Korruptoitunut Suomi; säätiöt ja Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Suomessa poliittinen ja virkakoneiston korruptio jyllää, vaikka tähän kriminaliteettiin ei ole suhtauduttu vakavasti. Lisäksi puolueiden hallitsemissa erittäin erilaisissa säätiöissä on yhteenlaskettua varallisuutta 1,4 miljardia euroa. RKP:llä on ilmeiset mahdollisuudet hankkia yksityistä rahoitusta enemmän kuin mikään muu puolue, mikä on todennettu myös virallisen valvonnan yhteydessä. Tästä johtuen RKP:llä on mahdollisuudet vaikuttaa enemmän yhteiskunnan muotoutumiseen (kuten vahingollinen monikulttuurisuus), kuin muilla puolueilla. 

Johdannoksi 

Sivuamme tässä kirjoituksessa Suomen korruptoitunutta tilaa tietyiltä osin. Korruptiota pidetään yleensä kehitysmaiden ongelmana, missä esiintyy esimerkiksi lahjontaa, joka ei kuitenkaan ole ainutlaatujaan korruption kentällä. Käsittelemme myös RKP:n asemaa jättiläismäisen säätiöverkoston hyödyntäjänä. 

Huomion arvoista on, että monet mittavat säätiöt periytyvät vuosisadan takaa, jolloin ruotsinkielisen elinkeinoelämän merkitys oli suhteellisesti ottaen olennaisesti nykyistä suurempi. Kysymyksessä on siis ryöstösaaliista kantasuomalaisilta. 

Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) käyttää säätiöitä yksityisen rahoituksen päälähteinään, mikä ilmenee myös virallisista asiakirjoista. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) vuoden 2015 selvityksessä puoluerahoituksen valvonnasta on laskettu yhteen vuosilta 2011–2015 kaikki tarkastusvirastolle ilmoitetut 1 500 euron ylittävät yksityiset puolueavustukset eli niin sanotut ajantasaiset ilmoitukset. Tämän lisäksi merkittävä osa piiloon jäävästä rahoituksesta on lähtöisin samaisilta säätiöiltä. Esimerkiksi viiden vuoden aikana kertyneestä noin 15 miljoonaan euron kokonaisuudesta 40 prosenttia oli RKP:n saamia avustuksia. Huomion arvoista on, että monet mittavat säätiöt periytyvät vuosisadan takaa, jolloin ruotsinkielisen elinkeinoelämän merkitys oli suhteellisesti ottaen olennaisesti nykyistä suurempi. Kysymyksessä on siis ryöstösaaliista kantasuomalaisilta. 

Korruptoitunut Suomi 

Suomessa esiintyy julkeaa rasismia poliittisten vallanpitäjien ja viranhaltioiden taholta. Nimittäin valtion korkeita virkapaikkoja varataan vain puolueiden edustajille, mikä on lainvastaista. Lisäksi rahaa ja puoluetukija jaetaan aivan mielivaltaisesti. Korruptoituneiden poliitikkojen ja viranhaltijoiden rikollisuus jatkuu, niin kauan kuin mädäntynyt juutalaiseliitin kontrolloima vapaamuurareiden ja heidän toimihenkilöidensä ylläpitämä valtio- ja yhteiskuntajärjestys kumotaan, ja vapaamuurarit tehdään vaarattomiksi. Hirvittävä juutalaiseliitin  kontrolloima valtamedian  manipuloiva vaikutus on lamaannuttanut henkisellä saastallaan ja propagandallaan suurimman osan suomalaisia, että he eivät välitä, vaikka poliittinen korruptio jyllää silmien edessä ja maa valloitetaan Lähi-idän elintasopakolaisilla. 

Esitän jäljempänä muutamia esimerkkejä poliittisesta korruptiosta: 

Politisoituneet nimitykset: Tiede ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) nimitti elokuun alussa viimeisimpinä virkatöinään mediataustaisen Atte Jääskeläisen opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen.  Valtioneuvosto kertoi tiistaina, että Keskusrikospoliisin (KRP) päällikön virkaa hakee kuusi henkilöä, joista yksi on SPR:n Porin vastaanottokeskuksen johtaja, Niina MitikkaSDP puolestaan nosti työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäälliköksi Antti Rinteen (sd) valtiosihteerin virkaa hoitaneen Raimo Luoman. Virkaa hoitanut Jari Gustafsson ei vaivautunut edes hakemaan, koska tiesi, että paikka menee demareille. 

 – Sosialidemokraatit, Vihreät, Keskusta – 9.9.2020 – Iltalehti 

Ministerit lain yläpuolella:  Entinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka ei hyväksy ministerillä olevaa erityisasemaa lain edessä. Hän myös toteaa, että ”poliittiset virkanimitykset ovat yksi korruption muoto”. – Eduskunta – 25.7.2020 – YLE 

Vihreä liiton poliittinen korruptio:   Huolimatta Vihreiden kriittisestä asenteesta poliittisiin virkanimityksiin, ovat he valinneet tilaisuuden koittaessa vihreän virkamies kokemuksettoman Kirsi Pimiän. – Vihreä liitto – 22.01.20 – YLE 


Ministeri Kulmunin viestintäkoulutus:  Työ- ja elinkeinoministeriön Iltalehdelle toimittamat sähköpostiviestit elokuulta 2019 paljastavat, miten Katri Kulmunin kabinetti järjesti ministerin sparraajaksi keskustalle läheisen viestintätoimiston. 

Euroopan unioniin ja euroon liittyminen olivat laittomia 

Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että Suomen tilanne on laiton ja maata johtaa korruptoituneet valtio- ja maanpetokseen syyllistyneet omahyväiset rikolliset. 

Jo tuonpuoleiseen siirtynyt presidentti Mauno Koivisto oli harjoittanut valtionpetoksellista toimintaa. Hänen muistelmissaan Historian tekijät Kaksi kautta II, sivulta 534 alkaen paljastuu, kuinka Koivisto oli tehnyt poliittisen päätöksensä euroon (Maastrictin sopimus) liittymisestä jo joulukuun 19913 kuten jäljempänä hänen keskustelunsa pääministeri Esko Ahon kanssa 20.12.1991, paljastaa: 

Joulukuun 20. päivänä keskustelin tilanteesta Ahon kanssa. Sanoin: “Mitä olen omalta osaltani pyrkinyt aikaansaamaan, on se, ettei haaskattaisi vaihtoehtoja. Välillä oli vaara, että ETA-hommaan ei suhtauduttaisi vakavasti. Halusin korostaa sen merkitystä, sitä, että se kuitenkin on hyvin tärkeä aikaansaada. Se on turvallinen vaihtoehto siinä tapauksessa, että muut vaihtoehdot jäävät toteutumatta. Toinen peruslähtökohta minulla on ollut pyrkiä kaikin keinoin välttämään sitä, ettei tasavallan presidentin asema ja päätöksenteko tulisi tarpeettomasti esille.3 

Suomen syöjät: Tarja Halonen, Martti Ahtisaari ja Mauno Koivisto.

Tällä juonittelulla Mauno Koivisto pimitettiin täysin kansalta se, että ETA:n liittyminen tulisi johtamaan EMU:n eli Euroopan talous- ja rahaliiton jäsenyyteen, sekä edelleen EY:n kautta Euroopan Unionin jäsenyyteen.

Koiviston mukaan Euroopan talousalueeseen (ETA) tuli liittyä siltä varalta, että toiset vaihtoehdot eivät toteutuisi. Euroopan talousalueessa Suomi oli mukana tammikuun 1. päivästä 1994 saman vuoden loppuun asti. Tämä sopimus (ETA) toimi porttina sille, että Suomi otti käyttöönsä euroalueen yhteisen rahan, euron 1.1.1999.3 

Koiviston juonittelu mahdollisti Suomen jäsenyyden Euroopan unionissa ja myös eurojäsenyyden sekä Markasta luopumisen. 

Tällä juonittelulla pimitettiin täysin kansalta se, että ETA:n liittyminen tulisi johtamaan EMU:n eli Euroopan talous- ja rahaliiton jäsenyyteen, sekä edelleen EY:n kautta Euroopan Unionin jäsenyyteen. Tämä oli siinäkin mielessä moraalitonta ja rikollista toimintaa, että siinä ei kerrottu yleisellä tasolla ihmisille mainittujen sopimusten todellista luonnetta. Siitä tuskin olivat perillä kaikki kansanedustajatkaan. 

Siten yleensä poliittisten toimijoiden taholta uskoteltiin, että EMU ja EU-jäsenyys eivät poistaisi Markkaa käytöstä.

 

Säätiöt; Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKPja sen salaiset rahoittajat 

Salaisella säätiöiden rahoituksella voidaan edistää Suomen ajautumista entistä syvemmin globaalin uusliberalistisen järjestelmän kynittäväksi, monikulttuurisuuden suosiman haittamaahanmuuton uhriksi ja mädäntyneiden arvoliberalististen opetusohjelmien turmelemaksi. Tämä luonnollisesti koskee muitakin valtapuolueita kuin RKP:tä 

Kabinetin puolella teoksen (Venho 2018) mukaan puoluetaustaiset säätiöitä ei ole määritelty laissa ja virallisesti rajattuna joukkona. Nämä jakautuvat kolmeen ryhmään: pääoma- ja varainhankintasäätiöihin, toiminnallisiin säätiöihin (ajatuspajat, arkistoja hoitavat säätiöt) sekä taloushallinnan yleisorganisaatioihin. 

Säätiöt pystyvät jakamaan rahoitusta puolueille salassa ja tehokkaasti. 

Säätiöt kykenevät jakaa puoluetahoille taloudellista tukea eri kanavien kautta, esimerkiksi palveluja tuottamalla, rahoittamalla kehittämis- ja tutkimustoimintaa, antamalla ja takaamalla lainoja ja tukemalla yksityishenkilöitä sekä ajatuspajoja. 

Säätiöiden kautta harjoitetaan myös varainhankintaa, sillä säätiöt eivät useinkaan ole poliittisesti leimautuneita, mikä olisi häiriöksi varainkeruulle. Taloudellisen ja poliittisen puolen erottamisen toisistaan on havaittu lisäävän puolueen toiminnan tehokkuutta. 

Puolue- ja vaalirahoitukseen liittyvä lainsäädäntö ei tutkimuksen mukaan edelleenkään määrittele kaikkia puolue- ja vaalirahoituksen osa-alueita poliittisen toiminnan rahoittamiseksi. 

Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) 

Äänioikeusuudistusta seuraten perustettiin vuonna 1906 myös Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP). Sen alkuperäisenä tarkoituksena oli koota koko ruotsinkielinen väestö yhteiskuntaluokkaan katsomatta. Myöhemmin puolue on profiloitunut vapaamieliseksi tai arvoliberaaliksi porvarilliseksi puolueeksi, jonka keskeisenä teemana toistuu kaksikielisyyden näkökulma.  

Entinen Suomen puolustusministeri Carl Haglund (RKP).

Kuten yllä jo mainittiin, RKP:llä on selvästi mahdollisuuksia hankkia yksityistä rahoitusta enemmän kuin millään muulla puolueella, mikä on todennettu myös valvonnan yhteydessä. 

Välittömästi voidaan mainita, että vuonna 2015 RKP oli raportoinut VTV:lle noin 1,6 miljoonan euron lahjoituksista. Todellisuudessa puolueyhteisölle annettu tuki oli jopa kaksinkertainen. RKP-konsernille osoitettua oli osoitettu yli 3 miljoonan euron arvosta (Venho; sivu 116). Ja siinä tuskin on edes kaikki yhteisön saamat avustukset. Mittava osa avuista on siis kulkenut tavalla tai toisella julkisuusvaatimusten ohi.  

RKP:lle säätiöt muodostavat yksityisen rahoituksen päälähteen, mikä paljastuu myös virallisista asiakirjoista. Tämän lisäksi suurin osa kätköön jäävästä rahoituksesta on lähtöisin samaisilta säätiöiltä. Avoimuusvaatimuksia voidaan väistellä monella menetelmillä. Ensinnäkin 2010-luvun vaihteessa tehtyjen lakiuudistusten ulkopuolelle jäi eräitä keskeisiä oheisorganisaatioita, kuten puolueiden sivistysjärjestöt sekä arkistot (Venho). Ne hoitavat omilla lohkoillaan puoluetyön perusteita, mutta niiden taloudet eivät kuulu puoluerahoituksen julkisuuvaateiden piiriin. Toisena paljastuvana harmaana alueena ovat varainhankinnan erityisorganisaatiot. Tulovirtaa on linkitetty niiden kautta, ja siten varojen alkuperää ei voida havaita. Tämän tyyppistä järjestelyä edustavat muiden muassa Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland ja SFP:s Understödsföreningen. Kolmanneksi osa avustuksista on yksinkertaisesti vain jätetty ilmoittamatta (Venho).  

Esimerkiksi puolueen eläkeläisjärjestö sekä monikulttuurisuuteen ja kristillisiin arvoihin perustavat organisaatiot ovat puolueen jäsenjärjestöjä. Niiden saamia avustuksia on kuitenkin turha etsiä VTV:n ajantasaisten ilmoitusten joukosta. Neljänneksi jää avoimeksi, ovatko säätiöt jakaneet rahaa puolueen paikallisjärjestöille. VTV:n ilmoituksista ei löydy viime vuosilta yhtään tällaista tapausta (Venho).  

RKP:n syntyhistoriaan viitaten sen vuonna 1908 perustama Svenska Kulturfonden toimii katto-organisaationa useiden satojen rahastojen muodostamalle kokonaisuudelle, jonka arvo on vaihdellut viime vuosina miljardin euron molemmin puolin – riippuen siitä tarkastellaanko kirjanpito- vai markkina-arvoa. Rahasto kirjattiin säätiörekisteriin vasta vuonna 2010 nimellä Stiftelsen för utbildning och kultur  svenska i Finland.4 

RKP:n säätiöiden rahoitusmekanismit tiivistäen

Svenska kulturfondenin tarkoituiksena on kuvauksensa mukaan tukea ruotsinkielistä koulutusta, kulttuuria, taidetta, tiedettä sekä tutkimusta sekä erilaista yhteiskunnallista toimintaa Suomessa. Tavoitteena tämän mukaan olisi edistää ruotsin kielen asemaa maassamme sekä kehittää osaamista, asiantuntemusta ja luovuutta suomenruotsalaisten keskuudessa.4 

Vuonna 2015 Svenska Litteratursällskapet luovutti Svenska kulturfondenin käyttöön noin 34 miljoonaa euroa. Näiden sekä eräiden muiden varojen myötä se käytti eri tarkoituksiin 37 miljoonaa euroa. Tästä summasta yli puolet jaettiin säätiölle lähetettyjen apuraha-anomusten perusteella. Säätiön hallintoon ja sen omiin hankkeisiin varattiin vajaat 10 prosenttia vuosibudjetista. Osa varoista oli suunnattu kulttuuripoliittisiin investointeihin sekä yhteisiin toimiin muiden säätiöiden kanssa. Lisäksi rahaa oli varattu, mitä moninaisimpiin tarkoituksiin. Säätiön vuosikertomus esittelee tuki- ym. kulumuotoja myös toimialoittain, jotka on tiivistetty taulukkoon 6.1 (Venho).   

Mutta kuinka Kulturfondenin varojen jakaminen apurahoina, stipendeinä, kulttuuripalkintoina, järjestöjen vuosiavustuksina, erilaisina hanketukina, tutkimusrahoituksena, opiskelijoille, tutkijoille, taiteilijoille ja taiteilijaryhmille, paikallisille yhdistyksille ja valtakunnallisille liitoille, muille säätiöille, seurakunnille ja kunnille, päiväkodeille, lukioille, ammattikorkeakouluille sekä yliopistoille yms., liittyy puolue- ja vaalirahoitukseen? Yhteisenä tekijänä nimittäin on ilmoitettu toimivan ruotsin kieli. 

Sitä voidaan hyödyntää puolue- ja vaalirahoitukseen siten, että puolueen, sen säätiöiden ja muiden oheisjärjestöjen ja yhteisöä muuten likellä olevien organisaatioiden taloudelliset toimet sisältävät monikanavaisia sekä aikaisemmin suunnittelemattomia järjestelyjä. Kirjassa Kabinetin puolella tarkastellaan tämän ongelman lähestymistä poliittisen rahoituksen näkökulmasta siten, että siinä tarkastellaan tukisuorituksia eri organisaatioiden välillä yhden vuoden aikana eli vaalivuonna 2015. 

Näiden tukisuorituksien tarkastelussa viittaamme taulukon 6.2 lokerointiin: 

Oleellisin tuen lähde on juuri Svenska kulturfonden, joka tarjoaa sekä ohjailee eri reittejä pitkin huomattavan määrän silkkaa setelirahaa RKP-yhteisön toimintaan (Kabinetin puolella sivu 116).6 

Rahastoja: 

A. Svenska kulturfonden 

B. Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland 

C. Tukiyhdistyksiä 

D. Föreningen Konstsamfundet 

E. Svenska folkskolans vänner 

F. Stiftelsen Tre Smeder 

G. Stiftelsen Brite Maria renlunds Minne  

Lisäksi taulukosta 6.2 ilmenee kuinka Svenska kulturfonden (A) osoittaa varoja välittömästi RKP-konsernille. A siirtää varoja RKP-konsernille myös tukiyhdistyksien (C) kautta. A osoittaa huomattavia summia RKP-konsernille myös B-rahaston kautta. E ja F siirtävät varoja B:lle, joka puolestaan suuntaa tukea RKP-konsernille. Lisäksi E, F ja G siirtävät rahaa suoraan RKP-konsernille. Taulukossa 6.2 esitetään myös Muut Tukijat (H). Tiivistäen voidaan päätellä, että varoja on siirtynyt ja siirtyy tietyistä rahastoista, tiettyjen rahastojen kautta lopulta RKP-konsernille hyvin monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi Mångkulturellt Finland (Monikulttuurinen Suomi), Svenska Kvinnoförbund (Suomen ruotsalainen naistenliitto), eduskuntavaalien TV-mainontaan jne..  

Ruotsinkielisten säätiöiden varallisuus on historiallista ryöstösaalista kantasuomalaisilta 

Voidaan sanoa, että ruotsinkielisten säätiöiden varallisuus perustuu historialliseen ryöstösaaliiseen kantasuomalaisilta.  

Kysytään mistä valtava säätiövarallisuus on sitten alkuaan peräisin? Tämä on hyvä kysymys! Nimittäin se lienee liitettävissä niin kutsuttuun ruotsinkielisen pääoman käsitteeseen. Esimerkiksi professori Matti Virén on määritellyt asiaa siten, että useat suuret säätiöt periytyvät vuosisadan takaa, jolloin ruotsinkielisen elinkeinoelämän merkitys oli suhteellisesti ottaen olennaisesti nykyistä laajempi7.  

Virén määrittelee: 

Tätä omaisuutta on hallinnoitu ilmeisen menestyksekkäästi myös säätiöiden avulla aina tähän päivään saakka. RKP ei itse varsinaisesti omista mainitusta omaisuusmassasta juuri mitään. RKP:n tavalla tai toisella hallinnoima säätiövarallisuus on kuitenkin huomattavan laaja, ja tästä omaisuudesta riittää tuottoja vuosittain jaettavaksi eri tahoille. Lisäksi ruotsinkielisen säätiöpääoman ympärille on yleensäkin rakentunut monisyinen verkosto, jossa yhteisen kieli-, kulttuuri-, omistus- ja arvoperustan sekä henkilösuhteiden pohjalle rakentuvia tavoitteita ja toimintaperiaatteita on tarpeen vaatiessa sovitettavissa myös poliittisen toiminnan ympäristöön.7

Ruotsinkielisten toimijoiden rikkaudet perustuvat Ruotsin vallan ajan historiaan Suomessa. 

Ruotsi valloitti Suomen maahan tehtyjenristiretkien saattelemana. Uusien vallanpitäjien myötä suomalaiset Moisioiden suurtalonpojat joutuivat luopumaan asemastaan ja heidän tilansa joutuivat Ruotsin kruunun sekä katolisen kirkon omistukseen.8 

Läänityksen kautta keskiajalla ja uudella ajalla valtiovalta tai hallitsija myönsi tuloja sekä oikeuksia alaisenaan toimineille yksityishenkilöille, näiden suorittamista palveluista. Tavallisesti jollekin ylimykselle myönnetty läänitys oikeutti hänet hallitsemaan sitä ja nauttimaan sen tuloista korvauksena myöntäjälle suoritettavista ja suoritetuista palveluksista, jotka saattoivat olla esimerkiksi sotapalveluksia ja virkapalveluksia.9 

Poliittinen rahoitus mahdollistaa monikulttuurisen politiikan edistämisen 

Salaisella säätiöiden rahoituksella voidaan edistää Suomen ajautumista entistä syvemmin globaalin uusliberalistisen järjestelmän kynittäväksi, monikulttuurisuuden suosiman haittamaahanmuuton uhriksi ja mädäntyneiden arvoliberalististen opetusohjelmien turmelemaksi. Tämä luonnollisesti koskee muitakin valtapuolueita kuin RKP:tä 

Lopuksi 

Suomessa on ehdottomasti aloitettava parlamentaarinen työskentely maan eroamiseksi Euroopan unionista, Eurosta ja Naton isäntämaasopimuksesta. Lisäksi kaikki elintasopakolaiset täytyy palauttaa lähtömaihinsa, ja rajat olisi suljettava ”turvapaikanhakijoilta”. 

Tarvitaan siis itsenäinen rahatalous. Tarvitaan oma valtiollinen keskuspankkijärjestelmä luomaan korotonta omaa rahaa, joka Suomessa olisi esimerkiksi Suomen markka. Yksityisten pankkien valta on riippuvaista korosta ja oikeudesta tehdä uutta rahaa eli velkaa, joten korko- ja velkaorjuudesta on vapauduttava. 

Poliittinen ja virkamieskorruptio on lopetettava maasta vallankumoustuomioistuimen päätöksillä ja tuomioilla. Lisäksi puoluetuki ja säätiöiden toiminta täytyy lakkauttaa sekä suomenruotsalaisen eliitin varallisuus täytyy jakaa isänmaallisia ja jaloja päämääriä edistäville yhdistyksille ja toimijoille. Myös Ruotsin valtio on velvollinen korvaamaan Suomelle siitä, että se on edistänyt suunnattomasti taloudellista asemaansa itäisen periferiansa, Suomen avulla. Ruotsi on harjoittanut kansanmurhaa suomalaisia kohtaan ja alistanut Suomea satoja vuosia.   

Mädäntynyt valtiojärjestelmä täytyy siis kumota, mikä ei onnistu ennen kuin valta otetaan pois täydellisesti vapaamuurareilta10 ja heidän toimihenkilöiltään. 

Emme kuitenkaan selviydy yllä olevista vaatimuksista ilman Uutta Kirkkoa ja sen Taivaallista Oppia. 

Sionistisen mafian muodostama uhka ihmiskunnalle on todellinen, ja se on suurempi kuin ilmaston ja luonnon saastumisesta aiheutuvat vaarat. Meidän planeettamme pelastuksena on kuitenkin Emanuel Swedenborgin kynän kautta ilmestynyt Jumalan Sanan coelestiaalisen ja spirituaalisen Sanan merkityksen paljastuminen. Tämän Sanan sisäisen merkityksen paljastuminen on itseasiassa kristittyjen kauan odottama Herran toinen tuleminen ja samalla Uusi Kirkko

Markku Juutinen 

Suositeltavaa lukemistoa 

“VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla”  

Kivilohkare, Benjamin (2020). Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin. Saatavina: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php 

Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT : KUINKA TSAARI JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN. Tabernaculum Dei ry. 

Lähteet 

1. Valtiontalouden tarkastusvirasto 2016, 41. 

2. Virén 2014, 20–21 ja 39; Itse asiassa useat RKP-konsernia säännöllisesti rahoittavat säätiöt on laskettu Suomen varakkaimpien säätiöiden joukkoon.  

3. Koivisto, Mauno (1995). Historian tekijät Kaksi kautta II. 

4. Säätiön historiasta esimerkiksi Högnäs 1999, 5-9; Historiasta myös Mattlin 2008, 72–85; Katso myös www.sls.fi.  

5. Svenska kulturfondens Årsberättelse 2015, 5; Katso myös www.kulturfonden.fi > suomeksi. 

6. Asetelmassa 6.2. tiedot on koostettu yhdistelemällä useita lähteitä. Osa on koottu VTV:n sivuilta www. puoluerahoitus.fi > ilmoitukset yli 1 500 euron tukijoista (järjestöt) ja samalla sivustolla on tehdyt ilmoitukset vaaleittain (edustajat). Lisäksi on käytetty mainittujen säätiöiden PRH:lle toimittamia vuosiselvityksiä ja tukea jakaneiden säätiöiden kotisivuja. Joitain tietoja on löytynyt myös julkista tukea saaneiden organisaatioiden valtionapuasiakirjoista. Lisäksi asiaa on käsitelty mm. median tekemissä selvityksissä, esimerkiksi Västra Nyland 13.2.2015. Katso myös kulturfonden.fi > stipendier & bidrag > till beviljade bidrag (osoitteessa on jaettujen avustusten sähköinen hakuluettelo). 

7. Virén 2014, 20–21 ja 39; Itse asiassa useat RKP-konsernia säännöllisesti rahoittavat säätiöt on laskettu Suomen varakkaimpien säätiöiden joukkoon. 

8. Kari Tarkiainen: Ruotsin itämaa, s. 167-170. 

9. Salminen, Tapio (1993). Suomen linnojen ja voutikuntien hallinta 1412-1448. Saatavina: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/78333/gradu02053.pdf?sequence=1  

10. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky. 

………. 

Venho, Tomi (2018). Kabinetin puolella Säätiöt ja puoluerahoitus Suomessa. Saatavinafile:///C:/Users/kalev/Downloads/kabinetin-puolella_saatiot-ja-puoluerahoitus-suomessa%20(2).pdf  

Friedman, Manny (1.7.2012). The Times of Israel. Jews DO control the media. Saatavina: https://web.archive.org/web/20120708130529/http://blogs.timesofisrael.com/jews-do-control-the-media/  

http://islam-radio.net/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm

Radio Islam: USA:n talmudmedia Saatavina:http://islam-radio.net/finish/power/talmudmedia.htm  

Radio Islam. Media Power of the Jews in U.S. . Saatavina: http://islam-radio.net/islam/english/index_media.htm  

Radio Islam (4.9.2004). Taas yksi kortti putoaa. Saatavina: http://islam-radio.net/finish/power/aipac1.htm   

https://www.bnaibrith.org/

https://www.worldjewishcongress.org/en

https://www.wzo.org.il/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-10/can-putin-stop-israel-and-iran-going-to-war

21 kommenttia

 1. KORRUPTOITUNUT SUOMI
  Suomen yhteiskuntajärjestelmä on täysin korruptoitunut, kuten yllä olevassa artikkelissa esitetään. Mutta missä on tämän korruption varsinainen syy. Tässä täytyy ensin kertoa muutama asia, jota ei yleisesti tunneta. Ihmiseen on liittynyt ainakin kaksi hyvää ja kaksi pahaa henkeä. Näin ihmistä pidetään henkisessä tasapainossa ja estetään yhteys suoraan pahimpiin helvetteihin. Nyt kansakunnan valtauskonto määrää onko hyvät vai pahat henget voitolla. Äärimmäisenä esimerkkinä juutalaiset, jotka ovat suorassa yhteydessä pahimpiin helvetteihin, joihin juutalaiset myös joutuvat kuolemansa jälkeen. Juutalaisuuteen ei kuulu usko tuonpuoleiseen, vaikka sinne ne kuitenkin joutuvat. Suomessa helvetillinen vaikutus on tullut pääasiassa luterilaisen kirkon taholta, joka ei kuitenkaan ole yhteydessä yhtä syviin helvetteihin kuin juutalainen uskonto. Myös muiden uskonlahkojen kautta tulee helvetillinen vaikutus. Jos uskonto on muuttunut helvetilliseksi ovat kaikki muut yhteiskuntaelämän alueet myös helvetillisiä. Siis politiikka, tieteet, taiteet ja yhteiskunnallinen elämä. Tätä helvettien vaikutusta eivät kuitenkaan näe sellaiset ihmiset, jotka ovat itse tässä vaikutuksessa. Tämän pystyy näkemään vain henkilö, jonka Jumala on opettanut näkemään. Tällaiset henkilöt joutuvat tietysti ankaran vainon kohteeksi, mistä parhain esimerkki on tietysti itse Jeesus Kristus, mutta myös tavalliset Jumalan valaisemat ihmiset kuten esim. profeetat joutuivat kokemaan tämän. Helvettien valta murretaan aina uuden uskonnon avulla, kuten esim. Islam syrjäytti monet epäjumalan kuvia palvelleet uskonnot. Uusi Uskonto tuo jälleen taivaallisen virtauksen kaikkiin asioihin, joten helvetti vähitellen väistyy politiikasta, tieteistä, taiteista ja yhteiskunnallisesta elämästä. Yhteiskunnallista syvää muutosta ei siis saada aikaan yhteiskunnallisella vallankumouksella (olen entinen vallankumouksellinen) eikä kehityksellä, vaan uskonnolla. Kaikki muut keinot ovat vain näennäismuutosta. Tämä on ehdoton tosiasia. Hävittäkää siis luterilaisuus, joka estää ihmisiä saamasta yhteyden Jumalaan ja taivaaseen, niin aukenee uusi tie. Miksi uskoa Lutherin virheeseen ”usko yksin vanhurskauttaa”, joka on helvetistä.
  BENJAMIN KIVILOHKARE, diabologus et satanologus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(10)Miinusääni(1)
  1. Tässä on syytä puuttua harhaopetukseen. Tuon tähänkin Esa Juntuselle kirjoittamani vastineen artikkelin ”Nykyrokotteet – koko ihmiskunnan geenit ollaan pakottamassa muokkaukseen” kommenteissa (lähetin sen tänään; on kommenttien lopussa):

   Nykyrokotteet – koko ihmiskunnan geenit ollaan pakottamassa muokkaukseen!

   Viestini Esalle oli tämä:

   Harhaopetusta vastaan suuren ja ikuisen riemun puolesta

   Yllä Esa Juntunen kommentissaan (29.10.2020 at 8.39) on tarttunut toteamukseeni (yllä kommenttini 16.10.2020 at 10.33), että Jumalan Poika, Sana, tuli lihaksi Mariasta (toisessa kohdassa kirjoitan ”Mariassa”, siis Mariassa Pyhästä Hengestä siiten, kehittyen ja kasvaen). Tosin Esa on muuttanut sen muotoon ”Marian kautta” – ikään kuin kyseessä olisivat Marian puhumat sanat. Sana on kuitenkin Marian synnyttämä Jeesus Kristus, Jumala ja ihminen. Jeesus on Jumalan puhuma Sana, siis Jumalan tahto:

   ”’Uhria ja antia sinä (Jumala) et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle (Jeesukselle Kristukselle) valmistit; polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin: ’Katso, minä tulen – kirjakääröön on minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala’ – – tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan” (Hebr. 10:5-7, 10).

   Esa on sitä mieltä, ettei Sana mitenkään voinut tulla lihaksi tuolloin Marian aikoihin eikä edes alkuseurakunnassakaan ja että Sana tuli lihaksi vasta 1700-luvulla Swedenborgin ilmoituksena (jota varsinkin B. Kivilohkare täällä on julistanut). Esa on päätynyt käsitykseen, että se, mikä Mariasta tuli lihaksi, oli Herra itse (ensimmäinen tuleminen), ja että Swedenborgin julistuksessa tuli lihaksi Sana (toinen tuleminen).

   Vielä Esa kirjoittaa: ”Ja kaikkeahan ei vielä Marian aikaan ollut kirjoitettu”, eikä ”Rakenne” siis ollut vielä valmis. Kuitenkin Pyhä Henki (Raamatun kirjoittaja) kirjoittaa jo heti syntiinlankeemuksen jälkeen aivan kaiken, mitä tulee asian (Raamatun, kristinuskon, pelastumisen) ytimeen ja olemukseen:

   ”Ja minä panen vainon sinun (käärmeen, perkeleen) ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän” (1. Moos. 3:15). Vaimon siemen, joka polkee rikki perkeleen pään, on Jeesus Kristus, Sana (esim. 1. Joh. 3:8). Siemen, Kristus, luvattiin vielä myös Aabrahamille (1. Moos. 22:18; 26:4). Gal. 3:16 ilmoittaa, että mainittu siemen on Kristus.

   Heti syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala ilmoitti syntien anteeksiantamuksen ja pelastumisen lupaamassaan Siemenessä! Siinä on aivan kaikki, mitä kristinuskossa on! Raamattu ja kristinusko ovat syntien anteeksiantamus ja siis pelastuminen Siemenessä (Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan Tahdossa, Sanassa). Vanhan testamentin aikana uskottiin luvattuun Jeesukseen (esim. 40-vuotisella matkalla Egyptistä Luvattuun maahan silloisia uskovia isiä johti Kristus, kallio, 1. Kor. 10:1-4; Ps. 78:12-16, 52; isät ja profeetat olivat luvattuun Jeesukseen uskovia, Ap. t. 13:32; 26:6; 1. Moos. 26:4; Jes. 4:2; 7:14; 9:5; Jer. 23:5; 33:14-16; Dan. 9:24-25; 1. Piet. 1:10-12; Matt. 13:17; Luuk. 24:25-27; Joh. 8:56; Room. 4:11; Joh. 5:39, 46; 1. Moos. 3:15; 5. Moos. 18:15, 18; Hebr. 3:1-2; Matt.22:43, 45; Ap. t. 2:25; Room. 4:5-8; Ps. 22; Hebr. 11:32-34), ja Uuden testamentin aikana uskotaan jo tulleeseen Jeesukseen, ja kumpikin usko on aivan samaa pelastavaa uskoa. Mitä siis pelastumiseen (synnistä, kuolemasta, helvetistä, omasta lihasta, maailmasta, lain orjuudesta) tulee, se on aina ja kaikkina aikoina ollut ihmisille saatavilla. Ja pelastuminen on kaikki; mistään muusta ei ole kyse.

   Vastoin Esan neuvoa ”poimiskelen sopivia kohtia” sen hänen toteamuksensa kumoamiseksi, ettei Sana voinut tulla lihaksi Mariasta eikä alkuseurakunnan aikana:

   ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. – – Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän (siis apostoli Johanneksen aikana eläneiden) keskellämme – – Johannes (Kastaja) todisti hänestä ja huusi sanoen: ’Tämä on se, josta minä sanoin: se joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä.’ Ja hänen täyteydestään me kaikki (siis apostoli Johanneksen aikana eläneet) olemme saaneet, ja armoa armon päälle – – Johannes (Kastaja) vastasi heille (fariseuksille): ’Minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne (silloisten fariseusten keskellä) seisoo hän, jota te ette tunne – – Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes (Kastaja) oli kastamassa. Seuraavana päivänä hän (Johannes Kastaja) näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: ’Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! Tämä on se, josta minä sanoin: Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä’” (Joh. 1:1-2, 14-16, 26, 28-30).

   ”Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta – ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille – minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa” (1. Joh. 1:1-3). (Johanneksen aikana siis kosketettiin Sanaa, nähtiin Sana, kuultiin Sanaa).

   ”Ja minä (Johannes) näin taivaan auenneena, ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse, ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana” (Ilm. 19:11-13). (vereen kastettu vaippa – siis kuolema meidän sovittamiseksemme ristillä – sitoo Sanan meidän tähtemme ristiinnaulittuun Jeesukseen, 1. Joh. 5:5-8).

   Ensimmäisessä kohdassa sanotaan jakeessa Joh. 1:29, että Sana on ottanut pois maailman synnin. Sana on ottanut pois sinun syntisi, Esa. Tekosyntisi. Ytimesi synnit. Sydämesi synnit. Ks. jae Room. 14:23, jakeen loppuosa – ihminen, sinäkin, on luonnostaan syntinen läpikotaisin. Syntisi on siis jo sovitettu. Kaikki syntisi on otettu pois. Se sinun tulee vain uskoa sydämessäsi, ja sen uskon vaikuttaa sydämessäsi Jumalan sanan myötä sinne tuleva ja sinne jäävä Pyhä Henki, joka sen sanan on apostolien ja profeettojen kautta kirjoittanut. Jumala elää sanassaan ja Sanassaan ja vaikuttaa voimallisesti (ellei ihminen vastustele), Hebr. 4:12; Jer. 23:29.

   Siinä kaikki, aivan kaikki: Sinut on jo sovitettu, Esa! Se sinuun täytyy vain uskoa sydämessäsi! Ei tarvita mitään lain tekoja, swedenborgeja tai näkyjä. Kaikki on jo tehty. Ilmaiseksi.

   Ellei sydämesi usko Jumalan itsessään suorittamaa sovitustasi (2. Kor. 5:18-21), jäät siitä paitsi. Silloin hukut ikuiseen helvettiin, itse omien tekojesi kohteeksi, eroon Jumalasta, Mark. 16:16; Joh. 3:18, 36. Syy hukkumiseesi on siis se, että sydämesi hylkää oman pelastumisesi. Syy ikuiseen helvettiin joutumiseen olet sinä itse.

   Hyvä Esa, Sana eli Jeesus on ilosanoma (1. Piet. 1:25)! Suunnaton ilo (Luuk. 2:10-11)! Iankaikkinen autuus (Hebr. 5:9)! Sydämen rauha (Kol. 3:15)! Ikuinen elämä (Joh. 3:15-16)! Saat kaiken (1. Kor. 3:21-23)! Kuolemahan on vain synnin palkka (Room. 6:23), ei mikään luonnon välttämättömyys. Kun synti on Kristuksessa sovitettu, poistuu sen palkka kuolemakin, ja silloin ihminen elää (saa olla Jumalan yhteydessä) ikuisesti. Ruumiin kuolema on vain sielun ja ruumiin erkaantuminen, ja viimeisenä päivänä kristityn ruumiskin nousee katoamattomana (ja hengellisenä, 1. Kor. 15:35-58) Jumalan yhteyteen. Sielu nousee ylös Jumalan yhteyteen sillä sekunnilla, kun Jumalan sana ja siinä vaikuttava Pyhä Henki vaikuttavat uskon ensimmäisen kipinän sydämessä (Pyhä Henki eli Jumala tulee sydämeen, mikä on sama kuin sielun ylösnousemus).

   Ja kaikki on jo aivan valmiina! Sitä on Sana. Se tulee vain uskoa uskolla, jonka Jumalan sanassa vaikuttava Pyhä Henki sydämessäsi vaikuttaa. Laki (käskyt) synnyttää vain sydämessä synnintuntoa (Room. 3:20), siis sydämen hätää, epätoivoa, pelästymistä syntien ja helvettiin hukkumisen uhan vuoksi. Kun Jumala käskee: ”Älä varasta”, niin hän itse asiassa sanoo kaikille: ”Sinä varastat sydämessäsi.” Kun hän sanoo: ”Älä tapa”, hän itse sanoo kaikille: ”Sinä tapat sydämessäsi”, jne. Siitä ihminen joutuu syvään sisäiseen hätään. Tällainen lain kokonaan järkyttämä ja luhistama ihminen riemumielin ottaa sydämen uskolla vastaan syntien anteeksiantamuksen Jeesuksessa Kristuksessa, Vapahtajassamme! Sitä on Sana, Jumalan tahto.

   ”Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi” (Joh. 8:36).

   ”Vapauteen Kristus vapautti meidät” (Gal. 5:1).

   ”Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: ’Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat’” (Joh. 7:37-38).

   Kaikki tuo on vapaasti sinulle tarjolla, Esa.

   Plusääni(3)Miinusääni(2)
   1. JEESUS EI SOVITTANUT MEIDÄN SYNTEJÄMME!
    Esa Juntuselle. Yleinen käsitys nykyajan kristityillä on se, että kaikki syntimme ovat sovitetut, jos uskomme Jeesukseen. Swedenborg, joka 27 vuotta päivittäin kävi taivaissa, henkimaailmassa ja helveteissä tavaten tuhansia ihmisiä siellä, näki helvetissä paljon ihmisiä, jotka olivat ”uskoneet” Jumalaan eli Jeesukseen, mutta eivät olleet välittäneet vähääkään Kymmenestä Käskystä. Näin pelkkä ”usko” ei pelasta ihmistä. Jeesus itse sanoo selvästi: ”Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt. ”Mitkä?” Jeesus sanoi: ”Nämä: ’Älä tapa’, ’Älä tee huorin’, ’Älä varasta’, ’Älä sano väärää todistusta’, 1’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’, ja: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'”. Nämä Jeesuksen sanat ovat todet, eikä niitä mikään kumoa. Mitä tulee Swedenborgiin verrattuna esim. apostolien kokemiin ilmoituksiin, niin Swedenborgille kävi näin: ” Ruokaillessani eräässä lontoolaisessa majatalossa näin näyssä miehen, joka sanoi minulle: ’Älä syö liikaa!’ Hämmästyin suuresti. Menin majapaikkaani, ja yöllä sama mies ilmestyi minulle jälleen, mutta enää en säikähtänyt. Hän sanoi minulle olevansa Herra Jumala, maailman Luoja ja Vapahtaja, ja että Hän oli valinnut minut selittämään ihmisille Sanan henkisen merkityksen, ja että Hän itse selittäisi minulle, mitä minun siitä asiasta tulisi kirjoittaa. Samana yönä minulle avau¬tui myös henkinen maailma taivas ja helvetti niin että tulin täydellisesti vakuuttuneeksi molempien niiden todellisuudesta ja tunsin niissä monia tuttaviani erilaisissa elämäntiloissa. Siitä päivästä lähtien jätin kaiken maallisen tieteen tutkimisen ja työskentelin henkisten asioiden parissa, kuten Herra oli käskenyt. Tämän jälkeen Herra joka päivä monta kertaa avasi henkisen näköni, niin että keskellä päivää voin nähdä toiseen maailmaan ja täysin valveilla ollen voin keskustella enkelien ja henkien kanssa.” Tämän ilmestyksensä jälkeen Swedenborg ei enää välittänyt maallisesta elämästään, vaan kirjoitti 27 vuotta aamusta iltaan teologiset teoksensa eli noin kaksi hyllymetriä latinaksi kirjoitettua tekstiä. Eikö tämä ole enemmän, mitä kukaan apostoli teki. Viimeiseen julkaistuun teokseensa hän kirjoitti arvonsa: Emanuel Swedenborg, Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija. Usko, että ihminen pelastuu ”ilman lain tekoja” on Swedenborgin mukaan Ilmestyskirjassa mainittu lohikäärme, joka vie helvettiin kannattajansa. Swedenborg tapasi henkimaailmassa Lutherin, joka luopui käsityksestään ”usko yksin vanhurskauttaa” ja ihmetteli, kuinka niin monet erheellisesti uskoivat tuohon lauseeseen. Herran Toinen Tuleminen tapahtui siis Swedenborgin teosten kautta; tämä on asia, josta saa varmuuden, kun jonkin aikaa elää Kymmenen Käskyn mukaista elämää eli kokeilemalla, ei sokeasti uskomalla. Se, että Toinen Tuleminen tapahtui tiedemiehen kautta oli luonnollista, sillä onhan aikamme tieteiden aikakautta. Alfred Action kirjoittaa: ”Uusi Kirkko on oleva kaikkien kirkkojen kruunu. Se eroaa aikaisemmista kirkoista siinä, että sen oppi valaisee spirituaalisen mielen lisäksi myös luonnollista mieltä. Se ei anna maailmalle ainoastaan uutta teologiaa, vaan myös uuden filosofian ja uuden tieteen. Tämä sen tähden, että Herra voidaan paljastaa ei ainoastaan taivaan, vaan myös maan Jumalaksi; ei ainoastaan teologien Jumalaksi, vaan myös filosofien ja tiedemiesten Jumalaksi.” (Alfred Acton: An Introduction to the Word Explained). Esa Juntunen, älä usko Laurion kaltaisia sokeata uskoa saarnaavia, vaan käytä ymmärrystäsi! NUNC LICET: nyt on sallittu tunkeutua ymmärryksen avulla uskon mysteereihin. Swedenborgin näkemä kyltti taivaassa.

    https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/
    http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php
    VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla:

    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(5)Miinusääni(1)
    1. Minuakin tuo Laurion ’sokea usko’ kummastuttaa.
     Harvinaisen selvää omilla aivoilla ajattelevalle on ettei kukaan toinen voi kenenkään syntejä sovittaa. Silloin pääsisi ’kuin koira veräjästä’.
     Historian Jeesus ei sellaista tehnyt vaan taisteli hyvyyden asian puolesta ja joutui ristille.
     Näin pelkkä ”usko” ei pelasta ihmistä. Jeesus itse sanoo sen myös selvästi. Itse ymmärrän että vain elämällä hänen – ei häntä tulkinneiden teologien oppien – viitoittamalla tavalla ja pitämällä käskyt sielu voi pelastua.

     Plusääni(2)Miinusääni(1)
     1. Khalkedonin kirkolliskokouksessa v. 451 vahvistettu oppi Kristuksen kahdesta luonnosta tarjoaa muodollisen selityksen sille, miksi Jeesus ei ollutkaan tavallinen ihminen, vaan hänen persoonassaan ja olemuksessaan oli ja on yhä yhdistyneenä sekä jumalallinen että inhimillinen luonto: Tunnustus kokonaisuudessaan kuuluu näin:

      ”Pyhiä isiä seuraten me opetamme kaikki yksimielisesti:
      (I) on tunnustettava, että meidän Herramme Jeesus Kristus on yksi ja sama Poika, hän on samana täydellinen jumaluudessa ja samana täydellinen ihmisyydessä, tosi Jumala ja samana tosi ihminen, omistaen järjellisen sielun ja ruumiin, jumaluudeltaan yhtä olemusta Isän kanssa ja samana meidän kanssamme yhtä olemusta ihmisyydeltään, kaikessa meidän kaltaisemme, paitsi ilman syntiä, jumaluutensa puolesta hän on ennen aikoja Isästä syntynyt, mutta tämä sama on viimeisinä päivinä meidän tähtemme ja meidän pelastuksemme tähden (syntynyt) ihmisyytensä puolesta Mariasta, neitsyestä, Jumalan äidistä, yksi ja sama Kristus, Poika, Herra, ainosyntyinen,

      (II) joka tunnetaan kahdessa luonnossa sekoittamatta, muuttamatta, erottamatta ja jakamatta, jolloin yhdistymisen tähden luontojen erilaisuus ei ole millään tavoin kumoutunut, vaan kummankin luonnon omalaatuisuus on säilynyt ja yhdistynyt yhdeksi persoonaksi ja yhdeksi hypostaasiksi, joka ei ole jakaantunut tai erotettu kahdeksi persoonaksi, vaan joka on yksi ja sama ainosyntyinen Poika, Jumala-Logos, Herra Jeesus Kristus, kuten kauan sitten profeetat ovat hänestä opettaneet ja Jeesus Kristus itse on meitä opettanut ja isien tunnustus on meille välittänyt.”

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
    2. Benjamin Kivilohkareelle ja monelle muulle ystävällinen ja rakentava kehotuksen sana nyt aivan viimeisenä aikana

     Vaikka luultavasti kaikille on selvää, ettei täällä julistettavalla swedenborgilaisuudella ole mitään tekemistä kristinuskon (so. Raamatun) kanssa, muutama sana kuitenkin BK:n kommentista (3.11.2020 at 16.24). Tuossa harhaopissa (julistettiin harhaopiksi n. v. 1770) on vaarallista ja häiritsevää se, että siinä käytetään kristinuskon käsitteitä, ne kuitenkin merkitykseltään muuttaen. Kyseinen oppi hylkää myös kaikki Uuden testamentin kirjat evankeliumeja ja Ilmestyskirjaa lukuun ottamatta (nämäkin tulkitaan Swedenborgin näkyjen mukaisesti). Swedenborgilaisuus julistaa ihmisen pelastumista tekojen (käskyjen ulkonaisen noudattamisen) kautta, joten se on puhdasta pakanuutta (yritetään omin teoin ja voimin kiivetä Jumalan luo).

     Seuraava suurikirjaiminen otsikko BK:n kommentissa kertoo kaiken: ”JEESUS EI SOVITTANUT MEIDÄN SYNTEJÄMME!” – tällä otsikolla kirotaan Jumalan Lunastustyö Kristuksessa kokonaan.

     Jumalan sana kuitenkin sanoo:

     ”Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme SOVITETUIKSI hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme SOVITETUT” (Room. 5:10);

     ”Mutta kaikki on Jumalasta, joka on SOVITTANUT meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille SOVITUKSEN viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja SOVITTI maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille SOVITUKSEN sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa SOVITTAA itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi” (2. Kor. 5:18-21);

     ”ja että hän (Jumala), tehden rauhan hänen (Jumalan Pojan) ristinsä veren kautta, hänen kauttaan SOVITTAISI itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on SOVITTANUT Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina…” (Kol. 1:20-23);

     ”Sen tähden piti hänen (Jeesuksen) kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, SOVITTAAKSEEN kansan synnit” (Hebr. 2:17);

     ”HÄN (Jeesus Kristus) ON MEIDÄN SYNTIEMME SOVITUS; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien – – Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme SOVITUKSEKSI” (1. Joh. 2:2; 4:10);

     ”Jokainen, joka uskoo häneen, saa SYNNIT ANTEEKSI hänen nimensä kautta – – joitten (pakanoiden) tykö minä (Jeesus) sinut (Paavalin) lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja SAATANAN VALLASTA Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun SYNNIT ANTEEKSI” (Ap. t. 10:43; 26:18);

     ”sillä tämä (malja) on MINUN VERENI, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan SYNTIEN ANTEEKSISAAMISEKSI” – – ILMAN VERENVUODATUSTA EI TAPAHDU ANTEEKSIANTAMISTA – – Sillä SYNNIN PALKKA ON KUOLEMA” (Matt. 26:28; Hebr. 9:22; Room. 6:23);

     ”että hänen (Jeesuksen) kauttansa julistetaan teille SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUS ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, VAPAAKSI KAIKESTA, MISTÄ TE ETTE VOINEET MOOSEKSEN LAIN KAUTTA VANHURSKAIKSI TULLA” (Ap. t. 13:38-39).

     Tuo viimeinen kohta kertoo, ettei kukaan voi pelastua (tulla vanhurskaaksi) Mooseksen lain (käskyjen) ulkonaisen noudattamisen kautta. Siinä suhteessa swedenborgilaisuus on täyttä turhuutta. Ihminen ei pelastu lain tekojen kautta:

     ”sen tähden ettei mikään liha tule hänen (Jumalan) edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä LAIN KAUTTA TULEE SYNNIN TUNTO. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ILMAN LAKIA, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat” (Room. 3:20-22);

     ”koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen – – selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska ’vanhurskas on elävä uskosta’ – – Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on JUMALAN LAHJA – ette tekojen kautta” (Room. 2:16; 3:11; Ef. 2:8-9).

     Ne (esim. swedenborgilaiset, ulkokultailijat), jotka pyrkivät omin voimin käskyjä noudattamalla pelastumaan, ovat kirottuja:

     ”Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia” (Gal. 3:10).

     Syntiinlankeemuksen seurauksena koko ihmiskunta joutui perkeleen, synnin, kuoleman, helvetin, lain, maailman ja lihan orjuuteen, vailla kykyä omin voimin päästä tuosta orjuudesta. Perkele asuu luonnostaan jokaisen ihmisen sydämessä ja ohjaa sieltä kaiken ihmisessä – koko ihminen siis on ytimiä ja tahtoaan myöten syntinen Jumalan edessä – käytännössä kävelevä perkele:

     ”Kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä – – kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla” (Room. 14:23; 3:23);

     ”Ei ole ketään vanhurskasta, EI AINOATAKAAN, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet: ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä” (Room. 3:10-18).

     Yllä sanotun valossa on täysin mahdotonta, että kukaan ihminen voisi pelastua omin voimin omilla teoillaan (esim. yrityksillään noudattaa käskyjä). Koska ihminen ja hänen tahtonsa ovat luonnostaan perkeleen orjuudessa, kaikki yritykset noudattaa lakia jäävät ulkokultailuksi; sydämestä perkele ei ulkokultailulla lähde EIKÄ VOI LÄHTEÄ. Siksi KUKAAN EI MITENKÄÄN VOI LUONNOSTAAN ALISTUA LAIN ALLE:

     ”Sillä lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä SE EI ALISTU JUMALAN LAIN ALLE, EIKÄ SE VOIKAAN. Jotka lihan (eivätkä Hengen, Jumalan) vallassa ovat, ne EIVÄT VOI OLLA JUMALALLE OTOLLISET – – kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle” (Room. 8:7-8; 10:3).

     Raamattu siis perusteellisesti murskaa BK:n swedenborgilaisen opin. Kaikki siinä opissa on harhaa ja ulkokultailua, oman syvän syntisyyden ja sydämen katumuksen kiertämistä. Karkuun juoksemista.

     Ja vielä: JEESUS TEKI KÄSKYJEN LAIN TEHOTTOMAKSI:

     ”kun hän (Kristus) omassa lihassaan teki TEHOTTOMAKSI käskyjen lain säädöksinensä” (Ef. 2:15).

     Kuinka ihminen, jonka tahto ja kaikki teot ja ajatukset nousevat sydäntä hallitsevasta perkeleestä, voisi omin voimin ryhtyä täyttämään lakia (käskyjä)? Jumala ei katso ulkonaisiin tekoihin vaan sydämeen: Mark. 7:6-8; Luuk. 16:15; 1. Sam. 16:7; 1. Aikak. 28:9; 1. Kun. 8:39; Ap. t. 1:24; 15:8; Ilm. 2:23.

     Koska synnin palkka on kuolema (Room. 6:23), syntiä ei voi sovittaa ilman verta, esim. ulkokultailemalla. Yllä on jo pari-kolme kohtaa tästä, ja vakuudeksi vielä nämä:

     ”paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä (menemällä puolestamme meidän ansaitsemaamme kuolemaan, sovittaakseen meidät) on itselleen ansainnut” (Ap. t. 20:28) – – ”olemme vanhurskautetut hänen veressään” (Room. 5:9) – – ”jossa (Jeesuksessa Kristuksessa) meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan” (Ef. 1:7) – – ”Kristuksen veri puhdistaa meidän omantuntomme kuolleista teoista (esim. swedenborgilaisuudesta) palvelemaan elävää Jumalaa” (Hebr. 9:14) – – ”(olette lunastetut) Kristuksen kalliilla verellä” (1. Piet. 1:18-19) – – ”Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä” (1. Joh. 1:7) – – ”(Jeesus Kristus) on päästänyt meidät synneistämme verellänsä” (Ilm. 1:5) – – ”olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset” (Ilm. 5:9) – – ”Jeesuksen Kristuksen Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä” (Room. 3:25).

     Jumala (Jeesus) meni kuolemaan puolestamme, meidät ikuiselta helvetiltä pelastaakseen! Sen enempää Jumala ei voi meitä syntiinlankeemuksen ja perkeleen lapsia auttaa! Jumalahan on se TUOMARI, joka rankaisee jokaisesta synnistä kuolemalla, ja tämä tuomari päättääkin itse kärsiä sen kuolemantuomion, jonka me olemme ansainneet! Sen suurempaa rakkautta ei voi olla! Kuolemaan Jumalan Poika ei voinut jäädä, koska hänessä itsessään ei ollut syntiä (hän kuoli sijaisenamme). Niinpä hän nousi ylös kuolleista kolmen päivän kuluttua, mikä on vanhurskauttamisemme sinetti (varma asia).

     Usko tuohon sijaissovitukseen ei ole ”sokeaa uskoa”, kuten BK minun kohdallani kommentissaan väittää. Kristillinen usko on usko Jeesuksen Kristuksen sijaissovitukseen, tapahtuneeseen, Jumalan toimeenpanemaan faktaan. Vieläpä Jumala itse sanansa ja siinä vaikuttavan Pyhän Hengen voimasta itse on vaikuttanut sydämessäni tuon uskon (en minä itse sitä ole itsessäni synnyttänyt; se EI ole oma tekoni tai päätökseni; synnyin SANASTA ja HENGESTÄ, 1. Piet. 1:23; Joh. 3:5, kun kuulin ja luin Jumalan sanaa). Sydämeni syttyi palamaan, ja se palaa koko ajan yhä riemullisemmin. Olen sieluni (sydämeni) puolesta noussut ylös kuolleista! Tämä on ”ensimmäinen ylösnousemus”. Viimeisenä päivänä nousee ylös kuolleista kuoleman puhdistama ruumiinikin (toinen ylösnousemus). Niinpä: elän autuudessa ikuisesti sekä ruumiin että sielun puolesta, Pojan veren kokonaan puhdistamana. Sinne toivon myös BK:n ja muut tällä hetkellä harhapoluille eksyneet.

     Pelastumme siis puhtaasti armosta: ”armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta” (Ef. 2:8-9) – – ”uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme” (Ap. t. 15:11) – – ”Katso, Jumalan Karita, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh. 1:29).

     Ehkä menen vielä Paavalin kuvaukseen ihmisen kyvyistä hengellisissä asioissa:

     ”Syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta (vrt. Room. 3:20) – – Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman (vrt. Room. 6:7; Gal. 2:19-20; Kol. 3:3 – ”vanha ihminen”, perkeleen lapseus meissä, kuolee”), että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, MUTTA MINÄ OLEN LIHALLINEN, MYYTY SYNNIN ALAISUUTEEN. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Niin en nyt enää tee sitä minä, VAAN SYNTI, JOKA MINUSSA ASUU. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, MUTTA VOIMAA HYVÄN TOTEUTTAMISEEN EI; sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, NIIN SEN TEKIJÄ EN ENÄÄ OLE MINÄ, VAAN SYNTI, JOKA MINUSSA ASUU. Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että PAHA RIIPPUU MINUSSA KIINNI; sillä sisällisen ihmisen puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta JÄSENISSÄNI MINÄ NÄEN TOISEN LAIN, JOKA SOTII MINUN MIELENI LAKIA VASTAAN JA PITÄÄ MINUT VANGITTUNA SYNNIN LAISSA, JOKA MINUN JÄSENISSÄNI ON. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä KUOLEMAN RUUMIISTA? (Room. 7:7-24).

     Tuohon lopun kysymykseen vastaus on seuraavassa jakeessa 25, ja se kuuluu: ”Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta!”

     Jeesus on vastaus tuohon kysymykseen!

     Saman jakeen 25 apostoli päättää näin: ”Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.”

     Luonnollinen, uskossa Jeesuksen Kristuksen sijaissovitukseen pelastumaton ihminen ei kykene tuottamaan Jumalan käskyjen tekoja muutoin kuin ulkonaisesti ulkokultailemalla, sillä hänen sydämessään asuvat synti ja perkele. Jumalan sanan ja siinä vaikuttavan Pyhän Hengen voimasta uskon saanut ja uudestisyntynyt ihminen sen sijaan tekee automaattisesti sydämestään käskyjen mukaisia tekoja, koska hänen sydämeensä on tullut asumaan itse Jumala ja perkele on joutunut kaikkoamaan sieltä; ihmisen sanat, ajatukset ja teot vaikuttaa nyt Pyhä Henki itse, jolloin ne ovat aina Jumalan käskyjen mukaisia. Hyvät teot (käskyjen noudattaminen) ovat siis uskon ja pelastumisen SEURAUS. Ensin vanhurskautuksessa (sydämen uskossa) saadaan Pyhä Henki, joka sitten, pelastumisen JÄLKEEN, alkaa vaikuttaa hyviä tekoja. Pelastuminen tulee siis uskosta, ei sitä seuraavista hyvistä teoista.

     Toisin päin ajateltuna voidaan siis sanoa, että jos ihminen ei tee oikeita hyviä tekoja (ulkokultailija tekee hyvät tekonsa aina joko palkkion toivosta tai rangaistuksen pelosta, ei koskaan vapaasti), hänen uskonsa on todennäköisesti viallinen tai olematon. Tästä tullaan BK:n kommenttinsa alussa esittämään väitteeseen, että ihminen pelastuu kymmenen käskyn noudattamisesta eikä uskosta:

     BK esittää, että nykyajan kristityillä on käsitys, että kaikki syntimme ovat sovitettuja, jos uskomme Jeesukseen. Kuitenkin sovitus tapahtui jo ollessamme Jumalan vihollisia, ilman mitään uskoa:

     ”Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, KUN ME VIELÄ OLIMME SYNTISIÄ, kuoli meidän edestämme” (Room. 5:8).

     Jumala on Jeesuksessa jo ottanut pois koko maailman synnit (Joh. 1:29)! Tämä on ns. objektiivinen vanhurskautus. Pelastus on Jumalan hyväksymänä (sen sinetiksi Jeesus nousi ylös kuolleista) jo olemassa. Se ei kuitenkaan hyödytä ketään, ellei sitä sydämessä uskota. Sitä varten meillä on Jeesuksesta todistavan Pyhän Hengen sana (Raamattu), joka vaikuttaa uskon Jeesuksen lunastustekoon (hän osti meidän kuolemallaan Jumalalle). Sydämen usko ei ole ihmisen oma päätös tai tahto, se on Jumalan teko sanan kautta. Usko on sama kuin uudestisyntyminen, herääminen ja kristityksi tuleminen, ja VAIN se pelastaa. Koska uskovan sydämeen jää asumaan Jumala, joka vaikuttaa kristityssä kaiken, niin vasta silloin ihminen alkaa tehdä hyviä, käskyjen mukaisia tekoja (mutta hän ei pelastu niiden kautta vaan siis yksin uskon kautta, armosta). KAIKEN vaikuttaa Jumala, aivan kaiken. Ainoa, mihin luonnollinen ihminen tahtoineen ja päätöksineen pystyy, on Jumalan vastustaminen (perkeleen vaikutusta siis sydämessä: sana ja siinä vaikuttava Pyhä Henki torjutaan).

     Perkelehän ihmisessä ilmenee ”itsenä”. Mikä on ”omaa” ja ”itseä”, se ei ole Jumalan vaan siis perkeleen. Luonnollisen ihmisen oma tahto on AINA perkeleen tahto. Hänen oma ymmärryksensä on perkeleen ymmärrys, oma elämänsä perkeleen elämä, oma minuutensa perkele hänessä jne. Tällä tavalla koko ihmiskunta turmeltui syntiinlankeemuksessa (1. Moos. 3. luku). Ihmisestä tuli perkeleen ja synnin orja – kävelevä perkele. Hänen sydämessään asuu myrkkykäärme (perkele), joka säätelee siltä kaikki ihmisen ajatukset, sanat ja teot. Siksi ihminen ei koskaan omin voimin voi pelastua Jumalan edessä. Siksi Pojan täytyi tulla ja kuolla puolestamme sovittaakseen meidät Jumalan (itsensä) edessä.

     Vielä katson vähän tarkemmin BK:n tässä yhteydessä (kommenttinsa alussa) perustelunaan käyttämään raamatunkohtaan Matt. 19:17-19: ”Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt. Hän (kysymyksen Jeesukselle esittänyt mies) sanoi hänelle (Jeesukselle): ’Mitkä?’ Jeesus sanoi: ’Nämä: Älä tapa, Älä tee huorin, Älä varasta, Älä sanoo väärää todistusta’.”

     Kuten yllä todettiin, noita käskyjä voi sydämessään noudattaa vain uskossa Jeesuksen sovitustekoon pelastunut ja Pyhän Hengen sydämeensä saanut kristitty. Hyvät teot (pyhitys) ovat uskon (vanhurskautuksen) seuraus. Jakeen 17 alkuosassa (jonka BK jättää pois) Jeesus sanookin kysymyksen esittäneelle miehelle: ”Miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? ON AINOASTAAN YKSI, JOKA ON HYVÄ (siis Jumala, Mark. 10:18)” – hyvän tekemiseksi on siis saatava ”Hyvä” (Jumala) sydämeen!

     Miksi Jeesus tuollaisen vastauksen antoi kysyvälle miehelle, joka luonnollisessa tilassaan oli sydämessään kyvytön noudattamaan noita Jeesuksen luettelemia käskyjä? Hän luetteli nuo teot (joihin siis ihminen sydämessään pystyy vain uudestisyntyneenä), koska tuo mies tekoja nimenomaan kysyi (ja tietenkin johtaakseen häntä sydämen katumukseen). Noita BK:n antamia jakeita ennen tapahtumien kulku oli tämä:

     Jae 16: ”Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle (Jeesukselle): ’Opettaja, MITÄ HYVÄÄ MINUN PITÄÄ TEKEMÄN, että minä saisin iankaikkisen elämän?’”;

     Jae 17 (alkuosa): ”Niin hän sanoi hänelle: ’Miksi kysyt minulta, mikä hyvää on? On ainoastaan yksi, joka on hyvä (siis Jumala)’” ….ja sitten tämä jae jatkaa niin kuin se BK:n siteerauksessa on.

     Mies kysyi, mitä hyviä tekoja hänen tulee tehdä, ja Jeesus sen vuoksi myös luettelee hyviä tekoja, vaikkei kysyjä sellaisia sydämessään voi tehdäkään. Jeesuksen vastauksesta näkyy siis, että vain Jumala on hyvä ja että HYVIÄ TEKOJA VOI TEHDÄ VAIN JUMALA. Jumala tulee sydämeen sanansa myötä, kun evankeliumin sanaa luetaan tai kuullaan ja Pyhä Henki synnyttää sydämessä uskon ja jää sydämeen asumaan. Kun koko tuo tapahtuma otetaan kokonaisuudessaan (Matt. 19:16-30), nähdään, että Jeesus julistaa siinä, että pelastuminen tulee Jumalasta ja hänen vaikuttamastaan uskosta ja uudestisyntymisestä, ei ihmisen teoista.

     Kun siis Jeesus oli luetellut kysymyksen esittäneelle miehelle (joka toisen kohdan mukaan oli ”nuorukainen”) hyviä tekoja ja tämän edelleen kysyessä kehottanut häntä myymään omaisuutensa (hän oli rikas) ja antamaan köyhille, niin mies poistui murheellisena (hän oli kiinni omaisuudessaan eikä voinut luopua siitä iankaikkiseen elämään pääsemiseksi – perkeleen vaikutus). Miehen oli siis täysin mahdoton alistua lain alle (Room. 8:7). Kaiken lisäksi hän oli jo ”kokeillut” swedenborgilaiseen ja BK:n kehottamaan tapaan käskyjen noudattamista (jae 20: ”kaikki niitä olen noudattanut; MITÄ MNULTA VIELÄ PUUTTUU?”), tuloksetta (koskapa tuli kysymään). Kuten jatkosta selviää, häneltä puuttui vanhan, perkeleen hallitseman ihmisen pois riisuminen (kuolema lain sanassa vaikuttavassa Pyhässä Hengessä) ja uuteen, vanhurskaaseen ja sydämessä hyviin tekoihin kykenevään, Jumalan hallitsemaan ihmiseen pukeutuminen (uudestisyntyminen evankeliumin sanassa vaikuttavassa Pyhässä Hengessä) – KRISTUKSEN YMPÄRILEIKKAUS (Kol. 2:11: ”hänessä [Jeesuksessa Kristuksessa] te myös olette ympärileikatut – – lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella”; ks. myös Room. 2:29; 13:14; Gal. 3:27; Ef. 4:24; Kol. 3:9-10). Kristuksen ympärileikkaus on sydämen usko Jeesuksen sovitustekoon (Kol. 2:12), sovituskuolemaan ja sovitusylösnousemukseen, kuolemaan ja elämään – kasteeseen. Mieheltä puuttui sanasta ja Hengestä uudestisyntyminen. Ja eikö tuo BK:n esiin nostama kohta itse asiassa kumoakin hänen väitteensä!

     Mutta kertomus jatkuu (tästä BK vaikenee):

     Kun opetuslapset kuulivat tuon kaiken ja sen Jeesuksen sanan, että helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan, niin he kysyivät Jeesukselta: ”KUKA SITTEN VOI PELASTUA?”

     Kysymykseen Jeesus vastaa: ”IHMISILLE SE ON MAHDOTONTA, MUTTA JUMALALLE ON KAIKKI MAHDOLLISTA” (jae 26).

     On siis niin, ettei ihminen millään tavalla voi omin voimin pelastua. On täysin mahdotonta, että luonnollinen (uskossa Jeesuksen sijaissovitukseen pelastumaton) ihminen voisi pelastua päättämällä ryhtyä noudattamaan sitä, mitä BK vaatii: käskyjen noudattamista. Sellainen yritys olisi puhdasta ulkokultaisuutta, koska sydän jää perkeleen pesäksi. BK ei voi omin toimin mitenkään pelastua, eikä voi kukaan muukaan.

     Edelleen kertomus jatkuu:

     Sitten Pietari kysyi (jae 27), että mitä he opetuslapset saavat, kun he ovat luopuneet kaikesta ja seuranneet Jeesusta. Jeesus vastaa (jae 28), että saadakseen mitään heidän on uudestisynnyttävä siitä, että Ihmisen Poika nousee (kuolleista ylös) kirkkautensa valtaistuimelle – onhan Jeesuksen nouseminen ylös kuolleista vanhurskauttamisemme sinetti. Silloin he saavat hallita ja tuomita hänen kanssaan. Siinä uudestisyntymisessä sydän luopuu kaikesta (myös mainitusta varallisuudesta) Jeesuksen nimen tähden (jae 29) – vanha ihminen kuolee ja uusi ihminen syntyy.

     Kuinka perusteellisesti Swedenborg oli harhassa, näkyy siitä, että hän (BK:n kertomana) pitää sitä uskoa, että ihminen pelastuu ”ilman lain tekoja”, Ilmestyskirjan lohikäärmeenä, joka vie kannattajansa helvettiin. Swedenborgilaiset sanovat siis minun olevan perkeleestä ja minun joutuvan helvettiin, vastoin näitä raamatunjakeita:

     ”Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja” (Room. 3:28);

     ”mutta joka ei töitä tee vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi” (Room. 4:5).

     Raamatun todistuksen nojalla swedenborgilaisuuden hyvät teot (käskyjen noudattamiset) ovat ulkokultaisuutta, joka ei tunne sitä, kuinka ihminen tulee hyväksi (so. Jumalan asunnoksi, Joh. 14:23; 1. Kor. 3:16; 6:19) ja siten hyviin tekoihin kykeneväksi. Liikkeen kannattajat eivät vielä ole tulleet lain satuttamiksi (sydämen synnintuntoon, sydämen katumukseen, Room. 3:20) eivätkä koe lohdutuksen (evankeliumin, Vapahtajan) tarvetta. He itse asiassa pukevat vain päälleen ikeen eivätkä saavuta mitään.

     Ulkokultaisuudella ihminen ei voi päästä pelastumiseen. Jeesus sanoo ulkokultailijoista: ”Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti, sanoen: ’Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana’” (Matt. 15:7-8).

     Matteuksen 23. luvussa Jeesus sanoo ulkokultailijoista, että he sulkevat taivasten valtakunnan ihmisiltä (j. 13), puhdistavat maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä (j. 25; seuraavassa jakeessa Jeesus käskee puhdistamaan ensin SISUKSEN, siis sydämen), ovat valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia, ulkoa kauniita (hurskaiden näköisiä), sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa (sisältä täynnä ulkokultaisuutta ja LAITTOMUUTTA, j. 27, 28). Jakeessa 33 Jeesus uhkaa: ”Kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?”

     Luuk. 12:1 käskee: ”Ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta, se on: ulkokultaisuutta.”

     Jakeissa 1. Tim. 4:1-2 varoitetaan ulkokultaisuuden vaikutuksesta esiin nousevista villitsevistä hengistä ja riivaajien opeista. Uskonpuhdistaja Martti Lutheria esimerkiksi pilkataan myrkyllisesti Swedenborgin näyssä, BK:n toistamana.

     ”kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka TALLAA JALKOIHINSA JUMALAN POJAN JA PITÄÄ EPÄPYHÄNÄ LIITON VEREN, JOSSA HÄNET ON PYHITETTY, JA PILKKAA ARMON HENKEÄ! Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: ’Minun on kosto, minä olen maksava’, ja vielä: ’Herra on tuomitseva kansansa’. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin” (Hebr. 10:29-31).

     …querens quem devoret.

     Ja tämä minun kommenttini on pelkkää kehotusta, ei mitään pahantahtoista. Lujasti tietysti vastustan vääriä oppeja, koska ne uhkaavat viedä ihmisiä kadotukseen, mutta ihmisiä kehotan ja potkiskelen siihen suuntaan, jossa itse olen pelastunut: Pyhän Hengen kirjoittamaan elävään sanaan, Raamattuun. Kaikki olemme luonnostamme yhtä syntisiä (perkeleen ja synnin ORJIA), ja en ole itsessäni ollut sen parempi kuin kukaan muukaan. Jumalan tuuppimana olen kuitenkin tullut pelastuksen tielle, ja siksi esimerkiksi nyt kirjoitan. Benjamin, Esa, Markku ja muut kanssavaeltajat, jotka olette sotkeutuneet oppiin, joka Jumalan sanan valossa on väärä, ihmisestä lähtöisin oleva oppi, joka ei hengettömänä (kuolleena) voi ketään pelastaa, kuulkaa tämä varoitukseni ja kehotukseni, sitäkin tarkkaavaisemmin, koska nyt on aivan viimeinen aika, ehkä aivan viimeinen mahdollisuus. Pelastuakseen ihmisen ei tarvitse tehdä yhtään mitään; päinvastoin kaikesta omasta on luovuttava (siksi juuri ristillä sijaisenamme roikkuva Jumala oli käsistään ja jaloistaan lujasti kiinni naulattu). Alusta loppuun kaiken tekee Jumala. Siksi Jumalan sana esiin ja sitä lukemaan ja kuulemaan! Hyvä opas on myös Martti Luther kirjoituksineen (niitä löytyy Luther-divarista).

     Ja Benjamin, olet uhrannut suuren osan elämääsi Swedenborgin kirjoitusten parissa, ja jos nyt käännyt kuvaamalleni Jumalan vanhurskauden tielle (pois oman vanhurskautesi tieltä), niin et menetä yhtään mitään. Ikuisen elämän ja autuuden rinnalla muutaman kymmenen vuoden harharetki ei ole mitään. Sillä sekunnilla kun uskon kipinä Pojan lunastustyöhön sydämessäsi syttyy, pelastut ja elät ikuisesti autuudessa. Enää sinun ei tarvitse omin voimin uurastaa kuolleitten tekojen parissa ja Jumalan sanan valossa valheellisen oppirakennelmasi ja sen pystyssä pysymisen parissa. Astu sinäkin elävälle tielle, olitpa tehnyt kuinka raskaita rikoksia tahansa! Vapahtajasi Jeesus Kristus on sovittanut ne jo itsessään. Autuas tie on kokonaisuudessaan edessäsi!

     Plusääni(1)Miinusääni(1)
     1. PELASTUS JEESUKSEN JA KYMMENEN KÄSKYN AVULLA
      Vesa-Ilkka Lauriolle. En ole koskaan väittänyt, että ihminen pelastuu omalla voimallaan tai omilla teoillaan. Ihminen pelastuu turvautumalla Herraan Jeesukseen Kristukseen ja elämällä Hänen Käskyjensä eli Kymmenen Käskyn mukaisesti. Mutta pelkkä ”uskoon tuleminen” ei ketään pelasta, sillä ihmisessä oleva hankittu ja peritty paha ei poistu muuten kuin uudestisyntymisellä Jumalasta: ”joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa” ja ”jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.” (Joh. 3: 3, 5). Tässä Jeesus tarkoittaa vedellä uskoa, mutta Hengellä elämistä uskon lakien eli Kymmenen Käskyn mukaisesti. Eli pelastukseen tarvitaan sekä usko että eläminen lain mukaan. Nykyajan kristityt unohtavat toisen kahdesta tärkeästä eli lain, eivätkä näin ollen pelastu. Paavalin sanoissa ”ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja” (Room. 3: 28), ei tarkoiteta ”lain teoilla” Kymmentä Käskyä, vaan juutalaisen lain (3. Mooseksen kirja) monimutkaisia määräyksiä, kuten käy ilmi asiayhteydestä. Luterilaiset ovat tulkinneet ”lain tekojen” tarkoittavan Kymmentä Käskyä, mikä on kauhistuttava virhe. Swedenborg opettaa nimenomaan, ettei ihminen pelastu omilla voimillaan, vaan ainoastaan turvautumalla Herraan, joka Kaikkivaltiaana pystyy auttamaan ihmistä pääsemään irti helveteistä eli pelastumaan. Mutta Swedenborg tarkoittaa myös, että kun ihminen on saanut ”uskon” eli tietämyksen Jeesuksen Jumaluudesta, hän pelastuu vain, jos sen jälkeen elää Kymmenen Käskyn mukaisesti pyytäen Jeesukselta voimaa täyttää Käskyt. Siis lause ”jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt” (Matt. 19: 17) on totista totta, eikä ihminen pelastu, ellei ihminen, joka on saavuttanut uskon Jeesukseen, elä Kymmenen Käskyn mukaisesti, mihinkä elämiseen Jeesus antaa voimaa. Ne nykyajan kristityt, jotka uskovat Jeesukseen, mutta eivät elä Kymmenen Käskyn mukaisesti, joutuvat helvettiin. Usko ilman lain tekoja on matkalippu helvettiin, jos lain teoilla tarkoitetaan Kymmentä Käskyä. Kymmenen käskyä tuli Jumalan sormen piirtäminä kahteen kivitauluun. Siksi ne ovat ihmiskunnalle tärkein elämänohje, jonka myös Jeesus vahvisti. Anteeksiannon synneistä ihminen saa Jumalalta, kun pyytää sitä, eikä enää tee sen jälkeen syntiä. Rauha Sinulle, Vesa-Ilkka Laurio, sillä minäkin olen kristitty ja Jeesuksen palvelija tai paremminkin sotilas Jumalan armosta.

      ”VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla”

      BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Dominum, pontifex primus
      Herran Toisen Tulemisen Kirkko

      Plusääni(3)Miinusääni(0)
     2. SELVENNYS SWEDENBORGISTA
      Sana tuli lihaksi tietenkin Mariasta. Swedenborgin kautta tuli vain Sanan sisäisten merkitysten avautuminen ei siis lihaksitulo. Sen, että Sanalla on sisäiset merkitykset, ymmärtää, kun huomaa, että jokaisella ihmisellä on jokaisesta sanasta omat sisäiset merkityksensä, miksi ei siis myös Jumalalla. Kun ihminen ajattelee esim. sanaa ”talo”, on hänellä siitä jokin oma käsityksensä eli ”sisäinen merkityksensä”, joka on erilainen kuin muilla ihmisillä. Jumalalla on kaikilla sanoilla Ääretön Jumalallinen merkitys, koska Hän on Ääretön. Näin ollen Sanalla on sekä spirituaalinen että coelestiaalinen merkitys. Sanassa esim. ”aurinko” on spirituaalisen merkityksen mukaisesti Jumala, jonka ”valo” on Jumalallista Totuutta ja ”lämpö” Jumalallista Hyvyyttä. Kaikilla sanoilla on sisäiset merkityksensä. Tämä on loogista ja selvää. Swedenborgin tehtävä oli kirjoittaa näistä sisäisistä merkityksistä, ja se oli Herran Toinen Tuleminen. Herra itse avasi Swedenborgin ymmärryksen käsittämään nämä.
      BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
      Herran Toisen Tulemisen Kirkko

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
     3. SYNNIT SAA ANTEEKSI TEKEMÄLLÄ PARANNUKSEN. JEESUS EI PUHUNUT ”SOVITUKSESTA”
      Vesa-Ilkka Laurio lainaa Uuden Testamentin niitä kirjoja, jotka eivät ole Jumalan Sanaa, vaan ovat kirkolliskokousten lisäyksiä. Uudessa Testamentissa Jumalan Sanaa ovat vain neljä evankeliumia ja Ilmestyskirja, joissa on Sanan sisäiset merkitykset. Siten Jeesus itse ei käyttänyt sanaa SOVITUS, vaan PARANNUS. PARANNUS tarkoittaa sitä, että ihminen katuu syntejään ja pyytää niitä Jumalalta eli Jeesukselta anteeksi, ja elää sitten tekemättä syntiä. Se, että Jeesus olisi jo edeltä käsin ilman PARANNUSTA antanut syntejä anteeksi on huuhaata, kuten koko nykyajan kristillisyys, jota V-I Laurio edustaa. Pelkkä uskoon tuleminen, joka olisi siis sitä, että tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi, ei vielä anna ihmiselle syntejä anteeksi, niin kuin nykykristityt luulevat. Helvetit ovat täynnä kristittyjä, jotka luulivat pelkän uskon avulla pelastuvansa, kuten helveteissä vieraillut Swedenborg kertoo. Se, että PARANNUS on kirkon tärkein asia, näkyy seuraavasta: ”Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi PARANNUKSEN kastetta syntien anteeksisaamiseksi” (Luuk. 3: 3). ”Tehkää sentähden PARANNUKSEN soveliaita hedelmiä” (Luuk.3: 8). ”Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: ’Tehkää PARANNUS, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.’” (Matt. 4:17). ”Ellette tee PARANNUSTA, niin samoin te kaikki hukutte” (Luuk. 13: 5). ”ja että PARANNUSTA syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista” (Luuk. 24: 47). ”Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää PARANNUS ja uskokaa evankeliumi” (Mark. 1: 15). Eli kaikesta tästä Jeesuksen omin sanoin on siis tehtävä PARANNUS, jotta ihminen saisi anteeksi syntinsä. Uuden Kirkon (swedenborgilaisen) oppi PARANNUKSESTA on seuraava: PARANNUS käsittää siis seuraavat toimenpiteet:
      1. Itsetutkistelu omien syntien havaitsemiseksi Kymmenen Käskyn mukaisesti. Kymmenen Käskyä tulee ymmärtää siten, kuin Uuden Kirkon oppi ne esittää. Syntejä eivät ole ainoastaan itse teot, vaan jo aikomukset ja halu tehdä syntiä ovat syntejä.
      2. Havaittujen syntien katuminen ja tunnustaminen Herralle.
      3. Pyydettävä Herralta syntejä anteeksi sekä ymmärrystä, voimaa ja kykyä taistella syntejä vastaan.
      4. Uuden synnittömän elämän aloittaminen Kymmentä Käskyä noudattaen.
      5. Tällaista parannusta on harjoitettava joka päivä.
      Tällainen PARANNUS liittää ihmisen Jumalan ja taivaan yhteyteen. Se oppi, että Jeesus olisi jo etukäteen ”sovittanut” ihmisten synnit ilman parannusta, on helvetistä ja johdattaa ihmisen helvettiin, ellei hän tee PARANNUSTA. Tällainen PARANNUS myös avaa ihmisen spirituaalisen mielen ja tekee hänet älykkääksi henkisissä asioissa. Se, että nykyajan kristillinen kirkko on täysin tuhoutunut, näkyy siinä, että se on ryhtynyt palvelemaan suoraan juutalaisia, jotka ovat lihaksi tullut perkele, eli hyväksyvät holokausti-valheen ja pitävät juutalaisia ”jumalan valittuna kansana” ja Israelin valtiota ”Raamatun ennustusten toteutumisena” eli siis palvelevat suoranaisesti perkelettä. Uusi Kirkko pelastaa myös erehtyneet kristityt, kunhan ne hylkäävät väärän sovitusopin ja juutalaisten palvomisen.

      VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla

      BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
      Herran Toisen Tulemisen Kirkko

      Plusääni(1)Miinusääni(1)
   2. ”Käärme pistää vaimoa kantapäähän”tarkoittaa sitä,että ihmisestä yritetään tehdä eläintä.Esim.väitetään , että oltais kolmansia simpansseja(Esko Valtaoja).”Vaimo polkee käärmeen pään rikki ”tarkoittaa nykyään esim.sitä,että kasaareilta otetaan rahat ja valta poes.Kun poimiskellaan raamatusta sopivia kohtia,niin eikö Paavali ole sanonut,että ”pakanatkin noudattaa lakia luonnostaan,koska laki on kirjoitettu heidän sydämiinsä”? (En muista missä kohti)Swedenborgin mukaan ensimmäinen raamattu oli kirjoitettu ihmismielen sisäisiin osiin,sitten oli Vanha Sana , jota ei enää tunneta.Elikkä nykyinen Raamattu on kolmas Raamattu.Sitten tuo surullisen kuuluisa Lutherin työtapaturma ”yksin uskosta ilman lain tekoja”, niin siinä Luther taisi hakea eroa Katoliseen kirkkoon (Babylon maan porttojen äiti).Elikkä Kain tappoi jälleen Aabelin;Lähimmäisenrakkaus riepastiin pois uskosta;kouraan jäi rauta ;kova totuus ilman Hyvyyttä, elikkä ilman lain tekoja(Jaakopin kirje:Usko ilman tekoja on kuollut.)

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. SIIONIN VIISAAT KORONAPANDEMIAN TAKANA
  Olen tutkinut koronahysteriaa ja tullut johtopäätökseen, että kyseessä on kommunismiin verrattavissa oleva maailmanvaltaussuunnitelma, jonka alullepanija ovat Siionin Viisaat, johon Bill Gateskin kuuluu. Juutalaiset pankkiirit ovat taas rahoittamassa tätä yritystä kuten Venäjän vallankumousta. Ilman Siionin Viisaiden mahtavaa tiedotusmafiaa ja poliittista voimaa ei tämä yritys onnistu. Mutta epäilen, että tässä käy kuten kommunismissa: Siionin Viisaat epäonnistuvat, sillä Kaitselmus ei anna tätä planeettaamme juutalaisten diktatuurille. Kyseessä ei ole ”salaliittoteoria”, katso http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
  1. Suurin kiinnostus koko maailman valtaamiseen näyttäisi olevan juuri Siionin Viisailla tai ’protokollamiehillä’. Se tavoite on kirjattu heidän pyhiin oppeihinsa joiden pyhyyden voi kyseenalaistaa koska he ovat itse luoneet Talmudinsa.
   Venäjä ja Kiina haluavat edistää maailman moninapaistumista eikä protpkollamiesten yksinvalta-hanketta. Mutta se ei sovi vallanhimoisille p-miehille jotka haluavat kaiken omiin käsiinsä.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 3. Täällä on jälleen lunastusoppia koskevaa teologista keskustelua. Annan arvoa kaikille näkemyksille. Jeesuksen rooli ja merkitys pelastajana säilyy vahvana, koska mahdollisuudet poliittisen ratkaisun saavuttamiseen ovat merkittävästi heikentyneet sitä myötä, kun klassinen, kristinuskoon nojaava länsimainen yhteiskuntajärjestys jatkaa hajoamistaan kiihtyvällä tahdilla. Juutalaisten kasvava vaikutusvalta on tämän kehityksen enemminkin oire kuin syy. Perussyy on oikeasta uskosta luopuminen. Tapio Puolimatka on antanut aiheesta hieman pitkäpiimäisiä, mutta tarkkoja esityksiä. Hän on ollut ja on yhä tärkeä kristinuskon apologi eli puolustaja Suomessa. Hän osaa rakentaa uskottavan linkin kristinuskon ja länsimaisen sivistyksen välille.

  Vasemmistolaiset uskovat voivansa luopua kristinuskosta ja säilyttää silti sen korkeatasoisen moraliteetin. Materialistit vajoavat kuitenkin aina lopulta raakuuteen ja siveelliseen rappioon. Koska syntejä ei tunnusteta, niin näitä ihmisiä ja heidän perversioitaan ei saa julkisesti kritisoida. Tervettä synnintuntoa ja täten väylää moraaliseen itsepuhdistukseen Jeesuksen Kristuksen lunastustyön ja veriuhrin kautta heillä ei ole.

  Martti Luther on Isossa Katekismuksessa antanut selvityksen siitä, kuinka 10 käskyn noudattaminen on tavalliselle ihmiselle mahdotonta. Vain Jeesus Kristus jumalallisessa voimassaan on pitänyt kaikki käskyt. Siksi tarvitaan yliluonnollista lunastustyötä. Tämä ei tietenkään tarkoita perustelua moraaliselle välinpitämättömyydelle tai peräti inversiolle, jonka esim. rabbi Sabbatai-Zevi on heimolleen muotoillut. 10 käskyn noudattamiseen tulee pyrkiä, mutta kristinuskossa niiden merkitys on ennemminkin toimia mittarina kuin väylänä pelastukseen.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. ”Martti Luther on Isossa Katekismuksessa antanut selvityksen siitä, kuinka 10 käskyn noudattaminen on tavalliselle ihmiselle mahdotonta.
   Vain Jeesus Kristus jumalallisessa voimassaan on pitänyt kaikki käskyt.”
   Luther ei minusta ole oikeassa. Kyllä ihminen pystyy noudattamaan käskyjä ja elämään niiden vaatimalla tavalla. Ja jokainen meistä voi myös rikkoa niitä tahtomattaan oman heikkoutensa takia mikä on täysin inhimillinen asia eikä aina hallinnassa niin hyvin kuin haluaisi olevan.
   Mutta jos katuu ja pyytää anteeksi rikkomuksiaan niin on mahdollista jatkaa kaidalla tiellä.
   Jos ja kun Jeesus on pystynyt pitämään kaikki käskyt niin hän on hyvä esimerkki ja malli meille. Ja varmaan on muitakin eli ei hän ole ainoa.
   Silloin yhtä hyvin nämä muutkin voitaisiin ja pitäisi nostaa jumaluuteen johon meistä itse kukin voi lopulta päätyä halutessaan ja kasvaa synnittömyyteen – ja ilman mitään yliluonnollisuutta.

   Ja pitäisi muistaa ettei historian Jeesus tavoitellut mitään jumaluutta vaan hänestä tehtiin ’jumalan poika’ siksi että hän pystyi noudattamaan sitä mitä käskyt edellyttävät. Ajan tapa oli kutsua sellaisia ’jumalan pojiksi’ kuten Johannes Lehmann kirjassaan Raportti Jeesuksesta sanoo.
   Minusta myös Henry Mkow painottaa tätä puolta
   ”God is the Moral Intelligence behind creation, synonymous with spiritual ideals like love, truth, goodness, justice and beauty. The point of religion is to discern and obey His Plan. Therefore, to say there is no God, or he is unknowable is half-way to Satanism. To usurp God’s place, as Masonic Jewry is doing, is arrant Satanism”. (Makow comment)
   Siis Jumala on luomisen takana oleva älyllinen ja henkinen voima, joka vaikuttaa meissä olevan hyvyyden, totuuden, oikeudenmukaisuuden ja rakkauden moraalin kautta. Uskonnon tehtävä on hyväksyä tämä (toimia siis kuten historian Jeesus/oma lisäys).
   Asettua tämän yläpuolelle ja jopa itse Jumalaksi kuten esim. sionistit ja vapaamuurari eliitti tekevät on satanismia.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Vastauksena kommenttiin Henkinen voima (HV).

    HV kirjoitti:
    “Luther ei minusta ole oikeassa. Kyllä ihminen pystyy noudattamaan käskyjä ja elämään niiden vaatimalla tavalla.”

    Ihminen kyllä pystyy noudattamaan Kymmentä Käskyä moraalisääntöinä, siis ulkonaisesti, jos hän kykenee pakottamaan itsensä siihen. Mutta sisäisesti eli sielultaan ihminen ei pysty noudattamaan Kymmentä Käskyä omilla voimillaan; ei tietenkään.

    Sielultaan eli sisäisesti ihminen pystyy noudattamaan käskyjä vain Jumalan avulla, ja luonnollisesti siinä tarvitaan myös ihmisen omaa aktiivisuutta. Jotta ihminen pystyy elämään aidosti Kymmenen Käskyn mukaan on hänen uudestisynnyttävä (parannus). Uudestisyntyminen edellyttää, että ihminen tunnustaa Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi, jossa on Kolminaisuus Isä, Poika ja Pyhä Henki, kuten ihmisessä on sielu, ruumis sekä sielusta ruumiin välityksellä tapahtuva toiminta. Lisäksi se vaatii, että ihminen tekee parannuksen eli tunnustaa syntinsä Herralle ja anoo Häntä antamaan anteeksi, sekä sen jälkeen ihmisen tulee elää Kymmenen Käskyn mukaisesti käsittäen Käskyt niin kuin Uuden Kirkon Oppi ne selittää.

    HV kirjoittaa: “Ja pitäisi muistaa ettei historian Jeesus tavoitellut mitään jumaluutta vaan hänestä tehtiin ’jumalan poika’ siksi että hän pystyi noudattamaan sitä mitä käskyt edellyttävät.”

    On kuitenkin muistettava, että Jeesus oli, ja on Jumala. Hän oli Jumalan Inkarnaatio maanpäälle. Jeesus oli Isänsä eli sielunsa puolesta Jumala, mutta Hänen verhonaan oli äidiltään eli Marialta perityn pahuuden saastuttama fyysinen olemus, johon Hän otti vastaan helvettien hyökkäyksiä eli kiusauksia. Jeesus altistui jatkuville kiusauksille jo lapsuudestaan alkaen., mutta Hän voitti kaikki kiusaukset tai koettelemukset Jumalallisella voimallaan eli sielullaan, joka oli Isä Jehova.

    “Kun Herra oli kiusauksissa, Hän puhui Isän eli Jehovan kanssa ikään kuin ulkopuolisen kanssa. Kiusausten avulla Herra yhdisti Itse Jumaluuden eli Isän Ihmisyyteensä ja teki sen Jumalalliseksi. Kuten ihmisellä, myös Herralla kiusauksen viimeiseen vaiheeseen liittyi epätoivoa. Sen tähden Hän huusi ristillä: ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit”. Hylkääminen tarkoitti äidiltä perityn ihmisyyden täydellistä hylkäämistä. Herraa ei voitu kiusata Hänen Jumalallisuuteensa nähden, sillä helvetit eivät voi hyökätä Jumaluutta vastaan. Sen tähden Hän otti äidiltään sellaisen ihmisyyden, jota helvetit pystyivät kiusaamaan. Herra voitti kaikki kiusauksensa täydellisesti (Kivilohkare).”

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
   2. KYMMENTÄ KÄSKYÄ ON HELPPO NOUDATTAA
    Nimimerkille ”Henkinen voima”. Aivan oikein ihminen toki pystyy noudattamaan Kymmentä Käskyä, kuten hän pystyy noudattamaan maallisiakin lakeja. Mutta Jeesuksen Jumaluus ei ollut siinä, ettei Hän rikkonut Käskyjä, vaan Hän oli itse Jehova Jumalan inkarnaatio: Jehova Jumala hedelmöitti Marian munasolun ihmeen avulla, joten Jeesus oli sielunsa puolesta Jumala, vaikka äitinsä puolesta tavallinen ihminen ruumiiltaan. Tähän äidiltä perimäänsä ruumiiseen Hän otti vastaan kiusauksia eli helvettien hyökkäyksiä, jotka Hän kukisti ja joista viimeinen oli ristinkuolema. Sen jälkeen Hän hylkäsi äidiltä perityn ruumiinsa ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit” ja otti ylleen Jehova Jumalalta Kirkastetun eli Jumalallisen Ruumiinsa, joka on Hänen Ruumiinsa tänäkin päivänä. Eli Jeesus näkyy taivaassa aurinkona, jonka sisällä Hän on Jumalallisena Ihmisenä eli Hän on taivaan ja maan Jumala. On täysin väärin väittää, ettei ihminen pysty noudattamaan Kymmentä Käskyä, niin kuin nykyajan kristityt sanovat, miksi muka ei? Jokainenhan voi olla tekemättä syntiä, jos vain tahtoo. Siksi ihmisellä on vapaa tahto. Joskus, esim. tolkuttomassa humalassa, ihmisen vapaa tahto ei ole toiminnassa ja silloin hän voi tahtomattaan tehdä syntiä, jonka hän kuitenkin saa anteeksi, jos katuu myöhemmin.
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
  2. Vastauksena kommenttiin White Rabbit.

   WR kirjoitti:
   “Martti Luther on Isossa Katekismuksessa antanut selvityksen siitä, kuinka 10 käskyn noudattaminen on tavalliselle ihmiselle mahdotonta. Vain Jeesus Kristus jumalallisessa voimassaan on pitänyt kaikki käskyt. Siksi tarvitaan yliluonnollista lunastustyötä. Tämä ei tietenkään tarkoita perustelua moraaliselle välinpitämättömyydelle tai peräti inversiolle, jonka esim. rabbi Sabbatai-Zevi on heimolleen muotoillut. 10 käskyn noudattamiseen tulee pyrkiä, mutta kristinuskossa niiden merkitys on ennemminkin toimia mittarina kuin väylänä pelastukseen.”

   Jumalan Inkarnaatio aikaan ja paikkaan tarvittiin, koska Jeesuksen syntymistä edeltävänä aikana oli henkimaailma, joka on välitila taivaan ja helvetin välissä, täyttynyt pahoista hengistä, jotka vääristivät virtauksen Jumalasta, siten että pahojen henkien avulla helvetit hallitsivat ihmiskuntaa, ja siten ihmiskunta oli vaarassa tuhoutua totaalisesti. Lunastukseen liittyen se koski myös enkeleitä.

   Lunastus käsitti helvettien kukistamisen ja taivaiden saattamisen järjestykseen ja uuden spirituaalisen kirkon valmistelemisen. (Nimenomaan valmistelemisen eikä valmiiksi luomista).

   Lunastus ei ollut mahdollista muuten kuin Jumalan inkarnaatiolla.

   Ristinkuolema oli Jeesuksen viimeinen kiusaus toisin sanoen helvettien hyökkäys, jonka voittamisen jälkeen Hän riisui äidiltään perityn ruumiinsa ja puki ylleen Jumalallisen ruumiinsa Isästä ja yhdistyi näin Isään eli Jumalalliseen Rakkauteen Hänen itse ollessa Jumalallinen Totuus. Näin Jeesus pelasti ihmiskunnan helvettien vallasta ja suoritti siten Lunastuksen. Jeesuksen ristinkuolema oli instrumentaalinen teko, mutta ei itse Lunastus.

   Koska Jeesus Kristus nujersi maanpäällisen vaelluksensa aikana Jumalallisella voimallaan aste, asteelta, kaikki helvetit, antoi Hän nimelleen Voiman, jonka avulla myös me tavalliset ihmiset, kukin meistä, pystyy uudestisyntymään, ja voittamaan helvetit, siis Jumalan avulla. Tämä oli Jeesuksen Lunastus. (Jeesuksen ristinkuolema oli viimmeinen ja voimakkain kiusaus, ei Lunastus).

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
  3. SYNTIEN SOVITUKSESTA JA LUNASTUKSESTA
   Nimimerkille White Rabbit. Jeesus pelasti ihmiskunnan kukistamalla helvetit, jotka estivät Jumalan ja taivaan virtauksen ihmisiin. Ristinkuolema oli Jeesuksen viimeinen kiusaus eli helvettien viimeinen hyökkäys, jossa Jeesus riisui pois äidiltä perityn ruumiinsa ja otti ylleen Isä Jumalalta Kirkastetun Ruumiinsa, joten Jeesus on tällä hetkellä maan ja taivaan Jumala, jossa on Kolminaisuus Isä eli Jeesuksen sielu, Poika eli Hänen Jumalallinen Ihmisyytensä ja Pyhä Henki eli Hänestä lähtevä vaikutus. Tämä helvettien kukistaminen oli Jeesuksen Lunastus. Sen jälkeen jokainen pelastuu tekemällä parannuksen eli pyytämällä voimaa Jeesukselta ja tunnustaen syntinsä ja aloittamalla Kymmenen Käskyn mukaisen elämän. Jeesuksen ”sovitus” siis tapahtuu vain, kun ihminen tekee parannuksen, jota ei voinut tehdä ennen Lunastusta, koska helvetit estivät taivaan virtauksen. Nykyisten kristittyjen hirvittävä väärinkäsitys on se, että pelkkä usko pelastaa ihmisen ilman parannusta. Paha poistuu ihmisestä vasta kun hän on kauan tehnyt parannusta. Hetkellinen pahan poisto ei ole mahdollinen. Jeesuksen sovitus = Lunastus= helvettien kukistaminen, jonka jälkeen ihmisillä on ollut mahdollisuus pelastua parannuksen avulla.
   Kristinuskon pitäisi olla kaikkein kehittynein uskonto, sillä alkoihan se itse Jumalan inkarnaatiolla. Mutta helvetit kukistivat kristinuskon jo Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325. Sen jälkeen kaikki papit ovat syöneet hyvän- ja pahantiedon puusta eli ottaneet tulkintansa omasta älystään eikä Jumalalta. Swedenborg on ensimmäinen Herran palvelija, joka luopui omasta korkeasta älykkyydestään ja sai opetusta suoraan itse Jumalalta eli Jeesukselta Kristukselta. Se, ettei Swedenborgin oppia otettu vastaan, johtui vain siitä, ettei helvetti vastaanota mitään taivaallista. Nyt kuitenkin Swedenborgin oppi on tullut ajankohtaiseksi, sillä se on itse asiassa Ilmestyskirjan ennustuksen täyttymys (Ilm. 21: 2). Tästä opista voi lukea suomen kielellä yllä olevan artikkelin lopussa olevasta osoitteesta ”VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla”
   Kymmenen Käskyn noudattaminen ei ole vaikeata, ”minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä” (Matt. 11: 30). Voihan ihminen helposti noudattaa maallisiakin lakeja, miksi ei Jumalallisia. Ihmisellähän on vapaa tahto. Mitä tulee sosialismiin, niin sanoisin, että varsinainen paratiisi syntyisi maan päälle, jos Uuden Kirkon oppi olisi sosialismin perustana.
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 4. Kyllä tuputetaan herran toista tulemista ja jeesusta ja jumalaa täällä niin paljon että ei tarvitse ihmetellä miksi juutalaisetkin pitää teitä vain karjana! Pä-ä-äää pä-ä-äää….

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat