Mitä Fjodor Dostojevski kirjoitti juutalaisista?

Fjodor Dostojevski (1821–1881) on Venäjän historian suurimpia kirjailijoita. Hän oli lääkärin poika, joka eli lapsuutensa vaatimattomissa oloissa. Hän pääsi kuitenkin opiskelemaan ja kouluttautui insinööriksi. Koko elämänsä ajan Dostojevski kuunteli tarkasti tavallisten kansalaisten ääntä ja hänen kirjoituksensa kuvaavatkin hänen kokemuksiaan venäläisestä yhteiskunnasta.

Huomautus! Artikkelin lainaukset ovat suoraan Dostojevskin kirjasta eikä niitä tule automaattisesti tulkita Magneettimedian kannanotoiksi.

Dostojevski oli palavasieluinen patriootti, mutta monet hänen kirjailijaystävänsä olivat valtiota vastustavia radikaaleja. Tämä johti siihen, että poliisi kiinnostui myös Dostojevskistä, joka pidätettiinkin 27-vuotiaana. Hänet tuomittiin kuolemaan, mutta armahdettiin viime hetkellä. Seuraavat neljä vuotta Dostojevski viettikin Siperian vankileirillä. Tuomion istuttuaan hän palveli muutaman vuoden ajan Venäjän armeijan Siperian yksikössä.

Rikos ja rangaistusSiperiasta palattuaan Dostojevski kirjoitti lukuisia romaaneja, kuten Rikos ja rangaistus, Idiootti, Riivaajat ja Karamazovin veljekset, joista kaikista on tullut klassikkoja. Hänen teoksensa Kirjailijan päiväkirja on kuitenkin yksityiskohtaisin kuvaus siitä, mitä Dostojevski ajatteli Venäjästä ja venäläisistä.

Päiväkirjassa käsiteltiin ilmiöitä, jotka koskivat kaikkia Dostojevskin maamiehiä. Teoksesta huomaa kuinka tarkkaavaisesti ja herkästi kirjailija kuunteli kansansa hätää – ja juuri tämän vuoksi hänen tekstinsä ovat edelleen niin rakastettuja. Boris Brasol käänsi Kirjailijan päiväkirjan englanniksi. Brasol on kuvannut venäläisten reaktiota, kun uutinen Dostojevskin kuolemasta tuli julki 9.2.1881:

Uutinen Dostojevskin kuolemasta levisi kulovalkean tavoin. Suruviesti oli kuin sähkövirta, joka saavutti nopeasti Venäjän syrjäisimmätkin kolkat. Aivan yhtä nopeasti levisi tuska, jota kirjailijaa ikävöivä kansa poti. Suuret ihmismassat osallistuivat hautajaisiin. Paikalla oli miehiä ja naisia jokaisesta säädystä, aina valtiomiehistä ryysyläisiin ja prostituoituihin. Oli lukutaidottomia talonpoikia ja suuria kirjailijoita. Upseereita ja tiedemiehiä. Kirkonmiehiä ja maallistuneita opiskelijoita. He kaikki ikävöivät Dostojevskia.

Mistä kaikki kunnioitus oli peräisin? Oliko Dostojevski vain kirjailija muiden joukossa? Ei toki. Kansan ympäröimässä arkussa lepäsi jalo mies. Hän oli viisas opettaja ja intohimoinen profeetta, joka näki kauas ja joka oli voittanut monet synkät koettelemukset. Hän tiesi, mitä synti ja taistelu merkitsivät venäläisille. Hän osasi kirjoittaa vaikeuksista, tuskasta ja surusta. Hän oli nähnyt venäläisten piilotetut kyyneleet ja palavan kiihkon.

Kansa rakasti Dostojevskia ja hän kansaa. Dostojevski myös vihasi kansan vihollisia ja hyväksikäyttäjiä. Dostojevski ei pitänyt Venäjän juutalaisyhteisöstä. Dostojevskin aikana Venäjällä asui noin kolme miljoonaa juutalaista, joista osa oli kasaarien jälkeläisiä. Osa taas oli karkotettu Venäjälle lännestä keskiajalla, jolloin monet Keski- ja Länsi-Euroopan maista antoivat juutalaisille lähtöpassit.

Juutalaisia arvosteltiin tuon ajan Venäjällä yleisesti siitä, etteivät he tehneet juurikaan ruumiillista työtä. Liiketoiminnassaan he hyötyivät Venäjän käsityöläisten ja talonpoikien tekemästä työstä. Juutalaiset olivat kuuluisia koronkiskonnasta, viinakaupasta ja prostituutiosta. Monet aikalaiset pitivät juutalaisia siis venäläisen kansan vihollisina.

Juutalaisten asuinalueen (englanniksi The Pale of Settlement) kartta.
Juutalaisten asuinalueen (englanniksi The Pale of Settlement) kartta.

Venäjän hallitsijat joutuivat säätämään juutalaisten vuoksi uusia lakeja; osaksi laeilla suojeltiin juutalaisia vihaiselta kansalta ja osaksi niillä suojeltiin kansalaisia joidenkin juutalaisten ”liiketoimilta”. Juutalaiset esimerkiksi määrättiin poistumaan Venäjän keskiosasta keisarikunnan länsiosaan, jonne luotiin Venäjän juutalaisten oma asuinalue. Alueen perustamisesta määräsi Katariina II 1700-luvulla.

Juutalaiset kutsuivat tätä tietysti ”vainoksi”. Dostojevski päättikin alkaa kirjoittaa juutalaisista, koska nämä valittivat usein siitä, ettei näitä päästetty osaksi Venäjän keskiosan yhteiskunnallista elämää. Maaliskuussa 1877 julkaistussa päiväkirjansa osassa Dostojevski kirjoittaa:

Maailmassa ei ole toista kansaa, joka valittaisi yhtä kovaan ääneen kohtalostaan. Ei ole toista kansaa, joka jatkuvasti puhuisi kärsimyksestään, nöyryyttämisestään ja marttyyriasemastaan. Onkin kummallista, että sama ryhmä hallitsee Eurooppaa. Pörssin kautta he vaikuttavat suoraan Euroopan valtioiden politiikkaan, kulttuuriin ja arvomaailmaan.”

Dostojevski oli saanut suorastaan epämiellyttävän paljon ensikäden tietoa aiheesta ja paikallisten juutalaisten asenteista venäläistä kantaväestöä kohtaan. Hän kohtasi juutalaisia ensimmäisen kerran pienenä poikana perheensä tilalla, jossa hän seurasi kuinka nämä tekivät kauppaa talonpoikien kanssa. Myöhemmin hän tutustui juutalaisiin vankilassa ja totesi, että nämä suhtautuivat ylimielisesti venäläisiin vankeihin. Kokemustensa perusteella Dostojevski alkoi pohtia, miten kävisi, jos juutalaiset pääsisivät valtaan Venäjällä:

Mitä jos Venäjällä ei asuisikaan kolmea miljoonaa juutalaista, vaan kolme miljoonaa venäläistä ja 80 miljoonaa juutalaista? Kuinka juutalaiset kohtelisivat venäläisiä? Myönnettäisiinkö venäläisille tasavertaiset oikeudet? Sallittaisiinko uskonnonvapaus? Eikö venäläisistä tehtäisi orjia? Eikö venäläiset murhattaisi? Eikö venäläiset teurastettaisi viimeiseen mieheen, kunnes koko kansa kuolisi sukupuuttoon? Näin juutalaiset itse kertovat toimineensa muinaisina aikoina [lue aiheeseen liittyen Purimista. Suom. huom.].”

Toisen maailmansodan aikana Neuvostoliitossa levinneet tiedotteet tukivat Dostojevskin kirjoituksia.
Toisen maailmansodan aikana Neuvostoliitossa levinneet tiedotteet tukivat Dostojevskin kirjoituksia.

Ikävä kyllä Dostojevskin sanat eivät jääneet pelkän spekulaation tasolle. Neljä vuosikymmentä myöhemmin juutalaiskomissaarit, jotka muodostivat valtaosan bolševikkijohtajista, alkoivat teurastuttaa miljoonia venäläisiä kommunismin noustessa valtaan.

Dostojevski kertoi, mistä juutalaisten voima oli hänen mielestään peräisin. Juutalaiset olivat kyenneet selviämään yli 4 000 vuoden ajan ja heidän salaisuutensa oli eristäytyminen. Dostojevskin mukaan he pitivät koko ei-juutalaista maailmaa vieraana, alempiarvoisena ja vihamielisenä. Kirjailijan mukaan monet juutalaiset pitivät itseään poikkeustapauksena – ainutlaatuisena kansana. Vaikka he julkisuudessa pyrkivät vakuuttamaan ei-juutalaisille olevansa venäläisiä siinä missä kaikki muutkin, olivat he Dostojevskin mielestä valtio valtion sisällä. Dostojevski kirjoittaa:

Muutamia ulkoisia merkkejä heidän asenteestaan ovat vieraantuminen maan uskonnollisesta elämästä, eristäytyminen muusta kansasta sekä usko siihen, ettei maailmassa ole muita merkityksellisiä kansakuntia kuin juutalaiset. ’Eristäytykää kansojen yhteisöstä ja muodostakaa oma yhteisönne. Te yksin seisotte Jumalan edessä. Tuhotkaa loput tai ottakaa heidät orjiksenne. Unelmoikaa maailmanvalloituksesta ja kansojen alistamisesta. Vihatkaa ulkopuolisia älkääkä koskaan seurustelko heidän kanssaan. Vaikka menettäisittekin maanne ja itsemääräysoikeutenne ja joutuisitte pakenemaan, älkää menettäkö uskoanne vaan muistakaa, mitä teille on luvattu. Lupaukset tullaan täyttämään, mutta sitä ennen on elettävä, vihattava, yhdistyttävä ja käytettävä hyväksi. Olkaa kärsivällisiä.’”

On mielenkiintoista, että huomattava osa vähänkin kirjallisuudesta kiinnostuneista eurooppalaisista on lukenut ainakin Rikoksen ja rangaistuksen tai Karamazovin veljekset. Kirjailijan päiväkirja on kuitenkin sysätty unohduksiin, eivätkä koulut tai kirjakustantajat ole tehneet mitään tilanteen parantamiseksi. 1996 ilmestyi suppea suomennos Otavalta, mutta se sisältää vain viidesosan koko teoksesta. Tuota aiemmin Kirjailijan päiväkirjaa oli kutsuttu ”merkittävimmäksi venäläiseksi teokseksi, jota ei oltu vielä suomennettu”.

Myös Kirjailijan päiväkirjan lyhyeen suomennokseen on päätynyt Dostojevskin juutalaiskannanottoja (“Mutta mitä tasa-arvoa se muka on – kysehän on ilmiselvästä talmudilaisesta ajatuksesta valtio valtiossa ja pyrkimyksestä imeä rutiköyhiksi maan lisäksi myös meidän talonpoikamme…” – lähde), joten aiheesta kiinnostuneiden kannattaa suunnata läheiseen kirjastoon tai antikvariaattiin. Dostojevskiä suututti etenkin köyhien, kouluttamattomien ja avuttomien talonpoikien hyväksikäyttö:

Juutalaiset keskittyvät etenkin Venäjän kouluttamattomaan, alistettuun ja köyhään kansanosaan. Heidän joukossaan juutalaisella on vapaat kädet. Sen sijaan, että juutalaiset käyttäisivät varallisuuttaan koulujen pystyttämiseen, hyvinvointia tuoviin hankkeisiin ja tiedon levittämiseen, käyttävätkin he köyhiä venäläisiä hyväkseen. He hakeutuvat sinne, missä inhimillisyyttä ei tunneta, missä kirjoja ei lueta ja missä ihmisen kärsimys on suurinta. Syrjäseutujen venäläisiltä voi kysyä, mistä juutalaiset ammentavat valtansa. He vastaavat: ’Armottomuudesta. Juutalaiset ovat saaneet voimansa säälimättömästä hyväksikäytöstä. He elävät verestämme ja hiestämme.’

Juutalaisten kaikki toiminta Venäjän syrjäseuduilla perustui siihen, että kantaväestö pakotettiin riippuvaiseksi juutalaisten järjestämistä palveluista. Tässä käytettiin hyväksi paikallista lainsäädäntöä. Juutalaiset ovat aina solmineet lämpimät suhteet valtaapitäviin. Emme löydä muista Venäjän vähemmistökansoista toista ryhmää, joka pääsisi edes lähelle juutalaisia tässä. Ei ole olemassa toista samanlaista heimoa. Juutalaiset todellakin ovat ainutlaatuinen vähemmistö ja heidän salaisuutensa on säälimätön asenne ei-juutalaisia kohtaan.

Neuvostoliiton uhreja.
Neuvostoliiton uhreja.

Mitä jos talonpoikaisyhteisömme pirstoutuisi jostain syystä? Mitä jos Venäjän talonpojat eivät enää tuntisi solidaarisuutta ja tahtoisi ajaa toistensa etuja? Mitä jos järjestäytynyt juutalaisyhteisö ottaisi vapautetut, elämänjanoiset ja kokemattomat talonpojat omikseen ja erottaisi nämä näiden venäläisestä talonpoikaisyhteisöstään? Tämä merkitsisi synkkää kohtaloa talonpojalle. Hänen omaisuutensa ja voimansa siirtyisivät juutalaiselle. Venäjällä alkaisi aikakausi, joka vetäisi hirveydessään vertoja maaorjuuteen ja 1200-luvun mongolihyökkäyksiin.

Dostojevskin ennaltanäkeminen osoittautui Venäjällä traagisen tarkaksi 1900-luvulla.

Alkuperäinen artikkeli luettavissa englanniksi Counter-Currents-verkkosivuilta.

 

Lue myös:

Katsaus Venäjän juutalaisten pogromeihin
Alexandr Solženitsyn: 200 vuotta yhdessä: luku 19, 1930-luku

31 kommenttia

 1. Dostojevski kirjoittaa jo 1880 teoksessaan ”Ylösmerkittykä Ajatuksia”: ”Kaikki Bismarckit, Baconsfieldit ja Ranskan Tasavalta ovat minulle vain heidän herransa ulkovarustuksia. Heidän herransa, kuten kaikien herra, koko Euroopan herra on toki vain juutalainen”.

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 2. ”Juutalaisten kaikki toiminta Venäjän syrjäseuduilla perustui siihen, että kantaväestö pakotettiin riippuvaiseksi juutalaisten järjestämistä palveluista.”

  Kuulostaa pelottavan tutulta kotimaasta, kun hallitus valmistelee valtion ja kuntien omaisuuden yksityistämistä.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 3. Dostojevski on, tietenkin, täysin oikeassa.

  Löysin muuten kirjallisuudesta hienon roomalaisvallan aikaisen termin: ”instrumentum vocale”.

  Näin roomalaiset kutsuivat orjiaan. He olivat instrumentum vocale eli puhuva työkalu.

  Tämä termi sopii kuin nappi silmään esim. Joe Bidenille ja Obamalle, puhumattakaan suomalaisista puhuvista työkaluista, kuten esim. kaikki HS:n toimittajat, Soini, Katainen jne.

  Roomalaisvallan aikanakin puhuvilla työkaluilla oli parempi asema kuin tavallisella, köyhällä kansalla. Niin on nytkin. Nythän puhuville työkaluille järjestetään virkoja ja etuja, jotta he oikein nöyrästi palvelevat herraansa.

  Ja mehän kaikki tiedämme, kuka on herra.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 4. ”Mitä jos talonpoikaisyhteisömme pirstoutuisi jostain syystä? Mitä jos Venäjän talonpojat eivät enää tuntisi solidaarisuutta ja tahtoisi ajaa toistensa etuja? Mitä jos järjestäytynyt juutalaisyhteisö ottaisi vapautetut, elämänjanoiset ja kokemattomat talonpojat omikseen ja erottaisi nämä näiden venäläisestä talonpoikaisyhteisöstään? Tämä merkitsisi synkkää kohtaloa talonpojalle. Hänen omaisuutensa ja voimansa siirtyisivät juutalaiselle. Venäjällä alkaisi aikakausi, joka vetäisi hirveydessään vertoja maaorjuuteen ja 1200-luvun mongolihyökkäyksiin.”

  Näinhän on käynyt Suomessa jo ainakin 1960-luvulta lähtien. Yksittäiset talonpojat kylissä/taajamissa/kaupungintapaisissa ovat pirstoutuneet ja ajaneet omaa ja sukunsa asiaa ympäristöstä välittämättä. Siksi Suomen maaseutu on on täynnä aivan käsittämättömiä rakennuksia ja luonto raiskattu.

  Yhteisöllisyyttä ei ole, maaseutu kaikkialla muuttotappiota. Syy: ”Mitä jos Venäjän talonpojat eivät enää tuntisi solidaarisuutta ja tahtoisi ajaa toistensa etuja?”

  Sitten vapaamuurarit vetävät keskustat mataliksi ja rakentavat elementtihirvityksensä. Vapaamuurarit kilpailuttavat kivijalkaliikkeet hengiltä ja pykäävät kaupankeskittymänsä.

  Mitä tekee suomalainen talonpoika?

  Nöyränä asioi kaupankeskittymässä.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 5. Ideoin tässä muutamia itse keksimiäni ”instrumentteja”, joita herrakansa käyttää. 🙂

  Tämä perustuu sovelluksiin roomalaisten orjistaan käyttämästä termistä ”instrumentum vocale”, joka tarkoittaa ”puhuvaa työkalua”. Loistava termi, ja kuinka sopiva! Ei tarvitse paljon päätään vaivata ja huomaa, että valtaosa maamme johtajista on puhuvia työkaluja, sana-artisteja, jotka palvelevat herraansa, nöyrästi ja kunnioittaen, saaden vastineeksi virkoja ja mammonaa.

  Sovellan tätä:

  Instumentum brutale eli herrakansan palkatut tappajat. Esim. USA:n armeija. Lähtee liikkeelle sormien näpsäytyksestä.

  Insrumentum financiale eli FED. Tämä orja palvelee herraansa köyhdyttämällä USA:n ja koko läntisen maailman, samalla rikastuttaen herrakansan.

  Instrumentum artisan eli Hollywood. Tämä orja palvelee herrakansaa saaden vastineeksi ”tähtikultin”. Mitäpä orja ei tekisi, jos saa vastineeksi vähän gloriaa. Herrakansa valitsee, herrakansa nostaa, ja jos vähänkin kritisoit, niin orjaa ei enää ole.

  Instrumentum sexus eli kaikki perverssi. Tämä orja palvelee tuhansin muodoin, nainen miehenä, mies naisena, lapsiin sekaantumista suositaan. Tämä orja vihaa perhettä ja rakastaa perheen tuhoa. Tätä suositaan, ja palkitaan. Herrakansa itse noudattaa vanhaa, perinteistä perhemallia, orjille tarjotaan transua.

  Instrumentum radicale eli kritiikin orjat. Tämä orja on koko ikänsä murrosikäinen, huomiota tarvitseva ääliö. Hän palvelee herraansa puhumalla kaikesta sellaisesta, joka rikkoo meidän maailmamme. Tämä orja vaatii meitä sulautumaan, nöyrtymään, ja iankaikkisesta iankaikkisen pyytämään anteeksi olemassaoloamme herraltamme.

  Nämä ovat herramme instrumentit, herramme työkalut.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 6. Mielenkiintoista.

  Eikö päiväkirjaa saa mistään englanniksi tai suomennettuna?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. HASBARAA ELI JUUTALAISTA PROPAGANDAA

  Täällä paikallinen Koti-Karjala -lehti julkaisi eilen mainosartikkelin pastori Pekka Sartolan tulevasta seminaarista paikallisissa vapaissa seurakunnissa. Mainosartikkelista käy ilmi, että kyseinen mainosteksti että nähtävästi koko tuleva seminaari ovat juutalaista propagandaa kristinuskon vesittämiseksi ja ihmisten eksyttämiseksi. Kirjoitin ko. artikkeliin vastineen, jonka lähetin tänään ko. lehden toimitukselle julkaisemista varten. Julkaisen tässä sekä Koti-Karjalan mainosartikkelin ja sen perään oman vastineeni ”Pastori Sartolan seminaarista”.

  Ensin Koti-Karjalan artikkeli:

  Pekka Sartola vierailee Tohmajärvellä ja Kiteellä

  Lauantaina 22.11 on Tohmajärven helluntaiseurakunnassa erittäin mielenkiintoinen seminaari, tilaisuus, jossa puhujaksi on kutsuttu eräs maamme tunnetuimmista Israelin ja Lähi-idän asiantuntijoista, kirjailija, pastori Pekka Sartola Kaarinasta. Kaksiosaisen seminaarin aiheet käsittelevät niin ajankohtaista Lähi-itää kuin Israelin kymmentä kadonnutta heimoa ja niiden kytköksiä myös Suomeen.

  Pekka Sartola on Suomen Vapaakirkon pastori, mutta on tullut viime aikoina tunnetummaksi etenkin parinkymmenen Israelia ja Lähi-itää käsittelevän kirjansa, sekä lukuisten TV-ohjelmiensa, kolumniensa ja radio-ohjelmiensa kautta. Hänet valittiin v. 2009 TV7:n yleisöäänestyksessä Suomen parhaaksi kristilliseksi kirjailijaksi.

  Pekka Sartola on eräs suosituimmista ja tunnetuimmista oman erikoisalansa luennoitsijoista. Hänen suora tyylinsä, tarkat tutkimuksensa ja faktaan perustuvat analyysinsä sekä ihastuttavat että antavat aihetta kuulijoille tutkia asioita pintaa syvemmältä. Hän aloitti Israelia ja eskatologiaa koskevat tutkimuksensa jo yli kolme vuosikymmentä sitten, on kahlannut läpi eri oppisuuntia, näkemyksiä ja tulkintoja ja muodostanut niistä lopulta oman, Raamattuun tiukasti sidoksissa olevan kokonaisvaltaisen näkemyksensä. Niin yksittäisen ihmisen, seurakunnan kuin Israelinkin suhteesta Jumalaan ja lopun aikoihin liittyviin tapahtumiin. Hän kirjoittaa myös kolumneja eri julkaisuihin ja kustantajan kotisivuille os. http://www.ajanteos.com.

  Pekka Sartola on monessa mukana, hän tekee yhteistyötä kaikkien Israeliin vilpittömästi suhtautuvien ja Raamatun sanaan uskovien ryhmien kanssa. Niin eri seurakuntien Israel-ryhmien kuin Israelissa toimivien messiaanisten seurakuntienkin kanssa. Hän on mm. Holokaustin uhrien muisto ry:n (ent. Jad Vashem Suomen osasto) ja Suomen Hasbara ry:n hallituksissa sekä Suomen Kirjankustantajat ry:n hallituksessa.

  Tervetuloa kuulemaan ajankohtaisia asioita Lähi-idästä, niin nykyisten kiihkeiden tapahtumien taustoja kuin kysymykseen Jerusalemin Temppelivuoresta, Iranista ja sen ydinasehankkeista. Tilaisuudet jatkuvat sunnuntaina 23.11 ensin Kiteen vapaaseurakunnassa ja edelleen Kiteen helluntaiseurakunnassa. Kaikissa tilaisuuksissa on myös myynnissä hänen kirjallista tuotantoaan.

  Sitten oma vastineeni:

  Pastori Sartolan seminaarista

  Muutama kriittinen kommentti Koti-Karjalan 19.11. (s. 6) mainosartikkeliin pastori Pekka Sartolan seminaarista 22.-23.11.2014.

  Seminaarin yhtenä aiheena on ”Israelin kymmenen kadonnutta heimoa ja niiden kytkökset myös Suomeen”. Ei kuitenkaan ole mitään ”kadonneita heimoja”. Sellainen väite perustuu käsitykseen, että Israelin 12 heimosta 10 olisi jäänyt palaamatta Babylonian pakkosiirtolaisuudesta.

  Heimothan olivat 930 e.Kr. jakautuneet Israelin (10 heimoa) ja Juudan (2 heimoa) valtakuntiin. Assyria vei Israelin valtakunnan 10 heimoa pakkosiirtolaisuuteen 700-luvulla e.Kr. (2. Kun. 17:6), ja kun Babylonia valloitti Assyrian, ne joutuivat Babylonian alaisuuteen. Babylonia vei Juudan valtakunnan kaksi heimoa pakkosiirtolaisuuteen 500-luvulla e.Kr. (2. Kun. 24. ja 25. luku).

  Suurin osa näistä 12 heimosta jäi Babyloniaan, mutta ”jäännös” niistä palasi Juudaan 521 ja 485 e.Kr., Juudan heimo enemmistönä. Maan nimen mukaan kaikkia palanneita kutsuttiin juudalaisiksi. Jeesus kutsui heitä ”Israelin huoneeksi” (Matt. 10:6; 15:24) ja Pietari ”Israelin miehiksi” (Ap. t. 2:22), mikä osoittaa, että osa kaikista 12 heimosta asui tuolloin Juudan maassa.

  Israelissa toimivat ”messiaaniset seurakunnat”, joiden kanssa pastori Sartolan sanotaan tekevän yhteistyötä, ovat seurakuntia, joissa – Michael Hoffmania siteeraten – ”kristinuskoon tuodaan talmudilainen ja kabbalistinen oppivarustus, jota yritetään esittää kristityille todellisena Jeesuksen harjoittamana kristinuskona” (Judaism’s Strange Gods, 2005, s. 96). Messiaaniset seurakunnat ovat siis kristillisen opin vesittämistä juutalaisuudella. Juutalaisuuden mukaan Jeesusta keitetään helvetissä ulosteessa rabbien moittimisen vuoksi (Talmud, Gittin 57a), ja Jeesus sanoo farisealaisten juutalaisten olevan ”isästä perkeleestä” (Joh. 8:44), jotka sellaisina eivät pääse pakoon helvetin tuomiota (Matt. 23:33). Mainittu Talmud on kirjalliseen muotoon saatettu fariseusten ”perinnäissääntö”, jonka Jeesus kirosi (Matt. 15:6).

  Nykyjuutalaiset ovat opillisesti noiden fariseusten jälkeläisiä, kuten käy ilmi seuraavista arvovaltaisista sitaateista: ”Juutalainen uskonto – – on tullut läpi vuosisatojen suoraan fariseuksilta” (Universal Jewish Encyclopedia 1943); ”Me (so. kaikki juutalaiset) noudatamme Talmudia. Se on yhteinen lakimme” (Herman Wouk); ”Nykyajan juutalainen on Talmudin tuote” (Michael Rodkinson); ”Juutalaisuus ei ole Raamatun uskonto” (rabbi Ben Zion Bokser).

  Pastori Sartola on Holokaustin uhrien muisto ry:n hallituksen jäsen. Kuitenkaan holokaustista (juutalaisten kansanmurhasta) ei ole koskaan esitetty pitäviä todisteita (aitoja asiakirjoja tai rikosteknisiä tutkimuksia), on vain joukko eriskummallisia väitteitä, joilla ei sellaisenaan ole oikeudellista todistusarvoa, ks. internetissä ruupertti.blogspot.fi. Asiaan perehtyneet puolueettomat tutkijat pitävät holokaustia sotapropagandan jatkona.

  Pastori Sartola on myös Suomen Hasbara ry:n hallituksen jäsen. Hasbara tarkoittaa propagandaa. Israel harjoittaa sitä yleensä jonkin ”hyvän tarkoituksen” varjolla (Atzmon: The Wandering Who, s. 7, 64 ja 81) – tässä siis ulkonaisen kristillisyyden varjolla. Ehkä tähän liittyy se, että pastori Sartola toimii myös Suomen Kirjankustantajat ry:n hallituksessa – päättämässä kirjoistamme.

  Seminaarissa kuullaan myös ”Iranista ja sen ydinasehankkeista”. Kuitenkin on osoitettu, ettei Iranilla ole sellaisia hankkeita. Irania uhkaillaan sen vuoksi, että sinnekin saataisiin pankkiirien velkarahajärjestelmä, jolla koko kansa saadaan orjuuteen.

  Muistettakoon myös, ettei nykyjuutalaisilla ole rodullista yhteyttä Raamatun ajan ”juudalaisiin”, he ovat muunrotuisten käännynnäisten jälkeläisiä, niin ashkenaasijuutalaiset kuin sefardijuutalaiset.

  Se, mikä pistää silmään, on se, ettei pastorin kerrota puhuvan Vapahtajastamme.

  Vesa-Ilkka Laurio
  lääketiet. lis. (eläkk.)
  Kesälahti

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. Eikö tämä asia ala olla selvä jo kaikille? Kysymys kuuluu miten toimitaan. Jos ja kun nämä juutalaiset pankkiherrat ovat lain ulottumattomissa niin eikö kannattaisi hetken harkita mitä voi tehdä ilman pykälänikkareiden puheita.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Enemmistö näyttää alistuneen lahtipenkkiin. Uskomatonta, mutta siltä näyttää. Tuhoon ja ikuiseen orjuuteen. Ihmiset ovat muuttuneet orjiksi ja palvelijoiksi. Orjilla ei ole moraalia. He voivat vain totella. Monet ovat ajautuneet tai heidät on ajettu tähän tottelemiseen. Suu jauhaa kommunistisia valheita, mutta koska totuus ei merkitse mitään, kyseessä taitaa olla tietoinen orjuus ja alistuminen.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. Dostojevski kirjoittaa:
  ”Muutamia ulkoisia merkkejä heidän asenteestaan ovat vieraantuminen maan uskonnollisesta elämästä, eristäytyminen muusta kansasta sekä usko siihen, ettei maailmassa ole muita merkityksellisiä kansakuntia kuin juutalaiset. ’Eristäytykää kansojen yhteisöstä ja muodostakaa oma yhteisönne. Te yksin seisotte Jumalan edessä. Tuhotkaa loput tai ottakaa heidät orjiksenne. Unelmoikaa maailmanvalloituksesta ja kansojen alistamisesta. Vihatkaa ulkopuolisia älkääkä koskaan seurustelko heidän kanssaan. Vaikka menettäisittekin maanne ja itsemääräysoikeutenne ja joutuisitte pakenemaan, älkää menettäkö uskoanne vaan muistakaa, mitä teille on luvattu. Lupaukset tullaan täyttämään, mutta sitä ennen on elettävä, vihattava, yhdistyttävä ja käytettävä hyväksi. Olkaa kärsivällisiä.”

  Tästä huolimatta sekarotuiset juutalaiset eivät tunnusta ettei heitä huolita Israeliin. Kaiken jälkeen Sekarotuiset juutalaiset pitävät kuitenkin fanaattisesti juutalaisten puolta, vaikkei juutalaiset heitä hyväksy ja heillä ei ole mahdollisuutta päästä Israeliin tasavertaiseksi kansalaiseksi. Sekarotuiset ajavat juutalaisten asiaa kaikkialla ja heidän on se jollakintapaa helpompi se tehdä, sillä monestikkin he näyttävät esimerkiksi aivan suomalaisilta suomessa. Saksassa eräs politiikko halusikin että täytyisi paljastaa kansalle ketkä ovat sekarotuisia juutalaisia. Jos näin ei tehdä, niin sillloin keskuudessamme on eräänlaisia “selkäänpuukottajia”.

  Viides Mooseksen kirja;
  7:16 Tuhoa kaikki kansat, jotka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle; älä heitä sääli. Älä myöskään palvele heidän jumaliansa, sillä se tulee sinulle paulaksi.
  23:2 Älköön kukaan sekasikiö pääskö Herran seurakuntaan; älköön sellaisen jälkeläinen edes kymmenennessä polvessa pääskö Herran seurakuntaan.

  Lopuksi asiaa Ruotsista;
  https://www.youtube.com/watch?v=Kq5Ox6Zofsg

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Videossa esiintyvä Ekeroth on sattumoisin näitä Venäjän/Aasian/kasaari/mitälie juutalaisia. Äiti sukunimeltään Kazarin-Ekeroth. Nykyään on olevinaan kansallismielinen ruotsalainen (tai no, itseasiassa SD on nykyään sosiaalikonservatiivinen), vastaanotti taannoin Theodor Herzl palkinnon (saattoi olla velikin, niitä on 2 Ted ja Kent) , ja käy matkoilla Israelissa kertomassa kuinka paljon Ruotsidemokraatit rakastavat Israelia …

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 11. Vähän kevennystä:

  Minusta HS:llä eli Helsingin Sionistilla (ala-arvoinen, sionistien johtama julkaisu Helsingissä) on yksi hyvä tarkoitus.

  Sitä voi käyttää uunin sytyttämisessä (sellaisen varaavan).

  Se onkin silloin eräänlainen ”polttouhri”. Tässä on jotakin sopivaa, jotakin oikeudenmukaista. 🙂

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 12. Ja sitten asiaan.

  Mehän kaikki näemme, kuinka juutalainen kohtelee vähemmistöjä. Tämä näkyy Israelissa. Israel on nimittäin JUUTALAISVALTIO. Ja Israel on JUUTALAISIA VARTEN.

  Israel edustaa siis juutalaisia ja juutalaisuutta. Tämä on kiistaton fakta. Netanyahu et al. nimenomaan haluavat asian olevan näin.

  Ja mitä me näemme juutalaisvaltion ja juutalaisvaltion juutalaisten tekevän?

  Katsotaanpa.

  Juutalaiset pommittavat Hellfire-ohjuksilla kouluja ja sairaaloita. Suomennan tähän kieltä osaamattomille tämän Hellfire-ohjuksen suomeksi: se on Helvetintuli-ohjus. Näitä ohjataan yleensä maan alla olevista bunkkereista.

  Siellä, maan alla, juutalainen nainen tai mies, lähettää tietoisesti ohjuksen kouluun tai sairaalaan. Hän katsoo ensin uusimmalla tekniikalla tarkan paikan, esim. koulun ruokalan ruokatunnin aikaan ja sitten hän painaa nappia ja viuh! Helvetintuli-ohjus lähtee ja TAPPAA.

  Näin Israelin juutalaiset toimivat. Tämä on arkea Israelissa, juutalaisvaltiossa. Ihan tavallista.

  Sitten juutalaisilla on tapana polttaa ”terroristien” sukulaisten asunnot. Juutalaisvaltiossa kaikki ovat terroristeja, jos he ovat ei-juutalaisia ja tekevät pahaa juutalaisille. Vertaapa tätä esim. Suomeen. Voitko kuvitella meidän armeijaamme tekemässä näin? Ei, sitä on vaikea kuvitella, sillä me emme (vielä) elä juutalaisvaltiossa.

  Juutalaisvaltiossa näin tehdään, sillä ihmisillä ei ole minkäänlaista oikeusturvaa. Juutalainen, esim. armeijan kapteeni, määrittää ihmisen syyllisyyden. Ei tutkimusta, ei asianajajia, ei oikeusistuimia, pelkkä sotilaan mielipide riittää: tapetaan, poltetaan, pommitetaan.

  Näin toimii juutalaisvaltion juutalainen, Israelissa. Israelin juutalainen, juutalaisvaltion juutalainen asukki. Hän ns. paljastaa karvansa.

  Sellainen on Dostojevskin kuvaama tilanne, jos jäämme vähemmistöön omassa maassamme. Jos monikultturismi onnistuu tavoitteissaan, me olemme kaikki palestiinalaisia.

  Silloin meitä ammutaan Helvetintuli-ohjuksilla. Silloin meidän lapsiamme ammutaan kouluihin ja sairaaloihin. Silloin meidän kotejamme poltetaan pelkän epäilyksen perusteella. Silloin me olemme syyllisiä, jos jokin monikulttuurinen kapteeni niin päättää.

  John F. Kennedyn sanoja mukaellen: ”Ich bin ein Palestinier!”

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. ”Alussa heille nauretaan. Kun he kasvavat suuremmiksi ja vahvemmiksi, heitä pelätään ja heitä vaaditaan boikotoitaviksi; mutta niistä liikkeistä, jotka onnistuvat voidaan sanoa, että ne muuttuvat menestyksellisiksi, kun ne eivät enää ole vain hetken ilmiö, vaan ovat ns. muodissa. Vielä toistaiseksi on muotia olla erossa antisemitistisestä liikkeestä.

  Vielä nyt ihmiset, kun he kritisoivat juutalaisia, sanoutuvat irti antisemitismistä: ”En ole antisemitisti.” Vanha leima naurettavaksi joutumisesta muistuu mieleen.

  Mutta muodit muuttuvat, ja kun syntyy uusi muoti, jonka kannatus kasvaa, niin kaikki muuttuu hyökyaallon tavoin.”

  Erään juutalaisen sanoja. Kerrankin olen samaa mieltä.

  Kun ihmiset eivät enää pyytele anteeksi sitä, mitä he ovat, niin hyökyaalto lyö yli maailman.

  Onneksi on Israel. 🙂

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 14. Vielä yksi ja sitten koirien kanssa metsälle. Pyssy mukaan, tottakai. 🙂

  Olen huomannut, ilokseni, että sionisteja, juutalaisia ja erityisesti Israelia, on helppo arvostella.

  Mitä siinä on pelättävää?

  Ensinnäkin, juutalaiset haluavat, että Israelia kutsutaan juutalaisvaltioksi, ja niin minä teen, minä aina kutsun sitä juutalaisvaltioksi. Jos juutalaisvaltio polttaa viattomien ihmisten asuntoja, minä sanon, että juutalaisvaltio polttaa viattomien ihmisten asuntoja. Ja kun juutalaisvaltio ampuu ohjuksia kouluihin ja sairaaloihin, niin, voi voi, mutta minähän vain sanon niin kuin asia on.

  Kun minä sanon aivan avoimesti, että FED on juutalaisten läänitys ja sen johdossa ei nykyisin vahingossakaan ole muita kuin juutalaisia niin minä vain sanon totuuden. Kun minä sanon, että juutalaiset hallitsevat Hollywoodia niin minä vain sanon sen saman, mitä juutalaiset itse ovat sanoneet jo vuosia.

  Kun minä sanon, että juutalaisjärjestöt, kuten ADL Yhdysvalloissa, kannattavat monikulttuurisuutta kaikkialla muualla paitsi omassa maassaan eli Israelissa, niin minä puhun vain niin kuin asiat ovat.

  Ei tarvitse olla antisemitisti ollakseen antisemitisti, riittää kun vain puhuu totta.

  Eli olet antisemitisti, jos puhut totta.

  Todella huvittavaa. 🙂

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Venäjä ei myöskään ole olevinaan mikään ”white nationalist” kansallissosialistinen unelma, kuten Ukrainaa ja sen vallankaappausta meille myytiin Stormfrontissa ja sinunkin toimesta..Enpä sinänsä Venäjää kummemmin palvo, mutta neokonnien ja j-median propaganda sitä vastaan on ihan naurettavalla tasolla ATM.

   Et näe ymmärrä (tai ole ymmärtävinäsi) geopolitiikkaa ollenkkaan ja miksi Venäjä vastustaa ”natsismia”. Sanoisin pikemminkin sitä ns. ”hollywood natsismiksi”, mitä Ukrainassa ja jossain itä-Euroopan maissa propagoidaan. Eli laitetaan hakaristi-tatska otsaan ja huudetaan ”Sieg Heil”, mutta mennään sotimaan omia veljeskansoja vastaan Kolomoiskyn ja muiden ”oligarkkien” rahoittamina.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Hankalia asioita, mutta kyllä siltä näyttää, että koko tämä nykyinen Venäjän ja USA:n eli Venäjän ja sionismin välinen ”kriisi” on yksinkertaisesti vain kulissia.

    Uskon niin, että Ukrainassa oli syntymässä jotakin sellaista, jonka sionistiklikki halusi nitistää heti alkuunsa. Tai sitten vain harjoiteltiin. Näitä värivallankumouksia tuntuu nousevan kuin sieniä sateella aina, kun sionisti tarvitsee savuverhon jonkin rikkauden ryöstämiseksi.

    Nytkin ainoa oleellinen asia, mitä todella on tapahtunut, on se, että Ukrainan johtoon saatiin aidot, pesunkestävät sionistit, ja kas kummaa, natseja ei enää ollutkaan missään, vaikka juuri uusi holokausti uhkasi kaikkia.

    Sama Venäjällä. Vaikka kuinka aika kulkee eteenpäin niin oligarkit ovat juutalaisia, varat ja rikkaudet ovat heillä, ja aina kansa mataa mudassa.

    Tämä kaikki alkoi jo bolshevikkivallankumouksessa, kun kunnon ihmiset tapettiin ja jäljelle jäivät raaimmat, tyhmimmät, helpoiten johdateltavat, yksinkertaiset, ahneet ihmiset. Kansakunnan sielu ja aivot tuhottiin, juoksutettiin kuolemaan. Johtajina aina yhtä ihanat bolshevikit, joiden ylimmässä johdossa sionismi oli kovassa kurssissa. Ja kas kummaa, nyt abramovichit asuvat Lontoossa, avain aarrearkkuun taskussaan.

    Kiinalaiset ovat täsmälleen samassa jamassa. Kulttuurivallankumouksen aikana tapettiin kaikki kunnon ihmiset ja nythän maata hallitsevat ihmiset, joiden mielestä maitojauhoon voi sekoittaa mitä vain, jos sillä tavalla rikastuu äkkiä. Sama juttu kuin Venäjällä: alhaisimmat, ahneimmat jäivät henkiin, ja se näkyy, se näkyy kaikessa.

    Kyllä meilläkin Suomessa olisi eri meininki, jos 1944 olisimme sortuneet. Kansakunnan sielu olisi juoksutettu kuolemaan ja nyt Kultarannassa Naantalissa hovia pitäsivät abramovichit ja kaikki metallimme, kaikki metsämme olisivat jo visusti sionistipankin holvissa, Lontoossa.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. ”Sama Venäjällä. Vaikka kuinka aika kulkee eteenpäin niin oligarkit ovat juutalaisia, varat ja rikkaudet ovat heillä, ja aina kansa mataa mudassa.”

     Enpä tiedä,

     Venäjän talous kasvaa kovaa vauhtia ja heillä on ATM 10-20 miljardia kauppataseessa/kuukausi, samalla USA:lla 40 miljardin kauppavaje/kuukausi. BKT/henkilö/PPP on Venäjällä samaa tasoa muun Itä-Euroopan kanssa ja velkaa 20 % BKTsta samalla kuin USAlla on jotain lähemmäs 100 % luokkaa… Ainakin Venäjän kaupunkeihin investoidaan m.m. pilvenpiirtäjiin (nojoo, makuasia onko hyvä asia) ja keskielinikä on noussut miehillä jotain 10-15 vuotta sitten 90-luvun kaaoksen. Juutalaisoligarkkien määrä on minulle osittain kysymysmerkki; joitain on ainakin lähtenyt maasta ja kovasti ”länsi”propaganda tätä valittelee.

     http://y.ourfuture.org/wp-content/uploads/2014/03/TradeChart.jpg
     http://www.tradingeconomics.com/charts/russia-balance-of-trade.png?s=rutbal
     http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28PPP%29_per_capita

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Valhe-emävalhe-tilasto-Venäjän tilasto.

      Juu oligarkkeja muuttaa ulkomaille asumaan. Mutta käyvät Venäjällä välillä katsastamassa omistuksiaan. Tästähän eräs eversti rohkeni valittaa avoimessa kirjeessään Putelle.

      Johtava juutalaislehti sanoi Puten ympärillä vaikuttavan 100 juutalaista miljardööriä.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 15. Taas tänään sionistinen YLE näyttää natsidokumentin.

  Pakko sanoa tässä:

  En lainkaan pidä juutalaisista. En lainkaan. Olenko siis nyt rikollinen? Onko minun pidettävä heistä, jotta en ole rikollinen?

  Lisäksi:

  Minua ei lainkaan kiinnosta heidän kärsimyksensä. Se ei liikuta minua lainkaan. Ei tippaakaan. Olenko siis rikollinen? Pitääkö minun nyyhkiä heidän kärsimyksiään? Jos minun on tunnettava jotakin heitä kohtaan, saanko vaatia heiltä myötätuntoa Venäjän kristityn kansan tuhoon?

  Koska juutalaiset myöntävät avoimesti osuutensa Venäjän kristittyjen lahtaukseen? Koska myönnetään, että Yagoda ja Kaganovitsh olivat juutalaisia ja heidän rikoksensa ylittää kevyesti kenen tahansa saksalaisen rikokset?

  Koska näen juutalaisen nöyrtyvän ja pyytävän anteeksi tekojaan? En koskaan.

  Siksi minua ei kiinnosta heidän kärsimyksensä. Minä en tunne mitään heidän puolestaan, sillä he eivät ole koskaan tunteneet mitään minun kansani puolesta.

  Jos he tunnustavat syntinsä ja katuvat, ja alkavat polvistumaan kristittyjen holokaustien muistomerkeillä, silloin minä alan tuntemaan myötätuntoa heitä kohtaan.

  Mutta nyt en tunne pienintäkään myötätuntoa. Piste.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 16. Jaahas, taas yksi päivä pulkassa.

  Tulipa tuossa mieleen, että minun mielestäni Hitler oli ihan mainio ihminen. Hän oli hyvin eläinrakas, tietääkseni vegetaristi ja erittäin lojaali omalle kansalleen. Sanalla sanoen: hyvä mies.

  Olenko nyt rikollinen? Jos olen, niin miksi?

  Onko jossakin lista niistä ihmisistä, joista EI SAA PITÄÄ. Jos on, niin kuuluuko Hitler näihin?

  Toisaalta, olenko rikollinen, jos sanon, että VIHAAN Beirutin teurastajaa aka Ariel Sharonia. Vastenmielinen, ylimielinen, omahyväinen paski…nen, joka katsoi vierestä, kun tuhansia lapsia ja naisia teurastettiin Shabrassa ja Shatilassa.

  Kyllä, minä tunnustan: Minä VIHAAN tuollaista ihmistä. Hän on juutalainen ja minä VIHAAN häntä. Olenko nyt rikollinen? Eikö yhtäkään juutalaista saa vihata, koska hän sattuu olemaan juutalainen.

  Vielä filosofisempaa:

  Voiko maailmassa olla pahaa juutalaista, siis juutalaista, joka on absoluuttisen paha? Vai onko paha juutalainen mielikuvitusolento, taruolento? Onko kenties niin, että kaikki juutalaiset ovat arvostelun yläpuolella?

  Mikä on legitiimi peruste vihata yhtäkään juutalaista? Onko sellaista?

  Saako enää mitään vihata? Saako natsia vihata?

  Jos natsia saa vihata niin mikä antaa oikeuden kieltää juutalaisen vihaamisen? Saanko vihata juutalaista, joka tottelee esimiestään ja lähettää Hellfire-ohjuksen kouluun, jossa on lapsia?

  Millä tavalla tämä juutalainen on parempi kuin oletetulla keskitysleirillä oletettuja juutalaisia käskystä tappanut saksalainen? Ihan täsmällisesti, miten tämä juutalainen on parempi ihminen, kun hän tietää lähettävänsä ohjuksen tappamaan lapsia? Kertokaa minulle.

  Minä kerron puolestani: En ole koskaan täyttänyt käskyä tappaa lapsia. Minua ei ole koskaan käsketty tappamaan lapsia.

  Minä olenkin suomalainen. Minä asun Suomessa.

  Minä EN ole juutalainen, enkä asu juutalaisvaltiossa.

  Kenties tämä on se olennainen ero, kenties juuri tämä on tärkeätä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 17. Helsingin Sionisti (HS) nuoli taas tänään isännän saappaita suurella sydämellä.

  Helsingin Sionistin toimituspolitiikan ensimmäinen sääntö on:

  ”Älä julkaise yhtäkään lehteä ilman uutista, jossa on sana ”Hitler”, ”natsi”, tai ”keskitysleiri”.

  Niinpä tänäänkin HS:n lobotomiatoimittajat kuuntelivat Isännän Ääntä, ja polvistuivat.

  Helsingin Sionistiin voi luottaa. Vaikka koko maailma palaa ympärillä ja koko kulttuurimme on häviämässä, niin ainoa todellinen uhka on, tietenkin, natsi. 🙂

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 18. Helsingin Sionisti (HS) pysyy uskollisena isännälleen ja nuolee palestiinalaisten veressä seisovia saappaita:

  Tänään taas natsiotsikko.

  Veressä kahlataan. Mieli tyhjänä. Oikeellisuuden sädekehä ympärillä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat