Yhdysvaltojen DCA-sopimuksen mukainen APS-sotatarvikevarasto on luonteeltaan hyökkäyksellinen

Kuvassa oikealla Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén, NATOn pääsihteeri Jens Stoltenberg, Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist ja Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen saapuvat SWENEX -sotaharjoituksen kokouksesta Bergassa 27. lokakuuta 2021. (Photo by Fredrik Sandberg/TT News Agency/AFP via Getty Images)

Mohanin haastattelu ei paljasta mahdollisten uusien varastojen sijainteja Euroopassa. Joskin symposiumissa spekuloitiin esitettyjen uutissivustojen mukaan, että yksi mahdollinen paikka on Norja, mistä vielä käydään diplomaattista neuvottelua. Yhdysvaltalaisten jättivarasto kiinnostaa ihmeellisen paljon myös Suomen sekä Ruotsin sotilaallisia ja poliittisia toimijoita.

Myös Lappiin suunnitteilla olevan sotatarvikevaraston mahdollisesta rakentamisesta vastaa yhdysvaltalainen Army Material Command (AMC). Rakentamiseen liittyvän organisaation palveluksessa on noin 165 000 sotilasta, siviiliä ja alihankkijaa. Yhdysvaltojen maavoimilla on näitä Army Prepositioned Stock- toisin sanoen APS-alueita ympärimaailmaa, joille on rakennettu APS-varastoja. Euroopan varastokompleksin nimi on APS-2. APS-varastoihin sijoitetaan aseita, ammuksia, ajoneuvoja ja muuta sodankäynnin kannalta oleellista varustelua.

APS-varastot sijoitetaan suunnitellusti mahdollisimman lähelle niiden mahdollista käyttöpaikkaa eli sotatilannetta ajatellen. Sanomattakin selvää lienee, että mihin ilmansuuntaan Lappiin sijoitettavien sotatarvikkeiden käyttöä on ajateltu tarvittavan.

APS-varastojen sijoittaminen Lappiin tarkoittaa sotatoimiin varustautumista Venäjää vastaan, mutta tämä varustautuminen ei ole luonteeltaan puolustuksellista, vaan hyökkäyksellistä. Yhtenä vaihtoehtona APS-varastonsijoittamiselle on Suomen Lappi. Nykyisellään Suomen moraaliton ja kriminaali poliittinen koneisto on luovuttanut vastuun ulkopolitiikan ja puolustuksen hoitamisesta miehittäjä liittovaltiolle Yhdysvalloille. Yhdysvaltojen johtama NATO on myös osaltaan kiinnostunut Suomesta, Ruotsista ja Norjasta (jotka ovat NATO-maita) arktisen alueen luonnonrikkauksien takia.

Stubb on hiljattain myöntänyt, että Yhdysvaltain maavoimien kaavailema pohjoinen asevarasto sekä virallisen Suomen toivoma NATOn maavoimien alaesikunta ”voivat hyvinkin liittyä” toisiinsa.

Stubbin mukaan Yhdysvaltain varastoima sotamateriaali toimii eräänlaisena ”palovakuutuksena” Suomelle. Mitä enemmän Yhdysvallat varastoi sotamateriaalia Suomeen, sitä parempi, Stubb sanoi. Stubb ei näytä oikein ymmärtävän Suomen suhdetta Yhdysvaltoihin eikä toisaalta Suomen ja Venäjän geopoliittista tilannetta, puhumattakaan Yhdysvaltojen maailmanjärjestyksen hegemonian suhteesta Venäjään sekä Itä-Aasiaan. Ensinnäkin Venäjän sotilaallinen erikoisoperaatio jatkuu edelleen Ukrainassa. Jälleen kerran todettakoon, että Yhdysvallat, ja sen tietyt liittolaiset ovat perustaneet, kouluttaneet ja varustaneet Ukrainan suuren armeijan, jolle asetettiin päämääräksi ainoastaan hyökätä Venäjää vastaan. Luonnollisesti Venäjän täytyi puolustautua Ukrainan militanttien murhaavaa terrorismiä vastaan (Macgregor 11/2024).

Toisekseen Washingtonin tavoitteena on pysyminen ja vahvistuminen yksinapaisena maailmanjärjestyksen hegemoniana. Tämä on ollut motiivina Yhdysvaltojen jättiläismäiselle taloudelliselle ja aseelliselle tuelle Ukrainaan, Ukrainan varustamiselle sijaissotijaksi Venäjää vastaan sekä samalla raivokkaille tavoitteille lamauttaa Venäjän nykyinen hallinto, muiden muassa eritasoisilla sanktioilla. Mikäli Venäjän federaatio luhistuisi Washingtonin johtoisen transatlanttisen hegemonian marionetiksi Euraasian “sydänmaa” olisi avoinna Aasiaan sekä siellä esimerkiksi Kiinaan. Transatlanttisiin suunnitelmiin sisältyy muodostaa myös Suomesta proxy- eli sijaistaistelija Venäjää vastaan. Ruotsi tässä kuviossa muodostuisi lähinnä avustajaksi. Tämä roistomaisuus siitä huolimatta, vaikka Venäjä ei ole Pohjoismaille, eikä laajemmin poliittiselle Euroopalle tehnyt mitään väärää, puhumattakaan aggressiivisuudesta. Suomen liittäminen NATOon ja muihin rinnakkaisiin liittoumiin ja sopimuksiin ovat Suomen historian suurimpia valtiollisia rikoksia. Suomen vastuulliset poliittiset valtaapitävät ovat tässä syyllistyneet maanpetokseen ja myös muihin laittomuuksiin.

Suomesta on nyt muodostettu Washingtonin suunnittelema eturintama ja proxy- eli sijaistaistelija Venäjää vastaan. Transatlanttisen liittouman toimesta Venäjää provosoidaan sotaan tiettyjä NATO-maita vastaan. Suomi eturintamana lukeutuu tietysti sotaa käyviin maihin, mutta Yhdysvallat eivät osallistu välittömään sotaan federaatiota vastaan. Scott Ritter on sotilasasiantuntija ja entinen CIA:n johtava viranomainen sekä YK:n asevalvonnan tarkastaja. Hän varoitti aikoinaan Suomea liittymästä NATOon, mistä hänen mukaansa seuraisi todennäköisesti Suomen asevoimien eliminointi lähitulevaisuudessa. [Nythän tilanne on vielä pahempi, sillä Suomi on alistunut USA:n sotajoukkojen miehitettäväksi. Allekirjoittanut DCA-sopimuksen ja lupautunut vastaanottamaan maaperälleen mahdollisen USA:n jättimäisen sota-asevaraston, toim. huom.]

Sotilaallisen tilanteen kärjistyessä lännen ja idän välille Venäjä tuhoaisi välittömästi Suomen maaperälle sijoitetut asevarastot ja sotilastukikohdat. Maamme yli juostaisiin mennen ja tullen sekä lännen että idän suunnalta. Lisäksi Suomen maaperästä muodostuisi sotaromun kaatopaikka. Merkittävimmäksi uhkatekijäksi kuitenkin muodostuisivat määrällisesti valtavat ihmishenkien menetykset, vammautumiset ja viljelysmaantuhoutumiset. Tällainen on Stubbin ”palovakuutus” Yhdysvalloilta Suomelle. suomalaisten kärsimykset ja Suomen tuho ei selvästikään Stubbia kiinnosta – pääasia on Yhdysvaltojen maailmanpoliittisen hegemonian säilyminen ja kansallisvaltioita riistävän globaalin uusliberalistisen järjestelmän jatkuminen sekä voimistuminen.

Yhdysvaltojen edustajahuone hyväksyi lauantai-iltana Suomen aikaa Ukrainalle noin 60 miljardin dollarin tukipaketin, jotta ukrainalaisten kärsimykset voisivat jatkua. Lisäksi USA myönsi tukipaketin Israelille, että Israelin murhakoneiston ylläpitämä kansanmurha Gazassa ei vain millään muotoa keskeytyisi. Ukrainaa pönkitetään edelleen, vaikka on hyvin tiedossa, että Venäjä on käytännössä voittanut Ukrainan. Venäjä on voittanut Ukrainan, vaikka Eurooppa on pumpannut itsensä vararikkoon tukiessaan sijaissotaa käyvää Ukrainaa. Ukrainan infernon luonteista sotatilaa pidetään yllä jatkuvilla tukipaketeilla, jotta apokalyptinen tilanne ei vain keskeytyisi Venäjän sekä länsivaltojen välillä.

Transatlanttinen liittouma tarvitsee sotatilaa Ukrainassa, sillä se köyhdyttää Euroopan valtioita, murskaa Ukrainan ja sen avulla yritetään lietsoa sekasortoa ja kapinamielialaa Vladimir Putinin hallintoa vastaan, jotta Yhdysvaltojen juutalaisverkostot, Venäjän vastaavien verkostojen kanssa kykenisivät ryöväämään hallinnon ja omaisuuden luhistuvasta federaatiosta. Samalla lännessä kuvitellaan rajan railona aukeavan sinne, missä on Aasia, Itä. Ja siellä edessä on Kiina.

Harto Hakovirta (2002) kirjoittaa Maailmanpolitiikka teoksessaan sotilaallisista välineistöistä, joista yksi on defensiivinen toiminta. Defensiivisessä toiminnassa valtio tavoittelee aseellisesti torjumaan suvereeniuttaan, aluettaan, väestöään tai yhteiskuntaansa uhkaavan aseellisen vaaran tai hyökkäyksen. Tuntuuko tutulta? Tässä juuri Venäjällä on defensiivinen toiminta käynnissä, sen torjuessa länsivaltojen ja Ukrainan muodostamaa aseellista uhkaa, joka kohdistuu federaation väestöön, alueeseen, kulttuuriin, yhteiskuntaan ja täten valtio pyrkii torjumaan lännen aseellisen hyökkäyksen.

Mutta, mikäpä hänessä! Sidotaan säkin suu kiinni:

Stubbin unelma Yhdysvaltain maavoimien pohjoisen APS- asevaraston sekä NATOn maavoimien alaesikunnan liittoutumisesta toisiinsa Suomen maaperällä paljastanee kaikessa hirveydessään todellisen luonteensa lähitulevaisuudessa. Kuten Unkarin pääministeri Viktor Orban on varaoittanut Eurooppaa sanoessaan, että kaikista länsivaltojen lähettämistä rahoista ja aseista huolimatta ei tilanne parane Kiovan osalta, vaan se pahenee, sillä länsi on vain askeleen päässä, lähettääkseen joukkoja Ukrainaan. Tämä on sodan pyörre, joka saattaa vetää Euroopan syvyyksiinsä. Bryssel leikkii tulella, muotoili Orban.

Markku Juutinen

Lähteet

Ashley Roque (3/2024). Breaking Defense. New NATO members prompt US Army to revisit ’high north’ stock locations – Breaking Defense. https://breakingdefense.com/2024/03/new-nato-members-prompt-us-army-to-revisit-high-north-stock-locations/

Jen Judson (4/2024). Defense News. With more NATO allies, will the US store arms in Europe’s High North? https://www.defensenews.com/global/europe/2024/04/02/with-more-nato-allies-will-the-us-store-arms-in-europes-high-north/

Douglas Macgregorin haastattelu 11.11.2023. Saatavina: https://www.youtube.com/watch?v=KXeFN9eh3CA

Hakovirta, Harto (2002). Maailmanpolitiikka Teoria ja todellisuus. Gummerus kirjapaino, Jyväskylä 2002.

3 kommenttia

 1. USA:n turvallisuusintresseihin kuuluu se, että mahdolliset uhkaavat konfliktit käydään mahdollisimman kaukana USA:n maaperältä. Suurvallan ylivaltaintresseihin toisaalta kuuluu se, että luodaan epävakautta ja konflikteja sen vihollisen reunamaissa. Nämä rasittavat USA:n maailmanhegemonian haastajia, joista eräs on Venäjä.
  Suomi on aivan erinomainen paikka USA:n intressien edistämisen suhteen. Maan valtaaminen USA:n käyttöön on käynyt lopulta varsin helposti ja samalla on käynyt ilmi, että Suomi on maanpettureiden ja typerysten luvattu maa. On ikävä todeta, että kenties tämä maa hölmöine kansalaisineen joutaakin mennä historian roskatynnyriin. Kannattaako enää pilata hermojaan suremalla Suomen kohtaloa?

  Plusääni(18)Miinusääni(2)
 2. Uutta parempaa valtiota vain rakentamaan. Nykyinen on tuhonnut itse itsensä myymällä sen ulkomaille. Tämä ei ole kansan vika, vaikkakin sitä on kovasti aivopesty vuosien varrella

  Plusääni(12)Miinusääni(3)
 3. WW3 on jo käynnissä. USA yhä ajaa hullua ”full spectrum domination”, vaikka sen resurssit ei enää siihen riitä. Jo 100v. USAn tärkein geostrateginen tavoite on ollut estää Euroopa, lähinnä Saksan ja Venäjän luontainen liitto, koska se olisi USA:lle liian vahva.”Ja siinä olemme onnistuneetkin jo 100v.”, sanoi geostrategi George Friedman USAn varjohallituksen, eli Council of Foreign Relations kokouksessa. Nyt valepresidentti Biden on vielä systemaattisesti heikentänyt USA:a kaikin tavoin. Kuka USA:ssa nyt oikeasti komentaa, ja miksi tahallaan tehdään näin
  hölmösti? WW3 on atomisota, joka käydään USAn omalla maaperällä, ja halutaankin, että USA sen häviää NWO:n tieltä. Stubbido on vanhastaan ollut nimensä veroinen, ja nyt hän huolehtii, että ollaan taas ihan turhaan häviäjän puolella. DCA:lla ja USA:n tukikohdilla varmistetaan, että Suomi on taas sotatoimien kohteena.Taistelulaivat olivat WW2:n dinosauruksia, ja nykyasetekniikalla niin ovat nyt USA:n monet lentotukialuksetkin. Miehistö n. 5000 henkeä. Kun esim. pari niistä upotetaan ohjuksilla esim. Persianlahdella, on Suomikin sitten virallisestikin WW3:ssa.

  Plusääni(11)Miinusääni(3)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat