NATOn pamput pelottelevat olemattomalla Venäjän uhalla; Suomi varataan puskurivyöhykkeeksi

NATOn pääsihteeri Jens Stoltenberg vieraili hiljattain Suomessa NATOn suurlähettiläistä koostuvan Pohjois-Atlantin neuvoston kanssa. Tämä NATO-maiden suurlähettiläistä koostuva neuvosto, joka on sotilasliiton korkein päättävä elin, vieraili ensimmäistä kertaa Suomessa. 

Tämän vierailun tarkoituksena oli pelotella Suomen poliittisia vallanpitäjiä sekä suomalaisia olemattomalla Venäjän uhalla, jotta Suomi voitaisiin painostaa NATOn viralliseksi liittolaiseksi. Sotilasstrategisesti Suomen alue on puskurivyöhyke läntisenliittouman suunnitelmille Venäjän suuntaan. Tämä on yksi syy, miksi Suomea pidetään tärkeänä kumppanina. 

Stoltenberg muiden muassa pelotteli  MTV Uutisten erikoishaastattelussa erityisesti Venäjän keskimatkan ohjuksilla, jotka voivat kantaa ydinaseita.  

– Venäjä jatkaa keskimatkan ydinaseiden hankintaa. Aseet voivat saavuttaa jokaisen Euroopan pääkaupungin minuuteissa. Ohjukset ovat osa Venäjän suurta sotilaallista varustautumista, manaili Stoltenbeg. 

Pääsihteerin mukaan Venäjä on koventanut otteitaan vuodesta 2014 lähtien, jolloin se miehitti myös Krimin. 

– Olemme nähneet aggressiivisemman Venäjän, ei ainoastaan Ukrainaa kohtaan vaan myös Nato-maita kohtaan, uhitteli Stoltenberg. 

Aggressiivisemman Venäjän … ? Mutta, kun länsi on ollut hyökkääjänä ..? 

“Suomi toimii porttina NATOn laajentumiselle ja sotilaallisille operaatioille Itä-Euroopassa, minkä yhtenä järkyttävänä esimerkkinä on Ukrainan kriisi, jossa myös Suomen poliittiset pölkkypäät ovat asettuneet tukemaan Yhdysvaltojen ja EU:n valtapoliittisia pyrkimyksiä.” 

Suomi on sionistisen Yhdysvaltojen suunnitelmille hyvin keskeinen geopoliittinen alue. Ensinnäkin se toimii porttina NATOn laajentumiselle ja sotilaallisille operaatioille Itä-Euroopassa, minkä yhtenä järkyttävänä esimerkkinä on Ukrainan kriisi, jossa myös Suomen poliittiset vallanpitäjät ovat asettuneet tukemaan Yhdysvaltojen ja EU:n valtapoliittisia pyrkimyksiä. Suomi on Yhdysvaltojen määrittelemä puskurivyöhyke Venäjää vastaan. Yhdysvaltojen “puolustusdoktriinin” soveltaminen Euroopassa tarkoittaa eittämättä Euraasian sydänmaan eli Venäjän ympäröimistä Yhdysvaltojen johtamalla koalitiolla. Tällä pyritään estämään Venäjän sotilaallinen ja taloudellinen yhteistyö Itä-Aasiaan.  

Yhdysvaltojen johtamalla läntisellä liittoumalla on omat motiivinsa kiinnostua Suomesta (tähän sisältyy myös NATO

NATOn pamput ovat nyt kiinnostuneita Suomesta siksi, kuten jo yllä sanottiin, että Suomi on sionistisen Yhdysvaltojen suunnitelmille hyvin varteenotettava geopoliittinen alue tarkoittaen Euraasian sydänmaan “motittamista”. Kysymyksessä ovat taloudelliset ja sotilaalliset valtaintressit. Kysymyksessä on siis Yhdysvaltojen johtaman puskurivyöhykkeen luomisesta Suomen alueelle ja Venäjää vastaan. 

Lisäksi Yhdysvaltojen johtama NATO on kiinnostunut Suomesta ja Ruotsista sen tähden, että Yhdysvaltojen kiinnostaa arktisen alueen luonnonrikkaudet. Näiden, ja muiden intressien saavuttamiseksi käytetään NATOn kautta Suomea,  Ruotsia sekä Norjaa (Norja on NATOn jäsenmaa). Suomen poliittisia villakoiria käytetään armottomasti hyväksi arktisen alueen tulevaisuuden kolonialismissa uskottelemalla suomalaisille vallanpitäjille koituvan jotakin ”turvallisuus-hyötyjä” maa- vesi- ja ilmatilansa luovuttamisesta Yhdysvaltojen suurvaltapolitiikalle, ja jo puolustusvoimain komentajan Jarmo Lindbergin allekirjoittama isäntämaasopimus, joka oli Sauli Niinistön poliittinen riemuvoitto, sallii tämän. 

Nimittäin vuonna 2008 julkaistiin United States Geological Surveyn raportti, jonka mukaan 13 % maailman löytämättömistä öljyvarannoista ja jopa 30 % maakaasuesiintymistä sijaitsisivat arktisella alueella. Arktinen alue on ajautunut kilpailu kohteeksi, kun maailman suurvallat Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina mittelevät vaikutusvallasta sekä alueen valtavista luonnonvaroista.   Suurvaltojen kiinnostus arktista aluetta kohtaan on erikoisesti taloudellista, mutta myös poliittista. Samalla sotilaallinen aktiivisuus on alueella enentynyt sekä turvallisuustilanne heikentynyt. 

Lisäksi Suomen kallioperä on otollinen litium-, niobi-, tantaali- ja titaaniesiintymille sekä harvinaisten maametallien löytymiselle, ilmoitetaan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) nelivuotisen hankkeen esiselvityksissä. Hightech-metallien potentiaalia kartoittava hanke on edennyt kohteellisiin maastotutkimuksiin. 

Hightech-metalleja tarvitaan usein modernissa ympäristöystävällisessä energiatekniikassa ja tietotekniikassa. Näiden metallien kysyntä on kasvanut kehittyneissä maissa räjähdysmäisesti, mutta niiden saatavuus on huono. 

Joten juutalaismafian  hallitsemalla läntisellä liittoumalla on motivaatiota pelotella Eurooppaa ja eritoten Suomea Venäjän uhalla, ja salaisesti ujuttaa Suomea NATOn jäsenmaaksi.  

Krimin tilanteeseen liittyen Stoltenbergille tiedoksi, että  

Krimin liittäminen Venäjään vuonna 2014 ei ollut laitonta, vaan se oli kansanäänestyksen tulos, jossa Venäjään liittymistä kannatti jopa 97 prosenttia kansanäänestykseen osallistuneista.   

Jo entinen ulkoministeri Paavo Väyrynen totesi MTV:n huomenta Suomi ohjelmassa, että Kiovassa tehtiin Yhdysvaltain tuella vallankaappaus, jonka seurauksena laillisesti valittu johto joutui poistumaan maasta. Uusi hallitus kielsi Venäjän kielen käytön sekä ryhtyi hakemaan NATO-jäsenyyttä. Amerikkalaiset tiesivät, että pyrkimys Ukrainan viemiseksi NATOon, pakottaisi Venäjän ottamaan Krimin haltuunsa. 

Historiallisena viittauksena voidaan esittää, että Krimin kaanikunnasta* muodostui osa Venäjän imperiumia vuonna 1783. 

_______________________ 

*Kultainen orda muodosti kukoistavan, hallinnoltaan turkkilaiskielisen (polovtsi) valtakunnan itäisen Euroopan alueella kaani Uzbekin (1312– 1342) aikakaudella. 

NATO ei tuo turvaa Suomelle 

“NATO on luonteeltaan jäänne kylmän sodan ajalta ja se toimii pääsääntöisesti paperijärjestönä? Vaikka NATOlla on moniportainen sotilashallinto esikuntineen, ei sillä ole joukkoja. NATON sotavoimat koostuvat jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on täysin jäsenvaltioiden päätäntävallassa.” 

Paljon puhutulla NATO-optiolla  tarkoitetaan Suomen mahdollisuutta hakea NATO-jäsenyyttä. Kansanedustaja Atte Kaleva sekä historiantutkija Riku Keski-Rauska varoittelevat, että NATO-optioon kätkeytyy vaarallinen harha. 

Niinpä he toteavatkin, kuten Keski-Rauska tviittaa: 

”Se on kyllä harhaluuloista vaarallisimpia. Ei Nato tule Suomea auttamaan ilman jäsenyyden tuomia turvatakuita eikä meitä livauteta jäseneksi vasta pahassa paikassa”. 

Totta tuokin, että tuossakaan tapauksessa ei NATO auttaisi Suomea, mutta Kaleva ja Rausku haluavat vain edistää Suomen liittymistä NATO-jäsenmaaksi. 

Todellisuudessa, ja riippumatta siitä onko Suomella NATO-optio tai NATOn täysjäsenyys, Suomea ei ryhdy auttamaan hädän keskellä yksikään NATO-maa, eikä NATO-liittouma kokonaisuudessa antaisi tällöin Suomelle turvaa, jota viidennen artiklan soveltaminen edellyttäisi. Viidettä artiklaa on sovellettu kerran, nimittäin New Yorkiin ja Washingtoniin 11. syyskuuta 2001 kohdistetun “hyökkäyksen” jälkeen.  Tällöinkin sitä sovellettiin vain siitä syystä, että sionistisen Yhdysvaltojen johtama läntinen koalitio sai valtuudet “terrorismin vastaiselle sodalle”, jonka varjolla saatiin nujerrettua niitä valtioita, jotka muodostivat vastustuksen köyhdyttävälle globaalille korolliselle velkarahajärjestelmälle, ja mitkä muodostivat vastavoiman terroristivaltio Israelille. 

Mutta pieni Suomi, joka on nykyisin vain EU:n syrjäinen pohjoinen maakunta, ei kiinnostaisi ketään. Mikäli esimerkiksi Venäjä hyökkäisi Suomeen jäisi kaikki ulkopuolinen ja ulkomainen avustaminen  vain myötätunnon tasolle ja Suomen puolustusvoimien sotilaat saisivat kuolla viimeiseen NATO-jäsenmaan sotilaaseen saakka. 

NATOn tarpeet, tai NATOa ohjailevien voimavaltioiden intressit painavat aina enemmän vaa’assa kuin luopioksi ajautuneen ilman itsenäisyyttä olevan Euroopan unionin maakunnan, Suomen vaatimukset. Tämä tarpeiden mitallinen eroavaisuus tietysti korostuu silloin, jos ja kun NATOn ja Suomen edellytysten välillä olisi ristiriitaa. Eli edellyttäen, etteivät ”virkatalon” edut toisin vaadi. Ja “virkatalon” edut aina toisin vaativat. 

NATO on luonteeltaan jäänne kylmän sodan ajalta ja se toimii pääsääntöisesti paperijärjestönä? Vaikka NATOlla on moniportainen sotilashallinto esikuntineen, ei sillä ole joukkoja. NATON sotavoimat koostuvat jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on täysin jäsenvaltioiden päätäntävallassa. 

Milloin Venäjästä muodostuu Suomelle uhka? 

Venäjä kohdistaisi Suomeen sotilaallista painostusta silloin, kun NATO maat ryhtyisivät käyttämään Suomen ilma-, meri- ja maa-aluetta tukikohtinaan. Tässä ei tarvitsisi olla välttämättä USA:n näkyvässä roolissa, eikä kysymyksessä tarvitse olla sotatila lännen ja idän välillä. Juuri tällaisessa tilanteessa Venäjän olisi ilmeisen pakko toimia eliminoidakseen sitä uhkaavan vaaran. Tässäkään tilanteessa Yhdysvaltojen ja Venäjän välille ei syttyisi avointa konfliktia, vain Suomi olisi hätää kärsimässä. 

Puolueettomuuspolitiikka 

Suomen on itsenäistyttävä ja ilmoitettava, että emme ole enää EU:n jäsenvaltio, jota Suomi ei laillisesti ole koskaan ollutkaan. Itsenäisen Suomen on otettava puolueettomuuspolitiikka käyttöön ja muodostettava kestävät sekä yhteistyökykyiset suhteet tärkeimpään naapuriimme suurvalta Venäjään. Suomen ja muunkin EU:n alueen taloudelle muodostuvat tulevaisuudessa merkittäviksi hedelmälliset suhteet Venäjälle sekä Itä-Aasiaan. 

Markku Juutinen

 

Lähteet 

Naton pääsihteeri MTV:lle: Venäjän ohjukset uhka Euroopalle – MTVuutiset.fi 

80537-Artikkelin teksti-118001-1-10-20190503.pdf 

UAWire – Third time in a week U.S. Air Force transport planes land in Ukraine amid escalation in Donbas 

USGS Fact Sheet 2008-3049 

Suurvaltakilpailu ravistaa arktisen alueen rauhaa | The Ulkopolitist 

KAIVOSALAN BUUMI kasvattaa kalkkikiven kysyntää S. 10. Mineraaliset jätteet sopivat uusiokäyttöön – PDF Ilmainen lataus (docplayer.fi) 

John Mearsheimer and Stephen Walt · The Israel Lobby: the Israel Lobby · LRB 23 March 2006 

Krimin äänestystulos varmistui: Liki 97 prosenttia kannatti liittymistä Venäjään | Yle Uutiset 

Väyryseltä kovia väitteitä Ukrainan kriisiin: Länsimaiden toimet rikkoivat rauhan – Venäjän oli pakko vallata Krim – MTVuutiset.fi 

Kova arvio: Suomen Nato-optio on ”harhaluuloista vaarallisimpia” | Uusi Suomi 

14 kommenttia

 1. SUOMI ON KÄYTÄNNÖSSÄ NATO-MAA
  Laiton isäntämaasopimus tekee Suomesta käytännössä Naton jäsenen. Suomen korruptoituneet poliittiset voimat pyrkivät myös Naton täysjäsenyyteen. Mutta enemmistä tavallisista suomalaisista ei hyväksy Nato-jäsenyyttä. Suomen poliittinen johto kannattaa Nato-jäsenyyttä. Isäntämaasopimus on Sauli Niinistön poliittinen riemuvoitto ja Niinistön yksi monista valtiopetoksista. Kuten EU-jäsenyys, sekin on solmittu ilman eduskunnan hyväksymistä. Se sitoo Suomen alueen mahdollisessa Naton hyökkäyksessä Venäjää vastaan. On käsittämätöntä typeryyttä luulla, että Venäjällä olisi muuta syytä hyökätä Suomen kimppuun kriisitilanteessa, kuin tuo isäntämaasopimus. Suomi ei ole de facto itsenäinen maa, vaan EU:n syrjäinen maakunta. Mutta todellinen itsenäisyystaistelu on alkanut. Taistelun kärjessä ovat oikeusoppinut Jaana Kavonius, joka johtaa oikeusturvakeskusta ja Valta kuuluu kansalle (VKK) -puolue, joka tulee saamaan tarvittavat 10 kansanedustajaa saadakseen valtiopetosrikolliset syyteharkintaan. Suosittelen kaikkia isänmaallisia kansalaisia liittymään näihin järjestöihin (oikeusturvakeskus.net ja valtakuuluukansalle.fi). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(10)Miinusääni(3)
 2. Yhdysvallat on seonnut monen maan politiikkaan sotilaallisesti. Viimeksi Afganistanin politiikkaan. Kaikissa tapauksissa lopulta Yhdysvallat on joutunut vetäytymään pois, jolloin sekä Yhdysvallat että miehitetty maa ovat joutuneet kärsimään.
  Vietnamissa tapeltiin pitkään ja tapettiin väestöä. Yhdysvallat lopulta hävisi sodan. Nyt Vietnam on kehittynyt ja menestyy hyvin. Tosin Vietnamin uudistukseen on kulunut liki 50 vuotta. Mikä olisi ollut alueen kehitys ilman Yhdysvaltojen sotilaallisia toimia?

  Toivottavasti suomalaiset pysyvät erossa Yhdysvaltojen johtamasta Natosta. Saksaan turvaamisesta 1940 jouduttiin 5 vuotiseen sotaan ja sotakorvauksiin, sekä menetettiin 15% Suomen maaperästä. Jouduttiin huolehtimaan 400 000 siirtolaisesta, jotka menettivät kotiseutunsa sodan seurauksena. Suomalaisten korkea älykkyys kuitenkin pelasti tilanteen, vaikka siihenkin kului kymmeniä vuosia.

  Pitäisi seurata ja ymmärtää maailman tapahtumia ja mennyttä historiaa eikä luottaa poliittisen median valheellisiin tarinoihin. 1940 uskoteltiin Venäjän valloittavan lisää Suomea ja Saksan voittavan sodan ja mentiin innolla mukaan. Toisin kuitenkin kävi ja tehdyt valinnat menivät päin mäntyä. Venäjä ei kuitenkaan valloittanut Suomea ja Saksa joutui antautumaan ehdoitta.

  Plusääni(7)Miinusääni(2)
  1. Minusta Suomen olisi tullut liittoutua Saksan kanssa ihan oikeasti ja hyökätä koko armeijan voimalla ensin Pietrariin ja sitten Valkeajärvelle ja sitten Sorokkaan ja Kantalahteen. Sota olisi pitänyt yrittää voittaa ja Saksalle antaa kaikki mahdollinen tiedusteluapu

   Plusääni(4)Miinusääni(5)
 3. On ollut ikävä seurata prosessia, jonka alussa Suomella oli vaivalla hankittu pragmaattinen ja itsenäinen idänpolitiikka ja hyvät suhteet itänaapuriin, joista on vieläkin pihaus jäljellä. Nämä suhteet hävitettiin pois ja siirryttiin Brysselin selän taakse haukkumaan ja dissaamaan länsihaukkojen kuorossa Venäjää. Suomi on käytännössä jo osa Nato-aluetta, koska meillä ei ole omaa ulkopolitiikkaa suhteessa itänaapuriin. Joitakin historiasta juontuvia kauppapoliittisia poikkeuksia on, mutta sekin alue kai ollaan luovuttamassa 100% Brysseliin. Suomesta on saatava vapaa siirtomaa globalistisille saalistajille. Putin torjui nämä saalistajat Venäjällä – tosin tiettyihin juutalaisiin turvautuen – ja on siksi ansainnut lännen ikuiset vihat. Juutalaiskytköksistä irtautumiseen eivät kenenkään valkoisen kansan johtajat kyvyt riitä. Lännen kansat ovat kuitenkin vielä huonompien juutalaisten vaikutuksen alla kuin Venäjä.

  Myös kansallismielisissä piireissä istuu asenteellinen russofobia, jonka myötä pragmaattisuus ja asiallisuus idänsuhteissa halutaan hävittää pois. Osa kansallismielisistä pyrkisi jopa täysjäseneksi Natoon, joka on globalistien oma armeija. Toisaalta esiintyy myös hienoista naivismia suhteessa itään ja Putiniin luotetaan liikaa. Putin on kyllä tyylikäs johtaja, mutta Venäjän federaatiolla on aina pahat aikeet suhteessa pieniin kansoihin kuten Suomi.

  Tällä hetkellä Suomi on jo niin tiivis osa Eurostoliittoa, että näiden asioiden pohtiminen on enää vain teoreettista. Natoon tai Euro-armeijaan mennään ja globalistinen mädätys ja totalitarismi vahvistuu nimenomaisesti lännestä päin. Omaa itsenäistä asemaa Suomella tuskin enää tulemme näkemään, mutta ainahan voi toivoa ihmettä.

  Plusääni(9)Miinusääni(4)
  1. IHMETTÄ EI KANNATA ODOTTAA
   Ei kannata odottaa ihmettä, vaan ryhtyä heti sanoista tekoihin. Meillä isänmaallisilla suomalaisilla on kaikki mahdollisuudet kääntää todellisuus alistetusta tilanteesta tilanteen voittajiksi. Eilen oli hienoa nähdä kuin sadat ihmiset kokoontuivat oikeusoppineen Jaana Kavoniuksen järjestämään mielenosoitukseen Eduskuntatalon edessä. Mutta valtamedia oli hiirenhiljaa. Valtamedia, joka saa ohjeensa Mediapoolilta, on suurelta osin syypää siihen, että Suomen kansa on aivopesty hyväksymään globalistien politiikkaa. Ainoastaan vaihtoehtomediat kertovat totuuden ja tässä on ensimmäisenä kansan valistajana UMV-lehti (mvlehti.net). Sitä lukemalla saa oikeata tietoa koronahuijauksesta ja ilmastovouhotuksesta sekä päättäjien valtiopetoksista. Päätoimittaja Janus Putkonen ansaitsisi mannerheimristin tekemisistään. On myös muita isänmaallisia nettiosoitteita.
   Tärkeätä on nimenomaan totuuden tiedottaminen. Valtamedia on pakotettu valehtelemaan. Nyt on kysymyksessä informaatiosota totuus vastaan valhe. Totuus on isänmaallisten puolella. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
   http://sinikkatyynela.blogspot.com/
   https://www.elinahytonen.fi
   https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(12)Miinusääni(3)
   1. Osa kansallismielisistä suhtautuu varsin vihamielisesti kaikkeen Venäjään viittaavaan kuten UMV-lehteen, Janus Putkoseen Juha Korhoseen, Johan Bäckmaniin tai Tokentubeen. On kuitenkin mahdotonta Suomen saavuttaa itsenäisyyttä ilman ulkopuolista apua. Ryysyläiset eivät vallankumouksia tee. Kaikki itsenäistymissodat tai -kampanjat parin viime vuosisadan aikana ovat vaatineet jonkun ulkopuolisen vahvan ryhmittymän avustusta. Kyseessä on ollut suurvaltablokkien välinen sota, jossa itsenäistyvä maa siirretään yhden blokin alta toisen blokin vaikutuspiiriin. Ajatus siitä, että joku kansa aidosti vapauttaa itsensä ilman ulkoisen voimatekijän apua on naiivi ja naurettava. Olisi kuitenkin inhottavaa ottaa itsenäistymisapua vastaan ”ryssiltä”. Itse näen länsiglobalisaation jo niin pahana, että olisin valmis tuon karvaan kalkin nielemään. Iso osa kuitenkin torjuu hysteerisesti ”ryssien” avun ja itsenäisyys jää haaveeksi. Nämäkin haaveet haihtuvat, kun globalistien koronakampanja alkaa purra eikä mitään ilmarakoja jää yhteiskunnassa toisinajatteluun. Kaikki kansallismieliset tullaan tavalla tai toisella eliminoimaan tai vähintäänkin eristämään yhteiskunnasta. Tässä vaiheessa ”ryssienkin” apu kelpaisi, mutta sitä ei tule. Tätä eliminointia odotellessa kansallismieliset tuhlaavat viimeisetkin panoksensa toistensa kanssa kiistelyyn. Suhtautuminen Venäjään, kristinuskoon, juutalaisiin, fasismiin tai rajatietoon jakaa kans. mielistä kenttää ja kaikki turhautuvat pahasti paitsi riidankylväjät ja trollit. Ahdasmielisyys ja oman position puolustaminen kukoistavat eikä yhtenäistä rintamaa synny. Onneksi on olemassa Jumalan Valtakunnan tie, jonka tulemisen merkit vahvistuvat koko ajan. Aluksi on luvassa rankka ja ikävä vaihe, jossa uskovien usko koetellaan.

    Plusääni(5)Miinusääni(1)
    1. Ryssät voivat muuttua kuin amerikkalaisetkin. 1941 amerikkalaiset olivat sotaa välttelevää joukkoa. Vasta 1905 amerikan valloittammalle Hawaiin saarelle Japanin hyökkäys sai amerikan kansan sotaintoon. Roosewelt onnistui aikeissaan. Amerikka oli vallannut maata myös Meksikolta, kun valtavia tappeluja ei tarvinntu käydä.
     Nykyinen Venäjä on ottanut haltuunsa Krimin, koska krimiläiset sitä halusivat päästäkseen Ukrainan etnisiä venäläisiä sortavasta hallinnosta.

     Suomi ei ole mikään puskurivyöhyke vaan strategisesti tärkeä. 1300 km:n raja vaatii Venäjältä suuret sotavoimat suojaksi. Yhteydet Murmanskiin ovat tärkeät. Siksi raja tulee suojata.
     Naton huijauksen ymmärtää. Jos paha kriisi puhkeaa etelässä Venäjän joukkoja tulee sitoa pohjoisessa mahdollisimman paljon Naton hyödyksi.

     Viisas presidentti johtaisi politiikkaa, jossa Venäjän pohjoinen raja turvattaisiin lännen hyökkäyksiltä ja korvaukseksi Venäjä takaisi Suomen turvallisuuden ja tekisi edullisia kauppasopimuksia esimerkiksi maakaasusta. Kylmä sota on jälleen alullaan ja Suomi tarvitsisi Paasikiven-Kekkosen viisautta.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. EU:n ylimmän sotilasjohdon olemassaolo yllättää jopa EU-parlamentin suomalaiset virkamiehet

  Kun Suomi liitettiin EU:hun ja vuosikymmenet sen jälkeen, Brysselin ylikansalliset vaikutustavoitteet, valtapyrkimykset, liittovaltiohanke ja mm. EU-armeijan perustaminen, on leimattu ”foliohattuteoriaksi”. Jälkeenpäin todetaan, että korkein sotilaallinen johto on Brysselissä.
  https://mvlehti.net/2021/11/01/eun-ylimman-sotilasjohdon-olemassaolo-yllattaa-jopa-eu-parlamentin-suomalaiset-virkamiehet/

  Plusääni(5)Miinusääni(1)
 5. Täälähän on kunnon psykoosit tulella ????

  Lisää rahaa mielenterveystyöhön.

  Plusääni(5)Miinusääni(12)
 6. Vittu tämä on mätä maa täysin juutalaisten kontrollissa vapaamuurarien ja loput hurri en kautta! Täys sota vaan päälle ja ruotsi ja Norja Suomelle sodalla. Vitun likaiset hurri rotat!

  Sehän on ihan sama mitä täällä enää tekee kun maa ei ole ollut suomalaisten PITKIIN AIKOIHIN!

  Plusääni(4)Miinusääni(2)
 7. Liittyen aiempaa MM:n artikkeliin

  Adolf Hitler taisteli pahuutta vastaan

  Operaatio Barbarossaan liittyen ja esimerkkinä siitä kuinka voittajat kirjoittavat historian ja huijaavat ihmisiä. / muutama ote artikkelin alkuosasta konekäännöksenä
  Tästä on ollut aiemminkin useita artikkeleita mm. unz-sivustolla.
  Johdanto
  Historian suurin sotilasoperaatio alkoi 22. kesäkuuta 1941. Miljoonat saksalaiset joukot ylittivät Saksan ja Neuvostoliiton rajan ja ottivat yhteen puna-armeijan kanssa. Adolf Hitler ja saksalaiset komentajat odottivat pystyvänsä kukistamaan Neuvostoliiton kolmessa kuukaudessa. 1]
  Syyskuun 1941 loppuun mennessä saksalaiset olivat onnistuneet tuhoamaan 8160 neuvostoliittolaista taistelulentokonetta, 20500 panssarivaunua ja vangitsemaan tai tappamaan yli 5 miljoonaa neuvostojoukkoa. 2] Näistä saavutuksista huolimatta saksalaiset järkyttyivät havaitessaan, että Neuvostoliitolla oli huomattavasti enemmän panssarivaunuja, tykkejä, lentokoneita ja joukkoja kuin he olivat odottaneetkaan. 3
  Monet näistä panssarivaunuista ja lentokoneista oli sijoitettu aivan Saksan ja Neuvostoliiton rajalle. Lähes 80 prosenttia uusimmista panssarivaunuista, kuten T-34 ja KV-sarja, oli sijoitettu aivan Neuvostoliiton rajalle, samoin kuin 50 prosenttia kaikista kehittyneistä neuvostolentokoneista.[4] Neuvostoliiton uusimmat panssarivaunut olivat rakenteeltaan ylivertaisia verrattuna niihin panssarivaunuihin, joita saksalaiset käyttivät maihinnousussaan.[5]
  Saksalaiset löysivät myös valtavia polttoaine- ja ampumatarvikevarastoja rajan läheisyydestä.[6] Mitä Stalin suunnitteli tekevänsä kaikella sillä sotamateriaalilla ja kaikilla niillä joukoilla, jotka oli sijoitettu aivan Saksan ja Neuvostoliiton rajalle? Miksi hän varasti öljyn ja hiilen kaltaisia resursseja niin lähelle rajaa? Nämä kysymykset ovat niin sanottujen Neuvostoliiton hyökkäyssuunnitelmien kiistan ytimessä.

  Kiista oli seurausta erittäin kiistanalaisen mutta laajalti luetun kirjan Icebreaker julkaisemisesta: Kuka aloitti toisen maailmansodan? -kirjan kirjoittanut Viktor Suvorov. Suvorovin pääväite on, että toisen maailmansodan puhkeamisesta oli vastuussa Stalin, ei Hitler, ja hän uskoo, että sota alkoi itse asiassa elokuussa 1939, kun neuvostoliittolaiset taistelivat japanilaisia vastaan Kaukoidässä.[7]
  Stalinin väitettiin allekirjoittaneen Hitlerin kanssa hyökkäämättömyyssopimuksen, jotta hän saisi kerätä joukkojaan sillä aikaa, kun Iso-Britannia ja Ranska kävivät sotaa Saksaa vastaan. Tavoitteena oli heikentää Britanniaa, Ranskaa ja Saksaa. Kun nämä maat olisivat riittävän heikkoja, Stalin käynnistäisi kolossaalisen hyökkäyksen Eurooppaan, jonka tavoitteena olisi Neuvostoliiton herruus.[8] Tämä selittää, miksi Stalin oli sijoittanut kaikki nämä joukot niin lähelle rajaa.
  Suvorov väittää, että operaatio Barbarossa on ymmärrettävä ennaltaehkäisevänä iskuna, koska jossain vaiheessa Hitler sai vihiä siitä, mitä Stalin yritti tehdä, ja käynnisti välittömästi oman hyökkäyksensä Neuvostoliittoa vastaan[9].
  https://www.unz.com/article/did-stalin-prepare-to-invade-germany/
  Barbarossa: Suvorov’s Revisionism Goes Mainstream
  A review of Sean McMeekin, Stalin’s War: A New History of World War II
  https://www.unz.com/author/laurent-guyenot/

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
  1. Tosiasia on että NL:n sionisti-bolsut olivat valloittaneet Venäjän Illuminaatin (Lontoon pakkiirimafian) suunnitelman mukaan, sen rahoittamana ja tukemana, kaataneet verisesti tsaarin ja luoneet maahan trotskilaisen kommunistisen diktatuurin tuhoamalla kymmeniä miljoonia venäläisiä.
   Kun tuon Venäjälle luodun kommunismin oli tarkoitus valloittaa Eurooppa (kuten on tapahtumassa EU:n avulla, joka jo on leimattu Eurostoliitoksi, EL) niin Suvorovin näkemystä on vaikea kumota ja se muuttaa koko ww2:n luonteen liittoutuneiden vastaiseksi. Koko sota oli Illuminaatin sota ja he olivat todelliset hyökkääjät.
   Barbarossa: Suvorov’s Revisionism Goes Mainstream
   A review of Sean McMeekin, Stalin’s War: A New History of World War II
   https://www.unz.com/author/laurent-guyenot/

   The Central Jewish Role in Orchestrating World War II
   https://www.unz.com/runz/american-pravda-understanding-world-war-ii/

   Kansallissosialismi oli todella suuri uhka sille rahan vallalle jolla Eurooppaa ja NL:a hallittiin ja siksi Illuminaatti oli päättänyt tuhota Saksan joka oli noussut liian mahtavaksi sen rinnalle.
   Tämä on tärkeä tieto kun ajatellaan nykyistä tilannetta Euroopassa ja laajemmin maailmassa.Koko ww2:n vääristetyn historian avautuminen vasta avaa sokeat silmät ja kansallissosialismiin kohdistettu propaganda voi menettää merkityksensä. Se mahdollistaa paremmin ymmärtämään Euroopan nykyistä kehitystä ’trotskilaiseksi’ WEF-mafian hallitsemaksi liittovaltioksi.
   Kiina, Venäjä ja SCO tai BRICS-maat tänään ovat paljolti kohti kansallista etua ajavaa sosialismia (kansallissosialismia) pyrkiviä valtioita ja siksi juuri Illuminaatin hyökkäyksen kohteena koska ne Saksan tavoin uhkaavat Illuminaatin valtaa ja maailmanvalloitus hanketta.
   https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/anupalosaari/87499-kansallissosialismi-lyhyt-oppimaara/

   Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat