Australialainen kauhutarina; pandemialaki johtaa Australian osavaltion Victorian totalitarismiin

Toimittaja  Jeremy Salt on jäljempänä olevassa kirjoituksessaan paljastanut Victorian mielivaltaista lainsäädäntöä, jolla pyritään hallitsemaan “pandemiaa”. Pääministeri Daniel Andrews on nopeassa tahdissa runnonut maasta poliisivaltion koronahysterian varjolla. Esitämme aiheesta suomennoksen ja referoinnin. 

Jäljempänä Magneettimedian toimittajan kommentit ovat hakasulkujen [] sisällä. 

Australian osavaltio Victoria ja koko liittovaltio syöksyy mielivaltaan 

Victoria on Australian yksi kuudesta osavaltiosta, jonka pääministerinä on Daniel Andrews (DA). Hän esitteli 1.11.2021 osavaltionsa parlamentille lainsäädännön, jolle ei löydy hirvittävyydessään historiasta vertailukohtaa demokraattisena esiintyvässä järjestelmässä. On odotettavissa, että tämä uusi laki saa hyväksynnän ilman suurempia estelyitä.   

Periaatteessa lainsäädäntö luovuttaa Andrewsille valta-aseman, jolloin hän saa tehdä mitä haluaa ja milloin vain halua. Siis täydellisen mielivallan. Viimeisen puolenvuoden aikana DA on muuttanut Victorianin poliisivaltioksi, ja uusi lainsäädäntö on paljastanut hänestä totalitaarisen psykopaatin, mikä kätkeytyy DA:n kasvojen ulkoiseen tyyneyteen ja asialliseen olemukseen.  

Jäljempänä paljastamme joitakin keskeisempiä kohtia vuoden 2021 kansanterveyttä ja hyvinvointia koskevasta lakiehdotuksesta (Pandemian hallinta; [poikkeustilan lait]). Lukekaa ja hämmästykää, että näin voi todella tapahtua Australiassa, joka rantoineen kylpee auringonpaisteessa, maassa, jossa olut ja katkaravut muodostavat rennon vivahteen ja maassa, joka on saanut mielleyhtymän onnellisuudesta ja vapaudesta.  

Tämän mielivaltaisen lausunnon nojalla AD pystyy julistamaan “koronapandemian” “todeksi”, vaikka kyseinen k-pandemia olisi vain DA:n mielikuvitusta. 

AD:n henkilössä personoituu Jeremy Saltin mukaan Gauleiter, jolla tarkoitetaan Hitlerin Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen aluejohtajan nimikettä. [Gauleiter oli kansallissosialistisen työväenpuolueen toiseksi korkein arvo, ja alisteinen ainoastaan valtakunnanjohtajille. Tämän vallan voimakkuuden suhteen Gauleiter metafora on tässä paikallaan, mutta ei muuten, (suom. Huom.).]     

Tällöin tässä muodostuu asetelma, missä komissaarin ja Gauleiterin yhdistelmä, josta voidaan käyttää nimitystä lähes täydellinen institutionaalinen valta, joka on riistetty kansalta ja osavaltiolta. 

DA voi muodostaa sulkutilan haluamilleen osavaltion alueille tai asettaa sulkutilaan koko osavaltion, ja kuten myös estää ihmisiä pääsemästä suljetuille alueille tai pääsemästä sieltä pois. DA voi laajentaa sulkutilaa “rajattomasti”. 

Victorian pääministerin totalitaristinen lainsäädännön toteuttajina ovat juuri tähän tehtävään valtuutettu virkakoneisto. Se on siis täytäntöönpaneva elin. Käskyjen rikkomisesta tai noudattamattomuudesta voi seurata yksityishenkilöille jopa 90 000 dollarin sakot ja yhteisöille, kuten yrityksille jopa 450 000 dollarin maksettavat. 

Uuden lainsäädännön oikeuttamana Ihmiset voidaan pidättää kahdeksi vuodeksi. Lisäksi pidätetyt joutuvat itse korvaamaan pidätyksestä aiheutuneet kustannukset. Pidätykset tai säilöön ottaminen tapahtuu   Micklehamin ja Melbournen tuntumiin rakennetuilla massiivisilla internointileireillä. Luonnollisesti väkivallan käyttäminen pidätystehtävissään on valtuutetulle virkakoneistolle, kuten poliiseille, sallittua. 

Micklehamin leirille voidaan sijoittaa samaan aikaan tuhansia ihmisiä. Todennäköisiä uhreja tässä australialaisessa Gulag -järjestelmässä on vähemmistön muodostava ihmisoikeuksien perusteella tai terveydellisten riskitekijöiden nojalla. Poliitikot ja mediakommentaattorit ovat käyttäneet heitä väärin, ja heidät on suljettu useiden normaalien arkikäytäntöjen ja toimintojen ulkopuolelle. Täten heidät on eristetty sosiaalisesti yhteiskunnasta.  

Muu auktoriteettiuskovainen väestön osa, joka tottelee kaikkia koronahysteriaan poikkeussääntöjä kuvittelee manipuloituna, että rokottamattomat ovat ansainneetkin Australian Gulag –leirit. 

Sosiaalinen pisteytysjärjestelmä vallan instrumenttina 

Osavaltion lainsäädäntöön on sisällytetty pisteytysjärjestelmä, jonka avulla voidaan rangaista “kurittomasti” käyttäytyviä. Ne yksityishenkilöt ja yritykset, mitkä eivät tottele huomiota herättävästi valtuutettua virkavaltaa, menettävät luottonsa pisteytysjärjestelmässä. AD:n lainsäädäntö on tienraivaaja sosiaaliselle luottojärjestelmälle, mikä antaa valtiolle tulevaisuudessa rajattoman mahdollisuuden kontrolloida yksityisten kansalaisten elämää. 

Ihmisiä voidaan pidättää säilöön ottamista varten heidän ”ominaisuuksiensa, piirteidensä ja ulkoisten olosuhteidensa” perusteella. Tämän arvioinnin pidättämistä varten suorittaa valtuutettu virkamies.  Tämä ei varmaankaan kuulu demokraattisena itseään pitävän valtion järjestelmään. Tällainen järjestelmä näyttäisi sallivan täysin mielivaltaisesti kenen tahansa pidättämisen ja mistä syystä tahansa. 

Pidätettyjä voidaan kiristää suostumaan lääketieteellisiin kokeisiin. Kiristämisessä käytetään välineenä kotiuttamisen pitkittämistä, jos kokeisiin ei suostuta. Tämä kiristäminen toteutuu silloin, mikäli säilössä oleva ei pysty korvaamaan vankeusajalla tuottamiaan kustannuksia.  

Andrews tai hänen terveysministerinsä valtuuttamana poliisi voi tunkeutua (pidätettyjen) tiloihin ilman etsintälupaa. Tällöin pidätetyiltä saatetaan vaatia myös rutiini tiedoista poikkeavia tietoja, siis ”mitä tahansa muita tietoja”. Niissä tapauksissa, joissa Gulag -järjestelmän “vanki” ei haluakkaan paljastaa mitään, ei niiden seuraamuksia paljasteta. Lisäksi sekä julkiset että yksityiset kokoukset voidaan kieltää sekä yritykset sulkea. 

Negatiivisen globalisaation saneleman totalitarismin toteuttaminen 

Daniel Andrews on keskittynyt viimeisen kahden vuoden kuluessa muovaamaan  Victoriasta poliisivaltion. 

Hänen aiheuttamansa vahingot ovat olleet mittaamattomia taloudellisesti, sosiaalisesti ja jopa lääketieteellisesti. Tuhansia yrityksiä on tuhoutunut ja osavaltio on hurjasti velkaantunut (vuodesta 2019, vuoteen 2023 velkaantuminen arvioitaan lisääntyvän 29 miljardista dollarista, 155 miljardiin). Liki kaksi vuotta kestäneiden yhteiskunnan sulkutilojen takia myös mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, ja monet  eivät ole saaneet tarvitsemiaan lääketieteellisiä hoitoja, koska “koronapandemia” on vaatinut kaiken huomion. Vuonna 2020 yli 650 ihmistä kuoli vanhainkodeissa. Virallisten tutkimuksien mukaan syyllisiä laiminlyönteihin ovat liittovaltion ja osavaltioiden hallitukset ja vanhainkotien johtajisto. Myös hallinnollisia puutteita on havaittu. Tammikuun 2020 ja heinäkuun 2021 välisenä aikana 915 ihmisestä oli kuollut 820 ihmistä Victoriassa. 

Australiassa tilanne on muodostunut hirvittäväksi. Tähän ovat vaikuttaneet joukkotiedonvälitys ja sen aiheuttama tietämättömyys, virkavaltaterrorin kautta paniikkiin ajautuneet kansalaiset, joilta periaatteessa on riistetty kansalaisoikeudet. Lisäksi yhteiskunnallisia kauheuksia on kasvattanut tietyn väestön osan välinpitämättömyys vallitsevasta tilanteesta, mitä pidetäänkin syynä siihen, että DA ei joudu ilmeisesti kuunaan vastuuseen teoistaan. 

Erikoisesti syyllisiä ovat sellaiset mediat kuin esimerkiksi Kansallinen yleisradioyhtiö ABC (Australian Broadcasting Commission) ja Melhournen sanomalehti ”Age”. Nämä mediat ovat rummuttaneet vääristeltyä propagandakampanjaansa AD:n ja hänen tavoitteidensa puolesta aivan väsymättä. Näin menetellen kyseiset mediat ovat sammuttaneet kaiken oikean tiedon “koronapandemiaan” ja koronarokotuksiin liittyen. Täten on murskattu kaikki esteet ja epäilyt k-rokotusta vastaan, vaikka esimerkiksi on ilmennyt selviä puutteita PCR-testin suhteen. Lisäksi on julkistettu kymmeniä tuhansia  kuolemantapauksia Euroopassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä Yhdysvalloissa. Australiassa on jo kuollut (k-rokotteisiin) satoja ihmisiä, mutta tästä vaietaan täysin. Myöskään rokotteiden rajallista tehoa ei käsitellä. 

Sensuuri iski … 

Michael Leunig on noin puolen vuosisadan ajan toiminut pilapiirtäjänä “Age” -lehdessä ja saavuttanut siinä legendaarisen maineen ja hänen taidettaan on virallisesti arvostettu elävänä kansallisaarteena. Tästä huolimatta viime vuonna Agen päätoimittaja Gay Alcorn meni sensuroinnissaan niin pitkälle, että pimitti 12 Michael Leunigen piirtämää pilapiirrosta. Tämän jälkeen päätoimittaja poisti kokonaan Leunigen piirustukset uutissivuilta.  Leunigen on toisinajattelija ja hän vastusti piirustuksillaan propaganda-agendaa, joten hänet oli saatava vaikenemaan.  

Alla oleva pilapiirustus on yksi Agen päätoimittajan sensuroimista kuvista. Piirustuksessa mielenosoittajaa osoittaa panssarivaunun piippu, joka onkin koronarokoteruisku. 

 Age-lehden lukijat tuohtuivat piirustuksista ja kannattivat sensuuria, joskin Leunigen intuitiot olivat 100 prosenttisesti oikeat mainitun lainsäädäntö suhteen. 

Lietsotun “koronapandemian” perustalle laadittu  lainsäädäntö raunioittaa Victorian viimeisetkin ihmisoikeuden rippeet.  

Victorian Asianajajayhdistyksen johtaja Bar Council   on verrannut osavaltionsa lakiuudistuksia entisen Itä-Saksan valtion turvallisuuspalvelun (STASI) soveltamiin lakeihin. Hänen mukaansa lainsäädäntö sallii käytännössä esteettömän puuttumisen Victorian kansalaisten kansalaisvapauksiin, vaikka vapauksien karsiminen ei tunnu olevan yleisesti kansalaisten tiedossa. [Virkakoneiston ja valtamedian manipuloiva propaganda-agenda on niin voimakasta.]  

Tosin ihmisoikeusneuvostojakin on perustettu, mitkä ovat päässeet ainoasataan kosmeettisiin tuloksiin, joksi ne ovat ehkä tarkoitettukin, koska näillä neuvostoilla ei ole valtuuksia rajoittaa AD:n toimintaa. Valtavirtaista keskustelua yllä mainituista asioista ei ole käyty. Tämä johtunee siitä, että tieto lainsäädännöstä julkistettiin hallituksen ulkopuolelle vasta vuorokausi ennen, kun kyseinen 121-sivuinen lainsäädännön asiakirja esiteltiin parlamentille.  

Käytännössä laki on se kuinka AD sen tulkitsee ja keinoja ei juurikaan ole hänen pysäyttämisekseen.  

Hänellä on parlamentin enemmistö sekä heikko oppositio. Jopa vihreät ja eläinsuojelupuolue ovat tukeneet uutta lainsäädäntöä, mikä johtunee siitä, että he  ovat päässeet jonkinlaisen sopimukseen Andrewsin kanssa. 

Huomion arvoista on, että liittovaltion hallitus pystyisi halutessaan kumoamaan AD:n ajaman lainsäädännön millä perusteilla tahansa, mutta se ei sitä tee, sillä ilmeistä on, että Victoria on luomassa mallia koko liittovaltiolle. [Victoriaan myötä koko Australiaan on muodostumassa Maailman talousfoorumin perustajan juutalaisen Klaus Schwabin kirjassaan The Great Reset, kuvaaman kaltainen dystopia. Tämä dystopia ei ole muodostumassa vain Australiaan, vaan maailmanlaajuisesti. Dystopia sisältyy Davosin agendan mukaiseen WEF:n järjestelyihin. ]

Pääministeri Scott Morrisonin toiminnan ansiosta Australia on ollut suljettuna muulta maailmalta jo kaksi vuotta. Maan kansalaiset eivät ole voineet palata kotiinsa, ja heidän on anottava tähän erillistä lupaa. Myös maasta lähtemiseksi tarvitaan poikkeuslupa. 

Australian pääministeri Scott Morrison ja Victorian pääministeri Daniel Andrews. Kuva: NCA NewsWire Sarah Matray.

Australialaisten oikeuksia  kansainväliseen oikeuteen on röyhkeästi rikottu. Kymmenet tuhannet australialaiset ovat jääneet jumiin ulkomaille, ja eivät saa siellä julkisia palveluita. Tässä tilanteessa Australian osavaltioiden ja liittovaltion hallitukset sekä tiedotusvälineet suhtautuvat välinpitämättömästi heidän ahdinkoonsa. 

Osavaltioiden rajat ovat edelleen suljettuina. Tämä on aiheuttanut suuria ongelmia ikääntyneille victorialaisille. He ovat nimittäin matkustaneet kolmeksi kuukaudeksi talvea pakoon Uuden Etelä-Walesin osavaltioon ja jumittuneet sinne. Jumittuminen on tapahtunut siksi, että AD oli sulkenut rajat heinäkuussa ennen kuin he olivat ylittäneet rajan palatakseen koteihinsa. Näiden “muuttolintujen” selviytyminen asuntovaunuissaan tai hotelleissaan ei eduskuntaa, hallitusta ja Andrewsia kiinnosta. Se ei kiehdo myöskään tiedotusvälineitä.   

Kokeellisista mRNA-injektioista kieltäytyneitä kansanedustajia estetään menemästä sisälle  maan parlamenttirakennukseen. Tämän johdosta Andrews voitti niukasti yrityksen perustaa tutkimusta, joka liittyi hänen huonoon pandemian hoitoonsa. [AD voitti eli pystyi estämään tutkimuksen, koska kaikki koronahysteriaa ja k-rokotetta vastustavat kansanedustajat oli suljettu ulos parlamenttirakennuksesta]. Tutkimusta AD:n väärinkäytöksistä ei siis muodostu. 

Reilun työn komitean varapuheenjohtaja on erotettu tehtävistään sen jälkeen, kun hän oli antanut eriävän mielipiteen, jossa hän selitti pakollista rokotusta lääketieteen etiikan sekä kansainvälisen oikeuden rikkomiseksi. 

Hänet on määrätty ”ammatilliseen koulutukseen”, joka tarkoittaa uudelleenkoulutusta, jotta eheytymällä hän ei toistaisi virhettä, vaikka hän olikin täysin oikeassa tarkastellessaan pakkorokotuksia oikeudellisesta näkökulmasta. Pakollinen/pakotettu rokotus rikkoo myös AMA:n (Australian Medical Association) etiikkaa, joskin järjestö  ei ole ottanut julkista kantaa rokotuksiin. 

Tätä tapahtuu siis Australiassa 2021, mutta ei Saksassa 1935-36. Vertailulle nauravat pettävät itseään, koska olennaiset asiat molemmissa ovat samat. Kuten keskiluokan saksalaiset, suurin osa viktoriaanisista voi nauttia samasta mukavasta elämästä kuin ennenkin, kunhan he tekevät mitä käsketään, ja yhä uskovat mitä he tekevät sekä katsovat toiseen suuntaan, kun poliisi murtautuu koteihin ja keskitysleirejä täytetään. 

[Australian nykyisen tilanteen vertaaminen Saksan 1935-36 yhteiskunnalliseen tilanteeseen on täysin juutalaismafian manipuloivien valtamedioiden aikaansaannosta. Muistutamme, että Saksa aloitti juutalaisjärjestöjen vastustamisen vasta sen jälkeen, kun kansainväliset sionistit julistivat maailman lehdistössä ja länsimaisissa tiedotusvälineissä sodan Saksalle sekä aloittivat Saksaa vastaan hyvin tuhoisan talousboikotin. Tätä ennen juutalaisia ja sionisteja vastaan Saksa ei ollut kohdistanut mitään vastatoimia. Hiuskarvaakaan ei oltu katkaistu juutalaisten päästä. 

Toivokaamme, että vielä koittaa se päivä, jolloin Daniel Andrews salaliittoineen ja ne kaikki julkisessa elämässä olevat, jotka ovat pettäneet sekä kavaltaneet viktoriaanisen kansan, saatetaan vastuuseen teoistaan, ja mieluiten asia käsitellään rikostuomioistuomissa. 

Toimittajan huomiot 

Myös Suomi on ottamassa mallia Australiasta. Nimittäin THL:n ylilääkäri ja juutalaismafian käskyläinen Hanna Nohynek oli Kauppalehdessä viikon vieraana. Hän selitti videohaastattelussa, että ”koronapassi työpaikoille on harkinnassa, mikä olisi keino siihen, että viimeisetkin saadaan ottamaan rokotteet”. Hanna Nohynekin mukaan viranomaisille oli ennakkoon tiedossa kyselymittausten perusteella, että noin 75 prosenttia suomalaisista suostuu ottamaan kokeelliset COVID-piikitykset, kun auktoriteettitasolta ryhdytään lobbaukseen k-rokotteiden puolesta. 

Muuallakin maailmassa ympyrä sulkeutuu: Itävallassa uhataan rokottamattomia todella rajuilla toimilla, nimittäin täyssululla. (Tämä siis Ylä-Itävallan osavaltiossa.) 

Mikäli maan hallitus suostuu Ylä-Itävallan osavaltion ehdotukseen, maanantaista alkaen rokottamattomat saavat poistua kodeistaan vain välttämättömissä asioissa, kuten käydäkseen töissä tai ruokakaupassa tai muun pakottavan syyn saattelemana. 

Mitä tästä dystopiasta lyhyesti sanoisi? 

Yliäyräiden lietsottu ”koronakriisi” eli pelkopandemia, ja siihen sisältyvä laiton koronapassihanke, pakkorokotuksineen kuuluvat saumattomasti Maailman talousfoorumin perustajan juutalaisen Klaus Schwabin kirjoituksissaan kuvaaman Uuteen Maailmanjärjestyksen edistämisen instrumentteihinPelkopandemia rajoitteineen ja pakotteineen on vain vallan väline, ujuttaen yhteiskuntiin mekanismin, joka on hyödyksi Uudessa Maailmanjärjestyksessä sekä sen kehittämisessä. Myös EU:n liittovaltion hanke on merkittävä askel kohti yhtä Maailmanhallitusta. Schwabin kirjoittamissa kirjoissa selvitetään sitä millaiseksi maailma on muodostuva muiden muassa Davosin agendan mukaisessa WEF:n järjestelyihin sisällytetyssä The Great Reset –operaatiossa.    

Tiivistäen The Great Reset-operaatiossa niin kutsutun uuteen yhteiskuntasopimukseen perustuen luotaisiin rodullinen yhdenvertaisuus, joka perustuisi esimerkiksi sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle sekä luonnonsuojelemiselle. Eliitin tavoitteena siten olisi hiiletön talous ja ihmisten ajattelua sekä käyttäytymistä ohjailtaisiin harmoniassa luonnon kanssa.   

Käytännössä juuri yllä esitetty tarkoittaa ihmisten alistamista Uuden Maailmanjärjestyksen eli juutalaismafian (maailman valtapyramidin huippu: Siionin Viisaat) robottimaisiksi orjiksi, rodullisen tasa-arvon, ilmaston ja luonnon suojelun, puhtaan juomaveden, elintarvikepulan sekä ylilietsottujen “pandemioiden” varjolla.   
”Koronakriisi” on siis pakkorokotuksineen, koronapasseineen, sulkutiloineen ja rajoituksineen poliittinen mekanismi kansallisvaltioiden sekä kansalaisten alistamiseksi negatiivisen globalisaation intressien toteuttajiksi.   

Tätä kansallisvaltioiden tuhoamisen ja ihmislajin degeneroitumisen prosessia voidaan toistaiseksi vastustaa mahdollisimman tehokkaalla informaatiosodalla, joka jakaantuu sekä spirituaalisen tason että rationaalisen luonnollisen tason kirjoituksiin. Meidän ei pidä antaa periksi negatiivisen globalisaation suppealle, mutta hyvin psykopaattiselle eliitille, eikä heidän lakeijoilleen, joita muiden muassa Suomen poliittinen johtajisto, hallitus sekä eduskuntakin edustaa. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

An Australian horror story   :   Opinion: – (informationclearinghouse.info) 

Koronapassi työpaikoille on harkinnassa, sanoo THL:n Hanna Nohynek: ”Yksi keino siihen, että viimeisetkin saadaan ottamaan rokotteet” | Kauppalehti 

Itävalta uhkaa rokottamattomia todella kovalla toimella: Täyssulku | Uusi Suomi 

The Davos Agenda | World Economic Forum (weforum.org) 

Now is the time for a ’great reset’ of capitalism | World Economic Forum (weforum.org) 

The not-so-friendly folks at the World Economic Forum – The Occidental Observer 

Some Jews Involved in the Great Covid Reset – The Occidental Observer 

19 kommenttia

 1. AUSTRALIAN TILANNE PELOTTAA
  Australian osavaltion Victorian tilanne huolestuttaa. Se on tyypillistä Rockefellerin säätiön ennustusta autoritaarisesta hallinnasta. Ihmisoikeudet kumotaan ja poikkeavat mielipiteet sensuroidaan. Rokottamattomat laitetaan keskitysleireihin, joissa suoritetaan pakkorokotuksia. Australia on malli muille valtioille siitä, miten Uusi Maailman Järjestys toimeenpannaan. Sanna Marinin hallitus on samalla tiellä. Kohta koronapassia vaaditaan työpaikoilla. Uskon, että huippuna on rokotuksesta kieltäytyneiltä työttömiltä työntekijöiltä toimeentuloavustuksen epääminen, jotta viimeisemmätkin pakotettaisiin ottamaan ”rokote”. mRNA-piikki ei ole rokote vaan geenimanipuloiva injektio, jonka sisällöstä ei ole tietoakaan, koska valtiovalta ei tutki asiaa, vaan uskoo Pfizeria, joka on tuomittu useista petoksista. Pfizerin toiminnanjohtaja on muuten juutalainen, jolla on läheiset yhteydet Bill Gatesiin. Marinin hallitus syytää miljardeja koronahuijaukseen ja antaa piikitysten jatkua ilman tutkimista, mitä ne piikitykset todella sisältävät.
  Olemme nyt kolmannessa maailmansodassa, joka käydään koronahuijauksen tiimoilta. Jumalan puolella ovat rokottamattomat ja perkeleen puolella rokotetut. Taistellaan. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(12)Miinusääni(5)
 2. Tätähän vuodettiin USA:n hallituksen liepeiltä jo 2019 kesällä: lasketaan liikkeelle virus ja ympäri maailmaa laitetaan diktatuurit pystyyn. Yksin USA:ssa miljoonat toisinajattelijat leiritetään ja antisemiitit tapetaan heti. Tuo vuotaja ”kuoli” melko pian eikä pystynyt tekemään seuraavaa podcastia.

  Veikkaan, että kansallismieliset lähtevät leireille, vaikka olisi piikkejäkin. Revisionistinenmateriaali takavarikoidaan kodeista ja tuhotaan. Tällaista ”vihapuhelakia” yritettiin jo liberalismin nimissä Skotlannissa

  Plusääni(6)Miinusääni(3)
  1. Ei lakeihin liity mitään yrityksiä; ne joko lyödään läpi tai ei täysin mielivaltaisesti. Parlamentarismi on aivan yhtä lailla huijaus kuin lääketiede ja uskontokin. Ei ”päättäjillä” koskaan ole muuta mahdollisuutta kuin totella vallanpitäjiä. Samoin myöskään lait eivät koske vallanpitäjiä tai heidän apureitaan, joten on aivan sama minkä verran kannatusta jollain säädöksillä kansan parissa on.

   Niin kauan kuin ei synny suoraa vastarintaa tekee vallanpitäjä ihmisille tasan tarkkaan mitä tahtoo. Koko yhteiskunta kaikkine järjestelmineen kannattaa ja suojelee pahaa, koska kukaan yksilö systeemien sisällä ei pysty sitä vastustamaan eikä useimmiten tyhmyyttään sitä haluakaan.

   Yhteiskunta on suurta teatteria ja taustalla on täysi feodaalidiktatuuri, joka on ainoastaan naamioitu demokratiaksi. Näin on ollut aina, mutta nyt viime vuosina kulisseja on vaan vähän raotettu auki.

   Plusääni(6)Miinusääni(1)
   1. Tuo oli ensimmäinen koepallo. Pikku hiljaa askel askeleelta kaikki tietenkin tulee etenemään tuohon. Onhan demokraattisessa rosessissa vielä paljon kulissia ja huijaamista ja monet panevat vastaan.

    Näinhän semenee aina, vielä toistaiseksi, että juutalaiset vaativat julkisesti tai kulisseissa jotain ja sitten annetaan askel askeleelta perään. Riippuen juuri siitä, miten paljon kehdataan tehdä. EU-pomo sanoi suoran, että he esittävät jotain ja tekevät jotain komissiossa ja katsovat, seuraako minkälainen vastustus. Jos ei tarpeeksi vastustsuta, niin homma säädetään juuri niin ja pian mennään vielä pitemmälle ym.

    Kulissiahan kaikki alkaa jo olla ja taitaa olla menossa niiden purkaminen ja siirtyminen suoraan kommunismiin

    Plusääni(5)Miinusääni(1)
 3. Moni ei (vielä) tajua mikä/mitä tämä petosysteemi on ja mihin tämä on menossa. Tästä on tulossa jokin viheliäinen maanpäällinen helvetti. Liekö tämä talmudismia vai jotain vielä pahempaa?
  https://www.bitchute.com/video/ALXIJW0TNOu8/

  Olen jo kauan ihmetellyt mikä hinku näillä terveyssaatanoilla on tökkiä metallineulalla ihmisten ja etenkin lasten sisään silkkaa sontaa. Kun lääkkeen ottamiseen – jos siihen tarvetta edes on – on muitakin keinoja, esim. nieltävä tabletti. Esim. Usa:ssa lapsiin pistetään ties miten monta injektiota ennen aikuisikää. Oliko se yli 80kpl. ? Ihan järjetön määrä kuitenkin. Lapset siis sarjaraiskataan.

  Tuon Alien.Wars -kanavan (se on tahallaan nimetty noin – sensuurin pelossa) eräistä jo tänne linkittämistäni videoista selviää, että rokottamisessa on kyseessä erään uskonnollisen (talmud ?) kultin rituaalimainen uhrimeno, vaikkakin tuo videoiden selostaja puhuu ”illuminaateista, vapaamuurareista, paholaisen palvojista, evil kultista, jne.”. Ja hän natsittelee välillä myös. En tiedä mikä tarkoitus sillä on. Mutta, joka tapauksessa noista videoista selvisi, että se rokotus, se metallineulan survaiseminen lapseen, on siis rituaalimainen raiskaus ja rokotetun kuolema on veriuhri tässä saatananpalvontakultissa. Ohessa huolimattomasti suomennettu video tuolta samalta kanavalta:

  https://tokentube.net/view?v=3867864374

  Plusääni(7)Miinusääni(4)
  1. Nythän on niin, että suurin osa oikeasti syvää ymmärrystä omaavista ihmisistä on jo aikaa sitten poistunut keskuudestamme oman käden kautta (jo paljon ennen ”koronaa”).

   Muodissa on aina pahuuden kaikenlainen vähättely ja niillä, jotka pahuutta sentään jossain määrin ymmärtävät on suosiossa monet erilaiset kultit, joissa toivoksi on kaupiteltu jokin iloinen ennustus paremmasta tulevaisuudesta, olkoon sitten selityksenä poliittiset sankarit, sotapäälliköt tai jumalolennot.

   Pahuuden todelliset kasvot ovat sen verran synkät, että yleensä ihminen ei mitenkään kykene sulattamaan todellisuutta ilman jotain toivoa tuovaa harhakuvaa. Tästä syystä pahuuden todellisesti tuntevat ihmiset on jo kauan sitten ajettu niin ahtaalle, ettei heitä ole montaakaan enää elossa. Ihmisen jäädessä täysin yksin tuon pahuuden hyökkäyksen keskellä useimmilta loppuu luonto ennemmin tai myöhemmin ja sitten manala kutsuu. Todellinen ymmärrys siis poistuu ikäänkuin luonnollista tietä pois ihmiskunnan keskuudesta, ja jäljelle jää vain varjoja.

   Todellinen ymmärrys hylkää pedon rakentaman järjestelmän, koska läpeensä pahaa organisaatiota ei ole mahdollista muuttaa toisenlaiseksi. On typeryyttä se miten monet yrittävät hakea itselleen oikeutta suoraan pedon sylistä. Samoin ihmisen terve henkisyys ja hengellisyys on kaapattu valehtelevien kulttien hallintaan eivätkä ihmiset sitäkään halua havaita. Siten heistä tulee vihollisen puolustajia olevinaan tietämättänsä ja samalla todellisen hengellisen kasvun rajat tulevat niin alhaalla vastaan, että tappio pahuuden edessä varmistuu jo paljon ennen todellista taistelua.

   Useimmat suostuvat näkemään vain yksittäisiä valheita ja jäävät siksi sokeiksi ymmärtämään valheen perustuksia. Turvallisuuden harhan varassa ihmiset hapuilevat sinne ja tänne huomaamatta seisovansa koko ajan alustalla, jolla ei ole mitään totuutta. Ihmiset eivät halua ottaa harkintaan kaikkein tärkeintä tosiasiaa, sitä että kaikki on valhetta. Useimmat jäävät ansaan yrittäessään väkisin pitää ainakin yhden tai kaksi valhetta elossa, jotta eivät jäisi kokonaan yksin.

   Totuuden hinnalla ei kuitenkaan saa olla rajoja. Nyt kun koko ihmiskuntaa vastaan hyökätään ennennäkemättömällä raivolla, ei muutenkaan paljoa menetettävää enää ole. Totuuden vuoksi kannattaa maksaa mikä hyvänsä hinta, koska muutakaan vaihtoehtoa ei ole. Ihmisten keskuudessa kukaan ei ole niin julma tuomari kuin ihminen itse. Myönnytyksiä muiden suuntaan ei voi olla ilman että pettää itsensä, paitsi jos muissa olisikin totuutta vielä enemmän kuin itsessä.

   Totuutta etsivien joukossa lähes jokainen on vielä jäänyt yläluokan ennalta asettamaan ansaan. Tämän tiedän hyvin, koska olen itse kiivennyt ylös useista kymmenistä eri ansakuopista, ja todennäköisesti muutamassa olen kiinni edelleenkin.

   Kun autamme ihmisiä eteenpäin, on vaikeaa saada heidät ymmärtämään miten syvälle mädännäisyys ylettyy. Löysin sattumalta hyvää materiaalia aiheesta – näiden avulla saattaa jonkun totuutta etsivän silmät aueta ainakin vähän matkaa:

   https://anxietypub.com/the-real-world/
   …ja tuolta heille voi jakaa alkajaisiksi vaikka nämä artikkelit:

   *Understanding Your Skeptical Friends
   *Beware of Celebrity

   …Kuten aina, oletan jokaisen julkaisijan olevan agentti joko tieten tai tietämättään, mutta näiden artikkelien kirjoittaja kuitenkin kertoo asiat aivan poikkeuksellisen rehellisesti ja syvällä ymmärryksellä.

   Plusääni(1)Miinusääni(2)
 4. AUKTORITEETTIUSKO ON PEDON MERKKI
  Klaus Schwabin (WEF) ennustus koronan avulla tapahtuvasta ”nollauksesta” (The Great Reset) on toteutumassa Australiassa ja Itävallassa ja pian muuallakin. Uusi autoritaarinen UMJ (uusi maailmanjärjestys) on pian arkipäivää Euroopassa, ellei vastavoimaa löydy. Koronamyönteinen propaganda on massiivista ja tiukka sensuuri vallitsee kaikissa länsimaissa. Päämääränä on rikollisella myrkkypiikillä rokottaa kaikki ihmiset. Myös Suomessa on hallitus, joka pitää valheellisella testauksella (PCR-testit) korkeita valheellisia tartuntalukuja perusteena sulkutoimille ja pakkorokotuksille, jotka alkavat ennen pitkää, jollei vastarinta voimistu. Nyt on tärkeätä jokaisen itsenäisesti ajattelevan osallistua koronahuijauksen vastaiseen toimintaan. Osallistu vapauden puolesta -mielenosoitukseen ensi lauantaina Helsingissä klo 14 Senaatintorilla. Lue UMV-lehteä (https://mvlehti.net/ ), joka on paras vaihtoehtomedia tässä taistelussa. Nyt on kyse Suomen kolmannesta itsenäisyystaistelusta. Älä ota pedon merkkiä otsaasi eli älä usko virallista tiedottamista koronasta. Sanna Marin on Maailman Talousfoorumin ohjauksessa ja saa käskynsä Suomen ulkopuolelta ja osallistuu valtiopetokseen, jossa Suomesta on tarkoitus tehdä itsenäisyyden menettänyt EU:n maakunta. Älä käytä maskia, joka on vain alistumisen merkki. Rukoile Jumalaa pelastamaan Suomen kansa. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(6)Miinusääni(3)
 5. Suomessakin valtaapitävät ylimpien globalistirikollisten käsikassararat ja maailmanlaajuisen lääkemafian läpeensä korruptoima THL näyttävät olevan täysin rinnoin mukana seuraavassa, osa varmaankin tietoisesti ja osa ehkä tietämättään:

  ”SALATTU MAAILMANLAAJUINEN KANSANMURHAHANKE YKSITYISKOHTAISESTI SELITETTYNÄ.

  On ensiarvoisen tärkeää, että jokainen maapallon asukas ymmärtää oikein OPERAATION COVID-19 ja sitä seuraavan Covid-superrokotusohjelman ensisijaisen tarkoituksen.

  Molemmat näistä GLADIOn valvomista maailmanlaajuisista pimeistä operaatioista muodostavat kaksi päävaihetta meneillään olevassa bioterrorististen operaatioiden sarjassa, joka toteutetaan kansojen maailmanlaajuista yhteisöä vastaan erittäin salakähmäisesti ja tarkasti.

  Koko näiden toisiaan täydentävien bioterrorismin tekojen sarjan toteuttamisen ajan kansanmurhaa harjoittavilla rikoksentekijöillä on yksi olennainen päämäärä ennen kaikkea: tehdä hyvin vaikeaksi yhdistää ennalta suunnitellut joukkokuolemat ja -sairaudet joko COVID-19-biologiseen aseeseen tai ”aseistettuihin” (weaponized) Covid-”rokotteisiin”.

  Toisin sanoen tämän ”väärän lipun” (false flag) bioterroristisen operaation kaikkia eri vaiheita sekä SARS-CoV-2:n tautiprosessin tarkkaan säädeltyä kehitystä ei voida lopullisesti yhdistää COVID-19-bioaseeseen eikä ”aseistettuihin” Covid-”rokotteisiin”.

  Itse asiassa ainoa syy siihen, miksi tämä ihmisen aiheuttama kulkutauti jatkuu edelleen, on se, miten vaikeaksi tekijät tekivät lukemattomien lääketieteen tutkijoiden ja tieteellisten tutkijoiden kannalta todellisen syyn ja seurauksen selvittämisen, erityisesti eri Covid-”rokotteiden” osalta.

  KESKEINEN POINTI: Plandemian aiheuttajien päätavoitteena on jatkaa tätä vertaansa vailla olevaa lääketieteellistä huijausta ja maailmanlaajuista väkivaltaista väestönvähennystä mahdollisimman pitkään, aina ennalta suunniteltuun SUUREEN NOLLAUKSEEN (Great Reset), Amerikan tasavallan romahtamiseen ja Yhden maailman hallituksen perustamiseen saakka.

  On selvää, että jatkuva Covid-pandemia on olennaisin osa Uuden maailmanjärjestyksen toteuttamissuunnitelmaa. Näin ollen NWO:n globalistinen salaliitto lypsää sitä, kunnes se on onnistuneesti saavuttanut moninaiset tavoitteensa ja toteuttanut pirulliset pyrkimyksensä.

  Seuraavassa on luettelomerkeillä varustettu erittely Plandemian pelisuunnitelman kriittisimmästä palasesta, joka käynnistettiin maailmanlaajuisesti vuonna 2019 ja jota nyt ylläpidetään kiinnittäen suurta huomiota kaikkiin Covidin yksityiskohtiin.
  Tiivistelmä

  (1) COVID-19-bioase oli vaativasti bioteknisesti suunniteltu sisältämään patogeenisiä piikkiproteiineja – yksi keinotekoisista, ihmisille vaarallisimmista myrkyistä, joita on koskaan luotu laboratoriossa.

  (2) Covid-”rokotteet” suunniteltiin samalla tavalla valmistamaan spike-proteiineja ihmiskehossa rokotuksen jälkeen. Näiden myrkyllisten piikkiproteiinien ensisijainen tavoite ”on tappaa miljardeja ihmisiä kenenkään huomaamatta”. Se on tarkoituksellinen myrkky, jolla on hyvin vakava agenda.

  (3) Kun yhdistetään bioteknisesti muokattu niin sanottu virus ja valtuutettu ”aseellinen” (weaponized) rokote, jotka seuraavat toisiaan, piikkiproteiinien aiheuttama vahinko voimistuu merkittävästi.

  (4) Koko Plandemian ajan suuri osa maailman väestöstä altistuu pienelle annokselle näitä piikkiproteiineja altistumalla COVID-19:lle ja ottamalla Covid-”rokotteita”. Näiden piikkiproteiinien lukuisat vektorit aiheuttavat aluksi allergisen reaktion. Tämä allerginen/myrkyllinen reaktio voi jopa aiheuttaa kuoleman, kuten monet COVID-19-potilaat ovat kokeneet.

  (5) Mutta nämä kuolemat eivät ole loppupeliä, vaan niitä käytettiin pikemminkin keinona pelotella koko planeetan sivilisaatiota eristyksiin, karanteeneihin, paikalleen suojautumiseen, sosiaalisen etäisyyden ottamiseen ja kasvomaskien käyttämiseen.

  (6) Suurin osa näistä kuolemantapauksista johtui itse asiassa siitä, että COVID-19-tautia sairastavat joutuivat sairaaloihin liian myöhään. Sitten lääkärit ja sairaanhoitajat tappoivat sairaalapotilaat pakollisilla protokollilla, joista osa käytännössä takasi kuoleman tai vakavan elin- ja/tai kudosvaurion.

  (7) Tämä maailmanlaajuinen Covid-ahdinko lavastettiin salakavalasti konstruoidun viruksen avulla perusteluksi koko ihmiskunnan rokottamiselle. Tämä puolestaan altistaa kasvavan enemmistön ihmisiä piikkiproteiinia sisältäville ”rokotteille” pitkän ajan kuluessa.

  (8) Spike-proteiini laukaisee aluksi immuunivasteen ja usein vakavan allergiatyyppisen reaktion, joka ilmenee välittömänä haittavaikutuksena. Tämän vuoksi kahden ensimmäisen viikon aikana rokotuksen jälkeen esiintyy erilaisia oireita, jotka kaikki hylätään ”rokote toimii”.

  (9) Tämän ennustettujen rokotereaktioiden prosessin jälkeen piikkiproteiineilla on suuri vaikutus ihmisen ACE2-reseptoriin aiheuttaen kuolemantapauksia, joiden oli tarkoitus tapahtua, mutta joita ei koskaan saada kunnolla liitettyä ”aseistettujen” (weaponized) rokotteiden piikkiproteiineihin.

  (10) Spike-proteiini on myös kalvoproteiini. MRNA levittää spike-proteiinit kaikkialle ihmiskehoon, seuraavaksi niitä valmistetaan kehon eri kudoksissa, nuo kudokset tunnistetaan sitten vieraiksi ja laukaisevat siten joukon vastustuskykyä heikentäviä autoimmuunivasteita.

  (11) Tästä johtuvia kuolemantapauksia, jotka johtuvat niin monista autoimmuunihäiriöistä ja -sairauksista, toimintahäiriöistä ja säätelyhäiriöistä, ei koskaan voida asianmukaisesti lukea mRNA-”rokotteiden” aiheuttaman tuhon syyksi. Näiden rokotekuolemien syyt ovat nimittäin liian moninaisia, liian monia ja liian moninaisia riittävän pitkän ajanjakson aikana, jotta voitaisiin tehdä tarkkoja tieteellisiä yhteyksiä.

  (11) Piikkiproteiinimyrkky on riippuvainen isännän reaktiosta siihen, aivan kuten COVID-19-tautiprosessin aikana eri ihmisillä esiintyvät lievät, keskivaikeat ja vakavat reaktiot ovat ihmiskohtaisia.

  (12) Pitkällä aikavälillä piikkiproteiini hyökkää erityisesti sellaisten ihmisten kimppuun, joilla on jo olemassa olevia vaivoja ja sairauksia. Mikä tahansa sairaus tai terveydentila heillä onkin, voi pahentua huomattavasti erittäin haitallisen piikkiproteiinin vaikutuksesta, erityisesti Covid-rokotusten ja tehosterokotusten jälkeen. (Vastaavasti mitä enemmän COVID-19-potilailla on liitännäissairauksia, sitä suurempi on kuolleisuus. Tämän vuoksi sairaaloissa, hoitokodeissa, hoivakodeissa ja muistisairaaloissa on raportoitu niin paljon kuolemantapauksia Plandemian alkamisen jälkeen).

  (13) Covid-rokotteissa on prionien palasia, HIV-proteiinia sekä grafeenioksidia, joten ne on ehdottomasti suunniteltu tarkoituksellisen tuhoisasti. Tällä tavoin ihmiskunnan joukkorokotukset varmistavat suuren osan ihmiskunnasta kuoleman tavalla, jota ei koskaan voida jäljittää Covid-”Killshotiin”.

  (14) Grafeenioksidi on tietysti toinen tärkeä osa tätä planeetan väestökadotussuunnitelmaa, koska se aiheuttaa ennustettavasti hengenvaarallisia veritulppia. Verihyytymien määrä ja vakavuus vain lisääntyvät, mitä enemmän rokotteita kukin yksilö saa; näin ollen koko maailma on nyt nähnyt osuvasti nimetyn ”Clotshotin” varsin GRAAFISET seuraukset.”

  http://stateofthenation.co/?p=95746
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Em. GLADIOosta on tietoa esim. seuraavassa: https://www.truthmove.org/content/operation-gladio/

  Edellä ei ole puhuttu myrkyllisen grafeenioksidin toisesta päätarkoituksesta eli ihmisten kytkemisestä suoraan ns. esineiden internettiin (IoT), jolloin ylimmät NWO-globalistirikolliset käsikassaroidensa kanssa voivat hallita grafeenioksidi-piikeillä ”rokotettuja” eli myrkytettyjä ihmisiä robottien tavoin tottelevina orjina. Siihen tarvitaan lisäksi satelliittien kautta lähetettävät 5G-aallot:

  ”20,000 Satellites for 5G to be Launched Sending Focused Beams of Intense Microwave Radiation Over Entire Earth”
  https://healthimpactnews.com/2019/20000-satellites-for-5g-to-be-launched-sending-focused-beams-of-intense-microwave-radiation-over-entire-earth/

  Plusääni(5)Miinusääni(3)
 6. JÄLKIMAAILMA, SEISO TÄÄLLÄ OMALLA POHJALLASI ÄLÄKÄ LUOTA VIERAAN APUUN
  Näin lukee kiveen kirjoitettuna Suomenlinnassa. Nyt Sanna Marinin hallitus luottaa enemmän EU:hun kuin oman maansa etuun. Vai miten voi selittää sen, että hallitus syytää miljardeja euroja flunssaviruksen testaamiseen ja rokotuksiin tutkimatta testin luonnetta ja käyttöä tai rokotteiden sisältöä. Pfizer on tuomittu lukuisista petoksista ja sen toimitusjohtaja on Bill Gatesin ystävä Albert Bourla. Nyt Pfizerin injektiolla on rokotettu yli neljä miljoonaa suomalaista mukaan luettuna 12-15 ikäisiä lapsia ja aiotaan vielä rokottaa 5-11 vuotiaita. Ja rokotusten haittavaikutuksia salataan, vaikka satoja on kuollut rokotteeseen ja saanut vakavia haittoja. Mutta hallitus luottaa vain siihen, mitä EU:n virkamiehet kertovat, eikä tutki asioita. RT-PCR-testi antaa 97 % vääriä positiivisia tuloksia, kun kerroin on 45 sykliä. Jos PCR-testi tutkitaan ja huijaus paljastetaan, niin pandemia loppuu siihen heti. Mutta Sanna Marinin hallitus on ostanut ison sian säkissä. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(2)Miinusääni(2)
 7. Georgia Guidestones on jo vuosikymmenien ajan ennakoinut meneillään olevaa, vuosien ajan valmisteltua ylimpien globalistirikollisten maailmanlaajuista Covid-”rokote”-myrkkypiikeillä suoritettavaa kansanmurha-projektia:

  ”Koillis-Georgian korkeimmalla kukkulalla seisoo valtava, tähdenmuotoinen graniittimuistomerkki [Ks. artikkelia https://new.americanprophet.org/theyre-killing-people/%5D. On vain muutamia vihjeitä siitä, miten tämä ”Georgia Guidestones” -nimellä tunnettu muistomerkki on päätynyt tähän paikkaan, mutta sen viesti ja tarkoitus ovat selvästi lusiferilaisia ja jumalanvastaisia. Nykyään, kun kuulemme Uuden maailmanjärjestyksen globalistien suunnitelmista ja heidän ”Suuresta palautuksestaan”, joka on nyt toden teolla alkanut, voimme nähdä, että se, mitä nämä luciferialaiset ovat nyt toteuttamassa maailmassa, on suunniteltu huolellisesti ja tarkoituksellisesti monien vuosikymmenten ajan.

  Georgian opaskivet on tehty pyramidigraniitista, joka koostuu suuresta, pystysuorasta keskilaatasta, neljästä sitä ympäröivästä laatasta ja 26 000 kilon painoisesta päällyskivestä sen päällä. Ne ovat yli 19 jalkaa korkeita. Guidestones-kivien kymmenen viestiä on kutsuttu ”Antikristuksen kymmeneksi käskyksi”, ja ne on kirjoitettu englanniksi, espanjaksi, swahiliksi, hindiksi, hepreaksi, arabiaksi, perinteiseksi kiinaksi ja venäjäksi. Viestit käsittelevät väestön vähentämistä, maanpalvontaa, yhden maailman hallitusta ja uutta maailmanjärjestystä.

  Opaskivet on rakennettu kestämään mitä tahansa luonnon tai ihmisen aiheuttamaa katastrofia, jopa ydinräjähdystä. Tässä on kymmenen niihin kaiverrettua viestiä: 1). Säilyttäkää ihmiskunta alle 500 000 000 ikuisessa tasapainossa luonnon kanssa. 2). Ohjaa lisääntymistä viisaasti – paranna kuntoa ja monimuotoisuutta. 3). Yhdistä ihmiskunta elävällä uudella kielellä. 4). Hallitse intohimoa – uskoa – perinnettä – ja kaikkia asioita maltillisella järjellä. 5). Suojele ihmisiä ja kansakuntia oikeudenmukaisilla laeilla ja oikeudenmukaisilla tuomioistuimilla. 6). Anna kaikkien kansakuntien hallita sisäisesti ratkaisten ulkoiset riidat maailman tuomioistuimessa. 7). Vältetään mitättömiä lakeja ja hyödyttömiä virkamiehiä. 8). Tasapainottakaa henkilökohtaiset oikeudet ja yhteiskunnalliset velvollisuudet. 9). Palkitse totuus – kauneus – rakkaus – etsi harmoniaa äärettömän kanssa. 10). Älkää olko maan syöpä – Jättäkää tilaa luonnolle.

  Lyhyempi viesti on kaiverrettu rakenteen yläosaan neljällä muinaisella kielellä: Babylonian kiilakirjoituksella, klassisella kreikalla, sanskritilla ja egyptiläisillä hieroglyfeillä. Siinä lukee: ”Olkoot nämä opaskivet järjen aikakaudelle.”

  Kesällä 1979 hyvin pukeutunut, kaunopuheinen harmaahiuksinen mies, joka kutsui itseään ”R. C. Christianiksi”, tuli Georgian Elbertoniin etsimään sekä graniittiyhtiötä, joka voisi rakentaa hänen suunnittelemansa muistomerkin, että sopivaa paikkaa muistomerkin rakentamiselle. Hän sanoi edustavansa ”pientä ryhmää uskollisia amerikkalaisia”, jotka olivat suunnitelleet epätavallisen suuren ja monimutkaisen kivisen muistomerkin pystyttämistä. Mies myönsi, että ”Christian” oli salanimi, ja vaikka hänen oli pakko paljastaa henkilöllisyytensä paikalliselle pankinjohtajalle, se tapahtui ehdottoman luottamuksellisesti. Miehen oikeaa nimeä ja hänen organisaationsa todellista identiteettiä ei tähän päivään mennessä ole tiedossa.

  Hän esitti graniittiyhtiölle puisen pienoismallin ja kymmenen sivua yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten muistomerkki olisi rakennettava. Raha ei ollut esteenä – vaikka hinta oli moninkertainen verrattuna siihen, mitä tällainen hanke normaalisti maksaisi, mies suostui maksamaan sen ilman kysymyksiä.

  Suuntaviivat paljastettiin maaliskuussa 1980. Maan ja muistomerkin omistusoikeus siirtyi pian Elbertin piirikunnalle, joka pitää sitä edelleen hallussaan. Mutta miksi tällainen muistomerkki sijoitettiin lähes keskelle ei mitään – 90 mailin päähän Atlantasta, jota ympäröivät peltoalueet? Ehkä yksi johtolanka on se, että cherokee-intiaanit uskovat tämän paikan olevan maailmankaikkeuden maantieteellinen keskus.

  Guidestones-kivet suunniteltiin tarkasti auringon ja tähtien liikkeiden seuraamiseksi. Riippuen siitä, missä ihmiset seisovat ja mistä raoista tai rei’istä he katsovat sisään, kävijät voivat nähdä auringonnousun päiväntasauksen tai auringonseisauksen aikana tai paikantaa Pohjantähden. Kivet toimivat kellona, kalenterina ja kompassina, ja ne seuraavat auringon liikettä ympäri vuoden.

  Kivien kymmenen viestiä ovat kuitenkin ne, joiden pitäisi huolestuttaa meitä nykyään, kun olemme keskellä globalistista eugeniikkaohjelmaa, joka tunnetaan nimellä ”COVID 19”. Ensimmäinen viesteistä osoittaa, että meidän pitäisi pitää ihmiskunnan väkiluku alle 500 miljoonassa ihmisessä. Tämän ”tavoitteen” saavuttamiseksi meidän olisi vähennettävä maapallon ihmisten määrää 90 prosentilla. Sitten on viesti ”viisaasta lisääntymisestä” ja niin sanotun ”monimuotoisuuden” arvosta. Ja Jumalan kuvaksi luotujen ihmisten kutsuminen ”maan syöväksi”. Kaikki nämä lausunnot ovat vastoin Kaikkivaltiaan Jumalan meille antamaa käskyä ”olkaa hedelmällisiä ja lisääntykää ja täyttäkää maa”.

  Sitten on kohta, jossa puhutaan ihmiskunnan yhdistämisestä uudella Yhden maailman kielellä. Muistatko Baabelin tornin historian? Riitojen ratkaiseminen ”maailmantuomioistuimessa”, henkilökohtaisista oikeuksista ja vapauksista luopuminen ”yhteiskunnallisten velvollisuuksiemme” täyttämiseksi. Ja tietysti ajatus ”järjestä” on ollut pitkään innokkaiden ateistien ja jumalanvihaajain muotisana.

  Monet uskovat, että Georgian opaskivet olivat Rooman klubin projekti. Tämä ei ehkä ole teille tuttua. Minä en ollut, ennen kuin kaivoin itse tutkimustietoa. Vuonna 1968 perustettu Rooman klubi on yksi monista järjestöistä, jotka David Rockefeller (John D. Rockefellerin nuorin poika) on perustanut tai rahoittanut edistääkseen globaalin hallinnon, myös Yhdistyneiden Kansakuntien, asiaa. Rooman klubin jäseniä ovat olleet muun muassa CNN:n perustaja Ted Turner, George Soros, Henry Kissinger, Bill Gates, prinssi Philip, Al Gore, Maurice Strong (joka oli yhdessä Mihail Gorbatshovin kanssa ”Maapallon peruskirjan” kirjoittaja) ja Bill Clinton.

  Rooman klubilla on neljä päätavoitetta: Maailmanhallitus, ihmiskunnan väestönvähennys, ympäristönsuojelu ihmiskunnan kustannuksella ja yhden maailman uskonto. Nämä Rooman Klubin tavoitteet ilmoitettiin avoimesti jo sen perustamisvuonna 1968. Vuonna 1980 paljastettiin Georgian opaskivet, joissa ilmoitettiin jälleen selvästi uuden maailmanjärjestyksen ja ihmiskunnan väestönvähennyksen tavoitteet. Mutta kaikki tämä on Jumalan sanan varjossa, joka on ennustanut tuhansia vuosia näitä päiviä, joita nyt elämme. Jumala kertoi meille, mitä nämä lusiferialaiset aikoivat tehdä. Nyt lusiferialaiset itse kertovat meille avoimesti suunnitelmistaan, mutta silti niin monet näyttävät pitävän tätä kaikkea salaliittoteoreettisena hölynpölynä. Kuten olen sanonut ennenkin, salaliitto ON meneillään, mutta se on kaukana teoriasta.

  Menkää Maailman talousfoorumin verkkosivuille. Aivan ensimmäiseksi luette sieltä tämän: ”Maailmanlaajuisten sidosryhmien on kiireellisesti tehtävä yhteistyötä COVID-19-kriisin välittömien seurausten samanaikaisessa hallinnassa. Parantaakseen maailman tilaa Maailman talousfoorumi käynnistää The Great Reset -aloitteen”.” Jos katsot hieman syvällisemmin niitä, jotka tekevät yhteistyötä Maailman talousfoorumin kanssa, olet häkeltynyt ja hämmästynyt. Lähes kaikki maailman yritykset ja pankit ovat edustettuina. Maailman talousfoorumi oli muuten myös yksi lokakuussa 2019 järjestetyn Event 201 -tapahtuman sponsoreista. Event 201 oli virallinen ”suunnittelukokouksen” Planned-Demicille.

  Saksassa vuonna 1938 syntynyt Klaus Schwab on Maailman talousfoorumin perustaja ja toimitusjohtaja. Hän on todennut avoimesti, että Great Resetin keskeinen osa on se, että yksilöt maailmanlaajuisesti eivät omista mitään. Schwabin mukaan asuntojen, autojen, pankkitilien, maa-alueiden, kaiken yksityisomistus PITÄÄ lakkauttaa, jotta lopputulos olisi ”oikeudenmukaisempi” kaikille. Tämä on puhdasta kommunismia, ihmiset, ja tämä ”Suuri uudelleenjärjestely” on jo alkanut… ja lähes kaikki maailman maat ovat mukana tässä.

  Tutkikaa joitakin tämän COVID-järjestelmän avainpelaajia. Katsokaa Fauci, CDC (jonka nimi olisi osuvampi ”Center for Disease Creation”), Maailman terveysjärjestö, FDA, ja kaikki Big Pharmaan liittyvät tahot. Katsokaa sitten globalistijärjestöjä, kuten YK:ta, Maailman talousfoorumia, Federal Reservea, IMF:ää, Kirkkojen maailmanneuvostoa, Rooman klubia. Pohtikaa sitten, miten kaikki maailman valtavirran tiedotusvälineet ovat pienen kourallisen ihmisten omistuksessa. Katsokaa nyt, kuka hallitsee internetiä ja sosiaalista mediaa. Huomaatte, että jokainen toimija on Uuden Maailmanjärjestyksen globalisti, ja hyvin suunnitellun ’COVID’-huijauksen avulla he ovat luoneet pohjan paitsi maailmanherruudelle myös vakavalle ihmiskunnan väestökadolle – planetaariselle kansanmurhalle.

  Selitän sen toisella tavalla: he tappavat ihmisiä tarkoituksella. COVID-virus on todellinen, mutta Fauci ja kiinalaiset kommunistit tekivät siitä aseen kaikkien äsken mainittujen toimijoiden avustuksella, ja sitä rahoitettiin amerikkalaisilla verorahoillamme. Se päästettiin valloilleen vuoden 2019 lopulla ja vuoden 2020 alussa, minkä jälkeen siihen osallisena oleva Mockingbird-media hypetti sitä superhyvin. Jos ”Operaatio Mockingbird” ei ole teille tuttu, suosittelen teitä tutkimaan, miten CIA on myös osallisena kaikessa tässä – yhdessä FBI:n, oikeusjärjestelmämme ja hallituksemme korkeimpien tasojen sekä hallitusten kanssa maailmanlaajuisesti.

  Virusta, kuten tavallista kausi-influenssavirusta, hypettivät tiedotusvälineet ”supertappajana”. Ihmisiin lietsottiin pelkoa. Naamioituminen ja terveiden eristäminen karanteeniin määrättiin vain yhdestä syystä: jotta meitä kaikkia muistutettaisiin siitä, että meidän on pelättävä joka päivä. Maskit tietenkään eivät koskaan suojelleet käyttäjiään tai muita miltään. Ne vain lisäsivät sairauksia, koska yksilöiden oli pakko kierrättää omaa C02:ta ja bakteerejaan. Mutta niiden päätarkoitus oli visuaalinen – visuaalinen muistutus siitä, että oli oltava hyvin peloissaan ja toteltava jokaista hallituksen määräystä… ”terveytemme” vuoksi, sanottiin. Muita pakottavia toimenpiteitä, kuten yritysten ja kirkkojen sulkeminen, julkisten kokoontumisten ja juhlien peruuttaminen, jopa julkisten puistojen ja uimarantojen sulkeminen, otettiin käyttöön, jotta meille saataisiin selväksi tilanteen oletettu vakavuus, ja jälleen kerran – jotta meidät kaikki pidettäisiin pelokkaina ja tottelevaisina.

  Sitten tuli niin sanottu ”rokote”. Ymmärtäkää tämä: niin kutsuttua ”rokotetta” ei tehty COVIDia varten. COVID tehtiin ”rokotetta” varten. Toisin sanoen COVID oli vain peruste saada ihmiset niin pelokkaiksi ja mukautuviksi, että he jonottaisivat mielellään saadakseen useita myrkkyruiskeita. Mutta kaikki eivät olleet mukana. Monet olivat skeptisiä, varsinkin kun edullisia hoitomuotoja oli helposti saatavilla – mutta vallassa olevat tyrannit olivat kieltäneet ne. Ivermektiinin ja HCQ:n kaltaiset hoidot, jotka tuhansissa vertaisarvioiduissa tutkimuksissa on osoitettu parantavan COVIDin nopeasti ja pelastavan ihmishenkiä. Mutta kun joku edes mainitsi nämä sanat sosiaalisessa mediassa, ne ”merkittiin” ”vääräksi tiedoksi”, ja ihmiset kiellettiin. Lääkäreitä, jotka olivat onnistuneesti hoitaneet tuhansia potilaita näillä lääkkeillä, mustamaalattiin julkisesti, heidän luonteensa ja uransa tuhoutuivat, koska he uskalsivat kertoa totuuden.

  Samoin on käynyt tuhansille lääkäreille ja tiedemiehille maailmanlaajuisesti, kun he ovat puhuneet totuuden näiden injektioiden vaaroista. Älkääkä erehtykö, COVIDin niin sanotuilla ”rokotteilla” on vain yksi tarkoitus: tappaa ihmisiä.

  Itse CDC:n VAERS-tiedot osoittavat, että yli puoli miljoonaa ihmistä on kärsinyt vakavista sivuvaikutuksista, kuten aivohalvauksesta, sydämen vajaatoiminnasta, veritulpista, aivohäiriöistä, kouristuksista, kouristuskohtauksista, Bellin halvauksesta, aivojen ja selkäytimen tulehduksista, autoimmuunisairauksista, keskenmenosta, hedelmättömyydestä, kuuroudesta ja sokeudesta. Näiden vakavien sivuvaikutusten lisäksi CDC:n mukaan 16 000 ihmistä on kuollut näiden injektioiden seurauksena. On huomattava, että VAERS-järjestelmään ilmoitetaan vain 1-10 prosenttia haittavaikutuksista. Lääkäreitä ei kehoteta tekemään niin. CDC on useammin kuin kerran poistanut satojatuhansia tapauksia, koska se on ”korjannut” yleisön VAERS-järjestelmässä näkyviä lukuja. Sinun pitäisi myös tietää, että niiden, jotka kuolevat kahden viikon kuluessa rokotuksen saamisesta, EI katsota kuolleen rokotuksesta.

  Erityisen huolestuttavaa näissä ”haittavaikutuksissa” on se, miten nämä rokotukset näyttävät vaikuttavan suoraan ja nopeasti lisääntymiselimiin ja tekevän ihmisistä steriilejä. Suonensisäistä rokotetta saaneilla raskaana olevilla naisilla on usein ollut keskenmenoja. Kukaan ei tiedä, ovatko pistoksen saaneiden naisten vauvat steriilejä koko elämänsä ajan. Tämä kaikki on Bill Gatesin kaltaisten väestökadon puolestapuhujien unelmien täyttymys, mutta se on painajainen muulle maailmalle.

  Teidän on myös syytä olla tietoisia siitä, että rokottamatta jättäneet eivät aiheuta COVIDin niin sanottuja ”mutaatioita” tai ”variantteja”, vaan itse rokotukset, ja tiedemiehet ovat osoittaneet vakuuttavasti, että rokotuksen saaneet ihmiset ovat vakavien sairauksien todellisia ”superlevittäjiä”.

  Ystävät, nämä pistokset tappavat ihmisiä. Ja ihmiset, jotka luottavat hallitukseen, terveysviranomaisiin ja tiedotusvälineiden propagandaan, jonottavat saadakseen vapaaehtoisesti ”tapporuiskeensa”. Jos tätä ei jotenkin pysäytetä nopeasti, on nyt täysin mahdollista, että voimme nähdä maailman väestön vähenevän 90 prosentilla – aivan kuten luciferiaaniset globalistit määräsivät Georgian opaskivillä 41 vuotta sitten.

  Rob Pue”

  https://new.americanprophet.org/theyre-killing-people/
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 8. Amerikan kohtalo: juutalaiset jopa pröystäilee kuinka he imevät jenkit tyhjiin ja tuhoavat sen!! Pääosa jenkeistä on vielä tyhmempiä kuin suomalaiset hololausti/korona uskovaiset lampaat!

  the global elite.. are in supra position over the 256 different nation states<=like a cloud over the lakes they sprinkle here and there as needed to keep the ponds full. They manage the nation states, within the nation state system(256 of them) with an iron glove by and thru the elected officials that they global Oligarch allow to get elected. Basically the elected government has become the slave drivers for the oligarch and the governed are the slaves.

  I think you have it wrong, in that the Oligarch have already moved everything out of the USA governed America..that counts, their problem is how to transition the reserve currency from the USD to the Yuan and they are working on that. How did they move every thing out ot America. The used the law making power of congress. the congress strengthened and lengthened the constitutional provision of a short time to many years. and renewable for ever..

  So how did these monopolies (copyrights and patents) make moving everything they Oligarchs owned in America out of USA governed America and to places where the profits were enhanced by no environmental concerns, no taxes and cheap labor?

  You see, these monopolies powers, were placed into GATT and other global treaties so that every government in the world has become a slave to the USA copyright and patent laws. These member of the trade treaty states, all had to criminalize(because of the treaties) the use of ideas, methods, software, manufacturing know how, biochemical and pharmaceuticals owned by one of the Oligarch or its corporations[<=the deep state].
  In other words, no one foreigner could run the factories without a license from the used to be USA based oligarchs. Additionally, the Oligarch got these foreign nations to build the factories, and then they licensed the methods needed to produce from the factories built by foreign governments, the goods that Americans were already buying in America <=these goods were now made in the foreign place], then they sold these foreign produced goods manufactured with American know how back to Americans making more profit than when the same were produced in USA governed America. Of course, this took American jobs away and destroyed the America advantage in knowledge, experience and production know-how that made America Great.
  The only thing left is ruined America that the deep state wants is reserve status for the Federal Reserve Currency. So when the deep state manages to destroy the USA as provider of the reserve currency for the world to trade goods and services in, then the oligarch, the power house monopoly owner corporations and the currency Americans enjoyed just for the printing will disappear. But there is a giant big problem hidden in that transaction. and it is that Americans will still owe the nation debt, and the Oligarch Deep state are increasing the national debt Americans owe each day, because those debts are financing their Deep State theft of what's left in America. When the reserve currency become the Yuan. their theft will be complete. They will no longer need America and so they will destroy America and make certain the USA remains weak among the other nations of the world.

  The problem of ignorance and complacence needs to be tackled. But how?

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 9. PAKKOROKOTUKSET TULEVAT
  Itävalta kertoi ensimmäisenä EU-maana ottavansa käyttöön rokotepakon – kaikkien kansalaisten otettava rokote helmikuun alkuun mennessä. Rokotteesta kieltäytymisestä rangaistaan sakolla tai vankeusrangaistuksella. Lisäksi Itävalta asetetaan täyteen sulkutilaan maanantaista alkaen. Sulkutila kestää enintään 20 päivää. Tämä on niin järkyttävää typeryyttä, että sitä on jopa vaikea uskoa. Mutta sama kehitys nähdään myös Suomessa. Täällä ensin rokotukset asetetaan ehdoksi työssä käymiselle. Mutta valheellinen PCR-testi osoittaa taas kasvavia tartuntalukuja. Kaikkea perustellaan sillä, että rokottamattomat aiheuttavat vaaran yhteiskunnalle, vaikka rokotetut levittävät myös koronatautia tai mikä virus nyt sitten onkaan kyseessä. Propaganda on onnistunut saamaan Euroopan kansat uskomaan, että on kyse vakavasta pandemiasta, vaikka todellisuudessa on kyse vain tavallisesta influenssasta. Koronahuijausta voi verrata ainoastaan holokaustihuijaukseen, joka sekin osoittaa Siionin Viisaiden hallitsevan planeettaamme. Tätä menoa siis Suomessakin hallitus vielä julistaa pakkorokotukset koko väestölle. Nyt on jokaisen itsenäisesti ajattelevan kansalaisen ryhdyttävä vastaiskuun. Ota osaa lauantain mielenosoitukseen Helsingissä Senaatintorilla klo 14.
  LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 10. Suomalainen patologian huipputohtori vetoaa poliittiseen johtoon koronarokotusten lopettamiseksi

  Patologin näkökulmasta Covid-19-rokotus ei ole niin turvallinen, että sen ottamista voisi suositella, kirjoittaa lääketieteen ja kirurgian tohtori, erikoislääkäri ja patologian dosentti emeritus Seppo Sutinen eduskuntaryhmien johtajille lähettämässään kirjeessä.
  https://mvlehti.net/2021/11/19/suomalainen-patologian-huipputohtori-vetoaa-poliittiseen-johtoon-koronarokotusten-lopettamiseksi/#comment-19176

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 11. Aikana, jolloin maailma on hukkumassa lukuisiin hämmentäviin ongelmiin, niiden ratkaisemiseksi tarvittava poliittinen johtajuus on kaikkialla puutteellista. Onko tämä havaittu lahjakkuuksien puute maailmanlaajuisella näyttämöllä pelkkä sattuma vai onko se tarkoituksellista?
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/11/19/did-klaus-schwab-create-army-davos-yes-men-facilitate-his-great-reset/
  Davos-eliitti, jota johtaa sionisti Klaus Schwab häärää kaiken takana eikä kyse ole sattumasta vaan yrityksestä alistaa koko maailma ja ihmiskunta sen valtaan. Linkin artikkeli kertoo mikä on ’homman nimi’.
  Niin kauan kun jollakin taholla on vallanhimoinen ja megalomaaninen tarve alistaa koko maailmaa ja ihmiskunta omaan komentoonsa maailma pysyy riitaisena ja sotaisena. Jokaisen sellaista yrittävän tahon pitäisi tuo ymmärtää.
  Kun vallan ottamisen tarve on joillakin jo uskonnossa niin silloin sitä tukevat uskonnot eivät voi perustua Jumalan tahtoon sillä Jumala on hyvyyden puolella ja pahuutta vastaan jota alistaminen edustaa.

  Kiinan johtaja Xi sanoo hyvin: valta on ansaittava. Sitä ei pidä ottaa.
  https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238282.shtml

  Davos-eliitin nwo-hanke on saatanallinen hanke koska se keinoja kaihtamatta kaappaa/ottaa vallan itselleen.

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 12. Alla on lyhyehkö esittely melko äskettäin julkaistusta kirjasta
  ”COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey”
  [COVID-19 ja maailmanlaajuiset saalistajat: me olemme saalis]
  Paperback – September 30, 2021 by Peter Roger Breggin (Author), Ginger Ross Breggin (Author)”

  Kirjan tekijä on lääketieteen tohtori ja samoin kirjaan kukin oman esipuheensa kirjoittaneet kolme muuta henkilöä.
  Kirjan sisällysluettelon ja esipuheet sekä jonkin verran kirjan alkuosan varsinaista tekstiä saa luettavakseen näpäyttämällä ”Look inside”-tekstiä.

  ”COVID-19 ja maailmanlaajuiset saalistajat

  ”COVID-19 ja globaalit saalistajat: me olemme saalis” on paljon muutakin kuin analyysi ihmiskunnan nykyisestä hyväksikäytöstä SARS-CoV-2-pandemian varjolla. Se paljastaa ensimmäistä kertaa todellisen suunnitelman ja pääsuunnitelman, jota globaalit saalistajat olivat laatineet kymmenen vuotta ennen pandemiaa: suunnitelman maailman uudelleenorganisoimiseksi kansanterveyden nimissä. Miljardöörit, valtion virastot, jättimäiset rahastot ja suuret teollisuudenalat tekivät yhteistyötä vuosia etukäteen luodakseen pohjan sille, mistä tulisi Operaatio Warp Speed ja Suuri Nollaus vuonna 2020 [joka tosin näyttää siirtyneen myöhemmäksi]. Kaikki tämä paljastetaan, yksilöt ja ryhmät nimetään ja heidän tulevaisuudensuunnitelmansa dokumentoidaan. Kirjan lopussa on luvut siitä, mitä Amerikan ja maailman on tehtävä tulevina viikkoina ja kuukausina pelastaakseen ihmiskunnan vapaudet.

  Monet COVID 19:ää hoitavat ja tutkivat lääketieteen ja kansanterveyden huippuasiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että tämä on kattavin kirja siitä, kuka ja mikä on niiden ankarien toimenpiteiden takana, jotka murskaavat yksilönvapauksia ja monia länsimaisen maailman yhteiskuntia ja talouksia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia ja Australia.

  Kolme näistä lääkäreistä on vahvistanut tämän kirjan esittelyssä: lääkärit Peter McCullough, MD MPH, Vladimir ”Zev” Zelenko, MD ja Elizabeth Lee Vliet, MD. Heidän lisäkseen Robert F. Kennedy Jr. ja Paul Alexander PhD ovat antaneet kirjalle tukensa.

  Tämä kirja näyttää perusteellisesti vankat vastaukset näihin traagisiin kysymyksiin globaaleista petoeläimistä, jotka hyötyvät valtavasti COVID-19:n kärsimyksestä, mukaan lukien rikkaus, valta ja Amerikan tuhoaminen globalismin vastustajana.

  Keitä ovat ”he” – nämä globaalit saalistajat? Mitkä ovat heidän motiivinsa ja suunnitelmansa meitä varten?

  Miten voimme puolustautua heitä vastaan?

  Miksi he:

  ■ Suunnittelivat poimunopeutta (Warp Speed) SARS-CoV-pandemiaa varten vuosia ennen sen tuloa?

  ■ Levittivät mRNA- ja DNA-rokotteita, jotka tappoivat koe-eläimiä ja nyt ihmisiä?

  ■ Tekivät yhteistyötä kiinalaisten kanssa pandemiavirusten ja bioaseiden valmistuksessa?

  ■ Piilottivat SARS-CoV-2:n alkuperän Wuhanin instituutissa?

  ■ Antavat Kiinan levittää virusta ympäri maailmaa matkustajakoneilla?

  ■ Antavat niin paljon valtaa tohtori Anthony Faucille?

  Miksi he edelleen:

  ■ Kielletävät halvat, saatavilla olevat, turvalliset ja tehokkaat COVID-19-hoidot?

  ■ Asettavat yhteiskuntaamme ja talouttamme koskevia drakonisia sulkemisia?

  ■ Vahingoittavat tai tuhoavat suhteettomasti pienyrityksiä ja kirkkoja?

  ■ Pakottavat meidät käyttämään maskeja ja etääntymään toisistamme?

  ■ Liioittelevat COVID-19:n aiheuttamaa kuolleisuutta pelotellakseen meitä?

  ■ Salaavat meiltä kaikilta rokotekuolleisuuden korkean ja kasvavan määrän?

  ■ Valmistavat KOKEELLISIA ”rokotteita”, jotka kääntävät kehomme itseämme vastaan

  Tohtori Breggin on lääkäri, jolla on yli 70 tieteellistä artikkelia ja yli 20 lääketieteellistä tekstiä ja suosittua kirjaa. Hän on yksi maailman kokeneimmista
  lääketieteen asiantuntijoista, jotka ovat olleet mukana psykiatriaa ja
  neurokirurgiaa koskevissa käänteentekevissä oikeustapauksissa ja nyt COVID-19:ssä. Bregginsin bestsellereitä ovat muun muassa Talking Back to Prozac ja
  Toxic Psychiatry. Heidän tutkimuksensa johti siihen, että Yhdysvallat perui tappavan kiinalaisen yhteistyön.

  Breggin on peloton tutkija, ja hän on ahkera ja metodologinen kootessaan palapelin kaikki palaset yhteen. Hänen vaimonsa Gingerin kanssa tekemänsä tutkimus on moitteetonta, ja hänen viiltävä lähestymistapansa puree niskaan niitä, joiden tavoitteena on käyttää valtaa, hallita ja lietsoa pelkoa maailman rikkaimpien kansojen keskuudessa.”

  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Kirja perustuu laajaan dokumenttiaineistoon ja niin ollen ei ole ”foliohattu-salaliittoteoreetikkojen” tuotos, joka on se tavanomainen lyömäse korona-”rokotteita” kritisoivia vastaan.

  Jos vähänkään ymmärtää englanninkielistä tekstiä, niin kannattaa ostaa ja lukea tuo moninkertaisesti hintansa arvoinen kirja.

  Plusääni(2)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat