Näkökulma: Ovatko hallintomme ja THL alun alkaenkin petos?

Virallisen yhteiskuntamme petoksen kaksi peruspilaria ovat korolliseen velkaan perustuva raha- ja pankkijärjestelmämme sekä koko yhteiskuntaa liikuttava terveyspolitiikkamme. Onko Suomi pelkkä petos alusta loppuun? 

Seuraavassa kohta A (tässä tavallaan sivuasia) käsittelee raha- ja pankkijärjestelmämme muodossa harjoitettua virallista petosta, ja kohta B (varsinainen pääasia nyt ”koronan” aikoina) käsittelee terveydenhuollon ja terveyspolitiikan muodossa harjoitettua virallista petosta. 

A. Raha- ja pankkijärjestelmämme (siis rahamme) on yhteiskuntamme toiminnan selkäranka. Se perustuu laillistettuun rahanväärennystoimintaan ja pyramidihuijaukseen. Rahamme ei ole muuta kuin korollista velkaa. Oikeaa rahaa maassa ei ole lainkaan, ei myöskään pankeissamme. Raha tulee kiertoon vain niin, että sitä otetaan pankeista lainaksi korkoa vastaan. Maassa on rahaa (eli tuota velkaa) niin paljon kuin sitä on otettu pankeista lainaksi. Koska velkamme (rahamme) on korollista, yhteiskunnassamme on aina pankeille takaisin maksettavaa (velka + korko) enemmän kuin rahaa on olemassakaan (sitä on velan verran). Yhteiskuntaan syntyy näin keskimääräinen ja koskaan päättymätön pakko ottaa pankeista lisää velkaa entisistä veloista selviämiseksi, ja niin rahajärjestelmämme johtaa suoraan tuhoon (velkaantumispakkoon, velkakierteeseen, velkaorjuuteen, kaikkeen orjuuteen ja tuhoon). 

Kansainvälinen pankkitoiminta on syöpäkasvaimeen verrattava ilmiö.

Kun lainanottaja (valtio, kunnat, järjestöt, yritykset, kansalaiset) hakee lainaa (sitä rahajärjestelmämme ”rahaa”) pankista, pankki luo tuon lainaamansa rahan tyhjästä, pelkällä kynänvedolla tai napin painalluksella, kirjatessaan lainanottajan tilille tuo rahan eli velan. Mitään omaansa tai talletustileillä olevaa rahaa pankki ei lainaa koskaan (joten kukaan ei voi todellisesti olla sille mitään velkaa, koska todellista velkasuhdetta ei ole muodostunut). Kyseessä on siis laillistettu rahanväärennystoiminta, ja jos joku yksityinen henkilö tekisi samaa, hän joutuisi rikoksesta syytettynä oikeuden eteen. Koska rahajärjestelmämme pakottaa jatkuvaan keskimääräiseen lisävelan ottamiseen, että maassa olisi rahaa, kyseessä on pyramidihuijaus. Rahajärjestelmämmehän on monopoliasemassa, eikä rahaa tule muualta kuin tuon järjestelmän pankeista. Vientituloista tosin voidaan saada yhteiskuntaan muualta rahaa, mutta se kumoutuu väistämättömiin tuontimenoihin. Työnteko, palkat ja korvaukset eivät tuo maahan lisää rahaa tai varallisuutta, sillä palkkoja ja korvauksia maksettaessa jo olemassa oleva raha vain siirtyy taskusta toiseen. 

Ovatko siis presidenttimme, poliittiset puolueemme (ja niiden kannattajat), eduskuntamme, hallituksemme ja virkamieskuntamme – koko virallinen järjestelmämme – petoksen palvelijoita, pettureita, kansamme kuristajia ja maamme tuhoajia? Ovatko he viroissaan vain sitä varten? Tiedossahan on, ettei kukaan heistä (vahingossakaan) paljasta rahajärjestelmämme rikollista ja petokseen perustuvaa luonnetta, vaan raha- ja pankkijärjestelmämme on heille kuin rakkaista rakkain pikkulapsi, jota vaalitaan ja hoivataan kaikin tavoin. Virallisen yhteiskuntamme perusluonne näyttää olevan petoksenpalvontaa. Niinpä maamme lipussakin olisi sopivaa olla BIS:n palvotun tornirakennuksen kuva. BIS on Bank for International Settlements (Kansainvälinen järjestelypankki), joka on Baselissa Sveitsissä sijaitseva keskuspankkien keskuspankki, raha- ja pankkijärjestelmämme omistajien (ovat yksityisiä pankkeja) päämaja, petoksen luola (kyllä, raha- ja pankkijärjestelmämme on yksityinen rikoshanke!). Mutta koska yhteiskunnassamme kaikki on petosta, lipussamme ei ole BIS:n palvotun tornirakennuksen kuvaa vaan kansa ohjataan luulemaan muuta. 

Tätä yhteiskuntamme petoksen peruspilaria olen käsitellyt Magneettimedian artikkelissa ”Kaikki pankkivelat mitätöitävissä” ja sen kommentti osiossa. 

B. Yllä käsitellyn petosrahan turvin toimiva terveydenhuoltomme ja -politiikkamme näyttää olevan toinen mahtava petoksen peto, joka syö maamme ja kansamme; onhan se aktiviteettia, joka paljon varoja vaativana ulottaa vaikutuksensa kaikkialle yhteiskuntaan ja jopa ohjaa sitä (kuten nyt koronatoimenpiteet ovat tuhonneet taloutemme ja pakottaneet valtavaan lisävelan ottamiseen ja kansan orjastatuksen vahvistumiseen). 

Aihe on laaja, ja petos on vaiettu ja niin syvälle piilotettu, että siitä riittäisi puhetta vaikka kuinka paljon, koska se ulottaa lonkeronsa syvimpiin ydinasioihin asti. Keskitynkin tässä vain eräisiin ajankohtaisiin terveydenhuoltojärjestelmämme petoksen perusrakenteisiin, siihen, mitä ovat infektiot, virukset ja bakteerit ja niistä meille ehkä syötetty pajunköysi (koululääketiede, jota olen opiskellut, on tässä nähtävästi tietoisen petoksen tiellä, ja siksi olen itsekin tässä nyt uusien asioiden opiskelija ja oikean tiedon etsijä – jos erehdyn, minua oikaistakoon). 

Havahduin (tosin aiemmin olen jo epäillyt) mahdolliseen perustavanlaatuiseen lääketieteen ja THL:n petokseen katsottuani itävaltalaisen tri Johann Loibnerin esityksen  ”’Impfen’, Das Geschäft mit der Unwissenheit” (”Rokottaminen – liiketoimintaa tietämättömyyden kanssa”); hän on myös kirjoittanut samannimisen kirjan. 

Täällä Magneettimediassa nimimerkki Jepulisjepsis on kyllä julistanut, ettei viruksia ole ja että infektiot ovat seuraus mm. huonolaatuisesta ravinnosta, mutta hänen julistukseensa en ole voinut liittyä, koska hän ei ole (tietääkseni) tuonut esiin, että se, mitä sanotaan viruksiksi, todella on olemassa, ja että niillä on hyvin, hyvin tärkeä tehtävä elimistön tuottamissa parantumis- ja sopeutumisprosesseissa (”infektioissa”). Infektio on elimistön aiheuttama, ei ”taudinaiheuttajaviruksen” aiheuttama. Virus on olemassa, mutta se ei ole mikään ”ulkopuolelta tuleva paha taudinaiheuttaja” vaan elimistön oma tuotos ja reaktio joihinkin olosuhteissa tapahtuneisiin muutoksiin. Virus on elimistön oma keino sopeuttaa koko ajan elimistö olosuhteisiin. Jepulisjepsis on siis mielestäni ollut osin oikeassa, osin hän on ollut tietämätön siitä, mikä on sen, mitä sanotaan virukseksi, varsinainen ja hieno tehtävä elimistön sopeuttamisessa ympäristöön ja kulloisiinkin olosuhteisiin. Virus on varsinaisesti me itse, osa kehoamme ja elämäämme. Se pitää meidät omalta osaltaan hengissä. 

Seuraavassa seuraan siis tri Loibnerin esitystä: 

Esityksensä alussa tri Loibner esittää sitaatteja juuri kuolleelta työtoveriltaan, mm. nämä neljä: 

”Ei ole olemassa yhtäkään rokotetta, joka kykenisi suojelemaan meitä joltakin sairaudelta”; 

”Vasta-aineilla ei ole mitään tekemistä minkään ’suojan’ kanssa sairautta vastaan”; 

”Rokotteilla ei ole mitään tekemistä sairauden kanssa vaan ainoastaan rahallisen voiton ja vallan kanssa”; 

”Sairauksista tehdään ’vaarallisia’, että rokotteita saataisiin myytyä.” 

Tri Loibner kertoo heti lääkärinuransa alussa havainneensa (kuten minäkin havaitsin välittömästi), että kauppiaat (liikemiehet) hallitsevat lääketiedettä. He sanovat, mitä sairauksia meillä on ja miten niitä tulee hoitaa. Tri Loibner jatkaa, että hän ihmetteli myös sitä (kuten minäkin aina), että hän joutuu virassaan käsittelemään 60-80 potilasta päivässä. Hän ajatteli (kuten minäkin), ettei hän tällaisen vuoksi halunnut tulla lääkäriksi. Ei ollut hyvä eikä oikein ammatissaan ainoastaan puolustaa teollisuuden ja politiikan etuja. Tri Loibner toimikin sitten yksityislääkärinä ja joutui mielipiteidensä vuoksi jopa menettämään oikeutensa harjoittaa lääkärin ammattia. 

Aluksi hän ei epäillyt rokotteita. Hän rokotti itsensä la lapsensa. Vastaanotollaan hän joutui näkemään, että hänen antamansa punkkirokotteet (BSE) aiheuttivat aivotulehdusta, aivokalvontulehdusta, astmaa ja erään potilaan kohdalla osittaisen halvauksen ja sitten kuoleman. Siksi hän alkoi tutkia rokotteita (lääketieteen opinnoissa hänelle oli opetettu rokotteista lyhyesti vain se, miten niitä annetaan ja mitä rokotteita tulee antaa). Hän toteaa: rokotteet ovat uskon (tai uskomuksen) asia; ne eivät ole tiedettä. Historian suuret lääkärit eivät koskaan rokottaneet potilaitaan, mutta nyt, kun lääketiede on liikemiesten hallussa, rokotteita (”myytäviä tuotteita”) käytetään. 

Ensimmäisenä pakkorokotukset määräsi Napoleon (myös lapsille). Osa rokotetuista aina kuoli, osa tuli sokeaksi tai halvaantui. Eloon jääneillä hän ylvästeli ja sanoi, että nyt kaikki ovat suojattuja, kun heikot on karsittu pois. Näin sairaus ”ajettiin ulos” kansasta ja ”sairauksista päästiin.” 

Isorokkorokotusta E. Jenner kehitteli niin, että sairaan ihmisen rokkorakkulasta otettua rakkulanestettä hän ruiskutti lehmien nahkaan ja sitten vatsanahka viillettiin auki, sisään laitettiin rokotteeseen kuuluvia nesteitä, ja niin saatiin rokotetta. 

Nämä kaksi, Napoleon ja E. Jenner, kehittivät rokottamisen perusidean nykyiselle rokoteteollisuudelle eli äkkirikastumiselle. 

Tri Ehrlich oli se henkilö, joka sai ajatuksen ”vasta-aineista”; hän ei siis todellisuudessa nähnyt tai osoittanut sellaisia; asia oli vain hänen ajatuksissaan. 

Suojattu ei tri Loibnerin mukaan ole se, joka on saanut rokotuksen, vaan se, joka luonnollisen sairastamisen avulla on saanut elimistön itsensä tuottaman suojan. Monet ovat kuolleet rokotuksiin. Sellaisia hirviömäisiä aivokääpiöitä on ollut olemassa, jotka vaativat heikentyneessä tilassakin olevien rokottamista sanoen puolustuksekseen: ”Rokote täytyy kestää” (Napoleonin ajatus). Tässä on kyseessä käytännön eugeniikka, rodunjalostus myrkyn avulla, mikä on hirviömäistä idiotiaa. 

Ei ole niin, että rokotuksessa saataisiin vasta-aineita, jotka ”voittavat pahat virukset ja bakteerit.” Jokaisessa rokotteessa on sairaus, lisäksi vieraita aineita ja sairautta aiheuttavia tuotteita, sellaisia kuin antibiootteja, desinfiointiaineita, alumiinihydroksidia ja elohopeaa. Nämä aiheuttavat aina sairautta. 

Robert Koch julisti, että yksi ainoa basilli riittää sairauteen. Paul Ehrlich julisti, että sairautta on opittava lähestymään kemiallisesti (chemisch zielen lernen). 

Rokotteista tuli teollisuudelle mahtava tulonlähde. 

Tri Loibner toteaa kuitenkin painokkaasti: ”Sairauksia ei voi voittaa”. Vain sairauden edellytyksiä (sairauteen johtavia olosuhteita) voidaan poistaa. Se tapahtuu mm. elinolosuhteiden parantamisen, hyvän ja riittävän ravinnon, saniteettiolojen parantamisen, viemäröinnin ja puhtaan veden avulla. Kun näiden sijaan (esim. nyt Suomessa ns. koronan suhteen) puhutaan rokotteista ja lääkkeistä, silloin kyseessä on vain halu rikastua (esim. WHO ja THL, joilla ei ole varsinaisesti mitään tekemistä terveyden kanssa). Sen sijaan että kansaa pelotellaan sairaudella ja tartunnoilla tulisi antaa oikeaa valistusta terveellisistä olosuhteista ja elintavoista. Sairaus on seuraus jonkin puutteesta tai muusta vahingosta (kylmyys, kuumuus, säteily, myrkytys, psyykkinen huoli ja stressi jne.). 

Nyt ovat astuneet areenalle sairauden keksijät. On keksitty H5N1 (lintuinfluenssa), BTV (Blue Tongue Virus, joka on suu- ja sorkkatauti uudelleen nimettynä voittojen saamiseksi), H1N1 (sikainfluenssa) ja nyt koronatauti Covid-19 (tämä on oma lisäykseni, koska tri Loibner piti esityksensä ennen korona-aikaa, 27.11.2010 Sveitsissä). 

Viruksesta on tullut propagandainstrumentti. Antiikissa (esim. lääkäri Aulus Publius Celsus) ”virus” tarkoitti myrkkyä, ja siihen luettiin lähes kaikki sairaudet. 

Nykyisin on saatu käyttöön elektronimikroskoopit, ja niiden avulla on saatu näkyviin soluelementtejä, joita sanotaan viruksiksi. Ne ovat kuitenkin kokonaan jotakin muuta. Se virus, jonka nyt tunnemme, on peräisin kehosta itsestään (on siis endogeeninen ”virus”). Niiden avulla (sisältävät RNA:ta tai DNA:ta) ohjelmoidaan ja ohjataan hyödyllisten bakteerien rakentamista kehossa ja ylipäätään parantumis- tai sopeutumisprosessia, ja näissä prosesseissa syntyy kuumetta. 

Tautia aiheuttava ”virus” siis totisesti on vain propaganda-ase. THL ja tiedotusvälineet heittelevät propagandafraaseja ”se on joskus harmiton”, ”voi mutatoitua”, ”voi tulla aggressiiviseksi”, ”on jo tappanut 470 ihmistä”, ”tänään 345 ihmistä saanut tartunnan”, ”karannut ehkä laboratoriosta”, ”se voidaan tukahduttaa yhteisvoimin: pysy sisällä, pidä etäisyydet, pidä maskeja, suljetaan liikkeitä ja tilaisuuksia, kunnes saadaan rokote.” Kuitenkaan mitään tuollaista taudinaiheuttajavirusta ei ole olemassa! 

Influenssa (saks. Grippe) on todellisuudessa pelkkä kylmettyminen (esiintyykin kylmään vuodenaikaan), eikä sillä ole mitään tekemistä ”tartunnan” tai vuosittaisten ”mutaatioiden” (rahastusta vaadittavien uusien rokotteiden avulla!) kanssa. Havaittu ”virus” on vain oman kehon tuottama, informaatiota sisältävä lähettiläs, jonka tehtävänä on sopeuttaa elimistö ympäristöön (tässä tapauksessa kylmyyteen). ”Infektio” on elimistön oma terveellinen sopeutumisprosessi. Kuumetta siinä esiintyy sen vuoksi sen puolivälistä sen loppuun. 

Virukset eivät siis ole taudinaiheuttajia vaan elimistön omia sopeutumismekanismeja muuttuviin olosuhteisiin. Siksi nuo keksityt sairaudet (lintuinfluenssa, BTV, BSE, sikainfluenssa, korona) ovat sellaisia, joita kukaan lääkäri ei voi osoittaa tai todeta (feststellen). 

Enää ei lainkaan tarvita mitään lääkäriä tai potilasta, tarvitaan vain potilaan verta (tai näyte nielusta), joka lähetetään tutkittavaksi ns. referenssilaboratorioon (virologien ja rokotevalmistajien omaan laboratorioon), ja jos testi on ”positiivinen”, silloin on ”sairaus”. Testinkin konstruoivat nuo tutkijat, virologit ja rokotevalmistajat itse! Tämä on uskomattoman voimakas valtainstrumentti! Aivan vapaasti voidaan – referenssilaboratorioiden ”diagnoosien” (ei lääkäreiden tai potilaiden) pohjalta – keksiä ja loihtia esiin sairauksia, lakeja, epidemioita ja pandemioita! Sitten, tietenkin, virus ”lentää” mantereelta toiselle, Saksasta Kanadaan, Kiinasta Chileen, Takahikiältä Uuteen-Seelantiin tai Ranskan presidentin nieluun tai USA:n presidentin nenään ja sen vuoksi Suomen presidentinkin nenään. 

Kaikki petos saadaan helposti väestöissä läpi: tarvitaan vain kolmen viikon jatkuvaa toistoa tiedotusvälineiden kautta ja koko maailma tulee ”tuntemaan totuuden.” Tarvitaan vain riittävästi rahaa, jolla tiedotusvälineiden kautta saadaan propaganda perille kolmen viikon ajan. Rokotevalmistajat nettoavat sekä testeistään että rokotteistaan, ja ne ovat saaneet rokotteistaan vastuuvapauden (vaikka he rokotteillaan tappaisivat puolet ihmiskunnasta, he eivät joutuisi vastuuseen). Jos he haluaisivat kehittää rokotteen, joka tappaa kaikki ja koko ihmiskunnan, heitä ei estäisi mikään tekemästä niin. Vapaa oikeus tappaa koko ihmiskunta! 

Tässä vaiheessa esitystään tri Loibner siirtyy puhumaan lyhyesti bakteereista. Myös bakteerit tuottaa elimistö itse. Immuunijärjestelmä poistaa sen, mikä ei kuulu elimistöön. Kun esim. kynnenalusta tulehtuu, elimistö synnyttää tarvittavat märkäbakteerit (ne eivät tule ulkoapäin) ja tuo paikalle valkosoluja, jolloin syntyy paise, joka puhjetessaan toimittaa pahan pois. Ihminen on niin hyvin varustettu tähän, että ihmisessä on kymmenen kertaa enemmän bakteereita kuin soluja. 

Tri Loibner siirtyy takaisin viruksiin ja toteaa, että ne ovat informaationkantajia (DNA, RNA), jotka panevat elimistössä liikkeelle tarvittavia ohjelmia (esim. kuumeen ja muun puolustus- tai sopeutumisreaktion). Nämä terveelliset parantumisohjelmat itse ovat se, mitä sanotaan ”sairaudeksi.” Sairaus on parantumisohjelma. Syntyy kuumetta ja vilunväreitä ja verta (ja siinä happea) kertyy tapahtumapaikalle, jotta se, mikä on vahingoittunut, voidaan korjata. Kuume on lisääntynyttä energiaa (ei ”viruksen tappamista”). Yskä on sekin terveellinen tapahtuma, seuraus kylmettymisestä. Keuhkoissa nimittäin lämpötilan kylmeneminen saa aikaan solujen vaurioitumista ja kuolemaa, ja yskän avulla sairaat ja kuolleet solut toimitetaan ulos. Kuume ja yskä (siis esim. koronan oireet) ovat terveellisiä tapahtumia. Tulehdus on parantumistapahtuma. Siis: taudit, joita vastaan rokotetaan, ovat harmittomia. Tri Loibner toteaakin, että on vain kahdenlaisia sairauksia: lieviä ja vaikeita. Vaikeat sairaudet ovat sairauksia, jotka johtuvat vaikeista olosuhteista, ja niistä päästään eroon, kun olosuhteet korjataan. 

Nykyisin on paljon huonoja olosuhteita: lapset lihovat väärän ravinnon vuoksi, on depressioita, itsemurhia, allergioita ja tyypin 1 diabetesta. Lisäksi lääkkeitä käytetään liikaa. 

Pakkorokotuksia ei saa määrätä. Rokotus on aina sairauden ruiskuttamista ihmiseen. 

Suomi kuitenkin turvaa kaikin voimin ja mahdollisimman suuressa laajuudessa rokotuksiin. Koska rokottaminen perustuu infektioiden laatua koskevaan huijaamiseen ja petokseen, minun on pakko lausua mielipiteenäni, että maamme presidentti, hallitus, eduskunta, eduskuntapuolueet, virkamieskunta ja THL (kuten tietenkin myös heitä myötäilevät tiedotusvälineet, yliopistot ja sairaaloiden infektio-osastot) ovat hekin petos raha- ja pankkijärjestelmämme ohella. 

Tähän päättyy tri Loibnerin esitelmän käsittely. 

Tri Loibnerin esityksen pohjalta voidaan sanoa vain: lääketiede on häikäilemättömien ja kaikkeen mahdolliseen petokseen turvautuvien liikemiesten toimintaa, jossa ”parantaminen” ja ”terveys” kulkevat vain kulisseina rahallisen voiton maksimoimiseksi niin suuressa määrin kuin ikinä mahdollista. THL ja maamme johto ovat viimeiseen asti tämän tosiasiallisen sairauden ja sairastuttamisen takana. Olen sillä partaalla, etten missään tilanteessa (vaikka kuolema uhkaisi) halua enkä uskalla mennä suomalaiseen sairaalaan tai suomalaisen lääkärin vastaanotolle – niissä voi tapahtua hirveitä! Luotan oikeastaan enää vain haavojen kiinni neulomiseen, murtumien korjaamiseen ja pääosin teknisin keinoin tapahtuvaan parantamiseen, jossa ei käytetä lääkkeitä (esim. silmä- ja korvasairaudet). Terveyskeskukseen en taida uskaltaa mennä. Kuolema pelastakoon minut näistä saatanasysteemeistä, joita maamme johto, THL ja terveydenhoitojärjestelmämme ovat! Ne ovat todellisia petoja! Lapsiakin on tapettu aborteissa sairaaloissamme jo pian miljoona! Äärimmäistä barbariaa! 

Mainitsen tässä senkin, että hyvin monien rokotteiden tarkoitus on rikkoa rokotteiden saajien veri-aivoeste, joka estää vieraiden aineiden pääsyn aivoihin. Veri-aivoesteen kuulemma rikkovat tämän keksityn koronaviruksen piikkiproteiini, kuten myös monissa rokotteissa olevat raskasmetallit, alumiini ja polysorbaatti 80. Koska nuo keksityt taudinaiheuttajavirukset (jollaisia ei ole olemassa) ovat petos, on kysyttävä, mitä ovat nuo koronaviruksen ”piikkiproteiinit”? Asia on selvä, kun tiedetään, että ne ovat rokotteissamme (Pfizer ja Moderna) olevia synteettisiä proteiineja, siis yllä mainituissa tutkijoiden, virologien ja rokotevalmistajien referenssilaboratorioissa keinotekoisesti valmistettuja proteiineja. Ne ovat keinotekoisia luomuksia. Teoreettisesti voidaan kysyä, että vaikka ne olisi valmistettu elimistön itsensä tuottamien ”endogeenisten virusten” (informaationkantajien, jotka ohjelmoivat parantumisprosessia) mallin mukaan, mitä järkeä olisi ruiskuttaa niitä ihmisiin väärään aikaan, väärään paikkaan ja epäluonnollista reittiä pitkin (synnyttäen hylkimisreaktion), kun ihmiset itse tuottavat niitä aivan oikein ja aivan oikeaan aikaan elimistön itsensä omana ja hienona parantumisprosessina – tulehduksena? Ei, ne eivät ole elimistön itsensä tuottamien parantumisen ohjelmoijien mukaisia, koska ne jopa rikkovat ihmisen veri-aivoesteen (ovat myrkkyjä siis). Referenssilaboratorioiden keinotekoisissa luomuksissa kantajalipidikin on PEG (polyetyleeniglykoli), joka saattaa aiheuttaa jopa kuolemaan vieviä allergisia reaktioita. Jos kansaan injisoitava ”piikkiproteiini” rikkoo veri-aivoesteen, silloin kaikki vereen joutuneet myrkyt (esim. suolistosta) pääsevät suoraan aivoihin aiheuttaen siellä tulehduksen, joka johtaa vakaviin seuraamuksiin: ensin väsymys ja pahoinvointi ja sitten autoimmuunitaudit (mm. autismi, Alzheimerin tauti), tyypin 1 diabetes, muuttunut käytös, kouristukset, neurologiset häiriöt, Crohnin tauti, jatkuva hirveä kärsimys ja kuolema. 

Tuo Crohnin tauti on suolistosairaus, ja tässä on muistettava, että suolisto muodostaa suurimman osan immuunijärjestelmäämme. Kun veri-aivoeste on rikkoutunut, silloin kaikki suoliston kautta elimistöön tulevat myrkyt ja jäte pääsevät aivoihin pahoin seurauksin. Suoliston immuunijärjestelmän ja veri-aivoesteen yhteydestä kertoo selvää kieltä se, että kun veri-aivoesteen rikkoutumisen johdosta syntyy autismi ja sitten korjataan ihmisen ruokavalio ja suolisto saatetaan kuntoon, autismi heti helpottuu ja joskus häviää. Luin myös, että jos ”viruksen” DNA:ta (mitä se lieneekin, koska viruksia ei ole olemassa – ehkä se on mitä tahansa vierasta DNA:ta) ja alumiinia yhdessä joutuu aivoihin, syntyy vuorenvarmasti autoimmuunitauti. Tri Klinghardt kertoo, että kun elohopeaa (jota on elimistössä) ja alumiinia päätyy koe-eläinten aivoihin, koe-eläimet kuolevat. 

Ehkä moni ei tiedä tätä, mutta rokotteissa ei ole ainuttakaan terveellistä aineosaa. Niissä on jopa 80 erilaista aineosaa (vieraita aineita), joiden vaikutusta ei ole tutkittu, ei myöskään niiden synergistisiä vaikutuksia (ko. aineiden yhteisvaikutuksia). Rokotteista ei myöskään tutkita, aiheuttavatko ne syöpää, sikiövaurioita tai hedelmättömyyttä. 

Rokotukset ovat uskonto, ja ne perustuvat syvimmiltään taikauskoon ja kuolemanpelkoon ja siten perkeleeseen, Hebr. 2:14-15. Piikki sisään, ja aaah, ollaan terveitä, kuin taikatemppuna! Lähes koko Suomi on tämän uskonnollisen kultin vallassa. Rokotustoiminta tuhoaa luonnollisten infektioiden eli parantumis- ja sopeutumisprosessien (ks. tri Loibnerin esitys) kautta syntyvän vahvan ja ajantasaisen terveyden ja moninaisten parantumisprosessien (siis endogeenisten virusten ja infektioiden) jatkuvan muodostumisen keskellä alati muuttuvia olosuhteita. Rokotteet ovat niin vahingollisia, että jossakin jopa todettiin, että Downin syndroomaa (ent. mongolismi) alkoi esiintyä vasta kun rokotteita alettiin ottaa käyttöön! On myös huomattava, että kun rokote injisoidaan täysin luonnonvastaisesti lihakseen (kulkeutuen siitä vereen), rokote päätyy kaikkiin tumallisiin soluihin, ja näin voi syntyä hyvin vakava sairaus. Ihon läpi (siis ohi ihon IgA-puolustusjärjestelmän) ruiskutettaessa elimistö tulkitsee sinne tulleen aineksen viholliseksi, vaikka jokin aineosa olisi elimistön omaa ainetta. Esimerkiksi skvaleenia (kolesterolin esiastetta) on joissakin rokotteissa (esim. se on adjuvantti AS03:n – narkolepsian ja katapleksian aiheuttajan – ainesosa), ja kun sitä ruiskutetaan IgA-järjestelmän ohi, elimistö tulkitsee sen vihollisekseen ja alkaa sotia sitä vastaan ja samalla omaakin skvaleenia vastaan, jolloin syntyy autoimmuunitauteja. Rokotteet hävittävät luonnollisen terveyden ja sen kokonaisvaltaisen ylläpitojärjestelmän. Rokoteimmuniteetti ei ole mikään immuniteetti, koska tautia aiheuttavia viruksia ei ole olemassakaan. Rokoteimmuniteetti on tyhjä kehäpäätelmä. Lääkärit vain suojelevat itseään ja uraansa keskellä tätä lääketieteen suurta fiaskoa eivätkä raportoi rokotevahingoista aktiivisesti – ehkä eivät rokotemyönteisinä haluakaan, mikä sekin on fiasko, koko lääketieteen fiasko ja joutsenlaulu. 

Rokoteasiassa vallitsee kaikkialla täydellinen aivotyhjiö. Kukaan ei näytä tietävän (en minäkään tiennyt) asiasta – eikä ihmisen elimistön toiminnasta ylipäätään – yhtään mitään. Kaikki kuitenkin ajattelevat tietävänsä siitä kaiken tarpeellisen. Rokotetoiminta perustuukin sankaruusharhauskoon (kuvitelmaan koko luomakunnan herruudesta, heroismiin) ja taikauskoon, mikä saattaa tuhota koko kansan nyt hyvin nopeasti. On vaikea palata syvällisesti tuhotusta kansanterveydestä luonnolliseen kansanterveyteen ja luonnollisiin parantumisprosesseihin (elimistön synnyttämiin infektioihin). Valheellinen rokoteimmuniteettiterveys on tuhonnut oikean ja varsinaisen terveyden, jonka vain elimistö itse suotuisissa olosuhteissa voi saada aikaan. Ei ole olemassa mitään immuniteettiä tai vasta-aineita mitään taudinaiheuttajia vastaan, koska sellaisia taudinaiheuttajia ei ole olemassa (on vain huonoja olosuhteita, joissa elimistö voi voida huonosti). Immuunijärjestelmän aktivoituminen on vain parantumista, endogeenisten ohjelmointivirusten, hyödyllisten bakteerien, veren leukosyyttien, sytokiinien, kuumeen, yskän, nuhan ja olosuhteisiin sovittautumisen toimintaa, Luojan luomaa ihmeellistä ja suurenmoista toimintaa. 

Tavallaan rokotteet ovatkin itsensä viiltelyä, itsensä tuhoamista, itsemurhaa – naurettava uskonnollinen kultti. Ja kun veri-aivoesteenne on rokotuksilla rikottu ja avattu, aivoihinne voidaan helposti uittaa verenkierron mukana mitä tahansa nanopartikkeleita, joiden avulla nuo samat liikemiehet rakentavat teihin aivo-kone-yhteyden ja teistä tulee osa esineiden internetiä, ohjattavia robotteja. Täytyyhän aivotyhjiö jollakin täyttää. 

PS. Juuri kuulin (27.12. iltauutisissa), että Suomessa pyritään 70%:n rokotekattavuuteen Covid-19:stä pääsemiseksi. Tarkoitus on siis rokottaa enemmistö suomalaisista sellaista taudinaiheuttajavirusta (SARS-CoV-2, ”koronavirusta”) vastaan, jota ei ole olemassa! On tapahtumassa massiivinen kansan myrkyttäminen ja vahingoittaminen petoksen turvin! Jos jokin infektio on menossa, se on vain kansan omien kehojen parantumis- tai sopeutumisprosessia erilaisten olosuhdemuutosten johdosta (ehkä elimistöjen reaktioita kaikkialle tunkevaa elektromagneettista säteilyä vastaan, jolla hallintomme, THL, verkko-operaattorit ja kaikki digitaalisuuteen siirtyneet tai siirtyvät tahot yrittävät terveytemme lähes väkisin tuhota? Tosin korona on vain kylmettyminen kylmään vuodenaikaan mentäessä, samanlainen ja ehkä sama kuin influenssa, jolloin elimistöt reagoivat ”infektiolla” kylmyyttä vastaan). 

Rokotteet ovat suuri huijarinjuoni valtavien voittojen saamiseksi. Tätä tarkoitusta palvelemaan hallintomme on perustanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen. 

Olen ”vahvasti suositellut” itselleni, että kallistun sille kannalle, että hallintomme ja THL, ja lisäksi verkko-operaattorit ja digitaalisuuteen siirtyvät tahot, ovat alun alkaenkin petos – ja peto. 

Kiitos lukemisesta! 

Vesa-Ilkka Laurio 

Lähteet 

» Impfen « Das Geschäft mit der Unwissenheit — ein Vortrag von Dr. Johann Loibner 

117 kommenttia

 1. Niin. Olen tosiaan JO yli puolen vuoden ajan jankuttanut tuota samaa, että ” tautia aiheuttavia viruksia ei ole olemassakaan. ”, lyhentäen sen turhautumisestani johtuen sanoihin, että ”viruksia ole olemassakaan”.

  Hyvä kysymys on myös se jos ” tautia aiheuttavia viruksia ei ole olemassakaan ”, kuten myös kirjoittaja tuossa yllä toteaa, mitä ovat tartuntataudit? Ovatko nekin hoax ? Rokoteteollisuuden markkinointikikka?

  Se, että en ole tosiaan mitään korvaavaa teoriaa tuonut virusten tilalle johtuu seuraavasta seikasta:

  Se on se, että elektronimikroskoopilla ei voi mahdollisesti kuvata mitään orgaanista ainetta? Ei viruksia – eikä ”viruksia”. Se solunäyte palaa poroksi siellä näytekammion kuumuudessa elektronisäteen osuessa siihen näytteeseen. Elektronimikroskoopin näytekammio on lisäksi voimakkaasti alipaineistettu joka aiheuttaa sen, että se kuvattava näyte pitäisi ns. kuivattaa, ennen kuvaamista. Tämä pilaa koko homman.

  https://news.mit.edu/2009/electron-microscope

  En siis luota edes niihin elektronimikroskoopilla kuvattuihin eksosomikuviin joita minulle virusten tilalle vastineeksi tarjotaan. Ne ovat mahdollisesti vain palanutta ja kuollutta solujätettä, tms. kuollutta orgaanista materiaalia? Voin minäkin ennustaa kahvinpuruista ja väittää niiden perusteella vaikka mitä – lähes sama asia. Sitäpaitsi AITO elektronimikroskooppikuva on aina mustavalkoinen/harmaa. Ne tietokoneella väritetyt kuvat ovat kyseenalaisia. Aina kun tehdään tietokoneella jotain väritelmiä – lisääntyy myös houkutus huijaamiseen! Miksi ei samalla tehtäisi vähän muutakin kuvanmuokkausta? Ne eksosomikuvat voivat olla CGI;tä, voivat toki olla tottakin? Mitä sen on väliä, antaa niiden touhuta ihan rauhassa omia hommiaan meidän elimistössä, oleellista tässä on se, että ne eivät TARTUTA ketään. Siksi ne kuonokopat ihmisten naamassa ovat täysin turhia! Luultavasti myös käsidesit. Kuivattavat vaan ihoa turhaan.

  Tarkemmat viitteet ja lähteet tämän kertaisille väittelleni (tälle jankutukselleni) löytyvät mm. ao. kommenteistani:

  Rikollinen ja häikäilemätön mafia riehuu terveysalalla – myös Suomessa

  Rikollinen ja häikäilemätön mafia riehuu terveysalalla – myös Suomessa

  Plusääni(14)Miinusääni(1)
   1. Olen pohtinut, mitä sitten ovat rokkosairaudet, ts. mikä ne laukaisee ? Osaako joku vastata tähän? Jepulisjepsis mainitsi cgi-kuvat. Kaikki väitetysti avaruudesta otetut kuvat ”maapallosta” ovat myös cgi-kuvia, miksiköhän.. Jos joku ei ole vielä herännyt tälle aiheelle, niin aika olis.

    Tuolla on muuten kerrottu hyvin selvässanaisesti langattomasta säteilystä, mm. 60 ghz:stä ja sen vaikutuksista.
    https://tokentube.net/v/2424160887/KORONASPESIAALI-4-6–Tilastot-ja-s%C3%A4hk%C3%B6magneettiset-kent%C3%A4t

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. ”Hyvä kysymys on myös se jos ” tautia aiheuttavia viruksia ei ole olemassakaan ”, kuten myös kirjoittaja tuossa yllä toteaa, mitä ovat tartuntataudit? Ovatko nekin hoax ? Rokoteteollisuuden markkinointikikka?”

   Taudit aiheutuvat, kuten Laurio taisi mainitakin, pääasiassa kahdesta syystä: myrkyllisestä ympäristöstä ja näivettymisestä eli sopivan ravinnon puutteesta.
   ’Tartuntatauti’ syntyy kun joukko ihmisiä on samoissa myrkyllisissä olosuhteissa jolloin useampi sairastuu samaan tautiin kuten esim. Kiinan Wuhan, jossa otettiin käyttöön tuhansia 5G-asemia saman vuorokauden aikana. Enemmän asemia kuin oli USA:ssa yhteensä siihen aikaan. Oireina mm. keuhkokuume, koska Wuhanissa on myös ilma erittäin saastunutta. Tai vaikka isorokko, jonka aiheutti luteet, jotka lymyili ihmisten sängyissä. Esimerkkejä löytyy varmaan satoja.
   Sähköön ja säteilyyn liittyviä esimerkkejä on paljon Arthur Firstenbergin kirjassa ’Invisible Rainbow’.

   Plusääni(9)Miinusääni(2)
  2. Kaikki tätä artikkeli lukevat tietävät, että rokotteet on alunperinkin tehty vahingoittamaan ihmisiä. Suurin osa ei kuitenkaan kykene sitä ymmärtämään, eikä tule koskaan ymmärtämään, vaikka kuinka yrittää. Faktat eivät merkitse nukkuville mitään.

   Tarvitaan aktivismia, mikäli keskitysleirit, pakkorokotteet voidaan välttää.

   Liity aktivistiksi Lastensuojajoukkoihin. http://www.lsj.fi

   Tule sisällöntuottajaksi kirjoittamaan aloitteita, vetoomuksia ja avoimia kirjeitä poliitikoilla ja virkamiehille.

   Plusääni(7)Miinusääni(0)
 2. Hyvä juttu. Ja hallinto, kaikki virkamiestasot, Kela, Sitra, THL jne. ovat varmaankin miehitetty ehkä jo alun alkaenkin sionistien avainhenkilöillä, ovathan he hääräilleet yhteiskunnissa jo 2000 vuotta.
  Tai ainakin nuo ovat kansan kusettajia tänäpäivänä. Raha ei tosin ole se pääasia rokotebisneksessäkään vaan puhtaasti askel kohti yksinapaista siionistista maailmanhallitusta ja se merkitsee goymille dystopisia olosuhteita. ’1984’ ja ’uusi uljas maailma’ eivät ole fiktioita vaan suunnitelmia.

  ”Virus on olemassa, mutta se ei ole mikään ”ulkopuolelta tuleva paha taudinaiheuttaja” vaan elimistön oma tuotos ja reaktio joihinkin olosuhteissa tapahtuneisiin muutoksiin. Virus on elimistön oma keino sopeuttaa koko ajan elimistö olosuhteisiin”.
  Jep. Eksosomeja, joita solut tuottavat reagoidessaan myrkylliseen ympäristöön. Itsensä puhdistusta ja merkinantoa varten muille soluille.

  ”Tämä on uskomattoman voimakas valtainstrumentti! Aivan vapaasti voidaan – referenssilaboratorioiden ”diagnoosien” (ei lääkäreiden tai potilaiden) pohjalta – keksiä ja loihtia esiin sairauksia, lakeja, epidemioita ja pandemioita!”
  Totisesti näin! Järeä ase kyykytykseen ja selkeä todiste sionimin soluttautumisesta läpi koko yhteiskuntien ympäri maapallon. Ja ihmisten kesyttämisestä lampaan tasolle. Villan sijasta kehrätään korkoja ja veroja. Toivottavasti tässä vaiheessa ehdollistettu vain opetuksella ja propagandalla. Rokotuksia on tosin ollut jo kymmeniä vuosia, joten voi olla jo jotain geenitasollakin. Afrikassa Zulut ovat havainneet, että rokotetut lapset eivät enää näe ’henkiolentoja’, mikä rokottamattomilla on normaalia heidän yhteiskunnissaan on normaalia.

  ”Tarvitaan vain riittävästi rahaa, jolla tiedotusvälineiden kautta saadaan propaganda perille kolmen viikon ajan.”
  Rahaa riittää niillä, jotka sitä tyhjästä nyhjäisevät, mutta tarvitaan myös aukoton ohjaushiearkkia avainhenkilöille ja heidän ’koirilleen’. Meidän joukosta taitaa aina löytyä sopivia henkilöitä. Minkäs sitten teet?

  ”ensin väsymys ja pahoinvointi ja sitten autoimmuunitaudit (mm. autismi, Alzheimerin tauti)”
  Dementia ja Alzheimer ovat ainoita ’tauteja’, jotka ovat lisääntyneet voimakkaasti (>20%) viimeisen 10 vuoden aikana Tilastokeskuksen mukaan. Noita tilastoja kannattaa seurata. Aivan viime vuosina myös syövät ovat lisääntyneet. Kaikki ympäristön olosuhteisiin liittyviä tauteja.

  Minusta melkein artikkelissa kuin artikkelissa kannattaisi aina tarkastella asioita dystopian kannalta, koska se on se lopputuote, jota vastaan tässä ollaan tappelemassa. Ja sitä kohti mennään pienin ja hajanaisin askelin, joita ei välttämättä osaa tarkata ennen kuin on jo housuissa ja sitten on myöhäistä.
  Kaikki smart-laitteet, tietoliikenne ratkaisut erityisesti 5G (avaruutteen ammutaan kokoajan satelliitteja ja kun 60 000 satelliittia on täysin käytössä, antaa se heille koronan kolmannen tai neljännen vaiheen ja saman määrä uusia rokotteita ja siitä lampaasta ei sitten ole enää ’pohojalaaseks’), kaiken digitalisointi eli kaiken hallinnan menettäminen virkakoneistolle. Isoveli tulee, terveys menee.

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
 3. Vesalle ja JJ:lle kiitos kattavasta kirjoituksesta. Vastaa tähän astista näkemystäni.

  Mutta. Viimeaikaisten traumaattisten kokemusten siivittämänä, olen päivittänyt ymmärrystäni. Pari viikkoa sitten sain tartunnan. Paha aivovirus. Tunnetaan myös nimellä vanhatestamentillinen kristinusko. Oireena tunteiden vuoristorata, pelkomontuista rakkauden kukkuloille. Kamala tauti, sekä itselle että lähipiirille. Nyt olen toipumassa ja oma ajattelu on pikkuhiljaa palautumassa pääkoppaan. Tuskinpa tämä vieläkään täydellistä on, mutta korjanette missä puutteita on.

  Ymmärrys, versio 2.0:

  Tieteen perusharha on objektiivinen todellisuus. Jota sitten voimme havainnoida ulkopuolelta, siihen vaikuttamatta ja sitä muuttamatta. Vaikkapa mikroskoopilla. Ja tuo todellisuus olisi muka olemassa, ihan riippumatta siitä, tihrustammeko sitä vaiko emme. Näin meitä koulussa opetettiin. Ei totta.

  Todellisuus on SUBJEKTIIVINEN. Me luomme sen. Sinä ja minä. Yhdessä ja erikseen. Ajattelemalla ja uskomalla.

  Tunnemme sanontoja, ”luja tahto vie läpi harmaan kiven”, ”usko siirtää vuoria”, ”varo mitä toivot” ja ”kauneus on katsojan silmässä”. Nämä ovat totta. Maailma on sitä, mitä me USKOMME sen olevan. Lapsilla ON mielikuvitusystäviä. Koska he näin uskovat. Ennen kuin heille kerrotaan aikuisten satuja. Entisaikoina OLI metsän henkiä ja haltijoita. Koska näin vahvasti uskottiin. Mitenpä luulette Luojan luoneen maailman, tämän yhteisen unemme? Hän AJATTELI sen olevaiseksi – ”alussa oli tyhjyys”. Mitäs me sitten olemme? Miniversioita Luojastamme.

  Notta laitetaanko piruja vai enkeleitä, tappava kulkutauti vai Luojan antama täydellinen terveys, dystopia vai utopia? Tilauksesi otetaan vastaan ja toimitetaan. All you need to do is to say a word. Sinun tarvitsee vain toivoa. Todella, todella kovasti.

  Sekä viruspelkopornon, että rokotepainajaisten suhteen neuvoisin… töpseli seinästä ja uneksimaan omia, parempia unia. Ainoa kulkutauti on luulotauti.

  Plusääni(17)Miinusääni(1)
  1. Meidän ei tule suhtautua todellisuuteen sellaisena kuin se on, vaan sellaisena kuin se elää meidän unelmissamme.

   Etsikää totuutta ja tunnette sen sisukaluissanne, kun se teidät saa (tai te sen).

   ”All you have to do is to believe, when you call on His name.” Tuollaisen laulun kuulin joskus. Eli sinun täytyy VAIN USKOA, kun kutsut Hänen nimeään. Miettikää tuota hetki: USKO. Pelkkä usko. Mitään muuta et tarvitse.

   ”When the devil wants to wrestle, put Jesus in the ring” eli kun paholainen tahtoo painia, laita Jeesus kehään.

   Herran siunausta ja Frank Papan sanoin: KOSKETELKAA TOISIANNE! Ja avatkaa ne turpanne, silloin kun täytyy! Hiljaisen hyväksynnän ja passiivisen mädätyksen tielle emme saa koskaan taantua! Levittäkää tietoa ja propagandaa (infosota?). Olkaa jokaisella sanallanne ja teollanne vain ja ainoastaan itsenäisen, vapaan Suomen puolella. Totuus tulee julki ennemmin tai myöhemmin. Vaarallisten ja vahingollisten muukalaisten hyysäämiseen perustuva järjestelmä tulee väkisinkin musertumaan omaan mahdottomaan rasitteeseensa. Tulemme pääsemään pois tappavasta EU:n ikeestä ja orjuuttavasta eurosta yhtenä päivänä – uskokaa minua.

   Silloin ME – Suomen kansa – sanelemme jälleen kerran lait ja ehdot, oma hyvinvointimme ja omat intressimme vaikuttimina Brüsselin ja JWO:n agendojen asemesta.

   Silloin rikollinen, juutalainen EKP:n yksityispankkimafia ei enää kiristä meitä velkavankeudella, jos emme pakoloisia, elintasosurffaajia ynnä turvapaikkaturisteja suostu ottamaan maatamme pilaamaan.

   Silloin meillä on taas oma raha ja määräämme itse niin ulko-, sisä- kuin turvallisuuspolitiikastammekin, emmekä elätä valtionvelkamme korkomenoilla loisia – niin herroja, narreja kuin kuraturpiakaan.

   Eräänä päivänä… Eläköön voitto!

   Pyytäkää voimaa, rohkeutta, viisautta sekä USKOA ja niitä olette saaman.

   Kiitos Veskulle hienosta, hienosta tekstistä ja kommentoijille hyvistä kommenteista. Ehkä meillä on vielä toivoa…

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
   1. ”Laita Jeesus kehään” – hyvä ohje.

    Pikkupojat alakoulun pihalla tietävät saman. Ilmaisunsa tietysti on hieman karkeaa ja mittakaavansa pienehkö: ”Meidän iskä voittaa teidän iskän”. Isompien ihmisten versiossa, haluat adoptioiskäksesi Kaikkivaltiaan Jumalan. Lisäbonuksena saat Hänen suojelusenkeliarmeijansa selkäsi taakse. Kun on tuollaisia kavereita, niin kuka voisi silloin kestää sinua vastaan? Vihulaisen myrkyt hajoavat suolavedeksi, piikkinsä vääntyvät tuhannen mutkalle ja panssarinsa uppoavat suohon. Use the Force, Luke.

    Vahvan uskon edessä, illuusiot materiasta, ajasta ja erillisyydestä TAIPUVAT ja HÄVIÄVÄT. Olen kokenut. Hämmentäviä, mutta ilmeisen tarpeellisia hetkiä olivat. Toistuvatko enää ikinä samalla voimalla.. en tiedä.

    Historiallisena esimerkkinä, tarina Rasputinin murhasta on aina kiehtonut. Myrkkyleivoksia. Myrkkyviiniä. Luoti rintaan. Eikä Grigori ollut moksiskaan. Hänessä oli uskonvoimaa. Mind over matter, 6-0.

    Kaikenkaikkiaan, hyvä tästä tulee. Mitä huonommalta näyttää, sitä enemmän sormia menee ristiin. Etulinjan poteroissa ei ole ateisteja.

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
  2. ”Yksi kiehtovimmista ˣylipersoonallisista ilmiöistä on tyhjiön kokemus: perimmäisen tyhjyyden; ei-minkään ja hiljaisuuden kohtaaminen. Tämä erikoislaatuinen henkinen kokemus on luonteeltaan sangen paradoksaalinen.

   Tyhjiö sijaitsee kaiken kuviteltavissa olevan muodon tavoittamattomissa. Samalla kun se on kaiken lähde, sitä ei voida kuitenkaan johtaa mistään muusta. Se on avaruuden ja ajan tuollapuolen. Vaikka emme voi havaita mitään konkreettista tyhjiössä, koemme silti äärimmäisen vahvasti ettei sieltä myöskään puutu mitään. Tämä absoluuttinen tyhjyys on samanaikaisesti täynnä kaikesta olemassa olevasta, sillä se sisältää kaiken potentian.”

   —Stanislav Grof: ”The Holotropic Mind”

   ˣIdentiteetti tai minuus ulottuu ylitse yksilöllisyyden tai henkilökohtaisen, käsittäen laajemmat näkökulmat ihmiskunnasta, elämästä, psyykeestä ja kosmoksesta.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 4. PERUSPILARI
  Artikkelissa kirjoitetaan: ”Virallisen yhteiskuntamme petoksen kaksi peruspilaria ovat korolliseen velkaan perustuva raha- ja pankkijärjestelmämme sekä koko yhteiskuntaa liikuttava terveyspolitiikkamme.” Mielestäni nämä ovat todellisen petoksen peruspilarin oksia, sillä on vain yksi todellinen peruspilari, josta kaikki petokset ja vääryydet lähtevät. Tämä peruspilari on hyvän- ja pahantiedon puu, josta kaikki ihmiskunnan petokset, vääryydet ja kärsimykset lähtevät. Tämän puun yksi tukevimmista oksista on kansainvälinen pankkijärjestelmä. Juutalainen pankkiiri Mayer Amschel Rothschild v. 1790: ”Antakaa minun painaa ja kontrolloida kansakunnan rahaa, ja minä en välitä, kuka sen lait kirjoittaa.” Juutalaiset ovat tällä oksalla istuva lihaksi tullut perkele, joka on saastuttanut koko planeetan väestön monin tavoin. Lääketeollisuuden huijaukseen perustuva terveydenhoitojärjestelmämme on yksi oksa tässä petoksen puussa, mistä Vesa-Ilkka Laurio ansiokkaasti kirjoittaa. Nykyinen suuri koronahuijaus on yksi hedelmä tästä oksasta, mitä nyt syötetään kaikille kansoille. Menetelmän tehokkuudesta vastaa sama taho, joka onnistui lanseeraamaan törkeän valheen uskonnollisena totuutena kaikille kansoille eli holokaustihuijauksen. Tämä taho istuu tiiviisti oksalla nimeltä pankkihuijaus ja sitä kutsutaan oikealla nimellä Siionin Viisaiksi. Tämä taho yrittää antaa suurella koronahuijauksella kuoliniskun koko ihmiskunnan itsenäisyydelle ja tehdä sen orjaksi juutalaisille Talmudin mukaan. Mutta mikä on itse petoksen peruspilari eli hyvän- ja pahantiedon puu? Tästä puustahan Aatami ja Eeva söivät hedelmän käärmeen huokuttelemina. Tämä hedelmä on se, että ihminen ottaa kaiken tiedon omasta ymmärryksestään ilman valaistusta Jumalalta eli ihminen on kääntynyt poispäin Jumalasta. Tästä on seurannut kaikki petos, pahuus, vääryys ja kärsimys, mitä ihmiskunta on joutunut kärsimään. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ihminen rakastaa itseään ja maailmaa enemmän kuin Jumalaa ja taivasta. Näin ihminen loi helvetit, jotka tänäänkin riivaavat ihmisiä ja joista pahimmat tulevat juutalaisen kansan välityksellä. Jumala loi uskonnon, jonka avulla helvettejä vastaan voi taistella, mutta helvetit voittivat uskonnot, kun papit taas söivät hyvän- ja pahantiedon puusta. Helvettien voima oli niin suuri ajanlaskumme alussa, että itse Jumalan täytyi inkarnoitua ihmiseksi ja perustaa uuden uskonnon eli kristinuskon. Mutta taas papit vuonna 325 söivät hyvän- ja pahantiedon puusta (Nikean kirkolliskokous) ja tuhosivat kristinuskon, joka jäi elämään muodollisena sosiaalisena laitoksena vailla yhteyttä Jumalaan ja taivaaseen. Jumala seuraavan kerran ilmestyi eräälle ruotsalaiselle tiedemiehelle 1700-luvulla ja paljasti kaikki henkisen maailman salaisuudet, jotka tämä tiedemies kirjoitti, mutta tietenkään kuolleen kristinuskon papit eivät näitä kirjoituksia hyväksyneet. Jos nyt ihmiset alkaisivat syödä elämän puusta hyvän- ja pahantiedon puun asemasta, niin nämä kirjoitukset tulisivat yleiseen käyttöön ja tieksi paratiisiin, josta ihminen oli poistunut. Näin kaikki kärsimykset loppuisivat ja hyvän- ja pahantiedon puu poltettaisiin tuhkaksi. Tämä merkitsisi kaiken aloittamista uudelleen: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki.” (Ilm. 21: 5). Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 5. Koronaepidemiahuijauksesta

  Yllä jo sanotun pohjalta voidaan loogisesti todeta myös, että koska mitään infektoivaa koronavirusta ei ole olemassa, ei ole olemassa myöskään tartuntoja. Tiedotusvälineissä n. 10 kuukauden ajan julistetut ”uudet tartunnat” ovat siis virallista pajunköyden syöttämistä, satua. Petosta ovat myös koronavilkut, immuunipassit, karanteenit, rajoitukset ja kaikki koronatoimet. Myös koronatestit ovat yhtä tyhjän kanssa, huijaus.

  Se, mikä ihmisen elimistössä oleva niin sanottu ”virus” on, on, kuten sanottu, todellisuudessa ihmisen elimistön itsensä tuottama informaatiolähettiläs (sisältää DNA:ta tai RNA:ta), jonka tehtävä on siirtää informaatiota elimistössä, jotta keho voi ryhtyä optimaalisiin sopeutumis- tai korjaustoimiin muuttuneissa olosuhteissa. Kyseessä ei ole mikään ”tartuttava” tai ”tautia aiheuttava” virus vaan elimistön normaaliin reagointiin kuuluva ilmiö. Sitä siis on sanottu ”virukseksi”, joka sitten muka aiheuttaa tuon ”informaatiolähetin” ohjelmoimien toimintojen oireet (kuume nousee, yskää syntyy jne.). Oireet aiheuttaa kuitenkin olosuhteissa tapahtuva muuttuminen, ja ”virus” on vasta sen seuraus (normaali reaktio elimistön tasapainon säilyttämiseksi). Niinpä, koska sana ”virus” johtaa tässä harhaan, on parempi käyttää vaikka sanaa ”eksosomi” tai vaikka ”informaatiolähetti” (kyseessä on solujen ulkopuolella oleva ja soluista lähtöisin oleva partikkeli, jossa on RNA:ta tai DNA:ta).

  Käsissäni on muutama artikkeli, joissa on tri Loibnerin lausuntoja näistä asioista, ja tuon niitä tässä muidenkin luettaviksi.

  Hän kirjoittaa:

  ”Aito (sairauden) ehkäiseminen edellyttää tietoa niitä elämän olosuhteista, jotka johtavat sairauteen” (Suomessa sellaista tietoa ei ole kerätty kenestäkään).

  Huomiota on hänen mukaansa kiinnitettävä elintarvikkeiden tuoreuteen ja ravinnon laatuun, inhimillisiin asumisolosuhteisiin, asiankuuluvaan pukeutumiseen kylmältä ja kuumuudelta suojautumiseksi, puhtaaseen juomaveteen, vaatteiden ja kehon puhtaana pitämiseen, jätehuoltoon, viemäröintiin jne. Tärkeitä ovat myös yhteiskunnallinen rauha ja järjestys, työolosuhteet ja perheen hyvinvointi. Elinolosuhteiden ja sairauksien syntymisen välillä on voimakas korrelaatio.

  Propaganda (jota koululääketiedekin monissa suhteissa on) kuitenkin rummuttaa jatkuvasti, että ns. tartuntataudit ovat vähentyneet rokotusten ansiosta. Kyseessä on valhepropaganda. On pitkään tiedetty, että nämä ns. tartuntataudit, kuten myös kuolleisuus infektiosairauksiin (esim. tuhkarokkoon ja kurkkumätään), olivat lähes kokonaan vähentyneet jo ennen rokotteiden käyttöön ottamista. Ne olivat vähentyneet teknisen kehityksen, sosiaalisten parannustoimenpiteiden ja yleisen hygienian paranemisen seurauksena.

  Loibner toteaa vielä, että on kiistämätön tosiasia, että lukemattomat ihmiset ovat menettäneet terveytensä ja elämänsä rokotteiden vuoksi. TERVEITÄ ihmisiä rokotetaan, ja monet heistä kuolevat, tulevat rammoiksi tai kroonisesti sairaiksi.

  Rokotteista hän sanoo, että rokote on elävä viljelmä (hänen aikanaan ei ollut vielä mRNA-rokotteita), jossa on stabiloivia aineita, jotka estävät tämän viljelmän omaa elämistä. Näitä toksisia aineita ovat mm. elohopea, alumiini ja orgaaniset liuotteet, jotka ovat potentiaalisia sairauksien aiheuttajia. Rokotteita viljellään vierasperäisissä alustoissa, mm. kananmunan valkuaisessa, apinan munuaisissa ja abortoiduissa ihmissikiöissä. Niistä jää rokotteisiin valkuaisjäämiä. Tri Loibner viittaa tässä niihin selviin hylkimisreaktioiin, joita tapahtuu heterogeenisissä elinsiirroissa.

  Koska ns. infektiotaudit eivät johdu mistään viruksista, myös se käsitys, että sellaiset taudit kuin isorokko, tuhkarokko, hinkuyskä, tulirokko ja sikotauti tulisivat ihmiseen vain yhden kerran (muka tuottaen ”pysyvän immuniteetin”), on tri Loibnerin mukaan väärä. Hän toteaa, että jokainen kokenut lääkäri tietää, että ns. lastentaudit voivat tulla henkilöön useammin kuin kerran.

  Myös sellainen käsitys, että rokotteet tuottaisivat neutraloivia vasta-aineita, on hänen mukaansa korkeintaan ajatusmalli (so. oletus), joka ei vastaa nykyistä molekulääribiologista tietämystä. Hän siteeraa erään auktoriteetin (Hahnemannin) ajatusta: ”Mitään muuta toimintaa ei ole koskaan yksimielisemmin julistettu oletustaidoksi kuin lääketaitoa (Arzneikunst; nyt jo vanhentuneita termejä 1800-luvulta). Huom. rokotteet kyllä tuottavat vasta-aineita, mutta ne eivät ole ”neutraloivia” (”virusta sitovia”) vaan ne ovat vasta-aineita rokotteita itseään vastaan ja ovat siten merkki rokotteen aiheuttamasta sairaudesta (rokotesairaudesta). Kaikki rokotteet aiheuttavat siis sairautta.

  Lähde: http://www.homeoint.org/german/loibner/impfung.htm

  Toisen artikkelin otsikko on ”Kontra: ’Impfen verursacht eine Krankheit’”, siis ”Kontra: ’Rokottaminen aiheuttaa sairauden’.”

  Artikkelissa Loibner toteaa:

  ”Taudeille altis lapsi kestää vähemmän rokotuksia. Monesti hän ei kestä yhtäkään rokotusta. Tämä riippuu lapsen terveydentilasta. Sellaiselle lapselle, joka juuri tulee sairaaksi tai juuri oli sairas, yksi ainoa rokotus voi olla liikaa. Tämä (so. heikko terveydentila) on tavallisin syy rokotevahinkoihin”;

  ”Rokotus, tahi rokoteaine, aiheuttaa aina sairauden. Rokotus ei ole mikään lääke, joka tekee meidät terveeksi. Rokotus on aina kuormitus elimistölle ja aiheuttaa myös terveessä lapsessa sairauden. Terve lapsi selviää siitä melko hyvin”;

  ”Rokotteiden kannattajat puhuvat rokotereaktiosta, kun rokotuksen jälkeen tulee kuumetta tai vilunväreitä. Todellisuudessa tuo rokotereaktio on rokotesairaus, joka on terveelle harmiton mutta voi olla vaikea, vakava ja myös tappava lapselle, jonka tilanne on ongelmallinen”;

  ”Rokotteet eivät ole ainoastaan riski; ne ovat myös tehottomia”;

  HPV-rokotteesta tri Loibner toteaa: ”Teoria on se, että rokotetaan (lapset) ennen kuin ensimmäinen virus ylipäätään tulee. Kuitenkaan virus itse ei ole syy sairastumiseen. Jokainen seksuaalikontakti aiheuttaa immuunireaktion, kun partneri on uusi. Elimistö tottuu tilanteeseen, kun partneri on aina sama. Jos kumppania jatkuvasti vaihdetaan, silloin tulee jatkuvasti reaktioita, tulehduksia ja ehkä myös (kohdunkaulan) syöpä. HPV:n epäspesifinen osoittaminen ei sano mitään siitä, saako ihminen joskus kohdunkaulansyövän tai eikö saa. Tämä on tieteellisten tosiasioiden banaalia pelkistämistä. Koko rokoteteoria toimii niin, ja maallikko uskoo silloin, että rokotus suojaa häntä”;

  ”Rokotteilla ihmisille annetaan vääriä odotuksia ja sosiaalitointa vaaditaan vastaamaan kustannuksista. Rokotukset eivät kuitenkaan ole minkään arvoisia. Eivät edes euron arvoisia. Mitään hyötyä ihmisille niistä ei koidu”;

  ”Kun rokote saadaan, jokainen sairaus tulee vaaralliseksi” (esim. hepatiitti-A-rokote voi tehdä maksasairaan potilaan todella sairaaksi).

  Lähde: https://www.derstandard.at/story/2740842/bkontrab-impfen-verursacht-eine-krankheit

  Kolmas artikkeli on nimeltään ”Vollständiges Interview mit Dr. Loibner: Wer impft schützt – oder schadet?” (”Tri Loibnerin täydellinen haastattelu: Joka rokottaa, se suojaa – vaiko vahingoittaa?”.

  ”Lääkärit koulutetaan teollisuutta varten”;

  ”Rokotekritiikki vaikeni vasta kansallissosialismissa”;

  ”Rokotusten välillä ei ole eroja. Rokotukset ovat kaikki yhtä vaarallisia. Sillä vasta rokotuksia annettaessa käy ilmi, mitä rokotusta kestetään. Rokotus on aina kenttäkoe. Se on aina ihmiskoe. – – Mikään rokotus ei ole koskaan suojannut! Rokote synnyttää reaktioita. Toiset selviävät siitä varsin hyvin, jotkut kestävät sen, toiset eivät niin hyvin, toiset taas eivät lainkaan. Jokainen rokotus on vahingoittava toimenpide”;

  ”Rokotus on myrkytys. – – Rokote sisältää luonnollisesti aineita, joiden on tarkoitus tehdä sairaaksi, muutenhan ei syntyisi mitään vasta-aineita; tämä siis tarkoittaa sitä, että rokotus aiheuttaa aina sairauden. Jos nyt ihmiset, jotka saavat rokotuksen, ovat sairaalloisia, silloin he voivat sairastua, tulla hyvin sairaiksi, ja myös kuolla. Aivan kuten rokotusten ensimmäisinä vuosikymmeninä: isorokkorokotus, tuloksena sadasta rokotetusta noin kymmenen kuoli ja toiset kymmenen oli rampoja, sokeita ja kuuroja”;

  ”Tavoitteeni on, että rokottaminen loppuu. Koska se on ollut erehdys alusta alkaen. Koskaan se ei ole ollut terveydelle suojaksi, vaan alusta alkaen se on ollut huonojen karsimista pois. Terveet rokotettiin, ja he kestivät tämän myrkytyksen, mutta sairaat oli saatu pois”;

  ”Lääkärin perusperiaate: ’primum nihil nocere – ennen kaikkea älä aiheuta vahinkoa!’.”

  Lähde: https://www.momag.at/vollstaendiges-interview-wer-impft-schuetzt-oder-schadet/

  Lopuksi artikkelissa ”Virus und Ansteckung – von der kollektiven Illusion zur kollektiven Hypnose” (”Virus ja tartunta – kollektiivisesta illuusiosta kollektiiviseen hypnoosiin”) oleva siteeraus tri Loibnerilta,

  https://nues-am-wand.lu/virus-und-ansteckung-von-der-kollektiven-illusion-zur-kollektiven-hypnose/

  ”Tiettynä aikana vuodesta, kun hedelmät ovat kypsyneet, ne alkavat pudota puusta. Hedelmä toisensa jälkeen putoaa alas. Tämä näyttää jokaisesta luonnolliselta, eikä kukaan ala puhua, että hedelmät putoavat puusta, koska ne ovat saaneet tartunnan sairaudesta nimeltä ’alas putoaminen’.”

  SIIS: Jos rokotteilla on tarkoitus synnyttää vasta-aineita viruksia (eksosomeja, informaatiolähettejä) vastaan, silloin on tarkoitus tuhota ihmisen paranemisprosesseja ja terveyttä! Sillä asialla THL, maamme hallitus, maamme lääketiede, maamme terveydenhuoltojärjestelmä ja kansainvälinen rokoteteollisuus ovat.

  Plusääni(25)Miinusääni(0)
  1. Tämä on kyllä sensaatiomainen tieto Laurion löytämänä:

   ”Koska ns. infektiotaudit eivät johdu mistään viruksista, myös se käsitys, että sellaiset taudit kuin isorokko, tuhkarokko, hinkuyskä, tulirokko ja sikotauti tulisivat ihmiseen vain yhden kerran (muka tuottaen ”pysyvän immuniteetin”), on tri Loibnerin mukaan väärä. Hän toteaa, että jokainen kokenut lääkäri tietää, että ns. lastentaudit voivat tulla henkilöön useammin kuin kerran.”

   Lienee siis niin, että se termi ”laumaimmuniteetti” on myös kyseenalainen juttu ? Entä kehon ulkopuolista virus -nimistä hyökkääjää varten itsekseen syntyvät ”vasta-aineet”, mitä ne ovat ?

   (olen pitänyt kokoajan noita termejä taikauskona – mutta ei nyt puhuta siitä 🙂

   Ohesta näkee mihin ihmiset kuolevat nykyään Suomessa : infektiotaudit (keltaisella) ja elintasosairaudet (vihreällä):

   https://ourworldindata.org/grapher/deaths-by-cause-category-stacked?country=~FIN

   On selvää, että tämä hysteerinen panostus sen kuvitteellisen infektiona leviävän räkätaudin aiheuttavan öttiäisen torjuntaan tappaa nyt ihmisiä, koska tuon vihreän alueen sairauksien hoidossa on aivan hirveät hoitojonot. Niitä hoitoaikoja peruttiin tän korona-satutarinan takia jo keväällä. Meidän päättäjämme ovat siis rikollisia murhaajia.

   Hyvä kysymys – tarttuuko se influenssa?
   https://lbry.tv/@Pete:ca/Influenssa-ei-tartu:6

   Mun mielestä : Flunssaa ei saada tartuntana. Flunssa on kehon puhdistusreaktio. Myös Raamatussa kehotetaan paastoamaan, jostain tietystä syystä?

   Ja tosiaan, mikä ihmisiä sitten sairastuttaa? Yksi vastaus on tässä; ON olemassa (rokotteiden lisäksi) tulehdusta edistäviä ruokia ja aineita, jotka aiheuttaa tulehdusta. Ei siihen tarvita mitään kehon ulkopuolelta tulevaa öttiäistä aiheuttamaan sitä infektiota !

   (tästä olen jankuttanut täällä kommenttiosioissa kuukausikaupalla)

   Moni sairaus alkaa tulehduksesta: Sokeri ja etenkin keinomakeutusaineet ovat yksi syyllisistä. Myös teolliset omega-6 paisto kasvirasvat (melkein kaikki ravintolaruoka paistetaan tässä syöpäliemessä) , margariinit, hiilihydraatit aiheuttaa tulehdusta:
   https://www.pronutritionist.net/2013/05/anti-inflammatorinen-eli-tulehdusta-vahentava-ruokavalio/

   Markettien välipalat, murot, puurot, valmisruoat, rasvaton maito, kasvirasvat ja margariinit ovat tulehdusta aiheuttavia. Jopa täysjyvävilja on elimistön mielestä lopulta sokeria, sanoo A. Heikkilä. Markettien ruispaloista iso osa on vehnäjauhoa ja perunaa. Rukiin osuus on pieni. Vältä siis kaikkia Sydänmerkki-tuotteita. Se sydänmerkki on eksytys.

   Peruna ja riisi ovat yksi turhimpia ruoka-aineita, mitä ihminen syö. Niissä on pelkkää tärkkelystä, eikä sitten oikein mitään muuta. Hiilarit vaan veke ruokavaliosta ja kovaa rasvaa tilalle. Kohtuudella! Se kolesteroli on aivojen rakennusainetta. Keskivartalolihavuus johtuu täysin hiilihydraattien korkeasta määrästä ruokavaliossa, EI RASVAN SYÖMISESTÄ. Rasva ei lihota. Ihmisen elimistö nyt sattuu vaan toimimaan niin, että kaikki hiilihydraatti muuttuu glukoosiksi, eli sokeriksi. Eli leivät, perunat ja muut viljatuotteet ovat sama asia, kuin karkin syönti kropalle. Marjat ja hedelmät, joissa on fruktoosia, jonka vaikutus on täysin sama, kuin glukoosilla, ovat vain ylimääräistä sokerihöttöä kehoon. Ei mikään ihme, että diabetes pyyhkii tämän kansan yli. https://www.anttiheikkila.com/blogi/diabeteskatastrofi-ovella/

   Mitä sitten saa syödä? Kaikki kaalit, kesäkurpitsa, pinaatti, sienet, kurkku, lehtisalaatit, paprika, tomaatti jne. Pähkinöitä ja marjoja voi syödä kohtuullisesti. Myös täysrasvaisia elintarvikkeita (maito, liha, kala, äyriäiset, kananmuna). Paistamiseen toistaiseksi kookosrasva, tai aito lehmän voi. [Ehkä myös aito extra virgin oliiviöljy käy?]
   Juomana mineraalivesi, koska siinä on elektrolyyttejä. Niitä suoloja. Elinehto. Suola ei nosta verenpainetta – sokeri nostaa verenpainetta : https://turpaduunari.fi/sokeri-sairastuttaa/

   Plusääni(10)Miinusääni(2)
   1. Artikkelissa sanotaan: ”Influenssa (saks. Grippe) on todellisuudessa pelkkä kylmettyminen (esiintyykin kylmään vuodenaikaan), eikä sillä ole mitään tekemistä ”tartunnan” tai vuosittaisten ”mutaatioiden” (rahastusta vaadittavien uusien rokotteiden avulla!) kanssa. Havaittu ”virus” on vain oman kehon tuottama, informaatiota sisältävä lähettiläs, jonka tehtävänä on sopeuttaa elimistö ympäristöön (tässä tapauksessa kylmyyteen). ”Infektio” on elimistön oma terveellinen sopeutumisprosessi. Kuumetta siinä esiintyy sen vuoksi sen puolivälistä sen loppuun. ”

    Jos ’virusta’ ei ole olemassa niin miten selittyy se että jos jokin perheenjäsen saa flunssan niin se nopeasti tarttuu muihinkin?
    Tai miten esim. flunssaepidemia vaikkapa koulussa selittyy jos ei ole jotakin jonka välityksellä flunssa tarttuu toisiin?
    Itse infektio on varmaan elimistön sopeutumis- tai paranemisreaktio mutta mikä sen aiheuttaa tai kuinka se tarttuu minuun ympäristöstä jossa sitä on muilla?
    Selittäisitkö sen.

    Plusääni(5)Miinusääni(0)
    1. Ei tuossa ole mitään ihmeellistä. Kun puhut perheestä ja koulusta, niin se tarkoittaa, että samat olosuhteet (terrain), eli samat ruuat ja niiden lisäaineet, samat myrkyt, samat homeitiöt = samat vaivat.

     “The microbe is nothing. The terrain is everything.” -Louis Pasteur (1822-1895)

     Plusääni(6)Miinusääni(3)
     1. ”…samat olosuhteet (terrain), eli samat ruuat ja niiden lisäaineet, samat myrkyt, samat homeitiöt = samat vaivat.”
      Vaikea uskoa että yks’kaks’ sama ’terrain’ joka on ollut olemassa jo kauan aiheuttaisi pandemian ilman jotain uutta ulkopuolista ’välittäjää’ joka tartuttaa muita.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
     2. Maastoteoria on vaivannut itseäkin. Ja nyt just tuli semmoinen hehkulamppuhetki. Notta kirjoitanpa valaistusajatuksen heti tänne sen enempiä pähkimättä. Teilatkaa, jos hölmöksi havaitsette.

      Syy ei ole paha pöpö. Eikä syy ole edes se maasto, mihin pöpö sattuu laskeutumaan. Syy on USKO, tai sen puute.

      Todistusaineistona esitän, taas kerran, Mashan ja Dashan. Siamilaiset kaksoset. YHTEINEN verenkierto. ERILLINEN keskushermosto. ERIAIKAISET sairaudet.

      Minusta.. ainoa mahdollinen päätelmä on, jotta heikkopäinen Masha LUULI itse-itsensä sairaaksi. Kun taas vahvempiuskoinen Dasha haistatti tautipropagandalle pitkät. Tai ehkä se oli toisinpäin. Minä heitä toisistaan erota.

      Notta.. se kaikki on päästä kiinni. Maailma on just sitä, mitä me uskomme sen olevan.

      https://calhounchiropractic.net/health-library/the-chiropractic-story-of-masha-and-dasha/

      Plusääni(5)Miinusääni(1)
     3. Itse opin virushuijauksesta vasta viime maaliskuussa, vaikka yleisestä terveyshuijauksesta olin ollut tietoinen jo pidempään. Kun tämä ”pandemia” alkoi, niin tajusin heti ettei tässä mitään tarttuvaa tautia ole, mutta tajusin myös, että nyt ei ole varaa leimautua sairaaksi. Ennen elämässä olen aina flunssaillut koko talven läpeensä ja useasti muinakin aikoina. Siksi otin tilanteen vakavasti: en halunnut joutua kenenkään silmätikuksi tai ”tartuttajaksi”.

      Terveelliset elämäntavat (esim. myrkkyjen ja liian hiilihydraatin välttäminen, runsas punaisen lihan syönti jne) olivat olleet vakiona jo kauan. MUTTA. Koskaan en ole onnistunut välttämään flunssakierteitä niin hyvin kuin ”pandemian” aikana. Ei yhtäkään flunssapäivää koko vuotena, ja tällaista en ole koskaan ennen kokenut.

      Elämäntavat ovat pysyneet samanlaisina, mutta dystooppisen myllytyksen takia stressitaso on ollut tavallistakin korkeampi. SILTI olen välttänyt kaikki flunssat. Olen kyllä vähentänyt myös pesuaineiden käyttöä ja lopettanut melkein kaikkien lääkkeiden käytön, mutta mikään näistä ei yksistään riitä selittämään tapahtunutta muutosta.

      Ajattelussa tapahtuneella muutoksella täytyy olla osuus. Ennen olin jopa bakteerifoobinen ja pelkäsin virustartuntoja. Kun maaliskuussa opin, että tuo kaikki on puppua, niin sen jälkeen ei ole ollut kuumetta eikä yskää.

      Joka päivä ihmettelen miten tavalliset ihmiset voivatkin olla niin sokeita, että uskovat median ja poliitikkojen valheita. Luulen syyn olevan siinä, että ihmiskeho toimii hypnoottisesti. Keho tekee ”totta” siitä, mille ihminen jatkuvasti altistuu. Ja tarkoitan tässä media- ja muuta virallissaastetta, joka toden totta sairastuttaa ihmisiä.

      Plusääni(8)Miinusääni(0)
    2. Nimimerkille ”Tämä kiinnostaa” 30.12.2020 at 19.16.

     Koska flunssa, influenssa ja korona (ne ovat kaikki yksi ja sama asia) ovat kylmettymistä (vilustumista), siis reaktiota viileneviin ja kylmiin oloihin, niin silloin tietenkin vilustumisvaarassa ovat kaikki, jotka viilenevän/kylmän alueella ovat (esim. mainitsemasi perheet ja koulut). Ei tarvita mitään ”välittäjää”, koska viileys ja kylmyys OVAT läsnä ja paikalla, läpi perheen, läpi koulun, läpi pitäjän, läpi maakunnan (tällöin aletaan puhua ”epidemiasta”, joka siis on vain laajempi viileän ilman alue). Mitä välittäjää siihen tarvittaisiin?

     Vilustuminenhan on sitä, että kylmempi ilma tulee SUORAAN kosketukseen ihmisen hengityselinten limakalvojen kanssa (sieraimet, nielu, keuhkoputket, keuhkojen alveolit). Ihminen näet hengittää koko ajan. Ihminen joutuu hengittämään myös kylmää ilmaa, kun hän on siellä, missä ilma viilenee tai on kylmää. Ihmisen limakalvot ovat hyvin herkkiä, ja ne reagoivat heti, kun olot esim. kylmenevät. Silloin siellä, limakalvoissa, alkaa reaktio, jossa soluja alkaa joutua taistelutilaan ja kuolla. Tieto tästä reaktiosta välittyy koko muuhun elimistöön (elimistö on yksi kokonaisuus), ja niin paikalle keuhkoputkiin ja limakalvoille alkaa tulla elimistön puolustus-, korjaus- ja ”kodinsiivous”-soluja, ja tämä reaktio on se, mitä sanotaan ”sairaudeksi” (infektioksi). Se on elimistön oma prosessi erilaisiin oloihin. Ei siinä mitään ”välittäjää” tarvita. Tuo tapahtuva reaktio on siis ”tulehdus” (tervehdyttämis- ja paranemisprosessi – siis terve reaktio), ja elimistö nostaa myös kuumeen (energiamäärän kasvun), jotta prosessi menisi hyvin ja perusteellisesti. Tulehdus on sopeutumis- ja paranemisprosessi. Yskä on sekin terve toimenpide elimistössä, sillä sen avulla kylmyyden tappamat solut toimitetaan ulos keuhkoista.

     Voisin kärjistää näin: hölmöläiset ovat rakentaneet kylänsä taloista, joiden rakennusmateriaali on hyvin paloherkkää. Kun heidän talojaan alkaa syttyä palamaan ja he saavat ihoilleen palovammoja, he alkavat peloissaan ja taikauskossaan selittää asian niin, että palovammat ovat syntyneet ”tulivirusten” vuoksi. Kylä alkaa puhua ”tulivirusvaarasta” ja ”tuliviruspandemiavaarasta”. Hölmöläisyhteisö luo infektiotautien yliopiston noiden tulivirusten tutkimiseksi ja hävittämiseksi, jotta jatkuvilta palovammoilta ja ihonsiirroilta (ehkä kuolemiltakin) vältytään. Hölmöläisyliopiston oppineet professorit kehittävät tulikärpäsistä rokotteen tulivirusta vastaan, ja koko hölmöläisyhteisö rokotetaan vuosittain kahdesti sitä vastaan, toistuvien rokotevammojen uhallakin. Koska tulivirushyökkäykset (tulipalot) eivät lopu, alueelle alkaa syntyä tehtaita, joissa valmistetaan ”tuliviruskestäviä” seiniä taloihin virusten karkottamiseksi. Nuo seinät rakennetaan nyt tulitikkulaatikoista, jotka varmuuden vuoksi ovat vielä täynnä tulitikkuja, siis varmasti tiiviitä. Hölmöläisseinä- ja hölmöläisrokoteteollisuus kukoistavat, ja hölmöläisyhteisö kituu ja kuolee vähitellen niiden alle ja koko kylä palaa. Kukaan hölmöläiskylässä ei missään vaiheessa oivaltanut, että palovammat aiheuttaa tuli eivätkä tulivirukset.

     Siis: vilustumisen (flunssan, influenssan, koronan) aiheuttaa kylmä, ei virus. Kylmä todella voi vaikuttaa ilman viruksia, joita todellisuudessa ei lainkaan ole olemassa.

     Miksi kylmä voisi vaikuttaa vain viruksen kautta? Nipistäähän pakkanenkin talvella nenästä – kaikkia.

     Plusääni(10)Miinusääni(0)
  2. »Tärkeitä ovat myös yhteiskunnallinen rauha ja järjestys»

   Sattumaa, että Italia ja Espanja ovat Euroopan pahiten saastumat alueet? Jos joku ei tiennyt, niin nuo kaksi maata ovat afrikkalaisten, lähi-itäläisten ja aasialaisten parasiittien tärkeimmät kauttakulkumaat Euroopan lihapatojen ja täyshoidon pariin.

   Plusääni(9)Miinusääni(0)
 6. Hieno artikkeli taas, kiitokset Magneettimedialle ja kirjoittajalle. Kunpa muutkin kuin kaltaiseni toisinajattelijat jatkaisivat asiaan perehtyä.

  Osiossa A) kuvatun pankki- ja talouspetosjärjestelmän kanssa voi vielä miten kuten elää, mutta osiossa B) kuvatun järjestelmän kanssa ei. Korruptoitunut terveydenhoitojärjestelmä ei enää tyydy operoimaan omissa pesäkoloissaan eli terveyskeskuksissaan, lääkäriasemissaan, sairaaloissaan, apteekeissaan, yliopistoissaan, terveysvirastoissaan tai lääketehtaissaan, vaan koronavedätyksen myötä sen kaaderit on masinoitu hyökkäämään aktiivisesti jokaista, myös skeptistä kansalaista vastaan. Luontaisesta terveydestä pyritään tekemään lahjottujen lainsäätäjien avulla rikos. Rokottamattomista pyritään tekemään uusi Vanhasta Testamentista tuttu ”spitaalisten” luokka, jonka osana on elä karanteenissa ”leirin” ulkopuolella.

  ”Hän on saastainen niin kauan kuin hänessä on spitaali. Hän on saastainen, ja hänen on asuttava yksinään. Asukoon hän erillään leirin ulkopuolella.” (3. Moos. 13:46).

  Rokottamattomia ollaan pyrkimässä vainoamaan ja eristämään jo ennen kuin tiedetään edes sitä, onko rokote oikeasti tehoava. Julkikommunistisen W.H.O.:n asiantuntija on jo varoittanut meitä, ettei varotoimista voida luopua edes rokottamisen jälkeenkään, koska ei ole näyttöä siitä, että rokote estäisi taudin leviämisen. Myytti oireettomista taudinlevittäjistä on näille poliittisille manipulaattoreille niin tärkeä, ettei edes rokote saa sitä kyseenalaistaa. Median kautta toitotettu viesti siitä, että rokote tarjoaa ihmisille paluun normaaliin elämään, on siis pelkkää huijausta.

  Hallinnot ovatkin tulleet jo niin röyhkeiksi, ettei uusille sulku- ja poikkeustiloille aseteta edes takarajaa tai muitakaan päättymiskriteereitä. Maskejakin on kansalaisten määrä pitää naamoillaan koko loppuikänsä. Vedätyksiä jatketaan niin kauan, että kansat joko heräävät tai sitten menehtyvät uusin hoitoihin tai talouden romahdukseen. Vasta sen jälkeen globalistikommunistit alkavat rakentaa uutta parempaa maailmaansa.

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
  1. »Osiossa A) kuvatun pankki- ja talouspetosjärjestelmän kanssa voi vielä miten kuten elää»

   Ei, ei, ei ja EI! Kaikki – toistan: KAIKKI – ongelmamme johtuvat rahanluontimekanismista itsestään. Niin kauan kun keskitymme vain kosmeettisten oireiden hoitoon, emmekä vedä mätää hammasta pois, niin mitään parannusta ei ole luvassa koskaan.

   Käyttäkää takaperin lähestymisen ajattelutapaa. Mistä tämä Corona-vouhotus johtuu? Rahasta – korollisesta velkarahasta, joka pankit meille myyvät. Korko on rahan hinta ja kaikki raha on vain korollista velkaa.

   Ihmisten terveys on sotien ja niitä vääjäämättä seuraavien jälleenrakennusoperaatioiden lisäksi taatusti yksi maailman kannattavimmista bisneksistä, sillä ilman terveyttä ei ole ihmistä. Sama kuin ruoka ja vesi: ilman niitä et voi yksinkertaisesti elää.

   Eli kumpi tuli ensin: Corona vaiko bisnes [=korollinen velkaraha]? Luoko lääketeollisuus itselleen töitä? (Vrt. palomies joka käy yöllä sytyttämässä tulipaloja itselleen aamun sarastaessa sammutettavaksi.)

   Kummat määräävät lääke- ja terveydenhoitoalaa: hoitsut ja lekurit vaiko lääkefirmat? Kumpi juoksuttaa kumpaa? Ensin on oltava tauti, sitten lääke – ei toisin päin.

   Aivan kuten ennen jokaista palkan-, etuuden- tai eläkkeenmaksua ja ennen jokaista investointia on ensin otettava uutta velkaa. Mikään työ tai tuotanto ei luo järjestelmään sen arvoa vastaavaa määrää rahaa, vaan UUSI KOROLLINEN LAINA ainoastaan luo sen määrän verran sitä. Aina ensin on velka – sitten vasta KAIKKI muu. Jos rahaa ei käytetä (eli uutta lainaa ei oteta), kaikki pysähtyy: palkanmaksut, tuotanto jne.

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
 7. TIETEET JOHTAVAT IHMISTÄ HARHAAN
  Tällä sivustolla on ollut ansiokkaita rokotuksen vastustajia, jotka ovat osoittaneet, että rokotus on huijausta eli se ei estä tauteja. Sama pätee myös muihin tieteisiin kuin lääketieteeseen. Heti kun mennään selvästi havaittavien objektien ulkopuolelle. Kun ihminen turvautuu omaan älyynsä ilman valaistusta Jumalalta, eli kuten lähes kaikki tiedemiehet, hän luo vääryyttä ja pahuutta. Jotkut päivänselvät asiat ovat tietenkin tosia, mutta kun mennään pois aistillisen tiedon ulottumattomiin, niin esiin tulee päättömyyksiä. Muinaiset uskomukset maan pannukakun muotoisuuteen, noitiin ja peikkoihin ym. ovat muuttuneet siten, että nyt uskotaan rokotuksiin, suhteellisuusteorioihin, mustiin aukkoihin ja että ihminen polveutuu apinasta, jne. Jos ihminen ei etsi kaikessa Kaikkitietävää Jumalaa, niin hän eksyy. ”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.” (Matt. 6: 33). Emanuel Swedenborgin mukaan tiedemiehet ovat sokeampia kuin tavalliset ihmiset, koska he valaistumattomina näkevät valoisan pimeänä ja pimeän valoisana. Ei ole sattumaa, että juutalaisten prosentuaalinen osuus Nobel-palkinnon saajissa ja tiedemiesten keskuudessa on poikkeuksellisen korkea. Asia olisi toisin, jos tiedemiehet söisivät elämän puusta eli Jumalasta. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 8. COVID-19 JA BIOASEET
  Monissa sotilaslaboratorioissa kehitetään bioaseita. Niissä tutkitaan myös virusten käyttöä bioaseena. Koska näistä ei ole saatavissa tietoa, voidaan vain spekuloida mahdollisuuksilla. On mahdollista, että todellakin koko ihmiskunta tullaan rokottamaan koronaa vastaan ja tämä ehkä vielä pakolla. Kehitys voi johtaa tähän, sillä pandemiaa koko ajan suurennellaan, vaikka mitään todellista pandemiaa ei olekaan. Kun ihmiset saadaan pelkäämään pandemiaa, on mahdollista, että säädetään lakeja, jotka mahdollistavat pakkorokotukset, varsinkin jos rokotukset eivät estä tartuntoja (PCR-testi tuottaa aina valheellisia positiivisia tuloksia), jolloin ainoa mahdollisuus on rokottaa kaikki, joka iikka. Rokotteilla on myös mahdollista syöttää ihmiskehoon vieraita aineita. Mitä kaikkea on kehitetty esim. Israelin salaisissa laboratorioissa gojimien eli ei-juutalaisten pään menoksi? Kun tietää, että Siionin Viisaat ovat onnistuneet synnyttämään Ranskan ja Venäjän vallankumoukset, pari maailmansotaa ja lukuisia muita sotia, ei olisi ihme, että heillä on myös päämääriä tässä koronahuijauksessa. Miksi muuten koko ihmiskunta pitäisi rokottaa? Mieleen tulevat seuraavat mahdollisuudet: 1) Vähennetään maailman väestöä rokotteella, joka aiheuttaa naisissa hedelmättömyyttä. Tällaista on jo tapahtunut Bill Gatesin rokotekokeiluissa Afrikassa. 2) Aiheutetaan tietyn ajan kuluttua rokotuksesta äkkikuolemia, esim. kun elimistö kohtaa luonnollisen viruksen. Näin vähennettäisiin väestöä, mikä on esim. Siionin Viisaiden Bill Gatesin ja Henry Kissingerin suunnitelmissa. 3) Luodaan rokotuksen avulla ihmiseen sisäinen henkilökortti, jolloin ihmisen tietoja voitaisiin rekisteröidä digitaalisesti ja ohjata ihmisen käyttäytymistä. Tällainen on mahdollista nykyajan nanoteknologiaa hyväksi käyttäen. 4) Vaikutetaan ihmisen DNA:han siten, että ihmisen luonne muuttuu, esim. alistuneeksi tai tyhmemmäksi. 5) Lisätään rokotteisiin myrkkyjä, joilla on muita haitallisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia. 6) Levitetään rokotteen avulla jokin tappava virus tai bakteeri. Tällaisia on kehitelty sotilaslaboratorioissa, se kuuluu biosodankäyntiin. Kaiken tämän siis mahdollistaa koko ihmiskunnan rokottaminen, kun propagandalla on luotu vaatimattomasta viruksesta kauhukuva. On todella hyvä syy olla ottamatta rokotus. Mutta mitäpä jos rokotus tulee pakolliseksi ja kieltäytyjät pakkorokotetaan? ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Velkarahajärjestelmän tuottama riippuvaisuus ja köyhyys ovat kurja asia, mutta pakkolääkintä tekee Uudesta Maailmanjärjestyksestä sietämättömän. Siksi sitä vastaan on taisteltava lopputuloksesta riippumatta. Parhaassa tapauksessa riittävän suuri osa kansoista herää koko vedätykseen ja kehitys kohti uutta järjestystä pystytään oikaisemaan. Väestön nykyistä reagointia seuratessa tähän on kuitenkin vaikea uskoa. Väestön älyllinen arvostelukyky tai moraalinen selkäranka ei riitä riittävän laajuisen vastarinnan muodostamiseen.

   Typerä ja tarpeeton maskien pito voi olla eräs tähän liittyvä testi. Myötämielisyys niille kertoo suunnitelman läpiviejille siitä, että ohjelmaa voidaan viedä ripeästi eteenpäin. Kiireessä ei ole kyse globalistien epätoivosta, kuten eräät optimistisesti väittävät. Kaikki todistaa tätä vastaan. Kansat ovat helppo saalis ja Uusi Maailmanjärjestys toteutuu vääjäämättä – vain aikataulu on hieman epäselvä. Se on ainakin varmaa, ettei poikkeustoimista, sulkutiloista tai rokote- ja valvontaohjelmista tulla tinkimään tippaakaan. Samalla kansan rauhoittamiseksi esitettyjä välitavoitteita siirretään aina vain eteenpäin ja toisaalta kriteereitä pandemia-poikkeustilalle alennetaan. Jossain vaiheessa välitavoitteita tai ”paluuta normaaliin” ei esitetä lainkaan ja toimenpiteet sanellaan kansalle pakkotoimenpiteinä. Vastaanpullikoijia odottaa leiritys ja siellä joko pakkolääkintä tai eliminointi. Rajuin vaihe alkaa mahdollisesti jo ensi syksynä, kun talous on kokonaan romahtanut. Sitä ennen kansalaisten muodollisetkin perusoikeudet häivytetään olemattomiin. Uusimpien pykälien mukaan jo pelkkä sairausepäily riittää henkilön siirtämisen eristysoloihin. Sortomekanismit pakkolääkinnän toteutumiselle ovat siis aivan pian olemassa. Kaikki maailman maat toteuttavat täsmälleen samanlaista ohjelmaa, mikä on selvä merkki siitä, ettei Covid-19 pandemiassa ole mitään luonollista, vaan se on puhtaasti poliittinen ja neroudessaan luciferistinen hanke maailmankommunismin läpiviemiseksi.

   Tilanteen vakavuuden vuoksi olen kehottanut kaikkia, joilla on edes vähänkään myönteinen suhde kristinuskoon, varautumaan pahimman varalle ja tutkimaan Raamatusta, mikä on lopun ajan kristittyjen osa ja tehtävä. Aluksi tämä osa vaikea tai peräti mahdoton, mutta tarjolla on kuitenkin yliluonnollista varjelusta ja kenties kunniakas marttyyrin osa. Ylösnousemuksen jälkeen voimme nauttia iankaikkisesta kunniasta ja kirkkaudesta ja pelastetuille suotavasta kansojen tuomarin tehtävästä. Sen sijaan ei-kristityille ei voi luvata mitään hyvää. Toivo poliittisesta ratkaisusta hiipuu päivä päivältä. Ne, jotka uskovat uuden maailmankommunistisen järjestelmän tuovan mukanaan jotakin hyvää, tulevat raskaasti pettymään. Suurin osa kansasta elää kuitenkin jo valmiiksi hiljaisessa epätoivossa ja tottelee kyselemättä ylhäältä tulevia komentoja. Heille vain oman surkean henkirievun säilyttämisellä on merkitystä. Toki kristitynkin täytyy ensisijassa tukea poliittista ratkaisua. Tarkoitus ei ole lyödä hanskoja tiskiin sillä rintamalla. Hengellinen vakaumus tarjoaa voimia tämän, nyt mahdottomalta näyttävän tehtävän edessä.

   Plusääni(7)Miinusääni(1)
   1. EI TARVETTA PESSIMISMIIN
    Uusi Maailman Järjestys näyttää etenevän pelottavan tehokkaasti. Koronahuijauksen päätavoite eli Bill Gatesin mukaan 7 miljardin ihmisen rokottaminen voi onnistua ja Gatesin mukaan 1 % vammautuu tai kuolee rokotuksiin eli siis 70 miljoonaa ihmistä. Kukaan muu ei tällaisen massiivisen valhepropagandan levittämiseen pysty kuin Siionin Viisaat, joihin Gates ja mm. Henry Kissinger kuuluvat. Tähän valheeseen voi verrata ainoastaan holokaustihuijausta. Tavalliset ihmiset on aivopesty pamdemian puolesta niin voimakkaasti, ettei heitä oikea tieto hetkauta. Mutta se pieni vähemmistö, joka tietää totuuden pandemiasta, tulee voittamaan, mutta ei ilman kovaa taistelua. Voitto perustuu Raamatun ennustukseen Ilmestyskirjan 21. luvussa. Koska kyse on siitä, tuleeko ihmiskunnasta maanpäällinen helvetti vai taivas, niin voittajana on se, joka turvautuu Jumalaan ja häviäjänä UMJ, joka on perkeleestä eli häviäjänä ei ainoastaan Siionin Viisaat, vaan koko juutalainen kansa, joka seisoo Siionin Viisaitten takana. Taistelun tuloksena on juutalaisen kansan totaalinen nujertaminen, riippumatta heidän erilaisista mielipiteistään, sillä he ovat sielultaan itse perkele. Koronan kukistaa toinen korona eli Ilmestyskirjan Uusi Jerusalem, joka myös on korona eli kruunu: ”Sinä tulet kauniiksi kruunuksi Herran kädessä.” (Jes. 62: 3). Tämä Uusi Jerusalem on Emanuel Swedenborgin teoksille perustettu Uusi Kirkko eli vaimo, joka murskaa tuon käärmeen (juutalainen kansa) pään (Siionin Viisaat) (1 Moos. 3: 15). Tälle kirkolle on paljastettu kaikki maailman salaisuudet, ja sillä on henkimaailman ja taivaan kautta kaikki valta maan päällä. Koronahuijaus on se vipu, joka nostaa sen valtaan. Tästä olen 100 %:sen varma. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://www.globalresearch.ca
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(5)Miinusääni(0)
 9. Ehkä rokotejärjestelmästä tuleekin meille uusi terveyden velkarahahärjestelmä jossa meille pumpataan uutta rokotetta (~velkaraha) kiihtyvällä tahdilla, ja alentunutta immuniteettia vastaan tarvitaan enemmän ja voimakkaampia rokotteita (~inflaatio).

  Ehkä meistä tulee vähän kuin kasveista jotka eivät voi enää elää ilman jotain Monsanton myrkkyjä.

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
 10. Tarjoaakohan muuten lääketeollisuus velkarahajärjestelmälle sotiakin tehokkaamman tavan saada kansakunnat velkaantumaan? Ehkä lääketeollisuus ja velkarahajärjestelmä ottavatkin toisiaan tiukasti kädestä kiinni, ja symbioosissa kuljettavat yhdessä meitä kohti uutta aikaa ja maailmanjärjestystä.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 11. @Vesa.

  Viankorjauksen ensimmäinen askel on vian huomaaminen. Olet nyt sillä tiellä. Tämä on hyvä. Helppoa se ei ole. Poisopittavaa aivopesua on paljon. Kännykkäinsinöörillekin (minä) oli vaivaannuttavaa huomata, jotta tulipahan sitten tehtyä vakoilu-, hallinta- ja myrkytysinfrastruktuuri kanssaihmisiä vastaan käytettäväksi. Vaikka tarkoitus oli helpottaa lastenlasten yhteydenpitoa isovanhempiin tjsp. Tie helvettiin ja sen kiveäminen.. näin aina. Anteeksipyytäminen taitaa olla parasta mihin täällä pystyy.

  Kirjoitit: ”Sairaus on seuraus jonkin puutteesta tai muusta vahingosta (kylmyys, kuumuus, säteily, myrkytys, psyykkinen huoli ja stressi jne.).”

  Saksalainen tohtori Ryke Geerd Hamer pohti tuota psyykkistä puolta. Hänen poikansa kuoli yllättäen ja hetikohta tohtori itse sairastui kivessyöpään. Tästä inspiroituneena Hamer kehitti ”uuden saksalaisen lääketieteen”, die neue germanische Medizin. Oppinsa vetää suoria vastaavuuksia henkisistä iskuista biologisiin seurauksiin.

  Perusajatuksensa ’kuulostaa’ minusta todelta. Insinööri vaan ei biologisesta terminologiasta ymmärrä oikein höykäsen pöläystä ja saksantaitokin on pahasti ruosteessa. Notta olen helposti huijattava tällä(kin) saralla.

  Sinulla voisi olla paremmat lähtökohdat asian arviointiin? Näin ihan vilpittömänä ehdotuksena. Jos koululääketieteen jättämän tyhjiön täyttäminen tuntuu tarpeelliselta.

  Englanninkielinen esitys: https://learninggnm.com/home.html

  Virussatuihin liittyen, tuo linkittää myös Mashan ja Dashan tarinaan. Siamilaiset kaksoset. Yhteinen verenkierto, eriaikaiset sairaudet. mm. tuhkarokko.
  https://calhounchiropractic.net/health-library/the-chiropractic-story-of-masha-and-dasha/

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Nimimerkille ”Punasilmä” 31.12.2020 at 5.48.

   Pahoittelemasi toimintasi johtui siis tietämättömyydestä, joten pahoittelusi myötä se on anteeksiannettavaa (myös omalletunnollesi). Olet nyt sisäisestikin viisaampi, joten voit valistaa vaikuttavasti ja väsymättä muita.

   Joskus aiemmin kuulin mainitsemastasi tri Hamerista ja tuosta psykosomaattisesta fokuksesta, mutta päätin silloin sivuuttaa hänet siitä syystä, että kristittynä elän Jumalan jatkuvassa vaikutuksessa (Jumalan sanan ja sen synnyttämän uskon myötä sydämeeni tulleessa Pyhässä Hengessä – olen siis uskossa Kristuksen LUNASTUStekoon uudestisyntynyt). Luonnollinen (Kristuksessa uudestisyntymätön) ihminenhän elää perkeleessä, on siis syntiinlankeemuksen seurauksena luonnostaan perkeleen orja ja siis ”oman itsensä” (= perkeleen hänessä), ”oman tahtonsa” (= perkeleen tahdon) ja ”oman ymmärryksensä” (= perkeleen ymmärryksen) orja, joka kaikessa yrittää pelastaa itsensä (= perkeleen) ja elämänsä (= perkeleen olemassaolon), Matt. 16:25. Luonnollisen ihmisen sydämessä asuu perkele, Kristuksessa uudestisyntyneen ihmisen sydämessä asuu Pyhä Henki, Jumala itse.

   En siis tarvitse mitään erillistä oppia psyyken ja kehon vuorovaikutuksesta, koska Jumalan Henki minussa koko ajan toimii ilman mitään oppeja ja vaikuttaa minussa kaiken. Ei minulla enää ole ”omaa psyykeä” (= perkelettä minussa), johon kiinnittäisin huomiota. Jeesuksesta (= Jumalan Poika, siis Jumala) nähdään, että hän on terveyden luoja omissaan, ei tosin vielä tässä elämässä mutta tulevassa (kristityssäkin on vielä sairautta, koska hänen lihassaankin on vielä jäljellä syntiä, ja kristityssä sairauden tehtävä on kurittaa ja tappaa tuota jäljellä vielä olevaa ”vanhaa ihmistä”, jotta se kuolisi ja uusi ihminen – Kristus hänessä – yhä enemmän kasvaisi). Syntien anteeksiantamus Jumalan edessä on siis ikuinen terveys, Matt. 9:2-7. Jeesus siis voisi heti tällä hetkellä tehdä kristittynsä täysin terveiksi, mutta kristittyjen lihassa jäljellä vielä olevan synnin vuoksi terveys tulee vasta viimeisenä päivänä ruumiin ylösnousemuksessa ja jatkuu ikuisesti. Olen siis jo hänessä ikuisesti täysin terve, mutta se tulee näkyviin vasta ylösnousemuksen jälkeen ikuisuudessa. Ne sairaudet ja vaivat, joita minulla täällä vielä on, koituvat siis vain ja ainoastaan hyväksi minulle:

   ”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut” (Room. 8:28).

   Myös kuolema joutuu vain palvelemaan minua, kun se haudassa mädättää minut ja niin puhdistaa lihani siinä jäljellä vielä olevasta synnistä ja valmistaa ruumiini puhtaaksi viimeisen päivän ylösnousemusta varten. Sairaus ja kuolema ovat minulle SUUREKSI HYÖDYKSI, ja olen niistä hyvin iloinen ja ylpeä.

   Ajattelen siis, että tri Hamer toimii ja ajattelee vielä syntiinlankeemustilassa (ilman elävää Jumalaa siis) ja yrittää pelastaa itsensä ja siten myös perkeleen orjana perkeleen. Ihminen on joko perkeleen orja tai Jumalan orja (siis autuuden, vapauden ja terveyden orja); ei ole mitään välimuotoja. Ihmistekoinen terveys on aina pohjimmiltaan petollista perkeleen terveyttä. Minulle riittää, että elän niin kuin ihminen on luotu elämään: liikun, nukun hyvin, olen ulkoilmassa ja auringossa, syön Jumalan maailmaan luomaa ravintoa, pidän itseni ja ympäristöni puhtaana, vältän haitallisia vaikutuksia ja rukoilen (= olen sydämen yhteydessä Jumalaan).

   Koska tri Hamer ei käsitykseni mukaan perusta terveyttä Jumalaan ja hänen automaattiseen vaikutukseensa, en voi lähteä mukaan hänen ihmistekoiseen ja näkemykseni mukaan kestämättömään terveysrakennelmaansa. Kun minulla on sydämessä Jumala, minulla on KAIKKI, 1. Kor. 3:21-23; Room. 8:38-39. Yhtään mitään minulta ei puutu, olinpa elossa tai kuollut, terve tai sairas.

   Otin kuitenkin antamasi linkin talteen, jos jostakin syystä sitä vielä tarvitsen.

   Kiitos kommentistasi!

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
 12. THL edustaa kauppaa ja teollisuutta – ei kansalaisten terveyttä.

  Sen seikan osoitti Joensuun yliopiston tekemä tutkimus D-vitamiinipillereistä. THL älähti ja teki tutkimuksen Tanskassa .. ei minulle tarvinnut selittää, että miksi.

  Jos suomalaisen yliopiston tutkimuksessa oli jotain ”vikaa”, niin olisin uskonut THL’n tekevän YHTEISTYÖTÄ tutkimuksen tekijän kanssa, mutta käveli yli.

  Suomalainen:
  yli 500000 syö kolesterolilääkkeitä
  yli 500000 syö verenpainelääkkeitä
  nyt maistuu mielialalääkkeet ja parasetamolit.

  Kiitos lankeaa pseudoviranomaiselle THL’lle joka valvoo VAIN kaupan ja teollisuuden etua.

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
 13. Huijarithan meitä johtavat kuten koko ’läntistä arvoyhteisöä’ ja siksi jälki on sitä mitä on.
  Kiina on liian kova ja siksi menee monojaan … ’multi-kulti-USA’ ei pärjää, eikä EU
  https://www.unz.com/article/the-taboo-that-could-break-america-part-iii/

  Linkistä’: ”Viime viikolla selitin, miksi eri ryhmät eivät saavuta samaa tasoa. …On olemassa kaikenlaisia ​​mielenkiintoisia eroja – … Mutta tärkein ero on keskimääräisessä älykkyysosamäärässä. Kuten selitin viime viikolla, valkoisella ihmisellä on seitsemän kertaa todennäköisempi kuin mustalla ihmisellä IQ 110 tai suurempi ja 30 kertaa todennäköisemmin IQ 125 tai korkeampi. Todennäköisesti 50-80 prosenttia aukosta johtuu geeneistä, eikä kukaan ole keksinyt, miten muuttaa ympäristö korvaamaan loput.
  Ja kiinalaiset ymmärtävät älykkyysosamäärän. Pekingin genomi-instituutti johtaa älykkyyteen liittyvien geenien etsintää. Ja kun he löytävät ne, kiinalaiset käyttävät geenitekniikkaa saadakseen ihmiset mahdollisimman älykkääksi.
  Emme voi kilpailla Kiinan kanssa, … Ja siksi tämä on tabu, joka voi tuhota maamme.
  … We can’t compete with China while we are bound and gagged and hobbled by terrible taboos about race. Pretty soon we won’t be able to compete with, heck, Brazil. And that’s why this is a taboo that could wreck our country.

  Vain tyhmät sotivat ja kuluttavat energiansa sotiin (ja tosi tyhmät lähtevät vielä tukemaan tyhmien sotia kuten me) … ja kuvittelevat sotimalla voittavansa koko maailman itselleen.
  Kiina on ymmärtänyt (myös Venäjä) että sellainen on tyhmyyttä ja kertoo vain matalasta ÄO:stä.

  Plusääni(5)Miinusääni(1)
 14. Artikkelissa sanotaan: ”Influenssa (saks. Grippe) on todellisuudessa pelkkä kylmettyminen (esiintyykin kylmään vuodenaikaan), eikä sillä ole mitään tekemistä ”tartunnan” tai vuosittaisten ”mutaatioiden” (rahastusta vaadittavien uusien rokotteiden avulla!) kanssa. Havaittu ”virus” on vain oman kehon tuottama, informaatiota sisältävä lähettiläs, jonka tehtävänä on sopeuttaa elimistö ympäristöön (tässä tapauksessa kylmyyteen). ”Infektio” on elimistön oma terveellinen sopeutumisprosessi. Kuumetta siinä esiintyy sen vuoksi sen puolivälistä sen loppuun. ”
  Itse infektio on varmaan elimistön sopeutumis- tai paranemisreaktio mutta mikä sen aiheuttaa tai kuinka se tarttuu minuun ympäristöstä jossa sitä on muilla?
  Selittäisitkö sen.

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
  1. V-I Lauriolla voi olla toki tieteellisempi selitys. Mutta kysyn omasta puolestani:
   Miksi tätä influenssaa ei ole saatu kokeellisesti tartutettua ihmisestä toiseen? Ohessa tästä : https://www.youtube.com/watch?v=khec-jvZx9E
   ja lähteet tohon videon aiheeseen tässä :
   https://www.jstor.org/stable/4574984?seq=1#metadata_info_tab_contents

   Mieti ihan itse olisko teillä siellä perheessä tai koulussa jokin yhteinen tekijä (terrain), esim. ruoka-aine, homeitiö, siitepöly, sää, jokin yhteinen stressitila / huolenaihe, jokin kemikaali, yms. mikä aiheuttaa usealle ihmiselle samaan aikaan saman reaktion? Joskus se influenssaan sairastuminen on monen tekijän summa. Esimerkiksi stressi ja pitkäaikainen päihteiden käyttö heikentää oleellisesti vastustuskykyä. Siksi monella alkoholistilla ja tupakoitsijalla on lähes kokoajan jokin vaiva (flunssa, yskä, yms.).

   Tiedän itseni lisäksi useita, jotka eivät saa flunssaa kun ovat vaihtaneet VHH-dieettiin. Jopa ns. tautilinkopaikoissa sote-alalla työskentelevät tulevat immuuneiksi tartuntataudeille, kun muuttavat elintapansa ja ruokavalionsa terveellisemmäksi (eli se terrain muuttuu). Samoissa paikoissa vanhaa elämäntyyliä jatkavat rokotetut sairastuvat toistuvasti.

   Mun mielestä : Flunssaa ei saada tartuntana. Flunssa on kehon puhdistusreaktio.

   Plusääni(7)Miinusääni(0)
   1. Jospa se yhteinen tekijä olisikin USKO? Usko tautiin vs. usko omiin voimiin.

    Mietitäänpä. Sinua lainaten: ”ruoka-aine, homeitiö, siitepöly, sää, jokin yhteinen stressitila / huolenaihe, jokin kemikaali..” Pitkä lista. Kyllä, näillä meitä PELOTELLAAN. Aiheiden kulloinenkin järjestys, rationalisointi ja intensiteetti vaihtuvat, mutta peruskaava iltahöpöpöpön keltaisessa kannessa on AINA sama: ”Tätä x pitää sinun tänään pelkäämän”.

    Luin joskus-jostain lähetyssaarnaajan matkakertomuksia. Australiassa oli hän. Onnistui käännyttämään aboriginaalin. Hetikohta käännynnäinen sairastui ja oli kuoleman kielissä. Paikallispoppamies kun oli langettanut päälleen kirouksen. Noh, saarnamies juttelemaan noitatohtorille. Kiroukselle löytyi neuvottelemalla oikea hinta – länsimaisella rihkamalla mitattuna. Kompensaatiosopimuksen jälkeen poppa-ukko kertoi uudelle kristitylle, jotta ”vitsivitsi ja pikku väärinkäsitys oli se kirous vain”. Ja hups, pikainen ihmeparantuminen. Mihinköhän mies mahtoi uskoa sisimmässään? Ihan aikuisten oikeesti?

    Placebo-lääkkeiden vaikutukset lienevät kaikille tuttuja.

    Tupakkia olen kärryyttänyt ketjussa pian parikymmentä vuotta. Sätkä on semmoinen ikioma meditaatiorauhoittumishetki. Kummoisempia terveysvaikutuksia en ole huomannut. Raskaammissa puuhissa sitä räkii päivän tervaa pihalle ja se on siinä. Voisikohan johtua siitä, etten jaksa ottaa varoitustarroja kovinkaan todesta ja minulla on äärettömän korkea käsitys omasta immuniteetistani? En silti tupakointia suosittele. Kallista on ja varmaan funtsimishetket voisi hoitaa muutenkin.

    Naapurin tervaskanto kertoili tässä kohtaamisestaan kolmen suden kanssa. Oli selittänyt pedoille, kaikessa rauhassa, silmästä silmään, njotta ”hänelle ei tartte tulla murisemaan”. Ja susihukkaset luikkivat hämmentyneinä karkuun. Häntä koipien välissä.

    Vahva usko muokkaa ”todellisuutta”. Kaikkinaisen immuniteetin pääpuolustuslinja kulkee päämme sisällä. Linjan heikoudet ovat silmämme ja korvamme. Heidän kauttaan vihulaisen pelkovirukset pääsevät murtoon, jos ovat päästäkseen. Nämä(kin) sodat voitetaan, tai hävitään, ennen kuin ensimmäistäkään laukausta on ammuttu.

    Minusta, meidän tehtävämme täällä..

    ..on kohdata lohikäärmeitä. Niitä pahimpia pelkojamme. Pelotta. Ja hups – pedot TULEVAT luikkimaan karkuun. Siinä sivussa, on autettava kanssakulkijoita kohtaamaan heidän omat mörkönsä. Mitä ne sitten ovatkaan.

    Lienee viisautta aloittaa aivan pikkiriikkisillä pehmolohikäärmeillä. Siirtyä sitten suurempiin ja vaarallisempiin, kykyjen kasvaessa. Tuntemattoman Kariluoto on hyvä esimerkki prosessista. Alussa maataan paskat housuissa suon reunassa. Sitten.. kerta kerralta varmemmin: ’kolmas eteenpäin, seuratkaa!’. Lopussa tulee jo aivan omin äänenpainoin: ”käsky on selvä. kerranhan se kirpaisee.” Jolloin Koskelan mielessä välähtää, ”tuo mies kuolee tänään”. Kyllä, Kariluoto oli valmis. Hän taitaa olla Linnan hahmoista ainut, joka KASVAA itseään suurempiin saappaisiin. Kun saappaat sitten vihdoin istuvat, on maallinen vaellus päätöksessään.

    En tiedä, tuliko kirjoitettua selvästi vai sekopäisesti. Päätelkää itse.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
   2. ”Tiedän itseni lisäksi useita, jotka eivät saa flunssaa kun ovat vaihtaneet VHH-dieettiin.”
    Eihän tuo merkitse ettei ’virusta’ olisi olemassa. Se vain kertoo että vastustuskyky on parempi eikä virus siksi aiheuta tautia.

    Plusääni(1)Miinusääni(3)
    1. JJ:n havainnot ovat varmasti oikeita. Syy-seurauksista, toistan oman tulkintani.

     1) Ihminen USKOO 100%, jotta VHH-dieetti antaa hänelle täyden immuniteetin.
     2) Hupsista-hokkus-pokkus. TODELLISUUS TAIPUU. Ihminen ei sairastu.

     VHH on tässä vain talismani. Onnenkalu. Uskonnollinen rituaali, ”tässä merkissä olet voittava.” Mekanismin toiminnan kannalta on merkityksetöntä, roikkuuko kaulassa krusifiksi, jäniksenkäpälä vaiko VHH-dieetti. Olennaista on vahva ja vilpitön usko. Silloin pyytävälle annetaan, kysyvälle vastataan ja koputtavalle avataan. Yläkerran Verkkokaupan Iso Ukko kyllä toimittaa. Omilla tutkimattomilla tavoillaan ja aikatauluillaan. Eikä aivan ilman huumorintajuakaan – paketista ei aina löydy ihan sitä, mitä odottaa. Tästä minulla ei ole pienintäkään epäilystä.

     JJ ehkä muistaa, kun blogissaan oli puhetta tartunnan hankkimisesta? Uhosin minäkin olevani valmis pusuttelemaan potilasta. Mieluiten nuorta ja nättiä, tietysti. Ja pelkäsin lakiseuraamuksia ”tartunnan levittäjälle”. Noh, tilaus otettiin pääkonttorilla vastaan ja toimitettiin. Lenkkipolulla, kun kokeilin maskia ensimmäistä kertaa. Nuori, ehkäpä jonkun mielestä nättikin oli hän.. ja säästynee lakituvalta. Bulldogin pentu. Ruma kuin mikä. Nuoli koko naaman. Omistajansa hätäili heti että ”ei kai vain ny tullu tartuntaa!?” Sanoin jotta turvapusu.. Juuh. Punasilmä yrittää jatkossa yksilöidä tilauksensa vähän tarkemmin.

     Hyvä tästä tulee. Isommissa ja varmemmissa käsissä kun on.

     Plusääni(4)Miinusääni(1)
  2. Nimimerkille ”Kysymys V-I Lauriolle” 1.1.2021 at 12.31.

   Oletan, että olet sama henkilö, joka ylempänä esitti lähes identtisen kysymyksen nimimerkillä ”Tämä kiinnostaa” (30.12.2020 at 19.16.). Olen siihen kommenttiin kirjoittanut ja lähettänyt vastauskommentin, joten katsopa sinne.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 15. The 2020 Worldwide Corona Crisis: Destroying Civil Society, Engineered Economic Depression, Global Coup d’État and the “Great Reset”

  Global Research E-Book, Centre for Research on Globalization (CRG)

  By Prof Michel Chossudovsky
  Global Research, December 28, 2020
  We are at the crossroads of one of the most serious crises in modern history. We are living history, yet our understanding of the flow of events since January 2020 has been blurred. Worldwide, people have been misled both by their governments and the media as to the causes and devastating consequences of the Covid-19 “pandemic”.
  https://www.globalresearch.ca/the-2020-worldwide-corona-crisis-destroying-civil-society-engineered-economic-depression-global-coup-detat-and-the-great-reset/5730652

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 16. KORONAHUIJAUS JA JUMALA
  Tämä otsikkovoi vaikuttaa naurettavan yksinkertaiselta, mutta sitä se ei ole. Nimittäin nykyihmisillä ei ole yhteyttä Jumalaan, sillä Nikean kirkolliskokous (vuonna 325) loi opin kolmesta jumalasta (jonka opin kaikki kirkot hyväksyvät tänä päivänä) eli olisi erilliset Isä, Poika ja Pyhä Henki ja kaikki olisivat jumalia. Tällainen väärä käsitys katkaisee heti yhteyden Jumalaan. Sillä perustotuus on, että Jumala on yksi. Oikea, Raamatun mukainen käsitys Jumalasta on, että Jumaluus on yksin Jeesuksessa Kristuksessa, joka oli Jumalan inkarnaatio. Isä on Hänen sielunsa (”Isä ja minä olemme yhtä”), Poika Hänen kirkastettu eli Jumalallinen ruumiinsa, jonka hän sai ristinkuolemansa jälkeen (opetuslapset tunnustelivat häntä ja hän kulki seinien lävitse ja hävisi näkyvistä) oltuaan maallisessa elämässään äidiltä perityssä tavallisessa ruumiissa, ja Pyhä Henki on kirkastetusta Jeesuksesta lähtevä ulostuleva Jumaluus (hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: ”Ottakaa Pyhä Henki”). Näin ajateltuna käsitys kolmesta jumalasta poistuu ihmisen mielestä ja hän saa yhteyden Jumalaan. Toinen nykyajan uskovaisten virhe on siinä, että he uskovat Jeesuksen poistaneen kaikki heidän syntinsä. Jeesus kyllä antaa anteeksi kaikki ihmisen synnit, mutta vasta sen jälkeen, kun tämä on tehnyt parannuksen ja elänyt elämäänsä Kymmenen Käskyn mukaisesti. ”Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle” (Matt. 4: 17) ja ”Jos haluat päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt” (Matt. 19: 17). Pelkkä uskominen ei siis riitä, vaan tarvitaan parannus ja eläminen Kymmenen Käskyn mukaisesti. Kolmas nykykristittyjen virhe on se, että he uskovat nykyjuutalaisten olevan Raamatun ”Jumalan valittu kansa”, eivätkä tiedä, että nykyjuutalaiset periytyvät mahtavasta ja vallanhimoisesta kasaarikansasta, joka käännytettiin juutalaisuuteen noin vuonna 740. Jumala ei ole rasisti, vaan Hän tarkoittaa juutalaisella ihmistä, jota hallitsee hyvyys ja totuus, ei minkään eri kansanheimon jäsentä. Nykyjuutalaiset ovat perkeleen palvojia, mikä näkyy heidän oppikirjastaan Talmudista. Miten tämä kaikki liittyy koronahuijaukseen? Koronahuijaus on perkeleen (juutalaiset) viimeinen yritys luoda maan päälle oma valtakunta, jossa kaikki ihmiset olisivat sen orjia (globalismi: the Great Reset eli Suuri Nollaus). Samaa he yrittivät Venäjän vallankumouksella. Tätä valtakuntaa ei voi vastustaa menestyksellisesti muut kuin sellaiset ihmiset, jotka ovat yhteydessä Jumalaan ja tämä yhteys saavutetaan vain edellä mainitulla tavalla. Tällaisilla ihmisillä on tukenaan koko enkelitaivas, joka voittaa perkeleen. Tapahtuu oikea ”Reset”: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki”. (Ilm. 21: 5). Tämä ”Reset” näyttää nykymaailman pahuuden ja tien siitä pois. Ja se tie on Emanuel Swedenborgilta kautta tullut Taivaallinen Oppi eli Herran Toinen Tuleminen.

  VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla


  Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Mikset selitä itse tuota asiaa lyhyesti vaan laitat pitkiä muiden tekemiä sepustuksia tänne?
   Aina olisi hyvä laittaa joku lyhyt oma selvitys asiasta mihin ottaa kantaa koska moni ei ymmärrä englantia eikä luota noihin videoihin joista monet ovat eliitin omia tekeleitä ihmisten hämäämiseksi ja huijaamiseksi.

   Plusääni(0)Miinusääni(8)
   1. Ei, en rupea selostamaan mitään videota tänne nyt suomeksi, sen verran pitää englantia osata. Katso ylempää 1.1.2021 at 18.46 kommenttini, jossa se omin sanoin selostus. Ja myös muiden artikkelien kommentteissa täällä olen selostanut paljon näkemystäni jo kuukausia sitten, muille nimimerkeille, mutta niihin ei voi linkittää tässä yksityiskohtaisesti, koska tämä systeemi tappaa ne linkit kommentteihin täällä.

    Esim. täällä omin sanoin selostusta, jos tämäkään linkki toimii : ”https://www.magneettimedia.com/rikollinen-ja-haikailematon-mafia-riehuu-terveysalalla-myos-suomessa/#comment-48798”

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
    1. Ok, omapahan on asiasi. Minusta vaan olisi hyvä kun jne….
     Itse en ymmärrä sitä että mikään tauti voisi levitä ympäristöön ilman että sitä joku ’virus’ (laajasti ymmärretty) välittää. Ehkä olen sitten vähän tyhmä.
     Tietysti iso yht’äkkinen muutos ympäristössä on myös eräänlainen ’virus’ eli aiheuttaja.

     Plusääni(0)Miinusääni(1)
     1. Nimimerkille ”ehkä olen tyhmä” 2.1.2021 at 18.01.

      Ei mikään tauti leviäkään. Et sinä ole tyhmä, vaan esität aivan oikean kysymyksen. Mikään sairaus ei ole viruksen, bakteerin tai parasiitin aiheuttama. Tartuntatauteja ei ole lainkaan olemassa. Käsitys niiden olemassaolosta perustuu väärään käsitykseen näiden ns. virusten, bakteerien ja parasiittien luonteesta (ne ovat tulos elimistön itsensä prosesseista erilaisissa kehoon vaikuttavissa tilanteissa ja muutoksissa, osa elimistön normaalia toimintaa siis, eivät mitään ulkopuolelta tulevia pahoja sairauksien aiheuttajia).

      Se, että ympäristössä esiintyy runsaasti jotain sairautta, ei siis johdu leviämisestä vaan siitä, että jokin ympäristössä oleva puute tai vahingollinen vaikutus (esim. kylmyys, kuumuus, säteily, myrkytys jne.) vaikuttaa kyseisellä alueella. Esimerkiksi flunssa, influenssa ja korona (ovat kaikki sama asia) johtuvat kylmyydestä, siis ilman kylmenemisestä, ja siksi niitä alkaa esiintyä syksyllä. Jos esimerkiksi sinun paikkakunnallasi alkaa yhtäkkiä esiintyä paljon tuota flunssaa, niin se johtuu siitä, että KOKO sinun paikkakunnallasi vaikuttaa tuo yksi ja sama viilenevä ilma. Mikään ei leviä. Jos kylmää tai viilenevää ilmaa esiintyy koko siinä maakunnassa, jossa asut, niin se voi vaikuttaa flunssan koko maakunnassasi, eikä mikään ole levinnyt.

      Nämä flunssathan ovat sitä, että kylmä ilma hengitettäessä menee kosketuksiin keuhkoputkien ja keuhkorakkuloiden limakalvojen (ovat hyvin herkkiä) kanssa ja aiheuttaa niissä soluvaurioita ja solukuolemaa, jolloin koko muukin keho siirtyy hälytys- tai puolustustilaan ja syntyy puolustusreaktio eli se sairaus (flunssa). Kuume nousee, jolloin energian määrä nousee ja ko. puolustusreaktio toimii tehokkaasti. Yskää tulee, jotta kuolleet solut saadaan ulos. Tulehdus on siis terve puolustus- ja parantumistapahtuma. Mitään virusta ei ole mukana. Kylmä yksin vaikuttaa stressiä ja tuhoa elimistössä (heikoilla eniten, terveillä vähemmän). Koska kylmä sää on aina laajalla alueella, sitä flunssaa on sen vuoksi myös laajalla alueella.

      Sairaudet ovat siis kehon omia toimenpiteitä joitakin vaikutuksia ja ärsykkeitä vastaan. Ne eivät ole ”virusten” tai ”bakteerien” vaikuttamia. Mitään viruksia myöskään ei ole lainkaan olemassa, ei luonnossa eikä missään. Bakteerit ovat elimistön omia ja hyödyllisiä struktuureja (voivat mm. muuttua bakteriofageiksi, jotka toimittavat DNA:ta ja RNA:ta sinne, missä tarvitaan). Ne eivät ole taudinaiheuttajia.

      Sairauden aiheuttaa siis jokin muutos tai ärsytystila ympäristössä, ei mikrobi. Ns. koronan (sama kuin flunssa ja influenssa) vaikuttaa kylmyys, ei virus. Koronavirusta ei ole olemassa. Koskaan ei ole eristetty yhtäkään virusta. Elämme keskellä lääketieteen valtavaa tuhoutumista, koska sen ydinalueet ovat turmeltuneet eikä kokonaisuus enää kestä. Lääketiede on nykyisin voiton maksimointiin pyrkivää bisnestä, joka olennaisesti aiheuttaa vain vahinkoa ja pikkuhiljaa myös kaiken kuoleman.

      Sairaus on kehon oma paranemisprosessi. Mitä sujuvammin sen annetaan mennä, sen parempi.

      Ja: kylmä ei tarvitse virusta levitäkseen.

      Plusääni(8)Miinusääni(0)
 17. Englannin terveys viranomaisen raportti terveyden hoitoalan ammattilaisille REG 174 Pfizer/BioNTech vaccine BNT162b2 rokotteesta ( sama kuin suomessa ) sisältää tällaisen kohdan :

  6.2 Incompatibilities

  In the absence of compatibility studies, this medicinal product must not be mixed with other medicinal products .

  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948517/Information_for_Healthcare_Professionals_on_Pfizer_BioNTech.pdf

  Tarkoittaako tuo ettei siis saa antaa ihmisille joilla on mikä tahansa muu lääkitys käytössä ? Koska monilla vanhemmilla ihmisillähän nimenomaan on yksi tai useampi lääkitys käytössä .

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Nimimerkille ”Mikko” 2.1.2021 at 17.12.

   Hyvä huomio! Kyllä se tietenkin tarkoittaa sitä, mitä kysyt, jos kerran Pfizerin rokotteella ei ole tehty yhteensopivuustutkimuksia muiden lääkeaineiden kanssa. Tuo mainitsemasi kohta 6.2 nimenomaan sanoo: ”must not be mixed” (”ei saa sekoittaa”, ei siis saa käyttää yhdessä).

   Tuo rokote on muistaakseni amerikkalais-saksalainen tuote, ei englantilainen, mutta eiköhän sama huomautus tuoda julki kaikkialla, missä tuota rokotetta käytetään.

   Koska tuota rokotetta käytetään Suomessa, vastuussa tuosta huomautuksesta ja koko rokotteestakin on varmaan EU:n lääkevalvontavirasto. THL:n toki täytyy tietää asiasta. Onkohan tuosta yhteiskäytön vaarasta tiedotettu missään? Vanhuksiahan, joilla on useitakin lääkityksiä, aloitetaan rokottamaan. Niinpä: kuka on vastuussa? Kaikkeen sitä törmää tässä vastuuttomassa ja tökerössä koronafarssissa.

   Varoittakoon siis jokainen lähimmäistään, jolla on lääkityksiä ja joka aikoo ottaa rokotteen, tästä yhteiskäytön mahdollisesta vaarallisuudesta.

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
 18. PETOSTA PETOSTEN PÄÄLLE
  Irlannin terveysviranomaiset ovat vahvistaneet, ettei koronavirusta ole eristetty. Miten sitten sille on kehitetty immuunisuojaus eli rokote? Koko koronahuijaus on yhtä suurta petosta. Ja tällaiseen petokseen ei pysty kukaan muu kuin juutalaiset, joiden kansainvälinen valta on päätähuimaava. Petosta on RT-PCR-testi, joka tuottaa valheellisia positiivisia tuloksia ja johon koko ”pandemia” perustuu. Petosta ovat kasvomaskit suojaamaan ehkä olematonta virusta. Petosta ovat sulkutoimet, jotka aiheuttavat valtavaa vahinkoa. Petosta on koko rokotus, jolla on aivan muita tarkoituksia, kuin ihmisten suojeleminen; se ehkä palveleekin maapallon väestön määrän supistamista, josta saadaan todisteet ehkä vuosien kuluttua. Uskon myös, että petosta on Israelin paljon mainostetut rokotukset, joilla pistetään vettä ihon alle. Koko propaganda tähtää vain yhteen maaliin: koko planeetan ihmiskunta on rokotettava! Kuka hyötyy rokotuksista. Ehkä miljoonia kuolee ja vammautuu, miljoonia jää työttömiksi, miljoonia kuolee nälkään, ym. seuraamuksia. Itse asiassa kyseessä on koko maailmanhistorian suurin huijaus, jopa holokaustihuijauskin jää toiseksi. Mitä voi tavallinen kansalainen tehdä? Kun on saanut oikeaa tietoa, pitää sitä ryhtyä voimallisesti julistamaan totuuden puolesta. Valtaosa ihmisistä on aivopesty rokotuksen puolelle, mutta rokotevastaisuuskin lisääntyy, ja ehkä tällä kertaa Siionin Viisaat ovat aliarvioineet halveksittujen gojimien eli ei-juutalaisten kyvyn vastustaa vääryyttä. Toivoa on. Suomen mätä hallitus saa vastata siitä, että on ollut mukana suuressa kansainvälisessä rikoksessa, joka aikanaan paljastuu myös suurelle yleisölle. Yksi hyvä puoli tässä huijauksessa on: on paljastunut myös Herran Toinen Tuleminen eli todellinen korona eli kruunu, joka pelastaa maailman perkeleen vallasta.
  http://novahierosolyma.fi/HERRAN-TOINEN-TULEMINEN.php
  Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. Juuri näin. Globalistisen rokote-ohjelman edistäjät on ehdottomasti saatettava edesvastuuseen. Rangaistusasteikon on oltava sotilaallisen jyrkkä ja tuomiovalta on silloin palautettava kansantuomioistuimien käsiin. Nykyisen eliittiportaan tukeen emme voi luottaa, mutta sieltäkin olisi saatava väkeä mukaan. Pelkkä ryysyläisjoukko ei saa aikaan mitään. Valitettavasti poliittiset voimasuhteet eivät tällä hetkellä riitä edes kunnolliseen torjuntaohjelmaan. Virallinen oppositio on lähtenyt mukaan globalistien kelkkaan. Globalistieliitti tulee vaatimaan rokote-torjujien eristämistä, leirittämistä ja tuhontaa korona-valheen poliittiseen voimaan luottaen. Naamiot on nyt riisuttu ja olemme täysimittaisessa sodassa, jossa vastustajaa pyritään vahingoittamaan. Joka tapauksessa on odotettavissa suurten määrien suomalaisia terrorisoimista, turhaa altistamista pseudolääkinnän vaaroille, fyysistä vahingoittamista, perheiden hajottamista, ennennäkemätöntä poliittista terroria lääketieteen varjolla. Vahingot ovat joka tapauksessa paljon suurempia kuin minkä tahansa kulkutaudin kohdalla ne olisivat olleet. Sulkutilojen myötä aiheutuu valtavia haittoja ja vahinkoja sekä talouselämälle että kulttuurille. Tämä on tietoista juutalais-kommunistista hajotustyötä uuden normaalin aikaansaamiseksi.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 19. Viiikko sitten oli usa:ssa jo yli 40000 raportoitua haittavaikutusta covid rokotteesta , näin käy kun myrkkyä injektoidaan ihmiseen ruiskulla.

  https://ourgreaterdestiny.org/2021/01/covid-vax-adverse-effects-reporting-system-awareness-of-big-hush-to-dispel-fear/

  dropbox tiedosto jossa tietoa saaduista reaktioista :

  https://www.dropbox.com/s/k887ub7q8ap3u5h/The-Vaccine-Adverse-Event-Reporting-System-VAERS-Results-Form.pdf?dl=0&fbclid=IwAR225WeLDDSzlCB5bJfCbQCdLxsMlsOc7llNQ3I651DbN9T3k2yrOVvukn0

  Jokaisen kuuluisi ymmärtää että on täysin epäloogista ja vaarallista antaa tuollaista myrkky rokotetta ruiskuttaa omaan elimistöön, tei kehenkään . Kyse on ihmisen vahingoittamisesta .

  Injektoitu holokausti . Kiitos THL & Marin ym eliitti joka on masinoinut tämän ihanuuden Suomalaisille .

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
 20. Stefan Lanka kumoaa kaikki väitteet virusten olemassaolosta, osa 1/3

  Molekyyli- ja meribiologi Stefan Lankan haastattelu heinäkuussa 2020. Suomennos.

  http://wissenschafftplus.de/uploads/article/wurzel-3-2020-virus-interview-juli-2020.pdf

  Die Wurzel (haastattelija): Hyvä Stefan, olet molekyylibiologi, meribiologi ja tiedemies ja olet voittanut tuhkarokkovirusoikeudenkäynnin todistamalla tieteellisesti, ettei (tuhkarokko)virusta lainkaan ole olemassa. Milloin tämä tapahtui?

  Stefan Lanka: Tuhkarokkovirusoikeudenkäynnin aloitin vuoden 2011 lopulla estääkseni tuhkarokkorokotusvelvollisuuden säätämisen. Oikeudenkäynti alkoi vuonna 2012 ja kesti lopulta vuoden 2017 alkuun. Tappiolle jäänyt syyttäjä ei vienyt asiaa enää Saksan perustuslakituomioistuimeen valittaakseen siellä Saksan korkeimman oikeuden 1.12.2016 tekemästä päätöksestä. Päätöksessään korkein oikeus oli hylännyt syyttäjän tekemän hakemuksen Stuttgartin hovioikeuden asiassa 16.2.2016 antaman tuomion muuttamiseksi.

  Stuttgartin hovioikeus ei jättänyt huomioon ottamatta niiden asiantuntijalausuntojen ja suoritettujen kokeiden pohjalta esitettyä tieteellistä todistusta, jotka kumosivat kaikki väitteet tuhkarokkoviruksen olemassaolosta, eikä toiminut väestön vahingoksi. Hovioikeus ei myöskään hylännyt valitusta muodollisista syistä, kuten syyttäjä tähän asti on väittänyt. Hovioikeus viittasi tuomionsa perusteluissa siihen, että oikeuden asettama asiantuntija totesi lausunnossaan, ettei yksikään kuudesta esitetystä julkaisusta sisältänyt näyttöä minkään viruksen olemassaolosta.

  Erityisen kuuma asia tässä on se, että yksi näistä kuudesta esitetystä julkaisusta esittää niin tuhkarokkovirologian kuin kaiken virologian eksklusiivisen perustan. Korkeimman oikeuden vahvistama Stuttgartin hovioikeuden 16.2.2016 antama tuomio vie koko virologialta (virusopilta), myös koronarummutukselta (Corona-Hype), pohjan, koska kaikki virologit viittaavat tähän yhteen ainoaan julkaisuun, josta saksalainen lainkäyttö sanoo, ettei se sisällä mitään näyttöä mistään viruksesta. Nyt tulee saada tämä viruksia koskeva lainkäyttö siirrettyä käytäntöön.

  Suojellaakseen oikeuden tilaamaa asiantuntijaa rikossyyteiltä kahden kirjallisen väärän lausunnon antamisesta todistuksessaan Stuttgartin hovioikeus on salannut tämän asiantuntijan kuudesta julkaisusta antaman pöytäkirjoihin liitetyn lausunnon.

  Erään nuoren naistuomarin selvien kysymysten paineessa asiantuntija tunnusti keskeisen väärän lausuntonsa: hänen kirjallisten lausuntojensa vastaisesti syyttäjän esittämät kuusi julkaisua eivät kuitenkaan sisällä mitään kontrollikokeita sen todistamiseksi, toimiiko käytetty metodi, vääristyykö tulos tai saadaanko aikaan itse toivottu tai tavoiteltu tulos! Siksi oikeudenkäynnissä esitetyt kuusi julkaisua ovat arvotonta paperia, jota ei voida eikä saa sanoa tieteelliseksi. Tieteellisen työskentelyn säännöt näet määräävät välttämättä suoritettaviksi ja dokumentoitaviksi kontrollikokeet.

  Oikeudenkäynti ja ensimmäisen asteen pöytäkirja sekä Stuttgartin hovioikeuden tuomio ovat kuin kaksinkertaisesti vieneet pohjan koko virologian väitteiltä. Tässä viittaan artikkeliini ”Der Bundesgerichtshof lässt den Glauben an die Viren untergehen” (”Saksan korkein oikeus tuhoaa uskon viruksiin”) aikakauslehdessä WissenschafftPlus nro 2/2017, joka löytyy myös verkosta sivustolta wissenschafftplus.de.

  Die Wurzel: Kaikkialla kuullaan tiedotusvälineistä, erityisestä koronasta lähtien, nimekkäimmistä virologeista, sellaisista kuin tri Drosten Charitee-sairaalasta tai prof. Streeck Heinsbergistä, kuinka he asettavat jonkin oletetusti elävän viruksen vastuuseen kaikista mahdollisista sairauksista. Miksi virologit uskovat viruksiin, vaikka sellaisia ei elävässä kudos- ja soluaineksessa ole lainkaan?

  Stefan Lanka: Nämä ja muut virologit eivät väitä virusten olevan eläviä, vaan he väittävät, että biokemiallisesti kuollut viruksen perintöainesrihma (sano: virus) on tartuttamiskykyinen. He määrittelevät, kuten kaikki virologit, että viruksella ei ole käytössään mitään omaa aineenvaihduntaa ja että se on biokemiallisesti kuollut. He puhuvat korkeintaan siitä, että kaikkialla (ei ainoastaan ovenkahvoissa) on virusten geenifragmentteja, jotka eivät ole tartuttamiskykyisiä. Heidän silmissään vain viruksen kokonainen perintöainesrihma (kokonainen virus) on tartuttamiskykyinen, mutta viruksen osa (sano: geenifragmentti) ei. Samalla he vaikenevat siitä suurimmasta ammattisalaisuudestaan, etteivät he koskaan ole löytäneet täydellistä viruksen perintöainesrihmaa (sano: täydellistä virusta).

  Eivät ainoastaan yllä mainitut virologit vaan kaikki virologit antavat määritelmän, ettei viruksella ole käytössään mitään omaa aineenvaihduntaa ja että se on biokemiallisesti kuollut.

  Kuinka kuitenkin sellainen, mikä on kuollut, voi kehittää voiman päästä olioiden ihojen, peitinkalvojen ja verinahkojen, verisuonten seinämien ja limakalvojen limanerityksen läpi elimistöön ja siellä päästä lujan sidekudosmassan (joka ympäröi kaikkia soluja) läpi, ei ole mikään avoin kysymys nykyään vaan kumottu myytti, joka historiassamme kehittyi.

  Se, mikä virologeilta on jäänyt huomaamatta, on se, että teoria (teoria solupatologiasta vuodelta 1858), jonka varaan koko biologia ja lääketiede rakentuu ja josta yhtä virheelliset infektio-, immuuni-, geeni- ja syöpäteoriat pakostakin ovat kehittyneet, ei ainoastaan ole väärä vaan myös kumottu.

  Samoin heiltä on jäänyt huomaamatta, että lääketieteellinen virologia (virusoppi) vuonna 1951 kumosi itsensä. Heiltä on jäänyt huomaamatta, että vuoden 1952 jälkeen kehittyi virologian uusi ajatus, ajatus geenirihmaviruksesta, joka kuitenkin perustuu väärään selitykseen bakteerien kohdalla eikä sitä voi soveltaa ihmiseen, eläimeen tai kasviin. Katsokaa tästä artikkelini ”Fehldeutung Virus” (”Väärinselitys virus”) aikakauslehdessä WissenschafftPlus 1/2020.

  Die Wurzel: Mihin asti myös sinä uskoit laajalle levinneeseen virus-hypoteesiin?

  Stefan Lanka: Uskoin tähän ideaan siihen ajankohtaan asti, jolloin minä itse eristin ja biokemiallisesti määrittelin merestä erään rakenteen, jonka silloin tulkitsin HARMITTOMAKSI virukseksi. Sen jälkeen opin, ettei käsitettä ”virus” missään tapauksessa saa käyttää, koska se merkitsee jotain sellaista kuin sairautta aiheuttavaa myrkkyä (kumotun soluteorian sisällä), jonka elimistö itse tuottaisi.

  Nykyisin uteliaat tutkijat tietävät, että niistä rakenteista (joista yhden siis eristin), jotka syntyvät itserakentumisen kautta, syntyy biologista elämää. Bakteerien kohdalla näitä rakenteita kutsutaan fageiksi (bakteriofageiksi), jotka laboratoriossa syntyvät vain silloin, kun bakteerit ovat erillään toisistaan ja siten niiden biokemia köyhtyy. Jostakin tietystä ajankohdasta lähtien (metamorfoosin päämäärähakuisessa prosessissa) koko bakteeribiomassa muuttuu moniksi täysin samoin rakentuneiksi pieniksi rakenteiksi.

  Näillä pienillä rakenteilla on se funktio (kuin pikkusiittiöillä), että ne asettavat nukleiinihapponsa (DNA:nsa) niiden organismien käyttöön, jotka niitä tarvitsevat. Solupatologian hyvä-paha-silmälasien kautta nämä päämäärähakuiset ja mielekkäät tapahtumat tulkitaan negatiivisiksi ja sairausmyrkyiksi (latinaksi virus).

  Nämä pienet rakenteet on hyvin helppo sanan ”eristää” varsinaisessa merkityksessä eristää, valokuvata ja tutkia biokemiallisesti. Vuodesta 1952 alkaen tietämättömät nuoret virologit (jotka eivät tienneet, että ja miksi vanha virologia oli loppunut) USKOIVAT, että väitetyt ihmisen ja eläimen virukset näyttävät siltä ja ovat rakentuneet siten kuin ”fagit” (bakteerien pikkusiittiöt).

  Vuonna 1954 ehdotettiin (yksi tuhkarokkovirusoikeudenkäynnin kuudesta julkaisusta) erästä tekniikkaa ihmisen oletettujen virusten osoittamiseksi täsmälleen samoin kuin bakteerien fagit osoitettiin. He uskoivat, että kun kudokset kuolevat, ne muuttuisivat viruksiksi – aivan kuten bakteerit muuttuvat fageiksi, sillä ratkaisevalla erolla, että fagit joka kerta suurin joukoin ja puhtaassa muodossa eristettiin ja valokuvattiin ja niiden aina yhtä pitkä ja koostumukseltaan aina sama perintöainesrihma kokonaisuudessaan esitettiin ja esitetään. Tämä ei kuitenkaan vain otaksuttujen virusten kohdalla ole tähän mennessä ollut mahdollista.

  ”Wirrologit” (”sotkevat virologit”; sanaleikki: wirren = sotkea; -logit on sanan ”virologit” loppu) koostavat hajaantuneiden kudosten ja solujen lyhyistä pätkistä (fragmenteista) vain ajatuksissaan jonkin viruksen mallin, jota todellisuudessa ei ole olemassa (tarkempi tarkastelu seuraa tuonnempana).

  Koska tällaiset virologit ovat tähän asti halveksineet tieteellisen työn perussääntöjä ja kieltäytyneet suorittamasta kontrollikokeita, heidän mieleensä ei ole tullut, että koeputkessa olevat kudokset ja solut eivät kuole oletetun viruksen johdosta vaan jokaista näennäistä ”infektiota” edeltävään proseduuriin (menettelyyn) kuuluvan tahattoman (kudosten) nälkiinnyttämisen ja myrkyttämisen johdosta.

  Sen vuoksi geneettiset virustestit (PCR) osoittavat vain kehon omia sekvenssejä (geenirihman pätkiä). Koska testi näyttää ”positiivista” vain silloin, kun testattavassa koenäytteessä on riittävästi geenipätkiä, on selvää, miksi myös negatiivisia testituloksia on. On toki selvää, että erityisesti tulehduksellisissa tapahtumissa keho vapauttaa enemmän kudosmateriaalia ja sen mukana geenipätkiä kuin terveessä tilassa tai silloin, kun keho tiettyinä parantumisen hetkinä ei niitä lainkaan vapauta. Tarvitsee vain lisätä koenäytteen määrää (samantekevää, millaista: pyyhkäisynäytettä, verta, limaa, siemennestettä, kudosnäytettä jne.), ja niin saa jokainen ihminen, jokainen eläin ja todennäköisesti jopa jokainen kasvi positiivisen testituloksen. Artikkelissani ”Fehldeutung Virus. Teil II” (kts. WissenschafftPlus 2/2020) kehotan rehellisiä tiedemiehiä, bioinformaatikkoja ja laborantteja lopultakin tekemään ja julkaisemaan näitä kontrollikokeita, joita ei ole koskaan tehty tai julkaistu. Todisteet tätä varten esitettiin Stuttgartin hovioikeudelle tuhkarokkovirusoikeudenkäynnissä, mutta ne jätettiin huomioon ottamatta.

  Die Wurzel: Mitä sinulle merkitsee rehellinen tieteellinen työskentely kontrollikokeiden tekemisen ohella, joka monilta promovoiduilta tiedemiehiltä, jotka työskentelevät teollisuuden hyväksi, puuttuu?

  Stefan Lanka: Tärkeintä on alinomaa koetella omat ja muiden olettamukset. Sitä kuitenkaan useimmat eivät tee, koska muuten he sanoisivat itse itsensä irti. Mekanismin, joka tässä toimii, ymmärsi ja julkaisi jo v. 1956 poikkeusnero Eugen Rosenstock-Huessy. Viittaan siihen ja siteeraan häntä jatkuvasti, esimerkiksi aikakauslehden WissenschafftPlus 1-3/2019 artikkelisarjassa, joka sinua, Michael, kovasti innosti ja josta olet kertonut artikkelissasi Wurzelissa 04/2019.

  Die Wurzel: Yhä enemmän luetaan, että teollisuuden rahoittamat tiedemiehet julkaisevat tieteellisiä töitä ja tilastoja toimiakseen toimeksiantajiensa odotusten mukaisesti. Tuloksena on vääristyneitä tilastoja tuhkarokkovirukseen, koronavirukseen, influenssavirukseen infektoituneista ja kuolleista jne. jatkuvalla syötöllä. Miksei ole olemassa riippumattomia kontrollielimiä, jotka valvovat tutkimustuloksia ja työtapoja?

  Stefan Lanka: Tähän kysymykseen en voi tilanpuutteen vuoksi tässä vastata. Kuitenkin tämän verran: Demokraattisesta ideasta käsin politiikka ja tiede voi toimia vain kun toimeksiantaja, siis jokainen kansalainen, on perehtynyt siihen, mitä tapahtuu, toisin sanoen kontrolloi asioiden kulkua ja valtuutettuja. Tästä ideasta olemme hyvin kaukana, ja nyt ajattelen, että sen voi toteuttaa vain itsestään muodostuvien ryhmien yhteenliittymä.

  Ainoita, jotka toistaiseksi ovat menestyksellisesti järjestäytyneet, ovat ensinnäkin ryhmittymät, jotka selvästi loukkaavat ilmoittamiaan päämääriä eivätkä toteuta niitä, ja toiseksi (julkisesti ja ei-julkisesti) ilmoittamiaan päämääriä johdonmukaisesti seuraavien ja niihin pääsevien voitontavoittelijoiden yritykset ja yhdistykset. Positiivisessa mielessä tämän on nähtävästi ymmärtänyt firma Geox: se perustaa aika ajoin uuden firman, kun vanha firma on saavuttanut 500 työntekijän rajan. Tämä on ilmeisesti se määrä ihmisiä, jossa kokonaisnäkemyksen saaminen, luottamus toinen toiseen ja siihen perustuen symbioottinen (toinen toistaan hyödyttävä) työn tekeminen ovat vielä mahdollisia.

  Valtiollisiin elimiin siirrettynä tämän on ymmärtänyt ja kirjassaan ”Der Staat im dritten Jahrtausend” muotoillut ruhtinas von Lichtenstein. Hän vaatii valtion kaikkien alueiden itsehallintoa (missä se on mahdollista) pienissä elimissä, koska ylemmät rakenteet menettävät aina kokonaisnäkemyksen ja niiden hallinto on tehotonta ja siten aina liian kallista.

  Die Wurzel: Mielestäsi tieteen historiassa on tiettyjä tapahtumia, jotka johtivat siihen, että tiettyjä ”tieteellisiä” spekulaatioita (teoreettisia pohdintoja) nostettiin tieteellisiksi totuuksiksi, mm. todistus virusten olemassaolosta, vaikka mitään ei todistettu.

  Stefan Lanka: Minulle oli ja on aina tärkeää tunnistaa suuret kehityslinjat ja mekanismit, miten ja miksi mikäkin asia on kehittynyt. Luulen, että minulle tämä ”läntisen” lääketieteemme suhteen on onnistunut. Katso artikkelini ”Fehldeutung Virus” aikakauslehdessä WissenschafftPlus 1/2020. Viittaan tässä yhteydessä Siegfried Mohrin artikkeliin Eugen Rosenstock-Huessystä, WissenschafftPlus 2/2020. Artikkelin nimi on ”Die Wissenschaft vom Zeitpunkt”, ja siinä on selvästi tuotu esiin historiallisten yhteyksien ymmärtämisen merkitys.

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
  1. ” … ettei käsitettä ”virus” missään tapauksessa saa käyttää, koska se merkitsee jotain sellaista kuin sairautta aiheuttavaa myrkkyä (kumotun soluteorian sisällä), jonka elimistö itse tuottaisi.”

   Itse ainakin ymmärrän ’viruksella’ jotain joka on fyysisesti olemassa ja voi siirtyä ihmiseen toisesta ihmisestä tai ilmasta tai paikoista joihin se on siirtynyt sitä kantavan kehosta. Sitä ei siis oma elimistöni tuota kun sairastun vaan olen saanut sen kehooni muualta ja se laukaisee puolustusreaktion (sairauden) kehossani.
   Ellei näin olisi niin en mitenkään voi ymmärtää että voisin sairastua vaikkapa flunssaan ellei ’virusta’ olisi siinä ympäristössä jossa elän.

   Plusääni(0)Miinusääni(7)
   1. Kärnä häpäisi keskustan mutta häpeäpenkki on täynnä poliitikkoja ja kansanedustajia
    Kärnä: COVID-rokotteesta kieltäytyvät epäisänmaallisia – Disinformaation levittäminen kriminalisoitava

    Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on aiheuttanut jälleen ”hämmennystä”. Tällä kertaa hän vaatii valtamedian rokoteagendan haastamisen kriminalisointia ja nimesi kaikki korononarokotteesta kieltäytyvät ”epäisänmaallisiksi”.
    https://mvlehti.net/2021/01/04/karna-covid-rokotteesta-kieltaytyvat-epaisanmaallisia-disinformaation-levittaminen-kriminalisoitava/

    Plusääni(8)Miinusääni(0)
   2. Flunssan aiheuttaa kylmän/viilenevän ilman vaikutus hengityselinten herkillä limakalvoilla. Seurauksena solujen solukuolemaa, debristä, kuumetta (elimistä nostaa energiatassoja), yskää (debris ulos). Kylmän/viilenevän ilman alue on yleensä laaja, koko kylää, pitäjää, maakuntaa, maata koskeva (esim. syksyllä, jolloin flunssat alkavatkin). Siksi flunssa esiintyy ympäristössä laajemmin. Kyse ei ole virusepidemiasta vaan kylmän alueen koosta. Ei kylmyys tarvitse virusta vaikuttaakseen. Miksi kylmyys voisi vaikuttaa flunssan vain viruksen välityksellä? Mikään ei tartu. Kylmyys yksinkertaisesti on paikalla ja vaikuttaa.

    Ennen kaikki tiesivät maalaisjärjellään, että kylmyys aiheutta flunssat ja influenssat (nykyinen ”korona” on samaa flunssaa). Puhuttiin vilustumisesta, ja siitä varoitettiin. Ei kenenkään mieleen tullut, että jokin virus tarvittaisiin. Käsitys viruksesta flunssan aiheuttajana on siis aivopesun tulos. Koko kansa on sen vallassa. Kun kylmyys nipistää nenänpäätäkin, ei siihen tarvita virusta eikä rokotteita eikä ”koronatoimia”.

    Koko kansa näyttää olevan tuollaisen typerän aivopesun uhri, ja se on ihmeteltävää, ettei sitä ymmärretä, vaikka se selitetään.

    Plusääni(7)Miinusääni(0)
    1. Korona-sulkutilojen myötä pelokkaat ja henkisesti laiskat ihmiset saavat keinotekoisen sankaruuden viitan ylleen. Passiivisuudellaan he ovat nyt mukana ”pelastamassa elämiä”. Tämä on jälleen kerran eräs nurinkurin-aikamme suuri valhe, jossa pelokas piiloutuminen esitetään sankaruutena.

     Maailmaa kohti Uutta Järjestystä vievät voimat eivät kuitenkaan nuku eivätkä lepää. Kulisseissa ne nauravat höynäyttämilleen ihmisille, joilta ovat sulkutilojen ja geenimanipuloivien lääkkeiden myötä aikeissa riistää kaiken. Sulkutila-sankarin kohdalla riistettävää tosin ei ole paljon, mutta nyt heiltä menee edes teoreettinen mahdollisuus toteuttaa itseään ja elää arvokkaasti omaa elämäänsä.

     Plusääni(4)Miinusääni(0)
 21. Stefan Lanka kumoaa kaikki väitteet virusten olemassaolosta, osa 2/3

  Die Wurzel: Todelliset virologit ja laaja tiede ovat yhtä mieltä siitä, että virus voitiin eristää, vaikkei asia niin ole, kuten edellä olemme nähneet. Voitko vielä tarkemmin mennä siihen?

  Stefan Lanka: Virologit eivät käytä sanaa ”eristäminen” sanan eristäminen merkityksessä ja tulevat epäilyttävän hermostuneiksi, kun siitä heille puhutaan. He tarkoittavat ”eristämisellä” laboratoriossa aikaansaatua vaikutusta, jonka he samanaikaisesti tulkitsevat a) infektioksi, b) todisteeksi viruksen läsnäolosta, c) todisteeksi sen lisääntymisestä, ja d) todisteeks oletetun viruksen tuhoamisvoimasta.

  Todellisuudessa he huomaamattaan ja tahattomasti tappavat kudoksia ja soluja laboratoriossa nälkiinnyttämällä ja myrkyttämällä niitä, ks. artikkelini ”Fehldeutung Virus”, WissenschafftPlus 1/2020.

  Die Wurzel: Virologit uskovat, että kuolevat kudokset ja solut muuttuvat kokonaan viruksiksi. Sen tähden he sanovat kudos- ja solukuolemaa myös virusten lisääntymiseksi. Ymmärränkö tämän oikein, että silloin pakostakin jokainen kudos- ja solumateriaalin kuolema synnyttää aina oletettuja viruksia, siis solujätettä – että tämä on organismin rakennus- ja hajoamisprosessien luonnossa?

  Stefan Lanka: Tätä selvittääkseni minun täytyy ensin käsitellä bakteereita ja fageja. Metamorfoosia, bakteerien muuttumista fageiksi, ei voida kutsua solukuolemaksi, vaan se on hyvin tarkoituksellinen ja hyödyllinen tapahtuma. Tämä havainto bakteerien muuttumisesta fageiksi tehtiin vuonna 1954 ihmisistä ja eläimistä peräisin olevilla kudoksilla: uskottiin, että kudokset muuttuvat viruksiksi, kun ne infektiokokeessa kuolevat. Kaikki muut tiedemiehet, solubiologit ja muut eivät lähde siitä, että kudokset tai solut, jotka kuolevat, muuttuisivat samalla viruksiksi. Päinvastoin, he tutkivat tuota kuolemista ymmärtääkseen, kuinka se kehossa tapahtuu. He kutsuvat sitten niitä samoja tapahtumia, joita virologit selittävät väärin virusmuodostukseksi, koordinoiduksi solukuolemaksi (= apoptosis) tai autofagiaksi (kierrätykseksi, uudelleen käyttämiseksi).

  Ihmisessä ja eläimessä tapahtuu alituinen rakentuminen ja hajoaminen hiljaa ja hellävaraisesti kudosten ja solujen hajotessa paikan päällä pieniksi aineosiksi ja näiden sitten tullessa esikäsitellyiksi jälleen uutta käyttöä varten tähän aiotuissa elimissä, esim. maksassa.

  Käsitettä ”virukset” ei saa tulevaisuudessa enää käyttää. Se on harhaanjohtava, täynnä väärintulkintoja ja peräisin kumotusta hyvä-paha -ajattelusta, jota käyttävät hyväkseen sellaiset ihmiset, jotka eivät osaa tai tahdo toisin selittää monimutkaista kokonaisuutta.

  Die Wurzel: Viruksella, oli se millainen hyvänsä, väitetään olevan itsenäisyys ja omatoimisuus, joita ei lainkaan ole olemassa.

  Stefan Lanka: Kyllä, koko konsepti on erheellinen, eikä sitä myöskään voida vaihtoehtoisten apuhypoteesien avulla pitää voimassa. Koska ”virologit” vuodesta 1954 lähtien ovat uskoneet, että kuoleva kudos ns. ”infektiokokeissa” muuttuu virusmateriaaliksi, he selittävät myös lyhyet nukleiinihappopalaset heidän oletettujen virustensa aineosiksi. Näistä nukleiinihappopalasista (DNA:n geenipätkistä) he konstruoivat mielessään viruksen perintöainesrihmat, joita ei todellisuudessa ole olemassa. Koska kuitenkin sekvenssianalyytikot ihmisen kromosomien analyysissä löytävät näitä oletettuja viruksen sekvenssejä kromosomien sekvenssien sisältä, he väittävät, että enemmän kuin 50% kromosomeistamme koostuu virusgeeneistä.

  Die Wurzel: Tähänastisten esitystesi mukaan tulee yhä ymmärrettävämmäksi, miksi lääketeollisuus, lääkärit, virologit, poliitikot ja viranomaiset antavat hypoteettisille viruksille vaarallisen tappajaominaisuuden, jota ei lainkaan ole olemassa, eikö niin?

  Stefan Lanka: Kyllä, ja he tekevät niin myös siitä syystä, että mielestään heidän täytyy tehdä itsensä tärkeiksi ja oikeuttaakseen myös tekemisensä. Ja myös siitä syystä, että lääketieteestä on tullut valtava talousyritys, jonka on pakko tuottaa voittoa ja jonka yksinomaan sen tähden on pakko liioitella alinomaa.

  Tähän kehitykseen ja liioittelupakon vaaraan, joka lopulta tulee tappamaan kaikki ja kaiken, on viitannut v. 1976 Ivan Illich kirjassaan ”Die Nemesis der Medizin.” Minulla oli hänen kanssaan v. 1995 hyvin valaiseva tapaaminen, josta olen kertonut ensimmäisessä kirjassamme rokotusaiheesta ja aikakauslehdessä WissenschafftPlus. Kirjailija Seamus O’Mahony, joka v. 2019 kirjoitti merkittävän kirjan ”Can Medizine be cured?”, viittaa aivan keskeisesti Ivan Illichiin ja tulee siihen johtopäätökseen, että lääketiede ei enää omin voimin voi parantua ja että se vaikuttaa aina tuhoisasti. Hän lähtee tällöin niiden aineiden lääketieteestä, joiden avulla ehkäistään oireita. Muusta ”lääketieteestä” hän sanoo, ettei sillä koskaan ollut mahdollisuutta tulla käytetyksi (alaviitteessä Stefan Lanka toteaa, että hän kutsuu tuota ”muuta lääketiedettä” paremmin toisenlaiseksi näkemykseksi tai suorastaan biologiaksi, jota hän on ryhtynyt levittämään ja jossa terveys on tulos harmoniasta hänessä itsessään ja suhteessa hänen ympäristöönsä).

  Die Wurzel: Mitä luulet, onko mahdollista saada tämä uusi tieteellinen ymmärrys viruksista ja bakteereista (jälkimmäiset ovat itsenäisiä) yleisön saataville, ja sellaisella nopeudella, ettei siihen mene sataa vuotta?

  Stefan Lanka: Vastaus on: on tehtävä oikeaan aikaan oikea asia, katso artikkeli Rosenstock-Huessystä, WissenschafftPlus 2/2020, ja minun artikkelini ”Fehldeutung Virus Teil II. Vom Anfang und Ende der Corona-Krise” siinä. Tämä artikkeli on myös sivustollamme wissenschafftplus.de vapaasti nähtävillä. Artikkelilla on voima (yhdessä koronakriisin suuruuden kanssa, joka on ravistellut melkein koko ihmiskuntaa ja saattanut sen vaaraan [siis koronatoimien johdosta, VL]) vaikuttaa nopea oppiminen, joka ei kestä enää sataa vuotta. Näin nähtynä korona on mahdollisuus kaikille ihmisille ja kaikille alueille, ei ainoastaan virusten, lääketieteen, politiikan ja talouden aloille.

  Die Wurzel: Uskon, että lääketeollisuus tahtoo ylläpitää virusteoriaa sellaisena kuin siihen on iät ja ajat uskottu, muuten se tuottaisi omalle liiketoiminnalleen miljardien menetykset (lääkkeiden ja rokotteiden myyntitulojen menetykset). Uuden ymmärryksen levittämiseksi viruksista täytyisi ensimmäisenä askeleena painattaa ja ottaa käyttöön uusia biologian oppikirjoja ja uusia opintosisältöjä, joissa on mukana uusi tietämys ”viruksista”, lääketieteen, biologian ja apteekkialan opiskelijoille.

  Luulen, että ihmisistä vain suurempi osa tulee omasta kokemuksesta käsittämään, ettei viruksia perinteisessä merkityksessä ole lainkaan olemassa. Eivät virukset, bakteerit tai parasiitit ole syypäitä sairauksiin, sillä sairaus itse on immuunijärjestelmän itseparannusponnistusta tai elimistön kodinsiivoustoimintaa, elimistön, joka vuosikymmeniä on koonnut itseensä kuonaa, josta se terveyspaastojen, elintärkeitä ravinteita sisältävän ravinnon, liikunnan, auringonvalon jne. puutteessa ei ole kyennyt pääsemään eroon. Oletko samaa mieltä?

  Stefan Lanka: Olen ennen koronaa myös ajatellut, että muutos voi tulla vain hitaasti ja alhaalta. Nyt koronan ominaisdynamiikka on pakottanut minut opiskelemaan jälleen kaikkia ratkaisevia yksityiskohtia ja menemään sen kanssa julkisuuteen. Tuloksena on artikkeli ”Fehldeutung Virus Teil II” (WissenschafftPlus 2/2020), jolla yhdessä niiden toimien kanssa, jotka pohjautuvat siihen ja sen mukaan muotoutuvat, todella on voima tuottaa nopeampi ymmärryshyppäys kuin ajattelin.

  Ihmiskunnallahan on edessään enää vain vaihtoehdot ”pelon ja mielettömyyden aiheuttama itsetuho” ja ”syvempi ymmärrys, johon sisältyvät primitiivisen materialismin syrjäyttämät muut tasot ja tiedot syistä ja vuorovaikutuksista” ja niiden mukaan toimiminen. Luulen, että enemmistö ihmisistä aavistaa, ettei koronassa, lääketieteessä ja politiikassa kaikki ole kohdallaan. Sen vuoksi pyydän lukijoita tulevaisuudessa koettelemaan sellaisia käsitteitä kuin ”immuunijärjestelmä” jne., ettei vanha hyvä-paha -ajattelu tule mukana tulevaisuuteen. Näen ravinnon merkityksen, erityisesti paaston merkityksen – mutta perustellun yksilöllisen psykosomatiikan tuntemisjärjestelmän puitteissa, jolle tri Hamer loi pääasiallisen perustan. Meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, ettemme vain jälleen luo uutta ahdasmielisyyttä, sillä tähän kehittyvään tuntemisjärjestelmään täytyy saada mukaan vielä monia ”henkisiä” ja myös ”materiaalisia” näkökohtia, ks. artikkelisi (so. haastattelijan artikkeli) Wurzel-lehdessä 04/19.

  Tärkeintä on se eräältä naislääkäriltä (joka terapeuttisen työnsä ohella opettaa kiinalaista lääketiedettä) oppimani asia, että meidän täytyy aina pitää mielessä, että käsityksemme voivat jo huomenna olla jälleen vanhentuneita. Sen vuoksi sanon aina esitelmissäni ja seminaareissani, että parempi vastaus johonkin kysymykseen tulee aina vasta tulevaisuudessa ja että nykyinen vastaus on vain se toiseksi paras. Ihmisinä olemme elämän osanottajia ja sen vuoksi meiltä puuttuu yksinkertaisesti kokonaisnäkemys. Tieteeseen kuuluu siis vaatimattomuus, aivan kuten siihen kuuluu jatkuva kriittinen tarkastelu.

  Die Wurzel: Hyvä Stefan, palatkaamme virusteoriaan, joka on rokottamisen perusta. Rokotteita, joita esim. tuhkarokon kohdalla käytetään, sanotaan ”eläviksi” rokotteiksi, vaikka ne koostuvat kaikesta muusta kuin elävistä viruksista. Miten ”elävät” rokotteet on tehty ja miksi niiden on tarkoitus jäljitellä viruksia, kun viruksia, joilla on itsenäinen infektioaktiviteetti, ei ole lainkaan olemassa?

  Stefan Lanka: Nyt ymmärrän, mistä olet saanut käsitteen ”elävä” virus. Kun laboratoriossa kudokset ”infektiokokeessa” tahattoman nälkiinnyttämisen ja myrkyttämisen oloissa kuolevat, silloin kokeen tekijät uskovat, että nämä kudokset ovat muuttuneet viruksiksi tai vapauttavat viruksia. Koska rokotevalmistajat (ja heidän virologinsa) lähtevät siitä, että se kuolleesta kudoksesta muodostunut massa (sano: sen oletetut virukset), jota he rokotteena käyttävät, on infektiokykyistä, he puhuvat ”elävästä” rokotteesta. He uskovat, että rokotevirus on vielä tartuttava mutta heikennetty.

  Sen sijaan ”kuolleeksi rokotteeksi” kutsutaan otaksuttujen virusten aineosia, jos ne ensinnäkään eivät ole tartuttavia, tai toiseksi, jos hajoavaa kudosta infektiokokeessa suojataan ”säilöntäaineilla”, esimerkiksi formaldehydillä, enemmältä hajoamiselta, jotta sitä tuonnempana voidaan käyttää ”kuolleena rokotteena”, kuten esim. polion kohdalla.

  Siis: Ajatus sairaaksi tekevistä viruksista on kuollut, samoin ajatus rokottamisesta, minkä vuoksi kysymys ”kuollut” vai ”elävä” ei ole pelkästään harhaanjohtava vaan se on väärä, kuten koko konsepti.

  Die Wurzel: Ja toiseksi tiedämme, ettei sellaista ”elävän” rokotteen virusta voi lainkaan esiintyä luonnossa; siis sillä ei ole villin taudinaiheuttajan kanssa ylipäätään mitään vertailukelpoista, vai?

  Stefan Lanka: Ajatus villistä tyypistä ei ole ajatus jostakin erityisen villistä viruksesta, vaan siitä, että virus sylkäistiin suoraan luonnon helvetistä tuoreena ja että se täytyy laboratoriossa ensin kesyttää ”viljelyn” avulla, jotta se saadaan siten rokotustoiminnan käyttöön – tieteistaruilua tietenkin. Tässä on mainittava myös erityisen hauska mutta syvältä luotaava Jochen Schamalin artikkeli ”Kleine Vampirkunde”, WisseschafftPlus 2/2020.

  Die Wurzel: Sokeakin näkee, että rokotteiden koostumus on hirveä. Kuitenkaan monet eivät tiedä, että sellainen rokote merkitsee lapsien kohdalla varmaa kuolemaa, jos se vahingossa ruiskutetaan laskimoon lihaksen sijaan. Miksi valtion viranomaiset kuvaavat rokotteita turvallisiksi ja vaarattomiksi, vaikka viranomaiset itse kuulemma ovat ”tarkastaneet” ja hyväksyneet rokotteet?

  Stefan Lanka: Juoni, jolla asianosaiset vetävät itsensä asiasta ulos, on sangen yksinkertainen: he määrittelevät useat myrkylliset aineet varsinaisen lääketieteellisen aineen, otaksuttujen virusten otaksutun valkuaisaineen, apuaineiksi (= adjuvanteiksi). Yksinomaan tämän kestämättömän määrittelytoimenpiteen vuoksi nämä voimakkaat myrkyt eivät kuulu ankaran lääkeoikeuden piiriin. Se, miten paikkansapitämätön itse tämä turvallisuusväite on, näkyy siitä oppikirjan lausumasta, että ilman apuaineitaan rokotteet ovat vailla vaikutusta.

  Die Wurzel: Todellinen ja täydellinen virus ei nouse esiin koko ”tieteellisessä” kirjallisuudessa. Miltä täytyisi todellisen, täydellisen viruksen sinun silmissäsi näyttää ja mitä ominaisuuksia sillä täytyisi olla, että kelpuuttaisit sen tappajavirukseksi? Ehkä Borrelia-bakteerin suuntaan, joka tietoisesti etsii isäntää?

  Stefan Lanka: Joka on perehtynyt biologiaan, sen on mahdoton suunnitella virus ja vielä vähemmän tappajavirus. Virologeilla on fagit (bakteerit) mallina heidän otaksutuille viruksilleen, mutta ne ovat minisiittiöitä, joilla on oma energiahuolto ja jotka aktiivisesti tekevät jotakin.

  Virologien ajatus sairautta aiheuttavasta, vaipallisesta tai vaipattomasta perintöainesrihmasta perustuu järjettömään ja vaaralliseen biologian ja elämän malliin. Tämän ajatuksen (sitä todistamatta) postuloi v. 1858 Rudolf Virchow eräässä epätoivoon perustuvassa asiakirjassa mm. valtavasta velkataakasta päästäkseen ja suosijoitaan ja mentoreitaan miellyttääkseen (Virchowista kertomus sivustolla wissenschafft.de).

  Sangen tärkeää minulle on sanoa, että myös kaikki väitteet sairaaksi tekevien bakteerien olemassaolosta ovat vääriä ja vaarallisia. Eräs tuttuni sai, minulle siitä kertomatta, eräältä vaihtoehtoisen maailman gurulta borrelioosi-diagnoosin ja joutui seuraavaksi pelon ja laajavaikutteisten antibioottien kanssa voimiensa rajoille. Ennen kuin ajatus viruksista oli keksitty, bakteerit olivat yleismaailmallisia roistoja.

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
 22. Stefan Lanka kumoaa kaikki väitteet virusten olemassaolosta, osa 3/3

  Die Wurzel: Prosessi yksimielisyyden löytämiseksi siitä, mitä tuhkarokkovirukseen kuuluu ja mitä ei, kesti vuosikymmeniä. Miten voi olla niin, että otaksutun uuden koronaviruksen Sars-CoV-2 kohdalla tämä yksimielisyyden löytämisen prosessi kesti vain parin hiirenklikkauksen verran? Ja millä tieteellisillä perusteilla?

  Stefan Lanka: Prof. Christian Drosten Charite-sairaalasta on se, joka mullisti bioinformatiikan virologiassa ja irrotti sen kokonaan laboratoriotyöstä. Niinpä hänelle oli v. 2003 olennaisesti hänenkin luomassaan SARS-paniikissa mahdollista jo kaksi päivää sen väitteen jälkeen, että otaksutun uuden SARS-viruksen perintöainesrihma oli rekonstruoitu, tarjota testi tälle fiktiolle (kuvitelmalle). Hän oli olennaisella tavalla mukana sikainfluenssa- ja ZIKA-terrorissa ja tuli yhä nopeammaksi, nopeammaksi kuin varjonsa…

  Vielä ennen kuin kiinalaisten tartuntatautiviranomaisten virologit olivat saavuttaneet yksimielisyyden tähän saakka vain ”otaksutun” viruksen perintöainesrihman koostumuksesta, oli Christian D. jo kehittänyt testinsä ja antanut sen 17.1.2020 WHO:n käyttöön. Työskentelyllään, parilla hiirenklikkauksella, hän globalisoi erään wuhanilaisen silmälääkärin vaikutuksesta lauenneen vaarallisen mutta paikallisen massapaniikin. Ks. artikkelini ”Fehldeutung Virus Teil II. Vom Anfang und Ende der Corona-Krise”, WissenschafftPlus 2/2020, joka on myös vapaasti levitettävissä sivustollamme wissenschafftplus.de.

  Influenssavirusten perintöainesrihmojen ideaa konstruoitaessa vahingoitettiin ja myrkytettiin vielä mekaanisesti kanansikiöitä ja kuolevan kudoksen lyhyistä nukleiinihapposekvensseistä tehtiin työläästi käsin vielä malli. Nykyisin tuon tekevät sopivat tietokoneohjelmat, joihin syötetään ne sekvenssit, jotka virologit julistavat virusperäisiksi. Se, mistä nämä sekvenssit ovat peräisin, on samantekevää bioinformaatikoille, jotka ”peräkkäin järjestämällä” (Ausrichtung, alignment) rakentavat fiktiivisten (kuviteltujen) virusten genomit. Tästä kehityksestä varoitti sivumennen sanoen jo v. 1976 Erwin Chargaff kirjassa ”Das Feuer des Heraklit.”

  Die Wurzel: Nyt tulee vielä koronaviruksen ”kehittämisen” kohdalla mukaan ”viruksen perintöainesrihman” ajatuksellinen rakentaminen.

  Stefan Lanka: Aktuellia koronavirusta (SARS-CoV-2) rakennettaessa käytettiin ensin vain eräästä keuhkohuuhtelusta peräisin olevia ns. geenisekvenssejä. Sen jälkeen kun hyvin lyhyiden palasten sekvenssitiedot vaivalloisesti muutamia ohjelmia käyttäen oli ponnisteltu kasaan, näiden ”sekvenssitietojen” pohjalta ehdotettiin uuden viruksen täydellistä perintöainesrihmaa. Sen jälkeen kun kolmen muun ihmisen keuhkoista saaduilla ”geenisekvensseillä” tämä työläs rakentaminen oli toistettu, tämä ehdotus vahvistettiin ja nostettiin yleiseksi malliksi.

  Varsinaiseksi todisteeksi uuden viruksen olemassaolosta asianosaiset määrittelevät sen, jos ”virusta” voidaan ”viljellä.” Tätä varten laboratoriossa tapetaan (tahattomasti) kudoksia nälkiinnyttämällä ja myrkyttämällä. Ja koska tässä prosessissa lisätään vielä hieman ”infektoitunutta” materiaalia, asianosaiset luulevat, että kudos muuttuu viruksiksi.

  Tietenkään he eivät kysy itseltään, miksi, toisin kuin fagien kohdalla, ei voida samalla tavalla nähdä eikä eristää miljardeja viruksia ja eristää koskemattomana niiden perintöainesrihmaa. Niinpä he alkavat rekonstruoida lyhyistä käsillä olevista geenisekvenssipalasista oletetun viruksen oletettua suurta kokonaista ”genomia”, sillä erolla, että tässä viljelemisen toimenpiteessä jää jäljelle suuria aukkoja rekonstruoitaessa kokonaista perintöainesrihmaa. Nämä täytetään työläästi valmistamalla keinotekoisia geenisekvenssejä mallin aukkojen täyttämiseksi. Tämä on itsepetosta ”virologisen” itsepetoksen sisällä.

  Die Wurzel: Miksi kiinalaiset tiedemiehet väittävät, että Kiinan vuoden 2019 koronavirus on peräisin myrkyllisistä käärmeistä?

  Stefan Lanka: He väittävät niin, koska he löytävät käärmeistä niitä sekvenssejä, joita löytyy myös koronamallista. Siitä he kuitenkin vaikenevat, että jokaisesta elollisesta olennosta löytyy niitä samoja sekvenssejä, joista koronan ja kaikkien muiden virusten perintöainesrihmat on puhtaasti ajatuksellisesti rakennettu. Tämä selittää sen, miksi myös papajat (melonipuun hedelmät) antavat ”positiivisen” testituloksen. Tämä on koronan yksi tärkeä viesti: aivan kaikki on positiivinen!

  Die Wurzel: Ja miten tarkkaan ottaen on virustestien laita?

  Stefan Lanka: Kun lyhyistä nukleiinihapposekvensseistä, joita esiintyy jokaisessa eliössä, rakennetaan jotain pidempää, mitä ei ole olemassa, on toki selvää, että ns. geneettiset virusten osoittamismenetelmät (PCR-testit), jotka osoittavat vain hyvin lyhyiden sekvenssien läsnäolon, aivan kaikki, myös puu, voi antaa ”positiivisen” testituloksen. Tämä ei ole mitään muuta kuin vaarallista tieteistaruilua käytännössä.

  Lyhyitä DNA-sekvenssejä esiintyy jokaisessa eliössä, myös puussa tai papaja-hedelmässä. Näitä lyhyitä sekvenssejä todella esiintyy kaikkialla (alaviitteessä S. Lanka kertoo, että alle 22 nukleotidin [joista DNA ja RNA koostuvat] pituisia sekvenssejä esiintyy jokaisessa nisäkkäässä, että ne eivät ole virusspesifisiä, ja että silti niitä käytetään ”virusgenomin” rakentamisessa). Kuitenkin virusgenomi (sano: virus) määritellään joksikin pidemmäksi, joka koostuu useista ”geeneistä.” Ihmisen virusgenomin ensimmäisessä rakentamisessa ”Wirrologit” (”sotku-logit”) kiinnittivät huomionsa fagien genomiin. ”Virushan” tarvitsee useampia geenejä muodostaakseen oletetut vaippaproteiininsa ja entsyyminsä. PCR-metodilla voidaan osoittaa vain pieniä palasia, eivätkä ne kerro mitään siitä (jos lähdetään virusten olemassaolosta), onko olemassa vain virusfragmentteja (”immuunihyökkäyksen” jälkeen), vain viallisia viruksia tai vaarattomia viruksia tai onko virusmäärä liian pieni joukkomurhan aiheuttamiseksi. Mutta koska viruksia ei ole lainkaan olemassa (niitä on vain malleina), kaikki läsähtää kasaan.

  Die Wurzel: Olen lukenut, että rokotteet voivat sisältää abortoitujen ihmissikiöiden seerumia.

  Srefan Lanka: Se, mitä todellisuudessa tehtiin, on se, että infektiokokeita varten kudoksia ja seerumia (verta ilman kiinteitä verisoluja) hankittiin ihmissikiöistä. Mielessäni voin kuvitella, että maksukykyinen ja täysin tylsistynyt yleisö kyselee sellaisista kudoksista ja seerumeista rokotteissaan ja myös muissa lääketuotteissaan – ja moton ”you get what you pay for” (”saat sitä, mistä maksat”) mukaisesti niitä aina myös saa.

  Toisaalta kuitenkin kaikki massarokotteet valmistetaan nautojen seerumin avulla ja pääasiassa apinoiden munuaiskudoksista tai muiden eläinten kudoksista.

  Die Wurzel: Voiko sellainen eläimen sikiön seerumi, jos se tuli rokotteissa käyttöön, johtaa joihinkin reaktioihin?

  Stefan Lanka: Jokin aine johtaa nykyisen käsitykseni mukaan vain silloin allergiaan tai autoimmuunisairauteen, kun rokotetoimenpide laukaisee ”biologisen konfliktin”, siis tuottaa tapahtuman, joka havaitaan olemassaolon kannalta vaaralliseksi ja jota ei sillä hetkellä voida pysäyttää. Suosittelen tässä rokotevahinkoja ja autismin syntyä koskevaa artikkeliani, WissenschafftPlus 3/2016.

  Die Wurzel: Yhä enemmän tulen tietoiseksi, että ”virus” ja rokote ovat identtisiä; molempia tuotetaan laboratoriossa, eikö niin?

  Stefan Lanka: Kyllä, selventävästi huomauttaen, että ”virukset” ovat hourekuvia ja että koeputkessa kuolleiden kudosten jäänteet eivät ole ”viruksia” vaan hajoavaa kudosta.

  Sivumennen sanoen kudoksia voidaan laboratoriossa estää kuolemasta ja hajoamasta vain joitakin päiviä ja vain käyttämällä sikiön seerumia. Aikuisten ihmisten ja eläinten seerumilla se ei ole mahdollista.

  Selvennykseksi:

  Kun elimiä otetaan pois eliöstä, ne kuolevat nopeasti ja alkavat hajota, myös silloin, kun niitä jäähdytetään. Kun elimistä otetaan yksittäisiä elinkudoksia ”elämän” tutkimiseksi laboratoriossa tai otaksutusti virusten ”eristämiseksi”, lisäämiseksi tai ”kasvattamiseksi” laboratoriossa, silloin nämä kudokset kuolevat vielä nopeammin ja alkavat hajota vielä nopeammin.

  Jotta laboratoriossa voitaisiin oletetusti solujen kanssa työskennellä, elimistä (esim. sikiön elimistä) aiemmin otetut kudokset hajotetaan väkivalloin (biokemiallisesti ruoansulatusentsyymeillä ja mekaanisesti) osiin. Silloin asianosaiset uskovat, että he työskentelevät solujen kanssa ja kutsuvat väkivaltaisesti hajotettuja kudoksia ”soluviljelmiksi.” Heidän täytyy koko ajan väkivalloin estää näitä ”soluja” sulautumasta jälleen kudokseksi. Ilman sikiökudoksesta tulevia monia aineita, erityisesti kuitenkin siinä korkeana konsentraationa olevaa ”Pi-vettä”, koeputkessa olevat kudokset ja osiin hajotetut kudokset kuolisivat vielä nopeammin (alaviitteen mukaan Pi-vesi on alkusubstanssia, josta me koostumme; Lanka antaa tätä koskevan pdf-linkin ja viittaa myös erääseen Michael Deliaksen artikkeliin, Wurzel 04/19).

  Nyt koeputkessa olevista ”soluista” uutetaan pois sikiöseerumi valmistelutoimenpiteenä seuraavana tapahtuvaa ”tulehduskoetta” varten. Seurauksena nämä kudosyksiköt pyrkivät yhdistymään vielä tavallista nopeammin, kuollen kuitenkin ”yhteenvirtaamisessa.” Tätä yhteenvirtaamista kutsutaan jättiläissuuruiseksi solumuodostukseksi ja ”sytopaattiseksi efektiksi.” Tämä monen väkivaltaisen ja sekopäisen vaiheen tulos tulkitaan keskeiseksi todisteeksi oletetun viruksen ”läsnäolosta, eristämisestä, lisääntymisestä jne.” Asianosaiset väittävät sitten, että he ovat onnistuneet viljelemään viruksen.

  Alati kasvavan sikiöseerumin tarpeen tyydyttämiseksi vuosittain avataan tainnuttamatta kaksi miljoonaa kantavaa lehmää ja niissä oleva sikiö avataan tainnuttamatta ja lyövästä sydämestä otetaan sikiön verta (alaviitteen mukaan sikiön seerumi jalostetaan jopa ”lihaksi” laboratoriossa käytettäväksi ja niin annetaan ymmärtää, että käyttö on ilman eläimiä mahdollinen). Jos tätä varten sikiö otettaisiin äitieläimestä ulos, saataisiin paljon vähemmän seerumia. Jos äitieläimet ja/tai sikiöt tainnutettaisiin, tainnutusaineet hajottaisivat nopeasti sikiöseerumin, koska tainnutusaineita ei voida ottaa enää pois seerumista.

  Tuollaisella tavalla saadusta verestä valmistetaan sikiöseerumi. Tietenkin tässä voittojen optimoimiseksi väärennetään seerumia, aivan kuten viiniä väärennetään. Säästääkseen rahaa laborantit ostavat edullista seerumia, josta he kaikki tietävät, että se on epäpuhtaampaa kuin kallis seerumi. Vain näiden sikiöseerumien avulla on mahdollista valmistaa rokotteita. Näissä seerumeissa, jotka eivät koskaan voi olla steriilejä, olevia aineosia siirretään meihin rokotteiden muodossa.

  Minua on jo kauan ihmetyttänyt, että raakaravinto- tai vegaanipiireissä tätä hyvin tunnettua tosiasiaa ei oteta puheeksi. Raakaravinto ja veganismi (kasvissyönti) sulkevat pois rokottamisen, sikiöseerumien ottamisen ja soluviljelmäkokeet.

  Meillä on rokotetoiminnassa ja myös koko biologiassa ja lääketieteessä se tilanne, että kuolemisen ja hajoamisen tapahtumat koeputkessa tulkitaan väärin elämän malleiksi. Tämä on vain yksi niistä monista syistä, miksi biologit ja lääkärit solupatologian vallitsevan mielipiteen systeemissä vuoden 1858 jälkeen eivät ole kyenneet antamaan järkeviä ja hyödyllisiä lausuntoja elämästä, terveydestä, sairastumisesta ja parantumisesta.

  Die Wurzel: Vuosina 1951-1952 virologia kumosi itsensä täydellisesti ja luopui itsestään. Millä perusteella?

  Stefan Lanka: Kahdella perusteella. Ensinnäkin suoritettiin kontrollikokeita, jotka osoittivat, että sitä, mikä aikaisemmin tulkittiin viruksiksi (oletetuiksi vaarallisiksi proteiineiksi, kuten joidenkin bakteerien kohdalla vastoin parempaa tietoa yhä väitetään), vapautui myös täysin terveiden eliöiden tai niiden elinten hajoamisessa. Myöskään elektronimikroskoopin avulla ei nähty eikä löydetty mitään.

  Toiseksi, koska myönnettiin, etteivät valkuaisaineet (proteiinit) voi itse lisääntyä. Vielä ennen vuotta 1952 virologian keskeinen osa oli, että vaarallinen virusproteiini (= virus, sairausmyrkky) muka voi itse lisääntyä. Mutta v. 1952 ymmärrettiin, että proteiinien lisääntymiseen tarvitaan nukleiinihappoja. Siitä lähtien nuorten kemistien näkemys oli, että virukset ovat geenisubstanssin vaarallisia palasia. Näillä kemisteillä ei ollut pienintäkään aavistusta biologiasta, lääketieteestä ja siitä tosiasiasta, että lääketieteellinen virologia oli luopunut itsestään. Tämä tietämättömyys on kestänyt tähän saakka ja johti koronakriisiin. Nykyiset virologit eivät yksinkertaisesti ihmettele sitä, etteivät he löydä viruksia ja viruksen perintöainesrihmoja. He eivät ihmettele sitäkään, että he mielessään jatkuvasti ja aina kokoavat lyhyistä palasista virusten genomit (virusten perintöainesrihmat) ja esittävät nämä sitten todellisuutena.

  Missään muualla biologiassa ja lääketieteessä ei ole niin selvää kuin virologiassa, että puhdas ajatusrakennelma esitetään olemassa olevana tosiasiana. Kun väestön enemmistö on ymmärtänyt tämän, päättyy koronakriisi puhtaasti demokraattista tietä. Sen vuoksi jakakaa tätä haastattelua.

  Die Wurzel: Keskusteltavaa olisi vielä paljon enemmän, esimerkiksi bakteerien mallista ja bakteeriensyöjistä. Artikkelissasi ”Fehldeutung Virus” perehdyt yksityiskohtaisesti tähän kaikkeen ja useaan muuhun teemaan. Tässä tämänpäiväisessä haastattelussa tulee esiin vain varsin pieni osa tuosta artikkelistasi. Sen vuoksi suosittelen sitä kaikille lukijoille.

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
  1. Olen jo kauan ihmetellyt miksi kaikki pelkää noita näkymättömiä lentäviä mielikuvitusolentoja nimeltä virus? Ilmeisesti melkein kaikki ihmiset ovat sairastuneet tähän median luomaan luulotautiin?

   Tartuntataudit eivät ole meidän uhka
   https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2020/11/30/tartuntataudit/
   Virologia on taikauskoa.
   https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2020/07/17/antibody/
   Viruksille ei ole tieteellistä perustaa
   https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2020/10/01/virusteoria1/

   Plusääni(7)Miinusääni(0)
   1. Hienoa! Lupa myönnetty, nimeni kanssa tai ilman nimeäni, kuinka vain. Muutenkin: jokainen saa vapaasti levittää mitä tahansa kirjoitustani tai kommenttiani. Joku, joka osaa asioida maamme johtavien aivopestyjen tai johtavien susien kanssa, voisi levittää näitä tekstejä myös presidentille, hallitukselle, eduskunnalle, puolueille,THL:lle ja saraaloiden infeltioylilääkäreille (nimeni kanssa tai ilman nimeäni, kuinka vain). Ja Ylelle.

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
 23. Medioissa lukee taas asioita jotka osoittavat että kansalle valehdellaan törkeästi.

  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007719907.html

  —————————————————————————————————————————————————-
  ”Lääkelain 21 pykälän e-kohdassa todetaan: ”Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) voi myöntää… …väliaikaisen luvan lääkevalmisteen käyttämiseen, jos siihen on erityisiä perusteita haitallisten taudinaiheuttajien, toksiinien tai kemiallisten aineiden tai haitallisen ydinsäteilyn epäillyn tai todetun leviämisen perusteella, eikä käytettävissä ole muuta asianmukaista hoitoa tai lääkettä.”

  ”Lainkohdan soveltamisedellytykset todennäköisesti täyttyisivät koronaviruksen osalta, koska rokote on virukseen ainoa ennaltaehkäisevä hoitomuoto.”

  —————————————————————————————————————————————————-

  Tämä covid narratiivihan on tarkoituksella kehitetty alusta asti sisältämään väitteen ettei olen muka olemassa ennaltaehkäisevää hoitoa / asianmukaista hoitoa tai lääkettä .

  Tämä väittämä on täysi valhe, ja sen todistaa Mailmalla tehdyt lukuiset tutkimukset , varsinkin ivermectin , D-vitamiinikin on hyvin tärkeä myös.Hydroxychloroquine on myös varsin toimiva lääke kun ennalta ehkäisevää hoitoa annetaan heti eikä vasta kun päädytään sairaalaan, tosin ei ole yhtä hyvä kuin ivermectin. Lisäksi quercetin, sinkki, melatoniini ja C-vitamiini on Mailmalla käytössä eri hoito protokollissa . Myös vihreä tee toimii kuten HCQ ja quercetin auttaen sinkin solun sisään…nuo 3 siis toimivat synergisesti sinkin kanssa ja pitkälti sen ansiosta ne auttavat .

  https://www.techtimes.com/articles/255578/20210104/virologist-uses-2-head-lice-treatment-against-coronavirus-reducing-covid.htm

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-9110301/Cheap-hair-lice-drug-cut-risk-hospitalised-Covid-patients-dying-80-study-finds.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490http://

  Juuri valmistunut tutkimus tehtiin huom jo sairaalaan joutuneilla, ja siis tuo lääke tehoaa nopeammin ja paremmin jos sitä käytetään heti ensioireista lähtienennen sairaalaan joutumista jolloin tulos on parempi .

  Kyse näissä lääkkeissä ei ole että ne toimisivat viruksia vastaan , vaikutusmekanismit lienee muuta. Virus ei ole vihollinen, voisi kai käyttää sanaa viraali kokoinen proteiini tai muuta kun tuo virus sana tuo mieleen ihmiislle valheellisen satu tarinan ?

  Eli näyttää siltä että Suomessa kuten muissakin maissa järjestelmällisesti dissataan toimivia halpoja lääkkeitä, vaikka se merkitsisi potilaiden kuolemisia, juuri ninhän on esim USA:ssa tapahtunut jossa aloitettiin kampanja HCQ ja ivermectin lääkkeitä vastaan koska ei haluta tilannetta että covid-19 sairaudelle olisi hoito, ainoastaan rokotteet ovat sallittuja tässä pelissä, ja rokotteet eivät auta vaan päinvastoin tuhoavat terveyttä.

  Se mitä väittävät ettei ole toimivaa hoitoa on valhe . Ja kun nyt rokottavat turhaan ihmisiä vaarallisilla rokotteilla vaikka olisi varsin toimiva hoito ja vielä halpa olemassa . Rikolliset hyötyvät taloudellisesti tästä suhmuroinnista rokotteiden myymiseksi /ihmisten terveyden pilaamisesta rokotteilla .

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 24. Järkyttävät sulkutilat on taas asetettu useisiin Euroopan maihin ja pelottelu voimistuu. Mikäli Biden nousee valtaan USA:ssa, niin Amerikka seuraa perässä. Nyt pelotellaan sekä tautia pelkääviä että poliittisia seuraamuksia kavahtavia. Tämä on globalistien rajua sotaa kansoja vastaan, jossa länsimaalaisten vapaudet ja oikeudet aiotaan viedä pois viimeistäkin pisaraa myöten. Mutta yhä vain pelotellut aasit seuraavat uutisia ja huutavat hallitusta, viranomaisia ja lääkeyhtiötä pelastamaan heidät. Tämä on varma resepti kaikkien oikeuksien ja useilla myös toimeentulon menetykseen.

  Ihmiset eivät saa eivätkä edes halua elää omaa elämäänsä, johon aina kuuluu riskejä. Tämä vie ihmisiltä pois kaiken arvokkuuden, vaikka numeeristen tietokonemallien perusteella rajoitteilla kenties säästyy muutama elämä. Pitkään jatkuvien ja ennätysankarien sulkutilojen seuraukset koituvat lopulta paljon kohtalokkaammiksi kuin minkään kulkutaudin kohdalla kävisi. Noiden tautien kanssa olisi vain opittava elämään.

  Englannissa luotetaan edelleen Imperial Collegen Neil Fergusonin laskemiin malleihin, jotka ennustivat jo keväällä 2020 täyttä huuhaata. Normaalissa maailmassa nuo manipulaattorit ja paniikin lietsojat olisi jo poistettu virastaan ja saatettu oikeuteen, mutta lammaskansalaisten maailmassa kaikki on toisin. Pelko ja valheet saavat ohjata elämämme kulkua. Suomi tekee pienellä viiveellä kaiken, mitä Euroopan suuret maat ja on pelättävissä rajuja kampanjoita myös täällä harvaan asutussa pohjolassa. Me emme saa elää oman ominaislaatumme ja erityisolosuhteidemme mukaan, vaan nk. ”eliittimme” vetää meidät väkisin mukaan globalistien luomaan kaaokseen ja hulluuteen seurauksista välittämättä.

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
 25. Päivän twiitti: ”Kummasti influenssa katosi Suomesta – Koska Korona” [Tilasto]

  ”Kummasti influenssa katoaa. Viime vuonna tapauksia 2 351, ja tänä vuonna vaivaiset 17. Koska korona”, todetaan Twitterissä, jossa julkaistiin varsin hämmentävä tilasto A ja B influenssan täydellisestä ja mystisestä katoamisesta Suomessa.

  Kommentti (Lukutoukka): ”Niinpä niin. Tässä tulee hyvin esiin se, kuinka tilastoilla voidaan harhauttaa.
  Kyse on pohjimmiltaan siitä, minkä nimikkeen alle asiat KIRJATAAN tilastossa. Jos halutaan ylikorostaa ilmiön A osuutta, homma onnistuu näppärästi sillä että kirjataan iso osa ilmiötä B edustavista tapauksista A:ksi eikä B:ksi….”
  https://mvlehti.net/2021/01/05/paivan-twiitti-kummasti-influenssa-katoaa-koska-korona-tilasto/

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 26. Yksi hyvä, helppolukuinen ja tuore kirja on:

  Dr. Thomas S. Cowan, Sally Fallon Morell
  The contagion myth: why viruses are not the cause of disease

  Siinä on myös hyviä esimerkkejä väärinkäsitysten, kun niiden takana on auktoriteetteja, jäämisestä de-facto standardeiksi, joita kukaan ei uskalla asettaa kyseenalaisiksi.
  Niitä keisarin uusia vaatteita.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 27. BAKTEERIT JA VIRUKSET
  Bakteereja on ainakin olemassa ja varmasti myös muita pieneliöitä, sanotaanko niitä nyt vaikka viruksiksi. Miten muuten voidaan selittää monien tautien tartunta henkilöstä toiseen. Mutta itse lääketiede on suurta huiputusta ja aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Minun asiantuntemukseni liittyy psykologiaan, joka on yksi aikamme suuria väärinkäsityksiä. Eihän nykypsykologia edes tiedä, että ihmisellä on sielu. Samoin myös psykiatria, joka palvelee lähinnä suurten lääkefirmojen etuja, kuten rokottaminenkin. Mutta mistä on perimältään kysymys? Eikö lääketiede ole edistynyt valtavasti? Kysymykseen on selvä vastaus. Kaikki menee sananmukaisesti pieleen silloin, kun tiedemiehet (lääkärit, biokemistit, psykiatrit ym.) ovat henkisesti kehittymättömiä, vaikka olisivat kuinka oppineita omalla tieteen alalla. Henkisesti kehittynyt ihminen asettaa kaikessa totuuden ylimmäksi ohjeeksi, sivuuttaen henkilökohtaisen ja jonkun muun edun. Tiedemies on tiedemies vai silloin, kun totuus on hänen ainoa johtotähtensä, eikä hänen oma kunnianhimonsa, taloudellinen etunsa tai maineensa tiedeyhteisön silmissä. Mutta usein hän kuitenkaan ei palvele totuutta. Koska Jumala on itse Totuus eli kaikkien totuuksien summa, todellinen tiedemies on todellinen tiedemies vasta silloin, kun hän rakastaa Jumalaa eli Totuutta yli kaiken. Mutta kukapa näin tekisi nykyaikana? Koronahuijaus näyttää, että korkeita terveysviranomaisia ei kiinnosta lainkaan kansalaisten terveys, vaan ylimpien elimien käskyjen toteuttaminen omien etujensa vuoksi. Kuinka lääkäri voi olla vapaamuurari eli myynyt sielunsa saatanalle ja auttaa muita ihmisiä? Hedelmistään puu tunnetaan. Tiede johtaa ihmistä harhaan juuri siksi, että tiedemiehet ovat henkisesti kehittymättömiä materian palvelijoita. He tuottavat vaistomaisesti pahaa ja väärää. Ajatelkaamme vain mikrobiologiaa, mistä löytää esimerkkejä tältäkin sivulta Vesa-Ilkka Laurion kirjoituksista. Emme tiedä juuri mitään pieneliöiden toiminnoista emmekä sairauksien syistä. Yleinen lääketiede johtaa ihmistä harhaan ja palvelee vain lääkevalmistajien etuja. Ja kaiken perimmäisenä syynä on se, että ihminen alkoi syödä hyvän- ja pahantiedon puusta eli ottaa ymmärryksensä itsestään ja luonnosta eikä Jumalalta. Tiedän vain yhden tiedemiehen, jota ei johtanut kunnianhimo tai omat edut, vaan rakkaus totuuteen, ja tämä tiedemies oli ruotsalainen Emanuel Swedenborg (1688-1772), jonka luonnontieteelliset teokset ovat yhä aikaamme edellä filosofisesti. Hän on mm. ainoa psykologi, joka on selittänyt sielun ja ruumiin vuorovaikutuksen sekä ihmismielen rakenteen. Törmäsin hänen teoksiinsa, kun olin opiskellut psykologiaa viisi vuotta yliopistossa, ja hylkäsin heti akateemisen psykologian yhtenä inhimillisen typeryyden lajina. Samoin nykyinen biokemia ei pysty selvittämään pieneliöiden toimintaa, vaikka sillä on käytössään elektronimikroskooppi sun muut vehkeet. Vika on tiedemiesten päässä. Materialistinen tiede johtaa ihmisiä harhaan, josta saadaan hyvä näyttö tässä koronahuijauksessa. Siinä kietoutuvat yhteen itsekkäät tiedemiehet, lääkärit ja terveysviranomaiset, jotka ovat helppoja nenistä vedettäviä todellisille pimeyden ruhtinaille eli kasaarijuutalaisten johdolle eli Siionin Viisaille. Koronakriisi on myös materialistisen tieteen kriisi. Ceterum censeo:
  ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 28. Koska ns. infektiotaudit eivät ole lainkaan mikrobien (virusten, bakteerien, parasiittien) aiheuttamia vaan kehon omia reaktioita ja prosesseja jonkin puutoksen tai vahingollisen vaikutuksen (kylmä, kuuma, säteily, myrkky jne.) johdosta, ne eivät myöskään ole mitään ”infektiotauteja.” Jos ei ole infektiotauteja, ei ole myöskään tarvetta rokotuksiin. Kaikki rokotukset ja rokotusohjelmat on siis välittömästi lopetettava maassa. Niistä voi olla vain haittaa, koska niiden ainoiksi vaikutuksiksi jäävät sivuvaikutukset, joista suuri osa on vakavia (krooniset sairaudet, jopa kuolema). Silloin rokotukset ovat kehojen raiskausta ja väkivaltarikollisuutta.

  Kommenttiini sain pontimen seuraavasta artikkelista, jossa kerrotaan muutama fakta rokotettujen ja rokottamattomien suhteesta:

  https://childrenshealthdefense.org/defender/vaxxed-unvaxxed-lawsuit-protect-americans-from-vaccination-status-discrimination/

  ROKOTTAMATTOMAT LAPSET JA AIKUISET OVAT PALJON TERVEEMPIÄ KUIN ROKOTETUT.

  Amerikassa on suoritettu esitutkimus (The Control Group; https://informedconsentdefense.org), joka osoittaa, että rokottamattomat aikuiset ovat 1 248% (tuhat kaksisataaneljäkymmentäkahdeksan prosenttia) terveempiä ja rokottamattomat lapset 1 099% (tuhat yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia) terveempiä kuin rokotetut.

  Artikkeli toteaa, että Amerikan väestöä vähentävät nykyisin rokotteiden aiheuttamat krooniset sairaudet. Rokotteet ovat pääsyy USA:n nykyiseen terveyskriisiin.

  54% rokotetuista lapsista kärsii kroonisesta sairaudesta USA:ssa, rokottamattomista 6%.

  10% rokotetuista kärsii diabeteksesta, rokottamattomista 0%.

  18% rokotetuista kärsii ruoansulatuselinten sairaudesta, rokottamattomista 0,4%.

  9,4% rokotetuista kärsii ylivilkkaudesta (levottomuudesta), rokottamattomista 0,47%.

  Parantuneet elinolot (eivät rokotukset) ovat menneisyydessä (1900-luvulla) olleet syy siihen, että kansanterveys on silloin parantunut.

  Vanhempien on välittömästi kiellettävä lastensa rokottaminen! Rokotteet ovat huijaus, ja rokotuksia ajavat THL ja maan hallitus sekä rokotuksia suosittelevat ja antavat terveyskeskukset ja sairaalat ovat karkeita ammattirikollisia, jotka ajavat vain rokotteita valmistavan kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden asiaa, eivät terveyden asiaa, lasten asiaa eivätkä aikuisten asiaa. Jos rokotuksia ei hyvässä tahdissa maassa aleta lopettaa, on ryhdyttävä toimenpiteisiin mainittujen ammattirikollisten saamiseksi rikosoikeudelliseen vastuuseen.

  Rokotuksissa ruiskutetaan ihmisten (ja jo vauvojen) sisään (!!) kymmeniä erilaisia elimistölle vieraita aineita, ja se ei voi olla muuta kuin myrkyttämistä, suoraa, härskiä myrkyttämistä! Tämä on valtava skandaali!

  Levitykseen!

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Kyllä. Saamieni tietojen mukaan rokotteet ovat mitä todennäköisimmin vain lisänneet sairauksia. Ohessa aiheesta vakavasti keskustelemassa, tutkiva journalisti, Del Bigtree, joka vieraili hiljattain London Realin haastateltavana. Vakavaa asiaa koko video, mutta oleellisin about kohdasta 18 min. eteenpäin, jossa hän puhuu kroonisten sairauksien hälyttävästä yleistymisestä LASTEN keskuudessa ja rokottamisen lisääntymisestä samaan aikaan.
   https://tokentube.net/view?v=1612025853

   Jos kroonisten sairauksien määrä lapsilla on kasvanut USA:ssa noinkin paljon, että vielä 80-luvulla oli 12,8% ja nyt yli 54% lapsista kroonisesti sairaita tai pitkäaikaissairaita, niin tuohan on jo joukkomurha. Johtuuko tämä mistä? Ehkä se on yhteisvaikutus epäterveellisestä ruuasta, myrkyistä, rokotteista, lisäaineista yms. tulevaisuuden länsimainen ihmiskunta tulee oleen aika kipeetä porukkaa, niin henkisesti kuin fyysisesti.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 29. Eräänlaisena vahvistuksena sille, että rokotustoiminta (myös Suomen rokotukset ja niiden hallinto ja kaikkitietävä ja narisevaääninen [= reviirin merkintää] ”asiantuntijasto”) on kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa, on se, että aloitettujen massarokotusten aiheuttamien haittavaikutusten ja mahdollisten kuolemien raportointi peitetään – suunniteltuna toimenpiteenä – USA:n presidenttitappelun ja kongressi-näytelmän alle. Jo viime syksynä luin, että voittipa presidentinvaaleissa kumpi ehdokas tahansa, toinen ei saa tunnustaa toisen voittoa vaan loppuun saakka on taisteltava voitosta (siis että kummallekin osapuolelle oli tullut tällainen kv. rikollisuuden johdon käsky). Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden johto on laskenut, että tämä presidenttitaistelu tulee juuri silloin kun aletaan odottaa raportteja massarokotusten haittavaikutuksista, ja siksi tuo kongressinäytelmä järjestettiin (saattaa jatkua pitkäänkin ja rajuna, jos kyseinen rikollisuus niin päättää). Kongressin tapahtumien kulku (esim. poliisi oli ”lepsu” ja jopa päästi mielenosoittajia sisään) osoittaa, että kyseessä on ennalta suunniteltu operaatio, jolla ihmiskunnan huomio viedään pois rokotteiden haittavaikutuksista. Olen siis sitä mieltä, että presidenttitappelu ja kongressin tapahtumat ovat peiteoperaatio. Kv. rikollisuuden johto tietää, että ihmiskunta on täysin ohjattavia idiootteja, jotka suu kuolassa tuijottavat kaikkea, missä on väkivaltaa, tappelua ja vertakin saattaa valua. Suomessa Yle siis ei muita uutisia enää esitäkään kuin kongressin ”ennenkuulumattomia” tapahtumia. Eräskin huomiohenkilö julisti, että kyseessä on ”uskomaton demokratian painajainen.” Kyseessä on kuitenkin vain näytelmä, jolla rokotteiden haittavaikutusten raportointi peitetään, ja SIINÄ Yle on loistava! Suomen johto tiedotusvälineineen on kansainvälistä järjestäytynyttä ja härskiä rikollisuutta, ja sitä Suomen kansa vaaleissa aina äänestää (kaikki puolueet ovat kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden Suomen-konttoreita, ja ne tekevät vaalien ehdokasasettelun, ei Suomen kansa; puolueita on Suomessa monta, koska niiden avulla kansa saadaan tappelemaan keskenään ja varsinainen vihollinen unohtuu).

  Mielestäni kaikki virallinen Suomessa ja maailmassa on kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa, myös kaikki lääketiede ja koulutus ja yliopistotoiminta. Puhdasta, kovaotteista rikollisuutta. Jo pitkään se on myrkyttänyt lapsemmekin vauvasta saakka myrkkypiikeillään (rokotteilla), joita neuvolatädit ja koulujen terveydenhoitajat syvällä antaumuksella työntävät pienokaisiin ja koululaisiin. Mikä fiasko! Ja mikä fiasko on Suomen kansa! Kakkapäiset rikolliset vievät sitä miten tahtovat! Niin: Suomen kansasta itsestään näköjään on tullut noita kakkapäisiä ja nyt jopa maskipäisiä rikollisia. Ja se ei enää ole pelkkä fiasko, se on täysi skandaali. Tuho.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 30. HYVÄ SIVU KORONASTA
  Vihdoin kattava ja hyvä suomenkielinen sivu koronahuijauksesta erikoisesti hoitohenkilökunnalle.
  Levitä sivua http://koronarealistit.com/
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 31. Tilannekatsaus ja avunpyyntö.

  Useampikin kirjoittaja on edellä todistanut flunssan hävinneen uskomusten muuttumisen myötä. Tämä on myös oma kokemus. Yksityiskohdat eroavat, mutta yhteistä on:
  a) epäusko voittamattomaan taudinaiheuttajaan
  b) usko omaan terveyteen, omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja -kykyihin

  Tavalla tai toisella, on alettu USKOA omien aseiden voimaan. Ja hupsistahokkuspokkus. Vihulainen muuttui kuolevaiseksi ja alkoi totella lyijyä. Näin homma oikeasti TOIMII. Ensin on usko, ja sitten todellisuus mukautuu. Tähän asti hyvä.

  Minusta.. tilanne on nyt seuraava.

  Puolet miehistöstä juoksee vauhkona hämäysvirusvihulaista pakoon. Suoraan koukanneen rokotepanssarivaunun telaketjun alle. Heidän päätään emme pystyne kääntämään. Yritetty on. Jotta keskitytään siihen puoliskoon, joka toistaiseksi pysyy poteroissaan. He pelkäävät rokotetta. Minä pelkään rokotetta. Rokotemyrkkytankki selän takana on oikea ongelma. Jos olisin tekopyhä vt.tiedotusupseeri, sanoisin: ”perkele! magneettimediassa levitetään tappiomielialaa! .. on klimi vai, ei siihen muka pysty.. mussutimussuti..” Siinä olisin silti oikeassa, notta tällä reseptillä ei sotaa voiteta.

  Ja sattuneesta syystä, minulle kelpaa ainoastaan voitto. Ei antautuminen ja niskalaukaus montun reunalla (rokotteen ottaminen) eikä pakeneminen (rokotepassiton pakoilu hylkiöerakkona takametsässä). Motista täytyy murtautua ulos. Jotenkin. Vaihtoehtoja ei ole.

  Virusilluusion puhkaisi totuuden panssarinyrkki. Millä kasapanoksella rokoteklimi räjäytetään? Minä en tiedä. Tähän pitäisi keksiä uusi ajatusrrljakettiase. Pikaisesti. Rokote ei pysähdy siihen, että ensin panikoituneet jyrätään. Se tulee kyllä omankin poteron kohdalle. Ei näihin kutistuviin monttuihin voi loppuiäkseen jäädä kyyhöttämään. Ennemmin tai myöhemmin, ihmisen pitää liikahtaa markettiin, naapurikaupunkiin ja valtionrajan yli.

  Urhoollinen ratsuväkirynnäkkö peitset tanassa on tietysti yksi vaihtoehto. Sanokaa pelkuriksi, mutta silti.. olen enemmän kiinnostunut ratkaisuista, joilla vihulainen tuhotaan ja säilytään itse hengissä. Niinjotta kaipaisin vähemmän pelottelua pedon vahvuudesta ja vaarallisuudesta (rokotekuolemat ja -vammautumiset, GMO-sirurobotiksi muuttuminen) ja enemmän ajatuksia hänen HEIKKOUKSISTAAN ja niiden hyödyntämisestä. Give me something to believe in. Antakaa minulle edes jotenkuten uskottava aivovirus-ajatusmato-klapi, sinne telaketjun väliin tungettavaksi. Oma mielikuvitukseni ei enää riitä.

  Kiitos ja anteeksi.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Tuossa on paljon perää. Liika pelottelu ja varoittelu kääntyy itseään vastaan. Siitä voi tulle käyttäytymistä ja reagointia väärin ohjaava voima. Tietenkin on ensisijaisesti vastustettava vihollisen suorittamaa pelottelua eli lakattava seuraamasta valtamediaa suurelta osin. Toisaalta vaihtoehtomediat vain varoittelevat eivätkä tarjoa ratkaisua, mikä pelottaa ja lamauttaa sekin. Pakoilutaktiikka on vain ajan peluuta, mutta ikävä kyllä tällä hetkellä kenties ainoa lisäaikaa tarjoava vaihtoehto. Tässä voi olla yhtymäkohta poltetun maan taktiikkaan. Viholliset voima ja into ehtyvät, jos takaa-ajettavia on liikaa ja vastavoimat saavat aikaa luoda aktiivisempia ratkaisuja.

   Voi olla, ettei poliittista ratkaisua ole ja rokote on nk. Pedon Merkki. Kristityt eivät tätä ota, vaikka se merkitsisi ruumiillista kuolemaa. Kristityt pelkäävät sielun kuolemaa enemmän. Kristikunnan historiassa marttyyrin osaa on pidetty jopa kadehdittavana. Taistelut vihollista vastaan ovat olleet verisiä.

   Sivistyksemme on osoittautunut harhaksi ja aivan tavalliset kansalaiset tulevat vaatimaan rokottamattomien leirittämistä ja pakkolääkintää. Tämä tapahtuu sitten, kun rokotekuolemia aletaan mainostaa uutena viruksen mutaationa, mikä vain voimistaa typerysten paniikkia ja fanatismia entisestään. Piiloutuminen lienee tässä vaiheessa ainoa toimiva taktiikka. Raamatun mukaan viisi kuukautta piiloutumista riittää. Jos Jumala suo, kristitty voi saada yliluonnollista varjelusta tänä aikana.

   Yllä oleva ei tarkoita sitä, etteikö kristitty voisi olla ensisijaisesti poliittisen (tai sotilaallisen) ratkaisun kannalla. Emme halua ei-kristityille kärsimyksiä sen vuoksi, että sitä kautta kenties Raamatun sana toteutuu. Emme halua harmeja kenellekään. Jumalan säätämystä emme kuitenkaan pysty muuttamaan.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. ”Jumalan säätämystä emme pysty muuttamaan”. Tuossa on paljon perää.

    Maailmaamme voi ajatella ikuiselle-sielullesi-räätälöitynä-koulutus-elämyspuistona. Tältä on alkanut tuntumaan. Me olemme tasan siellä, missä meidän on tarkoitus olla, kohtaamassa täsmälleen ne haasteet, jotka pitää meidän täytyy kokea. Tänään oppitunnin aiheena: ”toiminta toivottomassa tilanteessa”. Maallisen sotalaitoksen opetusohjelmaan kurssi ei kuulu, mutta sopinee niihin Suurempiin Suunnitelmiin. Yhteistä molemmille instituutioille on, että alokkaiden edesottamuksia havainnoidaan ja pisteytetään. Ylennystä tai alennusta silmälläpitäen.

    Muttaku se ”oma ja erillinen” sielukin on aika horjuva käsite. Henk.koht., taannoinen joulunaika oli mullistava kokemus. ”Minun” havainnoitu ”todellisuuteni” taipui siihen malliin, että b jatkoi a:n kanssa aloitettua keskustelua, c pyyhälsi välittömästi paikalle vastauksena rukoukseen, d antoi palautteen karmanpuhdistustyöstä, e ennusti puolihuolimattoman sujuvasti lähitulevaisuuttani, paikassa x lausumani tekopyhyydet ja uskontunnustukset pikatestattiin hetikohta paikassa y – notta oliko se Punasilmä ny ihan oikeesti tuota mieltä. Jne.

    Irralliset sattumukset nivoutuivat KAIKKI nätisti YHDEKSI kokonaisuudeksi. Lottovoittoja putkessa. Aamusta iltaan, päivästä toiseen. Kaikki ympärillä hyppäsivät kuin narusta vedettyinä. Ja hetken, päivän tai pari, minun sammakkovinkkelistäni …erillisiä ihmispersoonia ei enää ollut. Oli vain minä ja marionetit. Kaikki lausumassa vuorosanoja ja seuraamassa askelmerkkejä. Hyyyyyyvin hämmentävää. Pikainen ensivilkaisu teatterin kulissien taakse. ”ai te ette ookkaan oikeesti romeo ja julia? ja ette itte päätä mitä lausutte lavalla!? mitähelv..”

    Sanoisin.. jotta yhdistetty Käsikirjoittaja-Tuottaja-Ohjaaja-kolminaisuus antoi skeptikko-amatöörinäyttelijä-minä-itte-mies Punasilmälle pienen havaintoesityksen siitä, jotta kuka tätä kuplettia pyörittää. Täysin suvereenisti. Sulattelemista riittääkin hieman joulukinkkua pidempään. Mutta tässä vaiheessa, olisin jo taipuvainen lausumaan seuraavaa.

    Jumalan ajanvietteenä on hajottaa itsensä ziljoonaksibiljoonaksi – näennäisesti erilliseksi – palaseksi. Ympäriämpäri universumia. Keräämään kokemuksia tjsp. Sitten Hän kokoaa itsensä taas uudelleen kasaan. Yhdeksi. Meistä jokainen on tuon palapelin pieni palanen. Kompuroimassa omaa polkuaan takaisin kohti kotia.

    Tämä on teatterimme ohjelmiston ainoa näytelmä. Ziljoonallabiljoonalla eri tavalla kerrottuna. Harjoituksia jatkunee niin kauan, kuin iso näyttelijän egomme potkii Ohjaajan tahtoa vastaan. Ego improvisoi vuorosanoja, protestoi roolijakoa ja vaatii muutoksia käsikirjoitukseen. Kuten edellä tuli kirjoitettua: ”minäminäminä haluan voittaa. MINÄ!”. Huomaamatta, että ”minä” ja se ”vihulainen” emme ole itsenäisiä, emmekä edes erillisiä otuksia. Jotta täällä lienemme, kunnes ”tapahtukoon Sinun tahtosi” on sisäistetty ja väärinkäsitys erillisyydestä poisopittu. Ei ihan helppo kurssi. Eteläpohojalaanen uskontunnustus kun kuuluu: ”m’oon oikees. s’oot vääräs”.

    Tässä katsannossa, mottitilanne on hyvää teho-opetusta. Pakkopysähdys krääsän keräämisestä ja pakaroiden muokkaamisesta, plus lisäaika lähimmäisten kanssa on tehnyt hyvää – omien toimien peilinä kun toimivat. Rokotekysymykseen tämä ei vastaa. Pitänee luottaa Ohjaajan kuiskaavan oikeat vuorosanat. Jos ja kun näytelmä sinne asti etenee. Vaikka kauhiasti tykkäisin improvisoida jotakin. Ihan-minä-itte.

    Tämmöistä luulen tänään. Mitähän sitä ehtiikään luulemaan huomiseen mennessä?

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 32. PEDON MERKKI
  Nyt monet ovat luulleet, että maailmanlaajuisella rokotuksella tarkoitetaan Ilmestyskirjassa mainittua pedon merkkiä, esim. Ilm. 16: 2. Jumalan Sanassa on kuitenkin sisäinen, salainen merkitys, jonka Emanuel Swedenborg Jumalan määräyksestä paljasti 1700-luvulla. Tämän mukaan pedolla tarkoitetaan kristikuntaan (reformistiset kirkot) levinnyttä oppia ”usko yksin vanhurskauttaa ilman lain tekoja”. Tämä oppi on lohikäärmeen oppi, jota meidän luterilainen kirkkommekin opettaa, ja ”ottaa käteensä tai otsaansa pedon merkin” tarkoittaa, että kirkko hyväksyy vain sellaiset, jotka tämän opin ymmärtävät ja sitä opettavat. Tällaiset kirkot (kuten luterilainen) erottavat lähimmäisenrakkauden (jota ihminen noudattaa, kun hän noudattaa Kymmentä Käskyä) uskosta, mitä juuri lohikäärme tarkoittaa. Kansankirkkomme papit ovat siis pieniä lohikäärmeitä spirituaalisesti katsottuna. Tämän opin tuhoaa Herran Uusi Kirkko, joka nostaa esiin uskon, missä usko on yhdistetty lähimmäisenrakkauteen eli Kymmeneen Käskyyn. Vain Kymmenellä Käskyllä on Jumalallinen voima vastustaa perkelettä. Siksi Jeesus sanoi: ”Jos haluat päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt” (Matt. 19: 17). Myös 2 Moos. 20: 6: ”mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.” Reformistiset teologit ovat kirjoituksissaan niin ylistäneet ”yksin uskosta” oppia, etteivät heidän teoksensa kelpaa edes vessapaperiksi. Lohikäärmeusko tekee myös ihmisistä tyhmiä ja auktoriteettiuskovaisia. Siksipä juuri Suomessa koronahuijaukseen uskovia on keskimäärin enemmän kuin muissa Euroopan maissa Tanskaa lukuun ottamatta (hiljattainen tutkimus). Luterilainen usko on vienyt helvettiin miljoonia suomalaisia. Swedenborgin paljastukset Ilmestyskirjasta: Apocalypse Revealed
  https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/ Ja Uuden Kirkon opista:

  VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla


  Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 33. Toimiva anti-infektio lääke ivermectin on olemassa, mutta THL tuntuu olevan hiiren hiiljaa siitä, en ole ainakaan huomannut sanaakaan että olisivat maininneet siitä mitenkään, koska markkinoivaivat vain covid-19 rokotetta ,eikä heiltä heru sympatiaa vaikka olisi lääke joka estää kuoleman 65% – 95% varmuudella .

  Halpa lääke, vosdaan sanoa jopa melkein ilmainen.

  Research for impact

  03-01-2021

  URGENT Covid-19 information for health professionals and policymakers:
  Ivermectin reduces the risk of death from COVID-19 – A rapid review and meta-analysis in support of the recommendation of the Front Line COVID-19 Critical Care Alliance

  https://www.e-bmc.co.uk/

  Press Release 6January 2021FOR IMMEDIATE RELEASEGood news on Ivermectin for treatment of Covid-19

  https://b3d2650e-e929-4448-a527-4eeb59304c7f.filesusr.com/ugd/593c4f_65b1901681ae4fcc9fde91f36c94b201.pdf

  Ivermectin reducesthe risk ofdeath from COVID-19 –a rapid review and meta-analysis in support oftherecommendationofthe Front Line COVID-19 Critical Care Alliance.

  https://b3d2650e-e929-4448-a527-4eeb59304c7f.filesusr.com/ugd/593c4f_1b1399cb64514dc4bdcbef0cd15f7878.pdf

  Kun ottaa huomioon eri ennaltaehkäisevät hoidot mitä on saatavissa , niin koko idea covid-19 rokotteilta putoaa täysin pois, sitä ei tarvita . Ei rokotteella ollut järkeä alun alkaenkaan ja Mailmaltata tulleet raportit paljastaneet että rokote jopa tappaa täysin terveitä ihmisiä, tai tuhoaa terveyden .

  Ainiin mutta se nimi olikin TERVEYDEN TUHOAMIS LAITOS .

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 34. Onko se niin, että jotkut näkevät ja ymmärtävät tietyt asiat/eksytykset ja jotkut eivät?

  ”Mutta tähän päivään asti Herra ei vielä ole antanut teille sydäntä ymmärtääksenne ja silmiä nähdäksenne ja korvia kuullaksenne.” – 5. Mooseksen kirja 28 – Raamattu 1933/-38 (KR38 …
  (tiedän, että Jumala on hyljännyt monet kansat, heidän käännettyä selkänsä Hänelle)

  Koska hyvin monille, varsinkin – kouluttautuneille -kaikenlainen eksytys menee aivan täydestä kunhan se on kiedottu tieteen kaapuun:

  Professori Outi Vaarala huolestui rokotus­vauhdista: ”Virus alkaa mutatoitumaan nopeasti välttääkseen rokotteen” – Iltasanomat 3.1.2021

  Eli, Yhtä äkkiä tämä metabolisesti kuollut mielikuvitushiukkanen on saanut ”jostain” hengissäselviytymisvaiston ja alkanut ”puolustautumaan”? Se siis taistelee kuin Tähtien Sodassa: ”Virusimperiumi tekee vastaiskun”.

  Olen jo kauan jankuttanut, että virologia -nimisessa pseudotieteessä tapahtumien kulkua rajoittaa ainoastaan virologien oma mielikuvitus. Mitä vaan voi tapahtua – mitä heidän päähänsä pälkähtää. Virus voi tehdä mitä vain. Tälle tieteisfantasialle ei liene loppua näkyvissä?

  https://fakeotube.com/video/1412/virology-is-mythology

  Virus ja vasta-aine -fantasioiden perusteella kehitellään vaarallisia ihon alle injektoitavia taikaliemiä jotka aiheuttavat pelkkää harmia. Miksi koko virallinen yhteiskunta on tämän muinaisen virus-taikauskon vallassa? Valehdellaan ja olevinaan torjutaan väestön terveyden suojelun kannalta täysin epäolennaisia ”tartuntatauteja” – kts. oheinen tilasto. Tartuntatautien osuus on ihan marginaalinen juttu, mitä kuolinsyihin tulee :

  https://ourworldindata.org/grapher/deaths-by-cause-category-stacked?country=~FIN

  (Tuossa yo. kuvaajassa tartuntataudit ovat keltaisella. Ja elintasosairaudet vihreällä.)

  Kaikenlaisten mielikuvitustarinoiden perusteella mennään, käymättä kertaakaan empiirisen todentamisen puolella. Irvokasta, kun samaan aikaan koko yhteiskunnan virallinen koneisto on pistetty kieltämään rokotteiden haitat, vaikka ne ovat aivan ilmeisiä ja samaan aikaan puhutaan terveyden suojelemisesta.

  Tämän tiedeuskon seuraukset :

  ”– Aika ison kansanryhmän kohdalla täytyy ehkä tehdä jotain toimenpiteitä, sanoo rokotekriittisyyttä tutkiva Tampereen yliopiston tutkija Pia Vuolanto.”

  https://www.verkkouutiset.fi/tutkija-rokotteista-hslle-isolle-kansanryhmalle-ehka-toimenpiteita/

  Toivottavasti Vuolanto täsmentää piakkoin, mitä hän tarkoittaa toimenpiteillä kansanryhmälle nimeltä Rokotevastaiset, rokotekriittiset ja rokote-epäröivät ?

  Kenties sellaisia ”toimenpiteitä”, jotka tehdään ”toimenpideleireillä”?

  Vielä taannoin tuollaisista ”kansaryhmälle toimenpiteitä” -puheista olisi joutunut hyvinkin rivakasti kiihotustutkintaan.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 35. Helgelian dialectic on selvästi koko ajan käytössä tässä korona huijauksessa .

  Problem—reaction–solution

  https://www.aboveaveragethoughts.com/2018/04/13/syria-syria-syria/

  Esimerkkiä ei tarvi katsoa kuin tämän päivän IS , uutinen jossa otsikko :

  ” Asiantuntijat: Korona­tartunnat voivat lähteä jyrkkään nousuun virus­muunnoksen takia – ”Tilanne voi olla erittäinkin huono”

  Tuo on kakkos vaiheen ” reaktio ” luodaan pelkoa, hysteriaa jne..

  Ensin loivat ongelman, kuviteltu virus, sittemin on siirrytty reaktio ja ratkaisu vaihesiin, nyt ne molemmat ovat joka päivä käytössä , luodaan pelkoa ja hysteriaa ja tarjotaan ratkaisuksi rokotetta .

  Ilmeisesti suurin osa Suomalaisista on niin vähä-älyisiä ettei kyetä huomaanaan kun ne manipuloivat mieliä . Suuri joukko suurastaan huutaa PELASTAKAA MEIDÄT! He odottavat että hallitus pelastaa ( ratkaisu ) heidät tästä ongelmasta . Problem—reaction–solution.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 36. KORONAHUIJAUS ETENEE
  Nyt uusi villitys on muka Britanniasta peräisin oleva vaarallisesti leviävä mutaatio. Aina keksitään uusia valheita, jotta saadaan syy uusille rajoituksille. On naurettavaa nähdä kasvomaskit valtionpäämiesten kasvoilla, kun tieteellisesti on todistettu, etteivät maskit estä virustartuntoja ja aiheuttavat vakavia terveyshaittoja. Nyt Suomessa yli 12-vuotiaillekin pakotetaan maskin käyttö, vaikka se aiheuttaa todistettavasti aivovaurioita. Viruksen torjunnalla aiheutetaan valtavia fyysisiä, henkisiä ja taloudellisia ongelmia, vaikka kyseessä on harmiton kausiflunssa. Sanokaa minun sanoneen: tässä on juutalaisten sormet pelissä. Vain juutalaiset ovat pystyneet kehittämään mielipiteenmuokkauskoneiston vapaamuurareineen ja lahjottuineen virkamiehineen: nyt heidän valtansa on miltei täydellinen eikä oikeassa olevilla vaihtoehtomedioilla ole mitään mahdollisuutta voittaa kamppailua. Sama tapahtui holokaustihuijauksessa, joka on iskostettu kansojen alitajuntaan asti. Holokaustivalhe on tietosanakirjoja myöten esitetty totuutena, joka on pyhä ja koskematon. En yhtään ihmettele, jos seuraava askel on rokotuspakko. Kaikki merkit viittaavat siihen. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 37. Tietääkö joku Suomen lainsäädännöstä tarkemmin? Liittyy näihin koronarokotteisiin ja niiden markkinointiin? Kun äkkiseltään näyttäisi minusta siltä että eri tahot jotka markkinoivat niitä mahdollisesti rikkovat lakia, koska ensinnäkin nämä käärmeöljy kauppiaat käyttävät termiä rokote, toiseksi mitkään olemassa olevat tutkimukset eivät puolla näkemystä että nuo rokotteet antaisivat immuniteetin kyseistä covid-19 infektio tautia vastaan .

  Olette kaikki varmaan vuosien saatossa nähneet miten viranomaiset ovat käyneet taisteluun erinäisiä väärin markkinoituja tuotteita ja palveluja vastaan, esim luontaistuote puolella on jo vuosia ollut tarkat kriteerit jossa tuotteen X kohdalla ei saa lain mukaan olla terveysväittämiä, kauppa/myyjätaho ei saa mainita tuotteen kohdalla asioita, koska laki sanoo niin.

  Nyt tässä koronarokotteen kohdalla minusta toimitaan täysin päinvastoin. Jo pelkkä nimi on jo väärä minusta, eikä täytä kriteeriä mitä tarkoitetaan tieteellisesti termillä rokote.

  Ja koska todistetusti nuo ”rokotteet” eivät anna immuniteettiä covid-19 infektio taudille niin eikö tässä nyt THL ym muut käyttäydy juuri vastoin lakia ja sääköksiä ?

  Samat säännöt kaikille , ei voi olla että jokin esim luontaistuote joutuu viranomaisten hampaisiin jos tuotetta heidän mielestän markkinoidaan väärin, mutta kun kyse on rokotteista ,tai siis väitetystä rokotteesta joka ei edes ole rokote ja vieläpä näyttää olevan pahuksen vaarallinen terveydelle niin se sallitaan automaattisesti.

  Tässä artikkelissa katsotaan tilanneta miten on asia USA:ssa , mutta täällä Suomessakin on ollut jo vuosia tarkat pykälät tuotteiden markkinoinnissa, joten aika lailla sama tilanne käsittääkseni.

  https://www.greenmedinfo.com/blog/video-butterfly-week-11-jan-2021-hidden-plain-sight

  https://www.davidmartin.world/wp-content/uploads/2021/01/BotW_slides_01112021.pdf

  https://www.davidmartin.world/wp-content/uploads/2021/01/BotW_transcript_01112021.pdf

  Näyttäisi että käärmeöljy kauppiaat markkinovat nyt tuotetta joka on täysi floppi, ei anna edes immuneettiä , ei ole rokote, ja on vaarallinen . Kyse on geeni terapiasta tai muusta kuin rokotteesta, eli jo tuotteen nimi on harhaanjohtava täysin.

  kuka ottaa vastuun ?

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 38. KORONASTA ON TULLUT USKONTO
  Viranomaiset eivät aseta PCR-testiä, maskeja, sulkutiloja, kosketusetäisyyksiä jne. kyseenalaisiksi, niin kuin pitäisi, koska koronasta on tullut jo uskonto, kuten tuli holokaustivalheestakin; molempien takaa löytyy yksi yhteinen tekijä: Siionin Viisaat. Mikään järkisyy ei enää tehoa. Nyt on tullut myös käyttöön hyvin vaarallinen väittämä: rokottaminen ei suojaa vain henkilöä itseään, vaan myös muita. Tällä väittämällä voidaan rokotuksista tehdä pakollisia, koska ei ole enää kysymys yksilön oikeudesta, vaan kysymys on muiden ihmisten turvallisuudesta. Tosin on tiedossa, että korona ei tartu oireettomasta henkilöstä, mutta oireelliseksi katsotaankin positiivinen tulos valheellisessa PCR-testissä. Ollaan noidankehässä PCR-testin takia. Tullaan myös havaitsemaan, että rokotus ei vähennä tartuntoja, koska PCR-testi antaa positiivisia tuloksia jopa coca-colasta, kuten eräs kansanedustaja Itävallasta demonstroi. Niin kauan kuin PCR-testejä käytetään, tulee myös uusia ”koronatapauksia”. Vaikka väestö rokotettaisiin 100 % niin yhä olisi korona voimissaan! Kohti suurta katastrofia ollaan menossa. Nyt kaikkien vallankumouksellisten pitäisi lyöttäytyä yhteen: tilaisuus tarjoutuu kaivaa esiin isänmaan petturit kuopistaan. Isänmaan pettureita ovat etenkin THL ja nykyinen naisista koostuva hallitus. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Myytti oireettomista taudin levittäjistä on koko korona-kultiin keskiössä. Sillä ja PCR-testitulosten hehkuttamisella oikeutetaan koko hulluus, joka ei pelkästään aja maita taloudelliseen perikatoon ja kulttuurielämän kuolioon, vaan lopulta myös kansalais- ja ihmisoikeudet lopullisesti mitätöivään tyranniaan. Kansalaisilla on myös naiivi ja vaarallinen uskomus siitä, että hallintokoneisto aikoo palauttaa olot normaaliksi lyhytaikaisen tautiaallon jälkeen. Uskotaan myös rokotteiden tehoon. Jokainen valhe, minkä media kansalaisille syöttää, tuntuu menevän läpi ja lumoaa nämä puolustuskyvyttömään tilaan. Voidaan tietenkin kysyä, että ansaitseeko näin tyhmä kansa edes vapautta ja henkilökohtaista koskemattomuutta? Ei ansaitse, mutta ei kansan orjuutus silti ole oikeutettua.

   Kuolemaa pelkäävät ihmiset saavat korona-hysterian muodossa rangaistuksensa, koska ovat hylänneet uskonsa Jumalaan elämän luojana ja ylläpitäjänä. Jumalan tekijänoikeudet luomakuntaansa on kumottu. Tilalle astuvat hullut tiedemiehet ja voitontahkoajat, jotka geeniteknisesti muuntavat luomakuntaa ja pyrkivät patentoimaan sen itselleen.

   Evoluutio-opin opettaminen kouluissa ja hampaattomaksi muuttunut luterilainen kirkko ovat olennaisia syypäitä sekularismin ja vaarallisen ateismin leviämiseen. Meidät piti vapauttaa uskonnon kahleista, mutta nyt olemme joutumassa vaarallisten manipulaattoreiden orjiksi. Heillä on mestareinaan ja kordinaattoreinaan pahat henkivoimat, joiden rikollinen nerokkuus pääsee nyt vapaasti virtaamaan suojattomaan ihmiskuntaan. Uusin teknologia ja median keskitetty hallinta tarjoaa Saatanan joukoille ennennäkemättömän mahdollisuuden toteuttaa mielihalujaan luomakunnassa sen tuhoamiseksi. Jumalan on pakko puuttua peliin ja näin Ilmestyskirjan tapahtumaketju alkaa toteutua maan päällä.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 39. Stefan Lanka: Väärintulkinta nimeltä virus (osa II), osa 1/3

  Koronakriisin alku ja loppu

  Huom. artikkeli on kirjoitettu vuoden 2020 alkupuolella ja ilmestyi lehdessä WissenschafftPlus 02/2020.

  http://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-fehldeutung-virus-teil-2.pdf

  Viitteitä artikkelissa on useampia, mutta otan tässä mukaan niistä vain pari. Kaikkiin viitteisiin pääsee menemällä yllä olevaan linkkiin.

  Johdanto

  SARS:in ja koronan eli Covid-19:n määritelmä ilmoittaa, että atyyppinen (= tuntemattomasta syystä johtuva) keuhkokuume katsotaan taudin tunnusomaiseksi taudinkuvaksi. Jos keuhkokuumeessa voidaan osoittaa tunnettuja taudinaiheuttajia, sitä sanotaan tyyppiseksi, jos ei, sitä sanotaan atyyppiseksi. Kahdesta SARS:in ja koronakriisin kannalta ratkaisevasta tosiasiasta toinen on se, että vähintään 20-30% kaikista keuhkokuumeista on atyyppisiä. Atyyppisten keuhkokuumeiden syyt tunnetaan erittäin hyvin, ja sen vuoksi niitä EI saa sanoa jonkin tuntemattoman viruksen aiheuttamiksi.

  Infektiologit ja virologit salaavat tämän tiedon, ja tämä on perusta nykyiselle pelolle ja paniikille, koska asianosaisten keskuudessa, julkisuudessa ja poliitikkojen keskuudessa syntyy vaikutelma, että atyyppiset keuhkokuumeet olisivat erityisen vaarallisia ja päättyisivät useammin kuolemaan sen vuoksi, ettei vielä ole lääkeitä tai rokotteita tähän väitettyyn uuteen sairauteen.

  Siitä ajankohdasta lähtien, jolloin testimenetelmä tälle kuulemma uudelle virukselle on tarjolla, myös – ja tästä asianosaiset tulevat vaikenemaan – terveet ihmiset tulevat antamaan ”positiivisen” testituloksen ja tapausmäärät tulevat automaattisesti kasvamaan. Aluksi mukaan otetaan myös ihmisiä, joilla on tyyppinen keuhkokuume, sitten yhä enemmän ihmisiä, joilla on muita sairauksia. Tätä pidetään käytännön todisteena viruksen leviämisestä. Automaattisesti alkuperäiseen ”atyyppiseen keuhkokuumeeseen” lisätään kaupanpäällisiksi yhä enemmän muita sairauksia, ja tätä ”syndroomaa” väitetään ”uudeksi virussairaudeksi.”

  Toinen, ei vain SARS:in ja koronakriisin kannalta ratkaiseva tosiasia on se, että virologit, jotka väittävät, että sairaaksi tekeviä viruksia on olemassa, ymmärrettävistä syistä salaavat avoimesti olemassa olevan asiantilan. Tarjolla oleva virusten testausmenetelmä on geneettinen osoitusmenetelmä. Sitä geenisekvenssiä, jota he osoitustestissä käyttävät, he eivät eristä mistään viruksesta. He eristävät tyypillisiä geenisekvenssejä, joita lisääntyvästi vapautuu, kun kudoksia ja soluja kuolee. Nämä yleensä lyhyet geenisekvenssit, ihmisen aineenvaihdunnan komponentit, muodostavat perustan myöhemmälle laboratoriotyölle. Monista lyhyistä geenisekvensseistä virologit voivat kuitenkin vain ajatuksellisesti (mielessään) tietokoneohjelmien avulla rakentaa perintöainesrihmoja (DNA- tai RNA-rihmoja). Näitä väitetään sitten todellisiksi, viruksissa oleviksi perintöainesrihmoiksi. Tämä on perusta sille, miksi myös testatuille terveille ihmisille kerta toisensa jälkeen tulee positiivisia testituloksia.

  Jotta nämä virologit eivät itse kumoaisi itseään, he johdonmukaisesti jättävät huomioon ottamatta kaksi hyvän tieteen sääntöä. Toinen on se, että kaikki väitteet täytyy itse johdonmukaisesti tarkistaa. Toinen on se, että kaikki käytetyt olettamukset ja menetelmät täytyy kontrollikokeilla testata. Jos he suorittaisivat kontrollikokeita, he huomaisivat, että KAIKKI ne lyhyet geenisekvenssit, joita he vain mielessään yhdistelevät viruksen perintöainesrihmaksi, ovat peräisin ihmisen aineenvaihdunnasta eivätkä ulkopuolelta, väitetystä viruksesta.

  Erään nuoren silmälääkärin 30.12.2019 internetissä lähettämä ilmoitus, joka heti ja hyvin nopeasti lähti leviämään, laukaisi koronakriisin oman dynamiikan. Hän ilmoitti ystävilleen, että hänen sairaalassaan oli useita ihmisiä karanteenissa, että seitsemän SARS-tapausta oli vahvistettu ja että heidän tulisi olla varovaisia ja suojella itseään. Prof. Christian Drosten Berliinin Charitee-sairaalasta kuuli siitä ja ryhtyi heti kehittämään testausmenetelmää SARS-viruksille ennen kuin ylipäätään oli selvää ja saattoi olla selvää, oliko SARS:ia koskeva kertomus Kiinasta tosi ja todistettu, ja ennen kaikkea, ennen kuin kiinalaiset virologit olivat julkaisseet tuloksensa.

  Kiinan tartuntatautiviraston (CCDC) arvovaltaiset virologit julkaisivat 24.1.2020 ja 3.2.2020 tuloksensa. He kertovat useiden lyhyiden geenisekvenssien eristämisestä, jotka ajatuksellisesti peräkkäin järjestettyinä saattoivat olla uuden viruksen perintöainesrihma (RNA-rihma). Erityisesti kirjoittajat viittaavat siihen – samoin kaikki muut asiassa mukana olevat virologit tähän mennessä -, että niitä ehdottoman välttämättömiä tutkimuksia ei oltu vielä suoritettu, joiden perusteella voitaisiin esittää, että kyseessä todella on jonkin sairaaksi tekevän viruksen perintöainesrihma. Päinvastoin, kiinalaiset virologit viittaavat selvästi jopa siihen, että tämä rakennettu perintöainesrihma on 90%:sti samanlainen kuin vaarattomien ja vuosikymmeniä tunnettujen väitettyjen koronavirusten perintöainesrihmat lepakoissa.

  21.1.2020 (kolme päivää ennen CCDC:n ensimmäistä julkaisua!) Maailman terveysjärjestö WHO suositteli kaikille kansakunnille prof. Drostenin kehittämän testimenetelmän käyttämistä. Väittämällä, että hän oli kehittänyt luotettavan testimenetelmän Kiinassa nopeasti leviävälle virukselle, prof. Drosten on, jättäen huomioon ottamatta tieteelliselle työlle selvästi ohjeiksi annetut säännöt, jotka ovat osa hänen työsopimustaan, ja loukaten virologian ajatuslakeja ja logiikkaa, käynnistänyt ja aiheuttanut sen, että kiinalainen tartuntatautipaniikki on kasvanut ja globalisoitunut.

  1. Koronakriisin alku

  Kun 30.12.2019 nuori silmälääkäri Li Wenliang Wuhanissa ilmoitti WhatsAppilla seitsemälle lääkärille, jotka olivat hänen ystäviään, että hänen sairaalassaan oli useita ihmisiä karanteenissa, että seitsemän SARS-tapausta oli vahvistettu ja että heidän tulisi olla varovaisia ja suojella itseään, hänen tarkoituksenaan ei ollut käynnistää siten paniikkia. Muuten hän olisi laittanut tämän ilmoituksen internetiin ja varoittanut yleisöä. Yksi näistä seitsemästä tämän yksityisen WhatsApp-ilmoituksen saajista julkaisi, olematta tietoinen mahdollisista seurauksista, ”screenshotin”, siis valokuvan tästä ilmoituksesta, internetissä. Luonnollisesti tämä informaatio levisi hyvin nopeasti Kiinan sisällä ja sitten myös maailmanlaajasti.

  Tämä ilmoitus synnytti – vuonna 2003 paniikkiin johtaneen SARS-kriisin vuoksi, jonka WHO 12.3.2003 luokitteli ”maailmanlaajaksi uhaksi” – pelon, paniikin ja Kiinan terveysviranomaisille ja hallitukselle osoitettujen tiedusteluiden aallon. Pekingin hallitus lähetti sen vuoksi 31.12.2019 ”nopean erikoisjoukon”, joka koostui Kiinan tartuntatautiviraston (CCDC) epidemiologeista ja virologeista, Wuhaniin auttamaan sikäläisiä ja ympäröivän Hubein maakunnan terveysviranomaisia. Tarkoituksena oli tutkia ja todentaa epidemian puhkeamista koskevia väitteitä. Jos tauti todella oli puhjennut, tilanne tuli saada asianmukaiseen kontrolliin.

  CCDC:n kirjoittajien ensimmäisessä arvovaltaisessa tutkimustuloksiaan koskevassa julkaisussa ”Uusi koronavirus keuhkokuumepotilaista Kiinassa 2019” ei kerrota atyyppisten keuhkokuumetapausten (”patients with pneumonia of unknown cause”) lisääntymisestä. He kertovat siitä, että löydetyt potilaat voidaan koota yhteen ”klusteriin”, yhteen ryhmään, jossa on yhteiset tuntomerkit. Yhteinen tuntomerkki oli enemmän tai vähemmän säännöllinen käynti eräässä meren antimia myyvässä kauppahallissa (seafood wholesale market) Wuhanissa. Se, miten pieni atyyppisestä keuhkokuumeesta kärsivien potilaiden ryhmä tosiasiassa oli, nähdään siitä, että CCDC otti vain neljältä potilaalta pyyhkäisynäytteitä ja alempien hengitysteiden nesteitä etsiäkseen niistä tunnettuja ja tuntemattomia taudinaiheuttajia.

  Sillä välin paniikki lisääntyi Wuhanissa ja ympäristössä valtavasti. Myöskään poliisin toimenpiteet eivät voineet enää hidastaa syntynyttä, vaarallisesti kärjistyvää paniikin dynamiikkaa, vaikka se 3.1.2020 vaati silmälääkäri Li Wenliangia allekirjoittamaan ilmoituksen, jossa hän rangaistuksen uhalla sitoutuu olemaan levittämättä enää mitään mahdollisesta SARS:in puhkeamisesta. 10.1.2020 Wenliang ja vähän sen jälkeen hänen vanhempansa saivat keuhkokuumeen oireita. Li Wenliang eristi itsensä, koska hän oli vakuuttunut, että hän oli edellisenä päivänä saanut SARS-virustartunnan eräältä silmäpotilaalta. Myös tämä kiihdytti paniikkia.

  Häntä hoitavat lääkärit kokeilivat useita erilaisia testausmenetelmiä, jotka kaikki antoivat negatiivisen tuloksen. Koska hänen terveydentilansa heikkeni ja koska yhä useammat ihmiset osoittivat julkisesti kiinnostusta hänen kohtaloaan kohtaan, häntä testattiin edelleen, kunnes sitten 30.1.2020 ensimmäinen SARS-testi katsottiin ”positiiviseksi.” Laajenevan ja globaaliksi koronakriisiksi muuttuneen SARS-paniikin onnettomuus eteni omalla painollaan.

  Li Wenliang levitti tätä tulosta internetissä seuraavin sanoin: ”Today nucleic acid testing came back with a positive result, the dust has settled, finally diagnosed.” ”Tänään geneettinen testi toi positiivisen tuloksen, pöly on laskeutunut, vihdoinkin diagnosoitu.”

  Tämä ilmoitus lisäsi jo olemassa olevaa paniikkia. Täysin kontrollin ulkopuolelle meni kaikki, kun hän julkaisi internetissä 3.1.2020 allekirjoittamansa vaitiolositoumuksen. Tämä hänelle vaarallinen oman vaitioloilmoituksensa julkaiseminen oli ja on kaikille paniikkiin joutuneille ihmisille todiste siitä, että on olemassa uusi SARS-epidemia, koska lääkäri, joka itse on tullut asianosaiseksi, rangaistusten uhasta huolimatta edelleen informoi ja varoittaa yleisöä. Paniikki kasvoi edelleen, koska Li Wenliangin terveydentila useiden antibioottisten aineiden intensiivisestä käyttämisestä huolimatta heikkeni ja yleisö säännöllisesti seurasi tilannetta. Tilanne oli vähällä eskaloitua, koska raportointi hänen kuolemastaan oli enemmän kuin kaoottista ja ristiriitaista. Tämä oli ja on keskeinen perusta sille, miksi kiinalainen ja maailmanlaaja yleisö oletti, että Wuhanissa tapahtui uudistunut SARS:in puhkeaminen, joka tosin määriteltiin uudeksi tartuntataudiksi ja pandemiaksi uudella nimellä Covid-19.

  2. Ensimmäinen mahdollinen syy Li Wenliangin pelkoon

  Silmälääkäri Li Wenliangin pelon perustana ovat ensiksikin vuoden 2003 tapahtumat Kiinassa, kun läntiset tiedemiehet väittivät, että Etelä-Kiinassa oli tullut ilmi atyyppisen keuhkokuumeen ryväs. Kaksi päivää luulotellun uuden viruksen (SARS-CoV-1) perintöainesrihman ajatuksellisen rakentamisen jälkeen, johon prof. Drosten keskeisellä tavalla osallistui, prof. Drosten tarjosi tälle luulotellulle virukselle luulotellun testimenetelmän. Noin 800 ihmistä, joilla oli atyyppinen keuhkokuume (sellainen keuhkokuume, jossa ei osoiteta mitään tunnettua taudinaiheuttajaa) mutta jotka kuitenkin prof. Drostenin testillä antoivat ”positiivisen” testituloksen, kuoli sen vuoksi – mahdollisesti väärin- ja ylihoidettuina – diagnoosilla SARS ”atyyppisen keuhkokuumeen” sijaan.

  Perustana sille, että pelko SARS:ista vuoteen 2019 asti säilyi ja lisääntyi, on kaksi julkaisua vuosilta 2013 ja 2017, jotka panivat liikkeelle spekulaatioita uusien SARS-koronavirusten ilmaantumisen mahdollisuudesta. Molempien julkaisujen kirjoittajat kertovat, että terveissä lepakoissa on viitteitä sellaisten lyhyiden geenisekvenssien olemassaolosta, jotka voidaan tulkita viruksen komponenteiksi. Nämä lyhyet geenisekvenssit kuulemma muistuttavat niitä lyhyitä geenisekvenssejä, jotka v. 2003 selitettiin väitetyn SARS-koronavirus-1:n (SARS-CoV-1) komponenteiksi. SARS on lyhenne sanoista ”Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom” (Vaikea akuutti respiratorinen syndrooma; engl. Severe Acute Respiratory Syndrome”), joka on toinen kuvaus atyyppisen keuhkokuumeen oireille.

  Näistä ajatuksellisista (todellisuuteen nähden toisin suunnitelluista, kuvitteellisista) perintöainesrihmoista väitetään, että on mahdollista, että ne syntyvät myös todellisuudessa ja voivat muodostaa aidon viruksen. Sellainen lepakoissa ja muissa villieläimissä olemassa olevaksi väitetty mutta vielä vaaraton virus saattaisi pureman, kontaktin tai ruoan nauttimisen kautta siirtyä ihmiseen ja tulla kuolemaa aiheuttavaksi murhaajaksi. Ihmisessä saattaisi tällöin tästä vaarattomasta viruksesta muuttumisten (mutaatioiden) kautta tulla tosiasiallisesti uusi ja sairautta aiheuttava SARS-koronavirus. Sellaiseen tapahtumaan ja siitä aiheutuvaan sairastumisten aaltoon, esimerkiksi atyyppisten keuhkokuumeiden aaltoon, täytyisi aina olla varautunut.

  Tähän päivään mennessä virologit eivät ole onnistuneet sen enempää potilaasta, lepakosta tai muusta eläimestä kuin laboratoriossa eristämään SARS-virusta ja osoittamaan siitä SARS-viruksen ehjää ja täydellistä perintöainesrihmaa. Sitä virologien olettamusta, että myös todellisuudessa on olemassa sellaisia viruksen perintöainesrihmoja, joiden rakenne on samanlainen kuin noilla lyhyistä geenisekvensseistä ajatuksellisesti kootuilla perintöainesrihmoilla, ei ole tähän päivään mennessä voitu vahvistaa. Myöskään muulla tavoin ei ole tähän päivään mennessä onnistuttu todistamaan SARS-viruksen täydellisen perintöainesrihman olemassaoloa ja läsnäoloa, vaikka hyvin yksinkertaiset standarditekniikat geneettisten sekvenssien pituuden määrittämiseksi ovat jo kauan olleet käytettävissä.

  Sellaisten väärien väitteiden suuresti lietsomat pelot olivat perusta silmälääkäri Li Wenliangin ja muiden lääkäreiden ja infektiotutkijoiden pahoille aavistuksille, ei ainoastaan Wuhanissa vaan muuallakin. Nämä väitteet ovat perusta sille, miksi CCDC:n epidemiologit ja virologit 31.12.2019 lähtien olivat keskittyneet löytämään samanlaisia geenisekvenssejä kuin ne, jotka v. 2003 määriteltiin SARS-koronavirusten komponenteiksi (tästä enemmän tuonnempana).

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 40. Stefan Lanka: Väärintulkinta nimeltä virus (osa II), osa 2/3

  3. Toinen mahdollinen syy Li Wenliangin pelkoon

  SARS- ja koronakriisit alkoivat sillä tiedotusvälineissä esitetyllä väitteellä, että on olemassa atyyppisestä keuhkokuumeesta kärsivien potilaiden ryväs. Tätä väitettä ei koskaan todistettu. Väitettiin vain, että ilmi tulleet atyyppiset keuhkokuumeet voitaisiin selittää olettamalla, että uusi virus on ilmaantunut, koska joillakin niistä ihmisistä, joilla oli atyyppinen keuhkokuume, oli kontakti eläinmarkkinoihin. Jotta voitaisiin vahvistaa olettamus, että tuntematon virus voisi olla atyyppisten keuhkokuumeiden syy, salattiin tunnettuja, lääketieteellisessä kirjallisuudessa kuvattuja tosiasioita. On näet olemassa laaja kirjo ei-tulehduksellisia syitä atyyppisille keuhkokuumeille. Nämä atyyppiset keuhkokuumeet päättyvät monestakin syystä useammin kuolemaan kuin tyyppiset keuhkokuumeet.

  Näihin syihin kuuluvat myrkyllisten pakokaasujen, liuotusaineiden ja muiden aineiden sisäänhengittäminen. Myös nielemishäiriöiden tai tajuttomuuden johdosta keuhkoihin päätyvät ruoat, juomat tai mahan sisältö voivat aiheuttaa hyvin vaikeita keuhkokuumeita (aspiraatiopneumonioita). Vesi yksin riittää aiheuttamaan vaikeita atyyppisiä keuhkokuumeita, jos sitä hukkuvalla joutuu keuhkoihin. Muita syitä ovat lisäksi tunnettu kirjo immunologisia virhetoimintoja, mm. allergiat ja autoimmuunireaktiot. Myös syövän sädehoito aiheuttaa tunnetulla tavalla keuhkokuumeen, jota ei voida erottaa tyyppisestä keuhkokuumeesta. Tunnettuja ovat nimenomaan vanhuksilla hypostaattiset pneumoniat. Nämä syntyvät pitkään vuoteenomana olemisen tai sydämen tai munuaisten heikkouden johdosta aiheutuneen veden kertymisen (ödeeman, pöhön) seurauksena, mikä voi johtaa keuhkojen puutteelliseen ilmanvaihtoon ja verenkiertoon ja sen suorana seurauksena keuhkokuumeeseen, siis atyyppiseen keuhkokuumeeseen.

  Loogisesti myös muuten tuskin havaittavien syiden kombinaatio (yhdistelmä) aiheuttaa atyyppisen keuhkokuumeen. Atyyppinen keuhkokuume voi hyvin nopeasti muuttua tyyppiseksi, jos tapahtuu tulehtuneiden keuhkojen sekundaarinen miehitys. Tästä syystä atyyppisten keuhkokuumeiden osuus todennäköisesti on suurempi kuin arvioidut 20-30%.

  Niiden viiden ihmisen tutkimuksissa, jotka on dokumentoitu molemmissa koronakriisin kannalta keskeisissä julkaisuissa, ei suoritettu tutkimuksia näiden tunnettujen atyyppisten keuhkokuumeiden syiden mahdollisesta läsnäolosta tai esihistoriasta, merkeistä, mekanismeista ja vaikutuksesta. Sitä eivät virologit useimmiten muutenkaan tee, eikä se ollut CCDC:n jäsenille myöskään mahdollista vallitsevan paniikin olosuhteissa. Atyyppisten keuhkokuumeiden mainitsemisen sivuuttaminen on osoitus vakavasta lääkärin taitovirheestä, ja se estää potilaiden korrektin hoitamisen. Asianosaiset joutuvat sen vuoksi vaaraan tulla hoidetuiksi väärin antibioottisista aineista koostuvalla ja paljon sivuvaikutuksia aiheuttavalla cocktaililla, joka ennen kaikkea yliannostelutapauksissa kykenee itsenäisesti aiheuttamaan potilaiden kuoleman. Kaikille täytyy olla selvää, että äärimmäinen paniikki, ennen kaikkea hengitysongelmien yhteydessä, voi itsenäisesti aiheuttaa kuoleman. Paniikki voi jopa hyvin lyhyessä ajassa vaikuttaa kuolettavasti, eikä ainoastaan sydän- ja verisuonitautien yhteydessä.

  Vastaus siihen ratkaisevaan kysymykseen, osoitettiinko tosiallisesti uusi virus vai väitettiinkö vain kehon omia lyhyitä geneettisten substanssien palasia viruksen komponenteiksi tai tulkittiinko niitä vain väärin sellaisiksi, on ratkaiseva sen suhteen, voidaanko koronakriisi lopettaa nopeasti. Kuten H1N1:n yhteydessä, koronakriisin aiheuttajat sanovat, että tämä kriisi voidaan lopettaa vain rokottamisen kautta. Ajatus rokottamisesta on kuitenkin yhtä lailla kumottu kuin ajatus viruksesta.

  Suureksi avuksi koronakriisin käynnistämiseen ja ylläpitoon liittyvien tapahtumien arvioinnin ja järjestelyn kannalta on palauttaa mieliin tällä välin unohtunut vuoden 2009 sikainfluenssapandemia. Enemmistö väestöstä oli tuolloin valmis ottamaan rokotuksen väitettyjä sikainfluenssaviruksia vastaan. Sitten rokotteiden ilmoitetussa luovutuksessa tapahtui viivästyminen. Rokotteita ei voitu pullottaa valmiiksi ruiskutettaviksi, koska ensimmäistä kertaa käytetyt uudenlaiset vaikuttavan aineen vahvistajat vahingoittivat rokoteseosta ja tekivät siitä käyttökelvottoman. Sen vuoksi rokotetta laitettiin ampulleihin aina 10 ihmiselle kerrallaan, ja vasta vähän ennen rokotustoimitusta vaikuttavan aineen vahvistajat sai lisätä niihin.

  Tähän aikaan tietoon tuli, että vaikuttavan aineen vahvistajat (= adjuvantit), joita ilman rokote ei voisi tuoda esiin vaikutustaan, ovat uudenlaisia ja testaamattomia. Tietoon tuli, että nämä uudenlaiset vaikuttavan aineen vahvistajat koostuvat nanopartikkeleista. Nanopartikkeleista tiedetään, että mitättömän kokonsa vuoksi ne ovat hyvin herkästi reagoivia, että niitä sen vuoksi käytetään monissa kemiallisissa reaktioissa katalysaattoreina ja että esimerkiksi teknisissä tapahtumissa ne saavat aikaan sen, että pinnat käyttäytyvät aivan toisin kuin mitä tavanomaisilla menetelmillä saadaan aikaan. Sitten tietoon tuli, että liittokansleri Angela Merkel ja Saksan asevoimat saisivat tämän rokotteen, kuitenkin ilman tätä uudenlaista vaikuttavan aineen nanopartikkelivahvistajaa, poliisi ja väestö sen sijaan rokotteen testaamattomien nanopartikkeleiden kanssa.

  Tämä johti siihen, että 93% väestöstä torjui heitä varten valmistetun rokotteen. Vain 7% saksalaisista otti vastaan tämän rokotteen. Ihmisen aineenvaihdunta ei kykene käsittelemään ja poistamaan nanopartikkeleita. Tämän melkein koko väestön kieltäytymisen vuoksi katosi sikainfluenssa tosiasiallisesti yhdessä illassa ja yhdessä aamussa, kuin taikaiskusta, tiedotusvälineistä, ja rokotteet katosivat masuuniin. (Pieni polemiikki on sallittua: Hämmästyttävästi sikainfluenssavirus H1N1 on sianlaukkaa ottanut jalat alleen, jättänyt infektoimatta enää yhtään ihmistä, jättänyt sairastuttamatta infektoituneet ja tehnyt lopun heti medialäsnäolostaan. Ehkä sikainfluenssavirus on muuttunut kalainfluenssavirukseksi uidakseen lohien kehoissa ylös jokia ja iskeäkseen sitten uudelleen Wuhanin kalamarkkinoilla niputetulla voimalla).

  Mukana olleet epidemiologit, infektiologit ja virologit ovat oppineet pandemiasuunnittelun epäonnistumisesta, kun rokottamisen kohokohtaa ei saavutettukaan. He analysoivat syitä ja julkaisivat tuloksensa ja suosituksensa tulevaisuutta varten lehdessä Bundesgesundheitsblatt (nro 12, joulukuu 2010). Tuon lehden numeron paljonpuhuva otsikko oli ”Pandemien. Lessons learned” (”Pandemiat. Opittuja läksyjä”). Tarkemmin tuo tarkoittaa: ”Läksyt, jotka me sikainfluenssa-H1N1-romahduksesta olemme oppineet”!

  Jotkut tuossa lehdessä olevat artikkelit ovat internetissä katsottavissa, olennaiset niistä kuitenkaan eivät ole. Ratkaisevat suositukset (ko. lehdessä) pandemian hoidolle ovat:

  a) Varmistaminen, etteivät asiantuntijat julkisessa keskustelussa kumoa itseään.

  b) Varhainen valtavirtamedian ja sosiaalisen median mukaan ottaminen.

  c) Internetin kontrolli. Tämä sen estämiseksi, että väitteet ja kritiikki vaarantavat konsensuksen (yksimielisyyden) ja toimenpiteiden hyväksymisen politiikassa ja yhteiskunnassa.

  Nämä suositukset on nyt onnistuneesti toteutettu! Internetiä sensuroidaan. Kriitikot suljetaan ulkopuolelle mm. kunnianloukkauksilla. Pakottavia, pandemiaolettamuksen kumoavia argumentteja, joita julkisuudessa on esitetty, ei yksinkertaisesti käsitellä. Tiedotusvälineissä ja politiikassa kuullaan vain yhtä asiantuntijaa, prof. Drostenia. Sen ainoan, erään HIV-virologin häntä kohtaan esittämän ”kritiikin” tarkoituksena oli vahvistaa uudenlaisen viruksen, SARS-CoV-2:n, keskeistä olemassaoloväitettä.

  4. Prof. Drosten globalisoi kiinalaisen SARS-viruspaniikin ja määräsi koronakriisin suunnan.

  Prof. Christian Drosten (Charite, Berliini) väittää, että hän on 1.1.2020 jälkeen kehittänyt geneettisen testimenetelmän, jonka avulla hän voi luotettavasti osoittaa uuden koronaviruksen läsnäolon ihmisissä [1]. WHO on 21.1.2020 suositellut hänen kehittämäänsä testimenetelmää kiinalaisille ja kaikille kansakunnille luotettavana testimenetelmänä oletetun uuden koronaviruksen leviämisen toteamisen mahdollistamiseksi.

  Kun tahdotaan a) ymmärtää, mihin olettamuksiin ja millaiseen toimintaan prof. Drostenin väitteet perustuvat, ja b) tarkistaa, ovatko vai eivät hänen johtopäätöksensä, että hän on kehittänyt varman testimenetelmän uudelle koronavirukselle, loogisia ja tieteellisesti todistettuja tai ovatko ne jopa kumottuja, tarvitaan selvitys käytetyistä käsitteistä ja tekniikoista, kuvaus hänen todistelustaan ja analyysi niistä molemmista ratkaisevista julkaisuista [2], joihin prof. Drosten viittaa. Siis:

  Miten on virus ja koronavirus määritelty?

  Miten on tässä yhteydessä määritetty sekvenssit?

  Miten toimivat ne sekvenssien osoittamismenetelmät, joita kutsutaan PCR:ksi, RT-PCR:ksi ja real-time RT-PCR:ksi?

  Milloin saa väittää todistusta sekvenssien läsnäolosta ihmisissä osoitukseksi viruksen läsnäolosta?

  Miten osoitetaan tieteellisesti viruksen olemassaolo?

  Prof. Drostenin toimintaan liittyviä käsitteitä

  a) Virus määritellään tieteessä sen spesifisen, ainoastaan tähän virukseen kuuluvan perintöaineksen mukaan.

  b) Viruksen perintöainesta sanotaan myös viruksen perintöainesrihmaksi, viruksen geneettiseksi molekyyliksi tai sen genomiksi.

  c) Viruksen perintöaines sisältää peräkkäin ne erilaiset geneettiset sekvenssit viruksen erilaisten valkuaisaineiden muodostamiseksi, joita kutsutaan viruksen geeneiksi.

  d) Viruksen perintöaines voi koostua jommastakummasta geneettisestä molekyylilajista, DNA:sta tai RNA:sta.

  e) Koronavirukset määritellään siten, että ne koostuvat yhdestä määrätystä RNA-molekyylistä, jota ympäröi vaippa (kuori).

  f) Jonkin tietyn viruksen perintöaines määritetään sen tarkoin määrätyn pituuden ja tarkan rakenteellisen koostumuksen mukaan.

  g) Viruksen perintöaineksen kokoonpano määräytyy niiden neljän rakennekomponentin tarkoin määrätyn lukumäärän ja spesifisen järjestyksen mukaan, joista perintöaines koostuu. Näitä perintöaineksen neljää rakennekomponenttia kutsutaan nukleotideiksi.

  h) Perintöaineksen neljän rakennekomponentin spesifisen järjestyksen määrittämisen tapahtumaa sanotaan sekventoimiseksi.

  i) Perintöaineksen rakennekomponenttien järjestyksen määrittämisen tulosta kutsutaan sekvenssiksi tai geneettiseksi sekvenssiksi.

  j) Sairaaksi tekevät virukset määritellään siten, että niiden sekvenssi on ainutkertainen eikä sitä esiinny terveissä organismeissa.

  k) Jos tahdotaan osoittaa ja määrittää viruksen perintöaineksen läsnäolo, on niitä ajatuslakeja ja sitä logiikkaa seuraten, jotka perussääntöinä edeltävät kaikkea tiedettä, eristettävä tämä virus ja sen on oltava olemassa puhtaassa muodossa, jottei solujen omia geenisekvenssejä tulkita väärin viruksen ainesosiksi.

  l) Geneettisen substanssin sekvenssin määrittäminen on mahdollinen vain, kun ko. substanssi on DNA:n muodossa.

  m) Jos tahdotaan määrittää sellaisen geneettisen substanssin sekvenssi, joka on RNA:n muodossa, tämä RNA on muutettava ensin biokemiallisesti DNA:ksi.

  n) Tapahtuma, jossa geneettinen substanssi muutetaan RNA:sta DNA:ksi, kulkee nimellä ”reverse transscription”, lyhennettynä ”RT”.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 41. Stefan Lanka: Väärintulkinta nimeltä virus (osa II), osa 3/3

  Prof. Drostenin käyttämät tekniikat ja ensimmäiset johtopäätökset

  Perintöaineksen läsnäolo ja pituus määritetään sähköisessä kentässä, jossa ne pituuden mukaan vaeltavat eroon toisistaan. Lyhyet palaset vaeltavat nopeammin, pitemmät hitaammin. Tutkittavan perintöaineksen pituuden määrittämiseksi mukaan lisätään samalla eripituisia perintöainespalasia, joilla on tunnetut pituudet. Tätä luotettavaa standarditekniikkaa perintöaineksen osoittamiseksi ja sen pituuden määrittämiseksi kutsutaan ”geelielektroforeesiksi.”

  Jos jonkin tietyn perintöaineksen konsentraatio (pitoisuus) on liian vähäinen, niin että sitä ei voida osoittaa ”geelielektroforeesin” tekniikalla, sitä voidaan mielen mukaan enentää rajattoman DNA:n enentämisen tekniikalla, polymeraasiketjureaktiolla (polymerase chain reaction, PCR). Niin voidaan tehdä geelielektroforeesissa näkymättömäksi jäävä DNA näkyväksi. Tämä on edellytys sille, että saadaan käyttöön geneettistä ainesta muita tutkimuksia varten, ennen kaikkea myöhempää ratkaisevaa sen pituuden ja sen sekvenssin määrittämistä varten.

  PCR-tekniikan keksijä Kary Mullis, joka v. 1993 sai siitä kemian Nobelin palkinnon, viittasi varhain siihen, että tämä hänen tietokonesirutehtaiden steriilihuoneanalytiikkaa varten kehittämänsä metodi on erittäin virhealtis. Palkintoseremoniapuheessaan, joka on dokumentoitu Nobelin palkintokomitean verkkosivulla, hän myös viittasi siihen, ettei ole olemassa mitään tarkistettavissa olevaa, tosiasiallista tieteellistä näyttöä siitä, että se geneettinen substanssi, jota HIV:n genomiksi sanotaan, todella aiheuttaa immuuniheikkoutta tai jotakin niistä erilaisista sairauksista, jotka luvattomasti sisällytetään käsitteeseen ”AIDS” ja joita hoidetaan hyvin toksisella kemoterapialla. Hän viittasi siihen, että vain siitä on olemassa asianosaisten tiedemiesten yksimielisyys, että ”HIV” (siis oletettu HIV) aiheuttaa immuuniheikkoutta (HIV = human immunodeficiency virus, ihmisen immuunipuutosvirus).

  Jotta DNA:ta voitaisiin PCR-tekniikalla enentää, on tunnettava DNA:n rakenne, sen sekvenssi. DNA:ta voidaan näet enentää PCR:llä vain silloin, kun DNA:n alkuun ja loppuun sitoutuu lyhyitä, keinotekoisesti valmistettuja geenipätkiä, jotka täsmällisesti vastaavat enennettävän DNA:n alun ja lopun sekvenssejä. Näitä lyhyitä keinotekoisesti valmistetun DNA:n pätkiä kutsutaan sen vuoksi PCR:n käynnistysmolekyyleiksi (engl. primers). Ne ovat keskimäärin 24-30 nukleotidin (rakennekomponentin) pituisia.

  PCR:llä ei siis voida osoittaa tuntemattomia sekvenssejä eikä tuntemattomia viruksia. Vasta viruksen sekvenssin määrittäminen mahdollistaa sen, että voidaan kehittää PCR-testi sellaisen geenisekvenssin osoittamiseksi, joka on peräisin viruksesta.

  PCR:n alkuaikoina oli mahdollista määrittää geelielektroforeesin avulla enennetyn DNA:n määrä vasta sen jälkeen, kun PCR-enennysreaktio oli pysäytetty. Nyttemmin PCR:ssä tarvittaviin entsyymeihin ja substansseihin lisätään tiettyjä väriaineita. Näiden värianeiden osoittaminen PCR:n ollessa käynnissä osoittaa suurin piirtein, mitä konsentraatioita (pitoisuuksia) keinotekoisesti enennettyä DNA:ta on syntynyt ja kuinka paljon DNA:ta suurin piirtein PCR:n käynnistyshetkellä tosiasiallisesti oli olemassa. Koska keinotekoisesti synnytetyn DNA:n määrä voidaan suurin piirtein määrittää PCR-tekniikan ollessa vielä käynnissä, tämä PCR-tekniikan laajennus on saanut nimen ”real-time PCR” (”reaaliaikainen PCR”). Se ”real-time PCR”, jota edeltää eräs toinen askel, RNA:n muuttaminen DNA:ksi ”reverse transcriptionin” (RT) avulla (tarkemmin: entsyymin ”reverse trancriptase” avulla), on sen vuoksi saanut nimen ”real-time RT-PCR”.

  Prof. Drosten käyttää uuden koronaviruksen osoittamiseen kehittämässään testissä ”real-time RT-PCR” -tekniikkaa. Tätä varten hän valitsi eräässä internetin tietokannassa 1.1.2020 tarjottuja lyhyitä geneettisiä sekvenssejä, joiden sanotaan olevan SARS-viruksista. Näiden lyhyiden geenipätkien sekvenssien pohjalta, jotka tulkitaan SARS-virusten mahdollisiksi komponenteiksi, hän on suunnitellut PCR:lle ratkaisevat PCR-Primer-sekvenssit (siis em. PCR-käynnistysmolekyylisekvenssit) osoittaakseen niiden avulla tuon ”vielä” tuntemattoman viruksen Kiinassa ”real-time RT-PCR” -menetelmällään.

  Kun 10.1.2020 ja 12.1.2020 internetissä ilmestyi sekvenssien VÄLIAIKAISIA kokoonpanoja, joita jälkeenpäin muutettiin ja jotka sitten muutettuina 24.1.2020 ja 3.2.2020 julkaistiin [2], oli tämä tulos kahdesta ensimmäisestä yrityksestä tunnistaa vielä tuntematon virus. CCDC:n virologit kasasivat tätä varten lyhyiden geenipätkien sekvenssit teoreettisesti tietokoneohjelmien avulla yhteen mahdolliseksi perintöainesrihmaksi. CCDC:n virologit sanovat molemmissa julkaisuissa, ettei näistä sekvenssiehdotuksista ole vielä mitään todisteita, että ne todellisuudessa voisivat aiheuttaa sairauksia. 10.1.2020 ja 12.1.202 kiinalaiset sekvenssiehdotukset olivat vielä väliaikaisia, eivätkä ne olleet vielä läpikäyneet tieteellisesti edellytetyn tarkistamisen tiukkaa prosessia.

  Se tosiasia, että Maailman terveysjärjestö WHO 21.1.2020, vielä ennen kuin mainitut kaksi ensimmäistä kiinalaista sekvenssiehdotusta sisältävät julkaisut oli julkaistu, suositteli prof. Drostenin uuden viruksen osoittamiseksi kehittämää PCR-osoitustestiä, todistaa ensimmäisen faktan: prof. Drosten käytti tieteellisesti tarkistamattomia tietoja nopeasti globalisoituneessa 2019-nCoV:n PCR-testissään (7.2.2020 prof. Drostenin myötävaikutuksella 2019-nCoV nimettiin uudelleen SARS-CoV-2:ksi).

  Kun 7.2.2020 ”nCoV” – siis pelkkä olettamus mahdollisesti viallisesta tai vaarattomasta viruksesta – nimettiin uudelleen ”SARS-CoV-2:ksi” – siis vaaralliseksi sairaudenaiheuttajaksi -, yleisössä synnytettiin vaikutelma, että Kiinassa oli löydetty tosiasiallinen SARS-virus, joka aiheuttaa vaarallisen sairauden, SARS:in, ja joka tappoi Kiinan uuden idolin, Li Wengliangin, joka saattoi puoluejohdon varjoon. Näin prof. Drosten ja hänen virusnimistöryhmänsä kollegat täyttivät ytimiä ja luita myöten pelästyneen väestön toiveen: ”vihdoinkin diagnosoitu.” Tämän toiveen oli herättänyt lääketiet. tri Li Wenliangin aikaansaaman massapaniikin oma dynamiikka, ja sen prof. Drosten näennäisesti täytti. Ratkaisevaa tämän teon arvioinnin kannalta on se tosiasia, että tuona ajankohtana kaikki suoraan asiassa mukana olleet virologit sanoivat – ja yhä sanovat -, ettei ole mitään todisteita siitä, että tämä uusi virus tosiasiallisesti aiheuttaa sairauksia. Eli vain esiintyy samanaikaisesti sairastumisissa, parantumistapahtumissa, parantumistapahtumien jälkeen, joillakin terveillä, monilla terveillä tai kaikilla ihmisillä?

  Tämä yksin todistaa, että prof. Drosten on ylittänyt tieteellisesti oikeutetun toiminnan ja selvän ja kauaskantoisen petoksen välillä olevan, selvästi tunnistettavissa olevan rajan. Hän ei voi myöskään käyttää sitä veruketta, että hän käytti testimenetelmänsä julkaisemiseen 23.1.2020 aikakausjulkaisua, joka ei ennen painatusta tarkista siinä olevia lausuntoja.

  5. Koronakriisin nopean lopettamisen kannalta ratkaisevat kysymykset

  Esiin nousee se keskeinen ja kaiken ratkaiseva kysymys, onko prof. Drosten täyttänyt tieteellisen velvollisuutensa – joka on osa hänen työsopimustaan – tarkistaa itse ja johdonmukaisesti kaikki hänen julkaisussaan olevat hänen kehittämäänsä osoitusmenetelmää koskevat väitteet ja hänen siihen perustuvat julkiset lausuntonsa.

  Tämän keskeisen tieteellisen velvollisuuden pohjalta nousee kolme keskeistä kysymystä:

  I Onko prof. Drosten tarkistanut, ovatko ne geenisekvenssit, jotka ovat hänen testimenetelmänsä perusta ja jotka hän on saanut käyttöönsä kiinalaisilta virologeilta, todella sellaisia sekvenssejä, jotka ovat peräisin viruksesta?

  II Onko prof. Drosten suorittanut ne tieteessä ehdottomasti määrätyt kontrollikokeet, jotka osoittavat, ovatko hänen käyttämänsä sekvenssit todella peräisin viruksesta? Onko hän suorittanut ne kontrollikokeet, jotka osoittavat, ovatko hänen käyttämänsä sekvenssit, joiden hän väittää olevan peräisin uudesta viruksesta, itse asiassa sekvenssejä, joita syntyy kaikessa aineenvaihdunnassa, ehkä jopa kasveissa, kuten esimerkiksi tansanialaisissa papaijoissa, tai joita syntyy lisääntyneessä määrin aineenvaihdunnassa sairastumisten yhteydessä?

  III Millaisten olettamusten, kokeiden ja kontrollikokeiden perusteella prof. Drosten voi väittää, että hänen testimenetelmällään, jolla hän osoittaa vain osa-alueita kahdesta geenistä genomissa, jossa on kaiken kaikkiaan kymmenen koronaviruksen geeniä, osoitetaan kokonainen, aktiivinen ja sairautta aiheuttava virus ja eikä vain viruksen kappaleita immuunisysteemin oletetun menestyksellisen kamppailun jäljiltä tai perintöaineksessamme olevien ”viallisten” tai ”epätäydellisten” tai ”vaarattomien” virusten läsnäoloa, jotka ovat tyypillisiä ja muodostavat 50% kromosomiemme geenimassasta?

  Vastaukset käyvät selville prof. Drostenin dokumentoiduista tekemisistä testimenetelmän kehittämisen yhteydessä ja prof. Drostenin dokumentoiduista tekemättä jättämisistä tähän päivään asti. Virologi, prof. Drosten, joka on kehittänyt uudelle koronavirukselle (nimeltään ensin 2019-nCoV, sitten 7.2.2020 alkaen SARS-CoV-2) osoitusmenetelmän, kuvaa testimenetelmän kehittämistä eräässä julkaisussa, joka julkaistiin 23.1.2020 [1]. Tämän artikkelin sivulla 3, vasen palsta, 8 riviä alhaalta, hän kuvaa menettelynsä ensimmäistä ja ratkaisevaa askelta:

  ”Ennen 2019-nCoV-tapauksista peräisin olevien virussekvenssien julkista julkistamista me luotimme sosiaalisen median kertomuksiin, joissa ilmoitettiin SARS:in kaltaisen viruksen osoittamisesta. Oletimme sen vuoksi, että SARS:iin liittyvä CoV on taudin puhkeamisessa mukana.”

  Prof. Drosten ja hänen työtoverinsa siis sosiaalisen median kertomusten perusteella OLETTIVAT, että väitetyssä atyyppisen keuhkokuumeen puhkeamisessa voisi olla mukana SARS:in kanssa yhteydessä oleva koronavirus. Tähän aikaan ei ollut olemassa minkäänlaisia kliinisiä tietoja, jotka olisivat voineet olla sellaisen olettamuksen perustana. Mikä oli hänen seuraava askeleensa?

  ”Tallensimme kaikki GenBankissa 1.1.2020 saatavilla olleet täydelliset ja osittaiset (jos yli 400 nukleotidiä) SARS:iin liittyvät virussekvenssit. Nämä sekvenssit liitimme peräkkäin yhteen (Stefan Lankan huomautus: ennakolta määrätyn SARS-viruksen standardisekvenssin perusteella), ja yhteenliittymää käytimme testimme kehittämiseen (Supplementary Figure S1). Ensimmäisen 2019-nCoV-sekvenssin julkistamisen jälkeen sivustolla virological.org valitsimme kolme testiä sen perusteella, miten hyvin ne pitivät yhtä 2019-nCoV-genomin kanssa (Figure 1).”

  Hänen selityksistään käyvät ilmi selvät vastaukset, johtopäätökset ja seuraukset:

  I (vastaus yllä olevaan kysymykseen I) Vastaus on: Ei ole! Hän ei voinut tarkistaa, ovatko tarjolla olleet (ja hänen käyttämänsä) sekvenssit peräisin viruksesta, sillä kumpikaan niistä kahdesta ratkaisevasta julkaisusta, joissa on kuvattuna etsityn viruksen geenisekvenssien eristäminen ja yhteen liittäminen, ei ollut vielä ilmestynyt silloin, kun hänen testinsä tuli markkinoille.

  II (vastaus yllä olevaan kysymykseen II) Vastaus on: Ei ole! Ei hän, eivät CCDC:n virologit eikä kukaan muukaan ole todistettavasti tähän päivään mennessä suorittanut näitä välttämättömiä kontrollikokeita, ja jos on, silloin niitä ei ole julkaistu. Nämä ratkaisevat kontrollikokeet edellyttävät terveiden ihmisten aineenvaihdunnasta tulevien lyhyiden geneettisten sekvenssien sekventointia (sekvenssien kokoamista, ks. yllä käsitteistä kohta h). Nämä lyhyet geenisekvenssit täytyy, kuten sairaiden ihmisten aineenvaihdunnasta tulevat, koota samoilla tietokoneohjelmilla (ajatuksellisesti) yhteen pitkäksi perintöainesrihmaksi. Tätä koetta joko ei koskaan tehty tai sitä ei julkaistu. Tätä virologian ajatuslaeista ja logiikasta seuraavaa, pakottavaa kontrollikoetta – omien tulosten johdonmukaisesti kontrolloimiseksi – ei mainita kertaakaan. Hetkenä, jona tämä koe suoritetaan ja julkaistaan, koronakriisi on silmänräpäyksessä ohi.

  Toinen tieteellisestä logiikasta seuraava kontrollikoe on se, että otetaan intensiivisesti kliinisiä näytteitä ihmisistä, jotka sairastavat muita sairauksia kuin niitä, joiden sanotaan johtuvan viruksesta, sekä myös näytteitä terveistä ihmisistä, eläimistä ja kasveista, ja sitten katsotaan kehitetyn PCR-menetelmän (real-time RT-PCR) avulla, antavatko myös nämä näytteet ”positiivisen” testin. Näitä muita kontrollikokeita, jotka loogisesti ovat pakottavan välttämättömiä testimenetelmän validoimiseksi, ts. sen varmistamiseksi, onko se kelvollinen ja onko sillä todistusvoimaa, ei ole tähän päivään mennessä suoritettu, eikä edes ole väitetty, että ne olisi suoritettu. Sen vuoksi näiden testien keksijät ja valmistajat ovat suojanneet itsensä liittämällä tuoteselosteisiinsa esimerkiksi sellaisen maininnan, että testi on tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön eikä se sovellu diagnostisiin tarkoituksiin.

  Voin varmuudella sanoa edeltäpäin, että ihmiset, jotka vapauttavat runsaasti levyepiteelikudoslajista peräisin olevia geenisekvenssejä, siis esim. munuaispotilaat, viimeistään silloin antavat 100%:sti positiivisen testituloksen prof. Drostenin PCR-testillä, kun heidän pyyhkäisynäytteensä määrä hieman moninkertaistuu ja konsentroituu. Hyvin todennäköisesti kaikki organismit voivat antaa positiivisen testituloksen.

  Kehotan biokemistejä, bioinformaatikkoja, virologeja ja soluviljelyspesialisteja suorittamaan ja julkaisemaan näitä kontrollikokeita ja ilmoittamaan niistä minulle. Olen suunnitellut kontrollikokeen, josta väitän, että se, että käytetty näytemateriaali ennen kontrollikoetta tai sen aikana tulee SARS-CoV-2-viruksella saastuneeksi, on edeltäpäin suljettu pois.

  Kontrollikokeiden tekemisen kulut korvataan, jos minä ja joitakin neutraaleja tarkkailijoita saa olla läsnä kontrollikokeiden suorittamisen aikana ja kaikki toimenpiteet dokumentoidaan. Ottakaa yhteyttä meihin julkaisijamme verkkosivuston kautta. Tulokset lopettavat koronakriisin heti. Siitä ei ole hyötyä, jos vain minä julkaisen kontrollikokeiden tulokset.

  III (vastaus yllä olevaan kysymykseen III) Näitä loogisia kysymyksiä prof. Drosten ei ole lainkaan ottanut huomioon, sillä niitä ei mainita missään hänen julkaisuissaan ja väitteissään. Vain viruksen pitkästä perintöainesrihmasta peräisin olevan lyhyen geenisekvenssin osoittaminen ei voi koskaan todistaa ehjän ja siten lisääntymiskykyisen viruksen läsnäoloa. Jotta sellaista PCR-testiä voitaisiin sanoa validiksi, täytyisi ensin tehdä tutkimuksia, joiden tulokset osoittavat, että lyhyiden geenisekvenssien osoittaminen osoittaa automaattisesti myös viruksen kokonaisen ja ehjän perintöainesrihman läsnäolon. Sellaisia loogisesti pakottavia tutkimuksia ei tähän päivään mennessä ole suoritettu tai mainittu.

  Solujen omien, endogeenisiksi kutsuttujen vaarattomien, epätäydellisten tai viallisten virusten alalla johtava virologi, rva prof. Karin Mölling, on sanonut koronakriisin alussa suoritettuja toimenpiteitä epäoikeutetuiksi. Hän on eräissä julkaisuissa ja kirjassaan ”Viruses: More Friends Than Foes” osoittanut, että puolet ihmisen perintöaineksesta, siis puolet sekvensseistä, joista meidän kromosomimme koostuvat, koostuvat virusten inaktiivisista ja viallisista geenisekvensseistä. Se, mitä hän ei tiedä tai mistä hän vaikenee, on se tosiasia, että aineenvaihdunta tuottaa aina suuren määrän RNA-geenisekvenssejä, joilla on mikä tahansa rakenne ja joita ei löydy DNA:n muodossa kromosomeista. Tämä tosiasia asettaa kyseenalaiseksi kaikkien RNA-virusten – esim. koronavirusten, ebolaviruksen, HIV:n, tuhkarokkoviruksen ja SARS-virusten – olemassaoloväitteet. Tämä tosiasia on myös perusta sille, miksi kontrollikokeilla päättyvät heti niin koronakriisi kuin koko väitettyjen sairausvirusten virologian tuoma pelko ja väärä hoito. Voin vakuuttaa, että infektion tosiasialliset syyt ja ilmiöt, jotka pannaan virusten kontolle, on sanan ”tiede” ”positiivisessa” merkityksessä osoitettu. Viittaan tässä edelliseen artikkeliin ”Fehldeutung Virus” (osa I) aikakauslehdessä WissenschafftPlus nro 1/2020, jonka voi saada myös pdf-muodossa. Ja luonnollisesti moniin aikaisempiin artikkeleihin tämän kysymyksen tiimoilta.

  Viitteet

  [1] Detection of 2019 novel corona virus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Prof. Christian Drosten und Mitarbeiter. Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045. Veröffentlicht am 23.1.2020.

  [2] A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med 2020; 382: 727-33. DOI: 10.1056/NEJ-Moa2001017. Veröffentlicht am 24.1.2020.

  A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature | Vol 579 | 12 March 2020 | 265-269. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3. Veröffentlicht am 3.2.2020.

  Saa vapaasti levittää! Nimeni voi mainita tai jättää pois, kuinka vain. V.-I. L.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
  1. Tracey Northern: Jotakin, mitä teidän tulisi tietää

   Suomennos TN:n artikkelista ”Something you should know…”

   https://northerntracey213875959.wordpress.com/2021/01/12/something-you-should-know/

   Tehdessäni tutkimusta mahdollista podcastia varten tietoisuuteeni tuli, että koko Covid-fiasko alkoi melko varmasti Kiinan, ja maailman, ensimmäisen SARS-CoV-rokotteen ensimmäisen julkisen kokeen peittelynä. He ovat työskennelleet ”koronavirus”-rokotteen parissa aina SARS:in ”puhkeamisesta” lähtien. Seuraava artikkeli löysi minut jotenkin, ja ihmettelin, kuinka se oli ollut siellä niin kauan herättämättä mielenkiintoa. Se varmasti herätti minun mielenkiintoni:

   https://www.investmentwatchblog.com/chinas-mandatory-vaccination-law-went-into-effect-on-december-1-2019-the-coronavirus-outbreak-is-a-vaccine-experiment-gone-bad/

   Huvittavaa, että juuri joistakin finanssilehdistä löytyy todellista tietoa. Artikkelissa väitetään: ”Lain mukaan Kiina panee toimeen valtiollisen immunisaatio-ohjelman, ja Kiinan alueella elävät asukkaat ovat oikeudellisesti velvollisia ottamaan rokotuksen immunisaatio-ohjelman rokotteilla, jotka valtio toimittaa veloituksetta.”

   Valitettavasti artikkelin kirjoittajat erehtyvät siinä, miten tämä vaikuttaa ihmisiin, kun he väittävät, että se tekee heidät alttiimmiksi muille koronaviruksille. Tämä ei selittäisi sitä, miten niin moni tuli sairaaksi yhtaikaa, ja kuten me jo tiedämme, yhtäkään virusta ei ole koskaan puhdistettu ja yhdenkään viruksen ei ole koskaan todistettu AIHEUTTAVAN mitään sairautta.

   Tuossa artikkelissa varsinaisessa laissa on kappale, joka on hyvin mielenkiintoinen, koska se mainitsee eräänlaisen ”jäljitä ja seuraa”-teknologian rokotteessa itsessään. Oliko tämä koeajo ns. ”rokotteille”, joita nyt puijataan meille, ja syy niille alkuperäisille kuolemille Wuhanissa, jotka panivat alkuun tämän koko pandemian? Mainittu lain kappale on tämä:

   ”Laki määrää ottamaan käyttöön kansallisen rokotteiden elektronisen jäljitysalustan, joka integroi jäljitysinformaation kautta koko rokotetuotannon, -jakelun ja -käytön prosessin sen varmistamiseksi, että kaikki rokotetuotteet voidaan jäljittää ja varmistaa”,

   https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/china-vaccine-law-passed/

   Seuraava on se kuuluisa kiinalainen tutkimus, johon kaikki viittaavat sinä tutkimuksena, jossa kaikki eläimet kuolivat:

   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22536382/

   He väittävät, että ne kuolivat, kun ne ”altistettiin villille virukselle.” Useimmat ihmiset olettavat, että tämä tarkoittaa sitä, että ne altistettiin ilmassa olevalle tai muulle vastaavalle virukselle, koska he olettavat, että me olemme kaikki alttiita villille virukselle. Tämä on kuitenkin kaukana siitä, mitä todellisuudessa tapahtuu. Heillä ei ole mitään ”villiä virusta” alun alkaenkaan, ja kaikki sellaiset kokeet, joissa on yritetty saada aikaan sairaus ihmisissä tai eläimissä käyttämällä sairaan ihmisen limaa ja jopa ulostetta, jopa injektoimalla, ovat epäonnistuneet surkeasti. Se, mitä he itse asiassa tekevät, on se, että he rokottavat ne uudelleen samalla rokotteella (kaikkine kemikaaleineen ja proteiineineen).

   Tutkimuksessa he väittävät, että alkuperäinen rokotus aiheutti ”immunopatologisia muutoksia.” Tutkimuksen johtopäätös toteaa:

   ”Kaikki nämä SARS-CoV-rokotteet tuottivat vasta-aineita ja suojan SARS-CoV-infektiota vastaan. Kuitenkin kun nämä hiiret, joille oli annettu mikä tahansa näistä rokotteista, altistettiin, tuloksena oli Th2-tyypin immunopatologia, mikä viittaa siihen, että oli syntynyt yliherkkyys SARS-CoV-komponenteille. Kehotetaan varovaisuuteen siirryttäessä antamaan SARS-CoV-rokotetta ihmisille.”

   On outoa, että he eivät näytä tuntevan Richetin tutkimusta anafylaksiasta vuodelta 1913, joka voitti Nobelin palkinnon ja keksi termin ”allergia.” Tutkimuksessaan Richet osoittaa, että minkä tahansa injektointi voi saada kehon ylireagoimaan, jos injektio annetaan toisen kerran. Tiedätte kaikki, mikä anafylaksia on, mutta tiesittekö, ettei sitä koskaan ollut ennen rokotteita? Ei ollut myöskään ruoka-allergioita. Richetin tutkimus on täällä:

   https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1913/richet/lecture/

   On tärkeää ymmärtää, että jokaisen henkilön, joka opiskelee lääketiedettä, pitäisi tietää tämä, ja sen vuoksi tietää myös, kuinka rokotteet esikäsittelevät meidät tulemaan jonkin niinkin harmittoman kuin maapähkinän tappamiksi. Maapähkinäöljy oli mainitsematta jätetty aineosa joissakin rokotteissa. Heidän ei tarvinnut ilmoittaa sitä, koska sen katsottiin olevan ”yleisesti turvallisena pidetty.”

   Kiinalaiset työskentelivät usean SARS-CoV-rokotteen kimpussa, ja he ovat tallettaneet kolme SARS-CoV:in geneettistä sekvenssiä online-geenipankkiin. Niiden nimet ovat SARS-CoV-1, 2 ja 3. Kaikki nämä geenisekvenssit valmistettiin käyttämällä CRISPR:iä, mikä tarkoittaa sitä, että he ottavat geenien palasia eläimistä ja ihmisistä ja liittävät niitä yhteen. Tästä on peräisin se typerä salaliittoteoria, että Covid on kiinalaisessa laboratoriossa valmistettu biologinen ase, ja siitä on peräisin lepakkolegenda, kyllä, mukana on joitakin lepakkosekvenssejä. Kuitenkaan geenisekvenssi EI OLE VIRUS. Tähän kaatuu teoria biologisesta aseesta. Se on naurettava.

   Se meille esitetty väite, että Covid-rokotteet tuotettiin kovalla kiireellä, on valhe. He ovat työskennelleet niiden kimpussa lähes 20 vuoden ajan (vailla menestystä). Se meille esitetty väite, että SARS-CoV-2 on ”uusi virus”, on myös valhe. SARS-CoV-2-geenisekvenssi on ollut geenilaboratorioiden saatavilla ainakin vuodesta 2007 lähtien, ja näiden geenisekvenssien uskotellaan olevan ”viruksia.” Tästä syystä PCR ei ole testi sairautta varten, se on laboratoriotyökalu tiettyjen geenisekvenssien löytämiseksi, EI VIRUSTEN LÖYTÄMISEKSI.

   Seuraava alue, jolla julistettiin taudin puhkeaminen Wuhanin jälkeen, oli Bergamo Italiassa. Eräs italialainen lääkäri vahvisti, että sielläkin oli ollut rokotuskampanja vähän ennen kuin ihmisiä alkoi tulla hyvin sairaiksi. Se oli kahden rokotteen kampanja, yksi aivokalvontulehdukseen ja toinen keuhkokuumeeseen, ja niitä annettiin hyvin vanhoille ja sairaille, juuri niille ihmisille, joiden väitettiin alkaneen kuolla ”Covidiin.” Sekä Wuhan että Bergamo ovat myös erittäin saastuneita, JA molemmilla alueilla koeajettiin 5G:tä. Nyt meidän on ihmeteltävä, mitä näistä kolmesta asiasta he yrittivät peitellä. 5G:tä testattiin monissa sairaaloissa erityisesti ambulanssikäyttöä varten. Jokin alkoi vaikuttaa moniin täyteen rakennettuihin alueisiin, suuriin kaupunkeihin ja sairaaloihin ympäri maailmaa, mutta mikä? Jokainen näistä kolmesta tekijästä voisi aiheuttaa hengitysongelmia, ja kaikkien kolmen kombinaatio olisi selvästi pahin.

   [TN on liittänyt artikkeliinsa valokuvia keuhkokudoksista, ja niistä hän kertoo näin:] Jos katsotte rokotetutkimuksen kuvia hiiriparkojen keuhkoista, ne näyttävät pelottavasti samanlaisilta kuin kuvat, joiden he väittivät olevan keuhkoista New Yorkissa.

   New York ajoi v. 2019 rokotepakkoja ja jopa poisti uskonnolliset poikkeukset,

   https://www.npr.org/2019/04/19/715016284/brooklyn-judge-upholds-mandatory-vaccinations-as-new-york-city-closes-more-schoo?t=1611502070220

   Sitten Yhdistyneessä kuningaskunnassa (UK) ja USA:ssa influenssarokotetta ”paranneltiin” vuoden 2019 kautta varten suuremmalla annoksella ”adjuvantteja.” Tämä olisi samankaltaista kuin se, että vieraita proteiineja injektoidaan esikäsittelynä anafylaksiaa varten. Tätä suositeltiin syksyllä 2019 jokaiselle yli 65-vuotiaalle, ja koskaan testaamattomana se olisi voinut olla syy jopa useampiin kuolemiin kuin mitä tavallisista influenssarokotuksista aiheutuu.

   https://www.aarp.org/health/conditions-treatments/info-2020/high-dose-flu-vaccines.html

   Jokainen hoitokodin työntekijä tietää, että hauraita vanhoja asukkeja alkaa kuolla joukoittain heti rokotusten jälkeen.

   Takaisin alkuperäiseen asiaani. Oliko tämä mönkään menneen rokotekokeen peittelyä? Missä kohdassa he päättivät, että tämä olisi pandemia, joka kulkisi ”livenä” heidän Suuren Nollauksensa (Great Reset) kanssa? Kuinka kauan he ovat työskennelleet RNA-geeniterapiapiikin kimpussa, jonka he kertovat meille olevan rokote, kun se ei ole mitään sellaista? Miksi kaksi piikkiä, kun he tietävät, että se voi aiheuttaa, ja tulee aiheuttamaan, anafylaksiaa? Avaako tämä artikkeli silmiä vai esittääkö se vain enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia?

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 42. Ohessa hyvä video jossa kaksi ”punaniskaa” ihmettelee mikä on virus?
  Videon alusta voi skipata kohtaan 12 minuuttia ja sitten alkaa tulla asiaa.
  https://www.bitchute.com/video/V6Bxy0bbpXbL/

  Virus ei ole elävä partikkeli, mutta silti se tekee temppuja joita voi tehdä vain elävä olento. Lisäksi ihmetellään miten virologit muokkaavat viruksia ja niiden osia kun ne on nanometriluokkaa ja niitä ei voi kuvata edes elektronimikroskoopilla. Elektronimikroskoopin kuvauskammio on alipaineistettu joten kuvattavat objektit pitää olla täysin kuivia. Orgaanista ainetta ei voi kuvata elektronimikroskoopilla. Neste höyrystyy tyhjiössä. Sillä EI siis voi nähdä viruksia uimassa jossain solulimassa tai petrimaljassa tartuttamassa soluja, vaikka toisin väitetään. Ohessa siitä :
  https://news.mit.edu/2009/electron-microscope

  On se kummaa, että tosiaan kaikenlainen valehtelu menee tieteen nimissä läpi, vaikka pystytään empiirisesti todentamaan, että virologit valehtelevat.

  Jos meillä olisi täällä menossa oikea pandemia, näistä asioista ei tarvitsisi kiistellä. Todellisuus puhuisi puolestaan, kadunvarsien ruumispinoineen. Mutta ei – nyt tämän viruksen olemassaolon pystyy todentamaan vain jollain hyvin epäluotettavalla PCR-testi menetelmällä, joka oikeasti ei edes todenna mitään virus, vaan jotain joka on lähes kaikissa elävissä olennoissa.

  ”For proof have Fauci or any virologist or doctor show you a film of a living antibody attacking a virus or a virus injecting itself into a living cell. It will never happen, because neither virus or antibody exists.” – – Jim O’Kelly

  Tuon videotodisteen minäkin haluaisin nähä. Haluaisin tietää onko mitään virusta ikinä saatu ns. rysän päältä kiinni injektoimassa geenisekvenssiään soluun ? Ja miltä näyttää ne viruksen vasta-aineet ? Ja kuinka ne tuhoavat viruksen. Se PCR testaus ei näitä asioita todenna. Se ei ole edes mikään testi.

  Siihen asti tämä VIRUS on VAIN teoriaa jota lääketiede ei ole vieläkään pystynyt luotettavasti näyttämään toteen. Silti meitä yritetään pakkorokottaa ja pakkomaskittaa. Nyt loppuu se satujen kerronta. Todisteita kehiin Fauci ja THL ! Show me The Virus !

  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2020/11/30/tartuntataudit/

  Jos meillä täällä olisi oikea pandemia nyt, niin tästä asiasta ei tarvitsisi kiistellä, kun todellisuus puhuisi puolestaan kadunvarsien ruumispinoineen. Mutta ei – nyt tämän viruksen olemassaolon voi todentaa vain hyvin monimutkaisella tieteellisellä testillä, jonka luotettavuus on hyvin kyseenalainen. Ehkä se näkee jotain jota on jokaisessa elävässä olennossa. Homman pitäisi olla selkeä ja täysin kyseenalaistamaton jos täällä olisi jokin pandemia. Valhe ja tämä satutarina jostain taudista kyllä on tuntunut leviävän pandemian lailla.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Tohtori David Martinin mielestä Phizerin tai Modernan tapauksessa kyseessä ei ole rokote lainkaan, vaan geeniterapinen experimental-lääke. Kyseessä on huijaus, jossa lääkeyhtiöt käyttävät korona-poikkeustilan mahdollistamaa vastuuvapautta hyväkseen kokeillakseen uusia geeniterapeuttisia lääkkeitä laajempaan väestöön. Kokeilu pitäisi lopettaa välittömästi ja saattaa Bill Gates, Dr. Fauci ym. huijarit nopeasti rikostutkintaan.
   https://www.bitchute.com/video/Zz9E9bcvysti/

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 43. MARSSIJÄRJESTYS
  Stefan Lanka on osoittanut, ettei itse asiassa mitään ”virusta” ole eristetty. Siksi virologia ei ole tiede, vaan ajatusrakennelma virologien päässä. Koronavirustakaan ei ole olemassa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että pieniä taudinaiheuttajia on olemassa, vaikka nykytiede ei niistä tiedäkään. Mutta koronapandemia on huijaus, se on todistettu. Se on huijaus, joka uhkaa koko sivilisaation olemassaoloa. Siksi sitä vastaan olisi osattava taistella. Mielestäni ensi askel tulisi olla RT-PCR-testin virheellisyyden osoittaminen, koska siitä on selvä näyttö. Ilman tätä testiä ei olisi mitään pandemiaa. On kyseessä ”testipandemia”. Positiivinen tulos RT-PCR-testissä ei tarkoita, että ihminen on sairas tai taudinkantaja ja -levittäjä. Tästä suuri yleisö tulisi saattaa tietoiseksi. Mutta miten? Vaihtoehtomediat eivät tähän pysty, ja valtamedia uskoo RT-PCR-testiin. Toinen askel olisi mRNA-rokotuksen osoittamisen kokeiluksi ja että se ei ole mikään rokotus, vaan geenimanipulointiteknologia, joka aiheuttaa vaarallisia sivuvaikutuksia ja jopa kuolemia ja josta ei ihmiskunnalla ole mitään aiempia kokemuksia. Kolmas askel olisi sen osoittaminen, että kuolintilastoissa ei ole merkkejä pandemiasta eli hyppäyksestä missään maassa, joten kyseessä on vain tavallinen flunssa eikä pandemia. Neljänneksi tulisi todistaa, etteivät kasvomaskit suojaa virustartunnoilta ja ovat epäterveellisiä ja haitallisia etenkin lapsilla. Viidenneksi voitaisiin osoittaa tilastoilla, etteivät rajoitukset estä flunssan tarttuvuutta, vaan aiheuttavat vaikeita sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia. Tärkeintä olisi siis aloitus RT-PCR-testin aseman tekemisellä naurettavaksi. Mutta valtamedia on kuitenkin pandemian kannalla ja vain vaihtoehtomedioissa puhutaan totuuden puolesta. Valtamediaa, rokotevalmistajia, WHO:ta ja THL:ää ohjaavat Siionin Viisaat vapaamuurarijärjestön ja lahjottujen johtajien avulla. Kuka niiden hirmuvaltaa pystyisi vastustamaan. Holokaustihuijauksessa nähtiin, kuinka arvostetut historioitsijat, valtioiden päämiehet ja lähes koko kansa saatiin omaksumaan Siionin Viisaitten kehittämä valhe. Samasta ilmiöstä on myös kyse koronahuijauksessa. Myös kyse on siitä, palvelevatko lääketieteen ja biotieteiden edustajat ihmisten vai lääkevalmistajien etuja. Koko lääketiedehän on kieroutunut palvellessaan lääkevalmistajien etua. Tästä on mainio esimerkki esim. psykiatria. Tiedemiehen velvollisuushan olisi palvella yksinomaan totuutta. Nyt kaivattaisiin paljon Stefan Lankan kaltaisia totuudenpuhujia. Jos mennään vielä syvemmälle, niin ainoastaan Jumalalle vihkiytynyt voi olla todellinen tiedemies. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Marssijärjestys on se, että terveydenhoitajat jättävät väestön rokottamatta. Ne rokotteet voi pursottaa ihmisen vartalon sijaan vaikka roskikseen ja merkata sinne koneelle, että on annettu.

   Terveydenhoitajilla ja yksittäisellä rokottavalla sairaanhoitajalla on nyt se suurin valta. Sabotaasiin on kaatunut isojakin juttuja aikoinaan. Mm. Saksa Itä-Rintamalla. Miksei nyt voi käyttää samaa taktiikkaa ? Kerrankin kansan eduksi ?
   https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2019/03/20/maanpetos/
   Jos meitä huijataan ja tuhotaan – niin huijataan takaisin. Ei tässä mikään muu auta.

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
  2. Olet koonnut hyvän listan keskeisistä vasta-argumenteista korona-hysterialle. Cui bono?- eli kuka hyötyy? -argumentin alle voidaan lisätä vielä Davosin miesten kerho, joka on täysin julkinen ja yhdistää monia globalistisia toimijoita kuten World Economic Forum, YK ja sekä IMF. Myös NGO:t ovat ilmastonmuutoksen torjunnan teemalla mukana, kuten myös kommunismista haaveilevat Antifa tai BLM.

   https://www.bitchute.com/video/rgVpf0SKOwgx/

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 44. Piikkimurha Oy:n toimista

  Koska viruksia ei ole olemassa (viittaan artikkeliini ja sen kommentteihini yllä), ei ole myöskään virustauteja eikä tarvetta rokotuksiin. Rokotukset, eli ”piikit”, onkin tarkoitettu vain aivopesemään, vahingoittamaan, synnyttämään invaliditeettia ja sairauksia ja tappamaan; ts. rokotteiden ainoiksi ja aiotuiksi vaikutuksiksi jäävät niiden haitta- ja tappovaikutukset. Näin ”hyödyttömät syöjät” ja ”tarpeettomat rahantarvitsijat” raivataan vähitellen pois maan päältä ja Piikkimurha Oy:lle jää maailmanvaltius ja kaikki ruoka ja vesi. Ja raha.

  Suomessa Piikkimurha Oy:hyn kuuluvat ylin hallinto, hallitus, eduskunta, kaikki eduskuntapuolueet, oikeuslaitos, armeija, koululaitos, yliopistot, lääketiede, Valvira, kunnat, virkamieskunta, THL, lääketieteellinen eliitti, sairaaloiden infektio-osastojen päällystöt, terveyskeskukset, kaikki valtavirtatiedotusvälineet ja paikalliset lehdet ja kaikki näitä mainittuja palvelevat tahot.

  Sairaaksi tekeviä viruksia EI ole olemassa. Ne, mitä harhainen ja vastuuton (rikollinen) virologia (virusoppi) on korruptoituneessa mielessään (rahanahneessa ja käsi ojossa -mentaliteetissaan), osa silkassa röyhkeässä idiotiassaan (esim. Suomen virologia), tulkinnut ”viruksiksi”, ovat IHMISEN ITSENSÄ aineenvaihdunnassa syntyviä RNA/DNA -tuotteita, joilla on tärkeä merkitys ihmisen ITSENSÄ elimistön toiminnassa, sen viestinnässä. Niitä on ihmisen omissa soluissa ja soluväleissä (ns. eksosomit, joissa on perintöainesrihma + proteiinikuori, AIVAN KUTEN ns. ”viruksilla”), ja ne toimivat kehon ”ambulansseina”, ”hälytysviestittäjinä”, ”puhelimina” ja kehon reaktioiden ohjaajina sisäisiä ja ulkoisia tapahtumia kohdattaessa. Ne siis koko ajan, 24/7/365/, SOPEUTTAVAT KEHOA sisäiseen ja ulkoiseen ympäristöön, joka muuttuu joka hetki. Ne ovat elintärkeitä. Se, että Piikkimurha Oy pyrkii hirvittävällä voimalla ja liki pakkomielteisesti työntämään kaikkien ihmisten sisään aineita (”rokotteita”) noita ihmisen elintärkeitä lähettejä vastaan, on suora ja julkinen hyökkäys KAIKKIEN ihmisten elimistöjä vastaan, murhayritys ja murha. Massiivinen joukkomurhayritys. Hyökkäys itse elämää vastaan. Saatanallinen on tämä suomalainen Piikkimurha Oy: se vahingoittaa ja tappaa terveyden nimissä! Suurempaa saatanallisuutta on vaikea keksiä!

  Eivätkä Piikkimurha Oy:n rokotukset edes ole mitään ”rokotuksia” (antigeenien injisointeja) vaan ihmisen kaikkien solujen peruuttamatonta geenimanipulaatiota, jossa solujen sisälle, sytoplasmaan tai tumaan, viedään kantajasysteemien avulla synteettistä (labrassa väsättyä) RNA:ta/DNA:ta, joka sitten ihmisen solujen sisällä alkaa muka tuottaa esim. viruksen ”piikkiproteiinia”, jotta immuunijärjestelmä sitten alkaisi tuottaa vasta-aineita sitä vastaan. Tuo on tietenkin karkeaa valhetta, koska sairaaksi tekeviä viruksia ei ole olemassakaan! Mikä on tuo ”viruksen piikkiproteiiniksi” valehdeltu ohjelmoitu proteiini ja mitä vastaan syntyvät vasta-aineet ja puolustussolut reagoivat? Pelkäänpä, Piikkimurha Oy:n tuntien, että näin ihmisen jokainen solu ja ihmisen immuunijärjestelmä pannaan tuhoamaan/tappamaan itseään. Soluihin viety RNA tai DNA on voitu – koska viruksia ei ole olemassa – laboratoriossa ohjelmoida tuottamaan jotakin ihmisen omaa proteiinia (esim. eksosomin eli ”viruksen” kuoriproteiinia tai piikkiproteiinia), jonka, koska se on vierasperäistä ja vieraalla tavalla syntyvää ja virheellisessä paikassa olevaa, immuunijärjestelmä tulkitsee vieraaksi ja reagoi sitä vastaan. Ihmisestä tulee itseään ja puolustusjärjestelmäänsä vastaan sotiva koneisto, päättymätön koko kehon tulehdustila (reagoidessaan tuota vierasta ”piikkiproteiinia” vastaan puolustusjärjestelmä alkaa samalla reagoida omia tärkeitä eksosomejaan vastaan, joissa on tuo sama piikkiproteiini). Immuunijärjestelmä voi havaita joistakin soluista, että niissä on vierasta, ulkoa tullutta ainesta, ja silloin ne solut tapetaan ja syntyy massiivinen elimistön solukuolema. Jos immuunijärjestelmä ei vierasta ainesta (soluihin vietyä RNA:ta/DNA:ta) joidenkin solujen sisällä havaitse, silloin ne solut jatkavat ohjelmoitua proteiinituotantoaan loppumattomiin (siirtyen jälkeläisiin), ja ihminen on parantumattomasti sairas koko elämänsä (soluihin vietyä RNA:ta/DNA:ta ei saa sieltä enää pois), ja sehän voi olla arvaamaton ja kammottava prosessi.

  Piikkimurha Oy:n rikollisuus näkyy siitäkin, että se on järjestänyt rokotteilleen vastuuvapauden (ei se niin tekisi, ellei se tietäisi olevansa rikollinen). Kun Piikkimurha Oy vahingoittaa ja tappaa ihmisiä, se ei joudu vastuuseen. Vahingot maksaa kansa (veronmaksajat, uhrit).

  Koronarokotukset ovat vasta alkuvaiheessa, mutta USA:sta on artikkeli, jossa jo alustavasti on kuvaus haittavaikutuksista ja kuolemista:

  https://childrenshealthdefense.org/defender/thousands-covid-vaccine-injuries-13-deaths-reported-december/

  USA:ssa on olemassa rokotteiden haittavaikutusten raportointijärjestelmä (VAERS), joka toimii vapaaehtoisuuden pohjalta ja johon v. 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan raportoidaan todellisuudessa vain 1% (yksi sadasosa) haittavaikutuksista (lääkärit ja vanhemmat siis lähes säännöllisesti jättävät raportoimatta rokotteiden haittavaikutukset ja kuolemat). Yksin joulukuussa 2020 VAERS:iin raportoitiin kuitenkin 3 916 rokotteiden haittavaikutusta ja 13 kuolemaa. Kuolemat tulivat Pfizerin ja Modernan rokotteista. Kuolemiin liittyi mm. ”kuolan pursuamista suusta” ja massiivisia sydänkohtauksia. On huomattu, että jotkut kuolleet olivat ennen rokotusta sairastaneet Covidin (siis todellisuudessa vilustumisen) ja toipuneet siitä, mutta SILTI heidät oli rokotettu. Haittavaikutuksina on todettu (VAERSista ja muualta dokumentoituina) anafylaktisia ja ei-anafylaktisia allergioita, kielen ja kurkun turpoamista, kihelmöintiä, ihottumaa, huimausta, pyörtymistä, heikkoutta, silmien turpoamista, pyörrytystä, päänsärkyä, jalkakramppeja, yskää, harvinainen multisysteeminen tulehdussyndrooma, kouristuksia, aivojen ja selkäytimen tulehdus, Bellin pareesi (kasvohalvaus), pulssin nousua, verenpaineen nousua. Koska vilustumisen (eli ”flunssan”) oireita ovat vain kuume, nuha, yskä ja sairauden tunto, jotka menevät pian ohi itsestään, on selvää, että rokote on paljon vaarallisempi kuin vilustuminen (jota influenssa ja korona myös ovat). Rokote vahingoittaa ja tappaa, ja silti rokotteita valmistetaan, myydään, ostetaan ja käytetään ns. lääketieteessä, joka onkin nykyisin lähinnä häikäilemätöntä liiketoimintaa ja siksi joka asiassa valehtelemista ja kansan aivopesemistä ja vahingoittamista (näin saadaan markkinat uusille ”lääkkeille”).

  Artikkeli kertoo erään wyomingiläisen terveysviranomaisen kuvanneen rokotuksia ”biologisiksi joukkotuhovälineiksi.” Juuri sitä ne ovat. Rokotevalmistajat itse myöntävät pitkäaikaisten haittavaikutusten mahdollisuuden.

  Vastoin kuin Piikkimurha Oy:n edustajat tiedotusvälineissä koko ajan vakuuttavat, rokotteet eivät suojaa tartunnoilta eivätkä luo laumaimmuniteettia! Hävytöntä ja röyhkeää valehtelua päin naamaa! Rokotevalmistajat itse (Pfizer/Moderna) ovat ilmoittaneet, että ne on testattu vain niiden kyvyn suhteen lieventää oireita! Rokotteet ovat siis pelkkä asperiini tai Burana, eivät muuta. Rokotteitamme EI ole testattu niiden kyvyn suhteen estää infektiota tai levittää tautia, eikä niitä ole siihen aiottukaan! Suomalainen Piikkimurha Oy julistaa koko ajan, että nuo rokotteet suojaavat infektioilta ja tartunnoilta ja vähentävät sairaalakäyntejä ja kuolemia ja antavat laumaimmuniteetin. Valhe! Emävalhe! Ne vain lieventävät oireita! Eikö Suomen laki säädä tuollaisen röyhkeän ja petollisen valehtelun lääketieteellisistä tuotteista rangaistavaksi! Kyllä säätää! Ja itse tautikin on pelkkä vilustuminen (influenssa, korona ja flunssa ovat kaikki yhtä ja samaa vilustumista, jonka aiheuttaa kylmyys [ei virus], kun se syksystä alkaen kohtaa nenän, nielun, keuhkoputkien ja keuhkojen alveolien herkät limakalvot ja saa aikaan tulehduksen, jonka ”oireet” [kuume, nuha, yskä] ovat parantumisprosesseja). Virus ja infektiot ja tartunnat ja laumaimmuniteetit ovat valhe! Mitään ei tartu eikä leviä. Kylmyys vain vallitsee laajalla alueella, ja SIKSI useilla sillä alueella on samaan aikaan sama flunssa.

  Pfizer esimerkiksi johtaa yleisöä harhaan (= huijaa) siten, että se sanoo rokotteensa olevan 95%:sti tehokas. Tuo julkea huijarinluku (Suomessa säännöllisesti ja antaumuksella toistettu) tulee siitä, että Pfizerin rokotetutkimuksessa oli kymmeniä tuhansia ihmisiä, mutta vain 170:llä ”diagnosoitiin Covid-19” tutkimuksen aikana. Näistä 162 oli placebo-ryhmässä (placebo on vaikuttamaton kontrolliaine) ja kahdeksan rokoteryhmässä. Näistä Pfizer päättelee, että rokote esti 154/162 ihmistä saamasta tautia, siis ”95%”. Tässä on kuitenkin kyseessä suhteellinen riskin väheneminen, ei absoluuttinen (todellinen) riskin väheneminen, joka olisi 0,88%.

  Maan huijarijengille, Piikkimurha Oy:lle: Pfizerin rokotteen tehokkuus sen kokeiden aikana oli 0,88%, ei 95%, kuten vaahtoatte! Tämä tarkoittaa sitä, että teidän täytyisi rokottaa 155 ihmistä välttääksenne yhden Covid-tapauksen. Piikkimurha Oy on tähän mennessä valehdellut ja huijannut joka asiassa, jossa vain voi. Äänekkäästi. Koko ajan. Joka tuutista.

  Koska roisto on roisto, rokotekuolemia ja -vahinkoja on alettu sanoa ”sattumiksi” tai ”ei rokotteeseen liittyviksi”. Mitä muuta huijari voisi sanoa? Joitakin esimerkkejä täällä:

  https://childrenshealthdefense.org/defender/death-by-coincidence/

  2 tanskalaista, mies Kalmarista, Sonia Acevedo (41 v.), 2 israelilaista, sveitsiläinen mies, terve lääkäri Gregory Michael, 32 hoitokodin asukasta, Murray Brazner, ohiolainen nainen, meksikolainen lääkäri (tällä aivotulehdus)…

  Sattuma on aika tappava Covid-19-rokotteen saajille…

  Linkin artikkeli toteaa, että Covid-rokoteliiketoiminnalla (siis Piikkimurha Oy:llä) on kolme luonteenomaista peruspiirrettä: Kyseessä olevan sairauden (esim. ”koronan”) riskiä liioitellaan systemaattisesti, rokotteen turvallisuutta liioitellaan systemaattisesti ja rokotteen riskejä vähätellään systemaattisesti. Näin tekevät esim. Suomen hallitus, THL ja terveysviranomaiset ja tiedotusvälineet yötä päivää.

  Kaikki järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkkejä, kuten jokainen ymmärtää.

  Artikkeli tuo esimerkkien avulla tietoon, että vakavan vahingon riski rokotuksessa on noin 1/40 (USA:ssa rokotettu nyt 200 000, vaikeita vammoja 5 000; USA:n sosiaali- ja terveysministeriö v. 2010: 1/37; Merck Gardasil: 1/43; italialainen tutkimus: 1/26). Jos Suomessa rokotetaan 4 miljoonaa ihmistä, 100 000 suomalaista vahingoittuu vakavasti tai kuolee. Varsinkin naispuoliset terveysviranomaiset ja johtoasemassa olevat naiset miltei suu vaahdoten ja ääni kohoten vaativat koko kansan rokottamista, jolloin saataisiin vahingoitettua vaikeasti tai tapettua 137 500 suomalaista.

  Piikkimurha Oy:n koronatestitkin ovat naurettavaa ilveilyä, sillä PCR-testit mittaavat näytteistä vain DNA:n (RNA muutetaan testissä ensin DNA:ksi) lyhyitä pätkiä (n. 24-30 nukleotidia), joiden alkuperästä ei ole mitään tietoa. Koska varmaa on, ettei mitään sairauksia aiheuttavia viruksia ole olemassa, kyseiset pätkät voivat olla peräisin vain ihmisestä itsestään, koska näyte otetaan ihmisestä! Jo PCR-testin keksijä (hän kehitti metodinsa DNA:n tutkimustarkoituksiin, ei diagnostisiin tarkoituksiin) Kary Mullis ilmoitti, ettei hänen PCR-testinsä sovi diagnostiseen käyttöön. Lyhyet DNA-pätkät (noin tuhannesosa koko pituudesta) eivät anna mitään tietoa perintöaineksen alkuperästä. Niitä samoja lyhyitä sekvenssejä on ihmisen itsensäkin kromosomeissa ja lähes kaikkialla (kasveissa, hedelmissä, kananpojan siivissä ja missä vain). Piikkimurha Oy siis tässäkin huijaa, sillä tiedotusvälineiden kautta se koko ajan julistaa kansalle, että niin ja niin monta TARTUNTAA on taas löydetty tällä PCR-testillä. Ei koronatesti osoita tartuntaa! Se ei osoita infektiota eikä altistumista. Se ei anna diagnoosia. Se osoittaa lyhyitä pätkiä, joita se on ohjelmoitu osoittamaan (virologien päässään kehittelemät ns. primerit, PCR-testin käynnistysmolekyylit), ja sellaisia lyhyitä pätkiä on kaikkialla. On suoraa huijausta sanoa, että koronatesti osoittaa diagnooseja tai tartuntoja tai altistumisia tai että koronavilkku osoittaa altistuneet/tartunnan saaneet. Koronavilkku on puhdas huijaus alusta loppuun. KAIKKI, AIVAN KAIKKI, mitä THL ja maamme hallitus ja tiedotusvälineet ns. ”koronaepidemiasta” ja sen testeistä sanovat, on huijausta alusta loppuun, aivan puhdasta huijausta. Yksikään sana ei heidän informaatiossaan ole totta! Tietämätön kansa tietenkin nielee kaiken; kansa ei tietoinen edes siitä, että THL ja maamme hallitus eivät ole Suomen THL tai Suomen hallitus vaan Piikkimurha Oy:n THL ja Piikkimurha Oy:n hallitus. Suomi ON täydellinen ja luja (rikkumaton) fasismi, eikä puolueilla, eduskunnalla (ehdokasasettelun tekevät ko. rikollisuutta edustavat puolueet, ei kansa eikä yksikään suomalainen), hallituksella ja virkamiehillä ole mitään tekemistä Suomen kansan tai sen etujen kanssa. Maata hallitsee Piikkimurha Oy, ja sen edut määräävät kaiken täällä. Sillä on rahanluontioikeus ja rahaa, joka EI KOSKAAN lopu. Ja se on velkojamme ja orjuuttajamme, Suomen kuningas.

  Jos minä olisin maan kuningas, rokotukset loppuisivat tällä sekunnilla ja olisitte, te Piikkimurha Oy, vankilassa jo tänään. Otteeni olisivat tiukat siinäkin suhteessa, että turpanne eteen laitettaisiin turpavyöt (tiukemman lajin turpamaski, jota on pakko pitää). Ette te ole hallitsijoitamme tai terveysviranomaisiamme vaan hävytön ja röyhkeä rikollisjengi ja puoskarijengi.

  Rokotusohjelmannekin on koe, jossa koko ihmiskunta on mukana. Rokotettanne ei ole kunnolla testattu, se on kokeellinen ja koe-eläiminä käytätte ihmiskuntaa. Myös rokotteenne, mRNA, on kokeellinen ja testaamaton ja siten arvaamaton, eikä sitä ole koskaan ennen käytetty. Aikaisemmin sille EI ANNETTU LUPAA, koska sillä ei ollut tehoa. Teidän täytyy olla ytimiänne myöten Piikkimurha Oy. Nürnbergin laki vuodelta 1947 ja kansainvälinen sopimus kansalaisoikeuksista ja poliittisista oikeuksista estävät ihmiskunnan käyttämisen koekaniinina. Siitä on säädetty rangaistus.

  Ns. ”viruksen piikkiproteiinissannekin” (mikä se lieneekin) on syncytin 1-proteiinin (tärkeä istukan muodostumiseksi) kaltainen proteiini, ja jos immuunisysteemi alkaa sotia sitä vastaan, syntyy hedelmättömyys (Bill Gatesin ja teidän riemuvoittonne: liikakansoitus saadaan kuriin eikä turha roskasakki lisäänny!).

  Mainitsenpa senkin, että ”Maailman terveysjärjestö WHO”, joka todellisuudessa on Piikkimurha Oy:n rahoittama ja kontrolloima rikollisjärjestö, joka harjoittaa rikollisuutta ja tappamista terveyden varjolla (paisi rokotteilla myös ympäristömyrkyillä ja säteilyllä), suosittelee hyvin voimakkaasti influenssarokotuksia kaikille. Influenssarokotuksilla näet saadaan tehokkaasti tapettua suuri määrä ihmisiä. SIKSI WHO suosittelee niitä tarmokkaasti. Influenssarokotuksilla saadaan voimakkaasti (moninkertaisesti) lisättyä muiden ns. virustautien riskiä (sikainfluenssa v. 2009, korona, kaikki influenssalajit, ihmisen metapneumoniavirus jne.), siis vilustumisten riskiä (puolustus- ja parantumisprosessit vilustumisten tullessa on saatu estettyä/heikennettyä influenssarokotteella).

  Käytän tuossa heidän kieltään, sillä noita viruksia ja NIIDEN aiheuttamia (aiheutuvat KYLMÄSTÄ, eivät viruksista) tauteja ei ole olemassakaan (on vain kylmettymisiä enemmän tai vähemmän vakavasti, riippuen ihmisen tilasta). Nuo rokotukset ovat myrkyttämisiä, jotka herkistävät elimistön, niin että seuraavat rokotukset (myrkyttämiset) johtavat – allergisena reaktiona tai autoimmuunireaktiona – hyvin voimakkaaseen reaktioon ja sairauteen. Esimerkiksi inaktivoitu influenssarokote sisältää formaldehydiä, elohopeaa ja narkolepsiaa/katapleksiaa aiheuttavaa adjuvanttia AS03 (jossa on allergisoivaa skvaleenia ja veri-aivo-esteen rikkovaa polysorbaatti 80:tä). Influenssarokotuksen jälkeen lähes kaikki saavat voimistuneita vilustumisia, joita voi olla myös ns. ”koronassa”. Korona, influenssa ja flunssa ovat kaikki samaa vilutumista, joten koko ajan tässä on kyse herkistymisestä samalla ”muillekin” rokotteille. Kyseessä on ns. pathogenic priming (sairauden vauhdittuminen), kun rokotusta seuraavassa altistumisessa elimistö allergisena reaktiona reagoi hyvin rajusti ja tulee raju sairaus – rokotesuojaa ei ole. Koska korona ja influenssa ovat sama kylmettymistauti, influenssarokote herkistää niin influenssalle, flunssalle kuin koronalle:

  https://childrenshealthdefense.org/defender/can-flu-vaccine-increase-covid-risk/

  Todellisuus on siis se, että WHO on ajamillaan influenssarokotuksilla saanut omalta osaltaan aikaan myös kylmän ajan voimistuneen vilustumisaallon, siis tämän ”koronapandemian”, eli siis influenssapandemian tai allergisen myrkytyksen, jos niin halutaan sanoa. Juuri se on ollut tarkoitus, että voitaisiin saada voittoa rokotteilla. Koronarokotukset voivat nyt (etenkin toisen piikin jälkeen, joita aletaan Suomessa antaa juuri tänään 18.1.2021) saada aikaan todella rumaa jälkeä, sillä näyttämö (myrkyttyminen, allergisoituminen) on jo valmiiksi järjestetty. Vaikea reaktio on toisessa altistuksessa tuhonnut koe-eläinten keuhkot ja (toisessa kokeessa) maksan, kun soluihin uitetun RNA:n tuottaman ”piikkiproteiinin” synnyttämät vasta-aineet toisen altistuksen jälkeen sitoutuvat parantaviin M2-makrofageihin ja heikentävät niiden toimintaa, jolloin vierasta materiaalia syövät ja siten sitä tuhoavat M1-makrofagit pääsevät valloilleen ja synnyttävät sytokiinimyrskyn ja tulehduksen keuhkoissa, diffuusin alveolaarisen vaurion. Tapahtuuko näin, kun rokotetut saavat altistuksen, siis toisen rokotuksen, pian?

  https://vaxxter.com/covid-vaccines-part-2/

  Influenssarokotukset heikentävät lasten elimistön puolustuskykyä ja lisäävät vilustumisten ja sairauksien riskiä. USA:ssa enemmistö (54%) lapsista on jo kroonisesti sairaita ja pysyvällä lääkityksellä (tästä Piikkimurha Oy on erityisen iloinen!). Puolustusjärjestelmä (ja ihmisten terveys) on siis tuhoutunut, kiitos Piikkimurha Oy:n.

  Eikö olekin mielenkiintoista, että ns. ”taudinaiheuttajat” eivät koskaan tule yhdessä…? Ja eikö olekin mielenkiintoista, että ns. ”influenssa” on lähes hävinnyt maan päältä, kun ns. ”korona” on tuotu tilalle…? Flunssatkin on muutettu koronaksi…

  Koko ihmiskuntaa petetään. Te, Piikkimurha Oy, olette ihmiskunnan pettäjiä. Tulette saamaan ansionne mukaan ihmiskunnalta ja elävältä Jumalalta – petturit joutuvat ikuiseen helvettiin.

  Ei ole muuta kuin tavallinen jokavuotinen vilustuminen kylmän tullen. Näin on ollut aina. Aina on sairastunut ja kuollut ihmisiä (etenkin vanhuksia) näihin vilustumisiin, jotka heikentyneillä ihmisillä voivat johtaa alempienkin hengitysteiden atyyppiseen keuhkokuumeeseen ja kuolemaan. Normaalisti hengitystieinfektioihin (tuberkuloosi pois lukien) kuolee maailmassa vuosittain n. 2,6 miljoonaa ihmistä. On väärin veivata tiedotusvälinerummutuksella kansa uskomaan, että nämä sairastumiset ja kuolemat olisivat jotakin erikoista ja uutta. Näin on ollut aina, ja poikkeavaa tässä nykyisessä vilustumisessa (”koronassa”) on vain se, että sairastuneista ja kuolleista vaahdotaan herkeämättä medioissa (= Piikkimurha Oy:n viemäriputkissa). Olette, Piikkimurha Oy, huijanneet kansan uskomaan, että kyseessä olisi jotakin uutta ja vaarallista.

  Kyseessä ei ole peli, ei myöskään vain testi. Kyseessä on kavala ja ytimiin ulottuva SOTA omaa kansaa vastaan. Koska kyseessä on venäläinen ruletti, luoti voi osua kenen tahansa päähän.

  Koronarokotukset ja kaikki koronatoimenpiteet tulee lopettaa välittömästi. Ei ole koronavirusta! On pelkkä tavallinen kausivilustuminen, jonka aiheuttaa kylmän ajan sää suoraan hengitysteiden herkillä limakalvoilla, ilman ”virustanne”. Joudutte, Piikkimurha Oy, korvaamaan joka ikisen aiheuttamanne vahingon. Teidät julistetaan kelvottomiksi mihinkään julkiseen virkaan tai lääkärin ammattiin (teiltä viedään pois oikeus harjoittaa lääkärin ammattia). Olette kävelevä taitovirhe, rikos. Suuri häpeä kansallemme. Suuri häpeä lääketieteelle.

  Vesa-Ilkka Laurio
  lääketiet. lis. (eläkk.)

  Ja nyt sitten nopeasti tallentakaa tämä (ja ehkä koko artikkelikin kommentteineen) itsellenne ja pankaa levitykseen. Nimeni kanssa tai ilman nimeäni, kuinka vain. Ehkä on hyvä toimia nopeasti. Olen hyvin iloinen siitä, että täällä kommentoijien keskuudessa (Markku) on jo kerrottu aikomuksesta levittää tietoutta eteenpäin!

  Huom. laittakaa toisaalla julkaistessanne tekstini alku muotoon:

  Koska viruksia ei ole olemassa, ei ole myöskään virustauteja eikä tarvetta rokotuksiin. Tätä olen perustellut artikkelissani ”Näkökulma: Ovatko hallintomme ja THL alun alkaenkin petos?” ja sen kommenteissa osoitteessa:

  Näkökulma: Ovatko hallintomme ja THL alun alkaenkin petos?

  Rokotukset, eli ”piikit”, onkin … jne.

  Tämä allekirjoitukseni jälkeinen huomautukseni tulee luonnollisesti jättää pois.

  Magneettimediakin saa halutessaan julkaista tämän erillisenä artikkelina. Silloin laittakaa tekstini alku samaan muotoon kuin tuossa yllä selitän. Jättäkää myös pois tämä allekirjoitukseni jälkeinen huomautus.

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
  1. Laitettu jakoon: https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2021/01/18/piikkimurha/

   Mutta ota Vesa huomioon, että mikroskooppisen biologisen 10 … 500 nanometrin kokoisen materiaalin kuvaaminen jopa elektronimikroskoopilla on hyvin vaikeata. Lue seuraava :
   https://news.mit.edu/2009/electron-microscope
   Siksi minä en ainakaan osaa antaa luotettavaa valokuvaa noista eksosomeista, jos joku sitä alkaa vaatimaan. Ovat mulle vielä arvoitus.

   Se Stefan Lanka on debunkannut myös niitä elektronimikroskoopilla otettuja virusten kuvia. Lähteet löydät netistä. Täällä jotain : http://www.whale.to/a/lanka5.html ja http://www.whale.to/a/lanka_h.html

   Täällä on järjetön määrä linkkejä virusaiheesta: http://www.whale.to/a/infectious_scares.html

   Suzanne Humphries on myös ihan loistava :
   https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/elinahytonen/158249-suzanne-humphries-ja-vaikeneva-suomi/

   https://www.youtube.com/watch?v=InhjnGjlyrc
   Tuo Suzanne Humphriesin paljastus isorokkorokotteesta kannattaa kuunnella. Isorokko rokotetta on virallisesta pidetty ns. maailmanpelastajana. Mutta mikä on totuus? Rokotteiden historia on ihan hirveätä puoskarointia.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
   1. En ole puhunut valokuvaamisesta. Aineenvaihdunnassa syntyy suuri määrä RNA-tuotteita. Ovat tärkeitä viestittäjiä (RNA tuottaa viestitysproteiineja ollessaan solun sisällä). Olen puhunut siitä, että PCR:llä niitä voidaan – kun ne ensin on muutettu DNA:ksi – monistaa ja enentää useissa sykleissä, esim. 40 syklissä, jolloin niitä voidaan tutkia ja käsitellä tieteellisesti. Niissä on n. 30 000 nukleotidia, ja niiden järjestys (sekvenssi) voidaan työläässä tutkimuksessa saada selville (ei siis PCR:llä, joka tutkii vain lyhyitä sekvenssejä, n. 24-30 sekvenssiä, jotka edeltäpäin asetetaan enennettäviksi. Ensin on malli (primer), ja vain se monistetaan). Kahdesta rihmasta tulee neljä, neljästä kahdeksan, kahdeksasta 16 jne. tuossa PCR-metodissa.

    Juuri noita elimistön omia RNA-komponentteja (viestittäjiä) Piikkimurha Oy väittää ulkoa tulleiksi viruksiksi, ryhtyen tuhoamaan niitä keinolla millä hyvänsä (esim. rokotuksilla)! Kyseessä on hirvittävän syvä idiotia ja röyhkeys (virologia, lääketiede). Heillä on sekvenssejä selvillä, mutta he luokittelevat ne vaarallisiksi viruksiksi, vaikka ne ovat välttämätön ja hieno osa elimistömme normaalia toimintaa ja terveyttä; ne sopeuttavat elimistöämme olosuhteisiin koko ajan. Siksi Stefan Lanka kutsuu virusta ”vääräksi tulkinnaksi” (Fehldeutung). Ei tässä tarvita sinun mikroskooppejasi. Ei auta huutaminen. Sinun on joko tiedettävä varmasti tai oltava hiljaa. Ajattelusi on kyvytön tarttumaa tieteenteon LUJIIN puitteisiin, tukipylväisiin. Huutaminen sinne tänne ja kaiken vesittäminen ei auta. Sinun on itsesi oikeasti tutkittava. Olen opastanut sinua käymään THL:n tai jonkin sairaalan virologia osaston luona saadaksesi käsityksen esim. elektronimikroskoopeista ja mitä näkyy, mutta vastauksesi oli vastuuton ja tympeä. Eksosomit ovat ohjelmointirihmoja (RNA, DNA), ja niitä on elimistömme täynnä. Ne ovat kehon viestittäjiä, eivät sairauksia aiheuttavia ”viruksia”, kuten Piikkimurha Oy kuolaten ja hysteerisesti väittää. Elektronimikroskoopeista ei ole missään vaiheessa puhe. Asenteesi mukaan väität kaikkialla, ettei pölyhiukkasia ole olemassa, jos SINÄ et näe niitä. Etsi oikeat tutkimusvälineet, muut kuin kuin itsesi ja käsityskykysi ja huutokykysi.

    Plusääni(0)Miinusääni(1)
    1. Juujuu, ei nyt kannata hermostua. Se mitä tieteen tekoon tulee, niin olisin vain halunnut (ja moni muukin haluaisi) nähdä jotain rehelllistä empiiristä näyttöä noista eksosomi/viestihiukkasista. Onko se väärin ? En kiellä, etteikö niitä voi olla olemassa ! Tottakai niitä voi olla ja loogisesti ottaen pitääkin olla.

     Tiedät itsekkin, että rikolliselta THL:ltä ja virologeilta on turha kysyä. Ne satuilee kaiken mitä voi, tai vaikenee. Jos luit tota MIT-artikkelia siinä sanotaan, että sillä eleskoopilla (jolla kaikenlaista väitetään kuvatun) EI voi kuvata biologista/elävää materiaalia: ”these microscopes cannot be used to image living cells”. Pitävät sitä seikkaa ongelmana.

     Jos nuo MIT insinöörit väittävät, että ei voi kuvata, ja sitten jotkut asiantuntijat kuten A. Kaufman, ja monet muut näyttävät eksosomikuvia joiden saamisessa on käytetty juurikin tota eleskooppia, eli on kuvattu juurikin sitä biologista/elävää materiaalia, niin tässä on paha ristiriita. Joku osapuoli nyt erehtyy. Se voi olla myös minä. Voi olla, että olen vain enemmän käytännön ihminen joka haluaa käydä välillä myös todentamassa asioita. Meitäkin tarvitaan. Tai ehkä olen vain liian pikkutarkka. Ja sillalailla. Tiedäthän.

     Plusääni(2)Miinusääni(0)
     1. Alla olevassa kohdassa Stefan Lanka kertoo noista Jepulisjepsiksen epäilemistä eksosomeista ja tuo esiin myös, että niitä elektronimikroskooppikuvia on olemassa, joiden virologit sanovat kuvaavan sairaaksi tekeviä ”viruksia” (se on siis heidän TULKINTANSA).

      Kohta on Stefan Lankan sivustolla wissenschafftplut.de olevassa pdf-artikkelissa ”Die Verursacher der Corona-Krise sind eindeutig identifiziert: VIROLOGEN, die krankmachende Viren behaupten sind Wissenschaftsbetrüger und strafrechtlich zu verfolgen”, suomeksi:

      ”Koronakriisin aiheuttajat on yksisitteisesti tunnistettu: VIROLOGIT, jotka väittävät sairaaksi tekevä viruksia olevan olemassa, ovat tieteen pettureita ja heidät on saatettava oikeudelliseen vastuuseen.”

      http://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-virologen.pdf

      Kohta on pdf:n sivulla 8/11:

      6. Elektronenmikroskopische Aufnahmen, die als Viren ausgegeben werden, sind bekannte typische Artefakte oder zelleigene Strukturen

      Virologen veröffentlichen eine Vielzahl von elektronenmikroskopischen Aufnahmen von Strukturen, die sie als Viren ausgeben. Dabei verschweigen sie die Tatsache, dass ALLE diese Aufnahmen nur typische Strukturen sterbender Zellkulturen sind oder im Labor hergestellte Eiweiß-Fett-Seifen-Bläschen darstellen und NIEMALS in Mensch/Tier/Pflanze oder Flüssigkeiten daraus fotografiert wurde. Andere Forscher als Virologen bezeichnen die gleichen Strukturen, die Virologen als Viren ausgeben, entweder als typische Zellbestandteile wie Villi (amoebenartige Ausstülpungen mit denen sich Zellen am Untergrund festhalten und sich fortbewegen), als Exosomen oder „virus-ähnliche-Partikel“. Damit ist ein weiterer, eigenständiger Beweis entstanden, dass die Aussagen der Virologen, im Elektronenmikroskop Viren zu sehen, wissenschaftlich widerlegt wurde.

      Tuo kohdan 6 otsikko on suomeksi: ”Ne elektronimikroskooppiset kuvat, joiden väitetään esittävän viruksia, ovat tunnettuja tyypillisiä artefaktoja TAI SOLUN OMIA RAKENTEITA” (korostus minun).

      Selvennys yleisemmin: Kun Stefan Lanka useassa kohdassa artikkeleissaan sanoo, ettei sairaaksi tekeviä viruksia ole elektronimikroskoopilla kuvattu, hän tarkoittaa, että ne elektronimikroskooppiset kuvat, joita virologeilla on vaikka kuinka paljon ja joiden sanotaan olevan viruksia, eivät todellisuudessa kuvaa viruksia, koska niitä ei ole eristetty eikä niiden ole kokeissa osoitettu aiheuttavan sairauksia. Kuvat ovat todellisia ja aitoja, mutta ne eivät kuvaa viruksia, koska sitä, että ne olisivat viruksia, ei ole osoitettu. Siis: elektronimikroskoopilla tuollaisia kohteita kyllä voidaan valokuvata. Se, ovatko ne viruksia, tulee eristämisellä, puhdistamisella ja patogeenisyyden osoittamisella todistaa. Sitä ei ole väitettyjen virusten kohdalla kyetty tekemään. Siksi sairaaksi tekeviä viruksia ei ole koskaan elektronimikroskoopilla kuvattu.

      Tuo kohdan 6 teksti kertoo, että virologit julkaisevat paljon elektronimikroskooppisia valokuvia struktuureista, joiden he väittävät olevan viruksia. Stefan Lanka toteaa, että todellisuudessa ne ovat kuolevien soluviljelmien tyypillisiä struktuureja tai proteiini-rasva-saippua -rakkuloita (kuplia, Bläschen) eikä sellaisia ole koskaan kuvattu ihmisistä, eläimistä tai kasveista.

      Sitten Stefan Lanka tuo esiin, että noita kuvattuja struktuureja ovat tiedemiehet toisaalla kuvanneet myös tyypillisiksi solujen pullistumiksi (esim. villuksiksi, joiden avulla solut tarttuvat ja liikkuvat) tai ”viruksen kaltaisiksi partikkeleiksi”, TAI: eksosomeiksi. Eksosomit on siis valokuvattu elektronimikroskoopilla, ja ne ovat olemassa. Nämä kolme tulkintaa Stefan Lankan mukaan ovat myös todiste siitä, että virologien virus-väite on kumottu. Stefan Lanka sanoo siis eksosomeja todisteiksi siitä, että nuo elektronimikroskoopin kuvat eivät ole virologien väittämiä viruksia. Hän siis hyväksyy nuo struktuurit eksosomeiksi.

      Eksosomit ovat todellisista todellisempia, ja ne ovat ihmiselimistön elintärkeitä RNA-viestittäjiä. Niitä hallituksemme, THL ja tiedotusvälineet pyrkivät rokotteillaan tuhoamaan, viimeiseen asti! Idiotiaa tai ei, järjetöntä ja hengenvaarallista ainakin. Ja vastuutonta, kuten Stefan Lankan yllä oleva otsikko osoittaa (”tieteen pettureita – oikeuteen!”).

      Plusääni(2)Miinusääni(0)
 45. Ohessa listaa koronarokotevaurioista,

  doctor_yummy
  6d ago
  256 views
  FROM THE CDC; 3,150 people vaccinated are ”unable to perform normal daily activities, unable to work” after vaccination.
  This is a massive 2.7% of people who can no longer work after having the Pfizer vaccine.
  https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf

  Portuguese health worker, 41, dies two days after getting the Pfizer covid vaccine as her father says he ’wants answers’
  https://trib.al/eEWi66p

  Mexican doctor hospitalized after receiving COVID-19 vaccine
  https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-mexico-vaccines-idUSKBN2970H3

  Hundreds of Israelis get infected with Covid-19 after receiving Pfizer/BioNTech vaccine.
  https://www.rt.com/news/511332-israel-vaccination-coronavirus-pfizer/

  Wife of ’perfectly healthy’ Miami doctor, 56, who died of a blood disorder 16 days after getting Pfizer Covid-19 vaccine is certain it was triggered by the jab, as drug giant investigates first death with a suspected link to shot.
  https://www.dailymail.co.uk/news/article-9119431/Miami-doctor-58-dies-three-weeks-receiving-Pfizer-Covid-19-vaccine.html

  75-year-old Israeli man dies 2 hours after getting Covid-19 vaccine.
  https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293865

  Death of Swiss man after Pfizer vaccine.
  https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-swiss-death-idUSKBN29413Y

  88-year-old collapses and dies several hours after being vaccinated.
  https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293952

  Thousands negatively affected after getting Covid-19 vaccine.
  https://m.theepochtimes.com/thousands-negatively-affected-after-getting-covid-19-vaccine_3625914.html

  Hospital worker with no prior allergies in intensive care with severe reaction after Pfizer Covid vaccine.
  https://metro.co.uk/2020/12/16/hospital-worker-in-intensive-care-after-suffering-severe-allergic-reaction-to-covid-vaccine-13763695/

  4 volunteers develop FACIAL PARALYSIS after taking Pfizer Covid-19 jab, prompting FDA to recommend ‘surveillance for cases’.
  https://www.rt.com/usa/509081-pfizer-vaccine-fda-bells-palsy-covid/

  Investigation launched as 2 people die in Norway nursing home days after receiving Pfizer’s Covid-19 vaccine.
  https://www.rt.com/news/511623-norway-covid19-vaccine-deaths/

  Hundreds Sent to Emergency Room After Getting COVID-19 Vaccines
  https://m.theepochtimes.com/hundreds-sent-to-emergency-room-after-getting-covid-19-vaccines_3644148.html

  U.S. officials report more severe allergic reactions to COVID-19 vaccines.
  https://www.google.com/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN29B2GS

  NHS told not to give Covid vaccine to those with history of allergic reactions.
  https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/world/2020/dec/09/pfizer-covid-vaccine-nhs-extreme-allergy-sufferers-regulators-reaction

  COVID-19: Single vaccine dose leads to ’greater risk’ from new coronavirus variants, South African experts warn
  news.sky.com/story/amp/covid-19-single-vaccine-dose-leads-to-greater-risk-from-new-coronavirus-variants-south-african-experts-warn-12180837

  CDC reveals at least 21 Americans have suffered life threatening allergic reactions to Pfizer’s COVID vaccine
  http://www.dailymail.co.uk/health/article-9119029/amp/At-21-Americans-life-threatening-anaphylaxis-receiving-Pfizers-vaccine-CDC-reveals.html

  Woman experiences side effects of COVID-19 vaccine
  http://www.everythinglubbock.com/news/local-news/woman-experiences-side-effects-of-covid-19-vaccine/amp/

  COVID Vaccine Side Effects More Common After 2nd Dose.
  http://www.boston.cbslocal.com/2021/01/05/covid-vaccine-side-effects-fever-reaction/amp/

  Bulgaria Reports 4 Cases Of Side Effects From Pfizer Covid Vaccine.
  http://www.ndtv.com/world-news/bulgaria-reports-4-cases-of-side-effects-from-pfizer-covid-vaccine-2347667?amp=1&akamai-rum=off

  Two NHS workers suffer allergic reaction to Pfizer vaccine.
  https://www.google.com/amp/s/www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-vaccine-pfizer-nhs-oxford-covid-uk-cases/amp/

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 46. LÄÄKÄRIT KORONAROKOTUSTA VASTAAN
  Medscape, Yhdysvaltojen merkittävä lääkäreiden verkkosivusto, teki viime syksyn aikana tutkimuksen käyttäjiensä parissa ja kysyi, että ottaisivatko he itse COVID-rokotteen, jonka FDA hyväksyi ennen kliinistä tutkimusta kriisitilanteita koskevien erityissääntöjen mukaisesti. Vastaajista vain 17 % sanoi olevansa halukas tekemään niin, kun taas selkeä enemmistö, 63 % vastanneista sanoi, etteivät aio ottaa rokotetta. Vastanneista 19 % oli kannassaan epävarmoja. Tällä hetkellä käytössä ovat Pfizerin ja Modernan uudet mRNA-rokotteet.
  Se, että 63 % USA:n lääkäreistä ei ota rokotetta, on hyvin huomattava osoitus mRNA-rokotteiden vaarallisuudesta. (UMVlehti 6.1.2021). Suomessa tilanne on toinen. Lähes kaikki lääkärit suosittelevat rokotuksen ottamista. Myös muu sairaalahenkilökunta kuin lääkärit USA:ssa on suurelta osin rokotuksia vastaan. Syynä tähän on epävarmuus rokotteiden sivuvaikutuksista (Forbes-lehti 3.1.2021). Näitä tietoja tulisi käyttää hyväksi puhuttaessa koronasta Suomessa. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
  1. Tämän hetken tilastonumeroiden valossa tilanne on selvä: rokoteriski on huomattavasti suurempi kuin riski kuolla tai vammautua itse korona-taudista, joka mitä ilmeisemmin on vain uusi nimitys influenssalle tai keuhkokuumeelle. Nämä ovat rutiininomaisia vanhusten ja perussairaiden tappajia ja ne uudelleennimeämällä saadaan ihmisten mieleen loihdittua uusi ilmiö ja tappava tauti. Tilastoissa koronaan kuolleiden keski-ikä on yli 80.

   Korona- ja rokotekuolemien tulkintaan käytetään kaksoisstandardeja. Positiiviseksi testatun kuolema melkein mihin hyvänsä tautiin merkitään korona-kuolemaksi ja joka ikisestä sellaisesta nostetaan suuri meteli, mutta rokotteen ja kuolemantapausten välillä ei halutakaan nähdä yhteyttä. Rokotetun tappaa tai vammauttaa joku muu syy kuin rokote. Valtamedia ei rokotekuolemista paljon kerro tai jos kertoo, niin toteaa niiden olevan tilastollisesti merkityksettömiä. Röyhkeimmät sanovat suoraan, että riskit on vain hyväksyttävä, koska rokotejumala nyt vain vaatii uhrinsa. Tässä ollaan jo syvällä korona-kultin syövereissä.

   Kuolema tai vammautuminen eivät ole ainoita rokoteriskejä, vaan on otettava huomioon myös suunniteltu riippuvuus rokotteista eli mRNA:n tapauksessa geeniteknisistä lääkkeistä. Uusilla rokotteilla ja ohjelmilla pyritään syrjäyttämään ihmisen luontainen immuniteetti sekä yksilö- että laumatasolla. Rokotteisiin ja ohjelmiin suostuminen on yksisuuntainen väylä riippuvuuteen niistä ja niiden valmistajista ja niitä tyrkyttävistä lääkäreistä ja viranomaisista, jotka ovat jo nyt osoittautuneet erittäin fanaattisiksi. Erityisesti Suomessa lääkärien ja terveysviranomaisten yksisilmäinen puupäisyys on huomionarvoista ja kavahduttavaa. Kuitenkin ihmiskunta olisi jo monta kertaa tuhoutunut, jos sen selviäminen olisi rokotteista tai fakki-idiootti-lääkäreistä kiinni.

   Transhumanistiset tai teknologiseen dystopiaan johtavat visiot tulevat siten vielä em. vasta-argumenttien päälle. Korona-rokotteisiin liitetään automaatisesti raju teknologinen seuranta ja valvonta. Rokote-suostuvuutta pyritään edistämään pakkotoimin ja erilaisten yritykset ovat nyt innokkaana vaatimassa rokote-todistuksia, vaikka ei edes tiedetä, mikä on rokotteiden todellinen suojaustaso tai niiden riskit. Ohjelmat ovat täysin mielipuolisia ja fasistisia. Mitä tekee esimerkiksi henkilö, jolla on esiintynyt voimakkaita allergia-rektioita ja jota lääkäri kehottaa olemaan ottamatta edes nk. turvallisia rokotteita? Kuinka tämä henkilö kiertää erilaiset rokotepassi-valvonnat?

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
 47. Kuten kaikki muukin, myös kansainvälinen järjestäytynyt terveysrikollisuus (so. Maailman terveysjärjestö WHO, johon Suomikin kuuluu) kehittyy kehittymistään loputtomiin. Koska kyseessä on rikollisuus, sen kehittymiseen liittyy aina – asian luonteesta itsestään johtuen – epäsuora totuuden paljastuminen. Näiden rikollisten kanssa on siis oltava ajatuselimet höröllä.

  Ennen näitä nykyisiä rokotusrikollisuuden ja virallisten tahojen rikollisuuden aikoja terveysrikollisuuden laatu oli sitä, että sanottiin, että laumaimmuniteetti (laumasuoja infektiotauteja vastaan) syntyy siten, että kun riittävä määrä ihmisiä on sairastanut infektiotaudin ja saanut siten immuniteetin sitä vastaan, infektion (epidemian) eteneminen pysähtyy ja yhteisöön on syntynyt kestävä suoja (se laumaimmuniteetti) ko. infektiotautia vastaan.

  Huijausta ja rikollisuutta tuossa ”luonnollisen laumaimmuniteetin” vaiheessa oli se, että sairautta aiheuttavia viruksia, niiden aiheuttamia ”infektiotauteja” ja lopulta syntyviä ”laumaimmuniteetteja” muka on olemassa. Todellisuudessa mitään niistä ei ole olemassa. Ne sairaudet, joita sanotaan ”infektiotaudeiksi”, ovat todellisuudessa tulosta jostakin puutteesta tai vahingollisesta vaikutuksesta (esim. kuumasta, kylmästä, säteilystä, myrkytyksestä), joista sitten elimistö omin keinoin – oireita tuottaen – parantaa itsensä (tuota parantumisprosessia kutsutaan ”sairaudeksi”). Ei ole olemassa sairauksia aiheuttavia viruksia tai bakteereita eikä siis tartuntatauteja (tartuntatauteina).

  Nyt kun terveysrikollisuus on huimin harppauksin kehittymässä, se on muuttanut laumaimmuniteetin määritelmänkin kehitystä vastaavalle tasolle. Lokakuussa 2020 WHO antoi laumaimmuniteetille seuraavan määritelmän:

  ”’Laumaimmuniteetti’, jota kutsutaan myös ’väestöimmuniteetiksi’, on käsite, jota käytetään rokottamisesta, jossa väestö voidaan suojata jotakin virusta vastaan, jos rokotuskynnys saavutetaan. Laumaimmuniteetti saavutetaan suojelemalla väestöä virukselta, ei altistamalla heitä sille. Rokotteet opettavat immuunijärjestelmiämme luomaan proteiineja, jotka taistelevat sairautta vastaan ja joita kutsutaan ’vasta-aineiksi’, aivan kuten tapahtuisi silloin, kun altistumme sairaudelle, mutta – ratkaisevasti – rokotteet vaikuttavat tekemättä meitä sairaiksi. Rokotetut ihmiset ovat suojatut kyseisen taudin saamiselta ja sen levittämiseltä, jolloin leviämisketjut katkeavat”,

  https://web.archive.org/web/20201223100930/https:/www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19

  Laumaimmuniteetti ei siis synny enää ”luonnollisesta infektiosta.” Määritelmä ei tunne enää sellaista asiaa. Näin terveysrikollisuus itsekin tulee todistaneeksi sen tosiasian, ettei ole todellisesti olemassa sairautta aiheuttavia viruksia eikä niiden aiheuttamia infektiotauteja (eikä silloin myöskään ”luonnollista laumaimmuniteettia”). Muuten sillä ei olisi ollut varaa ryhtyä tuollaiseen manööveriin. Maailman terveysrikollisuuden viesti on: On vain terveysrikollisuus ja sen satojen miljardien vuosittaiset voitot – sekä kuviteltu laumaimmuniteetti, johon pääsemiseksi tarvitaan moninaiset vuosittaiset rokotukset ja niistä automaattisesti tulevat vuosittaiset miljardivoitot. Seuraava kehitysaste on maailmanlaaja terveysterrori ja ihmiskunnanmurha, kaikki sekin ”terveyden” ja ”hyvinvoinnin” nimissä, tiedotusvälineiden ja presidenttien säestäessä.

  On siis olemassa vain erilaisia puutoksia ja vahingollisia vaikutuksia, joista elimistö raivaa itsensä oireita – esim. kuumetta, yskää, nuhaa – tuottaen ulos, ja noita oireita sanotaan ”sairaudeksi”, vaikka todellisuudessa ne ovat parantumisprosessia. Sitä terveysrikollisuuden rokotukset voivat vain vahingoittaa. Korona on pelkkä kylmän aiheuttama kausittainen vilustumisoireisto, jota mikään rokote ei mitenkään voi lievittää tai estää, koska kylmää vastaan rokottaminen on mielettömyyttä ja katastrofaalinen taitovirhe. Ehkä on syytä, ihan TERVEYDEN vuoksi, vähän naureskellakin. Vähän niin kuin että heh, heh, heh… Suomen hallitus on tilannut miljoonia rokotteita kylmyyttä vastaan yli sadalla miljoonalla eurolla!

  Maininnan tuosta määritelmän muutoksesta löysin täältä:

  https://childrenshealthdefense.org/defender/violating-science-who-changes-meaning-herd-immunity/

  Plusääni(7)Miinusääni(1)
  1. KYLLÄ TARTUNTATAUTEJA ON OLEMASSA
   Vesa-Ilkka Laurio kirjoittaa: ”Ei ole olemassa sairauksia aiheuttavia viruksia tai bakteereita eikä siis tartuntatauteja (tartuntatauteina).” Näin maallikkona sanoisin, että tuo ei pidä paikkaansa. On keuhkotuberkuloosia, angiinaa, keuhkokuumetta. kuppaa ja tippuria jne. ja aiheuttajina jokin pöpö tai bakteeri. Miksi muuten antibiootit parantavat noita sairauksia. Ja kyllä kuppa ja tippuri tarttuvat ihmisestä toiseen. Ehkä sairauden syntyyn vaikuttaa henkilön oma heikko vastustuskyky, kylmettyminen tai muu sellainen, mutta lopullisesti sairauden aiheuttaa pöpö tai bakteeri. Bakteerien olemassaolohan on todistettu. Kuinka oli esim. mustan surman laita, joka levisi kulovalkean tavoin Euroopassa. Kyllä täytyy myös olla joitain pieneliöitä, jotka tautia levittävät. Uskon, ettei viruksia ole pystytty eristämään, mutta mikään ei todista sitä, ettei sairautta aiheuttavia pieneliöitä olisi. Sitähän on mahdotonta todistaa. Itse sain lapsena neljä kertaa vakavan keuhkokuumeen, jonka yöllä annettu penisilliinipiikki paransi. En olisi hengissä ilman penisilliiniä. Uskon, että Stefan Lanka on oikeassa siinä, ettei koronavirusta ole eristetty, mutta se ei vielä todista, etteikö olisi sairautta aiheuttavia pieneliöitä. Koronatestaus PCR-testillä on tietenkin huijausta ja koko koronavouhotus kammottava rikos, mutta sen huomaa jo maallikkokin terveellä järjellä. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://www.globalresearch.ca
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
   1. Vesa-Ilkka Laurion väite sotii kaikkea meille maallikoille opetettua vastaan. En itse lähtisi purkamaan korona-hysteriaa liian kontroversaaleilla väitteillä, koska niiden todistamiseen vaadittaisiin valtava tieteellinen koneisto. On kuitenkin totta, että epidemioita aiheuttavien virusten tai bakteerien merkitystä ja vaarallisuutta on pyritty järjestelmällisesti liioittelemaan sekä kaupallisista että poliittisista syistä. Rokotetehtailijoille ne tarjoavat väylän loputtomiin ja ehtymättömiin voittovirtoihin ilman merkittävää pelkoa vastuista. Kaikkea mahdollista vastaan pyritään kehittelemään ja lanseeraamaan rokote ja tyrkyttämään se terveysviranomaisten ja median kampanjoinnin kautta kaikelle kansalle. Terveiden lääkintä on parasta mahdollista bisnestä, koska asiakaskunta kattaa kokonaisia väestöjä. Rokotekeisari Bill Gates puhuu röyhkeästi 7,7 miljardin ihmisen rokottamisesta ja silti tuota mielipuolta kuunnellaan. Tautiketjujen tai rokotteiden valvonta tarjoaa lisää markkinoita teknologian kehittelyille. Uudentyyppiset rokotteet tarjoavat alustan, jolla teknologiset fasistit pääsevät kiinni ihmisruumiiseen. Jopa perimää pyritään käpälöimään.

    Pandemian hysteeriset torjuntatoimet sekä totalitarismiin pyrkivä tartuntatautilaki puolestaan tarjoavat vallanpitäjille rajattomat mahdollisuudet toteuttaa mielihalujaan. Tarvitsee vain julistaa pandemia ja sitä johtuva poikkeustila ja tie mielivaltaan on auki. Aivan pieninkin poliisi ja viranomainen pääsee toteuttamaan sisäistä ”natsiaan”. Voidaan esimerkiksi vahtia, ovatko maskit naamalla, vaikka niissä olisi koskettelun ja hengityshöyryn jäljiltä kokonainen bakteerien ja virusten viljelmä. Vaatimusten järjettömyys tuntuisi tekevän koronapoliisien mielivallasta erityisen makeaa. Korona-kultti ei tyydy mihinkään hulluuteen, vaan nyt puhutaan jopa tuplamaskien pitämisestä.

    Plusääni(4)Miinusääni(0)
    1. Lauseestasi ”On kuitenkin totta, että epidemioita aiheuttavien virusten tai bakteerien merkitystä ja vaarallisuutta on pyritty järjestelmällisesti liioittelemaan” voidaan ekstrahoida se, että uskot epidemioita aiheuttaviin viruksiin ja bakteereihin. Ei ole olemassa sairautta tai epidemioita aiheuttavia bakteereita eikä viruksia. Ns. bakteerit ja ns. virukset ovat todellisuudessa kehojemme omia hyödyllisiä struktuureja, ja sairaudet syntyvät aivan arkisista kehomme, mielemme ja ympäristömme puutoksista tai vahingollisista vaikutuksista. Eksosomit (ne ”virukset”) toimivat elimistömme viestittäjinä, ja bakteerit ovat elimistömme talonmiehiä, rakentajia ja siivoojia. On siis epäkohteliasta sanoa niille, että ne aiheuttavat epidemioita. Annat myös ymmärtää, että teille (maallikoille) on tuollainen suhtautumistapa opetettu. Puolustat sitä, mitä teille on opetettu, ja silloin seisot ryhdikkäästi aivopestyjen sankoissa joukoissa. Katso, mitä kirjoitin B. Kivilohkareelle tuolla uudemman artikkelini kommenteissa (siellä perusteitani). Ei totuus ole koskaan kontroversiaalinen. Joka niin väittää, on itse kontroversiaalinen ja vielä ”hakusessa” tai talvitermein ”hangessa.” Totuus on aina luja. Kuin kallio.

     Stefan Lanka: ”Ganz wichtig ist es mir, zu sagen, dass auch sämtliche Behaup¬tungen der Existenz krankmachender Bakterien falsch und gefährlich sind.”

     Suomeksi: ”Erittäin tärkeää minulle on sanoa, että myös kaikki väitteet sairaaksi tekevien bakteerien olemassaolosta ovat vääriä ja vaarallisia.”

     http://wissenschafftplus.de/uploads/article/wurzel-3-2020-virus-interview-juli-2020.pdf

     Lankan lausunto on linkin sivulla 5/8.

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
   2. Ei ole olemassa sairautta aiheuttavia bakteereita. Ns. bakteerit ovat elimistön omia komponentteja, ja ne kuuluvat, kuten eksosomit (ns. ”virukset”) elimistön omaan hienoon, salaperäiseen ja ihailtavaan toimintaan. Mm. ne joissakin olossa muuttuvat kaikki (jossakin elimistön kohdassa) bakteriofageiksi, jotka luovuttavat geeniperimänsä (DNA, RNA) sinne, missä sitä tarvitaan (esim. maksaan, sydämeen jne.). Sen ne tekevät kaikki yhtaikaa ja ne bakteriofagit ovat kaikki samanlaisia! Ihminenhän on, syntiinlankeemuksen seurauksena, käsityskyvyltään idiootti, joten mitä hän voi Jumalan työstä ymmärtää? Sinähän, BK, sanot tietäväsi kaiken ja olevasi maan ja kuun jumala, ja todellisuudessa et ole yhtään mitään, kuten emme muutkaan, Jumalan edessä.

    Luettelemiasi tauteja aiheuttavat ensinnäkin erilaiset puutokset ja toiseksi jotkut vahingolliset tekijät (kuuma, kylmä, myrkytys, säteily jne.). Eivät antibiootit mitään paranna, sillä elimistö olisi ilman niitäkin itsestään toipunut. Olet aivopesty henkilö. Seksitaudit johtuvat suorasta luonnottamasta eritteiden, hankautumien jne. vaikutuksesta. Kyllä olisit hengissä ilman penisilliiniä. Sinuahan HOIDETTIIN silloin, ja siksi tekijä, joka sinut sairastutti, voitettiin elimistösi omin voimin. ILMAN ELIMISTÖSI OMAA TOIMINTAA MIKÄÄN EI OLISI PARANTUNUT.

    Syvä on aivopesu, mutta minkäs minä sille voin. Koko kansa on hirvittävän ja väkivaltaisen aivopesun vallassa, kuuliainen ja mitään ymmärtämätön idiootti.

    Ei ole koronavirusta. On vain tavallinen kausivilustuminen (”flunssa”). Aina siihen on kuollut vanhuksia ja heikkoja, eikä nykytilanne ole mitenkään poikkeava. Nyt vain vaahdotaan noista heikkojen kuolemista, ja kansa luulee, että on meneillään jotain poikkeavaa. Koska viruksia ei ole, koronatestit ja koronavilkut ovat ilveilyä. Ilveilyä ovat THL, sairaaloiden infektio-osastot ja hallituksen kaikki toimet. Aiheuttamansa vahingon vuoksi he kuuluvat vankilaan.

    Teitä narrataan. Sinua viedään kuin litran mittaa. Ei aita avuton kirkumisesi, BK.

    Plusääni(2)Miinusääni(2)
    1. BAKTEEREJA ON OLEMASSA
     ”Ei ole olemassa sairautta aiheuttavia bakteereita.” Tuo on kyllä puppua. Laboratorioissa voidaan mikroskoopilla havaita bakteereja, joita havaitaan myös sairastuneissa ihmisissä. Antibiootit tappavat bakteereja, se on myös todistettu, mutta ne tuhoavat niitä myös ihmisen elimistössä ja näin parantavat sairauksia. Lääketiedettä rasittaa tietysti lääketehtaiden voitontavoittelu, mutta kyllä monia sairauksia parannetaan antibiooteilla, tästä on näyttöä. Tietysti ihmisen elimistöllä on omat puolustusmekanismit, mutta ne eivät aina riitä sairauden parantamiseen. Rokottaminen on tietysti suurelta osin huijausta ja perustuu rokotevalmistajien ahneuteen. Vesa-Ilkka, käsityksesi perustuvat uskoon elimistön kaikkivoipaisuudesta. Miksi ihmisiä kuolee ennen aikojaan tulehduksiin ja syöpiin, eikä elimistö pysty parantamaan niitä. Aito lääketiede pyrkii tässä suhteessa tulemaan väliin ja parantamaan. Lääketiede on tehnyt paljon virheitä, mutta parhaimmillaan se on ollut juuri bakteerisairauksien parantamisessa. ”BK, sanot tietäväsi kaiken ja olevasi maan ja kuun jumala, ja todellisuudessa et ole yhtään mitään, kuten emme muutkaan, Jumalan edessä.” En ole moista koskaan sanonut, vaan olen maan ja kuun kuningas, joka on henkitieteellinen termi ja tarkoittaa ihmistä, joka on uskon (kuu) yläpuolella eli jota hallitsee (kuningas) intuitiivinen äly. Jumalan eli Äärettömän edessä olemme toki kaikki mitättömiä.
     Benjamin Kivilohkare, hum. kand.

     Plusääni(2)Miinusääni(2)
     1. Kyllä, bakteereja on olemassa. Sairautta aiheuttavia bakteereja ei ole olemassa. Bakteerit ovat omien elimistöjemme tuotoksia, ja niiden tehtävä on korjata vahinkoja, ei aiheuttaa niitä. Pyydän siis sinua lukemaan tekstini. Lue myös Lankan sitaatti (käsitys SAIRAUTTA AIHEUTTAVIEN bakteerien olemassaolosta on väärä ja vaarallinen). Tarkemmin uudemmassa artikkelissani ja sen kommenteissa (juuri tänään julkaistiin pitkä kommenttini asiasta). Asia on helppo, kun vain hoksaat.

      Hyvät viikonloput!

      Plusääni(2)Miinusääni(0)
 48. Hyvä artikkeli! Ydinvoima lienee myös päätuholainen. Eivätkös influenssat yms. ole syntyneet samoihin aikoihin ydinaseteollisuuden keksimisen myötä. Fukushiman järkyttävää katastroofia peitellään, vaikka Tyyni Valtameri on 99 %:sti kuollut sen takia. Amerikan länsirannikko täysin saastunut etc. Uskon, että Tshernobylin ja Suomen omien ydinvoimaloiden takia Suomessa paljon kilpirauhasongelmia. Dana Durnforthilla hyviä YT-videoita aiheesta.

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
 49. Eilen Pietarissa. Klubit ovat täynnä ja maskit pakollisia enää vain tarjoilijoilla. Neljän tunnin live-striimi, jossa kannatta kelata jonnekin keskivaiheille. Sergei Baklykov puhuu englantia, kiertää kotikaupunkiaan ja on tänään jatsiklubilla.
  Ja meillä vapistaan maskit naamalla.
  Onhan tämä erikoista meininkiä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat