Mitä Hitler-nuorille todellisuudessa opetettiin, osa 1

Valtamedia lähettää jatkuvasti valheellisia ”dokumentteja” Kolmannesta valtakunnasta ja silloisen Saksan poliittisesta järjestelmästä. Väitetään esimerkiksi, että Hitler-nuorista kasvatettiin verenhimoisia rasisteja, jotka myöhemmin toteuttivat ”holokaustin”.

Valtamedian dokumentit eivät kuitenkaan koskaan kerro, mitä Saksan nuorisolle todellisuudessa opetettiin ja mistä kansallissosialismissa oli todella kyse.

Magneettimedian lukijan kahdessa osassa kääntämä suomennos Hitler-nuorten Glauben und Handeln –pamfletista (suom. ’Usko ja toiminta’) osoittaa, ettei nuorisoa kasvatettu ihannoimaan vihaa ja sortoa vaan oikeudenmukaisuutta, itsehillintää ja hyveitä.

hj1

Helmut Stellrecht: Usko ja toiminta (1938)

Veri

Sinä kuljetat veressäsi isiesi ja esi-isiesi pyhää perintöä. Sinä et tunne heitä, jotka ovat kadonneet jo kauan sitten menneisyyden pimeyteen. He kaikki kuitenkin elävät sinussa. He kulkevat mukanasi veressäsi maan päällä, josta he katosivat taisteltuaan ja puurrettuaan. Sinun veresi on tämän takia pyhää. Vanhempasi eivät antaneet sinulle vain kehoasi vaan myös sinun luontosi. Jos kiellät veresi, kiellät itsesi. Kukaan ei voi muuttaa sitä. Hyviä perinteitä on vaalittava ja huonot tukahdutettava.

Jokainen on saanut veressään myös tahdon ja urheuden. Sinulla ei ole ainoastaan oikeus vaan myös velvollisuus jatkaa vertasi perustamalla perheen, koska sinä olet jäsen sukupolvien sarjassa, joka ulottuu menneisyydestä ikuisuuteen. Sinun täytyy tehdä osasi, jotta sukupolven sarja ei katkea. Mutta jos sinun veressäsi on ominaisuuksia, jotka tekevät lapsesi onnettomiksi ja ovat yhteisölle taakaksi, sinulla on sankarillinen velvollisuus olla sukusi viimeinen. Veri on elämän kantaja. Sinä kannat siinä luomisen salaisuutta. Veresi on pyhä, siinä elää Luojan tahto.

Rotu

Rotu tarkoittaa, että pystyy ajattelemaan tietyllä tavalla. Hän, jolla on urheutta, uskollisuutta ja kunniaa, saksalaisen merkit, hänessä on rotu, jonka täytyy hallita Saksaa. Se on hänen tehtävänsä, vaikka hänellä ei olisi ”pohjoisen” rodun fyysisiä ominaisuuksia (vaaleita hiuksia, sinisiä silmiä ja niin edelleen. Toim. huom.). Hengen ja ruumiin jalous on tavoite, jota kohti pyrimme. Me inhoamme kuitenkin niitä, joilla on jalo keho mutta halpamainen sielu.

Suuri määrä eurooppalaisia rotuja on yhdistynyt Saksaan. Yksi puu kasvoi näistä juurista. Jokainen rotu antoi sille parhaat ominaisuutensa. Jokainen näistä on myötävaikuttanut Saksan sieluun. Meillä saksalaisilla on taistelijan sielu, suuntaamme katseemme horisonttiin, tämä on pohjoisen rodun ”halu tehdä asia vain asian itsensä takia”. Toinen rodullinen sielu antoi meille meidän kodikkaat vanhat kaupungit ja niiden syvyyden. Kolmas rodullinen sielu antoi meille mestarillisen näkökulman musiikin ihmeelliseen maailmaan. Neljäs antoi meille kyvyn organisoitua ja hiljaisen tottelevaisuuden.

Me emme voi syyttää ihmistä vain siksi, että hän on sekoitus useita kansoja. Myös saksalainen sielu syntyi useiden kansojen yhdistymisestä. Ainutlaatuisen perimämme vuoksi onnistuimme kartuttamaan rikkautemme ja nousemaan muiden kansakuntien yläpuolelle.

Valtakunnan suuruus kasvoi sen sielusta. Pohjoisen rodun täytyy kuitenkin hallita ja muokata jokaisen saksalaisen sielua. Sen täytyy voittaa jokaisen yksilön rinnassa. Tänä päivänä meidän korkein ihanteemme ei ole taiteilija tai tavallinen kansalainen vaan sankari. Meidän suurin aarteemme on sielu, joka meille on annettu.

Hän, joka sekoittaa verensä ulkomaalaisen rodun kanssa, pilaa veren ja sielun, jotka hänelle on annettu ja joita hänen täytyisi jatkaa puhtaana lapsilleen. Hän tekee lapsistaan epäpuhtaita ja surkeita sekä tekee suurimman rikoksen, jonka hän kansallissosialistina voi tehdä. Hän, joka seuraa rodun lakeja, täyttää suuren käskyn. Ainoastaan samankaltaisten täytyy tulla yhteen.

Kansa

Kansa kasvaa luojan tahdosta. Voi sitä, joka haluaa tuhota kaikki kansat ja tehdä ihmisistä samanlaisia. Luoja ei luonnut eri lajeja, jotta ne voisivat yhdistyä yhdeksi lajiksi, vaan jotta kukin voi olla olemassa omana itsenään. Aivan niin kuin puu, kansa kasvaa samanlaisista juurista, mutta tullakseen yhtenäiseksi, vahvimmaksi kaikista.

Kansa ei tunne valtioiden rajoja. Se on sidottu yhteen verellä niin kuin äidin lapset ovat sidottu toisiinsa. Saksalainen kansa on sadan miljoonan yhteisö. Jokainen saksalainen kuuluu saksalaiseen yhteisöön, missä ikinä hän elääkään. Kansaa ei voi tuhota niin kauan kuin sen juuret saavat voimansa maasta. Kesät ja talvet tulevat ja menevät. Kuitenkin kansa aina kukoistaa uutena tuhoutumattomassa elämässä ja kehittää itseään voimalla, joka nousee juurista Luojan tahtoa kohti.

Mitä tapahtuu, kun yksilö kuolee? Se on kuin tuuli tiputtaisi lehtiä puusta. Uusia kasvaa ikuisesti, joka kevät. Kansat ovat suurin ja jaloin Luojan luomus maan päällä. Ei ole olemassa mitään instituutiota, ei puoluetta eikä kirkkoa, jolla olisi oikeus tehdä heistä samanlaisia tai varastaa pientäkään osaa heidän yksilöllisyydestä.

hj4

Valtio

Valtio edustaa järjestäytynyttä kansaa. On olemassa vain yksi luonnollinen muoto jokaiselle kansalle, vain yksi valtio. Kasvaessaan kansa järjestäytyy valtioksi, ja jos kansa menettää valtionsa, se voi luoda uuden, jos se niin tahtoo.

Kansallissosialimi on rikkonut ulkomaalaisen painostuksen ja eliminoinut epäluonnollisen. Saksa kasvaa jälleen kerran omaksi valtioksi ja on oma itsensä jälleen kerran. Kykenevin johtaja hallitsee ja hän kantaa vastuun, koska hän on kykenevin sitä kantamaan.

Kansallissosialismi on lakkauttanut parlamentin. Tämä länsimaalaisen ”demokratian” muoto on tullut tiensä päähän. Napoleonin ja kreivien perustamat saksalaiset valtiot ovat kadonneet. Valtakunnasta on tullut yksi. Uusi valtio nousee: ”Eräänä päivänä yksi teltta peittää koko Saksan maan.”

Sosialismi

 • Sosialismi tarkoittaa: ”Yhteinen etu ennen yksilön etua.”
 • Sosialismi tarkoittaa: ”Älä ajattele vain itseäsi vaan kansan ja valtion kokonaisuutta.”
 • Sosialismi tarkoittaa: ”Ei samaa kaikille vaan jokaiselle ansion mukaan.”

Nämä lauseet selittävät, mitä tarkoitetaan ”saksalaisella sosialismilla”. Kukaan ei ole sosialisti, ellei elä sen mukaisesti. Uusi järjestys kasvaa näistä lauseista. Lause ”jokaiselle ansion mukaan” on tappanut ”massan”, marxilaisuuden iskulauseen. ”Massa” on korvattu ”yhteisöllä”.

Jokaisen yhteisön keskellä on johtaja. Mitä enemmän on johtajia, sen suurempi yhteisö on. Koko kansakunta kerääntyy valtion korkeimman johtajan ympärille. Kansa on kuin pyramidi: mitä ylevämmistä persoonista on kyse, sitä vähemmän heitä on, ja huipulla on vain yksi johtaja.

Kaikki ovat sidottuja yhteisöön. Jokainen yhteisö on elävä järjestys. Tämä järjestys on kansanyhteisö. Se yhdistää kansalaiset ja johtajat erottamattomasti. Se ei anna samaa kaikille vaan kaikille ansionsa mukaan. Se luo sosialistisen kansan sosialistisessa valtiossa. Jokaisella on yhteisössä oma tehtävänsä, joka määräytyy hänen taitojensa perusteella. Kaikilla ei ole samaa tehtävää vaan kaikilla on oma tehtävänsä. Tämä tehtävä määrää hänen asemansa yhteisössä; jos hän tekee tehtävänsä, hän voittaa toisten kunnioituksen. Hän on tyytyväinen, vaikka hänen tehtävänsä ei olisi suuri kokonaisuuden kannalta.

Yhteisö kasvaa laajalla alalla, taistelujoukoissa, tykistöpataljoonissa, sukellusveneissä, SA-joukoissa. Yhteisö on vahva ja se on sidottu yhteen ikuisesti. Sen jäsenet ymmärtävät sanattomasti toisiaan. He taistelevat yhdessä loppuun asti, mitä ikinä tulekaan vastaan. Yhteisö voittaa massat. Se antaa kaikille ansion mukaan, se jakaa kaikille omat tehtävät sekä kaikille yhteisen tavoitteen: kansanyhteisö uudessa valtiossa.

Isänmaa

”Oi kansamme pyhät sydämet, oi isänmaa.” Sinut luotiin loputtomista metsistä ja leveistä nummista, jotka syntyivät historian saatossa. Se oli kehnoa maata, josta tehtiin tuottoisa hiellä ja raatamisella, ilossa ja surussa, loputtomalla työllä. Yksi jos toinenkin saatettiin maahan, josta uusi elämä kasvoi. Sinussa lepää lopputtomat rivit menneitä sukupolvia, siemen uudelle kylvölle laajassa maassa.

Jalojen ja urheiden veret virtasivat sinuun, kun he puolustivat sinua. Kansasi parhaat hedelmöittivät sinut. Sinusta linnat ja katedraalit nousivat taivaisiin, niin kuin maa itsessään halusi nousta ylöspäin etsien Luojaa. Maastamme, kuolleiden siemenestä. Maa on laaja. Ahkerien käsien alla siitä tuli kuin puutarha. Kansalaiset puolustivat sitä rakkaudella, he suojelivat kyliään vuorten ja laaksojen tavoin. Ylväät kylät jokien varrella näyttävät vanhan valtakunnan loiston. Torin suihkulähde on virrannut satoja vuosia täällä. Pystyssä ovat vielä portit, joista keisari, ritarit ja aatelisto kerran kulkivat. Hopeinen kohtalon tuuli puhaltaa läpi.

Toisella puolella joen penkkaa on maa, joka menetettiin. Sydän melkein pysähtyy. Kuinka ihminen voikaan toivoa pitävänsä hyvänä näitä kaukaisia metsiä kuin vanhoja ja rakastettuja kasvoja. Sydän hakkaa taas kerran aroilla ja rannoilla, jotka Saksa voitti. Ritarien linna seisoo idässä, ikuisena todisteena voimasta ja hyveestä. Siellä on kenttiä, joilta Fredrikin kotka nousee aurinkoa kohti. Siellä on kuolleiden saksalaisten muuri, ikuinen muistomerkki valtiolle, joka piti puoliaan maailmaa vastaan niin kauan kuin se uskoi itseensä.

Kaikki on löydetty ja kaikki lepäävät sinussa, isänmaa: meidän vahvuutemme ja mahtavuutemme mutta myös meidän tarpeemme ja surumme. Sinä synnytit meidät sekä kaukaiset sukupolvet, jotka tulevat meidän tavoin työskentelemään ja vuotamaan verta puolestasi. Kukaan ei voi elää ilman sinua, mutta kaikki ovat valmiita antamaan henkensä sinulle, sillä sinä annoit elämän heille.

hj3

Urheus

Urheus on kaunein ja jaloin ominaisuus, joka ihmisellä voi olla. Se, jolla ei ole urheutta, ei ole mies. Hyökkäyksen ”myrskyävä urheus” on loistava tunne. Se syntyy, kun ihminen riskeeraa kaikkensa suuremman ajatuksen puolesta. Se vapauttaa ja antaa voimaa rynnätä eteenpäin ilolla. Uhreus kannattelee miestä niin kuin hänellä olisi siivet ja se täyttää hänen sydämensä. Hyökkäyksestä tulee elämän korkein kokemus. Kun kaikki on yhden kortin varassa, elämä on parhaimmillaan. Se, joka ei ole ikinä rynnännyt ja hyökännyt rohkeasti, ei ole elänyt täyttä elämää.

”Myrskyävän urheuden” rinnalla on ”lannistumaton rohkeus”, joka antaa voimaa niille, jotka kokevat kovan kohtalon. ”Kohtalo on suuri ja voimakas, mutta mahtavampi on silti henkilö, joka kestää kaiken selkä suorana. Elämä on usein kovempi kuin kuolema. Ihminen kohtaa vain niin suuria haasteita kuin hänellä on voimaa käsitellä. Urheus voittaa kaiken. Kun ihminen on tehnyt kaiken, johon hän pystyy voimillaan, hyvä onni tulee avuksi näyttäen hänelle uuden tien. Lopulta kyse ei kuitenkaan ole onnesta.

”Vastusta kaikkia esteitä, älä ikinä anna periksi, ole vahva, vaatii jumalallinen armeija.” Urheutta eivät tarvitse ainoastaan miehet ja sotilaat – naiset tarvitsevat myös urheutta. Miehelle taistelu ja hyökkäys ovat haasteista suurimmat. Naisen suurin tehtävä on puolestaan synnytys, uuden elämän luominen. Mies, joka ei pysty enää sotimaan, ei voi kohdata äitejä, jotka antavat uuden elämän riskeeramalla oman elämänsä. Urheus on jaloin miehen ja myös naisen ominaisuus. Se määrää taistelun ja antaa voiton.

Kovuus

Elämä vaatii kovuutta. Ihmisen täytyy pyrkiä palavalla sydämellä kohti kovuuden ihannetta. Kovaksi on tultava elämän takia, kasvaakseen taistelijaksi ja voittaakseen. Emme voi vaikuttaa ympäristöömme. Polttava kuumuus kesällä, pureva kylmyys talvella, pitkät marssit märkänä ja kylmänä. Pitkät päivät tehtaassa tai konekiväärin takana. Nälän ja janon kestäminen, paljaalla maalla nukkuminen. Taistelussa ei saa koskaan antautua, näyttipä lopputulema kuinka synkältä tahansa. Tyhjän pistoolinkin voi heittää päin vihollisen näköä ja hänen kaulaansa tavoitella, vaikka edessä siintäisi varma kuolema.

Taistelijan on uskottava asiaansa, vaikka koko ympäröivä maailma väittäisi sen olevan väärä. Vakaumus tuo voiton – voitto kuuluu sille, joka on kovin. Sinun ei ikinä pidä luovuttaa taistelussa tai työssä. Vaikka epäonnistuisit tuhat kertaa, sinun täytyy yrittää tuhat ja yksi kertaa. Lopussa se onnistuu ja sinä olet voittoisa, vaikka olisit melkein vuotanut kuiviin. Kun taistelet tuulimyllyjä vastaan ja lopulta voitat, olet ylittänyt myös itsesi. Kaikkien pitää valmistautua omaan taisteluun.

Kaikkien täytyy harjoitella kuin he yksi päivä joutuisivat taistelemaan Saksan kohtalon puolesta. Kaikkien täytyy pystyä marssimaan, näkemään nälkää, kärsimään janoa, nukkumaan paljaalla maalla, kestämään puutetta, olemaan taistelija, olemaan sotilas. Me tarvitsemme sotilaita, jotka ovat teräksen kovia, kovempia kuin mikään maailmassa. Ainoastaan he voivat hallita Saksan tulevaisuutta. Haluatko olla yksi heistä vai seisoa heikkojen rinnalla? Saksa tulee olemaan urheiden ja kovien maa. Joko kuulut heihin tai et ole enää saksalainen.

Tahto

Tahto on sisäinen komentaja ja voima. Voit epäröidä uupumuksesta, pelosta, heikkoudesta. Tahto nostaa sinut jokaisen esteen yli ja antaa voimaa kulkea sydämen ja aivojen viitoittamaa tietä. Mies ilman tahtoa on kuin kone ilman virtaa. Hän on hyödytön. ”Luja tahto vie läpi harmaan kiven.” Tahto on voimista korkein, oli kyse sitten omasta tai johtajan tahdosta.

Usko ja vahvuus saavat polttoaineensa tahdonvoimasta. Harjoita tahtoasi, jotta se on kuin kireä jousipyssyn jänne, jonka voi laukaista, kun hetki tulee – ei sekuntiakaan liian myöhään eikä liian aikaisin. Harjoita tahtoasi pienissä asioissa, kunnes olet tarpeeksi vahva antamaan kaikkesi Saksalle.

Itsehillintä

Voimme olettaa, että henkilö, joka ajaa autoa, hallitsee ajoneuvonsa ja että hän ei aiheuta onnettomuuksia. Voimme olettaa, että henkilö, joka elää osana yhteisöä, kykenee itsehillintään, jotta hän ei aiheuta vaaraa itselleen tai toisilleen. Sisällämme olevat voimat voivat nostaa tai alentaa meitä. Kaikki riippuu siitä, miten käytämme voimiamme ja hallitsemme mielihalujamme. Nälkä ja jano ovat olemassa, jotta ne voidaan tyydyttää. Mutta voi häntä, joka syö itse syömisen takia ja juo juomisen takia. Hänen käytöksensä on eläintä alhaisempaa.

Vihaamme syöppöjä ja juopottelijoita, joilla on pullistuneet kehot ja turvonneet silmät – ihmisiä, joilla ei ole persoonallisuutta tai itsehillintää. Syömme ja juomme elääksemme – emme elä, jotta voimme syödä ja juoda. Keho täytyy pitää rautaisessa kurissa, jotta hallitsemme sitä ja jotta voimme luottaa itseemme. Emme voi antaa seksuaalisten halujemme hallita meitä. Seksuaalisuus ei ole pelkkä tyydytettävä tarve vaan pikemminkin voima, joka synnyttää mieleltään ja keholtaan terveitä sukupolvia.

Nuorten ei tule vetelehtiä sängyssä vaan toteuttaa itseään urheillen luonnossa. On urheiltava, kunnes meillä on keho, joka on täynnä voimaa ja nopeutta; keho, jossa urheus ja usko ovat liittyneet vapaaseen sieluun; keho, joka on halujensa herra, itsensä herra, tulevaisuuden saksalainen. Siitä kasvaa uuden kansan voima, tulevien ylväiden ja vapaiden sukupolvien kantaja. Jos kykenee hallitsemaan itseään, hallitsee elämää. Jos hallitset itseäsi, sinun täytyy kestää kipua ilman, että päästät ääntäkään. Miehet eivät valita eivätkä itke, ja miehiksi tahtovat käyttäytyvät samalla tavalla. Sinun ei pidä lannistua jokaisesta pienenstä ongelmasta. Ole avoin, ole päättäväinen, älä ikinä uhriudu vaan hallitse itseäsi. Ole kipujesi ja ongelmiesi hallitsija. Pakota itsesi olemaan iloisesti uskollinen. Siten löydät voimia, joita et tiennyt sinulla olevan.

Sinun täytyy harjoittaa itsehillintää. Miten monesti velvollisuudet kutsuvat, mutta jokin vie huomiosi? Komenna itseäsi siten, että hallitset itseäsi. Tee joka päivä jotain, mistä et pidä ja vältä jotain sellaista, mistä pidät. Tee kaikki, mitä sinut kommennetaan tekemään välittömästi ilman että edes ajattelet sitä. Täten sinusta tulee oikea mies. Tämä on jokaisen suuren persoonallisuuden salaisuus. Ihmisen on voitettava omat heikkoutensa tullakseen todella vahvaksi.

Tämä ei tarkoita sitä, että sinun olisi muututtava alistuvaksi askeetikoksi. Luoja ei luonut ihmisiä sellaisiksi. Meidän on nautittava elämästä ja työstä. Mielihyvä on loistava renki mutta huono isäntä. Meidän on kyettävä hallitsemaan impulsiivisia halujamme.

 

Lue myös: Mitä on fasismi?

17 kommenttia

 1. Pienetkin asiat vaikuttavat positiivisesti.

  Hyvä, valkoinen musiikki, kuten esim. Nick 13. Kuuntele vaikkapa ”Carry My Body Down”.

  Hyvät kirjat. Jos kirjailijaa on haukuttu antisemiitiksi, kirja on takuuvarmasti klassikko. Jack London oli antisemiitti ja niinpä hän onkin järkäle kirjailijaksi.

  Isänmaan luonto. Isänmaan ihmiset.

  Tämä lopunajan taistelu on vasta alkanut – ja me voitamme sen. Vihollisen graniittinen muuri halkeilee jo ja kohta ihmiset näkevät minkälainen peto muurin takana asustaa Hellfire-ohjuksineen.

  Vainovalkeat palavat jo horisontissa, esi-isiemme veren ääni kuuluu jo rummuissa, jotka vaativat oikeutta kansallemme ja kaikille valkoisille kansoille. Ja me kuulemme sen, me vastaamme siihen, me nousemme.

  Eläköön voitto!

  Plusääni(24)Miinusääni(3)
  1. Henkeen sopivasta musiikista puheen ollen, espanjalaisella Ivan Torrentilla on upeaa matskua. Esim. ”Architects of Life” biisiä on käytetty monissa Hitler/ww2 nettivideoissa joita pyörii Youtubessa kuten ”The man who fought the Bank” ja ”The Lion”… Lähes kaikki tuolla on hyviä, mutta Crystalline, One of us, Dandelion ja Icarus etenkin nostaa ihokarvoja..

   Plusääni(5)Miinusääni(1)
  2. Valitettavasti vihollisen graniittimuuri on entistä vahvempi, jos saksan koko sotakoneisto sitä jo 30-luvulla yritti murtaa onnistumatta, miten kuvittelet että tämänpäivän eurooppalaisilta se onnistuu? Totuus on se,kaikesta tästä viikinki soturikunnia hehkutuksesta huolimatta, että olemme kaulaamme myöten paskassa.

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Ei juutalaiset (sionistit) yksin mitään tee. Ne käyttävät hyödyllisiä idiootteja (esim. Stubb ja Niinistö) hoitamaan paskaisen homman. Ilman hyödyllisiä idiootteja sionisteilla ei ole mitään valtaa.

   Plusääni(26)Miinusääni(2)
 2. Muistaakseni Hitler jugendiin pääsi vasta 14 vuotiaana vanhempien luvalla ja sitä ennen sai olla mukana vain partiotoiminnassa joka ei ollut aatteellista toimintaa,Kun taas nykyisin punikki saastan aivopesu alkaa jo päiväkodeissa eikä kukaan kysy lupaa saanko kasvattaa lapsestasi pikku marxsistin.

  Plusääni(23)Miinusääni(2)
 3. Mielestäni ihailemani saksalainen Stuka-lentäjä, eversti Hans-Ulrich Rudel oli edellämainittujen ihanteiden ruumiillistuma. Rudel oli kaikkien aikojen menestyksekkäin sotalentäjä. Ja vakaumuksellinen kansallissosialisti loppuun asti! Respect! R.I. P.

  Plusääni(11)Miinusääni(1)
 4. ”Nuorten ei tule vetelehtiä sängyssä vaan toteuttaa itseään urheillen luonnossa. On urheiltava, kunnes meillä on keho, joka on täynnä voimaa ja nopeutta; keho, jossa urheus ja usko ovat liittyneet vapaaseen sieluun.”

  Kirjoitin tuon itselleni muistiin ohjenuorakseni.

  Plusääni(10)Miinusääni(3)
 5. Onnistunut näkemään joitakin dokumentteja, joissa entiset Hitler-Jugendlaiset kertovat, kuinka he olivat todella onnellisia lapsia ja nuoria.
  Se oli nuorille juuri sitä mitä he tarvitsevat.

  Ja samoin naiset kertoivat kun olivat tässä lastenhoitotyössä ja siinäkin oli tiettyjä Natsien arvoihin perustuvia kasvatusmenetelmiä, niin eräskin nainen kertoi kuinka se oli hänen elämänsä onnellisinta aikaa.

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
   1. Niin ihan Natsi-Saksassa naiset olivat todella työorientoituneita myöskin, opettajia ja monilla aloilla kouluttautuneita, eikä Natsi-Saksa sitä millään tavoilla estänyt, olivat jopa lentäjiä ja ties mitä, ja kuka ne maatilan työt ovatkaan koskaan hoitaneetkaan ellei naiset ja varsinkin sota-aikoina, puhumattakaan kaikki tehdastyöt, metallityöt, käsityöt ja ties mitkä,
    että tuo nyt ei ollut kyllä millään tavalla Natsi-Saksaa kuvaava kommentti.

    Eikä mitään muutakaan maata tai aikakautta kuvaava. Ketkähän siellä pelloilla ovat sen kovimman työn tehneet, ellei ne babuschkat.

    Plusääni(11)Miinusääni(0)
 6. Kai Hitler-jugendissa oli hyviäkin ideaaleja? Ja todella useat entiset neuvostokansalaiset muistelevat kaiholla lapsuuttaan ja Komsomol-jäsenyyttään. Yksi asia on se, että kaikki nuoruuteen liittyvä luo sädekehän ja kultaa muistot. Epämukava on helppo unohtaa.

  Mutta se, mikä yhdistää entiset neukut ja entiset natsit, on SOSIALISMI. Yllä olevassa kirjoituksessa on hyvin määritelty sosialismi. Kollektiivinen onni ennen individualistista onnea! Sosialismi on hyvä asia, mutta tännekin herjojaan heittävät tuskin ovat valmiina unohtamaan omaa egoismiaan edes viideksi minuutiksi.

  Eivät ota henkilökohtaista vastuuta sosialismin puutteesta, vaan esittävät omia salaliittoteorioitaan. Kaikkeen on muka syypää joku paha ja kiero taho, mutta kirjoittaja kuvittelee olevansa pahuudesta ja kieroudesta vapaa.

  USAssa on intentionaalisia pieniä kommuuneja. Ainoa toimiva sosialismi on ollut alkuseurakunta ja sitä jäljittelevät kristilliset yhteisöt!

  Kirjoituksen avainsana on SOSIALISMI, joka on hyvä ja kaunis sana. Kaikki uusliberaalit ja kokoomuslaiset painukoot helvettiin!!

  Raimo Kivioja

  Plusääni(3)Miinusääni(11)
  1. Kyllä on säälittävää tuo Stalin-Neuvostoliitto-vertaus. Siinä kun nyt ei vaan sattumoisin ollut mitään samaa, muuta kuin että sattui muutamat vuoden osumaan samaan aikaan.
   Ja nuo Raimon ihannoimmat neuvosto-nuorisoliittolais-jutut ovat joltain kuvottavalta 60-70-luvulta.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
   1. Natsi-Saksalla oli oma raha. Saksa oli OMAVARAINEN rahan luonnin ja liikkeelle laskun suhteen. Valtion liikkelle laskema raha on kansallisosialismin ydin, ei ulkomaanvelka. Siellä raha kasvoi oikeasti työstä – kuten kommarilauluissa sanotaan.

    Nykyisin kaiken – jopa elämän ja kuoleman kysymyksissä, määrää yksityinen BIS-keskuspankkijärjestelmä jota suojelevat valtion kulissit, lakeija-armeijat ja koneistot kaikkialla.

    Nykytilanne :
    http://ebolakani.blogspot.fi/2014/03/ainoastaan-silla-rahalla-on-merkitysta.html

    Plusääni(6)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat