

Suomen poliittinen koneisto ja tietyt viranhaltijat valtamediaa äänitorvenaan pitäen sanovat, että “Venäjän hyökätessä Ukrainaan” ovat Suomen ja Venäjän välit ajautuneet lopulliseen umpikujaan. Kansanpetturipoliitikoiden mukaan tässä ei auta muu kuin Suomen liittyminen NATOon. Täten Suomi on muuttunut Yhdysvaltojen satelliittivaltioksi. 

Venäjän oli pakko aloittaa sotaoperaatiot Ukrainassa, sillä länsivaltojen raskaasti aseistamat  ja kouluttamat Ukrainan sotajoukot ovat syyllistyivät terrorismiin Itä-Ukrainassa jo kahdeksan vuoden ajan. Tästä johtuen Venäjän oli pakko suunnata operaatioita Donetskin kansantasavaltoja puolustukseen sekä NATOn laajentumista vastaan.     

Kuitenkin löytyy suuri joukko tervejärkisiä suomalaisia, jotka eivät halua Suomen liittyvän NATOon ja eivätkä tahdo pitää yllä vihamielisiä suhteita maamme tärkeimpään naapuriin suurvalta Venäjään, vaan sitä vastoin ystävällisiä sekä yhteistyökykyisiä suhteita siihen. 

Suomen ei pidä liittyä NATOon, mikä olisi maallemme täydellinen katastrofi. Suomen ulkopolitiikka pitäisi perustua puolueettomuuspolitiikkaan sekä Paasikivi-Kekkosen linjan soveltamiseen. Itsenäisen Suomen puolustuksen pitäisi perustua omiin vahvoihin puolustusvoimiin ja puolustustahtoon, eikä Yhdysvaltojen johtaman globaaleihin tavoitteisiin sitoutuvaan etuvartioon. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Suomi vapaaksi EU:sta Finland free from the EU 

Elvytyskusetus ja tutkintapyynnöt – VirkaMafia 

Venäjä-asiantuntija René Nyberg: Suomen ja Venäjän suhteet ovat umpikujassa – Nato-jäsenyys ei aiheuta ”akuuttia” uhkaa – MTVuutiset.fi 

———- 

 1. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/pevl_14+1994.pdf (Sivu 4.)  
 1. HS 22.10.1995  
 1. http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/1998/19981193  
 1. Satakunnan Kansa 21.2.1998  
 1. http://www.eurooppatiedotus.fi/doc/fi/julkaisut/EU-kronologiaSU.pdf s. 36  
 1. Hentilä 2008, s. 163–164.  
 1. Itsenäisyys on vaarassa: kamppailu Suomesta 1917 vallankumouksesta 1990-luvun eurohuumaan, 1993; Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle: Raportti Suomen EU-jäsenyyden kohtalokkaista seurauksista, 1994; Mihin Suomea viedä?: Maamme nykytila ja tulevaisuus asiantuntijoiden arvioimana, 1995; EU-kaappaus: Raportti tapahtuneesta, Vapaan Suomen liitosta, Suomen tulevaisuudesta, 1995; Yrjö Leinon salattu kujajuoksu: oliko ministeri kaksoisagentti? 2001; Itsenäisyydestä on kysymys – vaiettu totuus EU:n perustuslaista (toim. Ilkka Hakalehto ja Antti Pesonen), 2005.  
 1. Rikoslaki 13. Luku. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L13 
 1. Yle uutiset (24.5.2021). Suomen valtionvelka kasvaa, mutta korkomenot sen kuin supistuvat – mitä riskejä velkaantumisessa nyt on? 
 1. Kivi, Jaana (2016). Bryssel myyty; Lobbausparatiisin kauppiaat. into 

19 kommenttia

 1. `Tämä asiakirja on poliittinen julkilausuma, joka ei ole oikeudellisesti sitova kansainväliseen oikeuteen perustuva sitoumus`.
  `Tällainen on Johnsonin ja Niinistön allekirjoittama historiallinen julkilausuma sanasta sanaan – katso koko tiedotustilaisuus`.
  https://www.aamulehti.fi/uutiset/art-2000008810181.html

  Ketä varten tämänkaltainen poliittinen ilveily järjestettiin ja miksi? Ketä tässä koetetaan saada naurunalaiseksi?

  `Video: `Katsokaa peiliin` – näin Sauli Niinistö lähetti historiallisen kovan viestin Venäjälle`
  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/b3a0facf-b7b1-4fcf-992a-80794e63fbbd

  Oliko peilivertauksessa kysymys peilistä vai puoliläpäisevästä peilistä?

  `Peili (vanh. kuvastin) on tekoperäinen heijastava pinta, joka on niin tasainen, että se voi muodostaa kuvajaisen`.
  Peili
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Peili
  `Yksisuuntaisen peilin rikoselokuvista tuttu sovellus on kahden huoneen välinen sisäikkuna, joka näyttää oikeissa valaistusolosuhteissa toiselta puolelta peililtä, toiselta puolelta taas valoa läpäisevältä ikkunalta`.
  `Yleinen virhekäsitys on, että puoliläpäisevä peili näyttäisi kaikissa valaistusoloissa toiselta puolen peililtä ja toiselta puolen läpinäkyvältä`.
  Puoliläpäisevä peili
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Puolil%C3%A4p%C3%A4isev%C3%A4_peili

  `Historiallisesta` komediasta on tulossa vakava `historiallinen` farssi.

  Joskus `koko kansan palvelija` saattaa käyttäytyä omituisesti

  Plusääni(7)Miinusääni(5)
 2. Eikö näitä voisi joskus järjestää jossain muualla kuuin Helsingisssä? Esim Tampere tai Jyväskylä? Silloin kaikilla olisi sama matka eikä aina keinotekoissesti tuettaisi Helsingin ylihintaisia tuotteita.

  Minä en ainakaan lähde ajamaan komea tuntia näillä polttoainehinnoilla ja etsimään parkkipaikkaa ja saamaan parkkisakkoja.

  Plusääni(11)Miinusääni(4)
 3. TAISTELUHAASTE ON ANNETTU
  Yhteisessä lausunnossaan Marin ja Niinistö toteavat, että ”Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi”. Siis hätiköity ratkaisu Suomen historian tärkeimmässä päätöksessä. Ukrainan sotaa on käytetty hätiköityyn ratkaisuun mahdollisimman nopeasti. Tästä käy selvästi läpi, että NATO-kiimaiset käyttivät heti tilaisuutta hyväkseen. Kansa manipuloitiin valtamedian valtavalla propagandalla eikä muita mielipiteitä suvaittu. Nyt on Suomi jaettu kahteen leiriin eli sisällissota on alkanut. Vielä on mahdollista kumota NATO-hakemus. Tämä käy, jos onnistumme saamaan jonkun NATO-maan kieltäytymään ratifioimasta Suomen liittymistä. Taas yksi törkeä valtiopetos on tapahtunut. Suomi on alistettu juutalaisten johtaman USA:n pelinappulaksi sen sodassa Venäjää vastaan. USA:n ei tarvitse taistella omalla maaperällään, koska typerä Suomi ottaa vastaan Venäjän hyökkäyksen. Isänmaan pettureille kuuluisi kuolemanrangaistus, joka voitaisiin joskus tulevaisuudessa langettaa. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ) tai Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(12)Miinusääni(7)
 4. Nato-jäsenyys on turhaa välien rikkomista Venäjään sekä lännen omasta imperiumistaan mustasukkaisten tahojen tukemista näiden pyrkiessä säilyttämään dollari-imperiumin ylivallan maailmassa. Nämä aikovat estää moninapaisen maailmanjärjestyksen syntymisen vaikka sytyttämällä maailmanlaajuisen suursodan. Suursota tarvitaan myös vaikeuksiin ajautuneen ja raskaasti velkautuneen dollari-imperiumin alasajamiseksi ja uuden NWO-tyyppisen järjestelmän läpiviemiseksi. Kolmas maailmansota olisi tehokas osa ’the Great Reset’- politiikkaa, joskaan Maailman Talousfoorumi WEF ei sodan osuutta avoimesti tunnusta.

  Maailman Talousfoorumin kaavailemat visiot ja neljäs teollinen vallankumous perustuvat sairaaseen ihmiskuvaan sekä ilmastovalheisiin eikä olisi ihme, että järjestön mielisairaat vaikuttaja- ja taustahahmot ajaisivat myös tuhoisaa sotaa, jolla aivan varmasti saadaan aikaiseksi tehokas järjestelmän uudelleenkäynnistys. Vanhan järjestelmän täydellinen sammutus ja alasajo ovat tässä olennaisen tärkeitä. Sota toteuttaisi myös väestönvähennyspolitiikkaa, jota jo harjoiteltiin korona-sulkutila ja -rokotuskampanjan avulla, mutta yhä melko varovaisesti kuitenkin.

  Jos Suomi olisi vastuullisesti ja humaanisti ajattelevien ihmisten johtama valtio, se vetäytyisi selkeästi pois sotaa lietsovien tai WEF:in ajamien epähumaanien ohjelmien tieltä. Tällä hetkellä Suomen poliittinen establishment on kuitenkin onnistuttu sitomaan lännen tai globalistien kaikkein sairaimpien ohjelmien toteuttajiksi. Nato ajaa tässä III maailmansodan lietsontaa ja EU on Maailman Talousfoorumin hyppysissä. EU ja sille uskolliset ministerit ajavat nyt tietoisesti mm. Saksan fossiilisesta energiasta riippuvaista teollisuuden haaraa alas ja pyrkivät näin neljännen teolliseen vallankumouksen lähes väkivaltaiseen edistämiseen. Sanktio-ohjelma Venäjää vastaan on tässä vain savuverho. Prosessissa syntyy valtava työttömien lauma, jonka kohtalo ei ohjelman läpiajajia kiinnosta. Nuorempi osa työttömistä voitaneen pikakouluttaa sotilaiksi ja heittää Venäjää vastaan esim. Ukrainan, Puolan, Baltian tai Suomen rintamille.

  EU on ajanut myös aggressiivista korona-politiikkaa sekä digitaalista poliisivaltiota. EU:n komission puheenjohtajan arvostelukyky ja mielenterveys on jo asetettu useaan otteeseen kyseenalaiseksi, koska nainen ajaa niin innokkaasti EU-jäsenmaille ja kansalaisille tuhoisaa reset-politiikkaa. Kaikki EU:ssa viittaa siihen, että ollaan luomassa liittovaltiota ja uutta totalitaristista supervaltiota, joka on henkisen ihmiskäsityksen vastainen ja sille avoimesti vihollinen, – kenties jopa alkuperäistä Neuvostoliittoa kylmäsydämisempi sairaiden fanaatikkojen tai ihmisrobottien johtama paikka. Käsitys Putinista luomassa uutta Neuvostoliittoa on vain tämän projektio.

  Plusääni(13)Miinusääni(7)
  1. Iltalehti hehkuttaa:
   ”Niinistö: Zelensky tukee täysin Suomen Nato-jäsenyyttä.”
   Presidentti ja hallitus siis ovat nostaneet Venäjää vastaan taistelevat Ukrainan ’uki- ja azov-natsit’ meidän Nato-hankkeen tukijoiksi.
   Tämähän tarkoittaa että olisimme liittolaisia ja taistelemme samalla puolella Venäjää vastaan ’kasaari-mafian’ barbaarisissa joukoissa.
   ”Nyt länsimaiset tiedotusvälineet ovat kääntäneet pahansuovan myytinmuodostuksensa Ukrainassa toimivaan natsien Azov-pataljoonaan. Kyseessä on avoimesti natsiryhmittymä, joka polveutuu toisen maailmansodan fasistisista banderisteista, ja kollektiivinen länsi puolustaa sitä nyt vankkumattomasti.
   Aivan kuten Isis ja Al Nusra ovat ”maltillisia kapinallisia”, Azovin fasistit ovat hyvää tarkoittavia kansallissotureita.
   Niin sanottujen liberaalien demokratioidemme mukaan on siis olemassa pahoja natseja, mutta myös hyviä fasisteja, joiden natsismin kannatus on vain ideologinen omituisuus. Ilmeisesti ne, jotka ovat meidän puolellamme, ovat hyviä natseja. Ja kollektiivinen länsi saa aina päättää, kuka on kuka.”
   http://thesaker.is/rebranding-nazism/

   Plusääni(10)Miinusääni(5)
   1. Kosher-natseiksihan noita Ukrainan natseja kutsutaan. Ne eivät ole pahoja muiden kuin venäläisten mielestä.
    Nato-päätöksellä Suomi palaa samanlaiseksi taistelukentäksi kuin ennen vuotta 1809., jolloin suurvaltaa leikkivä Ruotsi käytti Suomea sotapuskurina Venäjää vastaan. Sotaväkeä kuten hakkapeliittoja rekrytoitiin Suomesta, jossa sotahulluus on nähtävästi kulkee geeneissä osassa väestöä. Suomen pisin rauhanaika on autonominen asema Venäjän alaisuudessa heti Oolannin sodasta kansalaissotaan 1918. Venäjän sorto voimistui 1800-luvun lopulla osin siksi, koska tsaari tunsi olonsa uhatuksi juutalaisten ja muiden anarkistien lietsoman kapinaliikkeen vuoksi. Tsaari Aleksanteri II salamurhattiin Pietarissa 13. maaliskuuta 1881.

    Plusääni(11)Miinusääni(4)
 5. Se on FINEXIT !!!!!!!

  Finexit tarkoittaisi eri mutta käytännössä olisi sama kuin BREXIT.
  ”Exit” sana tarkoittaa englanniksi google kääntäjän mukaan poistumista tai uloskäyntiä.

  Plusääni(10)Miinusääni(5)
 6. Suomen kansan huijaaminen Naton rengiksi on vain yksi vaihe KasaariMafian (KM) globaalin herruuden tavoittelussa. Nato on ’protokollamiesten’ (Siionin Viisaiden) väline joka tekee ’likaisen työn’ jota R-sildin pankkiiri-mafia rahoittaa.
  Eurooppa tuhotaan (’kalergisoidaan’) tai on jo tuhottu ja ihmeen helposti siihen on alistuttu. Miksi? Väistämätön seuraus on kulttuurin ja valkoisen rodun tulevaisuuden jääminen Venäjän varaan.
  ”Lähes kaikki valta- ja vaikutusvaltaisissa asemissa olevat ovat nwo-agendaan sitoutuneita vapaamuurareita” on perustotuus. Tämä ei koske vain poliitikkoja tai pankkien tai suuryritysten huippujohtajia. Euroopassa ja erityisesti Ranskassa on mahdotonta harjoittaa esimerkiksi rakennusalan ammattia ilman vapaamuurariuden jäsenyyttä ja V-muurarit ovat innokkaita ’kalergisteja’ joille isänmaa tarkoittaa vain valtaa ja rahaa ja ’me tavikset’ vain heidän palkkasotureita (orjia) joilla teetetään hommat.
  https://www.unz.com/article/the-transformation-of-europe-as-an-elite-project/
  Ellei kansa herää pelastamaan itseään peli on pelattu. Ja Vmedia tekee kaikkensa ettei se heräisi. Nato ja EU ovat meille turmiollisia globalistien hankkeita joista pitää sanoutua irti mikäli haluamme paremman tulevaisuuden.
  https://www.veteranstoday.com/2022/03/10/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

  Plusääni(13)Miinusääni(5)
 7. Eikö mediaa kiinnosta puoli miljoonaa vakavasti k-piikistä vammautunutta yksin Saksassa??

  https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/corona-impfung-nebenwirkungen-impfschaeden-100.html

  https://childrenshealthdefense.org/defender/germans-severely-injured-covid-vaccines/

  Jättitutkimus Berliinissä tietää kertoa, että rokotehaittoja on noin 40 kertaa ilmoitettua enemmän. Charite-sairaalan tutkijat vaativat nyt ambulanssien varustamista erikseen rokotehaittojen hoitoa varten!

  Plusääni(17)Miinusääni(3)
 8. Suomen Natoon liittymisestä johtuvat turvallisuusympäristön muutokset:

  Ennen Natoon liittymis/aikeita/ Suomen turvallisuusympäristö oli jokseenkin vakaalla pohjalla. EU-jäsenyys, Pohjoismainen sotilaallinen yhteistyö, Nato-yhteensovittaminen, Gladio, MoU, JEF, Nato-jäsenhakemusaikeet Länsiliittouman toimesta johdattavat Suomea suureen onnettomuuteen.
  (EU, USA + NATO) väliintulo Suomalaisen median ja Osaamiskeskuksen myötävaikutuksella kyber- ja hybridiasein varustettuna sai aikaan Suomen turvallisuusympäristön epävakautumisen. Keppihevosena tahallisessa uhkakuvan luonnissa Länsiliitto käytti/käyttää Ukrainan tilannetta josta annettiin vääristelty kuva.
  Suomen geopoliittinen- ja strateginen asemointi olisi toiminut vakauttavana turvallisuuspoliittisena ympäristönä mutta Suomen poliittinen johto ei asiaa näin nähnyt vaan halusi ehdoin tahdoin kaivaa verta nenästään – ja onnistuvat siinä.
  Monikin luulee että Suomella olisi vihollisenaan ainoastaan Venäjä. Mutta tulevassa rajoitetun sodan mainingissa – WWIII eskaloituessa – myös Suomelle tullaan julistamaan sota Itä-liittouman koko sotakoneella johon koalitioon saattavat kuulua Venäjän lisäksi: Kiina, Intia, Indonesia, Pohjois-Korea, Syyria, Iran jne. vain muutamia mainitakseni.
  Tällä hetkellä Suomi pelaa Nato-`optiollaan` venäläistä rulettia mutta sillä erolla että rullassa ei ole yhtäkään tyhjää paikkaa. Suomi Länsiliittouman nyrkkinä Itään päin alentaa tosin muiden jäsenmaiden paineita olla ensisijainen hyökkäyksen kohde koska Suomi on varannut siihen itselleen `option`.
  Suomen integraation viimeinen vaihe > liittyminen USA vetoiseen NATOon > toteutetaan vastoin suomalaisten valtavan enemmistön kannatusta josta tulee olemaan ankaria seurauksia suomalaisille. Seuraavassa lähiajan skenaariossa vain muutamia:

  Suomen/Venäjän Pariisin rauhansopimus vuodelta 1947 jossa liittoutumattomuus ja osallistumattomuus toista sopijaosapuolta vastaan suunnattuun koalitioon rikotaan.
  Venäjän ja Suomen vuodelta 1992 solmima keskeinen naapuruussuhteiden sopimus mitätöidään.
  Tähän asti harjoitettu sotilaallisesti neutraali vyöhyke menetetään.
  Suomi ja Venäjän federaation vastakkainasettelu hajottaa lopullisesti maiden välisen naapuruussuhteen ja tekee siitä vihamielisen.
  Venäjä tulee reagoimaan Länsiliittouman asettamiin yksipuolisiin talouspakotteisiin joka iskee voimalla Suomen talouteen ja Suomen talous lähtee sakkaamaan.
  Suomen turvallisuuspoliittinen asema heikkenee heikkenemistään kunnes porukka täällä on pelosta kananlihalla.
  Suomalainen päätäntävalta menetetään ulkomaisille toimijoille > suurin osa päätäntävallasta USAlle.
  Nato armeija ei ole demokraattisten maiden puolustusliitto joten Suomi sotketaan tämän sotaisan järjestön hyökkäyssotiin ympäri maailmaa.
  Loimme keinotekoisen uhan (hybridivaikuttaminen Suomen sisäpuolelta) ja samalla hysteerisen ryssofobian.
  Kiihottaminen kansanryhmää (Venäjää) vastaan hysteerisine russofobioineen johtaa myös kiihottamiseen viharikoksiin suomalaisia toisinajattelijoita vastaan.
  Pohjoismaiden muodostaman puolustusyhteistyön jäsenmaat etääntyvät Suomesta koska Suomesta tulee korkean sodanuhan ja -riskin maa.
  Natoon liittyminen rikkoo Suomen kansan sisäisen koheesion jolloin mellakoinnit alkavat.
  Falce Flack isku Länsiliittouman taholta Tonkinin lahden tyyliin toteutuu hetkellä millä hyvänsä josta luonnollisesti syytetään Venäjää.
  Kyber- ja hybridivaikuttamisen uhka Länsiliittouman taholta ja suomalaisen Osaamiskeskuksen toimesta tulee saamaan vielä vakavampia muotoja kuin aikaisemmin josta luonnollisesti syytetään Venäjää.
  Suomen poliittisten päättäjien ja kansan etääntyminen toisistaan saa aikaan radikaaleja ilmiöitä ja konkreettisia vihanilmaisuja.
  Poikkeusaikojen lainsäädännön käyttöön otto (sodan uhan syyllä) mahdollistaa seinähullujen rokoteyhtiöiden kansanmurhaoperaatioitten laillisen toiminnan Suomessa.
  Venäjän ennaltaehkäisevä isku Suomeen ns. `harmaana aikana` on mahdollisempaa kuin todennäköistä.
  Suomi täytetään Länsiliittouman aseistuksella ja läsnäololla joka johtaa pelon- ja epävarmuuden aikakauteen.
  Monikansallisten joukkojen läsnäolo tuo lisääntyvää turvattomuutta ja Suomen turvallisuuspoliittinen ympäristö muuttuu rajusti huonompaan suuntaan.
  Pakolaistulva Venäjältä Suomeen tulee hallitsemattomaksi eikä sitä Suomen lainsäädäntö voi estää koska kansainväliset säännökset.
  Nato-jäsenyydestä maksetaan turhaan (2 %/bkt) koska turvatakuita ei ole edes säännelty.
  Nato-jäsenyyden myötä Länsiliittouma saa käytettäväkseen suomalaisten rahat + armeijan ja sotanäyttämöksi Suomenniemen.
  Länsiliittouma perustaa Suomeen quantamon tyyppisiä `suomi-neuvostoliitto-ystävyysseuroja`.
  Suomi ei voi Nato-liitoksen jälkeen enää irtaantua sopimuksistaan vaikka sen johtavat poliitikot ennen Nato-jäsenyyttä toisin väittävätkin.
  USA vetoisen Naton kalliit sotaoperaatiot > humanitaariset interventiot > ulkomailla suomalaisjoukoilla täydennettyinä eivät tule olemaan todennäköisiä vaan ne kuuluvat asiaan.
  Liittymällä USA vetoiseen Natoon Suomi luo turvattomuuden ilmapiirin Pohjolaan, Eurooppaan ja ydinsodan riski kasvaa jolloin Suomi joutuu hylkiön asemaan.
  Idän ja Lännen välinen konflikti ohjusiskuineen täydennettynä ydinkärjillä käydään Suomenniemellä jolloin liito-oravan pesiminenkin häiriintyy koska ei jää jäljelle yhtä ainoaa pesäkoloa.
  Suomen sitoutuminen Länsiliittouman asettamiin yksipuolisiin talouspakotteisiin saa vastauksen viimeistään tämän vuoden loppukesästä jolloin rajakauppa Itään sulkeutuu kokonaan.
  Käytännön logistiikka takkuaa joka näkyy kauppojen tyhjillä hyllyillä. Suomi alkaa velkaantumaan ennen näkemättömällä vauhdilla. Inflaatio voimistuu ja ostovoima hiipuu. Lukuisa määrä yrityksiä ajautuu vararikkoon.
  Itämeren turvallisuuspoliittinen ympäristö muuttuu epävakaiseksi. Samalla Saimaan kanava suljetaan suomalaisilta aluksilta. Jäämerelle ei ole asiaa ja Ruotsi nyppii rusinat pullasta. Joten yksin ollaan.

  Edellisessä vain muutamia huomioita joita tuli mieleen tällä istumalla. Todellisuudessa Suomen turvallisuuspoliittisen asemoinnin heikentäminen Nato-jäsenyydellä kouraisee tavallisen Suomen kansalaisen arkipäivän elämää konkreettisemmin ja monitahoisemmin (ei sähköä, ei juoksevaa vettä, ei sitä eikä tätä jne.).

  Mutta kaikesta huolimatta moninapainen NWO-maailma toteutuu silmiemme edessä. Silloin maailma ei jakaannu enää Idän ja Lännen kauhuntasapainoon vaan kymmeneen alueelliseen dominioon. Mutta tämä ei tapahdu suinkaan vapaaehtoisesti.
  Rajat kymmenen dominion (Unionin) kesken ammutaan selviksi sotimalla jolloin uusia sotarintamia avautuu kaikkialle muuallekin kuin Suomeen.
  Maailmaa kohtaavat seuraavat vitsaukset (kestoriesat): Rokotuskampanjoiden voittokulku > Sotien aikakausi > inflaatio aika > Kuoleman aikakausi!
  Kun kymmenen dominiota on saanut muotonsa ne muodostavat yksituumaisen `salaliiton` maailmaa hallitsevaa khazaarimafiaa vastaan ja tuhoavat sen täydellisesti. Tämän jälkeen ne muodostavat maailmanhallituksen: Maailman 10 dominiota > 10 Unionia > Globalisaation päämäärä > Maailmanhallitus.

  `Ja ne kymmenen sarvea (κερας = keras = voiman symboli) , jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat (μισεω = miseo = vihata, inhota) porttoa (προνη = porne = antautua voiton vuoksi) ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa (σαροω = saroo = sanajuuresta > harjata) ja polttavat hänet tulessa. Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti (ποιεω = poieo = sitoutua, valmistautua, sopia), ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät` (Ilm 17:16-17).

  Kuvassa Venäjän ja Naton maarajat (punaisella). Voit huomata kuinka punainen viiva (raja) Suomen ja Venäjän välillä tulee olemaan merkittävä geostrategisesti ja vähän liian tärkeä antaa Länsiliittouman paskanäppien peukaloida.
  https://pbs.twimg.com/media/FHXLM8TXwBYWk4R.jpg
  USAn ja Venäjän sotilastukikohdat Arctisella alueella.
  https://pbs.twimg.com/media/C3imZ3eWAAA10v2.jpg
  USAn ja Venäjän sotilastukikohdat eri maissa
  https://external-preview.redd.it/P_CR4dCPEoNOBVxJKbc4c9lsp2ZNkUVMUOed6xn1iSc.jpg?auto=webp&s=11bb5b59d17b732f3428a7c6d6912c7cb713a208

  Länsiliittouman globalisaattorit yrittävät tuhota Venäjän – nyt Suomen kautta! Mikäli Suomi antaa alueensa vihamieliselle Länsiliittoumalla se tulee saamaan ankarimman selkäsaunan kuin koko tunnetun historiansa aikana.

  Vihollinen ei tule Idästä vaan se tulee Lännestä. Kansanedustaja joka puoltaa Nato-jäseneksi hakemista on ilman muuta vastuussa tulevista tapahtumista jos Suomi valitaan Natoon.

  Te kuulette seuraavassa mehiläisten surinaa joka yltyy yltymistään ,,, tämän kaltaista on kuunnella hengessään suomalaisten naisten, lasten ja vanhusten (jotka rakensivat tämän maan hyvinvoinnin) vaikerrusta joka tulee kasvamaan kasvamistaan:
  bee buzzing

  Plusääni(6)Miinusääni(2)
 9. Samaan aikaan Ameriikassa (lainaus toiselta keskustelupalstalta):”Vyörytetäänkö siellä latinoja jenkkeihin?

  -Ei rajoitu edes latinoihin, vaan porukkaa tulee kaikkialta aina afrikkaa mylöen. Kukaan ei edes tiedä kuinka monta miljoonaa on jo tullut nyt Bidenin kaudella. ”Haavisto-lennot” jatkuu yötä päivää ja porukkaa kuskataan pisin maata. Arizonasssa ja Teksasissa tilanne on jo aivan mahdoton. Arizona viimeksi sanoi, että ei edes teorissa pysty kästtelemään niitä tulevia massoja noin ruoan ja majoituksen suhteen. Mitään ei tulijoilta tarkasteta, ei edes sitä koronaa. Rikolliset ja huumekartellit ajattelevat, että nyt on taivas auki. Rajaseudun vanhemmat ovat kauhuissaan. Heidän lapsensa ovat jatkuvassa vaarassa. Heitä yritetään värvätä huumekauppiaiksi ja tyttäret ovat muussa vaarassa,
  Tämä on yksi syistä, miksi koko ajan sanon, että maa on sisällissodan partaalla, Monissa osavaltioissa tunkeutujille annetaan ilmainen terveydenhoito vaikka sitä ei ole veronmaksajillakaan

  Tässä yksi asiaan liittyvä uutinen viime päiviltä. Bidenin hallinto yrittää kumota Trumpin aikaisen määräyksen, joka esti laittomien tunkeutumisen maahan vedoten koronaan. Niitä tunkijoita tulee joka tapauksessa, mutta nyt se halutaan vielä laillistaa. Kuvasta voi päätellä, että mistään meksikolaisista tai muista hispanoista (latino muuten on sitten osalle suvakeista rasistunen hyi-hyi sana) ei ole kyse.

  ”Trump-Appointed Judge Extends Order – Prevents Biden Regime from Rolling Back Title 42 and Opening Borders to Illegal Migrant Horde

  A Trump-appointed federal judge extended a temporary restraining order to prevent the Biden Regime from lifting Title 42, a Trump-era order blocking asylum seekers at the US border.

  Title 42 was used by President Trump in 2020 to expel migrants seeking asylum during the Covid pandemic.

  On Wednesday, Judge Robert Summerhays in the Western District of Louisiana extended the order, in the Western District of Louisiana extended the order. Judge Robert Summerhays is a Trump-appointed judge.

  It is becoming more clear by the day that Trump-appointed judges are standing in defense of America and its sovereignty. And, Democrat judges are doing just the opposite.”

  https://www.thegatewaypundit.com/2022/05/trump-appointed-judge-extends-order-prevents-biden-regime-rolling-back-title-42-opening-borders-illegal-migrant-horde/

  ”Vielä toinen asiaan liittyvä uutinen. Vauvanruoatkin annetaan laittomille, Monin paikoin sitä pilttiä ei enää saa kaupoista, kun se menee parempiin suihin. Eipä silti, köyhimmillä amerikkalaisperheillä ei olisi siihen enää edes varaa. Inflaatio laukkkaa sellaista vauhtia ja monelle on tarpeeksi tekemistä, että on rahaa ostaa autoon jättimäisesti kallistunutta bensaa, että pääsee töihin.

  ”Report: Illegal Immigrants Receiving Pallets Of Baby Formula While Citizens Suffer From Shortage”

  https://www.infowars.com/posts/report-illegal-immigrants-receiving-pallets-of-baby-formula-while-citizens-suffer-from-shortage/

  ”’A matter of life or death’: GOP lawmakers bash Joe Biden over baby formula shortage”

  https://www.usatoday.com/story/news/politics/2022/05/12/infant-formula-shortage-republican-criticism-white-house/9747381002/

  Plusääni(3)Miinusääni(2)
 10. Nato natisee liitoksissaan ,,,

  Sotilasjuntta NATO yrittää sinnikkäästi sotilasvallankaappausta Suomessa. Vastaavia sotilasvallankaappauksia tapahtui esimerkiksi Argentiinassa 1976, Chilessä 1973, Malissa 2012, Myanmarissa 2021 jne.
  Sotilasvallankaappauksessa valtionjohto yleensä syrjäytetään sotilaallisella hankkeella mutta ei Suomen tapauksessa koska tältä nilviäiseltä puuttuu selkäranka.

  `Seuraamme Ruotsin ja Suomen kehitystä, mutta meillä ei ole myönteisiä näkemyksiä siitä`, Erdogan sanoi toimittajille Istanbulissa, ja lisäsi, että Natolta oli virhe hyväksyä Kreikka sotilasliiton jäseneksi`.
  Odotettu tyrmäys Ankarasta: Turkki ei kannata Suomen täysjäsenyyttä Natossa
  https://mvlehti.net/2022/05/13/odotettu-tyrmays-ankarasta-turkki-ei-kannata-suomen-taysjasenyytta-natossa/

  Erdoganin lausuma: `Natolta oli virhe hyväksyä Kreikka sotilasliiton jäseneksi` on oireellinen. Nato-maa Turkki hankki Venäjältä S-400 ohjuspuolustusjärjestelmän, Nato-maa Turkilla on Venäjän kanssa noin 10 miljardin kauppavaihto ja Nato-maa Turkin talous on jokseenkin riippuvainen venäläisestä turismista.

  Eihän asia tietysti minulle kuulu mutta ,,,

  ,,, mikäli Nato-maa Turkki ajautuisi Nato-maa Kreikan kanssa avoimeen aseelliseen välien selvittelyyn joka skenaario ei suinkaan ole mahdoton niin kummalle puolelle oletettu Nato-maa Suomi asettuisi.
  Nato-maana Suomi olisi 5. artiklan mukaan velvollinen puolustamaan uhkaavassa tilanteessa toista Nato-maata.
  Ehdotan että oletettu Nato-maa Suomi jakaisi sotajoukkonsa ja asearsenaalinsa 50/50. Puolet sotilaallisesta ja aseellisesta avusta Nato-maa Turkille ja toinen puoli Nato-maa Kreikalle niin säilyttäisi kasvonsa kummassakin Nato-maassa.

  Olemattoman pieni ryhmittymä koettaa ajaa Suomessa sotilasvallankaappausta antautumalla sotilasliitto Natolle. Olisi selvitettävä mitä he hyötyvät tästä!

  Suomen Nato-hakemuksen takana olevat poliitikot yrittävät vierittää vastuunsa seurauksista kansan harteille ja vääristää historian.
  https://mvlehti.net/2022/05/12/vastuuta-paetaan-vaitteella-kansa-haluaa-natoon-poliitikoilla-harski-kampanja-historian-kirjoittamiseksi-uudestaan/

  Sähkökauppa Venäjältä Suomeen keskeytyy huomenna mutta niin keskeytyy kaikki muukin sidostoiminta. Sähkön keskeyttäminen on vain alkujen soittoa.

  Plusääni(7)Miinusääni(2)
  1. Jos Suomelle tulisi pyyntö lähettää joukkoja tai aseita Turkin ja Kreikan väliseen konfliktiin, niin virkaintoinen ”mallioppilas”-Suomi lähettäisi niitä molemmille puolille täsmälleen pyydetyn määrän. Suomalaiset ovat niin tyhmiä, etteivät edes havaitsisi asetelman älyttömyyttä puhumattakaan siitä, että pyrkisivät hyötymään siitä. Suomi ei esimerkiksi älyäisi pyytää molemmilta voitelurahaa tai palveluksia, jolla apua saa toista osapuolta enemmän. Esimerkiksi kreikkalaiset laivanvarustajat voisivat kuskata rahteja Suomeen hieman halvemmalla aseapua vastaan tai Turkkiin saisi halvempia turistimatkoja. Suomi ei koskaan pyri hyötymään mistään, vaan vetää vapaaehtoisesti itselleeen lyhyimmän korren, kun toimii kansainvälisissä yhteyksissä.

   Suomalaisten tyhmyydellä ei ole määrää ja maamme käytöstä ihmetellään parhaillaan pitkin maailmaa. Eräskin geopolitiikan tarkkailija oli vähällä tukehtua synkkään nauruun. Maamme on jälleen hölmäläistarinoiden ehtymätön kehto. Kalevalaa ja sen tietäjätarinoita ei muista kukaan. Venäjä taisikin kaapata meiltä sen osan maata, josta tietäjä-tarinat ovat lähtöisin.

   Suomessa vain sotilaat ovat poliitikkojakin tyhmempiä. Henry Kissinger on todennut sotilaista näin: “Military men are just dumb, stupid animals to be used as pawns in foreign policy.”. Kissinger on vastenmielinen NWO-jutku, mutta on turha epäillä miehen havaintokykyä. Ihmisten hyväksikäyttäjällä on tarkka psykologinen silmä.

   Mutta jos ulkopolitiikkaa johtavat poliitikot ovat maassa tyhmiä, niin kuinka tyhmiä silloin ovat sen sotilaat.

   Plusääni(8)Miinusääni(2)
  2. Noh. Ei katkennut sähköt.
   https://www.kauppalehti.fi/uutiset/venalaisyhtio-keskeyttaa-sahkon-tuonnin-suomeen/4ed9a6a3-e4f9-48ee-a097-cab6d83453b3

   Mitä muita huteja täällä kommenteissa esitetyissä ’maailmanlopun profetioissa’ on – jää nähtäväksi.

   Atomipommit nyt ainakin – atomipommi ovat tieteen nimissä tehtyä toisen maailmansodan aikaista sotapropagandaa, joka on Hollywoodin ansiosta jäänyt elämään ihmisten mieliin. Oppikirjamainen ’Perception management’ – eli mielikuvien hallintatemppu. Uppoaa Suomalaisiin. Tänne uppoaa kaikki huijaukset.

   Pitäisi ymmärtää, että myös koko geopolitiikka on kuitenkin vain viheliästä näytelmää, koska kaikkien maiden hallitukset ON JO tämän NWO:n hallussa ja tekevät oikeasti yhteistyötä edistääkseen pahaa agendaansa. Venäjän johto on näiden messissä 100%. Maailman kaikkia johtajia johtaa tuo heidän yläpuolellaan oleva kultasormuksinen käsi (velkarahajärjestelmän hallitsijat, siis koko maailman velkojat).

   Suomenkin Nato-jäsenyydestä on päätetty jo ennalta ja kaikki höpinä ja löpinä siitä julkisuudessa on pelkkää pelleilyä.

   Homma pitää muka saada näyttämään aidolta ja orgaaniselta.

   Perusteita ja todisteita, että kaikkia näitä näitä ns. vastakkaisia osapuolia johtaa sama kultasormuksinen käsi :

   Peruste 1;
   MYÖS Venäjän keskuspankki kuuluu edelleen keskuspankkikartelli BIS:iin. Ei ole kuultu mitään puhetta siitä, että Venäjän keskuspankkia oltaisi potkimassa BIS – keskuspankkikartellista ulos!

   PS. Tähän samaan BIS – keskuspankkikartelliin kuuluu edelleen myös ”pankkiirit ulos maasta” potkinut Islanti ja sen keskuspankki. Lähde:
   https://www.bis.org/about/member_cb.htm
   Eli aikalailla harhaan johtamista se tässä lehdessä 17.3.2017 julkaistu artikkeli ”Islanti vangitsi pankkiirit”.

   BIS:n jäsenyys estää valtiota ottamasta rahanluomiskoneistoa omaan haltuunsa. BIS:n jäsenyys tarkoittaa täydellistä velkaorjuutta tälle ”kasvottomalle” järjestelmälle. BIS ei ole minkään valtion täydellisessä kontrollissa – se on hallituksien käskyvallasta riippumaton, kuten sen alainen EKP kotisivuillaan korostaa;
   https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/ecb_independent.fi.html

   Peruste 2;
   Venäjä johto ei ole paljastanut koronahuijausta – millään tavalla, vaan on ollut tässä vedätyksessä ja ihmisten myrkyttämisessä alusta asti 100% mukana. Heillä on jopa oma Sputnik – rokotemyrkky koronaan! (tautiin jota ei ole olemassa)

   Peruste 3;
   Venäjää edeltänyt Neuvostoliitto ei paljastanut ns. kylmän-sodan aikana mitään Yhdysvaltain Apollo kuulentohuijauksesta. Venäjä ei puuttunut mihinkään muuhunkaan lännen huijaukseen – millä se saisi helposti länsimaiden ’saavutukset’ kyseenalaiseksi. Kaikenlaiset huijaukset saavat olla ja elää kaikkialla aivan vapaasti. Venäjän johto ei käytä näitä ’vihafaktoja’ millään tavalla propaganda-aseenaan, vaan on kiinteästi niissä mukana, jos mahdollista.

   Peruste 4;
   Putin on ollut ihan hiljattain mm. Klaus Swappin WEF:in opissa. https://en.wikipedia.org/wiki/Young_Global_Leaders
   Klaus Schwab sanoi vuonna 2017 antamassaan haastattelussa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on hyväksytty Young Global Leaders -ohjelmaan mukaan.

   Toisin sanoen, viheliäistä näytelmää kaikki. Kaikki nuo ns. vastakkaiset osapuolet Young Global Leaders -johtaneen ovat samanlaisia BIS:n minioneita. Pelaavat samaan maaliin kokoajan ja nauravat partaansa, kun me uskotaan kaikki ’vastakkain asettelu’ -tarinat. Ohessa erittäin hyvin BIS – pankkijärjestelmän valtaa kuvaava kohtaus elokuvasta ”The International” vuodelta 2009;

   Tuossa elokuvassa se on IBBC -niminen pankki. Yksi hahmoista tuossa (sohvalla leveästi istuva mies) kuvaa sen toimintaa näin; ”Niiden (pankkien) tavoitteena ei ole hallita konfliktia, vaan konfliktin tuottamaa velkaa. Katsokaas, konfliktin todellinen arvo, todellinen arvo, on sen tuottamassa velassa. Jos hallitsee velkaa, hallitsee kaikkea. Onko tämä teistä järkyttävää? Mutta juuri tämä on pankkialan ydin, tehdä meistä kaikista, olimmepa sitten kansakuntia tai yksilöitä, velan orjia.”

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 11. TURVALLISUUSPOLITIIKKA EI OLE MUUTTUNUT
  Väite, että Suomen turvallisuuspolitiikka olisi muuttunut suhteessa Venäjään, on roskaa. Meillä on ollut hyvät suhteet Venäjään jo vuosikymmeniä ja meillä on naapuruussopimus Venäjän kanssa ja lisäksi Pariisin rauhansopimus estää meitä liittymästä NATO:on. NATO-kiimaiset ovat käyttäneet keppihevosena Ukrainan tilannetta. Ukrainassa on ollut sisällissota jo kahdeksan vuotta venäläisiä ukrainalaisia vastaan Donbasissa. Ukraina suunnitteli hyökkäystä Donbassiin ja Krimille ennen Venäjän operaatiota. Sillä ei ole mitään tekemistä Suomen kanssa. Jos Suomi liittyy NATO:on olisimme eteentyönnetty USA:nrintama Venäjää vastaan. Ja USA on NATO:n johtaja ja lietsoo sotaa Venäjää vastaan. Suomen ja Ruotsin liittyminen NATO:on tekisi alueesta turvattoman eikä turvallisen, koska Venäjä pitää USA:ta vihollisenaan, mitä se todella onkin. Suomen liittyminen NATO:on olisi Suomen historian typerin teko. Samoin oli typerä teko liittää Suomi EU:hun, mikä oli myös valtiopetos. Ei NATO:on ja irti EU:sta ja eurosta! LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ) tai Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(8)Miinusääni(2)
 12. VALHEIDEN VERKKO
  Jeesus juutalaisista: ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh. 8: 44). Kansainvälisten juutalaisten tärkein ase ovat valhe ja pelko, joilla ne hallitsevat kansainvälistä politiikkaa. Holokaustivalhe synnytti antisemitismin pelon, josta syystä kukaan ei uskalla vastustaa ”viattomasti kärsinyttä” kansaa vastaan. Holokaustivalhetta on rummutettu jo 76 vuotta ja se on muodostunut jo uskonnoksi. Koronavalhetta on rummutettu jo kaksi vuotta ja se on saanut kansat uskomaan, että koronavirus on vaaallinen ja että rokotus on ainoa pelastus, vaikka totuus on, että korona on tavallinen flunssavirus ja rokotteet ovat myrkkypiikkejä, jotka tappavat miljoonia ihmisiä. Nyt uusi juutalaisten valhe on Venäjän Ukrainaoperaatio, jossa Venäjän todellisia syitä operaatioon ei ole kuunneltu, vaan luotu valhe, että Ukrainan kansa taistelee pahaa hyökkääjää vastaan, joka ei tee muuta kuin yrittää vallata koko Ukrainan. Ukraina-sodan valhe on se, että Euroopan turvallisuustilanne olisi jotenkin muuttunut Venäjän hyökkäyksen johdosta. Todellisuudessa Venäjä käy oikeutettua sotaa Ukrainan natsibataljooneja vastaan turvatakseen Donbassin ja Krimin venäläiset alueet. Juutalaisten hallussa oleva valtamedia lännessä pitää Ukrainan sotapropagandaa totuutena ja Venäjän informaatiota sotapropagandana. Venäjä voisi vallata koko Ukrainan parissa viikossa, jos se haluaisi, mutta Venäjän tarkoituksena ei ole Ukrainan valtaaminen. Kansainvälisiä juutalaisia johtaa Siionin Viisaat, joiden agendan purki sanoiksi tohtori Max Mandelstam: ”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoitteemme s. o. maailmanvallan.”
  LIITY Vapauden liittoon (https://vapaudenliitto.fi ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ), jotka vastustavat sekä EU:ta ja euroa että NATO:a.
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(8)Miinusääni(2)
 13. `Puolan pääministeri kehottaa tuhoamaan venäläisen maailman – Moskova pöyristyi Varsovan vihajulistuksesta`:
  https://mvlehti.net/2022/05/13/puolan-paaministeri-kehottaa-tuhoamaan-venalaisen-maailman-moskova-poyristyi-varsovan-vihajulistuksesta/

  `The Times of Israel also reported in 2017 that Morawiecki has `Jewish roots`, however this claim has not been confirmed`:
  Mateusz Morawiecki
  https://en.wikipedia.org/wiki/Mateusz_Morawiecki

  `Pahamaineinen cancel-kulttuuri on muuttunut kulttuurin peruuttamiseksi. Tšaikovski, Šostakovitš ja Rahmaninov poistetaan konserttijulisteista. Venäläiset kirjailijat ja heidän kirjansa ovat kiellettyjä, hän sanoi verraten tapahtumia natsien politiikkaan toisen maailmansodan Saksassa` (Putin):
  Cancel-kulttuuri
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Cancel-kulttuuri

  Kaikkialla Läntisessä maailmassa pro-Israel lobbyt, filosemitistit ja yksityispoliitikot kuten ensimmäisessä artikkelissa esiintyvä puolalainen Piotr Glinski levittää valheellista holocausti-tietoa.
  Yhteistä näille kaikille on kylvää maailmaan hysteerista ryssofobiaa (cancellointi) kuten Puolan pääministeri MM.
  Heidän pyrkimyksensä on tuhota Venäjä!
  Olipa maa mikä tahansa missä esiintyy viharikoksia venäläistä kulttuuria ja yleensä venäläisyyttä vastaan juontuu juutalaisista.
  Näinhän he tekivät Rooman Imperiumin (RI) aikana yllyttäessään RIn ympärillä olevia kansoja!
  Samoin on käynyt lukuisissa heidän toimittamissaan kansanmurhissa – ne ovat alkaneet aina samalla tavalla!

  Plusääni(4)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat