Valkoisten kansanmurhan juuret

Poliitikot ja valtamedian edustajat käyttävät kansanmurha-termiä poliittisena lyömäaseena aina, kun se sopii heidän agendaansa. Mutta mikä on kansanmurhan sanatarkka määritelmä?

Wikipedian mukaan Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi yleissopimuksen kansanmurhana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi 9. joulukuuta 1948.

Sopimuksen 2. artikla määrittelee kansanmurhan seuraavalla tavalla:

”Joka jonkin kansallisen, rodullisen, etnisen tai uskonnollisen ryhmän taikka niihin rinnastettavan kansanryhmän hävittämiseksi kokonaan tai osittain

 1. surmaa ryhmän jäseniä,
 2. aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruumiillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja,
 3. ryhtyy pakkotoimiin syntyvyyden ehkäisemiseksi ryhmän piirissä,
 4. pakolla siirtää lapsia ryhmästä toiseen tai
 5. muulla vastaavalla tavalla olenaisesti huonontaa ryhmän elinehtoja,

3. artiklan mukaan rangaistavia tekoja ovat myös:

  1. kansanmurha
  2. kansanmurhan valmistelu
  3. julkinen kiihottaminen ja yllyttäminen kansanmurhaan
  4. kansanmurhan yritys
  5. avunanto kansanmurhaan

Palataan ajassa vuoteen 1922. Oletteko koskaan kuulleet Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergista?

Coudenhove-Kalergin wikipedia-sivut eivät mainitse sanallakaan hänen mahdollisista juutalaisista sukujuuristaan. Katso hänen kuvaansa ja vedä omat johtopäätöksesi.
Coudenhove-Kalergi

Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi oli vapaamuurari ja Paneurooppa-liikkeen presidentti. Liike perustettiin vuonna 1923. Liikkeen toimintaa rahoitti juutalaistaustainen Max Warburg. Coudenhove-Kalergi kirjoitti kirjassaan ”Käytännön Idealismi” (Praktischer Idealismus):

”Tulevaisuuden ihmiset ovat sekarotuisia. Tämän päivän rodut ja luokat tulevat häviämään. Tulevaisuuden euraasialais-negroidinen rotu, joka ulkoiselta olemukseltaan tulee muistuttamaan antiikin egyptiläisiä, asettaa kansojen erilaisuuden tilalle yksilöiden erilaisuuden.”

”Juutalaiset erottaa keskimääräisestä kaduntallaajasta heidän sisäsiittoisuutensa. Luonteenlujuus ja kirkas mieli tekevät juutalaisista tulevaisuuden urbaanin ihmisyyden kiistatonta eliittiä, todellista hengen yläluokkaa, kapitalismin ja vallankumouksen lipunkantajia.”

”Talouden, lehdistön sekä kulttuurin yläluokka, kaikkein korruptoituneimmista kirkkaimpaan kastiin, ovat juutalaisia. Henkinen ylivertaisuus tekee heistä tulevaisuuden aatelin kovimman ytimen.”

Myöhemmin omaelämänkerrassaan Coudenhove-Kalergi vahvistaa Warburgin rahoittavan Paneurooppa-liikkeen toimintaa. Hän kirjoittaa:

”Vuoden 1924 alussa saimme puhelun paroni Louis de Rothschildilta. Hänen ystävänsä, hampurilainen Max Warburg oli lukenut kirjani ja tahtoi tutustua meihin. Suureksi yllätyksekseni Warburg tarjosi täysin odottamatta 60 000 kultamarkkaa. Nuoren liikkeemme talous oli turvattu ensimmäisten kolmen vuoden ajan.”

”Max Warburg, yksi ainutlaatuisimmista ja viisaimmista miehistä ketä olen ikinä tavannut, rahoitti liikettämme. Hän kannatti Paneurooppa-liikettä elämänsä loppuun asti. Max Warburg järjesti minulle matkan Yhdysvaltoihin vuonna 1925. Tutustuin Paul Warburgiin ja rahoittaja Bernard Baruchiin.”

 

Mitä on tapahtunut Coudenhove-Kalergi-suunnitelman jälkeen?

Vuonna 1945, välittömästi toisen maailmansodan päättymisen jälkeen, afrokaribialaisten ensimmäinen aalto saapui Isoon-Britanniaan SS Empire Windrush -aluksella. Maahanmuutto kasvoi kiihtyen 50- ja 60-lukujen aikana. Työvoimapulan väitettiin uhkaavan lääke- ja ajoneuvoteollisuutta. Väite oli silkkaa palturia! Jokainen, joka tuntee taloustieteen perusteet ymmärtää työllisyyden riippuvan kysynnästä ja tarjonnasta. Jos jollakin alalla ei ole tarpeeksi työntekijöitä, palkkaa korotetaan kunnes työntekijöitä on riittävästi. Väite, jonka mukaan maahanmuuttajia tarvittiin sellaisiin töihin, joita britit eivät halunneet tehdä, on pelkkä veruke Coudenhove-Kalergi-suunnitelman toteuttamiselle. Tämä tuo lisäarvoa väitteelle, jonka mukaan toisen maailmansodan tarkoituksena oli yksinkertaisesti laskea valkoisten määrää, jotta Britannian hallitus voisi korvata heidät ei-valkoisilla sodan päätyttyä.

Briteille ei anneta edes mahdollisuutta äänestää siitä, tulisiko maahanmuuttoa ylipäätään sallia, vaikka se johtaisikin Ison-Britannian historian suurimpaan rodulliseen muutokseen. Briteille ei tulla ikinä myöntämään mahdollisuutta äänestää maahanmuutosta. Kenties tämä johtuu kaksipuoluejärjestelmästä. Tai sitten se johtuu puolueiden toistaiseksi nimeämättömistä takapiruista: The Labour Friends Of Israel ja The Conservative Friend Of Israel tulevat ensimmäisenä mieleeni…

Muutamat viisaat ihmiset Yhdysvalloissa ymmärsivät juonen. Vuonna 1950 Atlantan Kristillinen juutalaisvastainen puolue Georgian osavaltiosta julkaisi lentolehtisen seuraavin sanoin:

”JUUTALAINEN ELÄMÄ, Kommunistisen puolueen juutalaisjaoston virallinen elin, julkaisi seuraavan tekstin vuoden 1950 kesäkuun numeron sivulla 8:

’Juutalaisina kommunisteina meidän täytyy ottaa ohjat käsiimme ja kouluttaa juutalaiset massat taistelemaan valkoista ylivaltaa vastaan kaikilla rintamilla. Otamme täysin päinvastaisen kannan kuin kamppailussa mustien oikeuksien puolesta. Tämä on elintärkeää kamppailussa juutalaiskansan oman turvallisuuden ja tulevaisuuden puolesta.’

Jotkut hämmästyivät kuullessaan, ettei NAACP:n (National Association for the Advancement of Colored People) presidentti ole musta, vaan juutalainen nimeltä Arthur Spingarn. Juutalaiset ovat etunenässä lakkauttamassa Atlantan koulujen rotuerottelujärjestelmää.

NAACP tukee kaikkia korkeimpaan oikeuteen tehtyjä kanteita rotuerottelun lopettamisesta valkoisissa kouluissa, ravintoloissa, linja-autoissa ja hotelleissa. Kaikki tärkeät juutalaisjärjestöt vastustavat rotuerottelua sekä ovat allekirjoittaneet vetoomuksen kongressille valkoistenvastaisen FEPC-lain puolesta [Israelissa he suhtautuvat rotuerotteluun täysin päinvastaisella tavalla. Suom. huom.].

Juutalainen Julius Rosenwald lahjoitti 30 miljoonaa dollaria rodunsekoitusta edistäville järjestöille ja kirjoittajille. Kerran sekoittunut rotu ei palaa koskaan ennalleen.

Valkoisen täytyy herätä, sillä meitä vastaan hyökätään!

Mikäli haluat lisää tietoa juutalaisten muodostamasta uhasta valkoiselle rodulle, kirjoita:
Kristillinen juutalaisvastainen puolue
Postilokero 48
Atlanta, GA.”

Heidän varoituksensa kaikui kuuroille korville ja peloista tuli todellisuutta.

 

Vuosi 1965

Laki maahanmuutosta ja kansalaisuudesta (The Immigration and Nationality Act of 1965) astui voimaan Yhdysvalloissa. Lain tarkoituksena oli sallia maahantulo afrikkalaisille sekä aasialaisille maahanmuuttajille. Edeltävä lainsäädäntö oli perustunut rodullisen väestöjakauman säilyttämiseen samankaltaisena. Esimerkkinä kansallisuuden perusteella rajoittavasta lainsäädännöstä voidaan mainita seuraava tilanne. Mikäli 1960-luvulla 25 % amerikkalaisista on saksalaistaustaisia, saksalaisia päästettäisiin maahan vain 25 % vuoden kokonaiskiintiöstä. Näin maan rodullinen ja kulttuurillinen tila pysyisi muuttumattomana. Ei pidä mennä halpaan juutalaisvetoisen valtamedian pönkittäessä myyttiä ”maahanmuuttajien kansakunnasta”. Amerikka oli vuodesta 1776 aina vuoteen 1965 saakka valkoisten eurooppalaisten kansakunta.

Juutalainen senaattori Jacob Javits kampanjoi kiivaasti valkoisen Amerikan kohtaloksi koituvan lain puolesta. Hän kirjoitti artikkelin otsikolla ”Avataan portit”, ehdottaen 500 000 maahanmuuttajan vuosikiintiötä seuraavan kahdenkymmenen vuoden ajalle vailla minkäänlaisia kansallisia rajoitteita.

Useat eri järjestöt lobbasivat Senaatin alakomiteaa avoimen maahanmuuton puolesta vuosia ennen lakialoitteen läpimenoa. Mitkä järjestöt? Amerikan juutalaiskongressi, Juutalaisten federaatio, ACLU, B’nai B’rith…

Laki tunnetaan myös nimellä Hart-Celler laki. Nimi juontuu aloitteentekijöiden kongressinedustaja Emanuel Cellerin (juutalainen) ja Philip A. Hartin nimestä. Hart ei ollut juutalainen, mutta hän teki tiivistä yhteistyötä Amerikan maahanmuutto- ja kansalaisuuskonferenssi –ryhmän kanssa ennen 1965 lain läpimenoa. Kyseinen järjestö piti sisällään kaksitoista juutalaista ryhmää, mukaan lukien juutalaisten miehittämä ACLU.

Toisin sanoen, ennen lain voimaantuloa käytännössä kaikki maahanmuuttajat olivat valkoisia. Lain jälkeen lähes kaikki maahanmuuttajat ovat olleet ei-valkoisia. Laki oli vain ja ainoastaan kommunistien juoni tasavallan kukistamiseksi.

Kommunistisen puolueen propagandajuliste.
Kommunistisen puolueen propagandajuliste.

Palaa takaisin alkuun ja lue uudelleen artiklat 2. ja 3 Yhdistyneiden kansakuntien kansanmurhanvastaisesta julistuksesta. Syyllistyivätkö vuoden 1965 lakia kannattaneet ”jonkin kansallisen, rodullisen, etnisen tai uskonnollisen ryhmän taikka niihin rinnastettavan kansanryhmän hävittämiseksi kokonaan tai osittain”?

 

Samaan aikaan Britanniassa

Isossa-Britanniassa juutalainen sisäministeri Frank Soskice saattoi voimaan ”lain rodullisista suhteista”, minkä oli, yllättäen, laatinut Britannian juutalaisten komitea. Tämä johti Rodullisen tasavertaisuuden komitean perustamiseen sekä lopulta niin kutsuttuihin vihapuhelakeihin. Valkoisten brittien soraäänet maahanmuutosta haluttiin vaientaa, jotta heidän esi-isiensä rakentama yhteiskunta taantuisi kansojen ja rotujen sekamelskaksi.

Olisiko mitenkään mahdollista, että Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian rodullisen rappeuttamisen takana hääräävät ryhmät olisivat noudattaneet David Petegorskyn, Amerikan juutalaiskongressin puhemiehen neuvoja? Vuoden 1948 lainauksessa hän toteaa:

”Juutalaiset voivat selviytyä vain demokraattisen ja edistyksellisen yhteiskunnan puitteissa. Instituutioiden ja julkisten käytäntöjen tulee ilmentää kulttuurien moninaisuutta.”

Pyydän jälleen lukemaan artiklat 2. ja 3. Yhdistyneiden kansakuntien kansanmurhanvastaisesta julistuksesta sekä kysymään itseltänne: oliko ”lain rodullisista suhteista” laatineilla tarkoituksena ”jonkin kansallisen, rodullisen, etnisen tai uskonnollisen ryhmän taikka niihin rinnastettavan kansanryhmän hävittämiseksi kokonaan tai osittain”.

Siirrytään vuoteen 2008, jolloin Euroopan suvaitsevaisuuden ja sovittelun neuvosto (European Council on Tolerance and Reconciliation, ECTR) piti perustamistilaisuuden Pariisissa. Neuvoston varapuhemies, juutalaistaustainen Puolan presidentti (1995-2005) Aleksander Kwasniewski lausui:

”Integrointi tulee olemaan toimintamme tärkeimpiä painopisteitä. Molempien osapuolten täytyy osallistua tähän prosessiin. Isäntämaan täytyy ymmärtää monikulttuurisuuden rikastuttava vaikutus. Mutta maahanmuuttajien täytyy oppia isäntämaan kieli ja kunnioittaa paikallisia tapoja.”

Palaavatko mieleesi artiklat 2 ja 3?

 

Vuosi 2010

Juutalainen Barbara Lerner Spectre perustaa Paideia-instituutin. Hän paljasti jo kauan jatkuneen rodunsekoitussuunnitelman valkoisten kansakuntien päänmenoksi.

Israelin lähetysviraston uutisissa Spectre toteaa:

”Luulen antisemitismin nostavan päätään, koska Eurooppa ei ole vielä sopeutunut monikulttuuriseen elämäntapaan. Meillä merkittävä rooli tulevassa muutoksessa, minkä täytyy tapahtua. Eurooppa ei ole vielä oppinut olemaan monikulttuurinen. Euroopan yhteisöt eivät tule olemaan niin monoliittisia kuin menneellä vuosisadalla. Juutalaiset tulevat olemaan muutoksen keskiössä. Se on suuri askel Euroopalle otettavaksi. Heidän yhteisöistään tulee monikulttuurisia sekä meitä juutalaisia paheksutaan johtavan roolimme vuoksi. Mutta ilman tuota roolia ja koko muutosta Eurooppa ei tule selviämään.”

Hän toteaa varsin pahaentisesti, että valkoisten kansakuntien on otettava vastaan kaikki tänne saapuvat maahanmuuttajamassat. Muuten nämä kansakunnat tuhotaan. Vuonna 2014 Norjan rasisminvastaisen keskuksen juutalainen varajohtaja Ervin Kohn kehuskeli: ”Norjalaisilla yhteisöillä on vain vähän kokemusta etnisistä vähemmistöistä, joten työnsarkaa riittää!”

Huomatkaa kuinka useat juutalaiset kohdistavat toimintansa nyt Pohjoismaihin, missä sijaitsevat Euroopan viimeiset lähes täysin valkoiset yhteiskunnat. Jopa valtamedia myöntää, että Lontoossa valkoisista on tullut vähemmistöä. Mikäli kaipaat todisteita, katso alla oleva video.

Palataan Barbara Lerner Spectreen ja Ervin Kohniin. Luuletko heidän lausuntojensa rikkovan kansanmurhan vastaista lainsäädäntöä, ja voitaisiinko heidät tuomita ”jonkin kansallisen, rodullisen, etnisen tai uskonnollisen ryhmän taikka niihin rinnastettavan kansanryhmän kokonaisvaltaisen tai osittaisen hävityksen” valmistelusta?

Siirrytään mediamaailmaan. Vuonna 2006 TheMediaChannel.org tuotti kuvaajan, mistä ilmeni juutalaisten vaikutusvalta kuudessa maailman suurimmassa media-alan yrityksessä. Nämä yritykset ovat: Vivendi Universal, AOL Time Warner, Disney, News Corporation, Viacom ja Bertelsmann AG.

Kuten näet, juutalaistaustaiset liikemiehet hallitsevat kirjaimellisesti tuhansia sanomalehtiä sekä televisiokanavia. Mediaa käytetään monikulttuurisuuden (mikä on kiertoilmaisu valkoiselle kansanmurhalle) edistämiseen. Oletteko ikinä miettineet, miksi ”monikulttuurisuutta” ajetaan vain valkoisissa yhteiskunnissa? Oletteko ikinä kuulleet vastaavanlaista puhuttaessa Kiinasta, Intiasta tai Afrikasta? Tietenkään ette! Näissäkin maissa alkuperäisväestö muodostaa enemmistön. Median syöttämän propagandan tarkoituksena on Coudenhove-Kalergi-suunnitelman viimeisen vaiheen läpivienti, eli valkoisen rodun tuhoaminen sekoittamalla meidät ei-valkoisiin siirtolaisiin.

 

Kysykää itseltänne:

Kuinka monta rotujenvälistä parisuhdetta olet nähnyt mainoksissa, televisiossa tai elokuvissa?

Kuinka monta ei-valkoista näet uutistenlukijana tai toimittajana? Onko heidät sijoitettu strategisiin paikkoihin älyllisen vaikutelman korostamiseksi?

Kuinka usein valkoinen mies esitetään elokuvissa, televisiossa tai mainoksissa heikkona tai typeränä nörttinä? Samaan aikaan musta mies esitetään jalona ja vahvana naistenkaatajana?

Kuinka monta maskuliinista valkoista miestä olet nähnyt viime vuosina musiikkiteollisuudessa? Vai ovatko he pääosin neitimäisiä metroseksuaaleja? Samaan aikaan mustat räppärit esitetään miehisyyden perikuvana.

flo rida metro

Kuinka usein näet uutisia selvittämättömistä ryöstöistä, raiskauksista tai murhista, joissa epäiltyä kuvataan kiertoilmaisuin, vaikka viranomaiset tietävät asian todellisen laidan? Mikäli rikollinen osoittautuu ei-valkoiseksi, pidätyksestä tai oikeudenkäynnistä ei kirjoiteta samalla antaumuksella kuin valkoisten rikoksista.

Kuinka usein rasismi nousee uutisten pääaiheeksi, vaikka olisi tärkeämpiäkin aiheita, kuten sodat, henkirikokset tai talous?

Kuinka monta rasisminvastaista kampanjaa olet nähnyt urheilussa?

Kuinka usein kuuletkaan ihmisiä kutsuttavan ”vihaajiksi” tai ”rasisteiksi” vain, koska he kritisoivat kärkkäästi totalitaarisen hallituksemme aggressiivista väestönvaihtopolitiikkaa? Heidän sanomisiaan nimitetään ”viharikoksiksi”, vaikka sananvapaus on demokraattisten yhteiskuntien perusoikeus. Eikö valkoisten rodullinen ja kulttuurillinen kansanmurha ole sananmukainen viharikos?

Juutalaiset johtivat Yhdysvaltojen "kansalaisoikeusliikettä", jonka etulinjassa oli Martin Luther Kingin kaltaisia mustia.
Juutalaiset johtivat Yhdysvaltojen ”kansalaisoikeusliikettä”, jonka etulinjassa oli Martin Luther Kingin kaltaisia mustia.

 

Kuinka usein tätä tapahtui kaksikymmentä vuotta sitten?

Miksi maahanmuuttoa ajetaan jokaisen poliittisen puolueen ohjelmassa kaikissa valkoisissa maissa? Miksi viimeisen viiden vuoden aikana maahanmuuttoa on lisätty räjähdysmäisesti? Niin sanottu valtavirtaoikeisto lupaa jokaisella vaalikaudella vähentää maahanmuuton määrää. Kukaan ei kuitenkaan ehdota maahanmuuton lopettamista ja saapuneiden maahanmuuttajien palauttamista takaisin kotimaihinsa. Jos puolueet ovat niin isänmaallisia ja oikeistolaisia kuin väittävät olevansa, miksi he eivät ehdota tätä?

Vuoden 1965 maahanmuuttolaki on muutenkin pelkkä kuollut kirjain, sillä rajamme ovat sepposen selällään. Laittomista maahantunkeutujista on tullut ”laittomia siirtolaisia”, tai kuten nykyään sanotaan, ”paperittomia työläisiä”. Kaikille tulisi tietenkin suoda täydet kansalaisoikeudet, vaikka he ovat rikkoneet lakia tunkeutumalla luvatta maahan.

Yhdysvaltain kongressissa ja senaatissa monikulttuurisuutta ajavat voimakkaimmin päättäjät, joilla on Yhdysvaltojen ja Israelin kaksoiskansalaisuus. Vaikka juutalaiset muodostavat vain 2 % Amerikan väestöstä, ovat he määräänsä suhteutettuna täysin yliedustettu ryhmä valtapolitiikan huipulla.

 

Hollywood

Media peittelee systemaattisesti rotujenvälisiä rikoksia silloin, kun tekijä on musta ja uhri valkoinen. Colin Flaherty julkaisi kirjan nimeltä White Girl Bleed A Lot: The Return of Racial Violence to America and How the Media Ignore It. Kirjassa on esitetty yli 500 mustien valkoisiin kohdistamaa väkivaltarikosta ja kuinka media on päättänyt vaieta niistä.

Vuonna 2008 juutalaistaustainen toimittaja Joel Stein kirjoitti artikkelin Los Angeles Timesiin otsikolla ”Ketkä pyörittävät Hollywoodia?” [The Times of Israel puolestaan julkaisi artikkeleiden juutalaisten vaikutusvallasta valtamediassa. Suom. huom.]. Stein kehuskeli kaikkien suurimpien studioiden johtajien olevan juutalaisia. Kuten tiedämme, Hollywood-elokuvia näytetään kaikkialla maailmassa. Viihdeteollisuus muokkaa yleisöstä liberaaleja lampaita. Mitä uudempi elokuva, sitä todennäköisemmin näet sekarotuisia näyttelijöitä. Kun rodunsekoitus saadaan näyttämään normaalilta, ihmiset hyväksyvät sen.

Hollywood-Jews

Et näe missään televisio-ohjelmassa tai elokuvassa raakaa mustien valkoisiin kohdistamaa väkivaltaa. Sellaisia tapauksia, mistä voimme lukea Colin Flahertyn kirjasta.

Vaikka paikalliset mediat joutuvat uutisoimaan myös mustien tekemistä rikoksista, miksei kansallinen uutiskynnys ylity? Miksi kansallisen tason valtamedia ruoskii vain valkoisia?

Maahanmuuttajat elävät kantaväestöä useammin sosiaalituen varassa. Jokaisesta lapsesta maksetaan enemmän tukia. Ja kuka maksaa tuet? Sinä. Toisin sanoen, siirtolaisten kannalta on edullista lisääntyä mahdollisimman usein. Mikäli käy töissä, jokainen lapsi tarkoittaa uutta suuta ruokittavaksi ja lisää menoja. Sosiaalituista riippuvaiset saavat sitä enemmän rahaa, mitä enemmän lapsia heillä on. Mitä enemmän lapsia, sitä suuremman asunnon valtio tarjoaa. Toisin kuin sinä, joka joudut tyytymään siihen, mihin sinulla on varaa. Ymmärrätkö nyt, miksi hallitus elättää maahanmuuttajamassoja valkoisten veronmaksajien kustannuksella?

Väestöräjähdys Intiassa, Kiinassa, Etelä-Amerikassa sekä Afrikassa on aivan omaa luokkaansa. Puhumattakaan maahanmuuttajien korkeammista syntyvyysluvuista verrattuna valkoisiin kansoihin. Mutta tiesitkö, että…

 • Ennen ensimmäistä maailmansotaa valkoisia oli arviolta 30 % maailman väestöstä. Tällä hetkellä luku on 10 %. Osuutemme on huvennut kahdella kolmasosalla!
 • Jos moinen kato uhkaisi mitä tahansa muuta lajia, ympäristönsuojeluryhmät vaatisivat välittömiä toimenpiteitä. Suojelualueita pystytettäisiin sekä laadittaisiin lisääntymisohjelma väestöjakauman korjaamiseksi. Mutta mitä tapahtuu valkoisten ollessa kyseessä? Maahanmuuttoa lisätään kiihtyvällä vauhdilla ”monikulttuurisuuden” nimissä!

 

Yhteenveto

Juutalaistaustaiset rahoittavat Coudenhove-Kalergi-suunnitelmaa. Suuret juutalaiset etujärjestöt lobbasivat ja panivat täytäntöön Yhdysvaltain maahanmuuttolain sekä Ison-Britannian lain rodullisista suhteista. Juutalaisjohtoinen lännen valtamedia syöttää taukoamatta rodunsekoituspropagandaa. Kaksi juutalaista kertoo avoimesti ryhmänsä pyrkimyksestä muuttaa Ruotsin ja Norjan rodullista profiilia.

Kerta kiellon päälle, lukekaa artiklat 2. ja 3. YK:n julistuksesta sekä kysykää itseltänne: Onko mainitsemieni henkilöiden ja ryhmien tarkoituksena ”jonkin kansallisen, rodullisen, etnisen tai uskonnollisen ryhmän taikka niihin rinnastettavan kansanryhmän hävittämiseksi kokonaan tai osittain”?

Monilla järjestäytyneillä juutalaisyhteisöillä on jäsenmääräänsä nähden suhteettoman paljon poliittista valtaa puoluerahoituksen sekä lobbausryhmien toiminnan vuoksi. Juutalaisomisteinen läntinen valtamedia markkinoi rodunsekoitusta ja monikulttuurisuutta, minkä tarkoituksena on valkoisten määrän supistaminen. Jos tätä ei voi nimittää valkoisten kansanmurhaksi niin ei sitten mitään!

 

Tapaus on loppuunkäsitelty!

 

Aiheesta lisää:

Israelilaispoliitikko: ”Olemme Siionin viisaita ja hallitsemme Amerikkaa”
Kuka hallitsee kansainvälistä mediaa 2015?
Suomen juutalaislehti:”Juutalaiset hallitsevat Hollywoodia”

16 kommenttia

 1. Pelle Miljoona lauloi jo vuonna 1980, että häpesi olevansa valkoinen, koska valkoiset olivat laulun mukaan rikollsiia.

  Plusääni(8)Miinusääni(2)
   1. Heidän renkinsä. Ei kai hän oikeasti nimittäin voi olla niin pönttö punikki, jota hän esittää. Mutta silloinkin olisi renki tietämättään.

    Mutta täytyyhän noiden tajuta, millaisia lauluja kaivataan ja miksi. Etekin tuo laulu on suorastaan saatanallisen röyhkeä.

    Plusääni(7)Miinusääni(2)
 2. ”Multikulti pilaa demokratian

  imrs.php.jpgWashington Postin mukaan etnisesti hajanaiset kansat ovat vähemmän demokraattisia, koska multikulturalistisissa yhteiskunnissa jokin tai jotkut ryhmät pyrkivät pakottamaan toisiaan.
  Homogeenisimmissa yhteiskunnissa demokratia toimii paremmin, koska riitoja on vähemmän.

  Tämä on itsessään riittävä syy lopettaa kaikki maahanmuutto ja heittää ylempi roskaväki linnaan sen sallimisen tähden.”, http://anarkisti.vuodatus.net/lue/2015/04/multikulti-pilaa-demokratian

  Plusääni(5)Miinusääni(2)
 3. Juutalaiset johtivat kansanmurhia Ukrainassa (Holodomor), Turkissa (armenialaiset), Armeniassa (bolsevikkijuutalaiset), Venäjällä (bolsevikkijuutalaiset), Itä-Karjalassa (boksevikkijuutalaiset), afrikkalaisten, arabien ja aasialaisten pakotetulla maahanmuutolla Euroopassa, USA:ssa, Kanadassa, Englannissa ja Pohjoismaissa.

  Juutalaiset rikolliset. Juutalaiset rikolliset johtivat myös valkoista orjakaupaa, kun ukrainalaisia ja muita slaavilaisia kansoja myytiin keski-ajalla orjiksi Lähi-itään ja Afrikkaan. Juutalaiset rikolliset johtivat myös mustaa orjakauppaa, kun neekereitä vietiin laivalasteittain Brasiliaan (37%), Karibian saarille ja vähäinen määrä myös Yhdysvaltoihin (5%).

  Myös islantilaisia päätyi orjiksi Pohjois-Afrikkaan. Islantilaiset olivat täysin valmistautumattomia, kun maahan saavuttiin yllätyshyökkäyksellä ainoastaan täyttämään laivat orjilla, jotka myytiin Pohjois-Afrikan orjamarkkinoilla. Nämä orjamarkkinat eivät ole kadonneet vieläkään. Euroopalaisia kidnapataan Espanjasta, Italiasta ja Ranskasta tai kuljetetaan muualta Euroopasta näihin maihin ja kuljetetaan laivoilla Pohjois-Afrikkaan, josta nämä orjat päätyvät Lähi-itään tai Pohjois-Afrikkaan, eikä heistä kuulla enää koskaan. Pohjois-Afrikan orjakauppaa ovat historiallisesti johtaneet juutalaiset, joille muut kansat ovat olleet arvottomia eläimiä. Toisaalta juutalaiset myivät Itä-Euroopan juutalaisnaisia huoriksi Argentiinaan sata vuotta sitten, antaen juutalaissuternöörejen rahastaa ja luoda omaisuutensa kielitaidottomilla, kouluttamattomilla ja köyhistä gettoista saapuneilla juutalaistytöillä. Ei mitään moraalisia krapuloita. Raha on rahaa. Juutalaiset pääomat syntyivät usein rikollisuudella ja moraalittomalla käyttäytymisellä. Venäjällä ja Puolassa juutalaiset tunnettiin viinankeittäjinä ja pimeän pullon kauppiana. USA:ssa juutalaiset rikastuivat kieltolain aikana samoilla keinoin.

  Ja tänään juutalaisrikolliset omistavat kaikki tiedotusvälineet Magneettimediaa lukuunottamatta ja ovat ryöstäneet itselleen lisäksi taloudellisen ja poliittisen vallan sekä tuomioistumet (juutalaisten, vapaamuurareiden ja sionistien yliedustus tuomareissa).

  Valkoinen mies on ajettu seinää vasten. Maahanmuuttajia saapuu kaikista ovista ja ikkunoista ja heille annetaan pakolaisstatuksella ilmaiset asunnot, autot, telkkarit ja elämisrahaa niin paljon kuin he tarvitsevat. Suomalaiset sotaveteraanit ja 45 vuoden työpanoksen maallemme antaneet eläkeläiset kituuttavat kaurapuuroa ja kuoriperunoita syöden yrittäen pärjätä pienellä eläkkeellään. Juutalaiset porskuttavat ja uhoavat eduskunnassamme, valtiollisessa televisiossa omissa ohjelmissaan ja seurakunnissaan suomalaisten rasismia ja anti-semitismiä. Lisää rahaa juutalaisintressejen suojeluun. Lisää sakko- ja vankilatuomioita suomalaisille anti-semitistisistä vihapuheista.

  Plusääni(15)Miinusääni(3)
 4. Ksenofobiaa ?

  `Väestöllisen muuttumisen teoria` eli `väestöllisen muuttumisen malli` nykyistä maahanmuuttopolitiikaa silmälläpitäen johtaa vastaanottajamaan valkoisen kansanryhmän häviämiseen. Laajemmassa mielessä maakohtaiset etniset puhdistukset, johtavat koko `eurooppalaisen rodun` perikatoon.

  Maahanmuuttopoliitikka on poliittinen strategia kantaväestön etnisen puhdistuksen aikaansaamiseksi. Tämä kuuluu yhtenä olennaisena osana NWO-agendaan ja se liittyy läheisesti frankfurtilaisen koulukunnan kulttuurimarxistien oppeihin.

  Lähihistorian selkein esimerkki maahanmuuttopolitiikan vaikutuksista löytyy Palestiinasta, Tiibetistä ja Sri Lankasta.

  Seuraavassa erinomainen kirjoitelma aiheesta, joka sisältää hiuksia nostattavia tilastoja:

  Demographic genocide:
  http://en.metapedia.org/wiki/Demographic_genocide

  Olennaisesti aiheeseen kuuluvat seuraavat kaksi linkkiä:

  Cultural genocide:
  http://en.metapedia.org/wiki/Cultural_genocide
  Ethnic cleansing:
  http://en.metapedia.org/wiki/Ethnic_cleansing

  Tässä vain yksi, mutta erittäin tehokas mind-control-leffa, niistä lukemattomista aivopesujulkaisuista kuten kirjoista, tv-sarjoista, elokuvista, julkaisuista jne.
  Elysium (film):
  http://en.metapedia.org/wiki/Elysium_(film)

  Rintamaosapuolet monikulttuurisuuden kannattajien ja -vastustajien kesken ovat täysin epäväkisiä. Ne eivät ole edes verrattavissa toisiinsa. Saadakseen äänensä kuuluviin edellisillä on käytettävissään rajattomasti rahaa ja lukuisia järjestöjä kun taas viimemainittujen rintamalta nämä molemmat puutuvat tyystin.

  Joskus vihollisen koko leiri voidaan tuhota yllättävän pienellä panoksella.

  Seuraavan kuvan nuorukainen oli kertomuksen mukaan varustettu viidellä sileällä (pyöreällä) kivellä, joista yhden hän oli varannut kohtaamalleen ylivertaisena pidetylle viholliselle ja loput neljä kiveä hän oli varannut tämän veljille:

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Osmar_Schindler_David_und_Goliath.jpg

  Esimerkiksi aikoinaan täysin perseaukinen Ajalollah Ruhollah Khomeini käytti aseenaan pelkkää alaleukaa syöstessään voimallisen hallitsijan Reza Pahlavin riikinkukkovaltaisuimeltaan.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. Eiköhän Khomeinilla ollut takapirunaan se (sionistien kulissien takaa johtama) suurvalta, joka on toisen maailmansodan jälkeen käynyt kymmeniä sotia ja tälläkin hetkellä käy puolta tusinaa sotaa!

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
   1. Sen mitä olen Shaahista nähnyt vanhoja pätkiä niin vaikutti kultturellilta ja älykkäältä mieheltä joka oli oman kansan eikä jenkkien puolella, kannatti länsimaisia arvoja eikä partaradikalismia. Hieno mies, viimeisiä lajiaan.

    Plusääni(5)Miinusääni(1)
 5. Ei-integroituvat maat kuten esimerkiksi Kuuba on jo avattu. Mutta katsokaa mitä he (Illuminati) tekevät Saudi-arabian kuningashuoneelle ja sille kuuluisalle Pohjois-Korean porsaalle. Siellä kansa `vapautuu` – tulettepa näkemään. Seuraavaksi saatte lukea uutisointia kuinka nämä viimemainitut maat pakotetaan globalisaatioon. Tämä on NWO (New World Order) agenda.

  Kuinka sitten voisimmekaan pelastaa jonkun Suomi nimisen maan kansallista taloutta. Näissä myllyissä, jotka nyt jauhavat, se ei ole mahdollista. Kansallisia talouksia ei tulla pelastamaan, vaan juuri päinvastoin, ajamaan alas. Kansalliset vastarintaliikkeet ja talousdemokraattiset hankkeet eivät menesty.

  `Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa` (Ilm 17:12).

  Euroopan Unioni, Afrikan Unioni, Etelä-Amerikan Unioni ja Pohjois-Amerikan Unioni ovat käymistilassa, mutta ovat muotoutuneet melko hyvin. Seuraavat Unionit, joista pian uutisoidaan, näyttävät muotoutuvan Kiinan ja Intian ympärille. Kiina on jo pitkällä.

  Seuraavassa karttakuvassa hahmottuu NWO agendan päämäärä, jossa kaikki OWO (Old World Order) aikainen `taantuma` saa kuoliniskun. Kaikki mikä vivahtaakin kansallismielisyyteen (kuningashuoneet, demokratiat, diktatuurit tms.) ajetaan suunnitellusti ja hallitusti alas.

  NWO maailma on Unionien maailma. Se on kymmennapainen maailma, jossa ei tule olemaan OWOn aikaista kahden kauhuntasapainoa. Myös kukkopoika nimeltä NATO menettää asemansa, koska kussakin Unionissa tulee olemaan oma, unionikohtainen armeija.

  Maailman kymmenen Unionia:
  https://beltsassar.files.wordpress.com/2014/10/img_20141002_061955.jpg

  Seuraavat kaksi Unionia (Euraasian Unioni ja Uusi Lähi-Idän Unioni) ovat kehitteillä ja pitkällä ovatkin. Esimerkiksi Euraasian Unionin seuraava askel on yhtenäisvaluutta.

  Euraasian Unioni:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Eurasian_Economic_Union_%28orthographic_projection%29_-_Crimea_disputed_-_no_borders.svg

  Islamilainen kalifaatti (ISIS) hanke käynnistää Uuden Lähi-Idän Unionin muotoutumisen. Pian alkava sota (Ps 83 + Hes 38-39) lopettaa Israelin hegemonian tämän Unionin sydämessä. Esimerkiksi Venäjästä on sanottu `ole sinä heidän varallaan` (Hes) tarkoittaa Israelin vihollisvaltioiden varustamista; ei itse invaasioon osallistumista – ei kai siellä nyt kukaan itikkaa tykillä ammu. Siihen lakkasi Israel niminen kansallisvaltio, koska hänen liittolaisensa pettivät hänet.

  Uusi Lähi-Idän Unioni:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Naher_Osten.png

  Pohjois-Amerikan Unionin muotoutuminen lopettaa USAn vaikutusvallan maailmalla.

  Pohjois-Amerikan Unioni:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/North_American_Agreement_%28orthographic_projection%29.svg

  Mutta NWO-agendan loppuunsaattamiseksi tarvitaan runsaasti `sotia ja sanomia sodista`. Niin kauan kuin he nahinoivat ympäri tellusta niin teillä ei ole mitään hätää, mutta silloin kun he pääsevät konsensukseen ja julistavat pax-pangaeaa – niin rukoilkaa, koska silloin `teidät yllättää turmio, ettekä te pääse pakoon`!

  Mitä tuhon maahanmuuttopolitiikkaan tulee, niin tämä mikä nyt on menossa, on vielä kosmeettista siihen kansainvaellukseen nähden mikä tuleman pitää.

  `Ja että jalkojen varpaat (10) olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras. Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niin kuin ei rautakaan sekaannu saveen` (Dan 2:42-43).

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 6. Babylonian imperiumin ollessa vielä voimissaan, ilmoitettiin maanpaossa olevalle hovieunukki Danielille neljä maailmanvaltaa, joista seuraavat tulisivat olemaan Meedia/Persian ja Kreikan imperiumit. Tämä ei-transvestiitti kuohilas näki kauas ja tarkkaan. Ns. munattomaksi mieheksi tällä hovieunukilla oli kuitenkin varsin paljon munaa, koska hän pystyi kertomaan tulevat tapahtumat ilman virheen mahdollisuutta.

  Myöhemmin maailman valtakunnat ilmoitettiin apostoli Johannekselle Patmos-nimisellä saarella.

  `Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta; heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän` (Ilm 17:9-10).

  Valtakunnat ovat seuraavat: 1.) Egypti, 2.) Assyria, 3.) Babylonia, 4.) Maado-Persia, 5.) Kreikka, 6.) Rooma ja 7.) Seitsemäs valtakunta. Viisi ensimmäistä oli kaatunut (1.-5.), mutta luonnollisesti Johanneksen aikainen valtakunta (6.) ei ollut vielä kaatunut, koska hän näki näkynsä tämän valtakunnan voimassa ollessa.

  `Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen` (Ilm 17:11).

  Meidän aikamme maailmanvaltakunta on `Seitsemäs valtakunta` (Daniel nimeää tämän valtakunnan `neljänneksi valtakunnaksi`, Hitler käytti omastaan nimitystä `kolmas valtakunta`), joka muodostuu koko asutun maailman hallinnollisesta uusjaosta; Kymmenestä Unionista. Maailmanvalta, joka tämän Kymmenen Unionin `välistä` nousee, on esoteeriselta nimeltään `Kahdeksas Valtakunta`.

  `Seitsemännen valtakunnan` (kymmenen unionin) kehitys tunnetaan nimellä globalisaatio. Vastaavaa globalisaation yritystä ei ole ollut kuin kerran aikaisemmin: `Ja Herra sanoi: `Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä (Babel). Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä` (1 Moo 11:6). Tähän lauseeseen on kätketty ennuste `toisesta yrityksestä`, jota me parhaillaan todistamme.

  Mistään uudesta Rooman valtakunnan tulemuksesta ei ole kysymys niin kuin teille on opetettu, koska nyt on rakenteilla `toinen Babel` eli toinen globalisaatioyritys. Tämän takia on kirjoitettu: `Peto, jonka sinä näit, on ollut (I Babel), eikä sitä enää ole, mutta se (II Babel) on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen` (Ilm 17:8).

  Johanneksen saaman ilmestyksen `kahdeksas maailmanvalta` nousee `seitsemännestä maailmanvallasta` eli meidän aikamme `kymmenen kuninkaan` unionimaailman välistä, joka on parhaillaan vasta muotoutumassa.

  `Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto (Ilmestyskirjan `seitsemäs valtakunta`), kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea` (Dan 7:7).

  `Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden (vrt. ed. jae; yllä) välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui` (Dan 7:8).

  Edellisen ennusteen mukaan `kahdeksas maailmanvalta`, joka nousee aikamme kymmenen Unionin maailmasta, tulee nousemaan niiden `ulkopuolelta`. Tämä vallantavoittelija kukistaa kymmenen kuninkaan Unionista kolme unionia. Itse asiassa nämä kolme Unionia kaatuvat spontaanisti hänen edestään niin kuin alkuperäisessä lukutavassa asia ilmaistaankin.

  Daniel tähdentää kuinka hänen näkynsä käsittää kaukaista aikaa, meidän aikaamme: `Tarkkaa, ihmislapsi, sillä näky tarkoittaa lopun aikaa` (Dan 8:17) ja `Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa` (Dan 8:19).

  Tämän aikamme kymmenen unionin `ulkopuolelta` tai `välistä` lähtevän vallantavoittelijan triumfiraatti menee näin:

  `Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on: Meedian ja Persian kuninkaat. Ja kauris on Jaavanin kuningas, ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas` (Dan 8:20-21; vrt. Dan 8:3-7). Todellakin, Aleksanteri Suuri (`yksisarvinen kauris`) kukisti Dareius IIIn (`kaksisarvisen oinaan`) imperiumin (Dan 8:20:21), Persian mahtavan armeijan, mutta menehtyi varsin nuorena.

  Aleksanteri Suuri vasemmalla, Dareius III oikealla:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Napoli_BW_2013-05-16_16-25-06_1_DxO.jpg

  `Ja että se särkyi (vrt. Dan 8:8) ja neljä nousi sen sijalle, se on: neljä valtakuntaa nousee siitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän` (Dan 8:22). Tosiaankin, Aleksanteri Suuren valtakunta hajosi ja tilalle muodostettiin neljä kuningaskuntaa. Kuningaskuntien johdossa tulivat olemaan Aleksanteri Suuren kenraalit Antigonos, Lysimakhos, Ptolemaios ja Seleukos.

  Neljän kenraalin hallitsema imperiumi:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/f/f7/Diadokit.png

  Tämän jälkeen Danielin kerronnassa siirrytään `lopun aikoja` koskevaan sanomaan, jossa ilmoitetaan ihmiskunnan suuren vastustajan, Antikristuksen, ilmaantumisen paikka, jossa myös yhden Aleksanteri Suuren kenraalin, Kassandroksen Kreikka, saattaa tulla kysymykseen (ks. ed. kuva).

  `Ja yhdestä niistä (neljään kuningaskuntaan jakautuneesta Aleksanteri Suuren imperiumista) puhkesi esiin sarvi, alussa vähäpätöinen. Se kasvoi suuresti etelään päin ja itään päin ja Ihanaan maahan päin` (Dan 8:9).

  Ihmiskunnan suuri vastustaja, Antikristus, ei voi kuitenkaan ilmaantua ennen kuin `pidättävä tekijä` poistuu. Tämä `pidättävä tekijä` on Herran seurakunta. Mutta kun siinä tapahtuu `suuri luopumus` niin kuin nyt on käymässä, niin silloin ilmaantuu `tuo laiton`. `Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava` (Dan 8:23).

  `Ja väkevä on hänen (Antikristuksen) voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle (Herran seurakunnalle)` (Dan 8:24). Tämä tulee olemaan OWOn aikaisen finanssi- ja rahamaailman loppu. Myös lukuisat talouselämän suuret toimijat kaatuvat. Monet niistä suvuista, jotka olivat koonneet vuosisatojen ajan varallisuuttaan, menettävät sen yhdessä yössä.

  `Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan` (Dan 8:25).

  Mutta samaan aikaan kuin maailma pimenee, toteutuu merkillinen tapahtuma: Jeshua hamashiah:n (Jeesus Kristuksen) `toinen tulemus`. Hänen toinen tulemuksensa ilmaistaan kreikankielessä sanalla `parusia`, jonka oikea lukutapa on `läsnäolossa`. Taivaalta ei tipahda mitään kosmista cowboyta, vaan `toinen tulemus` on nähtävä Hänen hengellisenä läsnäolonaan seurakunnassaan.

  `Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti` (Dan 2:44).

  Plusääni(0)Miinusääni(7)
 7. Ei herranjumala mitä paskaa. Siis niin jäätävää paskanjauhantaa että menee melkeen sanattomaksi. En ees aio puuttua tän ideologiaan, en todellakaan oleta että tän kirjottajalla/kannattajilla riittäis ymmärrys mihinkään tasokkaaseen keskusteluun. Mutta miten täynnä suoria ja epäsuoria asiavirheitä koko teksti! Eikö kukaan oikolue tän julkasun artikkeleita vai ootteko kaikki näin järkyttävän typeriä?
  ”Totalitaarinen hallituksemme” ? Mene takaisin peruskouluun (jos koskaan kävitkään) ja opettele sivistyssanat uudestaan. Ihan sama mitä mieltä tän maan hallituksesta olet et voi käyttää siitä sanaa totalitaarinen. Osta tietosanakirja. Ja tiesitkö ettei ”Amerikka” syntynyt vuonna 1776. Amerikan mantereet olivat ja tuolloin olemassa ja täynnä ei-valkoisia ihmisiä, yhteisöjä ja kansakuntia, joihin valkoiset LAITTOMAT MAAHAANMUUTTAJAT todellakin kohdistivat kansanmurhaan rinnastettavia tekoja. Ja pientä tekopyhyyttä muutenkin ilmassa jos valitetaan nykyisten Yhdysvaltojen valkoisuuden häviämisestä, kun juuri Yhdysvaltojen valkoiset maahantoivat suunnattomat määrät tummaihoisia orjiksi omiin itsekkäisiin tarkoitusperiin. Ja viimekseksi, puhut valkoisen ”lajin” uhkaavasta sukupuutosta. Katsos kun ei ole olemassa valkoista lajia, ainoastaan ihmislaji. Jälleen se tietosanakirja kauniiseen käteen ja katso lajin määritelmä. Kyky lisääntyä ja tuottaa lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Tämäkin opetettiin peruskoulussa.
  Ihmislaji ei ole tästä maailmasta katoamassa, päinvastoin. Vaikka tämän teksin kirjoittajaa muistaessa se ei taida olla positiivinen huomio.

  Plusääni(3)Miinusääni(10)
 8. Edelliselle saivartelijalle vinkkinä, että kaukaasialaisia(eli ns. valkoisia) oli luusto ja kallolöytöjen perusteella Amerikan mantereella jo ennen tai vähintään samaan aikaan kun mongolodit(ns.”natiivit”) tulivat salmen yli sinne joskus 25000 vuotta sitten. Mihin lie katosivat, liekö tulleet teurastetuiksi… ja kyllä, on valkoisetkin vääryyksiä tehneet kun sinne uudestaan menivät tai Australiaan, mutta virheitä ei pitäisi toistaa ja legitimoida jollain aiemmalla virheellä. Mutta orjia eivät valkoiset kristityt juuri omistaneet. Laivasto ja koko operaatio oli juutalaisrahoittajien masinoima. Ja suurin osa orjista meni juutalasille. Ensimmäisessä kaupungissa jonne orjalaiva ankkuroitui sijaitsi synagoga, ei kirkko. Vaikka esim. Spielbergin Amistadissa ja muissa vilisee kristillisiä symboleita.

  Valkoiset olivat ensimmäisiä jotka lopettivat orjuuden epäeettisenä. Ja Etelä-Afrikassa bantuheimot syrjäyttivät alueilla aiemmin asuneet keräilijä-metsästäjät. Myös Inkat valtasivat nyky Chilen alueella sijaitsevia yhteisöjä jo kauan ennen konkistadorien saapumista. jne. jne. Eli aluevaltauksia on valitettavasti tapahtunut läpi historian kaikkialla. Silti ihanne johon tulisi pyrkiä on se, että kaikilla olisi oikeus puolustaa itseään ja velvollisuus kunnioittaa toistensa rajoja. Nykyään vain juutalaisomisteisten kustantamojen julkaisemat historiankirjamme keskittyvät valikoivasti viimeiseen 500 vuoteen eurooppalaisia kohtuuttomasti syyllistäen.

  Plusääni(6)Miinusääni(1)
 9. Hyviä pointteja välillä tässä lehdessä, mutta koko lehti tuntuu nojautuvan Voltairen ajatukseen siitä että todellisia vallanpitäjiä ei voi arvostella ilman paskamyrskyä. Sionisteilla on paljon rahaa ja pankkeja, mutta todellista valtaa pitävät vain käyttävät tuota hyväkseen. Raha, uskonnot, rasismi, kulttuurillinen sukupuolien välinen epätasa-arvo, invidualismi. Meidät pidetään erillään ja huomaamattamme meiltä on viety se tärkein asia. Valta. Rahalla saa valtaa, mutta jos raha ei ole vallassasi se on vain lainattua valtaa. Sellaista valtaa, josta on pidettävä keinolla millä hyvänsä kiinni. Mitä enemmän sitä on(valtaa) sitä enemmän yksilö tuntee voivansa käyttää sitä väärin omiin itsekkäisiin tarkoitusperiinsä vedoten, vaikka vastuun tuomaan taakkaan. Tämähän konkretisoituu varmaan suomalaisittain ainakin miesten osalta armeijassa. Kaikki ylempään asemaan asetetut käyttävät valtaansa vääriin tarkoitusperiin, jotkut räikeämmin ja jotkut mitättömimpiin asioihin. Suurin pelkoni tämän sekopäisen maailman keskellä on, että kukaan ei tajua kuinka lähellä orwellimaista maailmaa me elämme ja kuinka pieni sysäys tarvittaisiin työntämään meidät keskelle sitä helvettiä.

  Plusääni(1)Miinusääni(3)
 10. ”Kuinka monta rotujenvälistä parisuhdetta olet nähnyt mainoksissa, televisiossa tai elokuvissa?”

  En katso telkkaria, mutta millainen peräkammarin poika pitää olla jos kuvittelee, että ei saa pillua siksi, että televisiossa ”mainostetaan” rotujenvälisiä parisuhteita?

  ”Kuinka monta ei-valkoista näet uutistenlukijana tai toimittajana? Onko heidät sijoitettu strategisiin paikkoihin älyllisen vaikutelman korostamiseksi?”

  En tiedä, onko suomessa edes mustia toimittajia?

  ”Kuinka usein valkoinen mies esitetään elokuvissa, televisiossa tai mainoksissa heikkona tai typeränä nörttinä? Samaan aikaan musta mies esitetään jalona ja vahvana naistenkaatajana?”

  James Bond, Arnold, Brad, De Niro, Robert Downey jr., Willis, jne. valkoisten sankareiden listaa voi jatkaa loputtomiin, tummaihoisista tulee mieleen lähinnä Will Smith.

  ”Kuinka monta maskuliinista valkoista miestä olet nähnyt viime vuosina musiikkiteollisuudessa? Vai ovatko he pääosin neitimäisiä metroseksuaaleja? Samaan aikaan mustat räppärit esitetään miehisyyden perikuvana.”

  Kuka hitto sitä top40 kuraa edes kuuntelee? Rokkarit, räppärit ja kaikki muutkin nuoret miehet haluavat esiintyä miehisyyden perikuvana, väristä riippumatta.

  Te pelkäätte jotain mitä ei tarvitse pelätä.

  Plusääni(1)Miinusääni(8)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat