Seksuaalirikokset Hasidi-yhteisöissä ja Talmudin henki

Jäljempänä oleva kirjoitus käsittelee tiettyjä Hasidi-yhteisöjä, ja niissä esiintyneitä riitinomaisia lasten seksuaalisia hyväksikäyttöjä. Näitä on tapahtunut esimerkiksi New Yorkin Brooklynin ortodoksijuutalaisten rituaalisissa kylpylöissä. Kirjoituksessa käsitellään myös Talmudin ”henkistä” merkitystä.

Hasidismi eli hasidilaisuus syntyi mystisenä herätysliikkeenä Itä-Euroopassa 1700-luvulla vapaamielisenä suuntauksena ortodoksijuutalaisuudessa. Vaikka hasidijuutalaiset pitivät 1700-luvun talmudiaanista ortodoksijuutalaisuutta ”lakiuskontona”, on nykyisin hasidijuutalaisuus haredijuutalaisuuden alaryhmä, jolle on tunnusomaista uskonnollinen vanhoillisuus sekä sosiaalinen eristäytyminen. Tulee huomata, että haredijuutalaisuus on ortodoksijuutalaisuutta, joka juutalaisuuden suuntana tulkitsee ja toteuttaa Tooran lakeja tiukimmin.1; 2 Pahinta tässä on, että nämä lait selityksineen on kanonisoitu Talmudissa (suullinen laki) ja koonnettu jälkeenpäin rabbiiniperinteen kirjoitettuun asuun.

Kanonisoiminen tarkoittaa esimerkiksi uskonnollisen kirjoituksen ottamista pyhien, ohjeellisten kirjojen kokoelmaan.

Talmud (hepreaksi: oppi, opetus) on juutalainen Tooraa eli Mooseksen kirjoja ja Vanhan testamentin profeettojen lukuja tulkitseva (tai väärentävä) selitysteos. Talmudia kutsutaan myös juutalaisten yhteiskunnallisten ja lainopillisten kirjoitusten kokoelmaksi. Talmud on aistillisten ihmisten rasistisen pirullinen kokoelma, joka palvelee tietyn eturyhmän elitistisiä intressejä.

Hasidi-yhteisöihin liittyen voidaan kysyä, ovatko tapahtuneet seksuaalirikokset niissä saaneet virikkeitä Talmudin tulkinnasta?

Aikuistumisriitti

Riippumattoman Vice-sivuston Christopher Ketchamin vuonna 2013 valmistuneen dokumentin The Child-Rape Assembly Line mukaan ”lapsia hyväksikäytetään systemaattisesti ortodoksijuutalaisten rituaalisissa kylpylöissä”. Juutalainen rabbi Nuchem Rosenberg puhui näistä rikoksista julkisesti ja tuomitse ne, mistä toiminnasta hän on joutunut ortodoksijuutalaisen yhteisön vainon kohteeksi. Hänet on yritetty sulkea yhteisön ulkopuolelle, hänet on pahoinpidelty ja uhattu hänen henkeään.

Nuchem Rosenberg.

Rabbi Rosenberg on Brooklynin fundamentalistisen ortodoksijuutalaisen Satmar Hasidin jäsen. Hänen työnään on suunnitella ja korjata Tooran mukaisia perinteisiä mikvah-kylpylöitä, joissa hartaiden juutalaisten kuuluu peseytyä sekä puhdistautua. Käydessään Jerusalemissa vuonna 2005 rabbi Rosenberg kävi mikvahissa yhdessä kaupungin ”pyhimmistä” paikoista Mea She’arimissa.

Avasin oven höyrysaunaan (shvitz). Höyryä oli niin paljon, etten nähnyt juuri mitään. Astuin sisään ja hetken odoteltuani silmien tottumista hämärään näin höyryn keskellä istuvan itseni ikäisen vanhan miehen, valkopartaisen ja pyhän miehen näköisen. Sylissään hänellä oli mieheen selin istuva poika, ehkä noin seitsemän vuoden ikäinen. Vanha mies oli raiskaamassa poikaa.

Nuchem Rosenberg uskoo, että jopa puolet Brooklynin hasidijuutalaisista pojista ja nuorista miehistä on joutunut yhteisön auktoriteettien tekemien seksirikosten uhriksi. Brooklynin hasidijuutalaisten yhteisö on Yhdysvaltojen suurin ja samalla yksi maailman jylhimmistä. Brooklyniläisen seksirikosten uhreja auttavan ortodoksijärjestön ”Survivors for Justice” johtajan Ben Hirschin mukaan todellinen luku saattaa olla vielä suurempi: ”Todistajakertomusten mukaan uhreja vaikuttaa olevan yli 50 prosenttia. Raiskauksesta on tullut lähes siirtymäriitti.” Siirtymäriitti tarkoittaa aikuistumisriittiä.

Valtamedia ei paljasta raiskaavia rabbiineja

Koska juutalainen eliitti vaikuttaa voimakkaasti valtamediaan, johtaa se tiettyjen juutalaisten syntien salaamiseen Hollywoodista, New Yorkiin ja Tel Aviviin, avoimelta ja puhdistavalta totuudenmukaiselta analyysiltä ja kritiikiltä. Tällöin juutalaisyhteisöille kehittyy kritiikin suoja, joka poistaa näiltä yhteisöiltä moraalisen kehittymisen mahdollisuudet. Oikea kritiikki johtaa edistymiseen hyvässä, vaikka arvostelu saattaa tehdä kipeää.

Toukokuun puolivälissä alkoi kauan odotettu juutalaisen pedofiili-rabbin Josef Kolkon oikeudenkäynti, joka hoidettiin nopeasti Kolkon myöntäessä pedofilian useampien uhrien tultua julkisuuteen. Häntä uhkasi 15 vankeustuomio. Huolimatta lukuisten kansainvälisten medioiden Kolkon oikeudenkäynnin raportoinnista, juttua ei ollut havaittavissa New Yorkin isoista lehdistä tai tv-kanavilta, lukuun ottamatta CBS:n ja Foxin blogeja, joilla on vain vähän seuraajia.

Vastaavalla tavalla helmikuussa 2013 ortodoksijuutalainen rabbi Nechemya Weberman tuomittiin 103 vuodeksi vankilaan useista viikoittaisista seksiakteista 12-vuotiaan hasidismijuutalaisen tytön kanssa 3 vuoden aikana. Tuomio kuitenkin lyhennettiin automaattisesti 50 vuodeksi. Tästäkään tapauksesta tuomiona ei suurin osa New Yorkin valtamediasta uutisoinut lainkaan.

Juutalaisvaikutteinen media suojelee juutalaisia, ja heidän yhteisöjään paljastamasta heidän rikoksiaan. Tästä suojelusta nähtiin jälleen esimerkki toukokuussa 2013 New Yorkin mediassa:

 • Staten Islandin hasidismijuutalaisen Chabad Lubavitch –keskuksen seurakunnan jäsen Claude Neufeld pidätettiin uudestaan toukokuun alussa vuonna 2013. Hänet pidätettiin ensimmäisen kerran vuoden 2012 lokakuussa 8-vuotiaan pojan seksuaalisesta ahdistelemisesta 10 kertaa Chabad Lubavitch –keskuksessa tammikuun 14. 2011 ja syyskuun 21. 2012 välisenä aikana. Hänet päästettiin vapaaksi odottamaan oikeudenkäyntiä syytettynä lapsen seksuaalisesta ahdistelusta. Chabadin rabbit antoivat hänen jatkaa vierailujaan keskuksessa ja lasten parissa. Neufeld pidätettiin toukokuun alussa uudestaan aiemmasta toisen 8-vuotiaan seksuaalisesta ahdistelusta 4 kertaa joulukuun 2009 ja joulukuun 2010 välisenä aikana.

Mikäli katolinen pappi olisi syyllistynyt ahdisteluun, ja joutunut pidätetyksi New Yorkissa, olisi se ollut kansainvälinen uutinen. Itse asiassa Neufeldin uudestaan pidätyksen jälkeisellä viikolla New York Times suurenteli 13 vuotta vanhaa juttua New Jerseyn arkkipiispasta, joka ei toiminut asianmukaisesti sekä ripeästi, kun yhtä seurakunnan pappia syytettiin lapsen ahdistelusta. Artikkeli synnytti 11 sivua Yahoo-internet keskustelua tästä ”tärkeästä” aiheesta. Ainoat Neufeldin pidätyksestä raportoineet mediat olivat ainoastaan verrattain pienet Staten Island Advance ja ”Failed Messiah”.

Mikä on Talmud?

Koska Talmud vilisee viittauksia pedofilian hyväksyttävyydestä, kuten Hasidi-yhteisöissä tapahtuneet lasten hyväksikäytöt yllä osoittavat, on aiheellista käsitellä hiukan Talmudia ja sen välittämää ”henkistä” ulottuvuutta. Näihin asioihin kiinnitämme huomiota jäljempänä.

Talmud (hepreaksi: oppi, opetus) on juutalainen Tooraa eli Mooseksen kirjoja ja Vanhan testamentin profeettojen lukuja tulkitseva (tai väärentävä) selitysteos. Talmudia kutsutaan myös juutalaisten yhteiskunnallisten ja lainopillisten kirjoitusten kokoelmaksi. Talmud jakaantuu kahteen versioon: Talmud Jerušalmi (Jerusalemin T.) ja Talmud Bavli (Babylonian T.). Näistä jälkimmäisen sanotaan olevan sisällöltään kattavampi ja Talmudista puhuttaessa useimmiten viitataan Babylonian kokoelmaan. Talmudin osat ovat Mišna ja Gemara. Mišnan sisältö päätettiin lopullisesti noin 190 jKr, jolloin se sai kirjallisen muotonsa. Mišna on kirjoitettu hepreaksi. Gemara pohjautuu Palestiinan rabbien keskusteluihin mišnasta; sisältö sai lopullisen muodon ja kirjallisen asun noin vuonna 500 jKr.

Talmudia ja sen noudattajaa kuvaavat hyvin Herran Sanat: ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.” (Joh. 8: 44).

Tällä Jeesus tarkoitti juutalaisten rabbien oppia, ”isien perimätietoa”, jonka he olivat luoneet mielikuvituksestaan. Vapahtajan mukaan tuo ”isien perimätieto” oli ja on edelleen perkeleestä ja teki tyhjäksi Jumalan Sanan.

Vaikka Talmud sai suullisen muotonsa vasta Jeesuksen jälkeen, oli kyseinen oppi suullisena lakikokoelmana eli isien perimätietona rabbien keskuudessa ennen Jeesuksen syntymää.

Talmud kääntää Mooseksen kirjat eli Tooran rasismiksi: Talmudin mukaan kaikki lait sitovat vain juutalaisia, jotka vain ovat ihmisiä ja muut kansat ovat eläinten ulostetta. Talmud ja sen mukaisesti kiihkomielisesti noudatettu äärijuutalaisuus on rasistinen maailmanvalloitusohjelma, jonka mukaan ei-juutalaiset tulee hävittää ja osa heistä alistaa orjiksi palvelemaan ”juutalaisten” eliittiä.

Talmud suorastaan rohkaisee pedofiliaan

NPN-sivuston mukaan juutalaislasten seksuaalinen ahdistelu on ilmiö, johon syyllistyvät enimmäkseen ortodoksijuutalaisuuden auktoriteettihahmot. Tähän ryhmään sisältyvät hasidismirabbit maailman suurimmasta juutalaisjärjestöstä Chabadista. Näihin hillitsemättömiin mielenhaluihin antautumiseen rohkaisee modernin juutalaisuuden korkein uskonnollinen auktoriteetti Talmud, kaikkine lukuisine viittauksineen pedofiliaan. Tästä demonisen kokoelman ”uskonnollisesta” luonteesta johtuu, että rabbiauktoriteetit eivät kiirehdi käynnistämään tutkimuksia tämän riesan syistä tai rohkaise poliisia ja maallisia viranomaisia puuttumaan asiaan.

Tiettyjen juutalaisyhteisöjen pedofiliavitsaus juontaa juurensa rabbiinisesta kirjallisuudesta, kuten Talmudista. Kirjoitetaanhan Talmudin Soncinon painoksessa sanhedrin 76a:n   alaviitteessä, että: ”Avioliitto solmittiin tietenkin niihin aikoihin paljon nykyistä nuoremmalla iällä.” Sanhedrin 69b sanoo, että naisen antaessa alaikäisen poikansa työntyä häneen on hän silti kelvollinen naimaan papin. Tämä johtuu siitä, ettei alaikäinen poika ole Talmudin silmissä ”mies”, joten Talmudin mukaan seksillä alaikäisen kanssa ei ole moraalista tai laillista merkitystä juutalaisille (sanhedrin 52b).

Mistä Talmudin henkinen kauheus johtuu?

Ihmiset elävät Emanuel Swedenborgin3 (ES) mukaan fyysisen kuolemansa jälkeen henkiruumiina: hyvät ihmiset epäitsekkään tahtonsa ansiosta luonteelleen sopivassa taivaan yhteisössä ja pahat, itsekkäiden ja kunnianhimoisten halujensa mukaisessa helvetin yhteisössä. Siten ihmiseen virtaa aina henkinen virtaus mananmaille menneistä ihmisistä, jotka ovat joko piruhenkiä tai enkeli-ihmisistä. ES tekee kuitenkin selväksi sen, että alkuperäinen virtaus tulee itse kaiken elämän lähteestä eli Jumalasta, mutta pahat henget kääntävät Jumaluuden vaikutuksen vastakkaiseksi eli pahaksi ja vääräksi.

ES:n filosofian mukaan voidaan edelleen teoretisoida tapahtumaa, jossa rabbi, joka sattuu oleman erittäin ahne sekä vallanhimoinen ja siten ohjautuu heti kuolemansa jälkeen sisäisen mielensä mukaiseen helvetin yhteiskuntaan. Tästä pimeydenvarjoissa elävästä rabbi-hengestä ja muistakin senkaltaisista virtaa vielä maanpäällä vaikuttaviin rabbeihin kunnian-, vallan-, itsekkyyden ja ahneuden himot. Lisäksi suunnaton tarve sekoittaa keskenään yhteiskunnallinen hyvä pahuuteen ja tosi väärään. Näin syntyy innostus noudattaa Talmudia.

Koska yllä mainitun ES:n esitelmän mukaan Talmud on syntynyt helvetillisestä virtauksesta, meidän ei tarvitse ihmetellä silloin sitä, miksi Talmud suorastaan rohkaisee esimerkiksi sellaisiin kauheuksiin kuin pedofilia.

Lopuksi

Allekirjoittanut ei viittaa siihen, että vallanhimo, rasismi ”alempiarvoisia” ihmisiä kohtaan ja muut hillittömyydet olisi juutalaisuutta uskonnollisena ryhmänä yleensä määrittävä tekijä, sillä juutalaisuuteen kuuluu muutakin kuin talmudismi. Kuitenkin Talmudiin ja myös Vanhaan Testamenttiin, väärin käytettynä, kuuluu sellaisia osia, kuten myös Koraaniin, jotka voivat synnyttää rasismia ja uskonnollista terroria, ja muita sairaita ilmiöitä. Muslimit ja jopa kristityt ovat olleet esillä usein, mutta Talmud ei. Miksi?

Markku Juutinen

Lähteet

 1. Telushkin, Joseph (2001). Jewish Literacy, s. 224–228. New York: William Morrow and company
 2. Dumova Tatyana (2011).Blogging in the Global Society: Cultural, Political and Geographical Aspects: Cultural, Political and Geographical Aspects
 3. Emanuel Swedenborgin (suomennos 2016). Taivas ja helvetti. Nova Hierosolyma ry

National Prayer Network. (2013). THE GREAT ”RAPING RABBIS” COVER-UP. Saatavina: https://truthtellers.org/alerts/The-Great-Raping-Rabbis-Cover-Up.html

VICE (11.12.2013). The Child-Rape Assembly Line. Saatavina: https://www.vice.com/en_us/article/qbe8bp/the-child-rape-assembly-line-0000141-v20n11

Sefaria. The William Davidson Talmud. Saatavina:  https://www.sefaria.org/Sanhedrin.69b.9?lang=bi&with=all&lang2=en

Sefaria. The William Davidson Talmud. Saatavina: https://www.sefaria.org/Sanhedrin.69b.5-6?lang=bi&with=all&lang2=en

Sefaria. The William Davidson Talmud. Saatavina: https://www.sefaria.org/Sanhedrin.52b.1?lang=bi&with=all&lang2=en

20 kommenttia

 1. Erittäin hyvä ja tarpeellinen kirjoitus MJ:lta. Mikäli vakavassa henkisessä alennustilassa oleva ja perikatoa kohti ajautuva länsimainen kulttuuri aiotaan pelastaa on nämä sen moraalisen rappion perimmäiset taustat kohdattava ja nostettava ihmisten tietoisuuteen. Ellei näin tehdä voi kaiken toivon paremmasta jättää.
  Kun tämän hetken totuus on (kyse ei siis ole mistään salaliitto-teoriasta), että juuri talmudismin moraali ohjaa sitä valtaeliittiä joka maailmaa hallitsee, on tämä muita hyväksikäyttävä ja velkaorjuuden salliva moraali otettava pohdinnan alle ja yritettävä vaikuttaa siihen. Esim Israelin pääministeri N-yahu (hän on Latvialaisen askenaasi-rabbin poika) on julkisesti ilmoittanut että hän maansa johdossa toimii vain Talmudin lakien mukaan eikä kunnioita muita lakeja tai ihmisten välisiä sopimuksia. Ne siis muodostavat hänen toimintansa perustan mikä myös näkyy käytännössä suhteessa palestiinalaisten kansanmurhaan ja naapurivaltioihin, joiden kanssa maa on jatkuvissa hyökkäys- ja valloitussodissa.

  Varsin huolestuttavaksi asian tekee että sionistit ovat saaneet vahvan otteen Amerikasta ja käytännössä Trump toimii jo heidän juoksupoikanaan ja hänen sionisti vävypoikansa Kushner sanelee käytännössä Trumpin asenteen N-yahun toimiin ja pakottaa hänet hyväksymään ne. Viimeisin Kushnerin näyttö omista ’saatanallisista kyvyistään’ oli suurinta osaa arabimaailmaa naurattanut yritys ostaa isolla rahalla palestiinalaisten kotimaa sionisteille ja pakottaa heidät isolla rahalla ’katoamaan maailmasta’.
  Pitää myös muistaa että Eurooppa (EU) ja Britannia ovat sionistien eliitin, joka usein on ateistinen mutta toimii uskonnon/talmudismin viittaan naamioituna, vallan alla ja sen politiikan veturina ovat sionistit (Sakasan Merkel, Britannian May, Ransakan Macron ja EU:n Juncker).
  Kun tilanne politiikassa on tämä niin sionismin moraali, siis talmudismi, tunkee väistämättä etusijalle näiden maiden mediassa ja alkaa ohjata myös sisäpolitiikkaa ja tuhota kansallisvaltiot ja kristinuskon perustan jolle läntinen kulttuuri on alkuaan kehittynyt. Sionistien tavoite on kristinuskon hävittäminen koska siinä painopiste on kokonaan ei-talmudistinen ja hyväksi käytön tuomitseva ja sitä hallitsee pahuuden sijasta hyvyys.

  Tässä herää kysymys miksi meillä valtaeliitti, lähinnä Kokoomus ja laajemmin koko valtaa ja omaisuutta itselleen hamuava joukko lähes kaikista puolueista riippumatta, on hylännyt nationalismin peruspilarit (koti, kirkko, isänmaa filosofian) ja ryhtynyt sionisti-talmudistisen maailmankatsomuksen lakeijaksi jossa kansallisvaltiot ja nationalismi tuhotaan sionistien globaalin Nwo- ja finanssi- sekä korporaatioeliitin hyväksi seurauksista piittaamatta.
  Miksi kaikki se mikä on aiemmin todettu viisaiden ja asiaan syvästi perehtyneiden filosofien toimesta ainoaksi kestäväksi yhteiskunnan ja laajemmin maailmanrauhan perustaksi nyt varsin kevyesti (ja epä-kristillisesti) uhrataan pääosin sionistisen ja ’vale-sionistisen’ (vapaamuurari eliitin) tahdon ja vallan alttarille?
  Syynä ei voi olla mikään muu kuin tämän eliitin maailmankuvaa hallitseva ja sen pyrkimyksiä ohjaava äärimmäinen psykopaattinen itsekkyys ja tarve kaapata kaikki omiin käsiin. Kenenkään muun ei voi kuvitella omaavan tarvetta tällaiseen kommunistiseen hankkeeseen.

  Laurent Guyenot osoittaa kirjassaan From Yahweh to Zion selkeästi kuinka tämä tarve juurtaa juurensa juutalaisesta uskonnosta, sen Talmud ja Toora kirjoista joissa painottuu kaiken ottaminen ja alistaminen Yahweh’n (’The Destroyer God’) yksinvallan alle; myös kristinuskon (kuten kaikkien uskontojen) vääräksi leimatun opin tuhoaminen.
  Kun näin on niin kummallista on kuinka omankin maamme itseään kristittyinä pitävät voivat olla tukemassa sionistien (aikamme fariseusten) tuhoisia hankkeita ottamatta kielteistä kantaa niihin ja kuinka he – historian Jeesuksen kohtalon unohtaen – voivat ylipäätään puhua kulttuurimme kristillis-juutalaisesta perustasta kun juutalaisuus (Toora, Talmud) ja kristinusko (fariseusten vihaama Uusi Testamentti) ovat keskenään yhteensopimattomia kuten Henry Makow sanoo?

  Farisealaiset sionistit ovat rabbeineen pitäneet huolen siitä että kristittyjä vainotaan ja heidät halutaan kokonaan poistaa maailmasta. Kristinusko on juutalaisen uskonnon suuri vihollinen. Sama taistelu joka vallitsi jo Jeesuksen eläessä Jeesus-lahkon ja farisealaisten rahanvaihtajien välillä jatkuu yhä tänä päivänä ja näyttää siltä että farisealaiset rahanvaihtajat juhlivat kun tämä saatanalauma tuhoaa Jeesuksen oppia.
  Juutalaisten ansioksi voi lukea että sellainen mies kuin Jeesus on elänyt ja että kristinusko on Paavalin avulla levinnyt Euroopan valtauskonnoksi.
  Nyt kuitenkin se juutalaisten sionistien lauma joka muodostaa finanssi-enemmistön on pääsemässä meillä ja Euroopassa sekä USA:ssa päämääräänsä eli tuhoamaan kaiken sivistyksen ja nostamaan Talmud- ja Toora-Jahvensa (The Destroyer God) ylimmäksi jumalaksi.
  Vain Venäjä taistelee kristinuskon tuhoa vastaan ja sen ortodoksinen kristillinen kirkko on vahva ja nauttii Putinin tukea joka itsekin on ortodoksi kuten 65% kansasta.
  Juutalaisen uskonnon kummitukset
  http://www.unz.com/runz/american-pravda-oddities-of-the-jewish-religion/

  Israel’s Aggressive Behavior is Embodied and Prophesied in the Hebrew Bible
  https://russia-insider.com/en/israels-aggressive-behavior-embodied-and-prophesied-hebrew-bible/ri22632
  How Zionist is the New World Order? and How Biblical Is Zionism?
  https://www.veteranstoday.com/2018/03/10/zio-nwo/

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 2. Tämäkin myytti Venäjän pogromeista olisi avattava ja totuudet joita Andrew Joycen artikkeli tuo esiin pitäisi myös saada koko maailman tietoisuuteen kuten seksuaalirikokset Hasidi-yhteisöissä ja Talmudin henkikin.
  Joycen artikkeli paljastaa sionistien luonteen hysteeris-psykopaattisen kierouden ja antisemitismin (myös holokaustin) syyt puhumattakaan tämän hetken tapahtumista. Turha niistä on syyttää ’goimeja’ kuten sionistit ylemmyyden tunnossaan ja empatiakyvyttömyydessään tekevät
  Olemme tekemisissä umpikieron, häikäilemättömän ja valheellisuudessaan iljettävän ryhmän kanssa jonka olemus ja luonne onneksi on vähitellen paljastumassa ihmiskunnalle ja jolle jo Israelin Profeetat ennustivat tuhoa sen palvoessa Tuhon Jumalaansa.
  Jos annat heille pikkusormen niin pian menee koko käsi. Heidän itsekkyytensä ja ahneutensa on kyltymätön ja vallanhimonsa pohjaton.
  https://www.henrymakow.com/henry_h_klein_jewish_martyr_fo.html
  [Organized Jewry (Illuminati) has all the self-consciousness of a snake devouring a mouse. The mouse’s death-spasms are considered ”hatred.” Increasingly we adopt the snake’s perspective, even if we are the mouse. (Illuminati, p 12) 
  Organized Jewry (Communism) is a corrosive acid that seeps into the fissures of society (race, gender, class)  to undermine it by promoting ”social change”. Despite the moral pose, there is no genuine desire to empower the goyim. See diversity, socialism, liberalism, feminism, migration, transgenders, and homosexuality in this light.]
  Holocaust Hoax For Kids!
  http://www.realjewnews.com/?p=1386
  Artikkelin luettuaan ymmärtää hyvin miksi Venäjä on ei vain sionistien vaan brittien ja usalaisten vihaama maa sionistimedian tehokkaan totuuden ylösalaisin kääntävän propagandarummutuksen tuloksena jota oman maammekin valtamedia levittää.

  Myth and the Russian Pogroms
  ANDREW JOYCE
  http://www.unz.com/article/myth-and-the-russian-pogroms/
  …. the prevalence of this ‘victim paradigm’ plays two significant roles. Firstly, Jewish historiography is saturated with allusions to the “unique” status of Jews, who have suffered a “unique” hatred at the hands of successive generations of Europeans. In essence, it is the notion that Jews stand alone in the world as the quintessential “blameless victim.” To allow for any sense of Jewish agency — any argument that Jews may have in some way contributed to anti-Jewish sentiment — is to harm the perpetuation of this paradigm. In this sense, the ‘victim paradigm’ also contributes heavily to the claim for Jewish uniqueness and, as Norman Finkelstein has pointed out, one can clearly see in many examples of Jewish historiography the tendency to focus not so much on the “suffering of Jews” but rather on the simple fact that “Jews suffered.”[C1]
  Norman Finkelstein, ‘The Holocaust Industry,’ Index on Censorship, 29:2, 120-130, p.124
  As a result, the paradigm offers no place to non-Jewish suffering.
  Simply put, the ‘victim paradigm’ is a form of secular “chosenness.”

  This aspect of the narrative is seen, quite rightly, as a useful tool in the here and now. There is perhaps no race on earth which uses its history to justify its actions in the present quite like the Jewish people. From seeking reparations to establishing nation states, Jewish history is one of the foundation stones propping up Jewish international politics in the present. As such, Jewish history is carefully constructed and fiercely defended.
  https://www.theoccidentalobserver.net/2019/07/08/crypto-jews-german-guilt-and-the-wittenberg-jew-pig/
  https://www.jonathan-cook.net/2019-07-14/israel-silwan-siyam-crushed/
  https://russia-insider.com/en/ron-unz-discusses-his-recent-game-changing-taboo-busting-articles-about-jewish-power-and-history

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 3. Israeli Minister ”We always use the anti-Semitism trick or bring up the Holocaust”

  Shulamit Aloni, former israeli minister, admits that the holocaust and the ”antisemite” accusation are used to manipulate those who criticize zionists.
  This clip was from the 8/14/2002 democracy Now! broadcast.
  ——–
  Why It Is Polite to Mention When a Public Figure Is Jewish
  Friedrich Forste
  It is a prerequisite to be successful that people know the truth, specially truth that is widely concealed and easy to unmask. By unmasking some strategies of certain Jewish elites, we can create a safer and more truthful world.
  https://russia-insider.com/en/why-it-polite-mention-when-public-figure-jewish/ri26129

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Epstein paljastaa Amerikan eliitin ja koko länsimaisen kulttuurin moraalisen rappion.
   The Epstein Case Is A Rare Opportunity To Focus ”On The Depraved Nature Of America’s Elite”
   Michael Krieger
   Perhaps, at long last, a serial rapist and pedophile may be brought to justice, more than a dozen years after he was first charged with crimes that have brutalized countless girls and women. But what won’t change is this: the cesspool of elites, many of them in New York, who allowed Jeffrey Epstein to flourish with impunity.
   https://russia-insider.com/en/epstein-case-rare-opportunity-focus-depraved-nature-americas-elite/ri27503

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
  2. Kun talmudismin rasistista oppia arvostellaan niin tulee syyte rasismista.
   ”When some obscene Jewish religious teaching is disparaged, many Jews are quick to assert that opposition to their religion is a crude form of racial intolerance.”
   Siis muiden pitäisi alistua heidän uskontonsa oikeuttamaan toisten alistamiseen, jopa tappamiseen.
   Hirvittävä rasistinen ja fasistinen uskonto. Ja siitä on tehty jopa heidän talmudistisen politiikkansa ohjenuora johon ei vain palestiinalaiset ja naapurikansat vaan koko muu maailma joutuisivat sopeutumaan?
   Linkin artikkelissa Atzmon tuo hyvin esiin tämän totuuden. Luotan Atzmoniin koska hän ex-juutalaisena on hyvin perillä asiasta.
   http://www.gilad.co.uk/writings/2017/10/10/michael-leshers-quantum-leap
   https://www.darkmoon.me/2017/israel-doomed/

   Nykyisin Lontoossa asuva itsensä ex-juutalaiseksi luokitteleva Gilad Atzmon, joka hylkäsi Israelin asepelveluksensa jälkeen, on jo pitkään käynyt monen muun juutalaisen rauhanaktivistin ja anti-sionistin kanssa omaa sotaansa sionisteja vastaan vaatien heitä lopettamaan palestiinalaisten kansanmurhan joka on häpeäksi kaikille maailman juutalaisille.
   Shlomo Sand: ‘I wish to resign and cease considering myself a Jew’
   https://www.theguardian.com/world/2014/oct/10/shlomo-sand-i-wish-to-cease-considering-myself-a-jew
   ”I am often even ashamed of Israel, particularly when I witness evidence of its cruel military colonisation, with its weak and defenceless victims who are not part of the “chosen people”.”

   Pakko puhua — israelilainen muusikko ’ylpeä itseään vihaava juutalainen’


   Atzmon kritisoi myös voimakkaasti sionisteja siitä että he yhdistävät juutalaisen uskonnon omaan politiikkaansa ja oikeuttavat sillä rasistis-fasistisia hankkeitaan ja tyrannimaista maailman teokraattista valloitusta (alistamista juutalaisuuden muottiin).
   Asiasta enemmän kiinnostuneelle pari hänen artikkeliaan:
   http://www.gilad.co.uk/writings/take-it-from-the-rabbis-mouth.html
   http://www.gilad.co.uk/writings/2017/10/9/judaism-zionism-and-conflation
   Oikeuttaakseen itsensä rasistisiin ja fasistisiin hankkeisiinsa sionistit yrittävät saada voimaan Amerikassa lakia, jossa Israelin (siis heidän) kriittinen arvostelu katsottaisiin viharikokseksi. Silloin esim. Israelin käymät sodat olisivat vain sionistien asia johon muut eivät voi puuttua. Heillä siis olisi oikeus rikolliseen vallankäyttöön jossa tekijä ei välitä vastuustaan uhrille ja lähiympäristölle aiheutuneesta vahingosta tai tuskasta ja tätä muilla ei olisi oikeus arvostella.
   Antisemitismi-lakialoite (USA) tekee sionisteista laillisesti suojatun luokan Se tarkoittaa käytännössä, että voit polttaa Amerikan lipun, myydä pornografiaa, hyökätä kristinuskoa vastaan mitä halpamaisimmin keinoin tai arvostella Washingtonin hallitusta kuten haluat, mutta et arvostella Israelia, mikäli et halua pudota lain loukkuun. Laki on merkittävä askel eteenpäin, kun Israelin toimiin kohdistuva kriittinen arvostelu määritellään viharikokseksi.”
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=158672

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. Olisiko maailma ilman sionisteja parempi paikka elää? Ainakin pahuutta olisi vähemmän. Vaikka muutkin osaavat sen taidon niin kovin yksipuolisia ovat sionistien puuhat — aina vain ryöstöretkillä ja pahanteossa joka puolella maailmaa.
    Olisi ilo päästä kirjoittamaan jotain hyvääkin heistä mutta se ei ole mahdollista kun sitä ei löydä edes suurennuslasilla.
    Vain antisionistiset juutalaiset saavat tämän kunnian kuten esim. Ron Unz, Gilad Atzmon, Miko Peled, Shlomo Sand, Eric Zuesse, Henry Makow, Norman Finkelstein jne. — heitä on paljon ja he ovat sionismin vahvimpia vastustajia maailmassa joille voi nostaa hattua…

    How Israel armed the drugs cartels

    However, there is ample evidence that Israel has aided, trained and armed criminal drugs cartels around the world. In large part, this was a component of Israel’s role as a proxy of US imperialism in Latin America during the 1980s.

    Israel continues in this proxy role today, with its arming of the Azov Battalion in Ukraine, one of the country’s most well-equipped neo-Nazi militias.

    According to former Mossad officer Victor Ostrovsky in his book By Way of Deception, the Mossad intelligence agency used the Thai heroin trade as a way to raise funds for top secret operations on US soil, which were very hush-hush because it is likely that they were actually against US law.

    “The Mossad had made its first contact with the opium growers in Thailand [in the late 1970s],” Ostrovsky wrote.
    “The Americans were trying to force farmers to stop producing opium and grow coffee instead. The Mossad’s idea was to get in there, help them grow coffee, but at the same time help them to export opium as a means of raising money for Mossad operations.”
    https://careandwashingofthebrain.blogspot.com/2019/08/how-israel-armed-drugs-cartels.html
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=193774

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
   2. Ja kuten tavallista, USA:n pikku lakeija eli Suomi on paavillisempi kuin paavi itse. Äärijuutalaisten vihaaman Uuden Testamentin siteeraus ja esittäminen julkisuudessa on nyt meillä mahdollisesti rikollista. Paavalin Kirje roomalaisille on tuon apostolin ja entisen farisealaisen kiihkoilijan suora hyökkäys ja lataus kulttuurin ja moraalilain turmelijoita vastaan. Kieltämällä Raamatun siteeraus häpeä suomalaisuudesta aiotaan tehdä entistäkin syvemmäksi. On myös täysin selvää, että Suomi kriminalisoi aikanaan Israelin valtion toiminnan kritisoimisen. Vasemmistoliittokin, joka aikoinaan patsasteli palestiinalaisten puolustajina, ostetaan tai pelotellaan hiljaiseksi tai houkutellaan homo- ja ulkomaalaisvähemmistöjen puolustamisella hiljaiseksi. Entäpä kristityt? Samalla kun kauhistelevat Raamatun siteeraamisen kriminalisointia, he ryntäävät kiikuttamaan tukensa Israelin poliittiselle valtiolle ja sen ultrasionistiselle johdolle. Kuinka tyhmä ihminen voikaan olla?

    Plusääni(5)Miinusääni(0)
 4. ENTERTAINED TO DEATH BY THE ILLUMINATI – Society is Designed to Steal Your Soul

  Harold Rosenthal was an Illuminati Jewish insider. He worked for NewYork Senator Jacob Javits. (See my Protocols of Zion Updated.)

  In an 1976 ”tell all” interview, he said the following:

  Masters-of-Sex_1.jpg
  (Left, ”Masters of Sex” promotes Cabalist gospel that sex and relationships are the meaning of life.)

  ”Your people never realize that we offer them only worthless baubles that cannot bring fulfillment. They procure one and consume it and are not filled. We present another. We have an infinite number of outward distractions, to the extent that life cannot again turn inward to find its definite fulfillment. You have become addicted to our medicine through which we have become your absolute masters…”

  We have converted the people to our philosophy of getting and acquiring so that they will never be satisfied. A dissatisfied people are pawns in our game of world conquest. Thus, they are always seeking and never able to find satisfaction.
  The very moment they seek happiness outside themselves, they become our willing servants.”

  https://www.henrymakow.com/2019/07/The-Illuminatis-Secret-Weapon.html

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Myös kulutustavaroita tuottava teollisuus lähti markkinoinnissaan ja menekin edistämisessään hakemaan apua hengettömän ja materialistisen psykologian opeista, joilla vedotaan ihmismassojen huonosti tiedostamiin tunteisiin ja tarpeeseen saada sosiaalista hyväksyntää. Seksuaalisen haluttavuuden aspekti on ollut tässä tärkeä ja keskeinen.

   Näin halvasti tuotetuille tavaroille saadaan laajat markkinat, koska ihmiset hankkivat niitä sosiaalisen statuksensa kohottamisen tarpeesta. Aidon laadun puute korvataan luomalla markkinoinnilla tuotteelle merkkituotteen status ja imago. Tämän tarvehierarkian manipuloinnin ja sekoittamisen ensimmäisiä hahmottelijoita oli Edward Bernays, joka puolestaan tukeutui vahvasti Freudilaisen psykologian oppeihin.

   Mainonnasta tuli väline, jolla huijaus, valehtelu, manipulaatio tai infantiili lepertely saivat yhteiskunnissa hyväksytyn aseman ja ne alkoivat syrjäyttää pois uskontojen ylläpitämää luonnollista moraalilakia, joissa painotetaan rehellisyyttä, vaatimattomuutta, henkistä ryhtiä ja aikuisuutta, tervettä arvostelukykyä, lähimmäisestä huolehtimista ja ainoastaan ja vain totuuden puhumista. Kehitys on tällä hetkellä loppuvaiheessaan, mutta yhä vain markkinavoimat pyrkivät syrjäyttämään uskonnollisen elämän rippeitäkin näkyvistä. Pyhäpäivien vieton lopettaminen ja uskonnollisen symboliikan hukuttaminen krääsän ja markkinahumua alle on ollut niille tärkeää. Lisäapua ne ovat saaneet vihervasemmistosta, jolle erityisesti kristinusko tai perinteinen moraliteetti on vastenmielistä. Näiden kimppuun vihervasemmisto käy lakiteitse ja vahvojen NGO-järjestöjensä kautta. Perinteisen vasemmiston duunariäänillä saavutettu vahva poliittinen asema on tarjonnut uusvasemmistolle oivan aseman edistää tätä ”mädättävää” kehitystä, minkä puolestaan kapitalistiset oligarkit ovat ottaneet ilolla vastaan. Näiden voimien koordinaatiota ja yhteispeliä ovat sitten kulisseissa ohjailleet…, no tiedämme kyllä ketkä.

   Länsimaissa omaa uskontoa on väheksytty ja ajettu taka-alalle ja ja on kuviteltu, että sekularismi on kehityksen lopullinen voittaja. Näin kuitenkaan ei ole käynyt, vaan länsimaat ovat avanneet itsensä muiden uskontojen vaikutukselle ja ovat tällä hetkellä avuttomia niiden vaikutusta vastaan. Jopa hartaina kristittyinä itseään pitävät palvovat poliittista sionismia, jonka taustalla ovat vahvat antikristilliset henkivoimat. Normaali kristitty havaitsee ne heti ja aikaisemmin kristikunnassa oli pitkään vallalla nk. korvausteologia. Tämä oli päävirtaus jopa Luterilaisessa kirkossa.

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
 5. Predators United
  GILAD ATZMON
  “Over the past year,” Haartez wrote, “a high number of powerful Jewish men have been accused of sexual misconduct. While it has provided fodder for anti-Semites, activists say addressing the problem is vital.”
  Haaretz listed some of the prominent Jewish men accused of predatory sexual behaviour. “In addition to (Harvey) Weinstein and (Leon) Wieseltier, the list of Jewish men implicated in #MeToo over the past 12 months includes former Democratic senator Al Franken; ousted CBS chief Les Moonves; actors Dustin Hoffman, Jeffrey Tambor and Jeremy Piven; directors Woody Allen, James Toback and Brett Ratner; playwright Israel Horowitz; journalists Mark Halperin and Michael Oreskes; conductor James Levine; and radio show hosts Leonard Lopate and Jonathan Schwartz.”
  … This raises critical questions, the most elementary of which is, why? Why are so many Jewish men currently in the news in connection with sexually predatory behaviour? What is it about these rich and influential people that pushes them over the edge?

  Some may argue that the sickening stories to do with Weinstein, Epstein et al have nothing to do with Jewishness, Judaism or the Jews. It is a legitimate contention that what we are actually dealing with are the predatory symptoms that can be associated with money and power. … But it fails to explain the widely spread predatory behaviour within Rabbinical communities.
  … In March 2017 Israeli police arrested 22 ultra-Orthodox Jews for sex crimes against minors and women. In April 2019 Haaretz admitted that “There’s a Hole in the System. Israel Became a Haven for Suspected Jewish Sex Offenders.” The Israeli paper reported that “65 suspected sexual offenders [are] allegedly seeking refuge in Israel.” … “Deputy Health Minister Yaakov Litzman was alleged to have improperly intervened to aid at least 10 sex offenders from Israel’s ultra-Orthodox community.” Litzman, who is himself ultra-Orthodox and the leader of the ultra-Orthodox United Torah Judaism Party, “had been questioned by police over suspicions that he had attempted to prevent the extradition of accused child molester Malka Leifer to Australia.”

  Malka Leifer was formerly the principal of an orthodox Jewish girls school in Melbourne and has been charged with as many as 74 assaults against minors.
  In 2015 Michael Lesher, an orthodox Jewish attorney, published a book titled “Sexual Abuse, Shonda and Concealment in Orthodox Jewish Communities.” In the introduction Lesher writes … how influential rabbis and community leaders have sided with the alleged abusers against their victims; how victims and witnesses of sexual abuse have been pressured, even threatened, not to turn to secular law enforcement for help; how autonomous Jewish ‘patrols,’ displacing the role of official police in some large and heavily religious Jewish neighbourhoods, have played an inglorious part in the history of cover-ups; … how some Jewish (orthodox) communities have even succeeded in manipulating law enforcement officials to protect suspected abusers.”
  http://www.unz.com/gatzmon/predators-united/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Möläyttikö Gilad Atzmon totuuden? Todellakin ’valitun kansan’ rikkain ja ’sorosmaisin’ osa tuota heimoa on ihan loistavin arvosanoin kunnostautunut maailmaa järisyttävässä pedofiiliskandaalissa ja seksibisneksessä ja paljastanut alhaiset moraaliset korttinsa.
   Suurin osa kiinni jääneistä pedofiileistä on todella heitä.
   Miksi seksuaalisetkin rikokset (eivät vain sodat, talousrikokset ja salamurhat) kukoistavat sen keskuudessa? Onko kyse rikolliseen luonteeseen kuuluvasta ilmiöstä joka on tuottanut historian kuluessa ihmiskunnalle suuren määrän valtavia katastrofeja joissa kymmenet miljoonat ovat menettäneet henkensä ja nykyisen rikollisen velkaorjuuden joka myös tuhoaa kansoja?
   Nyt kun heimon omista riveistä nousseet kuten esim. Atzmon, Unz, Makow, Sand, Peled, Zuesse ym. ovat alkaneet setviä näitä likaisia rikoksia niin sionosti-juutalaiset eivät enää voi paeta ’sorretun kansan’ marttyyrirooliinsa. Ikävät ja rikolliset tosiasiat kaivetaan esiin kuten tuo Atzmonin artikkeli kertoo eikä niistä selviä enää leimaamalla kirjoittajat antisemitisteiksi.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 6. Donald Trump: Raa’at videopelit vahvistavat väkivallan kulttuuria, internet tarjoaa häiriintyneille ihmisille ”vaarallisen alustan”
  Trumpin mielestä väkivaltaa ei tulisi ihannoisa.
  — Niinpä, mutta tekopyhää puhetta kun mies itse tukee Israelin ja maansa sionistien väkivalta politiikkaa.
  Entä pornovideot, mitä ne vahvistavat?

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. https://www.vastarinta.com/75035-2

  ”National Review’n radikaalit vaatimukset saivat tukea myös Valkoisesta talosta. Sionistilobbyn marionettipresidentti Donald Trump piti puheen, jossa hän vaati ”kansakuntaa tuomitsemaan rasismin, suvaitsemattomuuden ja valkoisen ylivallan”, jotka hänen mukaansa täytyy ”päihittää”. Trump ei ole koskaan osoittanut vastaavaa sympatiaa mustien rikollisten valkoisille uhreille. Puheessaan Trump vaati jopa kuolemantuomioita, mikä sopii hyvin uuden ”terrorisminvastaisen sodan” henkeen.

  Vieläkin suorasanaisempi oli presidentin tytär, juutalaisuuteen kääntynyt Ivanka Trump. Käännynnäisjuutalaisen mukaan ”valkoinen ylivalta” on ”pahuuden voima, joka täytyy murskata”.”

  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006194888.html
  ”Trump vaatii aselakien tiukennusta ja kaikkia yhdysvaltalaisia tuomitsemaan rasismin, kiihkoilun ja valkoisen ylivallan.”

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. ”JOUKKOAMPUMISTEN SYYLNEN ON MONIKULTTUURI – EI MIKÄÄN ETNINEN RYHMÄ ERITYISESTI
   maanantai 5. elokuuta 2019
   Yhdysvalloissa viikonloppuna sattuneiden joukkoampumistapausten ansiosta näennäisliberaali vasemmisto on saanut jälleen tekosyyn vaatia aseita pois kansalaisilta. He uskovat jopa Trumpin pehmenneen näkemykselle, että tällaisten tapausten jälkeen amerikkalaiset ovat vihdoin kypsiä luopumaan aseistaan. Toisin kuin vasemmistoliberaalit itselleen uskottelevat, tekovälineellä ei ole kuitenkaan mitään loogista seuraussuhdetta itse veritekoihin. Jos noudattaisimme pseudoliberaalien päättelyä, Suomessa vastuulliset kansalaiset olisivat jo ajat sitten vieneet puukot ja puntarit kaatopaikalle, koska niillä satutaan tekmään tappoja ja ryöstömurhia.

   On ironista, että Yhdysvaltain vapaamielinen aseenkanto-oikeus perustuu liberalismin keskeisen filosofin John Locken ajatukseen kansalaisten oikeudesta puolustautua tyrannia vastaan vaikka aseellisesti. Aseiden takavarikoimisesta puhuvat ”liberaalit” todistavatkin vaatimuksellaan edustavansa tyrannia, joka haluaa nitistää oikeutetun kansannousun jo etukäteen. Ennen kaikkea he haluavat tehdä vaarattomaksi lainkuuliaisen valkoisen väestönosan. Aseiden poistovaatimus kun ei koske juuri mitenkään rikollisia, joista suhteettoman suuri osa sattuu olemaan värillisiä. Valtion mielivallan lisäksi ”liberaalit” haluavat näin altistaa valkoiset globaalia enemmistöä edustavien värillisten ”vähemmistöjen” katuterrorille kuten on jo käynyt Ruotsissa…”

   Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2019/08/joukkoampumisten-syyllinen-on.html

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. Uprooting Christian Civilization Using Women
  Culture is based on expressing spiritual ideals like beauty, truth, love, and justice. Western civilization was founded on Christian ideals. We talk about Saudi Arabia but in Chicago in 1912, a woman could be fined for showing too much leg, smoking cigarettes or using profanity. We had a culture that consecrated women for marriage and family rather than sexual dissipation.

  The hallmark of civilization is the limitation of sex to love and marriage. This humanizes sex and encourages the formation of families, which are essential to the success of society.

  This is a reminder that Western civilization is based on Christian values. These proscriptions were extreme but they had a sound basis. They were designed to channel women into the role of wife and mother as opposed to sexual free agents and amateur prostitutes.

  Cabalist Jews and Freemasons removed these taboos by promoting infidelity and sexual promiscuity as “liberation.” Women were deprived of their natural role, nurturing husband and children, and many are now isolated and lost, binging on drugs, alcohol, and sex.
  REENGINEERING WOMEN TO BE SLUTS
  This perverse propaganda is yet another assault on marriage and family, the institutions that sustain us both as individuals and as a society.
  s procreative function. Nature made sexual attraction for the purpose of making families. This is why qualities like character, loyalty, and innocence are important. It amazes me that women obsess over being sexually attractive yet don’t realize that the most attractive quality is not physical at all. It is spiritual: innocence, goodness and love. The promotion of promiscuity is designed to sexually sterilize women.
  https://www.henrymakow.com/2019/08/uprooting-christian-civilization.html

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Why Do the Illuminati Promote Sexual Dysfunction?
   Our Leaders are Sex Perverts — (Updated from Feb 2008)
   by Henry Makow Ph.D

   The world is set to drop into the central bankers’ outstretched hand like a ripe peach. Illuminati bankers are harvesting the fruit of their centuries-old plot to destroy Christian Civilization and place humanity on a treadmill of greed, sex, violence, trivia and political correctness.

   They have succeeded because we have no leaders. They select obedient blackmailed perverts to execute their design. I always marveled that Bill Clinton betrayed the dignity of his office and the trust of 300 million people for a blowjob. But, in retrospect, a sex addict is the rule rather than the exception when it comes to our “leaders” (i.e. managers.)

   “President Clinton has been very helpful to us,” a banker confided in 1998. “We knew of what character he was before we placed him as president. Exposing him was very helpful in adjusting the moral habits of the youth downward. This is to our advantage. Even more agreeable to us were the vain efforts of those who thought they could remove him against our will. He is useful to us and he will not be removed by anyone until we are ready to have him removed.”

   … ”Lift up your heads oh ye gates; and be ye lifted up, ye everlasting doors; and the King of Glory shall come in.” Psalm 24:7-10 (45)

   Apparently, this is a Sabbatean (Illuminati) prayer after sex. The ”King of Glory” is obviously the penis. The Sabbateans were a heretical Jewish Satanic cult that morphed into Illuminism, Communism, Freemasonry, Feminism, Zionism and ”sexual liberation.” They were ostracized by Torah Jews for engaging in sex orgies, adultery, pedophilia, incest and homosexuality in the 17th and 18th Century.

   The rulers of the world –Jewish and non-Jewish- belong to this pagan sex cult, and in the name of ”progress,” inducted society into it. They were responsible for WWII and for the Jewish holocaust. Rabbi Wise was feckless in rescuing his fellow Jews from this calamity but better at thwarting the efforts of others. The Illuminati have extended this war against their fellow Jews to humanity as a whole.

   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=8101
   https://www.henrymakow.com/our_leaders_are_sexual_pervert.html

   P.s. Oikea Media ja v-media antavat ymmärtää että islam on kristinuskon suurin vihollinen vaikka juutalaisuus on se suurin vihollinen. Siitä kuitenkin vaietaan.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 9. Jews Disarm the Goyim But Arm Themselves
  By Brother Nathanael Kapner
  Reader: “You can be sure that the American Jews and their IDF-style will be the only ones left with fully automatic military weapons, semi-automatic rifles and handguns if the Jews have their way.”

  Brother Nathaniel says that Israeli Americans have served in the IDF and represent a sizeable fifth column.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=192921

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. Rabbi kertoo miksi antisemitismi on nousussa ja kasvaa Amerikassa.
  Eurooppa koki aikoinaan Natsi_Saksan käynnistämän juutalaisvastaisuuden aallon.
  Kun seuraa maailman vaihtoehto-mediaa (sitä yritetään kaikin keinoin sensuroida entistä tehokkaammin!) niin on merkkejä uuden antisemitismiaallon noususta joka on seurausta sionistien taipumattomasta uppiniskaisuudesta ja röyhkeästä, itsekkäästä ja kyltymättömästä vallan- ja mammonanhimosta.
  Jää nähtäväksi kääntyykö sionistien ja globalistien (zio-masonic mafia) Islamia ja arabimaailmaa – pitäisi kai puhua koko maailmasta – vastaan aloittama sota ja sen koko maailmaa hajottavat seurannaisvaikutukset lopulta heitä itseään vastaan?
  Linkin lyhyt video, jossa rabbi povaa juutalaisvainoja Amerikassa ja kehottaa ’kesyttämään’ pahuuden riivaamat sionistit, ei lupaa hyvää sionisteille.
  — kuten arvata saattoi niin video on poistettu käytöstä koska se oli ’liian hyvä’ ja totuudenmukainen.
  ”[Nazis] believed that they were fulfilling a great mission, that they save the world from the evil that is in the Jews. And in fact there is evil in the Jews. Only this evil must be corrected and then the world will be corrected. And if you do not correct the Jews, then the world cannot be corrected. . Nazism cannot be helped. Nazism will continue to develop, now it will arise in the U.S. and it will appear very, very quickly and strongly…Because the Jews do not work correctly. That is why problems will arise in the U.S. because of the Jews. Therefore, the next extermination of Jews can begin in the United States… and much, much wider, deeper and more powerful than in Germany.” ~ Rabbi Michael Laitman, Jewish Kabbalist, head of the Ashlag Research Institute for Kabbalah in Israel.
  Rabbi Discusses Why Nazism in America is Inevitable
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=159601

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 11. Minua enemmänkin kiinnostaa nähdä asia heidän luonteensa puoleen. Kuka oli sitä mieltä ja millä perusteella, että alaikäistä voi naida?
  ”Muutamat rabbi Steinsaltzin Talmud käännösten kommentit antavat ymmärtää, että tietyt viisaat hallitsivat johdonmukaisesti tietyllä tavalla (esim. ankarasti), koska heidän luonteensa oli taipuvainen tähän suuntaan. …Lukijat päättelivät, että viisaat antoivat henkilökohtaisten ennakkoluulojensa vaikuttaa päätöksiinsä, ja epäilivät heidän auktoriteettiaan.”
  https://judaism.stackexchange.com/questions/17300/why-were-some-of-the-works-of-rabbi-steinsaltz-banned

  Mitä olen huomannut, on se, että sian, koiran ja hevosen vuonna syntyneet tuppaavat olemaan seksuaalisia luonteita.
  Sen puoleen: ”Ef. 6:12 Meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa”.

  Ihmiset ovat keksineet välineitä luovimaan veden tai ilman voimia vastaan (laivat, lentokoneet), mutta avaruuden säteilyvoimia vastaan ei yleisesti ole ajateltu käyttää hyväksi aikoja, jolloin voitaisi synnyttää luonteita, joilla on ennaltaehkäisevä (kk luonne) vaikutus tuolloin vallitsevan ajan tuottamaan luonnetyyppiin (vuosiluonne) nähden niin, että eteenpäin luoviminen tällä henkilöllä mahdollistuisi paremmin.
  Akeidat Yitzchak 9:1:4: ”Jos ihminen jättää huomioimatta älynsä, hänestä tulee pedon kaltainen, vaistojensa orja. Kun paritteluhalu voittaa eläimen, se pariutuu ensimmäisen saatavilla olevan parin kanssa yhteensopivuudesta riippumatta. Älynsä ohjaamana ihmiset osoittivat varovaisuutta valitessaan puolison elämänkumppanikseen… Taivas järjestää ihmisille avioliitot”

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat