Magnesium syöpätutkimuksessa

Puolalainen tutkijaryhmä huomasi tutkimuksissaan, että magnesiumin ja antioksidanttien puute on tärkeä riskitekijä leukemiaan sairastumisessa. Muissa tutkimuksissa on havaittu useiden syövän takia tehohoitoon tuotujen potilaiden kärsivän magnesiumin puutteesta. Eläinkokeissa on huomattu nuorilla rotilla taipumusta lymfaattisiin kasvaimiin magnesiumvajauksen vuoksi.

Magnesium for Life:

Äkkiseltään ei tule ajatelleeksikaan, että magnesiumin puutos voisi nostaa syövän riskiä, mutta samalla tavoin kuin nestevajaus tai hapenpuute aiheuttaa kuoleman, myös magnesiumin puute voi johtaa syöpään. Yli 300 entsyymiä ja solukalvojen ionikuljetus ovat riippuvaisia magnesiumista ja sen rooli on tärkeä rasvahappojen aineenvaihdunnassa, joka vaikuttaa kudosten rakenteisiin.Siksi on helppo ymmärtää, että magnesiumin puutos heikentää soluja aiheuttaen otolliset olosuhteet infektioille ja syövän kehittymiselle.

On huomattu, että kiinteiden syöpäkasvaimien kasvua pystytään hillitsemään suurilla annoksilla magnesium lisäravinteita. Tutkijat ovat myös mitanneet syöpäkudoksista huomattavasti normaaleja kudoksia alhaisempia magnesium-ionien pitoisuuksia.

Magnesium suojaa soluja alumiinilta, elohopealta, lyijyltä, nikkeliltä, kadmiumilta ja berylliumilta.

Solujen selviytymisen kannalta magnesium on elintärkeää, mutta nykyisenä myrkkyjen aikakautena se saa aivan uusia ulottuvuuksia, kun kehojamme pommitetaan päivittäin raskasmetalleilla. Näiden myrkyllisten raskasmetallien sitomiseen tarvitaan glutationia, joka on aminohapoista muodostuva peptidi, joka sitoo raskasmetallit vesiliukoiseksi konjugaatiksi, joka on helppo poistaa elimistöstä.

Glutationin synteesissä oleellinen osa on magnesium, jota ilman solujen raskasmetallipitoisuudet nousevat ja vaarallisten infektioiden ja syövän riski lisääntyy merkittävästi. Tohtori Russell Blaylock on havainnut magnesiumvajauksen aiheuttavan glutationin ehtymisen ja vapaiden radikaalien voimakkaan lisääntymisen.

Tohtori Anghilerin johtama tutkimusryhmä havaitsi syöpäsolujen sisältävän huomattavasti tavallisia soluja vähemmän magnesiumia ja magnesiumin puutteesta kärsivien solujen pintarakenne oli tasaisempi ja huokoisempi, mikä vastaa leukemiasolujen kehitystä. Tutkimuksessa huomattiin myös suuri samankaltaisuus solukalvon ionikuljetusten muutoksissa. Sekä syöpäsolujen, että magnesiumin puutoksesta kärsivien solujen, kalsium- ja natrium-ionien liikkuvuus lisääntyi ja kalium- ja magnesium-ionien liikkuvuus väheni. Kokeessa testattiin myös lyijysuolojen käyttäytymistä rotilla, joilla oli normaali magnesiumtaso ja toisilla rotilla magnesiumvajaus. Lyijysuolojen huomattiin toimivan myrkyllisemmin (leukemiaa aiheuttavana) magnesiumpuutoksesta kärsivillä rotilla, mikä todistaisi magnesiumin toimivan syövältä suojaavana tekijänä.

Rintasyöpä on naisilla toiseksi tappavin syövän muoto, heti keuhkosyövän jälkeen. Vuosittain se diagnosoidaan 1,2 miljoonalla ihmisellä ja se tappaa 500 000.

Tohtori Arthur Klatsky julkaisi tutkimustuloksensa alkoholin rintasyövän riskiä lisäävästä vaikutuksesta vuonna 2007 Barcelonassa Euroopan syöpäjärjestön konferenssissa. Hän oli huomannut tutkimuksissa, että yksi tai kaksi annosta alkoholia päivässä lisää naisen riskiä sairastua rintasyöpään 10 %. Yli kolme annosta päivässä kuluttavilla naisilla riski nousi jo 30 %. Alkoholin kulutus alentaa magnesiumpitoisuuksia. Vuonna 2002 julkaistiin British Journal of Cancer-lehdessä tutkimustulokset, joiden mukaan Iso-Britanniassa 4 % kaikista rintasyöpätapauksista johtui alkoholin käytöstä. Silloin ei älytty kysyä, oliko syynä itse alkoholi vai sen kulutuksen johdosta alentunut magnesiumpitoisuus.

Eräät tutkimukset ovat todenneet muutaman alkoholiannoksen päivässä alentavan sydänkohtauksen riskiä, mutta se ei paljoa auta, jos samalla lisää syövän riskiä. Jos tutkittaville alkoholia juoville naisille olisi annettu magnesiumlisäravinteita, kenties tuloksena ei olisi ollut kohonnut rintasyövän riski.

Alkoholin on pitkään tiedetty kuluttavan magnesiumia ja alkoholistien katkaisuhoidossa annetaan ensimmäisenä magnesiumia elimistön puhdistamiseksi myrkyistä.

Minnesotan yliopiston tutkijat havaitsivat paljon magnesiumia sisältävän ruokavalion vähentävän paksusuolen syöpään sairastumisen riskiä. Ruotsalaiset tutkijat kertoivat tuloksista, joiden mukaan eniten magnesiumia nauttineilla naisilla oli 40 % pienempi todennäköisyys sairastua paksusuolen syöpään kuin magnesiumia vähiten nauttineilla. Vanderbiltin yliopiston tutkijat julkaisivat juuri tuloksensa, jossa todettiin kalsiumin ja magnesiumin puutosten lisäävän suolistosyöpää, vaikka korkean kalsiumpitoisuuden on myös todettu estävän magnesiumin imeytymistä. Tohtori Qi Dai totesi ”amerikkalaisilla olevan korkea kalsiumin saanti, mutta samalla korkea suolistosyöpien esiintymistiheys.

Jos kyseessä olisi pelkkä kalsiumpitoisuus, voisi olettaa päinvastaista tulosta. Kyseessä täytyy olla kalsiumin ja magnesiumin saannin tasapaino, kuten voidaan päätellä tuloksista, joissa vähäisempikin kalsiumin ja magnesiumin saanti tasapainossa vähensi suoliston syövän riskiä 32 % verrattuna korkeampaan kokonaissaantiin, jossa kalsiumin saanti oli suurempi.

Useat tutkimukset ovat todistaneet alueellisen riippuvuussuhteen syöpien esiintymisen ja maaperän ja juomaveden magnesium- ja seleenipitoisuuksien välillä. Esimerkiksi Egyptissä syöpää esiintyi vain 10 % Amerikan ja Euroopan määristä. Tärkeänä erona oli heidän korkea magnesiumsaantinsa, joka oli kymmenkertainen verrattuna useimpiin länsimaihin.

Kaiken kaikkiaan ei voi kuin ihmetellä lääkärikunnan kollektiivista tyhmyyttä ja haluttomuutta ottaa käyttöön yksinkertaisia ja tehokkaita hoitokeinoja taistelussa syöpää vastaan. Edelleen tarjotaan liian helposti kemoterapiaa ja säteilyhoitoja, jotka tehokkaasti alentavat kehon magnesiumpitoisuuksia. Tehokkaan syöpälääkkeen lisäksi magnesiumkloridilla on muitakin tutkittuja hyödyllisiä vaikutuksia, kuten kehon vasta-aineiden valmistuksessa, valkosolujen toiminnassa ja solujen aineenvaihdunnassa. Magnesiumin hyötyjen käyttämättä jättäminen on lääkäriltä yhtä edesvastuutonta toimintaa kuin ensiavussa elvytyksen antamatta jättäminen potilaan hengityksen pysähtyessä.

Suosittelemme jokaiselle syöpää vastaan taistelevalle kirjaimellisesti itsensä hukuttamista magnesiumkloridiin, jota voi laittaa kylpyveteen tai levittää suihkeena koko keholle. Magnesiumpitoisuuksien saaminen terveelliselle tasolle voi kestää kuukausia, joten alussa kannattaa hoitaa ulkoisesti jopa kolme kertaa päivässä. Magnesiumkloridi imeytyy ihon läpi ja auttaa myös kipuihin. Pian potilas huomaa myös kehossaan elpymisen merkkejä ja jatkossa riittää kaksi tai yksikin kertaa päivässä. Samalla nautitut magnesiumlisäravinteet täydentävät vaikutusta.

Kalsium ja syöpä

Kalsiumia on tarjolla monesta suunnasta ja sitä on pitkään pidetty tärkeänä elimistön ja erityisesti luuston rakennusaineena, jota ei voi saada liikaa. Nyt on kuitenkin todettu toisin. Päivittäiset saantisuositukset kalsiumin suhteen ovat liian suuria. Amerikan syöpäjärjestön (ACS) tutkija tohtori Rodriguez on todennut tutkimuksissaan, että miesten eturauhassyövällä on todennäköinen riippuvuussuhde kalsiumin saantiin, joka on länsimaissa ollut pitkään korkea. Vuonna 1998 Harvardissa tutkittiin 47 781 miestä, joista 1500 – 2000 mg päivässä kalsiumia saaneilla oli kaksinkertainen riski sairastua vaaralliseen, muualle leviävään, eturauhassyöpään verrattuna niihin, jotka saivat vain 500 mg tai vähemmän kalsiumia päivässä. Yli 2000 mg päivässä saavilla riski oli jo nelinkertainen. Jatkotutkimuksessa selvitettiin 1000 miehen maitotuotteiden kulutusta. Puolella miehistä oli todettu eturauhassyöpä ja heidän maitotuotteiden kulutuksensa oli selvästi korkeampi kuin verrokkityhmällä, jolla ei ollut todettu syöpää. Vuonna 2001 Harvardissa tutkittiin yli 20 000 miehen ryhmää, jossa eniten maitotuotteita kuluttavilla oli 32 % korkeampi riski sairastua eturauhassyöpään kuin maitotuotteita vähiten kuluttavilla.

Korkean kalsiumsaannin seurauksia voivat olla verisuonien kalkkeutuminen, munuaiskivet ja munuaissairaudet, nivelreuma, pehmytkudosten kalkkeutuminen, korkea verenpaine, sydänkohtaus, ruoansulatuksen häiriöt, mielialahäiriöt, krooninen väsymys ja kivennäisaineiden pitoisuuksien heilahtelut, esim. magnesiumin, sinkin, raudan ja fosforin suhteen. Korkea kalsiumpitoisuus häiritsee D-vitamiinin imeytymistä ja sen syöpää ehkäisevää toimintaa, ellei samalla nautita D-vitamiinia lisäravinteina. Jopa 30 % solujen käyttämästä energiasta menee kalsiumin poistamiseen soluista.

Magnesium on kehoa elvyttävä mineraali ja estää erityisesti iän mukana tuomaa kehon ja solujen haurastumista ja elimien ja kudosten kalkkeutumista.

Suositukset magnesiumin ja kalsiumin saannin väliselle suhteelle vaihtelevat 1:2 ja 1:1 välissä. Syöpää vastaan taistelevien kannattaa keskittyä 1:1 –suhteeseen ja kriittisten ensimmäisten kuuden kuukauden aikana jopa 10:1- suhteeseen. Itse asiassa saannin suhteeseen ei tarvitse paljoa kiinnittää huomiota, kunhan välttää liiallisen kalsiumin lähteitä. Ainoastaan munuaissairauksien kanssa pitää olla varovainen liiallisen magnesiumin saannin suhteen. Eräs hyvä lähde sekä kalsiumille että magnesiumille, jossa molemmat ovat tasapainossa, on paahdetut seesamin siemenet.

 

Alkuperäisestä artikkelista lyhennelty:

http://magnesiumforlife.com/medical-application/magnesium-and-cancer/

3 kommenttia

  1. Magnesium on todella tärkeä kivennäisaine. Sen on todettu myös parantavan herkistymistä hajusteille ja muille kemikaaleille. Lisäksi se on hyvää lihaksille estäen lihaskramppeja ja auttaa se unensaantiinkin. Paras magnesiumlaatu sisäiseen käyttöön on magnesiumsitraatti, koska siitä imeytyy suurin osa kehon käyttöön. Magnesiumoksidi imetyy hyvin huonosti. Kannattaa nauttia magnesiumsitraattia päivittäin.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Taas kerran: kun keho saa riittävästi tarvitsemiaan ravinteita ja ne myös imeytyvät, niin sairaudet pysyvät loitolla.
    Ja lisäksi välttää syömästä paskaa.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat