Suoliston bakteerit avain terveyteen

Jos olet koettanut pudottaa painoa tai tehnyt kaikki tarvittavat muutokset ruokavalioon pudottaaksesi painoa, siis ei vain ylläpitääksesi nykyistä painoasi, mutta olet jämähtänyt paikoillesi, jokin estää sinua onnistumasta. Uuden tutkimuksen mukaan ongelma ei välttämättä johdu siitä mitä on läsnä vaan siitä mitä puuttuu – oikeanlaiset suolistomikrobit. Kööpenhaminan yliopiston tutkimuksen mukaan Prevotella- ja Bacteroides-sukuisten bakteerien välinen suhde tuki tätä ennakko-oletusta.

Kahdenkymmenenkuuden viikon ajan 62 yksilöä, joilla oli suuri vyötärönympärys, jaettiin sattumanvaraisesti keskivertotanskalaisen ruokavaliota noudattavaan ryhmään ja vähärasvaista ja runsaskuituista syövien ryhmään, jonka ruokavalioon kuului hedelmiä, kasviksia ja viljoja. Tutkimuksen lopussa otetut1 ulostenäytteet paljastivat, että runsaskuituista ruokaa syöneiden Prevotella-Bacteroides-suhde (P/B-suhde) oli korkea, ja heidän kehonsa rasvan määrä väheni keskimäärin noin 5 kiloa, mikä oli 1,6 kiloa enemmän kuin muilla.

Kuten New York Timesissa huomautettiin,2 tavallista ruokavaliota noudattavat, joiden Prevotella-suhde oli korkea, menettivät 1,8 kg, mikä ei ollut tilastollisesti merkitsevä määrä. Tiivistettynä tutkijat päättelivät: ”osallistujat, joilla oli korkea P/B-suhde, olivat alttiimpia menettämään rasvakudosta runsaskuituista ruokavaliota noudattaessa … kuin osallistujat joiden P/B-suhde oli matala.”3

Menestyksekkään painonpudotuksen juju piilee siinä, että menetetään rasvaa lihaskudoksen sijaan, toteaa Kööpenhaminan yliopiston apulaisprofessori Mads F. Hjorth. Hjorth myönsi, että vaikka tähänastiset mikrobiomitutkimukset eivät ole juurikaan poikineet käytännön sovelluksia, heidän uusimmista tuloksistaan voi ilmetä jotain mitä voidaan käyttää konkreettisena apuna painonpudotuksessa ja terveyden edistämisessä yleisellä tasolla.

Apua muuhunkin kuin vain painonpudotukseen: probiootit auttavat ehkäisemään ja hoitamaan paksusuolensyöpää

Isossa-Britanniassa tutkijat tutkivat tarkasti kuinka probioottien käyttö muuttaa suoliston mikrobiomeja ja havaitsivat, etteivät ne ainoastaan auttaneet ehkäisemään kasvainten muodostumista vaan jopa auttoivat olemassa oleviin kasvaimiin.4 Itse asiassa heidän tutkimuksessaan,5 joka julkaistiin American Journal of Pathology –lehdessä, havaittiin että Lactobacillus reuteri –suolistobakteerit kykenevät hoitamaan suolistosyöpää, joka on kolmanneksi yleisin syöpä Yhdysvalloissa huomioimatta ihosyöpää.

Lukuisissa tutkimuksissa, mukaanlukien malesialaisessa6 ja ainakin yhdessä intensiivisessä katsauksessa7 jossa tarkasteltiin aihetta käsitteleviä tutkimuksia, pääteltiin että lukuisat eri tekijät altistavat paksusuolensyövälle, kuten diagnosoitu tulehduksellinen suolistosairaus, tietyt perinnölliset tekijät, liikunnan puute, punaisen lihan kulutus, vähäinen kasvisten ja hedelmien kulutus, tupakointi sekä ylipaino tai lihavuus.

Patologian ja immunologian professorin tri James Versalovicin johtaman ja American Journal of Pathologyssa julkaistun tutkimuksen lopputulos oli, että suoliston mikrobiomi on merkittävä tekijä kokonaisterveyden kannalta, sillä on myös roolinsa paksusuolensyövän kehityksessä.

Vaikka monet asiaan liittyvät mekanismit eivät olleet täysin selviä, tutkimukset viittaavat siihen, että probiooteilla voi olla johtava rooli niiden ehkäisyssä. Havaintojen mukaan Lactobacillus reuter, joka on nisäkkäillä luontaisesti esiintyvä probiootti, lievittää suoliston tulehdusta.

Tutkimuksessa tutkijat antoivat L. reuteri –bakteerikantaa HDC-poistogeenisille hiirille (myös muita hiiriä käytettiin, ja niille annettiin vertailun vuoksi plaseboa) säätelemään heidän immuunivastettaan havainnointia varten. DSS:ää, yhdistettä joka aiheuttaa tulehdusta, käytettiin yhdessä atsoksimetaanin kanssa, joka on karsinogeeninen kemikaali joka aiheuttaa kasvainten muodostumista. Varsinaiset hiiritutkimukset suoritettiin 15 viikkoa myöhemmin.

Tutkimuksen proseduurit ja todisteet probioottien hyötyvaikutuksista

Tutkijat käyttivät positroniemissiotomografiaa etsiessään kasvaimia ja havaitsivat, että probiooteilla hoidetuilla hiirillä oli vähemmän kasvaimia, ja olemassaolevat kasvaimet olivat pienempiä verrattuna niihin mitä oli plaseboa saaneilla hiirillä, joiden kasvaimet olivat suurempia ja joita oli lukumäärällisesti enemmän.

Medical News Today selitti:

”On havaittu, että täyskasvuisilla hiirillä histidiinidekarboksylaasientsyymin (HDC) puuttuminen tekee eläimistä huomattavasti alttiimpia suolistosyövälle, joka on yhteydessä suoliston tulehdukseen. L. reuteri tuottaa HDC:tä ja auttaa muuttamaan L-histidiinia, joka on aminohappo joka osallistuu proteiinisynteesiin, histamiiniksi, joka on orgaaninen yhdiste joka osallistuu immuunivasteen säätelyyn.”8

Kahta muuta asiaa pidettiin merkityksellisenä tutkimuksessa: inaktiivisilla, HDC-vajailla L. reuteri -kannoilla ei ollut minkäänlaista suojaavaa vaikutusta, ja aktiiviset probioottikannat jopa lievittivät hiirille annetun DSS:n ja atsoksimetaanin aiheuttamaa tulehdusta. Versalovic tiivisti tutkimusten tulokset:

”Tuloksemme viittaavat siihen, että histamiinilla on merkittävä rooli kroonisen suolistotulehduksen ja paksusuolen kasvainten muodostumisen ehkäisyssä. Olemme myös osoittaneet että sekä mikrobi- että nisäkässolut voivat jakaa aineenvaihduntatuotteita tai kemiallisia yhdisteitä, jotka yhdessä edistävät ihmisen terveyttä ja ehkäisevät sairauksia.”9

Myös tässä tutkimuksessa tutkijoiden sanotaan olleen epävarmoja histamiinin toiminnasta ihmisillä suhteessa syöpään, mikä on mielenkiintoista, sillä tilastotietojen mukaan 2113:sta paksusuolensyöpää sairastavasta ihmisestä niillä, joilla on korkeammat HDC-tasot, on parempi selviytyvyysaste. Ryhmä väitti, että probiootit auttavat muuttamaan L-histidiinia histamiiniksi, mitä voidaan käyttää alentamaan paksusuolensyövän esiintyvyyttä ja auttaa hoidoissa, ja Versalovic tekikin johtopäätöksen:

”Olemme juuri ottamassa edistysaskelia mikrobiomitieteen tutkimuksessa, jotta voisimme tehdä diagnooseja ja hoitaa ihmissairauksia. Yksinkertaisesti lisäämällä mikrobeja, jotka tarjoavat puuttuvia elämälle tärkeitä yhdisteitä, voimme alentaa syövän riskiä ja ravintolisiä ja ruokavaliopohjaisia syöväntorjuntastrategioita.”10

Pidennä elinikää ’lainaamalla’ nuorempia suolistomikrobeja

Kaloilla tehdyt tutkimukset toivat esille uudenlaisen ajatuksen siitä, että vanhempiin yksilöihin injektoidut suolistomikrobit antavat lisää puhtia ja virtaa sekä samanaikaisesti auttaa niitä elämään kauemmin. Turkoosikillit, jotka ovat lyhytikäisiä selkärankaisia ja elävät lyhytaikaisissa lammikoissa, joita muodostuu sadekausina Zimbabwessa ja Mosambikissa, olivat onnekkaita vastaanottajia, jotka saivat suolistomikrobeja hivenen nuoremmilta kaloilta – onnekkaita siksi koska ne elivät kauemmin.

Max Planck -instituutin ikääntymisbiologian laitoksen tutkimusryhmä sai vanhemmat killikalat – jotka ovat keski-ikäisiä 9,5-viikkoisina – nielemään suolistobakteereja, jotka kuuluvat vasta 6 viikkoa vanhoille killikaloille. Naturessa raportoitiin:

”Siirretyt mikrobit kolonisoivat niitä syöneiden kalojen suolistot menestyksekkäästi ja pidensivät niiden ikää. Eläinten mediaanielinkaari oli 41 [prosenttia] pidempi kuin kaloilla, jotka altistuivat keski-ikäisten yksilöiden mikrobeille, ja 37 [prosenttia] pidempi kuin kaloilla jotka eivät saaneet minkäänlaista käsittelyä.”

16 viikkoisena – mikä on pitkä ikä killikalalle – yksilöt, jotka saivat suolistomikrobeja nuorilta kaloilta, olivat aktiivisempia kuin vanhemmat kalat, aktiivisuustaso oli lähempänä 6-viikkoisia kaloja.”11

Bulletproof 360 yhdisti konseptin uusimman tieteen kanssa. Menetelmällä torjutaan ikääntymistä käyttämällä parabioosiksi kutsuttua ”kokeellista tekniikkaa”,12 jonka väitetään olevan 150 vuotta vanha tieteenala, jossa yhdistetään vanhan ja nuoren eläimen verenkiertojärjestelmät jotta nähtäisiin kuinka verenvaihto vaikuttaa niiden terveyteen, käytökseen ja kaikkeen muuhun mikä voi muuttua.

Mutta veren asemesta tutkijat muuttivat killikalojen mikrobikantoja käyttämällä suoliston sisältöä – kakkaa – eli ulosteensiirtoterapiaa, sillä bakteereissa aivan kuten ihmisissäkin on paljon sekä hyviä että ei-niin-hyviä yksilöitä. On vaikea sanoa kuinka kalat voivat, mutta ne näyttävät eloisammilta ja aktiivisemmilta saatuaan nuorempien mikrobeja.

Hyvien ja huonojen suolistobakteerien tärkeydestä

Kun suoliston mikrobiomisi on tasapainossa, aivan kuten kaloilla yleinen toiminnantasosi on se mikä heijastaa kasvua energiatasoissa koska kaiken kaikkiaan olet terveempi. Kun mikrobiomistasi puuttuu terveellisiä bakteereita, kuten tutkijat raportoivat, olet fyysisesti uupunut ja suorituskykysi kärsii.

Vähemmän yllättäen mikrobiomikoostumus voi muuttua iän myötä. Kehossasi on noin 100 biljoonaa mikrobia, jotka suojaavat suolistoa, immuunijärjestelmän toimintaa, ja sen seurauksena myös yleisterveyttä, ollessaan oikeanlaisessa tasapainotilassa. Näin homma toimii:

”Suoliston mikro-organismit auttavat sulattamaan ruokaa, ja ruokaasi syövien mikrobien tuottamat sivutuotteet voivat olla hyödyllisiä elimistöllesi (kyllä, kuulostaa erikoiselta mutta se toimii). Suoliston suolistobakteerit muodostavat arviolta 75 prosenttia käyttämästäsi K-vitamiinista. Lisäksi suolistobakteerit auttavat kehoa tuottamaan omia B-vitamiineja ja imeyttämään ruoan B-vitamiineja.”13

Monet tekijät voivat muuttaa suoliston terveyttä parempaan tai huonompaan suuntaan, myös ne jotka on mainittu alapuolella:14

  • ruokavalio
  • altistuminen mikrobeille
  • stressi
  • lääkkeet
  • alkoholin käyttö
  • kehonpaino

Huomaat että on olemassa vielä yksi tekijä joka vaikuttaa suolistobakteeritasapainoon, nimittäin ikä. Saatoit myös pistää merkille että ikää lukuunottamatta kaikkiin muihin tekijöihin voi vaikuttaa. Jos olet koskaan pohtinut kuinka 5-vuotias jaksaa temmeltää leikkikentällä tuntikausia ja opiskelija jaksaa opiskella ilta toisensa jälkeen vailla havaittavia haittoja, voimme kiittää suurelta osin suoliston mikrobiomia.

Tosiasia on se, että vanhempien yksilöiden suoliston terveys eroaa yleensä selkeästi nuorempien vastaavasta, ja se muuttaa energiatasoja, kognitiivista toimintakykyä, lihasvoimaa ja vastustuskykyä, sanovat tutkimukset.15 Hyvä uutinen on se että terveet suoliston bakteerit voivat vaikuttaa huomattavasti siihen kuinka ikäännymme.16 Pitämällä hyvää huolta itsestäsi kiinnittämällä huomiota yllä oleviin kohtiin ei vain suojaa terveyttäsi nyt, mutta myös tulevaisuuden terveyttäsi ja jopa todennäköisyyttä elää pidempään.

Kuinka hankkia itsellesi ’uusi’ suolisto

Terveytesi on yleensä suoraa seurausta siitä mitä teit viime viikolla, viime vuonna, tai jopa vuosikymmeniä sitten iästä riippuen. Tutkijat ovat yhdistäneet sairaudet kuten Parkinsonin taudin ja kroonisen uupumuksen ruoansulatuskanavan mikroskooppisiin organismeihin ja bakteereihin.17,18 Reseptilääkkeiden käyttäminen on toinen tapa jolla keho saadaan laitettua sekaisian, mukaanlukien mahdollisesti käyttämäsi lääkeyhdistelmät jotka usein aiheuttavat vakavia tai jopa kuolemaan johtavia sivuvaikutuksia ja terveysongelmia.

Itse asiassa toisin kuin monet uskovat, geenisi eivät määritä kuinka pitkään elät, kuten monet sanovat: ”Isoisäni ja isäni molemmat kuolivat sepelvaltimotautiin, joten todennäköisesti minäkin kuolen.” Tieteellinen näyttö tukee vahvasti näkemystä, jonka mukaan ympäristötekijät ovat vastuussa sairauksista jotka vaivaavat niin monia ihmisiä.

Geenien ilmentyminen ratkaisee, ja elämäntavat vaikuttavat vahvasti siihen. Jopa 90 prosenttia henkilön syöpäriskistä johtuu tekijöistä joihin voi vaikuttaa kuten edellä mainitut, ja vain 10 prosenttia voidaan laskea geenivirheiden piikkiin, eräs tutkimus vahvistaa.19

Suolistobakteerien ravitseminen on yksi tärkeimmistä askelista terveyden ylläpidossa, ja se voidaan toteuttaa syömällä perinteisesti hapatettuja ruokia kuten ruoholla ruokitun lehmän maidosta valmistettua jugurttia ja hapatettuja kasviksia joita voi tehdä kotona, ja kuitua sisältäviä ruokia kuten pähkinöitä ja siemeniä, hedelmiä ja kasviksia, sekä muita ruokia jotka edistävät ruoansulatuskanavan terveyttä.

Myös probioottivalmisteet voivat olla hyödyllisiä. Sokerin ja paketoidun, pitkälle jalostetun ruoan välttämisellä pääsee jo pitkälle suoliston terveyden tasapainottamisessa ja optimoinnissa. Mitä enemmän panostat suoliston terveyteen, sitä paremmin se auttaa lisäämään energisyyttä, parantamaan unenlaatua, tasapainottamaan stressitasoja, minimoimaan syövän ja muiden sairauksien riskin ja jopa auttaa pudottamaan painoa. Nyt tehdyt pienet muutokset vaikuttavat ajatteluun, tunteisiin ja toimintaan pitkällä aikavälillä.

 

Lähde: Mercola.com

Lue myös:

Suolistoterveyden perusteet: mikä on mikrobiomi?
Tutkimus: suoliston mikrobiomi voi vaikuttaa autoimmuunisairauksiin
Probiootit lievittävät stressiä, masennusta ja ahdistusta
Parkinson alkaa suolistosta
Yksilöidyt probiootit – viidessä vuodessa lääketieteen valtavirtaa
Probioottien 12 yllättävää hyötyä
Suoliston hyvinvointi on avain verensokerin hallintaan
Totuus diabeteksesta: Suoliston häiriöt aiheuttavat sairauksia
Terveydeksi, sanoi suolisto
Terveys lähtee suolistosta

1 kommentti

  1. Yksi hyvin edullinen ja tehokas keino suoliston hyvinvoinnin lisäämiseksi on hapankaalin syöminen. Sitä on yleisesti saatavilla elintarvikeliikkeissä ja myös luomulaatuisena.

    Plusääni(7)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat