Neuvostoliiton juutalaisten katekismus, osa 1

Kerrotaan, että Neuvostoliiton juutalaisten katekismus julkaistiin alun perin Tel Avivissa 1958, minkä jälkeen se alkoi levitä maanalaisesti juutalaisten keskuudessa.

Katekismuksen suomenkielinen käännös julkaistiin keväällä alunperin Kansallisessa Vastarinnassa. Magneettimedia julkaisee käännöksen sen historiallisen arvon vuoksi, sillä olemme aiemmin kirjoittaneet siitä, kuinka suuret venäläiskirjailijat, kuten Dostojevski ja Solženitsyn suhtautuivat juutalaisiin. Artikkeli julkaistaan siis historiallisista syistä samoin kuin Helsingin yliopisto on julkaissut Lutherin teoksen Juutalaisista ja heidän valheistaan.

Julkaisemisen tarkoituksena ei ole väittää, että kaikki juutalaiset olisivat tietynlaisia tai että he toimisivat tietyllä tavalla etnisen taustansa vuoksi. Magneettimedia ei myöskään ota kantaa Katekismuksen autenttisuuteen vaan jättää sen lukijan arvioitavaksi.

* * *

Neuvostoliitossa Katekismus tuli julkisuuteen vasta maaliskuussa 1991. Muutama päivä tämän jälkeen Yleisliittolaisen neuvostojuutalaisten yhdistyksen edustajat jättivät syyttäjävirastolle rikosilmoituksen; lopulta ”katekismuksen” julkaisija tuomittiin sakkoihin ja vuosien ammattikieltoon. Neuvostoliiton juutalaisyhdistys väitti katekismusta väärennökseksi, mutta jostain syystä ryhmä käyttäytyi täsmälleen katekismuksen esittämällä tavalla. Jopa julkaisijan tuomitseminen on suoritettu katekismuksen ohjeiden mukaisesti.

Muutama huomio katekismuksen sisällöstä. Katekismus on kirjoitettu aikana, jolloin poliittiset väittelyt käytiin kasvotusten, sillä lehdissä päti sensuuri ja Internetiä ei ollut. Monet tekstin osat käsittelevätkin yhteiskunnallista keskustelua julkisissa tiloissa. Neuvostoliitossa käytännössä kaikki työpaikat olivat osa julkista sektoria ja ihmisten toimeentulo riippui valtiosta. Jokaisessa organisaatiossa oli paikallinen puoluekomitea, jolla oli suuret valtuudet rangaista käsittelyyn joutuneita.

Katekismuksessa käytetään halventavaa ei-juutalaisia kuvaavaa sanaa goy, jonka monikkomuoto on gojim. 2010 Israelin uskonnollinen juutalaisjohtaja rabbi Ovadia Yosef esimerkiksi totesi, että ”gojimin ainut tehtävä” on palvella juutalaisia. Yitzharin siirtokunnan johtava rabbi Yitzchak Ginsburgh puolestaan totesi, että ”juutalaisten veri on erilaista kuin gojimin veri” sen jälkeen, kun muutamia hänen oppilaitaan oltiin vangittu arabitytön murhasta.

Vaikka ”katekismuksessa” puhutaan venäläisistä rankoin sanankääntein, emme julkaise tekstiä tietenkään loukkaamistarkoituksessa. Teksti voisi sijoittua aivan yhtä hyvin Suomeen tai muuhun länsimaiseen valtioon, jonka valtakulttuuri on kadottanut rotutietoisuutensa ja kansallisen itsesuojeluvaistonsa.

 

Neuvostoliiton juutalaisten katekismus

JUUTALAISET! Rakastakaa toisianne, auttakaa toisianne. Auttakaa toisianne, vaikka vihaisitte toisianne!

Voimamme yhtenäisyydessä on tae menestyksellemme, meidän pelastuksemme ja kukoistuksemme. Monet kansat ovat hävinneet diasporassa, koska heillä ei ollut selkeää toimintaohjelmaa ja joukkuehenkeä. Mutta me, kollektiivisuutemme ansiosta, olemme kulkeneet läpi aikojen ja kansojen. Olemme säilyneet, moninkertaistuneet ja vahvistuneet.

Yhtenäisyys on tavoite ja samalla keino saavuttaa määränpää. Tämä on ydin ja tähän tulee pyrkiä. Kaikki muu on vain johdannaista, joka tulee itsestään.

katekismus1Auttakaa toisianne – älkää pelätkö, että teitä pidetään nationalisteina. Olkaa protektionisteja – se on tärkein työkalumme. Meidän nationalismimme on kansainvälistä ja siksi ikuista. Se avaa ovet kaikkien kansojen juutalaisille, kaikista uskonnoista ja kaikista puolueista. Oikeaa kansainvälisyyttä on sellainen, joka veren siteillä on yhdistetty juutalaisuuteen – kaikki muu on provokaatiota ja petosta. Meidän on värvättävä mukaan lisää ihmisiä, joilla on samanlainen perimä kuin meillä. Vain yhdessä voimme rakentaa ihanteellisen elinympäristön.

Muodostakaa omat kansalliset kaaderit. Kaaderit ovat kaikkein pyhintä ja ratkaisevat kaiken. Kaaderit tänään – se on meidän huomisemme. Jokaisesta laboratoriosta, jokaisesta tiedekunnasta ja jokaisesta korkeakoulusta täytyy tulla meidän kansallisten kaadereidemme tuotantolaitos.

Valmistelkaa juutalainen nuoriso ottamaan vastaan sukupolvien viestin. Törmätköön gojimin jokainen sukupolvi meidän laajoihin ja vahvoihin puolustuslinjoihimme. Joka kerta, kun vanhempi sukupolvi poistuu näyttämöltä, tilalle pitäisi nousta vieläkin tehokkaampi kohortti koulutettuja ja entistä vahvempia nuoria juutalaisia. Tätä varten tulee mahdollisimman aikaisin nimetä johtotehtäviin meidän nuoriamme. Meidän on julistettava juutalaisnuorten henkistä kypsyyttä ja ylivertaisuutta. Vaikka se ei olisikaan totta, he kyllä kypsyvät työnsä myötä.

HÄN, JOLLA ON VALTA – HÄN ON OIKEASSA. Meidän on annettava lapsillemme enemmän kuin mitä me olemme saaneet isiltämme. Lapsiemme on puolestaan ruokittava perintöään ja luovutettava se omille jälkeläisilleen. Sukupolvien jatkuvuudessa piilee meidän voimamme, vakautemme ja kuolemattomuutemme.

Maailma on julma, eikä siinä ole tilaa hyväntekeväisyydelle. Jokainen kansakunta on oman onnensa seppä. Meidän ei pidä huolehtia venäläisistä kansallisista kaadereista. Jos he eivät huolehdi itsestään, niin miksi meidän pitäisi huolehtia heistä? Älkää ottako esimerkkiä venäläisiltä ja arabeilta, jotka elävät sivustakatsojina luottaen hyvään tuuriin. Älkää odottako luonnolta lahjoja – niiden ottaminen on tehtävämme.

Muodostakaa omia kollektiiveja ja pakottakaa joukkovoimalla gojim pois. Muistakaa, että kaikki hyvinpalkatut, vaikutusvaltaiset ja tuottoisat virat on tarkoitettu meille. Muistakaa, että älykäs goy voi saada yhteiskunnassa viran, joka voisi kuulua jollekulle meistä. Kun verkostoidumme, gojim ei voi estää meitä saavuttamasta tavoitteitamme. Vaikka myös gojim yrittävät verkostoitua, he tuskin onnistuvat siinä, koska he riitelevät ennen kuin ehtivät saavuttaa mitään. Me ruokimme heidän riitojaan.

GOJIM EIVÄT PYSTY AJATTELEMAAN SYVÄLLISESTI, ANALYSOIMAAN JA TEKEMÄÄN SYVIÄ YLEISTYKSIÄ. HE OVAT KUIN SIKOJA, JOTKA ELÄVÄT KUONOT TYÖNNETTYINÄ LOKAAN AAVISTAMATTA, ETTÄ TAIVAS ON OLEMASSA. Gojim näkevät kaikki ilmiöt liian pinnallisesti, liian konkreettisesti. He eivät näe tosiasioita ja niiden yhteyksiä. He eivät pysty ajattelemaan, yleistämään ja luomaan abstraktioita. Heille jokainen tapaus on vain yksittäistapaus, vaikka taustalla olisi selvä logiikka.

Meidän ideologiamme on periaatteessa päinvastainen kuin gojimin ideologia.

He sanovat: ”On parempi olla vähemmän, mutta parempaa laatua.” Me sanomme: ”On parempi olla enemmän ja parempaa laatua.”

He sanovat: ”On parempi olla köyhä ja terve kuin rikas ja sairas.” Me sanomme: ”On parempi olla terve ja rikas kuin köyhä ja sairas.”

He sanovat: ”Antaminen on yhtä mukavaa kuin saaminen.” Me sanomme: ”Antaminen on ehkä mukavaa, mutta saaminen on lisäksi hyödyllistä.”

He sanovat: ”Tee lain mukaisesti – se on velvollisuutesi.” Me sanomme: ”Tee se vastoin lakia, niin sinut palkitaan.”

He sanovat: ”Voittaa tai kuolla.” Meidän mottomme taas on: ”Voittakaa elääksenne, mutta eläkää voittaaksenne.” (Mihin tarvitaan voittoa, jos ei ole elämää? Tappion karvas maku tulee kestää – odottava palkitaan.)

katekismus8Kaikki, mitä he tietävät ja osaavat, sen mekin osaamme ja tiedämme. Mitä me tiedämme ja tunnemme, heidän ei tarvitse tietää ja tuntea. Heidän omaisuutensa kuvastaa heidän rajallisuuttaan. Me puolestaan käytämme varallisuuttamme kartuttaaksemme lisää omaisuutta. MITÄ HE OMISTAVAT TÄNÄÄN – SE ON MEIDÄN OMAISUUTTAMME, JOKA ON TILAPÄISESTI HEIDÄN HALLUUSSAAN. MEIDÄN TEHTÄVÄMME ON OTTAA HEILTÄ SE, MITÄ JUMALA TESTAMENTTASI MEILLE.

Venäläiset ovat itsepäisiä, mutta heillä ei ole tarpeeksi pitkäjänteisyyttä. He ovat laiskoja, joten heillä on aina kiire. He yrittävät ratkaista kaikki ongelmat kerralla. He uhrautuvat saavuttaakseen suureellisia päämääriä. He eivät kuitenkaan tule saavuttamaan suuruutta. Voittaessaankin he jäävät puille paljaille. ME TUNNUSTAMME PIENTEN SAAVUTUSTEN TAKTIIKAN, VAIKKA EMME KIELTÄYDY SAAVUTTAMASTA SUURIAKIN VOITTOJA. PIENI VOITTO – MYÖS SE ON VOITTO!

Gojim eivät osaa johtaa eivätkä totella. He ovat sabotoijia geneettisen taustansa vuoksi. Gojim ovat kateellisia; he vihaavat veljiään, mikäli he nousevat pois harmaasta massasta. Nousukkaat tuhotaan. Olkaa aina välimiehen roolissa, esittäkää sovittelijoita ja suojelkaa onnettomia, jotka ovat väkijoukkion hampaissa – mutta vain sen verran, jotta saatte hyvän ja objektiivisen maineen. Olkaa kärsivällisiä; saatte lopulta vihollistenne virat. KUN KAKSI VENÄLÄISTÄ TAPPELEE KESKENÄÄN, VOITTAA JUUTALAINEN. Yllyttäkää (usuttakaa, kuten koiraa) venäläiset toistensa kimppuun, kiihottakaa ja ruokkikaa heidän kateellisuuttaan. Tehkää tämä aina ystävällisyyden varjolla, huomaamatta ja hienovaraisesti. Taistelkoot he keskenään, mutta meidän on aina pysyttävä välimiehen roolissa.

VENÄLÄISET EIVÄT OSAA ELÄÄ EIVÄTKÄ KYKENE ASETTAMAAN ITSELLEEN TEHTÄVIÄ. ME ASETAMME HEILLE MAHDOTTOMIA TEHTÄVIÄ, JA HE YRITTÄVÄT RATKAISTA NIITÄ.

Venäläiset eivät osaa pyytää, luullen tätä nöyryytyksiksi, vaikka he itse ovat jo nöyryytettyjä ja köyhiä. Me sanomme: ”Jokainen nöyryytys on hyväksi, jos siitä seuraa hyöty.” Tavoitteen saavuttamiseksi voit ryömiä, ja madellakin voit arvokkaasti. EI OLE OLEMASSA MORAALITTOMIA ASIOITA, JOS NE EDESAUTTAVAT JA VAHVISTAVAT KANSAMME HYVINVOINTIA. PÄÄMÄÄRÄ PYHITTÄÄ KEINOT.

Gojim ovat tyhmiä ja karkeita. Tyhmyyttään ja raakuuttaan he kutsuvat rehellisyydeksi, kunnollisuudeksi ja periaatteiksi. Kyvyttömyyttä sopeutua, joustaa ja muuttaa käyttäytymistään tilanteesta riippuen he kutsuvat ”omaksi itsesi olemiseksi” ja ”periaatteellisuudeksi”. Gojim ovat typeriä ja karkeita siinä määrin, etteivät he osaa edes valehdella. Omaa primitiivisyyttään ja tyhmyyttään he kutsuvat jälleen rehellisyydeksi ja kunnollisuudeksi, vaikka luonteeltaan he ovat petollisia ja epärehellisiä. Heille luontaista primitiivisyyttä he itse muinoin kutsuivat barbaarisuudeksi, keskiajalla ritarillisuudeksi ja myöhemmin herrasmiesmäisyydeksi. Turhien periaatteiden takia he tekevät jopa itsemurhia. TEHKÖÖT HE NIIN JATKOSSAKIN!

He ovat rajoittuneita kyvyiltään ja siksi asettavat rajoituksia kaikelle. Me taas sanomme: ”IHMISEN mahdollisuudet ovat rajattomat, koska hän käyttäytyy olosuhteiden mukaisesti!”

Muistakaa aina rajoitukset, joita gojim asettavat itselleen; heidän ajattelutapansa on surkastunut rajojen vuoksi. He eivät pysty enää kyseenalaistamaan rajojaan. Tämä on heidän epäonneaan, ja tässä on meidän etumme. Puhukaa ja toimikaa välittämättä heidän moraalin ja käsitteiden rajoistaan. Tehkää sitä, mikä heistä tuntuu mahdottomalta ja uskomattomalta. He eivät pysty uskomaan siihen, että te pystytte sellaisiin sanoihin ja tekoihin, joihin he eivät kykene.

Puhukaa ja toimikaa itsevarmasti, tarmokkaasti ja aggressiivisesti, hämmästyttäen ja yllättäen. Enemmän melua ja sanallista helinää, enemmän epäselvää ja pseudotieteellistä. Luokaa teorioita, hypoteeseja, suuntauksia, koulukuntia, realistisia ja epärealistisia menetelmiä – mitä poikkeavampia, sen parempi! Älkää antako sen häiritä, ettei näitä ideoita kukaan tarvitse; älkää välittäkö siitä, että ne unohdetaan huomenna. Uusi päivä tulee ja samoin tulevat uudet ideat. Tässä esiintyy henkemme voima, itsemääräämisemme, ja siinä on ylemmyytemme. Antakaa gojimin maksaa laskumme. Raapikoot he päitään etsiessään kehittämiemme ideologioiden logiikkaa; etsikööt ja löytäkööt niistä jotain, jota niissä ei ole. Huomenna annamme uutta pähkäiltävää heidän primitiivisille aivoilleen.

katekismus4

Ei ole väliä, mitä sanotte – on tärkeää, miten puhutte. Teidän itseluottamuksenne tullaan mieltämään vakaumuksena, kunnianhimonne älyn hienostuneisuutena sekä tavan opastaa ja ojentaa paremmuutena.

Hämmentäkää heidän aivojaan, koetelkaa heidän hermojaan! Tukahduttakaa tahdonvoima niiltä, jotka vastustavat teitä. Mustamaalatkaa massasta poikkeavia ja ääntä pitäviä, usuttakaa väkijoukon vimma epäilijöitä vastaan. Keskusteluissa ja väittelyissä käyttäkää retorisia keinoja, jotka ovat säädyllisyyden rajoilla. Vaatikaa epäilijöiden ja vastustajien ilmoittamaan sukunimi, työpaikka ja asema. Tämä yleensä shokeeraa ja pelottaa heitä, ja he perääntyvät. Vaatikaa vastauksia, ja kun saatte ne, analysoimatta asian laitaa toistakaa: ”Tämä on väärin, se ei ole niin!”

Jos joku neropatti yrittää paljastaa teidät, muut gojim eivät kuuntele häntä. He tuomitsevat hänet, koska paljastaen teidät hän on samalla paljastanut tavallisen kansan typeryyden – eikä yleisö anna kokemaansa loukkausta anteeksi.

Jos itsetietoinen venäläinen yrittää saada huomion itselleen, metelöikää! Hangatkaa lattiaa jaloillanne, nouskaa ja kävelkää, tuottakaa narinaa tuolilla, naurakaa, puhukaa, yskikää, keskeyttäkää hänet omilla puheilla, keskusteluilla, vitseillä ja niin edelleen. Luokaa venäläisille runsaasti pieniä, ärsyttäviä häiriöitä, jotka saavat heidät hämilleen. Laittakaa omia esineitä heidän tavaroidensa päälle, astukaa heidän jaloilleen, hengittäkää heitä kasvoihin, puhukaa uhmakaan äänekkäästi. Tehkää heidän olonsa epämukavaksi ja epävarmaksi. Venäläiset eivät kestä tätä. Välttääkseen skandaalit he poistuvat väittelypaikalta vapauttaen areenan teille. Heistä on erityisen hienoa paiskata ovi kiinni poistuessaan. Antakaa heidän tehdä tämä! KOHTELIAS RÖYHKEYS – SE ON MEIDÄN MOTTOMME!

Syyttäkää antisemitismistä niitä, jotka yrittävät paljastaa teidät. Lyökää heitä antisemiitin leimalla ja näette, miten mielellään muut gojim yhtyvät syyttäjien kuoroon. Oikeastaan kaikki venäläiset ovat antisemitistejä, mutta kun yksi heistä leimataan julkisesti, hänestä tulee puolustuskyvytön. Hänen maanmiehensä eivät suinkaan riennä auttamaan häntä vaan tuhoavat hänet omin käsin. Leimakirves on aseemme.

 

Käännös julkaistu alunperin Kansallisessa Vastarinnassa.

5 kommenttia

 1. Jännää kuinka natsimielisiä ihmiset ovat. Mitä siitä tulisi, jos muillekin pystytettäisiin rotuhygienian -laitos? Kuinka moni Suomalainen olisi lopulta ”puhdas” arjalaista alkuperää oleva? Tuskin yksikään, eli ei muuta kuin vain nurkan taakse ja haulikosta. Entä kuinka monesta olisi murskaamaan alle vuoden ikäisen vauvan pää seinään vain, koska vauva ei edustaisi rodullisesti ”puhdasta”? Jos tuommoiseen kykenee ja siitä vielä nauttii, niin ei semmoinen paikka ole täällä vaan suljetussa laitoksessa. Semmoista ihmistä sanotaan psykopaatiksi. Semmoisiako me haluamme olla? On turha ihannoida tämmöistä, koska tosielämässä moni sulkisi silmänsä tuommoiselta ja harvasta olisi osallistumaan tuommoiseen. Kaikenlainen tappaminen ja silvominen oman aatteen nimissä on sairasta. On eri asia esittää mielipide jonkin ihmisen toiminnasta, jos henkilö toimii väärin. Mutta kokonaisen ihmisryhmän leimaaminen kaikkia yhteiskunnallisia ongelmia koskevaksi on kaikkea muuta kuin pelkkä mielipide, se on asenne joka kertoo kyseisen ihmisen sielun elämästä ja harvoin pitää sisällään mitään rationaalista. Mennäänpä hiukan itseemme. Jos joku on joskus kadehtinut toista tai tehnyt väärin toisia kohtaan, niin pitäisikö hänen koko sukunsa sitten pistää kylmäksi? Ei vaikuta kauhean kristillisistä arviolta. Vaikea uskoa, että kirkko lähtee mukaan tällaiseen, kristillinenuskon juuret ovat juutalaisuudessa. Pitäisikö Jeesus sitten pistää boikottiin, koska ei edusta rodullisesti puhdasta? Tuskin Jeesus ainakaan kehuisi, jos näkisi juutalaisia kohdeltavan kyseisellä tavalla. Kuinka moni edes tietää, että Yeshu heprealaisesta nimeltään ei ottanut seurakuntansa jäseneksi muita kuin juutalaisia? Myöhemmin seurakunnan kantaa muutettiin. Katollinen kirkko päätti 200 -vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen, että Jeesus on jumalan poika. Eli toisin sanoen kukaan itseään kristityksi kutsuva ei saisi Jeesukselta hyväksyntää hänen seurakuntaansa kuulumisesta. Pitäisikö Jeesus tämän perusteella sitten lynkata, hänhän noudatti ja eli juutalaisten tapojen mukaisesti? Entä kuinka paljon kristillisyydestä jäisi jäljelle, jos juutalaisuus otettaisiin pois kristillisyydestä? Ei mitään! Sitä paitsi, juuret juutalaisten leimaamiseksi ahneiksi riistäjiksi on alunperin katolisen kirkon aikaansaannosta jossa juutalaisilta kiellettiin kaikkien muiden ammattien harjoittaminen kuin rahan lainaaminen ja kaupankäynti. Toisaalta, jos otat täysin katolisen kannan, niin et voi olla luterilainen, koska Lutherhan perusti Luterilaisuuden juuri vastustamaan katolisen kirkon toimintaa missä taivaspaikka ostettiin aneilla. Eikö tämä aneilla kauppaa käyminen ole juuri ahnetta kiskontaa? Kaikki tämä kaatuu lopulta omaan ristiriitansa. Jos syytämme Yhdysvaltoja niiden harjoittaman politiikan takia vain, koska pidämme juutalaisia syynä juutalaisten vaikutusvallan vuoksi Yhdysvalloissa, niin voimme myös valita: kumman sinä haluaisit maailman poliisiksi, Yhdysvallat vai Venäjän. Tuskin Venäjän. On mahdotonta, että pieni vähemmistö hallitsee aivan kaikkea. Kaikkien juutalaisten pitäisi siis olla neroja ja miljonäärejä. Kateus loistaa läpi voimakkaasti. Onhan se hienoa jos omassa perheessä joku menestyy sillä se on rehti eikä voi riistää. Jos vähemmistössä toinen tekee niskalimassa töitä, niin se on vähintäänkin huijari. Ei vaikuta kauhean loogisella, mutta fundamentalismissa harvoin tarvitsee käyttää omia aivojaan. Seuraava teksti on otettu henkilön itsensä kertomana, henkilön jonka iso-isä oli natsi: ”Omakuvaan kuului, että joku muu oli aina syyllinen: ulkomainen pääoma, juutalaiset pankkiirit, venäläiset bolševikit, Lontoon pörssi. . .”

  ”Natsit eivät sanoneet, että kaikki muut ovat pahoja, vaan että saksalaiset ovat kaikkein upeimpia. Ajatus kuulumisesta yli-ihmisten rotuun tuo köyhät ja rikkaat yhteen. Se puri.”

  Mutta miksi isovanhemmat eivät huudahtaneet edes, kuinka epäoikeudenmukaista oli, etteivät juutalaiset enää saaneet opiskella? Sellaisiakin saksalaisia oli.

  Isoisä vastaa kysymykseen kirjeessään, Aly huomauttaa.

  ”Tavallisten ihmisten mielestä juutalaiset riistivät. Juutalaisvastaisuus oli pitkälti kytköksissä kateuteen.”

  Saksan juutalaiset olivat keskimäärin paljon paremmin koulutettuja ja parempituloisia kuin muu kansa, Aly selittää.

  Antisemitismi sitä paitsi rehotti ympäri Eurooppaa siihen aikaan. ”Eivät pelkästään natsit olleet antisemiittejä, vaan heitä oli myös kommunistien riveissä.”

  Edessä on vaikein. Tiesivätkö isovanhemmat juutalaisten kansanmurhasta? Entä mitä isoisä teki sodan aikana? Tähän saakka olen vältellyt tarkan vastauksen selvittämistä. En kai ole ollut valmis.

  ”Jokainen, joka halusi, sai tietää holokaustista. Mutta silmänsä saattoi myös pitää kiinni. Eihän meidänkään tarvitse tarkkaan tietää Syyrian tapahtumista, ellemme halua”, Aly sanoo.

  Plusääni(2)Miinusääni(25)
 2. Nimimerkki Danille!

  Miellyttävää huomata, että sana on hallussa. Kommentoisin muuatta lausetta:

  Kirjoitit: `Kuinka moni edes tietää, että Yeshu heprealaisesta nimeltään ei ottanut seurakuntansa jäseneksi muita kuin juutalaisia`?
  Vastaan: Kuinka moni edes tietää, että nimi Jeshu juontuu kabbalististen satanistien, rabbien, langettamasta loitsuluvusta, kirouksesta, Jeshua haMashiah (Jeesus Kristuksen) nimelle. Nimi `jeshu` tulee Vanhan Liiton eräästä jaejaksosta, sen ensimmäisistä hebrealaisista kirjaimista, joka noitaluku kuuluu jotenkin tähän tapaan: Kadotkoon hänen nimensä ja hävitköön hänen muistonsa. Tai jotakin siihen tapaan. Toisekseen, Jeshuan pelastustehtävä käsitti koko maailman, se vain alkoi `ensiksi juudeasta`.

  Kirjoitit: `Katollinen kirkko päätti 200 -vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen, että Jeesus on jumalan poika`.
  Vastaan: Jeshua haMasiah (Pelastus Voidellussa, Shiloh) oli apostolien uskontunnustus, joka viittaa Ihmisen Poikaan. Apostolit ja seurakunta tunnusti Jeshuan Jumalan Pojaksi Hänen eläessään, kun he tulivat uskoon eli uudestisyntyivät ylhäältä. `Pelastuksen` tunnustaminen `Voidelluksi` (Jeshua haMasiah) oli uudestisyntymisen alku. Mitähän tekemistä kirkolla on tämän kanssa?

  Kirjoitit: `Pitäisikö Jeesus tämän perusteella sitten lynkata, hänhän noudatti ja eli juutalaisten tapojen mukaisesti`.
  Vastaan: Ei häntä voida toistamiseen lynkata, koska hänet lynkattiin laittoman yöllisen oikeudenistunnon jälkeen ristille: `Te (juudealaiset) laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte` (Apo 2:23). Mutta meidät lynkataan, jos emme usko Jeshuaan: `Mutta viholliseni (juudealaiset), jotka eivät tahtoneet minua (Jeshuaa) kuninkaaksensa, tuokaa tänne ja teloittakaa minun edessäni`(Luu 19:27).

  Eiköhän kysymys ole kuitenkin tästä:

  David Duke paljastaa finanssipiirien, poliitikkojen ja median välisiä kytköksiä koskien massamaahanmuuttoa:

  CNN, Goldman Sachs ja siionistien valtaverkosto (suomenkielinen tekstitys):
  http://mvlehti.net/2015/09/18/cnn-goldman-sachs-ja-siionistien-valtaverkosto/

  `On osa juutalaisen ylivallan kannattajien modus operandia lietsoa moninaista maahanmuuttoa ja monikultturismia jokaisessa maassa jossa asuvat (paitsi tietysti Israelissa), koska he näkevät kinastelevan, epäyhtenäisen yhteiskunnan helppona saaliina intensiivisille ja hyvin organisoiduille kontrollipyrkimyksilleen`:

  `Amerikassa he eivät ole pelkästään työskennelleet heikentääkseen eurooppalais-amerikkalaisten solidaarisuutta, vaan he aktiivisesti vastustivat afrikkalais-amerik-kalaisten nationalistisia liikkeitä, kuten Marcus Garveyn liikettä ja Nation of Islamia. Nuo mustat järjestöt yksinkertaisesti halusivat säilyttää oman perintönsä ennemmin kuin assimiloitua monikulttuuriseen yhteiskuntaan. Juutalaisen ylivallan kannattajat tekopyhällä tavalla haluavat ainoastaan itsensä olevan tietoisia perinnöstään ja erityis-intresseistään. He yrittävät saada muut ryhmät tuntemaan syyllisyyttä jopa ylpeyden tuntemisesta omasta kulttuuristaan. He maalaavat etnisen ylpeyden ja yhtenäisyyden toisissa kansoissa ylivallan tavoitteluksi tai vihamieliseksi toisia kohtaan`:

  `Juutalainen ylivalta`(Esipuhe, suomenkielinen):
  David Duke:
  http://juutalainenylivalta.angelfire.com/

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 3. Kirjoitit: `Vaikea uskoa, että kirkko lähtee mukaan tällaiseen, kristillinenuskon juuret ovat juutalaisuudessa`.
  Vastaan: Pääsääntöisesti sanaa `juutalainen` ei esiinny kirjoituksissa. Tarkoitat varmaan `juudealaisuudessa`. Kristillisen uskon juuret eivät ole juudealaisuudessa (`juutalaisuudessa`), vaan Jeshuassa. Tuolloin ei kristillistä uskon vielä tunnustettu. Se kehittyi myöhemmin vitkalleen.

  Kirjoitit: `Entä kuinka paljon kristillisyydestä jäisi jäljelle, jos juutalaisuus otettaisiin pois kristillisyydestä? Ei mitään`!
  Vastaan: Toivottavasti kristillisyydestä ei jäisi jäljelle mitään. Mikäli juudealaisuus (`juutalaisuus`) otettaisiin pois `kristillisyydestä`, jäljelle jäisi Jeshua.

  Kirjoitit: `Kumman sinä haluaisit maailman poliisiksi, Yhdysvallat vai Venäjän`.
  Vastaan: En haluaisi `maailman poliisiksi` kumpaakaan. Mutta molemmat valtakunnat olisivat hienoja paikkoja elää jos ne olisivat puhdistautuneet täysin kaikesta siionisteista ja siionistisesta saastaisuudesta. Mutta koti, isänmaa ja uskonto ovat jokaisen suomalaisen parhaita ideaaleja, tai ainakin pitäisi olla.

  Kirjoitit: `Juutalaisten leimaamiseksi ahneiksi riistäjiksi on alunperin katolisen kirkon aikaansaannosta`.
  Vastaan: Siionistien itsensä aikaansaannosta se on. Eivät vain osaa mennä itseensä, vaan joku muu on aina syyllinen. Tästä kertonee korutonta kieltään historiassa 115 aluetta, josta heidät on karkotettu. Heitä ei karkotettu koskaan sen takia kun olivat niin mukavia.

  Kirjoitit: `Jos otat täysin katolisen kannan, niin et voi olla luterilainen, koska Lutherhan perusti Luterilaisuuden juuri vastustamaan katolisen kirkon toimintaa`.
  Vastaan: Ekumeenisessa liikkeessä nämä mainitsemasi kultit ovat sovittaneet pelastusoppinsa yhteensopivaksi. Sen voinee jokainen arvata integroituuko katolinen kirkko luterilaiseen vai vice versa. Joka tapauksessa aikansa humanistit puhdistivat uskon – siitä ei jäänyt lähes mitään jäljelle. Mutta mitä tekemistä näillä on Jeshuan elävän seurakunnan kanssa?

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 4. »Heille jokainen tapaus on vain yksittäistapaus, vaikka taustalla olisi selvä logiikka.»

  Minä kyllä näen tuon logiikan. Se on kuin pakopiste, johon kaikki tämän maailman paha johtaa. Se on edomialainen rahanlainaaja – kaiken pahan alku ja juuri.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat