Adolf Hitler taisteli pahuutta vastaan

Tässä laajassa artikkelissa esitämme Adolf Hitlerin poliittisen toiminnan tavoitteet ja saavutukset. Selvitys perustuu pääsääntöisesti Hitlerin Taiteluni kirjaan ynnä muihin lukuisiin aihetta käsitteleviin teoksiin ja tiedostoihin. Hän, joka lukee Taisteluni teosta ajatuksella, havaitsee, että siinä puhuu älykäs ja järkevä poliitikko, jonka maailmankuva perustuu terveille kansakuntaa yhtenäistäville voimille ja ideologioille. Voidaan rehellisesti sanoa, että Hitler sijoittuu siihen suurmiesten joukkoon, joka selkeästi sekä voimakkaasti on vaikuttanut 1900-luvun historiaan. 

Lapsuus ja nuoruus sekä poliittisen toiminnan alku

Adolf Hitler syntyi 20 huhtikuuta 1889 Itävalta-Unkarissa, Innin Braunaun nimisessä pikkukaupungissa, joka sijaitsi molempien saksalaisten valtakuntien rajalla, ja näiden valtakuntien yhdistäminen oli Hitlerin (AH tai A) mukaan tuolloisen nuoremman saksalaisen sukupolven elämäntehtävä. Saksalaisen Itävallan yhdistämisen pyrkimys suureen saksalaiseen emämaan, oli myös Hitlerin yksi tärkeimmistä tavoitteista. Tähän eivät vaikuttaneet taloudelliset tekijät, vaan saksalaisen kulttuurisetnisen perimän kokoaminen yhteiseen valtakuntaan.1 

AH:n  mukaan hänen isänsä oli tunnollinen valtionvirkamies, tosin kova pitämään järjestystä ja ankarakin, mikä ei antanut ollenkaan periksi AH:n toiveille kouluttautua taidemaalariksi, joka oli hänen sydäntä lähellään. Puolestaan AH:n äiti oli omistautunut täysin talouspuuhille, erikoisesti hoivaamaan lapsiaan tasavertaisesti, rakkaudella huolehtien.1 

Isä toivoi jääräpäisesti pojastaan valtion virkamiestä, kuten hän itsekin oli, mutta A halusi kiihkeästi taidemaalariksi2, hän kirjoittaa näin: 

“… mutta päivänä  muutamana minulle oli selvinnyt, että minusta oli tuleva maalari, taidemaalari.  Piirustuksenlahjani olivat joka tapauksessa tosiasia, se seikkahan oli ollut  eräänä syynä vaikuttamassa siihen, että isä lähetti minut reaalikouluun,  mutta  hän ei olisi ikinä osannut ajatellakaan kouluttaa minua  oikein siihen  ammattiin. Päinvastoin. Kun ensi kerran, minun sitä ennen vielä kertaalleen  torjuttuani isäni lempiajatuksen, minulle tehtiin kysymys, miksi sitten itse  oikein aioin, ja kun silloin jotenkin äkkiä sanoin julki järkkymättömän  päätökseni, isäni meni alussa sanattomaksi. Vai maalariksi? Taidemaalariksi? Hän epäili järkeäni, ehkäpä myöskin arveli kuulleensa tai käsittäneensä minut  väärin.1

Maria ja Jeesus lapsi, öljy kankaalle, A. Hitler 1913.

Mutta Jumalallinen Kaitselmus ei sallinut AH:n päästä opiskelemaan Wienin kuvataideakatemiaan kahdesta pääsykokeisiin yrittämisestään huolimatta. Tarkkaillessamme A:n tekemiä maalauksia ja piirustuksia emme voi millään muotoa kiistää hänen lahjakkuuttaan ennen muuta piirtäjänä ja myös taidemaalarina, vaikka tosin lahjakkuus viittaa myös arkkitehtuuriin, kuten Wienin kuvataideakatemian rehtori oli niin sanonut.  

Nuoren Hitlerin Wienin vuodet olivat poliittisesti hänelle hyvin opettavaiset. Ensinnäkin hänen huomionsa kiinnittyi siihen seikkaan, että puhuttaessa etenkin Itävallan saksalaisista, sotkettiin keskenään rappeutunut hallitsijasuku ja “ytimeltään kerrassaan terve kansanaines. 1 

AH:n mukaan Itävallan saksalaiset olivat saksalaisten parhainta geneettistä ainesta, mikä näkyi jo siinä, että Itävallan kymmenen miljoonaa saksalaista oli luonut Ostmarkista (Itävalta) ainut laatuisen voimakkaan kulttuuri ja talousalueen, jopa niin että usein saksalaisten keskuudessa sitä pidettiin väärin saksalaisena valtiona. Tavanomaisesti saksalaisilla ei ollut aavistustakaan siitä kuinka suuressa määrin Itävallan saksalaiset joutuivat armottomasti kamppailemaan saksan kielen, saksalaisten koulujen sekä yleensä saksalaisen kulttuuri-identiteetin puolesta. 1 

Itävallan ja sen saksalaisten oli päästävä yhdistymään emämaan kanssa, ja muodostamaan täten yhtenäisen Saksan valtakunnan. 

Voidaan kuriositeettina sanoa, että eikö nykyisessä Euroopassa, kuin myös Suomessa ole käynnissä samanlainen taistelu Eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin puolesta, sillä ovathan poliittisen Lähi-idän alueen kansat asuttaneet Euroopan valtiot sankoin joukoin. 

Ostmakin historiallinen suuruus painottuu vielä siinä, että se oli muodostanut suojelevan muurin itää vastaan, varsinaisen Saksan suojelemiseksi sekä säilyttääkseen saksankielen rajan koskemattomana. Ja tämä kaikki sellaisena aikakautena, jolloin Saksan valtiota kiinnosti kauempana olevat siirtomaat, “mutta ei sen oman oven edustalla oleva liha ja veri”, kuten A asian ilmaisee. 

A jatkaa vielä näin: “Samoin kuin käy aina ja kaikkialla joka taistelussa, samoin oli vanhan Itävallan kielitaistelussa kolme eri luokkaa: taistelijat, penseät ja petturit. 

Aikanamme (v. 2021), jolloin oman etniskulttuurillisen ja isänmaallisten arvojen esille tuominen kunnioittavassa mielellä ovat rangaistavia tekoja, varmaankin AH:n esittämät kuvaukset 1800-luvun ja 1900-luvun vaihteen koulumaailmasta tuntuvat uskomattoman taivaalliselta. Hän esittää näin puhuttaessa koululaisista:  

 

“Lapset käyttää kiellettyjä oman kansallisuutensa merkkejä ja tuntee itsensä onnelliseksi, jos sitä niiden vuoksi rangaistaan, jopa lyödään. Nuoriso on siten pienoissakoossa aikuisten tarkka peilikuva, mutta sen mieli ja luonne vain on usein parempi ja vilpittömämpi.” 

Täten jo viisitoistavuotiaana A ymmärsi hyvin sen, mitä eroavaisuus oli hallitsijasukuun kytkeytyvällä isänmaallisuudella ja kansallisella ‘ kansallismielisyydellä’, ja jo tuolloin AH:lla oli olemassa ainoastaan jälkimmäinen.  

AH:n mukaan nuoren Saksan liitto Itävallan keisarikunnan kanssa oli ituna maailmansodalle. Jo Habsburgin hallitsijasuku oli kaikella tarmollaan kaksoismonarkian, mielestään vaarallista saksalaisuutta pyrkinyt hävittämään, ja slaavilaista vaikutusta oli virrannut Itävaltaan. 

Toisaalta Hitlerille selvisi Wienin vuosina se tosiasia, että marksilaisuus ja  siihen liittyen sosialidemokratia olivat juutalaismafian poliittisia instrumentteja kansakuntien valloittamiseksi. Siihen aikaan sosialidemokratia ja ammattiyhdistysliikkeen toiminta olivat miltei yhdistyneet samaksi liikkeeksi.1 

Sosialidemokratialla näytti tuolloin olevan kaksi päämäärää: Ensinnäkin työväestön ja köyhälistön sosiaalisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten olojen parantaminen. Mutta toisaalta, niin marksilaisuutta ja siihen kytkeytyvää sosialidemokratiaa ammattiyhdistystoimintana käytettiin valtiollisena luokkataistelun instrumenttina, joka kohdistui siis viimekädessä sen aikaiseen maailmanvalloitus ohjelmaan. 

AH muiden muassa kirjoittaa näin1

“Kaksikymmenvuotiaana olin oppinut erottamaan ammattiyhdistykset työntekijöiden yleisten yhteiskunnallisten oikeuksien puolustus- ­sekä parempien elämänehtojen hankkimiskeinoina niiden jäsenille, ja toisaalta ammattiyhdistykset puolueen aseina valtiollisessa luokkataistelussa.” 

Kysymys on juutalaismafian vallasta. Hitler kirjoittaa1: “Joka tuntee tuon kansan, sen silmistä putoavat tuon puolueen [sosialidemokratia] päämääriä ja tarkoituksia kaihtavat pettävät verhot, ja tyhjien yhteiskunnallisten iskulauseiden usvasta ja huuruista paljastuvat marxilaisuuden irvistelevät kasvot.” 

AH ei tietenkään älykkäänä ihmisenä voinut kiistää ammattiyhdistysliikkeiden tarpeellisuutta, sillä suuryrityksissä on aina sellaisia, jotka pyrkivät riistämään ja niin muodoin asettamaan yksityisen edun yleisen edun edelle. Kysymys oli vain siitä, että sosialidemokratiaan liittynyttä ammattiyhdistysliikettä ei olisi pitänyt käyttää itsekkäiden eturyhmien, kuten juutalaismafian poliittisena hegemonia aseena. 

Kuriositeettina voidaan sanoa, että hyvältä kuulostavia pyrkimyksiä ja myös edistyksellisiä pyrkimyksiä voidaan tietysti käyttää itsekkäiden, julmien ja vallanhaluisten ryhmien tarkoitusperien toteuttamiseen. 

Jo tuohon aikaan juutalaismafian toimesta ja marksilaisuutta sekä sosialidemokratiaa keppihevosenaan käyttäen poljettiin maahan sellaisia arvokkaita arvoja, kuten esimerkiksi isänmaallisuus, kansallinen identiteetti, uskonto ja avioliitto. Nykyisin arvoliberalististen vihervasemmistolaisten pyrkimykset ovat menettäneet täysin vieläkin suuremmassa määrin järkensä: kaiken sukupuolineutraalien perverssiteettien lisäksi nykyiset arvoliberalistit eivät enää tiedosta sukupuolierojen olemassa oloa, puhumattakaan eri kansalaisuuksista ja niiden etnisiä eroavaisuuksia. 

Jatkaaksemme Hitlerin kertomusta, hänelle selvisi yhä kirkkaammin juutalaisuuden tai juutalaistoimijoiden todellinen luonne. He eivät olleetkaan mikään uskontonsa, etnisyytensä ja kulttuurinsa takia vieroksuttu ryhmä, vaan aivan toisesta syystä.  

Hitler toteaa1: Mikään ei ollut lyhyessä ajassa antanut minulle niin paljon ajattelemisen aihetta kuin vähitellen varmistuva käsitykseni juutalaisten toiminnan laadusta erinäisillä aloilla. Oliko olemassa mitään sellaista likaisuutta tai hävyttömyyttä muodossa missä tahansa, varsinkaan kulttuurielämässä, missä ei olisi ollut ainakin yksi juutalainen mukana? Kun vain varovasti puhkaisi tuollaisen mätäpaiseen, löysi sen sisästä – niin kuin madon mätänevästä ruumiista; usein äkkiä valoon joutuessaan häikäistyneen pikku juutalaisen.” 

Juutalaistoimijoita oli erikoisesti sanomalehdistössä, taiteessa, kirjallisuudessa ja teatterin alalla. Jo tuohon aikaan he olivat sellaisia henkisenruton levittäjiä – kaiken korkeamman henkisyyden raunioittajia.1 

Sitten saapui uutinen arkkiherttua Franz Ferdinandin murhasta Müncheniin, jossa Hitler tuolloin asusti. Tapahtumat johtivat ensimmäiseen maailmansotaan, missä sodan osapuolet jakaantuivat kahteen ryhmään: keskusvaltoihin ja ympärysvaltoihin. Keskusvaltoihin kuuluivat Saksan keisarikunta, Itävalta-Unkari, Bulgaria sekä Osmanien valtakunta, ympärysvaltoihin keskeisimmät osallistujat taas olivat Britannia, Venäjä, Ranska ja Yhdysvallat.   

Saksan keisarikunta oli etääntynyt Ranskasta ja Britanniasta, ja lähentynyt Itävalta-Unkaria. Tässä voidaan nähdä juutalaismafian kansainvälinen juonittelu. Nimittäin vapaamuurari Cabrinovic oli kertonut Sarajevon hyökkääjiä vastaan pidetyssä oikeudenkäynnissä aivan peittelemättömästi, että vapaamuurarius sallii tappamisen ja että Itävallan kruununperillinen, arkkiherttua Franz Ferdinandin, murhasta 28.6.1914 ranskalaiset ylemmän asteen vapaamuurarit olivat päättäneet jo kahta vuotta aiemmin.3  

Vapaamuurarit kärjistivät tilanteen salaisella “sodallaan” ja poliittisella juonittelullaan siihen pisteeseen, että maailmansota alkoi3, ja F. Ferdinandin murha oli vain lähtölaukaus tähän sotaan. 

Kahdessa yllä mainitussa kappaleen viittauksissa vapaamuurarit tarkoittavat juutalaismafiaa, joka johtaa ei-juutalaisten vapaamuurarijärjestöä. Lisäksi aškenasijuutalainen Benjamin Freedman esittää kuinka ”juutalaisvaltaisen” eliitin jäsenet olivat syyllisiä paikallisten sotien laajentamiseen ensimmäiseksi ja toiseksi maailmansodaksi.4   

Hitlerin suhtautuminen kuitenkin oli selkkaukseen oli yksinkertainen ja selvä: “Minun mielestäni ei taistellut Itävalta saadakseen Serbialta hyvitystä, vaan Saksa olemassaolonsa puolesta, Saksan kansa elämästä tai kuolemasta, vapauden ja tulevaisuuden puolesta.”  

Syksyllä 1914 Hitler oli anonut baijerilaiseen rykmenttiin, johon hän miltei välittömästi myös pääsi, eikä silloin hänen riemullaan ollut rajoja. 

AH kirjoittaa kuinka saksalaiset sotilaat tekivät kotiseutunsa puolesta kuolemattomia sankaritekoja, mutta mitä kotiseudulta paljastuikaan. Kotirintama petti sotilaat täydellisesti. Tämä kaikki johtui “Juudan kansasta”, kuten AH asian ilmaisee, mutta me käytämme termiä juutalaismafia. Ensinnäkin saksalainen sanomalehdistö, joka siis oli juutalaismafian käsissä mitätöi saksalaisten sotilaiden sankaritekoja, tarkoituksenaan puolustusmoraalin romuttaminen.1  

Hitler kirjoittaa: 

“Vielä surkeammat olivat olot talouselämässä. Siellä Juudan kansa oli käynyt  tosiasiallisesti välttämättömäksi. Hämähäkki alkoi hitaasti imeä verta kansan  suonista. Oli valittu kiertotieksi sotayhtymät ja siitä saatu ase, jolla  kansallisesta ja vapaasta talouselämästä voitiin vähitellen tehdä loppu.” 

Siirryttäessä rintamalla viimeisiin valmisteluihin tuon ikuisen sodan lopettamiseksi ja valmistautuessa viimeiseen hyökkäykseen, jossa Saksalla oli todellakin voiton mahdollisuudet; tapahtui se mitä vain juutalaismafialta voisi odottaa; nimittäin hirvittävä roiston työ, nimittäin Saksan kotirintamalla järjestettiin sotatarviketeollisuudenlakko.1 

Juutalaismafia  oli tehnyt tehtävänsä ja pettänyt Saksan estäen sen voiton. 

_____________________ 

 1. Hitler (1941) 
 1. Internet Archive (2013) 
 1. Steinhauser (1994) 
 1. Freedman (1961-1975) 

Hitlerin taistelu juutalaismafiaa vastaan 

1. ja 2.maailmansodan taustatekijät 

Katalysaattorit ensimmäiselle maailmansodalle 

Aškenasijuutalainen Benjamin Freedman esittää kuinka juutalaismafian jäsenet olivat syyllisiä paikallisten sotien laajentamiseen ensimmäiseksi ja toiseksi maailmansodaksi: Juutalaismafia sopi Englannin kanssa USA:n liittymisestä tulevaan ensimmäiseen maailmansotaan Saksaa vastaan. Näin pettämällä Saksan juutalaismafia sai palkkioksi Balfourin sopimuksen, joka tarkoitti lupaa perustaa juutalainen valtio Palestiinaan, arabien kotiseudulle. Huomionarvoista on, että Freedman kuului aikaisemmin samaan pahamaineiseen eliittiin, tai pikemminkin mafiaan, joten hän kyllä tiesi, mistä puhui. 

Sen sijaan, että puhutaan juutalaisista seemiläisenä kansana, voi ainakin historiallisen aineiston perusteella olla parempi puhua kasaareista. Tästä syystä ”juutalainen” esiintyy tässä lainausmerkeissä.5-9  

  
Kuinka juutalaismafia petti Saksan? 

Jo vuosikymmeniä sitten Freedman julisti kuinka sionistinen ylimystö ja heidän hengenheimolaisensa olivat täydellisesti kaapanneet Amerikan Yhdysvallat kuolettavaan syleilyynsä. Ensimmäinen maailmansota alkoi kesällä 1914. Sodan yhden rintaman muodostivat Iso-Britannia, Ranska ja Venäjä. Heitä vastaan taistelivat Saksa, Itävalta-Unkari ja Turkki. 

Saksa oli menestynyt sodassa niin hyvin, että se oli todennäköinen voittaja. Sen sukellusveneet olivat yllättäneet tehokkuudellaan koko maailman. Kaikki saattueet olivat tuhotut Atlantin valtamerellä. 

Iso-Britannia oli ajautunut tilanteeseen, jossa sillä ei ollut ammuksia sotilailleen, eikä muonitusta kuin vain viikoksi. Samaan aikaan Ranskan armeijassa oli puhjennut kapinallisuuksia ehkä juuri Verdunin ja Sommen puolustuksessa kaatuneiden monen nuoren sotilaan takia. Venäjän armeija oli vetäytymässä ja Italian puolustusvoimat olivat luhistuneet. Mitään taisteluja ei Saksan maaperällä vielä tuolloin oltu käyty. Ainutkaan vihollissotilas ei ollut ylittänyt Saksan rajaa. Tästä huolimatta Saksa tarjosi Englannille rauhansopimusta. He tarjosivat Englannille rauhansopimusta, joka lakitermein kuuluu: ”status quo ante basis”, eli lopetetaan sotiminen ja palataan siihen miten asiat olivat ennen sotaa. 

Englanti harkitsi vakavasti Saksan jalomielistä rauhanehdotusta kesällä 1916, sillä briteillä ei ollut tuolloin muuta mahdollisuutta. Mikäli Englanti olisi tuolloin suostunut Saksan tarjoamaan rauhanehdotukseen, sota ei olisi eskaloitunut laajemmalle. 

Tässä tilanteessa Saksan juutalaismafia, joka edusti Itä-Euroopan vastaavaa mafiaa, lähtivät vierailulle Ison-Britannian sotahallitukseen ja sanoivat: Katsokaapa, voitte vielä voittaa tämän sodan. Teidän ei ole pakko luovuttaa. Teidän ei tarvitse suostua Saksan tarjoamaan rauhansopimukseen. Voitte voittaa tämän sodan, jos Yhdysvallat tulee teidän puolellenne. Freedman toteaa, että hänellä on kaikki dokumentit tästä aineistosta. Eliitti sanoi sotahallitukselle, että lupaamme tuoda Amerikan Yhdysvallat teidän puolellenne sotaan taistelemaan teidän liittolaisenanne ja teidän puolestanne, jos lupaatte meille Palestiinan sen jälkeen, kun olette voittaneet sodan. 

Tässä on näet muistettava, että vaikka Palestiina tuolloin kuului Brittien imperiumiin, ei sillä olisi ollut oikeutta luvata esimerkiksi arabien asuttamaa Palestiinaa toisille. Ennen USA:n myöntymistä ympärysvaltojen puolelle keskusvaltoja vastaan vallitsi Yhdysvalloissa jonkin asteinen saksalaismyönteinen ilmapiiri. Tämä johtui osittain siitä, että USA:n pankki- ja talousmaailmaa sekä massamediaa kontrolloivat juutalaismafian jäsenet. Tämä mafia oli aiemmin pyrkinyt heikentämään tsaarin hegemoniaa Venäjällä saksalaisten avulla. 

Mutta heti, kun USA:n juutalaismafia sai tietää mahdollisuudesta perustaa Palestiinaan ”juutalaisvaltio”, muuttui mafian ääni kellossa. Nyt Yhdysvaltojen juutalaislobby alkoi manipuloida jättivaltion johtoa sotaan Saksaa ja sen liittolaisia vastaan. Saksalaisia kohtaan aloitettiin uskomaton mustamaalaamisen, ettenkö sanoisi loanheiton kampanja, joka jossain muodossa on jatkunut nykypäivään saakka. Valheellinen propaganda kukoisti: saksalaiset esitettiin lievästi ilmaistuna raakalaismaisina hunneina.10;11 

Antisemitismin syyt Saksassa 

Pariisin rauhankonferenssi kokoontui vuonna 1919. Kokoukseen osallistui 117 juutalaista edustajaa Bernard Baruchin johtamana. Myös Benjamin Freedman oli siellä. Rauhankonferenssissa paljastui saksalaisille kokonaisuudessaan se, kuinka juutalaismafia oli pettänyt Saksan tuomalla Yhdysvallat sotaan heitä vastaan, mikä korvattiin Balfourin julistuksella. Tämä oli hirvittävä kavallus Saksaa kohtaan! Kun ensimmäinen kommunistinen vallankumousyritys Venäjällä epäonnistui, lähes kaikkien ”juutalaisten” oli paettava Venäjältä. Näistä lähes kaikki pakenivat Saksaan. Maa otti ”juutalaiset” pakolaisiksi ja heitä kohdeltiin siellä hyvin. Tästä kaikesta armeliaisuudesta palkkioksi juutalaismafia kavalsi Saksan vain saadakseen itselleen Palestiinan, jonne he sittemmin perustivat Israelin, josta kehittyi ydinasevaltio, joka uhkaa koko maailmanrauhaa olemassaolollaan. 

Balfourin julistus.

Kun juutalaismafian petos paljastui, saksalaiset alkoivat suhtautua juutalaisiin epäluuloisesti. USA:n usuttaminen saksalaisten kimppuun syöksi Saksan murskaavaan tappioon ja hirvittävään sodan jälkeiseen ahdinkoon. Juutalaisvastaisuutena se alkoi ilmetä, kun tiedettiin kansainvälisten juutalaismafian eli sionistien julistaneen boikottisodan Saksaa vastaan vuonna 1933. Sodan tarkoituksena oli saada Saksa nääntymään taloussaarron avulla.  

Ratkaiseva käänne suhtautumisessa ”juutalaisiin” alkoi tapahtua vasta vuonna 1938. Tällöin nuori puolanjuutalainen käveli Pariisissa Saksan suurlähetystöön ja ampui saksalaisen toimihenkilön. Saksalaiset alkoivat käyttäytyä aggressiivisemmin Saksan juutalaisia kohtaan. Ikkunoita rikottiin ja ”juutalaisia” pahoinpideltiin. 

Alkuperäisenä syynä juutalaisvastaisuudelle eivät siis olleet etniset ja uskonnolliset tekijät vaan se, että sionistit olivat pettäneet Saksan. Varsinainen juutalaisvastaisuus leimahti liekkiin sionistien julistaman taloussaarron ja ennen muuta yllä mainitun vuoden 1938 traagisen tapahtuman jälkeen. On täysin luonnollista, että katkeruutta on syntynyt saksalaisissa esimerkiksi ”juutalaisia” kauppiaita kohtaan, sillä onhan näiden ”juutalaisten” johtajien toimesta saksalaiset yritykset menneet konkurssiin, lisäten työttömyyttä sekä taloudellista kurjistumista. 

Saksalaisten syyttäminen antisemitismistä rodun ja uskonnon perusteella on juutalaismafian Hollywood-propagandaa. Taustalla oli kyseisen mafian toimet, joista kärsimään joutuivat ensin saksalaiset, sitten eliittiin kuulumattomat ”juutalaiset”. 

Saksaa syytettiin ensimmäisen maailmansodan aloittamisesta, vaikka se oli syytön. Nimittäin Ison-Britannian, Ranskan ja Venäjän välillä oli konsensus Saksan lyömiseksi, sillä olihan Saksa yksi maailman johtavista suurvalloista. Heidän laivastonsa oli kilpailukykyinen Ison-Britannian laivastoon verrattuna, heidän markkina-alueensa oli globaali ja laadukkaiden tuotteidensa ansiosta he esiintyivät maailmanmarkkinoilla voimakkaana. Täten juutalaismafia päätti raivata Saksa pois tieltään.10;11;12 

Tässä yhteydessä täytyy muistuttaa yllä olevaan viitaten vapaamuurareiden juonitteluista ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä ja hiukan sitä edeltävänä aikana: Ensimmäisen maailmansodan käynnistymisen syyksi ketjureaktiona pidetään yleisesti Itävallan kruununprinssin Franz Ferdinandin ja hänen vaimonsa Sofian murhaamista 28. Kesäkuuta 1914 Sarajevossa. Kuitenkaan virallisen historian lehdiltä ei taida löytyä sitä oleellista tietoa, että F. Ferdinandin ja hänen puolisonsa murhannut Gavrilo Princip oli vapaamuurari ja että kyseisistä murhista oli päätetty, kuten yllä jo mainittiin, ranskalaisten ylemmän asteen vapaamuurarien joukossa jo kahta vuotta aiemmin.13 Vapaamuurarit ovat juutalaismafian yksi tärkeimmistä poliittisista instrumenteista. Syylliset ensimmäisen maailmansodan aloittamiseen tulisi julkisuudessa arvioida uudelleen. 

Saksa nujerrettiin ja luotiin pohja toiselle maailmansodalle 

Vapaamuurareiden avulla sionistit saivat aikaan Versailles’n rauhansopimuksen. Se syöksi Saksan työttömyyteen ja taloudelliseen ahdinkoon. Tämä yhteiskunnallinen tilanne suosi radikaalipuolueita. Kansainväliset sionistit hallitsivat Saksaa pankkitoiminnan avulla sekä poliittisesti vapaamuurareiden välityksellä. Tästä johtuen valtio oli pakotettu nousemaan sionistista ylimystöä vastaan. 

Vapaamuurareiden avulla toteutunut juutalaismafian vaikutus Versailles’n sopimukseen oli seuraavanlainen. Sodan loputtua vuonna 1919, Versailles’n sopimuksen kokouksiin osallistuivat Rothschildeihin yhteydessä olevat miehet kuten Paul ja Max WarburgJohn Foster Dulles (Kuhn, Loeb & Companysta), Colonel House ja Thomas Lamont (J.P. Morganista) sekä Allen Dulles (Kuhn, Loeb & Companysta). Versailles’n sopimuksen ankarat ehdot loivat pohjan toisella maailmansodalle. Steinhauserin mukaan esimerkiksi Max Warburg kuului vapaamuurareiden rahaylimystöön ja Rothschildit ovat aina olleet vapaamuurareiden taustalla vaikuttavia illuminaatteja. Freedman esittää, että yrityksien J.P. Morgania, Kuhn, Loeb & Companya ja Kuhn, Loeb & Companya omistavat henkilöt, jotka olivat osa ”juutalaisten” eliittiä. Yleisessä tiedossa myös on Rothschildien ja Warburgien kytkeytyminen juutalaismafiaan. 

greeting_hitler

Hitler nousi valtakunnan kansleriksi tammikuussa 1933. Kansallissosialistinen puolue ei kaunistellut juutalaismafian osuutta Versailesin rauhasopimuksessa, ja ”juutalaisten” oikeuksia kavennettiin. Kyseinen mafia menetti Saksassa jatkuvasti asemiaan. Niinpä rabbiininen eliitti alkoi vaatia sosiaalisen statuksensa palauttamista ja kansallissosialistien ohjelman muuttamista. Maaliskuussa lehdet uutisoivat juutalaiset julistaneen sodan Saksaa vastaan. Tämä kiristys esitettiin juutalaisten talouskonferenssissa heinäkuussa 1933. 

Saksa kieltäytyi alistumassa Amsterdamissa pidetyn kokouksen ja kansainvälisen juutalaisyhteisön vaatimuksiin. Herra Untermeyer, joka oli Amerikan Yhdysvaltojen delegaation päämies ja konferenssin puheenjohtaja, palasi Yhdysvaltoihin ja meni ABC:n studioille. Siellä Untermeyer esiintyi maanlaajuisessa radiolähetyksessä, joka oli sisällöltään tällainen:  

Maailman juutalaiset julistavat pyhän sodan Saksalle. Nyt me olemme yhdistyneet pyhään selkkaukseen saksalaisia vastaan. Saadaksemme heidät antautumaan me näännytämme heidät maailmanlaajuisella boikotilla. Tämä tuhoaa saksalaiset, koska he ovat riippuvaisia vientikaupastaan.”10 

Todellakin kaksi kolmasosaa Saksan ruokavaroista täytyi tuoda ulkomailta, mikä onnistui viennistä saaduilla tuloilla. Mikäli maa ei pystyisi viemään tuotteitaan ulkomaille, kaksi kolmasosaa sen kansasta kuolisi nälkään. Ruokaa riittäisi vain kolmannekselle kansalaisista. Nämä sionistisen eliitin toimet saksalaisia vastaan, eikä rotuviha, synnyttivät niin sanottua juutalaisvastaisuutta Saksassa. Tapahtumat kärjistyivät sittemmin toiseen maailmansotaan.10;11;14;15;16   

Toinen maailmansota 

Yllä esitetystä ilmenee, että ensimmäisen maailmansodan tapahtumat loivat perustan toiselle maailmansodalle. Juutalaismafia aiheutti 1. maailmansodan syntymisen ja myöhemmin sen laajentumisen 2. maailmansodaksi. Tapahtumat alkoivat kärjistyä kohti uutta maailmanpaloa juuri juutalaismafian julistamasta sodasta Saksalle 1933. Tästä tilanne kiristyi niin tulehtuneeksi, että Saksassa ajauduttiin taisteluun valtion hallinnasta ja valvonnasta. Opetusneuvos, res. majuri Erkki Hautamäki kuvaa teoksessaan ”Suomi myrskyn silmässä” esimerkiksi sen tosiasian, kuinka Englanti, Ranska ja USA vehkeilevät Neuvostoliiton kanssa Suomen kustannuksella, ja kuinka länsivallat ja Stalin olivat päättäneet nujertaa Saksan hinnalla millä hyvänsä, vaikka Hitler toistuvasti yritti solmia rauhaa Euroopassa.17 

Näistä rauhanpyrkimyksistä olkoon esimerkkinä seuraava. Valtiopäiväpuheessaan 19. heinäkuuta 1940 Hitler ehdottaa Englannille rauhaa Euroopassa lausuen seuraavasti: 

“Tällä hetkellä tunnen velvollisuuteni jälleen kerran vedota terveeseen järkeen! En voi nähdä mitään syytä siihen, että tämä sodan tarvitsisi jatkua. Surulla ajattelen niitä uhreja, joita se tulisi vaatimaan. Sen haluaisin välttää jo omankin kansani kohdalla. Mutta kuinka vastaa tähän rauhan ehdotukseen Churchill: Britannia ei suostu rauhaan ennen kuin natsi-Saksa on tuhottu! Taistelu jatkuu voittoon saakka, me emme antaudu koskaan! Saksa oli odottanut kolme kuukautta, että englantilaiset olisivat lopettaneet pommitukset, mutta turhaan” .17;18 

Länsimaiset johtajat olivat myös 2. maailmansodan aikoina täysin sionistisen eliitin valvonnassa. Luonnollisesti tämä oli syynä maailmanpalon veriseen murhenäytelmään ilman rauhan mahdollisuutta. 

Juutalaismafia esti viranomaisia varoittamasta Pearl Harborin tukikohtaa, vaikka japanilaisten offensiivi tiedettiin ennakolta. Tällä oli eittämättä vaikutusta siihen, että USA tuli mukaan 2. maailmansotaan. USA provosoi Japania neuvotteluissa asettamalla sellaisia ehtoja, joita Japani ei voinut hyväksyä. Olihan hyvin tiedossa Saksan ja Japanin väliset hyvät suhteet. Tätä kautta juutalaismafia tiesi jälleen, että Yhdysvallat saataisiin Saksaa vastaan.10;11;17;18;19;20;21

___________________________ 

 1. Shlomo (2010) 
 1. Koestler (1976) 
 1. Jewish Encyclopedia () 
 1. Dunlop (1954) 
 1. Ostrer (2012) 
 1. Freedman (1961-1975) 
 1. John (1988) 
 1. Taylor (1961) 
 1.  Steinhauser (1994) 
 1.  JTA (1933) 
 1.  JTA (1933) 
 1.  Baruch (1960) 
 1.  Hautamäki (2005) 
 1.  Hitler (1940) 
 1.  Hitler (1945) 
 1.  Stieve (1940) 
 1.  Stinnet (2001) 

 

Hitlerin poliittinen tavoite

Adolf Hitlerin poliittisen ideologian saattelemana kansallissosialistisen liikkeen peruskivenä on kansa ja rotu. Hitleriä on arvosteltu siitä, että hänen poliittiset ajatuksensa tietyiltä osin lähestyvät evoluutioteorian kehittäjän englantilaisen Charles Darwinin (1809-1882) teoriaa luonnonvalinnasta. Eittämättä Hitlerin ideologiaan sisältyi vahvemman yksilön selviytyminen voittajana luonnonvalinnassa, mikä prosessi luonnollisesti takaa voimakkaimpien yksilöiden selviytymisen ja populaation ainakin fyysisen kehittymisen. 

Sinänsä positiivisen eugeniikkaa voitaisiin soveltaa, siinä ei sinänsä olisi mitään pahaa ja moraalitonta, päinvastoin. Kuitenkin pitäisi huomata, että Darwinismi on täysin ateistinen teoria ja ei pidä paikkaansa kuin joiltakin vähäisiltä osin, ja tietysti luonnollisessa mielessä. 

Luonnollisesti kansakunnan täytyy vaalia oman geenipohjansa kehitystä ja kulttuurinsa säilymistä, mutta peruskivenä ei pitäisi olla kansa ja rotu, vaan kansakunnan henkinen kehittyminen, jota emme selitä tässä yhteydessä enempää. 

Kansallissosialistien vallankumouksen tarkoituksena ei ollut syöstä etuoikeutettua luokkaa oikeudettomaksi luokaksi. Hitlerin mukaan sen tavoitteena oli antaa yhtäläiset oikeudet kaikille niille, jotka aiemmin olivat ilman oikeuksia. “Tavoitteemme on ollut mahdollistaa koko Saksan kansan aktiivisuus, ei pelkästään talouselämässä, vaan myös politiikassa. Tämän varmistamiseksi olemme järjestötoiminnalla saaneet kansan mukaan”22, sanoi Hitler. 

Hitlerin talouspolitiikka: irti kansainvälisten pankkien otteesta 

Todellinen Hitler.

Muutamia esimerkkejä Hitlerin talouspolitiikasta: 

Hitler talousmalli oli talousdemokraattinen menetelmä tai sen soveltamista. AH uhmasi kansainvälisiä pankkiireja. Saksan hallitus päätti, kansallissosialistien valtaan päästyä, nujertaa kansainväliset pankkikartellit ja laski liikkeelle oman rahan. Maailman juutalaiset eli juutalaismafia vastasi julistamalla maailmanlaajuisen boikotin Saksaa vastaan.22 

AH aloitti kansallisen velkaohjelman suunnittelemalla julkisia töitä, jotka sisälsivät tulvien hallintaa, julkisten rakennusten ja yksityisten kotien korjausta ja jälleenrakentamista sekä uusien teiden, siltojen, kanavien ja satamien rakentamista. Kaikki maksettiin rahalla, joka ei enää tullut globaaleilta yksityispankeilta.22 

Hitler loi maailman ensimmäisen kattavan moottoritieverkoston.

Näiden erilaisten ohjelmien arvioidut kustannukset asetettiin miljardiin kansallisen valuutan yksikköön. Tätä eivät maksaneet kansainväliset pankit, vaan Saksan hallitus, joka julkaisi vaihdon välineeksi Öffa-velkakirjat*. Kansallissosialistit saivat näin työllistettyä miljoonia ihmisiä julkisen infrastruktuurin rakentamiseen ja kaikki maksettiin Öffa-velkakirjoilla.22 

______________ 

*) Öffa-velkakirjat: Arbeitsbeschaffungswechsel eli työnkorvaussetelit. 

Saksan Reichsmark ei ollut enää taattu kullalla, joka kuului kansainvälisille pankeille. Se oli käytännössä kuitti valtiolla tuotetusta työstä ja toimitetuista materiaaleista. Hitler sanoi: Jokaista painettua Reichsmarkia kohden vaaditaan markan arvosta työtä tai tuotteita. Valtio maksoi työntekijöille Öffa-seteleillä, joita työntekijät käyttivät maksaakseen toisilleen muista tuotteista ja palveluista. Siten Saksa loi lisää työtä ja työpaikkoja ja saksalaiset pelastuivat kansainvälisten pankkien heille virittämästä velkakuopasta.22 

Muutamassa vuodessa Saksa voitti työttömyysongelman ja pääsi taloudellisesti tasapainoiseen tilaan, vakaaseen valuuttaan, velattomuuteen ja tilaan ilman inflaatiota. Sitä vastoin juutalaismafian globaalien pankkien hallitsemassa Yhdysvalloissa ja muissa länsimaissa kärsittiin suuresta työttömyydestä. Vaikka Saksaa uhmasi mainitun mafian julistama maailmanlaajuinen boikotti ja rahoitus ilman kansainvälisten pankkien myöntämää ulkomaista velkaa, kykeni maa elvyttämään ulkomaankauppansa. Saksalta tämä onnistui siksi, että se kävi suoraa vaihtokauppaa ulkomaiden kanssa, vaihtamalla tuotteita ja hyödykkeitä ohittamalla pankkien välikädet.22 

A:n kansallissosialismissa voidaan nähdä pyrkimyksenä valtakunnan yhtenäistäminen panostamaan yhteisen hyvän saavuttamiseksi ja luokkaristiriitojen unohtamiseksi. Täten tavoitteena oli taloudellisen riippumattomuuden lisäämisen kautta saavuttaa enemmän vapautta kansainvälisistä riistoon ja ryöstelyyn perustuvista rahoituslaitoksista ynnä muista epäterveistä ylikansallisista pääomanimperiumeista. 

A:n poliittinen ohjelma edisti työväenluokan asemaa, edistämällä ensinnäkin työllisyyttä, yritysvoittojen jakamista työntekijöille, pääomatulojen lakkauttamista, ankaria rangaistuksia keinottelijoille sekä koroillaeläjille, trustien ja suurkauppojen sosialisoimista, eläkejärjestelmän laajentamista, yhtäläisen koulutuksen tarjoamista köyhimmillekin, lapsityön kieltoa ja pääoman herruuden lakkauttamista. Ohjelma käsitti yleensä ottaen antikapitalismin korostamista ja myös suunnitelmataloutta. Kansallissosialismissa siis osattiin taitavasti soveltaa marxilaista sosialismia, säilyttämällä silti valtiollisen itsenäisyyden ja yrittämisen vapauden (esim. maanviljelys, jalostavateollisuus ja kaupat) sekä vapautumisen juutalaismafian globaalista korollisesta ryöstöön perustuvasta velkarahajärjestelmästä. Kansallissosialismia ei siis käytetty maailman laajuisen hegemonian instrumenttina, kuten marxilaista sosialismia on käytetty. 

Yllä olevaan viitaten myös Suomessa pitäisi soveltaa kansallissosialismia ja välittömästi. Myös Suomessa on globaalien verenimijöiden etu asetettu Suomen kansallisen edun edelle.  

Kansainväliset rahoituslaitokset lainaavat rahaa maailman valtioille ottaen korkoa ja vielä koron korkoa. Kansainvälinen pankkitoiminta on laillistettua jättiläismäistä pankkirosvousta.23 Uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun asiakkaat velkaantuvat yksityisille pankeille. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan. 

Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit mafian kaltaiset yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ja lainanpääoman ilmaisena rahana. Esimerkiksi korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan muiden muassa velallisen yrityksen tai palkansaajan tekemän työmäärän palkasta. 

Kuten sanottu: Suomi voi siirtyä omaan valuuttaan ja luoda sen itsenäisesti. Mutta emme käsittele Suomen asiaa tässä enempää. 

___________________ 
22. Weber (2011) 

23. Rami (…2017) 

Kaitselmus nosti Hitlerin juutalaismafiaa vastaan 

Adolf Hitlerin poliittisena tavoitteena oli ensinnäkin saksan kansan yhdistäminen yhdeksi valtakunnaksi, sillä Itävalta-Unkari, Itävallan osalta oli luonteeltaan saksalainen, ja siellä asui suurelta osin saksalainen kansa. AH halusi vapauttaa Saksan Versailles’n sopimuksen häpeätahrasta, jonka “rauhan” ehdot olivat ankarat, ja  loivat pohjan toisella maailmansodalle. Sopimus sisältä erittäin raskaat korvaukset ja sopimuksen toisessa sekä kolmannessa osassa määrättiin alueluovutukset. Saksa menetti alueita Tanskalle, Ranskalle, Puolalle, Tšekkoslovakialle, Belgialle ja Liettualle.24 

A:n tavoitteena oli Saksan ja saksalaisten vapauttaminen juutalaismafian kontrollista ja vallasta, sillä kysymyksessä oli joko Saksan luhistuminen täydellisesti  kyseisen mafian “orjuuteen” tai Saksan, ja sen kansalaisten vapautuminen siitä. Luonnollisesti tämä tarkoitti myös saksalaisten kulttuuri-identiteetin ja etnisen yhtenäisyyden lujittamista, mikä yhtenä ilmenemismuotona tietysti oli kansallismielisyys ja tietynlainen ajattelu “rodun” puhtaudesta. Jos tällaisessa ideologiassa annetaan samalla arvo muille kulttuureille ja etnisille ryhmille; voimmeko enää puhua sinänsä rasistisesta ideologiasta. Tarkalleen ottaen emme, sillä jokaisella kansalla on oikeus ja velvollisuus edistää kansakuntansa hyvinvointia ja kulttuurisen identiteetin lujittamista sekä terveiden perinteiden kunnioitusta. 

Juutalaismafia kuitenkin voitti Hitlerin Saksan, missä voitossa suurta osaa näytteli huippuunsa verkostoitunut vapaamuurarijärjestö, ym. etujärjestöt, kansainvälinen velkajärjestelmä länsimainen joukkotiedonvälitys ja kansainvälinen poliittinen juonittelu. Muistamisen arvoista on, että myös toisen maailmansodan aikana Yhdysvallat, Britannia, Ranska ja Neuvostoliitto olivat voimakkaasti juutalaismafian hallinnassa. Juuri tästä syystä liittoutuneista esimerkiksi Yhdysvallat, Britannia ja Neuvostoliitto eivät suostuneet Hitlerin moniin rauhantarjouksiin. 

Mutta, mikäli Hitler ei olisi pystynyt ollenkaan pysäyttämään juutalaismafian maailmanvalloitus pyrkimyksiä, olisi ilmeisesti mainitun mafian maailmanvalta saavuttanut huippunsa jo vuosikymmeniä sitten. Tästä voidaan päätellä, että itse Jumalallinen Kaitselmus nosti Adolf Hitlerin taistelemaan juutalaismafian kammottavaa kansojen henkistä rappeuttamista vastaan ja mafian globaalia tyranniaa vastaan. Se, että Kaitselmus salli Israelin “valtion” syntymisen, toteutui muiden muassa siksi, että pirullisten Talmud-juutalaisten pohjimmainen julma, kauhistuttavan itsekäs ja läpikotaisin vallanhimoinen luonne paljastuisi kaikille kansoille. 

Markku Juutinen 

_____________________ 

24. Henig (2011) 

Lähteet 

Baruch, Bernard (1960). Baruch: The Public Years. New York: Holt, Rinehart and Winston 

Dunlop, D. M. (1954). The History of the Jewish Khazars. Schocken 

Freedman, Benjamin (1961-1975). Islam Radio. https://www.islam-radio.net/finish/power/freedman.htm 

Hautamäki, Erkki (2005). Suomi myrskyn silmässä. Argo Kirjastus, Eesti www.argokirjastus.ee 

Henig, Ruth (2011). Versailles and Peacemaking. 

 BBC – History – World Wars: Versailles and Peacemaking 

Hitler, Adolf (Suomennos: 1941). Taisteluni, Werner Söderström Oy. Porvoo. 

Hitler, Adolf (19.07.1940). Puhe, kehottaa Churchilia rauhaa 

Saatavilla: http://www.youtube.com/watch?v=-LcEXOVmXwg  

Hitler, Adolf (1945). Political Testament. Institute of Historical Review. Saatavilla: http://ihr.org/other/hitlertestament.html 

Institute of Historical Review. Saatavilla: http://ihr.org/other/what-the-world-rejected.html 

Internet Archive (2013). Adolf Hitler: Suurin tarina mitä ei ole koskaan kerrottu 

Jewish Encyclopedia: Kasaari. Saatavilla: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4279-chazars 

John, Robert (1988). Behind the Balfour Declaration. Institute of Historical Review. Saatavilla: http://www.ihr.org/jhr/v06/v06p389_John.html 

JTA 17.07.1933. U.S. Envoys to World Boycott Conference in Preliminary Parley. Saatavilla: http://www.jta.org/1933/07/17/archive/u-s-envoys-to-world-boycott-conference-in-preliminary-parley-2 
JTA 04.06.1933. Westchester Non-sectarian Protest Against Hitlerism. Saatavilla: http://www.jta.org/1933/06/04/archive/westchester-non-sectarian-protest-against-hitlerism 

Koestler, Arthur (1976). The thirteenth tribe: the Khazar empire and its heritage. New York: Popular Library 

Ostrer, Harry (2012). Legacy: a genetic history of the Jewish people. Oxford: Oxford University Press 

Rami, Ahmed (-2017). Jewish Power and Influence in U.S. and World Business and Finance – Radio Islam (islam-radio.net) 

Sand, Shlomo (2010). The invention of the Jewish people. London: Verso 

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Karprint Ky, Huhmari. 

Stieve, Friedrich (1940). What the World Rejected: Hitler’s Peace Offers 1933- 1939.  
Stinnet, Robert (2001). Day of deceit: the truth about FDR and Pearl Harbor. New York: Touchstone 

Taylor, A.J.P. (1961). The Origins of the Second World War. London: Hamish Hamilton 

Weber, Mark (2011). IHR. How Hitler Tackled Unemployment 
And Revived Germany’s Economy. Saatavina: How Hitler Tackled Unemployment (ihr.org) 

86 kommenttia

 1. Jos ketä kiinnostaa niin nyt on auennut osa toisen maailmansodan arkistoista. Ja kun niitä lukee niin länsimaiden valeet leirien ”kaasutukssita” ja ”ihmiskokeista” eivät kestä minkäänlaista kriittistä tarkastelua. Aiheesta on kirjoitettu ainakin yksi kirja mutta soisin että muutkin historiasta kiinnstuneet kirjoittaisivat omia versioitaan.

  Arkistot aukenivat vuodenvaihteessa, joten sieltä löytyy vaikka mitä mielenkiintoista.

  Plusääni(27)Miinusääni(0)
 2. Kiitos MJ:lle tästä hienosta artikkelista joka vihdoinkin puhkaisee sionistien propaganda myytin ja päästää siitä ilmat pihalle. Vaikka vastaavaa paljastamista ja faktojen esiin nostamista on ennenkin tapahtunut niin se on kaikunut kuuroille korville mutta tänään halu ja valmius totuuden kohtaamisen on suurempi kuin koskaan ennen.
  Totuus kansallissosialismista, maailmansodista ja holokaustista on todella aivan muuta kuin mitä sionistien propagandamylly ja H-wood on pian vuosisadan ajan jauhanut.
  Itse olen näitä asioita tutkinut jo varsin pitkään joten minulle tämä artikkeli on vain sen vahvistusta minkä jo tiedän.

  Kannattaa lukea tämä paljastava artikkeli josta myös selviää miksi JFK murhattiin ja laajemmin koko Kennedy-perheen tragedia.
  Joseph P. Kennedy, the Cursed Peacemaker
  LAURENT GUYÉNOT • JULY 10, 2021
  https://www.unz.com/article/joseph-p-kennedy-the-cursed-peacemaker/
  Tämä artikkeli taas auttaa ymmärtämään minkälaista mafiaa vastaa AH taisteli
  https://www.unz.com/article/magnus-hirschfelds-racism-1934/

  Tietenkin kaikki Unz-sivuston maailmansotiin liittyvät artikkelit ovat vakuuttava todiste siitä ettei kansallissosialismin leimaamiselle ’totalitaariseksi natsismiksi’ (kuten esim. Tapio Puolimatkakin edellisen artikkelin videossa tekee) ole mitään objektiivisia ja reaalisia perusteita.
  https://www.unz.com/runz/american-pravda-understanding-world-war-ii/

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
  1. Kuten sanotaan, jonkin ilmiön sisään ei pääse, ennen kuin siitä astuu kokonaan ulos.
   Tämän artikkelin teema on juuri sellainen jonka sisään ei ole helppo päästä koska kansallissosialismi on niin vahvasti iskostettu ihmisten mieliin ’likaisena natsismina’ ja aina jos joku halutaan leimata pahaksi sanotaan että olet natsi. Natsista on siis tullut yleinen haukkumasana.
   Ulos astuminen taas ei ole lainkaan yksinkertainen asia. Aivopesty ihminen on aina pesun uhri eikä itse näe että hänet on aivopesty.
   Ennen muuta tarvitaan oma halu vapautua aivopesun kahleista ja sitäkään ei yleensä ole kun ihminen aina ensisijaisesti haluaa uskoa että hänessä ei ole vikaa tai että hän on oikeassa. Monasti kriisi auttaa ja pakottaa nöyrtymään kun huomaa pettäneensä itseään.
   Toisilla on synnynnäinen tiedonhalun tarve ja he suostuvat ottamaan vastaan myös itseä uhkaavaa tietoa ja sulattamaan sitä. Silloin alkaa usein irtaantuminen tai ulos astuminen siitä mihin on jumiutunut ja kiinnostuu toisin ajattelijoista joita ei enää koe uhkana.
   Toiset taas kamppailevat viimeiseen asti pysyäkseen ’lukittuina’ tai samanlaisina ja torjuvat kaiken tiedon joka voisi vähänkään horjuttaa heitä. He ovat kuten ’rokote-uskovaiset’ joista linkin artikkeli kertoo.

   The Specter of Vaccine Fundamentalism: Bowing Down and Serving the “God of Vaccines”
   In this phase, which is reaching its hysterical climax, the Vaccine is the new God. The parallel with religions in their extremes is striking.
   Rokotefundamentalismin haamu: Rokotteiden jumalan kumartaminen ja palveleminen”.
   Tässä vaiheessa, joka on saavuttamassa hysteerisen huippunsa, rokote on uusi Jumala. Rinnakkaisuus uskontojen kanssa niiden äärimmäisyyksissä on silmiinpistävää.
   https://www.globalresearch.ca/the-specter-of-vaccine-fundamentalism-bowing-down-and-serving-the-god-of-vaccines/5751611

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
 3. HITLERIN NEROUS
  Hitler oli epäilemättä poliittinen nero, joka ymmärsi Saksan kansan edut ja juutalaisten todellisen luonteen. Mutta Hitler aliarvioi juutalaisten kansainvälisen vallan. Juutalaiset kostivat Saksalle toisen maailmansodan jälkeen vapaamuurarijärjestöllä jakaen Saksan kahdeksi valtioksi ja alistamalla molemmat Saksat vapaamuurari-ikeeseen. Nykyään Saksa ei ole itsenäinen valtio, vaan tiukasti Siionin Viisaiden alaisuudessa vapaamuurarijärjestön avulla, jota juutalaiset johtavat. Kasallissosialismissa oli paljon hyvää, mutta sen huonoina puolina oli rasismi ja antikristillinen käsitys ihmisestä. Hitler ei ollut kristitty kuin muodollisesti. Koska juutalaiset nykyään hallitsevat maailmanpolitiikkaa, ovat maailman kansat kaikki paitsi Kiina juutalaisen ikeen alla. Juutalaiset ovat lihaksi tullut perkele, joka pyrkii saattamaan kaikki kansat yhdeksi suureksi helvetiksi, jota juutalaiset hallitsisivat. Tähän tähtää Great Reset ja koronahuijaus. Hitleriä ja kansallissosialismia on halvennettu ja vääristelty historian oppikirjoissa juutalaisten toimesta. Holokaustivalheesta on tehty uskonto. Mutta juutalaiset voidaan kukistaa vain oikean uskonnon avulla. Oikea uskonto paljastaa, mitä juutalaiset todella ovat: lihaksi tullut perkele. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(9)Miinusääni(7)
  1. ”Kasallissosialismissa oli paljon hyvää, mutta sen huonoina puolina oli rasismi ja antikristillinen käsitys ihmisestä. Hitler ei ollut kristitty kuin muodollisesti.”
   Voiko pitää huonona puolena sitä, ettei ollut kristitty?
   Kristinuskon idealistinen oppi on edistänyt maailman ajautumista tekopyhään kaaokseen ja pankkiirimafian tyranniaan. Jospa kansallissosialisteilla sittenkin oli parempi tapa suhtautua sionistien nwo-agendaa edistävään kristinuskoon? He eivät kuitenkaan kristittyjä vainonneet kuten NL:n kommunistit ja sionistit tänään. Uskonto oli jokaisen oma henkilökohtainen asia.
   Toisaalta voi myös nähdä että Hitler tekojen tasolla seurasi historian Jeesusta joka kehotti pitämään käskyt ja taistelemaan fariseuksia vastaan. Hän ei tukenut ’kun raha kirstuun kilahtaa niin sielu taivaaseen vilahtaa-Vatikaania’ jossa sionisteilla on suuri valta ja joka on palvellut sionismin agendaa ja yhä palvelee. Paavi kumartaa nwo-agendaa ja Israelia ja edisti omalta osaltaan kansallissosialismin tuhoa.
   Linkin artikkeli avaa portin H:n käsityksiin uskonnoista:
   https://www.darkmoon.me/2021/hitlers-religious-views-excerpts-from-hitlers-table-talk/
   Hitler oli rasisti vain jos pidetään hänen valkoisen rodun merkitystä ihmiskunnan johtajana korostavaa käsitystään rasismina.

   Miten Hitler vakiinnutti vallan Saksassa
   ja käynnisti yhteiskunnallisen vallankumouksen — By Léon Degrelle
   ”Meillä on valta. Nyt alkaa jättimäinen työmme.”
   Nämä olivat Hitlerin sanat tammikuun 30. päivän yönä 1933, kun hurraavat väkijoukot vyöryivät hänen ohitseen viiden pitkän tunnin ajan Berliinin kanslian ikkunoiden alla.
   … Kun hän seisoi ikkunan ääressä, käsi kohotettuna kohti hurmioitunutta väkijoukkoa, hänen on täytynyt tuntea voitonriemu. Mutta hän vaikutti lähes nuutuneelta, uppoutuneelta, kuin olisi eksynyt toiseen maailmaan.”

   Léon Degrelle (1906-1994) oli belgialainen poliittinen johtaja, kirjailija, sotilas ja toisen maailmansodan sankari.
   Hän syntyi varakkaaseen katoliseen perheeseen Bouillonissa, Belgiassa. Opiskeltuaan filosofiaa, kirjallisuutta ja oikeustiedettä Louvainin yliopistossa tämä lahjakas julkisuudenhoitaja ja karismaattinen puhuja suuntautui journalismiin ja politiikkaan. Suurissa kokoontumisissa pitämiensä kaunopuheisten puheiden, useiden kirjojen ja lukuisien esitteiden sekä sanomalehtensä Le Pays réel kautta hän vaikutti nopeasti maansa poliittiseen elämään.
   Saksan hyökättyä Neuvostoliittoon kesäkuussa 1941 Degrelle liittyi innokkaasti siihen, mitä hän ja miljoonat muut pitivät yleiseurooppalaisena ristiretkenä kommunismin murskaamiseksi. Hänen ehdotuksensa vapaaehtoisen pataljoonan perustamisesta ranskankielisistä valloneista, jotta Belgia saisi kunniapaikan ”uudessa Euroopassa”, hyväksyttiin nopeasti.
   In the wake of Germany’s June 1941 attack against the Soviet Union, Degrelle enthusiastically joined what he and millions of others regarded as a pan-European crusade to crush Communism. His proposal to raise a volunteer battalion of fellow French-speaking Walloons to ensure a place of honor for Belgium in the “New Europe” was quickly accepted.
   http://www.ihr.org/jhr/v12/v12p299_Degrelle.html
   Kun lukee linkin artikkelin niin ymmärtää että Saksa todella tarvitsi oman Führerinsä joka ei ollut sillä tavoin kristitty että olisi valinnut Yahweh’n ja Raamatun viitoittaman tien sillä se tie olisi johtanut vallan siirtymiseen jo silloin pysyvästi vääriin käsiin.

   Plusääni(6)Miinusääni(1)
   1. ”Uskonto oli jokaisen oma henkilökohtainen asia.”

    Henkilökohtaista uskoa pitää kunnioittaa siinä kuin ihmisen kaikkia muitakin oikeutettuja henkilökohtaisia reviirejä, mutta uskolla on myös yhteisöllinen puoli. Kansakunta voi puhaltaa yhteen hiileen. Hmm… jään itsekseni miettimään tuon lauseen sanavalintoja.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. ”rasismi”-kortti heitetty, huokaus. Joidenkin päähän on iskostunut pysyvästi juutalaismedian rummuttama poliittinen ”rasismi”-leimakirves, joka on suunniteltu ainoastaan valkoihoisia vastaan käytettäväksi. Onko se paha asia jos esimerkiksi suomalainen rotu haluttaisiin säästää mokuttamiselta? Onko rasismia olla valkoihoinen ja puolustaa valkoihoisia? Joidenkin mielestä on. Mustaihoisia ei rasismi valkoista kohtaan tunnu häiritsevän eikä tunnu olevan tuomittavaakaan. Pääasia on, että mustaihoinen muukalainen hyötyy omasta kuppaamisestaan valkoisten kustannuksella ja levittää oman kansansa geeniperimäänsä tuhoten kantaväestön.

   Plusääni(6)Miinusääni(1)
 4. Ei nyt kuitenkaan pidä nostaa Hitleria minkäänlaiselle pedistaalille. Molemmat puolet olivat okkulttisia ja olivat luovuttaneet itsensä paholaiselle. Ei tarvi muuta kuin ottaa selvää mitä todella tarkoittaa ”Davidin Tähti” ja ”svastikka” ja vielä lisäksi ”skall and Bones” merkki joka koreili natsien lakeissa. Totuus kun tulee julki, kaikki selviää. Ihmisviisaudella ei pitkälle pötkitä.

  Plusääni(2)Miinusääni(14)
  1. Ei ollut Saksa paholaisen puolella. Tuo pääkallo ja sääriluu symboli oli jo Saksan keisarikunnan armeijassa mukana, se ei ollut NSDAP: tai Hitlerin keksintöä. Sen käyttö oli siis jatkumoa vanhemmilta ajoilta.

   Ja swastika on muinaisarjalainen symboli. Ei mitään pahaa siinä. Sen vastakohdaksi on muodostunut tuo Solomonin tähti(hexagrammi) joka tosin saattaa joskus tuhansia vuosia sitten olla ollut myös arjalaisten käytössä, mutta jo Salomonin aikana se alkoi liittymään Talmudistiseen juutalaisuuteen ja tuhoisaan okkultismiin. Ollen vastakohta Swastikalle joka on hyvän voiman symboli.

   https://atlanteangardens.blogspot.com/2014/05/scientific-research-on-aryans.html

   Hitler kirjoitti Tasiteluni teoksessan myös kuinka hän otti vapaamuurareilta jotain käytänteitä ja käänsi ne saksalaismyönteiseksi ja rappareita vastaan. Tarvittiin joku vastaavanlainen hierarkinen ”järjestys” (”Holy Order”) ja tapa sitouttaa ihmiset jotta voidaan taistella pahuutta vastaan. Eli kova kovaa vastaan.

   SS joukkojen ”okkultismi” oli lähinnä ajatustenlukuharjoituksia ja vapaan ja painovoiman kumoavan energian tutkimista. Jotain Loyolan hengellisia harjoitteita Himmlerin väitetään käyttäneen SS koulutuksessa ja siten on pyritty linkittämään SS jesuiittoihin ja nykyisiin globaaleihin valtakanteisiin ja NWO:hon. Mutta tuo on liioittelua. Loyolan harjoitteita opetetaan jopa ev.lut kirkon jossain pliisuilla kursseilla. Niissä on perää, mutta Jesuiittojen käsissä menivät pimeille raiteille. He eivät uhranneet lapsia tai muutenkaan pervoilleet kuten vapaamuurarit ja juutalaiseliitti.

   Ehkä tuollaiset jutut taj niihin kuuluvat valojen vannomiset eivät ole tiukasti ottaen Jeesuksen tien mukaisia(Jeesuken mukaan valoja ei tulisi vannoa), mutta yhtään sotaa ei käsittääkseni ole voitettu vain Jeesusta hokemalla ja poskea kääntämällä. Jeesus ei ollut sodan jumala muutenkaan. Kaikki muutkin esim. liittoutuneiden (muka) kristilliset armeijat vannoivat valoja.

   Ja sota ei ole oikeastaan edes loppunut. Viimeisin kirja Gibert Sternhoffilta on koonnut 20 vuoden tutkimuksen saksalaisen siirtokunnan olemassaolosta. Ja viimeisimmät tiedustelupalveluiden kuten CIA:n ”UFO” paljastukset tältä vuodelta todistavat havaittujen lentävien objektien olemassaolosta joissa on tuttuja symboleja. Tuo Kolmas Voima valmistautuu väliintuloon. Ja sitä vastaan USA:n hallitus on perustanut UFO vastaisen joukko-osaston (UFO-Task Force).

   https://deutschelobbyinfo.com/2021/08/08/die-rueckkehr-der-dritten-macht-was-die-us-geheimdienste-verschweigen/

   https://www.compact-shop.de/shop/buecher/gilbert-sternhoff-die-rueckkehr-der-dritten-macht-was-die-us-geheimdienste-verschweigen/

   http://entityart.co.uk/ufology-explained-the-german-breakaway-group-psyops-disinfo-antarctica-reptilians-aliens-u-boats-nazi-ufos-technology-flying-saucers/

   http://www.imperialgermans.com/

   p.s voisiko Memory Hole blogia pitävä henkilö, jonka nimimerkkejä en tässä nyt toista, perehtyä ja kääntää noita saksankielisiä Sternhoffin kirjoja sinne blogiin? Voisi alkaa olla aiheellista kun todistusaineisto alkaa ylittää jo pelkän legendan.

   Plusääni(7)Miinusääni(3)
  2. Onhan teorioita että Hitler olisi ollut vain nwo- ja v-muurari mafian ja jopa Rotsild-mafian agentti jonka tehtävänä oli tuhota Saksa lopullisesti. Niitä on perusteltu mm. sillä että H:n armeijassa oli 150 tuhatta juutalaista ja ettei H valloittanut heti Britanniaa vaan yritti elää juopon sotahullun ja sionistien koukussa olevan WC:n kanssa sovussa tuhoten lopulta maansa.
   Totta onkin se ettei H halunnut sotaa Brittejä eikä ylipäätään länttä vastaan vaan päähuomio oli NL-kommunismin tuhoamisessa. Silti juuri sionistien hallitsemat länsimaat tuhosivat hänet NL:n saadessa tehdä päätyön rintamalla.

   Aika vaikea on kuitenkin ottaa vakavasti sitä että hän olisi vain näytellyt roolia isommassa Illuminaatin kuviossa. Mutta varmasti sionisti-mafia pankkiireineen osasi käyttää häntä omalla tavalla hyväkseen ja sai suuren määrän maan juutalaisista puoliväkisin muuttamaan Palestiinaan ja lopulta holokausti-propagandan avulla järjestettyä Saksan hävityn sodan jälkeen valtavien sota korvauksien maksumieheksi joita kai vieläkin maksetaan.
   Ja ennen kaikkea tuhoamalla Saksa saatiin luotua pohja EU:lle.
   On sanottu että päätös oli tehty jo ennen sotaa ja strategia oli sen mukaista eli voitot kotiin sotateollisuudelle ja hidas pitkä sota jossa Eurooppaa ja valkoista rotua saatiin tuhottua kymmeniä miljoonia.
   Kummallista tietenkin on että nyt uhan alla elävä valkoinen rotu oli valmis tuhoamaan itseään eikä tehnyt yhteistyötä vaan toimi sionistien lakeijana.
   Amerikan juutalaisen Theodore Kaufmanin 1933 kirja Germany must perish (Saksa pitää tuhota) uhosi syvää vihaa saksalaisia kohtaan ja siinä sionistit julistivat sodan Saksalle ja vaativat sen totaalista tuhoa ja jopa saksalaisten sterilointia eli varsinaisena sodan aloittajana voidaan pitää sionisteja jotka jo ww1 tuhon jälkeen toimivat maassa kuin kartanonherrat konsanaan.
   … American Jew named Theodore Kaufman became so enraged at what he regarded as Hitler’s mistreatment of German Jewry that he published a short book evocatively entitled Germany Must Perish!, in which he explicitly proposed the total extermination of the German people.
   https://www.unz.com/runz/american-pravda-understanding-world-war-ii/
   H-wuudin harjoittamaa natsi-propagandaa ei pidä unohtaa.

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
   1. https://www.deepl.com/Translator käännös
    … Chaim Weizmannin ja David Ben-Gurionin suuri ja vaikutusvaltainen sionistinen valtavirtaliike oli jotain aivan muuta. Ja suurimman osan 1930-luvusta nämä sionistit olivat muodostaneet natsi-Saksan kanssa merkittävän taloudellisen kumppanuuden, joka perustui ilmeisiin yhteisiin etuihin. Loppujen lopuksi Hitler piti Saksan yhden prosentin juutalaisväestöä häiritsevänä ja mahdollisesti vaarallisena elementtinä, jonka hän halusi hävittää, ja Lähi-itä vaikutti yhtä hyvältä kohteelta heille kuin mikä tahansa muukin. Samaan aikaan sionisteilla oli hyvin samankaltaiset tavoitteet, ja heidän uuden kansallisen kotimaansa luominen Palestiinaan vaati luonnollisesti sekä juutalaisia maahanmuuttajia että juutalaisia taloudellisia investointeja.

    Kun Hitler oli nimitetty liittokansleriksi vuonna 1933, raivostuneet juutalaiset ympäri maailmaa olivat nopeasti aloittaneet talousboikotin toivoen saavansa Saksan polvilleen, ja Lontoon Daily Express -lehti kirjoitti tunnetusti otsikolla ”Juudea julistaa sodan Saksalle”. Juutalaisten poliittinen ja taloudellinen vaikutusvalta oli tuolloin, kuten nytkin, hyvin huomattava, ja suuren laman syvyyksissä köyhtyneen Saksan oli joko vietävä tai kuoltava, joten laajamittainen boikotti Saksan tärkeimmillä markkinoilla oli potentiaalisesti vakava uhka. Mutta juuri tämä tilanne tarjosi sionistiryhmille erinomaisen tilaisuuden tarjota saksalaisille keinoja kauppasaarron purkamiseksi, ja he vaativat suotuisia ehtoja laadukkaiden saksalaisten teollisuustuotteiden viemiseksi Palestiinaan yhdessä saksalaisten juutalaisten kanssa. Kun sana tästä merkittävästä Ha’avara- eli ”siirtosopimuksesta” natsien kanssa tuli julki vuoden 1933 sionistikonventissa, monet juutalaiset ja sionistit raivostuivat, ja se johti erilaisiin hajaannuksiin ja kiistoihin. Mutta taloudellinen sopimus oli liian hyvä vastustettavaksi, ja se eteni ja kasvoi nopeasti.

    Natsi-sionistisopimuksen merkitystä Israelin perustamiselle on vaikea liioitella. Brennerin siteeraaman Jewish Frontier -lehdessä vuonna 1974 julkaistun analyysin mukaan vuosina 1933-1939 yli 60 prosenttia kaikista juutalaiseen Palestiinaan tehdyistä investoinneista tuli natsi-Saksasta. Suuren laman aiheuttama maailmanlaajuinen köyhtyminen oli vähentänyt jyrkästi kaikista muista lähteistä saatavaa juutalaisten taloudellista tukea, ja Brenner esittää perustellusti, että ilman Hitlerin taloudellista tukea syntymässä oleva juutalaissiirtokunta, joka oli niin pieni ja hauras, olisi helposti voinut kuihtua ja kuolla tuona vaikeana aikana.

    Tällainen päätelmä johtaa kiehtoviin hypoteeseihin. Kun törmäsin ensimmäisen kerran viittauksiin Ha’avara-sopimukseen nettisivuilla siellä täällä, eräs asiaa maininneista kommentoijista ehdotti puoliksi vitsillä, että jos Hitler olisi voittanut sodan, hänelle olisi varmasti pystytetty patsaita kaikkialla Israelissa, ja juutalaiset kaikkialla tunnustaisivat hänet nykyään sankarilliseksi ei-juutalaiseksi johtajaksi, joka oli keskeisessä roolissa juutalaisille kansallisen kotimaan palauttamisessa Palestiinaan lähes 2000 vuotta kestäneen katkeran maanpakolaisuuden jälkeen.

    … Melko ironinen oli myös Adolf Eichmannin rooli, jonka nimi on nykyään luultavasti yksi historian tunnetuimmista puolen tusinan natseista, koska israelilaiset agentit kidnappasivat hänet sodan jälkeen vuonna 1960, minkä jälkeen häntä vastaan järjestettiin julkinen näytösoikeudenkäynti ja teloitettiin sotarikollisena. Sattumoisin Eichmann oli ollut keskeinen natsihahmo sionistisessa liitossa, ja hän jopa opiskeli hepreaa ja ilmeisesti hänestä tuli jonkinlainen filosemitisti vuosina, jolloin hän teki tiivistä yhteistyötä sionististen huippujohtajien kanssa.

    … Muutama vuosi sitten löysin Bryan Mark Riggin vuonna 2002 ilmestyneen kiehtovan kirjan Hitler’s Jewish Soldiers (Hitlerin juutalaiset sotilaat), joka käsittelee tieteellisesti juuri sitä, mitä otsikko antaa ymmärtää. Tämän kiistanalaisen historiallisen analyysin laadusta kertovat lukuisien akateemisten asiantuntijoiden ylistävät takakansitekstit ja erään arvostetun tutkijan erittäin suopea arvostelu American Historical Review -lehdessä.
    https://www.unz.com/runz/american-pravda-jews-and-nazis/#the-nazi-zionist-economic-partnership-of-the-1930s

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
    1. Tästä on helppo vetää johtopäätös holokaustiin. Keskitys- tai työleirit palvelivat epäilemättä myös sionistien omaa agendaa ja olivat siten keino pakottaa maan juutaialsia Palestiinaan kun suurin osa oli haluton jättämään Saksan.
     Tämän tiedon valossa koko 6-miljoonan Holokausti, josta on tehty jopa uusi uskonto, tuntuu todella röyhkeältä valheelta, myös ovelalta tarinalta, tietoiselta huijaukselta joka kertoo sionistien kierosta ja psykopaattisesta luonteesta ja jolla maailman kristittyjä-kin yhä huijataan.

     Plusääni(6)Miinusääni(1)
    2. Tämä linkin artikkelin kuvaama kaksoiskansalaisuus-tosiasia tekee mahdottomaksi sen että diaspora juutalaiset, missä maassa sitten majailevatkin, eivät voi tehdä todellista rakentavaa yhteistyötä sen maan hallituksen kanssa missä asuvat vaan muodostuvat ’valtioksi valtiossa’ ja ajavat vain sionistien omaa agendaa.
     Kansallissosialistinen Saksa oli hyvä esimerkki tästä ja siksi H halusi heidät pois maasta.
     Tietenkin sama näkyi NL:ssa ja näkyy nyt Usassa ja EU:ssa. He rakentavat aina vain omaa imperiumia, ovat siis ’talmud-kahleissa’.
     Jews ‘Will Always Have a Dual Loyalty,’ Whether They Know It or Not, Says Former Israeli Spy Pollard
     The Times of Israel / JTA
     Jonathan Pollard, amerikkalainen, joka istui 30 vuoden tuomiota vakoilusta Israelin hyväksi ja joka muutti joulukuussa Israeliin ehdonalaisen vapautumisensa päätyttyä, esitti torstaina julkaistussa haastattelussa suorasukaisia kommentteja oletetusta juutalaisesta kaksoisuskollisuudesta ja FBI:stä. ”Amerikan juutalaisuudella on yksi suuri ongelma: he (varmaan osa?) pitävät itseään enemmän amerikkalaisina kuin juutalaisina”, Pollard sanoi Israel Hayom -lehdelle. Kysyttäessä, miltä hänestä tuntui, kun Yhdysvaltain juutalaiset syyttivät häntä kaksoisuskollisuudesta, Pollard ei ottanut kantaa otsikkoon … ”Pohjimmiltaan tämä kaksoisuskollisuutta koskeva syyte on, että olemme juutalaisia, ja jos olemme juutalaisia, meillä on aina kaksoisuskollisuus”, hän lisäsi. Ja hän ehdotti, että jos häneltä kysyttäisiin neuvoa, hän neuvoisi nuorta amerikkalaista juutalaista, joka työskentelee amerikkalaisessa turvallisuuskoneistossa, vakoilemaan Israelin puolesta.

     Jonathan Pollard, an American who served a 30-year sentence for spying for Israel and who moved to Israel in December after the end of his parole, made blunt comments on supposed Jewish dual loyalty and the FBI in an interview published Thursday. “American Jewry has one major problem: they consider themselves more American than they do Jews,” …
     https://www.timesofisrael.com/in-blunt-interview-pollard-claims-jews-will-always-have-dual-loyalty/

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
   2. World War 2: Again and Again, Germany Tried to Prevent It
    SAKSAN viholliset väittävät tänään, että Adolf Hitler on suurin rauhan häiritsijä, jonka historia tuntee, että hän uhkaa jokaista kansaa äkillisellä hyökkäyksellä ja sorrolla, että hän on luonut hirvittävän sotakoneiston aiheuttaakseen ongelmia ja tuhoa kaikkialla ympärillään. Samalla he salaavat tahallaan erään tärkeän tosiasian:
    he itse ajoivat Saksan kansan johtajan lopulta vetämään miekan. He itse pakottivat hänet pyrkimään viimein voimankäytöllä siihen, mitä hän oli alusta alkaen pyrkinyt saamaan suostuttelemalla: maansa turvallisuuteen. He tekivät tämän paitsi julistamalla hänelle sodan 3. syyskuuta 1939 myös estämällä askel askeleelta seitsemän vuoden ajan tien rauhanomaiseen keskusteluun.
    Adolf Hitler toistuvasti yritti saada muiden valtioiden hallitukset tekemään yhteistyötä Euroopan jälleenrakentamisessa, mikä oli hänen toimiensa toistuva kuvio siitä lähtien, kun hän aloitti työnsä Saksan valtakunnan hyväksi. Mutta nämä yritykset kariutuivat joka kerta siihen, että missään ei ollut halukkuutta ottaa niitä asianmukaisesti huomioon, koska kaikkialla vallitsi suuren sodan paha henki, kun Lontoossa ja Pariisissa sekä länsivaltojen vasallivaltioiden pääkaupungeissa oli vain yksi vakaa aikomus: Versaillesin vallan säilyttäminen.

    Nopea vilkaisu tärkeimpiin tapahtumiin antaa tälle väitteelle kiistattoman todisteen.
    https://nationalvanguard.org/2019/07/world-war-2-again-and-again-germany-tried-to-prevent-it/
    https://nationalvanguard.org/?s=%22world+war+2%22

    Hitler Answers Roosevelt
    The German Leader’s Reply to the American President’s Public Challenge
    MARK WEBER • OCTOBER 14, 2020
    WW1 ja Versaillesin rauha sinetöi Weimarin Saksan kohtalon. Maa oli tarkoitus tuhota kokonaan. Kansallissosialismi pelasti Saksan kun Hitler nosti maan alennustilasta johon sionistit sen ajoivat. Mm. John F Kennedy sanoi hänestä: ”Hitler nousee vielä ulos siitä vihasta, joka nyt ympäröi häntä, yhtenä merkittävimmistä hahmoista, joka on koskaan elänyt. Hänessä oli sitä ainesta, josta legendoja tehdään. ” — John F Kennedy
    https://www.realhistorychan.com/dead-kennedys.html#
    Hän ei myöskään aikonut tuhota Venäjää vaan vain sitä hallitsevien kommunistien vallan jotka olivat lahdanneet maan älymystön ja yläluokan, puhutaan 10 miljoonasta. Monet tahot Venäjällä kokivat kansallissosialistit vapauttajina. H:n armeijassa palveli myös 150 tuhatta juutalaista sotilasta. Meille syötetty tieto ww2:sta ja kansallissosialismista on pääosin voittajien (sionistien) propagandaa jossa holokaustilla on tärkeä ellei tärkein rooli.

    Kun lukee tämän Hitlerin puheen Rooseveltille niin tajuaa ettei Saksa ollut millään tavalla syyllinen ww2:een.
    https://www.unz.com/article/hitler-answers-roosevelt/#comment-4253757

    Kommentti 571: ”Hitler suhtautui juutalaisiin varsin pragmaattisesti. Niinpä heistä saattoi tulla erityisasetuksella kunnia-arjalaisia, ja hän piti kuolevaa äitiänsä hoitaneen lääkärin, tohtori Blochin, hyvässä muistissa. Kun hän saapui Linziin vuonna 1938, hän tiedusteli tohtori Blochista: ”Entä miten minun hyvä tohtori Bloch voi? Jos kaikki juutalaiset olisivat hänen kaltaisiaan, ei olisi mitään antisemitismiä.”
    … On selvää, että Hitler ei pitänyt juutalaisuutta ensisijaisesti rotukysymyksenä vaan mentaliteettikysymyksenä. Näin ollen mitä kauemmas taaksepäin juutalaiseen maailmaan kuuluminen sijoittui, sitä vähemmän juutalaisten esivanhempien omaaminen merkitsi.
    Hitlerin vanhemmat olivat saksalaista sukua, ja lähes kaikkien keskieurooppalaisten tavoin hänellä oli todennäköisesti myös kaukaisia slaavilaisia ja kelttiläisiä esivanhempia.”

    An Uncensored Report from Inside the Third Reich At War
    LOTHROP STODDARD • 1940 •
    https://www.unz.com/book/lothrop_stoddard__into-the-darkness/

    Plusääni(4)Miinusääni(1)
    1. Yleensä tai usein antisemitismin syynä pidetään kateutta juutalaisten korkeampaa älykkyyttä ja menestystä kohtaan mutta videossa WP osoittaa ettei asia ole näin vaan takana ovat aivan muut syyt
     In this short video Dr. William Pierce explains why Jews are so universally hated. Hint: it is not because of jealousy of their higher IQ or their success.
     Lyhyen videon voi katsoa linkin artikkelin kommenttiosastosta, siinä myös tähän MJ:n artikkeliin liittyviä näkökohtia
     Kommentti nro 207 … Franklin Ryckaert says:
     Next New Comment
     August 12, 2021 at 4:10 pm GMT •    ↑
     https://www.unz.com/freed/for-whom-the-bell-curves/

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
    2. Hitlerhän nimenomaan ei vetänyt miekkaa tupesta, vaan Puola ja Englanti ja Ranska. Sodan syttyminen oli selviö ja Puola murhasi saksalaisiaan ja teki rajaloukkauksia. Länsimaat aloittaisivat sodan, vaikka Puola olisi hyökkääjä. Kaikki tiesivät, että USA taustalla veteli naruista ja valmistautui sotaan. Hitlerin oli sovittava N-liiton kanssa, koska muutoin NL olisi liittoutunut Länsimaiden kanssa avoimesti

     Plusääni(5)Miinusääni(1)
   3. Todellinen totuus toisesta maailmansodasta on vielä lukkojen takana ja taitaa pysyä siellä. Erään usalaisen kommentin näkemys taitaa olla kohdallaan:
    Kun Saksasta ja Japanista oli tullut uhka kansainväliselle pankkitoiminnalle. Ne loivat vaihtoehtoisia korottomia rahajärjestelmiä menestyivät. Ne oli tuhottava, koska ne olivat huono esimerkki Englannissa sijaitsevalle rahavallalle.
    Tämä on dokumentoitu historiallinen kaava: jokainen kansa, joka on koskaan päässyt irti velkaan ja koronkiskontaan perustuvasta rahajärjestelmästä, on joutunut rahavallan kohteeksi joko vallankumouksen tai sodan kautta. Lukuisia historiallisia esimerkkejä löytyy Stephen Goodsonin kirjasta A History Of Central Banking. Libya on tuore esimerkki.
    Väite, että Hitler oli sodanlietsoja, on täysin väärä. Saksa ja Japani eivät halunneet sotaa, sitä halusi angloamerikkalainen järjestelmä. Rooseveltin ja Churchillin juonittelut saivat aikaan maailmansodan. Saksalaiset tekivät kaikkensa estääkseen sodan. Tämä on hyvin dokumentoitu tosiasia. Hitlerin mielestä brittiläinen imperiumi oli vakauttava voima maailmassa. Hän tarjoutui jopa käyttämään Saksan armeijaa Britannian puolustamiseen. Hitler ei kuulosta ”Illuminatin agentilta”.
    Kun NL:n kommunistit kuulivat uutisen että Neville Chamberlain oli saanut luotua Münchenin sopimuksen vuonna 1938, he polttivat hänen kuvansa vastalauseena. Kuka siis todella halusi sotaa?
    Yhteenvetona: toinen maailmansota oli sota, joka käytiin kommunismin aseman turvaamiseksi maailmassa. Kommunistit voittivat, minkä vuoksi meillä on nyt Yhdysvalloissa voimassa kaikki kommunistisen manifestin 10 kohtaa.

    Plusääni(4)Miinusääni(1)
 5. Mielenkiintoinen yksityiskohta alla olevan linkin pitkästä artikkelista joka kumoaa täysin väitteet että Hitler olisi ollut demokratiaa vastustava psykopaatti:

  Jotta Saksan kansa voisi ilmaista mielipiteensä tärkeiden yhteiskunnallisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävien tapahtumien yhteydessä, Hitler tarjosi kansalle uuden keinon hyväksyä tai hylätä omat toimensa kanslerina: KANSANÄÄNESTYKSEN.

  Hitler tunnusti koko kansan, niin miesten kuin naistenkin, oikeuden äänestää salaisessa äänestyksessä: ilmaista mielipiteensä hänen politiikastaan tai antaa perusteltu tuomio tästä tai tuosta suuresta päätöksestä sisä- tai ulkoasioissa. Muodollisen rutiinin sijaan demokratiasta tuli elinvoimainen, aktiivinen valvontaohjelma, joka uusittiin vuosittain.

  Kansanäänestyslain pykälät olivat lyhyitä ja selkeitä:

  Valtakunnan hallitus voi kysyä kansalta, hyväksyykö se jonkin hallituksen suunnitteleman tai toteuttaman toimenpiteen vai ei. Tämä voi koskea myös lakia.
  Kansanäänestykseen toimitettu toimenpide katsotaan vahvistetuksi, kun se saa yksinkertaisen enemmistön äänistä. Tämä koskee myös lakia, jolla muutetaan perustuslakia.
  Jos kansa hyväksyy kyseisen toimenpiteen, sitä sovelletaan kansan ja valtakunnan ahdingon voittamisesta annetun lain III artiklan mukaisesti.
  Valtakunnan sisäministeriöllä on valtuudet ryhtyä kaikkiin oikeudellisiin ja hallinnollisiin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tämän lain täytäntöönpanemiseksi.
  Berliini, 14. heinäkuuta 1933.
  Hitler, Frick

  Hitlerin tuona päivänä antama vaalilupaus ei ollut turhaa retoriikkaa. Yksi kansallinen kansanäänestys seurasi toista: vuonna 1933, 1934, 1936 ja 1938, puhumattakaan Saarilla vuonna 1935 järjestetystä kansanäänestyksestä, joka pidettiin kansainvälisen valvonnan alaisena.

  Äänestys oli salainen, eikä äänestäjää ollut pakotettu. Kukaan ei olisi voinut estää saksalaista äänestämästä halutessaan ei. Ja itse asiassa tietty määrä äänesti jokaisessa kansanäänestyksessä ei. Miljoonat muut olisivat yhtä helposti voineet tehdä samoin. ”Ei”-äänten osuus pysyi kuitenkin huomattavan alhaisena – yleensä alle kymmenessä prosentissa. Saaren alueella, jossa liittoutuneet valvoivat tammikuun 1935 kansanäänestystä alusta loppuun, tulos oli sama kuin muualla valtakunnassa: yli 90 prosenttia äänesti ”kyllä” Hitlerin Saksan kanssa yhdistymisen puolesta! Hitler ei pelännyt tällaisia salaisia kansanäänestyksiä, koska Saksan kansa tuki häntä poikkeuksetta.

  Vuoden 1933 ensimmäisistä kuukausista lähtien hänen saavutuksensa olivat julkisia tosiasioita, kaikkien nähtävillä. Ennen vuoden loppua Saksan työttömyys oli laskenut yli 6 000 000:sta 3 374 000:een. Näin ollen 2 627 000 työpaikkaa oli luotu sitten edellisen vuoden helmikuun, jolloin Hitler aloitti ”jättiläistehtävänsä”! Yksinkertainen kysymys: Kuka Euroopassa on koskaan saavuttanut samanlaisia tuloksia näin lyhyessä ajassa?

  Yli kaksi ja puoli miljoonaa työväenkotia tunsi jälleen leivän ja ilon; yli kymmenen miljoonaa työväenluokkaan kuuluvaa miestä, naista ja lasta oli vuosien puutteen jälkeen saanut voimansa takaisin ja heidät oli palautettu kansalliseen yhteisöön.

  Hitlerin suosio sai hämmästyttäviä, jopa koomisia piirteitä. ”Erästä silli- ja silakkasäilykemerkkiä”, Joachim Fest kertoo, ”kutsuttiin nimellä ’Hyvä Adolf’. Kolikkopankkeja valmistettiin SA:n lippiksien muodossa. Bikarbonaattia suositeltiin mainoslauseella ’Taisteluni (Mein Kampf) ilmavaivoja vastaan’! Hitlerin kuvia oli kaulaliinoissa, nenäliinoissa ja taskupeileissä, ja hakaristi koristi tuhkakuppeja ja olutmukkeja tai toimi margariinimerkin mainoksena.” Koska Hitleriä ärsytti hänen nimensä ja puolueensa tunnuksen moinen mielistelevä (ja hyväksikäyttävä) käyttö, hän määräsi nopeasti, että sen käyttö lopetetaan.
  http://www.ihr.org/jhr/v12/v12p299_Degrelle.html
  https://www.deepl.com/Translator käännös

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
   1. Hitlerin suuri kannatus ei ole ihmeellinen asia. Kun ottaa huomioon Saksan ww1 jälkeisen alennustilan niin totta kai mies joka halusi pistää maansa asiat kuntoon sai kansan taakseen.
    Paitsi että Hitler oli aikaansaava ja halusi kansan nousevan tukemaan häntä hän osasi myös ’ottaa kansan’. Hänellä oli kiistatta suggestiivinen voima jolla hän osin hypnotisoi kansaa joka nosti hänet idoliksi koska hän toimi sanojensa ja lupaustensa mukaan.
    Riippumatta siitä, voidaanko kiistatta todistaa, että Hitler oli vuoden ajan Britanniassa Tavistock instituutissa kouluttautumassa, on hyvin dokumentoitu, miten syvällisesti hän oli tekemisissä todellisen saksalaisen illuminismin kanssa. Hän sai puhetaidon koulutuksen pahamaineisen Thule seuran johdolla.
    Thule-seura, alun perin Studiengruppe für germanisches Altertum eli Germaanisen muinaisuuden tutkimusseura oli saksalainen esoteerinen seura. Se tunnetaan etenkin siitä, että se rahoitti Saksan työväenpuoluetta, josta myöhemmin tuli Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue. Saksan valtakunnanjohtaja Adolf Hitlerin ei ole pystytty todistamaan olleen seuran jäsenenä.[1] Miehet Hitlerin takana -kirjan mukaan ”Hitlerille oli myyty rotuhygienia-ajatus (=rotupuhtaus-ajatus) jo Thule-seurassa vuosisadan alussa.”(WIKI) https://fi.wikipedia.org/wiki/Thule-seura
    Emme ehkä koskaan saa tietää Hitlerin koko tarinaa, kuinka pitkälle taaksepäin hänen valmistautumisensa tehtäväänsä ulottui, emmekä kriittisiä puuttuvia yhteyksiä tuon ajan tunnettujen okkultisti ryhmien ja Britannian salaisen palvelun välillä. Tavistock on varmasti näytellyt myös tärkeää roolia.

    Plusääni(1)Miinusääni(7)
     1. Kyllä siitä on kirjoitettu. Jos et usko tai pidät sitä vain propagandana niin kumoa se sitten muulla kuin ’en usko’ kommentilla. Minuakin sen kumoaminen kiinnostaisi.
      Minua ei mitenkään haittaa vaikka H:n voidaan osoittaa oppineen esim. puhetaitpja ja massojen hallintaa joistain okkultisista lähteistä. Tottakai hän tarvitsi oman agnedansa ajamisessa niitä. Pääasia oli että hän edisti kansan ja perinteisen saksalaisuuden agendaa jonka olisi suonut voittavat tämän nykyisen saatanallisen pankkiirimafian agendan joka nyt uhkaa koko maailmaa.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
     2. Totta kai on kirjoitettu. Mutta ne ovat vain ilmasta keksittyjä valheita. Myönnät itse, että ei ole edes yritetty todistaa. Miksi et lukenut linkkiä? Siinähän kaikki nuo väitteet kumotaan todellakin eli faktojen kanssa

      Plusääni(2)Miinusääni(0)
     3. Et näköjään ole perillä tutkimuksista mitä tulee H.n persoonaan. Asia ei ole yksioikoinen ja siksi on myös epäilyjä että hän olisi ollut itse sitä ymmärtämättään pankki-mafian agentti joka edisti sen agendaa.
      Tuo Tavistock-asia liittyy siihen. Siitä ei tuossa Thule-asiaa koskevassa linkissäsi ollut mainintaa.
      On myös olemassa psykologisia tutkimuksia joita tehtiin sodan aikana H:n hyvin tuntevien antamien tietojen pohjalta ja joita mahdollisesti liittoutuneet (pankkiirimafia) hyödynsi sodassa halutessaan tuhota Saksan. Aika selvästi H oli maaninen, hän esim. nukkui vain muutaman tunnin yössä, ja kiihkeä persoona mikä näkyi hänen esiintymisessä. Häntä oli siksi helppo manipuloida ja tavallaan ärsyttää tekemään virheitä.
      Mutta oleellista on että hän taisteli kuitenkin valkoisen rodun puolesta ja että liittoutuneet tuhosivat hänet ja Saksan kansan sen sijaan että olisivat yrittäneet rakentaa yhdessä valkoisen rodun tulevaisuutta. Ja sama klaani tuhosi vielä myöhemmin Kennedyt melkein sukupuuttoon.
      https://www.realhistorychan.com/dead-kennedys.html#
      MJ:n artikkelin suuri anti on minusta että siinä oikaistaan kaikki se propaganda mitä kansallissosialismia vastaan on tehty ja yritetään antaa todenmukaisempi kuva asioista.
      H:n persoonan ongelmia ei saisi käyttää propagandan välineinä joilla totuutta vääristellään. Yhtä hyvin persoonaan liittyviä ongelmia oli WC:llä, R-veltillä ja Stalinilla.

      Plusääni(1)Miinusääni(5)
     4. Eiköhän se ole sinun asiasi osoittaa, että Hitleriä olisi valmennettu jossain Tavistock-instituutissa, jos tällaista väität. Vähänkin aiheeseenperehtyneelle tuollainen salaliittosaaste vaikuttaa surkuhupaisalta. Putzi Hanfstaengelkaan ei väittänyt Hitlerin olleen Yalessa, vaikka yritti väittää Hitler-tervehdyksen olleen jokin opiskelijajuttu sieltä loikkarikirjassaan.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
     5. Jostain luin että olisi puhetekniikkaa siellä treenattu 1912. Kuinka varma asia on sitä en tiedä. Taisi olla kirja jossa yritettiin todistaa että H olisi ollut ( katso @E Lindroos 10.8.2021 at 13.14 –10.8.2021 at 17.48) nwo- ja v-muurari mafian ja jopa Rotsild-mafian agentti jonka tehtävänä oli tuhota Saksa lopullisesti mihin itse en usko.

      Plusääni(0)Miinusääni(2)
 6. DEMOKRATIA EI TOIMI
  Nyt ihaillaan ja vaaditaan demokratiaa monesta suusta. Mutta mitä on demokratia, kun tiedotusvälineet ajavat omaa agendaansa. Suomessa kansa on totaalisesti aivopestyä. Juutalaiset ovat olleet älykkäitä, kun ovat vallanneet median. Tiedotusvälineet ovat todellinen mahtitekijä. Nyt koronahuijauksessa näemme tämän selvästi: kansa uskoo valtamedian valheellisen propagandan. Valtamedian agenda on selvä: mahdollisimman paljon rokotettuja eikä mitään kritiikkiä suvaita. Totuutta koronahuijauksesta tietävät alle 10 % kansasta. Persujen puoluekokous voi olla ratkaiseva. Jos Ossi Tiihonen ja hänen klaaninsa valitaan, niin persuista tulee vastavoima rikolliselle korona-agendalle. Mutta tässäkin asiassa valtamedia kannustaa voimakkaasti Riikka Purraa, joka jatkaisi valtamedian suosimaa agendaa ja persut pääsisivät hallitukseen eikä eroa EU:sta tulisi, vaan Suomen itsenäisyyden rippeetkin tuhottaisiin. Nyt jokainen isänmaallinen perussuomalainen äänestämään Ossia Seinäjoen kokoukseen! Isänmaan kohtalo on kyseessä! LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(6)Miinusääni(2)
 7. Valta Kuuluu Kansalle
  ”Keskeistä kaikessa puolueen toiminnassa on nimensä mukaisesti demokratian perimmäinen periaate ja tunnuslause Valta kuuluu kansalle. Puolueen tavoitteena on lisätä suoraa demokratiaa esimerkiksi kansanäänestysten muodossa. Demokratiamme ei ole vielä valmis, vaan siinä on vielä hyvinkin paljon kehittämisen varaa. Suomea on johdettava kansalaisten enemmistön tahdon mukaisesti. Kansan johtajien on palveltava kansaa eikä toisin päin.”

  Lämpimästi tervetuloa Valta kuuluu kansalle -puoluehankkeen nettisivuille. Valta kuuluu kansalle (VKK) on alun perin Valta kuuluu kansalle -eduskuntaryhmän vireille panema projekti. VKK-eduskuntaryhmä on perustettu 5.6.2021, VKK-yhdistys on perustettu 11.6.2021, ja yhdistysrekisteriin se on merkitty 22.7.2021.
  Oikeusministeriö on hyväksynyt yhdistyksen säännöt, ja puolueohjelmalle on tullut hyväksyntä 9.8.2021. Näin ollen on avautunut mahdollisuus kannattajailmoitusten keräämiselle. Kannattaminen ei sido mihinkään, mutta yhdistys tarvitsee vähintään 5000 henkilöä, jotka kannattavat yhdistyksen rekisteröimistä puolueeksi. Ohessa on linkki puoluerekisterin internetsivulle, jossa voit ilmoittaa oman kannatuksesi hankkeelle 11.8.2021 alkaen: https://puoluerekisteri.fi/puolue/32

  https://valtakuuluukansalle.fi/#/
  https://valtakuuluukansalle.fi/#/puolueohjelma

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
  1. VKK on ilahduttavasti saanut yli 5000 kannatusilmoitusta ennätysajassa. Sinimusta on ikävä kyllä jämähtänyt alle 3000. Aivopesty kansa pelkää Sinimustan fasismia muistuttavaa ilmettä, vaikka puolue on mm. koronatotalitarismin vastainen ymmärtääkseni. Suomen kansa ei tajua, että globaali kommunismi rakentaa parhaillaan sellaista totalitarismia, jonka rinnalla pahamaiseisimmatkin fasismin muodot kalpenevat. SML ymmärtää, että korona on globalistinen huijauskampanja NWO-hankkeen tai the Great Reset-hankkeen läpiviemiseksi. Tämän ymmärtäminen on monille kansallismielisille yhä ylivertaisen vaikeaa.

   Koronan tai ylipäätänsä poikkeustilojen poliitikoille suoma valta kansan yli on vain heille liian makea vastustaa. Tästä syystä epäilen kaikkia totalitarismin muotoja ja ilmentymiä, koska totalitarismi aina nostaa raa’immat, typerimmät ja ilkeimmät ihmiset valtaan ja lopulta mielivaltaan, koska he muuttavat laitkin oman asemansa pönkittämiseksi. Kun tyrannit ovat vallassa, vallitsee päättymätön poikkeustila tai ”kriisi”, jonka avulla he kahmivat lisää valtaa. Sitten he nauttivat siitä, kun saavat käskyttää muita, viedä heiltä rahat tai suoraan orjuuttaa heitä ja lopulta tuhota heidän elämänsä päättömillä hankkeillaan. Natsit eivät olleet tässä suhteessa mikään poikkeus, mutta sentään kommunisteja monin verroin parempia.

   Plusääni(0)Miinusääni(2)
   1. Kaikki totalitarismit eivät ole tyrannioita. Tyrannia on kansan tahdon ylikävelyä. Hyvä diktaattori, kiten Hitler, hallitsee kansakunnan tahdon ja edun mukaisesti ja on siten autoritäärisen hallinnon edustaja. Esim. demokratiat ovat tosiasiassa propagandalla kuorrutettuja tyrannioita, koska päättäjät ajavat aina kansakunnan vihollisen etua eivätkä koskaan kansakunnan etua. Minkäänlaista muuta tahoa et voi äänestää

    Plusääni(8)Miinusääni(0)
    1. demokratiakin voisi olla kansan tahdon mukaista toimintaa mutta vain sillä ehdolla että eduskuntaan valitut edustavat vain kansaa joka heidät on valinnut (kuten VKK aikoo toimia) ja kaikissa tärkeissä asioissa kansa saisi äänestää.
     Nythän sitä ei sallita ja puoluejohto määrää äänestyskäyttäytymisen hallituksen päätöksissä eli k-edustaja ei voi toimia itsenäisesti. Voikin kysyä miksi ylipäätään tällaista kallista kansalaisten verorahoilla pyöritettävää teatteri-eduskuntaa tarvitaan kun puolue-eliitti voi päättää hyväksytäänkö hallituksen päätökset vai ei. Tällainen edustuksellinen demokratia on puolue-eliitti demokratiaa, pelkkää pelleilyä, ei mitään oikeaa demokratiaa.

     Plusääni(2)Miinusääni(0)
   2. Miten niin fasismissa muka nousisi valtaan ilkein ihminen? Fasismissa juurikin huijauksiin kyllästyyneet ja isänmaansa vaaran torjuntaan heränneet suoraselkäiset ihmiset valitsevat kyvylläimmän johtajan, johin he voivat luottaa. Tämä johtaja on eräänlainen kansantribuuni tms. Siis valtaan pääsee paras mies.

    Suomen kansa saattaa todellakin suhtautua nihkeästi nationalistipuolueeseen, koska se on aivopesty. Yksi aivpesijä olet sinä viheliäisine kommentteinesi.

    Pirullisin johto on tietenkin täällä edustuksellisessa demokratassamme, jossa vihollisemme laittaa rikolliset johtoon tuhoamaan maamme. Totta on, kuten edellä on todettu, että periaatteessa voisi olla kunnollistakin ”demokratiaa”. Kaikki riippuu siitä, kenellä on todellinen valta ja millainen on kansakunnan/yhteisön moraali. Juuri tällainen yhteiskunta on haavoittuvin yleensä, koska siinä ei ole tarvittavia puolustusmekanismeja ja usein vihollinen pääsee hyväksikäyttämään huijaamalla ”vapauksia”.

    Plusääni(6)Miinusääni(1)
  1. Kaiken takana on rotsild
   Joka ihanasti rakastaa
   Jota minä en voi vastustaa
   Hei kaikki, nyt mä sanon sen
   Kaiken takana on rotsild…
   Kaveri jutteli kaljalasin ääressä: ”Oispa mullakin oma pankki jossa voisin painaa tuohta ja jakaa sitä hädässä oleville hyvää korkoa vastaan. Ja jos kaveri ei pystyisi maksaan lainaa niin antaisin lisää ja sanoisin että kunhan pidät huolen vain että maksat noi korot niin ok, ei ne lyhennykset nii tärkeitä oo…
   Korkorahaa alkais pian kertyä enemmän kun tarpeeks ja vois alkaa sijoitella sitä ja ostaa pulaan jääneiltä taloja ja maatiloja ym.
   No, pian varmaan joku alkaisi tulla katkeraks ja pitäisi varmistaa ettei saa nyrkkiä naamaan tai kuulaa kalloonsa… pitäisi olla omat agentit jotka käy hoitamassa nää katkeroituneet uhkailijat ja sit vielä oma media jossa kerrottaisi että kaveri oli saanut rytmihäiriön ja löytyi kuolleena… joo, ja tietty sit vielä olis hyvä jos noi tuomaritkii olisi omia ja hyvää korvausta vastaan junailis noi oikeusjututkii niin ku pitää… heh-heh…”

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. Juutalaisten sionistien pitäisi pitää suunsa pienemmällä kansallissosialismin rotuagendaa arvostellessaan ja katsoa peiliin, sanoo Gilad Atzmon
  Jerusalem Post kertoi eilen Stanfordin yliopiston tutkijoiden tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin värillisten amerikkalaisjuutalaisten kokemuksia. Uusi raportti nimeltä Beyond the Count paljasti laajamittaista ja järjestelmällistä rotuun perustuvaa syrjintää ja tarkkailua juutalaisessa yhteiskunnassa.
  Tiedot keräsi Stanfordin yliopistossa monirotuinen tutkijaryhmä, ja tutkimukseen osallistui yli 1118 vastaajaa. Se paljasti, että ”noin 80 prosenttia vastaajista sanoi, että he olivat ’kokeneet syrjintää’ juutalaisissa ympäristöissä, mukaan lukien synagogat, seurakunnat ja juutalaiset hengelliset yhteisöt”.
  ”Lisäksi vastaajat ilmoittivat, että he olivat aiemmin kokeneet lisääntynyttä tietoisuutta siitä, miten muut suhtautuvat heihin joko heidän rotunsa tai juutalaisuutensa vuoksi.” Jotkut osallistujat myönsivät, että heidän oli ”vaikeampi elää identiteettinsä rinnakkain pääasiassa valkoisten juutalaisten tiloissa kuin mustien alkuperäisväestön tiloissa.” Lisäksi 44 prosenttia kertoi muuttaneensa pukeutumistaan tai puhetapaansa valkoisten juutalaisten tiloissa, ja 66 prosenttia tunsi olevansa ”ajoittain irti juutalaisesta identiteetistään”.
  En uskaltaisi pyytää juutalaisia tai ketään muutakaan muuttumaan, muuttumaan suvaitsevaisemmiksi tai harmonisemmiksi, sillä se ei ole minun elämäntehtäväni. … Odotan vain, että juutalaiset yleensä ja juutalaiset instituutiot (kuten ADL tai AIPAC) erityisesti katsovat kahdesti peiliin ennen kuin saarnaavat meille ”rodusta” yleensä tai valkoisten etuoikeudesta erityisesti
  The Jerusalem Post reported yesterday on a study conducted by researchers at Stanford University that delved into the experiences of American Jews of Color. The new report titled… https://www.deepl.com/Translator
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=240757

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. Tämäkin varmaan näyttelee tärkeää roolia kansallissosialismin tuhoamisessa. Näille oligarkeille mikään muu ei kelpaa kuin schwabilainen superkapitalismi tai neuvostomallinen kommunismi jossa heidän heimo omistaa kaiken ja pahin vaihtoehto on kansallissosialismi.
  Britain’s Wealthiest Plutocrats Are Largely Foreign-Born and Jewish
  The United Kingdom, the nation with the most billionaires per capita, is governed by a largely foreign, heavily Jewish plutocracy.

  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=240801

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 10. Gertrude Steinin monimutkainen maailmankuva
  Nobelin rauhanpalkinto Hitlerille? — Mark Weber

  Gertrude Steinin elämää tutkineet saivat hiljattain hätkähdyksekseen tietää, että vuonna 1938 tunnettu juutalais-amerikkalainen kirjailija oli johtanut kampanjaa, jossa Nobel-komiteaa kehotettiin myöntämään rauhanpalkinto Adolf Hitlerille. Tämän paljasti Gustav Hendrikksen, Nobel-komitean entinen jäsen ja nykyisin Ruotsin Uppsalan yliopiston raamatuntutkimuksen emeritusprofessori, Israelissa ilmestyvässä poliittisessa Nativ-lehdessä. (Asiasta raportoitiin New Yorkin juutalaisyhteisön viikkolehdessä Forwardissa 2. helmikuuta, 14. kesäkuuta ja 25. lokakuuta 1996).

  Hendrikksen, vannoutunut Israelin ystävä, joka on nyt yli 80-vuotias, muistutti, että Nobel-komitea hylkäsi Steinin ehdotuksen ”kohteliaasti mutta päättäväisesti mainiten yhtenä syynä natsihallinnon suhtautumisen juutalaisiin”.

  ”Hitlerin pitäisi saada rauhanpalkinto
  Steinin näennäisen paradoksaaliset näkemykset Hitleristä ja fasismista eivät ole koskaan olleet salaisuus. Jo vuonna 1934 hän sanoi toimittajalle, että Hitlerille pitäisi myöntää Nobelin rauhanpalkinto. ”Sanon, että Hitlerin pitäisi saada rauhanpalkinto, koska hän poistaa Saksasta kaikki kilpailun ja taistelun elementit. Karkottamalla juutalaiset ja demokraattisen ja vasemmistolaisen elementin hän karkottaa kaiken, mikä johtaa aktiivisuuteen. Se merkitsee rauhaa … Tukahduttamalla juutalaiset … hän lopettaa taistelun Saksassa” (New York Times Magazine, 6. toukokuuta 1934).

  Niin hämmästyttävältä kuin se nykyään tuntuukin, vuonna 1938 monet antoivat Hitlerille tunnustusta hänen lukuisista ponnisteluistaan, joilla hän pyrki turvaamaan kestävän rauhan Euroopassa kansojen yhtäläisten oikeuksien pohjalta. Astuttuaan valtaan vuonna 1933 hän onnistui nopeasti luomaan ystävälliset suhteet Puolaan, Italiaan, Unkariin ja useisiin muihin Euroopan valtioihin. Saksan johtaja teki lukuisia aloitteita jännitteiden vähentämiseksi Euroopassa ja esitti yksityiskohtaisia ehdotuksia suurvaltojen keskinäisistä asevarustelun vähennyksistä.

  ’Hitler Ought to Have the Peace Prize’

  Stein’s seemingly paradoxical views about Hitler and fascism have never been a secret. As early as 1934, she told a reporter that Hitler should be awarded the Nobel peace prize. ”I say that Hitler ought to have the peace prize, because he is removing all the elements of contest and of struggle from Germany. By driving out the Jews and the democratic and Left element, he is driving out everything that conduces to activity. That means peace … By suppressing Jews … he was ending struggle in Germany” (New York Times Magazine, May 6, 1934).
  As astonishing at it may seem today, in 1938 many credited Hitler for his numerous efforts to secure lasting peace in Europe on the basis of equal rights of nations. After assuming power in 1933, he succeeded in quickly establishing friendly relations with Poland, Italy, Hungary, and several other European nations. Among his numerous initiatives to lessen tensions in Europe, the German leader offered detailed proposals for mutual reductions of armaments by the major powers.
  https://www.deepl.com/Translator
  http://www.ihr.org/jhr/v16/v16n5p22_Weber.html

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
  1. ”…monet antoivat Hitlerille tunnustusta hänen lukuisista ponnisteluista, joilla hän pyrki turvaamaan kestävän rauhan Euroopassa kansojen yhtäläisten oikeuksien pohjalta.”
   Pitää muistaa että kansallissosialistit kuten nyt talebaanit ovat olleet voimakkaan sionistimedian propagandan uhreina ja siksi tämä ’rauhaa rakentava puoli’ on monille tuntematon. Tosiasia kuitenkin on että talebaanit tuovat rauhan maahan ja kenties vielä Lähi-idän ruutitynnyriinkin kun ovat lupautuneet puolustamaan myös palestiinalaisten oikeuksia. He aloittavat maan Nato-vaurioiden korjaamisen ja yhdessä Kiinan ja Venäjän tai SCO:n kanssa rakentamaan tasapainosta ja rauhallisempaa Euraasiaa josta Usa ei enää löydä uusia Osama bin Ladeneita.
   Tiedä vaikka joku vielä ehdottaa heillekin rauhan Nobelia…

   Afganistan: Kahden pahan joukosta suurempi on kaatunut
   https://nationalvanguard.org/2021/08/afghanistan-the-greater-of-two-evils-has-fallen/

   Islamilaisessa maailmassa tiedetään laajalti, että länsimainen sivilisaatio on romahduksen partaalla. Nykyään Euroopan entiset suurvallat – ja toisen maailmansodan kuuman vaiheen päätyttyä Yhdysvallat – ovat vain pelkkiä varjoja loistavasta menneisyydestään. Niiden teknologisen ja taloudellisen ylivoiman haastavat ja lähes ylittävät nyt nousevat Aasian kansat, joita johtaa rodullisesti ja kulttuurisesti homogeeninen Kiina. Länsivallat eivät uskalla toimia edes omien etujensa mukaisesti, ja ne ovat vain juutalaisten palkkasotureita, jotka sotivat maailmalla heidän Nwo-agendan puolesta.

   Talebanien taistelussa ei ole ensisijaisesti kyse poliittisesta vallasta tai jostakin hullusta uskonnollisesta vakaumuksesta, kuten juutalaiset tiedotusvälineet esittävät. Sen ytimessä on kyse itsemääräämisoikeudesta ja rodullisesta selviytymisestä. Se on henkinen taistelu valon ja Elämän voimien ja hajoamisen voimien välillä (taistelu maan sisäisen eheyden ja oman kulttuurin puolesta). Koska afganistanilaiset ovat olleet alttiina länsimaiselle medialle ja propagandalle kahdenkymmenen vuoden miehityksen ajan, he ovat saaneet hyvin selkeän kuvan siitä rappeutuneesta, rumasta ja häiritsevästä yhteiskunnasta, jonka heidän valloittajansa halusivat heistä tehdä. Länsimaisten ”herännäisten” arvojen edistäminen, jotka vastustavat luonnonjärjestystä ja pyrkivät tuhoamaan muinaiset ja pyhät perinteet, teki selväksi, että Afganistanin loppupelinä oli tulla samanlaiseksi sieluttomaksi ja helvetilliseksi yhteiskunnaksi, jonka juutalaiset yliherrat perustivat tänne ja jota he ylistävät ihmiskunnan historian huipuksi. Afganistanin kansa, joka on edelleen vahvasti juurtunut perinteisiinsä, hylkäsi tämän vision; talebanit ovat tämän jyrisevän ”Ei!” fyysinen ilmentymä.
   Me valkoiset miehet ja naiset, joilla on arjalaista verta ja eurooppalaista syntyperää, olemme joutuneet hyvin samanlaiseen kamppailuun. Pyhiä perinteitämme pilkataan ja marginalisoidaan. Rajojamme häivytetään. Rikkautemme annetaan vapaasti ansaitsemattomille. Meistä ollaan sukupolvi ja ihminen kerrallaan tekemässä sielutonta massaa, jolla ei ole menneisyyttä, tulevaisuutta eikä tarkoitusta. … Voimme nähdä todisteen tästä joka kerta, kun lähdemme kotoa ja katsomme, mitä monista kansalaisistamme on tullut: kaksitoistavuotias tyttö, joka on pukeutunut prostituoiduksi; sairaalloisen lihava nelikymppinen rampa, joka syö pikaruokaa; hedelmätön feministinen vauvantappaja; rotusekoittajahuora, jonka kohdusta on tullut hauta omille lajitovereilleen; ”transsukupuolinen” ihmisparodia, ja niin edelleen ja niin edelleen.
   Talebanit – muutama tuhat taistelijaa, jotka oli aseistettu käytöstä poistetuilla aseilla – vastustivat länsimaiden yhdistettyä voimaa ja voittivat.
   Talebanit olivat monista puutteistaan huolimatta paljon lähempänä tervettä ja luonnollista elämän- ja yhteiskuntanäkemystä kuin juutalaismieliset ”demokraattiset” miehittäjät ja talebanien voitto ylivoimaisesta vihollisesta on hyvin inspiroiva., sanoo artikkelin kirjoittaja. — enemmän linkistä
   https://www.deepl.com/Translator

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. Tätä saattoi epäilläkin … kun tietää kuka käsikirjoituksen kirjoittaa. Mikä on todellisuus Talibanin voiton takana? … näinkö Bidenin ’deep-state neokonnat’ toteuttavat pankkiiri-mafian agendaa valkoisen miehen ja kulttuurin tuhoamista
    Bigfootin kommentti jo enteili tätä … ”Cromwellin päivistä lähtien, ja jopa ennen häntä, on ollut vain yksi valtakunta, The Empire of Finance, rahoitusimperiumi, joka on naamioitunut poliittiseksi valtakunnaksi, koska sen strategia on maailmanlaajuinen.” … Der Untergang des Abendlandes etenee hyvää vauhtia
    6 Questions we NEED to ask about Afghanistan
    1. DID THE TALIBAN REALLY JUST WIN?
    Firstly, let’s be clear, the US has not “pulled out” of Afghanistan, not in the true sense of the phrase. They still reserve the right to bomb the place. There are still private contractors in the country. And the Pentagon are already booking their return tickets.
    1. VOITTIVATKO TALEBANIT TODELLA?
    Ensinnäkin on tehtävä selväksi, että Yhdysvallat ei ole ”vetäytynyt” Afganistanista, ei sanan varsinaisessa merkityksessä. He pidättävät edelleen oikeuden pommittaa paikkaa. Maassa on edelleen yksityisiä urakoitsijoita. Ja Pentagon varaa jo paluulippujaan.
    So, what’s REALLY going on? Is the apparent Taliban “victory” masking the true narrative?
    Kit Knightly
    PÄÄTELMÄ
    Yhteenvetona Yhdysvaltain Afganistanista vetäytymistä koskevasta virallisesta kertomuksesta:

    Trump allekirjoitti yli vuosi sitten Talebanin kanssa sopimuksen vetäytymisestä maasta ja 5000 vangin luovuttamisesta.
    Vaikka Yhdysvaltojen ”vetäytyminen” oli yli vuoden ajan suunniteltu, se oli kaoottista ja sotkuista.
    Yhdysvallat jätti vahingossa jälkeensä aseita, helikoptereita, ampumatarvikkeita ja panssariajoneuvoja, jotka Taleban otti haltuunsa.
    Yhdysvallat jätti vahingossa jälkeensä 5000 vankia, jotka Taleban vapautti.
    Ilman Yhdysvaltojen tukea Afganistanin armeija, joka on Talebania suurempi ja tehokkaampi, lakkasi ampumatta laukaustakaan, ja Taleban otti koko maan hallintaansa alle viikossa.
    Vaikka talebanit lopettivat heroiinikaupan ennen Yhdysvaltojen hyökkäystä, he aikovat nyt jatkaa sitä ja jopa lisätä sen tuotantoa.
    Uskotteko tätä tarinaa? Onko se lainkaan uskottava?

    Älkää välittäkö tiedotusvälineiden äänistä ja raivosta. Lehdistö on kuin katutaikuri: jos haluatte ymmärtää, mitä he aikovat tehdä, teidän on katsottava hänen heiluttavan kätensä ohi ja katsottava sitä, joka on hänen selkänsä takana.

    Ainakin minusta vaikuttaa melko ilmeiseltä, että Yhdysvallat antoi Talebanille aseita ja ajoneuvoja vastineeksi lupauksesta jatkaa heroiinin tuotantoa (ja ehkä pääsystä mineraalikaivoksiin, siitä ei ole vielä tietoa).

    Samaan aikaan täysin keinotekoisen ”kaaoksen” seurauksia käytetään pelkopornon liekkien lietsomiseen. Edistetään turvapaikanhakijoiden aiheuttamaa eripuraa ja levitetään paniikkia terrorismista.

    Lyhyesti sanottuna Afganistanin tarina, sellaisena kuin valtavirran lehdistö siitä kertoo, on kieroutunut epälooginen sekasotku, jonka tarkoituksena on tarjota polttoainetta tuleville valvontakertomuksille.
    …mikä on melko lailla totta kaikesta uutisoinnista näinä päivinä.
    https://off-guardian.org/2021/08/17/6-questions-we-need-to-ask-about-afghanistan/

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Kuten sanotaan, jonkin ilmiön sisään ei pääse, ennen kuin siitä astuu kokonaan ulos.
     Pakko myöntää että totuus ’cia-islamista’ ei valkene ellei astu ulos valtamedian aivopesusta. Talebania Illuminaatti (Pankkiiri-mafian) on käyttänyt oman agendansa palveluksessa ja sille luovutettiin nyt valta Afganistanissa. Oleellista jatkossa varmaan on miten ja millaisena se säilyttää suhteensa sitä rahoittaneeseen tahoon Kiinan johtaman SCO:n noustessa Euraasian politiikan suunnan määrääväksi voimaksi. Perustellusti voi uskoa että suhde muuttuu tai jopa katkeaa kun T joutuu rakentamaan maataan SCO:n kanssa silkkitie-projektin ehdoilla.
     Al Qaida = Taliban
     https://mvlehti.net/2021/08/19/lavastettua-valtioterrorismia-afganistanissa-valta-siirrettiin-lannen-hallitsemalle-cia-talibanille-paakirjoitus/
     On ymmärrettävä, että ei ole olemassa todellista eroa mujahediinien, al-qaidan, ISIS:n ja tämän kautta myöskään Talibanin välillä. Kaikissa näissä on ideologiselta perusteelta kysymys äärimieliseen ajatteluun aivopestyn sunnimuslimiväestön uskonnollisesta pyrkimyksestä perustaa sharia-lakia noudattava islamistinen kalifaatti, emiraatti tai jokin vastaava ylikansallinen muslimien ylin hallintovalta. Kaiken takana on lännen tukemat sunnimonarkiat, tiedustelupalvelut ja niitä hallitseva eliitti.

     Valheellisilla 9/11-iskuilla käynnistetty ”sota terrorismia vastaan” ja kuvitteellisen al-qaida-myytin luominen on ollut läntisen aivopesun perusta, jolla päättymättömät geopoliittiset sodat on perusteltu. Realiteetti kuitenkin on, että ei ole olemassa mitään al-qaidaa, eikä ole koskaan ollutkaan:
     On CIA, Mossad, MI6, ja myös suomalainen Supo. Nämä lännen koalition salaiset palvelut ovat agentteineen suurin ja hallitseva valtioterrorismin järjestö maailmassa, joka ei myöskään salli yksityistä kilpailua.
     Talibanin joukot johti pääkaupungin verettömään valtaukseen Yhdysvalloille tuttu ääri-islamistien komentaja-agentti Gholam Ruhani, joka oli myös kuusi vuotta internoituna Guantanamon leirillä. Hän johti joukot Kabulissa presidentin palatsiin viime sunnuntaina ja lähetti samalla viestin maailmalle, että ”tehtävä on suoritettu”.

     Plusääni(0)Miinusääni(1)
     1. Talebaanista ja Afganistanin tilanteesta kiinnostuneelle hyvää tietoa täältä. https://www.deepl.com/Translator kääntää myös suomeksi – ja hyvin
      Kuusi asiaa, jotka sinun on tiedettävä Afganistanista ja Talebanista
      Ongelmia on edessä . Suuria ongelmia. Myrsky on vasta alkanut.
      https://www.darkmoon.me/2021/six-things-you-need-to-know-about-afghanistan-and-the-taliban/#comments
      Valitettavasti mekin olemme tähän soppaan lusikkamme pistäneet.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 11. @Taleban ja pankkimafia
  19.8.2021 at 15.05: ”Oleellista jatkossa varmaan on miten ja millaisena se säilyttää suhteensa sitä rahoittaneeseen tahoon Kiinan johtaman SCO:n noustessa Euraasian politiikan suunnan määrääväksi voimaksi. Perustellusti voi uskoa että suhde muuttuu tai jopa katkeaa kun T joutuu rakentamaan maataan SCO:n kanssa silkkitie-projektin ehdoilla.”

  Mikä on todellisuus Talibanin voiton takana? … näinkö Bidenin ’deep-state neokonnat’ toteuttavat pankkiiri-mafian agendaa valkoisen vallan kaatamiseksi? Onko totuus kuitenkin se että taas Nwo-mafia kusetti valkoista miestä Afaganistanissa?

  Kuka kusetti ja ketä, pian se nähdään.
  Pepe Escobar, yksi parhaiten Aasian asioista perillä olevista, valistaa meitä kuinka Venäjä ja Kiina ohjaavat nyt Talebanin integroitumista Euraasian silkkitie-projektiin ja ylipäätään Afganistanin tilannetta josta tavoilleen uskollinen länsimedia ei kerro muuta kuin valhetta valheen perään
  How Russia-China Are Stage-Managing the Taliban
  PEPE ESCOBAR • AUGUST 18, 2021
  Talebanien ensimmäinen lehdistötilaisuus tämän viikonlopun Saigonin hetken geopoliittisen maanjäristyksen jälkeen, jonka piti tiedottaja Zabihullah Mujahid, oli jo itsessään käänteentekevä.

  Kontrasti ei voisi olla jyrkempi kuin Talebanin Islamabadin suurlähetystössä 9/11-tapahtuman jälkeen ja ennen Yhdysvaltojen viime pommitusten alkua pidettyjä lehdistötilaisuuksia, mikä osoittaa, että kyseessä on täysin uusi poliittinen tosiasia.

  Jotkin asiat eivät kuitenkaan koskaan muutu. Englanninkieliset k(v)äännökset ovat edelleen hirvittäviä.

  Tässä on hyvä yhteenveto Talebanin keskeisistä lausunnoista, ja tässä (venäjäksi) on hyvin yksityiskohtainen yhteenveto.
  Nämä ovat keskeisimmät asiat.

  —Naisille ei ole ongelma saada koulutusta aina korkeakouluun asti ja jatkaa työntekoa. Heidän on vain käytettävä hijabia (kuten Qatarissa tai Iranissa). Burkaa ei tarvitse käyttää. Talebanit vaativat, että ”kaikki naisten oikeudet taataan islamilaisen lain rajoissa”.
  —Islamilainen emiraatti ”ei uhkaa ketään” eikä kohtele ketään vihollisena. Ratkaisevaa on, että kostosta – joka on pashtunwali-koodin olennainen osa – luovutaan, ja se on ennennäkemätöntä. Tulee yleinen armahdus – myös entisen Natoon liittyneen järjestelmän palveluksessa olleille ihmisille.
  —Ulkomaisten suurlähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen turvallisuus ”on etusijalla”. Talebanien erityiset turvallisuusjoukot suojelevat sekä Afganistanista lähteviä että sinne jääviä.
  —Muodostetaan vahva osallistuva (kaikki kattava) islamilainen hallitus. ”Osallistuva” tarkoittaa naisten ja shiiojen osallistumista.
  —Ulkomaiset tiedotusvälineet jatkavat toimintaansa häiriöttä. Taleban-hallitus sallii julkisen kritiikin ja keskustelun. Mutta ”sananvapauden Afganistanissa on oltava islamilaisten arvojen mukaista”.
  —Talebanien islamilainen emiraatti haluaa tunnustusta ”kansainväliseltä yhteisöltä” – koodi Natolle. Euraasian ja globaalin etelän ylivoimainen enemmistö tunnustaa sen joka tapauksessa. On olennaista huomata laajenevan SCO:n – Iranista on tulossa täysjäsen, Afganistan on tarkkailija – tiiviimpi yhdentyminen ASEANin kanssa: Aasian ehdoton enemmistö ei aio karttaa Talebania.
  —Muistutettakoon myös, että he totesivat, että Taleban valloitti koko Afganistanin vain 11 päivässä: se on melko tarkkaa. He korostivat ”erittäin hyviä suhteita Pakistaniin, Venäjään ja Kiinaan”. Talebaneilla ei kuitenkaan ole virallisia liittolaisia, eivätkä he kuulu mihinkään sotilaallis-poliittiseen blokkiin. He eivät todellakaan ”anna Afganistanin muuttua kansainvälisten terroristien turvasatamaksi”. Se on koodi ISIS/Daeshille. — (Kysymys: miksi meille välitetään aivan päinvastainen kuva asioista? Miksi pakolaisvirrat länteen, mitä ja ketä ne palvelevat? Vastaus on helppo: Illuminaattia, Pankkiiri-mafiaa ja sen lakeijoiden Nwo-agendaa, The Empire of Finance, Rotsild-Rokkefeller-rahoitusimperiumia, joka on naamioitunut poliittiseksi instrumentiksi.)

  Oopiumin ja heroiinin keskeisestä kysymyksestä: Taleban aikoo kieltää niiden tuotannon. Käytännössä CIA:n heroiinilinja on siis kuollut.

  Vaikka nämä lausunnot ovatkin kulmakarvoja kohottavia, Taleban ei edes mennyt yksityiskohtiin talouden/infrastruktuurin kehityssopimuksista – sillä he tarvitsevat paljon uutta teollisuutta, uusia työpaikkoja ja parempia Euraasian laajuisia kauppasuhteita. Siitä ilmoitetaan myöhemmin.

  Venäjä on kaveri
  Terävät yhdysvaltalaiset tarkkailijat huomauttavat, puoliksi vitsillä, että talebanit vastasivat vain yhdessä istunnossa enemmän Yhdysvaltain tiedotusvälineiden esittämiin todellisiin kysymyksiin kuin Yhdysvaltain presidentti tammikuun jälkeen.

  Tämä ensimmäinen lehdistötilaisuus paljastaa, miten talebanit omaksuvat nopeasti Moskovasta ja Pekingistä saadut olennaiset PR- ja tiedotusvälineiden oppitunnit, korostavat etnistä sopusointua, naisten asemaa ja diplomatian roolia sekä purkavat yhdellä liikkeellä taitavasti koko Nato-maissa riehuvan hysterian.

  Seuraava pomminomainen askel PR-sodissa on katkaista tappava, todisteeton Taleban-9/11-yhteys; sen jälkeen ”terroristijärjestö”-leima katoaa, ja Taleban poliittisena liikkeenä on täysin oikeutettu.

  Moskova ja Peking järjestävät huolellisesti Talebanin paluuta alueelliseen ja maailmanlaajuiseen geopolitiikkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että viime kädessä SCO on koko prosessin ohjaaja, joka soveltaa ministerien ja johtajien kokousten jälkeen saavutettua yhteisymmärrystä, joka johtaa ensi kuussa Dushanbessa pidettävään erittäin tärkeään huippukokoukseen.

  Sekä Moskovalla että Pekingillä ei ole harhakuvitelmia siitä, että länsi käyttää jo nyt hybridisodan taktiikoita häpäistäkseen ja horjuttaakseen hallitusta, jota ei ole vielä edes muodostettu ja joka ei ole edes aloittanut toimintaansa. Ei ihme, että kiinalaiset tiedotusvälineet kuvaavat Washingtonia ”strategiseksi roistoksi”.

  Olennaista on se, että Venäjä ja Kiina ovat paljon edellä ja käyvät rinnakkaista diplomaattista vuoropuhelua Talebanin kanssa. On aina tärkeää muistaa, että Venäjällä asuu 20 miljoonaa muslimia ja Kiinassa ainakin 35 miljoonaa. Näitä kutsutaan tukemaan Afganistanin jälleenrakentamisen valtavaa hanketta – ja koko Euraasian uudelleenintegroitumista.

  Kiinalaiset näkivät mitä on tuleva
  Kiinan ulkoministeri Wang Yi näki tulevan jo viikkoja sitten. Tämä selittää Tianjinissa heinäkuun lopulla pidetyn kokouksen, jossa hän isännöi mullah Baradarin johtamaa korkean tason Taleban-valtuuskuntaa ja antoi heille tosiasiassa täydellisen poliittisen legitimiteetin. Peking tiesi jo Saigonin hetken olevan väistämätön. Näin ollen lausunnossa korostetaan, että Kiina odottaa ”olevansa tärkeässä asemassa Afganistanin rauhanomaisen sovinnon ja jälleenrakentamisen prosessissa”.

  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Kiina on Afganistanin kumppani infrastruktuuri-investoinneissa Pakistanin kautta ja sisällyttää sen laajennettuun Kiinan ja Pakistanin talouskäytävään (CPEC), jonka on määrä monipuolistaa yhteyksiä Keski-Aasiaan. Uusi Silkkitie -käytävä Xinjiangista Gwadarin satamaan Arabianmerellä haarautuu: ensimmäinen graafinen esimerkki on Kiinan rakentama erittäin strateginen Peshawarin ja Kabulin välinen valtatie.

  Kiinalaiset ovat myös rakentamassa päätietä geologisesti upean, aution Wakhanin käytävän halki läntisestä Xinjiangista aina Badakhshanin maakuntaan asti, joka on nyt muuten täysin Talebanien hallinnassa.

  Vaihtokauppa on melko yksinkertainen: Talebanien ei pitäisi sallia Itä-Turkestanin islamilaiselle liikkeelle (ETIM) turvasatamaa eikä sekaantumista Xinjiangiin.

  Kauppa- ja turvallisuuskombinaatio näyttää yleisesti ottaen voittajalta. Emmekä edes puhu tulevista sopimuksista, joiden avulla Kiina voi hyödyntää Afganistanin valtavia mineraalivaroja.

  Jälleen kerran kokonaiskuva on kuin Venäjän ja Kiinan ’korkkiruuvi’, joka on yhteydessä kaikkiin valtioihin ja Pakistaniin ja joka laatii kattavan pelisuunnitelman/tietä Afganistaniin. Talebanit näyttävät monissa yhteyksissään sekä venäläisiin että kiinalaisiin ymmärtäneen täysin, miten he voivat hyötyä roolistaan uudessa suuressa pelissä.

  Laajennettu uusi pahan akseli
  Odotettavissa on, että Kiina on yksi ensimmäisistä valtioista, joka tunnustaa virallisesti Afganistanin islamilaisen emiraatin Turkin ja myöhemmin Venäjän ohella. Olen jo viitannut siihen, että on tulossa uusi pahan akseli: Pakistan-Taleban-Kiina. Akseli laajenee väistämättä myös Venäjä-Iraniin. Entä sitten? Kysykää mullah Baradarilta: hän ei välitä siitä yhtään.
  Näin siis Pepe Escobar
  https://www.unz.com/pescobar/how-russia-china-are-stage-managing-the-taliban/
  https://www.deepl.com/Translator

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
  1. Valta pitää ansaita, ei ottaa. Sitä mieltä on Kiinan johtaja Xi Jinping. Siksi Kiina menestyy. Se osaa yhteistyön taidon.
   https://www.globaltimes.cn/page/202104/1222331.shtml
   Hyvä kommentti:
   ”Kiina ja Iran ovat suuria voittajia. Kiinalaiset louhivat Afganistanin rikkaat mineraalivarannot ja rakentavat öljyputken Iraniin. Talebanit saavat osuutensa ja pitävät rauhan yllä. Samoin tekevät useimmat Afganistanin sotapäälliköt.
   Toivotaan heidän kaikkien vuoksi, että he pääsevät kunnolliseen kompromissiin, jossa kunnioitetaan islamin eri tulkintoja ja sallitaan samalla riittävästi heimo- ja alueellista autonomiaa, jotta he voivat olla kunnolla johtava keskus, kuten entisaikojen monarkiat ja heimojen liitot.

   Todellinen jännitysmomentti tässä on varmaan se, miten Kiinan, Iranin, Venäjän, Intian ja Pakistanin vaikutusvalta uudessa hallituksessa auttaa vakauttamaan sitä tarjoamalla investointeja jne. ja asettamalla vain mielekkäitä sosiaalipoliittisia vaatimuksia.
   Niin kauan kuin talebanit ovat oppineet jotain, ja näyttää siltä, että he ovat oppineet, heidän pitäisi pystyä ohjaamaan tämä laiva turvallisempaan satamaan.

   Venäjällä ei ole mitään voitettavaa eikä menetettävää. Pakistan ja Intia voisivat hyötyä, jos Turkmenistanista lähtevän putken sallittaisiin kulkea Afganistanin kautta Pakistaniin ja Intiaan.
   Ne voittavat ja ovat kiinnostuneita rauhan säilyttämisestä alueella, ja talebanit sopivat hyvin tähän pyrkimykseen.”

   China and Iran will be the big winners. The Chinese will mine the rich mineral deposits of Afghanistan and build an oil pipeline to Iran. The Taliban will get a cut and keep the peace. The same will be done by most of the Afghan warlords.
   Honestly, for all their sake, I hope they come to a decent compromise that both respects various interpretations of Islam while allowing for enough tribal and regional autonomy for their to be a decently manager center, like the Monarchies and Tribal confederations of old.
   I guess the real kicker here will be how Chinese, Iranian, Russian, Indian and Pakistani influence within the new government helps stabilize it through offers of investment, etc., with only tasteful socio-political demands.
   So long as the Taliban have learned something, and it seems they might have, they’ll should be able to guide this ship to a safer port.
   Russia has nothing to gain or lose. Pakistan and India could benefit if a pipeline from Turkmenistan is allowed to pass through Afghanistan to Pakistan and India.
   All of them win and have an interest in keeping peace in the region and the Taliban are well suited to that endeavor.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Illuminaatti/Pankkiiri-mafia on kaapannut vallan ansaitsematta sitä. Se orjuuttaa ihmiskuntaa velalalla päämääränään koko ihmiskunnan alistaminen oman valtansa alle.
    Kansallissosialismi taisteli tätä pankkiiri-mafian valtaa vastaan ja siksi se piti tuhota. Valkoinen rotu ei vielä silloin ymmärtänyt omaa tulevaa kohtaloaan kun ryhtyi taistelemaan yhdessä sionistien kanssa kansallissosialistista Saksaa vastaan ja tuhoamaan sitä.

    Pankkijärjestelmä on avain orjuuteemme
    Henrymakow.com – elokuu 22, 2021
    (Raha on vain Rothschildien pitämä tilikirja. Toisinaan he tuottavat valuuttaa, jotta se näyttäisi todelliselta).
    Paras analogia ”rahalle” on sähkö.
    Se antaa yhteiskunnalle voimaa.
    Keskuspankit hallitsevat sähköverkkoa.
    ”Valuutta” on virta.
    Ei voi olla mitään perustavanlaatuista parannusta
    ennen kuin keskuspankki kansallistetaan.
    Ja se ei todennäköisesti tapahdu niin kauan kuin
    kun sen kätyrit hallitsevat kaikkea.
    Raha on mielipeliä
    ”…He loivat luottorahaa tarkoituksenaan tehdä sen määrästä lähes ääretön.
    …se on abstraktio, ajatusolento, luku, numero, luotto, usko….”
    The Banking System is Key to Our Servitude
    Henrymakow.com – Aug 22, 2021

    (Money is just a ledger kept by the Rothschilds. Occasionally they will produce currency to make it seem real.)
    The best analogy for “Money” is electricity.
    It powers society.
    Central banks control the electrical grid.
    “Currency” is the current.
    There can be no fundamental improvement
    until the central bank is nationalized.
    And that is not likely to happen as long
    as its minions control everything.
    Money is a Mind Game
    “…They created credit money with a view to making its volume close to infinite.
    …it is an abstraction, a being of thought, a figure, number, credit, faith….”
    https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=167586

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 12. Vaikka Hitleriä syytetään juutalaisten tappajaksi niin totuus silti on että hän saattoi ymmärtää heitä jopa liikaa ja siksi Kansallissosialistinen Saksa, joka oli Hitlerin johdolla noussut ww1 ja Versaillesin alennustilasta vahvaksi ja menestyväksi valtioksi, teki ehkä jopa virheen ryhtyessään yhteistyössä maan ja diaspora sionistien kanssa häätämään talmud-uskonsa vangiksi jääneitä, kansallissosialismiin sopeutumattomia ja sitä vastaan sodan julistaneita juutalaisia pois Saksasta Palestiinaan. Näin sionistit saivat H:ltä apua omaan Israel-projektiinsa jota nyt on laajennettu Suur-Israel projektiksi (’Niilistä Eufratiin’) ja joka Israel Shamirin mukaan on laajentunut Nwo-projektiksi.
  https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815

  Israelin sionistisen kertomuksen korjaaminen
  Sionistisen historianuudistuksen mukaan palestiinalaiset alkoivat yhtäkkiä ja järjettömästi hyökätä Palestiinan juutalaisväestön kimppuun vuosina 1920-1947, kun juutalaiset vain puolustivat itseään. Suurin osa Palestiinan juutalaisista vuonna 1920 ei kuitenkaan ollut juutalaisia, jotka olivat asuneet siellä vuosisatojen ajan; ylivoimainen enemmistö oli hiljattain muuttaneita eurooppalaisia sionisteja, joiden ensisijainen tavoite oli juutalaisvaltion perustaminen.
  Vuonna 1917 annettua Balfourin julistusta seuranneella vuosikymmenellä Palestiinaan muutti Euroopasta yli 100 000 juutalaista, ja vuoteen 1948 mennessä heitä oli jo puoli miljoonaa. Monet näistä eurooppalaisista juutalaisista eivät muuttaneet Palestiinaan elääkseen sopusoinnussa arabienemmistön kanssa, vaan auttaakseen sionistien tavoitetta perustaa juutalainen valtio, jossa olisi juutalainen enemmistö. Sionistijohtajien vuosien 1920 ja 1948 välisenä aikana antamista lausunnoista on lukemattomia merkintöjä siitä, että kaikki arabit olisi poistettava ”Israelin maasta”, jotta juutalaisesta enemmistöstä koostuva juutalaisvaltio olisi elinkelpoinen.
  Israelin arkistoista 1980-luvun lopun jälkeen esiin tulleet asiakirjat ovat saaneet monet israelilaiset historioitsijat kyseenalaistamaan pitkään vallinneen sionistisen kertomuksen Israelin valtion perustamisesta. Näihin asiakirjoihin kuuluvat Israelin ”itsenäisyyssankarin” ja ensimmäisen pääministerin David Ben-Gurionin päiväkirja ja kirjeet sekä muiden merkittävien sionistijohtajien kirjoitukset ja sotilaskäskyt 1930- ja 1940-luvuilta. Näistä asiakirjoista käy selvästi ilmi, että sionistien tavoitteena oli jo kauan ennen vuotta 1948 poistaa arabiväestö Palestiinasta ja luoda juutalaisvaltio, jossa on juutalainen enemmistö.
  Näiden asiakirjojen ansiosta, jotka vahvistavat palestiinalaispakolaisten vuosien varrella antamat lukemattomat suulliset kertomukset pakkokarkotuksesta, tiedämme nyt, että yli 700 000 palestiinalaispakolaista ei hylännyt maataan vapaaehtoisesti, kuten sionistien kertomus antaa meidän uskoa. Näistä asiakirjoista käy ilmi, että palestiinalaisarabien pakkokarkotus alkoi kuusi kuukautta ennen kuin Israel julistautui itsenäiseksi ja sen arabinaapurit lähettivät armeijansa (aiemmin arabivapaaehtoiset olivat taistelleet palestiinalaisten kanssa). Ja erityisesti, että surullisen kuuluisa Dalet-suunnitelma käynnistettiin kuusi viikkoa ennen vuoden 1948 ”itsenäisyyssodan” alkamista. Suunnitelmassa vaadittiin palestiinalaisten järjestelmällistä karkottamista Israelista, ja siihen viitaten Ben-Gurion kirjoitti, että ”Palestiinan puhdistaminen on edelleen Israelin tärkein tavoite”.
  Sionistisen narratiivin voimakas osa on ollut palestiinalaisten esittäminen terroristeina. Palestiinalaiset ovat eläneet Israelin sotilasmiehityksen alaisuudessa vuodesta 1967 lähtien, ja jotkut heistä ovat ryhtyneet aseelliseen taisteluun vapautumisensa saavuttamiseksi. Vaikka onkin totta, että palestiinalaisryhmät ovat kohdistaneet israelilaisia siviilejä itsemurhapommi-iskujen ja muiden väkivaltaisten tekojen kohteeksi, narratiivi on tehokkaasti esittänyt israelilaiset uhreina ja peittänyt alleen Israelin harjoittaman valtioterrorismin.
  Israelin apulaisulkoministeri Tzipi Hotovely julisti hiljattain: ”Tämä maa on meidän. Kaikki se on meidän. Emme tulleet tänne pyytämään sitä anteeksi.” Hotovely jatkoi viittaamalla Tooraan perustellakseen väitteensä.
  Sionistit ovat tehokkaasti kirjoittaneet Israelin historian uudelleen, ja juuri tämä menneisyyden ja nykyisyyden vääristely on hallinnut Israelin ja Palestiinan välistä kertomusta. On vain käytävä Israelin monissa kansallispuistoissa, jotka on perustettu karkotettujen palestiinalaiskyläläisten maille, jotta ymmärtäisi, missä määrin Israelissa on harjoitettu historian revisionismia. Näissä puistoissa olevat taulut kertovat lukuisista muinaisista ja menneistä sivilisaatioista, jotka ovat eläneet näillä mailla, mutta niissä ei mainita sanaakaan palestiinalaisista, jotka asuivat näillä mailla vain muutama vuosikymmen sitten – ja jotka olivat asuneet näillä mailla yli tuhat vuotta. Mikään ei ole selkeämpi esimerkki siitä, miten sionistinen kertomus ei ole ainoastaan yrittänyt muuttaa historiaa, vaan myös pyyhkiä sen pois.

  Correcting the Zionist Narrative of Israel
  https://www.counterpunch.org/2015/06/19/correcting-the-zionist-narrative-of-israel/

  Myös Saksan rotuhygienia politiikka ärsytti länsimaita ja lopulta syntyi tilanne joka ei ollut enää hallittavissa ja sionistien johtama liittoutuneiden ww2 armeija aloitti sodan ja tuhosi maan eikä suostunut Saksan esittämiin rauhanehtoihin.
  Saksan kansa koki monien miljoonien (10?) ihmishenkien menetyksen ja hirvittävän holokaustin kun monet maan kaupungit siviiliväestöineen pommitettiin maan tasalle.
  Syyt sotaan ja juutalaisvainoon eivät olleet vain saksalaisia kuten on annettu ymmärtää voittajien kirjoittamassa historiassa. Sionistien oma rooli juutalaisvainoissa oli kiistaton kuten Ron Unzin artikkeli yllä kertoo. Päämääränä oli saada (ajaa) hyvin Saksaan sopeutuneet juutalaiset (vain 20% oli halukkaita jättämään Saksan) muuttamaan Palestiinaan asuttamaan perusteilla olevaa Israelin valtiota.
  Tuhotun Saksan raunioille Illuminaatti alkoi pian rakentaa omaa projektiaan, Euroopan unionia. Rakennustyö on yhä meneillään ja tavoite on liittovaltio jossa kansallisvaltiot on tuhottu, väestö sekoitettu ja kalergisoitu (afrikkalaistettu).
  Nyt ollaan jo niin pitkällä että kaikki yritykset vastustaa tätä hanketta kansalaisten toimesta leimataan rasismiksi ja vihapuheeksi josta uhkaa vankeustuomio. Siis oman kansan, rodun ja kulttuurin puolustaminen ei enää ole sallittua kun Eu-mafia rakentaa Eurooppaa mieleisensä kommunistisen sulatusuuni-mallin mukaiseksi.
  Kuinka pitkälle tämä hanke voidaan viedä jää nähtäväksi. Jo nyt on vastarinta kasvanut suureksi kun ihmiset ovat alkaneet ymmärtää mitä eliitti kulissien takana on puuhannut ja puuhaa. Ruotsin kohtalo on varoittava esimerkki siitä mihin omakin maamme on ajautumassa.
  https://www.unz.com/jthompson/costly-immigration/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Jatkona vielä ylläolevaan
   Kansallissosialistinen Saksa olisi voinut – sen sijaan että aloitti vainon – tiukemmin vaatia maan juutalaisiaa ja erityisesti juuri sionisteja sopeutumaan sen maan tapoihin ja kulttuuriin jossa elivät sen sijaan että elivät parasiitteina ja muodostivat ’valtion valtiossa’, oman eristäytyneen ryhmän joka oli lojaali vain omaa heimoaan kohtaan ja vihasi saksalaisia.
   Siis vähän samaan tapaan kuin Venäjä ja Kiina tänään pakottavat omien maidensa muslimi vähemmistön sopeutumaan siihen kulttuuriin johon ovat muuttaneet ja jossa haluavat elää ja toimimaan sen hyväksi eikä sitä vastaan. Luin äskettäin että esim. Putin integroi muslimeja siten että kun sitoutuu palvelemaan maan armeijassa tietyn ajan voi saada Venäjän kansalaisuuden nopeammin. Omaa uskontoa voi silti harjoittaa vapaasti mutta poliittisesti ei voi olla sitä maata vastaan jonne on muuttanut asumaan vaan pitää toimia sen hyväksi kuten omakin kansa.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Kovinkaan moni ei uskalla sanoa julkisesti että Suomi on nykyisen hallituksen aikana, osin juuri sen toimesta, muuttunut fasistiseksi valtioksi.
   Fasismi alkuperäisen määritelmän mukaan tarkoittaa valtiollisen vallan ja taloudellisen vallan epätervettä liittoutumista kansaa vastaan.
   Tuo määritelma fasismista paljastaa ettei kansallissosialistinen Saksa ollut fasistinen maa eikä sitä ole Kiina tai Venäjäkään koska niiden hallinto ei pyri tuhoamaan omaa kansaa kuten kaikkien sionisti- ja v-muurarimafian nwo-kurin alla olevat olevat valtiot tekevät. Koko kansan asia on lähinnä niiden sydäntä. Ne ymmärtävät että vain terve, vahva ja eheä kansa voi selviytyä.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
   1. Putin ei halua toimia fasistisesti vastoin oman kansansa etua kuten oman maamme johto tekee
    Vladimir Putin says he’s not allowing Afghan refugees into Russia
    Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi sunnuntaina, että hänen maansa ei ota vastaan afganistanilaisia pakolaisia, koska hän ei halua olla tekemisissä turvapaikanhakijoiksi naamioituneiden ”militanttien” kanssa.
    Venäjän mahtimies moitti länsimaita siitä, että ne sijoittavat afgaanipakolaisia jopa lähelle hänen rajaansa, kun heidän Yhdysvaltain ja Euroopan viisumeitaan käsitellään.
    ”Tarkoittaako se, että heidät voidaan lähettää ilman viisumia näihin maihin, naapureihimme, vaikka he itse eivät halua ottaa heitä vastaan ilman viisumia?” ”Kyllä.” Putin raivostui venäläiselle TASS-uutistoimistolle. ”Miksi ongelman ratkaisemiseen suhtaudutaan näin nöyryyttävästi?
    Hän sanoi, ettei hyväksy ”taistelijoiden ilmaantumista tänne pakolaisten varjolla”.
    Yhdysvallat on neuvotellut useiden maiden kanssa siitä, että ne ottaisivat ainakin väliaikaisesti vastaan afganistanilaisia, jotka pakenevat maastaan Talebanien vallattua sen nopeasti.
    Ääri-islamilainen ryhmä otti maan hallintaansa sen jälkeen, kun presidentti Biden määräsi Yhdysvaltain joukot vetäytymään 20 vuotta kestäneen läsnäolon jälkeen.
    Venäjän viranomaiset eivät ole osallistuneet pyrkimyksiin evakuoida tuhansia epätoivoisia afganistanilaisia Kabulin lentokentällä, jotka pyrkivät pakenemaan maasta.
    Kreml on pikemminkin ylistänyt Talebania siitä, että se on ”palauttanut järjestyksen” Afganistaniin.
    ”Näemme talibien lausunnot taistelutoimien lopettamisesta, armahduksen kaikille yhteenottoon osallistuneille ja tarpeesta käydä valtakunnallista vuoropuhelua”, Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi. ”Niitä ollaan panemassa täytäntöön.”

    Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)
    Russian President Vladimir Putin said Sunday his country won’t accept Afghan refugees because he doesn’t want to deal with “militants” masquerading as asylum-seekers.
    The Russian strongman slammed Western nations for placing Afghan refugees in countries even near his border while their US and European visas are being processed.
    “Does that mean that they can be sent without visas to those countries, to our neighbors, while they themselves don’t want to take them without visas?” Putin raged to the Russian TASS news agency. “Why is there such a humiliating approach to solving the problem?’
    He said he will not accept “militants showing up here under cover of refugees.”
    https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=241810

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Taliban valmis ottamaan vastaan Euroopasta karkotetut rikolliset Afganistaniin
     Talebanin tiedottaja Zabihullah Mujahid sanoi, että Afganistanin uusi hallitus on valmis ottamaan takaisin afgaanisiirtolaiset Euroopasta, joka koskee myös rikoksista tuomittuja ja karkotettuja.

     Kuten monet muut länsimaat, Ruotsi ja Suomi on Talebanin vallan ottamisen jälkeen lopettanut afgaanisiirtolaisten palautukset ja rikoksista tuomittujen karkotukset takaisin Afganistaniin.
     Taliban kuitenkin sanoo maan uuden hallinnon olevan valmis ottamaan vastaan ​​karkotetut – myös rikoksista tuomitut, sanoi tiedottaja Zabihullah Mujahid Itävallan medialle.
     ”Tuomioistuimen on päätettävä, miten jatketaan niiden kanssa”, Mujahid sanoi.

     Hän korostaa, että Taleban haluaa lopettaa maastamuuton Afganistanista. He haluavat erityisesti afgaaninuorten jäävän auttamaan maan jälleenrakentamisessa.
     https://www.friatider.se/talibanerna-vi-kan-ta-tillbaka-era-kriminella-afghaner

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. Eisenhowerin Reinin ja Niittyjen kuolemanleirit – Dokumenttielokuva
  James Bacque väitti teoksessaan Crimes And Mercies (1997), että yli yhdeksän miljoonaa saksalaista kuoli liittoutuneiden nälänhädän ja karkotuspolitiikan seurauksena toisen maailmansodan jälkeisinä viitenä ensimmäisenä vuotena, mikä on paljon enemmän kuin todellisuudessa ilmoitetut luvut. Etenkin länsimaiden hallitukset salailevat ja kieltävät edelleen, että näitä kuolemantapauksia ylipäätään tapahtui.
  https://www.bitchute.com/video/iyxulYaFW5Mi/
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=242100
  Ketähän E-howeri tässä palveli?

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 14. Meille kerrotaan usein, että Hitler aloitti toisen maailmansodan. Itse asiassa Saksan johtaja ei halunnut eikä valmistautunut yleiseen sotaan vuonna 1939. Hän pyrki vilpittömästi rauhaan Britannian ja Ranskan kanssa. Yhdysvaltain presidentti Franklin Roosevelt rohkaisi salaa Britanniaa, Ranskaa ja Puolaa omaksumaan sotaisan saksalaisvastaisen politiikan ja hylkäämään kaikenlaisen rauhanomaisen ratkaisun Saksan oikeutettuihin epäkohtiin. Britannian ja Ranskan sodanjulistukset Saksaa vastaan muuttivat Saksan ja Puolan välisen rajallisen konfliktin maailmanlaajuiseksi sodaksi.
  [audio src="http://www.ihr.org/sites/default/files/audio/podcasts/The_Mark_Weber_Report-20120307.mp3" /]
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  The Enigma of Hitler
  by Leon Degrelle
  ”Hitler — sinä tunsit hänet — millainen hän oli?” Minulta on kysytty tuota kysymystä tuhat kertaa vuoden 1945 jälkeen, eikä mikään ole vaikeampaa vastata … Hitlerin merkittävin piirre oli aina hänen yksinkertaisuutensa. Kaikkein monimutkaisimmat ongelmat ratkesivat hänen mielessään muutamaan perusperiaatteeseen. Hänen toimintansa suuntautui ajatuksiin ja päätöksiin, jotka kuka tahansa saattoi ymmärtää … Hänen älyllinen uteliaisuutensa oli rajaton. Hän tunsi helposti mitä erilaisimpien kirjoittajien kirjoitukset, eikä mikään ollut liian monimutkaista hänen ymmärrykselleen … Hitlerin tietämyksen yleismaailmallisuus saattaa yllättää tai pahoittaa mielensä niille, jotka eivät ole siitä tietoisia, mutta se on kuitenkin historiallinen tosiasia: Hitler oli yksi tämän vuosisadan sivistyneimmistä miehistä.
  Uskoiko Hitler Jumalaan? Hän uskoi syvästi Jumalaan. Hän kutsui Jumalaa Kaikkivaltiaaksi, kaiken tunnetun ja tuntemattoman hallitsijaksi.
  Propagandistit esittivät Hitlerin ateistina. Hän ei ollut sitä. Hän halveksi tekopyhiä ja materialistisia pappeja, mutta hän ei ollut siinä yksin. Hän uskoi normien ja teologisten dogmien tarpeellisuuteen, joita ilman, kuten hän toistuvasti sanoi, kristillisen kirkon suuri instituutio romahtaisi. Nämä dogmit olivat ristiriidassa hänen älykkyytensä kanssa, mutta hän myös tunnusti, että ihmismielen oli vaikea käsittää kaikkia luomakunnan ongelmia, sen rajatonta laajuutta ja henkeäsalpaavaa kauneutta. Hän myönsi, että jokaisella ihmisellä on hengellisiä tarpeita.
  Yökkösen laulu, kukan kuvio ja väri toivat hänet jatkuvasti takaisin luomakunnan suuriin ongelmiin. Kukaan maailmassa ei ole puhunut minulle yhtä kaunopuheisesti Jumalan olemassaolosta. Hän ei ollut tällä kannalla siksi, että hänet oli kasvatettu kristityksi, vaan siksi, että hänen analyyttinen mielensä sitoi hänet Jumalan käsitteeseen.
  Hitlerin usko ylitti kaavat ja sattumanvaraisuudet. Jumala oli hänelle kaiken perusta, kaiken määrääjä, hänen ja kaikkien muiden kohtalon.
  http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n3p22_Degrelle.html

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Leon Degrellin kirja Hitler Democrat saatavana Amazonilta
   Se, mitä jotkut luulevat ”tietävänsä” Hitleristä ja hänen aikakaudestaan, ei ole lähelläkään totuutta. Hitler Democrat kertoo tarinan toisen puolen niin kuin vain Waffen-SS:n suuri kenraali Leon Degrelle saattoi sen kertoa. Tämä valtava teos on ainutlaatuinen verrattuna mihinkään muuhun toista maailmansotaa – ja Adolf Hitleriä – käsittelevään kirjaan, jota on saatavilla missään muualla tällä hetkellä. The Barnes Review -lehden pitkäaikaiset tilaajat tuntevat kenraali Degrellen merkittävän tarinan. Kun tämä lännen elinvoimainen soturi – paljon palkittu julman itärintaman selviytyjä – kuoli Espanjassa vuonna 1994, hän oli viimeinen elossa oleva toisen maailmansodan suurhahmo, valtiomies ja sotilas (jossain vaiheessa Euroopan nuorin poliittinen johtaja), joka tunsi kaikki Euroopan areenan suuret nimet, kuten Churchillin, Mussolinin, Francon, Lavalin, Petainin ja monet muut, mukaan luettuna tietysti, sanomattakin lienee selvää, itse Adolf Hitler. Itse asiassa Hitler sanoi kerran, että jos hänellä olisi poika, hän haluaisi tämän olevan Leon Degrellen kaltainen. On siis enemmän kuin sopivaa, että eläkkeelle jäänyt belgialaiskenraali työskenteli viimeisinä vuosinaan väsymättä käsikirjoitusten parissa, jotka nykyään muodostavat Hitler Democratin sivut. Tämän 1990-luvun alussa kirjoitetun kirjan alkuperäinen konekirjoitus oli väliaikaisesti kadonnut, mutta sekä Degrellen vaimo Jeanne että kustantaja Willis Carto pitivät yhä hallussaan aiempia luonnoksia joistakin Degrellen kirjoituksista. The Barnes Review -lehden henkilökunta pystyi kirjaimellisesti herättämään Degrellen kadonneen teoksen henkiin vaivalloisen ja huolellisen rekonstruktioprosessin avulla. Ja tänään tämä materiaali ilmestyy ensimmäistä kertaa ”Hitler Democrat” -julkaisussa. Loppujen lopuksi tämä teos ei ole vain monumentaalinen historiateos, todellinen eepos, vaan se on myös omalla tavallaan kunnianosoitus miehelle, joka on sen takana: kenraali Leon Degrelle.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 15. @Tshang
  6.9.2021 at 7.39
  Sinulla perin kummallinen käsitys fasismista. Sen mukaan H (”kansakuntansa sielun ja tahdon ilmaus”) olisi ollut fasisti. Sitä hän oli vain pankkiirimafian ja sen lakeijoiden mielestä.
  Fasismi alkuperäisen määritelmän mukaan tarkoittaa valtiollisen vallan ja taloudellisen vallan epätervettä liittoutumista kansaa vastaan.
  Sellaiseen Putin ei ole syyllistynyt. Päinvastoin, hän on toiminut kansan ja maansa parhaaksi ja on kehittänyt maataan valtavasti terveeseen, ei-fasistiseen suuntaan.
  Pankkiiri- ja finanssimaailman toiminta on selkeästi toimintaa kansaa vastaan. Samoin edustuksellinen kansaa eri leireihin hajottava muka-demokratia, joka ei salli kansanäänestyksiä ja mahdollistaa puolue-eliittien toiminnan kansaa vastaan kuten oman maammmekin nykytila kertoo: kansan tahto ei ole toteutunut.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 16. Sota-ajan ilmakuvat Treblinkasta tuhoavat juutalaisten kuolemanleiri-valheet.
  Wartime Aerial Photos of Treblinka Destroy jewish Death Camp Lies
  Wartime Aerial Photos of Treblinka Cast New Doubt on “Death Camp” Claims
  by Mark Weber and Andrew Allen
  Ei ole olemassa mitään asiakirjanäyttöä siitä, että Treblinka olisi ollut tuhoamiskeskus. Itse asiassa aikalaisasiakirjat viittaavat siihen, että leirillä oli hyvin erilainen tehtävä.
  Tämä artikkeli paljastaa enemmän kuin joidenkin puheet.
  http://www.renegadetribune.com/wartime-aerial-photos-of-treblinka-destroy-jewish-death-camp-lies/
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=242411

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 17. 34. kommentti alla olevan linkin artikkelissa ’Schuetze says’:
  https://www.deepl.com/Translator
  Reichstagin tulipalo johti muun muassa siihen, että NSDAP:n valtuuttama laki sai aikaan sen, että NSDAP ryhtyi jahtaamaan salaseuroja, joista suurin osa oli juutalaisten hallinnassa ja joita käytettiin Saksan valmistelemiseksi kommunistien valtausta varten, aivan kuten oli tapahtunut Ranskassa vuonna 1789. Pian tulipalon jälkeen NSDAP ryhtyi jahtaamaan vapaamuurareita. Lue siitä täältä.

  ”Huhtikuun 7. päivänä 1933 Hermann Göring, yksi Hitlerin korkeimmista sijaisista (joka oli aikoinaan harkinnut vapaamuurariksi ryhtymistä) piti haastattelun ”Saksan osavaltion suurloosin” suurmestari von Heeringenin kanssa ja kertoi hänelle, että ”vapaamuurariudella ei ole sijaa natsi-Saksassa”.

  8. elokuuta 1935 Adolf Hitler allekirjoitti Führerinä ja liittokanslerina asetuksen, jossa vaadittiin kaikkien niiden henkilöiden välitöntä pidättämistä ja vangitsemista, jotka eivät olleet eronneet vapaamuurariyhdistyksistä. Kaikki vapaamuurarien johtajiksi epäillyt teloitettiin, kun taas pelkät jäsenet vangittiin. Samana iltana 8. elokuuta 1935 Hitler oli ilmoittanut natsipuolueen sanomalehdessä Voelkischer Beobachterissa kaikkien Saksassa toimivien vapaamuurariloosien lakkauttamisesta. Artikkelissa syytettiin veljeskuntaa ja maailmanjuutalaisuutta salaliitosta, jonka tarkoituksena oli luoda ”maailmantasavalta” (uusi maailmanjärjestys).

  ”Uskon tänään toimivani Kaikkivaltiaan Luojan nimissä. Torjuessani juutalaisia taistelen Herran työn puolesta.” – Adolf Hitler – 15. maaliskuuta 1936

  ”Viime viikolla aseistetut saksalaiset poliisit tunkeutuivat Berliinin B’nai B’rithin loosiin, pidättivät jäsenet ja tyhjensivät tilat…” – Time Magazine – 3. toukokuuta 1937
  https://www.unz.com/wwebb/9-11-and-the-politics-of-fear-and-self-preservation/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 18. Eräs Hitlerin ystävä Wienin vuosilta kertoo, että nähtyään Wagnerin Rienzi-esityksen Hitler oli hurmioitunut ja sanoi hänelle, että jonain päivänä hän vapauttaisi kansansa.

  Vaikutelma, jonka hän oli saanut tuosta esityksestä, oli vain ulkoinen impulssi, joka oli saanut hänet puhumaan. (The impression he had received from that performance was merely the external Impulse that had prompted him to speak.) Niin kuin tulva murtautuu padon läpi, joka on puhjennut, niin syöksyivät sanat hänen suustaan. Ylhäisissä, vastustamattomissa kuvissa hän esitteli minulle omaa ja kansamme tulevaisuutta.
  Siihen asti olin ollut vakuuttunut siitä, että ystäväni halusi taiteilijaksi, taidemaalariksi tai arkkitehdiksi. Tuona hetkenä sellaisesta ei ollut puhettakaan. Hän oli kiinnostunut jostain korkeammasta, jota en vielä voinut ymmärtää . . . Nyt hän puhui tehtävästä, jonka hän jonain päivänä saisi kansaltamme johdattaakseen sen pois orjuudesta vapauden kukkuloille… . Piti kulua monta vuotta, ennen kuin pystyin ymmärtämään, mitä tuo tähtihetki, erossa kaikesta maallisesta, oli merkinnyt ystävälleni.
  https://nationalvanguard.org/2021/09/time-for-hitler/

  Alla linkistä löytyy loistava Markku Jokisipilän artikkeli Wagner ja Hitler joka kertoo Hitlerin suhteesta Wagnerin musiikkiin.
  Pieni ote:
  … Vaikka vaikuteanalyysi on käyttökelpoinen ja hedelmällinen metodi, ei senkään avulla voida antaa lopullista vastausta siihen, miksi ihmiset omaksuvat joitakin tiettyjä vaikutteita ja vastaavasti torjuvat kaikki muut. Historioitsija Hyrkkänen päätyy em. teoksessaan toteamaan, että omaksutut vaikutteet voi nähdä ”ihmisten hyväksyminä vastauksina heitä askarruttaneisiin kysymyksiin”. Juuri tästä on kysymys myös Wagnerin ja Hitlerin suhteessa; Hitler omaksui Wagnerilta juuri sellaisia vaikutteita, jotka tukivat ja vahvistivat hänen omia ennakkokäsityksiään asioista.
  Hän ei siis suinkaan omaksunut säveltäjän maailmankuvaa kokonaisuudessaan ja sellaisenaan, vaan poimi siitä vain tiettyjä osia sekä muokkasi, tulkitsi ja aivan varmasti myös yksinkertaisti niitä mielessään niin, että ne muuttuivat hänen oman maailmankuvansa rakennuspuiksi.

  https://suomenwagnerseura.org/k03/jokis.html

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 19. JFK diary calls Hitler ’stuff of legends’
  Huutokaupataan presidentti John F. Kennedyn nuorena miehenä Euroopassa pitämää päiväkirjaa, josta käy ilmi hänen ihastuksensa Adolf Hitleriin.
  Tuolloin 28-vuotias Kennedy ennusti, että ”Hitler nousee häntä nyt ympäröivästä vihasta yhtenä merkittävimmistä koskaan eläneistä henkilöistä”.
  ”Hänessä oli ainesta, josta legendat on tehty”, hän jatkoi.
  Kennedy kirjoitti kirjoituksen kesällä 1945 käytyään Saksan diktaattorin baijerilaisessa vuoristomajoituksessa.
  Historioitsijat pitävät sitä ainoana päiväkirjana, jota Yhdysvaltain 35. presidentti on koskaan pitänyt.
  https://www.bbc.com/news/world-us-canada-39371715

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Oliko Joseph P. Kennedy, presidentti John F. Kennedyn isä, todella antisemitisti?
   David Nasaw, Kennedyn tuore elämäkertakirjailija … myönsi, että Kennedy uskoi juutalaisten salaliittoon, jonka tarkoituksena oli ajaa Yhdysvallat tarpeettomaan sotaan Saksaa vastaan. Ja koska hän toimi suurlähettiläänä Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuosina 1938-1940, hänellä oli mahdollisuus – vaikkei hän uskonutkaan ”tieteelliseen” antisemitismiin – tehdä paljon enemmän vahinkoa Euroopan juutalaisille kuin hänen aikalaisensa Yhdysvalloissa … Kennedy syytti juutalaisia Saksan ongelmasta, ja hänen kerrotaan sanoneen, että Keski-Euroopan juutalaisten henki ei oikeastaan ollut kaiken agitaation arvoinen.

   Oliko Joseph P. Kennedy, presidentti John F. Kennedyn isä, todella antisemitisti?
   David Nasaw, Kennedyn tuore elämäkerran kirjoittaja, määritteli antisemitistiksi kirjassaan The Patriarch ”jonkun, joka uskoo, että juutalaisten geeniperimässä – veressä – on jotakin, joka tekee heistä synkkiä, korruptoituneita ja sitoutuneita tuhoamaan kristillisen moraalin”. Tämän määritelmän mukaan Charles Lindbergh ja Henry Ford olivat antisemitistejä, samoin kuin muut ulkoministeriön virkamiehet. Kennedy ei hänen mukaansa ollut antisemitisti tässä mielessä.
   Nasaw kuitenkin myönsi, että Kennedy uskoi juutalaisten salaliittoon, jonka tarkoituksena oli ajaa Yhdysvallat tarpeettomaan sotaan Saksan kanssa. Ja koska hän toimi suurlähettiläänä Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuosina 1938-1940, hänellä oli mahdollisuus – vaikkei hän uskonutkaan ”tieteelliseen” antisemitismiin – tehdä paljon enemmän vahinkoa Euroopan juutalaisille kuin hänen aikalaisensa Yhdysvalloissa.
   Presidentti Franklin D. Roosevelt nimitti varakkaan ja poliittisissa piireissä vaikutusvaltaisen Joseph Kennedyn suurlähettilääksi Isoon-Britanniaan, ja Richard Breitmanin ja Allan Lichtmanin mukaan, jotka molemmat ovat Washingtonissa sijaitsevan American Universityn professoreita ja äskettäin ilmestyneen kirjan ”FDR and the Jews” kirjoittajia, hänen epätodennäköinen nimityksensä (Kennedy oli irlantilainen katolilainen) johtui siitä, että Roosevelt halusi Kennedyn pois Washingtonista. Osa brittiläisestä yhteiskunnasta, johon Kennedy oli nautinnollisesti uppoutunut, katsoi, että Hitlerin rauhoittaminen oli paras vaihtoehto. Tämä ei ollut tuohon aikaan harvinaista ajattelua, ja lepyttely olikin Britannian hallituksen virallista politiikkaa vuoteen 1939 asti. Kun Kennedy saapui Lontooseen, hän liittyi aristokraattiseen ”Cliveden-sarjaan”, joka ei ainoastaan kannattanut sovittelua vaan myös parempia suhteita Ison-Britannian ja natsi-Saksan välillä. Ennen pitkää hänen näkemyksensä siitä, miten Hitleriä olisi kohdeltava, heijastivat piirin näkemyksiä.
   Vuoden 1938 lopulla presidentti Rooseveltin aloitteesta perustettiin hallitustenvälinen pakolaiskomitea, jonka tehtävänä oli etsiä keinoja Saksan pakolaiskysymyksen ratkaisemiseksi. Roosevelt pyysi Britannian pääministeriä Neville Chamberlainia neuvottelemaan Hitlerin kanssa, jotta saksalaiset juutalaiset pääsisivät maasta ainakin osan omaisuudestaan mukanaan, jotta he voisivat rahoittaa uuden elämänsä ulkomailla. Kennedyn tehtävänä suurlähettiläänä oli välittää viesti Chamberlainille, mutta sen sijaan, että hän olisi toimittanut viestin henkilökohtaisesti, hän välitti sen kirjallisesti ja sanoi sitten The Nation -lehden haastattelussa, että hän oli komitean kannalla, kunhan se ei olisi muiden etujen tiellä.
   Kristalliyönä – särkyneen lasin yönä 9.-10. marraskuuta 1938 – Saksassa murhattiin sata juutalaista, ja noin 30 000 juutalaista miestä kerättiin ja lähetettiin keskitysleireille. Tämä oli natsihallituksen virallisesti hyväksymä teko, ja nyt Saksan juutalaisille oli jo näytetty seinällä. Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian hallitukset olivat järkyttyneitä, mutta eivät kyenneet löytämään nopeaa ratkaisua juutalaisten saamiseksi pois Saksasta. Kun Roosevelt painosti kongressia lisäämään pakolaiskiintiötä antisemitismin repimässä sisäpoliittisessa ilmapiirissä, lehdistö kertoi, että Kennedyllä näytti olevan oma pakolaissuunnitelmansa. Kukaan ei kuitenkaan tuntunut tietävän, mitä se sisälsi. Selvää oli, että Kennedyn kanta oli rauhoittaminen ja liikesuhteiden kehittäminen Saksan kanssa.
   Saksan Reichsbank-pankin pääjohtaja Hjalmar Schacht ehdotti kristalliyön jälkeen, että juutalaiset saisivat lähteä Saksasta jonkin verran omaisuuttaan vastineeksi ulkomaisista taloudellisista myönnytyksistä, ja sekä Breitman että Lichtman väittävät, että ehdotus oli käytännössä juutalaisten lunnaiden lunastamista. Schachtin ehdotusta kritisoitiin laajalti – paitsi Joseph Kennedy, jonka on kirjattu sanoneen brittiläisen juutalaisaktivistin Neville Laskin kanssa käymässään keskustelussa, että Hitlerin rauhoittaminen oli myönteistä, koska se vahvistaisi osapuolten välisiä taloussuhteita ja toimisi esteenä sodalle. Kennedy totesi lisäksi, että se oli kaikkien kannalta win-win-tilanne. Kennedy syytti juutalaisia Saksan ongelmasta, ja hänen kerrotaan sanoneen, että Keski-Euroopan juutalaisten henki ei ollut kaiken kiihotuksen arvoinen. Ainoa syy, miksi heidät piti päästää pois Saksasta, oli sodan välttäminen, koska heidän jatkuva oleskelunsa Saksassa ”oli märkivä haava, joka johti kansainvälisiin komplikaatioihin suoraan sodan tielle… maailman vaikein ja vaarallisin ongelma”.
   http://historynewsnetwork.org/article/151962
   http://www.ihr.org
   https://www.deepl.com/Translator

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 20. MIKSI PANKKIIRIT VIHASIVAT HITLERIÄ
  https://www.deepl.com/Translator
  Vuodesta 1999 vuoteen 2003 tämä kirjoittaja oli BARNES REVIEW -lehden päätoimittaja. Minuun teki vaikutuksen se, että tämä julkaisu kieltäytyi taipumasta oikeiston tai vasemmiston villityksiin. Tämän ”Hitler vs. pankkiirit” -erikoisnumeron esseekokoelma on osa tätä kieltäytymistä. Lähes jokainen tämän teemanumeron artikkeli tuhoaa jonkin Hitleriin, bolsevismiin, sionismiin, kommunismiin ja ”holokaustiin” liittyvän myytin samalla oivalluksella, jota lukijamme ovat oppineet kunnioittamaan. Esimerkiksi hölynpöly ”Adolf Hitler oli Rothschild” on kumottu kerta toisensa jälkeen, mutta monet oikeistolaiset – jotka pelkäävät tulla leimatuksi ”natseiksi” – ovat keksineet sopivia syitä Hitlerin tuomitsemiselle. Tämä on oikeiston ”kansallissosialismin vastaisen” ryhmän ainoa motivaatio. ”Hitler oli juutalainen” -artikkelit, joita näkee silloin tällöin ilmestyvän, ovat enimmäkseen amatöörihistorioitsijoiden kirjoittamia, jotka jo uskovat, että Hitler oli tuomittava, joten he poimivat syitä sen perustelemiseksi ja uskovat itse asiassa saavansa vasemmiston suosionosoituksia tästä.

  Hitler oli omistautunut yhdelle ainoalle taloudelliselle tavoitteelle: luoda Saksalle uusi rahajärjestelmä, joka perustui autarkiaan eli Saksan teollisuuden täydelliseen riippumattomuuteen kaikista ulkomaisista rahanlähteistä. Hän kielsi koronkiskonnan kaikissa muodoissaan ja uudisti Saksan markan niin, että sen vakuutena olisi vain tuottava työ. Karl Haemersin artikkeli – ensimmäinen erikoisnumerossa – käsittelee tätä aihetta. Tämän vuoksi globaali eliitti tuomitsi Hitlerin liikkeen alusta alkaen. Väitteet siitä, että Wall Street olisi tukenut Hitleriä, ovat ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että nämä samat miehet olivat äänekkäimmin vaatimassa sotaa Hitleriä vastaan. ”Pysäyttäkää Hitler” -liikettä rahoittivat Kuhn-Loeb, Pierpont, Drexel, Rockefeller ja Warburg – länsimaisen finanssielämän eliitti. He olivat niitä, jotka vaativat Saksan täydellistä tuhoamista. Itse asiassa Lehmanin perhe vaati täydellistä sotilaallista liikekannallepanoa Saksan tuhoamiseksi. He vihasivat Hitlerin pyrkimystä valvoa kauppaa ja tukea vientiä, mikä leikkasi amerikkalaisen autoteollisuuden voittoja.
  Thomas Lamontin kaltaiset näkivät sodan taisteluna nationalismia vastaan, mikä asetti hänet ja muun oligarkian Hitlerin vastaiseen leiriin. Mikään Hitlerin ulkomaankauppapolitiikassa ei miellyttänyt Yhdysvaltojen teollisuusmiehiä, kuten John Wear tekee hyvin selväksi sivulla 48 alkavassa artikkelissaan. Yhdysvallat jäädytti kaikki Saksan varat 14. kesäkuuta 1941, ja Hitler kosti. Kaikki länsimaalaisten omistamat pankkitilit Saksassa takavarikoitiin 11. joulukuuta samana vuonna. Hjalmar Schachtin, ”Hitlerin pankkiirin”, nimi mainitaan usein Hitlerin taloudellisena ”kanavana”, vaikka hän oli liberaali, joka ei saanut minkäänlaista tukea NSDAP:lta (kansallissosialistinen Saksan työväenpuolue) vuonna 1939. Itse asiassa hän oli keskuspankin johtaja katastrofaalisen Weimarin kauden aikana. Vaikka hän tuki Hitleriä varhain, hän hylkäsi hänet pian sen jälkeen ja päätyi vankilaan. Hän vastusti kaikkea valtion puuttumista rahapolitiikkaan ja syytti NSDAP:tä siitä, että se pyrki koko valtakunnan kattavaan valtion valvomaan keskuspankkiin. Rothschildin salaliitto kävi sotaa Hitleriä vastaan ja rahoitti kaikki varhaiset hyökkäykset häntä vastaan. Kun Hitler valittiin, hän kieltäytyi hyväksymästä Rockefeller-Rothschild-hallinnon neuvoja. Hän teki tämän luomalla uuden valuutan, joka oli velaton ja jota kansainväliset taloudelliset intressit eivät voineet valvoa.

  Vuoteen 1933 mennessä maailman juutalaisuus oli New York Timesin mukaan julistanut sodan Saksalle ja edistänyt saksalaisten tavaroiden boikottia. Kahden vuoden kuluessa Saksa kukoisti ilman velkaa. Huhtikuussa 1938 Rothschildin kultti pidätettiin ja valtio takavarikoi sen varat. Siksi Saksa oli lopetettava. Saksassa elintaso nousi valtavasti ja samalla taattiin perustavanlaatuinen tasa-arvo, joka esti oligarkian muodostumisen. Hän paransi työoloja, kaksinkertaisti palkat, poisti velkaantumisen, tarjosi perusasuntoja ja -kuljetuksia ja loi palkallisen loman, mikä ei todellakaan liittynyt tyypilliseen Rothschild-politiikkaan.

  Vuonna 1938 Hitler takavarikoi paitsi Rothschildien omaisuuden (Louisin kautta), myös useimpien suurten ulkomaisten pankkiirien pääoman maassa. Louis Rothschildia pidettiin vankina 13 kuukautta, kunnes neuvottelut hänen vapauttamisestaan saatiin päätökseen, mikä johti massiiviseen tuomitsemiseen amerikkalaisissa ja brittiläisissä tiedotusvälineissä. Rothschild sai poistua maasta vain, jos hän luopui kaikista Itävallan omistuksista ja luovutti ne valtiolle. Tämä lopetti Rothschildien läsnäolon Itävallan maaperällä. Tämän jälkeen saksalaisten sijoittajien luottamus kasvoi. Näin Saksa rakennettiin uudelleen. Niall Fergusonin Rothschild-suvun elämäkerta The House of Rothschild: Volume 2: The World’s Banker: 1849-1999 (Penguin, 2000) suhtautui hyvin myötämielisesti tähän eliittiin. Hän kirjoittaa:
  Saksassa oli vuonna 1933 tullut valtaan vielä häikäilemättömämpi koalitio, jota hallitsi kansallissosialistinen Saksan työväenpuolue. Vihamielisyys Rothschildeja kohtaan oli ollut natsiliikkeen propagandan keskeinen piirre liikkeen lapsuudesta lähtien, vaikka Frankfurtin talo oli lakkautettu Hitlerin ollessa tuskin 12-vuotias. … Rothschildien omaisuutta vastaan hyökättiin suoraan vasta huhtikuussa 1938, kun juutalaisten omaisuuden rekisteröintiä koskeva asetus tuli voimaan. Seuraavan marraskuun järjestettyjen juutalaisvastaisten mielenosoitusten (Reichskristallnacht) seurauksena lähes kaikki lukemattomat hyväntekeväisyys- ja koulutussäätiöt – joita oli noin 20 – lakkautettiin, lukuun ottamatta Carolinumin hammasklinikkaa, josta oli tullut osa Frankfurtin yliopistoa. … Niiden harvojen perheenjäsenten yksityisomaisuus, jotka vielä asuivat Saksassa, pakkolunastettiin samanlaisin menetelmin, vaikka sitä olikin vuoteen 1938 mennessä jäljellä suhteellisen vähän. Ennen kuin takavarikointi alkoi, Max von-Goldschmidt-Rothschildin pojat Albert, Rudolf ja Erich myivät perheen talot Grüneburgissa ja Königsteinissa ja päättivät muuttaa maasta. Albert lähti Sveitsiin, jossa hän teki itsemurhan vuonna 1941 karkotusuhan uhatessa. … Vuoteen 1939 mennessä monet Rothschild-suvun jäsenet olivat tietenkin itse pakolaisia. Saksan hyökkäys Ranskaan toukokuussa 1940 lisäsi heidän [pakolaisten] määrää huomattavasti.

  Kuten aina, Hitlerin vastaista oikeistoa ohjaavat tunteet ja pelko.

  Hitleriä eivät koskaan tukeneet lännen kapitalistit tai itse Saksa. Amerikkalaiset miljonäärit vaativat hänen tuhoamistaan ja rahoittivat sen sijaan Josef Stalinia. Varhaisen Neuvostoliiton loivat amerikkalaiset eliitit, mukaan lukien Henry Ford, joka rakensi maailman suurimman Ford-tehtaan Harkovaan, Neuvosto-Ukrainaan, vuosina 1934-1936. Vaikka Saksa vetosi Fordiin suoraan, hän hylkäsi kaikki tarjoukset investoida Saksaan. Stalinin leiriin virtasi edelleen rahaa. Esimerkiksi öljyteollisuudessa länsimainen pääoma oli tärkeää Neuvostoliiton kehitykselle. Länsimaiset yritykset siirsivät teknologiaa neuvostoliittolaisille, mikä aiheutti Stalinille valtavat valuuttatulot vuosina 1926-1927 ja loi Neuvostoliiton valtakunnan talouden uudelleen. Tämä oli ainoa tekijä, joka johti Stalinin massiiviseen öljyteollisuuteen. Kaiken kaikkiaan länsimainen raha meni Neuvostoliittoon, ei Saksaan. Kapitalismi tuki kommunismia, ei koskaan kansallissosialismia.
  Weimarissa suuryritykset olivat huonosti järjestäytyneitä, koska maassa vallitsi taloudellinen kaaos. He vastustivat kaikkia kansallismielisen liikkeen sosiaalipolitiikkoja. Se tuki keskustan porvarillisia puolueita, ei NSDAP:tä. He pitivät Hitleriä sosialistina, joka oli lähempänä äärivasemmistoa kuin liberaaleja. NSDAP:n helmikuussa 1920 julkaistu ohjelma ajoi saksalaisen pääoman pysyvästi pois. Hitler oli vakuuttunut siitä, että kapitalismi oli kansojen vastaista – ja hän oli oikeassa. Tässä erikoisjulkaisussa osoitamme tarkasti, miten Hitler oli sodassa juutalaisen eliitin agendaa vastaan. Tällä kirjoittajalla on oma juttunsa, jossa osoitetaan, miten Stalin oli Israelin ”isä”, joka esitti sionistisen valtion koko ideologisen ytimen Andrei Gromykon puheessa Yhdistyneissä Kansakunnissa vuonna 1947. Lisäksi Marc Rolandin artikkeli kertoo totuuden panetellusta bolševikkivastaisesta espanjalaisesta de Riverasta, ja Thomas Goodrich paljastaa epämiellyttäviä totuuksia toisesta maailmansodasta, tällä kertaa Okinawan taistelusta. Jos sionistiset juonittelijat eivät olisi huijanneet FDR:ää toiseen maailmansotaan, tämänkaltaisia tragedioita ei ehkä olisi koskaan tapahtunut.

  Kun olet lukenut tämän numeron loppuun, olet paremmassa asemassa kuin 99 prosenttia tyypillisistä yliopistojen historian professoreista. Nykymaailma toimii myyttien varassa, mutta mikään ei ole tärkeämpää eliitille, silloin ja nyt, kuin Adolf Hitlerin sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen vallankumouksen demonisointi. ❖ -MATTHEW RAPHAEL JOHNSON, vanhempi tutkija
  https://barnesreview.org/product/the-barnes-review-september-october-2021/

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 21. Kansallissosialistisen Saksan tuhoaminen oli perusteellista ja jatkui vielä pitkään sodan jälkeen. Tästä kaikesta valtamedia vaikenee. Mutta onneksi on kuitenkin ihmisiä jotka vielä muistuttavat meitä tästäkin asiasta, syyttömien julmasta massamurhasta, kuten tämä saksalaisnainen joka on kirjoittanut linkin artikkelin:
  … ”Sittemmin … olen oppinut lisää juutalaisten vastuusta Ukrainan, Armenian, Venäjän bolshevikkien ja Stalinin kansanmurhissa, jotka kohdistuivat valkoisiin pelkästään 1900-luvun aikana. Jotkut lisäävät vielä ensimmäisen ja toisen maailmansodan 80 miljoonaa kuollutta valkoista,
  mukaan lukien 1-1,5 miljoonaa saksalaista sotavankia, nuoria kauniita saksalaisia sotilaita, jotka jätettiin julmasti kuukausiksi mätänemään elävältä ja kuolemaan hitaasti Reinin niittyjen mutaiseen peltoon ilman mitään suojaa sateelta ja kylmältä.
  Lisäksi 12 miljoonaa saksalaista siviiliä, mukaan lukien monet naiset ja lapset, kidutettiin, raiskattiin, tapettiin ja näännytettiin nälkään vuoden 1945 jälkeen.”
  https://www.theoccidentalobserver.net/2021/09/22/studying-the-jq-on-the-pillow/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Yllä olevien faktojen pohjalta tuntuu kohtuuttomalta että juutalaiset vaikeroivat ja valittavat holokaustistaan kansallissosialistisessa Saksassa. Pitää muistaa että Hitler teki jopa yhteistyötä sionistien kanssa jotta he pääsivät siirtymään Palestiinaan kun USA ja Britannia otti vain juutalaista eliittiä vastaan ja siten pakotti muiden muuttoa Palestiinaan. Näin sionistit itse olivat myös holokaustin takana omaa kansaansa vainoamassa ja tuhoamassa.
   On myös tosiasia että juutalaiset olivat suuri maata hyväksi käyttävä ’parasiittinen rasite’ Saksalle josta H halusi päästä eroon ja näin he olivat itse myös suurelta osin vastuussa vainostaan. Ja he julistivat itse sodan Saksalle kun Theodor Kaufmann kirjoitti kirjan 1934 (Germany must perish) jossa vaadittiin saksalaisten sterilointia ja koko kansan tuhoamista.
   Mikä sitten oli saksalaisten ja erityisesti Hitlerin oma vastuu noista kymmenistä miljoonista sodan uhreista. Lähinnä H:n oma kiihkeä ja fanaattinen tarve vapauttaa maa ww1:n ja juutalaisten kahleista ja kovaan kommunismin vihaan pohjautuva pakkomielle hyökätä NL:n ja Stalinin kimppuun ovat asioita joilla on varmaan ollut ratkaiseva merkitys. Siltä osin H ei ollut paras mahdollinen mies maansa johtoon (vaikka nostikin Saksan ww1:n ’Versailles-rappiosta’) ja näin omalla tavallaan myös vaikutti kansansa traagiseen kohtaloon.
   Jälkiviisas on helppo olla: Tosiasiat paremmin huomioon ottava maltillisempi kiinalainen tapa toimia ei olisi vienyt samaan totaaliseen tuhoon mihin sota nyt päättyi. Ja Eurooppa olisi tänään aivan muuta kuin se nyt on jos Saksa ei olisi ryhtynyt Puolan sotaan ww1:ssä menetettyjen alueiden takia josta sionistien johtama liittouma sai syyn käydä sen kimppuun ja lopulta tuhota maan mitään keinoja kaihtamatta yhteisvoimin. Vahvana ja osaavana valtiona se olisi muita keinoja käyttäen pystynyt voittamaan sen tuhoa halunneet vastustajansa ja turvaamaan olemassaolonsa itsenäisenä ja Euroopan johtavana maana.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Jaahah, se on tämä kiinan mies, njonka mielestä Kiina ei ole edes imperialistinen. Onkohan Putinilla tasokkaammat trollit kaikesta huolimatta?

    Nyt kuitenkin Hitlerin oli pakko hyökätä Neuvostoliittoon, ennen kuin Stalin ehti ensin. Muityakin syityä oli. Hitler totesi Mannerheimillekin, että muita mahdollisuuksia ei ollut.

    Hitler oli asiassa kuin asiassa varsin maltillinen. Hän ei hamunnut kaikkia menetettyjä alueita takaisin. Hän pyrki kestävään ratkaisuun. Hän ei halunnut sotaa.

    Israeliin meni vain 70 000 Saksan juutalaista, joten suurin osa nimenomaan siirtyi muualle (ennen sotaaa siirtyneistä)

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. ”totesi Mannerheimillekin, että muita mahdollisuuksia ei ollut.”
     Vain keinoton puhuu noin. Hän on silloin sokea ja oman tunnepohjaisen vakaumuksensa vanki eikä halua nähdä muita mahdollisuuksia joita aina on.
     Hitlerin oma tarve tuhota NL:n kommunismi jonka hän koki harhaoppina ja näyttää venäläisille mitä oikea sosialismi on johti sotaan NL:a vastaan ja siitä tuli hänen tappionsa sinetöivä sota. Mitään ulkoista pakkoa sille ei ollut, vain H:n oma sisäinen ja fanaattinen ’Lebensraum’-tarve.
     Stalin tuskin olisi koskaan uskaltanut hyökätä Saksan kimppuun vaikka mieli ehkä tekikin. Toisaalta sekään ei ole varmaa koska Stalin oli kansallismielinen kommunisti eikä trotskilainen internationalisti. Juuri siksi Trotsky joutui lähtemään maanpakoon. Hitlerin olisi kannattanut varustautua vain torjuntavoittoon.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Voi perustellusti spekuloida että kansallissosialistinen Saksa olisi noussut maailman johtavaksi valtioksi ellei Hitler olisi oman malttamattoman ja tosiasiat sivuuttavan luonteensa takia tehnyt niitä ratkaisevia virheitä jotka johtivat sen tuhoon.
      Kun ajatellaan kuinka pitkällä maa oli esim. raketti teknologiassa ja ydinaseen kehittämisessä niin 5-10 vuoden aikana se olisi suurella todennäköisyydellä kehittynyt ylivertaiseksi maailmassa.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     2. Kerro ne virheet. Tosiasiassa Hitler pakotettiin sotaan,vaikka hän oli nimenomaan hyvin maltillinen ja yritti rakentavaa rauhanpolitiikkaa joka suuntaan. Tunnetusti Vansittart totesi 1934, että jos Hitler epäonnistuu, Saksa liukuu kommunismiin. Jos hän onnistuu, hänet tuhotaan sodalla 5 vuoden päästä

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 22. Kansallisosialistisen Saksan tuho on ollut illuminaatin kenties suurin ja ratkaiseva voitto. Sen jälkeen mitään todellista vastavoimaa Nwo-agendalle ei ole tullut. Nähtäväksi jää miten Kiina ja Venäjä (SCO) onnistuvat siinä missä Hitler epäonnistui ja Saksa tuhottiin.
  ”Saksan systemaattinen tuhoaminen liittoutuneiden voimin oli epäilemättä suuri virhe ja siitä Eurooppa ja koko läntinen sivilisaatio on joutunut maksamaan kovan hinnan kun valkoinen rotu ja sen luoma sivistys on vaarassa kokonaan tuhoutua (ja valkoinen eliitti tänään itse jopa edistää tätä tuhoa)…”
  … White identitarianism’s biggest real world test was WWII and it failed miserably. Would anyone seriously argue that whites were/are better off as a result of WWII and the accompanying slaughter of tens of millions of whites – mostly by other whites? So why would anyone think that a duel to the death between white “elites” and white “deplorables” in the US would be good for whites in general?
  https://www.unz.com/article/charles-murrays-facing-reality-ruling-class-must-accept-race-differences-or-provokethe-disaster-of-white-identity-politics/#comment-4722741

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Uusi Anne Frank -keskus pyrkii muokkaamaan rasismia holokaustikoulutuksen avulla.
   Saksalais-hollantilaisen päiväkirjailijan muistomerkki sijoitetaan etelän sydämeen osana koulutuspyrkimystä, jolla pyritään hillitsemään juutalaisvihaa, mutta myös kiihkoilua, syrjintää ja rasismia laajemminkin.
   https://religionnews.com/2021/09/15/a-new-anne-frank-center-aims-to-reshape-racism-through-holocaust-education/
   Miten pystyttää muistomerkki joka muistuttaisi maailmansotien valkoisista kymmenien miljoonien uhreista ja hillitsisi valkoisen rodun meneillään olevaa holokaustia jonka rinnalla juutalaisten holokausti on pelkkä pieni mitätön varjo. Valkoisen rodun pitäisi herätä puolustamaan itseään sionistien siihen kohdistamia tuhohankkeita ja vihaa vastaan ja juutalaisten lopettaa ruikuttaminen.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 23. Saksan kansanmurha
  Kun kosto kääpiöityy alkuperäisen rikoksen rinnalla – ja myös syyllisyyden rinnalla
  John Wear
  ’Denatsauksen’ tärkein väline oli 12-sivuinen kyselylomake, jossa oli 133 kysymystä. Näitä kyselylomakkeita painettiin 13 miljoonaa kappaletta, ja ne jaettiin sodan jälkeen joko saksalaisille, joilla oli kyseenalainen menneisyys, tai työnhakijoille. Vaikka monet saksalaiset pitivät kysymyksiä absurdeina ja koomisina, kyselylomake oli kuitenkin täytettävä ja palautettava asianmukaisesti ennen kuin saksalainen saattoi palata normaaliin elämään. Saksalaisen oli täytettävä lomake ja sen ”joskus typerät kysymykset” asianmukaisesti selviytyäkseen. Muussa tapauksessa hän jäi työttömäksi ja jäi ilman annoslipukkeita. Jos hän ei ollut huolellinen, hänet voitiin myös pidättää ja julistaa sotarikolliseksi[7].

  Amerikkalaiset olivat helvetin innokkaita puhdistamaan kansallissosialistisen puolueen jäsenet Saksan politiikasta. Amerikkalaiset johtivat denatsifiointia, sillä he tuomitsivat 169 282 tapausta, kun taas venäläiset tuomitsivat yhteensä 18 328 ja ranskalaiset 17 353 tapausta. Brittiläiset osoittivat vähemmän kiinnostusta denatseeraukseen, sillä heidän alueellaan kokeiltiin vain 2 296 tapausta. Liittoutuneiden denatseerausprosessi oli puutteellinen, koska tapauksia oli liian paljon ja todistajat olivat epäluotettavia. Todistajat tiesivät, että he saattoivat joutua itse koetukselle, joten heille oli tärkeintä kieltää oma syyllisyytensä[8].
  Britannian kahdeksanteen armeijaan kuulunut juutalaisprikaati murhasi myös monia aseistariisuttuja ja puolustuskyvyttömiä saksalaisia upseereita. Juutalaisprikaati seurasi brittiarmeijan perässä ja tappoi korkea-arvoisia saksalaisia upseereita, jotka eivät yleensä olleet syyllistyneet mihinkään muuhun kuin siihen, että he olivat palvelleet maansa puolustamiseksi. Morris Beckman kirjoitti kirjassaan The Jewish Brigade: ”Nämä olivat ensimmäiset sodanjälkeiset teloitukset valituille huippunatsille. Kostoryhmiä toimi useita kymmeniä; korkein arvio teloituksista oli 1 500. Tarkkaa lukua ei tulla koskaan tietämään.”[18]
  Onnistunut syyllisyyskampanja Saksassa
  Saksan antauduttua ehdoitta toukokuussa 1945 liittoutuneet aloittivat erittäin menestyksekkään kampanjan, jolla saksalaiset aivopestiin ja saivat heidät tuntemaan syyllisyyttä toimistaan, jopa toimimattomuudestaan, toisen maailmansodan aikana. Liittoutuneiden jatkuva negatiivisen julkisuuden kampanja on estänyt objektiivisen analyysin Saksan osallistumisesta sotaan. Se, että liittoutuneet pakottivat Saksan toiseen maailmansotaan, on poistettu lähes kokonaan julkisesta keskustelusta.
  Saksan kansan joukkomurha
  Liittoutuneiden sodanjälkeinen kohtelu Saksaa kohtaan johti todennäköisesti useampaan saksalaiskuolemaan kuin mitä toisen maailmansodan aikana tapahtui. Vaikka uhrien tarkkaa lukumäärää ei koskaan saada selville, saksalaisten sotilas- ja siviilikuolemien määrä toisen maailmansodan aikana lienee korkeintaan 6,5 miljoonaa.[26] Saksalaisten sodanjälkeisten kuolemantapausten kokonaismäärä vuosina 1945-1950 ylittää lähes varmasti tämän luvun.
  Johtopäätös
  Sanaa ”kansanmurha” on käytetty toistuvasti tiedotusvälineissä ja historiankirjoissa kuvaamaan kansallissosialistisen Saksan juutalaisten kohtelua toisen maailmansodan aikana. Raphael Lemkinin keksimä sana ”kansanmurha” soveltuu paremmin liittoutuneiden Saksan kansan kohteluun toisen maailmansodan jälkeen.
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  http://inconvenienthistory.com/11/1/6416
  http://inconvenienthistory.com

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 24. Hitler ja hänen kansallissosialistinen puolueensa olivat hyviä uutisia Saksan ja koko maailman suuryrityksille. Liiketoiminta oli huonoa 1930-luvulla, ja monikansallisille yrityksille Saksa oli valopilkku maailmalla, joka kärsi suuresta lamasta. Kuten Jacques R. Pauwels selittää tässä kirjassa, yritykset olivat iloisia voitoista, joita saatiin Saksan uudelleen aseistamisesta ja sitten toisen maailmansodan molempien osapuolten varustamisesta.
  Viimeaikaiset historialliset tutkimukset Saksassa ovat paljastaneet Hitlerin hallinnon ja suurten saksalaisten yritysten väliset yhteydet. Tutkijat ovat nyt dokumentoineet myös amerikkalaisten yritysten – General Motorsin, IBM:n, Standard Oilin, Fordin ja monien muiden – roolin, sillä niiden saksalaiset tytäryhtiöt myivät innokkaasti Saksan sotakoneiston tarvitsemia laitteita, aseita ja polttoainetta. Keskeinen este Amerikan myöhäiselle osallistumiselle toiseen maailmansotaan oli kulissien takana esiintyvä painostus, jota amerikkalaiset yritykset harjoittivat suojellakseen kannattavaa liiketoimintaansa, jota ne myivät molemmille osapuolille.
  http://www.lorimer.ca/adults/Book/3011/Big-Business-and-Hitler.html
  https://www.deepl.com/Translator
  Salliiko Hitler yhteistyön näiden teollisuus-oligarkkien kanssa rakentaakseen vahvan armeijan jolla voi lopulta taistella heitä ja heidän valtaansa vastaan? Oliko hänellä muuta mahdollisuutta? Aseettomana ei voi kukistaa aseellisia.
  Entä mikä on näiden oligarkkien vastuu ww2:sta?

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 25. Hitler näki kasaarien kaavun läpi ja varoitti kanssaihmisiä kauniiseen asuun puetusta mädästä joka on pahempi kuin rutto ja leviää kuin syöpä. Syöpä levittäytyi ja valtasi punaisella aatteellaan median ja poliitikot rahalla ja lahjuksilla. Ketä ei saatu lahjottua, kiristettiin tai tapettiin. Sitten syöpä projisoi omat väkivaltaorgiafantasiansa tämän pahimpaan viholliseen, ainoaan aseeseen tuota kupan veroista tuholaista vastaan, Kansallissosialismiin. Kommunismin hirmuteot pistettiin muiden (eli tässä kohden ainoan todellisen vihollisen syyksi) näyttävällä mediapelillä, uhkailulla, kiristyksellä ja lahjonnalla. Shekeliselkärankaiset antoivat oman heimonsa ja suojelivat hopearahoja jakanutta kättä, kuka ahneuttaan, kuka pelossa perversioidensa paljastumisesta ja kuka sokeuttaan ja tyhmyyttään. Yhdistävää näille oli se että nämä antautuivat orjiksi ja raukkamaisesti luovuttivat vielä oman kansansa. Shekelikirstun vartija käytti heikkoja hyväkseen, kun vastusta ei voinut ostaa, lahjoa tai kiristää. Valuutan, ”kuningas mammonan (tämäkin löydettävissä koukkunokkien omista teoksista) armollisella avustuksella. Näin siis historiassa, näin myös nykyisyydessä. Median omistajuudet (seuraa rahaa), pankkien omistajuudet (seuraa rahaa) lääkeyhtiöt, suurteollisuus, öljy ja luonnonvarat. Kaikki lahjuksilla ja rikoksilla kansalta anastettu. Ja heidän ”pyhä kirja” talmud liitteineen, selityksineen kaikkineen antaa ”valitulle kansalle” oikeutuksen tähän sanoinkuvaamattomaan häpeälliseen ja perverssiin peliin. Hitler ei ollut paha ihminen, mutta juutalaisten paljastamisen ja talmudistien perversioiden suojelemisen takia hänestä ja aatteesta tehtiin hirviö, pelottava esimerkki kuka uskaltautui arvostelemaan ja tuomitsemaan tätä elostelevaa parasiittien klaania.

  Kaikki tämä on löydettävissä historiasta. ”Kuka ei tunne historiaa, on pakotettu toistamaan se.”

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat