Suolan välttely johtaa ojasta allikkoon

Teoriaa, jonka mukaan suola on pahasta ja nostaa korkean verenpaineen ja sepelvaltimotaudin riskiä, pidetään lähes itsestäänselvyytenä. Valitettavasti suolan käytön vähentämiseen tähtäävällä toiminnalla on varjopuolensa ja odottamattomia seurauksia.

Ensiksikin todisteet osoittavat, että kaliumin ja natriumin välinen suhde vaikuttaa korkean verenpaineen ja sepelvaltimotaudin riskiin enemmän kuin pelkkä natrium, ja tyypillinen länsimainen ruokavalio sisältää liian vähän kaliumia.

Lisäksi elintarvikkeiden valmistajilla on tapana korvata suola natriumglutamaatilla – arominvahventeella, joka on yhdistetty lukuisiin terveysongelmiin, kuten ylipainoon, päänsärkyyn, uupumukseen ja masennukseen.

Natriumglutamaatti ylikiihottaa hermosoluja ja voi jopa nostaa hermostollisten sairauksien, kuten Alzheimerin, Parkinsonin ja Lou Gehrigin taudin riskiä.

Suolan välttely perustuu virheellisiin johtopäätöksiin

Vuonna 2010 New York City käynnisti ohjelman, jonka tavoitteena on vähentää prosessoitujen elintarvikkeiden ja ravintola-annosten suolan määrää 25 prosentilla seuraavan neljän vuoden aikana.

Kaksi vuotta myöhemmin Albert Einstein College of Medicinen tutkija Sean Lucan kirjoitti artikkelin, joka julkaistiin American Journal of Public Health –verkkolehdessä:1

”Emme voi sanoa yleisellä tasolla, että natriumin kulutuksen vähentäminen laskee sydän- ja verisuonisairauksien ja ennenaikaisen kuoleman riskiä. Vaikka näin on väitetty, meillä ei ole näyttöä siitä, että väestön keskimääräisen suolan käytön vähentäminen laskisi sydän- ja verisuonisairauksien riskiä tai säästäisi henkiä.”

Tuolloin Lucan sanoi New York Postissa:2

”Emme voi hyväksyä väitettä kiistattomana tosiasiana – asiasta kiistellään yhä. Olen huolissani siitä, että he keskittyvät yhteen ainesosaan, jonka ruokateollisuus korvaa jollain toisella – ja korvike voi olla vielä haitallisempaa.”

Lisäksi Lucan huomautti, että natriumin ja verenpaineen välillä ei ole suoraa yhteyttä, ja kliinisestä näkökulmasta yhteys ei ole merkittävä.

Hän vielä painotti, että tutkimusten mukaan vähäsuolainen ruokavalio voi pahentaa sydän- ja verisuonisairauksia ja nostaa ennemminkin kuin alentaa ennenaikaisen kuoleman riskiä potilailta, jotka kuuluvat sepelvaltimotaudin riskiryhmään.

Lisäksi suolan saannin rajoittaminen voi heikentää insuliiniherkkyyttä ja huonontaa veren rasva-arvoja. Lucan huomautti, että ”raffinoidut hiilihydraatit on suurempi ongelma.”

Kalium vaikuttaa verenpaineeseen enemmän kuin natrium

Tutkimukset ovat selkeästi osoittaneet, että kaliumin ja natriumin oikealla suhteella on suurempi merkitys kuin pelkällä suolalla. Kalium on luonnossa esiintyvä mineraali, jota keho käyttää elektrolyyttinä (yhdiste, jonka vesiliuos johtaa sähköä), ja joka on elintärkeä terveydelle ja elintoiminnoille.

Kalium rentouttaa verisuonen seinämiä, estää lihaksia kramppaamasta ja alentaa verenpainetta.3 Kaliumin verenpainetta alentava vaikutus on myös yhdistetty tutkimuksissa pienempään aivohalvauksen riskiin.4

Vaikka ripuli, oksentelu, runsas hikoilu (kuten saunominen) ja tietyt lääkkeet voivat poistaa kaliumia tai häiritä kaliumtasapainoa, yleisin syy kaliumvajeelle on liian vähän kaliumia sisältävä ruokavalio.

Jos syöt pääasiassa prosessoitua ruokaa, natriumin ja kaliumin välinen suhde on käytännössä varmasti kääntynyt väärinpäin.

Ihmiset saavat keskimäärin noin puolet kaliumin saantisuosituksesta, joka on 4 700 milligrammaa (mg).5 Tutkimus osoittaa, että matalalla kaliumpitoisuudella on huomattava vaikutus verenpaineeseen, erityisesti jos saa samalla liikaa suolaa.

Tulane School of Public Health and Tropical Medicinen epidemiologian professori Paul Welton analysoi 29 tutkimusta, joissa osoitettiin, että matalat kaliumtasot johtivat korkeisiin verenpainelukemiin.6 Tämän jälkeen suoritettujen tutkimusten tulokset ovat olleet vastaavanlaisia.7,8 Weltonin mukaan:9

”Näyttö on hyvin vahvaa ja yhdenmukaista. Suurempi kaliumin saanti voi torjua liiallisen suolan vaikutusta verenpaineeseen. Kalium vaikuttaa voimakkaammin ihmisillä, joilla on korkea verenpaine, vanhemmilla ihmisillä, ihmisillä jotka käyttävät runsaasti suolaa ja mustilla ihmisillä.”

Kaliumin monet edut

Tuoreessa tutkimuksessa havaittiin että naisilla, joiden verenpaine oli normaalirajoissa ja jotka saivat eniten kaliumia (lähes 3 200 mg/päivä), oli 21 prosenttia pienempi aivohalvauksen riski. Lisäksi eniten kaliumia saavilla oli 12 prosenttia pienempi todennäköisyys kuolla tutkimuksen aikana verrattuna niihin, jotka saivat sitä vähiten.10

Riittävä kaliumin saanti on myös yhteydessä nopeampaan palautumiseen harjoittelun jälkeen ja suurempaan lihasvoimaan.11,12 Elektrolyyttinä kalium osallistuu nestetasapainon säätelyyn soluissa ja kaikkialla kehossa.13

Nestetasapaino on äärimmäisen tärkeä elintoimintojen ja aivotoiminnan kannalta, ja jotta solut eivät kuivuisi.14

Kaliumia tarvitaan esimerkiksi kuljettamaan hermoimpulsseja aivoissa, selkäytimestä ja ääreishermostossa.15 Hermoimpulssit siirtyvät hermosta toiseen sähköisen jännitteen vaikutuksesta. Sydänsähkökäyrä mittaa tätä jännitettä.

Matalat kaliumarvot on myös yhdistetty korkeisiin insuliini- ja glukoositasoihin ja yhteydessä metaboliseen oireyhtymään ja tyypin 2 diabetekseen.16 Nämä tulokset perustuvat lukuisiin tutkimuksiin,17 johtavat tutkijat suosittelevat syömään ruokia, jotka nostavat kaliumarvoja ja alentavat tyypin 2 diabeteksen riskiä.

Natriumin ja kaliumin oikea suhde – vahvat lihakset ja vetreät verisuonet

Natriumin ja kaliumin välinen suhde on tärkeä verisuonten joustavuuden ja verenpaineen kannalta. Jos syöt usein prosessoitua ruokaa ja vain harvoin tuoreita vihanneksia, on hyvin todennäköistä, että natriumin ja kaliumin suhde on epätasapainossa.

Jos et ole varma, voit merkitä syömisesi cronometer.com/mercola-ravintoainelaskuriin, joka laskee suhteen automaattisesti. Suositusten mukaan kaliumia tulisi nauttia viisi kertaa enemmän kuin natriumia, mutta suurin osa amerikkalaisista syö natriumia kaksi kertaa enemmän kuin kaliumia.

Tämä suhdeluku on terveydelle huomattavasti tärkeämpi kuin suolan kokonaissaanti.18 Kansanterveyden kannalta olisi viisaampaa lakata puhumasta suolan käytön vähentämisestä ja keskittyä suosimaan terveellistä ruokavaliota, joka sisältää runsaasti kaliumia, sillä kalium tasapainottaa natriumin verenpainetta nostavaa vaikutusta.

Epäsuhta paitsi nostaa verenpainetta mutta myös altistaa monille muille terveysongelmille, kuten:

 • munuaiskiville
 • muistin heikkenemiselle
 • kaihille
 • osteoporoosille
 • erektiohäiriölle
 • vatsahaavoille
 • nivelreumalle
 • vatsasyövälle

Vähemmän suolaa, enemmän natriumglutamaattia

Aivan kuten Lucan epäili, monissa tapauksissa elintarvikevalmistajat korvaavat suolan jollain haitallisemmalla, nimittäin natriumglutamaatilla. Kuten International Glutamate Information Service huomautti artikkelissa ”MSG Is Useful in a Reduced Sodium Diet”:19

”100 vuotta sen löytämisen jälkeen [natriumglutamaattia] on käytetty korostamaan ruoan lihaisaa makua. Sitä on myös käytetty korvaamaan osa suolasta ruoan valmistuksessa.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että vähäsuolainen ruoka maistuu paremmalle kun joukkoon lisätään pieni määrä [natriumglutamaattia]. Monet luulevat virheellisesti, että natriumglutamaatti sisältää runsaasti suolaa. Todellisuudessa natriumglutamaatissa on natriumia vain kolmasosa ruokasuolaan verrattuna …

Vähäsuolaista ruokavaliota noudattavat käyttävät usein natriumglutamaattia, koska se parantaa ruoan makua ja vähentää tarvetta lisätä suolaa … Kun natriumglutamaattia lisätään … natriumpitoisuus voi laskea jopa 40 prosenttia ilman että maussa havaitaan muutosta.”

Natriumglutamaatin haittavaikutukset

Vaikka natriumglutamaatti on luokiteltu vaarattomaksi, sen haitoista on olemassa tieteellistä näyttöä. Natriumglutamaatti on yhdistetty korkeaan verenpaineeseen20, mikä on ironista, kun otetaan huomioon sen käyttötarkoitus. Tutkimuksissa natriumglutamaatin käyttö on yhdistetty myös:

 • Hormonitoiminnan häiriöihin, metaboliseen oireyhtymään, lihavuuteen21,22 ja lihomiseen.23 Lihominen ei ollut yhteydessä korkeampaan kalorien saantiin, vaan sen arveltiin johtuvan natriumglutamaatin vaikutuksesta leptiiniin.Enemmän natriumglutamaattia nauttineiden elimistö tuotti enemmän leptiiniä, joka on ruokahalua ja aineenvaihduntaa säätelevä hormoniSe aiheuttaa leptiiniresistenssiä, jolloin elimistön energiankäsittelykyky häiriintyy
 • Genotoksisuuteen: natriumglutamaatti vahingoitti erityisesti imusoluja (veressä kiertävät valkosolut/immuunisolut)24
 • Kilpirauhasvaurioihin, jopa pienet määrät aiheuttavat vahinkoa25
 • Munuaisten toimintahäiriöihin26
 • Sisäelinvaurioihin, joka johtuu ohutsuolen epiteelisolujen asteittaisesta vaurioitumisesta27
 • Maksan vaurioitumiseen, joka voi johtaa fibroosiin, alkoholin käytöstä riippumattomaan rasvamaksaan tai aiheuttaa pahalaatuisia leesioita28,29
 • Aivoleesioihin,30 kohtauksiin ja muutoksiin käyttäytymisessä31
 • Kohonneeseen hedelmättömyyden riskiin32,33
 • Vakaviin nuhaoireisiin niillä, jotka ovat yliherkkiä natriumglutamaatille34
 • Diabetekseen35

Natriumglutamaatin akuutit sivuvaikutukset

Natriumglutamaatti aiheuttaa monille välittömiä sivuoireita, joista yksi yleisimmistä on päänsärky. Vaikka ei tiedetä miksi natriumglutamaatti aiheuttaa päänsärkyä, tutkimusten mukaan natriumglutamaatti ”aiheuttaa turvotusta ja tappaa aivosoluja suhteessa annoksen kokoon”36, mikä voi osittain selittää ilmiön. Natriumglutamaatin muita mahdollisia sivuvaikutuksia, jotka ilmenevät yleensä tunnin sisällä nauttimisesta:37,38

 • hikoilu
 • hengenahdistus
 • hengityksen vinkuminen ja/tai hengitysvaikeudet
 • huimaus
 • pahoinvointi
 • ripuli
 • punoitus kasvoissa ja kasvojen kihelmöinti
 • polttelu tai tunnottomuus niskassa ja/tai ylävartalossa
 • sydämentykytykset
 • vatsakipu
 • vapina
 • jalkojen voimattomuus

Natriumglutamaatti todistetusti oireiden taustalla

Vuonna 1997 julkaistussa satunnaistetussa ja plasebokontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa39 tutkittiin natriumglutamaattiin liitettyjä oireita. Kuudellekymmenelleyhdelle ”natriumglutamaattiyliherkäksi” itsensä luokittelevalle henkilölle annettiin joko 5 grammaa natriumglutamaattia tai lumeyhdistettä. Tarkoituksena oli selvittää, esiintyikö oireita oikeasti enemmän näiden syötyä natriumglutamaattia. Koehenkilöistä:

 • natriumglutamaatti tai lumeyhdiste ei aiheuttanut oireita 29,5 prosentille
 • molemmat aiheuttivat oireita 9,8 prosentille
 • lumeyhdiste aiheutti oireita 24,6 prosentille
 • natriumglutamaatti aiheutti oireita 36,1 prosentille

Vaikka lumeyhdiste aiheutti monille sivuoireita, natriumglutamaattia saaneiden oireet olivat vakavampia kuin lumeyhdistettä saaneilla. Koehenkilöille annettiin myöhemmin 1,25, 2,5 ja 5 grammaa joko lumeyhdistettä tai natriumglutamaattia. Tutkijoiden mukaan:

”Uusi koe paljasti, että natriumglutamaatin vaikuttavan annoksen raja on 2,5 g. Päänsärkyä, lihasjännitystä, tunnottomuutta/kihelmöintiä, voimattomuutta ja punoitusta esiintyi [koehenkilöillä] enemmän [näiden] nautittua natriumglutamaattia kuin lumeyhdistettä.

Natriumglutamaattirasituskoe aiheutti oireita väitetysti yliherkillä henkilöillä … Elintarvike- ja lääkeviraston suosituksen mukaisesti oireita, joista käytettiin aiemmin nimitystä kiinalaisravintola-oireyhtymä, on asianmukaisempaa kutsua natriumglutamaattioirekompeksiksi.”

C-vitamiini ja lykopeeni suojaavat natriumglutamaatin vaikutuksilta

Tiettyjen yhdisteiden on havaittu suojaavan osittain natriumglutamaatin haittavaikutuksilta. Yhdessä tutkimuksessa havaittiin, että C-vitamiini suojaa jonkin verran natriumglutamaatin haittavaikutuksilta40 ja myös lykopeenin on havaittu torjuvan sen neurotoksisuutta. Jälkimmäistä tutkineessa tutkimuksessa urosrotille annettiin joko natriumglutamaattia 5 milligrammaa (mg) painokiloa kohden, 10mg/kg lykopeenia, natriumglutamaattia ja lykopeenia tai lumeyhdistettä 30 päivän ajan. Tutkijoiden mukaan:

”Tulokset osoittavat, että natriumglutamaatti nosti lipidiperoksidaatiomarkkereita ja häiritsi antioksidanttihomeostaasia … glutationi-S-transferaasin … superoksididismutaasin … ja katalaasin … toimintaa, ja geeniekspressio kasvoi ja glutationin määrä pieneni natriumglutamaattia saaneilla rotilla, ja nämä vaikutukset parantuivat lykopeenilla …

Tuloksemme viittaavat siihen, että lykopeeni vaikuttaa lievittävän erittäin tehokkaasti natriumglutamaatin haittavaikutuksia estämällä muutoksia lipidiperoksidaatiossa ja aiheuttamalla muutoksia kolinesteraasi- ja antioksidanttireiteissä. Mielenkiintoista kyllä, lykopeeni suojaa aivokudosta estämällä natriumglutamaatin lähettämiä apoptoosisignaaleja.”

Lisäaineet, jotka sisältävät natriumglutamaattia

Vaikka pakkausselosteessa tulisi lukea jos tuote sisältää natriumglutamaattia, maininnan puuttuminen ei tarkoita etteikö sitä olisi. Prosessoiduissa elintarvikkeissa on natriumglutamaattia ja keinotekoista glutamaattia vaihtelevia määriä eri nimikkeillä, kuten:41

 • hydrolysoitu kasviproteiini
 • autolysoitu tai hydrolysoitu hiiva
 • hiivauute
 • soijauute
 • proteiini-isolaatti
 • luontainen aromi
 • glutamaatti tai kaliumglutamaatti
 • kalsiumkaseinaatti
 • liivate

Natriumglutamaattia jopa käytetään stabilisointiaineena osassa rokotteista42, mikä vaikuttaa erityisen huonolta idealta, kun otetaan huomioon sen monet haittavaikutukset, erityisesti aivoille. Yhdysvaltain tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskusten mukaan natriumglutamaattia käytetään viidessä rokotteessa:43

 • adenovirus
 • influenssa-nelosrokote (FluMist)
 • MMRV (ProQuad)
 • vesirokkorokote (Varivax)
 • vyöruusurokote (Shingles-Zostravax)

Syö aitoa ruokaa

Ravinteet kannattaa hankkia ruoasta, sillä ruoassa on useampia kuin yhtä ravintoainetta ja eri muodoissa. Esimerkiksi hedelmät ja vihannekset sisältävät kaliumsitraattia tai kalium-malaattia, kun taas ravintolisät ovat yleensä kaliumkloridia. Sitraatti- ja malaattimuodot auttavat lisäämään emäksisyyttä, mikä edistää luuterveyttä44 ja hillitsee lihaskatoa ikääntyessä.45

Luukato voi johtaa luiden haurastumiseen tai jopa osteoporoosiin. Hedelmien ja vihannesten kalium edistää luuterveyttä, mutta kaliumkloridilla ei välttämättä ole tällaista vaikutusta. Kuten Tuftsin yliopiston tutkija Bess Dawson-Hughes selittää:46

”Jos et saa riittävästi emästä tasapainottamaan happamuutta, jota tyypillisen amerikkalaisen ruokavalion viljat ja proteiinit aiheuttavat, menetät kalsiumia virtsan mukana ja seurauksena on luukato … Kun kehossa on enemmän happoa kuin se kykenee poistamaan, luusoluille välittyy viesti, että kehon täytyy neutraloida happoa emäksellä … Ja luusto on mittava emäsvaranto, joten elimistö pilkkoo luuta tuottaakseen emästä.”

Dawson-Hughesin tutkimuksessa havaittiin, että ihmiset, joiden haponeritys oli neutraalin rajoissa, mikä tarkoittaa että heidän tasapainonsa oli varsin hyvä luiden ja lihasten terveyden kannalta, söivät hieman enemmän kuin kahdeksan annosta hedelmiä ja vihanneksia päivässä sekä 5,5 annosta viljoja. Kun tulosta pyöristettiin, he söivät suurin piirtein saman verran viljoja kuin hedelmiä ja vihanneksia.

Monien amerikkalaisten olisi suositeltavaa lisätä emäksen (ja kaliumin) saantia ja vähentää happamuutta syömällä enemmän vihanneksia ja vähemmän viljoja ja ylipäätään kaikkia prosessoituja elintarvikkeita.47 Kun valmistat aterian alusta loppuun itse, voit lisätä suolaa täsmälleen sen verran kuin haluat.

Varmista myös että käyttämäsi suola on puhdistamatonta ja mahdollisimman vähän käsiteltyä. Itse suosin Himalajan kristallisuolaa, joka sisältää runsaasti luontaisia hivenaineita, jotka ovat hyväksi luille, nestetasapainolle ja kokonaisterveydelle.

 

Lähde: Mercola.com

Lue myös:

Elimistö tarvitsee suolaa
Alhaisesta suolan käytöstä jopa nelinkertainen sydäntautien kuolleisuus
Elämän suola
Pöytäsuolasta putsataan kaikki hyödyllinen

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat