Kolumni: Suomen pelastuksena on itsenäisyyden palauttaminen kansallisvaltioksi

Johdannoksi 

Magneettimedia julkaisee Risto Huovisen kirjoittaman kolumnin hiukan referoituna. Kolumnin alkuperäinen otsikko oli “Suomi voidaan pelastaa vain palauttamalla maamme itsenäiseksi kansallisvaltioksi”. Euroopan unioniin ja euroon laittomasti liittynyt Suomi on ohjattu tarkoituksellisesti sekä sisä- että ulkopoliittiseen perikatoon. Tämä on tapahtunut ulkomaisten poliittisten ja taloudellisten voimien sekä nykyisten maamme valtaapitävien poliittisten kansanpetturien toimesta. Valtion taloutta pyöritetään köyhdyttävällä ylikansallisella velkarahajärjestelmällä ja historialliset suhteemme tärkeimpään naapuriimme, suurvalta Venäjään on harkinnallisesti virallisen Suomen toimesta tuhottu. Suomessa pitäisi toteuttaa rahareformi, jossa järjestettäisiin rahanluontioikeuden palauttaminen Suomen itsenäiselle valtiolle, kun ensin itsenäisyys olisi saavutettu. Suomen irrottautuminen Euroopan unionin jäsenyydestä ei yksin riitä, vaan Suomen on erottava myös eurosta, isäntämaasopimuksesta ja keskeytettävä maallemme hengenvaarallinen liittymisprosessi NATOon. 

Virallinen Suomi on nyt turmellut suhteensa Venäjään vuosikymmeniksi. Suhteiden palauttaminen luotettaviksi, yhteistyökykyisiksi ja molemmin puolin ystävälliseksi, eivät onnistu nykyisten valtapuolueiden aikana, vaan siihen tarvitaan uusia puolueita ja niiden ehdokkaita, mitkä työskentelisivät Suomen itsenäisyyden saavuttamiseksi sekä hyvien suhteiden palauttamiseksi Venäjän kanssa. 

Meidän on joko alistuminen uusliberalistisen kolonisaation ja Yhdysvaltojen johtaman transatlanttisen liittouman orjuuteen tai itsenäistyttävä niin kulttuurillisesti kuin taloudellisesti, mikä tapahtuisi yhteiskunnallisen sekä poliittisen vallankumouksen kautta. Viimeksi mainittu voi olla dramaattinen kokemus hetkellisesti, mutta edellinen vaihtoehto on hirvittävä ”ikuisesti”. 

Markku Juutinen 

______________________

Risto Huovisen kirjoittama kolumni 

Suomen talous on taantumassa ja valtio velkaantuu jopa miljardi euroa kuukaudessa. Jopa valtionvarainministeriön virkamiehet ovat tulleet julkisuuteen kertomaan, että nykyinen meno on kestämättömällä pohjalla. 
 
Ministeriön mukaan Suomen julkisen talouden rakenteet on luotu nykyistä suotuisamman väestö- ja talouskehityksen aikana, eikä julkisen sektorin rahoituspohja enää riitä ylläpitämään kaikkia julkisen sektorin tehtäviä. 
 
Suomen talous on siis rakennettu velkarahan varaan ja nykyisellä linjalla ei ole nähtävissä mitään merkkejä siitä, että nykyisellä politiikalla voitaisiin tilannetta korjata. Julkisen velan korkomenot ovat kasvamassa vauhdilla ja pian Suomen valtio joutuu maksamaan vuosittain jopa 5 miljardia pelkästään korkoja, mikä on suoraan pois kansalaisilta ja kansan tarvitsemista peruspalveluista eli hyvinvoinnista. 
 
Tästäkin, kymmeniin miljardeihin nousevasta korkomenosta voimme syyttää nykyisiä vallanpitäjiä, jotka ottivat apinan raivolla lisää velkaa, hankkiakseen itsellensä poliittista valtaa, lupaamalla vaaleissa asioita, joita ei ollut mahdollista toteuttaa, ilman massiivista velanottoa. 
 
Valtionvarainministeriön virkamiehet ehdottavat nykyisen umpikujan korjaamiseksi mm. verojen korotuksia ja eläkkeiden indeksikorotusten perumista. Nämä lääkkeet eivät ole kuitenkaan toimiva lääke, eikä niillä voida korjata Suomen talouden kasvun pysähtymistä. Suomen talouskasvu on pysähtynyt EU:n holtittoman velkaantumisen takia. 
 
Järjettömään velanottoon perustunut EU-talous on ajautunut umpikujaan, ja velan varassa eläminen on koittanut pääteasema. Veroja korottamalla, tai eläkkeitä leikkaamalla ei taas taantuvaa taloutta saada kuntoon, vaan näillä lääkkeillä talous saadaan entistäkin pahempaan taantumaan. Jo nyt ostovoima on umpisurkea ja talouden taantuma johtuu pitkälti tästä. Poistamalla ostovoimaa entisestään tilanne tietenkin heikkenee, sillä ihmisille jää poistojen jälkeen entistä vähemmän rahaa käytettäväksi. 
 
On siis täysin selvää, että nykymenolla Suomea ei saada pelastettua. Nykymenolla talous on saatu taantumaan ja valtio säilyy pystyssä vain sen kuukausittaisen velkamiljardin ansiosta. Korkojennousu on ajanut viimeistään tämän tien kohti umpikujaa ja ainoa tapa pelastaa Suomi ja maamme talous onkin muuttaa täysin nykylinjaa. 

Mitä on tehtävä Suomen pelastamiseksi? 

Suomen taloudella meni hyvin ennen EU:ta ja euroa. Ainoa toimiva ratkaisu on siis palauttaa se itsenäinen Suomi, joka pystyi ylläpitämään hyvinvointivaltion, ilman velkarahaa. Tähän päästään niin, että Suomi eroaa EU:sta ja eurosta ja palauttaa täyden itsenäisyyden, joka on edellytys toimivalle valtiolle. 
 
Itsenäisessä valtiossa talouttamme ei rapauta ulkomainen halpatyövoima. Nykyisin Suomeen saa tulla EU:n alueelta täysin vapaasti kuka tahansa, tekemään töitä lähes millä työehdoilla tahansa. Tämä on johtanut monien alojen palkkatason romahtamiseen ja siihen, että työehtojen mukaan toimivat suomalaiset on laitettu kortistoon ja työt teetetään alle työehtojen, ulkomaisella halpatyövoimalla. 
 
Tämä johtaa myös siihen, että työntekijöiden palkat valuvat ulkomaisen halpatyövoiman taskuissa ulkomaille. Kyseessä on siis käänteinen vientiteollisuus, jossa raha liikkuu ulkomaisen työvoiman taskuissa ulos Suomesta, kun se vientiteollisuuden työpaikan avulla tulee ulkomailta Suomeen. On täysin selvää, että tällainen on kestämätöntä Suomen talouden kannalta ja ainoa tapa saada Suomen talous pyörimään on se, että palkat maksetaan suomalaisille työntekijöille, jotka kuluttavat ne Suomessa. Tämä on ainoa tie talouskasvuun. 
 
Myös syntyvyyden ongelmat Suomessa johtuvat pitkälti ulkomaisesta halpatyövoimasta, kun sen avulla poljetaan palkat niin alas, että näillä palkoilla ei tule Suomessa toimeen ja liian pieni toimeentulo estää perheen perustamisen. Tässä tilanteessa rahat eivät riitä kunnolla itsensäkään elättämiseen, joten ei ole mikään ihme, että lapsia ei tässä tilanteessa hankita. 
 
Suomesta on tehtävä taas itsenäinen talous, joka vastaa itse omista asioistaan. Kun vastuu taloudesta on Suomella itsellään, niin jo tämä pakottaa Suomen toimimaan talouden tosiasioiden pohjalta. Pitkällä tähtäimellä valtio voi toimia kestävästi vain, jos sen tulot riittävät kattamaan sen menot. 
 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yksityisen sektorin koko ja sen kohtuudella maksamat verotulot riittävät kattamaan valtion menot, ilman velanottoa. Tähän voidaan päästä, jos valtio lopettaa rahan käyttämisen maahanmuuton ja EU:n tukipakettien kaltaisiin hulluuksiin. On hyvä huomioida, että 1980-luvun Suomella meni taloudellisesti hyvin juuri näiden syiden takia, eikä silloin Suomessa ollut satojatuhansia maahanmuuttajia, joista iso osa elää sosiaaliturvan varassa. 

Suomen taloudelle hyvät suhteet Venäjään, ovat välttämättömät 

Vienti, matkailu, Suomalaisyritysten toiminta Venäjällä ja energian sekä öljyntuonti Venäjältä ovat välttämätön edellytys Suomen talouskasvulle ja ilman talouskasvua ei maamme voi mitenkään menestyä. Tämän takia ainoa mahdollisuutemme on palauttaa Suomi itsenäiseksi ja puolueettomaksi kansallisvaltioksi. 
 
Suomen tulevaisuus NATOssa ja EU:ssa olisi se, että välit Venäjään tuhoutuisivat lopullisesti ja samalla menettäisimme lopullisesti talouskasvun. Tämä taas johtaisi välien tiivistämiseen länteen, eli Suomen päätökset tehtäisiin silloin Brysselissä ja Washingtonissa. 
 
Tämän lisäksi maahamme saisi tulla EU:n avointen rajojen vuoksi kuka tahansa, eli seuraavien vuosien aikana massamaahanmuutto jatkuisi, samoin halpatyövoiman vyöry. On täysin selvää, että Suomen talous ei kestä satojentuhansien kehitysmaalaisten vyöryä, vaan EU-jäsenyyden ja avointen rajojen linjan jatkuminen ajaisi Suomen täydelliseen taloudelliseen umpikujaan. 
 
Suomen pelastamiseksi on siis vain yksi tie. Suomi on palautettava itsenäiseksi ja puolueettomaksi kansallisvaltioksi, joka käy kauppaa kaikkiin ilmansuuntiin. Suomen on valvottava itse rajojaan ja meidän on voitava päättää, keitä maahamme tulee. 
 
Oma valuutta on myös välttämätön, sillä sen avulla pääsemme tilanteeseen, jossa vastaamme itse asioistamme ja saamme rahapolitiikan suomalaisten omiin käsiin. Vain tämä linja vie maamme ulos nykyisestä umpikujasta ja vain itsenäisyyden tiellä Suomella on valoisa tulevaisuus. 
 
Kolumni: Risto Huovinen 
Ehdokkaana eduskuntavaaleissa: Vapauden liitto, Kaakkois-Suomi, 143. 

Alkuperäinen kolumni: Suomi voidaan pelastaa vain palauttamalla maamme itsenäiseksi kansallisvaltioksi | Kolumni | Vapauden liitto r.p. 

______________________

Magneettimedian toimituksen huomiot 

Suomen poliittiset johtajat, nuo globaalien pankkiirien marionetit, ovat asettaneet globaalin pankkiirimafian edun, Suomen kansallisen edun edelle. Kansainväliset rahoituslaitokset lainaavat rahaa maailman valtioille ottaen korkoa ja vielä koron korkoa. Kansainvälinen pankkitoiminta on laillistettua jättiläismäistä pankkirosvousta.1 Uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun asiakkaat velkaantuvat yksityisille pankeille. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan. 

Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit mafian kaltaiset yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ja lainanpääoman ilmaisena rahana. Esimerkiksi korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan muiden muassa velallisen yrityksen tai palkansaajan tekemän työmäärän palkasta. 

Kuten sanottu: Suomi voi siirtyä omaan valuuttaan ja luoda sen itsenäisesti. 

Talousreformi 

Valtion omistuksessa oleva keskuspankki loisi tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan olisi korotonta. Tällaista rahaa voitaisiin käyttää investointeihin, jotka lisäisivät työllisyyttä ja siten kulutuksen myötä maan vaurautta sekä omavaraisuutta. Selvää lienee, että työllisyys edistää vaurastumista, joka kasvattaa kulutusta piristäen juuri makrotalouteen kuuluvaa taloutta. / MJ 

Lähteet: 

 1. The New York Times (27.9.2008). Wall Street, R.I.P.: The End of an Era, Even at Goldman. 

11 kommenttia

 1. Nyt meille tarjotaan MAHDOLLISUUS. Nato -kansanäänestykseen. Turvapaikkaturistiäänestykseen. Ilmastohumppaäänestykseen. Vai onko vaalikoneet viritetty?

  Plusääni(8)Miinusääni(1)
 2. VAALIT EDESSÄ
  Presidentti Niinistö on taas matkalla USA:ssa luomassa Suomen sitoutumista USA:han. USA on sodillaan toisen maailmansodan jälkeen aiheuttanut yli 20 miljoonan ihmisen kuoleman. Ja Nord Stream -putkien räjäyttäminenkin oli USA:n temppu. Tällaiseen roistovaltioon Suomen presidentti yrittää Suomen sitoa. USA on täysin juutalaisten hallitsema ja nyt USA yrittää saada sodan Venäjän ja Euroopan välille. Ukrainan sodassa on kysymys USA:n ja Venäjän välisestä sodasta, joka naamioidaan Ukrainan itsenäisyystaisteluksi. USA on tukenut Ukrainaa jo 160 miljardilla dollarilla. Venäjä käy laillista sotaa Ukrainan venäläisväestön pelastamiseksi Donbassissa. Ukrainan presidentti, pääministeri sekä puolet hallituksen jäsenistä on juutalaisia. Israelin tiedustelupalvelu Mossad on myös auttamassa Ukrainaa. Suomen kansa on totaalisesti aivopesty kannattamaan Natoa ja EU:ta sekä vastustamaan Venäjää. Poliitikot ovat romuttaneet täysin hyvät välimme Venäjän kanssa. Presidentti, pääministeri ja hallituksen jäsenet ovat kaikki syyllistyneet valtiopetokseen. Mutta valtamedia on aivopessyt kansan ja kansa tulee eduskuntavaaleissa äänestämään valtapuolueita. Hyvä jos pienpuolueet saavat edes viisi paikkaa vaaleissa. Mutta vähäkin on parempi kuin ei mitään. Äänestä VKK:ta tai Vapauden liittoa! Lue vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  http://islam-radio.net/
  https://naapuriseura.fi/
  https://positv.fi/
  https://novahierosolyma.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.maunosaari.fi/blogi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(14)Miinusääni(5)
 3. Asia on juuri noin, mutta sitä ei tule tapahtumaan suomalaisten toimesta. Itse asiassa ainut toivo on Venäjän miehitys ja jos jättäisivät kansan rivit koskematta (toki suurimmat syylliset on eri asia) ja perustaisivat tänne uuden hallinnon.

  Plusääni(10)Miinusääni(6)
 4. Suomi myrskyn silmässä!

  `Itämeri – rauhan meri`!

  Aikaa on vähän!

  Ahvenanmaa!

  `Kirby hehkutti kommentissaan myös Suomen (ja Ruotsin) armeijoita ja hehkutti niitä moderneiksi`.
  `Yhdysvalloille Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on tärkeämpää kuin jäsenyyden toteutuminen`.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/yhdysvalloille-suomen-ja-ruotsin-nato-j%C3%A4senyys-on-t%C3%A4rke%C3%A4mp%C3%A4%C3%A4-kuin-j%C3%A4senyyden-toteutuminen-samaan-aikaan/ar-AA18a8kh?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=681d05930acc47d7b310f1447bff8f0b&ei=11

  Länsiliiton (Yhdysvallat + Britannia > Nato > Suomi) päähuomio Ukrainasta – suunnitelma A – on siirtymässä Itä-merelle – suunnitelma B (1. – 7.) jonka focuksena näyttää olevan Itämeri/Suomenlahti.

  1.) Pelastusylitarkastaja toteaa videolla, että ilmahälytysjärjestelmän on oltava kunnossa, sillä sotatoimet alkavat pian (Suomessa).
  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/1f7989bf-cb7a-4ca8-9b58-e9d04caf15d1
  2.) `Viro valmistelee perustetta Suomenlahden sulkemiseksi Venäjän merivoimilta`.
  https://mvlehti.net/2023/01/24/viro-valmistelee-perustetta-suomenlahden-sulkemiseksi-venajan-merivoimilta/
  3.) Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys todennäköisesti vahvistaa Venäjän näkemystä siitä, että arktinen alue ja Itämeri ovat yksi, yhtenäinen alue, jonka Venäjä näkee luoteisosiensa uhaksi, Nordrum sanoi`.
  `Venäjä `pelkää sodan dynamiikan leviävän` Ukrainasta, arvioi norjalainen tiedustelujohtaja – Myös Suomen ja Ruotsin rooli esillä`.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/ven%C3%A4j%C3%A4-pelk%C3%A4%C3%A4-sodan-dynamiikan-levi%C3%A4v%C3%A4n-ukrainasta-arvioi-norjalainen-tiedustelujohtaja-my%C3%B6s-suomen-ja-ruotsin-rooli-esill%C3%A4/ar-AA17esMs?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=626ab0351a9d45e5f6f18e4d630d747f
  4.) `Ruotsalaiset sukellusveneet harjoitelleet Hangossa – Suomenlahti suljetaan tosipaikassa miinoilla`.
  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/214b84af-b86c-4deb-8ab8-9c9460440139
  5.) EU ja NATO aikoo keskittää laivastoa Itämerelle – Perusteena terrorihyökkäys Nord Streamia vastaan.
  https://mvlehti.net/2023/03/10/eu-ja-nato-aikoo-keskittaa-laivastoa-itamerelle-perusteena-terrorihyokkays-nord-streamia-vastaan/
  6. Ruotsalaiset sukellusveneet harjoitelleet Hangossa – Suomenlahti suljetaan tosipaikassa miinoilla.
  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/214b84af-b86c-4deb-8ab8-9c9460440139
  7.) Venäjä on aktivoitunut Suursaaressa, joka on aivan Suomen vieressä.
  https://yle.fi/a/74-20020628

  Pirunnyrkki vai Gordian solmu?

  SISÄLLYSLUETTELO

  I JOHDANTO
  II ALUKSI
  III AHVENANMAAN SOPIMUS
  IV VARHAINEN AIKA
  V IDÄN JA LÄNNEN SUURVALTOJEN ALKU
  VI IIVANA SUURESTA KATARIINA SUUREEN
  VII SUOMEN SOTA
  VIII KRIMIN SOTA – OOLANNIN SOTA
  IX PARIISIN RAUHA
  X WWI
  XI VENÄJÄN VALLANKUMOUS
  XII KANSAINLIITTO
  XIII TALVISOTA
  XIV JATKOSOTA
  XV LOPUKSI
  XVI JOHTOPÄÄTÖS
  XVII LIITTEET

  I JOHDANTO

  Nato-keskustelussa Ahvenanmaa herättää suuria tunteita. On kuin keskustelun painopiste olisi yhtä haastava kuin jonkun ongelman tai pulmatehtävän ratkaisemisessa.

  Voiko Ahvenanmaa keskustelua verrata niin kuin on sanottu vaikkapa `pirunnyrkkiin` joka on helppo purkaa mutta haastavaa koota.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/SixPartWoodKnot.jpg/400px-SixPartWoodKnot.jpg
  Tai voiko Ahvenanmaa keskustelua verrata `Gordian solmuun` jonka avaamiseen tarvittiin Aleksanteri Suuren miekkaa (sodan symboli).
  https://www.corvallisadvocate.com/wp-content/uploads/2020/01/Gordian-Knot.jpg

  Vekottimesta tai vitkuttimesta jonka käyttötarkoitusta ei tarkalleen ottaen tiedetä käytetään nimitystä `mikätin` (Mikä tuo on?) jolloin aletaan arpomaan mihin käyttötarkoitukseen `mikätin` on alun perin tehty.

  Näin on myös Ahvenanmaata koskevan Nato-vaikutuksen laita Manner-Suomeen nähden jopa `asiantuntijatasolla`. Kenelläkään ei näytä olevan lopullista ratkaisua Ahvenanmaa kysymyksessä.

  Jo pelkkä Åland/Ahvenanmaa-nimen alkuperämerkitys asettaa haasteen. Ruotsinkielessä `å` tarkoittaa jokea vaikka Åland/Ahvenanmaalla ei ole ainuttakaan jokea.

  Nimen Å-land alkuosa viittaa germaaniseen `ahwa` sanaan. `Ahwa` tarkoittaa `vettä` joka latinankielessä ilmaistaan sanalla `aqua`. Näin Ahvenanmaa tarkoittaisi `Ahwa-Landia` eli `vesimaata` – vesien ympäröimää maata.

  Prefiksistä Ahwa voisi olettaa juontuvan suomenkieleen sana `Ahvenenmaa`. Kyse ei siis olekaan `Perca fluviatilis`-sukuisesta lajista eli ahvenasta vaikka siihen se näyttäisi viittaavankin.

  Enää ei voida sanoa `Itämeri rauhan meri` ja/tai Nord Stream-kaasuputki `rauhan silta` niin kuin aikaisemmin oli tapana sanoa. Naton laajenemisyritykset ovat aiheuttaneet Pohjolan alueella turvallisuuspoliittisen vajeen jonka keskiössä on Itämeri ja siellä Ahvenanmaa. Ahvenanmaa sijaitsee herkällä geopoliittisella alueella – Saaristomeren lounaisosassa Ahvenanmeren itäpuolella ja Selkämeren eteläpuolella.

  Ahvenanmaan tilannetta on verrattu (video jäljempänä) `pirunnyrkkiin` joka on helppo purkaa mutta vaikea koota koska siihen vaikuttaa kolme toisistaan riippuvaista seikkaa jotka ovat 1.) autonomia, 2.) demilitarisointi ja 3). ruotsinkieli. Mikäli yksi näistä tekijöistä puretaan silloin pirunnyrkki ei voi pysyä kasassa ja sen on hankala enää koota – jos mahdotonta.

  1.) Itsehallintoalue
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Itsehallintoalue
  2.) Demilitarisointi
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Demilitarisointi
  3.) Suomenruotsalaiset
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomenruotsalaiset

  Kun Suomi ja Ruotsi liittyivät 1990 Euroopan Unioniin Ahvenanmaa sai tax freen joka teki Ahvenanmaasta vauraan alueen. Kysymys ei kuitenkaan ollut Manner-Suomen talouden kustannuksella autonomialla loisimisesta niin kuin jotkut ovat asian esittäneet koska Ahvenanmaa on ollut irrallaan ja riippumaton Suomen valtiontaloudesta.

  About 100-vuotta sitten itsenäistyneen Suomen ja Kansainliiton keskeinen sopimus Ahvenanmaasta vältti (jo tuolloin) hiuksen hienosti Suomen ja Ruotsin ajautumisen avoimeen sotaan. Sota olikin liipaisimen painallusta vaille valmis. Sittemmin Ahvenanmaan sopimuksesta tulikin peruskivi Suomen ja Ruotsin yhteistyölle ja tunnustettu rauhanmalli kaikkialla maailmassa jota on ehdotettu esimerkiksi Ukrainan tilanteeseen.

  Noista ajoista lähtien Pohjoismaista yhteistyö- ja Ahvenanmaa-mallia on käytetty kansainvälisesti toimivana esimerkkinä kun rauhaan pyritään itsehallinnollisin keinoin. Suomi/Ruotsi ratkaisu Ahvenanmaan itsehallinnosta kestää vertailun ihan millä kielellä tahansa ja missä tahansa maailmankolkassa.

  Länsiliittouman (Yhdysvallat > Britannia > Nato > Suomi) tuoma uhka (Naton väkivaltainen ekspansio) asettaa vakavia enteitä Pohjoismaiden ja etenkin Suomen ylle. Nato-politiikka heikensi Itämeren turvallisuuspoliittista ympäristöä ratkaisevasti ja vei Suomen ja Ruotsin valintojen tielle jotka johtavat kaaokseen.

  Nato.
  https://en.wikipedia.org/wiki/NATO

  Naton laajentumisen kieltosopimukset (1. – 3.) jotka löytyvät Venäjän ulkoministeriön sivuilta eivät koske ainoastaan Ukrainaa ja entisiä Itä-blokin maita vaan myös Suomea ja Ruotsia.

  1.) Venäjän asiakirjaluonnokset Yhdysvaltojen ja Naton oikeusturvatakuiden varmistamisesta
  https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1790809/
  2.) Venäjän federaation ja Amerikan Yhdysvaltojen välinen sopimus turvatakuista
  https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/nato/1790818/
  3.) Sopimus Venäjän federaation ja Pohjois-Atlantin liiton jäsenvaltioita koskevista turvatoimista
  https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/nato/1790803/

  Edellisissä Venäjä-Nato keskeisissä sopimuksessa viitataan mm. jäsenvaltioihin jossa sopimusosapuolet sitoutuvat velvoitteeseen jolloin Naton laajentuminen estetään esimerkiksi Ukrainaan. Samalla estetään muiden valtioiden liittäminen jäseneksi`.

  Venäjä – Yhdysvallat sopimuksessa edellytetään että Yhdysvallat sitoutuu estämään Pohjois-Atlantin liiton laajentamisen idän suuntaan ja kieltäytymään ottamasta liittoumaan mukaan valtioita jotka kuuluivat aiemmin Neuvostoliittoon.

  Lisäksi näihin sopimusteksteihin kuuluu Euroopan tilanne joukkojen ja aseistuksen osalta jotka jäädytettäisiin vastaamaan vuoden 1997 toukokuun 27. päivän tilannetta. Päivämäärä liittyy siihen hetkeen jolloin Naton ja Venäjän välinen yhteistyösopimus solmittiin.

  Mutta vuoden 1997 jälkeen sopimusten vastaisesti Naton jäseniksi ovat liittyneet: Puola, Tshekki, Unkari, Viro, Latvia, Liettua, Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia, Albania, Kroatia, Montenegro ja Pohjois-Makedonia joista Suomi ja Ruotsi ovat Unkarin ja Turkin ratifiointeja vaille valmiita Nato-jäsenvaltioita.

  Pohjois-Atlantin sopimuksessa jäseninä olevat sopijaosapuolet kieltäytyvät kaikesta sotilaallisen toiminnan harjoittamisesta Ukrainassa kuten myös Itä-Euroopan valtioissa Kaukasuksella ja Keski-Aasiassa.

  Jälleen kerran `on engelsmanni Suomemme rannoilla`! – tällä kertaa Nato-naamiokaapuun puettuna.
  Oolanin sota (Finnish Crimean war song; English and Finnish lyrics).

  Viimeksi Iso-Britannia julisti Suomelle sodan Suomen itsenäisyyspäivänä 1941.
  Liinahamarin ja Kirkkoniemen pommitukset 1941.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Liinahamarin_ja_Kirkkoniemen_pommitukset_1941

  `Oolannin sodalla` tarkoitettiin Pohjanlahdella ja Suomenlahdella käytyjä Krimin sodan taisteluita joista voidaan käyttää nimitystä kahden rintaman sota. Nimitys `Oolannin sota` viittaa `Ahvenanmaan sotaan` koska nimi `Oolanti` on suomenkielinen muunnos Ahvenanmaan ruotsinkielisestä nimestä Åland.

  Oolannin sotaan osallistujat olivat jokseenkin samat kuin 1850-luvulla Krimin sodan aikana jolloin Britannia ja Ranska osallistuivat Venäjää vastaan käytävään sotaan Turkin puolella. Ahvenanmaan sodan pyrkimyksenä oli häiritä Venäjää kahden rintaman sodalla tukkimalla Venäjän Konstantinapolin salmien huoltoreittien lisäksi myös Tanskan salmien huoltoreitit.

  Tänä päivänä `engelsmanni` joka vastaa transatlanttista Yhdysvallat-vetoista Natoa tulee petollisesti Suomen `linnoituksen` sisään `Troijan hevosella` koska se on luvannut Suomelle katteettomia turvatakuita ja (Ruotsille) -vakuutuksia. Länsiliittouman (Yhdysvallat > Britannia > Nato) tarkoituksena on provosoida sota Venäjää vastaan kahden rintaman sotana – Ukrainassa ja Suomessa.

  II ALUKSI

  Aluksi esitellään se konteksti johon Ahvenanmaa-kysymys voidaan sijoittaa. Ahvenanmaa on ollut suurvaltojen mielenkiinnon kohteena jo kauan aikaa ja nyt sen merkitys on noussut jälleen kerran parrasvaloihin.

  Ahvenanmaan maakunta.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ahvenanmaan_maakunta
  Ahvenanmaan kartta ja rajat.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/%C3%85land_Political_Map-en.svg/2032px-%C3%85land_Political_Map-en.svg.png

  `Eihän sitä nyt tyhjin vatsoin sentään lounaalle mennä` (Burgerimiehet Pohjolassa sitaatti) joten otetaanpa alkupalana kaksi erinomaisesti toimitettua dokumenttia. Dokkarit (burgeri 1. ja burgeri 2.) löytyvät yle-areenalta:

  Burgeri 1.) Taistelu Ahvenanmaasta (28 min.).
  https://areena.yle.fi/1-63662314
  Burgeri 2.) Åland – Suomen silta länteen (59 min.).
  https://areena.yle.fi/1-62105315

  Kuulemani mukaan aamupala ja lounas ovat päivän kymmenestä ateriasta juuri ne tärkeimmät (Burgerimiehet Pohjolassa).

  III AHVENANMAAN SOPIMUS

  1.) Ahvenanmaan sopimuksessa viitataan kahteen (2. – 3.) Ahvenanmaan demilitarisointia ja neutralointia koskevaan sopimukseen.

  1.) Moskovan Ahvenanmaan sopimus on 1940.
  https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1940/19400024/19400024_2
  2.) Pariisin rauha (1856).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Pariisin_rauha_(1856)
  3.) Ahvenanmaansaarten linnoittamattomuutta ja puolueettomuutta koskeva sopimus 1922.
  https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1922/19220001

  Mainittavaa on että Suomi on sitoutunut noudattamaan edelleen (1. – 3.) kansainvälisiä sopimuksia Ahvenanmaan demilitarisoinnista.

  IV VARHAINEN AIKA

  Ahvenanmaan Saltvikistä on löydetty vanha viikinkiaikainen asuinpaikka. `Yhtä suurta rautakautista rakennusta ei ole koskaan löydetty Ahvenanmaalta tai Manner-Suomesta. Myös korulöydöt viittaavat siihen, että Saltvikissa asui viikinkien eliittiä`. Ilmakuva paljasti: Ahvenanmaalla sijaitsi viikinkien mahtihalli? (1. – 3.).

  Nestorin kronikka kutsuu Rurikia Venäjän perustajaksi ja Rurikin dynastian perustajaksi. Rurikin perustamasta Kiovan Venäjästä tuli jo Rurikin elinvuosisadalla merkittävä kauppavalta. Kiovan Venäjä oli vuosina 1015–1113 jo vaikuttava tekijä. Tuolloin yhteys Skandinavian ja idän välillä kehittyi (4. – 8.).

  1.) Viikingit (700 – 1000).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Viikingit
  2.) Saltvik.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Saltvik
  3.) Viikinkien mahtihalli.
  https://yle.fi/a/3-7241695
  4.) Nestorin kronikka
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Nestorin_kronikka
  5.) Rurik
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Rurik
  6.) Kiovan Rus
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiovan_Rus
  7.) Kiovan Venäjä oli vuosina 1015–1113 jo vaikuttava tekijä jolloin yhteys Skandinavian ja idän välillä alkoi.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/001_Kievan_Rus%27_Kyivan_Rus%27_Ukraine_map_1220_1240.jpg/500px-001_Kievan_Rus%27_Kyivan_Rus%27_Ukraine_map_1220_1240.jpg
  8.) Rurik ja Venäjän valtion perustamisen 1000-vuotismuistomerkki Novgorodissa.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/1000_Rurik.JPG/380px-1000_Rurik.JPG

  V IDÄN JA LÄNNEN SUURVALTOJEN ALKU

  Mongolien (1.) aloitettua invaasion Venäjälle 1200-luvun alkupuoliskolla venäläisten huomio kiinnittyi luonnollisesti itään. Tuolloin Venäjän selän takana Tukholma vahvistui ja siitä kehittyi varteenotettava kaupallinen tekijä.

  Tuolloin sijaintinsa takia Ahvenanmaan merkitys korostui koska juuri ko. saariston kautta Ruotsin huoltoreitti mahdollistui. Samalla Ahvenanmaalle muodostui omaleimainen kulttuurinsa.

  Kastelholman linna (ruots. Kastelholms slott) on linna Ahvenanmaan Sundissa. Kastelholman linnan rakennustyöt alkoivat 1300-luvun loppupuolella ja siitä kehittyi Ahvenanmaan hallintokeskus 1400-luvun alussa. (2. – 3.).

  Roomalaiskatolinen tulkinta kristinuskosta saapui Ruotsiin juuri Ahvenanmaan kautta. Tuona aikana Ahvenanmaalle rakennettiin – noin 1200-luvun puolivälissä – ensimmäinen roomalaiskatolinen kirkko `Jumala` nimiseen kylään.

  Kun Ruotsin suurvalta vahvistui vahvistumistaan niin se pyrki sulkemaan Venäjän huoltoyhteydet Itämeren kautta. Tuona aikana Ruotsin suurvalta aloitti valloitussotansa idässä (4.).

  1.) Mongolivaltakunta
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Mongolivaltakunta
  2.) Kastelholman linna
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kastelholman_linna
  3.) Kustaa Vaasan aikana Kastelholman linna Ahvenanmaalla oli Ruotsin hallinnollinen keskus.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kustaa_Vaasa
  4.) Ruotsin sotahistoria
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruotsin_sotahistoria

  VI IIVANA SUURESTA KATARIINA SUUREEN

  Jo varhain Ahvenanmaan sijainti herätti kiinnostusta suurvalloissa koska sen sijainti oli sekä idälle että lännelle geopoliittisesti ja -strategisesti tavoittelemisen arvoinen saariryhmä ja lähihistoria näytti että sen merkitys korostui jatkossakin.

  1700-luvulta 1800-luvulle Venäjän huoltoreitit kulkivat pohjoisessa Tanskan salmien kautta koska Venäjän satama sijaitsi Pietarin edustalla Kronstadissa. Venäjän eteläiset huoltoreitit kulkivat Konstantinapolin salmien kautta jossa sen satama sijaitsi Sevastopolissa Krimillä.

  Venäjä nousi verrattain lyhyellä aikavälillä merkittäväksi kilpailevaksi imperiumiksi Brittiläisen imperiumin kanssa.

  Mainittava on että Iivana Suuri (1.) pyrki eroon länsimaisen katolisen kirkon tulkinnasta kristinuskosta.

  Tsaari Pietari Suuri perusti Pietarin vuonna 1703 hallintopaikakseen. Pietari on rakennettu suomalaisheimojen ikivanhan kauppapaikan Nevanlinnan paikalle. Pietarista kehittyi verrattain pian Itämeren suurin satamakaupunki josta sen laivareitit kulkivat Itämerelle, Pohjanmerelle ja Atlantille. (2. – 4.)

  Venäjästä kehittyi suurvalta ja pian Ruotsi menetti alueitaan Baltiasta ja Inkerinmaalta. 1714 Venäjä valtasi Ruotsin suurvalta-alueita. Silloin Ahvenanmaan miehitys toteutui kuudeksi vuodeksi. Venäläinen saaristolaivasto rantautui Ahvenanmaalle. Venäjän sotaretket Tukholmaan mahdollistuivat myös talvisin – jääteitä pitkin. (5.)

  Kronstadt perustettiin vuonna 1703 Venäjän linnoitukseksi. Tämä toteutui Suuren Pohjan sodan aikana. Kronstadtin linnoituksen alkuperäinen nimi oli Kronslot (ven. Кроншлот, Kronšlot, Kruununlinna). Kronstadtin laivasto perustettiin 18. toukokuuta 1704. (6.)

  Katariina Suuri liitti (7.) Krimin Venäjään 1780 jolloin Sevastopolista tehtiin linnoitettu satama. Sevastopolin satama tunnettiin sittemmin nimellä Venäjän Mustanmeren laivasto.

  1.) Iivana Suuri (1440 – 1505).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Iivana_Suuri
  2.) Pietari Suuri (1672 – 1725).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Pietari_Suuri
  3.) Pietari.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Pietari_%28kaupunki%29
  4.) Nevanlinna.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Nevanlinna
  5.) Suuri Pohjan sota (1700 – 1721).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Suuri_Pohjan_sota
  6.) Kronstadt/Kronslot.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kronstadt
  7.) Catherine the Great (1729 – 1796)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_the_Great

  VII SUOMEN SOTA

  Tilsitin sopimus 1.) oli merkittävä virstanpylväs Suomen historiassa vaikkakin Ruotsin kuningas 2.) Kustaa IV Aadolf oli vastustanut 3.) Napoleonia toistuvasti eikä hän tälläkään kertaa halunnut antaa periksi.

  Raskaan diplomaattisen painostuksen osoittauduttua tuloksettomaksi 4.) Aleksanteri julisti Napoleonin yllyttämänä Ruotsille 5.) Suomen sotana tunnetun sodan vuonna 1808. Suomen sodan seurauksena Suomi liitettiin osaksi Venäjää koska ruotsalainen upseerikunta piti sotaa laittomana ja irrottautui siitä.

  Suomen sodassa Venäjä valtasi helposti – ilman vastarintaa – Suomen alueet Ruotsilta. Silloin Ruotsi koetti saada Ahvenaanmaan saariryhmän osaksi Ruotsia mutta 6.) Haminan rauhassa Ahvenanmaan saariryhmä liitettiin yllättäen osaksi Turun lääniä. 7.) Tällä tavalla Ahvenanmaasta tuli osa Venäjän Suomen suurruhtinaskuntaa.

  8.) Ahvenanmaan Sundissa Bomarsundin linnoituksen ensimmäinen rakennusvaihe toteutettiin vuonna 1830. Linnoituksen oli tarkoitus valvoa Venäjän etuja koska Suomenlahti miellettiin Venäjän meritieksi länteen.

  Suomen sota oli Venäjän ja Ruotsin välien selvittely joka käytiin vuosina 1808–1809 ja se liittyi osana Napoleonin käymiin sotiin. Sodan syynä oli Venäjän ja Ranskan 7. heinäkuuta 1807 Tilsitissä solmima rauha.

  Ranska takasi Venäjälle suostumuksensa Suomen valtaukseen. Tämä seikka teki Venäjästä Ranskan liittolaisen. Venäjän tehtävänä oli hyökätä Suomen alueille ja näin pakottaa Ruotsin suurvalta liittymään mannermaasulkemukseen ja kauppasaartoon. Näin Ranska olisi voinut vahvistaa asemaansa merivaltana Brittiläistä imperiumia vastaan.

  Rauha Venäjän ja Ruotsin välillä solmittiin syyskuussa 1809 Haminassa. Haminan rauhassa Ruotsi menetti sekä Suomen että Ahvenanmaan ja suuria osia Länsipohjasta. Strategisesti häviö oli Ruotsille katastrofaalinen koska Ruotsin itärannikko ja Tukholma jäivät suojattomiksi.

  Kun Suomen sota päättyi Ruotsi pyrki järjestämään puolustuksensa uudelleen. Ruotsi aloitti 1819 Länsi-Götanmaalle 9.) Karlsborgin linnoituksen rakentamisen kauemmaksi merenrannikosta Vättern-järven rantamille – sisämaahan. Taloudellisista syistä Ruotsi ei kyennyt luomaan varteen otettavaa linnoitusjärjestelmää. Ruotsin uusi puolustusstrategia perustui vetäytymiseen – Karlsborgin linnoitukseen.

  Wienin kongressi (`tanssiva kongressi`) 10.) ei asettanut Suomen asemaa kyseenalaiseksi. Korvauksena Venäjälle luovuttamastaan Suomesta Ruotsi sai aikaisemmin Tanskalle kuuluneen Norjan.

  1.) Tilsitin rauha (1807).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Tilsitin_sopimus
  2.) Kustaa IV Aadolf
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kustaa_IV_Aadolf
  3.) Napoleon
  https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon
  4.) Aleksanteri I
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Aleksanteri_I#:~:text=Aleksanteri%20I%20%2823.%20joulukuuta%20%28J%3A%2012.%20joulukuuta%29%201777,vuonna%201801%20is%C3%A4ns%C3%A4%20Paavali%20I%20%3An%20murhan%20j%C3%A4lkeen.
  5.) Suomen sota (1808 – 1809).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_sota
  6.) Haminan rauha (1808).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Haminan_rauha
  Haminan rauhan jälkeiset rajat.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Haminan_rauha#/media/Tiedosto:Haminan_rauha.jpg
  7.) Suomen suuriruhtinaskunta.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_suuriruhtinaskunta
  8.) Bomarsund
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Bomarsund
  9.) Karlsborgin linnoitus.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Karlsborgin_linnoitus
  10.) Wienin kongressi
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Wienin_kongressi

  VIII KRIMIN SOTA – OOLANNIN SOTA

  1.) Mustameren Krimillä sota siirtyi toisen rintaman sodaksi Itämerelle jossa se tunnettiin nimellä 2.) Oolannin sota (Ahvenanmaan sota). Britannian ja Ranskan laivasto oli aikeissa tehdä sotilaallisen iskun ja purjehti kohti 3.) Kronstadia. Matkallaan Kronstaadiin Britannian ja Ranskan yhdistetty laivasto tulitti 4.) Suomenlinnaa. Ahvenanmaalla sijaitseva 5.) Bomarsundin linnoitus tuhottiin Oolannin sodassa vuonna 1854.

  Ruotsia houkuteltiin mukaan sotaan lahjonnalla lupaamalla Ahvenanmaa sille takaisin. Lopulta Ruotsin kuningas 6.) Oskar I osallistui 1855 sotaretkeen Ranskan ja Britannian rinnalla. Hänen tavoitteensa oli saada Ahvenanmaa Ruotsin valvontaan.

  Britannian, Ranskan ja Ruotsin sotajoukot saapuvat Bomarsundiin josta venäläiset sotajoukot ja viranomaiset joutuivat poistumaan. Tämän jälkeen Bomarsundin linnoitusrakennelmat tuhottiin.

  Vuonna 1853 alkoi Venäjän/Turkin sota johon Britannia ja Ranska osallistuivat puolustamaan Turkin ja Sardinian etuja. Heidän tavoitteena oli tukkia Venäjän huoltolinjat aiheuttamalla kahden rintaman sota Itämerellä (rannikkoalueet Suomessa ja Virossa) ja Mustamerellä.

  Krimin sotaa kutsuttiin ns. `itämaiseksi sodaksi` joka käytiin Venäjän sekä Osmanivaltakunnan, Britannian, Ranskan ja Sardinian muodostaman liittouman välillä vuosina 1853–1856.

  Oolannin sota tarkoitti Pohjanlahdella ja Suomenlahdella käytyjä Krimin sodan rinnakkaistaisteluita – toisen rintaman sodan avausta. Nimitys Oolannin sota tarkoittaa `Ahvenanmaan sotaa` koska nimi `Oolanti` on suomenkielinen muunnos Ahvenanmaan ruotsinkielisestä nimestä Åland.

  Krimin sota päättyi Pariisin rauhaan joka vahvistettiin osapuolten allekirjoituksilla 30. maaliskuuta 1856 7.) Pariisin rauhansopimuksen nojalla 8.) Sevastopolin satamakaupunki palautettiin Venäjän keisarikuntaan.

  Kun Krimin sota päättyi oli toisen rintaman – Oolannin sodan – seurauksena se että brittiarmeija tuhosi Bomarsundin linnoituksen vaikka Britannia oli tarjonnut Bomarsundia Ruotsille kiitokseksi siitä että se oli pysynyt puolueettomana Venäjän suhteen.

  Pariisin rauhansopimuksessa vuonna 1856 Britannian vaatimuksiin kuului että Venäjä pitäisi Ahvenanmaan sekä linnoittamattomana että neutralisoituna jonka johdosta Ahvenanmaan demilitarisointi jatkui vielä WWIn jälkeenkin.

  1.) Krimin sota.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Krimin_sota
  2.) Oolannin sota
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Oolannin_sota
  3.) Kronstadt
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kronstadt
  4.) Suomenlinna
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomenlinna
  5.) Bomarsund
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Bomarsund
  6.) Oskar I
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Oskar_I#:~:text=Oskar%20I%20%28Joseph%20Fran%C3%A7ois%20Oscar%20Bernadotte%2C%204.%20hein%C3%A4kuuta,vaimonsa%20Eugenie%20Desir%C3%A9e%20Clary%2C%20kuningatar%20Desiderian%20ainoa%20poika
  7.) Pariisin rauha (1856)
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Pariisin_rauha_(1856)
  8.) Sevastopol
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Sevastopol

  IX PARIISIN RAUHA

  Pariisin rauhansopimus 1.) vuodelta 1856 sisälsi ns. `keisarin servituudin` jonka mukaan tsaari 2.) Aleksanteri II hyväksyi Ahvenanmaan 3.) demilitarisoinnin sekä tilanteen jossa Ruotsi toimii neutraalina Ahvenanmaan valvojana. Allekirjoittajina olivat Ranska, Iso-Britannia + useat länsimaat.

  Vuoden 1856 ns. Ahvenanmaan konventio allekirjoitettiin (ensimmäinen sopimus) 30. maaliskuuta 1856 Pariisissa. Venäjä oli kärsinyt tappion Krimin sodassa Britanniaa ja Ranskaa vastaan mutta Venäjä ei hyväksynyt Ahvenanmaan militarisointia. Tämä seikka vahvistettiin Pariisin sopimuksessa.

  Koska Ruotsi pyrki rauhaan ja lopetti hyökkäystoimensa Venäjälle tsaari Aleksanteri II lupasi että Ahvenanmaata ei miehitetä. Tästä seurasi luottamusmenettely suurvaltojen välillä. Sopimus oli luonteeltaan geopoliittinen jonka mukaan Itämeri pidettäisiin rauhallisena – hyötyjänä oli Venäjä.

  4.) Maarienhamina perustettiin 1861 `Jumala` nimisen kylän perustuksille. Tilanne Ahvenanmaalla rauhoittui. `Maarienhamina` sai nimensä tsaari Aleksanteri IIn ensimmäisen puolison 5.) Maria Aleksandrovan mukaan. Maria Aleksandrovna tunnettiin suomalaismielisenä hallitsijattarena.

  Ahvenanmaan virkemiesten virkakieleksi jäi venäjänkieli mutta Ahvenanmaan suomenruotsalainen väestö koki olevansa osa Manner-Suomea.

  Sen aikaisessa globalisoituvassa maailmassa merenkulun merkitys kasvoi. Ahvenanmaalta oli mahdollista purjehtia esimerkiksi Amerikan Yhdysvaltoihin ja muualla maailmaan. 1860 – 1870 olivat myös Ahvenanmaalle merikaupan kulta-aikaa.

  Pariisin rauha allekirjoitetiin 30. maaliskuuta 1856. Se päätti Krimin sodan Venäjän keisarikunnan ja 6.) Osmanien valtakunnan ja sen liittolaisten Ranskan ja Ison-Britannian välillä. Sopimuksen nojalla Sevastopol palautettiin Venäjälle.

  Mustameri ja Ahvenanmaa demilitarisoitiin joka käytännöllisesti tarkoitti kieltoa korvata brittilaivaston tykeillään tuhoama Bomarsundin linnoitus toisella linnoituksella. Venäjä ei pysynyt sopimuksessa koska rakensi vuoteen 1918 mennessä Ahvenanmaan saarille lähes kaksikymmentä uutta linnoitusta.

  Suomi on sitoutunut noudattamaan kansainvälistä sopimusta Ahvenanmaan demilitarisoinnista ja noudattaa sitä edelleen.

  1.) Pariisin rauha (1856)
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Pariisin_rauha_(1856)
  2.) Aleksanteri II
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Aleksanteri_II_(Ven%C3%A4j%C3%A4)
  Aleksanteri IIn patsas Helsingissä
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Aleksanteri_II_%28patsas,_Helsinki%29#/media/Tiedosto:11-07-29-helsinki-by-RalfR-149.jpg
  3.) Ahvenanmaan sopimus
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ahvenanmaan_sopimus
  4.) Maarianhamina
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Maarianhamina
  5.) Maria Aleksandrovna
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Maria_Aleksandrovna
  Maria Aleksandrovnan patsas Maarienhaminahssa.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Maria_Aleksandrovna#/media/Tiedosto:Staty_av_Maria_Alexandrovna_i_Mariehamn_(portrait).jpg
  6.) Osmanien valtakunta
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Osmanien_valtakunta

  X WWI

  1.) Ensimmäinen maailmansota (myös `suuri sota` tai `maailmansota`) oli vuosina 1914–1918 käyty maailmanlaajuinen sota. WWIn tapahtumat keskittyivät enimmäkseen Euroopassa käytyihin taisteluihin. Sodan osapuolet jaetaan kahteen ryhmään: keskusvaltoihin ja ympärysvaltoihin.

  2.) Keskusvaltoihin kuuluivat alun perin Saksa, Itävalta-Unkari ja Italia, mutta Italia erosi ennen sodan alkamista ja liittyi ympärysvaltain puolelle. Myöhemmin keskusvaltoihin liittyivät vielä Bulgarian kuningaskunta ja Osmanien valtakunta.

  3.) Ympärysvaltoihin kuuluivat Yhdistynyt kuningaskunta dominioineen (Kanada, Australia, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka), Ranska, Venäjän keisarikunta, Serbia ja myöhemmin sotaan liittyneet valtiot, muun muassa Italia, Portugali, Romania, Kreikka, Japani ja Yhdysvallat. Italia liittyi ympärysvaltojen puolelle vuonna 1915, Romania ja Kreikka myöhemmin. Monet pienemmät maat horjuivat ennen liittymistään ympärysvaltoihin.

  Venäjän ja Saksan välille syttyi sota. Venäjä sai liittolaisiltaan luvan militarisoida Ahvenanmaan saaristoalueet. Venäjä muodosti rannikkopatteriston Ahvenanmaan ympärille jonka puolustusasemat olivat keskitetyt Suomen ja Pohjanlahden suunnalle. Saksasta lähetti aluksiaan Ahvenanmaan suunnalle.

  Venäjä piti todennäköisenä että Saksa ja Ruotsi tekevät offensiivin Suomen kautta Pietariin eikä Balttian kautta kuten yleisesti luultiin. Tässä arviossaan venäläiset eivät erehtyneet.

  1.) Ensimmäinen maailmansota
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ensimm%C3%A4inen_maailmansota
  2.) Keskusvallat
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Keskusvallat
  3.) Ympärysvallat
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ymp%C3%A4rysvallat

  XI VENÄJÄN VALLANKUMOUS

  Venäjällä vaikuttavat 1.) dekabrismi ja 2.) nihilismi edesauttoivat käymistilaa. Ahvenanmaalaiset olivat tuolloin venäläisvastaisia mutta isänmaallisia (`ruotsalaista`) Suomea kohtaan.

  1917 riski Itämerellä kasvaa jolloin Ruotsin asenne oli muuttunut. Ahvenanmaalaiset vetosivat 3.) Suomen hallitukseen, 4.) Saksan keisariin ja 5.) Ruotsin kuninkaaseen – oikeuteen tulla osaksi Ruotsia.

  Ahvenanmaalaiset pyysivät ase-apua Ruotsilta. Ruotsi liitti Ahvenanmaan Ruotsiin ja samalla ruotsalaiset joukot saapuivat Ahvenanmaalle. Nyt Ahvenanmaalla oli sotilaita neljästä maasta; Venäjältä, Ruotsista, Suomesta ja Saksasta.

  Ruotsin sotajoukot vetäytyivät takaisin muutaman viikon kuluttua jolloin Ahvenanmaalaiset joutuivat oman onnensa nojaan.

  Suomessa 6.) itsenäisyysliike voimistui jonka tarkoituksena oli irrottautua Venäjästä. 7.) Mannerheim saapui Odessasta koimaahansa.

  8.) 6.12.1917 Suomi julistautuu itsenäiseksi.

  Ahvenanmaalla huoli Venäjän 9.) vallankumouksen vaikutuksista kasvoi jolloin ahvenanmaalaiset kääntyvät Ruotsin suuntaan.

  10.) Julius Sundblom joka oli lojaali Suomea kohtaan käänsi takkinsa taustallaan ajatus Ahvenanmaan liittämiseksi Ruotsiin. Korkeimmat ruotsalaiset poliitikot olivat asialle myötämielisiä. Johtavat ruotsalaiset poliitikot kannattivat ajatusta ahvenanmaalaisten kansanäänestyksestä liittyä Suomeen.

  11.) Hjalmar von Bonsdorf lähti Manner-Suomesta Ahvenanmaalle. Ahvenanmaan valtuuskunta meni Tukholmaan. Ruotsalainen vaikuttaja 12.) Erik Palmstjerna kannusti Ahvenanmaan valtuuskuntaa – `Perustakaa oma maakuntahallinto Ahvenanmaalle. Suomalaiset poliitikot reagoivat hankkeeseen: `laiton maakuntahanke`.

  13.) Sisällissodassa valkoiset saivat tukea Saksasta ja 14.) Saksalaiset miehittävät Ahvenanmaan. Kun Saksa hävisi sodan niin saksalaiset joukot vetäytyvät pois Ahvenanmaalta.

  Ruotsi kutsui diplomaattinsa pois Helsingistä joka tulkittiin Suomessa sodanuhkaksi jota se olikin. Seuraa kädenvääntö oli siitä kumpaan maahan Ahvenanmaa kuuluu – Suomeen vai Ruotsiin. Suomessa asetattiin `Ahvenanmaa komitea` jonka tavoite oli Ahvenanmaan liittäminen osaksi Suomea. Mannerheim ja Ruotsin kuningas Kustaa V tapasivat.

  Erik `punainen paroni` Palmstierna ajoi Ahvenanmaan liittämistä Ruotsiin. Suomi, Ruotsi ja Ahvenanmaa toivovat että asian käsittely siirtyy 15.) Pariisin rauhankonferenssille – mutta turhaan.

  1920 Suomalaiset joukot saapuivat Ahvenanmaalle. Aseapua lähetettiin Ahvenanmaalle Ruotsista ja samalla kehotus: `Riisukaa suomalaiset joukot aseista`. 16.) Lopulta Björkman ja Sundblom pidätettiin ja vietiin maanpetoksesta syytettynä Helsinkiin. Jännitys Suomen ja Ruotsin välillä oli nyt huipussaan joka näkyi ns. `noottisotana`.

  1.) Dekabristikapina
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Dekabristikapina
  2.) Nihilismi
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Nihilismi#:~:text=Nihilismi%20%28lat.%20nihil%2C%20ei%20mit%C3%A4%C3%A4n%29%20on%20vallitsevat%20arvot,vallitsee%20mielett%C3%B6myys%20ja%20yhdentekevyys%3B%20mill%C3%A4%C3%A4n%20ei%20ole%20merkityst%C3%A4
  3.) Svinhufvudin I hallitus
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Svinhufvudin_I_hallitus
  4.) Vilhelm II
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_II_(Saksa)
  5.) Kustaa V
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kustaa_V
  6.) Suomen itsenäistyminen
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_itsen%C3%A4istyminen
  7.) Carl Gustaf Emil Mannerheim
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf_Emil_Mannerheim
  8.) Suomen itsenäisyysjulistus
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_itsen%C3%A4isyysjulistus#:~:text=Suomen%20itsen%C3%A4isyysjulistus%20oli%20Svinhufvudin%20senaatin%20eli%20Suomen%20silloisen,1917%20%C3%A4%C3%A4nin%20100%E2%80%9388.%20T%C3%A4t%C3%A4%20p%C3%A4iv%C3%A4m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%C3%A4%20vietet%C3%A4%C3%A4n%20Suomen%20itsen%C3%A4isyysp%C3%A4iv%C3%A4n%C3%A4.
  Suomen itsenäisyysjulistus teksti
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Suomen_kansalle.jpg
  9.) Venäjän vallankumous (a. – b.)
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4n_vallankumous
  a.) Helmikuun vallankumous 1917
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Helmikuun_vallankumous
  b.) Lokakuun vallankumous 1917
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Lokakuun_vallankumous
  10.) Julius Sundblom
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Julius_Sundblom
  11.) Hjalmar von Bonsdorff
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_von_Bonsdorff
  12.) Erik Palmstierna
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Erik_Palmstierna
  13.) Suomen sisällissota
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_sis%C3%A4llissota
  14.) Ahvenanmaan miehitys
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ahvenanmaan_miehitys
  15.) Pariisin rauhankonferenssi
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Pariisin_rauhankonferenssi
  16.) Carl Björkman
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Carl_Bj%C3%B6rkman_(poliitikko)

  XII KANSAINLIITTO

  Kansainliitto 1.) oli kansainvälinen järjestö, joka perustettiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen tehtävänään aseidenriisunta, valtioiden välisten asioiden ratkaisu ja elinolosuhteiden ylläpito. Yhdistyneet kansakunnat (YK) korvasi Kansainliiton toisen maailmansodan jälkeen.

  Ensimmäinen yleisistunto pidettiin Genevessä 15. marraskuuta 1920. Ahvenanmaan kysymys nostettiin esille jolloin asiantuntijaryhmät paneutuivat tämän kysymyksen juridiikkaan. Ahvenanmaan raportointikomissio perustettiin ja se raportoi Helsinki, Turku ja Tukholma mielialoja.

  Neuvostoliitto ei hyväksynyt Suomen itsenäisyyttä eikä Suomea valittu Kansainliiton jäseneksi. Suomelle Ahvenanmaa oli elintärkeä huoltoyhteys. Ruotsinkieliset olivat sitä mieltä että Ahvenanmaan ei pitäisi irtautua Suomesta koska irtioton seurauksena olisi vaikeus luoda perustuslaki ja hallitusmuoto. Suomi ja Ruotsi hyväksyttiin Ahvenanmaan virallisiksi kieliksi.

  Sitten seurasi yllätys kun 2.) Ståhlberg sai vaikutettua rauhan aikaansaamiseksi 3.) (Tarton rauha) Venäjän kanssa jolloin olikin mahdollista että Suomesta tuli 4.) Kansainliiton jäsen 1920. Tarton rauha käsitti koko Suomen alueen.

  Mutta Ruotsin valtuuskunta punoi juoniaan Kansainliton käytävillä. He esittelivät karttaa jossa Lounais-Suomen saaristoa ei näkynyt lainkaan. Tällä pyrittiin antamaan se kuva että Ahvenanmaan saaristo kuuluisi maantieteellisesti ja logistisesti osana Ruotsiin.

  Ahvenanmaan kysymyksen ratkeaminen Suomen hyväksi on luettava Suomea Kansainliitossa edustaneen taitavan diplomaatin 5.) Carl Enckellin ansioksi.

  Kansainliiton Geneven konferenssiin osallistui myös Japanin valtuuskunta. Sen johtajana oli 6.) Tanetaro Megata, jonka sihteerinä toimi 7.) Ramstedtin suomen kielen oppilas Kiichi Toyama. Ramstedtin muistio käännettiin japaniksi ja jaettiin valtuuskunnan laivamatkan aikana kaikille sen jäsenille.

  7.) 9.6.1921 tuli viimein Kansainliiton Ahvenanmaa-päätös jonka mukaan ruotsinkieli ja -kulttuuri oli taattava Ahvenanmaalla. Tämä liittyi noin 70-vuotta aiemmin tehtyyn sopimukseen jonka mukaan Ahvenanmaa oli demilitarisoitava. Sopimus allekirjoitettiin 8.) syyskuussa 1921 ja ratifioitiin seuraavana vuonna 1922.

  Saaristoyhteyden korostaminen sai tietenkin tukea Japanin kaltaisesta saaristovaltiosta. Japanin valtuuskunnan mielenkiinto asiaa kohtaan ja sen Suomen oikeuksia puoltavat puheenvuorot vaikuttivat ilmeisen merkittävästi tehtyyn päätökseen, jolla Kansainliiton neuvosto 24.6.1921 julisti Suomella olevan kiistattomat oikeudet Ahvenanmaahan.

  Ruotsille annettiin valvontaoikeus jonka mukaan Suomi kunnioittaa Ahvenanmaan itsehallinto-oikeutta ja erityisesti ruotsinkielisyyttä suhteessa Manner-Suomeen.

  Venäjä seurasi tarkoin Ahvenanmaan prosessia demilitarisoinnista, autonomiasta ja ruotsinkielisyydestä ja se nähtiin hyväksi jolloin oltiin valmiita myönnytyksiin. Ahvenanmaan prosessista tuli sittemmin Kansainliiton menestystarina.

  Merenkulkuoikeus, elintarviketuotanto ja puhelin- ja sähköverkko tekivät Ahvenanmaasta aikansa modernin tekijän ja sittemmin laivanvarustamot nostivat Ahvenanmaan maailmankartalle.

  Turvallisuuspolitiikka tuli esille koska 9.) Josif Stalinia pidettiin uhkana. Neuvostoliitto oli umpikujassa Suomenlahden pohjukassa. Myös Saksan suunta näytti arvaamattomalta Saksassa tapahtuneen 10.) kansallissosialismin nousun tähden.

  Pohjoismaiden puolustusyhteistyön ehdotuksessa ehdotettiin yhteistyötä Ruotsin kanssa jossa Suomelle annettaisiin lupa miehittää Ahvenanmaa ja puolustaa sitä. Kansainliiton jäsenmaat olisivat hyväksyneet luonnoksen mutta Neuvostoliitto ei sitä hyväksynyt.

  Neuvostoliitolla oli vaatimuksia miehittää Itä-meren saaria syvemmältä Suomenlahden suunnalta. Tästä kehityksestä K. Mannerheim huolestui koska uhkakuvat olivat siirtyneet Suomen valvomaan ulkoisimpaan saaristoon.

  Ahvenanmaa valmistautui sotaan lisäämällä esimerkiksi merivartiointiaan jolloin reserveistä koottiin ns. merivartijat nimellä tunnettuja joukkoja.

  1.) Kansainliitto
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainliitto
  2.) K. J. Ståhlberg
  https://fi.wikipedia.org/wiki/K._J._St%C3%A5hlberg
  3.) Tarton rauha
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Tarton_rauha
  4.) Kansainliitto ja Suomi
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainliitto#Kansainliitto_ja_Suomi
  5.) Carl Enckell
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Carl_Enckell
  6.) Tanetaro Megata
  https://prabook.com/web/tanetaro.megata/3720983
  7.) G. J. Ramstedt
  https://fi.wikipedia.org/wiki/G._J._Ramstedt
  8.) Ahvenanmaan kysymys
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ahvenanmaan_kysymys
  Ahvenanmaansaarten linnoittamattomuutta ja puolueettomuutta koskeva sopimus
  https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1922/19220001
  9.) Josif Stalin
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Josif_Stalin
  10.) Kansallissosialismi
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansallissosialismi

  XIII TALVISOTA

  31.11.1939 Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen jolloin alkoi 1.) Talvisota. Suomen puolustusvoimat miehittävät Ahvenanmaan. Ahvenanmaalle perustetaan 6.12.39 `kodinturva`-joukot johon liittyy noin 1800 jäsentä. 1939 – 1940 Ahvenanmaalle perustetaan `kodinturvanaiset` johon liittyy 1000 naista.

  Pieni Suomi taisteli suurta Neuvostoliittoa vastaan noin kolme kuukautta kunnes toveri 2.) Stalin keskitti joukkojansa toiselle – Saksan vastaiselle rintamalle. Kun sitten Suomi-Neuvostoliitto 3.) rauhansopimus tehtiin niin siinä ei puhuttukaan Ahvenanmaasta mitään.

  4.) Vjatseslav Molotovin vaatimukset Kremlistä johtivat kansainväliseen väittelyyn jonka keskiössä oli Ahvenanmaa. Tästä seurasi ns. Ahvenanmaan traktaatti jolloin Suomi saisi luvan miehittää Ahvenanmaa yhdessä Neuvostoliiton kanssa.

  5.) Juho Kusti Paasikivi lähetettiin Kremliin. Paasikivi luuli menevänsä Kremliin kauppasopimus aikeissa. Molotov ottikin puheenaiheeksi Ahvenanmaan kysymyksen. Neuvottelun tuloksena Molotov antoi kaksi vaihtoehtoa a.) Rakentaa Ahvenanmaan linnoitukset Neuvostoliiton kanssa tai b.) Ahvenanmaa on demilitarisoitava.

  Suomi hyväksyi kaikki esitetyt Ahvenanmaa-vaatimukset. 6.) 11.10.1940 sopimus allekirjoitettiin Moskovassa. Neuvostoliitto sai pitää konsulaattia Ahvenanmaalla. 7.) Mutta Molotov-Trippentrop sopimus paljasti Saksan myyneen Suomen Neuvostoliiton etupiiriin. Neuvostoliiton ja Länsirintaman tarkoituksena olikin tuhota Saksa.

  1.) Talvisota
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Talvisota
  2.) Josif Stalin
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Josif_Stalin
  3.) Moskovan rauhansopimus (1940)
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Moskovan_rauhansopimus_(1940)
  4.) Vjatšeslav Molotov
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Vjat%C5%A1eslav_Molotov
  5.) Juho Kusti Paasikivi
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Juho_Kusti_Paasikivi
  5.) Maarianhaminan Venäjän-konsulaatti perustettiin talvisodan jälkeen valvomaan alueen aseettomuutta. (kirjoitus on asenteellinen)
  https://www.is.fi/politiikka/art-2000008551816.html
  6.) Sopimus Ahvenanmaan saarista/VENÄJÄ
  https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsviite/1940/19400024
  7.) Molotov–Ribbentrop-sopimus
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Molotov%E2%80%93Ribbentrop-sopimus

  XIV JATKOSOTA

  Jatkosotaa 1.) käytiin Suomen rintamalla samaan aikaan kun Saksa toteutti 2.) operaatio Barbarossan nimellä tunnetun laajaan hyökkäyksen Neuvostoliittoon. Suomi sai tukea Saksalta jolloin Saksalaiset asetoimitukset toteutuivat Ahvenanmaan kautta. Marsalkka Mannerheim huolestui tilanteen kehityksestä. Samaan aikaan Ruotsista malmitoimitukset Saksaan.

  Ahvenanmaasta muodostui ns. `kohtalonportti` kun 1944 Suomi alkoi perääntymään sodasta Neuvostoliiton kanssa ja purkaa yhteistyönsä Saksan kanssa.

  Kun Suomeen saapui tieto Saksan hyökkäyksen alkamisesta, Suomen merivoimat aloittivat välittömästi operaatio 3.) Kilpapurjehduksen, eli joukkojen siirrot demilitarisoidulle Ahvenanmaalle. Jatkosodan jälkeen miehitys päättyi ja Ahvenanmaa on siitä lähtien ollut jälleen demilitarisoitu.

  4.) 4. syyskuuta 1944 sovittuihin jatkosodan aselepoehtoihin kuului saksalaisten joukkojen karkottaminen Suomesta 15. syyskuuta 1944 mennessä.

  Rauhanneuvotteluissa Ahvenanmaa nousee venäläisten listalle. 1944 neuvottelutilanteesta tulee kriittinen. Ahvenanmaasta tulee pelinappula. Neuvostoliiton vaatimus oli aluksi luovuttaa Porkkalan sijasta Ahvenanmaa.

  Sittemmin päästiin sopimukseen jonka mukaan Ahvenanmaa sai itsehallinnon ja se demilitarisoitiin. Neuvostoliitolle Porkkalan vuokra-alue laivastotukikohdaksi. 5.) Teheranin ja 6.) Jaltan rauhanneuvotteluissa USAn ja Iso-Britannian tuen merkitys korostui.

  7.) Rauhanehdot Suomelle olivat ankarat. Neuvostoliiton valvontakomissio saapui Suomeen. Neuvostoliiton läsnäolo Ahvenanmaalla palautettiin konsulaatin muodossa jonka eräänä tehtävänä näyttää olevan olla `valvontakomissio`. Ahvenanmaalle sallittiin kansallinen lippu ja Ahvenanmaan itsehallinnon kehitystyö jatkui ja Ahvenanmaa vaurastui.

  1.) Jatkosota
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Jatkosota
  2.) Operaatio Barbarossa
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Operaatio_Barbarossa
  3.) Operaatio Kilpapurjehdus
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Operaatio_Kilpapurjehdus
  4.) Lapin sota
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Lapin_sota
  5.) Teheranin konferenssi
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Teheranin_konferenssi
  6.) Jaltan konferenssi
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Jaltan_konferenssi
  7.) Moskovan välirauha
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Moskovan_v%C3%A4lirauha
  Liittoutuneiden valvontakomissio
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Liittoutuneiden_valvontakomissio
  Venäjän Maarianhaminan konsulaatti
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4n_Maarianhaminan_konsulaatti
  Porkkalan vuokra-alue
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Porkkalan_vuokra-alue

  XV LOPUKSI

  Maarianhaminan Venäjän-konsulaatti perustettiin talvisodan jälkeen valvomaan Ahvenanmaan aseettomuuden ja puolueettomuuden toteutumista. Konsulaatin olemassaolo perustuu 1940 tehtyyn Suomi – Neuvostoliitto sopimukseen.

  Suomelle oli mahdollisuus päästä Ahvenanmaa sopimuksesta eroon Mauno Koiviston presidenttiaikana jolloin Suomi irtautui Pariisin rauhansopimuksen asetuksista ja Saksan suhteita koskevien säännösten noudattamisesta. Asiaa selviteltiin tuolloin oikeus- ja puolustusministeriössä mutta asia jäi silleen.

  Kysymys 1940-luvulla Ahvenanmaan sopimuksen voimassaolosta on nyt herätetty uudelleen henkiin koska tuolloin Mauno Koivisto päätti olla koskematta Ahvenanmaan sopimukseen? Tämän kaltainen `unohdus` tuskin kuului Koiviston konklaaviin koska sitä (Ahvenanmaan kysymystä) ei olisi voitu ratkaista tuolloinkaan?

  `Pirun nyrkki` vai `Gordian solmu` – kas siinä pulma!

  Venäläisen poliitikko Sergei Ivanovin (aktiivina 2001 – 2007) mukaan Ahvenanmaan sopimusta ei olekaan tarkoitus tarkastella uudelleen koska se on toiminut jo 100 vuotta ja koska sopimus on edelleen voimassa. Venäjän federaatio on hyväksynyt Ahvenanmaan sopimuksen ja juuri tämän takia Venäjän konsulaatti on yhä olemassa Ahvenanmaalla.

  Esimerkiksi seuraavat seikat vaikuttavat ja tulevat vaikuttamaan (Nato-jäsenhakemuksen ohella) Ahvenanmaa kysymyksen uudelleentarkasteluun (1. – 12.):

  1.) Pariisin rauhansopimus (1947)
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Pariisin_rauhansopimus_(1947)
  2.) YYA-sopimus (1948)
  https://fi.wikipedia.org/wiki/YYA-sopimus
  3.) Perestroika (taloudellisen järjestelmän uudistaminen 1980-luvun puolivälistä)
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Perestroika
  4.) Glasnost (viittaa poliittiseen avoimuuteen varsinkin 1980-luvun lopun Neuvostoliitossa)
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Glasnost
  5.) Baltian maiden itsenäistyminen 1986–1991
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Baltian_maiden_itsen%C3%A4istyminen_1986%E2%80%931991
  6.) Asetus Venäjän federaation kanssa suhteiden perusteista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (1992) (yhä voimassa).
  https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1992/19920063
  7.) Koiviston konklaavi (1992)
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Koiviston_konklaavi
  8.) Euroopan unioni (Suomi liittyi 1995)
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_unioni
  9.) Euro (Suomi liittyi 1999)
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Euro
  10.) Schengen Area (Suomi liittyi 2001)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Area
  11.) Operation Atlantic Resolve
  https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Atlantic_Resolve#:~:text=Operation%20Atlantic%20Resolve%2C%20though%20not%20a%20%22named%22%20operation%2C,It%20was%20funded%20under%20the%20European%20Deterrence%20Initiative.
  12.) Memorandum of understanding
  https://en.wikipedia.org/wiki/Memorandum_of_understanding

  XVI JOHTOPÄÄTÖS

  Koska Ahvenanmaa on demilitarisoitu niin sotilaallinen läsnäolo ei ole alueella sallittua. Ahvenanmaa on myös neutralisoitu joten mahdollisessa konfliktissa se olisi pidettävä sodan uhan ulkopuolella. Aseettomuuden toteutumista on valvonut vuodesta 1940 lähtien Venäjän konsulaatti Maarianhaminan keskustassa.

  Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä (yhdessä tai erikseen) ei tarvita edes ratifioida niin silti koko Pohjolan tai ainakin pohjoisen Itämeren alueen puolustussuunnittelu mennyt kertavinttuulla konfliktihakuiseksi. Ikävä kyllä sekä Suomi että Ruotsi ovat ottaneet tässä asiassa `varaslähdön` jolloin sotaa ei voida enää välttää.

  Suomi-Neito on mennyt kohtalokkaasti Nato-ansaan joka epäröimättä laukaistaan ja silloin ei Suomelle käy hyvin. Länsiliitto (transatlanttinen Yhdysvallat + Britannia sun muut) eivät tule säästämään Suomen armeijakuntaa provosoidessaan laittoman sodan.
  https://cdn.shopify.com/s/files/1/0052/8665/8141/products/little-red-riding-hood-meets-the-wolf-open-edition-canvas-18-x-24-rolled-in-tube-art-308.jpg?v=1670644054&width=895

  Tilanteesta puhuttaessa – häivyttääkseen tosiasioita – on useasti nostettu esiin Norjan Huippuvuorten tilanne. Ahvenanmaan tilannetta on verrattu Nato-maa Norjan Huippuvuorten tilanteeseen joka viimemainittu on demilitarisoitu – ikään kuin tällä olisi mitään merkitystä.

  Norjan ylivalta Huippuvuorilla tunnustettiin Huippuvuorten sopimuksessa nojalla 9. helmikuuta 1920 ja alue demilitarisoitiin suurelta osaltaan, joskin Neuvostoliitolla oli salainen sotilastukikohta ja asevarasto saarilla vuosina 1947–1992.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Huippuvuoret

  Äskettäin Ruotsin valmiusjoukkojen läsnäolo Gotlannissa on nostanut Ahvenanmaan keskeiseksi tekijäksi Itämerellä. Se olisi väistämättä osana Itämeren sotilaallista konfliktia. Mikäli Itämeren tilanne joutuisi sotanäyttämöksi olisi Ahvenanmaa ensisijaisen ja tärkeä strateginen kohde aivan kuten Ruotsin Gotlanti.

  Ahvenanmaa on aseista riisuttu mutta Suomen puolustusvoimat vastaavat sopimuksen mukaan yhä Ahvenanmaan puolustuksesta.

  Venäjälle on tärkeää varmistaa että Kaliningradin huoltoliikenne on auki meriteitse. Tässä suhteessa Ahvenanmaa on ratkaisevassa asemassa samoin kuin Ruotsin Gotlanti tai Tanskan Bornholm. Kaikki muutokset mitä Itämeren geopolitiikassa tapahtuu liittyy jollakin tavalla Itämeren huoltoliikenteen turvaamiseen.

  Nato vastaa Baltian alueen puolustuksesta. Tämän takia Suomen sitoumukset Nato-maihin (kahdenkeskeiset) ovat Natolle tärkeitä. Naton etujen mukaista olla iskuetäisyydellä väijymässä Venäjän huoltoreitin varrella. Naton tarkoitus on tukea Suomen `puolustusta` yrittämällä estää Venäjän pääsy Suomen rannikolle Ahvenanmaalle, Ruotsin rannikolle Gotlantiin tai Tanskan Bornholmiin.

  Nato tietää että Venäjä reagoisi tähän koska se olisi merellinen uhka Puolan Liettuan välissä kulkevan Suwalkin huoltokäytävän huoltoyhteyksille Kaliningradiin. Mikäli tilanne muuttuisi rumaksi olisi Venäjällä voimakas intressi nimenomaan Ahvenanmaan alueeseen.

  Kommentti alkoi kysymyksellä: Onko Ahvenanmaan kysymys 1.) `pirunnyrkki` vai 2.) `gordionin solmu`?

  1.) `Pirunnyrkkiä` koetettiin avata edellisellä esityksellä vain tullakseen siihen havaintoon että se on mahdollista avata mutta se on haastavaa koota – jos mahdotonta – koska jos siitä hukkaa yhdenkin palikan se ei ole enää koottavissa.

  2.) `Gordionin solmu` (metafora) kuvaa vaikeaa ongelmaa johon ei löydetä ratkaisua. Kun Aleksanteri Suuri avasi Gordionin solmun miekallaan jolloin hän asetti ongelman uuteen kontekstiin jossa oli mahdollisuus löytää ratkaisu`.
  Gordionin solmu
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Gordionin_solmu

  Ahvenanmaan kysymyksessä kumpikaan ongelmanratkaisu – `Pirunnyrkki` tai `Gordionin solmu` – ei toimi. `Pirunnyrkki` ei avaudu neuvottelemalla eikä `Gordionin solmu` sotavoimalla jota viimemainittua nyt puuhataan. Kummankin mallin soveltamisesta koituisi vakavia ja maailmanlaajuisia seurauksia.

  Mutta Italian kielessä on sana `patto` joka tarkoittaa myös `rauhansopimusta`. Se on shakkipelin tilanne jossa vuorossa olevan pelaajan millään nappulalla ei ole laillista siirtoa mutta jossa pelaajan kuningas ei ole kuitenkaan uhattuna. Patti.

  Ahvenanmaan kysymys ei ole edes `patti` vaan se on `tuplapatti` jossa osapuolilla ei ole yhtään laillista siirtoa. Tuplapattia ei ole tavattu oikeassa pelissä kertaakaan mutta `Ahvenanmaan pelissä` se näkyy silti esiintyvän.

  Kuka piru tämän juonen lieneekään punonut niin taitava se on!
  https://www.ts.fi/static/content/pic_5_5209572_k5979633_1200.jpg

  Venäläinen sanonta: `Älä koske siihen mikä toimii` (Sergei Ivanov). Seuraavassa arvailuja `Gordian`-solmun (`miekka` = sodan symboli) avaamisen seurauksista:

  1.) Ahvenanmaan kysymys.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ahvenanmaan_kysymys
  2.) Ahvenanmaan miehitys.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ahvenanmaan_miehitys
  3.) Ahvenanmaa on miehitettävä heti.
  https://www.talouselama.fi/uutiset/ahvenanmaa-on-miehitettava-heti/dc1acb54-b370-3e17-bda2-deffbd658923
  4.) Mitä tapahtuu jos Venäjä miehittää Ahvenanmaan?
  https://seura.fi/asiat/tutkivat/miten-ahvenanmaa-voisi-joutua-venajan-miehittamaksi/

  XVII LIITTEET

  `Vaativien virka-aputilanteiden koulutusta ja harjoittelua ei voida tehdä Ahvenanmaalla, jonka vuoksi virka-avun antajien paikallistuntemus ja osaaminen ovat heikommalla tasolla kuin Manner-Suomessa` (Antti Lehtisalo):

  `Ahvenanmaa on Suomen puolustuksen keskeisin riskitekijä ja samalla uhkatekijä` (Ari Pesonen).
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aripesonen1/244194-ahvenanmaa-on-suomen-puolustuksen-keskeisin-riskitekija-ja-samalla-uhkatekija/#:~:text=Sopimus%20on%20p%C3%A4iv%C3%A4tty%20p%C3%A4iv%C3%A4m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4lle%2011.%20lokakuuta%201940.%20Ahvenanmaan,2.%20Sopimuksen%20allekirjoittajat%20olivat%20Paasikivi%20ja%20Molotov.%20
  Ahvenanmaan historia
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ahvenanmaan_historia
  Godbyn taistelut
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Godbyn_taistelut
  Miten Ahvenanmaan tilanne tulisi ratkaista Suomen mahdollisessa Nato-jäsenyydessä? – Tutkija: ”Erinomainen tilaisuus päästä historiallisesta jäänteestä”
  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/2c715e30-b222-44d0-9413-36c6a5c23840
  Ruotsi nosti venäläisalusten takia valmiutta Gotlannissa – tällaisessa tilanteessa Ahvenanmaalle hyökättäisiin
  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/4d279f88-056f-41b7-91a8-54be5a7988ff
  Venäjän vaikutusvalta näkyy Ahvenanmaalla monin tavoin, mutta vain harvat saarten asukkaista ovat huolestuneita maakunnan turvallisuudesta (Putinin tontti Ahvenanmaalla!)
  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008571985.html
  Sotilaallinen kilpajuoksu Ahvenanmaalle voi muuttua teoriasta todeksi – turvallisuuspoliittinen tilanne kiristyy Itämerellä
  https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000008543932.html
  Sopimusteksti paljastaa jäätävän totuuden – Venäjä on jo Ahvenanmaalla
  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005849831.html
  Putinin vaatimissa sopimuksissa on ainakin viisi suurta sudenkuoppaa – Suomen Nato-jäsenyyden estäminen olisi vasta yksi
  https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008452137.html
  Venäjä pullistelee Itämerellä – ahvenan­maalainen tutkija ärsyyntyi: ”Pää pensaassa -syndrooma?”
  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008569099.html
  Venäjän ”minikokoinen valvontakomissio” Ahvenanmaalla tyrmistyttää – ”Ilmiselvä loukkaus Suomen suvereniteettia vastaan”
  https://www.is.fi/politiikka/art-2000008551816.html
  Kartta näyttää, miten Nato ja Venäjä ovat nokitelleet Itä­merellä – ”Pahimmassa tapauksessa käy vahinko”
  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008545008.html
  Putinin vaatimissa sopimuksissa on ainakin viisi suurta sudenkuoppaa – Suomen Nato-jäsenyyden estäminen olisi vasta yksi
  https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008452137.html
  Presidentti Niinistö: Kansainvälinen sopimus estää joukkojen siirtämisen Ahvenanmaalle
  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001932893.html#_blank
  Presidentti Niinistö: Kansainvälinen sopimus määrittää Ahvenanmaan aseman
  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/presidentti-niinisto-kansainvalinen-sopimus-maarittaa-ahvenanmaan-aseman/6124048#_blank

  Suomen tapauksessa kysymyksessä on hengellinen sodankäynti jolloin seuraavat kohdat eivät ole ristiriidassa vaan ne täydentävät toisiaan (1. – 2.):

  1.) `Pohjoisesta tulee kultainen hohde;
  Jumalan yllä on peljättävä valtasuuruus` (Job 37:22).

  2.) `Herra sanoi minulle: `
  Pohjoisesta on onnettomuus purkautuva
  kaikkien maan asukasten yli` (Jer 1:14).

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
 5. Artikkelissa ei mainittu itse rahanluontimekanismia. Päiviteltiin jälleen vain, että velkaa pitää ottaa. Oma raha luomalla hoituu ongelmista isoin osa. Raha ei synny siis veroista jotka talousdemokraattisessa mallissan olisivat lähinnä inflaation säätelyä varten eikä vain palveluiden kattamiseen, jotka voi rahoittaa sillä itse luodulla rahalla suoraan.

  Markku Uusipaavalniemi: Rahan valta pankeilta valtiolle

  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sahinpe/179849-rahanpuutteen-syy/

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
 6. Hyvä kuvaus juudeneista!!!

  The Georgia Bill would be a huge precedent to check all of the interventions, infiltrations, and deceptions being committed by any power over any people.
  Great video presentation – showing more absolute lies and stealth from the UK and the US. The government of Georgia and its people want a transparency law where foreign funding (particularly into the media, and supporting any organization) must be registered and publicly disclosed as foreign funded interests. They want honesty in their nation for their own self determination and freedom from the meddling Western powers and in fact from any foreign power. In response, those very “Western” interests pour more stealth money and CIA agents into the nation to mount the protests and to try to unseat the government.
  The general attitude throughout the Western establishment is clearly that any real honesty and transparency imposed on our power moguls serving to expose and check their interests is anathema and must be stomped out. Also, in the West people tend to think that what the money-power, their governments, and the major corporations do in foreign nations to advance their interests must be good for them, and therefore they ought to turn a blind eye to their methods. Otherwise, they obviously fear that some kind of childish Christian morality would curtail their efforts to advance or maintain their foreign interests, and especially if our power elites could not use stealth, deception, bribery, fear, coercion and even murder as they deemed those methods as “necessary”. They tend to think that without these means we would be fighting against those we deem as our enemies with one arm tied behind our backs in a very dog-eat-dog world. The general thinking is that we owe these people in foreign nations no duty of care, honesty or disclosure. They think that if we do not take what we can by hook or crook then someone else will.
  Such is the thinking that might-makes-right and the history of all of the empire building of the West, or any empire building for that matter. The problem here with this way of thinking is not just that it leads to all of these proxy wars or even perhaps to a WW3, but that it has infected and justified every deception, every lie, psyop, and crime committed by the same powers against the people in the host nations of the power moguls. In fact, it is by the lack of honesty and transparency, that they have gained and maintained their powers over us, and which so clearly characterizes the manner of their governance over us in these times. They hide their stealth and crimes to gain their powers over us, and then make us accomplices in their exploits over foreign peoples, but it is by that license and tacit permission we have given them they have institutionalized their criminal ruthless control methods over us, and now are blatantly open about their right to deceive us and use any form of stealth over us to advance their interests.
  The “might-makes-right” principle adhered to by the Western powers is what defines the top-down order and is what sustains all of the fake perils behind their UN Agendas and WEF reset machinations. By the suppression of the truth and the actual interests at work they have given us the Covid plandemic and now billions of people are infected with their toxic vaccines. We do not know if the harms were planned of if they are mainly a result of the fact that truth and honesty have no real currency in our corrupt government corridors and judicial courts anymore. Certainly, there no longer is any duty for those in positions of authority in any of our institutions to be open and honest about anything.
  Now they are creating the peril of a WW3, and we await some false flag operation if they are earnest, or if not we await some geopolitical deal, the interests of which we are not allowed to know, lest the candor would cause everything to blow up in their filthy lying faces.
  The policy of lying and cheating allows for a tremendous advantage over all people considered as outsiders, over anyone considered “unwanted”, or “non-essential”, and especially over anyone the dishonest power elites can deem as “the enemy” – such as Russians, traditionalists, or even “truthers” – i.e., whomever those in power want to dehumanize or marginalize in the way to their ends. The handmaid of the principle that might-makes-right is the pragmatic principle most hollowed by both the Zionist money power and the US establishment which is the principle that the ends-justify-the-means. Honest and decent people it seems can scarcely compete even for their own survival against the methods used against them and to control them, such that many people find they just have to comply, obey, and follow along with the leadership of people who are clearly liars, criminals and monsters.
  Yet, the might-makes-right principle as the policy of any organization carries with its own destructive seeds. Where the money and the legions of the power moguls are focused outward where even the people of a nation are led to believe that their sectarian religious, tribal, or constitutional rights and privileges do not extend to outsiders, that the neighbor principle does not apply beyond their family, friends, and tribe, or nation, they accordingly turn a blind eye to the evils of their own governments do to outsiders. However, from there and because of the lack of any resistance to the evil methods, it is only a matter of time that the same evils are turned even with more force upon themselves. Their acquiescence to the evils inflicted on others entails an openness and acceptance to the same evils being used on themselves. If might-makes-right is the accepted ultimate law at work and then ultimately and eventually there is no reason for anyone to be restrained by any neighbor principle demanding honesty and transparency in their dealings with anyone unless it is in their interests, and the dishonest and evil methods just become more institutionalized and acceptable in everything we do, and most certainly for anyone considered to be relatively powerless in our midst.
  It is not so much in the neighbor principle that we ought to do to others that which we would like done to ourselves that ought to be the focus, it is that if we don’t and allow evil to be done to others, then the evil spreads and flourishes and it eventually recoils and is done to ourselves. That is the practical aspect of the neighbor rule. What goes around comes around. That is what is what has happened in the West. What we do to others is eventually done to ourselves. There clearly is a much higher law than might-makes-right which you can find traces of in our law books and especially in our criminal and tort laws, which as we continue to lose our basic constitutional rights and freedoms, we lose those laws as well, and we find they end up only serving the interests of the rich and the powerful. It is the neighbor principle which has built into it the principle of real justice but we have allowed it to be replaced by the principle of might-makes-right were justice is simply the interests of the powerful, and the truth is what those in power say it is, regardless of the facts, as we have so clearly seen all through the Covid fraud and crimes against humanity.

  Plusääni(8)Miinusääni(1)
 7. Käytännön geopolitiikkaa ja -starategiaa!

  `Minä sanon teille te villikissat –
  ottakaa viemärirotat kiinni`!

  Venäjä, Turkki ja Unkari eivät ole syy Suomen Nato-jäsenyyden estymiselle niin kuin on arvailtu vaan seuraus. Todellinen syy Suomen Nato jäsenyyden estymiselle ovat Yhdysvallat + Britannia.

  Suomi on neuvotellut kahdenkeskeisiä sopimuksia esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Britannian kanssa ja tämä riittää heille. Riittää kun Suomi saadaan ylittämään punainen linja Venäjän suhteen – jonka jälkeen se jätetään yksin.

  Koukut on asetettu leukoihin ja Suomi on matkalla teuraaksi.
  https://gemtrade.fi/wp-content/uploads/2022/09/1-oz-bull-bear-2022-silver_a.jpg

  Tämän takia Suomea ei kannata päästää Nato-täysjäseneksi koska se olisi liian suuri riski muille Nato-maille ja erityisesti Euroopan Unionin valtioille. Suomi saadaan asettamaan eksistentiaalinen uhka (ei varauksia ja ilman ehtoja) Venäjälle jolloin vastaus tulee kellon tarkkuudella ja hyönteisen tunteella. Silloin Suomi on YKSIN.

  Suunnitelma (A) mukaan Länsiliitto avaa pian toisen rintaman sodan Suomen maaperällä ja rajoittaa sen sinne oman turvallisuutensa takia. Lännen sotilasattaseat tietävät vallan hyvin että Venäjä kestää viidenkin rintaman sodan vaikka ne olisivat yhtä aikaa käynnissä.

  Suunnitelma (B) mukaan Länsiliitto voisi avata tarvittaessa ovet Suomelle Nato-täysjäseneksi koska esimerkiksi Naton 5. artikla ei velvoita heitä puuttumaan aseellisesti Suomessa käytävään sotaan. Molemmissa tapauksissa (suunnitelmat A ja B) lopputulos tulee olemaan sama – Suomi lyödään perusteellisesti.

  Mitä nopeammin sota Venäjää vastaan saadaan käynnistettyä Suomessa sen paremmassa turvassa Länsiliitto on – ainakin tällä rintamalohkolla – koska Länsiliitto ei sekaannu Suomen itse aiheuttamaan sotaan – muutoin äänekkäällä moitteella Venäjää kohtaan – lehdistön kautta.

  Voi vain arvata kuinka tärkeitä ja sieluttomia nappuloita tällaiset sannamarinit ja sauliniinistöt ovat heidän (Yhdysvaltojen + Britannian) siirtojensa kannalta katsottuna.

  Jotakin Ukrainaa koskevasta tilannesokeudesta ja -tajuttomuudesta kertoo Sanna Marinin (SM) äskeinen vierailu Ukrainassa. Turvallisuusseikkoihin vedoten matka oli salainen. SM ilkesi esiintyä julkeasti ukrainalaisen sotilaan hautajaisissa.

  Toisissa olosuhteissa – mikäli Ukrainan (azov-natsien) turvallisuuspalvelu ei olisi ollut läsnä – SM olisi lynkattu. Teon olisivat tehneet ukrainalaiset siviilit jotka ovat menettäneet omaisiaan alkaen Kiovan laittoman hallinnon aloittamasta hyökkäyssodasta venäläisiä siviilejä kohtaan.

  `Hän (Marin) sanoi Iltalehdelle, että koko kansainvälisen yhteisön on toimitettava Ukrainalle entistä enemmän myös raskaampaa aseistusta, jotta Ukraina voi työntää venäläiset joukot alueeltaan ja voittaa sodan. `Mitä nopeammin tähän kykenemme, sitä parempi`.

  Sanna Marin selittää Hornet-avaustaan IL:lle: `Asiasta ei ole tehty linjauksia ja päätöksiä`.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/sanna-marin-selitt%C3%A4%C3%A4-hornet-avaustaan-il-lle-asiasta-ei-ole-tehty-linjauksia-ja-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksi%C3%A4/ar-AA18uA1P?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=dd39ec42a15c49a6bb927898e246f073&ei=11

  Tavalliset ukrainalaiset ovat todella vihaisia näille murhaajille jotka pitävät sinnikkäästi yllä Ukrainan konfliktia lähettämällä maahan tappavia ja ei tappavia avustuksia – eikä heissä ole rauhantahtoa lainkaan. Tämän takia ukrainalaisia kuolee nyt joukoittain. Uhrien määrä alkaa hipoa kolmeasataatuhatta.

  Mutta pian meillä Suomessa joka vaihtoi yksipuolisesti ja aiheettomasti Venäjä-ystävyyden Venäjä-vihamielisyydeksi (videon kesto 03:02):

  Maantie on kova kävellä ja kivääri on raskas kantaa.

  Zelenskyi on saatava mitä pikimmin kansainväliseen rikostuomioistuimeen vastaamaan kammottavista sotarikoksista ukrainalaisia siviilejä ja venäläisiä siviilejä ja armeijaa kohtaan.

  Plusääni(15)Miinusääni(2)
 8. Ukrainan väistämätön ja nähtävissä oleva loppu

  Karl Richter väittää, että Ukrainaa uhkaa välitön loppu, joka johtuu Venäjän ylivallasta meneillään olevassa konfliktissa, länsimaiden heikosta sotilaallisesta ja taloudellisesta tuesta sekä Ukrainan omasta kansallismielisyydestä. Hän viittaa useiden länsimaisten sotilasasiantuntijoiden ennusteisiin ja ennustaa, että länsimaiden hallitusten on pian perusteltava Ukrainan-politiikkansa täydellinen epäonnistuminen.

  Ukrainan kannattajien kasvoilla alkaa olla nähtävissä hikipisarioita. Itse asiassa asiat alkavat nyt olla mielenkiintoisia. Lähikuukausina länsimaisen politiikan keskeinen valhe puhkeaa, sillä Ukraina on tulossa tiensä päähän. Enää ei Kiovan arkkuun upotettavat miljardit dollarit, saatika kasa länsimaisia taistelupanssarivaunuja (jos ne edes saapuvat) tule muuttamaan tapahtumia paljonkaan. Venäjä istuu tukevasti ratin takana ja sillä on käytössään kaikki eskalaatiokeinot, kun taas länsi on taloudellisesti, sotilaallisesti ja ennen kaikkea moraalisesti viimeisten oljenkorsiensa varassa.

  Ainakin neljä alansa tuntevaa länsimaista sotilasasiantuntijaa ovat viime viikkoina olleet erimielisiä valtavirran raportoinnin kanssa ja ennustavat nyt ratkaisevia viikkoja Ukrainan selviytymiselle. Heidän joukossaan on itävaltalainen eversti Markus Reisner, joka on vakaumuksellinen Ukrainan tukija. Eräässä viimeisimmistä analyyseistään Reisner viittaa Venäjän huomattaviin voimavaroihin ja joutuu myöntämään: ”Ukraina voi voittaa useita eriä, mutta tyrmäystä ei ole vielä tapahtunut”. Hänen mukaansa venäläisten puolella on edelleen käytössään vähintään kymmenen miljoonan tykistön kranaatin varastot, ja he tuottavat vuosittain 3,4 miljoonaa uutta kranaattia. ”Joten heillä on mahdollisuus käydä tätä sotaa vielä pidempään”, kun taas Kiovalle [jatkaminen] tekee nyt tiukkaa.

  Erich Vad, entinen prikaatikenraali ja Saksan liittokanslerin Angela Merkelin entinen sotilaspoliittinen neuvonantaja, on vielä selkeämpi. Hän näkee Venäjän ”selvästi etenevän” ja on samaa mieltä Yhdysvaltain esikuntapäällikön(!) Mark Milleyn kanssa siitä, että ”Ukrainan sotilaallinen voitto ei ole nähtävissä”. Vad kertoo olevansa yllättynyt laajasta ”tiedotusvälineiden synkronoinnista, jollaista en ole koskaan kokenut Saksan liittotasavallan aikana. Se on puhdasta mielipiteenmuokkausta.” Tässä voisi toki ihmetellä, että missä arvoisa ex-kenraali on oikein elänyt viime vuosikymmenet.

  Ryhmän neljäs jäsen on Pentagonin entinen neuvonantaja ja entinen yhdysvaltalainen eversti Douglas Macgregor. Useissa viimeaikaisissa haastatteluissa (muun muassa riippumattoman yhdysvaltalaisen Redacted-kanavan haastatteluissa) Macgregor ei käsittele ainoastaan ukrainalaisten suunnattomia tappioita – joissakin tapauksissa jopa 70 prosenttia pataljoonan alkuperäisestä vahvuudesta – vaan myös Ukrainan kotimaan tiedustelupalvelun SBU:n hillittömiä sortotoimia omaa väestöään kohtaan; varma merkki siitä, että loppu on lähellä. Jos Kiovan johto ei suostu pian neuvotteluihin, Ukrainasta ei jää jäljelle kuin Dnepr-joen länsipuolella sijaitseva tynkävaltio, Macgregor sanoo. Hän ei sulje pois vallankaappauksen mahdollisuutta Kiovan junttaa vastaan, ottaen huomioon hirvittävät tappiot rintamalla – jos näin ei käy, Moskova joutuisi itse viimeistelemään ”työn” ja vaihtamaan Zelenskyin hallinnon. Ukrainan uusi hallitus olisi luultavasti tarpeeksi järkevä aloittaakseen rauhanneuvottelut. Tässä parhaassa skenaariossa Venäjä olisi näin ollen saavuttanut myös sodanaikaisen tavoitteensa Ukrainan ”denatsifikaatiosta”.

  Jopa saksalaisen valtavirtalehti Die Welt joutui hiljattain (31. tammikuuta) myöntämään, että lähitulevaisuudessa Venäjä selviytyy konfliktista voittajana paitsi sotilaallisesti myös poliittisesti: samalla kun Ukraina ei saavuta mitään tavoitteistaan, ei ainakaan Krimin takaisinvaltausta, Venäjä tulee vaatimaan väistämättömän neuvotteluratkaisun yhteydessä että Ukrainan Nato-jäsenyys ”suljetaan pois vaihtoehdoista” – Moskovahan ei vaatinut mitään muuta ennen sodan alkamista lähes vuosi sitten. Sekä: ”tuloksena tulee olemaan Ukrainan amputointi”.

  Voimme odottaa innolla, kuinka länsimaiden hallitukset alkavat pian selittelemään kansalaisilleen Ukrainan politiikkansa täydellistä epäonnistumista. Ukraina ei ole voittanut eikä Venäjä ole ”tuhoutunut”, minkä Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock on virheellisesti väittänyt olevan Saksan hallituksen poliittinen tavoite. Samalla kun Ukrainan loppu häämöttää, länsimaiden hallinnot eivät ole ainoastaan upottaneet valtavia rahasummia Kiovaan, vaan myös myrkyttäneet pysyvästi suhteet Venäjään, tuhonneet oman energiahuoltonsa ja riisuneet onnistuneesti aseista omat asevoimansa. Tämä on todella ennennäkemätön saavutus, jota voi kuvailla vain avoimeksi maanpetokseksi. Se tulee eurooppalaisille kalliiksi. ”Normaaleina” aikoina vastuulliset joutuisivat oikeuden eteen. Näin tuskin tulee käymään. Nykyinen johto – ei vain Saksassa – on joka tapauksessa vaihdettava täysimääräisesti, jos haluamme palata edes puoliksi järkeviin keskusteluväleihin Venäjän kanssa.

  Tuntemamme Ukrainan päivät ovat nyt luetut. Pikemmin ennemmin kuin myöhemmin se todennäköisesti muuttuu huomattavasti pienentyneenä tynkävaltiona merkityksettömäksi. Ukrainan tragedia on siinä, että se antoi lännen – ennen kaikkea Washingtonin – käyttää sitä itsetuhoisella tavalla välikappaleena sellaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka eivät ole sen omia. Sanonnasta, jonka mukaan Yhdysvaltojen hallinto taistelee ”viimeiseen ukrainalaiseen asti”, on tullut yleinen ilmaus.

  Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä on Ukrainasta tullut oman nationalisminsa uhri. Neuvostoaikana sitä työnnettiin vain hätäisesti pinnan alle, mutta pian vuoden 1991 jälkeen amerikkalaiset säätiöt lietsoivat sitä voimakkaasti, ja se oli alusta alkaen venäläisvastainen. Nykyään Ukraina on kansallisen vihan kuluttama valevaltio, joka ei ole enää nykyisessä muodossaan elinkelpoinen. Jos halutaan soveltaa historiallista perspektiiviä, mieleen tulevat yhtäläisyydet Tšekkoslovakian ja Puolan kanssa ennen toista maailmansotaa. Molemmat maat osoittautuivat kyvyttömiksi tulemaan toimeen etnisten vähemmistöjensä kanssa järkevällä tavalla kansallismielisyytensä ja länsivaltojen kiihotuksen seurauksena. Kiova niittää tällä hetkellä nationalistisen politiikan seurauksia, joita voidaan verrata Tšekkoslovakiaan vuonna 1938 ja Puolaan vuonna 1939.

  Puolan osalta olisi erityisen katkeraa historian ironiaa, jos se saisi Ukrainan ratkaisun yhteydessä takaisin entiset itäiset alueensa Galitsiassa. Valmistelut tätä varten ovat olleet täydessä vauhdissa jo kuukausia – mielenkiintoista kyllä, täydessä yhteisymmärryksessä Kiovan kokaiinin huuruisen hallinnon kanssa. Tämä on todennettavissa ilman suurempia ponnisteluja. Ei voida myöskään sulkea pois sitä, että Moskova on jo antanut tälle hiljaisen hyväksynnän kulissien takana. Kremlille saattaisi sopia ajatus seurata naureskellen sivusta, kun puolalaiset ja ukrainalaiset nationalistit puskevat tulevaisuudessa päitään toisiinsa. Nimittäin vuosien 1943-44 Volhynian verilöylyjä, jolloin ukrainalaiset tappoivat jopa 300 000 puolalaista talonpoikaa saksalaisten linjojen takana, ei ole unohdettu. Siinäpä vasta saavutus lännelle ja kohta EU:lla olisi taas yksi konflikti käsissään, johon se voisi tulevaisuudessa upottaa miljardejaan.

  Venäjä on tarjonnut suomalaisille päättäjille useita vaihtoehtoja, neuvotteluita ja mahdollisuuksia välttää edessä oleva väistämätön sota Venäjää vastaan. Suomalaiset päättäjät ovat kieltäytyneet kaikista neuvotteluista. Siksi Venäjällä ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin eliminoida suomalaisten päättäjien uhka ja Suomen uhka. Hyvin pian alkava sota Suomen ja Venäjän välillä tulee yllättämään kaikki, kun Venäjä joutuu yllättäen hyökkäämään Suomeen. Mitään keinoja ei ole enää välttää tulevaa sotaa, koska suomalaiset päättäjät ovat kieltäytyneet kaikista toimista, joilla sota voitaisiin välttää. Sota on väistämätön ja millään sitä ei pystytä enää estämään. Sota tulee olemaan hyvin tuhoisa Suomelle ja Suomi tulee häviämään sen sodan. Niille suomalaisille, jotka eivät halua kuolla Sauli Niinistön, Sanna Marinin tai Naton puolesta tai taistella varmaa tappiota vastaan. On olemassa vaihtoehtoja kieltäytyä taistelemasta, muuttaa pois Suomesta tai erota armeijasta. https://eroa-armeijasta.fi/

  Plusääni(15)Miinusääni(3)
  1. Ukraina on varoittava esimerkki valtiosta, jossa poliittinen johto on oman ulkomaita tuetun ideologiansa sokaisema. Tietenkin voidaan kysyä, onko Ukrainan kansa poikkeuksellisen suojatonta poliittista sortoa vastaan, koska antaa tapattaa itseään turhassa ja keinotekoisessa sodassa, joka olisi neuvotteluin voitu välttää. Toisaalta kansalle on siellä ja kaikialla lännessä valehdeltu mm. NATO:n mahdollisuuksista tai halukkuudesta käydä täysimittaista sotaa Venäjää vastaan. Poliittinen ja talouseliitti lännessä on luottanut suuresti rajujen taloussanktioiden voimaan eikä sotilaallista Venäjän lyömistä ole oikeasti vakavasti valmisteltu. Suomessakin on menty tähän ansaan ja on alettu huudella Venäjälle NATO:n kuviteltujen hartioiden takaa.

   Suomen kansalla ei kuitenkaan ole mitään syytä inhota Venäjän kansaa. Positiivisen kanssakäymisen mahdollisuudet ovat sen sijaan rajattomat. Poliittinen johtokaan Venäjällä ei ole osoittanut aggressiota tai edes epäystävällisyyttä Suomea kohtaan. Suomi ei ole halunnut ymmärtää Venäjän federaation huolia omasta turvallisuudestaan ja on jopa avoimesti ilmaissut halukkuutensa kaataa Putinin hallinto, jonka venäläisten enemmistö kokee itselleen myönteiseksi. Tästä hölmöilystään Suomi saa maksaa hinnan.

   Plusääni(10)Miinusääni(1)
 9. Miten juutalaismafian Wef world economic forum hallitsee maailmaa ja Suomea. Juutalainen klaus schwab ja juutalainen näyttelijä Volodymyr Zelenskyi. Ei ole yllättävää, että Zelenskyi tapattaa kaikki ukrainalaiset, koska se oli George sidoksen suunnitelma jo 1990 luvulla.

  https://mvlehti.net/2023/01/25/george-sorosin-1990-luvulla-kaavoittama-nykyinen-sota-ukrainassa-lansi-lahetti-ukrainalaiset-kuolemaan-turvatessaan-yliherruutensa/

  Miten juutalaismafia hyötyy sodista ja tarvitsee lisää sotia, jotta se voi hallita koko maailmaa. Miten juutalaismafia vie Suomen sotaan. Katso video

  Plusääni(14)Miinusääni(2)
 10. Ukrainan hyökkäyssodansodan 390.s päivä.

  Ukrainan laiton hyökkäyssota alkoi 17.2.2022 -.

  `Putin kuiskaajaksi` tituleerattu Sauli Niinistö ,,,

  ,,, on lyönyt `nyrkkiä pöytään`!
  https://images.almatalent.fi/cx0,cy199,cw2121,ch1193,696x/https://assets.almatalent.fi/image/eedd13f5-e5b8-367d-a79c-d41fdd28477d

  `Mutta jos näin käy (Suomi liittyy ensin), niin Ruotsi olisi myös turvallisemmassa asemassa, kun Suomi on Nato-jäsen kuin jos Suomi olisi Naton ulkopuolella`, Kristersson sanoo.
  Ruotsin pääministeri varoittaa nyt: Suomi voi mennä Natoon ensin – `Todennäköisyys on kasvanut`.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/ruotsin-p%C3%A4%C3%A4ministeri-varoittaa-nyt-suomi-voi-menn%C3%A4-natoon-ensin-todenn%C3%A4k%C3%B6isyys-on-kasvanut/ar-AA18BI8E?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=6477d05a354b44d88e5fdd5f43a336ca&ei=9

  Ruotsi (ja Norja ja Tanska) on nyt saavuttanut – ainakin omasta mielestään tavoitteensa – Suomesta tehdään sille käytännöllinen puskurivyöhye. Mutta Suomi tulee saamaan kaiken muun haitan lisäksi noin 30 miljoonaa uutta vihamiestä – kurdit.

  Kurdit.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kurdit

  Suomen johtavat poliitikot eivät näytä ottavan opikseen siitä mitä Ukrainassa on tapahtunut ennen kuin se osuu omalle kohdalle jolloin kaikki on jo liian myöhäistä.

  Mutta kaiketi he ottavat opikseen vaikkapa vain toisena varoittavana merkkinä sen mitä parhaillaan tapahtuu Georgiassa jossa Yhdysvallat pyrkii orkestroimaan samanlaisen sotilasvallankaappauksen kuin Ukrainan Maidanissa 2014.

  Länsiliiton (Yhdysvallat > Nato) pyrkimys on Venäjän piirittäminen ja sen pilkkominen osiin. Tämän takia Yhdysvaltojen tarkoituksena on avata Suomesta toinen sotarintama Venäjää vastaan. Mutta ehtiikö Georgia sittenkin ensin? Jääkö Suomi pronssille – aika (joskin lyhyt) sen näyttää!

  Suomen johtavilla poliitikoilla on kova kyty saattaa Suomi Naton täysjäseneksi. Maailmalla onkin sanottu Suomen ja Ruotsin olevan luonteeltaan enemmän Nato-jäseniä kuin varsinaiset Nato-jäsenmaat itse ovat. Näin se onkin nähtävä; kokelaan osaan kuuluu näytön paikka kelpuuttaa itsensä (`ilman ehtoja` ja `varauksetta`) ja näin miellyttää isäntäänsä.

  Suomalaisten poliitikkojen Nato-jäsenhakemus prosessin ja eritoten siitä johtuvan `harmaalla alueella` olemisen aikana terävöityy kuva `suomettuneesta` Suomesta joka menee nyt jopa ns. Tukholma-oireyhtymän tasolle.

  `Järkyttävä itsetunnon puute` on johtanut piehtarointiin ja rähmällään oloon tällä kertaa Länsiliiton (Yhdysvallat > Nato) suuntaan ikään kuin nöyristely olisi itsetarkoitus. On haastavaa edes arvailla mistä johtuu suomalaisten poliitikkojen koiramainen uskollisuus ja kiintymys viholliseensa Natoon jonka pyrkimys on suorittaa hallittu sotilasvallankaappaus Suomessa ja tuhota tämä maa.

  Tukholma-syndrooma on psykologinen tila jossa panttivangeille tai muulla tavoin vastoin tahtoaan kaapatuille henkilöille kehittyy myötämielinen suhtautuminen kaappaajiinsa. Syndrooman vaikutuksesta kaapatut saattavat puolustaa kaappaajiaan tai auttaa näitä sekä antaa jälkeenpäin näistä myötämielisiä todistuksia.
  Tukholma-syndrooma.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Tukholma-syndrooma

  Kiovan sotarikoksiin erikoistuneen laittoman natsihallinnon aloittama hyökkäyssota venäläis- ja ukrainalaistaustaisia kansalaisiaan kohtaan Ukrainassa ja sittemmin Venäjän federaation puolelle on saanut yhä oudompia tulkintoja jotka eivät vastaa tosiasioita.

  Suomessa Ukrainan sodan alkutilanne on uudelleen kirjoitettu vastaamaan Länsiliiton (Washingtonin) tulkintaa Ukrainan sodan tapahtumista jotka ovat kaukana totuudesta!

  Esimerkiksi Mediapoolin, UPIn ja EHTOn ja muiden suomalaisten Think Tank-tyyppisten ajatushautomoiden sotapropagandakoneisto on pitänytynyt täysin Länsiliiton (Yhdysvaltain > Naton > EUn) tulkintaan Ukrainan sodan tapahtumista. Suomessa vaikuttavat keskeisimmät tilattujen mielipiteitten instituutit seuraavassa (1. – 3.).

  1.) Mediapooli.
  https://www.mediapooli.fi/
  2.) Ulkopoliittinen instituutti.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ulkopoliittinen_instituutti
  3.) Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_hybridiuhkien_torjunnan_osaamiskeskus#:~:text=Euroopan%20hybridiuhkien%20torjunnan%20osaamiskeskus%20%28lyh.%20hybridiosaamiskeskus%20tai%20hybridikeskus%3B,vahvistaa%20kokonaisturvallisuusajattelua%20kansallisesti%2C%20Euroopan%20unionissa%20ja%20kansainv%C3%A4lisess%C3%A4%20yhteisty%C3%B6ss%C3%A4.

  Suomen mediakentän tilasta ei voida enää sanoa `Wag the Dog` jossa `häntä koiraa heiluttaa` (eli poliittista tahtoa) koska joku ulkopuolinen taho `koko piskiä heiluttaa`. Suomen mediasektori ja suomalaiset johtavat poliitikot ovat munaskuitaan myöden mukana Länsiliiton (Washingtonin) sotapropagandassa.

  Suomessa ns. `itsenäiset ja riippumattomat` medialähteet joutuvat tilaamaan puheenvuoronsa Suomen ulkopuolisilta mediavaikuttajilta. Tämä jos mikä on keskitetysti johdetun autoratiivisen maan tunnuskuva.

  Villissä Lännessä `pianonsoittaja` ammuttiin yleensä viimeisenä mutta Villissä Idässä – Suomessa joka ei kuulu länsimaihin – `pianonsoittaja` ammutaan ensimmäisenä koska hänen sanomansa ei noudata Länsiliiton (Yhdysvaltain) sotapropagandaan perustuvaa virallista narratiivia.

  Pianovirtuoosi Alexandra Dovgan (Venäjä).

  Vanhassa maailmassa tunnettiin taitavia `runoseppiä` joilla on hallussaan `kerkeän kirjurin kynä`. Heidän osaamisalaansa kuuluu `takoa` sanoista lauseita – ja juuri he tulevat varoittamaan suomalaisia tulevasta katastrofista joka Suomea kohtaa. He ovat edellisen vertauksen `pianonsoittajia` joilla on faktoihin perustuva tosiasiallinen tieto meneillään olevista tapahtumista.

  Ennekoin että nämä toimijat jotka irtautuvat esimerkiksi median piiristä vapautuvat (eläköityvät) ohjatun median pakkopaidoistaan tai heidät vapautetaan (erotetaan) niistä. Silloin tulemme kuulemaan jotakin mitä meille ei ole kerrottu. Sisäpiiripaljastukset ne ovat olleet ennenkin paljastusten aatelia.

  Whistleblower.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Whistleblower#:~:text=A%20whistleblower%20%28also%20written%20as%20whistle-blower%20or%20whistle,is%20deemed%20illegal%2C%20immoral%2C%20illicit%2C%20unsafe%20or%20fraudulent.

  Pianovirtuoosi Lang Lang (Kiina).

  Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin on kiteyttänyt puheissaan toistuvasti Venäjän sotilasoperaation välttämättömyyden Ukrainan hallinnon aiheuttaman hyökkäyssodan takia mm. seuraavilla sanoilla:

  `Tämän operaation tarkoituksena on suojella ihmisiä jotka ovat jo kahdeksan vuoden ajan kohdanneet Kiovan hallinnon harjoittamaa nöyryytystä ja kansanmurhaa. Tätä varten pyrimme demilitarisoimaan ja denazisoimaan Ukrainan sekä saattamaan oikeuden eteen ne, jotka tekivät lukuisia verisiä rikoksia siviilejä vastaan – myös Venäjän federaation kansalaisia vastaan, hän sanoi ja tuomitsi äärioikeistolaiset nationalistit ja uusnatsit Ukrainassa`.

  Assosiaaliseen psyko- ja sosiopatiaan syntymästään asti kultissaan marinoitu ukrainalainen siionistiyhteisö reagoi välittömästi ja kollektiivisesti Vladimir Putinin mainitsemaan `käsitteeseen` – denatsifikaatio (natsismin kitkeminen). Heidän mielestään Ukrainassa ei voi olla natseja koska `juutalainen` Volodimir Zelenskyi.

  Kiovan `juutalaisyhteisön` logiikalla myöskään kolmannessa valtakunnassa ei olisi voinut olla natseja koska (todistetusti) `juutalaistaustainen` Aadolf Hitler. Puolustuksena Volodomirille ja Aadolfille on toki todettava että eiväthän kaikki voida olla täydellisiä.

  Seuraava Timeline (1. – 5.) perustuu erinomaisesti dokumentoituihin lähteisiin jotka voidaan löytää esimerkiksi YLEn arkistoista:

  Timeline:

  1.) 1990-luvun alussa Länsimaat antoivat presidentti Michael Gorbatsoville takuut siitä ettei Nato laajenisi itään.
  2.) Vuonna 2014 Kiovan Maidanin aukiolla tapahtunut verilöyly oli Yhdysvaltain asettaman vallankaappaushallituksen orkestroima.
  3.) 2014 – 2022 Kiovan hallinto kävi sotaa Itä-Ukrainan asukkaitaan vastaan jolloin – noin kahdeksan vuoden aikana – Kiovan hallinto syyllistyi kansanmurhan toteuttamiseen – jossa kuoli noin 14 000 venäläis- ja ukrainalaistaustaista siviiliä ja sotilasta.
  4.) 17.2.2022 Kiovan hallinnon asettamat ja Länsiliiton (Yhdysvaltain) varustamat ja kouluttamat ukrainalaiset joukot aloittivat hyökkäyssodan Itä-Ukrainan kansalaisia vastaan.
  5.) 24.2.2022 Venäjä vastasi Kiovan hallinnon siviileihin kohdistamaan hyökkäyssotaan sotilaallisella operaatiolla (rauhanturvaoperaatiolla). Muussa tapauksessa Kiovan hallinnon suorittama edellinen kansanmurha (2014 – 2022) olisi ollut seuraavan kansanmurhan (alkoi 17.2.2022-) jatkumo ja saanut aikaan kauheat mittasuhteet.

  Kaikki mitä te mediaväki olette lisänneet, poistaneet, jättäneet kertomatta tai vääntäneet kieroon – niin kuin te olette jo tehneetkin – edellä kerrottuun kronologiaan ja vastaan sanomattomasti dokumentoituihin faktoihin nähden – kuulutte seuraavaan valehtelijoiden klubiin:

  `Te olette isästä perkeleestä,
  ja isänne himoja te tahdotte noudattaa.
  Hän on ollut murhaaja alusta asti,
  ja totuudessa hän ei pysy,
  koska hänessä ei totuutta ole.
  Kun hän puhuu valhetta,
  niin hän puhuu omaansa,
  sillä hän on valhettelija ja sen isä` (Joh 8:44).

  Käsittääkseni medialla on tiedotusvastuu mutta sen kaltaisella sotapropagandalla mitä mediaväki on ulostanut tulee olemaan kammottavat seuraukset esimerkiksi Suomen kansalaisille joilta on pimitetty tosiasiallinen tieto jo vuosikausia. Suomen kansalaiset tulevat kohtaamaan tulevan onnettomuutensa täysin valmistautumattomina koska media on laiminlyönyt tehtävänsä.

  Salaliittoteoriaa mediatalojen tilasta vai salaliittofaktaa? Media-alan keskittyminen `vain sallittuihin uutisiin` on saamassa uusia muotoja jolloin taustalla vaikuttavat hallitusten rahoittamat ajatushautomot (Think Tank).

  Global Disinformation Index (GDI), ulkomainen ajatushautomo, jonka pääkonttori sijaitsee Yhdistyneessä kuningaskunnassa, julkaisi arvion amerikkalaisesta verkkomediasta, jonka tarkoituksena on lisätä konservatiiviset tiedotusvälineet mustalle listalle ja tukahduttaa niiden mainostulot.

  Tiedot säilytetään siinä, mitä GDI kutsuu `dynaamiseksi poissulkemis luetteloksi` (Dynamic Exclusion List).

  GDI:n raportissa amerikkalaisesta verkkomediamaisemasta tarkasteltiin 69 uutiskanavaa ja lueteltiin kymmenen myyntipistettä, joiden se havaitsi olevan suurimmassa vaarassa levittää disinformaatiota, ja kymmenen myyntipistettä, jotka levittävät vähiten todennäköisesti disinformaatiota.

  GDI arvioi konservatiivisten sivustojen olevan suurin riski levittää disinformaatiota ja liberaalit verkkosivustot luotetuimmiksi.

  Examiner julkaisi lehden ensimmäisen paljastuksen Global Disinformation Indexistä (GDI), brittiläisestä ryhmästä, joka kokoaa salaisia luetteloita uutisorganisaatioista, joita indeksi kannustaa suuryrityksiä boikotoimaan.
  The Biden Administration Is Colluding With Corporate Censors To Blacklist Dissidents.
  https://thefederalist.com/2023/02/10/the-biden-administration-is-colluding-with-corporate-censors-to-blacklist-dissidents/

  Ad Network Owned by Microsoft Is Using Foreign Disinformation ‘Experts’ to Blacklist Conservative Media Companies.
  https://www.breitbart.com/politics/2023/02/10/ad-network-owned-microsoft-using-foreign-disinformation-experts-blacklist-conservative-media-companies/

  `Tämä on totuuden hetki kaikille suomalaisille, koska tämä tapahtuu vain kolme viikkoa ennen eduskuntavaaleja. Tämä on erittäin voimakas signaali – ei vain maailmalle, vaan myös Suomen väestölle (Janus Putkonen)`. Mistä mahtaa olla kysymys? (1. – 2.).

  1.) Sauli Niinistön ritarikunnalla natsi-tausta.
  https://mvlehti.net/2016/06/19/sauli-niiniston-ritarikunnalla-natsi-tausta/#:~:text=Presidentti%20Sauli%20Niinist%C3%B6%20kuuluu%20ritarikuntaan%2C%20jonka%20Suomen-osaston%20perustaja,2011.%20Niinist%C3%B6%20kiist%C3%A4%C3%A4%20tienneens%C3%A4%20ritarikunnan%20natsimenneisyydest%C3%A4%20hyv%C3%A4ksyess%C3%A4%C3%A4n%20kutsun
  Niinistö kiistää tienneensä ritarikunnan natsimenneisyydestä hyväksyessään kutsun.
  https://static.mvlehti.net/uploads/2016/06/judest%C3%B6%C3%B6.jpg

  2.) `Natsien hautajaisiin osallistuvat ovat natseja` – Janus Putkonen kommentoi pääministeri Sanna Marinin skandaalia RT-uutisille.
  https://mvlehti.net/2023/03/14/natsien-hautajaisiin-osallistuvat-ovat-natseja-janus-putkonen-kommentoi-paaministeri-sanna-marinin-skandaalia-rt-uutisille/

  Sanna Marinilta hyvin lyhyellä aikavälillä Juhlintaskandaali, Kiovan salainen matka, natsihautajaiset, lupaukset Hornet-hävittäjistä natsiarmeijalle ,,, mitä seuraavaksi?

  Sauli Niinistö on väittänyt toistuvasti alkaen uudenvuoden puheestaan että Venäjä on pyrkinyt tekemään Suomesta federaationsa /etupiirin/. Ja kertomansa mukaan tämä havainto olisi ollut Niinistön konklaaville laukaisevana tekijänä Suomen Nato-jäsenyyden hakemisprosessin käynnistämiselle.

  Tasavallan presidentti: Etupiirit eivät kuulu 2020-luvulle.
  https://www.verkkouutiset.fi/a/tasavallan-presidentti-etupiirit-eivat-kuulu-2020-luvulle/#31b24fc8

  Sauli Niinistön oletus Venäjää kohtaan juontunee WWIIn aikaiseen aiheettomaan pelkoon Molotov–Ribbentrop-sopimuksen sisällöstä ja sen uusiutumisesta aikanamme jonka salaisessa lisäpöytäkirjassa sovittiin etupiirijaosta jolloin Suomi, Baltian maat, Puola ja Romania kuuluisivat Neuvostoliiton etupiiriin.
  Molotov–Ribbentrop-sopimus.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Molotov%E2%80%93Ribbentrop-sopimus

  On outoa että Sauli Niinistö väittää kuinka Venäjä olisi tavoitellut Suomea etupiiriinsä. Lyhyt selvitys esimerkiksi edellä mainituista maista kuten Baltian maiden, Puolan ja Romanian kohdalla osoittavat että ne kaikki kuuluvat Nato-valtioina tiukasti eteen työnnettyyn väkivaltaiseen sotakoneistoon ns. Naton `keihään kärkeen` – Yhdysvaltojen etupiiriin.
  Nato.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Nato

  Etupiiriajattelua ei ole esiintynyt Suomi/Venäjä suhteissa 2020-luvulla koska keskinäinen vuoropuhelu sitoutuu Suomen/Venäjän keskeiseen Kumppanuussopimukseen vuodelta 1992 ja se on riittävä rauhan- ja turvallisuudentae molemmille valtioille. Lisäksi ko. sopimus kunnioittaa kummankin maan suvereniteettia (jäljempänä sopimus – Finflex).

  Mikäli mainitusta kahdenkeskeisestä sopimuksesta (1992) olisi pidetty kiinni niin Suomen talous, energianhuolto, kauppa jne. olisivat pysäyttäneet hälyttävän valtion velkakehityksen ja Suomesta olisi tullut vauras rauhanvaltakunta. Mutta nyt Suomea ollaan saattamassa veikkaamaan väärää hevosta – Natoa – jolloin seuraukset ovat varmat.

  Sauli Niinistö esiintyy jonkinlaisena Nato-veturina Suomessa ja johdattelee Suomen Länsiliiton (Yhdysvaltojen > Britannian > muiden Nato-valtioiden) etupiirin keinoja kaihtamatta – vastoin kaiken kansan tahtoa.

  Miksi sitten Suomen Nato-jäsenyys hakemusmenettelyä ei ole tutkittu Suomen perustuslakituomioistuimessa? Yksinkertaisesti siitä syystä koska Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta!

  Ja koska Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta niin tämän kaltaiset valtiosopimukset kuten Nato-jäseneksi hakeminen tehdään Suomessa jälleen kerran laittomasti (ilman kansan hyväksyntää).

  Suomi ei ole noudattanut EUn velvoittamaa oikeusvaltioperiaatetta eilen (aikaisemmat valtiotason sopimukset) niin miksi se noudattaisi sitä Nato-jäsenyys hakemuksessa tänäänkään. `Sama pää kesät talvet`!

  Mutta ,,, mutta ,,, sopimusjärjestö Nato ei voi omien sääntöjensä mukaan hyväksyä jäsenikseen hakijamaita joilla on YHÄ VOIMASSA OLEVIA valtiosopimuksia joiden sisältömuoto estää hakijamaan Natoon liittymisen!

  Mikäli Nato-prosessi etenee tästäkin niin viimekädessä tähän epäkohtaan voi sekä Suomi (jotkut tahot) että Venäjä reklamoida sopimusrikkomus protestin Nato-sopimusjärjestölle!

  Naton 8 artikla kuuluu seuraavasti:
  `Kumpikin osapuoli julistaa, että mikään sen ja muiden osapuolten tai kolmannen valtion välillä tällä hetkellä voimassa olevista kansainvälisistä sitoumuksista ei ole ristiriidassa tämän sopimuksen määräysten kanssa, ja sitoutuu olemaan tekemättä mitään kansainvälistä sitoumusta, joka on ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa (8 artikla).

  Pohjois-Atlantin sopimus johon sisältyy 14 artiklaa tästä:
  The North Atlantic Treaty.
  https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm

  Vuoden 1992 Venäjän ja Suomen sopimus estää Suomea liittymisen Natoon koska silloin Suomesta tulisi Nato-maa jonka uhkakuva ja vihollinen olisi nykyinen Venäjän federaatio. Kaiketi aiotte puolustautua tosiasioista julkistamalla jotakin sellaista kuin että mehän varustaudumme vain puolustukseen. Sotaan teitä viedään.

  Joku voi todellakin väittää että Suomi ei aseta uhkaa Venäjälle. Mutta Naton virallisen ilmoituksen mukaan entinen Neuvostoliitto ja nykyinen Venäjä ovat uhka Natolle. Miksi sitten Suomi hakee Naton jäsenyyttä? Koska Suomen päättäjät sanovat hakevansa turvaa Nato-jäsenyydestä nykyistä Venäjän uhkaa vastaan? `Pollo hoi` ,,, missä on teidän logiikkanne?

  Suomi ei todellakaan aseta Venäjälle pelkkää uhkaa – ei – vaan Suomi asettaa Venäjälle eksistentiaalisen uhan kulkemalla kylkimyyryä Länsiliiton (Yhdysvallat > Nato) kanssa. Tämä on vakava asia koska Venäjä on velvoitettu vastaamaan Suomen taholta asetettuun haasteeseen.

  Vuoden 1992 `Asetus Venäjän federaation kanssa suhteiden perusteista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta` estää Suomen Natoon liittymisen. Se estää Suomen Natoon liittymisen sen takia koska ed. mainittu sopimus on YHÄ VOIMASSA – lisäksi edellä mainittu Naton 8. artikla (ellei sitä ole tunti sitten poistettu) tukee Suomen liittoutumattomuutta.

  `Tasavallan presidentti Niinistö kertoi Yhdysvaltain-vierailunsa yhteydessä, että hän on kolmesti reagoinut hyvin voimakkaasti Venäjän toimiin Suomea kohtaan`. (Mitähän `toimia` hän mahtaa tarkoittaa kun niistä ei tiedetä edes itärajan tällä tai sillä puolella).

  Sauli Niinistö paljastaa lyöneensä nyrkkiä pöytään venäläisille kolme kertaa – Kohteina Putin, Medvedev ja Makarov.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/sauli-niinist%C3%B6-paljastaa-ly%C3%B6neens%C3%A4-nyrkki%C3%A4-p%C3%B6yt%C3%A4%C3%A4n-ven%C3%A4l%C3%A4isille-kolme-kertaa-kohteina-putin-medvedev-ja-makarov/ar-AA18pfE5

  Hän (Niinistö) nosti myös esiin kolme erillistä tapausta jolloin Venäjä on yrittänyt murentaa Suomen loukkaamattomuutta ja joihin hän itse on omien sanojensa mukaan `reagoinut voimakkaasti` eli kuvainnollisesti `lyönyt nyrkkiä pöytään`.

  Venäjän kolmesti esittämään (Putin, Medvedev, Makarov) turvallisuushuoleen kunnioittaa ja noudattaa vuoden 1992 solmittua maiden kahdenkeskeistä kumppanuus-sopimusta tarkoittaisikin Sauli Niinistön mielestä `Suomen loukkaamattomuuden murentamista` (Tä.!?).

  `Silloin Klingspor saapuu, marski, ylpeä kuin kuningas,
  kaks on leukaa, yksi silmä, sydäntä vain puolikas.
  Silloin Klingspor saapuu, ottaa arvollansa komennon,
  antaa käskyjä kuin Klercker, mutta käskee pakohon`
  (J. L. Runeberg: Vänrikki Stoolin tarinat, suom. Paavo Cajander).

  Jos ylipäänsä jossakin olisi pitänyt `lyödä nyrkkiä pöytään` niin se olisi pitänyt tehdä Sauli Niinistön vieraillessa Joe Bidenin adminstiraatissa Washingtonissa koska juuri siellä sijaitsee `sylttytehdas` jossa Suomesta pyritään tekemään Länsiliiton (Washingtonin, Pentagon) etupiiri.

  Huomioitava pykälä 1, artiklat 3, 4 ja 12:
  Asetus Venäjän federaation kanssa suhteiden perusteista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (1992).
  https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1992/19920063

  Vuonna 1992 Venäjän ja Suomen välille solmittu sopimus on EDELLEEN VOIMASSA jo siitäkin syystä että sitä ei ole purettu niin kuin tilanne olisi edellyttänyt – virallisen protokollan mukaisesti – eikä Finlexin sivuilla ole ilmaantunut tietoa siitä että tämä sopimus olisi päättynyt.

  Seuraavalla sivustolla käsitelty aihetta:
  Lähteet:
  Rikkooko Suomi sopimuksia liittyessään Natoon? – Onko Nato rikkonut sopimuksensa ja lupauksensa Neuvostoliitolle?
  http://www.kotipetripaavola.com/rikkookosuomisopimuksialiittyessaannatoon.html

  Suomen tie tulee olemaan Ukrainan tie mikäli valtiovallan johtavat poliitikot saavat ajettua Nato-prosessin haluamallaan tavalla. Ja vaikka eivät saisikaan niin lopputulema on sama koska Suomi on jo tiukasti `varjo-Natossa` eli Naton `eteisessä` useilla kahdenkeskeisillä sopimuksillaan. Nato-asiat on viety liian pitkälle – mutta siitä huolimatta – tämä revohka on vielä mahdollista purkaa!

  Länsiliitto (Yhdysvallat > Britannia > Nato-maat > EU) raunioitti kirjaimellisesti 17.2.2022- aloittamallaan Ukrainan (valtakirja) hyökkäyssodalla Ukrainan ja ajoi sen siviiliväestön `mieron tielle`. Tämä sota soditaan vaikka `viimeiseen ukrainalaiseen sotilaaseen` – eikä koomikko V. Zelenskyillä ole mitään sitä vastaan!

  Länsiliiton rauhantahdosta ei ole ollut tietoakaan – vain sotarumpujen pärinä kuuluu taukoamatta ja esimerkiksi Kiinan sovintoehdotus ammuttiin taivaalta alas kuin `Pekingin ankka`. Aivan samalla kaavalla kuin Ukrainassa tulevat kulkemaan Suomen kohtalot jolloin jälki tulee olemaan hiuksia nostattavaa.
  https://www.witf.io/wp-content/uploads/2022/04/Borodyanka-Ukraine-5-1644×1080.jpg

  `Sic semper tyrannis` (Sorrettu kansa aina lopulta surmaa tai syrjäyttää tyrannin).
  Tyrannin muotokuva: Minäkö muka – itse viattomuus?
  https://i.media.fi/incoming/u1haao/7510171.jpg/alternates/FREE_1440/7510171.jpg

  On arvioitu aivan oikein kuinka Ukrainan talous olisi romahtanut jo vuosia sitten ellei Länsiliitto (Yhdysvaltojen painostuksesta) tukipaketteineen olisi tullut väliin ja onnistunut pitämään Ukrainan sotataloutta yllä.

  Ainakin Kiovan hallinnon murhakoneistot (Azov yms.) elävät ja voivat erinomaisesti – toistaiseksi – kunnes V. Zelenskyi tapattaa heidätkin. Eihän nyt `Khazarkstanissa` natseilla ole muuta käyttöarvoa kuin `kätilöidä toinen Israel` (Bibi Netanjahun utopia) – ja päättää lopuksi päivänsä `hyvän asian puolesta` – olemalla tykinrehuna.

  `Oli meitä poikia raitilla kuus ja tytöistä me viis ,,, `. Miltähän klubilta nämä pukufetissiä potevat natsinuorukaiset oikein tulevat?
  https://pbs.twimg.com/media/FMcPjT0XIA4E6gp.jpg

  Nykyinen Ukraina tulee vääjäämättä menettämään kaiken sen mitä sen alueelle on rakennettu viimeisen sadan vuoden aikana.

  Ukraina tulee kutistumaan sekä taloudellisesti että alueellisesti. Erään skenaarion mukaan Ukrainan seitsemän aluetta lännessä liitetään `Suur`-Puolaan jolla on jo `käsi nyrkissä ja nyrkki taskussa` ja kolme aluetta lounaaseen `Suur`-Unkariin sekä loput Romaniaan. Näille tahoille nykyisen Ukrainan alueet aiemmin lähihistoriassa kuuluivatkin.

  `Leijonanosa` vai pitäisikö sanoa `karhunosa` muusta `Ukrainasta` liitetään Venäjään mutta Yhdysvallat jää `soittelemaan lehdellä`. Tässä olivat Länsiliiton (Yhdysvaltojen > Britannian > Naton > EUn > Suomen) lupaukset turvatakuista ja -vakuuksista sekä Nato- että EU-jäsenyydestä Ukrainalle. Ihan pelkkiä teetä ja torvisoittoa, ohiammuttua sorsaa ja hauenpolskeita.
  https://cdni.russiatoday.com/files/2022.07/original/62e183f1203027365e1c01d9.jpg

  Se mitä Ukrainassa tapahtui eilen mikrotasossa vuonna 2014 kun pesunkestävä siionisti Petro Porosenko yritti kaataa Dombassin talouden tulee tapahtumaan tänään alkaen 17.2.2022- Ukrainan hyökkäyssodasta makrotasossa kun tyranni Volodimir Zelenskyi ajaa maan totaaliseen kaaokseen ja hävittää koko Ukrainan.
  https://www.aljazeera.com/wp-content/uploads/2022/03/AP22075582900154.jpg?resize=1170%2C780&quality=80

  Varovaisempienkin arvioiden mukaan Venäjälle turvaan Kiovan hirmuhallintoa ja sen tyrannia Zelenskyitä on paennut jo arviolta noin 5 000 000 (viisi miljoonaa) turvapaikanhakijaa (Ukrainan ja Ukrainan venäläisiä kansalaisia). Tämä totuus pimitetään koska Venäjästä halutaan antaa väärä kuva – joskin lopulta mikään ei pysy salassa.
  https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2022/03/ukraine-russia-war-refugees-invasion-AP_22055292379306.jpg?w=1500

  Esimerkiksi Suomi ja erikseen Länsivaltiot ovat lähettäneet merkittävää materiaaliapua Ukrainaan. Mutta materiaaliapu (tappava ja ei-tappava) on sidottu sodan jatkumiseen ja siten ukrainalaisten ja venäläisten sotilaiden ja siviilien joukkomurhaamiseen – ei rauhan aikaansaamiseen. Länsimainen koalitio (Yhdysvaltojen johdolla) pitää Ukrainassa yllä tyranniaa ja heidän edunvalvonnastaan vastaa tyranni nimeltä V. Zelenskyi.
  https://www.usip.org/sites/default/files/styles/image_with_caption/public/2016-12/UKRAINE_REFUGEES_3.JPG?itok=Q8yN-ayg

  `Voi hullua paimenta, joka lampaat hylkää! Käyköön miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä. Hänen käsivartensa kuivettukoon, ja hänen oikea silmänsä soetkoon` (Sak 11:17).

  Jotakin V. Zelenskyin petomaisuudesta kertoo Kiovan hallinnon ylläpitämä `musta rekisteri` joka on naamioitu CCDn naamiokaapuun. Tätähän esimerkiksi Sanna Marin ei uskoisi koska hän näyttää rakastuneen V. Zelenskyiin – eihän se muuten siellä juoksentelisi noin usein (vieläpä lahjoittelemassa Hornetteja rakkaalleen).

  Disinformaation torjuntakeskus (CCD) on Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston työelin joka on perustettu Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston 11. maaliskuuta 2021 päivätyn päätöksen `Disinformaation torjuntakeskuksen perustamisesta`.
  Center for Countering Disinformation.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Countering_Disinformation

  Virallisen CCD-sivuston eräänä tavoitteena on pitää nimilistoja venäläismielisistä ´propagandisteista` (`i-net terroristeista`) Ukrainassa ja muualla maailmassa. Vetoapua tehtävään antavat esimerkiksi Yhdysvaltain ja EUn eri maiden tiedustelupalvelut. Löydetty `häirikkö` poistetaan sittemmin hitmannien ,,, korjaan ,,, kulmat kurtussa nuhtelemisen (tsot, tsot ,,, ei saa olla tuhma) keinoilla.

  Länsiliiton (Yhdysvallat > Britannia > muut Nato-maat > Suomi) aiheuttama Ukrainan tuhonta yhdessä V. Zelenskyin rauhaan taipumattoman Kiovan sotakabinetin kanssa on laajuudeltaan ja intensioltaan aivan ainutkertaista? Joku onkin sanonut että `Aseet on rasvattu` ja `kyllä näillä aseilla jälkeä tulee`! – niinhän tuo näyttää tulevankin!
  https://media.newyorker.com/photos/624726905cffd688e18e99e3/16:9/w_1280,c_limit/BWW-Ukraine-Hawks.jpg

  Viha V. Zelenskyä kohtaan ukrainalaisten keskuudessa on saavuttanut äärimmäiset mittasuhteet. Hänet pitäisi saattaa mitä pikimmin kansainväliseen rikostuomioistuimeen niistä lukuisista sota- ja siviilirikoksista, ihmis- ja mustanpörssinkaupasta yms. pahuudesta joihin hän on syyllistynyt lähipiireineen Ukrainan 17.2.2022- aloittaman hyökkäyssodan alusta lähtien sekä ukrainalaisia siviilejä ja sotilaita että venäläisiä siviilejä ja sotilaita kohtaan. Unohtaa ei sovi myöskään Kiovan hallinnon suorittamaa kansanmurhaa 2014 – 2022 aikana jossa menehtyi noin 14 000 ihmistä.

  (Huom! – osa seuraavista kuvista on Kiovan hallinnon feikkaamia propagandakuvia ukrainalaisista siviileistä jotka ovat `kuolleet` ja/tai `haavoittuneet` (esim. muistaakseni tuo ensimmäinen linkki) jo moneen kertaan – mutta hyviä näyttelijöitä ja lavastajia ovat niin kuin esikuvansa muuan V. Zelenskyikin).
  https://www.thetimes.co.uk/imageserver/image/%2Fmethode%2Ftimes%2Fprod%2Fweb%2Fbin%2F0b66522e-9558-11ec-9aec-82f0032d4cd3.jpg?crop=861%2C1076%2C377%2C0
  Tässä samainen henkilö on seuraavassa linkissä eri tavalla teipattu kuin edellisessä linkissä. Tienaahan sitä pikkurahaa noinkin. Lavastettuja kuvia on paljonkin.
  https://www.japantimes.co.jp/wp-content/uploads/2023/02/np_file_210372-1.jpeg
  Ikävä kyllä esimerkiksi Suomen rauhaan taipumaton hallitus aseapuineen on osoittautunut liian monelle kuolemaksi.
  https://d2v9ipibika81v.cloudfront.net/uploads/sites/37/AP22194581755905.jpg
  https://www.bostonglobe.com/resizer/QUwd3NBslPl2lFMEQnHC1wxwc5o=/arc-anglerfish-arc2-prod-bostonglobe/public/XS3HZWLJK3IAY3LDFUPCOFGWRA.jpg

  V. Zelenskyin kuvaaminen maailman medioissa kansaansa puolustavaksi sankariksi on huijaustarina vailla vertaa. Se on suuri loukkaus ukrainalaisia kohtaan. Hävyttömyydessään se on ennenkuulumatonta ja -näkemätöntä mutta eipä tällä mitään häpyä olekaan.
  Tunnettu suomalaistaiteilija teki upean eleen Ukrainan uuden sankarin kunniaksi. (hyi helvetti – onpa imelää!)
  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/d7dc288e-43e7-47b7-978c-1fb500cd3df6
  https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjQwZjA3MzMtOTRhOS00MGU5LTgxYTYtMGU5NWJiZjBmZjUyXkEyXkFqcGdeQXVyNjc1OTk4NjA@._V1_.jpg

  V. Zelenskyi oligarggeineen, lähipiireineen ja kabinetteineen jotka koostuvat yllättävän monesta talmudistista ovat osoittautuneet Ukrainan kansakunnan brutaaliksi ryöstäjäksi ja raiskaajiksi sekä Ukrainan saattamiseksi Naton tosiasialliseksi tukikohdaksi sodassa Venäjää vastaan.

  Ukrainan tavalliset kansalaiset eivät mahda Lännen koalitiolle mitään – ja se tekee mitä haluaa koska se pystyy siihen.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Location_NATO_Ukraine.svg/1200px-Location_NATO_Ukraine.svg.png

  Ukrainaa on tuhottu systemaattisesti ja perusteellisesti jolloin Ukraina on palautettu vuosisadan takaiselle tasolle ja saatettu Länsiliiton (Yhdysvaltain johdolla; aivan niin kuin Afganistan, Syyria, Irak jne.) orjuuteen riistämällä sen kansakunnalta turvallisuus ja siviilien perustoimeentulo sekä hyödykkeet. Nyt on Georgia targettina!
  https://icg-prod.s3.amazonaws.com/donbas-nobody-report-29sept-18.jpg

  Pelkästään Donbassista ja muualta Ukrainasta Kiovan ja Länsiliiton terroria Venäjälle turvaan hakeutuvien pakolaisten määrä on jo ylittänyt viisi miljoonaa. Varovaisempien YK: n arvioiden mukaan noin 6, 3 miljoonaa Ukrainan kansalaista pakeni maasta muualle Euroopan maihin.
  https://www.usip.org/sites/default/files/styles/image_with_caption/public/2022-06/20220607-ukraine-poland-refugees-1-nyt-ac.jpg?itok=SU3g9o7W

  Erään arvion mukaan Ukrainassa olisi enää parhaimmillaan 25-27 miljoonaa asukasta jolloin lähin vertailukohta väestömäärään saataisiin vertaamalla sitä 1920-luvun Ukrainan väestömäärään. Mutta vuonna 2023- ja siitä eteenpäin ukrainalaisten hivuttaminen tulee jatkumaan entisestään ja pahimmassa tapauksessa maa tyhjenee sen asukkaista vielä tästäkin.

  Mutta kuvat ja tilastot Ukrainan pakolaismääristä valehtelevat enemmän kuin tuhat sanaa. Tämän seikan osoittaa esimerkiksi eri tilastojen erilaiset luvut. Todellisuudessa ukrainalaisten pakolaisten määrä on huomattavasti suurempi kuin virallisesti on esitetty ja heidän ahdinkonsa kasvaa kaiken aikaa.

  Esimerkiksi seuraavassa kuvatuksessa on esitetty käppyröitä joita ei ole päivitetty. Niissä Venäjälle turvaan pakenevien lukumäärä on esitetty noin viisi miljoonaa sielua liian pieneksi. Tämänkaltaisilla kuvaesityksillä on tietty tendenssi koska Venäjästä pyritään antamaan väärä viholliskuva (pakkosiirrot?).
  https://metro.co.uk/wp-content/uploads/2022/03/SEC_92266713.jpg?quality=90&strip=all

  Länsiliitossa (Yhdysvallat + liittolaiset) pyritään murhanhimoisesti masinoimaan aina vain uutta sotatarvike- ja rahallista apua Kiovan laittomalle hallinnolle vietäväksi sotarintamalle tyyliin `sodathan loppuvat sotimalla`. Mutta rauhan sanomaa ei Länsiliitossa tunneta. Ukrainaan olisi saatava mitä pikimmin rauha koska koko Ukrainan kansakunta on nyt veitsen terällä.
  https://wpr-public.s3.amazonaws.com/wprorg/image_from_ios_1.jpg

  Ukrainan työmarkkinat on ajettu alas ja maan talous on siirtynyt verrattain lyhyellä ajalla sotatarviketalouteen. Tuottoisinta on ilmoittautua taistelujoukkoihin jolloin AFU maksaa noin 100 000 grivinaa (2500 euroa) taistelukuntoisille mutta 30 000 grivinaa (770 euroa) niille jotka eivät osallistu suoranaisiin taisteluihin. Monet ansaitsevat elantonsa ryöstelemällä josta luonnollisesti syytetään Venäjää.

  Ukrainan hallitus värvää riveihinsä vapaaehtoisia.
  https://images.ctfassets.net/vqd9tl2q3uk2/6uZEA0dfcpgSrJBuS6ybYj/e55e8cae8ee090468462c48a0579cabe/Ukr_tyt__t_2.jpg
  Mikäli vapaehtoisuutta rintamalle lähtöön ei löydy niin sitten värväyskeinona käytetään `shanghaijaamista` – eli rekrytoidaan pakkokeinoin – varmaan kuolemaan venäläiseen puolustustuleen.
  https://mvlehti.net/2023/02/17/ukrainan-hallitus-terrorisoi-ukrainalaisia-pakotetulla-liikekannallepanolla-videot/

  Ukrainassa on valtiosta riippumaton postitoimisto joka on integroitunut AFUn logistiikkajärjestelmään NovaPostaan. Heidän kuorma-autonsa toimittavat ampumatarvikkeita, ja muita tarvikkeita etulinjaan. Takaisin tullessaan he lastaavat kuorma-autonsa täyteen `laillistettua` ryöstösaalista jotka myydään sitten mustanpörssin markkinoilla.

  Valtiolla on yksinoikeus ryöstelyyn. Monet siviili `ryöstelijät` pahoinpidellään ukrainalaiseen tyyliin joissa sessioissa lynkkaukset ovat johtaneet monen moneen kuolemaan. Vaikea erottaa ketkä näistä `ryöstelijöistä` ovat venäläistaustaisia mutta heitä on paljon ainakin Ukrainan Iso-Vihan 2014 – 2022 aikana.

  Tämänkaltaista (seuraava linkki) vainoa venäläiset kokivat kahdeksan vuotta (2014 – 2022) – ennen Venäjän 24.2.2022- käynnistämää sotilaallista operaatiota vastauksena Kiovan hyökkäyssotaan joka alkoi 17.2.2022-.

  Ison-Vihan aikana 2014 – 2022 uhreja (kuolleita) oli arvoilta noin 14 000. Saa vain arvata kuinka moni vammautui yleisissä pieksäjäisissä – joista V. Zelenskyi oli hyvin `informoitu` (itse asiassa aiheuttaja). Jopa ukrainalaiset mummotkin osallistuvat pahoinpitelytalkoisiin.

  Kun avaat seuraavan linkin sivuja niin valtaosa materiaalista on K-18 – tee se omalla vastuulla koska pieksäjäiset ovat säälimättömiä ja raakoja. Sisältää hyisiä videoklipsejä armoa anelevista kansalaisista jota ei heru.
  https://www.google.fi/search?q=Ukraina+looters&tbm=isch&ved=2ahUKEwjGqKzIu9j9AhVulosKHYJbCG8Q2-cCegQIABAA&oq=Ukraina+looters&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQHjoHCAAQHhDHAzoGCAAQCBAeOgkIABAIEB4QxwM6BQgAEIAEOgYIABAFEB46BwgAEIAEEBM6BggAEB4QEzoICAAQBRAeEBM6CAgAEAgQHhATOgcIABCABBAYUJ8KWLItYNI1aABwAHgAgAE8iAHKBpIBAjE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=x9sOZIapB-6srgSCt6H4Bg&bih=641&biw=1249&hl=fi

  Ukrainasta on siirtynyt evakkoon enimmäkseen naisia ja lapsia jotka eivät uskalla kertoa vastaanottajamaissaan totuutta koska heidän aviomiehensä on Kiovan hallinnon `panttivankeina` rintamalla. Tilanne on samankaltainen kuin Pohjois-Korealaisilla työntekijöillä Länsimaissa.

  Useimmissa kaupungeissa ei ole enää toimivia julkisia laitoksia kuten kouluja ja sairaaloita.

  Tässä palaa yksi lukuisista kouluista.
  https://assets2.cbsnewsstatic.com/hub/i/r/2022/05/09/a7139a2a-0d4e-490f-ad44-eb2101bea979/thumbnail/640×426/c92b3b99caa53c7f6948ee085d7cff99/ukraine-bilohorivka-school.jpg
  Tässä kuvassa yksi monista tuhoutuneista sairaaloista.
  https://static.dw.com/image/61379821_1006.jpg
  Synnytyssairaala raunioina.
  https://media.cnn.com/api/v1/images/stellar/prod/220309145916-17b-mariupol-hospital-bombing-0309.jpg?q=h_1125,w_2000,x_0,y_0/w_1376

  Esimerkiksi Nikolajevissaan, Odessassaan ja Zaporozhyessaan jäävät ovat enimmäkseen vanhuksia tai erittäin köyhiä ihmisiä joilla ei ole rahaa eikä mahdollisuutta asettua toiseen maahan. Syntyvyyden lasku on katastrofaalista ja ensi vuosi on vielä vaikeampi kumulatiivisten vaikutusten vuoksi.

  Miehet ovat rintamalla, muu perhe on evakossa ties missä ja vanhukset hortoilevat sodan jaloissa.
  https://prod-lensculture-photos.s3.amazonaws.com/original/5b8d24c0-0892-4f6c-a926-66fe0f87bd5e.jpg

  Ukrainassa työttömyyden arvioidaan olevan 30 prosenttia työssäkäyvästä väestöstä. Joissakin osissa kaupunkiväestöstä 80 % on menettänyt työpaikkansa. Suurin osa työllisestä väestöstä saa noin 14 000 grivnaa, mikä vastaa 360 euroa. Elintarvikkeiden hinnat ovat kuitenkin nousseet 40–80 prosenttia joten ihmisten selviytyminen on kiikun kaakun.

  Tässä yksi ostoskeskus raunioina.
  https://c8.alamy.com/comp/2J18RN9/kyiv-ukraine-march-23-2022-a-shopping-mall-lies-in-ruins-after-a-missile-strike-of-the-russian-troops-in-the-podilskyi-district-of-kyiv-capital-2J18RN9.jpg

  Lisäksi Ukrainan talous kärsii väestöpaosta ja saman aikaisesta yltyvästä työttömyydestä. Huolimatta valtavista `hopearuiskeista` lännestä, tehtaat sulkeutuvat, mineraalituotanto vähenee ja sadot laskevat. Ukrainasta on tullut muutamassa vuodessa alle kolmannen maailman maihin verrattava maa.

  Tehtaat raunioina.
  https://media.npr.org/assets/img/2022/05/06/ap22125639092648-2f114365ee804c43a748eb519e1e37a7350c047a-s1100-c50.jpg

  Jopa ukrainalaiset oligarkit (no voi voi sentään – siionistiparat) jotka rikastuvat vain vaikeina aikoina menettävät nyt omaisuutensa. Julkinen velka kasvaa (yli 100 miljardia dollaria) kaiken aikaa. Kiova sanoi tuolloin että jos lakot jatkuvat BKT pienenee 50%. Lakot jatkuivat joista koitui noin 100 miljardin dollarin tappiot.

  Jokainen voi vain arvata mihin Ukrainan kansallinen velkakehitys johtaa koska selviytymisen edellytyksiä ei ole. Velka kasvaa ja sen mukana velan korko.

  Ukraine National Debt Clock tästä:
  Ukraine Gdp and National debt.
  https://countrymeters.info/en/Ukraine/economy
  Mikäli edellinen sivu ei aukene syystä tai toisesta niin viimeisin Ukrainan julkinen valtiovelka osoitti vähän yli sataa miljardia. Tämä on vain valtion näkyvä velkaosuus – kokonaisvelka on niin suuri ettei Ukraina siitä selviä.

  `Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat` (Mat 24:28).

  Follow the money! Täytyy todeta kuin `Haluatko miljonääriksi`-tv-sarjan juontaja; Teillä (ukrainalaisilla) oli luonnonrikkauksia ja kaikkea muuta tavaraa ,,, mutta nyt ,,, mutta nyt ,,, teillä ei ole enää mitään. Kaikki mitä teillä oli on nyt kansainvälisen siionistiliikkeen hallussa. Teillä ei ole edes sitä maata jota te ennen tallasitte koska tämä maa (Ukraina) on nyt Kazarkhstania – toinen Israel.

  `Ukrainan presidentin viralliselta verkkosivustolta julkaistun tekstin mukaan Zelenskyi ja Fink olivat `sopineet keskittyvänsä lähitulevaisuudessa kaikkien potentiaalisten sijoittajien ja maamme jälleenrakentamiseen osallistuvien ponnistelujen koordinointiin kanavoimalla investointeja Ukrainan talouden tärkeimmille ja vaikuttavimmille aloille`.

  Zelenskyy, BlackRock CEO Fink agree to coordinate Ukraine investment (tässä vain yksi haaskalinnuista).
  https://www.cnbc.com/2022/12/28/zelenskyy-blackrock-ceo-fink-agree-to-coordinate-ukraine-investment.html

  Teollisuuden kokonaistuotanto Ukrainassa on laskenut noin 50 %a paikoin enemmän ? %a – riippuen teollisuuslaitoksen sijainnista. Etulinjaa lähinnä olevat alueet ovat luonnollisesti romahtaneet. Maissisato on laskenut 30% ja kokonaissato on laskenut 40%.

  Ukrainan talous alkoi romahtaa mutta Länsimaat kuten Nato-maat onnistuivat pitämään sen pinnalla koska tarkoitus on jatkaa sotaa Venäjää vastaan keinolla millä hyvänsä ja hinnalla millä tahansa.

  Sen minkä aikaisemmin korporaatiot + IMF tekivät kolmansissa maissa kepuloimalla toteutuu nyt sodan apukeinoin näköjään missä tahansa joka näyttää olevan verrattain tehokas vipuvarsi velkarahoittaa ja lopuksi ottaa kontrolliinsa maan kansallisvarallisuus.

  Ukrainan etulinjan alueet jotka ovat kärsineet kaikkein vakavammin Länsiliiton (Yhdysvallat > Britannia > muut Nato-maat) valtakirjalla Ukrainan kautta aloittamasta ja itsepintaisesti ylläpitämästä hyökkäyssodasta alkaen 17.2.2022- Venäjää vastaan Ukrainan maaperällä ovat luonnollisesti huonommassa jamassa.

  https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/CB6A/production/_125747025_ukraine_invasion_east_map_-nc.png

  Sähköalan kriittinen tilanne on johtanut tuotannon vähenemiseen jopa 80 prosentilla monilla toimialoilla. Metallurgia on käytännössä pysähtynyt, malmin louhinta- ja jalostusyritykset ovat vähentäneet tuotantoaan jyrkästi. Pienyritykset ja yritykset toimivat generaattoreilla, ja pankki- ja kunnallislaitokset toimivat rajoitetusti.

  Yöllinen satelliittikuva Ukrainasta sähköalan kriittisestä tilanteesta eikä tämä johdu sota-ajan pimennys vaatimuksesta.
  https://e3.365dm.com/22/03/2048×1152/skynews-lights-ukraine_5699598.jpg

  Lähes kaikki suuret tehtaat on suljettu rakentaminen ja mineraalien louhinta on lopetettu. Pelottavaa kuvitella kuinka paljon sähköverkkojen ja lämpövoimaloiden elvyttäminen tulee maksamaan. Mutta Ukrainan valtio on täysin taloudellisesti riippuvainen länsimaista ja on sen sotaisan politiikan talutuslieassa.

  Kemikaalitehdas tulessa.
  https://images.indianexpress.com/2022/06/ukraine-factory.jpg

  Samaan aikaan Ukrainan talousministeriön ja IMFn äskettäin hyväksymässä ja allekirjoittamassa muistiossa määrätään sosiaalietuuksien indeksoinnin epäämisestä, yksinkertaistetun verojärjestelmän hylkäämisestä, finanssipolitiikan kiristämisestä sekä työntekijöiden määrän ja heidän palkkojensa vähentämisestä.

  Tämä oli yritys kuvata sitä minkälaisia seurauksia Suomelle koituu Nato-odysseijasta. Onhan tämä samainen Nato-ansan laukeaminen nähty nyt Ukrainassa ja aiemmin Afganistanissa, Syyriassa, Irakissa ja monissa muissa maissa. Parhaillaan Georgiassa. Miten Suomi poikkeaisi tästä kaavasta?

  Mutta suomalaiset johtavat poliitikot näyttävät kaikesta huolimatta jatkavan itsepintaisesti Nato-prosessin läpiviemistä – vaikka heidät vedettäisiin muutaman kerran kölin ali. Miksi he hankkivat Suomelle ja suomalaisille onnettomuutta – vastatkoon ken pystyy.

  Odysseus sattui retkillään myös lähelle seireenien saarta jotka houkuttelivat viekkaasti suloisella laulullaan ohi purjehtivia luokseen tappaakseen heidät. Odysseus välttyi joutumasta laulun tenhovoiman uhriksi siten että sulloi vahaa kumppaniensa korviin ja sidotti itsensä kiinni mastoon.

  https://www.historytoday.com/sites/default/files/2021-06/Ulysses.jpg

  Nykyisin olis saatavilla tehokkaita vastamelukuulokkeita etteivät Nato-seireenit tenhovoimallaan saisi tekemään vääriä valintoja.
  https://blog.e-ville.com/wp-content/uploads/2018/11/aweia950bl1.jpg

  Kunhan ei vain seuraava Naton pääseireeni olisi Kaja Kallas niin kuin arvellaan – joka on esiintynyt melko päättäväisesti. Jens Stoltenbergin pääsihteerikausi päättyy puolen vuoden päästä syyskuun 2023 lopussa.
  https://c8.alamy.com/comp/2G37JTB/estonias-prime-minister-kaja-kallas-arrives-to-pose-for-photos-with-nato-secretary-general-jens-stoltenberg-at-the-nato-summit-at-nato-headquarters-in-brussels-belgium-june-14-2021-patrick-semanskypool-via-reuters-2G37JTB.jpg

  Suomen nykyistä toistaiseksi sotilaallisesti liittoutumatonta tilannetta ei voida verrata Venäjän 1. kenraalikuvernöörin Suomessa (alkaen 1.12.1808-) – Magnus Strengtbortenin – edeltävään tekoon Suomen hyväksi. Katsontakannasta riippuen Magnus Strengtbortenia pidettiin joka sankarina tai maanpetturina.

  MS oli ruotsalaiselle eliitille aina kuningasta myöden petturin roolissa koska hän pystyi vaikuttamaan Suomen irtautumiseen Ruotsin suurvallasta jolloin Ruotsin suurvaltakausi päättyikin lopullisesti.

  Toki häntä pidettiin ruotsalaismielisten eliitin keskuudessa petturina myös Suomessa jolloin hän joutui jättämään kenraalikuvernöörin virkansa jo seuraavana vuotena valinnastaan.

  Hän ei ollut itse osallistunut Anjalan liiton tai Liikkalan nootin valmisteluun mutta rohkaisi Venäjän Katariinaa II tukemaan sitä. Sprengtporten ajautui epäsuosioon Ruotsin tuomittua hänet petturiksi ja Katariina IIn petyttyä Sprengtportenin kyvyttömyyteen kääntää suomalaiset puolelleen.

  Kun tarkastelee Venäjän Suomen suurruhtinaskunnan aikaa 1809–1917 elettiin maassa itsenäisen Suomen edeltävää aikaa joka täytti suuren osan itsenäisen valtion tunnusmerkistöstä. Olosuhteet huomioon ottaen Suomi sai olla melko vapaasti kaksipäisen kotkan kainalossa.

  Vasta vuosina 1899–1905 ja 1908–1917 emämaa Venäjä kohdisti Suomeen suuriruhtinaskuntaan yhtenäistämis- eli venäläistämispolitiikan (alkoi keisari Aleksanteri III aikana) jota suomalaiset ovat kutsuneet sortokausiksi ja routavuosiksi.

  Jatkoa seurasi jolloin kehitys johti Pehr Evind Svinhufvudin johtaman senaatin julistukseen – itsenäisen Suomen syntyyn – 6.12.1917.

  Georg Magnus Sprengtporten (1740 – 1819).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Georg_Magnus_Sprengtporten

  Mutta nyt eletään 2020-lukua jolloin muuan europarlamentaarikoksi itseään tituleeraava on avannut sanaisen arkkunsa ja laukonut jotakin aivan käsittämätöntä kuten että NATO-jäsenyys olisi tie varmistaa Suomen itsenäisyys ja rauha. Todellisuudessa Nato-jäsenyys olisi varma tapa varmistaa itsenäisyyden ja rauhan menetys pysyvästi tässä valtakunnassa.

  Meitä on moneen junaan lähtijöitä jolloin yksi jää asemalle ja toinen pyrkii jopa veturiin. Voiko Suomi enää tehdä mitään niin kohtalokasta virhearviointia kuin on meneillään oleva Nato-prosessi joka jo lähtökohtaisesti haiskahtaa monin tavoin maanpetokselle.

  `Tämä on sinun arpasi, sinun mitattu osasi minulta, sanoo Herra, koska olet unhottanut minut ja luottanut valheeseen` (Jer 13:25).

  Ja Juudas meni pois ,,,
  https://relevantradio.com/wp-content/uploads/2020/04/shutterstock_1043310301-scaled.jpg

  Lähteet jotka innoittivat:

  Zelensky a obtenu des résultats remarquables dans la destruction de l’Ukraine.
  https://histoireetsociete.com/2023/01/09/zelensky-a-obtenu-des-resultats-remarquables-dans-la-destruction-de-lukraine/
  Understanding the Civil War in Ukraine.
  https://socialistproject.ca/2014/08/b1025/

  `Voi, voi, paetkaa pohjoisesta maasta, sanoo Herra` (Sak 2:6).

  Plusääni(6)Miinusääni(2)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat