Yhdysvaltojen sotapropaganda jyllää Ruotsissa

 

Ensinnäkin on todettava, että Venäjällä ei ole ollut mitään aluevaatimuksia Suomesta, Ruotsista eikä yleensä Euroopasta.

Venäjän puolustus on nojautunut uuteen sotilasdoktriiniin, joka hyväksyttiin 5. helmikuuta 2010 (Lehtonen 1/2020). Doktriini korostaa Venäjän kansallisen turvallisuuden strategiaa liittyen puolustuksen vahvistamiseen uhkaavaa vaaraa vastaan, mistä yhtenä vakavimpana uhkana on NATOn jatkuva laajentuminen Venäjän rajojen tuntumaan.

Venäjällä ei ole mitään intressejä hyökätä poliittiseen Eurooppaan, eikä Suomeen, puhumattakaan Ruotsista, johon federaatio ei vaivaudu osoittamaan pienintäkään sotilaallista aktiivisuutta, sen alianssiin kuulumisesta huolimatta.

Tilanne voi tietysti muuttua, jos Ruotsi hyökkää ensin Venäjää vastaan transatlanttisen alianssin osana. Tällöin syy on pelkästään Ruotsin, sillä federaatiolla on velvollisuus puolustaa suvereeniteettiaan.

Yllä sanottu pätee myös Suomen kohdalle, joka on onnettomasti antanut miehittää maa-, ilma- ja vesialueensa yhdysvaltalaisilla sotilailla ja sen sotakoneistolla NATO- ja DCA-sopimuksen ”oikeittamana”. Suomessa Venäjän vastaiselle rajalle sijoitetut yhdysvaltalaiset sotilaat ja maahan sijoitetut ydinasetukikohdat velvoittavat Venäjän puolustukselliseen toimintaan.

Venäjällä ei ole ollut viimeisten vuosikymmenien aikana imperiallisia tavoitteita, vaan Venäjän pyrkimyksenä on ollut estää raja-alueiden joutuminen ulkomaalaisten käsiin. Mutta luonnollisesti federaatio on tavoitellut rauhanomaisesti laajentamaan vaikutusvaltaansa yli rajojensa (Putin; Medvedev 1/2000-1/2011).

Tällöin oltaisiin niissä geopoliittisen totuuden raameissa, mitä transatlanttisen globaalin hegemonian intresseihin sisältyy Euroopan ja Euraasian sydänmaan geopoliittisella alueella.

Avaan hiukan käsitettä ”geopoliittisen totuuden raameista”. Ensinnäkin Washingtonin tavoitteena on säilyminen ja vahvistuminen yksinapaisena maailmanjärjestyksen hegemoniana. Tässä on syy Yhdysvaltojen jättiläismäiselle taloudelliselle ja aseelliselle tuelle Ukrainaan, Ukrainan varustamiselle sijaissotijaksi Venäjää vastaan sekä samalla kiihkeille tavoitteille lamauttaa Venäjän nykyinen hallinto, muiden muassa eritasoisilla sanktioilla. Mikäli Venäjän federaatio luhistuisi Washingtonin johtoisen transatlanttisen hegemonian marionetiksi Euraasian “sydänmaa” olisi avoinna Aasiaan sekä siellä esimerkiksi Kiinaan. Transatlanttisiin suunnitelmiin sisältyy muodostaa myös Suomesta proxy- eli sijaistaistelija Venäjää vastaan. Ruotsi tässä kuviossa muodostuisi lähinnä avustajaksi. Tämä kataluus siitä huolimatta, vaikka Venäjä ei ole Pohjoismaille, eikä laajemmin poliittiseen Eurooppaan tehnyt mitää väärää, puhumattakaan aggressiivisuudesta.

Ruotsissa viranomaisten ja ministereiden taholta iskostetaan valheellista sotapropagandaa Venäjän uhkaavasta hyökkäyksestä. Tämä sodanlietsonta tapahtuu Yhdysvaltojen johtaman läntisen alianssin painostamana ja alianssia tukeman länsimaisen valtamedian välityksellä.

Se, että Ruotsi on antautunut Yhdysvaltojen sotilasdoktriinin vietäväksi ilmenee jäljempänä sanotusta, jossa referoimme hiukan toimittaja Lucas Leirozin kirjoitusta:

Tunnetusti Ruotsi on Venäjän erikoisoperaation alusta alkaen luopunut omasta puolueettomuuden perinteestään sekä noudattanut aggressiivista sotilaspolitiikkaa NATO-jäsenyyden hakuprosessin saattelemana. Vaikka käsittely Ruotsin hyväksymiseksi allianssiin ei selvästikkään ole vielä valmis, maa on jo ottanut merkittäviä askelia integroitumisessaan jäsenmaihin osallistumalla lukuisiin yhteisiin harjoituksiin sekä operaatioihin.

Vasemmalla keskellä puolustusministeri Ulf Kristerssons.

Ruotsi on Suomen tavoin allekirjoittanut Yhdysvaltojen tarjoaman DCA-sopimuksen, jolla käytännössä annetaan valtuudet miehittää valtio.

Ruotsin hallitus antoi taannoin luvan 800 sotilaan lähettämiselle Latviaan, jossa joukot liittyvät ”Enhanced Forward Presence in Baltian states” – Kanadan johtama kansainvälinen NATO-joukkueeseen, jonka tavoitteena on ”parantaa” Itämeren turvallisuutta vallitsevien jännitteiden keskellä. Samaan hengenvetoon pääministeri Ulf Kristersson lausui viime vuonna, että Ruotsilla voisi olla NATOn ydinaseita alueellaan, mikä johtaisi alueellisen kriisin kärjistymiseen.

Yllä sanottu osoittaa, kuinka ruotsalaiset, vaikka he eivät vielä ole muodollisesti NATOn jäseniä, ovat jo mukana allianssin sotasuunnitelmissa Venäjää vastaan. Suomi ja Ruotsi, pyrkivät päättäväisesti työskentelemään läntisen sotilasblokin etujen puolesta ja osallistumaan mahdollisimman paljon allianssin hankkeisiin. Skandinavian maat ovat irrationaalisesti pitäneet kiinni länsimaisen valtamedian perusteettomista mediarummutuksista, jotka ovat saaneet Ruotsin ja Suomen päättäjät todella uskomaan, että on olemassa jonkinlainen ”Venäjän vaara”.

Jo 1200-luvulta alkaen suomalaiset joutuivat Ruotsin valtiaiden armottoman ja erittäinkin tappavan terrorin sekä vainon kohteeksi. Ruotsin siirtomaasta, ”Suomesta” kuljetettiin suomalaisia, varsinkin hämäläisiä, halvaksi ”tykinruoaksi”, joissa tapatettiin kymmeniä tuhansia suomalaisia sotilaita. Ruotsin sotaretket kohdistuivat paljolti itään, mistä voidaan esimerkkinä mainita sotatoimet Aleksanteri Nevskin johtamien novgorodilaisia vastaan Nevan taistelussa 1241 ja karjalaisia menehtyi kuin karjaa Ruotsin ja Venäjän välisissä sodissa 1500-luvun puolella. Ruotsi sekaantui myös eurooppalaisiin sotiin vuosina 1629-1649, jolloin käytiin niin kutsuttua Saksan sotaa, joka tunnetaan kolmekymmenvuotisena sotana*. Tässä sodassa suomalaisia oli mukana Ruotsin sotaorjina noin 44 000 miestä. Suomalaiset hankkivat mainituissa taisteluissa hakkapeliittojen** maineen, mikä lunastettiin verellä, uhrauksilla ja kuolemalla, ei silloisen ”Suomen” puolesta, vaan siirtomaaisännän Ruotsin puolesta. Tästä historiallisesta osasta ei tällä kertaa enempää, vaikka esimerkkejä esitetystä löytyy paljon laajemminkin.

——–

*) Yleisesti 30-vuotinen sota tunnetaan alkaneen katollisten ja protestanttien välisistä ristiriidoista. Sodan laajetessa siihen liittyi vallanhimoisten ruhtinaiden ja maiden, etenkin Ruotsin sekä Ranskan, tavoitteita rajoittaa Habsburg-suvun hallitseman keisarikunnan valtaa. Tämä sota sai nopeasti yleiseurooppalaisen luonteen.

—–

**) Hakkapeliitoiksi kutsuttiin aluksi suomalaisia ratsumiehiä, joiden ratsuina olivat suomenhevoset. Sodan jatkuessa hakkapeliitta nimitys yleistyi koskemaan kaikkien aselajien edustajia.

Viimeisen kolmensadan vuoden Ruotsin ja Suomen historia paljastaa Ruotsin olleen poikkeuksetta Venäjälle hyökäävänä osapuolena. Viimeisen 300 vuoden aikana Venäjä ei ole hyökänny kertaakaan sille Suomen geopoliittiselle alueelle, mitä hallinnoi Ruotsin kruunu.

Luonnollisesti kyseessä oleva Suomen alue joutui Ruotsin ja Venäjän sodan jalkoihin, mutta Ruotsin aloituksesta. Näitä sotia olivat hattujen sota 1740–43, Kustaa III:n Venäjän sota 1788–90, Napoleonin sodat ja Suomen valloitus 1808–09, joka oli silloiselle Suomelle pelkästään siunaus. Toisessa maailmansodassa Suomi joutui juutalaismafian hallinnoiman Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi, ei Venäjän.

Nykyinen Ruotsin ja Suomen välinen puolustusyhteistyö viittaa yllä esitettyyn historialliseen raadollisuuteen. Molemmat sekä Ruotsi että Suomi ovat alistuneen Yhdysvaltojen johtaman transatlanttisen liittouman komentoon. Mainitut molemmat Pohjoismaat miehitetään Yhdysvaltojen sotajoukoilla, joka tapahtuu Ruotsissa DCA-sopimuksen ja Suomessa DCA- ja NATO-sopimuksen nojalla. Ruotsi ja Suomi vahvistavat muiden tiettyjen aktiivisten NATOn jäsenmaiden rinnalla Yhdysvaltojen maailmanjärjestyksen hegemoniaa. Näiden kahden pohjoismaan puolustusyhteistyö tiivistyy Yhdysvaltojen globaaleihin intresseihin, mitä Ruotsin sodanlietsonta Venäjän uhasta erityisesti propagantana palvelee. Joskin Ruotsille ei tässä muodostu suuria kärsimyksiä, vaan jälleen Suomesta saadaan riittävästi ”tykinruokaa” sodan areenalle. Jumala meitä auttakoon vapautumaan tyhmistä ja erikoisesti rikollisista poliittisista johtajista.

Markku Juutinen

Lähteet

SVT Nyheter (1/2024). ÖB: Måste förbereda oss på krigstider. Saatavina: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ob-maste-forbereda-oss-pa-krigstider

MSN (1/2024). ”Kristersson ska inte säga åt mig att dö för mitt land”. Saatavina: https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/kristersson-ska-inte-säga-åt-mig-att-dö-för-mitt-land/ar-AA1mP53J?ocid=msedgntp&cvid=98cc4045bf104fcdabfe2cfd7fd4b445&ei=41

VT Foreign Policy (1/2024). Sweden prepares for ‘war’ due to its own Russophobic paranoia. Saatavissa: https://www.vtforeignpolicy.com/2024/01/sweden-prepares-for-war-due-to-its-own-russophobic-paranoia/

LR (1/2024). Sweden to send NATO troops to Latvia in 2025. Saatavina: https://eng.lsm.lv/article/society/defense/08.01.2024-sweden-to-send-nato-troops-to-latvia-in-2025.a538100/

Rami, Ahmed (—). Radio Islam. Jewish influence and power in U.S. Politics. Saatavissa: https://islam-radio.net/islam/english/index_uspolitics.htm

Rami, Ahmed (—). Radio Islam. Radio Islam – Svenska huvudsidan. Saatavissa: http://islam-radio.net/islam/svenska/svensk.htm#makt

—–

Lehtonen, Heikki (1/2020). Venäjän uusi sotilasdoktriini. Saatavissa: https://kylkirauta.fi/wp-content/uploads/2020/01/kr2_10.pdf

Putin; Medvedev (1/2000-1/2011). (Venäjän presidentin asetus). Указ Президента Российской Федерации 10.1.2000., 9.1.2011.

3 kommenttia

 1. `Miksi Ruotsissa lietsotaan sotapaniikkia`? (Juutisen kirjoituksen otsikko).

  Ja miksi sotapaniikkia lietsotaan enemmän länsi- kuin itä-Euroopassa? Jos ruotsalaiset haluavat sotaa, niin suora yhteys olisi Kaliningrad > Gotlanti > Ruotsi. Heidän sotansa ei kuulu meille millään tavalla!

  Pakkaspäivien ratoksi pähkäilin ihan samaa asiaa kun ei ollut muutakaan tekemistä! Tässä tulokset:

  Ukrainan pesänjakajat

  SISÄLTÖ

  0. ALUKSI
  1. UUTISAIHEITA
  2. KIOVAN KORRUPTIO
  3. MIROTVORETS
  4. DENATSIFIKAATIO JA DEMILITARISAATIO
  5. ITÄ-EUROOPPA
  6. MIEHITYSVYÖHYKKEET
  7. UKRAINAN PESÄNJAKAJAT
  8. MISSÄ RAATO ON SINNE KOTKAT KOKOONTUVAT (1.- 5.)

  0. ALUKSI

  Yhdistyneet kansakunnat on jakanut Euroopan vuonna 2008: Länsi-Eurooppaan (turkoosi) karkeasti näin, Itä-Eurooppaan (punainen), Pohjois-Eurooppaan (sininen) ja Etelä-Eurooppaan (vihreä):
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Europe_subregion_map_UN_geoscheme.svg/1280px-Europe_subregion_map_UN_geoscheme.svg.png

  Mutta oikeasti Itä-Euroopan maihin kuuluvat: Suomi, Baltian maat, Puola, Slovakia, Unkari, Romania, Transnistria, Moldova ja Bulgaria.

  Itä-Euroopan maat:
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Map_East_Europe.svg/2560px-Map_East_Europe.svg.png

  Itä-Euroopan maista kahdenkeskeisen DCA-sopimuksen Yhdysvaltain kanssa ovat allekirjoittaneet: Suomi, Baltian maat, Puola, Slovakia, Unkari ja Bulgaria. Miksi DCA-sopimus, eikä Nato-jäsenyys riittänyt?

  DCA-sopimus.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/DCA-sopimus

  Länsi-Euroopan takarintaman maat ovat Nato-valtioita, mutta Itä-Euroopan eturintaman valtiot ovat DCA-valtioita eli Yhdysvaltain sotakoneen `keihään kärki`. Yhdysvallat on ennakoinut Naton lakkautumisen. Kun Nato lakkautetaan niin Länsi-Euroopan takarintaman valtiot ovat sopimuksista vapaat osallistumasta sotavoimin aiotussa Itä-Euroopan eturintaman DCA-valtioiden ja Venäjän välisessä konfliktissa.

  Toki Länsi-Euroopan takarintaman Nato-valtiot tai entiset Nato-valtiot osallistuvat konfliktiin osoittamallaan julkisella moitteella ja lähettämällä Itä-Euroopan DCA-maille tukipaketteja, sitä mitä heillä vielä on jäljellä, sekä pikku naposteltavaa, ovathan Itä-Euroopan eturintaman DCA-valtiot joutuneet `tahtomattaan` painiin karhun kanssa. Mutta Yhdysvaltojen fyysinen läsnäolo loistaa poissaolollaan, paitsi konfliktin yllytysvaiheessa.

  Sopimuksen mukaan Itä-Euroopan eturintaman DCA-maat jatkavat Yhdysvaltain etujen puolustamista sen yksinapaisen kansainvälisiin sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen puolesta, vaikka mainituista säännöistä heillä ei näytä olevan tietoakaan.

  Vertauskuvallisesti konfliktin aikana Itä-Euroopan eturintaman DCA-valtion sotilaan tilanne on jokseenkin sama kuin WWIIn aikaisen neuvostoliittolaisen sotilaan, jolloin saksalaiset sotilaat tulittivat edestä ja omat politrukit tulittivat takaa.

  George Soroksen (oik. György Schwartz, Unkarissa 1930-) Open Society Foundations-järjestö supistaa toimintaansa Euroopassa, siirtäen ilkitöidensä painopisteen globaalin etelän maihin. Soros-säätiö on nimetty yleisesti `tärkeimmäksi maailmanlaajuiseksi värivallankumousten toimeenpanon keskukseksi`. Tämän lisäksi säätiön rakenteet lobbaavat tehokkaasti kymmeniä EU-parlamentin jäseniä.

  Mutta Itä-Euroopan valtioitten osalta hän on saanut missionsa päätökseen, loppu lutviutuu omalla painollaan. Juutalainen George Soros kehotti Natoa täyttämään ruumispussit Itä-Euroopan eturintaman valtioitten sotilailla jo vuonna 1993 julkaistussa `Uusi maailmanjärjestys`-artikkelissaan. Esimerkiksi Suomi on jo tilannut ensimmäisen lähetyksen ruumispusseja.

  `Soros kehotti käyttämään itäeurooppalaisia lähinnä tykinruokana, jotka aseistetaan Naton aseilla. Tämä ennustus on hyvin tarkkanäköinen ottaen huomioon, miten Ukrainan sota on kehittynyt`.
  https://www.kansalainen.fi/george-soros-kehotti-natoa-tayttamaan-ruumispussit-itaeurooppalaisilla-sotilailla-vuonna-1993-julkaistussa-uusi-maailmanjarjestys-artikkelissa/

  Lue ja hämmästy: `Toward a New World Order: The Future of NATO`.
  https://www.georgesoros.com/1993/11/01/toward-a-new-world-order-the-future-of-nato/

  1.UUTISAIHEITA

  `Zelenskyi uhkailee Putinin lapsenlapsia`.
  `Yhdysvaltain tiedustelutuen laajuus Kiovan murhaoperaatioille on tuotu päivänvaloon erittäin mielenkiintoisella hetkellä`.
  `Zelenskyin terroristitiimin murharyhmän: `Uhkaukset ja taktiikat, jotka leimattaisiin välittömästi mahdottomiksi hyväksyä mitään muuta maata vastaan, saavat passin, kun niitä sovelletaan venäläisiin`.
  `Ukrainan transsukupuolisten tiedottaja Sarah Ashton-Cirillo on uhkaillut toimittajia ympäri maailmaa, Sonja van den Ende sanoo`.

  Edellisistä uutisotsikoista kirkuu esille se hulluus, johon eurooppalainen sivilisaatio Ukrainassa on sotkeuttu. VZ ei ilmeisesti ole kuullut sanontaa: Joka kuninkaan peuroja metsästää, saa palkinnoksi ikuisen loman.

  2. KIOVAN KORRUPTIO

  Yhdysvaltain väkiluku on noin > 330 000 000. Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteenlaskettu väkiluku on noin 450 000 000. Väkiluvuista voi päätellä esimerkiksi Euroopan huumemarkkinoiden olevan suuremmat kuin Yhdysvaltojen (Wiki).

  Salakuljettamalla kokaiinia 1980 – 1990-luvuilla Yhdysvaltoihin kolumbialainen huumeparoni Pablo Escobar (1949 – 1993) nousi yhdeksi aikamme rikkaimmista vaikuttajista. Hänen johtamansa Medellín-kartelli jakoi noin 80 prosenttia Yhdysvaltain kokaiinista ja tuotti arvioiden mukaan voittoa 1980-luvun puolivälissä noin 420 miljoonaa dollaria viikossa eli lähes 22 miljardia dollaria vuodessa (Wiki).

  Ukrainalainen näyttelijä presidentti V. Zelenskyi (VZ) voidaan sijoittaa uuteen, huumeparoni Pablo Escobarin roolin. VZ on kuitenkin valtionpäämies, joka tekee hänen uudesta `roolistaan` erityisen tuomittavan ja vakavan. Vaikka VZ on ilmiselvä `lammas suden vaatteissa` hänen missionsa onnistuu, koska taustavaikuttajat.

  Länsivaltioiden avokätiset rahalahjoitukset mahdollistivat Kiovan rakettimaisen nousun yhdeksi maailman kovimman luokan tekijäksi kansainvälisillä huumemarkkinoilla. Esimerkiksi länsimaiden tukipakettien sotatarvikkeita on realisoitu mustan pörssin markkinoilla suurilla voitoilla.

  Kiovan harjoittamasta huumekaupasta ovat hyötyneet sen läpeensä korruptoituneet toimijat kuten yritysjohtajat, lainvalvontaviranomaiset ja erityisesti VZ ja hänen lähipiirinsä.

  Huumausaineita on tuotu Ukrainaan mm. Afkanistanista ja Pakistanista. Huumelaboratorioina on käytetty Ukrainan johtavia lääkkeiden valmistamiseen erikoistuneita laitoksia ja neuvonantajina ovat toimineet mexikolaiset `palkkasotilaat`.

  `Foundation to Battle Injustice` on tutkinut Ukrainan huumekauppaa ja selvittänyt Ukrainassa tuotettujen ja maahan eri puolilta maailmaa tuotujen huumeiden määriä ja jakelukanavia.

  https://fondfbr.ru/en/articles/ukraine-drug-empire-en/

  Yhdysvaltain tautien torjunta- ja ehkäisykeskuksilla on tietoja huumeiden yliannostuskuolemista ja kokonaismääristä. Noin 1 106 900 Yhdysvaltain asukasta on kuollut huumeiden yliannostukseen vuosina 1968–2020. Noin 932 400 vuosina 1999–2020.

  Mikäli Kiovan hallinnon suojaama valtiollinen huumeimperiumi saa jatkossa kehittyä rauhassa ja toimia vapaasti tulevat Euroopassa yliannostuksista johtuvat kuolemat nousemaan merkittävästi. Lyhyellä aikavälillä yliannostus kuolemat Euroopassa tulevat ohittamaan jopa Ukrainan konfliktissa kuolleiden sotilaiden määrän (400 000).

  Varovaisimpienkin arvioiden mukaan Kiovan valtiollisen huumekaupan on arvioitu tuottavan satoja tuhansia euroja viikossa, mikä tietää reilusti yli 20 miljardin euron tuloja vuodessa. Valtiollinen huumekauppa on niin tuottoisaa, että sillä voisi rahoittaa vaikkapa Ukrainassa meneillään olevaa konfliktia. Mutta sitä ei tehdä, koska länsimaat pitävät huolen konfliktin kiinteistä kuluista, joten huumetuotot voi kääriä liiveihinsä.

  Kiova pystyy kilpailemaan hinnoilla, laadulla ja määrillä, koska sen toiminta on valtiollista, joten sen huumemarkkinat Euroopassa tulevat kasvamaan rajusti. Jo ennestään luvut ovat synkkiä, koska 87,4 miljoonaa aikuista EU:ssa on käyttänyt laittomia huumeita ainakin kerran elämässään: 31% EU:n väestöstä; 60% miehiä – 40% naisia.

  European Drug Report 2023: Trends and Developments.
  https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_en

  Ilmaiseksi saatua sotakalustoa on myyty hyvään hintaan terrorisotaa käyville militantti ryhmille eri puolille maailmaa kuten Gazaan sekä väkivaltaisille huumekartelleille ja muille rikollisryhmille. Länsimaiden materiaali- ja rahalahjoitusten valvonnan puute on mahdollistanut laajamittaisen korruption Ukrainassa.

  Myös monet lännen poliittiset johtajat ja liikemiehet ovat hyötyneet Kiovan kuoleman kauppiaiden korruptiosta tavattomasti, valtionpäämiehiä myöten. Lisäksi Kiovan yhä kasvavista laittomuuksista voisi mainita esimerkiksi vaarallisten bioase tuotantoon erikoistuneitten laboratorioiden olemassaolon eri puolilla Ukrainaa sekä ihmis- ja elinkauppaa harjoittavat rikollisjoukkiot. Jo pelkästään näiden `liiketoimien` nettovoitot ovat satumaisen suuria.

  3. MIROTVORETS

  Eri puolille Ukrainaa sijoitetut hajautetut kuulustelu- ja kidutuskeskukset sekä lahjonta pitävät uteliaat toimittajat ja myyrät joko hiljaisina tai loitolla. Jos tämä ei tehoa niin sitten heidät yksinkertaisesti tapetaan. Kiovan hallinto pitää yllä Mirotvorets-tappolistaa ja on palkannut kylmäverisiä palkkatappajia riveihinsä.

  Mirotvorets (suom. rauhanturvaaja) nimilista kotimaassaan ja ulkomailla tapetuista toisinajattelijoista pitenee kaiken aikaa. Useita toimittajia, poliitikkoja, tutkijoita ja jopa alaikäisiä lapsia odottaa vuoroaan Mirotvorets listalla.

  Tunnettuja amerikkalaisnimiä lisätty Ukrainan tappolistalle. Myrotvoretsin listalle on raportoitu kertyneen lähes 200 000 nimeä.
  https://medium.com/@deborahlarmstrong/mirotvorets-removes-american-names-96de6a7a2a12

  4. DENATSIFIKAATIO JA MILITARISAATIO

  Euroopan unionin ulkoasioista ja turvallisuuspolitiikasta vastaava `Eurooppa-puutarhuri` Josep Borrell on todennut: `Ukrainan sota loppuu silloin kun länsivaltioiden tuki päättyy`. Mukava mies, ainakin silloin kun poseeraa valokuvissa, nukkuessaan tai muuten vain hiljaa ollessaan.

  `Eurooppa puutarhuri` lienee lukenut liikaa länsimaista sotapropagandaa, koska Venäjä ei aloittanut Ukrainan konfliktia, mutta se tulee kyllä lopettamaan sen. Venäjän sotilaallisen erikoisoperaation tavoitteena on alusta asti ollut Ukrainan denatsifikaatio (saks. Entnazifizierung) ja demilitarisaatio (engl. demilitarized zone), jonka he ovat luvanneet viedä päätökseen.

  Denatsifikaatio tarkoittaisi Ukrainan alueen tyhjentämistä sotilaista, ampumatarvikkeista, aseista ja muusta sotilaallisesta aineksesta, antamalla integroiduille nationalisteille lopullisen iskun ja saattamalla heidät kaiketi sotarikostuomioistuinten eteen.

  Denatsifikaatioon ja demilitarisointiin kätkeytyy kuitenkin sudenkuoppa, koska jäljelle jääneiden ohiammuttujen uudelleen ohjelmointi heidän syvälle juurtuneista natsi ideoistaan ukrainalaisessa yhteiskunnassa, kulttuurissa, mediassa, taloudessa ja politiikassa kestäisi ties kymmenen vuotta tai pidempään. He ovat häpäisseet alkuperäisen ja puhtaan kansallissosialistisen idean.

  Kiovan hallinto ja Integroidut nationalistit ovat pesunkestäviä terroristeja, joten on ennakoitavaa, että he ovat ottaneet huomioon, kuinka Nato istutti toisen maailmansodan jälkeisiin valtioihin koodinimellä `operaatio Gladio` tunnettuja ns. `stay behind`-verkostoja eli maanalaisia armeijoita.

  Operaatio Gladion päämääränä oli luoda toimintakykyiset ja salaiset asiamiesverkostot miehitettyihin maihin, jotka voisivat operoida vastarintaverkostona miehittäjiä vastaan. Koulutuksesta vastasivat Yhdysvaltain CIA ja brittien MI6.

  Ukrainan denatsifikaatio ja demilitarisaatio olisi haastava tehtävä jopa suurvalta Venäjälle. Mutta Ukrainan kansalaisten sekä pakolaisten keskuudessa on kasvava Kiovan hallinnon vastainen oppositio, jonka tavoitteisiin näyttää kuuluvan laittoman Kiovan hallinnon syrjäyttäminen. Ukrainalaiset alkavat herätä kammottavaan tosiasiaan ja tiedostaa kuka on heidän oikea vihollisensa, eikä se ole Ukrainan valtion ulkopuolella, vaan sisäpuolella.

  5. ITÄ-EUROOPPA

  Yhdysvallat on luovuttamassa vetovastuun Ukrainan konfliktista Euroopan unionille. Itä-Euroopan eturintaman DCA-valtiot ovat haluttomia toimittamaan, tai tekevät sen pitkin hampain, Kiovan konkurssipesään enää yhtään mitään. Lisäksi Yhdysvaltain ja Länsi-Euroopan takarintaman Nato-valtioitten tuki Kiovan hallinnolle on hiipumassa, josta johtuen Ukraina ajautuu selvitystilaan.

  Länsi-Euroopan takarintaman Nato-valtiot ottavat parhaillaan etäisyyttä Itä-Euroopan eturintaman DCA-valtioihin monesta eri syystä kuten:

  -Pelko sotkeutua mukaan Itä-Euroopan eturintaman DCA-valtioiden sotiin Venäjää vastaan,
  -Yhdysvallat vetäytyy hiljalleen, mutta varmasti Euroopasta,
  -Euroopalle siirtyy Ukrainan konfliktin sodan vetovastuu,
  -Nato-sopimusjärjestö on epäyhtenäinen ja lakkautetaan pian.
  -Eurooppaan on kehittymässä unioniarmeija,
  -EUn jäsenvaltioiden taloudet ajautuvat ahtaalle Venäjä-pakotteiden seurauksena,
  -Eurooppalaiset kansat ovat nousseet ja nousevat jatkossakin parrikadeille,
  -Yleinen haluttomuus ryhtyä sotaan Venäjää vastaan,
  -EUn valtiollinen koheesio on hajonnut ja talous kurjistuu sitä mukaa kuin uusia Venäjä-pakotteita on tehty.

  Myös Itä-Euroopan eturintaman DCA-valtiot (Baltian maat, Puola, Slovakia, Romania, Transnistria, Moldova, Unkari ja Bulgaria) ovat ottamassa etäisyyttä Länsi-Euroopan takarintaman Nato-valtioihin, koska he alkavat kyseenalaistamaan edessä olevan sodan mielekkyyden samalla kun kokevat joutuneensa epäoikeudenmukaisen kohtelun kohteiksi EUn hallinnon taholta kuten mm. heidän oikeusvaltioperiaatteensa epäily.

  Itä-Euroopan eturintaman DCA-maat löytävät keskinäisen koheesion ja konsensuksen ja alkavat irrottautua Yhdysvallat vetoisen yksinapaisen kansainvälisiin sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen otteesta. Lopulta he kääntävät kelkkansa 180 astetta ja osallistuvat Ukrainan selvitystilaan eli sen alueelliseen uusjakoon, jolloin Ukraina jaettaan miehitysvyöhykkeisiin.

  Mutta nyt on sota aikaa vastaan. Kaikki riippuu Venäjän pidättyvästä luovimispolitiikasta. Mikäli se kestää niin myös Yhdysvallat vetoinen yksinapaiseen sääntöihin perustuvaan maailmanjärjestykseen nojautuvat Länsi-Euroopan Nato-valtiot alkavat kyseenalaistamaan Davosin tulkinnan uudesta maailmanjärjestyksestä ja riitautuvat sekä sisäisesti että keskenään.

  6. MIEHITYSVYÖHYKKEET

  Yhdysvaltojen Euroopan valtioihin istuttama hokema: `Ukrainaa tuetaan niin kauan kuin se on tarpeen` sisältää ajatuksen, jossa Yhdysvalloilla ei ole aikomustakaan vetäytyä Ukrainassa käytävästä kauttasodasta, vaikka he eivät olekaan siinä fyysisesti läsnä. Heidän tavoitteensa on lyödä seuraavaksi Kiina ja Intia Venäjän federaation hajottamisen ja sen resurssien hallintaan ottamisen jälkeen.

  Mutta moninapaiseen kansainväliseen oikeuteen perustuvan maailmanjärjestyksen kannattajamaat kuten: Venäjä, Kiina ja Intia tiedostavat sen, että: Jos heitä ei hirtetä Yhdysvaltojen toimesta yhdellä kertaa, niin heidät hirtetään peräjälkeen.

  Mutta he (Venäjä, Kiina ja Intia + liittolaiset) pysyvät toistensa loukkaamattomuutta, suvereeniutta ja strategista autonomiaa kunnioittaen yksimielisesti ja yhdessä ja samalla periaatteella haalivat yhä kasvavan joukon valtioita yhteyteensä sekä globaalista pohjoisesta että globaalista etelästä – jopa yllättäviäkin valtioita.

  Kunnes heidän ja seitsemän muun valtioklusterin erillinen, mutta yhdessä kokemansa valta-asema globaalissa maailmassa on ehdoton: `Se (neljäs valtakunta) on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niin kuin sinä näit rautaa olevan saven seassa` (Dan 2:41).

  Kiovan integroitujen nationalistien Pietarin öljyterminaaliin kohdistama terrori isku on selvä indikaattori siitä, että Kiova pystyy toteuttamaan Itä-Euroopan eturintaman DCA-valtioiden kuten Suomen tai Viron kautta Mainilan laukauksiin verrattavan provokaation. Kummankin valtion tapauksessa Suomi on sitoutunut konfliktin toiseksi osapuoleksi.

  Terrori iskut, jotka ulottuvat 200 kilometrin läheisyyteen esimerkiksi Suomen rajoista, asettavat Ukrainan integroitujen nationalistien taholta välittömän uhkakuvan Itä-Euroopan eturintaman DCA-valtioille.

  Palamaan syttynyt terminaali sijaitsee Suomenlahden rannikolla Laukaansuussa, Pietarista länteen. Laukaansuu sijaitsee noin 170 kilometrin päässä Pietarista, noin 35 kilometriä Viron rajasta.

  https://img.ilcdn.fi/gpk1G36ISytZKQzkjcb6j-gcHPU=/full-fit-in/920×0/img-s3.ilcdn.fi/4b39c43f9c7e2dffaa050ecbc5dc0051094d63efb571c60699189bcf57c9ddd1.jpg

  Hävittyään sotansa Yhdysvaltain tukemat Kiovan integroidut nationalistit pyrkivät, tavalla tai toisella tavalla, keinoja kaihtamatta, liittämään Itä-Euroopan eturintaman DCA-valtiot mukaan Nato/Venäjää sotaan. Jos he onnistuvat niin Suomi eturintaman DCA-valtiona olisi ensimmäinen, johon kohdistuisivat kaikkein raskaimmat seuraukset.

  `Ukrainan Integroidut nationalistit ovat murhanneet ensimmäisen maailmansodan jälkeen ainakin neljä miljoonaa maanmiestään. Juuri he suunnittelivat lopullisen ratkaisun arkkitehtuurin, toisin sanoen miljoonien ihmisten murhaamisen` (Meyssan).

  Who are the Ukrainian integral nationalists?
  (by Thierry Meyssan).
  https://www.voltairenet.org/article218395.html

  Toisen maailmansodan jälkeen voittajavaltiot, Neuvostoliitto, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ranska jakoivat Saksan miehitysvyöhykkeisiin. Vaikka Berliini oli Saksan pääkaupunki ja sijaitsi keskellä Neuvostoliiton miehitysvyöhykettä, se jaettiin erikseen samojen voittajavaltioiden kesken.

  Toisen maailmansodan jälkeen voittajavaltiot jakoivat Saksan miehitysvyöhykkeisiin.

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Deutschland_Besatzungszonen_8_Jun_1947_-_22_Apr_1949.svg/800px-Deutschland_Besatzungszonen_8_Jun_1947_-_22_Apr_1949.svg.png

  Selvitystilaan joutuvan Ukrainan jakaminen miehitysvyöhykkeisiin sen naapurivaltioiden kesken on mahdollista, koska sillä oli vastuu osallistumisesta Yhdysvaltain puolesta kauttasotaan Venäjää vastaan, sen provokatiivisesta käyttäytymisestä rajanaapureihin ja rikkomalla maailmanrauhan.

  Ukraina eilen.
  https://www.bayradio.fm/wp-content/uploads/2022/02/Ukraine.jpg

  Ukraina huomenna (Esityksestä puuttuu mm. Unkarille kuuluvat alueet).
  https://img.pravda.com/images/doc/8/d/8d3e9e1——-2-original.jpg

  7. UKRAINAN PESÄNJAKAJAT (1. – 7.)

  Ukrainaan on toimitettu aseellista tukea Suomen lisäksi ainakin 15 maasta. Kaikki 16 valtiota tulevat menettämään Yhdysvaltojen sotapeliin Venäjää vastaan sijoittamansa tappavan ja ei-tappavan omaisuutensa. Tämän lisäksi on liuta yksityisiä onnenonkijoita kuten Black Rock ja JP Morgan, jotka ovat esimerkiksi auttaneet perustamaan Ukrainan jälleenrakennuspankin.

  Black Rockin ja JP Morganin rahaston tavoitteena on houkutella miljardeja dollareita yksityisiin investointeihin jälleenrakennushankkeiden tukemiseksi. Ukrainan konfliktia tukevina toimijoina heidän liikeideansa on loistava, koska juuri heidän hallinnonalaansa kuuluu myös sotatarviketuotanto ja siten Ukrainan konfliktin ylläpito. He ansaitsevat sekä sodasta että rauhasta, tai ainakin niin he luulevat.

  1. Black Rock & Vanguard
  2. Yhdysvallat & liittolaiset
  3. Euroopan unioni

  Edellisten (1. – 3.) pesänjakajien materiaalinen ja rahallinen tuki on tulkittava epäonnistuneeksi sijoitukseksi Ukrainassa, joten he eivät tule olemaan pesänjakajina Ukrainan alueista tai tavoittelemastaan muusta hyödystä. He menettävät, ilman vastiketta, sijoittamansa pääoman. Sijoitustoiminnassa on aina riskinsä, joten: Joka riskiin ryhtyy, se riskin kestäköön!

  Sanottakoon sanonnan mukaan, että: `Mitäs me noista Kaanaan (Ukraina = toinen Israel) häistä, Jerusalemissa (Israelissa) pidetään pian uudet`! Maailman geopoliittinen ja -strateginen painopiste on siirtymässä Lähi-Itään ja Tyynimerelle! Kiovan integroidut nationalistit ovat tehneet tehtävänsä ukrainalaisten joukkotuhonnassa, joten loppuselvitykset ovat jo käynnissä, he eivät vain vielä huomaa sitä.

  4. Venäjä

  Venäjänkielinen väestö painottuu Ukrainan itäosiin ja Krimille. Juuri Ukrainan itäisiin siviili väestönosiin Kiovan integroitujen nationalistien ensimmäinen etninen puhdistus kohdistui vuosien 2014 – 2022 välillä. Lynkattujen venäläistä syntyperää olevien siviilien uhrimäärä on arvioitu olleen > 14 000.

  14 000+ uhriakaan ei riittänyt V. Zelenskyille ja Kiovan integroiduille nationalisteille, koska 17.2.2022 he aloittivat väkivaltaisen ja laajamittaisen hyökkäyssodan venäläistä syntyperää edustavaa siviiliväestöä vastaan omassa maassaan, Ukrainan itäisissä maakunnissa, aikeissaan tehdä toinen etninen puhdistus – tällä kertaa koko Ukrainan sotakoneella.

  Ukrainan integroitujen nationalistien laajamittaisten ja väkivaltaisten sotatoimien tapahtumakuvaukset löytyvät seikkaperäisesti kirjattuna ETYJn arkistoista, koska ETYJin tarkkailijat olivat tapahtumahetkellä raportoimassa Ukrainassa – etulinjassa, josta he joutuivat pakenemaan Ukrainan aloittaman jumalattoman tykistötulen alta.

  Venäjä pysäytti Kiovan aikomat röyhkeät ja väkivaltaiset kansanmurha aikeet vasta viikon kuluttua, 24.2.2022, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman nro. 2202 täytäntöönpanemiseksi, sotilaallisella erikoisoperaatiollaan. Samaan YKn suomaan (2022) mandaattiin Ranska vetosi taannoin Ruandan konfliktin aikana.

  Ukrainan 17.2.2022 aloittaman väkivaltaisen hyökkäyksen pysäyttäminen venäläistä siviiliväestöä kohtaan sen itäisissä maakunnissa olisi kuulunut pikemminkin Euroopan unionille kuin Venäjälle, koska juuri he ovat mainostaneet Ukrainan olevan eurooppalainen valtio. Oma takapiha jäi siivoamatta!

  Tämän takia eurooppalaisissa on herännyt laaja ja syvään juurtunut turvattomuus sekä pelko siitä, että minkä muun eurooppalaisen valtion kohdalla vastaava voisi tapahtua kuin Ukrainassa, Euroopan unionin byrokraatin ummistaessa silmänsä.

  Venäjänkieliset alueet keltaisella ja oranssilla.
  https://images.cdn.yle.fi/image/upload/w_1200,ar_1.91,c_fill,g_faces/q_auto:eco,f_auto,fl_lossy/13-3-7115817

  5. Puola

  Seuraavassa muutama kupru Puolan ja EU byrokraatin rakkaudessa:

  Puolan viimeaikainen päätös uhmata EUn lainsäädäntöä, Polexitin uhka, länsimaiden epäluulo `puolalaisten putkimiesten` tapauksessa, maan perustuslakituomioistuimen tekemä päätös, jonka mukaan osa EU:n lainsäädännöstä on ristiriidassa Puolan kansallisen lain kanssa ,,,

  EU jäädyttää varoja, joita Puola olisi saamassa toipuakseen pandemiasta, juridiset sekaannukset kuten pitäisikö Puolan tukeutua kansalliseen vai EU:n lainsäädäntöön, väittänyt Donald Tuskin hyökkäävän maan itsenäisyyttä vastaan, EU-tukirahojen ja oikeusvaltiomekanismin kytkemistä toisiinsa ,,,

  EUn sopimus, että oikeusvaltiomekanismi sidotaan jatkossa EU-tukien kuten myös tulevien elpymistukien ehdoksi, Unkari ja Puola ovat perustelleet vastustustaan sillä, että uudet säännöt rikkovat niiden itsemääräämisoikeutta, Puolan blokkaamiset ilmastotavoitteisiin liittyvien sopimuksen syntymistä, Ukrainan valvomattomista maataloustuotteista johtuva rajakriisi jne.

  Puolaa pidetään Euroopan unionissa silmätikkuna.

  `Puola on siis ollut suurvalta ja nyt siitä povataan taas itäisen Keski-Euroopan voimakkainta valtiota. Tekeekö siis vanha suur-Puola paluuta ja mitä se tarkoittaa sen lähinaapureille`?

  Puolan ja Ukrainan lähihistoriassa on synkkiä pisteitä.
  https://yle.fi/a/74-20039764

  Puola-Liettua laajimmillaan 1600-luvulla. Valtioliitto koostui Puolan kuningaskunnasta (1), Liettuan suuriruhtinaskunnasta (3) sekä Preussin (2), Liivinmaan (4) ja Kuurinmaan (5) vasallivaltioista. Karttaan on merkitty myös alueen nykyiset valtiot.
  https://images.cdn.yle.fi/image/upload/ar_1.0609037328094302,c_fill,g_faces,h_1131,w_1200/dpr_1.0/q_auto:eco/f_auto/fl_lossy/v1688740799/39-113845464a566b38af5a

  Kartassa harmaalla viivoitettu alue kuvaa Puolaa vuosina 1919-1939. Keltapohjainen alue on nyky-Puola.
  https://images.cdn.yle.fi/image/upload/c_crop,h_1080,w_1080,x_0,y_0/ar_1.0,c_fill,g_faces,h_1200,w_1200/dpr_1.0/q_auto:eco/f_auto/fl_lossy/v1688736737/39-113987664a81201874b8

  Itä-Eurooppaan syntyisikin tasaveroisten valtioitten liitto kuten aiemmin `Lublinin kolmio`. Tämä kehitys on nyt iduillaan Itämeren ja Mustameren välisellä kaistalla. Puolan pyrkimystä palauttaa vanha suurvalta-asemansa ja olla siten yksi Ukrainan läntisten alueiden pesänjakaja ei sovi aliarvioida.

  Esimerkiksi WWIn ja WWIIn välisen ajan tapahtumat nykyisessä Länsi-Ukrainassa, mutta silloin Puolalle kuuluneissa Itä-Galitsiassa ja Volyniassa, ovat hiertäneet Puolan ja Ukrainan suhteita tavan takaa. Tämän kaltaiset historialliset avoimet haavat eivät parane sukupolviin pelkällä olan kohautuksella. Usein on nähty kuinka juuri eiliset historialliset vääryydet ovat laukaisseet tämän päivän konfliktin.

  Ukrainan integroidut nationalistit, joita puolalaiset pitivät terroristeina, taistelivat oman valtionsa puolesta jo vuonna 1918. Ukrainan alueita päätyi Puolan osaksi, mikä herätti Ukrainassa pahaa verta, mutta siihen vastattiin puolalaisten toimesta ankarasti.

  Puolan ja Ukrainan nationalistien vihanpito äityi toisen maailmansodan aikana vuosina 1943-1945. Silloin Ukrainan integroidut nationalistit toteuttivat Volyniassa puolalaisten etnisen puhdistuksen. Joidenkin arvioiden mukaan jopa 100 000 puolalaista siviiliä murhattiin. `Aika kultaa muistot` – oletteko ihan varmoja?

  Tänä päivänä Puolan ja Ukrainan suhteet ovat tulehtuneet, koska EU on antanut ukrainalaisille avoimen valtakirjan tuoda testaamattomia ja halvempia maataloustuotteita Eurooppaan. Tämä provokaatio on nähtävä EUn teknokraattien piikittelynä Puolan oikeusvaltioperiaatteen laistamisesta ja mittavista EUn maataloustukien väärinkäytöksistä. Tunnelma Puolan ja Ukrainan rajateillä on hyvin kriittinen.

  6. Romania

  EUn Romanian moittiminen sen oikeusvaltioperiaatteen noudattamatta jättämisestä on johtanut Romaniassa sisäiseen sekasortoon.

  `Romanian johto on jo kauan odottanut Ukrainan romahtamista `irrottaakseen` osansa sen maan alueista palauttamalla ne itselleen. On todennäköistä, että Bukarest valmistelee infrastruktuuria joukkojensa välittömään lähettämiseen Taka-Karpaatteihin ja Tšernivtsin alueille`.

  `Todennäköisesti Romanian johto tajusi, että vuoden 2024 alusta alkaen on olemassa suuri todennäköisyys, että Ukraina menettää valtiollisuutensa länsimaisen rahoituksen puutteen sekä rintamien romahtamisen seurauksena, mutta joukkojen kerääntyminen Romanian ja Ukrainan rajalle osoittaa tämän suoraan`.

  Romaniassa kysymyksiä herättävä kiireellinen tiehanke – Mitä Ukrainan rajalle odotetaan?
  https://mvlehti.net/2024/01/08/romaniassa-kysymyksia-heratava-kiireellinen-tiehanke-mita-ukrainan-rajalle-odotetaan/

  7. Unkari

  EUn byrokraatit ovat ottaneet Unkarin erityiskäsittelyyn. Seuraavassa muutamia huomioita:

  EU viittaa Unkarin demokratia-, oikeusvaltio- ja korruptio-ongelmiin, Unkarin on katsottu käyttävän Ukrainan sodasta Kremlin narratiivia ja hidastavan Ukrainan-tuesta tehtäviä päätöksiä, Unkari torppasi muiden jäsenmaiden suunnitteleman 50 miljardin euron pitkäaikaisen tuen antamisen Ukrainalle ,,,

  EU:n poliittisten johtajien huippukokousta toteamaan, että Unkari rikkoo vakavasti ja jatkuvasti EU:n perusarvoja, Parlamentti myös kritisoi EU-komission aiempaa päätöstä vapauttaa runsaat 10 miljardia jäädytettyä EU-rahaa Unkarin saataville ,,,

  EU-parlamentin tavoitteena on äänivallan väliaikainen epääminen Unkarilta, EU mieltää, että sen päätöksentekokoneisto on tällä hetkellä jumissa Viktor Orbanin takia, EUn mahdollisuus jäädyttää Unkarin jäsenvaltio-oikeuksia, kuten esimerkiksi äänioikeus neuvostossa jne.

  Etnistä unkarilaisväestöä on vainottu Ukrainan hallituksen taholta. Alueen unkarilaisia edustavan KMKSZ-puolueen edustajan Karolina Darcsin mukaan unkarilaisvähemmistö on saanut tuntea nahoissaan Unkarin hallituksen kielteisen kannan Ukrainan aseistamiseen.

  Ukrainan ja Unkarin suhteet ovat olleet kireät jo vuosikausia. Pääosa Ukrainan etnisistä unkarilaisista asuu Transkarpatian alueella, joka kuului ennen ensimmäistä maailmansotaa Itävalta-Unkarin keisarikuntaan. Myös perusopetuksessa unkarinkielisen opetuksen määrää on supistettu. Unkari on vastannut tähän esimerkiksi rahoittamalla avokätisesti unkarinkielisiä kouluja Ukrainassa.

  Monien Transkarpatian miesten kerrotaan paenneen Unkarin puolelle, jotta he ei shanhaijattaisi tykinruuaksi Ukrainan kuolemankentille.

  Ukrainan unkarilaiset ovat Orbanin ja Kiovan puristuksessa.
  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ukrainan-unkarilaiset-ovat-orbanin-ja-kiovan-puristuksessa/8662894#gs.31vbzy

  Itävalta-Unkari.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/It%C3%A4valta-Unkari

  Itävalta-Unkarin alueet vuonna 1914.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Austro-Hungarian_Monarchy_%281914%29.svg/1024px-Austro-Hungarian_Monarchy_%281914%29.svg.png

  8. Slovakia

  Slovakian pääministeri Fico keskeytti välittömästi tuhoisan maan sotilaallisen avun Kiovalle ja lupasi estää Ukrainan mahdollisen liittymisen Yhdysvaltain johtamaan Nato-blokkiin.

  Uusi pääministeri on toistuvasti kritisoinut lännen lähestymistapaa Ukrainan konfliktin käsittelyyn väittäen, että Kiovan jatkuva tuki muuttui `ihmisresurssien ja rahan turhaksi tuhlaamiseksi`. `On kirjaimellisesti järkyttävää nähdä, kuinka länsi on toistuvasti tehnyt virheitä arvioidessaan Venäjän tilannetta` (Fico).

  `Ukraina-tukea kritisoiva Unkari sai tuekseen Slovakian, ja nyt joukkoon voi liittyä merkittävä maa`.
  https://yle.fi/a/74-20062579

  Yhteenvetona edellisistä: Ukrainan pitkitetty konflikti, yhdessä EUn byrokraattien Itä-Euroopan eturintaman DCA-valtioitaan kohtaan harjoittaman painostuksen kanssa, asettaa Itä-Euroopan maille kestämättömän paineen, joka odottaa purkautumistaan.

  Yhdysvaltain painostamat EUn byrokraatit ovat täysin haluttomia ja kykenemättömiä vaikuttamaan siihen, että Ukrainaan tulisi rauha. Ja millä nulikkamaisella ilolla ja riemulla he agitoivatkaan Itä-Euroopan eturintaman DCA-valtioita uhraamaan itsensä Länsi-Euroopan takarintaman Nato-valtioiden puolesta.

  Ukrainalaiset ovat vaaleilla valitsemattomille EU byrokraateille pelkkiä pelimerkkejä, jotka pelataan kellon tarkkuudella ja hyönteisen tunteella, vaikka viimeiseen ukrainalaiseen sotilaaseen ja siviiliin.

  EUn byrokraatit käyttävät `divide et impera` (hajota ja hallitse) menetelmää Itä-Euroopan eturintaman DCA-valtioihin, jolloin suositaan toista Itä-Euroopan eturintaman DCA-valtiota toisen Itä-Euroopan eturintaman DCA-valtion kustannuksella.

  No niin kakarat, kohta paukkuu pakarat, opastaa Ursula-äiti kurittomia Puola, Unkari ja Slovakia nimisiä lapsiaan:

  https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/UVDL-2-800×600.jpg

  Tähän mennessä Puolan EU-varoja on jäädytetty kaikkiaan 76,5 miljardia euroa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen liittyvien kiistojen takia, joten houkutus toimia sanelun mukaan on melkoisen suuri. Osoite on sinänsä oikea, koska Puola on Itä-Euroopan eturintaman DCA-valtioista vahvin.

  Jo nyt Euroopan komissio väläyttää Puolan jäädytettyjen EU-varojen vapauttamista, vaikka joulukuussa virassa aloittanut uusi pääministeri Donald Tusk ei saisikaan vaadittuja oikeusvaltioperiaatteen noudattamista koskevia uudistuksia läpi.

  `Länsieurooppalaiset päättäjät ovat alkaneet puhua uudestaan idästä ja lännestä. Eurooppaan näyttää olevan syntymässä jälleen kaksi blokkia`.

  Itäblokin paluu?
  https://yle.fi/a/3-8960723

  Huolimatta Itä-Euroopan maiden historiallisista rasitteista suhteessa toisiinsa, joiden eiliset tavoitteet saattoivat olla jopa päinvastaiset kuin nykyiset tavoitteet, niin tälle kivijalalle on kaikessa hiljaisuudessa rakentumassa jotakin uutta, jotka pohjautuvat aikaisempii liikehdintöihin (1, – 4.):

  1.) Visegrád-ryhmä.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Visegr%C3%A1d-ryhm%C3%A4

  2.) Kolmen meren aloite.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kolmen_meren_aloite

  3.) Reunavaltiopolitiikka.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Reunavaltiopolitiikka

  4.) Intermarium.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Intermarium

  Vaikka monien tutkijoiden mielestä Itä-Euroopan eturintaman DCA-valtiot eivät vielä ole yhtä blokkia, niin esimerkiksi Itä-Euroopan Visegrad-valtiot kuten Puola, Unkari, Tsekki ja Slovakia, saattavat silti yhdistää voimansa ja saada mukaansa muut Itä-Euroopan DCA-valtiot ja vetää tarvittaessa yhtä köyttä, jopa samaan suuntaan.

  Tämä tietäisi Ukrainan konfliktin loppuselvityksen alkua ja sillä olisi seurauksensa. Tässä tapauksessa kysymys ei olisi pelkästään Ukrainan väliaikaisista miehitysvyöhykkeistä, vaan suoranaisista aluevaltauksista.

  8. MISSÄ RAATO ON SINNE KOTKAT KOKOONTUVAT (1.- 5.)

  `Missä raato (πτωμα = ptoma = ruho, kaatuminen) on,
  sinne kotkat (αετος = aetos = kotka, korppikotka) kokoontuvat`
  (Mat 24:28).

  Edellisen jakeen (Mat 24:28) `kotkat` on vertauskuvallinen ilmaus kuten Roomassa imperiumissa Rooman valtakunnan kotka.
  https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/59/03/36/1000_F_259033613_Mg8ExLO7y4bqOveK3oqO7XgTajRGKibW.jpg

  Ukrainan rajavaltioiden kuten 1.) Venäjän, 2.) Puolan, 3.) Romanian, 4.) Unkarin ja 5.) Slovakian symbolina on ollut tai on kotka.

  1.) Venäjän kotkasymboli

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg/800px-Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg.png

  2.) Puolan kotkasymboli

  Puolan kotka.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Herb_Polski.svg/800px-Herb_Polski.svg.png

  Puola-Liettuan kotka.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Coat_of_arms_of_the_Polish-Lithuanian_Commonwealth.svg/1024px-Coat_of_arms_of_the_Polish-Lithuanian_Commonwealth.svg.png

  3.) Romanian kotkasymboli

  https://en.wikipedia.org/wiki/Romania#/media/File:Coat_of_arms_of_Romania.svg

  4.) Unkarin kotkasymboli

  Itävalta-Unkarin kotkasymboli suurvalta-ajalta.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Imperial_Coat_of_Arms_of_the_Empire_of_Austria_%281815%29.svg/800px-Imperial_Coat_of_Arms_of_the_Empire_of_Austria_%281815%29.svg.png

  5.) Slovakian kotkasymboli

  Myös Tsekkoslovakiassa on käytetty kotka symbolia. Liittovaltio pysyi koossa vuoden 1992 loppuun. 1993 se jakaantui niin sanotussa samettierossa Tšekiksi ja Slovakiaksi.
  https://th.bing.com/th/id/R.b43fb959d628e317b6f4806c5370c3a9?rik=x7vc7qhpHf8YpQ&riu=http%3a%2f%2fwww.mvcr.cz%2fSCRIPT%2fViewImage.aspx%3fphysid%3d417265%26docname%3dVlajka_prezidenta_republiky.jpg&ehk=mHt%2bBDHVy9uiIr3gOApP2IUY1itan2WvlPPxUOgVFf4%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0

  Ukraine before and after.

  https://www.thetimes.co.uk/imageserver/image/%2Fmethode%2Ftimes%2Fprod%2Fweb%2Fbin%2Fefd848de-bbed-11ec-b79e-9ccd39d2c9e7.jpg?crop=1600%2C900%2C0%2C0

  `Nyt ovat köytesi höltyneet,
  eivät pidä mastoa kannassaan kiinni,
  eivät vedä lippua liehumaan.
  Mutta silloin jaetaan riistosaalista runsaasti,
  rammatkin ryöstävät ja raastavat`.
  (Jes 33:23).

  Newsky

  Plusääni(14)Miinusääni(1)
 2. Nykypropagandaan kuuluu ihmisten mielten sekoittaminen kaasuvalotuksella ja pelottelulla. Propagandalle on tyypillistä epäjohdonmukaisuus. Ukraina sodassa Venäjää moititaan aina heikoksi ja tuotapikaa romahdusopisteeseen joutuvaksi ja toisaalta propagandaan kuuluu aggressiivisella ja voimakkaalla Venäjällä pelottelu. Ilmastopropagandassa on samoja piirteitä.

  Plusääni(12)Miinusääni(0)
 3. Multilateralismi

  1 % vs. 99 %.

  `Ei, aika, et kerskaile, että minä muutun:
  Sinun pyramidisi, jotka on rakennettu uudemmalla voimalla,
  minulle ei ole mitään uutta, ei mitään outoa;
  Ne ovat vain entisen näyn sidoksia.

  Päivämäärämme ovat lyhyet, ja siksi me ihailemme,
  mitä sinä tyrkytät meille, mikä on vanhaa;
  Ja mieluumminkin synnytä ne haluumme,
  kuin luulemme, että olemme ennen kuulleet heille kerrottavan.

  Sinun rekisterisi ja sinua minä molemmat uhmaan,
  en ihmettele nykyhetkeä enkä menneisyyttä,
  Sillä sinun ennätyksesi ja se, mitä näemme, valehtelee,
  enemmän tai vähemmän jatkuvan kiireesi tekemä.

  Tämän minä vannon, ja näin tulee aina olemaan,
  Minä olen totinen, viikatteestasi ja sinusta huolimatta`.
  (William Shakespeare, sonetti 123).

  SISÄLTÖ

  1. JOHDANTO
  2. SKENAARIO
  3. PROSENTTIKERHO
  4. DEMONSTRAATIO
  5. SÄÄNTÖPERÄINEN JÄRJESTYS
  6. KANSAINVÄLINEN OIKEUS
  7. LOPUKSI
  8. LÄHTEET

  1. JOHDANTO

  Sauli Niinistö YKn yleiskokouksessa (2014): `Sääntöihin perustuva (yksinapainen) kansainvälinen järjestelmä on rauhan ja turvallisuuden edellytys sekä ihmisoikeuksien ja kehityksen tae. Jos lakkaamme puolustamasta tätä järjestelmää, lakkaa sekin puolustamasta meitä. Olisi suunnaton ja kauaskantoinen virhe päästää sääntöihin perustuva maailmanjärjestys luisumaan kohti kaaosta ja viidakon lakia`.

  YKn pääsihteeri Antonio Guterrez (2024): `Uusi maailmanjärjestys tulee olemaan moninapainen, aivan kuten Venäjä, Kiina, Intia ja muut lännen hegemoniaa haastavat valtiot ovat Moskovan johdolla vaatineet jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien`.

  Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä on täysin vastakkainen näkemys uudesta maailmanjärjestyksestä kuin YKn pääsihterillä Antonio Guterrezilla. Heidän eriävistä lausunnoista on ehtinyt kulua kymmenen vuotta. Mitä suomalaiset ovat sinä aikana saaneet aikaan:

  MoUn 2014, Suomen ja Ruotsin taistelukyky sopimuksen 2014, hävittäjähankinnat 2021, Suomi/Venäjä rajasopimuksen purku 2022, Itärajan esteaita (pilotti) 2023, rajanylityspaikkojen sulkeminen 2023, Natoon 2023, DCA-sopimus 2023, DCA-tukikohdat suomeen 2024, suuret sotaharjoitukset länsiliiton kesken 2024.

  `Suomen ja Venäjän välisestä yhteistyöstä on jäljellä enää aivan välttämätön teknisen tason toiminta. Lähes kaikki muu yhteistyö on päättynyt – niitä koskevat sopimukset on jäädytetty tai pantu kokonaan poikki. Esimerkiksi poliittisen tason tapaamisia ei ole ollut, samoin ulkomaankauppa Venäjän kanssa alkaa lähestyä nollaa` (Heiskanen, 2024).

  Elina Valtonen Davosissa 2024: `Venäjä ei aiheuta Suomelle välitöntä sotilaallista uhkaa`.
  https://uvmedia.org/2024/01/18/ulkoministeri-valtonen-valtamedialle-davosissa-venaja-ei-uhka-suomelle/

  Elina Valtosella on sana hallussaan! EV ilmaisi sanomattakin selvän totuuden. Venäjä ei ole aiheuttanut Suomelle välitöntä sotilaallista uhkaa. Mutta mitä EV jätti kertomatta?

  Tämän: Se oli Suomi, joka asetti Venäjälle ja samalla itselleen välittömän sotilaallisen uhkan, hyväksymällä DCA-sopimuksen. DCA-sopimuksen mukaan Suomi on sitoutunut olemaan Yhdysvaltain sotatoimista vastuussa omassa maassaan. Venäjä pakotetaan reagoimaan eikä sille anneta edes mahdollisuutta toimia toisin.

  Venäjä ei siis ole aiheuttanut Suomelle sotilaallista uhkaa, mutta Suomi on aiheuttanut Venäjälle ja itselleen sotilaallisen uhkan, josta se ei voi enää perääntyä. Todellinen sotilaallinen uhka Suomelle ei tule idästä, vaan se tulee lännestä, välittömästi Suomen länsirajojen takaa.

  Tilanne on surullinen: Kuvassa kahdenvälisen välirikon aiheuttama vakava sairaus; `särkyneen sydämen oireyhtymä` (jap. `tako tsubo` = murtunut sydän), joka luo pitkäkestoisia vaurioita.

  https://pbs.twimg.com/media/GCbB7kAXYAA1R7K?format=jpg&name=small

  Isännälleen Yhdysvalloille kuuliaisia suomalaisia voisi verrata WWIIn aikaiseen Hiroo Onoda nimiseen keisarilleen uskolliseen japanilaiseen sotilaaseen. Suomalaiset jäävät Hiroo Onodan tavoin uskollisesti bunkkereihinsa, vaikka vihollinen olisi jo vetäytynyt:

  https://yle.fi/a/3-7037156

  Suomi valitsi tiensä ottamalla viisi kohtalokasta askelta: 1.) luopumalla puolueettomuudestaan, 2.) hyväksymällä sääntömääräisen järjestyksen, 3.) hylkäämällä oikeuteen perustuvan järjestyksen, 4.) vahvistamalla taloudellisen ahdinkonsa ja 5.) valitsemalla sodan Venäjää vastaan. Sauli Niinistön mielestä Suomen kannatti tehdä näin, koska sääntöihin perustuva kansainvälinen järjestelmä ja Ukrainan etu niin vaatii.

  2.) SKENAARIO

  `Umbrella or no, here we go`!

  Suomi rikkoi yksipuolisesti vuonna 1992 solmitun Suomen tasavallan ja maailman mahtavimman ydinasevallan, Venäjän federaation, välisen ns. naapuruussopimuksen, jonka 4. artikla kuului tällä tavalla:

  `Sopimuspuolet pidättyvät voimakeinoilla uhkaamisesta tai niiden käytöstä toisen osapuolen alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan ja selvittävät keskinäiset riitansa rauhanomaisin keinoin YK:n peruskirjan ja ETYKin päätösasiakirjan sekä muiden ETYK-asiakirjojen mukaisesti.
  Sopimuspuolet eivät käytä eivätkä salli aluettaan käytettävän aseelliseen hyökkäykseen toista sopimuspuolta vastaan.
  Siinä tapauksessa, että Suomi tai Venäjä joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, toinen sopimuspuoli myötävaikuttaa ristiriidan selvittämiseen YK:n peruskirjan ja ETYKin asiakirjojen periaatteiden ja määräysten mukaisesti ja pidättyy sotilaallisen avun antamisesta hyökkääjälle`.

  Suomi/Venäjä välisestä kumppanuus sopimuksesta Suomen yksipuolinen irtisanoutuminen tarkoittaa jatkossa sitä, että Venäjä ei enää puolusta Suomea, jos Suomi joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. Sopimus on irtisanottu!

  Myöskään Yhdysvallat ei puolusta Suomea, jos Suomi joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, koska DCA-sopimuksen mukaan Suomi on velvoitettu puolustamaan yhdysvaltalaisia joukkoja, eikä päinvastoin. DCA-ansan laukaisu mahdollisti Yhdysvaltain sotilasvallankaappauksen Suomessa.

  Sanonet; onhan meillä ainakin yhdysvaltalaisia tukikohtia ja joukkoja maassamme! Samalla kaavalla niitä on ollut kymmenissä muissakin eri maissa. Kaikki ne tekivät Yhdysvaltain kanssa saman sisältöisen kumppanuus sopimuksen – `Bitch, we don’t need you, but you need us` (CIAn motto) – kuin Suomi, vain huomatakseen tulleensa petetyksi jääneensä sodan jalkoihin.

  Suomi ei ole koskaan historiansa aikana ole ollut niin omillaan kuin se jatkossa tulee olemaan, omassa maassaan, jossa ei ole enää suojaavia ovia eikä salpoja!

  Ruotsin vallan aika Suomessa ei ollut yhtäjaksoinen aikakausi. Ajanjakso päättyi niin sanotun Vanhan Suomen osalta vuonna 1721 ja lopullisesti Suomen sodan seurauksena 1809. 1900-luvulla Ahvenanmaan tilanteesta johtuen Suomi vältti hiuksen hienosti sodan Ruotsia vastaan. Mutta nyt Ruotsi on saamassa tilaisuuden palauttaa sen suurvallan aikaiset rajat.

  Suomi ei ole tullut ottaneeksi huomioon miten suhdanneherkkiä globaali geopolitiikka ja -strategia ovat. Geopolitiikassa tilanteet saattavat muuttua yhdessä yössä. Tämän päivän sydänystävästä voi nopeasti kehittyä huomisen katkera vihollinen. Lahjoittiko Sauli Niinistö huomaamattaan Suomen Ruotsille?

  Sisäministeriö johtaa ja koordinoi pelastustoimen vastuulla olevia väestönsuojelun kansallisia järjestelyitä. Päivitettyihin järjestelyihin kuuluu esimerkiksi valmius- tai poikkeuslain voimassa ollessa suomalaisten siirtosuositukset tai peräti -käskyt, sekä sodan että sodan uhan aikana.

  Yhdysvalloilla ja EUn jäsenmailla (kuten Suomella) on rutkasti kokemusta ukrainalaisten siviilien maastaan karkottamisesta ja jäljelle jääneiden joukkotuhonnasta (apupaketit), niin miksi he välittäisivät Suomesta? Mitä saatavaa heillä on enää täältä?

  Suomalaiset ovat piskuinen ja kiihtyvällä vauhdilla hupeneva kansa pinta-alaltaan suuressa maassa. Esimerkiksi DCA-sopimuksen aiheuttamien vaikutuksien tähden ja turvallisuussyihin vedoten, kaikki suomalaiset voidaan asuttaa ns. `15 minuutin kaupunkeihin` vaikkapa Uudenmaan maakuntaan ja Varsinais-Suomeen, jolloin Suomen pohjoiset osat muodostavat geopoliittisen tyhjiön. Kun Yhdysvallat vetäytyy niin kuka täyttää tyhjiön?

  Uusimaa.
  https://images.cdn.yle.fi/image/upload/ar_1.7777777777777777,c_fill,g_faces,h_675,w_1200/dpr_2.625/q_auto:eco/f_auto/fl_lossy/13-3-11280744

  Varsinais-Suomi.
  https://hoivajaterveys.fi/wp-content/uploads/2018/03/varsinais-suomi.png

  Uudenmaan pinta-ala on yli 9 000 km² ja Varsinais-Suomen pinta-ala on yli 20 000 km². Näiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 30 000 km². Suomen virallinen väkiluku on noin 5 500 000. Verrokkina Belgian pinta-ala on yhtä suuri kuin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen yhteenlaskettu pinta-ala eli noin 30 000 km², mutta Belgian väestömäärä on noin 10 000 000.

  Rannikko-Suomessa olisi vielä 5 000 000lle pakolaisellekin tilaa ennen kuin saavutettaisiin Belgian asukastiheys. Sanoiko siellä joku, että: `Pelolle ei pidä antaa valtaa`, `meillä on tilaa` ja `welcome refugees` !.

  `Te olette tulleet katsomaan, mistä maa olisi avoin` (1 Moo 42:12).

  Ruotsin suurvalta ajan kartta.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Ruotsin_valtakunta_%281560%E2%80%931815%29.png

  3. PROSENTTIKERHO

  Kommentissa esiintyvä 1 %a tarkoittaa viitekehystä, josta käsin etuoikeutetut toimivat. Mutta 1 %n kovan ytimen muodostaa 1 ‰ (promillea) eli kuinka monta tuhannesosaa (1/1 000) jokin on jostakin; se on prosentin kymmenesosaa. Eliitin valtapyramidin kärki on tästäkin (1 ‰) suppeampi.

  Valtarakenne se on valtarakenteessakin. 1 ‰ ovat lännen yksinapaisen sääntömääräisen järjestyksen edunvalvojia. He ovat onnistuneet saamaan haltuunsa kansojen varallisuuden.

  1 %n valtarakennetta voisi kuvata sisäkkäisten hahmojen muodostamalla maatuska (matrjoska > Matroona) puunukeilla, jossa valta, varallisuus ja salailu kasvaa sitä mukaa kuin mennään kohti sisintä.

  https://media.istockphoto.com/id/162681219/fi/valokuva/sis%C3%A4kk%C3%A4inen-nukke.jpg?s=1024×1024&w=is&k=20&c=acL1t5DIzcMJoJAdHpQNdqn6J5sfjKSguOewVbtwfZc=

  Nukke vertauksessa isoin nukke muodostuu miljonääreistä, joita seuraavat aina vain pienenevät sisäkkäiset nuket > multimiljonäärit > miljardöörit > biljonäärit. Koska raha ei tunne rajoja niin kansakuntien kosmopoliittiset nuket voivat toimia esteettä kaikissa valtioissa heidän säätämistään laeista piittaamatta. He ohjaavat hallituksia (nuket) naruillaan kuin nukkemestarit.

  https://media.istockphoto.com/id/1442730579/fi/vektori/nukkemestari-manipuloi-naruilla-roikkuvaa-nukkea-nukketeatteria-naisen-ohjaamaa-miest%C3%A4.jpg?s=1024×1024&w=is&k=20&c=-yDe7QZVUr8w9lxPeYizfIFO7VCnU17FUlVP_j030B0=

  Seuraavat kaksi (1.-2.) yhteiskunnallista vaikuttajaa eivät olleet salaliittoteoreetikkoja, vaan he olivat päivätajuissaan ja mielenterveydeltään vakaita todistaessaan:

  1.) `Taloudellisen johdon työkentällä on yhden ihmisiän aikana muodostunut oligarkia, yhtä kiinteä kuin konsanaan Venetsiassa. 300 miestä, joista jokainen tuntee toisensa, johtaa mannermaan taloudellisia kohtaloita ja he etsivät seuraajansa omasta ympäristöstään` (saksalainen teollisuusmies, kirjailija ja poliitikko Walther Rathenau, 1867-1922).

  2.) `Maailman kohtaloista päättää kolmesataa miestä, jotka eivät ole koskaan pettäneet toisiaan` (Yhdysvaltain 32. presidentti F. D. Roosevelt, 1882-1945).

  Salaisen 300n komitean maailmanvalta.
  https://www.uusijerusalemi.com/XVI.LUKU.html

  Kirjoituksessaan `Kansainvälinen juutalainen: maailman tärkein kysymys` (WSOY, 1924), Henry Ford (1863-1947) ihmetteli toistuvasti, kuinka `juutalaisella heimolla` on ilmiömäinen kyky `lyödä itsensä läpi`. Kysymys ei kuitenkaan ole `ilmiömäisestä kyvystä`.

  Tämän ei olisi pitänyt olla mikään ihmetyksen aihe Henry Fordille, koska hän pystyi itsekin nostamaan omasta toiminta ympäristössään johtajaksi kenet tahansa vain halusi.

  Halutessaan `kansakuntien kirstun vartijat` voivat istuttaa minkä tahansa hallitusmuodon vallitessa mihin tahansa valtioon valtion tärkeimmäksi toimijaksi (tai erottamaan hänet) mieleisensä henkilön, vaikka apinan, samaan tapaan kuin keisari Nero (37-68) nostatti tärkeimmän neuvonantajansa, hevosen, Rooman tärkeimpään virkaan – konsuliksi, eikä kukaan voinut mitään.

  Hevosella oli näet `ilmiömäinen itsensä läpilyömisen kyky`.

  Ei myöskään pitäisi ihmetellä, että maailmanhistorian kriisiaikoina kuten WWIn ja WWIIn aikoina joku tuiki tuntematon tonttu nousee `mustana hevosena` kansakuntansa ratkaisevimpaan virkaan, mutta osoittautuukin `yllättäen` maailman voimakkaimman rikollissyndikaatin, khazaarimafian, edunvalvojaksi.

  Voitte olla varmoja, että heidän matalimman tason toimijansa kuten `Young Global Leaders` (YGL) eivät aja oman maansa etuja. He ajavat toimeksiantajansa etuja – muutoin he eivät olisi siellä. Mitä naiivimpi, sen parempi heille.

  `Ylikansallinen kapitalistiluokka ja Uusi maailmanjärjestys`:
  https://www.globalresearch.ca/transnational-capitalist-class/5846305

  Kansainväliseen (universaaliin) lakiin perustuva moninapainen maailmanjärjestys, alkuvaiheessaan BRICS+, haastaa yksinapaisen maailmanjärjestyksen. Näiden kahden kilpailevan maailmanjärjestyksen kamppailu on, ilman kompromissia; toisen elämä ja toisen kuolema.

  Maailma tapahtumat ovat yhtä suurta teatteria, johon itseoikeutetusti käsikirjoituksen laatii `pyramidin kärki` – `kaikkinäkevä silmä`:

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Great_Seal_of_the_United_States_%28reverse%29.svg/1024px-Great_Seal_of_the_United_States_%28reverse%29.svg.png

  Aikakausien kamppailu yksinapaisen ja moninapaisen maailmanjärjestyksen välillä toteutuu periaatteella: Teesi > Antiteesi > Synteesi. Selkokielellä: 1.) luodaan keinotekoisesti Ongelma (yksinapainen järjestys), joka 2.) johtaa vasta Reaktioon (moninapainen järjestys) ja lopuksi 3.) tarjotaan Ratkaisu, joka synnyttää uuden maailmanjärjestyksen ja maailmanhallituksen. Samat toimijat vaikuttavat kaiken (1.-3.) taustalla. Problem -Reaction – Solution!

  Valtioitten johtajat toimivat tämän konseptin mukaan joko tietoisesti tai tietämättään.

  1 ‰ (promillea) ovat luoneet jokaisen mantereen kaikille valtioille kestämättömän velkahelvetin ja siten tehneet näistä velkaorjia. Ratkaisuna ongelmaan he tarjoavat Great Resetiä (Suurta nollausta = tehdasasetuksia), kommunistista maailmanvallankumousta, jolloin näiltä onnettomilta ulosmitataan kaikki mitä heillä on kuten infrastruktuuri ja vasta sen jälkeen he ovat, kuulemani mukaan, `autuaita`.

  Makrotasolla: World debt clock.
  https://usdebtclock.org/world-debt-clock.html

  Mikrotasolla: Suomen velkakello.
  http://velkakello.fi/

  Eliitin 1 %n vähemmistö maailman populaatiosta kontrolloi 99 %n enemmistöä. Heidän tavoitteena on ollut ja tulee olemaan säilyttää saavuttamansa etuoikeudet sääntömääräisen maailmanjärjestyksen vipukeinoin. Prosenttikerhon vähemmistö kontrolloi maailman ideologioita, finanssia, taloutta, poliittista päätöksentekoa, kansainvälistä lainsäädäntöä ja johtavia mediataloja.

  He ovat luoneet maailmaan hektisen, hedonistisen ja illuusion perustuvan elämäntavan, joka myöhemmin johtaa 99 %n kohdalla dystooppiseen, ei-toivottuun tulevaisuuteen. 1 ‰ olisi aivan liikaa, mikäli kansat heräisivät ja itsenäistyisivät heidän otteestaan, koska silloin alkuasetelmasta muodostuisi `Hunters Hunted`-tilanne.

  `The Truman Show` (illuusiomaailma).
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Truman_Show

  Vertauskuvallisesti 1 %n eliitti on vapauttanut globaaliin maailmaan oman kuvansa, monipäisen Hydran (Ὕδρα, `vesikäärmeen`). Kreikkalaisen mytologian mukaan sen pystyi tappamaan vain polttamalla tai katkaisemalla sen kaikki päät nopeasti, sillä se sai uusia päitä menetettyjen päiden tilalle nopeaan tahtiin.

  https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/indizone/2019/04/30/r8sZeY/t_5cc81bd1a1bbf.jpg

  Herakleen urotyö sisältää vihjeen kansainvälisiin sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen yhdeksän pään (poliittisen järjestelmän, finanssisysteemin, median mahdin, jne.) voittamiseksi: Kun Herakles leikkasi Hydran päitä yksi kerrallaan, yksi argonauteista, Iolaos, poltti tyngät kiinni niin, etteivät päät päässeet taas kasvamaan.

  Kansainväliseen oikeuteen perustuva järjestys, ei sekään ole itseisarvo, koska myöhemmin: `Sen (pedon) kuolinhaava parantui. Ja koko maa (globaali maailma) seurasi ihmetellen petoa` (Ilm 13:3). Vanhan maailmanjärjestyksen aikaiset ideat tosin eivät enää pysty restoraatioon, koska kymmennapaisen järjestyksen jälkeen valmistaudutaan `sen suuren käärmeen maailmanjärjestykseen` (Ilm 12:9).

  Siinä ei mennytkään kauan, kunnes havaittiin kuinka vielä pahemmat kosmopoliittiset pukit kuin edeltäjänsä asettuivat jälleen kerran kansainvälisten kaalimaiden vartijoiksi.

  Järjestelyvaiheiden välissä kaksi globaalia valtaa tavoittelevaa järjestystä eivät voi esiintyä rinnakkaisina tai toinen toisiaan täydentävinä järjestyksinä, vaan toinen toisensa poissulkevina järjestyksinä.

  WEFn toimijat ovat tosin uudelleenotsikoineet tavoitteensa `uudeksi multipolaariseksi maailmanjärjestykseksi`. Tämän kaltainen määritys on kuin veteen piirretty rajaviiva, joka hämärtää rahvaan käsitystä kahdesta maailman järjestyksestä entisestään.

  Davosin muuttunutta taktiikkaa voisi kuvailla V. Leninin tarkkanäköisillä, mutta aina toimivilla huomioilla: `Samaistu vihollisesi moraaliin tuhotaksesi hänet` ja `Syytä toista siitä mihin itse olet syyllistynyt`.

  Davosin sloganin muutos ei johda heidän tavoitteensa muutokseen, koska Davosin idea sääntöihin perustuvasta kansainvälisestä järjestyksestä on heidän olemassaolon ehto. Uudelleen otsikoinnilla pyritään tuhoamaan alkuperäinen oikeuteen perustuvan moninapaisen kansainvälisen järjestyksen idea `nielemällä` se itseensä; sääntöihin perustuvaan kansainväliseen järjestykseen.

  4. DEMONSTRAATIO

  NWO (1938-) innovaattori Klaus Schwab toimii globaalina edunvalvojana matkalla kohti maailmanvallankumousta, joka saa muotonsa maailman kommunismissa; Great Reset.

  Hän (Schwab) saattaa päätökseen Great Resetin mahdollistamana, Karl Marxin (1818-1883) oppien mukaan, vallankumousohjelman `maailman vallankumouksesta`, joka toteutuu Marxin oppien silloin kun kansainvälinen kapitaali, toistuvien yhteen sulautumisiensa (absorptiofuusioidensa kautta) sen viimeisessä vaiheessa, kaataa itse itsensä.

  Seuraavassa demonstraatio, joka esitettiin animaationa. Heikompi 99 %a mutta lukumäärältään suurempi hyönteispopulaatio jäi vaikutusvaltaisen 1 %a, mutta lukumäärältään pienemmän hyönteispopulaation orjuuttamaksi. Kysyttiin neuvoa kylän vanhimmalta, joka demonstroi heille ratkaisun.

  Demonstraatioon osallistuvat vaikkapa WEFn perustaja Klaus Schwab (1938-) sekä toimittaja. Aiheena on `uusi kansainvälisiin sääntöihin perustuva multipolaarinen maailmanjärjestys` ja sen toteutumisen mahdottomuus.

  Kuvassa: Klaus Schwab (taustallaan logon o-kirjaimet, joiden yli piirtyy kaari muodostaen luvun 666).
  https://api.time.com/wp-content/uploads/2022/01/klaus-schwab-davos-2022.jpg?quality=85&w=2400

  Demonstraatiossa Klaus Schwab istuu rennosti ja saatuaan luvan toimittaja heittää häntä yhdellä riisinjyvällä ja kysyy: Sattuiko? Vastaus on ennakoitava: Ei sattunut!
  https://thumbs.dreamstime.com/z/one-paddy-rice-seed-macro-long-grain-clip-path-di-cut-close-up-yellow-gold-natural-raw-realistic-closeup-photo-image-211881613.jpg

  Tämän jälkeen toimittaja heittää häntä kahdella riisinjyvällä ja kysyy: Sattuiko? Jälleen vastaus on ennakoitava: Ei sattunut!
  https://thumbs.dreamstime.com/z/grain-rice-yellow-gold-seed-paddy-husked-rice-grain-rice-yellow-gold-seed-paddy-husked-rice-rice-cereal-consumed-269019564.jpg

  Sitten toimittaja heittää häntä kourallisella riisinjyviä ja toistaa kysymyksen: Sattuiko? Jälleen vastaus on jälleen ennakoitava: Ei sattunut!
  https://st2.depositphotos.com/6412268/9210/i/950/depositphotos_92106896-stock-photo-rice-seeds-in-hand.jpg

  Lopuksi toimittaja heittää häntä viidenkymmenen kilon riisisäkillä ja kysyy: Sattuiko? Vastaus on selvä: Sattui!
  https://bugas.ph/cdn/shop/products/wGBG-Ganador-50kg.jpg?v=1593189650

  Mihin kuvitteellisella demonstraatiolla pyritään?

  Demonstraatio kuvaa aikamme kahden maailmanjärjestyksen, kansainvälisiin sääntöihin perustuvan järjestyksen ja kansainväliseen oikeuteen perustuvan järjestyksen eksistentiaalisesta kamppailua, jossa yksi promillea määrää loppujen kohtalosta.

  Sääntöihin perustuvan järjestyksen teknokraatit muuttivat sloganinsa: `uudeksi sääntöihin perustuvaksi multipolaariseksi (moninapaiseksi) järjestykseksi`. Tarkoituksena on mädättää alkuperäisen moninapaisen (multipolaarisen) kansainväliseen oikeuteen perustuvan maailmanjärjestyksen ohjelma `nielemällä` se itseensä.

  Demonstraatio sovellettuna aikamme geopolitiikkaan ja -strategiaan:

  Mikrotasolla Arab League (arabiliiton) unionin valtioklusteri tuomitsee Israelin. Selkokielellä: 460 000 000 ihmisen muodostama populaatio tuomitsee 10 000 000 ihmisen populaation.

  Populaatioiden määrät ja alueelliset koot (1.-2.):

  1.) Israel (väkiluku 460 000 000).
  https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/60/98/1000_F_100609858_BmUvwqeZjpDVvL7YQLwm795R9u9sxjhy.jpg

  Laajemmassa kuvassa Israelin tuomitsevien valtioiden määrä ja siten väkiluku on edellistäkin suurempi.
  https://embassies.gov.il/MFA/AboutIsrael/Maps/Maps/Israel-and-the-Region.jpg

  Makrotasossa Arab Leaguen (Arabiliiton) lisäksi globaalissa maailmassa on kehitteillä vielä yhdeksän erillistä valtioklusteria, jotka tulevat kannattamaan kansainväliseen oikeuteen perustuvaa moninapaista maailmanjärjestystä. Nämä 10 valtioklusteria kattavat globaalin maailman jokaisen valtion.

  10/10 valtioklusteria (huom. Pohjois-Amerikan unioni, NAU-valtioklusteri `nielee` USAn itseensä) tulevat tuomitsemaan nykyisen Yhdysvaltain, Britannian, EUn, Naton ja Israelin ajaman `yksinapaisen kansainvälisiin sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen` ja siten `käärmeen pään`, Israelin.

  Globaalilla tasolla puhutaan suuremmasta vipuvarresta, ehtymättömästä `riisinjyvien varastosta`, joka kuvitteellisen demonstraation mukaan, Klaus Schwabbin päälle heitettynä, rusentaisi hänet.

  Maailman kokonaispopulaatio muodostaa ehtymättömän `riisinjyvien varaston`.
  https://www.cnimyanmar.com/images/dtrtt12.jpg

  Maailman väestö kasvaa noin 0,91 prosenttia vuodessa vuonna 2024 (0,88 prosentista vuonna 2023, 0,98 prosentista vuonna 2020 ja 1,06 prosentista vuonna 2019). Nykyisen väestönkasvun ennusteen arvioidaan olevan noin 73 miljoonaa `suursyömäriä` (eliitin määre ihmisestä) vuodessa`.

  The World Population Clock. (Maailman nykyinen väestö: Kokonaisväestö ja maakohtainen väestö; digitaalisesti esitettynä).
  https://www.worldometers.info/world-population/

  Onko Klaus Schwab todellakin ottanut huomioon muuttuvan tekijä Xn. Mahatma Gandhi (1860-1948) voitti brittiläisen imperiumin kourallisella suolaa, Ruhollah Khomeini (1902-1989) ajoi Iranin shaahi Mohammad Reza Pahlavin (1919-1980) Ranskasta käsin puhumalla riikinkukkovaltaistuimeltaan, Jemenin piskuinen sissiryhmä Huthit laittoivat (2024-) länsiliiton polvilleen jne.

  Edelleen onko Klaus Schwab todellakin ottanut huomioon `mustan joutsenen`, odottamattoman tapahtuman, mahdollisuuden suunnitelmissaan. Mongolien molemmat ylivoimaiset hyökkäykset Japaniin (1276 ja 1281) tuhoutuivat taifuunissa, musta surma halvautti Euroopan ja sen lähiseutujen yhteiskuntia vuosina 1346–1353, Yhdysvaltain Yellowstonen supertulivuoren mahdollinen purkautuminen jne.

  Israel ei kohtaa ainoastaan ulkoista vihollista, vaan myöskin sisäisen. Israelissa käytävän sisällissodan ensilaukaukset eivät ole enää kaukana. Benjamin Netanjahun sekä straussilaisten ja revisionististen siionistien viimeaikaiset toimet ovat jakaneet kansaa, jolla ei ole perustuslakia, vaan jonka perustuslaki on Tanakissa (helppo kohde vallananastajille).

  Israelin poliisi hyökkää antisionistijuutalaisten kimppuun Jerusalemin naapurustossa. Parhaimmat tappelut on näköjään siivottu, mutta tässä yksi esimerkkitapaus:

  Edellisen linkin sanoma vihjaa Israelin lähiaikoina leimahtavasta sisällissodasta:

  `Myös Juuda on sotiva Jerusalemissa` (Sak 14:14) (suom. Rtu 1932/1938). Englanninkielinen lukutapa on lähempänä alkuperäistä: `And Judah also shall fight at Jerusalem` (Sak 14:14). Tämä on kuningas Jaakon lukutapa, joka noudattaa alkuperäistä lukutapaa: `Myös Juuda on sotiva Jerusalemia vastaan`.

  Israelin sisällissotaan tarvitaan kuitenkin enemmän kuin mitä nämä pers`aukeiset pellet pystyvät konsanaan tarjoamaan, mutta heidän vaikutustaan radikaalin roolissa ei sovi aliarvioida, koska juuri heidän piiristään ovat lähteneet pahimmat kansoja vaivanneet kumousliikkeet.

  Naturai karta liikehdintä ei ole mikä tahansa liikehdintä. Se on voimakas ja maailmanlaajuinen ääriliike; Israelin valtiollisen olemassaolon oppositio. Ryhmän jäsenet uskovat, että juutalaisvaltion olemassaolo on kapina Jumalaa vastaan, koska se ei tapahtunut jumalallisella väliintulolla Messiaan kautta.

  Neturei Karta esiintyy kaikissa palestiinalaisia tukevissa mielenosoituksissa? Seuraavassa kuvassa Israelin lippu poltetaan joukkomielenosoituksen aikana; Israelin itsenäisyyspäivänä Jerusalemissa. Sama provokaatio toteutetaan ympäri maailmaa.

  https://forward.com/wp-content/uploads/2023/11/GettyImages-1252204867-1024×683.jpg

  Naturei kartaan kannattaa suhtautua varauksella, koska: `Kuinka saatana voi ajaa ulos saatanan` (Mar 3:23)?

  3. SÄÄNNTÖPERÄINEN JÄRJESTYS

  Vaihtoehtoisia ilmaisuja:

  -`sääntöpohjainen järjestys` tai
  -`sääntöihin perustuva kansainvälinen järjestys` tai
  -`sääntöihin perustuva maailmanjärjestys` tai
  -`sääntöihin perustuva monenvälinen järjestys` tai
  -`sääntöihin perustuva järjestelmä`.

  Yhdysvaltain ulkopolitiikka on sitoutunut pitämään yllä sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä, jota Venäjän federaatio ja Kiinan kansantasavalta uhmaa (Thukykideen ansa). Esimerkiksi Liittovaltion ulkoministeriön lausunnoissa on viitattu: `yksinapaiseen kansainvälisiin sääntöihin perustuvaan järjestykseen`.

  Aivan hiljattain Liittovaltion viittaukset `yksinapaisesta kansainvälisiin sääntöihin perustuvasta järjestyksestä` on korvattu viittauksilla `moninapaiseen kansainvälisiin sääntöihin perustuvalla järjestyksellä`. Vilpin huomaa siitä, kun vertaa kilpailevia sloganeita eli milloin lauseessa esiintyy `sääntöihin` perustuva ja milloin `oikeuteen` perustuva järjestys.

  Yhdysvaltain kannattama unipolaarinen (aik. yksinapainen, nyt moninapainen) kansainvälisiin sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen sisältö aukeaa myös silloin kun sitä vertaa Kansainväliseen liberaaliin maailmanjärjestykseen.

  `Kansainvälisissä suhteissa 1.) liberaali kansainvälinen järjestys (LIO), joka tunnetaan myös nimellä 2.) sääntöihin perustuva kansainvälinen järjestys (RBIO), tai sääntöihin perustuva järjestys (RBO), kuvaa joukkoa globaaleja, sääntöihin perustuvia, jäsenneltyjä suhteita, jotka perustuvat poliittiseen liberalismiin, taloudelliseen liberalismiin ja liberaaliin internationalismiin 1940-luvun lopulta lähtien` (Wiki).

  1.) LIO – Liberal international order.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_international_order

  2.) Rules-Based International Order; RBIO.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6ihin_perustuva_kansainv%C3%A4linen_j%C3%A4rjestys

  Liberaali kansainvälinen järjestys on ainut ikkuna, jonka läpi katsoen voimme saada jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä unipolaarisella `sääntöihin perustuvalla kansainvälisellä järjestyksellä` tarkoitetaan.

  Sääntömääräisen järjestyksen kuva tarkentuu edelleen, kun tarkastelemme sitä: 1.) `Aasian infrastruktuuri-investointipankin ja 2.) `One Belt One Road Initiativen` instituutioiden vaikutuksesta käsin maailmankaupassa, koska juuri he kilpailevat olemassa olevien liberaalien kansainvälisten instituutioiden (LIO) kanssa.

  On väitetty, että Kiinan kansantasavallan Xi Jinping pyrkisi syrjäyttämään LIOn, vaikka todellisuudessa LIO kaatuu omalla painollaan kansojen epäsuosion tähden.

  1.) Aasian infrastruktuuri-investointipankki.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_Infrastructure_Investment_Bank

  2.) Uusi silkkitie -aloite.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Belt_and_Road_Initiative

  Sääntöihin perustuva järjestelmä mainostaa pohjautuvansa niihin normeihin ja periaatteisiin, jotka perustuvat globaaliin rauhanomaisuuteen, kestävään talouteen ja hyvään hallintotapaan liberaalien arvojen mukaisesti, vaikka heidän arvonsa ovat silkkaa hölynpölyä, koska ne käytännössä konkretisoituvat heidän edustamansa arvomaailman negaatioina.

  Länsimaiden edustama sääntöihin perustuva kansainvälinen järjestys (Rules-Based International Order = RBIO) on nuori ilmiö, se lanseerattiin yleiseen tietoon vasta 2000-luvulla. Moninapaisen kansainväliseen oikeuteen perustuvat universaalit normit pyrittiin korvaamaan yksinapaisella sääntöihin perustuvalla järjestyksellä. Tarkoituksena oli luoda aina vain uusia sääntöjä ja sovittaa ne kuhunkin vallitsevaan poliittisen tilanteeseen.

  `On ollut yrityksiä korvata kansainvälisen oikeuden yleismaailmalliset normit `sääntöihin perustuvalla järjestyksellä`. Tämä termi keksittiin äskettäin naamioimaan pyrkimys keksiä sääntöjä, jotka riippuvat poliittisen tilanteen muutoksista, jotta voidaan painostaa epämiellyttäviä valtioita ja usein jopa liittolaisia. Mainitsin avauspuheenvuorossani suuntauksen korvata kansainvälisen oikeuden termi ja käsite jonkinlaisella sääntöihin perustuvalla järjestyksellä` (Sergei Lavrov; 2019).

  Sääntöihin perustuva järjestys koostuu yhteisistä sitoumuksista harjoittaa toimintaa olemassa olevien sääntöjen mukaisesti heidän itse määrittämällään tavalla. Toimintaa tukee toisen maailmansodan jälkeinen globaali hallintojärjestelmä, jossa Yhdistyneitä Kansakuntia (1945-) pidetään sääntöihin perustuvan järjestyksen keskiössä.

  Kansainvälisiin sääntöihin perustuva järjestys pidättää itsellään oikeuden määrittää erilliset säännöt kussakin erityistilanteessa tapauskohtaisesti, kansainvälinen moninapaisen ja universaalin oikeuden kustannuksella, joka viimemainittu on luonteeltaan muuttumaton ja universaali.

  Kansainvälisiin sääntöihin perustuvaa yksinapaista järjestystä voisi verrata vaikkapa jousiammunta kilpailujen kaksinkamppailun loppufinaaliin, jossa omat kilpailijan kuraattorit siirtävät maalitauluja aina siihen kohtaan, minne nuoli kulloinkin lentää, osumatarkkuuden lisäämiseksi.

  Koska yksinapainen sääntöihin perustuva kansainvälinen järjestys ei edellytä universaalien lakien hyväksymistä, niin kuin moninapainen kansainväliseen järjestys vaatii, se herättää kiusallisia kysymyksiä kuten kuka viime kädessä laatii kansainväliset säännöt ja määrittelee sekä niiden sisällön että tulkinnan.

  Win-win periaatteen mukaan kaikkien osapuolien olisi hyödyttävä yhteisistä sopimuksista ja säännöstöstä samalla tavalla ja kaikkien olisi oltava ratkaisuihin tyytyväisiä. Herää kysymys, mitä muuta `sääntöihin perustuva järjestys` on kuin alkeellinen yritys hyväksyttää enemmistöpäätökset kansainvälisellä tasolla. `Aikansa kutakin sanoi pässi, kun päätä leikattiin`.

  `Sääntöihin perustuvasta (moninapaisesta?) järjestyksestä` on muodostunut elitistisen prosenttikerhon temmellyskenttä ja luulo siitä, että 1 %n vahvojen toimijoiden sanelema globaali sääntömääräinen järjestys toimisi edelleen globaalin maailman `primus motorina`.

  Mutta nouseva strategiseen autonomiaan nojautuva kymmennapainen (dekapolaarinen) valtioklusterijärjestelmä ei voi toimia unipolaarisen `sääntöihin perustuvan järjestyksen` ehdoilla – yksinkertaisesti se ei ole enää silloin mahdollista.

  Myös uudistetun käsitteen `moninapaisen sääntöihin perustuvan järjestyksen` hyväksyntä, joka aikaisemmin esiteltiin yksinapaisena (unipolaarisena) `kansainvälisiin sääntöihin perustuvana järjestyksenä`, heikentää tehokkaasti kansainvälisen (universaalin) oikeuden uskottavuutta.

  6. KANSAINVÄLINEN OIKEUS

  1 ‰ (promillen) kohdistama destruktio suuntautuu erityisesti Venäjään ja Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin kansojen strategista autonomiaa ajavaan, multipolaariseen, kansainväliseen oikeuteen perustuvaan, maailmanjärjestykseen.

  `Uusi maailmanjärjestys` (UMJ) tai `New World Order` (NWO) tarkoittaa kansainvälisen politiikan kielenkäytössä maailmanjärjestyksen muutosta, jolloin siirrytään:

  -Vanhasta maailmanjärjestyksestä (OWO) uuteen maailmanjärjestykseen (NWO) tai
  -Unipolaarisesta (UWO) maailmanjärjestyksestä multipolaariseen (MWO) maailmanjärjestykseen tai
  -Yksinapaisesta maailmanjärjestyksestä moninapaiseen maailmanjärjestykseen tai
  -Sääntöihin perustuvasta kansainvälisestä järjestyksestä kansainväliseen oikeuteen perustuvaan järjestykseen tai
  -Sääntöperäisestä järjestyksestä kansainväliseen oikeuteen.

  Yllättävä lausahdus yllättävältä taholta: `Toisen maailmansodan jälkeinen kansainvälinen järjestys ei näytä enää olevan se järjestys. Olemme matkalla uuteen järjestykseen, joten olemme järjestelyvaiheiden välissä` (WEFn puheenjohtaja Børge Brende Jake Sullivanille, Davosissa 2024). Quo vadis, Domine?

  Myös YKn pääsihteeri käytti puheessaan yllättävästi sanaa `multilateralismi` viitatessaan tulevaan maailmanjärjestykseen. Multilateralismi on Vladimir Putinin (1952-) valtiollisen oppi-isän, Venäjän entisen pääministeri Jevgeni Primakovin (1929-2015) käyttämä käsite Yhdysvaltain johtaman lännen hegemonian haastavasta maailmanjärjestyksestä ja samalla patrioottisesta filosofiasta.

  Noustuaan valtaan vuonna 2000- Venäjän federaatio vahvisti Vladimir Putinin multipolaarisen (moninapaisen) kansainväliseen oikeuteen perustuvan maailmanjärjestyksen ohjelmaansa, josta tulikin virallinen patrioottinen kansallismielinen valtio-oppi. Uusi oppi sai maailmalla suosiota ja se on nyt yleisesti hyväksytty BRICS-maiden keskuudessa. Sen suosio kasvaa kaiken aikaa.

  Jevgeni Primakovin patrioottinen filosofia valtioitten autonomisesta strategiasta ei suinkaan ole uusi. Kolmannen valtakunnan johtaja Aadolf Hitlerin (1889-1945) Kansallissosialismi (saks. Nationalsozialismus) oli Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen (NSDAP) ideologia.

  Kansallissosialistisen NSDAP-ideologian edelläkävijöitä olivat: 1.) Friedrich Naumannin ja G. Göhren 1800-luvun lopulla yhdistys: `Kansallis-Sosiaalinen Yhdistys`. Nimi muutettiin sittemmin `Kansallis-Sosiaaliseksi Puolueeksi`. 2.) Vuonna 1891 `Suursaksalainen liitto` ja 3.) 1903 Itävalta-Unkarin alueella `Itävaltalainen työväenpuolue`, josta käsite `kansallissosialismi` tuli Hitlerin NSDAPn linjaksi.

  Historiankirjoitus on yleensä voittajien kirjoittamaa historiaa, jossa `lähteellä on syynsä vaikenemiseen`. Ehkäpä Ron Unz voi sivustollaan auttaa tämän asian avaamisessa. Hän on tuonut ansiokkaasti esille historiallisia väärennöksiä ja väärennösten historiaa.

  https://www.unz.com/classic/

  Esimerkiksi Aadolf Hitler, toisin kuin on esitetty, kannatti kansojen strategista autonomiaa kansainvälisen siionismin valtaamassa maailmassa. Hänet provosoitiin suursotaan samalla tavalla kuin aikamme Venäjää provosoidaan; molemmissa tapauksissa taustalla vaikuttavat samat yllyttäjä.

  Tierry Meyssan kirjoittaa: `Kysymys ei ole siitä, pitäisikö tätä järjestystä hallita yksi valta (yksinapainen) vai ryhmä valtoja (moninapainen), vaan siitä, pitäisikö sen kunnioittaa kummankin suvereniteettia vai ei`.

  What international order?
  https://www.voltairenet.org/article219965.html

  Thierry Meyssan ei ole hionut näkemystään loppuun. Kysymys on nykyisen näennäisesti kaksinapaisen (bipolaarinen) järjestelmän (unipolaarinen vs. multipolaarinen) olemassaolon kamppailusta. Kamppailu johtaa unipolaarisen järjestyksen lakkauttamiseen.

  Maailman geopoliittisessa uusjaossa nousee multipolaarisen järjestyksen pohjalta kymmennapainen (dekapolaarinen) järjestelmä. Tämä on kansallisvaltioitten päätepiste, koska jokainen valtio tulee kuulumaan johonkin kymmenestä valtioklusterista. Dekapolaarisen valtioklustereiden päämiehet yhdessä nostattavat uuden maailmanjärjestyksen (NWO), jonka huippukivi on maailmanhallitus.

  Maailmanhallitus ei pysty manifestoitumaan ennen kuin tieteeseen perustuva uusi maailmanuskonto on manipuloinut kaikki kansat. Taitaa olla WEFn osaamisalaa. Ensimmäinen askel uudessa uskonnossa on digitaalisen valuutan ja digitaalisen identiteetin yhteensovittaminen. Vasta tämä antaa tehokkaita työkaluja, ikävä kyllä, manifestoida universaali maailmanhallitus.

  Tiettyjen askelmerkkien jälkeen toteutuu uusi maailmanjärjestys ja silloin kaikki maailmanhallituksen toiminnot ovat universaaleja kuten hallitus, lainsäädäntö, oikeuslaitos, talous, valuutta, armeija, poliisi ja perustuslaki. Esimerkiksi korporaatiot toimivat silloin nykyisen Kiinan mallin mukaan, jolloin ne ovat elimellisesti osa valtiota.

  7. LOPUKSI

  Valtiot ovat tulleet yhä tietoisimmiksi siitä, ettei yksittäisten länsimaiden valtioiden tai edes niiden koalitioiden päätöksiä voida rinnastaa kansainvälisiin tai alueellisiin sääntöihin, koska nämä eivät voi olla edes `sääntöihin perustuvan järjestyksen` perusta.

  Sen sijaan kansainväliseen oikeuteen perustuva järjestys perustuu selvästi valtioitten strategiseen autonomiaan ja universaaliin lakiin. Juuri tämä nähdään primaarina perusteena suvereenin tasa-arvon toteutumisessa, koska sen irvikuvasta, `sääntöihin perustuvasta järjestyksestä`, on kehittynyt vahvempien valtioiden tai niiden koalitioiden sanelema järjestys.

  Valtiot ovat haluttomia toimimaan `sääntöihin perustuvan järjestyksen` mukaisesti, koska ne eivät hyväksy enää heidän sanelemiaan mielivaltaisia ja alati tilanteen mukaan vaihtuvia, tempoilevia, `kansainvälisiä sääntöjä`. Valtiot ovat tulleet tietoisiksi, että sääntöperäisen järjestyksen yhtäaikainen esiintyminen universaaliin lakiin perustuvan järjestyksen kanssa heikentää kansainvälisen oikeuden uskottavuutta.

  `Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle (valtiolle)` (Ilm 17:13).

  Globaalin maailman herruudesta kamppailee kaksi uuden maailmanjärjestyksen tulkintaa. Ne ovat voimassa yhtä aikaa vain järjestelyvaiheen väliaikana. Kilpailu kahden maailmanjärjestyksen, unipolaarisen (yksinapaisen) ja multipolaarisen (moninapaisen) välillä tulee olemaan eksistentiaalinen. Moninapainen maailmanjärjestys tulee voittamaan ja se nielee yksinapaisen maailmanjärjestyksen itseensä.

  `Mutta Aaronin sauva nieli heidän sauvansa` (2 Moo 7:12).

  Koko asutun maailman uusjako toteutuu kymmennapaisessa (dekapolaarisessa) maailmanjärjestyksessä. Uuteen kaksinapaiseen (bipolaariseen), toisella rautaesiripulla jaettuun maailmanjärjestykseen, ei enää palata, koska kansat alkavat valistumaan siitä kuinka kansainvälisiin sääntöihin perustuva yksinapainen maailmanjärjestys on maailmanrauhan este!

  Vanha maailmanjärjestys ei tule katoamaan herrasmies sopimuksella uuden maailmanjärjestyksen edestä, vaan hävittämällä perin juurin!

  `Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat (μισεω = miseo = vihaavat, inhoavat) porttoa ja riisuvat (γυμνος = gumnos = paljastavat, saattavat alastomaksi) hänet paljaaksi ja alastomaksi (ερημοω = eremoo = tehdä tyhjäksi, autioksi, hävittää) ja syövät (φαγω = phago syövät, nielevät) hänen lihansa ja polttavat (κατακαιω = katakaio = kuluttaa tulella, polttaa kokonaan) hänet tulessa` (Ilm 17:16).

  8. LÄHTEET

  Nouseva moninapainen maailmanjärjestys: alustava analyysi.
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00131857.2022.2151896
  A ‘multipolar’ world defies the ‘rules-based’ order.
  https://www.ft.com/content/5a1a5d17-d37b-4242-8241-d81daa7467fc
  Sääntöihin perustuva järjestys vs. kansainvälinen oikeus?
  https://gpil.jura.uni-bonn.de/2019/01/rules-based-order-v-international-law/
  Kansainvälinen oikeus yleensä.
  https://gpil.jura.uni-bonn.de/international-law-in-general/
  What international order?
  https://www.voltairenet.org/article219965.html

  Newsky

  Plusääni(5)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat