Yhteiskuntafilosofiaa

Yhteiskunnallisesta tilanteesta

Puhuttuani valtavasti aikaisemmissa kirjoituksissani nykyisten ja nykyisen hallituksen vahingollisuudesta maalleen, en puutu siihen tässä kirjoituksessa. Kaikki valveilla olevat tietävät nykyisen Suomen taloudellisen, poliittisen ja yhteiskunnallismoraalisen syöksykierteen.

Syytä on huomata kuinka joitakin vuosikymmeniä sitten Suomi nojautui vielä kohtalaisen vankasti kolmeen ihmiskunnan olennaiseen käsitteeseen: ideologiaan, politiikkaan ja talouteen. Vallalla olivat ideologisesti vahvat yhteiskunnallisaatteelliset suuntaukset, jotka toisilla kuvastuivat koti, uskonto ja isänmaa, tyyppisinä jaloina piirteinä. Toisilla oli pelkästään puolueideologiaan suuntautuneita vakaumuksia. Toisin kuin nykyisin, yhteisenä piirteenä oli yhteisen hyvän korostaminen, joka tietysti suuntautui etupäässä omaa kansaa kohtaan. Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten osattiin pitää yllä ainakin moraalin ulkoiset säännöt pystyssä, nykyisin niistäkään ei välitetä.

2000-luvulle tultaessa ihmisten itsekkyys saavutti maksimilukemansa: eihän muuten ole selitettävissä, että tuollainen kansaansa pilkkaava ja maataan köyhdyttävä poliittinen eliitti pysyy vallassa hallintorakenteineen. Ihmiset pyörivät vain niin tiiviisti oman napansa ympärillä, että uhrautuminen yhteisen hyvän eteen jää unholaan. Tästä kaikesta saamme ”kiittää” sionistien kontrolloimaa1 valtamediaa, uutistoimistoja ja koulutus-, sosiaali- ja viihdemaailmaa. Luonnollisesti turhautumisen ja itsekkyyden ilmapiiriä on lisännyt poliittisen eliitin antautuminen synnyinmaansa viholliseksi: Suomi on velkaorjuudessa globaalille pankkiirieliitille2, maan kansallisvarallisuutta huutokaupataan kilvan ulkomaiseen omistukseen ja tunkeutujien ”laillistettu” saartorengas tiivistyy kuukausi kuukaudelta.

 

Tarvitaan uusi valtiomalli

Kuten kokemus osoittaa, onnistuakseen yhteiskunta ei voi järjestäytyä pelkästään materialistisille arvoille, jotka katsotaan hajoavan sattumaksi ja välttämättömyydeksi sekä ennen muuta johon valtion harmoniaa epävakauttavat tekijät, kuten kansainvälisten rahaimperiumien voimat pystyvät pureutumaan täydellä teholla.

pelastuksen-avaimetUusi valtiomalli tulee perustua Jumalan ohjaukseen, ei kuitenkaan niin kuten esimerkiksi Iranissa, jossa uskonnollinen johtajisto linjoittaa yhteiskunnan toimintasuunnan. Ennen alkuräjähdystä on täytynyt olla täydellinen tyhjiö. Tyhjään tilaan ei synny mitään, jos joku ei sinne jotain synnytä. On siis täytynyt olla ääretön olento (Jumala), josta kaikki on saanut alkunsa. Tästä puolestaan seuraa se, että kun on olemassa Hyvyydeltään ja Älykkyydeltään ääretön olento, niin tietysti silloin yhteiskunta muodon tulee perustua tämän Olennon ohjaukseen. Jumala ja Hänen kaitselmuksensa tulee ymmärtää valaistuneella älykkyydellä , johon tahto eli hyvyys on yhdistynyt. Tällöin ihminen ei ole pelkän sokean uskon varassa oleva hölmöilijä vaan kehittynyt ihminen. Jo Aristoteles kirjoitti Nikomakhoksen etiikka –tutkielmassaan onnellisen ja arvokkaan elämän saavutettavan oppimalla tuntemaan oikein ja harjoittamalla järjen ja tunteen hyveitä. Luonnollisesti nämä tekijät soveltuvat laajemmin koko valtioon soveltuvaksi.

Yksilönä ja kansana ihmiset eivät kokonaisuudessaan voi kehittyä yhtäkkiä valaistuneeseen kristillisyyteen vaan jalostuminen tapahtuu vuosikymmeniä kestävien prosessien kuluessa. Tämä jalostuminen on sidoksissa luonteen eli itse ihmisen kehittymiseen yhteistyössä Jumalan kanssa. Niinpä pintapuolinen uskoon tuleminen ei voi pelastaa yksilöä eikä yhteisöä.

Sen sijaan, mikäli saamme oikeudenmukaisen ja yhteiseen hyvään tähtäävän valtiojärjestelmän, jonka kasvatus, koulutus sekä media viihdemaailmoineen tukevat terveitä periaatteita, jotka tähtäävät yksilön ja yhteisön psykofyysiseen kehitykseen, on kansan kokonaisuudessaan helpompi saavuttaa uskonnonfilosofisen kypsymisen asteita.

Jo klassisessa kirjallisuudessa yritetään etsiä ihannevaltion mallia. Niinpä esimerkiksi Valtio-teoksessaan Platon kuvailee täydellistä, oikeudenmukaista ihannevaltiota. Se muodostui pienestä kaupunkivaltiosta, jotta valtion pysyisi yhtenäisenä. Ihmiset oli jaettu kolmeen kastiin: työläisiin, jotka olivat ainoita, joilla oli omistusoikeus, mutta heillä ei ollut asiaa politiikkaan. Alempiin vartijoihin, jotka toteuttivat vartijoiden ohjeita ja hoitivat valtion yleisiä hallintotehtäviä. Lisäksi valtiota johtaviin vartijoihin, todellisiin filosofeihin, joiden löytäminen ja koulutus muodostuivat tärkeimmäksi valtion toiminnan tavoitteiksi.

Platonin valtiomalli ei tietenkään sellaisenaan sovellu nykyaikaan, mutta sen oikeudenmukaisuuden tavoite ja filosofien asema heijastavat kymmenen kertaa paremmasta valtiontyypistä kuin nykyinen kieroutunut ja korruptoitunut valtiomalli. Totisesti Platonin aikaiset orjat olivat vapaampia henkisesti kuin nykyisen yhteiskunnan tasapäistetyt jäsenet.

Sir Thomas More (1478–1535) kirjoittaa Utopia-teoksessaan hyvinvointiyhteiskunnasta tuntemattomalla meren saarella. Siellä omaisuus on yhteistä, työpäivä 6-tuntia, opetus ja terveydenhoito valtion hoidossa, valtion päämies kansan valitsema ja uskonto yksityisasia.

Ehkä näistä klassikoista olisi hieman opittavaa, kuten esimerkiksi oikeudenmukaisuus, valtion vastuullisuus, terveen järjen ja hyvän tahdon korostaminen, jotka niin muodoin johtavat ponnistuksiin yhteisen hyvän toteuttamiseksi.

Olen käsitellyt uutta valtiomallia näissä Yhteiskuntafilosofiaa valtiomuodon kehittämiseksi, Uusi poliittinen ohjelma osa 2 ja Suomen yhteiskunnan perikato ja jälleenrakennus.

Muistamisen arvoista kuitenkin on, että Suomen on luovuttava vapauden illuusiosta ja palautettava henkinen ja taloudellinen itsenäisyytensä. Meidän tulee suosia suomalaista tuotantoa ja harjoittaa omavaraisuutta sekä itsenäistä rahapolitiikkaa. Koska kansainvälinen pankkijärjestelmä nyhtää kansalaisten ja valtioiden selkänahasta ilmaista rahaa tekemättä itse yhtään mitään, tulee siitä irrottautua!

Mitä järkeä on luovuttaa suomalaisten työn tulokset ja kansallinen varallisuus globaaleille rahan imperiumeille, sallia suomalaisten yhtiöiden luisuminen ulkomaiseen omistukseen, varallisuuden siirto veroparatiiseihin ja kotimaisten suurten yritysten siirtyminen ulkomaille?

Edistyksellisessä valtiomallissa kansalaisten yhtenäisyys suuntautuu järjestäytyneeseen ponnistukseen yhteisen hyvinvoinnin alttarille. Aivan hyvin voidaan soveltaa kansallissosialismin periaatteita. Siinä elementteinä voidaan soveltaa säätelevää valtiovaltaa, työnarvon antikapitalistista korostusta, tavoitteena rajoittaa plutokratiaa sekä koron ja ulkomaanvelan vaikutusta kansallisessa talouselämässä. Mainittu soveltaminen ei sulje pois suoran demokratian kokeilua päätöksenteossa.

Ensimmäiseksi tulee eliminoida sionistisen eliitin hegemonia ja poistaa vallasta kaikki sionistisen ylimystön lakeijat. Yksistään talousdemokratian uudistukset eivät siis auta.

Kansallissosialismin fobia

Julkinen yhteiskunnallinen keskustelu, poliittinen ilmapiiri ja valtavirtamedia ovat muokanneet yleisen mielipiteen antikansallissosialistiseksi. Stereotypioiden muodostaminen on voimakasta. Hollywoodin omainen vääristelevä ”natsi”-propaganda muokkaa viihdeteollisuuden tuotannon kuluttajia jatkuvasti yhä valheellisempaan suuntaan kansallissosialismin todellisesta luonteesta. Valtaosa ihmisistä unohtaa sen tosiasian, että elokuvien hirviönatseja ei ole muualla kuin Hollywoodin roskatuotannossa, jota kontrolloi juutalainen eliitti.

On muistettava, että kansallissosialismin ei tarvitse merkitä rodullista ylivertaisuutta oletettuun Saksan arjalaisuuden malliin, vaan pitää oikeutena säilyttää kulttuurinsa ja etnisyytensä.

Miksi poliittinen eliitti, valtamedia ja virkamieskoneisto pitävät yllä rasistista vihankulttuuria toisinajattelijoita kohtaan? Globaalin rahaimperiumien vastustajat ja kansallisten arvojen kannattajat saavat luokkavihollisen leiman otsaansa.
Miksi poliittinen eliitti, valtamedia ja virkamieskoneisto pitävät yllä rasistista vihankulttuuria toisinajattelijoita kohtaan? Globaalin rahaimperiumien vastustajat ja kansallisten arvojen kannattajat saavat luokkavihollisen leiman otsaansa.

Muiden muassa vasemmistoliiton, perussuomalaisten, poliisin ja valtamedian edustajat tuomitsevat kansallissosialismin ”pahan” stigmana, mutta eivät pysty esittämään ainuttakaan totuuden mukaista ja järkevästi perusteltua vasta-argumenttia kansallissosialismia vastaan.

Kuitenkin valistuneessa sieluntasossa, jossa ymmärrys on yhdistynyt palvelemaan hyviä tavoitteita epäitsekkäästi, voidaan kansallissosialismia soveltaa varsin hedelmällisesti kehittyneen yhteiskunnan rakentamisessa, kuten yllä tässä kirjoituksessa kuvattiin.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Manny Friedman (1.7.2012). Jews DO control the media. Saatavilla: https://web.archive.org/web/20120708130529/http://blogs.timesofisrael.com/jews-do-control-the-media/ ; Ginsberg, Benjamin (1993). The Fatal Embrace: Jews and the State. Chicago: by The University of Chicago. 1-2, 103 s.; Kilpailuviraston vuosikirjassa 2009 s. 27.
  Rami, Ahmed (1988). Vad är israel? Stockholm: Kultur förlag. S. 65 ja 66;
  Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky; Brother Nathanael. Saatavilla http://brovids.com/?p=864; Den judiska frågan – några viktiga fakta – Radio Islam. Saatavilla. http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm; The Jewish hand behind Internet. Saatavilla. http://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm; Talous-Sanomat. Digitoday. Saatavilla. http://www.digitoday.fi/tyo-ja-ura/2005/04/11/googlen-miljardoorikolmikko-laski-palkkansa-yhteen-dollariin/200510229/66; Veteranstoday. How the Zionist Media Steals from Gentiles. Saatavilla.
  http://www.veteranstoday.com/2011/12/26/how-the-jewish-media-steals-from-gentiles/; ALMA. Saatavilla. http://www.almamedia.fi/sijoittajille/sijoituskohde/toimintaymparisto/; Encyclopedia Britannica. Saatavilla. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/8971/Agence-France-Presse-AFP; Reuters: CNN irti AP:sta. Saatavilla.
  http://www.reuters.com/article/2010/06/21/cnn-idUSN2125869420100621; http://yle.fi/yleisradio/organisaatio/hallitus; Membership. Saatavilla. Trilateral Commission Membership List; STT-IL: YLE Aamu TV pe 30.11.2012; Helsingin Sanomat 1.12.2012.
 2. Valtionkonttori/Treasuryfinland; The New york Times: Business; YLE TV1. Saatavilla.http://vimeo.com/47995862; Saatavilla: Taloussanomat.fi/rahoitus; Saatavilla: Goldman-secret-greece-loan; Kreikan talouskriisi on omaa luokkaansa; Radio Islam. Saatavilla: Den judefrågan.

7 kommenttia

 1. https://fi.wikipedia.org/wiki/Talmud

  Talmud-oppineiden kesken on edelleenkin näkemyseroja. Esimerkiksi Jacob Neusner (2001) on arvostellut tunnettua nykyajan Talmud-tutkijaa Adin Steinsaltzia siitä, että tämä on yksityiskohtiin kuten sananselityksiin painottuvan ješivakoulun kasvatti, eikä kunnolla ymmärrä Talmudin luonnetta, rakennetta ja johdonmukaisuutta väittäessään Talmudin olevan hajanainen ja aiheesta toiseen poukkoileva teos.[68] Neusnerin näkemyksen mukaan sen sijaan Talmud on hyvin järjestelmällinen ja täsmällinen teos.[69]

  Talmudia opiskellaan myös juutalaisuuden ulkopuolella. Useimmissa korealaisissa kodeissa on nykyisin Talmudin korealainen versio, ja kaikki maan koululaiset opiskelevat sitä. Talmudin opiskelun uskotaan siellä parantavan ajattelua, sillä korealaisten käsityksen mukaan juutalaisten akateeminen menestys on Talmudin ansiota.[70][71] Koreankielinen Talmud-käännös ei sisällä lakitekstiä, vaan se on kokoelma Talmudin kertomuksia ja eettisiä opetuksia.[71] Kiinassa Talmudiin perustuvat liiketoimintaoppaat ovat hyvin suosittuja.[72]

  Kato kyllä ne kiinalaisetkin tietää että muita kusettamalla ja muita kansoja hajottamalla ja omista huolehtimalla saadaan paras menestys aikaan!!

  Plusääni(7)Miinusääni(2)
 2. Terveessä yhteiskunnassa ei valtio leimaa potilaita rikollisiksi vaan turvaa heidän oikeutensa
  esim. terveydenhuollossa sekä ottaa huomioon ihmisoikeudet ja kunnioittaa niitä.

  Mielenkiintoista ,että israelissa eniten lääkekannabista käyttäviä potilaita asukaslukuun suhteutettuna.

  Oliko mahdollisesti siionin vanhempien pöytäkirjoissa maininta ,että yhteiskunta ,perhe ,yhteisöllisyys
  tuhotaan alkoholin avulla?

  Olisiko Suomessa aika kyseenalaistaa vallassa ollut humalahakuisuus ja miettiä miksi esim. israelissa
  on alkoholia vähähaittaisempi kasvi lääkekäytössä ja Suomessa tilanne aivan erilainen kun ihmisille
  määrätään esim.maksavaurioita aiheuttavia tulehduskipulääkkeitä?

  Plusääni(8)Miinusääni(1)
 3. Ihmiset katsokaa tätä maailmaa, miten kaikki olisi voinut syntyä tyhjästä, ilman minkään Jumalallista ohjausta. Kaikella on tarkoituksensa ja Luojan luoma luonto korjaa maailman ihmisten tuhoja koko ajan (esim. otsonin avulla ympäristömyrkkyjä vastaan, otsoni ei ole se myrkky alailmakehässä, vaan korjausreaktio). Kaikkialla luomakunnassa on havaittavissa johdatus ja tarkoitus, joka ei ole sattuman ohjaamaa. Tämän Luojan olemassaolon ymmärrys auttaa taistelemaan maailman pahuutta vastaan. Yksinään ihminen ei pysty korjaamaan mitään, se meidän mielestämme kaikki tietävien ihmisten pitäisi ymmärtää. Hyvää Jeesuksen syntymäjuhlaa kaikille (olipa Jeesus syntynyt mihin vuoden aikaan tahansa), unohdettaisiin turhuuksien turhuudet ja keskityttäisiin olennaisiin asioihin elämässä – ja se ei suinkaan ole jonnin joutavan tavaran paljous, joka hämmentää vain ihmisen elämän perustarpeista.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 4. Osattiin sitä ennenkin :

  http://henrymakow.com/2016/11/athens-cradle-of-pedophilia.html

  Demokratian synnyin paikassa oli pedofilia ja ihmisten tajunnan murtaminen arkipäivää, sitten jotkut loi myytin Kreikasta demokratian synnyinmaana.

  Ainakin nykyinen edustuksellinen demokratia on täysin kansaa vastaan toimiva hallinto tapa. Nykyisessä mallissa edustajien ei tarvitse tehdä kuten kansa haluaa & vaatii, eli se siitä ”demokratiasta” .

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 5. Miksi millään uskonnolla tai ihmisten uskomuksilla on mitään tekemistä ns.”demokriatassa”. Ei se tee valtiosta yhtään toimivampaa tai parempaa paikkaa elää jos sitä hallitaan jonkun uskonnon oppien mukaan. Sillä ei ole vitunkaan väliä ihmisen elämälle mitä uskontoa valtaväestö kannattaa jos asiat on perseellään ja syitä piilotellaaan jonkun näennäisen asian kuten uskonnon sanelemien oppien taakse.
  Kristityt on ihan samassa junassa muiden idioottejen kanssa jotka perustavat elämänsä johonkin satukirjojen sanomiin.
  Uskoa saa mihin haluaa mutta kyllä ne asiat jotka yhteiskuntaa muuttaa paremmaksi on ihan muualla kuin raamatussa tai muissa uskonnollisissa niteissä. Samaa vitun aivopesua joka kirja tai pergamentti.

  Plusääni(2)Miinusääni(3)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat