Kreivi Kalergin suunnitelma eurooppalaisten tuhoamiseksi

Kirjoitus on julkaistu alunperin nimimerkin ”Tappis” blogisivustolla.

 

EU

Olipa kerran manner, joka joutui toistuviin sotiin kansojen ymmärtämättä mistä ne johtuivat. Keksivätpä näiden sotien rahoittajat ja taustalla naruja vedelleet, että kansojen unelma rauhasta ja yhteisestä eurooppalaisesta perheestä, on sekin yhtä helposti vääristettävissä, kuin harhaanjohtaminen sotiin isänmaan puolesta: He päättivät, tapatettuaan ensin englantilaisia, ranskalaisia, saksalaisia, puolalaisia, venäläisiä ja suomalaisia omaksi hyödykseen, tuhota nämä kansallisuudet kokonaan sekoittamalla heidät ulkoeurooppalaiseen ihmismassaan luodakseen homo multiculturuksen, joka ei tiedä kuka on, mistä on kotoisin, eikä pysty vastustamaan suljetun johtavan eliitin vallankäyttöä. Tämän vision jättää kreivi Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergin kirjoitusten tarkastelu. Asian tekee hyvin kiinnostavaksi se, että Kalergi kuului myös ”Euroopan Yhteisön” alullepanijoihin. Emme päätä lukijoidemme puolesta, mitä johtopäätöksiä heidän tulee tehdä, mutta aihe on varsin kiinnostava. Eikö olekin?

 

Otteita Kreivi Richard N. Coudenhove Kalergin kirjasta Praktische Idealismus, Wien, 1925:

kaytannon_idealismi

”Eurooppalaisten rodullinen sekoittaminen”

”Tulevaisuudessa ihmiset ovat sekarotuisia (mongrel), ja tämän päivän rodut ja yhteiskuntaluokat tulevat katoamaan. Tuleva euraasialais-negroidinen rotu, joka ulkoiselta olemukseltaan tulee muistuttamaan antiikin egyptiläisiä, asettaa kansojen erilaisuuden tilalle yksilöiden erilaisuuden. [22]

Kristillisyys, eettisesti perustuen juutalaisiin kirjoituksiin (Johannes), henkisesti tukeutuen Aleksandrian juutalaisiin (Philo), on syntynyt juutalaisuudesta. Sikäli kuin Eurooppa on kristillinen, se on henkisessä mielessä juutalainen, sikäli kuin Eurooppa on moraalinen, se on juutalainen.”

 • Kommentti: Tässä Coudenhove-Kalergin porvarillis-sovinnaisiin konsensus-myytteihin sitoutunut ajattelu johtaa hänet täysin harhaan: Eurooppalaisuuden tärkein elementti on Euroopassa, tämän maanosan omat traditiot. Antiikin sivistys ja juutalaisuuden vaikutus ulottuivat myös Välimeren muille rannoille, mutta siellä ne eivät tuottaneet sitä mitä Euroopassa näemme.
 •  

  ”Melkein kaikella eurooppalaisessa etiikassa, on juurensa juutalaisuudessa. Kaikki suuret vaikuttajat uskonnollisessa tai ei-uskonnollisessa kristillisessä moraalissa, Augustinuksesta Rosseauhun, Kantista Tolstoihin, ovat valinnoiltaan juutalaisia spirituaalisessa mielessä [Wahljuden]. Nietzsche on ainoa ei-juutalainen, ainoa eurooppalainen pakanallinen moralisti.

  Idässä kiinalaisilla on eettinen ylivertaisuus [..] – lännessä se on juutalaisilla.

  Antiikin juutalaisten valtion pää, heidän moraalisten ja siviililakiensa säätäjä oli Jumala. Synti oli rikos.

  Aikojen halki juutalaiset ovat säilyttäneet uskollisuutensa teokraattiselle näkemykselleen politiikasta ja etiikasta: Kristillisyys ja sosialismi ovat molemmat yrityksiä luoda maallinen paratiisi. [lit.: a State of God]”

 • Kommentti: Moderni kommunismi ja marxilaisuus onkin nähtävä jahvistisen monoteismin industrialismiin sovitettuna versiona. ”Sokean kanan jyvä” Kalergilla!
 •  

  ”Kaksi tuhatta vuotta sitten varhaiset kristityt -eivät farisealaiset tai saddukeukset- olivat Mooseksen tradition elvyttäjiä. Tänään sitä eivät ole sionistit eivätkä kristitytkään, mutta sensijaan sosialistien juutalaiset johtajat (Jewish leaders of Socialism). He ovat sitä, koska he toivovat haltioituneessa epäitsekkyydessään voivansa pyyhkiä pois kapitalismin perustavanlaatuisen synnin (original sin of capitalism) vapauttaakseen ihmiset vääryydestä, väkivallasta ja nöyristelystä, viedäkseen lunastetun maailman maalliseen paratiisiin.[27]”

 • Kommentti: Vapaamuurari ja kreivi Kalergin into nähdä marxilaiset sosialistit, jotka siihen aikaan huutivat kurkku suorana porvarien ja aatelin teurastamista, hänen oman juutalais-totalitaarisen maailman airueina toistuu myöhemminkin po. ”Praktischer Idealismuksessa”. Kertoo paljon sosialismin olemuksesta, ja sopii hyvin muuta kautta tiedettyyn…!
 •  

  ”Mooseksesta Weiningeriin etiikka on ollut pääkysymys juutalaisessa filosofiassa.

  Tämä eettispohjainen asennoituminen maailmaa kohtaan on yksi lähtökohta juutalaisen kansan poikkeukselliselle suuruudelle. Samalla siinä piilee vaara, että juutalaiset jotka ovat unohtaneet eettisen uskonsa vaipuvat kyynisiksi egoisteiksi. Samalla kuin toisenlaisen mentaliteetin omaavat ihmiset -jopa menetettyään eettisen lähestymistapansa- yhä pystyvät säilyttämään jotain ritarillisista (chivalrous) arvoistaan ja asenteistaan (kunnian mies, gentlemanni, etc.), mikä suojelee heitä syöksymästä periaatteettomuuden kuiluun (abyss of values).

  Se mikä pääasiassa erottaa juutalaiset muista kaupunkien asukkaista, on tosiasia että juutalaiset ovat sisäsiittoisia (inbred people).

  Luonteen lujuus yhdistyen mielen terävyyteen ennaltamäärää juutalaiset loistavimmaksi ehdokkaaksi urbaanin ihmisyyden johtajistoon oli sitten kyse väärästä tai aidosta henkisestä aristokratiasta, tai sitten kapitalismin yhtä hyvin kuin vallankumouksenkin johtajistosta. [28]”

  kalergi-1-1

  ”Juuri nyt me seisomme uuden ajan kolmannen ajanjakson kynnyksellä: Sosialismin.”

  kalergi-gulag-1

  ”Sosialismia tukee urbaani teollisuustyöläisten luokka, ja sitä johtaa yhä suuremmassa määrin vallankumouksellisten kirjoittajien aristokratia, jonka paremmuus perustuu sekä syntyperään (blood) että mielenlaatuun.”

 • Kommentti: Tätä samaa ovat korostaneet myös sosialismin vastustajat: Johtajat ovat niistä yhteiskuntaluokista, joita liike syyttää epäkohdista. Onko siis ihme, että toteutunut sosialismi on yleensä tuottanut kapitalismiakin jyrkempiä luokka-yhteiskuntia?
 •  

  ”Tämä kehitys, ja sen kanssa modernin politiikan kaaos, voivat johtaa vain siihen lopputulokseen, että spirituaalinen aristokratia ottaa haltuunsa vallan keinot yhteiskunnassa: Ruudin, kullan, painomusteen, ja käyttää niitä yleisen mielipiteen suostumuksella.[32]”

 • Kommentti: Tapahtumat 1900-luvulla ja tänä päivänä todistavat tämän suunnitelman toteutumisesta. Media ja pankkilaitos ovat vaarallisella tavalla ”spirituaalisissa” käsissä.
 •  

  ”Kommunistinen diktatuuri: Tärkeä askel tällä tiellä.”

  Venäläinen bolshevismi muodostaa ratkaisevan askeleen kohti tätä tavoitetta, missä pieni ryhmä kommunistien sprituaalista aristokratiaa hallitsee maata ja tietoisesti tuhoaa omaisuuteen perustuvaan valtaan tukeutuvan rahavallan demokratismin (plutokratic democratism), joka nykyaikana kontrolloi loppu-osaa maailmasta.

  Taistelu kapitalismin ja kommunismin välillä on voittoisan aivo-aristokratian (brain aristocracy) veljessotaa, sotaa individualistisen ja sosialistisen, egoistisen ja altruistisen, pakanallisen ja kristillisen hengen välillä.

  Molempien osapuolten esikunnat (staff) on rekrytoitu Euroopan spirituaalisesta herrarodusta [Führerrasse], juutalaisista.”

 • Kommentti: Mikäli sekä kapitalismin että ”sosialismin” johtokerros edustavat samaa ”aivo-aristokratiaa”, ei ole mitään kummallista siinä, että vapaamuurarit Roosevelt ja Truman lahjoittivat toisen maailmansodan lopuksi puolet Euroopasta Stalinille? Eikä siinäkään, että ”kylmän sodan” avulla USA (=Wallstreet) ja NL kiristivät otettaan blokkeihin jakautuneesta maailmasta.
 •  

  ”Kapitalismi ja kommunismi ovat molemmat rationaaleja, molemmat mekaanisia, molemmat abstrakteja ja molemmat urbaaneja. Sotilaallinen yläluokka on lopullisesti pelattu ulos roolistaan. Hengen vaikutus, hengen voima, usko henkeen, toivo että henki on voimistumassa, -ja sen myötä uusi aristokratia.[33]

  [44]Tavoitteiden saavuttamiseksi ihmiset tarvitsevat jonkun, joka määrittää tavoitteet ja johtaa tavoitteisiin: Aristokratian.”

 • Kommentti: Mutta miten tämä liittyy EU:n ”demokratia-vajeeseen”?
 •  

  ”Aristokratia johtajana on poliittinen käsite, aristokraatti esikuvana on esteettinen ihanne. Korkein haaste sisältyy aristokratian ylevämielisyyteen, johtamiseen ollen esikuvana johdettaville. Johtajuus lankeaa täydellisille ihmisille.”

 • Kommentti: Seuraavassa havainnollistamme Kalergin uuden aristokratian ylevämielisyyden: Toveri Trotski.
 • trotski

  kalergi-trotski-2

   

  ”Eurooppalaiset määrällisesti ja juutalaiset laadullisesti.”

  Eurooppalaisten määrä-ihmisten, jotka uskovat vain numeroihin, massaan, ylipuolelle nousee kaksi rotua: Perinnöllinen aristokratia (blood aristocracy) ja juutalaiset.

  Erottuen toisistaan kumpikin pitäytyy uskoonsa korkeammasta tehtävästään, uskoonsa paremmasta verestään ja uskoon ihmisten eriarvoisuudesta (n the different ranks of the people).”

 • Kommentti: Mutta miten tämä poikkeaa natsien kammotusta rotu-opista?
 •  

  ”Molemmissa näistä eritavalla ansioituneista roduista lepää tulevaisuuden eurooppalaisen parhaimmiston ydin: Feodaalisessa perinnöllisessä aristokratiassa (the feudal blood aristocracy) sikäli kun se ei ole turmellut itseään maataloudella, ja juutalaisessa spirituaalisessa aristokratiassa sikäli kuin se ei ole antanut rahan turmella itseään [capitalism].

  Paremman tulevaisuuden takeena ovat vähäinen jäännös moraalisesti korkeatasoisesta maaseudun [country-style] aristokratiasta, ja jäljellejäävät vallankumouksellisen intelligentsijan (revolutionary intelligentsia) taisteluryhmät.

  Tässä yhteys Leninin, miehen alemmasta maalais-aristokratiasta, ja Trotskin -juutalaisen kirjanoppineen- välillä kasvaa symboliseksi: Hengen ja luonteen kontrasti tilanomistajan ja intellektuellin, maalaisen ja urbaanin, ja pakanan ja kristityn, rakentaa vallankumouksellisen aristokratian luovaa synteesiä.

  Yksi askel kohti sprituaalista tajua voisi olla riittävä saattamaan perinnöllisen aristokratian parhaat elementit, jotka maaseudun oloissa ovat suojelleet fyysistä ja moraalista terveyttään maalais-lemun turmelevalta vaikutukselta, ihmisten uuden vapautuksen palvelukseen.

  Heidät on ennaltamäärätty tähän asemaan perinteellisen rohkeutensa, porvarillisuuden-vastaisuutensa ja anti-kapitalistisen mielenlaatunsa, vastuullisuutensa, materiaalisten etujen halveksuntansa, stoalaisen tahdonharjoituksensa, oikeamielisyytensä ja idealisminsa kautta.[45]”

 • Kommentti: ”Ennalta määrätty” syntyperänsä kautta? Puhutaanko tässä suomalaisesta TV-viihteestä? ”Porvarillisuuden vastaisuus” osuu, mutta ei mammonan-keräämisen halveksunta.
 •  

  10. Juutalainen tulevaisuuden ylhäisö (nobility) ja khasaarit.

  Kapitalismin, journalismin ja kirjallisuuden aivo-aristokratian (brain aristocracy) tärkeimmät edustajat niin sen turmelluksessa kuin oikeamielisyydessäkin ovat juutalaisia.

  Heidän henkinen paremmuutensa ennaltamäärää heidät tulevaisuuden yläluokan (nobility) keskeisimmäksi tekijäksi (main factor).

  Silmäys juutalaisen kansan historiaan tuo esiin heidän johtajuutensa ihmisyyden puolesta käydyssä taistelussa. Kaksi tuhatta vuotta juutalaiset olivat uskonnollinen yhteisö, joka muodostui eettisesti ja uskonnollisisesti siihen sitoutuneista yksilöistä (individuals) kaikista klassisen kulttuurialueen kansakunnista, ja jolla oli kansallinen hebrealainen keskus Palestiinassa.

  Jo tähänkin aikaan tärkein yhdistävä tekijä ei ollut kansallinen vaan uskonnollinen. Kalenterimme ensimmäisen vuosituhannen aikana käännynnäiset kaikista kansoista liittyivät tähän uskontokuntaan, eivätkä vähiten kuninkaat, ylhäisö ja eteläisen Venäjän hallitsijat, mongolilainen khasaari-kansa.

  Siitä alkaen juutalainen uskonnollinen yhteisö liitti itsensä keinotekoiseen kansakuntaan ja sulkeutui muiden kansojen ulkopuolelle.

  Sanoinkuvaamattomien vainojen avulla kristillinen Eurooppa yritti hävittää juutalaiset.

  Tämän seurauksena kaikki juutalaiset, jotka olivat heikkotahtoisia, opportunisteja tai epäuskoisia antoivat kastaa itsensä välttääkseen kidutukset ja loppumattomat vainot.

  Toisaalta kaikki juutalaiset, jotka eivät olleet riittävän taitavia, nokkelia ja luovia selvitäkseen tässä olemassaolon taistelussa, antoivat periksi.

  Kaikkien näiden vainojen jälkeen oli jäljellä pieni aatteen puolesta sankarillisesti kärsityn marttyyriuden muotoilema yhteisö, josta heikkotahtoiset ainekset ja mielen köyhyys oli puhdistettu.

  Sensijaan että oli tuhonnut juutalaisuuden, Eurooppa -vastoin tarkoitustaan- puhdisti ja sivisti epäluonnollisen valintaprosessin kautta tämän kansan tulevaisuuden herra-kansaksi (leader-nation).

  Ei siis pidä ihmetellä, että tämä kansa joka on paennut ghetto-vankilastaan, kehittyy Euroopan henkiseksi ylhäisöksi.

   

  Uusi ylhäinen ja spirituaalisesti jalo rotu

  Sen tähden armollinen kaitselmus on suonut Euroopalle uuden aatelisen (nobility) rodun, jonka ylhäisyys perustuu hengen jalouteen.

  Tämä tapahtuu tällä hetkellä (kirjoitettu 1924), kun Euroopan feodaalinen aatelisto ränsistyy, ja kiitos juutalaisten emansipaation.

  Tämän tulevaisuuden aateliston (nobility) ensimmäinen tyypillinen edustaja oli ylhäis-juutalainen [Edeljude] LaSalle, jossa yhdistyy korkean tason fyysinen kauneus mielen ylhäisyyteen ja hengen terävyyteen.

  Aristokraattina sanan korkeimmassa ja aidoimmassa merkityksessä LaSalle on aikamme synnynnäinen johtaja ja tiennäyttäjä. ”

  keskuskomitea1917-2

 • Kommentti: ”Ylhäinen ja sprituaalinen rotu” vainosi Venäläisiä v.1917-1991, ja tarkkaanottaen senkin jälkeen. Coudenhove-Kalergin visiosta poiketen, he kaikki eivät ole/olleet juutalaisia tai aatelisia, mutta niitäkin on joukossa huomattava määrä..
 •  

  ”Itäisen ja Keski-Euroopan vallankumouksen juutalaiset sankarit ja marttyyrit eivät missään mielessä ole vähäisempiä rohkeudessaan, päättäväisyydessään ja aatteellisuudessaan, kuin maailmansodan ei-juutalaiset sankarit. He ylittävät jälkimmäiset henkisyydessään monin tavoin.[50]”

 • Kommentti: Coudenhove-Kalergi kirjoittaa nyt henkilöistä, joiden jäljiltä itäinen Eurooppa oli muodostunut sen ajan ihmisiä shokeeraavien raakuuksien näyttämöksi, ja joita sivistyneet ihmiset kaikkialla kammoksuivat. Varsin radikaalia häneltä, -ja paljastavaa: Mikään inhimillisyys ei näyttele mitään roolia hänen suunnitelmissaan, kuten ei hänen henkilökohtaisen ystävänsä Eduard Benesin touhuissakaan.
 •  

  ”Näissä kahdessa yrityksessään lunastaa spirituaalis-moraalinen alkuperänsä juutalaiset ovat antaneet suuren lahjan Euroopan perinnöttömille massoille, kuten myös kaikille muillekin kansoille.”

 • Kommentti: Thanx to Yhwe! Kiitos kiitos kiltti juutalainen kapitalismista, kommunismista, atomipommista ja rappioviihteestä! Miten ihmeessä voimme maksaa velkamme?? Hei tää on jo liian paksua!
 •  

  ”Modernit juutalaiset ovat kaikkia muita kansoja etevämpiä myös prosenttiosuudessaan tärkeistä miehistä: Hädintuskin vuosisadan kuluttua vapautuksestaan tämä pieni kansa seisoo Einsteinin kanssa modernin tieteen etulinjassa, Mahlerin kanssa modernin musiikin kehittäjänä, Bergsonin kanssa nykyaikaisen filosofian kärkijoukossa, ja Trotskin myötä nykyaikaisen politiikan edelläkävijänä.[51]

   

  Eurooppalaisten vihantäyteinen kateus…

  Se huomattava asema, joka juutalaisilla on näinä päivinä, perustuu heidän spirituaaliseen ylivaltaansa, joka mahdollistaa heille henkisen voiton lukemattomista kateellisista kilpailijoista.

  Nykyaikainen antisemitismi on yksi monista keskinkertaisuuden ja ylivertaisuuden välisen ristiriidan taantumuksellista ilmauksista. Se on uusi muoto kokonaiseen kansaan kohdistuvasta ostrakismista (pois-sulkemisesta, syrjinnästä).

  Kansana juutalaiset edustavat määrän ja laadun välistä ikuista taistelua, ala-arvoisten joukkojen ja korkealaatuisten yksilöiden, heikkotasoisten enemmistöjen ja ylivertaisten vähemmistöjen välistä ristiriitaa.”

 • Kommentti: Tämähän menee pidemmälle kuin natsien rotu-oppi! Tässä palataan jopa valistusta, teollistumista ja Ranskan vallankumousta edeltäneen sääty-yhteiskunnan ihannoimiseen ja sorrutaan kaiken demokratian torjumiseen sen itsensä takia. Kansanvalta on Coudenhove-Kalergille väärin koska se on kansanvaltaa. Voi EU mihin olet menossa!
 •  

  ”Antisemitismin tärkeimmät juuret ovat rajoittuneisuus ja kateus: Rajoittuneisuus uskonnossa ja tieteessä, kateus henkisyyden ja rajatalouden alueella.”

 • Kommentti: Näin siis kirjoittaa aatelismies, jonka juuret ovat keskiajan maantierosvoissa, jotka Kaarle Suuri jätti teloittamatta ja käytti heitä oman valtarakenteensa lujittamiseen hellitellen heitä ns. aatelis-arvoilla ym. keskinkertaisuuksille sopivilla helyillä.
 •  

  ”Koska juutalaiset kehkeytyvät kansainvälisestä uskonnollisesta yhteisöstä, eivät paikallisesta rodusta, he ovat kansa jolla on kaikkein sekoittunein veri. Koska he ovat sulkeutuneet erilleen muista kansoista, he ovat myös muita umpisiittoisempia (most inbred).”

 • Kommentti: Herttijee! -Tämä on heti kerrottava Malminkadun seurakunnalle…?
 •  

  ”Ei vain tulevaisuuden vallankumouksellinen spirituaalinen aristokratia, vaan myös tämänpäivän plutokraattinen mustien markkinoiden Kakistokratia (plutocratic black marketeer-Kakistocracy ) l. huonoimmiston hallinto on pääasiassa peräisiin juutalaisten keskuudesta. Tämä antaa agitatoorisia aseita antisemiiteille.”

 • Kommentti: Voi voi, kun antisemiitit ovat nyt pahantahtoisia ja kateellisia! Eihän rikosten tuomitseminen voi olla muuta kuin kateutta ”parempia” kohtaan! Coudenhove-Kalergin sanat osuvat nykyisen Venäjän contra omaan mahdottomuuteensa kaatuneen Neuvostoliiton tarkasteluun, mutta ajallisesti käännettyinä: Eilinen kommunistinen harvainvalta ja tämänpäivän kleptokraattinen oligargia… -Kalergin tulevaisuus on menneisyydessä.
 • kalergi-oligarkit-2

  ”Tuhansien vuosien orjuus on koulinut juutalaisista, harvoin poikkeuksin, herrakansan (master race [Herrenmenschen]) jäseniä.

  Pysyvä tukahduttaminen estää persoonallisuuden kehittymisen, ja ottaa siten pois yhden tärkeimmistä esteettisten ihanteiden ja ylhäisyyden elementeistä.

  Suuri osa juutalaisista kärsii yhtä hyvin psyykkisesti kuin fyysisestikin tästä puutteesta. Tämä vajavuus on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että eurooppalaisilla on taipumista torjua juutalaiset ylempänä rotuna (Jewry as a race of nobility).”

 • Kommentti: Niin ”Saksan-Aatunko” piti vapauttaa Rotschildit, Warburgit, ym. tästä sukuhäpeästä? Kellariin kätketyistä vajaamielisistä maalaisserkuista?? Nyt minä ymmärrän kaiken! Pikkukaupunkien pikku parturit, minskiläinen varastetuntavarankauppias, galitsialainen salakuljettaja ja Varsovan ghettojuutalainen olivat rahaylimystön messiaanisen rotuylemmyyden este, ja mielikuva puolihampaattomasta likaisesta maalaisjuutalaisesta kirpputoripöytänsä takana tinkimässä käytetyn miesten tumman puvun hinnasta toi tunkkaisen ja eltaantuneen hajun rahaylimimystön salonkeihin? Tämän häpeän poispyyhkiminen annettiin eräälle pikkukorpraalille, joka taisi olla jopa mekein sukua…? Sori että paljastin salaisuutenne. Let´s Kafka!
 •  

  ”Liiallinen sukusiitos, yhteydessä ghetto-menneisyyteen, on syynä monenlaiseen fyysiseen ja psyykkiseen rappeutumiseen.”

 • Kommentti: Ettehän vaan ole Suomen mustalaisten kohtalotovereita?
 •  

  ”Siinä missä juutalaisten pää voitti, heidän ruuminsa usein menetti.Tajunta hyötyi hermostollisen järjestelmän kustannuksella.Näin juutalaiset kärsivät usein aivojen ylikasvusta, mikä on haittaylhäisyydelle ja persoonallisuuden harmoniselle kehittymiselle.

  Monien henkisesti loistavien juutalaisten fyysinen ja hermostollinenheikkous liittyy esiintymisen epävarmuuteen ja fyysisen rohkeudenpuutteeseen, mikä usein liittyy mitä korkeimpaan moraalisen rohkeudentasoon. Tämä sopii huonosti aristokratian ritarilliseen asenteeseen.[53]”

   

  Orja-kansan vahingoittama ylhäinen herrarotu.

  ”Sprituaalisen juutalaisen herrarodun (spiritual Master Race of the Jews)kärsimykset orjuudessa ovat lyöneet leimansa heidän historialliseenkehitykseensä. Vielä tänäänkin monien johtavien juutalaisten persoonienolemus ja eleet antavat vaikutelman ei-vapaasta henkilöstä, joten (ei-juutalaisten) aristokraattien olemus onkin usein ylhäisempi, kuin parhaidenkaan juutalaisten.”

  ghettorasite

  ”Sopeutuminen maalaiselämään [Rustikalisierung] , joka on myös sionistien eräs päätavoite, yhdessä urheilullisen lastenkasvatuksen kanssa, tullee vapauttamaan juutalaiset ghetto-rasitteestaan jota he yhä kantavat itsessään.”

 • Kommentti: Mutta juuri tämähän oli myös natsien juutalaispolitiikan alkuperäinen sisältö! Hitlerin natsihallinto takavarikoi finanssijuutalaisten omaisuuksia ja rahaa jaettiin sionistien (=juutalaisten natsionaali-sosialistien) kautta kibbutshien, Haganahin sotilaskoulutusleirien ym. rahoittamiseen Palestiinassa. SS:n edustajat vierailivat silloisessa brittiläisessä mandaatissa kahdesti tarkastamassa natsirahoituksen tuloksia. SS-miehet olivat tyytyväisiä näkemäänsä: Niin natsilaista, niin natsilaista…
 •  

  ”Amerikan juutalaisten kehittyminen on todistanut tämän mahdolliseksi. Todellinen vapaus ja valta muuttavat asteittain tietoisuuden, ja tietoisuus muuttaa eleet ja ilmeet vapaalle ja voimakkaalle ihmiselle sopiviksi.

  Eivät vain juutalaiset ole muuttumassa kohti läntisen aristokratian ihannetta, vaan aristokraattiset ihanteet tulevat kehittymään kohti juutalaisuutta kohdaten sen puolitiessä.

  Euroopan rauhanomaisemmassa tulevaisuudessa aristokratia astuu ulos sotaisesta luonteestaan vaihtaen sen henkiseen ja papilliseen rooliin.

  Rauhanomaistettu ja sosialisoitu länsi (pacified and socialized Occident) ei enää kauaa tarvitse mestareita ja hallitsijoita, vain johtajia, opettajia ja esimerkkejä. [54]

  Juutalaiset ovat valloittaneet Euroopan uskonnollisesti, ja germaanit sotilaallisesti. Aasiassa Intian ja Arabian uskonnot olivat voittoisia, samalla kun suurin poliittinen voima on Japanilla.”

   

  Linkki alkuperäiseen kirjoitukseen.

  Saksankielinen Praktische Idealismus on ladattavissa täältä.

  Lue myös:

  Valkoisten kansanmurhan juuret

  35 kommenttia

  1. Liitän tähän v. 2008 kirjoittamani ja 12.2.2008 blogeillani julkaisemani kirjoituksen ”Suomen tuhoamisohjelma” kolmessa osassa:

   Suomen tuhoamisohjelma, osa 1

   Lähteenä seuraavassa pääasiassa Gerd Honsik: ”Rassismus legal? Der Juden drittes Reich? Halt dem Kalergi-Plan!” 2005 (”Laillista rasismia? Juutalaisten Kolmas Valtakunta? Pysäyttäkää Kalergi-suunnitelma!”).

   EU:n isä, kreivi Richard Coudenhove-Kalergi, oli salaliiton johtaja, jonka tavoitteena on tuhota Euroopan kansat. Jo v. 1923 hän julisti vapaamuurariveljilleen, että ”juutalaisen aatelisrodun” on tultava Euroopan valtiaaksi. Tähän pääsemiseksi eurooppalaiset tulee risteyttää aasialaisten ja mustien kanssa. Tuloksena on ali-ihmisiä, helposti hallittavia, vailla luonnetta.

   Coudenhove-Kalergi kirjoittaa (”Praktischer Idealismus”, v. 1925, s. 21), että tuloksena syntyneet ”sekarotuiset” jälkeläiset ovat…

   ”…heikkoluonteisia, pidäkkeettömiä, vailla tahdonvoimaa, kestävyyttä, pieteettiä ja luotettavuutta”,

   kun euraasialaiset ja negroidiset ominaisuudet syrjäyttävät eurooppalaiset ominaisuudet. Tämä EU:n perustajaisä tahtoo Eurooppaan ali-ihmisiä rotusekoituksen avulla. ”Rasisminvastaisuuden” takana on koko ajan kammottava rasismi.

   Sivuilla 22/23 (e.m.t.) Coudenhove-Kalergi sanoo, että tulevaisuuden ihminen on oleva risteytys eri roduista. Euraasialais-negroidinen tulevaisuusrotu korvaa ”kansojen moninaisuuden” ”persoonallisuuksien moninaisuudella”. Coudenhove-Kalergi visioi suurempaa Eurooppaa, todellista Paneurooppaa, joka ulottuu Vladivostokista San Franciscoon (Paneuropa 1922 bis 1966, s. 103). ”Monikulttuurinen (siis kulttuuriton) Eurooppa” on vain ensi askel juutalaisen maailmanvallan diktatuuriin.

   Edelleen Coudenhove-Kalergi:

   ”Juutalaisuus on se verso, josta uusi, henkinen Euroopan aateli kasvaa – ydin, jonka ympärille uusi, henkinen aateli ryhmittyy – – Juutalaisten näkyvä asema nykyisin johtuu juutalaisten henkisestä ylemmyydestä.”

   Tämä ylemmyys hänen mukaansa on vievä juutalaisuuden voittoon. Juutalaisista tulee ihmiskunnan valtiaita, aristokraatteja ja kapitalismin ja vallankumouksen lipunkantajia. Hän kutsuu juutalaisuutta henkis-urbaaniksi hallitsijaroduksi, ja hänen rasisminsa on täysin estotonta. Hän kutsuu Euroopan kansoja ”vähempiarvoisiksi” (Praktischer Idealismus s. 28, 51, 52).

   Kirjansa sivuilla 32/33 Coudenhove-Kalergi paljastaa, että bolshevismin ja kapitalismin takana on sama juutalaisuus. Bolshevismia hän kutsuu kommunistiseksi henkiseksi aristokratiaksi ja kapitalismia plutokraattiseksi demokratiaksi (plutokratia = rahavalta, rahamiesten valta). Toinen on sosialistinen ja toinen individualistinen juutalaisen aivoaateliston haara. Molempien takana on juutalaisuus.

   Sivulla 178 hän sanoo, että ”kansainvälisten sopimusten nojalla” tulee KOULUJEN ja LEHDISTÖN avulla taistella vieraita kansallisuuksia vastaan kohdistuvaa kiihotusta vastaan, ts. isäntäkansa jätetään suojattomaksi ja vähemmistöjä ja vieraita suositaan. Myöskään juutalaisia vastaan ei saa nousta.

   EU:n perustajat ovat triumviraatti Coudenhove-Kalergi, Tsekkoslovakian ent. ulkoministeri Edvard Benesh ja Otto von Habsburg. Coudenhove-Kalergi on tsekkoslovakialainen, ja Beneshiltä hän sai diplomaattipassin ja suosituskirjeitä ranskalaisten valtiomiesten luo, ja hän saikin Ranskan puolelleen ”Saksan kurissa pitämiseksi”. Yhdessä Ranskan juutalaisen ulkoministerin, Robert Schumanin, kanssa hän ryösti Saksan kansalta sen teräs-, rauta- ja kivihiilituotannon ja liitti sen ylikansallisen elimen alaisuuteen.

   EU:n takana on juutalainen pankkimahti. Coudenhove-Kalegi kertoo (”Ein Leben für Europa” [= ”Yksi elämä Euroopalle”], s. 124/125), että vuonna 1924 juutalaispankkiiri Louis Rothschild soitti hänelle ja kertoi toisen juutalaispankkiirin ja Venäjän vallankumouksen rahoittajan, Max Warburgin, lukeneen Coudenhove-Kalergin kirjan, ja häneen tahdottaisiin tutustua. Warburg antoi Coudenhove-Kalergille spontaanisti 60 000 kultamarkkaa paneurooppaliikkeen edistämiseksi. Pankkiensa avulla juutalaiset ovat suunnitelmallisesti vieneet Euroopan kansoilta itsemääräämisoikeuden. USA ja presidentti Truman saatiin paneurooppaliikkeen taakse, joten USA:kin kuuluu Euroopan ja Suomen tuhoajiin ja hävittäjiin.

   Juutalaiset pyrkivät saamaan eri maiden parlamentit puolelleen ja pakottamaan niiden hallitukset pyrkimään Paneurooppaan (EU:hun). Coudenhove-Kalergin mukaan (”Paneuropa”, s. 79) juutalaisilla oli kolme painostusväylää: Euroopan maiden parlamentit, USA ja maailman yleinen mielipide. Ilmi ei käy, käyttivätkö juutalaiset rahaa, kiristystä vai tappouhkauksia saadakseen eurooppalaiset parlamentit suostumaan kansalliseen itsemurhaan. Suomen kohdalla tämä asia pitäisi tutkia.

   Yksi triumviraatin jäsen, Otto von Habsburg (saksalaista keisarisukua), kutsuu Coudenhove-Kalergia ”Euroopan profeetaksi” ja kertoo:

   ”Kun Coudenhove pyysi, että ryhtyisin yhdessä hänen kanssaan ajamaan yhdistynyttä Eurooppaa, hän käytti raamatullista vertausta. Hän sanoi, että Mooseksen täytyi 40 vuoden ajan johtaa kansaansa läpi autiomaan” (”Damals begann unsere Zukunft”, s. 157 – 158).

   Coudenhove-Kalergin mukaan sosialismin (sosiaalidemokratian ja kommunismin), jota hän kutsuu SOSIAALISEKSI EUGENIIKAKSI (= rotuhygieniaksi), tarkoituksena on tuhota ”aatelisto”, so. porvaristo, jotta päästäisiin ”epäoikeudenmukaisesta eriarvoisuudesta” ”tasa-arvon” kautta ”oikeudenmukaiseen eriarvoisuuteen”, so. juutalaisvaltaan. Tässä, juutalaisvallan luomisessa, on hänen mukaansa sosiaalidemokratian ja kommunismin ”korkein historiallinen missio” (”Praktischer Idealismus”, s. 56/57).

   Triumviraatin äänitorvena Otto von Habsburg toteaa, että…

   ”…nationalisti on poliittisesti moraaliton”,

   koska hän sortaa kaikkea vierasta (nationalisti tarkoittaa isänmaallista ihmistä).

   ”Nationalismi (esim. suomalaisuus) sisältää olennaisena elementtinä vihan” (”Damals begann unsere Zukunft”, s. 67)!

   Suomalaisuus ja suomalainen isänmaallisuus on sosialistien ja juutalaisten mukaan vihan ilmaus!

   Mitä tulee toteuttamistapoihin, niin Coudenhove-Kalergi toteaa:

   ”KOULU ja LEHDISTÖ (nyk. tietenkin myös TV ja muut sähköiset välineet, VL) ovat ne kaksi instanssia, joiden avulla maailma on mahdollista uudistaa ja jalostaa verettömästi, ilman väkivaltaa. Koulu ravitsee tai myrkyttää lapsen sielun, lehdistö ravitsee tai myrkyttää aikuisen sielun. Koulu ja lehdistö ovat kummatkin nykyisin (so. v. 1925) henkeä vailla olevan älymystön hallussa: niiden takaisinsaaminen on jokaisen aatteellisen poliitikon, jokaisen aatteellisen vallankumouksen korkein tehtävä” (”Praktischer Idealismus”, s. 37).

   Juutalaiset hallitsevatkin Suomen yliopistoja, koululaitosta ja mediaa nykyisin suvereenisti.

   Coudenhove-Kalergi asettaa Euroopan VALLANKUMOUKSELLISEKSI elementiksi sen, että Euroopasta poistetaan rajat strategisessa, taloudellisessa ja kansallisessa mielessä (e.m.t., s. 173). Ei siis ole Suomen taloutta eikä suomalaisuutta. Ei ole Suomea. Suomi on vallankumouksella (EU:lla) lakkautettu olemasta.

   Coudenhove-Kalergin mukaan sodat poistetaan tuomalla niiden tilalle ”taloudellinen taistelurintama”, boikotit ja esteet (e.m.t., s. 183). Sota rahasta ja taloudella pakottaminen. Sehän täällä nyt vallitseekin. Kalergi-suunnitelman toteutus on täydessä vauhdissa.

   Euroopasta tehdään suunnitelmallisesti rotusekoitusta, jossa ei ole kansallisuuksia (esim. ”suomalaisia”) eikä niiden itsemääräämisoikeutta (hallintaoikeus siirretään juutalaisille). Kalergi pitää maailmaa kyvyttömänä hallitsemaan itseään, ja siksi hän julistaa uuden maailmanjärjestyksen: LUOMALLA GLOBAALI DEMOKRATIA JUUTALAISTEN JOHTAMA IHMISKUNTA saavuttaa rauhan, kulttuurin ja ravinnon. Raamatussa Joh. 8:44 sanoo kuitenkin juutalaisista:

   ”Te olette isästä perkeleestä.”

   Plusääni(29)Miinusääni(1)
   1. Suomen tuhoamisohjelma, osa 2

    Huimalla vauhdilla etenevä juutalaismahti on siis perkeleen mahtia. Kansa sekoitetaan sekarotuiseksi sekoitukseksi ja sitten luodaan kansanvalta (demokratia) – näin tuhotaan alkuperäisten rotujen ja heimojen (esim. suomalaisten) valta ja tuhotaan ne.

    Kansalaisuusmääritelmäkin on muutettu: enää kansalaisuus ei perustu perinteisiin, syntyperään ja kulttuuriin vaan ”perustuslakikuuliaisuuteen”. Kuka tahansa siis voi tulla Suomeen ja tulla hetkessä suomalaiseksi!

    Mainitun triumviraatin lisäksi Kalergi-suunnitelman (suunnitelma Euroopan tuhoamiseksi) toteuttajiin kuuluvat mm. Saksan ent. liittokansleri Konrad Adenauer, Englannin Winston Churchill, juutalaiset pankit, USA:n media, vapaamuurariliike ja CIA. Saksan entinen liittokansleri Helmut Kohl on ylistänyt Kalergi-suunnitelmaa.

    Kalergi-suunnitelma on korvannut Morgenthau-suunnitelman (joka tähtäsi pelkän Saksan tuhoamiseen). Juutalaisten lisäksi Euroopan tuhoamista Kalergi-suunnitelmalla ajaa voimakkaasti USA, joka on juutalaisuuden sätkynukke.

    Vuoden 2000 lopussa Euroopan sanomalehdissä kerrottiin YK:n suosituksesta, että EU toisi seuraavan 50 vuoden aikana EU:hun 650 miljoonaa siirtolaista (EU:ssa lienee nyt noin 500 miljoonaa asukasta!), joilla muka korvattaisiin syntyvyyden lasku. Tämän YK:n juutalaiset ovat perustaneet tämänhetkiseksi päämajakseen, ja sitä on tarkoitus kehittää edelleen ja siirtää se myöhemmin Israeliin. YK:n peruskirjan laati juutalaispankkiiri Warburg.

    Eurooppa ei kuitenkaan tarvitse 650 miljoonaa siirtolaista, sen sijaan suunnitelma tuhota Eurooppa tarvitsee. Meidät on määrä hävittää 50 vuodessa! Pakollinen sekoittuminen vieraisiin ihmisiin ja pakollinen kulttuurista ja kielestä (kieleksi suunniteltu englantia tai esperantoa) luopuminen tarkoittaa käytännössä kansanmurhaa. Tietä raivataan aborttilainsäädännöllä ja ehkäisyvälineillä. Omat tapettava ja tilalle aasialaisia ja mustan rodun edustajia!

    Jo vuonna 1915 juutalaispäällikkö Nahum Goldmann julisti, että kaikki ei-juutalaisten kulttuurit ja traditiot on tuhottava demokratialla (kyllä: DEMOKRATIALLA!). Hän sanoi, että tämä on välttämätöntä juutalaisten intressien kannalta.

    Ja kirjassaan ”Jüdische Geschichte, jüdische Religion” juutalainen professori Israel Shahak ilmoittaa, että juutalainen diktatuuri, jota Kalergi Eurooppaan ja maailmaan vaatii, on jo todellisuutta!

    Kun EU:n perustajaisä Richard Coudenhove-Kalergin kirjoituksia katsoo, ei liene epäilystä siitä, että hän on 1900-luvun suurin rasisti. Paneurooppa-opillaan hän tahtoo tuhota muut kansat ja säilyttää yhden: juutalaiset. Jopa EU:n lippu julistaa juutalaista diktatuuria, Israelin kahtatoista heimoa (joita lipun 12 tähteä kuvaavat; lipun on tuonut EU:n lipuksi juuri Coudenhove-Kalergi, joka jo 1920-luvulla esitti sinisen lippunsa Euroopan lipuksi, ”sininen taivas häiriintymättömän rauhan vertauskuvana”). Kalergin mukaan juutalaisilla on ”parempi veri” (”Praktischer Idealismus”, s. 45). EU:ssa on kyse vallankaappauksesta ja laajoista kansanmurhista (toteutetaan tuhoamalla kansojen itsemääräämisoikeus, kulttuuri, perinteet, kansalaisrauha ja myöhemmin myös kieli pääasiassa siirtolaisuudella; aseina MEDIAKONTROLLI, ASEET ja RAHAVALTA, joilla kansojen parlamentit ja hallitukset alistetaan). Jo v. 1924 Kalergi vaati juutalaisten vallankaappausta Euroopassa ”monikulttuurisuuden” nimissä.

    Vapaamuurari Coudenhove-Kalergi toteaa v. 1925 (suluissa olevat täydennykset blogin kirjoittajan):

    ”Nykyisen politiikan kaaos päättyy vasta kun henkinen aristokratia (so. juutalaiset) on riistänyt haltuunsa yhteisön vallankäytön välineet: ruudin (so. aseet), kullan (so. rahan) ja painomusteen” (so. tiedotusvälineet) (”Praktischer Idealismus”, s. 32-33).

    Juutalais-amerikkalainen ”Imperiumi” omistaa enemmistön eurooppalaisistakin uutistoimistoista, joten lähde, josta tiedotusvälineet tietonsa ammentavat, on läpikotaisin myrkyttynyt. Imperiumi suoltaa tuuteistamme aivopesua (mm. holokaustihuijausta) ja propagandaa. USA merkitsee suurta vaaraa maailman kansojen itsemääräämisoikeudelle. Kaikilla mantereilla se pyrkii murtamaan kansojen tahdon.

    V. 1966 Coudenhove-Kalergi kirjoitti:

    ”Seuraavat viisi vuotta paneurooppaliikkeessä tähtäsivät pääasiassa tähän päämäärään: on saatava parlamentit pakottamaan hallituksensa ryhtymään Paneuroopan toteuttamiseen” (”Paneuropa 1922 bis 1966”, s. 76).

    Tässä kylmästi sivuutetaan Euroopan kansojen oma sana. Jo vuonna 1948 Kalergi onnistui tekemään määräajoin kokoontuneesta ”Eurooppalaisten parlamentaarikkojen kongressista” työkalunsa Kalergi-suunnitelman toteuttamiseksi, so. Euroopan hallitusten ”pakottamiseksi”. Siellä perustettiin ”Eurooppaneuvosto”, ja Saksan delegaation johdossa oli CIA:n tukema Konrad Adenauer, joka kuului kiinteästi Kalergin joukkoihin jo vuodesta 1926. Ylistettyään Adenaueria Coudenhove-Kalergi uhkaa:

    ”Niin kauan kuin (Saksan) Liittotasavalta pitää kiinni Adenauerin perinnöstä, sen tulevaisuus on turvattu; heti kun se luopuu tästä perinnöstä, se allekirjoittaa kuolemantuomionsa” (”Donau-Bote”, huhti-toukokuu 1972, s.1).

    Mainitsen toisenkin uhkauksen Saksan kohdalla (lähde: Honsik: Rassismus legal, s. 42): Saksalainen juutalaisjohtaja, prof. Michael Wolffsohni, esitti 25.9.2002 Jüdische Allgemeine Zeitungissa ehdot saksalaisten ja juutalaisten yhteistyölle Saksassa: Saksalaisten on hyväksyttävä ulkomaalaisten jatkuva muutto Saksaan, läntiseen liittoutumaan kuuluminen ja Israel-kritiikistä luopuminen. Hän kielsi puhumasta juutalaislobbyn olemassaolosta USA:ssa ja vaati luopumista saksalaisesta kulttuurista ”johtokulttuurina”. Hän kehotti CSU- ja CDU-puolueita luopumaan kristinuskosta! Ellei näihin ehtoihin suostuttaisi, hän uhkasi Saksan juutalaisten ja Saksan turkkilaisten liittoutuvan Saksan saksalaisia vastaan.

    Suomen kansalta on jäänyt suureksi osaksi pimentoon se rooli, joka omilla poliitikoillamme on Kalergi-suunnitelman toteuttamisessa. Poliitikkomme ja puolueemme ajavat EU:ta (ainakin karttavat sen todellisen luonteen paljastamista) ja siten Suomen kansan lopullista tuhoutumista. Oma esivaltamme on pahin vihollisemme.

    Euroopan kansojen tuhoamisen suunnittelussa (siis EU:n perustajaisinä) Coudenhove-Kalergilla oli kumppaneinaan toinen massamurhaaja, Tsekkoslovakian ulkoministeri Edvard Benesh, ja Saksan kuningassuvun vesa Otto von Habsburg. Benesh karkotti toisen maailmansodan jälkeen Tsekkoslovakian sudeettialueilta n. 3 miljoonaa saksalaista ja tapatti heistä n. 300 000. Otto von Habsburg kutsuu Euroopan kansojen tuhoajaa Coudenhove-Kalergia ”Euroopan profeetaksi” ja Stalinia, suurta massamurhaajaa, ”erittäin suureksi henkilöksi, jolla on kiistämättömän nerokkaita ominaisuuksia”, ja jatkaa, että ”Stalin aina ajatteli maansa ja puolueensa parasta” (”Damals begann unsere Zukunft”, s. 133). Ja koska massamurhaajan ihannointi on massamurhien hyväksymistä, voidaan sanoa, että EU:n kolme perustajaisää ovat massamurhaajia. Myös Coudenhove-Kalergi ylisti juutalaisia kommunistisankareita ”itä- ja keskieurooppalaisessa vallankumouksessa”, jossa tuhottiin kymmeniä miljoonia ihmisiä ja jossa murhatöiden toteuttajajärjestön (Salaisen poliisin) johtajat olivat miltei yksinomaan juutalaisia (”Praktischer Idealismus”, s. 51).

    Kalergi-suunnitelmassa ”rauha” toteutetaan väkivallalla, ”demokratia” tarkoittaa siinä itsemääräämisoikeuden kumoamista ja ”monikulttuurisuus” kulttuurien tuhoamista. ”Lehdistön vapaus” tarkoittaa propagandaa, ”hyvinvointi” köyhtymistä ja velkaorjuutta, ”historiankirjoitus” valehtelemista (esimerkkinä holokaustihuijaus ja vaikeneminen siitä, että liittoutuneet teurastivat pääosin sodan jälkeen rikollisesti 13-15 miljoonaa saksalaista). ”Rasismin kieltämisen” varjolla toteutetaan historian suurinta kansanmurhaa, rotujen hävittämistä. Tässä on kyseessä äärimmäinen rasismi.

    Europarlamentaarikko Inigo Mendez Vigo ylisti v. 2003 Coudenhove-Kalergin ansioita ja vakuutti, että EU JATKAA TÄMÄN VIITOITTAMALLA TIELLÄ. Jopa itävaltalaispoliitikko Jörg Haider, joka muka halusi pysäyttää siirtolaistulvan Eurooppaan, kuuluu Kalergin paneurooppaliikkeen johtoon ja todellisuudessa ajaa siirtolaisuutta (Österr. Nationalrates Wortmeldung von Parlamentspräsident Andreas Khol vom 19/20/5/1999).

    Siirtolaisuuden on laskettu olevan (Saksassa) kymmenen kertaa kalliimpaa kuin yhteiskunnan panostus lapsiin (Honsik: Rassismus legal, s. 36). Pääosa siirtolaisuudesta suuntautuu suoraan sosiaaliturvajärjestelmään ja tuhoaa sen. Siirtolaisuuden vastaanottaminen, johon Euroopan kansat on pakotettu niiden tuhoamiseksi, tapahtuu lasten, eläkkeiden, talouden ja koulutustason kustannuksella. Siirtolaisuudella pyritään myös kylvämään epäsopua Euroopan maihin, kun eri kulttuurit ”törmäävät” toisiinsa. Tämäkin ajaa kansojen ja rotujen heikentämistä. Euroopan projekteista tärkein on kansojen etnisen tuhoamisen rahoittaminen.

    Plusääni(30)Miinusääni(0)
   2. Suomen tuhoamisohjelma, osa 3

    Kanadalaisen ”Saksan ja Euroopan tutkimuksen keskuksen” johtaja Jeffrey Peck totesi v. 1993:

    ”Toivon, että ajan myötä saksalainen valtiokokonaisuus muuttuu puhtaasti valkoisesta ja kristillisestä ruskeaksi, keltaiseksi ja mustaksi, islamilaiseksi ja juutalaiseksi. Lyhyesti sanoen: saksalaisen identiteettikäsityksen on muututtava.”

    Ns. globalisaatiolla juutalais-amerikkalainen ”Imperiumi” pyrkii siihen, että kansallisten talouksien suojamekanismit murretaan ja siten saadaan ote tehtaista, pankeista, konserneista, televisiosta ja lehdistöstä. Tätä suomalaisen elämän joutumista vihollismielisten tahojen valtaan ajaa Suomen johto, ja minusta tässä toteutuu maanpetos. Yhä useammat ihmiset ymmärtävät, ettei globalisaatio tarkoita mitään muuta kuin alistamista USA:n ja sen rahavallan alaisuuteen (tämä on demareiden mielisuunnitelma).

    EU:ssa Euroopan kansat myös ryöstetään koronkiskontaan perustuvalla keskuspankkisysteemillä (EKP; rahajärjestelmä on siinä väkisin velkaannuttava pyramidihuijaus), ja tämä yksin on syypää taloudellisiin ongelmiimme ja tosiasialliseen köyhtymiseemme. Se mikä täällä on, pyörii velan varassa. Myös monipuoluejärjestelmä on kehitetty sitä silmälläpitäen, että kansat kuluttaisivat voimansa keskinäiseen tappeluun. Tuhoamisemme etenee suunnitelmallisesti ja varmasti. Poliitikkomme ovat sen tärkeimpiä toteuttajia.

    Presidentti Clintonin entinen juutalainen neuvonantaja, professori Joseph Stiglitz, kuvaa kirjassaan ”Die Schatten der Globalisierung” Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin sortotoimia: maita, etenkin kolmannen maailman maita, ryöstetään, niiden hallituksia syöstään vallasta, niille annetaan taakkoja, joita ne eivät kykene kantamaan, ne kiedotaan suunnitelmallisesti velkaorjuuteen, joka johtaa alati kasvavaan köyhtymiseen ja työttömyyteen.

    Sosiaalidemokraattinen päätoimittaja Peter Pelinka (Itävalta) kirjoittaa ”News”-lehdessä 12/2000 (s. 52):

    ”Jos EU otetaan vakavasti, sen sisällä ei ole enää kantaväestöä ja ulkomaalaisia – – Kansallisvaltioiden käsite on peräisin menneiltä vuosisadoilta, ja se on menneisyydessä synnyttänyt monia sotia. Nyt se pitäisi kantaa hautaan, kun talous, tiedonvälitys ja kulttuuri globaalistuu.”

    Näin sosiaalidemokraatit heittävät kansojen itsemääräämisoikeudet tunkiolle ja käytännössä tuhoavat kansat. Armeijatkaan eivät enää puolusta isänmaata vaan osallistuvat juutalais-amerikkalaisen Imperiumin sotiin kaikkialla maailmassa.

    Ristin sijaan suurin osa eurooppalaisista kirkoista on hyväksynyt Euroopan lipun tunnukseksi Israelin kahtatoista heimoa, juutalaisuutta, kuvaavat 12 tähteä. Ne ovat myös hyväksyneet iskulauseen Euroopasta ”kolmen suuren kulttuurin (tai maailmanuskonnon) Eurooppana”, luopuneet siis kristillisestä Euroopasta. Jopa EKD (die Evangelische Kirche Deutschlands; Saksan evankelinen kirkko) on tunnustanut Saksan kollektiivisen syyllisyyden (toisessa maailmansodassa) ja siten hyväksynyt kaikki syytökset (esim. syytöksen ”holokaustista”), jotka liittoutuneiden sotapropaganda on Saksaa vastaan esittänyt! Tällainen ei ole mikään Kristuksen ja totuuden kirkko! Muutenkin kaikkialla Euroopassa (myös Suomessa) teologisista tiedekunnista ja kirkoista on tullut juutalaisuuden pesäkkeitä.

    Puolueet ”valtioina valtiossa” ovat myös ”Imperiumin” keksintöä. Tällaiset puolueet, jotka eivät nouse kansan tahdosta vaan ovat elimiä, jotka määrittävät kansan tahdon, tuhoavat valtiot ”demokratian” nimissä. Vaaleissa tulisi äänestää miehiä, ei puolueita. Juutalais-amerikkalainen ”Imperiumi” säätelee puolueiden toimintaa ja siten koko Suomea.

    Prof. George Kourvetaris kirjoittaa:

    ”Ihmisten vaihtuminen uudessa yhteenliittymässä (EU:ssa, VL) muuttaa Euroopan historiaa yhden ainoan sukupolven aikana perin pohjin. Jos silloin vielä on joitakin kansallismielisiä tai etnisiä ryhmiä, jotka eivät sellaista yhteenliittymää (EU:ta, VL) hyväksy, heidän poliittinen vaikutusvaltansa on niin pieni, etteivät he kykene irrottamaan maataan ’Euroopan Yhdysvalloista’” (prof. Kourvetariksen kirjoitus ”Europe Comes to Age: The Economic and Political Integration of EEC”, lehdessä ”Journal of Social, Political and Economic Studies” 2/1986).

    Näin kylmäverisesti suunnitellaan länsimaiden tuho; kansat petetään.

    Kuka sallii ”valtiasihmisten” (juutalaisten) ryöstää isänmaansa, sitten tyrannisoida sitä, asettaa sen holhouksen alaiseksi ja sitten lopuksi rotuohjelmalla antaa sille ruman lopun? Kykeneekö, vastoin Coudenhove-Kalergin sanoja, Suomi vielä nousemaan Suomeksi ja välttämään tuhoutumisen? Kykeneekö Suomi sivuuttamaan päättäjänsä, vihollisensa?

    Nahum Goldmann, sionistisen maailmanjärjestön (1956-68) ja juutalaisen maailmankongressin (1949-78) presidentti, paljastaa kirjassaan suunnitelmat siitä, kuinka eurooppalaiset kulttuurit tuhotaan:

    ”Aikamme ensimmäinen tehtävä on tuhoaminen: kaikki sosiaaliset järjestelmät ja yhteiskunnalliset rakenteet, jotka systeemi on luonut, täytyy tuhota, yksittäiset ihmiset täytyy repäistä irti perityistä ympäristöistään; mikään perinne ei saa enää olla pyhä, vanha on nyt sairauden merkki. Voimat, jotka suorittavat tämän tuhoamistyön, ovat taloudellis-sosiaalisella alueella kapitalismi, poliittis-henkisellä tasolla demokratia” (”Der Geist des Militarismus”, s. 37).

    Heprealaisen kirjallisuuden professori ja kabbalatutkija Isaiah Tishby (= Sandor Schwartz) kertoo:

    ”Israelin läsnäolo kansojen joukossa parantaa maailman mutta ei maailman kansoja – – se ei tuo kansoja lähemmäksi pyhyyttä vaan päinvastoin ottaa heiltä pyhyyden pois ja niin TUHOAA HEIDÄN KYKYNSÄ OLLA OLEMASSA. – – Täydellisen pelastumisen tarkoitus on TUHOTA KAIKKIEN KANSOJEN ELINVOIMA” (Torat haRa vehaKelippah beKabbalat haAri [”Oppi pahasta ja saatanallisesta piiristä luriaanisessa kabbalassa”], 1942, s. 139-142).

    Kalergi-suunnitelma on siis Richard Coudenhove-Kalergin juutalaisten varaan rakentama suunnitelma Euroopan kansojen TUHOAMISEKSI verettömästi. Kansojen identiteetti tuhotaan nihiloimalla niiden isänmaallisuus (nationalismi) ja kulttuuri (roskakulttuurilla ja monikulttuurisuudella). Niiden lisääntymistä estetään (ehkäisyvälineet, abortit, naiset töihin, perheet hajotetaan). Ne tuhotaan sekoittamalla ne siirtolaisilla sekakansoiksi, joilla ei ole omaa identiteettiä eikä kulttuuria eikä tahtoa, on vain keskinäistä riitelyä ja nahistelua, kuten nyt Euroopassa.

    Tämä suunnitelma on EU, jossa ”isänmaallisuus” romutetaan kertaheitolla ja kansat sidotaan koronkiskontaan perustuvaan keskuspankkiin (EKP:hen) ja siten juutalaisen pankkieliitin orjuuteen.

    EU:ssa siirtolaisten maahantuonnista on tullut velvollisuus. EU:n perustajaisä Coudenhove-Kalergin mukaan Euroopan kansat pyritään sammuttamaan etnisessä – siis rodullisessa ja kulttuurisessa – mielessä. Tilalle nousee ”ainoa rotu”, juutalaiset, hallitsemaan identiteettinsä menettäneitä kansoja. Kansat pyritään tuhoamaan täydellisesti, etteivät ne enää nouse tavoittelemaan itsemääräämisoikeutta. Tällainen ”sammuttaminen” merkitsee käytännössä todellista kansanmurhaa. Tämän tuhoamistyön toteuttamista varten Suomeen on asetettu nukkehallinto (puolueet ovat amerikkalais- ja juutalaisvallan – suuren rahan – paikallisia toimielimiä: ne eivät vahingossakaan paljasta totuutta EU:sta [juutalaisdiktatuurista] tai pyramidihuijaukseen perustuvasta EKP:n rahajärjestelmästä, saati holokaustihuijauksesta).

    Kalergi itse ei ole juutalainen (äiti japanilainen, isä eurooppalainen aristokraatti, jonka sukujuuret ovat monella taholla, esim. Kreikassa), mutta hän oppi ”antisemitismiä” vastaan taistelevan isänsä peruna nostamaan ylös juutalaisia ja ihailemaan heitä ”ylempänä rotuna”. Coudenhove-Kalergi (kuoli v. 1972) haluaa nostaa juutalaiset Euroopan ja maailman hallitsijoiksi. Kalergin ajatukset selviävät parhaiten antologiasta ”Praktischer Idealismus” (1925), jota Gerd Honsik, joka nyttemmin on tyrmässä paljastustensa vuoksi, käsittelee kirjassaan ”Rassismus legal?”, tarkoittaen kirjansa nimellä juuri muiden rotujen mitätöimistä juutalaisrodun kustannuksella. Toinen kirja, jota Honsik teoksessaan käsittelee, on Kalergin kirja ”Paneuropa 1922 bis 1966”. Paneuropa = EU. Kirja ”Praktischer Idealismus” löytyy osoitteesta

    http://www.archive.org/details/PraktischerIdealismus1925

    EU on määrä laajentaa maailmanlaajaksi, ja sen johdossa on oleva juutalaisrabbeista koostuva diktatuurielin. Kyseessä on siis viime kädessä toisella nimellä kulkeva kommunismi (myös sanaa ”globalisaatio” on käytetty), jonka ydin on juutalaisjohtoinen keskuspankki. Juuri tästä ”Pan-Euroopasta” Coudenhove-Kalergi itse puhuu monissa teoksissaan (n. 20 kappaletta). Hän on EU:n (paneurooppa-ajatuksen) isä, ja hänen toimiensa ja kirjojensa johdosta EU:ta alettiin toteuttaa, ja esim. v. 1927 suomalainen H. Holma oli mukana tässä liikkeessä. Nykyisin kaiketi koko Suomen johto.

    Plusääni(31)Miinusääni(1)
  2. Mielestäni Siionin viisaiden protokollan tärkein kohta on mediakontrollia koskeva luku. Mediakontrollin turvin
   rikolliset vallanpitäjät voivat jatkaa tuhotyötään kaikessa rauhassa ilman että ihmisten ylivoimaisella valtaenemmistöllä on hajuakaan siitä ketkä ovat todellisia syyllisiä esim. sotiin ja tavallisten ihmisten taloudelliseen kurjistumiseen: talmudisti-juutalais-pankkigangsterit ja näiden maanpetturi-lakeijat valtioiden johdossa.

   Kansallisvaltioiden ja kansallisuuksien tuhoamiseen tähtäävä Kalergi-suunnitelma on yksi tyypillinen esimerkki, josta rikollisten vallanpitäjien läpimädäksi huoraksi korruptoitunut valtamedia ei pukahda puolta sanaa.
   Tämä propagandamedia sensijaan harjoittaa tosiasiallisesti VIHA-puhetta niitä kohtaan, jotka puolustavat kantaväestön heikompiosaisten oikeutta saada esim. välttämättömiä terveys- ja muita palveluita ennen maahantunkeutujia – varsinkin ennen niitä jotka tulevat tänne ”elintasopakolaisina” sosiaalipummeiksi, kantaväestön elätettäväksi.

   Propagandamedialle näyttää sattuneen paha lipsahdus, kun julkaistiin artikkeli tutkimuksesta, jonka mukaan maahanmuuttajien oppimistulokset kouluissa ovat selvästi huonompia kuin suomalaisen kantaväestön. Näistäkö mamuista tulee sitten niitä huippuosaajia jollaisten avulla kuulemma Suomen talous nostetaan kilpailukykyiseksi (ja kykeneväksi elättämään hallitsemattomaksi päästettävää turvapaikka-turistien/sosiaalipummien joukkoa)?! – Mm. Petteri Orpolle (ja Stubbille) ilmeisesti Super-Neuvostoliitto-politrukin virka Brysselin lihapatojen äärellä on monin verroin tärkeämpi kuin Suomen etu.

   Plusääni(34)Miinusääni(0)
  3. Kalergi saattaa olla piilojuutalainen. Joka tapauksessa hänellä oli juutalainen vaimo.

   http://christogenea.org/podcasts/protocols-satan-part-1

   Bill Finck arvelee miestä juutalaiseksi. Joka tapauksessa hän esitti visionsa liityttyään vapaamuurariloosiin. Hänen pan-eurooppalaisiaan alkoivat heti rahoittaa maailman huipulla vaikuttavat tunnetuimmat pankkiirisuvut.

   Plusääni(23)Miinusääni(0)
   1. Ei tuo Repen linkki paljon tuo valoa asiaan. Christogenea on Christian Identity -liikettä, pöyristyttävää harhaoppia, että valkoiset eurooppalaiset olisivat Israelin 10 (tai joidenkin mukaan 12) heimoa ja että Jeesus lunasti vain heidät. Nämä tulkitaan Aadamin perillisiksi, ja kaikki muut heimot (syntyneet Christian Identityn mukaan ennen Aadamia) ovat ali-ihmisiä, joita Jeesus ei lunastanut. Liike koettaa elää ulkonaisesti Mooseksen lakien mukaan, ja he muistuttavat tässä juutalaisia. Perinteisen kristinuskon tämä pellet kiroavat harhaopiksi.

    Christogenea ei siis voi olla luotettava lähde missään asiassa.

    Valitettavasti olen tullut käsitykseen, että tämän harhaliikkeen kannattajia liikkuu täällä Magneettimedian kommenttiosastoilla.

    Plusääni(11)Miinusääni(2)
    1. Onhan Billillä paljon tietoakin enkä tuota siis sanojeni mukaankaan esittänyt CI-liikkeen ideologian vuoksi. Itse asiassa tuossa ohjelmassa on lähinnä relevanttia tietoa Siionin Viisaiden protokollista ja niiden tiimoilta käydystä Bernin prosessista jälkikäsittelyineen. Muutoinkin sivuston ohjelmissa on paljon tietoa. Esim. Ukrainan Holodomor-ohjelmassa ym.

     Plusääni(7)Miinusääni(2)
     1. Varmasti on oikeaakin tietoa. Tarkoitinkin, että sellaisenaan Christogenea on epäluotettava lähde (kirjoitin: ”Christogenea ei siis voi olla luotettava lähde missään asiassa”). Mistään ei voi pelkästään Christogenean varassa tietää, onko se oikeaa vai väärää. On tarkistettava muista lähteistä. Kun ydin on mätä, kaikki muukin tuppaa olemaan mätää.

      Varmasti perkeleestäkin jotkut voivat nuuskia totuutta, onhan paras valehtelu sellaista, missä on totuutta ja valhetta sekaisin.

      Hakekoot siis perkeleestä totuutensa ne, jotka haluavat.

      VAROITAN CHRISTOGENEASTA TOTUUDEN LÄHTEENÄ!

      Plusääni(11)Miinusääni(1)
    2. Fink saarnassaan kertoi että jumala tulee pelastamaan kaikki oman luomistyönsä kautta syntyneet valkoiset eikä vain pelkästään israelin kansaa joka myös on valkoinen.

     Tämä mielestäni paljon uskottavampaa kuin kirkon väitteet että kaikki pelastuvat nekin joita jumala ei ole luonut ja laurio itse väittää että juutalainenkin voi pelastua kun uskoo jumalaan tämä ei ole kyllä linjassa.

     Siitä sopii ihmetellä kuka kusettaa ketä.

     Plusääni(3)Miinusääni(8)
     1. Tunge sinne Fink-jumalan sakkiin pelastumaan minun puolestani. Minä pysyn Jeesuksessa Kristuksessa.

      Ei oikea, siis Raamattuun perustuva kirkko väitä, että kaikki pelastuvat. Kirkko päinvastoin opettaa, että kaikki luonnolliset ihmiset hukkuvat helvettiin, Fil. 3:18-19. Ainoan poikkeuksen muodostavat Jeesuksen Kristuksen sijaissovitukseen (hänen ristintyöllään meille hankkimaan syntien anteeksiantamukseen) sydämessään uskovat (tämän uskon synnyttää Jumalan sanassa vaikuttava Pyhä Henki).

      En siis ole väittänyt, että juutalainen voi pelastua, kun hän uskoo Jumalaan. Olen todennut, että juutalainen (kuten kaikki muutkin pakanat) voi pelastua uskossa tuohon mainittuun Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, lunastustekoon. Ei yleinen ”usko Jumalaan” pelasta ketään, sellainen uskohan on jokaisella ihmisellä, ellei hän ole kokonaan paaduttanut itseään moraalittomuudellaan ja synninharjoituksellaan. Vain usko Kristuksen sijaissovitukseen pelastaa. Kristinuskon usko on uskoa Jeesuksen Kristuksen meille hankkimaan syntien anteeksiantamukseen, evankeliumiin.

      Jeesuksen lunastusteko koskee kaikkea ihmiskuntaa (lunastusteosta annettiin lupaus heti syntiinlankeemuksen jälkeen, 1. Moos. 3:15, ja Vanhan testamentin ”kristityt” pelastuivat uskossa tähän Jumalan lupaukseen):

      ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti MAAILMAN itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan” (2. Kor. 5:19);

      ”Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä (so. Jeesuksessa Kristuksessa) asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa KAIKKI, hänen kauttaan KAIKKI SEKÄ MAAN PÄÄLLÄ ETTÄ TAIVAISSA” (Kol. 1:19-20);

      ”Ja hän (so. Jeesus Kristus) on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös KOKO MAAILMAN syntien” (1. Joh. 2:2).

      Kristuksessa kaikille ihmisille (myös juutalaisille) on tarjolla pelastus, syntien anteeksiantamus. Se tulee vain uskoa, ottaa uskolla vastaan (sitä on kristinusko):

      ”Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja” (Room. 3:28);

      ”Joka uskoo (evankeliumin) ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen” (Mark. 16:16).

      Jeesus siis hankki syntien anteeksiantamuksen Jumalan edessä kaikille, myös juutalaisille, mutta tuo anteeksiantamus tulee omaksi vasta uskomalla se. Juutalainenkin voi siis pelastua vain uskossa Jeesuksen sijaissovitukseen. Pelastus on juutalaisellekin tarjolla joka hetki Jeesuksessa, jota Uusi testamentti julistaa.

      Plusääni(11)Miinusääni(2)
      1. Laurion jutuissa tiivistyy kolme antisemitismin lajia: kristillinen antisemitismi, hullut salaliittoteoriat juutalaisista sekä natsien toimien puolustelu. Toki omalla persoonallisella hienovirityksellään, jossa oma uskonhuuruisuutensa nousee usein päällimmäiseksi.

       Plusääni(7)Miinusääni(33)
      2. Miksi sitten haukut kaikki juutalaisten palvelijat ja ne jotka uskovat juutalaisia palvelemalla ja että juutalaiset kääntyvät viimeisellä hetkellä uskomaan jumalaa ja pelastuvat kun kerran uskot itsekin samaa

       Kaikki nämä ihmiset jotka uskovat että juutalaiset kääntyvät kristinuskoon ja jumalan puoleen ovat juutalaisten työkaluja joiden avulla he voivat toteuttaa hankkeitaan.

       Finckin ja muiden jenkkien jutuissa ihmettelen usan perustaja isien ihannointia.

       ci on ainut juutalaisvastainen liike toisin kuin kaikki juutalaisten luomat liikkeet joissa uskotaan juutalaisten pelastumiseen viime hetkellä,Minusta vain juutalaisvastaiset ihmiset jotka uskovat kuitenkin juutalaisten pelastumiseen eivät ole uskottavia .

       Plusääni(3)Miinusääni(9)
      3. ”Juksatulle” (todellisuudessa juutalaisten hasbara-mies, ”juksaaja”) yllä. Juutalaisuus ei ole rotu vaan pelkkä ihmistekoinen pakanallinen uskonto muiden ihmistekoisten pakanallisen uskontojen joukossa. Jumala ja Messias juutalaisuudessa on viime kädessä juutalaiset itse. Juutalaisten pyhä kirja Talmud on pakanallinen, perkeleellinen ja taikauskoinen kirja, joka tekee tyhjäksi Raamatun, Matt. 15:6; Mark. 7:13. Raamattu (siis sen kirjoittanut Pyhä Henki, Jumala) sanoo juutalaisista näin:

       ”Mutta nyt te tavoittelette minua (Jumalan Poikaa, Jeesusta)tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta – – Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut – – Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko, sen tähden että minä sanon totuuden – – Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta” (Joh. 8:40, 42, 44, 45, 47).

       Juutalaisten pyhä kirja Talmud kertoo kohdassa Gittin 57a, että Jeesusta keitetään helvetissä kiehuvassa ulosteessa rabbien moittimisen vuoksi.

       En minä usko kaikkien juutalaisten ”kääntymiseen ja pelastumiseen viime hetkellä”, enkä ole niin sanonut. Olen sanonut, että pelastus (syntien anteeksiantamus, Jeesus) on koko ajan tarjolla koko ihmiskunnalle, myös juutalaisille. Vain ne kääntyvät ja pelastuvat, jotka ottavat Jeesuksen Kristuksen meille hankkiman syntien anteeksiantamuksen sydämen uskolla vastaan.

       Juutalainen uskonto (perkele siis) on siinä määrin sokeuttanut ja paaduttanut juutalaisten sydämet, että on ihme, jos joku heistä vielä kääntyy totuuteen (evankeliumiin; Jeesukseen Kristukseen) ja pelastuu Jumalan tuomiolta, helvetiltä, kuolemalta, synnistä. Kuitenkin pelastuminen on koko ajan tarjolla heille ilmaiseksi Jeesuksessa. Jeesus kuitenkin sanoo juutalaisista rabbeista, jotka hylkäävät Jeesuksen ja ryhtyvät itse opettajiksi:

       ”Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?” (Matt. 23:33). Juutalaisten rabbien väärä opetus vie siis myös heidän kuulijansa, Talmud-juutalaiset, helvettiin.

       Paavali todistaa, Jesajaa siteeraten: ”Mutta Esaias huudahtaa Israelista: ’Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös'” (Room. 9:27). Tuo jäännös on kristityiksi kristillisessä uskossa tulleet.

       Jakeessa Room. 11:14 Paavali ilmoittaa haluavansa pelastaa edes muutamia heimolaisiaan, siis israelilaisia: ”pelastaakseni edes muutamia heistä.”

       Eikä ”viime hetkellä” tapahdu missään mitään suuria kääntymisiä ja pelastumisia: ”Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?” (Luuk. 18:8). Viimeisinä aikoina vallitsee luopumus.

       Plusääni(12)Miinusääni(5)
  4. Tuo Tappis on melko säälittävä holohoaxeri, joka yrittää väittää kansallissosialisteja kreivin aateveljiksi Haavara-sopimuksen käytäntöihin viittaamalla! Vai ovatko nuo myös tämän lehden kommentteja????

   Plusääni(9)Miinusääni(4)
  5. Eiks nää ns. sionistit ja muutkin natsit olleet yksmieleisiä siitä, että ns. maalaiselämä on ihanata? Tämähän on yleisinhimillis-empiirinen kokemus, ja minäkin diggaan sitä!

   Plusääni(1)Miinusääni(14)
  6. Näinkin vallanpitäjämme tukevat Kalergi-suunnitelman toteuttamista MEIDÄN KUSTANNUKSELLAMME:

   ”Katso minne RAY:n rahat menevät – Mielenkiintoinen tilasto minne rahat menevät.”, http://mvlehti.net/2015/08/18/katso-minne-rayn-rahat-menevat-2/

   ”Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan 2015
   Taiteen edistämiskeskus (Taike) on myöntänyt avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan vuodelle 2015. Avustukset siirrettiin Taiken päätettäviksi opetus- ja kulttuuriministeriöstä”, http://mvlehti.net/2015/08/18/avustukset-monikulttuurisuuden-edistamiseen-ja-rasismin-vastaiseen-toimintaan-2015-2/
   (Tämäkin raha on suoraan pois siitä mm. huippuosaajien koulutuksesta, jolla Suomi pitäisi saada uudestaan nousuun!)

   Plusääni(13)Miinusääni(3)
  7. Vallankahvassa olevien maanpetturien läpimädäksi propagandatorveksi korruptoituneen valtamedian toimittajien tasoa kuvastaa seuraava Kimmo Toroskan huomio 29.7.2015:

   ”Eikö päätoimittajilla ole mitään koulutusta ??

   Tämän päiväisessä 29.7-15 Iltalehden paperiversion pääkirjoituksessa käsitellään edelleen Immosen kirjoitusta ja ”maahanmuuttajien kohtaamaa rasismia” ?, mutta huvittavinta kirjoituksen lopussa on lause, joka kuuluu näin:

   ”Maahanmuuttajien asemaan suhtautumisen ei pitäisi olla meille vierasta. Jokaisella lienee sukulais- tai lähipiirissä ihmisiä, joiden juuret ovat menetetyssä Karjalassa”.

   Kirjoittajana siis IL pää4toimittaja Petri Hakala, joka ei ilmeisesti tiedä historiasta mitään, koska siis noin järjettömästi vertaa evakoita maahanmuuttajiin !

   MURRRR että riepoo !!”

   http://www.kimmotoroska.com/blogi/2015/07/29/259

   Plusääni(12)Miinusääni(1)
  8. Laurio on itse juutalaisten työkalu kun kerran juutalaisten pelastumiseen,Juutalaiset eivät ole rotu jos puhutaan puhdasrotuisista ihmisistä kerran jokaikinen juutalainen on sekarotuinen mukaan luettuna käännynnäiset kasaarit.

   Plusääni(1)Miinusääni(16)
  9. Omissa tutkimuksissani olen tullut samaan loppupäätelmään. En vain ole tajunnut kuinka pitkällä jo olemme tässä rotujen sekahedelmäsopassa. Nyt on menossa illuminatin kustantama moni rotuinen invaasio Eurooppaan. Ahneudessaan eurooppalaiset ovat itse päästäneet ”kulttuurisen- ja taloudellisen pakoliasuuden” riistäytymään hallitsemattomaksi. NWO on torjuttavissa, mikäli Euroopassa saadaan toteutettua moraalin vastaisku. Ortodoksikristitty Venäjä tulee selviämään Eurooppaa paremmin tulevasta NWO-kaappausyrityksestä.

   Plusääni(21)Miinusääni(1)
  10. Voi että työ juutalaiset, lestat ja germaanit ootte hienoja ihmisiä. Kaaleetkin, intialaiset, kiinalaiset ja muut joilla on matskua. En tiiä saisko sanoa mutta Magneettimedia teidän tekstit on ku räkänokkasen, kaiken taudin ja synnin omaavan kakaran ja kun asioista ottaa selvää aiheuttaa vaan sympatiaa juutalaisia kohtaan.

   Plusääni(0)Miinusääni(11)
   1. Hyvin sanottu, mievaan. Natsit vaan itkee kateuksissaan kun Juutalaiset menestyy. Toisaalta toisen menestys on aina raivostuttanut suomalaisia. Juutalaiset vetävät yhtä köyttä ja toimivat yhteisönsä hyväksi epäröimättä. Miksi me valkoiset emme kykene samaan, vaan tappelemme keskenämme kuin kakarat?

    Nyt varmasti joku natsi väittää että olen joko Juutalainen tai heidän agenttinsa, mutta väittäköön. Asia vain on niin että vahva määrää ja heikko häärää, ja jos Juutalaiset todella hallitsevat maailmaa, niin eikö se vain ole merkki heidän älykkyydestään ja tahdonvoimastaan?

    En muuten usko Jeesukseen, sillä yksikään hänen ennustuksistaan ei toteutunut. J-mala itse varoitti henkilöistä jotka väittävät olevansa J-malan lähettejä mutta eivät sitä ole. Mikäli profeetan ennustukset eivät toteudu, hän on valehtelija ja eksyttäjä. Vain Abrahamin, Mooseksen ja Davidin J-malan profeettojen ennustukset toteutuvat.

    Plusääni(1)Miinusääni(7)
    1. Ai kateellinen? Kuule, minulla on esinahka ja se on hyvä runkatessa, ja lisäksi se suojaa kikkelinpäätä samaan tapaan kuin silmäluomi suojaa kaikkinäkevää silmää. Eikö sinua yhtään harmita, ettei tuo juutalaismasonien luometon, kuivunut sokea silmä ole vieläkään huomannut sinua ja hyväksynyt porukkaansa?

     Minä en ole elä räpyttääkseni silmäluomia ja nähdäkseni ennustuksien toteutuvan, vaan toteuttaakseni pieneltä omalta osaltani Kristuksen pyynnön, laittaa koronkiskureiden butiikki lopunajan remonttiin.

     Se ei tapahdu juutalaisten hyväksymällä ydinkärjellä varustetulla risteilyohjuksella, vaan kysynnän ja tarjonnan lailla, mitä juutalaiset eniten vihaavat ellei juutalainen ole tarjoaja. Tekokristittyjen saatanallinen ahneus tätä maailmaa pyörittää ja väärään suuntaan juutalaisen keskuspankin tarjouksesta.

     Plusääni(2)Miinusääni(1)
  11. Ei tämä nyt ihan nuin mene. Kapitalismi on ollu aina ongelma. Sosialismiakin tarvitaan mutta sekään ei voi mennä niin pitkälle kuin kommunismissa, se ei vaan yksinkertaisesti toimi. Keskitie on aina paras tie politiikassa. Oon huomannu että isoimmat ongelmat kuitenki aiheuttaa media, valheellisilla uutisilla ja ihmisten harhaan johtamisella. Kun porukka saa selville että niitä on kusetettu, siinä vaiheessa ne ei usko enään mihinkään ja siitä lähtee se että porukat alkaa ajamaan eri aatteita eteenpäin, jotka ei aina ole hyviä.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)

  Kirjoita kommentti

  Pakolliset kentät on merkitty *

  Kotimaa

  Ulkomaat