Juutalaismafian hallitsema Neuvostoliitto suunnitteli Euroopan valtaamista; operaatio Barbarossa esti nämä suunnitelmat

Esitämme historiallisia paljastuksia juutalaismafian hallitseman Neuvostoliiton suunnitelmista toisessa maailmansodassa valloittaa koko Eurooppa.1 Luonnollisesti juutalaismafia myös vaikutti Yhdysvaltojen kautta.2  maailmansodassa liittoutuneiden ratkaisuihin ja ennen muuta siihen, että Saksan johtajan Adolf Hitlerin toistuviin rauhan ehdotuksiin ei suostuttu.2 

Juutalaismafian murhakoneisto; tsaariperheen murhaaminen 

Historiallinen tosiasia on, että marxilaisjuutalaiset intellektuellit (juutalaismafia) olivat niin kutsutun Venäjän vallankumouksen synnyttäjät. Valtavirtaisen historiankirjojen mukaan esitetty väite “venäläisten kansannoususta tsaaria vastaan” ei ole ensinkään totta, vaan kyseessä olikin juutalaismafian vallankaappaus.3 

Vallankaappauksessaan tsaarilta (1918), juutalaismafian murhakoneiston toimintoihin sisältyi myös tsaarin ja hänen perheensä murhaaminen. 

Heinäkuun 16. yönä 1918 juutalaismafian hallitsema bolsevikkien salainen poliisi murhasi Venäjän viimeisen keisarin, tsaari Nikolai II:n, hänen vaimonsa tsaaritar Alexandran, heidän 14-vuotiaan kruununperijän Aleksein ja heidän neljä tytärtään

Heidät ammuttiin kellarissa Jekaterinburgin kaupungissa Uralin vuoristoseudulla, jossa heitä oli pidetty vankeudessa. Tyttäret viimeisteltiin pistimin. Estääkseen kultin syntymisen kuolleen tsaarin muistoksi ruumiit kärrättiin maaseudulle sekä haudattiin salaiseen hautaan. Uhrien ruumiit paloiteltiin ja yritettiin hävittää käyttäen tulta, bensiiniä sekä rikkihappoa.3 

Juutalaismafia hallitsi Neuvostoliittoa 

Jo vuosia ennen 1917 vallankumousta juutalaistoimijat olivat yliedustettuja kaikissa Venäjän vallankumouksellisissa vasemmistopuolueissa. 

Vuosia sitten julkaistussa 1900-luvun Venäjän juutalaisia käsittelevässä kirjassaan venäläissyntyinen juutalaiskirjailija Sonja Margolina paljastaa juutalaistoimijoiden hallitsevan roolin bolsevismihallinnossa ja kutsuu sitä ”juutalaisten historialliseksi synniksi”. Hän osoittaa myös juutalaistoimijoiden tärkeän osuuden gulag-leirien komentajina sekä juutalaiskommunistien aseman Venäjän kirkkojen järjestelmällisessä tuhoamisessa. Lisäksi koko maailman juutalaiset osoittivat tukeaan neuvostovallalle eivätkä päästäneet opposition kritiikkiä kuuluville.  

Voidaan vielä muistuttaa gulag-leireihin viitaten, että niissä oli kussakin vankileirin komentajana aina juutalainen. Juutalaismafian luoma Neuvostoliitto oli todellakin hirmuvaltio, joka kirjailija Solženitsyn arvion mukaan on murhannut ainakin 30 miljoonaa ihmistä.4 

Globaalit pääomanhaltijat ja kansainvälinen rahoitusimperiumi halusivat pysäyttää Hitlerin 

Ei ole ollenkaan ällistyttävää, että liittoutuneet eli juutalaismafian rintama halusi tuhota kansallissosialistisen Saksan 2. maailmansodassa. Nimittäin Hitlerin itsenäinen ja omavarainen talousjärjestelmä vapautti Saksan riistoon ja ryöstelyyn perustuvasta globaalista velkarahajärjestelmästä. Suurella todennäköisyydellä Hitlerin vallankumoukselliset talousuudistukset olivat merkittävä tekijä liittoutuneiden vimmalle sodan jatkamiseksi ja Hitlerin Saksan tuhoamiseksi. Juutalaismafia janosi oikeamielisten verta, ja sitä -mafia sai juodakseen.  

Adolf Hitler oli saanut kansalta valtuudet, joita hän käytti tarmokkaasti hyödykseen sekä Saksan että sen kansan eduksi. Vuonna 1933 Saksan uusi johtaja ilmoitti pankkiireille, että Saksa on jälleen itsenäinen, eikä se ole maksava penniäkään ulkomaanveloistaan. Tästä lähtien kaikki taloudelliset resurssit käytettiin Saksan uudelleenrakentamiseen, kansan työllistämiseen sekä maanpuolustukseen.  

Ajatelkaamme, jos Suomessa nykyinen poliittinen johtajisto ilmoittaisi ulkomaisille rahoittajilleen, että Suomi ei enää maksa senttiäkään ulkomaanveloistaan. Hämmästys olisi todella suurta, mutta selvää on, että maamme lieromaiset valtaapitävät negatiivisen globalisaation lakeijat eivät tällaista Suomea hyödyntävää ratkaisua halua tehdä. Mutta Hitler sanoi, että: 

 ”Taloudellinen pääperiaatteemme: rahamarkkinoiden on oltava valtion kontrollissa. Suurliikemiehet eivät saa luoda omaa yksityistä valtakuntaansa. Siksi korko-orjuus on murrettava.” 

Ja edelleen … 

”Valtiomme velkaantuminen voidaan katkaista vain kieltämällä pankeilta koronkiskonta.” 

”Valtakunnanpankki (Reichsbank) ja muut korkoa perivät finanssi-instituutiot on kansallistettava.” 

”Suuria julkisia hankkeita (vesivoima, rautatiet jne.) ei tule rahoittaa yksityisellä lainalla. Valtion on rahoitettava hankkeet korottomilla lainoilla tai painamalla omaa rahaa.” 

”Valuutan vakaus on turvattava.” 

”On perustettava valtiollinen pankki, joka toteuttaa rahareformin ja luo korotonta rahaa.” 

”Verotus on uudistettava, jotta se palvelee valtion sosiaalisia ja taloudellisia periaatteita. Välilliset verot eivät saa näännyttää kuluttajia. Verotaso ei saa myöskään estää ihmisiä alkamasta yrittäjiksi.” 

”Inflaatiota syntyy, jos rahaa painetaan liikaa kansan tuottamaan arvonlisäykseen nähden. Me saksalaiset muistamme sen. Inflaation torjumiseksi valtion on luotava korotonta rahaa samassa suhteessa kuin kansa luo työllään arvonlisäystä.” 

Hitlerin taistelu laillistettuun ryöstelyyn perustuvaa globaalia velkarahajärjestelmää vastaan lietsoi liittoutuneet vihaan riippumatonta ja itsenäistä Saksaa vastaan. Tämä viha varmisti 2. maailmansodan räjähtämisen.  

Operaatio Barbarossa 

Valtavirtaisen historian kirjoitusten mukaan operaatio Barbarossa oli Saksan Neuvostoliittoon vuonna 1941 tekemän hyökkäyksen koodinimi. 

Saksalaisa sotilaita.

Historia on kuitenkin voittajien kirjoittamaa ja täten monet hämmästyttävät asiat ovat jääneet visuun kätköön. 

Kuten jo alussa mainittiin, että juutalaismafian hallitsemalla Neuvostoliitolla oli suunnitelmista toisessa maailmansodassa valloittaa koko Eurooppa. Laurent Guye’not ja Egbert Dijkstra kirjoittavat näistä Neuvostoliiton Euroopan valloitussuunnitelmista vankkaan lähdeluetteloon nojautuen, kuten  jäljempänä esitämme. Tästä myös selviää se, miksi liittoutuneet eivät suostuneet rauhaan, vaikka Hitler sitä heille useaan otteeseen tyrkytti. 

Historiallisesti laajin sotilasoperaatio alkoi 22. kesäkuuta 1941. Miljoonat saksalaiset sotajoukot ylittivät Saksan ja Neuvostoliiton välisen rajan: saksalaisetjoukot olivat ajautuneet sotaan puna-armeijaa vastaan. 

Saksan sotilasoperaatio oli vain nimellisesti hyökkäys Neuvostoliittoon. Oikeastaan se oli ennaltaehkäisevä operaatio.  Todellisuudessa Neuvostoliitto oli päättänyt hyökätä Saksaan. Hitler oli saanut tietää nämä Neuvostoliiton sotasuunnitelmat, sillä Saksan Luftwaffen hävittäjä oli kaapannut Churchillin Stalinille lähettämän kuriirilentokoneen 9. helmikuuta 1940.5 Saksalla oli siis saanut tietää, että Stalin oli päättänyt rikkoa Saksan ja Neuvostoliiton 23. elokuuta 1939 solmiman Molotov-Ribbentrop-sopimuksen (MRS).   

Saksalaisten kaappaamasta englantilaisesta kuriirilentokoneesta paljastui myös Suomea koskevia asioita: 

Kuriiripostista paljasti 15. lokakuuta v.1939 solmitun Ranskan, Iso-Britannian ja Neuvostoliiton välisen kolmikantasopimuksen, jonka esille tulo muutti Saksan poliittiset suuntaviivat. Kolmikantasopimuksen mukaan Churchill ja Ranska luovuttaisivat kaikki pienet rajavaltiot Neuvostoliiton alaisuuteen. Tässä oli tarkoituksena mittavampi ja syvempi alistus kuin Molotov & Ribbentrop-sopimus oli velvoittanut intressipiireineen. Kolmikantasopimuksen valmiussuosituksen, Churchillilta Stalinille, täytäntöön panoon sisältyi muun muassa seuraavaa: Koko Suomi piti vallata. Suomenlahden rannikkoseutu ja Suomenlahden saaret täytyi olla hyökkäysvalmiiksi miehitetty toukokuun 15. päivään 1940 mennessä. Edellä mainittuun täytyi meriministeriön varautua siten, että englantilaiset merijalkaväen joukot nousevat maihin viimeistään toukokuun 4.-15. päivien välisenä yönä 1940 Norjassa aikaisemmin sovituissa kohteissa. Lisäksi englantilaiset miehittäisivät Tanskan. Ranskalaisten joukkojen kanssa Englannin merijalkaväki valmistautuisi ottamaan haltuunsa Ruotsin Göteborgin ja miehittäisi Etelä-Ruotsin, jne. (Hautamäki 2005 s. 130–132). Tällöin paljastui Hitlerille koko mahtavan Saksan tuhoamiseksi suunniteltu salaliitto.5 

Yllä mainittu kuriiripostin paljastuminen vahvistaa sen, että Neuvostoliitolla todellakin oli suunnitelmissa valloittaa Eurooppa. Näiden suunnitelmien todellisuutta vahvistaa jäljempänä olevat viittaukset Laurent Guye’notin ja Egbert Dijkstran artikkeleihin. 

Liikekannallepanossaan (1941) Neuvostoliitto oli sijoittanut jopa 160 divisioonaa Saksaa vastaan. Nämä Stalinin moottoroidut panssarivaunuosastot olivat sijoittuneet Saksan rajalle useisiin eri kohteisiin ja ne kaikki olivat hyökkäysvalmiudessa1 

Saksan armeijan sotasaavutuksista voidaan mainita, että vuoden 1941 syyskuun loppuun mennessä saksalaiset joukot olivat tuhonneet 8160 puna-armeijan taistelukonetta, 20 500 panssarivaunua sekä vangitsemaan että tappamaan yli 5 miljoonaa neuvostosotilasta.6 

Vaikka nämä saavutukset olivat huomattavat, järkyttyivät saksalaiset huomatessaan, että Neuvostoliitolla oli huomattavasti enemmän panssarivaunuja, tykkejä, lentokoneita ja sotajoukkoja kuin he olivat arvioineet.7 

Rintamalta saatuihin  raportteihin viitaten Hitler päätteli, että länsirajalle ryhmittyneiden neuvostojoukkojen suuruus oli arvioitua lukuisampi. Hitlerin mukaan neuvostojoukkojen massiivinen laajuus Saksan rajan tuntumassa oli  todistuksena Stalinin aikomuksesta hyökätä Saksan lisäksi koko Eurooppaan. Hän puhui laajalle yleisölle Berliinissä 3. lokakuuta 1941: 

Emme aavistaneet, miten suunnattomat olivat vihollisemme sotavalmistelut Saksaa ja Eurooppaa vastaan sekä miten hirvittävän mittaamattoman vaaran se muodosti; kuinka täpärällä olikaan, että Saksa ja koko Eurooppa välttyi tuhoamiselta. _ _ _ Herra armahtakoon kansaamme ja koko Eurooppaa! Entäpä, jos tämä barbaarinen vihollinen olisi onnistunut vyöryttämään valtavat panssarivaunu joukko-osastonsa liikkeelle ennen meitä? Silloin Koko Eurooppa olisi ollut perikadon oma. 

Egbert Dijkstra kirjoittaa artikkelissaan Did Stalin Prepare to Invade Germany?, että useimmat Neuvostoliiton sekä panssarivaunuista että lentokoneista olivat sijoitettuina aivan Saksan ja Neuvostoliiton rajalle.  

Lähes 80 prosenttia uusimmista panssarivaunuista, kuten T-34 ja KV-sarja, olivat sijoitettuina aivan Neuvostoliiton rajalle.  Niin ikään puolet kaikista jalostetuimmista neuvostolentokoneista olivat rajalla. Neuvostoliiton moderneimmat panssarivaunut olivat rakenteeltaan ylivertaisia verrattuna saksalaisiin panssarivaunuihin, joita  saksalaiset olivat käyttivät maihinnousussaan.8, 9 
 
Saksalaiset löysivät myös valtavia määriä polttoaine- ja ampumatarvikevarastoja aivan rajan tuntumassa.10 Tämän puna-armeijan sotamateriaalin asettamisella Saksan ja Neuvostoliiton rajalle on varmana tarkoituksena ollut varautua  sekä Saksan että koko Euroopan miehittämiseen. Tähän Neuvostoliiton miehitys suunnitelmaan oli sisältynyt myös tietyt Pohjoismaat, kuten esim. Suomi. 

Viktor Suvorov esittää kirjassaan Ice-Breaker: Who Started the Second World War?  (Kuka aloitti toisen maailmansodan?) pääasiallisena väitteenään, että 2. maailmansodan aloitti Stalin, eikä Hitler. Suvorov oli vakuuttunut siitä, että  tämä sota oli itse asiassa alkanut elokuussa 1939 neuvostoliittolaisten sotiessa japanilaisia vastaan Kaukoidässä.11 

Stalin oli juutalaismafian hallitsemien vapaamuurareiden toimihenkilö. Stalinin ei siis tarvinnut olla itse vapaamuurari. Stalinin allekirjoitti Hitlerin kanssa hyökkäämättömyyssopimuksen (MRS). Stalinin taka-ajatuksena oli MR-sopimuksessa se, että hän voitti aikaa kootakseen ja tehostaakseen joukkojaan sillä aikaa, kun Iso-Britannia ja Ranska kävivät sotaa Saksaa vastaan.  Tässä Stalinin tavoitteena oli Britannian, Ranskan ja Saksan tuntuva heikentyminen. Heti, kun nämä maat olisivat riutuneet riittävästi, Stalin olisi käynnistänyt jättiläismäisen hyökkäyksen Eurooppaan, minkä pyrkimyksenä olisi ollut juutalaismafian kontrolloiman Neuvostoliiton absoluuttinen valta-asema Euroopassa.11 Juuri tästä syystä Stalin oli sijoittanut kaiken sotajoukkonsa ja suuren määrän sotakalustoaan niin lähelle rajaa.  
 

Kuten aikaisemmin jo sanoimme, myös Suvorov oli päätynyt siihen, että operaatio Barbarossa on käsitettävä Saksan antamana ennaltaehkäisevänä iskuna, sillä kuten todettiin Hitler oli saanut tietää Stalinin päätöksestä hyökätä Saksaan ja muualle Eurooppaan.11 

Loppupäätelmä 

Maailmansodassa Saksa oli alistettu Versaillesin rauhansopimuksella. Kyseisessä sopimuksessa Puolalle annettiin Saksalta Posenin alue ja osa Länsi-Preussia, josta muodostui Itämereen saakka ulottunut Puolan käytävä. Välittömästi sen itäpuolelle jäi pääasiassa saksalaisten asuttama Danzigin vapaakaupunki, joka julistettiin Kansainliiton valvomaksi vapaakaupungiksi. Puolan käytävällä erottiin Itä-Preussi, alueen muusta Saksasta. Puolalla oli vain muodollinen itsenäisyys, mutta joka oli käytännössä poliittisesti riippuvainen länsivalloista. Puola oli siis länsivaltojen vasallimaa, kuten myös Tšekkoslovakia. Hitler toivoi, että Puola olisi suostunut siirtämään maiden välistä rajaa ns. Danzigin käytävän kohdalla niin, että Itä-Preussi olisi saanut maayhteyden emämaahan Saksaan. Korvauksena tästä Saksa olisi luovuttanut Puolalle Gdynian alueen uudeksi käytäväksi Itämerelle ja sinne tulevalle satamalle. Länsivallat kielsivät Puolaa neuvottelemasta Saksan kanssa ja Puola kieltäytyi neuvotteluista. Puola käyttäytyminen Saksaa kohtaan oli muuttunut erittäin ylimieliseksi ja provosoivaksi sen saadessa takuut Saksaa vastaan Ranskalta ja Englannilta 31. Maaliskuuta 1939. Lyhyesti sanoen Puola oli uhkaavilla operoinnillaan syyllinen länsivaltojen kanssa sotaan Saksaa vastaan. Valheellisen propagandan avulla Saksa leimattiin sotaan syylliseksi, vaikka Saksa pyrki ratkaisemaan tilanteen rauhanomaisesti. Itse asiassa Saksaa ei voida syyttää sodan aloittamisesta.5  

Kuten yllä esitetty artikkeli paljastaa oli juutalaismafian hallitseman Neuvostoliiton suunnitelmista toisessa maailmansodassa valloittaa koko Eurooppa. 

Lopuksi Suomen tilanteesta toisen maailmansodan mainingeissa: 

Hautamäen ja Tahvanaisen teoksien mukaan Suomi joutui 2. maailmansodan aikana suurvaltojen salaisen taustapolitiikan uhriksi. Länsivallat eivät halunneet aidosti auttaa Suomea, vaan sitä vastoin halusivat omien intressiensä mukaisesti luovuttaa Suomen Neuvostoliiton hallintaan.5 

Hitler osoittautuu vastoin valtamedian luomaa ”sotaisaa kuvaa”, rauhan rakentajaksi Euroopassa. Nämä orastavat rauhan pyrkimykset tulevat kuitenkin tyrmätyksi länsivaltojen ja Stalinin imperialistisilla suurstrategioilla. Näyttää jopa siltä, että Neuvostoliitolla olisi ollut vuosien 1936–1939 kaksi manuskriptiä eli käsikirjoitusta, ensimmäinen olisi ollut englantilais-ranskalais-akselille ja toinen Saksalle.5 

Valtavirtaiset historian kirjoitukset ovat voittajien kirjoittamat, eikä niissä ole totuutta muuten kuin näennäisyyksien osalta. Nykyinen historian tutkimus perustuu juutalaismafian sallimaan viitekehykseen, minkä murtaminen vapauttaa historian tapahtumat valheen kapaloista.  

Markku Juutinen 

Lähteet 

 1. McMeekin, Stalin’s War, p. 25. 
 1. Hautamäki, Erkki (2005). Suomi myrskyn silmässä. Argo Kirjastus, Eesti www.argokirjastus.ee 
 1. Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry. 
 1. Solsjenitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand Stockholm. 
 1. Hautamäki, Erkki (2005). Suomi myrskyn silmässä. Argo Kirjastus, Eesti www.argokirjastus.ee 
 1. Ibid
  (Quoted in Mark Weber, “Why Germany Attacked the Soviet Union. Hitler’s Declaration of War Against the USSR – Two Historic Documents,” on unz.com.) 
 1. Adolf Hitler – Collection of Speeches 1922-1945.pdf (archive.org) 
 1. Cynthia Roberts, 1307. 
 1. David Glantz, Barbarossa Derailed: the Battle for Smolensk, 10 July to 10 September 1941 (Solihull, West Midlands: Helion & Company, 2016), 37. 
 1. Boris Sokolov, ”Did Stalin intend to attack Hitler?” in The Journal of Slavic Military Studies, 11:2 (1998): 113-141, 129-130. 
 1. Viktor Suvorov, Ice-Breaker: Who Started the Second World War? (London: Hamish Hamilton, 1990), 10, 97 ja 129. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia’s Early Soviet Regime (ihr.org) 

Hitler and the Banksters: The Abolition of Interest-Servitude – Archives | Veterans Today (veteranstodayarchives.com) 

Barbarossa: Suvorov’s Revisionism Goes Mainstream, by Laurent Guyénot – The Unz Review 

Did Stalin Prepare to Invade Germany?, by Egbert Dijkstra – The Unz Review 

19 kommenttia

 1. Olavi Lempinen puolustaa suomalaisia SS-miehiä uusimmassa kirjassaan. On kuitenkin omituista, että hän valehtelee saksalaisista (holohoax) ja mm. Sudeettimaan tapahtumista todella törkeästi. Miksi ihmeessä suomalaisista valehteleminen olisi jotenkin pahempi juttu kuin saksalaisista valehteleminen? Eikö mustaajien ole otollisempaa yrittää panetella SS-miehiä, jos kuitenkin puolustajat osallistuvat aivopesuun ja orwellilaiseen uushistoriaan?

  Ilmeisesti suomalaiset menneet polvetkin ovat sisäistäneet käsityksen, että voittajia on peeesailtava osana ”demokraattista arvoyhteisöä”. Demokratia tarkoittaa nähtävästi juutalaiseliitin palvelemista ja valehtelemista

  Plusääni(19)Miinusääni(0)
  1. Myös Aarre Jylhänmaa sortuu jonkilaiseen jälkiviisasteluun, vaikka oli paikan päällä asioita katsomassa. Hän väittää erän Willyn kertoneen holokaustitarinan Lembergistä. Nyt kuitenkin on niin, että saksalaiset eivät siellä julkisesti teloittaneet kuin ns. Tsheka-juutalaiset, jos kaikkia niitäkään. Tiedän, että Tsheka-juutalaisia eli salaisessa poliisissa ja puolueessa toimineita juutalaisia, jotka siis olivat vastuussa esim. Lembergin kauhuista, teloitettiin julkisesti. Näiden rikollisten teloittamista ei kai ole syytä kutsua murhaamiseksi. On kai syytä olettaa, että puolalaiset kostajat eovät saaneet kaikkia syylliisä listittyä, kun he järjestivät kostotoimia NKVD:n murhista ja kidutuksista. Näin Lännessä ei juutalaisia oltu evakuoitu. Mitä ilmeisimmin muut juutalaiset vietiin keskitysleireille tai ghettoihin, partisaaneilta eristetyille alueillle. On selvää, että sota-aikana alueella vielä vallitsi kuri ja siksi asukkaat ovat saattaneet suhtautua pelokkaasti saksalaisiin valtauksen jälkeise kuherruskuukauden jälkeen.

   En oikein usko tuohon Willyyn ja hänen huhupuheisiinsa. Onhan hän tietenkin voinut olla jokin antinatsi. Luulen pikemminkin kuitenkin, että Jylhänmaa on kehitellyt holokaustivalheen, kun oli halunnut tehdä pesäeroa Einsatz-joukkoihin. Sodan jälkeen hä nuorena ja demokraattisena vakaumukseltaan on kai uskonut oikeasti holokaustipropagandaa. Huhuja Willyn puheet varmasti olivat, jos hän väitettyä oli puhunut. Mistään ei-julkisista tappotouhuista ei Willy-poju mitään tietäisi.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 2. SAKSAN TUHO OLI JUUTALAISTEN PÄÄMÄÄRÄ
  Kansainväliset juutalaiset julistivat sodan Saksalle 24.3.1933. Koko toinen maailmansota oli juutalaisten operoima hyökkäys Saksaa vastaan. Juutalaiset hallitsivat sekä Neuvostoliittoa että USA:ta. Saksa hävisi sodan, kun amerikkalaiset liittyivät siihen juutalaisten painostamina. Sodan jälkiselvittelyissä tapettiin kostona noin yhdeksän miljoonaa saksalaista siviiliä (Bacque, James: Crimes & Mercies, The Fate of German Civilians Under Allied Occupation, 1944-1950. USA 1999). Kylmä sota oli juutalaisten operoima ”hajoita ja hallitse”. Juutalaisten politiikan määräsi seuraava tohtori Max Mandelstammin avajaispuheesta Baselin sionistikonferenssissa 29.8.1897 (Le Temps, 3.9.1897): ”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoitteemme s. o. maailmanvallan.” EU on myös juutalaisten johtaman bilderbergiläisten aikaansaannos. Siinä hyväuskoiset suomalaiset petettiin liittymään muka ”itsenäisten kansojen liittoon”. Todellisuudessa EU:kin on osa juutalaisten maailmanvalloituksen agendaa. Samoin USA:n kehittäminen sotilaalliseksi suurvallaksi, jolla on yli 700 sotilastukikohtaa ympäri maailmaa. Saksa on tällä hetkellä juutalaisten ohjaaman vapaamuurarijärjestön johtama. Vapaamuurarien tavoitteena on luoda uusi maailmanvalta, jota juutalaiset johtaisivat. Salaisissa sotilaslaboratorioissa on kehitelty suunnitelmat alistaa kansat digitaalisesti ohjatuiksi orjiksi juutalaiselle maailmanvallalle. Tätä varten täytyy koko planeetan väki ”rokottaa” eli laittaa alustat ihmiskehon liittämiseksi tekoälyyn. Koko maailmanpolitiikan voi kiteyttää yhteen lauseeseen: kasaarijuutalaisten yritys kohota koko planeetan herroiksi. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(19)Miinusääni(3)
  1. Nyt näyttää että USAn tuhoaminen ja valtaaminen palvelemaan Israelin imperiaalisia intressejä on sionistien päämäärä
   PG: …Juutalaiset ja pankkitoiminta samassa lauseessa? Sen täytyy olla antisemitistinen trooppi, kuten sanonta kuuluu. Entä jos Pushaw olisi oikeasti ollut tarpeeksi rohkea sanoakseen jotakin enemmän asian ytimeen menevää, kuten ”Israel yrittää vetää meidät tarpeettomaan sotaan Iranin kanssa”? Joka tapauksessa sionistit valmistelevat hyökkäystään, ja me ikuiset Israel-aagnostikot tulemme huomaamaan, että tuleva vuosi on entistäkin vaikeampi, kun juutalaisvaltio ja sen ystävät kiristävät ruuveja kaiken kritiikin eliminoimiseksi ja jopa kriminalisoimiseksi. Valmistautukaa!
   Aggressiivisempi Israelin lobby on tulossa vuonna 2022
   Lisää rahaa niin sanottuun ”vihan vastaiseen taisteluun”
   PHILIP GIRALDI – 28. JOULUKUUTA 2021
   https://www.unz.com/pgiraldi/a-more-aggressive-israel-lobby-is-coming-in-2022/
   Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

   Plusääni(7)Miinusääni(0)
 3. En luota Markun tulkintaan.

  Suomella oli suuri osuus Barbarossa sunnitelmaan. Kun vähäiset suomalaiset torjuivat heikoin asein 3 kuukautta suurvallan hyökkäystä, Hitlerille syntyi käsitys ”savijaloilla seivovasta jättiläisestä”, joka on helppo kaataa. Ja sellainenhan tilanne olikin aluksi. Saksalaiset etenivät Moskovan porteille.
  Neuvostoliiton kansalaisissa tapahtui vähän samaa paljon hitaammin kuin suomalaisissa, uhkaavassa tilanteessa puolustautumisen into kohoa ja mahtavakin vastustajaa vastaan voi pitää puolensa jos aseita riittää. Ei kansaa pelasta isonkaan valtaryhmän politiikka olivat nämä juutalaisia tai ei, elleivät kansalaiset innostu tekemään parastaan.
  Poliittisten tilanteiden selvittämisessä mielikuvitus ja oma ajattelu johtaa helposti jälkeenpäin virheellisiin tulkintoihin. Papereiden mukaan kuitenkin on selvä, että toisen maailmasodan aloittivat Ranska ja Englanti julistamalla sodan Saksaa vastaan. Sen jälkeen saksa esitti rauhan tarjouksia. Kun nämä eivät johtaneet mihinkään parempaan, valituksi tuli 2. maailman sota.

  Plusääni(1)Miinusääni(14)
 4. Hyvä artikkeli.
  Petoksen mestarien meille kertoma totuus ww2:sta (myös ww1:stä) on pelkkää nwo-mafian propagandaa. Ja tietysti lähes kaikista muistakin mafian puuhista. Tuo mafia ei muuta tee kuin huijaa meitä päätyökseen.
  Kannattaa vain lukea valtamediaa ja iltalehtiä niin pysyy hyvin huijattuna ja ’kuutamolla’.

  Tässäkin kerrotaan eräästä huijauksesta. Kuka ja mikä mies oli LBJ? Mafian uskollinen palvelijako?
  On joitakin skeptikkoja, jotka eivät usko NASAn halpoja tekosyitä sille, ettei se ole lähettänyt ketään ihmistä kuuhun viiteenkymmeneen vuoteen. He väittävät, että miesten lähettämisen kuuhun ei pitäisi olla NASAlle sen vaikeampaa kuin Mary Poppanan lähettämisen piirroselokuvapuistoon. Tarvitaan vain elokuvastudio ja green screen -tekniikka. Italialainen valokuvaaja ja elokuvantekijä Massimo Mazzucco näyttää, miten se tehdään vuonna 2018 julkaistussa elokuvassaan American Moon.

  Uskon, että näin Johnson ’kuutamoi’ Amerikan ja teki samalla Yhdysvalloista oman kuvansa: petoksen mestarin, toteaa LG.
  How LBJ Mooned America
  LAURENT GUYÉNOT • DECEMBER 25, 2021
  https://www.unz.com/article/how-lbj-mooned-america/
  Kuutamolla mekin ollaan, tämän ja vähän kaiken suhteen.

  …Ehkä se, mikä näyttää pahvilta ja foliolta paineistetun kuunmoduulin ympärillä, oli itse asiassa tehty huipputeknologisesta betonista. Emme koskaan saa tietää, koska kuten NASA:n astronautti Donald Roy Pettit selitti: ”Ongelma on se, ettei meillä ole enää teknologiaa, jolla tehdä niin. Meillä oli ennen, mutta tuhosimme sen teknologian, ja sen palauttaminen on tuskallista.” Kuuntele Pettitiä omin korvin sekä Kelly Smithiä ja muita NASA-insinöörejä tässä 10 minuutin elokuvassa.

  Kuulit kyllä: NASA ei keksi, miten se lähetti ihmisiä kuuhun. Kaiken kukkuraksi he hukkasivat 700 laatikollista alkuperäisten elokuvien magneettinauhoja. Vuosikausia kestäneiden tiedonvälityksen vapautta koskevien lakien mukaisten pyyntöjen jälkeen NASAn tiedottaja Grey Hautaluoma (KYLLÄ, luit oikein!) selitti: ”Emme ole nähneet niitä pitkään aikaan. Olemme etsineet niitä yli vuoden ajan, eikä niitä ole löytynyt.”

  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
 5. Muistan, kuinka vielä 1980-luvun alussa Neuvostoliitto tuntui ikuiselta Suomen taakalta. Tuntui ihmeelliseltä, kun sitten kymmenessä vuodessa rautaesirippu kaatui ja vapaus koitti. Se osoittautuikin vain hämäykseksi. Eliitti oli valmistellut Eurooppaa uuden tyrannian rakentamiseksi. Tähän dystopiaan suomalaisetkin huijattiin liittymään vapaaehtoisesti.

  Eliitti siis päätti sisäpiirissään, että tehdäänkin EU:sta uusi uljas Neuvostoliitto, kun Venäjän kansat eivät niin innostuneet onnellisten orjien asemastaan, jonka juutalaiset heille petasivat.

  Plusääni(8)Miinusääni(1)
 6. MIKROSIRUT TULEVAT
  Klaus Schwabin ennustamat ihon alle laitettavat mikrosirut ovat jo koekäytössä Ruotsissa. Näin toteutuvat pahimmatkin ennustukset ihmisten kontrolloimiseksi. Partisaani kirjoittaa:
  Valtamedia alkoi markkinoida mikrosiruja koronakontrollin edistämiseksi. Media on alleviivannut, kuinka ”kätevä” mikrosiru on esimerkiksi puhelimesta luettavaan koronapassiin verrattuna.
  Pohjoismaissa ainakin kaksi teknologiayritystä ovat alkaneet valmistaa kansalaisten ihon alle asennettavia mikrosiruja, joita hyödynnetään koronapassien tarkastamisessa. Yritykset ovat saaneet runsaasti positiivista palstatilaa valtamedialta, joka on kannattanut koronarajoitusten jatkuvaa tiukentamista. Yksi mikrosiruja kehittävistä yhtiöistä on ruotsalainen Dsruptive Subdermals. Toimitusjohtaja Hannes Sjöblad kertoo asentaneen itselleenkin mikrosirun, minkä ansiosta ”minulla on aina koronapassi mukana ja se voidaan tarkistaa kätevästi”. Myös media on alleviivannut, kuinka ”kätevä” mikrosiru on esimerkiksi puhelimesta luettavaan koronapassiin verrattuna.
  Ruotsissa jo sadat ihmiset ovatkin asentaneet vapaaehtoisesti mikrosirun itseensä helpottaakseen eliitin taakkaa koronarajoitusten jalkauttamisessa. Ruotsissa sirun käyttöä on laajennettu nopeasti ja sen avulla voidaan maksaa myös esimerkiksi junalippuja. Teknologiavaikuttajien mukaan siruihin voidaan vastaisuudessa liittää yhä uusia ominaisuuksia. Median mukaan kriitikot ovat ”salaliittoteoreetikoita” Tietoturva-ammattilaiset ovat varoittaneet sirujen valtavista riskeistä kansalaisten yksityisyydensuojan kannalta. Mikäli siruihin liitetään esimerkiksi paikannusominaisuus, voivat poliitikot, virkamiehet ja teknologiamonopolit vakoilla reaaliajassa esimerkiksi kansalaisten liikkumista, sosiaalisia verkostoja ja rahankäyttöä. Valtamedian on kuitenkin painottanut, että mikrosiruihin liittyvä epäluulo koskee ennen kaikkea ”foliohattuja” ja ”erilaisiin salaliittoteorioihin uskovia ihmisiä”. Vielä kaksi vuotta sitten ajatus ihonalaisiin mikrosiruihin ladattavista terveyspasseista ja niihin liittyvistä liikkumisrajoituksista leimattiin ”salaliittoteoriaksi”. Nyt skenaario on kuitenkin täyttä todellisuutta. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/ http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(7)Miinusääni(3)
 7. Kasaarimafia

  Kasaarimafiasta (KM), maailman voimakkaimmasta rikollissyndikaatista, päästään eroon vasta silloin kun globalisaatio ottaa seuraavan askeleen, NWOn (New World Order). Niin kauan kuin OWO (Old World Order) on voimissaan, on myöskin KM.

  Mutta nyt ollaan NWO aatossa eli tilassa nimeltä `Great Rest`, joka ilmaistaan `uutena normaalina`. Paluu vanhaan järjestelmään (OWO) ei tule enää kysymykseen.

  OWOn aikana saatanan palvontaan erikoistunut KM toimii kuin Hydra (merikäärme, jolla on käärmeen vartalo ja yhdeksän päätä). Sen takia sitä on mahdoton hävittää, koska se on kietoutunut kaikille mantereille, ja sen vaikutus voidaan tuntea jokaisessa maassa.

  Demonstraatio: Esimerkiksi USAssa poikkeusolojen aikana (kuten sotatila) voidaan asettaa sotilastuomioistuimet, jotka mahdollistavat kenttätuomioistuimet ja pikateloitukset. Mikäli poikkeusolojen aikana KMn jäsenet tuomittaisiin kenttätuomioistuimissa ja telotettaisiin, niin tämä ei jäisi kosmopoliitilta KMltä huomiotta. Siksi tarvitaan laajempi valtuus.

  Sitä paitsi USAn Mexicon ja Kanadan Unioni (NAU eli Pohjois-Amerikan Unioni) on julkistamista vaille valmis. KMn hävittäminen vain yhdestä osasta maailmaa (USA) saisi koko saatanallisen verkoston (1000 valopistettä, joista rapparit ovat vain yksi; kuvitelkaa tuon maailmanmahdin voimaa) raivoihinsa. Sen takia KMn hävitys ei onnistu OWOn aikana, mutta NWOn aikana onnistuu.

  On kohtalon ironiaa, että KMaa eli Hydraa ei saada hävitettyä ellei se anna itse siihen mahdollisuutta. Vallanhimon sokaisemana Hydra ajaa NWO kehitystä, luullen pääsevänsä sitä kautta täydelliseen maailmanvaltaan. Mutta NWO toimijat (10 alueellista toimijaa) Ja MH (maailman hallitus) tulevat hävittämään sen.

  `Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa` (Ilm 17:16).

  Tässä on merkki:

  `Ennustus Damaskosta. Katso, Damasko poistetaan kaupunkien luvusta ja luhistuu raunioiksi ,,, Ja sinä päivänä Jaakobin kunnia köyhtyy, ja hänen ruumiinsa lihavuus laihtuu` (Jes 17:1-4).

  Profetian tarkkuudella Syyrian Damaskosta tulee jäämään pelkkiä raunioita:
  https://images.cdn.yle.fi/image/upload/w_1920,h_1440,ar_1.3333333730697632,dpr_1,c_fill,g_faces/q_auto:eco,f_auto,fl_lossy/13-3-10553097

  Jo nyt näette kuinka maailman johtavat poliitikot kaikkialla vihaavat KMn finanssikapitaalin voimaa, jonka rautaisessa otteessa he pitävät maailman poliitikkoja kuin marionetteja. Maailman poliittinen valta ei vielä voi tehdä asialle mitään, mutta jatkossa se ei ainoastaan voi, vaan tekee.

  Tällä hetkellä meneillään oleva askel on jakaa koko asuttu maailma kymmeneen vaikutusalueeseen eli Unioneihin, jota johtaa MaailmanHallitus (MH). Sitä ennen nousee globaali MaailmanUskonto (MU), koska ilman tuon viimemainitun pedon nousua ei MH voi toteutua. Aikoineen Tony Blair (WEF) oli tämän kehityksen nokkamies.

  Jo tässä vaiheessa EUn Komissio öyhöttää kuinka EUn parlamentti on ensisijainen ja kansalliset parlamentit toissijaisia. Samoin on laita peruslain: EUn peruslaki on ensisijainen, sitten kansalliset peruslait. Vähin erin kansalliset suvereniteetit menettävät otteensa.

  Näyttää siltä kuin talouden ja verotuksen oikeus tulisi siirtymään EUlle. Kansallisvaltioiden tukipakettien avokätinen jakaminen on tästä kehityksestä riittävän paha enne.

  Kansallisista presidentti-instituutioista ja kuningashuoneista tendään ulkomuseoita, parlamentit siinä muodossa kuin nyt näemme ajetaan alas. Kansalliset symbolit (patsaat, liput, symbolit, laulut sun muut) tullaan tulkitsemaan vihamielisyyden osoituksiksi ja ne lakkautetaan, ihme kyllä paikalliset aktivistit osallistuvat ilolla näihin talkoisiin, eikä sitä lueta heille terroriteoksi.

  Nyt me huomaamme Euraasian Unionin, Afrikan Unionin, Etelä-Amerikan Unionin ja Euroopan Unionin olemassaolon. Unionit eivät ole luonteeltaan OWOn aikaisia tukkanuottaisia demokratioita, vaan NWOn yksinvaltaisia – turpa kiinni rivissä – autoratiivisia kuningaskuntia.

  CWO (Catholic World Order), IWO (Islamic World Order) ja JWO (Jew World Order) eivät tule toteutumaan, koska ne tulevat yhdistymään yhdeksi MUksi, jonka luonne on saatanallinen. Pääkaupungiksi tulee profeetallisessa kuvakielessä Egyptinä ja Sodomana paremmin tunnettu Jerusalem, joka lopulta sekin hävitetään.

  Naturai Karta liikehdintä pyrkii kumoamaan kritisoimansa vanhan järjestelmän eli Rotschildien luoman Isrealin, koska se ei ole messiaan pystyttämä. Tilalle pyritään asettamaan Massiaan valtakunta ja Nooan lait. Tämä on petos, pyrkimyksessä maailmanvaltaan – mitäpä muuta näiltä saatanoilta voisi odottaa

  Talousdemokratia, Fixit, ero Euroopasta, ero Eurosta, ero isäntämaasopimukssta, rajat kiinni jne. ovat sinänsä jaloja päämääriä kansallismielisille. Valitettavasti tämänkaltainen `oravannahka-aika` on tiensä päässä, eikä koskaan palaa takaisin. Ollaan ihan liian pitkällä integraatiossa.

  Btw. kannattaa katsoa elokuva `Spy`. Saattaa löytyä esimerkiksi Viddla.fi sivustolta. Todellisuuteen pohjautuva elokuva kertoo Moe Bergin (CIA) soluttautumisesta saksalaispiireihin aikomuksenaan salamurhata Werner Heisenberg. Kolmannen valtakunnan ydinase oli hyvin lähellä toteutua.

  Toinen mikä kannattaa tsekata on `Tungt Vatten` niminen norjalainen sarja, jossa Britannian tiedustelupalvelun kouluttamat norjalaiset vastarintataistelijat tuhosivat saksalaisten raskasvettä kehittävän tehtaan tuotannon Norjassa. Mikäli Heisenberg olisi saanut tämän raskaan veden lähetyksen, luettaisiin maailmanhistoria aivan eri tavalla ja KMn otteesta kansat olisivat vapaat.

  Plusääni(1)Miinusääni(3)
  1. @Junnu — ”Ollaan ihan liian pitkällä integraatiossa.”
   Ollaanko? Pikemminkin näyttää ettei olla vaan kastijako vain kiihtyy sitä mukaa kun vanhaa tuhotaan. Eikö se viittaa siihen että mennään kohti tyranniaa, kohti valittujen tyranniaa ihan sionistien lempiprofeetta Jesajan ennustamalla tavalla?
   ”Ahmi kaikki kansat, jotka Herra, sinun jumalasi, antaa sinun armoillesi, älä osoita heille armoa” (7:16); ”hän nostaa sinut korkeammalle kuin kaikki muut kansat, jotka hän on luonut” (28:1); ”sinä teet alamaiseksesi monia kansoja, mutta et ole kenenkään alamainen” (28:12).
   Uskotko että Jesaja sortui suuruudenhulluuteen ja haukkasi hatullisen pa*haa… ja että Nwo ja MH kesyttävät ja panevat sionistitkin lopulta ruotuun? Onko takeita ketkä siellä MH:ssa valtaa käyttävät – kuten ei ole meilläkään omassa hallituksessa ja eduskunnassa?
   Jospa ihmiskunnan kohtalo onkin sama kuin meidän maamme kohtaloa: sitä hallitaan muualta kun se lähti tai pakotettiin ’protokollamiesten’ Nwo-projektiin? Olisiko sittenkin parempi pysyä ’omissa housuissa’?

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. Synkän näköisiä miehiä artikkelin kuvassa. Alkohollstiksi leimattu WC erikoisesti joka tarinan mukaan lahjoi viskipullolla R-veltin mukaan sotaansa Saksaa vastaan.
  Mutta synkkää on se jälkikin jonka jättivät meille perinnöksi.

  Kun ihmiset ovat valtaeliitin jatkuvan propaganda- ja aivopesu-hyökkäysten kohteena niin propagandan purkaminen on erittäin tärkeä asia mikäli haluaa pysyä totuudessa ja ymmärtää mitä ja miksi mitäkin tapahtuu. Kukaan tuskin haluaa, että joku huijaa, pettää, käyttää hyväksi tai manipuloi häntä.
  Mitä propaganda on? Mitä sille voi tehdä?
  Patrick Wood – Teknokratia Uutiset ja trendit Oct 22, 2021
  Amerikka (ja internet kuten valtamediakin) on täynnä haitallista ja vaarallista propagandaa, mutta harva ymmärtää, mitä se on, miten se toimii ja mitä sen voittamiseksi voidaan tehdä. Tässä artikkelissa tarkastellaan propagandan luonnetta, rakennetta ja tarkoitusta, jotta lukijat voivat lisätä tietoisuutta ja arvostelukykyä.
  Propagandan määritelmä
  The Graduate School of Political Management at George Washington University -yliopiston mukaan ”koska propagandalla ja suhdetoiminnalla on yhteinen tavoite käyttää joukkoviestintää yleisön käsityksiin vaikuttamiseen, nämä kaksi käsitettä voidaan helposti sekoittaa keskenään. Propagandassa käytetään kuitenkin valheita, väärää tietoa, kiihottavaa kieltä ja muuta negatiivista viestintää, jotta saavutettaisiin jokin asia, tavoite tai poliittinen agenda.”
  Harhauttamistarkoitus ei ole koskaan oikea.
  Vaikka yksityishenkilöt voivat toki valehdella ja pettää omasta aloitteestaan, propagandaa esiintyy poikkeuksetta hallitusten ja yritysten piirissä, jotka käyttävät joukkoviestintävälineitä käyttäytymisen ohjaamiseen.
  Selvyyden vuoksi todettakoon, että kaikessa propagandassa manipuloidaan tarkoituksellisesti ja harhaanjohtavasti tunteita, jotta henkilökohtaisessa ja ryhmäkäyttäytymisessä tapahtuisi muutos. Lisäksi tehokkaimmat propagandistit asettavat ansoja ja puolustautuvat etukäteen mahdollisille kriitikoille.
  Huomionarvoista on, että propaganda toimii parhaiten silloin, kun ihmiset eivät huomaa sitä.
  Mitä voit tehdä asialle
  Kaikki nämä tekniikat kohdistuvat tunteisiimme, jotka puolestaan ohjaavat käyttäytymistämme. Ilman emotionaalista ”tukeamme” ja suostuvaisuuttamme propagandistin pyrkimykset yksinkertaisesti kaatuvat äänettömästi lattialle ja kuolevat.
  Älykäs kansalainen ei tietenkään halua, että kukaan manipuloi hänen tunteitaan sellaisten päämäärien saavuttamiseksi, jotka eivät alun perin ole hänen omiaan. Kukaan ei todellakaan halua, että joku muu huijaa, huijaa, huijaa, pettää, käyttää tai manipuloi häntä.
  Propagandan pysäyttämiseen on kaksi hyvin selkeää vastalääkettä.
  Ensinnäkin propaganda on tunnistettava objektiivisesti ja nähtävä sellaisena kuin se on. Edellä luetelluilla tekniikoilla tämä on hyvin helppoa.
  Toiseksi, kun otetaan huomioon, mitä näkee, on harjoitettava tunteiden itsehillintää. Propaganda vaatii aina tunteitasi, jotta se saavuttaisi tavoitteensa. Älä lankea propagandistin ansaan.
  Lopuksi, kun vihdoin väitätte voittaneenne jonkin propagandan elementin – eli olette tunnistaneet sen ja kieltäytyneet tunnepohjaisesta osallistumisesta siihen – on tärkeää jakaa ymmärryksenne ja kokemuksenne muiden kanssa.
  Johtopäätös
  Pidä nämä tiedot käsillä aina, kun kuuntelet, katselet tai luet uutisia. Analysoi jokainen artikkeli sen ”propagandakertoimen” kannalta. Jos huomaat, että yhtä tekniikkaa käytetään, ota se vihjeenä ja etsi muita.
  Jos tarpeeksi moni ymmärtäisi nämä yksinkertaiset propagandan tunnusmerkit ja sitoutuisi pysäyttämään propagandan, elämä voisi muuttua paremmaksi nopeasti.
  Muistakaa aina, että propagandistit ovat itsekkäitä eivätkä välitä teistä tai muusta yleisöstä. Propagandan voittamiseksi ei ole tarpeen tietää koko syytä, miksi sitä ylipäätään harjoitetaan; pelkkä se, että se on propagandaa, kertoo teille, ettette halua olla missään tekemisissä sen kanssa.
  https://www.deepl.com/Translator
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=244445

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 9. ..hän kirjoittaa: ”Saksassa ilot ovat yksinkertaisia, aurinko ja vesikylpy, Wurst ja olut, kaikki miellyttäviä, kaikki saavutettavissa vähällä rahalla. Mikä maa. Se liikuttaa minua niin voimakkaasti” (563). Hänellä on ”mieltymys teutonisiin rotuihin. . . . Meidän ja saksalaisten ja itävaltalaisten välillä on yhteinen verisukulaisuus. Pidän heidän kiihkeästä lämminverisestä rakkaudestaan isänmaahan, lapsiin, koiriin, valtaan – ja tuhannesta muusta syystä” (563).

  Päiväkirjoista ei voida päätellä, kuinka voimakkaita ja laajalle levinneitä saksalaismieliset tunteet olivat tuolloin. On selvää, että Winston Churchill ja eräät muut parlamentin jäsenet vastustivat Saksan uutta nousua. Vuodesta 1936 lähtien Channon toteaa Churchillin kasvavan vihamielisyyden Kolmatta valtakuntaa kohtaan. Toimiiko hän juutalaisten etujen hyväksi, kuten jotkut ovat väittäneet? Vai eikö hän yksinkertaisesti halunnut Keski-Eurooppaan vahvaa valtiota, joka kilpailee Britannian vaikutusvallan kanssa mantereella? Toukokuussa 1936 Channonit, Churchill ja jotkut ranskalaiset ja saksalaiset vieraat söivät näytelmän jälkeen ”voileipiä ja juomia”. Ranskan suurlähettiläs, Durckheim [saksalainen diplomaatti] ja Winston Churchill kävivät keskustelun, joka oli todella melko epämiellyttävä, sillä Winston hyökkäsi Saksaa vastaan” (516). Heinäkuussa 1937 Channon kirjoittaa, että Churchillin ”pelko ja vastenmielisyys [saksalaisia] kohtaan on lähes pakkomielle ja uhkaa vakavasti heikentää hänen arvostelukykyään” (728). Ei ole liioiteltua sanoa, että vuoteen 1938 mennessä Churchill halusi sotaa.
  …Churchill ei tietenkään ollut vasemmiston mies. Hän oli konservatiivi, konservatiivi, aristokraatti ja imperialisti. Taitavasta retoriikastaan huolimatta hän käytti toisinaan valtavan huonoa harkintakykyä, kuten Gallipolin haudat todistavat. Channon kirjoitti vuonna 1938: ”Onko maailmani romahtamassa? Winston pääministerinä olisi pahempi kuin sota. Molemmat yhdessä merkitsisivät sivilisaation tuhoa” (933). Buchanania lainatakseni Churchillin Pyrrhoksen voitto Saksasta vuonna 1945 vei Britannialta imperiumin ja länneltä maailman. On runollista oikeudenmukaisuutta, että vuonna 2020 herännyt väkijoukko, jonka hän auttoi tekemään mahdolliseksi, vandalisoi hänen patsaansa Parliament Squarella.
  https://www.theoccidentalobserver.net/2021/12/29/chips-diaries/
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. WC:n isä tiettävästi oli R-sild mafian velkaorja mikä voi osin selittää WC:n toiminnan? ehkä häntä kiristettiin toimimaan Saksan tuhoamiseksi mikä oli mafian tavoite. Siis vähän samanlainen tilanne kuin prinssi Andrewin kohdalla: ’mossad’ viritti ansan ja mies lankesi. Kuvaavaa on että hänet tuomitaan mutta ei ansan virittäjää. Näin britti-monarkiaa pikku hiljaa tuhotaan
   Yhdysvaltain tuomari antoi kaksinkertaisen takaiskun prinssi Andrew’n hyväksikäyttötaistelulle
   Prinssi Andrew’n ja Jeffrey Epsteinin välisten suhteiden karmaattiset seuraukset painavat vääjäämättömästi prinssiä. Kuninkaan oikeudelliset neuvonantajat näkevät asian epäilemättä arkisemmin, mutta tämä selittää, miksi muut kuningashuoneen jäsenet ovat ottaneet etäisyyttä prinssi Andrew’hun.
   He tiesivät, että tämä oli tulossa. Siksi kuningashuone katkaisi virallisesti siteet prinssi Andrew’hun viime vuonna.
   Kun Ghislaine Maxwell on tuomittu seksikaupasta, painopiste on nyt kääntynyt niihin, jotka todella osallistuivat nuorten tyttöjen hyväksikäyttöön, mikä voi tarkoittaa syytteitä seksuaalisesta hyväksikäytöstä prinssi Andrew’ta vastaan. Vaikka tämä on tervetullutta, toteamme, että tiedotusvälineet jättävät edelleen huomiotta erään ratkaisevan tekijän Epsteinin seksuaalisen hyväksikäytön operaatiossa: Mossadin osallisuus.
   Yritysmedia vaikenee siitä, miten Mossad käytti Jeffrey Epsteinia ja Ghislaine Maxwellia keräämään vaarallista materiaalia länsimaisista julkisuuden henkilöistä ja poliitikoista. Tarkoituksena oli saattaa heidät asemaan, jossa heitä voitaisiin painostaa tai kiristää toimimaan Israelin tahdon mukaisesti.
   Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=247818

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
 10. IL: Niinistön salaperäinen viittaus kiinnitti huomion maailmalla
  Puhetta on pidetty jopa poikkeuksellisen Venäjä-kriittisenä.
  Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuoden puhe on kiinnittänyt huomiota myös ulkomailla. Ruotsin kokonaispuolustuksen tutkimusinstituutin turvallisuuspolitiikan asiantuntija Mike Winnerstig pitää puhetta poikkeuksellisen Venäjä-kriittisenä.
  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/4c6288a8-4835-4482-a48e-b61698e4f298

  Niinistö paljasti nyt lopullisesti todelliset kasvonsa. Suomi-syöjänä’ jo aiemmin tunnettuna hän nyt on lopullisesti tuhoamassa maamme itsenäisyyden ja paljastaa lojaalisuutensa ’kisiinger-mafialle’, koko maailmaa valtaansa kaappaavalle Nwo-mafialle.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 11. Sionistien USAn valloituksen historiaa … muutama ote linkin artikkelista konekäännöksenä

  Woodrow Wilsonin sionistiset varjot ensimmäisen maailmansodan aikana ja sen jälkimainingeissa Pariisissa
  Versailles’n sopimuksen ”neljän suuren” osan erittelyä.
  KACEY GUNTHER – TAMMIKUU 4, 2022
  Kuusi kuukautta sen jälkeen, kun Wilson oli voittanut toisen peräkkäisen presidenttikauden demokraattien ehdokkaana (ensimmäisen kerran sitten Andrew Jacksonin toisen kauden), hän pyysi lainsäätäjiä julistamaan sodan Saksalle kongressille pitämässään pakottavassa puheessa 2. huhtikuuta 1917. Hänen perustelunsa oli vastaus kysymykseen Yhdysvaltojen roolista maailmassa – Amerikan velvollisuus oli varmistaa, että ”maailman on oltava turvallinen demokratialle”. Amerikkalaiset poliitikot ovat toistaneet tätä retoriikkaa kaikilla tasoilla myöhempien sukupolvien aikana toistuvasti, ja sen jälkeen on seurannut sotilaallinen toiminta.
  Kun Wilson syöksi kansakunnan Euroopan tuhoisaan nelivuotiseen sotaan, joka aiheutti 17 miljoonaa kuolonuhria ja 25 miljoonaa haavoittunutta, hän esitti itsensä usein edistyksellisten ihanteiden majakkana, itsemääräämisoikeuden, demokratian ja monenkeskisyyden lähetyssaarnaajana maailmalle ja – ensimmäisen maailmansodan jälkeen tahattomasti laajentuneena – sen valloittamille siirtomaille, jotka nousivat kukistuneiden Saksan ja ottomaanien valtakuntien tuhkasta. Kysymys kuuluu, kenen puolesta ja toimivatko ulkomaiset tekijät ulkomailla, kotimaassa vai molemmissa.
  Nykyään on esimerkiksi täysin uskottavaa väittää, että hyökkäyksen Irakiin suunnittelivat lähes kokonaan Bushin hallinnon korkea-arvoiset juutalaiset sionistit, joiden kauan odotettu tarkoitus oli poistaa Israelin silloinen arkkivihollinen Saddam Hussein – toisessa tehtävässä tuhota juutalaisvaltion arabinaapurit ja saada alueen herruus.[3] Jutun juju oli se, että Israel ei maksaisi kahden biljoonan dollarin laskua eikä uhraisi 190 000 ihmishenkeä; se jätettiin amerikkalaisten tehtäväksi.[5]
  Kahdeksankymmentä vuotta aiemmin, ennen nyky-Israelin perustamista, tämä Amerikan poliittisissa instituutioissa samalla tavalla vakiintunut sionistinen paradigma sai Wilsonin hallinnon tekemään samoin. Sen sijaan, että yleisön sydämet ja mielet olisi voitettu hillittömän sotapropagandan ja ennennäkemättömän kansallisen tragedian avulla nimenomaan juutalaisten kotimaan luomiseksi, sionistien yhteistyöverkosto Britanniassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa työskenteli tämän päämäärän saavuttamiseksi idealistisen Wilsonin keisarillisen käden avulla.
  Juutalaiset pitivät Woodrow Wilsonia pitkään suuressa arvossa hänen liberaalin politiikkansa ja taipumuksensa vuoksi käsitellä heidän toiveitaan. Kun New Jerseyn entinen kuvernööri asettui ensimmäistä kertaa ehdolle presidenttiehdokkaaksi vuonna 1912, Bostonin Jewish Advocate julkaisi poliittisen mainoksen, jossa painostettiin lukijoita liittymään ”käytännössä kaikkien maan suurten juutalaisjohtajien” joukkoon ja tukemaan häntä.[6] Näihin johtajiin kuului muun muassa rahoittaja Jacob H. Schiff, filantrooppi Nathan Straus ja suurlähettiläs Henry Morgenthau. Tuohon aikaan, vuodesta 1906 alkaen, Yhdysvalloilla oli edessään vaikea tehtävä ottaa vastaan noin kymmenen miljoonaa maahanmuuttajaa, pääasiassa Itä- ja Etelä-Euroopasta.
  Sionistijohtajat ymmärsivät lopulta, että liittoutuneiden voitto merkitsi Venäjän vaikutusvallan vahvistumista Lähi-idässä. Vuoden 1915 alussa ehdollinen liittoutumasopimus jopa osoitti Konstantinopolin Venäjälle. Tämä aiheutti ongelmia, sillä Konstantinopoli oli Saksan ja Itävalta-Unkarin liittolaisen Osmanien valtakunnan hallussa. Korkea-arvoiset sionistit katsoivat itään päin Palestiinaa sopivana paikkana juutalaisten kotimaan perustamiselle. Vuonna 1896 sionismin isä Theodor Herzl lähestyi sulttaani Abdul Hamid II:ta ja tarjoutui maksamaan ottomaanien velan pois vastineeksi peruskirjasta, joka sallisi sionistien pääsyn Palestiinaan.[10] Sulttaani kieltäytyi suoraan.

  Eräs erittäin vaikutusvaltainen mies – tuomari Louis D. Brandeis – ei koskaan jättänyt huomiotta juutalaisten luvattua maata. Brandeisin kautta sionistinen johto ”siirtyi oletusarvoisesti amerikkalaisten käsiin”. Häntä pidettiin yhtenä niistä ”valon ja johtoaseman miehistä”, joihin Wilson luotti. 1856 nykyisestä Tšekin tasavallasta maallisille juutalaisille siirtolaisvanhemmille syntynyt Brandeis valmistui Harvardin oikeustieteellisestä korkeakoulusta 20-vuotiaana ja asettui Bostoniin perustamaan edistyksellisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyneen asianajotoimiston. Uransa alkuvaiheessa hän kunnostautui julkisessa puolustuksessaan vaikutusvaltaisia yhtiöitä, massakulutusta, monopoleja ja julkista korruptiota vastaan samalla kun hän neuvoi menetelmiä suurpankkien ja raharahastojen vaikutusvallan rajoittamiseksi esseekokoelmassaan Other People’s Money and How the Bankers Use It[12].
  Tuohon aikaan Louis Brandeis oli sekä Amerikan sionistien liiton että Amerikan sionistiliikkeen johtaja tavattuaan englantilaissyntyisen sionistijohtajan ja edesmenneen Herzlin läheisen työtoverin Jacob de Haasin. Tunnettu juutalainen lakimies muuttui vakaumukselliseksi sionistiksi tuon ajan johtavien sionistien, kuten Aaron Aaronsohnin, Horace Kallenin, Shmarya Levinin, Bernard Rosenblattin ja Nahum Sokolowin, mentoroimana. 31. elokuuta 1914-1. lokakuuta 1916 Brandeis oli myös yleisten sionististen asioiden väliaikaisen toimeenpanevan komitean puheenjohtajana.
  Brandeisin ja Wilsonin koalitio oli alku poliittiselle kumppanuudelle, jolla oli kauaskantoisia seurauksia kansainvälisellä näyttämöllä Wilsonin kuolemaan saakka. Mahdollisuus uralla etenemiseen tarjoutui niin näkyvästi, että Brandeis vaihtoi puoluetta ja vei kannattajansa, sionismi mukaan lukien, Yhdysvaltain poliittisiin instituutioihin korkea-arvoisena poliittisena henkilönä, jolla oli suora yhteys vastavalittuun Yhdysvaltain presidenttiin.
  Sionistijohtajat ymmärsivät lopulta, että liittoutuneiden voitto merkitsi Venäjän vaikutusvallan vahvistumista Lähi-idässä. Vuoden 1915 alussa ehdollinen liittosopimus jopa osoitti Konstantinopolin Venäjälle. Tämä aiheutti ongelmia, sillä Konstantinopoli oli Saksan ja Itävalta-Unkarin liittolaisen Ottomaanien valtakunnan hallinnassa. Korkea-arvoiset sionistit katsoivat itään päin Palestiinaa sopivana paikkana juutalaisten kotimaan perustamiselle. Vuonna 1896 sionismin isä Theodor Herzl lähestyi sulttaani Abdul Hamid II:ta ja tarjoutui maksamaan ottomaanien velan pois vastineeksi peruskirjasta, joka sallisi sionistien pääsyn Palestiinaan.[10] Sulttaani kieltäytyi suoraan.
  Vain kuukausi sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli liittynyt sotaan, Brandeis noudatti Rothschildin pyyntöä. Brandeis vetosi Wilsonin edistykselliseen näkemykseen maapallosta ja selitti, että juutalainen Palestiina täyttäisi Wilsonin toivoman rauhanratkaisun ehdot; turkkilainen despotismi pyyhkäistaisiin syrjään demokraattisen hallituksen tieltä, jossa historiallisesti sorrettu kansa voisi aloittaa taloudellisen ja kulttuurisen kehityksen.[17] Vastalauseena Balfourin julistukselle Wilson sanoi: ”Liittoutuneet kansat, hallituksemme ja kansamme täydellisellä suostumuksella, ovat yhtä mieltä siitä, että Palestiinaan on luotava juutalaisen kansainyhteisön perusta.”[18]
  Ideologiset syyt sionismin tukemiseen olivat Wilsonille myös henkilökohtaisia: ”Ajatella, että minä, pappilan poika, voisin auttaa palauttamaan Pyhän maan kansalleen.” Kun Wilson oli virallisesti vakuuttunut, Brandeis välitti hyvät uutiset kiireellisissä sähkeissä Rothschildille Lontooseen. Kaksi viikkoa myöhemmin Jacob de Haas, joka oli nyt Brandeisin neuvonantaja, kaapeloi venäläissyntyiselle sionistijohtajalle ja Maailman sionistijärjestön tulevalle puheenjohtajalle Chaim Weizmannille, eikä ainoastaan hahmotellut Palestiinaa koskevaa suunnitelmaa, vaan myös välitti ”tarkan selvityksen Yhdysvalloissa vallitsevista tunnelmista esitettäväksi liittoutuneiden hallituksille”[20].
  Wilsonin voittaessa presidentinvaalin marraskuussa hän totesi Brandeisille: ”Olit itse suuri osa voittoa”. Wilsonin ensimmäisenä presidenttivuotena Brandeis oli keskeisessä asemassa kulissien takana perustamassa Yhdysvaltain keskuspankkijärjestelmää vuonna 1913. Kunnianhimoinen presidentti yritti tehdä Brandeisista oikeusministerin ja myöhemmin kauppaministerin, mutta yritysjohtajien voimakas vastarinta pakotti Wilsonin perumaan suunnitelmansa tehdä tunnetusta radikaalista osa kabinettiaan. Sen sijaan hän nimitti Brandeisin Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen vuonna 1916, ja hän vannoi virkavalansa suuren julkisen paheksunnan keskellä.
  Kun Wilson kuoli kaksi vuotta myöhemmin, Amerikan sionistijärjestön puheenjohtaja Louis Lipsky totesi julkisesti: ”Herra Wilson seurasi kiinnostuneena sionistisen liikkeen edistymistä vielä sen jälkeen, kun hän vetäytyi yksityiselämään”. Vuonna 1921, kun hänelle ilmoitettiin, että Palestiinan mandaatti oli lopullisesti ratifioitu, hän lähetti sähkeen Amerikan sionistijärjestölle:
  ”Olen ylpeä siitä, että ajatellaan, että olen palvellut juutalaista kansaa.”[32].
  Ensimmäisen maailmansodan julistettiin edustavan ”kaikkien sotien päättävää sotaa”, joka toi mukanaan kultaisen tulevaisuuden itsemääräämisoikeuden, demokratian, keskinäisen turvallisuuden ja rauhan lupauksen. Kustannuksena olisi vain nuorten, idealististen miesten veri ja tuhka, jotka olivat sitoutuneet kansakuntansa palvelemiseen. Tuloksena oli sodan muiston läpitunkeva välinpitämättömyys ja yhtenäisen ymmärryksen puute sen tuhoisista kustannuksista huolimatta.
  Puhumattakaan siitä, että amerikkalainen yleisö, joka oli vastustanut Euroopan sotaan osallistumista, joutui kamppailemaan 120 000 sotilaan tappioiden ja 200 000 haavoittuneen, mieleltään ja ruumiiltaan rampautuneen miehen kotiuttamisen kanssa. Wilsonin elinikäinen ja läheinen poliittinen kumppanuus merkittävien, amerikkalaisiin instituutioihin täysin juurtuneiden juutalaisten sionistien kanssa sai hänet irtautumaan isolationismista, johon Yhdysvallat ei ole koskaan palannut. Vielä merkittävämpää oli se, että Wilson loi mallin vieraan valtion ylivallan vahvistamiselle ja ylläpitämiselle kustannusten noustessa.
  https://www.unz.com/article/the-zionist-shadows-of-woodrow-wilson-during-world-war-i-and-its-aftermath-in-paris/
  —-
  Ja sama meno jatkuu, kaikki presidentit ovat kumartaneet sionisteja ja yhä kumartavat. USA on ollut todella ’helppo nakki’ sionisteille. Venäjä voitti sionistit lopulta ja on tekemässä koko ajan enemmän pesäeroa menetettyään 50 milj kansastaan sionistien vallanhimon uhrina.
  ”Jos siis juutalaiset hallitsevat Amerikkaa ja jos Amerikka hallitsee maailmaa, eikö siitä loogisesti seuraa, että juutalaiset hallitsevat maailmaa? Logiikka on kiistaton.
  Juutalaisten maailmanhallinta saa uuden näkökulman, kun sitä tarkastellaan tämän historiallisen prisman kautta. Tässä ei ole mitään ”salaliittoteorioita”. Ei koukkunokkaisia juutalaisia, jotka tarttuvat maapalloon julmilla kynsillään. Ei mitään Illuminatia, joka yrittäisi sodomisoida lapsianne ja juoda heidän vertaan. Vain logiikkaa. Vain historiaa. Vain Amerikka, joka tavoittelee täydellistä ylivaltaa – ja juutalaiset johtavat laumaa.
  Voisi sanoa, että pöytäkirjojen villisilmäiset unelmat ovat vihdoin toteutuneet, mutta ei sillä tavalla kuin niiden alkuperäiset keksijät aikoivat”, sanoo Lasha Darkmoon
  ja väittää, että jos juutalaiset muodostavat USA:n eliitin, USA:n maailmanvalta on eräänlainen juutalaisten maailmanvalta.
  Hänen toinen väitteensä on, että Yhdysvalloista on tullut Israelin siirtomaa. Hän väittää jopa, että ”Amerikka on nyt Israelin orja”.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat