Holokaustin 6 miljoonan muistopäivän valhe

Lähestymme jälleen asiaan kuuluvalla hartaudella holokaustin uhrien muistopäivää 27.1. Valistuneet ihmiset tietävät, miksi juuri tämä on saanut hirvittävästi huomiota? Tiedämmehän, että maailman historia on täynnä kansanmurhia, joiden muistoa ei kansainvälisesti kunnioiteta.

27.1. päivän juhlinta kietoutuu sionismin ja kansainvälisten pankkien voittoon toisessa maailmansodassa. Teatterinäytelmä YK:n päätöksellä nimettiin ”vainojen uhrien muistopäiväksi”, sillä sen tarkoituksena on holokaustivääristelyn1 tukeminen.

Tämä kirjoitus jakaantuu kahteen pääotsikkoon: Todistavatko tiedemaailma ja valtavirtahistorioitsijat holokaustin tapahtuneeksi(1) ja Maailman holokaustit(2).

Edellisessä (1) pääluvussa kuvailemme hiukan holokaustin taustaa ”juutalaisen” eliitin suhteen, tarkastamme muutamia revisionistisia tutkimustuloksia holokaustista ja annamme oman lausuntomme aiheesta.

Jälkimmäisessä (2) pääluvussa esitämme yleisesti vainojen uhrien muistopäivän kunniaksi jo aiempina muistopäivinä julkaistun artikkelin maailman historian kansanmurhista, jotka paljastavat meille todelliset maailman holokaustit.

 

Todistavatko tiedemaailma ja valtavirtahistorioitsijat holokaustin tapahtuneeksi

Ensinäkin taustaa holokaustista pähkinän kuoressa: Väitetään, että 1941–2 Saksa teki kaikkien sotaponnistusten keskellä hirvittävän ja energiaa sekä resursseja vaativan päätöksen, jonka mukaan kaikki Euroopan juutalaiset oli tuhottava, minkä toteuttamiseksi kehitettiin kaasukammioita tai jopa kaasutusautoja. Saksan kerrottiin valmistaneen kemiallisia teurastamoita, joissa ihmisiä murhattiin liukuhihnaperiaatteella. Saksan rikoksen kerrotaan olevan kansanmurha ja murha-aseen olevan kaasukammio. Tästä johtuen kaasukammio-kysymys on oleellinen. Nimittäin, jos kaasukammiot osoittautuvat valheeksi, rutisee koko holokaustikertomuksen selkäranka sortuessaan. Juutalaiset syyttävät koko maailmaa siitä, että se tiesi kansanmurhasta, muttei halunnut puuttua siihen. Nykyään syyllisen viittaa asetellaan Hitlerin, Himmlerin ja Göringin lisäksi Rooseveltin, Churchillin, Stalinin ja tuolloisen paavin harteille. Eipä syytöksiltä ole säilynyt edes Punaisen ristin kansainvälinen komitea.1

”Holokaustiselviytyjä” Elie Wieselin kerrotaan esiintyvän tässä tunnetussa huijaukseksi paljastuneessa kuvassa.
”Holokaustiselviytyjä” Elie Wieselin kerrotaan esiintyvän tässä tunnetussa huijaukseksi paljastuneessa kuvassa.
Alkuperäinen valokuva.
Alkuperäinen valokuva.

Tieteen nimellä esiintyvä lehdistö toistaa kritiikittömästi toisen maailmansodan voittajien sepittämää historiaa ”totuutenaan”, joka liitetään Hitlerin Saksan juutalaiskysymyksen ”lopulliseen” ratkaisuun.2

Tiede-lehti kirjoittaa:

Reinhard Heydrichin johtamassa natsien poliisivirastossa RSHA:ssa juutalaispolitiikka, Judenpolitik, nousi keskeiseen asemaan. Moni muukin taho halusi päästä osalliseksi juutalaiskysymyksen hoidosta. … Poliisivirasto ja ministeriöiden erikoisosastot kilpailivat keskenään Hitlerin hyväksynnästä. Kilpailu suosi kyvykkäitä ja häikäilemättömiä ajattelijoita, jotka halusivat luoda uraa ja tulla palkituksi. Niinpä se tuotti mitä moninaisimpia ehdotuksia juutalaisongelman hoitoon. Hitler itse ei koskaan antanut suoraa käskyä tuhota juutalainen rotu. Hän teki juutalaisvastaisen kantansa selväksi, mutta muiden tehtäväksi jäi ratkaista keinot. Niitä löytyi, kun Hitlerin alaiset ”työskentelivät Führeriä kohti”.

Kuitenkaan Tiede-julkaisu ei esitä lähteitä todistaakseen väitteensä todellisuudesta. Miksi se ei niitä esitä? Siksi, että mitään todisteita ei ole olemassa. Holokaustiin liittyvät valheet yritetään suojata lainsäädännöllä, jolloin samalla myönnetään holokaustin nojautuvan horjuville perustuksille. Eihän lähteitä tarvita, kun on kysymys ”yksin uskosta” uskonnon dogmista; holokausti on Tabu.

 

Revisionistien näkemys holokaustin ”todellisuudesta”

Nykyisin termillä ”revisionisti” tarkoitetaankin ennen muuta holokaustirevisionismia.

Mikseivät Saksaa ”holokaustista” syyttelevät ole vieläkään kumonneet raporteissa esiteltyjä todisteita ja lähettäneet omaa tutkijaryhmäänsä? Mikä on estänyt heitä tekemästä tätä jo yli 50 vuoden ajan?

Faurisson kirjoittaa, että revisionistit ovat perustelleet päätelmiään ensikäden tutkimustiedolla, mikä on suututtanut ne, jotka syyttävät Saksaa ihmisoikeusrikoksista. Yli viidenkymmen vuoden jaksolla syyttelijät ovat vilpittömästi uskoneet, että juutalaiset kokivat toisen maailmansodan aikana hirveydessään ainutlaatuisen kohtalon. Kun kaasukammiot ja joukkotuhonta otetaan pois yhtälöstä, ei juutalaisten kohtalo erotu millään tavalla loputtomasta kansojen konfliktien ketjusta, joka pian menettää poliittisen painoarvonsa ja hautautuu historiaan. Revisionistien tutkimukset osoittavat perustellusti seuraavat asiat:1

 • Juutalaisten joukkotuhonnasta ei ole kirjattu käskyjä, suunnitelmia tai edes budjettia.
 • Valtavirtainen kertomus ”Wannaseen konferenssista” on täynnä perustelemattomia väitteitä.
 • Yksikään asiantuntija ei ole tehnyt kokonaisvaltaista tutkimusta, jolla olisi todistettu, että yhdessäkään keskitysleirirakennuksessa olisi ollut sodan aikana toimivia murhaamiseen tarkoitettuja kaasukammioita.
 • Ei ole tehty ensimmäistäkään ruumiinavausta, jonka perusteella olisi todettu, että tietty leirivanki olisi tapettu myrkkykaasulla.
 • Rudolf Hössin ”tunnustuksella” ei ole arvoa, sillä hän oli erityisen heikko persoona ja hänen tarinansa olivat keskenään ristiriitaisia.
 • Väitetyt ”silminnäkijätkään” eivät vaikuta nähneen varsinaisia kaasukammioita tai kaasuttamisia. Esimerkiksi tunnettu Auschwitz-vanki Rudolf Vrba joutui 1985 myöntämään Kanadan tuomioistuimen edessä, että hänen holokaustimuistelmissaan oli mukana aimo annos fiktiota (”licentia poetarum”).
 • ”Juutalaissaippua” oli valhe.
 • Väite, että Auschwitzissa olisi kuollut neljä miljoonaa, oli valhe. Liittoutuneetkin ovat myöhemmin myöntäneet tämän.
 • Valtavirtahistorioitsijoiden lähteet kaasukammioiden rakenteesta ovat hajanaisia ja epäluotettavia. 1942–1945 valtaosa juutalaisista niin Auschwitzissa kuin muuallakin kuoli luonnollisista syistä, kuten nälän, sairauksien ja ylirasituksen vuoksi.

 

Miksi emme siis ajattelisi vakavasti revisionistien tutkimuksia tästä aiheesta, kun siitä ei ole uskottavampaa näyttöä virallinen tiedemaailma ja valtavirtahistorioitsijat pystyneet esittämään.

Yllä mainitun mukaan holokausti olisi täysin valheellinen ja todellakin kansalliseepokseen verrattava tarusto. Yllä esitetyn mukaan holokausti menettää uskottavuutensa erikoisesti kaasukammioiden epätodellisuuden takia. Huomionarvoista on, että tuhkaa ei ole löytynyt, vaikka tuhkattavia ruumiita piti olla valtavia röykkiöitä. Oikeustieteellisesti holokaustia ei ole pystytty näyttämään toteen.

Lisäksi Faurisson kirjoittaa:

Olen käynyt Auschwitzissa, jossa näytetään ’uudelleen rakennettua kaasukammiota’ (Auschwitz I) ja joitakin krematorioiden ja kaasukammioiden jäännöksiä (Birkenau). Struthofissa (Elsassissa) ja Majdanekissa (Puolassa) olen tutkinut rakennuksia, joiden väitetään olevan ’alkuperäisiä kaasukammioita’. Olen analysoinut tuhansia dokumentteja varsinkin Pariisin Contemporary Jewish Documentation -keskuksessa, asiakirjoja, pikakirjoituskopioita, valokuvia ja kirjallisia todistuksia. Olen väsymättä ahdistanut spesialisteja ja historioitsijoita kysymyksilläni. Olen etsinyt, mutta turhaan, edes yhtä internoitua tai vankia, joka kykenisi todistamaan minulle, että hän todella omin silmin on nähnyt ’kaasukammion.’ En missään nimessä tahtonut petollista todistusten runsautta, olisin ollut tyytyväinen yhteen. En koskaan löytänyt sellaista todistusta. Päinvastoin, olen löytänyt paljon vääriä todistuksia. Lisäksi olen löytänyt vaikenemista, kiusaantuneisuutta, vihamielisyyttä ja lopulta myös herjauksia, loukkauksia ja väkivaltaa.3

Muita holokaustin kyseenalaistavia näkemyksiä

Maailman arvostetuimpiin holokaustitutkijoihin lukeutuvan Carlo Mattogno esittää tuoreimmassa kirjassaan Auschwitz-museon valehtelevan yleisölle toisen maailmansodan tapahtumista.

Mattognon teoksen nimi on Curated Lies: The Auschwitz Museum’s Misrepresentations, Distortions and Deceptions ja sen voi ostaa Codoh.com-kirjakaupasta. Teoksen ydinviesti on, että valtavirtahistorioitsijat eivät ole löytäneet vieläkään uskottavaa todistetta, joka vahvistaisi väitteen, että juutalaisia olisi murhattu saksalaisten keskitysleireillä kaasukammioissa.

1990-luvulla väitettyjä kaasukammioita laajasti tutkinut kemisti Germar Rudolf on tuottanut Mattognon kirjan pohjalta videoesitelmän, jossa käsitellään muutamia teoksen pääargumentteja.

Rudolfin esitelmä on lähes 1,5 tuntia pitkä ja se koostuu kahdesta osasta:

 1. Kuinka Auschwitzin rakennuksia muunneltiin sodan jälkeen, jotta ne vastaisivat paremmin liittoutuneiden propagandaa ”natsien murhakoneistosta”.
 2. Kuinka Auschwitz-museo valehtelee säilyneiden asiakirjojen sisällöstä. Todellisuudessa asiakirjat eivät kerro mitään juutalaisten joukkotuhonnasta tai murhakaasukammioista.

 

 

Mihin holokaustia tarvitaan?

Puuttumatta esitetyn ”infernon” todellisuuteen voidaan kuitenkin sanoa sen saaneen valtavat mittasuhteet länsimaisessa mediassa, joka on vankkumattomasti Israelin myönteisen eliitin hallinnassa ja kontrollissa. Kansainvälisesti holokausti-propagandan kautta on saatu mittavasti poliittista ja taloudellista hyötyä sionistien organisaatiolle ja Israelille. Holokaustimyyttiä hyödyntäen sionistiset eturyhmät ryöstivät petoksella ja terrorilla palestiinalaisten kotimaan Palestiinassa, jonne juutalaiset röyhkeästi perustivat terroristi-valtio Israelin. Jo Vuosikymmeniä jatkunut palestiinalaisten kansanmurha, siis todellinen holokausti, siunataan sionistien sepittämällä tarunhohtoisella kuuden miljoonan juutalaisen joukkotuhon sadulla.

”Holokaustia” on hyödynnetty selvästi rabbiinisen eliitin poliittisena propaganda-aseena, jonka välityksellä Euroopan kansat on saatu syyllisyydentuntoisiksi.

 

Maailman holokaustit

Vainojen uhrien muistopäivän kunniaksi Magneettimedia esittää jo varhaisimpina muistopäivinä julkaistut artikkelit maailman historian kansanmurhista, jotka paljastavat meille todelliset maailman holokaustit.

Sionistien vallankaappaus tsaarilta (1917) ja Venäjän sisällissota

Ennen kansanmurhien esittelyä on syytä viitata vallankaappaukseen Venäjällä vuonna 1917. Robert Wilton toimi 17 vuotta Lontoon Times-lehden Venäjän kirjeenvaihtajana. Hän näki vuoden 1917 bolsevikkikumouksen myllerrykset tapahtumapaikalta.

Wilton julkaisi bolsevikkien ylimpien hallintoelinten jäsentenluettelot, joissa hän kirjoittaa jäsenten nimet ja kansallisuuden. Luettelon hän oli kerännyt virallisista neuvostolähteistä. Listauksesta paljastuu hämmästyttävä tosiasia: korkeimmissa hallintoelimissä ei ollut juuri lainkaan venäläisiä!

Ylivoimainen enemmistö muodostui juutalaisista, joista useat olivat muuttaneet nimensä venäläisiksi. Siten historiankirjoissa väitetty “venäläisten kansannousu tsaaria vastaan” ei pidä paikkaansa, vaan kyseessä oli ollut sionistisen organisaation, eliitin suorittama vallankaappaus Venäjällä (Wilton 2000).

Tsaarin perhe.
Tsaarin perhe.

Valtaosin juutalaisista koostuneen eliitin johtamat bolsevikit murhasivat Venäjän vallankumouksen ensimmäisinä vuosina virallisten lähteiden mukaan 2 003 285 ihmistä. Käytännöllisesti katsoen siinä oli koko Venäjän sivistyneistö: tsaarinperhe, piispat, papit, opettajat, lääkärit, upseerit ja älymystön edustajat. Lisäksi surmatuissa oli työläisiä ja talonpoikia.

Neuvostoliiton työleirien uhrit (1918–1956)

Vapaamuurareiden ujuttaminen neuvostohallintoon ei riittänyt, koska vuosisatojen aikana olivat Venäjän kansan kollektiiviseen sieluun juurtuneet tsaarinvallan autoritääriset rakenteet. Niinpä koko valtio piti muuttaa ”sosialistiseksi” yhteiskunnaksi (Steinhauser 1994). Siten tarvittiin myös työleirit.

Juutalaisen eliitin vaikutus Neuvostoliiton hallinnossa oli voimakasta aina vuoteen 1939 saakka. Tämän oligarkian vaikutus säilyi tietyllä tasolla aina Neuvostoliiton romahtamiseen saakka, ja jopa nykyisen Venäjän kaudelle. Myös Wiltonin teos Romanovien viimeiset päivät antaa viitteitä sionistivaikutuksesta Neuvostoliitossa. Tätä tukee myös sionistien välineinä operoineiden vapaamuurareiden läsnäolo Neuvostoliiton hallintoelimissä, kuten tuonnempana esitetään.

Kirjailija Alexandr Solženitsyn mainitsee kymmenittäin juutalaisia Neuvostoliiton talouden merkittävissä asemissa: ”Neuvostovaltio pyrki järjestelmällisesti ensin hyödyntämään ja sitten tuhoamaan kaikki, joita vainoharhaisesti kuviteltiin Neuvostoliiton hallinnon vastaiseksi voimaksi.” Hän päätyi siihen tulokseen, että ”Neuvostojuutalaiset hankkivat itselleen huomattavan osuuden valtion, teollisuuden ja talouden vallasta kaikilla Neuvostoliiton hallituksen tasoilla.” (MacDonald 2010).

Neuvostoliiton työleirien vangit työssään kanavatyömaalla.
Neuvostoliiton työleirien vangit työssään kanavatyömaalla.

Solženitsyn kirjoittama jättiläismäinen teos Gulag – vankileirien saaristo pohjautuu kirjailijan omiin kokemuksiin ja yli kahdensadan muun ihmisen selontekoon. Kirjassa kuvaillaan laajasti järkyttäviä tapahtumia leirien ja vankikuljetusten oloista, nälkään ja työhön näännyttämisestä, mielivallasta sekä selviytymisen keinoista. Nämä pakkotyöleirit olivat sionistisen Neuvostoliiton mustia aukkoja, joista visusti vaiettiin ja virallisesti niitä ei edes ollut olemassa.

Usein Neuvostoliiton vankileireille kyyditettiin täysin tekaistuilla syillä. Mielenkiintoista on, että Aleksandr Solženitsynin Vankileirien saariston osan III mukaan (s. 60) Gulagin yhtenä alkuperäisenä kehittäjänä pidetään turkinjuutalaista Naftali Frenkeliä. Vankileirit suunnattiin ainakin poliittiseen ja taloudelliseen tarkoitukseen: pyrittiin eliminoimaan kaikki sellaiset voimat, jotka edustivat vanhaa tsaarin aikaista järjestelmää, johon sisältyi myös kristillisyys. Mahdolliset ”vastavallankumoukselliset” voimat haluttiin murskata. Tuhovimma kosketti kymmeniä miljoonia yksilöitä, usein kokonaisia väestönryhmiä.

Taloudelliseen pyrkimykseen viittaa se, että jo vuonna 1928 aloitettiin Neuvostoliiton teollistaminen ja sitä seuraavana vuonna maatalouden kollektivisointi. Nämä molemmat ohjautuivat pakonprinsiipillä, sillä ensimmäisen viisivuotissuunnitelman rakennushankkeita toteutettiin vankityövoimalla, jonka määrän kollektivisointia seuranneet karkotukset moninkertaistivat. Miljoonia talonpoikia – heidän joukossaan tuhansia inkeriläisiä – kyyditettiin kotiseuduiltaan sosialismia rakentamaan ”erikoissiirtolaisina”, käytännöllisesti katsottuna vankeina (Gulag 2002).

Sionistisen eliitin hengenheimolaisten hegemoniaa on pintapuolisella tarkkailulla vaikea erottaa edesmenneestä Neuvostoliiton hallinnosta, sillä se verhoutui kommunistisen puolueen valtaan ja sen oletettujen vihollisten hävittämiseen.

Kysymyksessä ei tietenkään ollut juhlapuheissa lupailtu ”tasa-arvoon” tähtäävä ”sosialismi”, vaan aatteita käytettiin vallankaappauksen työkaluna. Useat Neuvostoliiton Gulag-leirit toimivat käytännössä myös tuhoamis- ja kuolemanleireinä. Vankileirien saariston toisessa osassa tulee hyvin esille juutalaisen mafian rooli. Nimittäin kunkin vankileirin komentajana hääräsi Gulag-järjestelmässä yhden ja saman etnisen vähemmistön edustaja.

Neuvostoliitto oli todellakin hirmuvaltio, joka Nobel-kirjailija Solženitsyn arvion mukaan on murhannut ainakin 30 miljoonaa ihmistä (Solženitsyn 1974).

Neuvostoliiton hirmutyöt ovat yleisesti tunnustettuja, mutta tämäkään kärsimyshistoria, suoranainen kansojenmurha, ei ole saanut kansainvälistä muistopäivää. Miksi? Ehkäpä siksi, että sen yhtenä pääarkkitehtina toimi sionistinen eliitti.

 

Holodomor (1932–1933)

Holodomor eli ukrainalaisiin suuntautunut kansanmurha keinotekoisen nälänhädän välityksellä surmasi jopa 14 miljoonaa ihmistä. Tästä kansanmurhasta voidaan syyttää silloista sionistista eliittiä,1 joka oli luonut Neuvostoliiton ja vaikutti siihen voimakkaasti.

Jo neuvostovaltion alkuaikoina hallintoelimet muodostuivat juutalaisesta eliitistä. Juutalaisten eliitin asema johtavissa asemissa väheni sittemmin, mutta on vaikutusvalta säilyi vapaamuurarijärjestön kautta. Edesmennyt tohtori Karl Steinhauser osoittaa teoksessaan EU huomisenpäivän super-neuvostoliitto sen, kuinka mainitusta vallankumouksesta aina Neuvostoliiton myöhempään vaikutukseen saakka hallintoelimissä kuhisi vapaamuurareita ja heidän toimihenkilöitään (Steinhauser 1994). Nämä vapaamuurarit ja niiden toimihenkilöt olivat sionistisen eliitin poliittisia instrumentteja.

HolodomorIIUkrainan kansanmurha tapahtui juutalaistaustaisen Lazar Kaganovitsin johdolla. Myös Neuvostoliiton johdossa ollut Josif Stalinin suku oli ilmeisesti juutalainen.2 Tähän viittaa osaltaan juutalaisjärjestö B’nai Brith’n Messengerin lausunto (3.3.1950), jonka mukaan entinen neuvostoliittolainen kenraali sanoi, että ”Stalinin suku on juutalaissuku”. Joka tapauksessa Stalin oli sionistien hyödyllinen pelinappula. Kuinka helposti he olisivat voineet raivata ”Isä aurinkoisen” pimentoon, mutta heidän ei tarvinnut.

Steinhauser kirjoittaa, että Josef Stalin ei mahdollisesti kuulunut mihinkään loosiin. Hän oli siis ehkä ”vapaamuurari ilman kilttiä”. Mutta tästä huolimatta hän oli vapaamuurareiden salapuolueen keskuksessa ahkera ja luotettava, de facto –toimihenkilö.

Kansalaisten nälkään näännyttämisestä huolimatta kommunistinen puolue pakkolunasti yli kolmanneksen viljasta ”työläisille”, ja pakko-otettua vehnää vietiin ulkomaille 1 800 000 tonnia, vaikka kommunistisen puolueen aluekomitea oli takavarikoinut jopa siemenviljan.

Puolue kidutti viljaa piilottelevia kolhoosilaisia ja tuomitsi kymmeniätuhansia kuolemaan tai vankileirille muutaman viljantähkän ottamisesta pellolta.1 Sionistinen Neuvostoliiton johto ei sietänyt kansallismielistä Ukrainaa. Tässä ilmeisesti oli syy ukrainalaisten joukkosurmaan.

Harjoitamme tässä tutkivaa journalismia. Oletetaan, että holodomoriin viittaava lähdettä (1) ei pidettäisi yleisesti luotettavana. Tästä huolimatta Ukrainan kansan nälällä tappamisesta on muutakin luotettavaa tietoa esimerkiksi täällä Internet encyclopedia of Ukraina sekä mainitun sivuston lopussa olevassa kirjallisuusluettelossa, josta julkaisemme osan tämän artikkelin lopussa. Ukrainan tragediasta on virallinen tiedote tässä.

Myös Euroopan parlamentti on todennut, että holodomor oli Stalinin kyynisesti ja julmasti suunnittelema rikos ukrainalaisia ja ihmisyyttä vastaan.

Lisäksi luodessamme katseemme Wiltonin ja Steinhauserin tuotantoon varmistumme sionistivaikutteisen Neuvostoliiton osuudesta kansanmurhiin niin Ukrainassa kuin myös neuvostovaltion työleireillä.

 

Dresdenin 14 tunnin helvetti (1945)3

Helmikuun 13. päivänä 1945 puolustuskyvytön saksalainen kaupunki ja yksi Pohjois-Euroopan huomionarvoisimmista kulttuurikeskuksista joutui liittoutuneiden sadistisen kansanmurhan sekä järjettömän väkivalta-aallon raunioittamaksi. Noin kolmannes eli mahdollisesti puoli miljoonaa Dresdenin asukkaista tuhoutui 14 tunnin sisällä kaikkien aikojen hirvittävämmässä verilöylyssä.

Liittoutuneiden julmat pommitukset polttivat uhreja elävältä Frankfurtissa, Hampurissa, Münchenissä, Kasselissa, Würtzburgissä, Darmstadtissa, Pforzheimissä ja etenkin Dresdenissä. Tämä oli kaikkien aikojen kansanmurha, jonka demonisuutta on vaikeaa aukottomasti ihmiskielellä kuvata. Tässä voimme havaita aidon holokaustin sen pirullisimmassa merkityksessään.

Dresden jätettiin aluksi rauhaan

Liittoutuneiden pommikoneet moukaroivat Saksaa, kylväen kuolemaa toisen maailmansodan lopulla, mutta Dresdenin saksilainen kaupunki kulttuurikeskuksena sekä ilman sotilaallista merkitystä jätettiin terrorin ulkopuolelle.

Dresden oli taiteilijoiden ja käsityöläisten kaupunki, kuitenkin siellä oli hiukan satsattu ilmatorjuntaan ja kaupungista oli siirretty pois tärkeämpiin kohteisiin siellä hetken aikaa toiminut Luftwaffen ilmalaivue. Oli siis olemassa herrasmiessopimus, jonka mukaan Dresden oli avoin kaupunki.

Pakolaisia kertyi kaupunkiin turvallisin mielin

Laskiaistiistaina helmikuun 13. päivänä 1945 pakeni saksalaisten pakolaisvirta puna-armeijaa, noin sadan kilometrin päästä, Dresdeniin kasvattaen väestön yli miljoonaan. Jokainen uusi pakolainen toi pelottavia uutisia Neuvostoliiton hirmuteoista. Punaista terroria pakenevat eivät osanneet kuvitella, että he tulisivat kuolemaan pahemmassa verilöylyssä, jollaista edes Stalin ei voisi suunnitella.

Laskiaistiistai oli Dresdenissä yleensä täynnä karnevaalihenkeä. Vuonna 1945 tunnelmat olivat kuitenkin synkät. Talot olivat täynnä pakolaisia, ja tuhannet joutuivat asumaan kaduilla kylmyyden keskellä. Ihmiset tunsivat olonsa kuitenkin melko turvalliseksi; vaikka tunnelma oli synkkä, houkutteli sirkusesitys tuona iltana paljon katsojia, jotka toivoivat unohtavansa hetkeksi sodan kauhut.

Karnevaaliasuihin pukeutuneet pikkutytöt koettivat kohottaa yleisön mielialaa. Vaikka vaisut hymyt tervehtivät nauravia tyttöjä, parani tunnelma illan aikana.

Kukaan ei osannut kuvitella, että 24 tunnin kuluessa nämä samat viattomat lapset kuolisivat Churchillin tulimyrskyssä. Kukapa tätä tiesi silloin, sillä venäläisiä pidettiin raakalaisina ja sen sijaan luultiin amerikkalaisten sekä brittien olevan “kunniallisia”.

Ensimmäisten hälytyksien varoittaessa 14 tunnin infernosta, Dresdenin asukkaat suuntasivat tottelevaisesti suojiinsa. He eivät kuitenkaan olleet toimissaan kovinkaan ripeitä, sillä hälytysten ajateltiin olevan vääriä – eihän kaupunkia ollut koskaan uhattu ilmasta. Monet eivät koskaan astuneet ulos elävinä, sillä tuo ”suuri ja demokraattinen valtiomies”, Winston Churchill, ja toinen ”suuri ja demokraattinen valtiomies”, Franklin Delano Roosevelt, olivat päättäneet, että Dresden tulisi hävittää maan tasalle mattopommituksessa.

Dresdenin tulimyrsky

Tulimyrsky syntyy, kun tuhannet pienemmät tulet muodostavat yhden suurpalon. Suuri määrä ilmaa pääsee ruokkimaan tulta, jolloin syntyy keinotekoinen tornado. Tuulen tielle joutuneet ihmiset sinkosivat katujen mitalla liekkeihin.

Dresdenin uhreja
Dresdenin uhreja.
Dresden 1945. Sionistien tekemä kansanmurha.
Dresden 1945. Sionistien tekemä kansanmurha.

Maan alta suojaa etsineet taas tukehtuivat useasti ilman imaistaessa kaiken hapen kasvattamaan tulta. He saattoivat myös kuolla valkohehkuun, joka on niin kuumaa, että se voi sulattaa ihmislihan.

Churchil hirviönä

Churchillin motiivit Dresdenin holokaustiin näyttävät olleen enemmänkin poliittisia kuin sotilaallisia. Historioitsijat ovat yhtä mieltä siitä, ettei Dresdenillä ollut sotilaallista arvoa. Siellä oli keskitytty lähinnä savukkeiden ja posliiniastioiden tuotantoon.

Tulossa oli kuitenkin Jaltan-konferenssi, jossa neuvostoliittolaiset ja heidän länsimaiset liittolaisensa neuvottelisivat Euroopan jäännösten jakamisesta. Churchill halusi valttikortin – murskaavan angloamerikkalaisen tuhoamisen – jolla tehdä “vaikutus” Staliniin.

 

Palestiinalaisten kansanmurha (alkaen 1945)

Israelin valtion perustamisessa keskeisimpänä tavoitteena on ollut voimakkaan sotilasvaltion luominen Lähi-itään. Tämä pyrkimys on toteutunut ja tästä johtuen saamme miltei päivittäin kuulla uutisia terroristivaltio Israelin barbaarimaisesta julmuudesta palestiinalaisia kohtaan. Juutalaisvaltio luotiin sionistisen eliitin hegemoniaa varten. Sionistinen valtio perustettiin Palestiinaan siksi, että se on poliittisesti keskeisessä suhteessa Eurooppaan, Aasiaan ja Afrikkaan nähden. Siten Israel muodostaa myös sotilasstrategisen polttopisteen maailman valta-asemaa ajatellen (Rami 1988). Israel on USA:n tuella hampaisiin saakka aseistettu vaarallinen ydinasevaltio, jonka vaikutus Israel-lobbyn välityksellä Yhdysvaltoihin ja Natoon, tekevät siitä voimakkaan sotilaallisen vaikuttajan.

Israelin omat eturivin sotilaat ovat kertoneet epäasiallisesta käytöksestä ja puhuneet jopa kylmäverisistä palestiinalaisten murhista, kertoo brittilehti The Times.
Israelin omat eturivin sotilaat ovat kertoneet epäasiallisesta käytöksestä ja puhuneet jopa kylmäverisistä palestiinalaisten murhista, kertoo brittilehti The Times.

Israelin harjoittama valtioterrorismin sato on laaja, raaka ja verinen. Nostamme siitä esille muutamia esimerkkejä.

Jo manan maille menneen Ariel Sharonin tekemät rikokset ihmisyyttä vastaan sotilasuransa eri vaiheissa ovat karmaisevat. Tästä esimerkkinä olkoon muun muassa Sabran ja Shatilan verilöyly eli joukkomurha (Alakhbar 2002 ja YK 1982). Verilöylyä edelsi Ariel Sharonin ilmoitus pakolaisleirillä piileskelevistä 2 000 ”terroristista”, joista kunkin nimet Israelin armeijalla muka oli olemassa. Mutta todisteita ”terroristeista” ei ole koskaan saatu.

Israel hyökkäsi Gazaan 27. joulukuuta vuonna 2008, kun palestiinalaistaistelijat olivat ampuneet itsepuolustukseksi raketteja Israelin kaupunkeihin. Sodassa kuoli ainakin 1300 palestiinalaista ja 13 israelilaista (The Guardian 2009 ja HS 2009). Huomautettakoon, että Israelin armeija ampui 400 palestiinalaista lasta. Israel on ollut sotaisa naapureitaan kohtaan. Se hyökkäsi esimerkiksi Libanoniin vuonna 2006 (BBC 2006).

Israel teki ilma- ja maahyökkäyksen toisen kerran Gazaan vuonna 2014. Tekosyyksi ”operaatio suojaava reuna” –nimetylle joukkomurhalle ilmoitettiin palestiinalaistaistelijoiden hyökkäystunneleiden ja sotilasrakettien tuhoaminen. Israelin armeija murhasi ainakin 1700 palestiinalaista, joista valtaosa oli siviilejä (Yle 2014), esimerkiksi lapsia ja vanhuksia.

Molemmat Israelin Gazaan hyökkäykset olivat silkkaa teurastusta ja etnistä puhdistusta.

Markku Juutinen

 

Todistavatko tiedemaailma ja valtavirtahistorioitsijat holokaustin tapahtuneeksi –luvun lähteet:

 1. Faurisson, Robert (2012). GB Books. http://www.vho.org/GB/Books/dth/fndfaurpref.html; https://just-another-inside-job.blogspot.se/2007/06/official-records-from-international-red.html; http://www.ihr.org/books/harwood/dsmrd01.html
 2. Mika Remes (8.7.2011). TIEDE. https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/holokausti_miten_natsit_loivat_helvetin
 3. Spotlight-lehti 24.12.1979

 

Viittaukset

http://vho.org/Intro/GB/Flyer.html

https://shop.codoh.com/book/418

https://www.youtube.com/watch?v=PSYJBVvyP08

 

Maailman holokaustit –artikkelin lähteet:

Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

MacDonald, Kevin (2010). In the 1930s: Chapter 19 of Alexandr Solzhenitsyn’s “200 Years Together”: Saatavilla.

Solsjenitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand Stockholm.

Rami, Ahmed (1988). Vad är Israel? Stockholm: Kultur förlag.

Alakhbar 2002: Saatavilla.

 1. joulukuuta 1982 YK:n yleiskokous tuomitsi verilöylyn ja julisti sen olleen kansanmurha.

The guardian 2009: Saatavilla.

HS 2009: Saatavilla.

BBC 2006: Saatavilla.

Yle-uutiset 2014. Saatavilla.

 1. Ukrainan kansanmurha: Internet encyclopedia of Ukraina ; Council of Europe
 2. The Six Million Reconsidered (1979). Noontide Press.
 3. George T. Parker NS Bulletin, 1985

 

Holodomoriin viittaavaa kirjallisuutta:

Chamberlin, William H. Russia’s Iron Age (Boston 1934)
United Ukrainian Organizations of the USA. Famine in Ukraine (New York 1934)
Ammende, Ewald. Human Life in Russia (London 1936; Cleveland 1984)
Sova, H. Holod na Ukraïni 1933 r. (Munich nd)
Pidhainyi, S. (ed). The Black Deeds of the Kremlin: A White Book, 2 vols (Toronto 1953; Detroit 1955)
Pigido-Pravoberezhny, Fedir. The Stalin’s Famine: Ukraine in the Year 1933 (London 1953)

Viittaukset

http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CF%5CA%5CFamine6Genocideof1932hD73.htm

https://wayback.archive.org/web/20100306010150/http:/assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12173.htm

39 kommenttia

 1. Pol-Potin keppostelut Kamputseassa, Maon pitkä marssi?

  Plusääni(14)Miinusääni(1)
 2. Jokainen joka perehtyy WW1 ja 2 historiaan tulee pian vakuuttuneeksi että holokausti oli zionistien ovela juoni jolla ’pakotettiin’ Saksaan ja Eurooppaan jo aika hyvin integroituneita juutalaisia muuttamaan Palestiinaan josta Zionistit olivat päättäneet palestiinalaisilta ryöstetylle maalle perustaa oman valtionsa Israelin.
  Vaikka puhutaan miljoonista tuhotuista niin juutalaisten väestömäärässä sotavuosien aikana ei ole mitään merkittävää laskua joka pitäisi näkyä jos holokausti virallisessa muodossa olisi totta.
  Zionistithan ovat tunnettuja siitä että tarkoitus pyhittää keinot ja tarvittaessa omiakin uhrataan kunhan se palvelee heidän tavoitetta. Kuka tätä epäilee lukekoon Gilad Atzmonin kirjan The Wanderin Who? Hän jos kuka on perillä näistä asioista kun isoisänsä oli Zionistipatriootti.

  Kun Saksan juutalaiset eivät olleet kovin innokkaita zionistien hankkeesta (vain n.15% oli kiinnostunut) niin otettiin kovemmat keinot käyttöön. Vaikka Hitler kiistatta halusi juutalaiset pois tuhoamasta maataan niin tärkeää on tietää, että zionistit tekivät itse myös ’yhteistyötä’ (hyödynsivät hänen juutalaisvihaansa) hänen kanssaan päästäkseen tavoitteeseensa kuten video kertoo.
  When Speaking The Truth Gets You Into Hot Water
  Ken Livingstone unrepentant over Hitler remarks amid fresh Labour probe
  The former London mayor faces a fresh Labour Party investigation into his claims that Adolf Hitler supported Zionism in the 1930s.
  http://news.sky.com/story/corbyn-labour-to-review-ken-livingstones-grossly-insensitive-remarks-10826175
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=158786
  Tästä on vedetty johtopäätös että Hitler oli ainakin osin zionistien apuri ellei jopa agentti, ehkä ymmärtämättään sitä itse? Hänellä oli – kumma kyllä – myös zio-pankkiiri-mafian tuki tuhoisille toimilleen. Linkin video kertoo mistä oli kyse.

  Mutta suurin viime vuosisadan holokausti lienee ollut Venäjän vallankumous jonka zionistibolsut junailivat ja jonka rinnalla juutalaisvaino jää varjoon. Zionistibolsut perustivat kommunismin ja tuhosivat valtavan määrän (miljoonia) venäläistä älymystöä jotta vastarinta saatiin nujerrettua ja totalitaarinen systeemi luotua.
  Putinin Venäjä on nyt ottamassa kommunismin historian työn alle ja paljastamassa asioiden todellisen luonteen kuten valtavasti luettu Russia Insider artikkeli kerto. Mielenkiintoista nähdä mihin se tulee johtamaan.
  It’s Time to Drop the Jew Taboo
  http://russia-insider.com/en/its-time-drop-jew-taboo/ri22186
  https://www.henrymakow.com/2018/01/taboo-against-anti-semitism.html

  Plusääni(15)Miinusääni(13)
   1. Et näköjään ole katsonut videota jossa asia otetaan esille. Ehkä et osaa englantia ja sehän näissä asioissa on ongelma kun tieto on vieraskielistä. Maailmalla nämä asiat tiedetään paljon paremmin kuin meillä. Totuus on aina valtamedian tarua ihmeellisempi.
    On ihan yleisesti tiedossa että Hitleriä rahoitti pankkiiri-mafia.
    Kannattaa perehtyä asioihin ennen kuin ottaa kantaa.

    Plusääni(6)Miinusääni(15)
    1. @Apres l’empire, moni on käynyt samassa valheen syöverissä kuin sinä. Mutta fakta on se että NSDAP:ta ei tukenut pankkiirit vaan kansalaistuki.
     Mitäpä tällä on sinulle (vielä) merkitystä kun olet löytänyt uuden viettelevän teorian syöverin… Jonain päivänä näet ja saatat hävetäkin.

     Plusääni(14)Miinusääni(0)
     1. Aes
      23.1.2018 at 11.03
      Ok, sinulle se on fakta mutta ei niille lukuisille tutkijoille joilla on laaja tietämys asioista.
      En yleensä edusta mitään teoriaa vaan luen niitä joilla on halu etsiä totuutta ja perustella asiat järjellisesti. Sitä kautta oma käsitykseni muodostuu. Muuta tietä ei ole koska kyse on asioista joita ei itse ole ollut jakamassa.
      Hävetä minun ei tarvi koska silloin joutuisi iso määrä korkeasti koulutettuja häpeämään.
      Jos perehdyt syvemmin asioihin niin ne yleensä ovat muuta kuin mitä meille kerrotaan ja syyn varmaan tiedät miksi.

      Plusääni(5)Miinusääni(9)
    2. Jos jokin on ”yleisesti tiedossa”, niin se tarkoittaa j-median disinfoa. Väitteet Wall-street rahoituksesta on kumottu jo asiantutijapiireissä aikoja sitten jos vaivautuu katsomaan pintaa syvemmälle. Se vaatii usein myös saksankielen taitoa, jota judeo-anglofiileiltä ei yleensä löydy.

     Tässä arkistosta löytyvä blokkaus asiasta ja jos tuolta poistuu joskus niin voi etsiä hakusanoilla: ”Wall Street ja Saksan teollisuus eivät tukeneet Hitlerin valtaannousua / Antohy Sutton”. Siinä referoidaan saksankielistä alkuteosta Der Grosse Wendig 1 sivuilta 329-332 sekä Historische Mitteilungen der Ranke-Gesellschaft, Bindung 16 (2003) sivuilta 140-154

     http://archive.is/a7UAN

     Plusääni(13)Miinusääni(0)
    3. Olen osannut englantia jo yli 30 vuotta. Yleisesti tiedossa on pikemminkin se, että Hitler oli pankkiireille kuolemanvaara. Sen vuoksi he rahoittavat nimenomaan joka puolelle valeoppositioita ja nettitrolleja valehtelemaan, että banksterit olisivat Hitleriä rahoittaneet tai että hän olisi vehkeillyt heidän kanssaan.

     Haavara-sopimuksessa sionistit veivät ja boikotoitu Saksa vikisi. Israelin loi lähinnä Britannia, myös sen liittolainen USA oli tietenkin kuvassa mukana. Tämä blokki määräsi jo Kansainliiton kautta mandaattihallinnon ja pumppasi juutalaisia Palestiinaan 20-luvulta lähtien ja oli aiemminkin jo pumpannut ja levitellyt vastaavia oppeja. Haavara-sopimuksenkin Palestiinan matkat mahdollisti Britannia. Britannia huolehti myös palestiinalaisten sorrosta ja puhdistamisesta sotien välisenä aikana.

     Kansallissosialismin ja antisemitismin vuoksi Hitler jakansallissosialistit surmattiin ja miljoonia saksalaisia murhattiin ja heidän valtakuntansa tuhottiin.

     Plusääni(16)Miinusääni(0)
     1. Sanot että Israelin loi lähinnä Britannia, myös sen liittolainen USA oli tietenkin kuvassa mukana.
      Varmaan mutta on myös paljon faktaa sen puolesta että Hitler oli mukana hankkeessa, että hän oli pankkiirien agentti mikä tuntuu hyvin uskottavalta – ainakaan sitä ei voi poissulkea.
      Itse olen kallistunut sille kannalle että koko WW2 oli suuri teatteriesitys, kuten WW1:kin, joista meillä on aivan väärä käsitys koska se pohjautuu voittajien kirjoittamaan historiaan.
      Ja emmehän me saa nykyisistä asioistakaan oikeaa kuvaa valtamedian kautta. Miksi sitten näistä WW2 asioista?
      Saa nähdä julkaistaanko tätäkään kommenttia. Yhden jo laitoin mutta ei näy täällä.
      Joku tässä mediassa mättää.

      Plusääni(7)Miinusääni(9)
     2. ”Yleisesti tiedossa on pikemminkin se, että Hitler oli pankkiireille kuolemanvaara.”

      Vai oli ”kuolemanvaara”… voi luoja tätä tietämättömyyden määrää, olette molemmat väärässä, joskin toinen teistä on hiukkasen lähempänä totuutta. Kaikkia diktaattoreita – jokaisessa maassa idästä länteen – ovat pankkiirit aina rahoittaneet, mutta tärkein kysymys kuuluu: kuka/mikä/ketkä OMISTAA pankkijärjestelmän? Se taho, joka omistaa pankkijärjestelmän, hallitsee ihmiskunnan jokaista elämäntasoa salaseurojen, kuten – Knights of Malta, Skull & Bones, Vapaamuurarit, Club of Rome – ja KORRUPTION KAUTTA. Kyseinen taho hallitsee: valetiedettä, valekoulutusta, valeoikeusjärjestelmää, valepolitiikkaa, valesotia, valeNasaa, valeydinenergiaa, valeydinaseita, valemediaa, valelääketiedettä, valeYKta, valeEUta, valehyväntekeväisyyttä… yms, lista on loputon. Pankkijärjestelmän puolestaan omistaa se ”salassa pidetty taho” Raamatun ”mystery Babylon”, johon magneettimedian toimitus ei koske metrin tikullakaan!

      Kaikki tiet johtavat… sanonko minne?

      Plusääni(0)Miinusääni(1)
     3. Todista väitteesi, Tarkkailija. Perustelet nyt vain uskosi ja mutun avulla. Jos tietäisit tarpeeksi, ymmärtäisit, että mutusi on pettävällä pohjalla. Perustat kaiken väärään tietoon, jolla sinut on harhaan johdettu

      Plusääni(2)Miinusääni(1)
  1. Itsekin olen sen teorian kannattaja, että natsihallinnon raaka tavalliseen juutalaiskansaan suunnattu vaino ja lopulta jonkinasteinen ”holokausti” on ollut taustalla häärivien sionistien aikaansaannosta. Natseilla oli yhteyksiä Vatikaaniin ja jesuiittoihin, joita on kenties käytetty väliportaana hävittämään mielikuvaa siitä, että ”omat koirat” olisivat purreet Euroopan juutalaisväestöä. Natsien viisas päätös lakkauttaa vapaamuurari-liike ei siis riittänyt, vaan yksi Hydran pää jäi katkaisematta.

   Juutalaisvainoilla oli kaksi tarkoitusperää: Sionistisen muuttoliikkeen Palestiinaan kiihdyttäminen sekä ”holokausti”-suojaverhon aikaansaaminen sionisteille, jotka kernaasti esiintyvät kelpo juutalaisina, jos heitä vastaan aletaan esittää syytöksiä.
   Hitlerin nerokkuus, valtava karisma ja toisaalta myöhemmät lukuisat ylilyönnit ja virheet sodanjohdossa sekä sortuminen ihmisyyden vastaisiin rikoksiin viittaavat siihen, että mies olisi ollut jonkun ulkopuolisen (yliluonnollisen) voiman ohjauksessa. Tällaisten voimien ohjailussa sionistien sisäpiiri on taitava.

   Plusääni(5)Miinusääni(21)
   1. ”natsi” – sionistisen propagandan sanasto hyvin hallussa

    ”natsihallinnon raaka tavalliseen juutalaiskansaan suunnattu vaino” – mikä ”raaka” vaino? Ei tapahtunut, lisää disinformaatiota. Sitä paitsi, ”kelpo juutalaisia”, onko heitä? Samaa porukkaa kaikki jutkut, samaa talmudiaan he kaikki opiskelevat.

    ”natseilla oli yhteyksiä Vatikaaniin ja jesuiittoihin…” – mitä tämä edes tarkoittaa? On minullakin esimerkiksi ”yhteyksiä” Suomen valtioon, vaikken sen toimia hyväksyisikään. Kerro toki lisää näistä yhteyksistä, mikäli niitä edes oli olemassa (ja pliis, ei Après l’empire’n tapaan jutkulähteitä, kiitos)?

    Taas tulee kilokaupalla disinformaatiota, ja aina samoilta nimimerkeiltä, ”the usual suspects”.

    Plusääni(22)Miinusääni(3)
  2. Apres L’empire ei puhu sanaakaan koululaaketieteen tilaustyona juutalaiskysymyksen lopulliseksi ratkaisuksi tekemasta eugenismi teoriasta, joka villitsi saksan johdon, kansan juutalaisten kansan murhaan.. tieteen pohjana oli juutalaisten kehon mitat, kallon muoto ja silmien vari ja ei ole todellakaan sattumaa, etta juuri juutalainen kallonmuoto tilausteoriassa oli mielisairauden merkki ja ennalataehkaisevana toimena, ettei arjalaisista tule mielisairaita, vauvat ja aikuiset juutalaiset steriloitiin ensimmaisessa getossa, joka oli mielisairaala ja juuri ”vaararotuisten” puhdistamiseksi koko mielisairaala jarjestelma rakennettiin.

   Psykiatri Ernest Rudinin johdolla poliittinen eugenismi teoria tehtiin juutalais kysymyksen lopulliseksi ratkaisuksi ja sen oikeuttamiseksi koululaaketieteelta tilattiin pannukakku teoria.
   Jonka tekijat sai noble palkintoja ja seka hiltler /SS/ saksan kansa tuli pahoiksi noista teorioista.
   Koko psykiatria olisi kiellettty puoskarointina, ellei koululaaketiede olisi salyttanyt syyta sotahullun hitlerin paalle, joka syyllistyi kylla siihen etta uskoi koululaaketieteen vainoharhaisia teorioita..

   Ei naa.meidan mielisairaalat ole juuri nazi leireja kummempia, eika nykyinen psykosomatia ole muuta kuin eugenismin jatke, jossa puoskari psykiatrit inttaa kehon kipuja (kehon mittojen sijaan) mielisairauden merkiksi.
   Me olemme yhta vainoharhaisia kuin.hitler jos uskomme tuollaista potaskaa jota koululaaketiede tekee poliittisena tilauksena..

   Freudiin perustuvan psykiatrian mukaan ihmiset ovat elaimia, joita on rauta koura teorioilla hallittava ja heidan vapautta ei saa kunnioittaa
   Ja siksi koululaaketiede ainoana kaikista laaketieteen suuntauksista pitaa yha julmia keskitysleireja, jonne suomessa kiskotaan ihmisia kuin kulakkeja kommunismissa suoraan vastaanotolta psykiatrien kidutettavaksi..kaikki tama tulee siita koululaaketieteen barbaari ajatuksesta etta me olemme elaimia,

   Freud oli 31 asteen vapaamuurari (johon johtavat psykiatrian professorit kuuluvat nyt) ja he pitavat itseaan jumalan sijaisena ja kuvittelevat vainoharhoissaan nakevansa ja tietavansa ainoana maapallolla ihmisen nakymattoman sisimman ja oikea oppisina teilaavat kaikki.muut nakemykset militanttisesti..
   Pakkotuputtvat militanttisesti kuin totalitaarikot paranoidisia oppejaan tieteena, ja eivat vaadi tieteellista pohjaa, koska sita ei politiikassa tarvita..ja kaikki koululaaketieteen teoriat ovat vaarallisia, ne johtavat syyttomien massamaisiin pidatyksiin ( elain ei tarvitse vapautta)ja siksi juutalaiset ja nyt suomalaiset viedaan keskitysleiriin, keppihevosena kehon kivut tai mika tahansa normaali toiminto kuten kehon sairauksiin sairastuminen riittaa pahoille koululaaketoeteen teoreetikoille pidatysta edellyttavaksi keinotekoiseksi syyksi.

   Eli sama holokousti jatkuu,
   Suomalainen joka kehon kipujen valittelun yhteydessa hapaistaan ”alempi arvoiseksi” ja mikali osoittautuu ettei han usko koululaaketieteen poliittisia teorioita tieteeksi, julkinen terveyskeskus aloittaa silmittoman ”juutalais vainon” sita suomalaista kohtaan
   Ja hanet kiskotaan kuin kulakki keskitysleirille..

   Vakivaltaiset koululaaketieteen barbaarit injektoi vakivalloin hermomyrkkyjaan syklon kaasun korvikkeena.

   Nain toisinajattelava/ yhteiskunta kriitikko hapaistaan suomessa..
   Ja hanen ainoa.rikos on sosialidemokratian eli keskitetyn julkisvallan kritisointi..joka on samaa kommunismia.

   Keskitysleirilta paastyaan han ei koskaan uskalla ainakaan julkiselle menna kehon vaivojaan valittaan, nehan kiskaisee uudelleen keskitysleirille, mikali yksilo ei ole alkanut uskoa koululaaketieteen militaristisia poliittiseen kidutukseen, yksilon hapaisyyn.ja uskottavuuden pois viemista varten tehtyja poliittisia psykosomatioita ja muuta vainoharhaisia teorioita tieteeksi..

   Ihminen viedaan keskitysleiriin siksi, etta hanelle voidaan tehda asioita, jotka halutaan pitaa salassa.
   Keskitysleiri tohtorit tuntevat ylemmyytta siita etta saavat lailisesti alentaa toisia, toimia ihmiskunnan tuomarina ja ennenkaikea se on.kiduttavaa kun normaali toiminnot kuten sairastuminen aivokalvon tulehdukseen psykiatrisoidaan ja kun yksityiselta tuodaan paperit nuo puoskarit ei edes korjaa keinotekoisia mielisairaan papereita, ettei heidan jarkyttavan vainoharhaisilta teorioilta havia uskottavuus ja nimen omaaan ne jotka uskovat koululaaketieteen teorioita, ovat hyodyllisia imbesilleja, jotka toimivat poliittisena kiduttjana ja toisen ainoa rikos on se etta han on talle vappamuurarien johtamalle julkisjuntan keskuksiin mennyt valittamaan kehon oireitaan ja on joutunut hapaistyksi, hyljeksityksi ja psykiatrien kidutettavaksi..ja muistaa etta toista kertaa ei pahalle valtiolle mene kehon vaivojaan valittaa…kuolee mieluummin hoitamatromuuteen, koska on nahnyt etta julkinen erikois sairaan hoito on varattu virkamiehille ja jos kansa sairastaa ja pyrkii noille virkamiehille varattuihin erikois sairaanhoito paikkoihin, johon hanta ei lasketa vaan kuskataan tulppina toimivien yleislaakarien toimesta keskitysleirille kidutettavaksi..

   Tallaisia koululaaketieteen teoriat, jotka ovat vapaamuurarien tilaamia poliittsia teorioita ovat..

   Vastapainoksi pelattaville pahoille poliittisille teorioilleen, koululaaketiede saa kaikki terveyden hoitoon tarkoitetut verovarat,
   Eika silta vaadita toeteellista pohjaa tieteilleen, koska muutoin psykiatrian kaltaisia kidutus teorioita ei voitaisi tehda.
   Joten koululaaketiede on vapautettu tekemaan vainoharhaisia pahoja teorioita vapaamuurien (illuminatyn) tilaamana..

   Pannaan vaan joku FREUD tai muu vapaamuurari GURU.
   Kun han aamupaivalla sanoo lauseen
   Iltapaivalla tohtorit keskenaan aanestaa..onko se tiede?
   Jos tiede tuottaa opioidi tai muuta myrkkyrahaa tohtoreille,
   Se on tiede aanesryksessa.
   Siina ei.kukaan mieti yksoa mita karsimysta yksilot kay noiden puoskareiden kasissa.
   Seutaavana aamuna siita on painettu etukateen illuminatyssa sovittu iso ”tieteellinen” opus jossa ei ole yhta ainutta labraa, ei faktaa..

   Juuri talaiset tieteen nimella kulkevat valheet synnytti hologoustin ja juuri nailla vainoharhaisilla,pelattavila opeilla pidetaan meilla kurissa poliittisia mielipiteita kurissa, kiskomalla keskitysleiriin jokainen, joka kritisoi julkishallintoa.
   Julkishallinto on dikataattori, joka valikoi virkamiehet keskuudestaan jotka suunnittelee sotet ja motet ja vie oman ehdotelmansa ainoana ehdotelmana eduskunnalle leimattavaksi..
   Virkamies ryhmia ei kukaan ole voinutkaan aanestaa, koska he koskaan eivat ile olleet ehdollakaan..

   He pitavat yksin suunnittelemiaan julkisjarjestelmia niin.taydellisina etta jokainen kritisoija tai virkamies diktatorismin (eli sosialidemokratian) vastustajalle nuo diktaattorit tilaa hyodyllisilta idiooteilta eli tohtoreilta jotka uskovat teorioihin hullun paperit kehon kivuista kritisoijille..

   Eika kilpailuttomia jarjestelmia voida pitaa ylla ian.psykiatrien apua, jotka teilaa monopoli julkisen kritisoijat suoraan vastaan otolta vankilaa pahempiin keskitysleireihin kidutettavaksi..

   Jos haluamme vastustaa nazismia,
   On.meidan vastustettava koululaaketieteen teorioita jotka ovat nazizmia ja ihmisoikeus rikollisuutta kuten kehon kivuista mielisairaan paperien varkkaaminen..

   Se.on juuri toisen hapaisemista alempiarvoiseksi.
   Se juuri on pelattavaa eriarvoisuuteen pyrkimista, jollla pyritaan estamaan tutkimukset ja hoito tappavissa taudeissa, joiden oireet ovat todella moninaisia, jotka imbesillit vapaamurari narussa olevat politikot ovat merkanneet mielisairauden merkiksi, mahdollistaakseen poliittisesti toisin ajattelijoille keskitysleiri kidutuksen…koska virkatohtori ei tunne yksiloa ja he ovat saaneet esivallalta kaskyn kiduttaa yksiloa psykiatrialla, ei heilla ole muuta keinoa kiskoa lakia kunnioittavia ihmisia vankilaan kuin kayttaa kehon.kipuja..ja kidutus tarkoitukseen psykiatrit pitavat siviileille vankilajarjestelmaa, koska lainkuuliaista eimuuten voi vangita kuin psykkatrin kautta ja siksi he leimaa eli panee daavidin tahden..

   Ja inttavat kehon kipuja mielisairaudeksi..

   Koska vapaamuurarien tilaaman psykiatrian teorian mukaan meolemme elaimia, eika meidan vapaus ole kunnioitettava.
   He ovat yla arvoisia jotka eivat voi paastaa kansan aanestys yhteiskuntaa valtaan, koska kansa ei aanesta kuten diktaattori julkis vapaamuurari virkamies tahtoo..siksi kansan aanestys ja vakuutusterveydenhoidon kannattajat istuvat suomessa vankilassa joota psykiatrit pitaa..

   Hologousti ei ole poistunut se on.muuttanut vain.muotoaan
   Ja jokaisen hokoustin alullepanijat ovat aina olleet koululaaketieteen yliviisaat psykiatrit, joilla on oikeus tehda pannuakku pohjaisia teorioita ihmisen nakymattomasta sisimmasta ja puoskaroida niila ihmisten kanssa..

   He.kihottavat ihmisia rotuvihan kaltaisiksi tanaan.

   Tohtorit ovat kuin SS sotilaat kun.he harjoittavat rotuvihaa..eli inttavat toisen kehon vaivoja mielisairaudeksi, jotka eivat taas ole minkaan arvoisia, tohtorit potkivat heita, halveksivat,tonivat niita, jotka itse ovat valhe teoripillaan merkanneet kuten juutalaisia alempi arvoisina..
   Juuri tama on sita nazimia eli rotuvihaan kiihottamista joka pitaa kieltaa..
   Me emme ole elaimia, emmeka alistu vapaamurari tohtorien simputettavaksi tappavissa taudeissa..
   Siksi meidan on rakennettava vakuutusterveyden hoito kaikille, jossa vapaamuurari valtio ei maksa terveyden hoitoa, koska valtion maksama terveyden hoito on vaarallista kritisoijille..julkinen on poliittinen GESTABO.
   Terveyden hoito on taattava myos kritisoijille ja.jos olemme julkisen varassa, se hoitaa ainoastaan virkamiehet ja virkamiehiston suosipissa olevat ja vangitsee kritisoijat..joten emme voi luottaa valtiojln maksamaan terveyden hoitoon..

   Vakuutusterveys on turvallisempi ja tasavertaisempi, kun se on.kaikilla sveitsin.mallin mukaan ja jokainen kay siella missa tahtoo ja valtio eI tieda missa he kay..niin valtio ei pysty jarjestamaan poliittista pidatysta keskitysleiriin ja silloin.myos isaaan rakkaus sailyy ja maan puolustus tahto..
   Jonka nykyinen gestabona toimiva julkinen tuhoaa..

   Toki julkksen tavoite on toimia pelattavana esimerkkina
   Ja pitaa kansa pelon alla, ja.juuri siita syysta meilla on paljon.pakkohoitoja eli kulakkimaisia pidatyksia joko kotoa tai kehon.kipujen valittelun yhteydessa..

   Joka on aina pahan barbaari hirmuvalta valtion merkki.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
 3. Sinänsä siinä ei kyllä olisi mitään ihmeellistä, että sionistit pahuuden vallassaan uhraisi myös ns. omia. Uhraavathan meidän maanpetturipoliitikotkin parhaillaan Suomen monikulttuurisuuden alttarille päästäkseen itse Brysselin lihapatojen ääreen jne.
  Hitler varmasti teki paljon hyvää ja nosti Saksan kukoistukseen jokatapauksessa.

  Plusääni(26)Miinusääni(0)
 4. Venäjällä nousemassa melkoinen myrsky kun Venäjän vallankumouksen totuus kaivetaan esiin. Juutalaiset zio-bolsut joutuvat kohtaamaan vastuunsa. Kansa haluaa tietää totuuden omasta holokaustistaan, jossa tapettiin kymmeniä miljoonia.

  Kuten Juutinen artikkelissa toteaa ”historiankirjoissa väitetty “venäläisten kansannousu tsaaria vastaan” ei pidä paikkaansa, vaan kyseessä oli ollut sionistisen organisaation, eliitin suorittama vallankaappaus Venäjällä (Wilton 2000).
  Wilton julkaisi bolsevikkien ylimpien hallintoelinten jäsentenluettelot, joissa hän kirjoittaa jäsenten nimet ja kansallisuuden. Luettelon hän oli kerännyt virallisista neuvostolähteistä. Listauksesta paljastuu hämmästyttävä tosiasia: korkeimmissa hallintoelimissä ei ollut juuri lainkaan venäläisiä!
  Neuvostoliitto oli todellakin hirmuvaltio, joka Nobel-kirjailija Solženitsyn arvion mukaan on murhannut ainakin 30 miljoonaa ihmistä (Solženitsyn 1974)”.

  My article (Bausman) of last Monday, It’s Time to Drop the Jew Taboo, caused a firestorm of interest, praise, and criticism.

  It now has over 110,000 views on RI, has been republished on several other sites, including the Unz Review, and has generated a handful of articles both praising and damning it. This is precisely what I had hoped for – the whole point of the article was to say that we, America and Europe, need to discuss this openly – and this now appears to be happening.
  http://russia-insider.com/en/russia-insiders-jew-taboo-article-translated-and-published-russian/ri22275

  Most people know about, but few are willing to condemn, the strict taboo in the media, of criticizing Jews as a group, using that term. One cannot even criticize a small subsection of Jews, a miniscule percentage of the Jewish population, even when they richly deserve it.
  http://russia-insider.com/en/its-time-drop-jew-taboo/ri22186

  Plusääni(13)Miinusääni(2)
 5. Tärkeää että näitä asioita tutkitaan ja totuus kaivetaan esiin ettei se jähmety valheeksi kuten on käymässä 9-11 kohdalla. Ellemme tunne historiaa emme voi muuttaa nykyisyyttä.

  Miksi Holokaustia ylläpidetään dogmina, jota ei saa vapaasti tutkia ja kyseenalaistaa? Tärkeä syy on että sillä on ollut ja yhä on sionisteille valtava taloudellinen merkitys Israelin valtion luomisessa, sitä rakennettaessa ja ylläpidettäessä kuten linkki paljastaa:
  http://www.ihr.org/jhr/v08/v08p243_Weber.html

  ”During the first two years of the war, when the German authorities bent their efforts to securing the exodus of the Jews from the Reich and from Nazi occupied territory, it was the British Government which took the lead in barring the escape routes from Europe against Jewish refugees.” (”Britain and the Jews of Europe,” 1939-1945, p. 345)
  ”Under de första två åren av kriget, när de tyska myndigheterna böjde sina ansträngningar för att säkerställa judarnas utvandring från riket och från det nazistiska ockuperade territoriet, var det den brittiska regeringen som tog ledningen för att hindra flyktvägarna från Europa mot Judiska flyktingar. ”
  ”Sodan kahden ensimmäisen vuoden aikana, jolloin Saksan viranomaiset pyrkivät varmistamaan juutalaisten pakenemisen ’Reichista’ (Saksa) ja natsien miehitetyiltä alueilta, oli Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus johtamassa Euroopasta lähtevien juutalaisten poistumisreittien esteiden poistamista. ”
  https://www.henrymakow.com/001071.html

  Uutta tietoa WW2 liittyen: Hitler oli pankkiirien ja ZioCon-mafian kätyri joka toteutti mafian suunnitelmaa.
  Bankers Hired Hitler to Start WW2. Hitler was false opposition. He was put in power by the Masonic Jewish bankers who he pretended to oppose. 
  Wars are Jewish banker pogroms against the goyim.
  ””Zionism was willing to sacrifice the whole of European Jewry for a Zionist State. Everything was done to create a state of Israel and that was only possible through a world war. Wall Street and Jewish large bankers aided the war effort on both sides. Zionists are also to blame for provoking the growing hatred for Jews in 1988.” (Joseph Burg, The Toronto Star, March 31, 1988).”
  ”” Zionism var villig att offra hela den europeiska judendomen för en zionistisk stat. Allting gjordes för att skapa en stat i Israel och det var mögligt bara genom ett världskrig. Wall Street och Jewish Large Bankers hjälpte krigsinsatsen på båda sidor. Zionisterna är också skyldiga för att provocera växande hat mot Judar 1988. ”(Joseph Burg, Toronto Star, 31 mars 1988).”
  https://www.henrymakow.com/001936.html
  Miten tämä paljastava tieto tulee vaikuttamaan Saksan tulevaan kehitykseen? Emme tiedä mutta varmaan sen täytyy olla suuri järkytys saksalaisille. Aivan kuten venäläisille joille vallankumouksen totuus selviää kun sitä nyt ollaan paljastamassa.
  Voimmeko tältä pohjalta odottaa suuria muutoksia maailmanpolitiikassa? Luultavasti.
  http://www.gilad.co.uk/writings/2018/1/23/the-banality-of-good-part-1
  1911-
  Maailman sionistisen järjestön perustaja Max Nordau, yhdessä Theodore Herzlin kanssa, varoittaa ”kuuden miljoonan ihmisen tuhoamisesta” sionistisessa kongressissa Baselissa Sveitsissä. Tämä oli 22 vuotta ennen Hitlerin valtaan ja kolme vuotta ennen ensimmäisen maailmansodan alkamista.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=24369

  Plusääni(7)Miinusääni(6)
  1. Pieni jatko-oas:
   Tuosta kommentistani puuttuu linkki joka ilmaisesti jäänyt kuvan peittoon. Tässä se ja pieni ote siitä.
   The “Six Million” Myth — Zion’s Big Lie
   Why the number “Six Million”? — Miksi 6 miljoonaa? Tärkeä tieto: Tooran ennustukset sanovat että kuusi miljoonaa pitää kuolla ennenkuin kansa saa oman maan.
   From History & Scriptural Origins of the Six Million Number;
   [Quote 1] Jewish prophecies in the Torah require that 6 million Jews must “vanish” before the state of Israel can be formed.
   1911-
   Maailman sionistisen järjestön perustaja Max Nordau, yhdessä Theodore Herzlin kanssa, varoittaa ”kuuden miljoonan ihmisen tuhoamisesta” sionistisessa kongressissa Baselissa Sveitsissä. Tämä oli 22 vuotta ennen Hitlerin valtaan tuloa ja kolme vuotta ennen ensimmäisen maailmansodan alkamista.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=24369

   Tämä tukee niitä tutkijoita jotka eivät usko että holokausti virallisessa muodossa on totta ja myös tekee ymmärrettäväksi miksi sionistit heitä ankarasti vainoavat.
   Nähtäväksi jää miten se vaikuttaa juutalaisiin kun he saavat tietää että he olivat vain väline sionisteille, joista suuri(n) osa lienee geneettisesti ei-juutalaisia kasaareja. Kaiken järjen mukaan tiedon pitäisi johtaa anti-sionismin kasvuun ja Israelin valtion tuomitsemiseen rikollisista toimistaan.

   Plusääni(5)Miinusääni(1)
   1. Tuo kuva jostain kumman syystä tulee tuohon vaikkei se kuulu kommentteihini. Outoa.
    Ja se peittää linkin josta tuo tieto kuudesta miljoonasta on peräisin.
    Mutta itse asia selviää alemman kommentin linkistä. Kannattaa katsoa truthseekerin sivulta The “Six Million” Myth artikkeli.

    Kun tässä näköjään joutuu hyökkäyksen kohteeksi ja saa trollisyytöksiä niin lopetan tämän aiheen kommentoinnin tähän. Lisää tietoa voi hakea näistä asioista maailman vaihtoehtomedioista.
    Jokainen voi muodostaa oman kantansa mutta helppoa se ei ole kun on niin paljon dis-isfoa netissä. Kannattaa myös miettiä mikä sopii nykyisyyteen eli EU:hun. Miksi se on luotu ja ketä varten? Eikö Hitlerin osuus asiassa ole merkittävä? Ilman ww2 ja Saksan alistamista ei EU olisi. Ja miksi meidätkin sinne puoliväkisin vietiin.

    Hitlerin mahdollinen yhteys globaaleihin ”juutalaispankkiireihin” on näköjään ylitsepääsemätön juttu muutamille vaikkei siinä, että Hitler olisi ottanut vastaan lahjoituksia sionisteilta ole sinänsä mitään outoa.

    Taisteluni teoksen mukaan Hitler olisi ollut aidosti kansallismielinen ja isänmaallinen, ja hän vastusti plutokratiaa sekä globaalien rahoituslaitosten syövyttävää vaikutusta kansallisvaltioiden talouteen. (Mutta voiko teokseen luottaa? jos pankkiirit halusivat sitä.)

    Miksei hänelle olisi kelvannut raha kuten se kelpaa tänäänkin. Sehän oli ja on eräs tärkeimmistä instrumeinteista poliittisten päämäärien saavuttamiseksi.
    Luonnollisesti sionisteilla oli omat intressinsä. Esimerkiksi dr. Karl Steinhauser kirjoittaa Hitlerin saaneen lahjoituksia globalisteilta.

    Plusääni(7)Miinusääni(1)
    1. Vielä tämä: Sauli Niinistö: tolkuton maahanmuuttopolitiikka jatkukoon
     On aivan selvää, että Sauli Niinistö kannattaa nykyisen tolkuttoman maahanmuuttopolitiikan jatkamista. Hänellä ei ole tarvittavaa tahtoa ja neuvokkuutta asian ratkaisemiseksi.
     Presidentin puheesta uutisoi Uusi Suomi syksyllä: ”Presidentti Niinistö sanoo sen suoraan: Maahantulo ei ole päättymässä”
     http://beta.oikeamedia.com/o1-53700
     Tästä kai jokainen täyspäinen osaa vetää johtopäätöksen kenen agentti Niinistö on.

     Plusääni(7)Miinusääni(0)
    2. Laita todisteet lahjoituksista. Yleensä löytyy vain Henry Ford 20-luvulla ja sittemmin pariin otteeseen F Thyssen melko vähäisellä summalla. Ja Thyssen ei ollut mikään oikea globalisti, kuten ei myöskään Ford. Makowilla ei ole yhtään todistetta ja hän on tyypillinen Jones-tyylinen salaliittoteoreetikko. Etenkin tässä aiheessa. Hitlerillähän oli huomattavan vaikeaa saada yleensä ulkomaisia lainoja, vaikka hän ideologiansakin mukaan halusikin ottaa sellaisia mahdollisimman vähän. On todella hienoa, jos lopetat tuon tuubasi suoltamisen

     Plusääni(5)Miinusääni(3)
    3. Useimmat NWO-salaliittoteoreetikot ovat sitä mieltä, että Illuminaatit, joita rahoitus/pankkimaailmassa edustavat sionistit tai Zio-masonistit, ovat aina rahoittaneet sotien molempia osapuolia. Sodat ovat heille keino lisätä vaikutusvaltaansa maailmassa. Sodat lisäävät heidän maallista vaurauttaan sotatarviketeollisuuden ja sodan aiheuttamien olosuhteiden muutosten mahdollistaman keinottelun kautta. Toisaalta ne lisäävät heidän mahtiaan sikäli, että jokainen heidän aiheuttamansa kärsimys tai rikos ihmisyyttä vastaan lisää heidän mestarinsa eli Saatanan hengellistä vaikutusvaltaa maailmassa.

     Tätä taustaa vasten on naiivia kuvitella, etteikö Hitlerin hallinto olisi joutunut turvautumaan myös sionistista alkuperää olevien rahoituslähteiden kanssa. Tosin Hitlerin ja kansallissosialistien ”kunniaksi” on todettava, että he onnistuivat minimoimaan ulkomaisen rahoituksen osuuden talouselämässään. Suuri osa ulkomailta virranneesta rahasta oli spekulatiivista sotatarviketeollisuuden yhtiöiden osakkeisiin sijoitettavaa rahaa, joka ei rasittanut valtiontaloutta. Yhtiöt saivat edullista työvoimaa mm. juutalais- ja irtolaisväestä saaduista orjatyöläisistä. Toisaalta saksalaistenkin työ oli oli edullista, koska duunarin ei tarvinnut palkallaan elättää vertaimeviä kapitalisteja mm. ”jutkuja”.

     Kansallissosialistisen Saksan talouselämästä on tarjolla ymmärrettävästi vain niukasti luotettavaa tietoa ja sitäkin enemmän tarkoitushakuista huhupuhetta. Tässäpä olisi MM:lle oiva aihe artikkelia varten. Aihe on erittäin tärkeä, sillä tarve vaihtoehtoiselle järjestelmälle on tulossa aivan kriittiseksi ja pahamaineisen Hitlerinkin malli alkaisi kelvata monille suomalaisille.

     Plusääni(6)Miinusääni(0)
     1. Hitlerin sotatoimet rahoitettiin kullalla, joka oli ryöstetty valloitettujen maiden keskuspankeilta ja juutalaisilta. Tätä ei olisi voitu tehdä ilman ”keskuspankkien keskuspankin” yhteistyötä, kansainvälisen järjestelypankin (BIS), joka siirsi tämän kullan natseille.
      Liittoutuneet istuivat natsien kanssa tämän pankin hallituksessa – lisätodiste siitä, että toinen maailmansota oli täydellinen petos, jonka Illuminaatin keskuspankit tekivät ihmiskunnalle.
      http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=165021
      http://www.telegraph.co.uk/finance/bank-of-england/10213988/Never-mind-the-Czech-gold-the-Nazis-stole….html
      http://www.telegraph.co.uk/finance/bank-of-england/10212234/Bank-of-England-helped-the-Nazis-to-sell-plundered-gold.html

      Plusääni(2)Miinusääni(1)
     2. Tai sitten tuohon aikaan ei yksinkertaisesti vielä voitu lakaista kaikkia sääntöjä maton alle koska natsit. BIS-pankki toimi kv lakien mukaan puolueettomalla maaperällä.

      Jos Hitler käytti esim. Tshekin protektoraatin kultavarantoja puolustustaistelussaan Saatanaa vastaan, niin mikä siinä on vikana? Nuo muutkin ”ryöstöt” tulisi selvittää, ennen kuin hutkitaan.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Tällaista täsmennystä löytyy maailmalta liittyen juutalaisten Holokaustiin ja Israelin valtioon.

  History & Scriptural Origin of the Six Million Number
  ”I do not believe that telling the truth about Jews — even the ugly truths — is something that ’promotes hatred’ of Jews — at least not among intelligent people. If, for example, we point out that most Jews believe in and promote the Orthodox Jewish Version of the Holocaust, we are not claiming that they are evil any more than the many non-Jews who believe and promote the same story — we are only saying that they are misguided and need to be properly informed. This, of course, does not keep believers in the Orthodox Jewish Version — whether Jews or gentiles — from hating US when we point out its falsity, and indeed, this is what they often do; but that only means that the worst we could be accused of is that, in telling the truth, we promote hatred of OURSELVES.” –JBR Yant
  But this is still only half the story, because the Holocaust is not merely a religious dogma intended to weld the Jewish community together in much the same way that the old-time Judaic religion once did, but it is also a fabulous cash cow which has placed billions upon billions of guilt-money into the hands of both the Jewish Establishment and individual Jews.
  (”There’s no business like Shoah [Holocaust] business” is a common saying among the Jewish set.)

  In particular, even 60 years after the end of WW2, the German government is still paying ’reparations’ to Jews — this for a calamity that never happened to a state that did not exist at the time — and the United States, whose entry into WW2 sealed Germany’s defeat, and whose highest legislative body has often been referred to as ’Israeli-occupied territory’ — has been equally generous to the Jewish state, if not moreso. In short, therefore, the Holocaust lie has been both the spiritual and financial wellspring of modern Jewish power, and for this reason it is clear why the Jewish Establishment holds onto this lie with a tenacity bordering on insanity.
  [Quote 1] Jewish prophecies in the Torah require that 6 million Jews must ”vanish” before the state of Israel can be formed. ”You shall return minus 6 million.” That’s why Tom Segev, an Israeli historian, declared that the ”6 million” is an attempt to transform the Holocaust story into state religion. Those six million, according to prophecy, had to disappear in ”burning ovens”, which the judicial version of the Holocaust now authenticates. As a matter of fact, Robert B. Goldmann writes: ”. . . without the Holocaust, there would be no Jewish State.” A simple consequence: Given six million Jews gassed at Auschwitz who ended up in the ”burning ovens” (the Greek word holocaust means burned offerings), therefore, the prophecies have now been ”fulfilled” and Israel can become a ”legitimate state”. –Unknown
  http://www.thebirdman.org/Index/Jews/Jews-History&ScripturalOriginOfThe6MillionNumber.html
  Many commentators have noted that antisemitism does not exist in a vacuum, but instead is a result of the behavior of Jews themselves. This is reinforced by the fact that, at one time or another, Jews have been expelled from virtually every western city, country, state and principality. This, then, suggests strongly — without consideration of any other historical facts — that Jews themselves were responsible for the Holocaust. This theme has been elaborated upon by Canadian Jewish Professor Henry Makow, who has argued that the Zionists — that great cheerleading squad for the promotion of Israel — were themselves responsible for the Holocaust. Makow’s article is HERE (to make the type visible, do an Edit/Select All in Internet Explorer).

  ”” Sionismi oli valmis uhraamaan koko eurooppalaisen juutalaisuuden saadakseen oman valtion. Kaikki oli tehty Israelin valtion luomiseksi ja se oli mahdollista vain maailmansodan kautta. Wall Street ja juutalaisten mahtavat pankkiirit auttoivat sotia kummallakin puolella. Sionistit ovat myös syyllistyneet provosoimaan kasvavaa vihaa juutalaisia kohtaan vuonna 1988. ”(Joseph Burg, Toronto Star, 31. maaliskuuta 1988).”
  https://www.henrymakow.com/001936.html

  Six Million Jews 1915-1938
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=66463

  Ernst Renan kirjoitti teoksen Jeesuksen elämästä, joka julkaistiin kristinuskon alkuvaiheista kertovassa kirjasarjassa. Hän kirjoitti myös viisiosaisen Israelin kansan historian sekä useita teoksia itämaisesta filosofiasta ja arkeologiasta. Renan toimi useita vuosia heprean, syyrian ja raamatullisen aramean kielten professorina Collège de Francessa.[1]
  Renan oli myös yksi varhaisimmista juutalaisten varhaishistorian tutkijoista, ja hän katsoi, että aškenaasijuutalaiset ovat turkkilaissukuisen kasaarikansan jälkeläisiä. Tämä teoria aškenasijuutalaisten kasaarialkuperästä on nykyäänkin tieteen kiinnostuksen kohteena.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan
  Tämä tieto siksi että Israelin valtion rikollisin ja väkivaltaisin keinoin luoneet sionistit koostuvat pääosin juuri ashkenazeista.

  Amerikkalaisen John Hopkins yliopiston tutkimus osoitti että vain 2 %:lla Israelin juutalaisista on seemiläistä verta kun taas suurin osa arabeista (palestiinalaisista) ovat semiittejä.
  Tutkijatohtori Elhaikin lausuu johtopäätöksenä, että käsitettä antisemitismi ja antisemiitit voidaan käyttää ainoastaan niitä vastaan jotka kääntyvät alkuperäistä palestiinalais-kansaa vastaan.
  Elhaik sanoo tutkimukseensa nojaten suurimman osan Israelin juutalaisista olevan antisemiittejä.

  Die Studie der „Universität Johns Hopkins“ von Dr. Elhaik präsentiert ein „zwei-schneidiges Schwert“ an Herausforderungen. Indem die Mythologie des „jüdischen Genoms“ — die „rechtliche Grundlage“ für die biblische Begründung zur Beschlag-nahmung von Land in Palästina — als falsch entlarvt wird, greift Elhaik auch die Verwendung des Begriffs „Antisemitismus“ an, der verwendet wird, um diejenigen zu bekämpfen, die Israels Politik ablehnen.
  Da, wie die Studien zeigen, gerade mal nur 2% der Juden in Palästina irgendwelches semitisches Blut haben, kann der Begriff „Antisemit“ nur gegen diejenigen angewandt werden, die sich gegen das palästinensische Volk wenden.
  Dies macht die meisten Juden in Israel zu „Antisemiten“.

  Plusääni(7)Miinusääni(1)
 7. Voi vittu näitä trolleja…

  ”Hitler oli pankkiirien kätyri… jne.”

  Tutkikaapas edes vähän näitä asioita niin houmaatte miten naurettavaa/älytöntä tuo on.

  Plusääni(14)Miinusääni(3)
 8. Yhtä valhetta, joka valheesta ja väkivallasta elävässä ihmiskunnassa jyllää (Joh. 8:44; Ps. 116:11; Room. 3:4; 1. Joh. 5:19), on kuvattu täällä:

  Carlo Mattogno: Auschwitz – A Three-Quarter Century of Propaganda;

  https://codoh.com/library/document/5269/?lang=en

  Enpä voi olla mainitsemassa tässä, demokraattisen äänestyspäivän lähestyessä, sitäkään eduskuntapuolueidemme puheenjohtajien valhetta ja huijausta, että he ja heidän puolueensa tuomitsisivat poliittisen väkivallan. Hehän ja heidän puoleensa ovat olemassa vain korollinen velkarahajärjestelmä -nimistä poliittista väkivaltaa varten. Sillä kansaa pidetään (tosin kansan omasta syystä ja kansan itse ansaitsemana) hitaassa hirttoköydessä ja talutusnuorassa. Sitä he/ne palvelevat, siitä he/ne elävät ja sitä puolustamaan ja ylläpitämään heidät/ne on luotu. Sitä olen kuvannut eilen kommentissani (kommentti 26.1.2018 at 20.26) täällä:

  Näkökulma: Suomen todellisuudesta ja itsenäisyydestä

  Enpä voi olla mainitsematta sitäkään, että presidentinvaalien vaalikeskusteluissa kaikki ehdokkaat julistivat kuin yhteisestä sopimuksesta sitä huijausta, että ihmiskunnan toimien seurauksena maapallon ilmasto olisi lämpenemässä, jopa katastrofaalisesti. Koska tuon ilmastohuijauksen taustalla on ajatus, että ihmiskunnan on liityttävä – ihmiskunnan pelastamiseksi – yhdeksi ainoaksi maailmanvaltioksi J-herrojen (velkarahajärjestelmän omistajien ja käyttäjien) ja heidän käsikassaroittensa, esim. Suomen poliittisen johdon, alaisuudessa, on helppo vetää johtopäätös, että kaikki nyt vaaleissa olevat ehdokkaat ovat kommunisteja ja heidän puolueensa kommunistisia puolueita. Myös Carlo Mattognon yllä kuvaamaa huijausta kaikki poliitikkomme ja puolueemme julistavat ja ajavat.

  Ja äänestäville kansalaisille, luonnostaan valehtelijoille ja huijareille (ks. alun raamatunkohdat), nämä huijarit ja huijaukset sopivat hyvin; kaikki, niin huijarit kuin huijattavat, ovat kuin yhtä suloista perhettä. Merkillinen näytelmä. Kaikki tuhoavat itse itsensä – täsmälleen ansaitsemallaan tavalla. Sitähän demokratiakin perustaltaan on.

  En siis vastusta valheiden ja huijausten olemassaoloa sinänsä (vastustan vain perkeleen valtaa ja olemassaoloa sydämissä). Ne ovat seurausta ihmiskunnan syntiinlankeemuksenalaisesta (syntisestä) tilasta, ja samalla ne ovat rangaistus syntiselle ihmiskunnalle – ruoska, jonka on tarkoitus ajaa parannuksentekoon Jumalan edessä. Maailma on kuin viemäri, josta se itse valahtaa alas ikuiseen pimeyteen. Vain Kristuksessa tältä kohtalolta on mahdollista pelastua.

  Plusääni(7)Miinusääni(1)
 9. Venäjä kaivaa rohkeasti esiin totuuden kommunismista ja WW2:sta ja laittaa juutalaiset vastuuseen teoistaan joista Länsi haluaa vaieta koska anglo-sionistinen imperiumi ja sen eliitti on tehnyt yhteistyötä heidän kanssaan.
  Solzhenitsynin musertava historia juutalaisista ​​Venäjällä – katsaus
  ”Juutalaiset keräsivät vaurautta tekemällä yhteistyötä toistensa kanssa (s. 31).”
  ”He tekivät voittoa ottamalla talonpojan viljan tämän köyhtymiseen asti (ja aiheuttaen nälänhädän), käänsivät sen brandyksi ja sitten rohkaisivat juopumusta (s. 21, 24).”
  ”Juutalaiset pakottivat maanviljelijöitä elinikäiseen velkaan ja kurjistavaan köyhyyteen vaatimalla maksuja nautojen ja työkalujen muodossa viinaa vastaan (s. 31).”
  Solzhenitsynin kirjan käännös on ilmeisesti tehty ilman hänen perheensä lupaa, ja tästä syystä tämä pitkä ja yksityiskohtainen kirjoitus ei ole enää saatavilla Amazon.comin kirja sivulla, jossa se ilmestyi alun perin.
  Kirja saattaa kadota kokonaan Amazonilta, joten jos haluat saada Kindle-kopion, toimi nyt. Muutoin voit löytää sen useista lähteistä Internetissä.
  https://russia-insider.com/en/solzhenitsyns-damning-history-jews-russia-review/ri22354

  Churchill lähetti 2 miljoonaa venäläistä pakolaista varmaan kuolemaan toisen maailmansodan lopussa
  ”He olivat varmoja, että heidät surmattaisiin tai ainakin tuomitaan työleirien kauheuksiin”.
  RI Editor Charles Bausmanin huomautus: ”Viime aikoina olemme törmänneet tähän merkittävään artikkeliin vuodelta 1988! vain lehdessä, ja kun luemme sen, emme hevin usko silmiämme. Kun aloimme kysyä ihmisiltä siitä, kuulimme eri asioita – yksi henkilö sanoi, että tämä on kiistetty asia, toiset sanoivat sen olevan totta ja että he tiesivät silminnäkijöitä, jotka oli karkotettu.
  Ilmeisesti Ison-Britannian hallitus haastoi oikeuteen Tolstoyn, kun hän teki nämä syytökset ja yritti näin tukita hänen suunsa Emme tiedä, ovatko syytteet todellisia vai eivät, mutta kun asia on poikkeuksellisen tärkeä kehotan ihmisiä, jotka tietävät jotain tästä, auttamaan meitä täyttämään tietomme alla olevassa kommenttiosastossa. Tällaisissa ​​tilanteissa ovat kommentaattorit yksinkertaisesti korvaamattomia.”

  Solzhenitsyn’s Damning History of the Jews in Russia – a Review
  ”The Jews accumulated wealth by cooperating with each other. (p. 31).”
  ”They made profits by taking the peasants’ grain to the point of impoverishing them (and causing famine), turning it into brandy, and then encouraging drunkenness. (p. 21, 24).”
  ”Jews forced peasants into lifelong debt and crushing poverty by requiring payment, in cattle and tools, for liquor. (p. 31).”
  The translation of Solzhenitsyn’s book appears to have been done without permission from his family, and this might be why this lengthy and detailed review is no longer available on the page of the book on Amazon.com, where it originally appeared.
  The book might disappear altogether from Amazon, so if you want to get your Kindle copy, act now. Otherwise you can find it on many sources on the internet.
  https://russia-insider.com/en/solzhenitsyns-damning-history-jews-russia-review/ri22354
  Churchill Sent 2 Mil Russian Refugees to Certain Death at End of WWII
  ’They were certain that they would be killed or, at the very least, sentenced to the unspeakable horrors of the labor camps’.
  Note from RI Editor Charles Bausman: We recently stumbled across this remarkable article from 1988! in the journal Imprimis, and when we read it, we could scarcely believe our eyes. When we started asking people about it, we heard different things – one person said this has been disproven, others said it was true and that they knew eye-witnesses who were deported.
  Apparently the British government sued Tolstoy when he made these charges in an attempt to shut him up. We don’t know if the charges are true or not, but it makes for extraordinary reading, and I appeal to people who know something about this to please help us fill out our knowledge in the comments section below. It is situations like this where our commentors are simply invaluable.
  https://russia-insider.com/en/churchill-sent-2-mil-russian-refugees-certain-death-end-wwii/ri22084

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat