Kuinka valtion talouden vaikutussuhteet jakaantuvat?

Tässä artikkelissa tarkastelemme sitä, kuinka julkistalous, markkina- ja yritystoiminta sekä valtion valitsema rahoitusjärjestelmä vaikuttavat valtiontalouteen. Annamme lausunnon siitä, mitä valtion taloudessa pitäisi muuttaa eheyttääksemme talouden omavaraiseksi itsenäiseksi toimijaksi.

 

Valtiontalouteen vaikuttavat taloussektorit

Pääpiirteittäin valtiontalouteen vaikuttaa talousalueet, jotka muodostuvat:

Julkistaloudesta, ulkoisesta markkina- ja yritystoiminnasta sekä valtion valitsemasta rahoitusjärjestelmästä.

Julkistalous tarkoittaa taloustieteen alaa, joka tutkii julkisen sektorin taloutta ja talouspolitiikkaa taloudellisen kannattavuuden ja tasa-arvon suhteen.

Julkinen sektori (js) tarkoittaa kansantalouden osaa, joka on valtion tai kuntien omistuksessa.

Julkiseen sektoriin kuuluvat valtion ja kuntien varsinaisen toiminnan lisäksi muiden muassa sosiaaliturvarahastot, kuten esimerkiksi Kansaneläkelaitos, kuntayhtymät, liikelaitokset ja valtionyhtiöt. Tämän termin alakäsite on julkisyhteisö eli julkisessa omistuksessa oleva, markkinoiden ulkopuolella oleva toimija. Täten julkisyhteisöihin eivät kuulu valtion tai kuntien omistamat markkinoilla toimivat yritykset.1

Pääsääntöisesti js on rahoitettu veroilla. Yleismaailmallisesti js myönnetään parhaimmaksi menetelmäksi toteuttaa järjestystä ja turvallisuutta, kuten oikeuslaitos, poliisi ja puolustusvoimat. Yleensä js:n sisältyy useita muitakin funktioita: osa koulutuksesta, terveydenhuollosta ja ympäristönsuojelusta, jopa teollisuutta, etenkin puolustusteollisuutta sekä tiedotus-, viihde- ja liikennetoimintaa.1

Nykyisin myös js:n toimintaa yksityistetään vauhdilla, ja ulkoistamisen myötä ulkomaiset sijoittajat omistavat entistä laajempia osuuksia esimerkiksi terveyden- ja vanhustenhoidon palveluista.

Markkina- ja yritystoiminnasta

Jatkuvaan voitonhankkimistarkoitukseen perustuva yritystoiminta toteutuu tavaroiden tai palveluiden tuottamisesta ja myymisestä asiakkaille. Yritystoiminnan kannattavuus syntyy siitä, miten yritys sijoittuu kilpailussa markkinoille, jotka ovat sekä kotimaisia että ulkomaisia. Nykyisin yritysmaailma on täysin globalisoitunut, ja yhtiöt ovat ristiin rastiin muodostaman omistajien vyyhdin hallinnassa. Nykyisin kotimaiset yhtiöt ovat luisuneet ulkomaiseen omistukseen, mutta ei täysin.

Valtion rahoitusjärjestelmä

Rahoitusjärjestelmän päätehtäväksi ilmoitetaan talousjärjestelmässä kanavoida rahoitusta säästäjiltä, joiden menot ovat pienemmät kuin tulot, rahoituksen tarvitsijoille, jotka haluavat kuluttaa tai investoida enemmän kuin ansaitsevat. Rahoitusjärjestelmän avulla säästäjät voivat siis lainata varoja rahoituksen käyttäjille.2

Suomen pankin mukaan rahoitusta välitetään pankkien ja muiden luottolaitosten kautta sekä suoraan markkinoilla laskemalla liikkeeseen arvopapereita.

 

Huomioita valtion menoista

Julkisyhteisöjen menot olivat vuonna 2015 satakaksikymmentä miljardia euroa. Menot olivat samana vuonna noin 55 prosenttia suhteessa Bruttokansantuotteeseen (bkt). Vuonna 2015 julkisyhteisöjen menot olivat 60 miljardia euroa suuremmat kuin vuonna 1995.3

Vuonna 2016 julkiset menot olivat maassa 55,8 prosenttia suhteessa bkt:hen.

Kun vuosien 2000–2005 välillä menot olivat kasvaneet 10 miljardia euroa, niin vuosien 2010–2015 ne olivat paisuneet ennätyksellisen 20 miljardia euroa. Vuonna 2009 menot ylittivät tulot, eli Suomen julkinen talous kääntyi alijäämäiseksi pitkän ylijäämäkauden jälkeen.3

Tähän julkisyhteisöjen menojen lisääntymiseen ovat syinä mm. talouskriisi ja myöhemmin Suomen antautuminen pakolaisinvaasion puristukseen. Menojen kasvuun ja suoranaiseen alijäämään vaikuttaa myös julkisen velan korkomenojen karttuminen kuten myös se, että Suomi kuuluu Euroopan talous- ja rahaliittoon EMU:n, jonka myötä kansalaisten hyvinvointi ja työllisyys on liittynyt eurovaluutan kohtaloon, minkä johdosta altistumme kansainvälisten kriisien armoille. Suomalaisen työn hyödyt luisuvat globaalien sijoittajien ja pankkiirieliitin hyödyksi.4

Valtionyhtiöiden ja kansallisvarallisuuden ulkomaille myynti

Valtionyhtiöiden ja kansallisvarallisuuden myynnillä on Suomessa jo vaarallisen pitkä historia. Se alkoi jo Esko Ahon hallituksen aikana. Suomen EU-jäsenyys ja sosialidemokraatit Paavo Lipposen pääministerikaudella kiihdyttivät myyntiä.

Suomesta valtionyhtiöitä ja muuta varallisuutta on myyty vuodesta 1990 alkaen likipitäen 20 miljardin euron arvosta. Myyntiluettelo muodostuu sähkön tuotanto ja siirto, tiedonsiirto öljynjalostus, kemian perusteollisuus, telakka- ja konepajateollisuutta, metsäteollisuutta, luonnonvaroja ja kaivostoimintaa.5

sotepossuKansallisvarallisuuden huutokauppaaminen ulkomaille saavutti uuden ulottuvuuden Jyrki Kataisen (kok.) ja nykyisin Juha Sipilän (kes.) hallitusten aikana. Nykyisin uudistusten listalla ovat lisäksi sosiaali- ja terveydenhuolto sekä rautatieverkostojen ja vesiväylien kilpailuttaminen tai yhtiöittäminen.

Luonnollisesti yhtiöittäminen on ensimmäinen siirto, jonka tavoitteena on yksityistäminen. Seuraavaksi kansallisvarallisuus siirtyy pörssiyhtiöille sekä kansainvälisten finanssispekuloijien ulottuville.

Ulkomainen velka

Elinkeinoelämän laitos kirjoittaa jo vuonna 1992 valtion velkaantumisen olleen kohoamassa Suomessa ennenäkemättömiin mittoihin rauhan ajan oloissa. Velka kasvaa edelleen, toteaa ETLA. Velka on todellakin kasvanut, kun vuonna 2002 velka oli 40,2 prosenttia bkt:ta, niin vuonna 2016 se oli kivunnut jo 63,1 prosenttiin bkt:sta.6

Taloudellisen laskusuhdanteen aikana verotulot jäävät pieniksi, ja ellei menoja supisteta, joudutaan ottamaan lisää lainaa. Tiettyjen tutkimuksien mukaan talouden lama selittää Suomessa kuitenkin vain runsaat viisi prosenttiyksikköä esimerkiksi siitä velkasuhteen 27 prosenttiyksikön kasvusta, joka tapahtui vuodesta 1985 vuoden 1993 loppuun.

Niinpä velan korkomenot aiheuttavat lisävelkaantumista, ja tämän kierteen pysäyttämiseksi tulisi valtiolla olla käytössään oma valuutta ja sen paino-oikeus, kuten jäljempänä esitämme. Hyvinvointivaltion purkaminen, mikä tapahtuu myös julkisen sektorin supistuksilla tai leikkauksilla, ei kohdistu itse taantuman aiheuttaman ”sairauden” hoitoon, vaan pelkästään oireiden ehkäisemiseen.

 

Analyysi

Mitkä näistä kolmesta ovat tärkeimmät maan taloudelle: Julkistalous, markkina- ja yritystoiminta vai valtion rahoitusjärjestelmä? Itse asiassa kaikki kolme ovat keskeisiä, ja väärin hoidettuna syöksevät valtion täydelliseen perikatoon.

Nämä kolme talouden aluetta kytkeytyvät toisiinsa. Mikäli valtionvelka lisääntyy ja sen korkomenot kasvavat, vaikuttaa se verotuksen kiristymiseen ja sitä kautta mikrotalouden niukempien resurssien allokointiin, mikä voi johtaa osittain sosiaaliseen syrjäytymiseen, jotka tekijät puolestaan lisäävät julkistalouden kustannuksia.

Lisäksi korkotason nousu johtaa uusien yrityksien syntyvyyden laskuun sekä yritysten siirtymiseen ulkomaille tai ulkomaiseen omistukseen. Tähän voi olla syynä myös korkea verotusaste.

Yllä esitetyn nojalla voitaneen lausua, että valtiontalouden vartalon muodostaa, sen suonissa virtaava veri (koroton valtion valuutta), jonka lähteenä tulisi olla itsenäinen keskuspankkitoiminta.

Talousdemokratian reformi

Valtiolla tulisi olla oma valuutta ja sen paino-oikeus.

Valtion omistuksessa oleva keskuspankki loisi tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia, ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia.

RahareformiVelattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan olisi korotonta. Tällaista rahaa voitaisiin käyttää investointeihin, jotka lisäisivät työllisyyttä ja siten kulutuksen myötä maan vaurautta sekä omavaraisuutta. Selvää lienee, että työllisyys edistää vaurastumista, joka kasvattaa kulutusta piristäen juuri makrotalouteen kuuluvaa taloutta.

Talousreformissa omavaraisen valtion taloudelliset hyödyt suuntautuisivat kotimaan hyvinvointiin. Tällöin kohua herättäneet veroparatiisit olisivat kiellettyjä ja ulkomaille siirretyt yhtiöt maksaisivat veronsa kotimaahan. Erityisen tärkeää olisi virvoittaa kauppasuhteet Venäjän kanssa uudelleen.

Siten talousdemokraattisilla metodeilla uhmaisimme kansainvälisiä verenimijäpankkiireja ja laskemalla liikkeelle oman rahan nujertaisimme osaltamme ylikansalliset pankkikartellit.

Ensimmäiseksi maassa suunniteltaisiin kansallinen velkaohjelma julkisille infrastruktuurille. Kaikki julkiset rakennukset, jopa yksityiset kodit korjattaisiin. Uusittaisiin tieverkostot, rautatiet, sillat, kanavat ja satamat. Kaikki maksettaisiin rahalla, jota ei enää lainattaisi globaaleilta yksityispankeilta.

Miksi oma raha ja sen paino oikeus on tärkeää?

Tämä jo aikaisemmin lausuttu taloudellinen dogmi on pakko esittää tässä uudelleen:

Kansainväliset rahoituslaitokset lainaavat rahaa maailman valtioille ottaen korkoa ja vielä koron korkoa. Kansainvälinen pankkitoiminta on laillistettua jättiläismäistä pankkirosvousta.7 Uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun asiakkaat velkaantuvat yksityisille pankeille. Velkaa ei koskaan kyetä maksamaan takaisin kokonaan.

Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalin mafian kaltaiset yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ja lainanpääoman ilmaisena rahana. Esimerkiksi korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan esimerkiksi velallisen yrityksen tai palkansaajan tekemän työmäärän palkasta.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Honkanen, Pertti (1998). Julkinen sektori: muistiinpanoja yksityistämisestä ja säästöpolitiikasta, s. 24–26, 38, 43. Hanki ja jää.
 2. https://www.suomenpankki.fi/fi/rahoitusvakaus/rahoitusjarjestelma-lyhyesti/
 3. https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Julkiset-menot/
 4. Valtioneuvosto/hallitusohjelma.
 5. EVA (2004). Onko omistamisella väliä? http://www.eva.fi/wp-content/uploads/files/804_onko_omistamisella_valia.pdf
 6. Data från Eurostat. (Senast uppdaterad: 26 oktuber 2017). https://www.google.se/publicdata/explore?ds=ds22a34krhq5p_&met_y=gd_pc_gdp&hl=sv&dl=sv#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=gd_pc_gdp&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country_group&idim=country_group:eu&idim=country:fi&ifdim=country_group&hl=sv&dl=sv&ind=false
 7. The New York Times (27.9.2008). Wall Street, R.I.P.: The End of an Era, Even at Goldman.

https://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405

7 kommenttia

 1. Hieno artikkeli joka lämmittää IPU:n kannattajan sydäntä. Jokaisen pitäisi ymmärtää miksi oma isänmaa, oma raha ja sen paino oikeus on todellakin tärkeää.
  IPU:n https://www.ipu.fi/periaate-ja-yleisohjelma tähtää omaan rahaan ja pankkiin sekä juuri talousdemokratia malliin.
  Aivan pähkähullua on rahoittaa yksityisiä pankkiireja ja ajautua lopulta Kreikan kohtaloon ja päättymättömään velkaorjuuteen.
  Vain pankkiiri-mafian tukema nwo-eliitti ja sen miljonäärit ja vuorineuvokset jotka saivat Niinistön jatkamaan kannattavat tällaista kansan ryöstämistä.

  Plusääni(19)Miinusääni(0)
 2. Nämä ekonomistin ja Maailmanpankin henkilökuntaan kuuluneen Peter Koenig’in sanat Kreikalle voidaan sanoa myös meidän maallemme ja sitä vastoin kansan tahtoa kurjistavalle EU/NWO-eliitille:

  ”Kreikka – herää, sinulla on mahdollisuus astua ulos EU:sta ja pelastaa yli puolet väestöstäsi, jotka ovat vaarassa nääntyä nälänhädästä ja tappavista sairauksista – riippumatta siitä mitä Tsipras ja Co. teorioineen ja taloudellisine ennusteineen esittävät ja siitä mitä elitistiset taloustieteilijät, jotka haluavat säästää miljardeja euroja piilotettuina omiin turvalokeroihinsa esittävät.
  Velvollisuutesi, kansalaisvelvollisuutesi kansan valitsemana virkamiehenä, on kunnioittaa ihmisten elinehtoja ja poistua tästä kauhistuttavasta sortavasta ja loukkaavasta klubista nimeltään Euroopan unioni.
  Kreikka, sinun on palautettava itsenäisyytesi!”
  ON VAIN YKSI TIE: JÄTÄ EURO — JÄTÄ EU, sanoo Koenig.
  This EU – euro system cannot be reformed. And since abolishment or the simple collapse which is clearly written on the wall, is being extended at all cost, including the blood and lives of the Greek population, there is only ONE WAY for Greece to safe itself – LEAVE THE EURO – LEAVE THE EU.
  https://www.globalresearch.ca/greece-convenient-victim-or-complacent-masochist-the-devastating-social-impacts-of-imf-ecb-ec-economic-medicine/5626621

  Plusääni(12)Miinusääni(0)
  1. Huonolta näyttää Suomen osalta juuri nyt. Valtamedia on aloittanut Tuppuraisten ja Tappuraisten ja muiden EU-kiimaisten valtavirtapoliitikkojen esiinnoston ja kansa äänestänee vuoden päästä Kokoomuksen ja Demarit valtaan. Tätä vedätystä on ilkeä katsella, kun tietää, että hyviäkin vaihtoehtoja olisi tarjolla ja Suomen kansa voisi irrottautua orjanomaisesta NWO-ohjelmoinnista ja ottaa aidon vastuun omasta kohtalostaan. Moni olisi valmis vaikka tuntuvasti matalampaan materiaaliseen elintasoon, jos vastineeksi saataisiin henkisesti kohottava ilmapiiri ja kansalaisten itsemääräämisoikeus ja tälle valtion aito tuki – tietty myös velvollisuuksineen. Nyt jättimäiset teknofirmat, pankit ekonomisteineen sekä YK:n tai muiden globalistijärjestöjen alaiset ajatushautomot pyrkivät määräämään meidän elämäntapamme pilkuntarkasti ja EU-federaation myötä näiden kuolemansyleilystä ei ole enää ulospääsyä.

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
 3. Jo niiden n. 30000 ns. ”pakolaisen” täysihoidosta, joita esim. PettUri Urpo syksyllä 2015 otti vastaan avosylin, aiheutui Suomen veronmaksajille miljardiluokan kustannukset vuositasolla – Dublininin sopimuksen perusteella sisäministeri olisi voinut käännyttää ne suoraan takaisin turvalliseen maahan Ruotsiin.

  Tuore sisäministeri Mykkänen, punaliberaali punaporvari haluaa näköjään käydä kilpasille varsinaisten viherpunikkien kanssa siitä, kuka eniten pystyy nopeuttamaan suomalaisten valkoista kansanmurhaa EU-diktatuurin Kalergi-suunnitelman mukaisesti. Lisäksi Kokoomuksen propagandassaan kaiuttamaa ”vastuullista” politiikkaa näyttää Mykkäsenkin mielestä olevan p*rsaukisen Suomen tekeminen maailman sosiaalitoimistoksi; jo kriittisenä pidetyn rajan 60% bruttokansantuotteesta ylittänyttä n. 109 miljardin valtionvelkaamme paisutetaan tänäkin noususuhdannevuonna n. 3 miljardilla eurolla ja jokainen uusi turvapaikkaturisti, täysihoitolainen kasvattaa valtionvelkaamme.

  Ylewatch:

  ”IRAKILAISET TAPPOIVAT IRAKILAISEN – JOHTOPÄÄTÖS: KAIKILLA IRAKILAISILLA ON OIKEUS JÄÄDÄ SUOMEEN!

  Tätä uutisista maamme kyyniset kansanvaihtajat ovat odottaneet pitkään: Suomi ei antanut Alille turvapaikkaa, tapettiin heti Irakissa – tytär odottaa omaa käännytystään. Ihmisiä kuolee päivittäin tuhansittain milloin mistäkin syystä, mutta Yle halusi nostaa kotimaahansa palautetun irakilaismiehen kuoleman maan ykkösuutiseksi. Vaikka uutisjutussa asiaa ei suoraan sanotakaan, halutaan siinä selvästi vihjata, että Suomi, siis sinä ja minä, olemme jollain tapaa syyllisiä siihen, että irakilaiset surmasivat Bagdadissa Alin.

  Näin Yle haluaa propagoida turvapaikkanarraatiota, jonka mukaan kaikille turvapaikanhakijoille pitää antaa oikeus maassaoloon ja elatukseen maailman tappiin asti, sillä muutoin heidät surmataan kotimaassan. Ja nyt vihdoin, lähes kolmen vuoden ja noin 50 000 ”pakolaisen” jälkeen, Yle on saanut käsiinsä tapauksen, jossa hylätyn turvapaikkapäätöksen saanut mies (1 kpl) on surmattu kotimaassaan.

  Tapaus tuli uudelle sisäsiminis109tapauksesta: ”Surullinen ja traaginen tapaus” kokoomuslainen punavihreä vetäytyy roolinsa taakse ja esittää maltillista laillisuusmiestä. Mykkäsen ”arvot” ja aiemmat ulostulot tietäen on kuitenkin selvää, että hän tulee käyttämään tätä(kin) tapausta hyväksi löysentääkseen turvapaikanhakijoiden maassaolo-oikeuden kriteerejä. Uusi sisäministerin ei nimittäin ehtinyt pitkään peitellä maahanmuuttokiimaansa, sillä hän julisti viime viikolla, että kiintiöpakolaisten määrä pitäisi kymmenkertaistaa, mikä tarkoittaa noin 10 000 uutta elätettävää vuodessa!

  Kai Mykkänen edustaa Cuckoomuksessa sitä ”edistyksellistä” siipeä, joka voisi kulttuurimarxilaisten arvojensa puolesta kuulua Vihreisiin. Vallan ahneena pelurina ja aitona punamädättäjäidealistina Mykkänen ymmärtää, että hän voi parhaiten toteuttaa päämääriään Kokoomuksessa, koska se on Suomen vaikutusvaltaisin puolue. Petteri Orpon, Antti Häkkäsen, Paula Risikon, Sanni Grahn-Laasonen ja Kai Mykkäsen johdolla Kokoomuksesta onkin tullut ehdottomasti maamme tuhoisin puolue.”

  http://ylewatch.blogspot.fi/2018/02/irakilaiset-tappoivat-irakilaisen.htmlhttp://ylewatch.blogspot.fi/2018/02/irakilaiset-tappoivat-irakilaisen.html

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 4. https://www.youtube.com/watch?v=cPembXZMKv0

  The END GAME: WHY the WEST is LOST

  mitäs ootte mieltä! aika helppo nähdä kuinka paljon tyhmiä ihmisiä länsi pitää sisällään! Pitää nähdä nälkää ja kärsiä jota ovat ansainneet!! Harmi vain että heränneet kärsivät myös??

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Kun kommunismin tavoitteena on avioliiton ja perheen tuhoaminen, niin väite, jonka mukaan länsimainen yhteiskunta omaa itse asiassa jo nyt kommunismin piirteitä, on järkevä.
   Yhteiskunnalliset sosiaalisuunnittelijat ovat vastuussa myrkyllisen ympäristön luomisesta avioliittolle: Sukupuolten sekaannuksen ja homoseksuaalisuuden edistäminen; sukupuolten välinen sota (feministien omaksuma miehen rooli); vapaiden seksisuhteiden yleistyminen (”seksuaalinen vapaus”, pornografia); ja #MeToo: n käyttäminen patologisoimaan heteroseksuaalisuutta. 
   https://www.henrymakow.com/2018/02/catalysts-poisoned-the-well.html

   Cabalists Poisoned the Well of Love
   1. The claim that Western society is de facto Communist seems far-fetched. Yet, if we consider that a major goal of Communism is the destruction of marriage and family, the claim makes sense. 
   Communist social engineers are responsible for creating a toxic environment for marriage: Promotion of gender confusion and homosexuality; the war on gender itself (feminist usurpation of masculine role); the mainstreaming of promiscuity (”sexual liberation” pornography); and the use of #MeToo to pathologize heterosexuality.

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
 5. Suomessa valtion ”rahoitusjärjestelmä” toimii seuraavasti:

  Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.”

  Jorma Heikkinen : ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Mitä on tämä maksamalla saatu ”lainsäädäntö” ?

  Iltalehti 7.4. 2012 ” Eduksunnassa muhii miljardikaappaus. ” Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurhat

  aiotaan kaapata.

  Lailla 444/2012 näinollen varastettiin pienyrityksistä 1,3 – 3 MILJARDIA euroa , joka annettiin

  pankki – vakuutuslaitoksille 1.1. 2013 ; ( jotta Suomen pankit selvisivät EU_stressistesteistä )

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat