Suomen nousu ja perikato! Itsenäistyminen?

Itsenäistyminen ja valtio- ja maanpetos

Suomen ”itsenäistymiseen” johtaneet prosessit ovat helppoja ymmärtää: Ennen Suomen itsenäistymistä maahan olivat vaikuttaneet sortovuodet, jolloin Venäjän keisarikunta yritti Suomen venäläistämistä1;2. Sen johdosta suomalaisten luottamus Venäjän keisariin Suomen erityisaseman turvaajana hävisi.

Eetu Iston teos Hyökkäys vuodelta 1899 muodostui jo aikalaisten silmissä venäläistämistoimien symboliksi.
Eetu Iston teos Hyökkäys vuodelta 1899 muodostui jo aikalaisten silmissä venäläistämistoimien symboliksi.

Mutta sitä draamaa, joka nyt 100 vuotta myöhemmin on meneillään, on vaikeampi ymmärtää. Siinä Suomen poliittinen johtajisto, virkakoneisto ja niitä tukeva verorahoin toimiva joukkotiedonvälitys sekä viihdemaailma, toimivat kuin yhtenä miehenä taloudellisen, yhteiskunnallisen ja henkisen itsenäisyyden tuhoamiseksi; tässä tuhoamisen prosessissa paljastuu myös suomalaisiin vuosikymmeniä vaikuttanut sionistisen eliitin valtavirtaisen joukkoviestinnän, viihdeteollisuuden ja poliittisen hegemonian murskaava vaikutus; ihmismielen jaloimmat tunteet, kuten isänmaallisuus, uskonto ja avioliitto, ovat täysin tuhottuja. Näitten jalojen aatteiden edistäjät uhrataan valtamedian ja politisoituneen ”suvaitsevaisen” virkakoneiston inkvisition alttarille. Suomen poliittisen johdon toiminta täyttää valtio- ja maanpetoksen tunnusmerkit.

Parhaillaan maassa huutokaupataan Suomen kansallisvarallisuutta ja suomalaisten työntuloksia kasvottomien ylikansallisten rahaimperialistien hyödyksi, samalla syyllistäen kansaa talouskriisin aiheuttajaksi. Kantaväestön asema kurjistuu ja hyvinvointivaltio on historiaa. Samalla juutalaisten multimiljonäärien3a värväämä elintasopakolaisten vyörytys Eurooppaan vaatii jatkuvasti suurempia osuuksia varauksina valtion tulevaan budjettiin. Muukalaisinvaasion tarkoituksena on suomalaisen ja laajemmin koko Eurooppalaisen väestön etninen puhdistus, jolloin kantaväestö korvattaisiin poliittisen Lähi-idän populaatiolla. Suurempaa kataluuden petollisuutta maataan ja sen kansaa kohtaan on turhaa maailman historiasta hakea. Myös Euroopan Unioni toimii eri etnisten ryhmien sulatusuunina; Unionista on kehittynyt entisen Neuvostoliiton kaltainen keskusjohtoinen liittovaltio. Nykyisin varmaan kaikki käsittävät puheet ”itsenäisten valtioiden liitosta” valheiksi.

Painotan vielä, että myös Suomen taloudellisen taantuman juuret löytyvät maan ajautumisesta poliittisen johdon alaisuudessa juutalaisen eliitin kontrolloimien kansainvälisten rahoituslaitosten sekä talouskeinottelijoiden uhriksi.3b

Rothschildien talo Frankfurt am Mainin juutalaisghetossa. Suomi ajautui juutalaispankkiirien velkaorjuuteen jo1860-luvulta alkaen.
Rothschildien talo Frankfurt am Mainin juutalaisghetossa. Suomi ajautui juutalaispankkiirien velkaorjuuteen jo 1860-luvulta alkaen.

Tulee huomata, että Suomi ”itsenäistyi” vuonna 1917 lähinnä idealistiseen kansalliseen heräämiseen sisältyvänä suomenmielisyytenä, mutta taloudellisesti Suomi ei ollut itsenäinen. Suomi luisui jo1860-luvulta alkaen Rothschildien lainoittamaan velkaorjuuteen. Otto Reinhold Frenckell työskenteli 1860–1867 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen johtajana, ja oli ottanut joulukuussa 1864, ennen Suomen valtionlainaa, Hypoteekkiyhdistyksen ensimmäisen ulkomaisen lainan M. A. V. Rothschild & Söhnen pankkiiriliikkeestä, joka sijaitsi Frankfurt am Mainissa, kooltaan kolme miljoonaa Preussin taalaria, saattaen Suomen juutalaisen eliitin velkaorjuuteen. Näin Suomi pääsi Rahataloudellisesti riippumattomaksi Venäjästä, sitoutuen samalla Rothschildien hopeamarkkaan ainoana laillisena maksuvälineenä Suomessa.3c

Sivumennen mainittakoon, että lokakuun vallankumous ei ollut venäläinen vallankumous, vaan sionistisen eliitin vallankaappaus tsaarilta ja samalla valloitussota Venäjällä (Wilton 2000). Rothschildit eivät suostuneet koskaan lainaamaan rahaa Venäjän hallitukselle3c, koska se uhmasi juutalaisen eliitin hegemoniaa. Tämä uhmakkuus oli myös syynä sionistien vallankaappaukseen tsaarilta: Venäjä haluttiin alistaa!

Euroopan Unioni on pääoman imperiumien diktatuuri

Euroopan komissio ei ole demokraattisesti valittu elin. EU:n komission valta on suurempi kuin Euroopan parlamentilla. EU:n perussopimukset siirtävät hegemoniaa EU:n toimielimille, Unionin oikeus menee kansallisen itsemääräämisoikeuden ja valtiollisen itsenäisyyden yläpuolelle. Valtaosa päätöksistä tehdään siis ulkomailla.

Komissio voi myös aloittaa uuden lainsäädäntöehdotuksen käsittelemisen EU:n perustamissopimuksen nojalla. Komission jäsenet koostuvat aina yhdestä kunkin jäsenvaltion jäsenestä, joita kutsutaan komissaareiksi ja heillä kullakin on vastuualueensa. Komissaareilla on sangen suuri kansainvälinen hegemonia käytössään.

EU:n päätöksenteon avoimuutta edistävä kansalaisjärjestö ALTER-EU, Itävallan työasiain liittokamari AK EUROPA ja Itävallan ammattiliittojen keskusjärjestö ÖGB Europabüro, ovat julkaisseet raportin, jonka mukaan suuryritykset hallitsevat edelleen komission asiantuntijaryhmiä uudistuslupauksista huolimatta.4

Jaana Kivi paljastaa teoksessaan Bryssel myyty Euroopan Unionia hallitsevan finanssieliitin verkoston, joka lamauttaa kansanvallan jäänteitä lakialoite ja lahjus kerrallaan. Kiven mukaan Goldman Sachsin ja Citigroupin kaltaiset rahoitusjättiläiset muodostavat suurimman osan kaikista EU-komission toimintaa juonittelevista lobbaajista. EU:n mädäntynyt ydin on yksityisten pankkien ja yksityisten lakifirmojen symbioosi. Raha ja laki ovat perustavimmat poliittisen manipulaation instrumentit.5

Venäjän keisarillinen Suomi oli itsenäisempi, kuin nykyinen EU-Suomi.

Yleisradiolla6 vuonna 2015 esitelmöinyt historian professori Markku Kuisma painotti suomalaisten elävän tiedostamattaan maassaan poliittisen diktatuurin ikeessä.

Kuisma vertasi EU-Suomen tilannetta sadan vuoden takaisiin sortovuosiin.

Keisarillisella Suomella oli oma raha, oma keskuspankki ja omat tullirajat, joita ei enää ole.

Kuisman mukaan meillä on turhankin synkkä kuva 1800-luvun keisariajasta, jolloin Suomi oli osa Venäjää. Suomen vapausasteet olivat silloin suunnilleen samaa luokkaa poliittisesti kuin nyt osana EU:ta. Toisaalta Venäjän vallan aikana meillä oli oma raha, oma keskuspankki ja omat tullirajat, joita meillä nykyään ei enää ole!

Asiat, jotka koettiin sortona sortokauden aikana, olivat täysin samoja kuin politiikan reunaehdot, jotka nyt hyväksymme ”silmää räpäyttämättä”. Silloin sortokautena Suomessa vastustettiin niin sanottua yleisvaltakunnallista lainsäädäntöä, joka on täysin rinnastettavissa nykytilanteeseen, kun Euroopan Unioni sanelee 80 prosenttia Suomen lainsäädännöstä.

 

Bobrikovin murha 1904.
Bobrikovin murha 1904.

Silloin sortokautena ihmisten oikeudenmukaisuuden tunto täytyi olla korkeammalla, sillä alistaminen koettiin sorroksi, nyt se on ”arkipäivää” ja ”luonnollista”. Sortokauden aikana suomalaiset tarttuivat toimeen vihollista vastaan, ja Eugen Schaumanin, Aktiivisen Vastustuspuolueen ja Verikoirien teot muistetaan edelleen. 2010-luvulla eliitti saa sen sijaan olla täysin rauhassa ja erimielisydet kärjistyvät lähinnä työnantajien ja palkansaajien välillä.

Nykyisin ei siis ole enää sankareita eikä sisäistä jaloutta: poliittinen mafia saa mellastaa rauhassa.

1900-luvulla Suomen hallitsija, Venäjän keisarikunta ei myös yrittänyt väkisin hukuttaa suomalaisia miljoonien afrikkalaisten siirtolaistulvaan.3; 7 Tosin tuolloin ei ensinkään ollut poliitikkoja, jotka olisivat vaatineet ”vapaaehtoisesti” Suomeen ylipäätään afrikkalaisia tai muitakaan tunkeutujia, kuten Sipilän hallitus nyt tekee.8

 

Suomen poliittiset vaiheet lyhyesti

Professori Martti Häikiön mukaan itsenäinen valtio tarvitsee muodostuakseen henkisiä tekijöitä kuten kansallisen identiteetin muotoutumisen, kansallistunteen ja itsenäisyystahdon sekä lisäksi konkreettisia instituutioita kuten oikeusjärjestyksen, hallintoelimet ja politiikan. Suomessa hallintoelinten muodostaminen alkoi jo 1809 autonomian myötä, kun maahan perustettiin hallituskonselji, myöhempi Keisarillisen Suomen senaatti, ja sen välityksellä ministeriöt, kanslerit ja muut hallintorakenteet.9 Vaikka autonomia ei ulottunut ulkopolitiikkaan, Suomi hoiti ulkosuhteitaan taloudellisesti tärkeiden yhteistyökumppanien kanssa konsuli- ja kunniakonsulitasolla.10

Kansallinen herääminen: Pohjolan Hellas

Yhtenäisen kansakunnan ja itsenäisen valtion muodostuminen tarvitsee kansan henkistä heräämistä, jota voidaan luonnehtia termillä kansallinen herääminen.

Kansallinen herääminen romanttisena ilmaisuna tarkoittaa kehitystä, jossa etninen ryhmä määrittelee kansallisen identiteettinsä, oikeutensa, tarpeensa ja suhteensa muihin ryhmiin kansallisuusaatteen kehittymisen saattelemana. Alan kirjallisuudessa tästä käytetään ilmaisua kansallinen herääminen, joka liittyy 1700- ja 1800-luvun kehityskulkuun ja ilmeni suomenmielisyytenä (fennofilia) sekä suomalaisuusliikkeenä (fennomania). Sen päämääränä oli muiden muassa saattaa suomalaisuus ja Suomen kieli hallitsevaan asemaan Suomessa.11

Akseli Gallen-Kallelan Sammon taonta vuodelta 1893 on realismia edustava Kalevala-aiheinen maalaus. Eri taide suunnilla oli vaikutuksensa kansallisen heräämisen ja kansallisromantiikan syntymisessä.
Akseli Gallen-Kallelan Sammon taonta vuodelta 1893 on realismia edustava Kalevala-aiheinen maalaus. Eri taide suunnilla oli vaikutuksensa kansallisen heräämisen ja kansallisromantiikan syntymisessä.

On syytä muistuttaa, että ilman tietyn kaltaista ’Pohjolan Hellasta’ ei Suomi olisi 100 vuotta sitten saavuttanut minkään laista itsenäisyyttä, jota kuitenkin rajoitettiin jo 1990-luvulta alkaen. Ilman taiteiden, tieteiden, sivistyksen ja uskonnon vaikutuksia ei voida kansaa johdattaa kansalliseen heräämiseen.

Kansallinen herääminen jakaantuu kolmeen jaksoon:

1700-luvun alussa alkoi versoa fennofiliaksi kutsuttu suomalaisuusliike, jonka varhaisin ja samalla innokas kannattaja oli Daniel Juslenius. 1700-luvun jälkipuolella Turun akatemian piirissä sitä edusti erityisesti Henrik Gabriel Porthan. Fennofilia sisälsi myös suomen kieleen ja suomalaiseen kansanperinteeseen kohdistuvaa tieteellistä kiinnostusta sekä tahtoa kehittää suomen kieltä kansanvalistustyön tarpeisiin. 11

Ensimmäiseen jaksoon ja sen suurmiestusinaan lukeutuva Agricola loi raamatunsuomennoksellaan suomen kirjakielen pohjan kirjoittaen ja kääntäen ensimmäiset suomenkieliset painetut kirjat; Juslenius oli suomalainen kirjailija, isänmaanystävä; Porthan oli Suomen 1700-luvun humanistisen kulttuurin merkittävin persoonallisuus; von Becker vaikutti kirjailijana, suomen kielen tutkijana, julkaisi 1824 suomen kieliopin Finsk grammatik, jossa suomen kielen lauseoppi ensimmäisen kerran esitettiin; Arwidsson loi uransa poliitikkona, kirjailijana, runoilijana, historiantutkijana, sanomalehtimiehenä; Ruotsalaisia emme enää ole, venäläisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia!, Lönnrot ja hänen tuotantonsa on hyvin tunnettua: Suomen kansalliseepoksen, Kalevalan, ja Kantelettaren kokoaja, kielentutkija, lääkäri, suomalaisen kasvitieteen uranuurtaja, suomen kielen uudistaja, sanakirjojen toimittaja, ensimmäisen suomenkielisen aikakauslehden kustantaja; Runeberg oli suomenruotsalainen runoilija, kirjailija, toimittaja; Suomen kansallisrunoilija, Nervander puolestaan runoilija, fyysikko, meteorologi, suomalaisen meteorologisen mittaus- ja havaintotoiminnan alkuunpanija; Snellman filosofi, kirjailija, sanomalehtimies, valtiomies; yksi vaikutusvaltaisimmista fennomaaneista 1800-luvun Suomessa, vaikutti huomattavasti suomen kielen asemaan ja Suomen markan käyttöönottoon; Suomen kansallisfilosofi ja yksi tärkeimmistä kansallisista herättäjistä; Cygnaeus oli suomalainen pappi, joka tunnetaan Suomen kansakoulun isänä; Castrén toimi Helsingin yliopiston ensimmäisenä suomen kielen professorina ja uralilaisten kielten tutkimuksen ja etnografian uranuurtajana ja Topelius oli suomenruotsalainen kirjailija, toimittaja, historioitsija sekä Helsingin yliopiston rehtori. 11

Kansallisen heräämisen toiseen jaksoon hahmottuvat erikoisesti seuraavat kymmen nimeä: Pietari Päivärinta, Yrjö Koskinen, A.E. Nordenskiöld, Aleksis Kivi, Minna Canth, Arvid Järnefelt, Teuvo Pakkala, Algoth Tietäväinen ja Juho Kusti Paasikivi. Näistä henkilöistä löytyy tunnettuja kansankirjailijoita, maantieteilijöitä sekä geologeja ja poliitikkoja.11

Erikoisesti Paasikivi oli suomalainen poliitikko, pankinjohtaja ja diplomaatti, kolmen hallituksen pääministeri ja Suomen tasavallan seitsemäs presidentti vuosina 1946–1956. Paasikivi muistetaan erityisesti Suomen idän suhteissa poliittisen realismin painottajana ja Suomen sotien jälkeisen ulkopolitiikan eli niin sanotun Paasikiven linjan viitoittajana. Paasikiven ura Suomen politiikassa ehti kestää yli 50 vuotta. Kansallista heräämistä ovat edustaneet ääripäissään kansallisromantiikka ja poliittinen realismi, joka siis ilmeni Paasikiven linjana ja joka olisi edelleen sovellettavissa Suomen sisä- ja ulkopolitiikassa.

Sammon puolustus.
Sammon puolustus.

Kansallisromantiikan silmiinpistävimpiä esimerkkejä lienee Akseli Gallen-Kallelan vuonna 1896 maalaama taideteos Sammon puolustus. Tässä Kalevala-aiheisessa maalauksessa Väinämöinen miehineen puolustaa Pohjolasta ryöstettyä sampoa Louhelta ja hänen miehiltään. Tämän taideteoksen symboliikka ulottuu nykyisyyteen: olemme menettäneet sammon eli taloudellisen, yhteiskunnallisen ja henkisen vapauden, jonka saavuttamiseksi kansan tulee taistella vapautuakseen kansainvälistä rahan imperiumia palvelevasta Suomen poliittisesta eliitistä, laittomasta Euroopan Unionista, eurosta ja Natosta.

Oli myös kolmas kansallisen heräämisen jakso, joka ei liity suoraan Suomen itsenäistymiseen, vaan sitä voidaan luonnehtia enemmän työväen kirjallisuuden ja vasemmistolaisuuden edustajaksi, joihin kuuluvat esimerkiksi Väinö Linna ja nuoremmasta polvesta Paavo Haavikko sekä Erno Paasilinna.

Mikä oli Suomen asema toisessa maailmansodassa?

Viralliseen historiankirjoitukseen toisen maailmansodan ajalta on syytä suhtautua enemmänkin kuin kriittisesti: paljastukset kertovat länsivaltojen päättäneen uhrata Suomen Neuvostoliiton hyväksi vuosina 1939–40. Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimus Saksan kanssa 23.8.1939 oli vain taktiikka ajan voittamiseksi. Liittoutuneiden apu Suomelle paljastuu petturimaiseksi juoneksi. Virallinen historiankirjoitus on voittajien laatimaa, eikä siihen voi luottaa.

Erkki Hautamäki kuvaa teoksessaan Suomi myrskyn silmässä hämmästyttävän paljastuksen Suomen joutumisesta suurvaltojen salajuonien temmellyskentäksi. Teoksen mukaan Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimus Saksan kanssa 23.8.1939 oli vain taktinen veto ajan voittamiseksi. Liittoutuneiden apu Suomelle paljastuu kelvottomana juonena, jonka välityksellä voitaisiin miehittää Norja ja Ruotsi sekä samalla luovuttaa Suomi ja Baltia Neuvostoliiton ”syleilyyn”. Hitlerin pyrkimys toisen maailman sodan pyörteisissä tapahtumissa, vastoin yleistä ”aggressiivista” käsitystä paljastuu yritykseksi rakentaa rauhaa Eurooppaan.12

Hautamäen teos tukeutuu marsalkka Mannerheimin henkilökohtaisen erikoisagentin Vilho Tahvanaisen todistusaineistoon eli S-32-kansioon, joka käsittää Mannerheimin asiakirjat kolmena niteenä vuosilta 1930–1940, 1941–1946 ja 1947–1949. Nämä kolme alkuperäistä asiakirjaa Mannerheim luovutti tammikuussa 1950 presidentti Juho Kusti Paasikivelle. Alkuperäiset S-32-kansion asiakirjat ovat kadoksissa. Mutta ennen kuin alkuperäiset asiakirjat luovutettiin Paasikivelle, pyysi Mannerheim erikoisagenttiaan V. Tahvanaista kopioimaan ja järjestämään keskeiset aineistot dokumenteista. Tämän tehtävän Tahvanainen myös suoritti perusteellisesti. Suomi myrskyn silmässä nojautuu myös kirjailijan tutkimuksiin ulkomaisista arkistoista, jotka sisältävät 2. maailmansodan suurvaltojen taustapolitiikkaa. Teoksen perusteella sodanaikaiset johtajat eivät syyllistyneet rikoksiin, eivätkä olleet syyllisiä sotiin, joihin Suomi kiskaistiin mukaan 1939–1945.12

Saksalaisten lentokonekaappaus vuonna 1940 paljasti 15. lokakuuta v.1939 solmitun Ranskan, Iso-Britannian ja Neuvostoliiton välisen kolmikantasopimuksen, jonka esille tulo muutti Saksan poliittiset suuntaviivat.12

Kolmikantasopimuksen paljastumisen myötä Saksa katsoi Neuvostoliiton vihollisekseen ja siten neuvostoliittolais-saksalaiset sopimukset eivät enää olleet voimassa. Niinpä Hitlerin kuriiri tiedottaa Mannerheimille 10. Helmikuuta 1940, että Saksa nootissaan Neuvostoliittoon kehotti sitä pyrkimään rauhaan Suomen kanssa ja lopettamaan enemmät sotatoimet välittömästi. Tätä kehotusta Neuvostoliitto ei kuitenkaan heti toteuttanut ja tilanne Suomen rintamilla oli romahtamispisteessä. Maaliskuun 3. päivänä 1940 Hitler antoi Neuvostoliiton Saksan asianhoitajalle kirjallisen määräyksen, joka lyhennettynä on seuraava: Ellei Neuvostoliitto heti, viimeistään huomispäivänä 4.3.1940, lopeta sotatoimia Suomea vastaan, niin Saksa tulee antamaan suomalaisille aseellista apua ja ajamaan Neuvostoliiton sotavoimat pois Suomen alueelta. Ranskalais-englantilainen liittoutuma tyrkytti Suomelle petollista apuaan, jonka Mannerheim tyrmäsi, sillä hän oli tietoinen Saksan kautta suurvaltapolitiikan uudesta käänteestä ja siitä, että Ranskalla ja Iso-Britannialla oli ketunhäntä kainalossa Suomen ”auttamisen” motivaation suhteen. Mannerheim kehotti allekirjoittamaan rauhansopimuksen Suomen ja Neuvostoliiton välille heti. Rauha solmittiin 12. Maaliskuuta 1940. Näin Suomen talvisota oli päättynyt!12

Vuosi 1942. Kuvassa Adolf Hitler vasemmalla, Carl Gustaf Emil Mannerheim keskellä ja Suomen tasavallan 5. presidentti Risto Ryti oikealla.
Vuosi 1942. Kuvassa Adolf Hitler vasemmalla, Carl Gustaf Emil Mannerheim keskellä ja Suomen tasavallan 5. presidentti Risto Ryti oikealla.

Suurvaltapolitiikkaan kytkeytynyt Suomi, kuten Saksakin olivat pakotettuja hyökkäämään vuonna 1941 Barbarossa-suunnitelman mukaisesti Neuvostoliittoon. Tämä hyökkäys oli pakko toteuttaa, sillä luotettavan informaation kautta Hitler tiesi Englannin ja Neuvostoliiton valmistelleen salaliittoa, johon kuului useamman rintaman hyökkäys, jolloin Suomi, kuten myös Saksa olisi tuhottu. Jatkosodassa Suomen aseveljeys Saksan kanssa pelasti Suomen.12

Jos Mannerheimin erikoisagentin Vilho Tahvanaisen todistusaineisto pitää paikkansa, pitäisi itsenäisen Suomen historia kirjoittaa täysin uudestaan.

1990-luku.

Suomen ryöstäminen pääsi vauhtiin 1987, kun Suomen Pankki vapautti pääomien maastaviennin. ETA-sopimuksella varmistettiin, että anastelu voisi jatkua. Mitä nämä laittomuudet ovat aiheuttaneet? Vielä 80-luvun puolivälissä Suomea voitiin pitää varsin rikkaana maana, joka pystyi teollisuutensa vientituloilla maksamaan kaiken tarvittavan tuonnin.

Suomen elintaso ja sosiaaliturva soveltuivat tuolloin malliesimerkiksi.

Vuoden 1987 jälkeen Suomen elintaso alkoi laskea huomattavasti. Tämä on ilmennyt esimerkiksi sosiaaliturvan heikkenemisenä13 ja koulutusmäärärahojen vähentymisenä,14 tuotantolaitosten vanhentumisena ja kansantuotteen vähentymisenä kriisin aikana.15 Vuosien 1990–1993 välisenä aikana järjestetty lama romutti Suomen talouden, kulttuuriin, politiikkaan ja ilmapiiriin.

Elintason hupenemisen lisäksi 90-luvun talouskriisin aikana bruttokansantuote laski 13 prosenttia ja työttömyys nousi 3,5 prosentista 18,9 prosenttiin.16 90-luvulla yritysten omarahoitusosuus romahti lähes puoleen entisestä. Kunnat, seurakunnat ja valtio joutuivat alituiseen myymään omaisuuttaan. Maatilojen tuottoarvo ei kattanut sitä velkamäärää, joka niille valtion tuella tyrkytettiin. Kaiken lisäksi se omaisuus, joka Suomessa vielä oli, alkoi siirtyä enenevässä määrin ulkomaiseen omistukseen.

Tulojen ja omaisuuksien vähentymisen lisäksi Suomelle syntyi hirvittävä ulkomainen velka. Jo tuolloin käytäntönä oli, että vähenevästä kansantuotteesta entistä suurempi osuus vietiin maasta pois saamatta siitä mitään korvausta. Lisäksi tuonti rahoitettiin melkein täysin ulkomaisilla lainoilla. Tämä merkitsi sitä, että ulkomaisella lainarahalla tuettu halpatuonti teki kotimaisen tuotannon kannattamattomaksi. Nimittäin verorahoilla tuetun viennin tuloihin kansalla ei ollut verotusoikeutta.

Joskus 1994 Suomi onnistui hankkimaan 400 miljardin markan velan, josta kansalaiset saivat riesakseen hirvittävät korkomenot.17 Eliitin pankkitoiminta on siis erittäin tuottavaa bisnestä, joka nitistää koronkiskonnallaan voimakkaankin valtion. Tuolloin saimme kiittää lähes tästä kaikesta vapaamuurari Iiro Viinasta. Silloin tavaroiden vienti oli tuontia suurempi. Pääomia ei kertynyt. Jokainen velkamarkka, dollari tai joku muu valuutta vietiin maasta pois.

Pankkikriisiä hyväksi käyttäen Suomessa toteutettiin vallankaappaus, jossa pankeille luovutettiin valtuudet jakaa kansalaisten varallisuus haluamallaan tavalla. Poliittisen siunauksen laillistettu ryöstö sai Esko Ahon hallituksen ministerivaliokunnalta, johon kuului pääministerin lisäksi valtionvarainministeri Iiro Viinanen, ministerit Mauri Pekkarinen Keskusta, Jan-Erik Enestam (Rkp) ja Toimi Kankaanniemi (Kd).18

Vuosina 1990–1993 järjestettiin lama, jolla Suomen talous, kulttuuri ja poliittinen ilmapiiri syöstiin perikatoon. Esko Ahon hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan toimesta pankit päätettiin pelastaa salaiseksi julistetulla SSP-sopimuksella. Siten pankeille annettiin vapaat kädet poistaa markkinoilta tiettyjen alojen yrityksiä ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkituen piikkiin. Tämän järjestetyn laman uhreiksi syöstiin noin 65 000 yrittäjää, joista itsemurhaan päätyi 14 500 ihmistä. Silloinen Suomen poliittinen johto syyllistyi kansanmurhaan! Tämä oli niin kutsutun Koiviston konklaavin saavutus.19

Mitä ilmeisimmin tässä oli kysymyksessä pankkien laittomasta EMU-kuntoon saattamisesta lainaa ottaneiden kustannuksella.  ETA-sopimuksen liitteeseen Suomea koskevan mukautusmääräyksen vuoksi Mauno Koivisto halusi pankit EMU-kuntoon sopimuksen liitteeseen kirjoitettuun määräaikaan mennessä. Suomen perustuslaki EY-mukautettiin etukäteen.

EU-Suomi ja sen täydellinen perikato

Kansanvalta, johon valtiojärjestyksemme ja perustuslakimme aikoinaan nojautui, on nykyisin EU- Suomessa sen raha- ja puoluevallan puristuksessa luisunut Euroopan Unionin totalitaariseen syleilyyn. Valtiollisen itsenäisyyden korvaa EU-jäsenyys, eli muut kuin suomalaiset vaikuttajat päättävät useimpien maassamme voimaan tulevien lakien sisällön. Maallamme ei ole enää omaa itsenäistä talous-, maatalous-, raha-, alue-, kauppa- ja elinkeinopolitiikkaa. Itse asiassa lähestulkoon kaikki päätetään Brysselissä ja Suomi on sätkynuken roolissa. Myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa olemme kytkeytyneet EU:n ja Naton mahtitekijän USA:n päätöksiin. Käytännöllisesti katsottuna EU on jo liittovaltio, mutta kuitenkaan se ei ole sitä virallisesti. Niinpä Suomi onkin epävirallisesti ”EU-liittovaltion” pohjoinen ja syrjäinen maakunta.

EU-hp superneuvostoliitto

Suomi liitettiin Euroopan Unioniin perustuslain vastaisesti vuonna 1994 neuvoa-antavan kansanäänestyksen perusteella. EU:n liittyminen olisi vaatinut Suomen perustuslain muuttamista 5/6-enemmistöllä. Tämä siksi, että ilman kahta käsittelyä sekä välillä pidettäviä vaaleja perustuslain muuttaminen edellyttää asian kiireelliseksi julistamisen 83.33 prosentin enemmistöllä. Tämä on vain yksi esimerkki EU:n liittyvistä laittomuuksista, joihin Suomen poliittinen mafia on syyllistynyt.

Liittymissopimus juoniteltiin hyväksytyksi eduskunnassa perustuslain alaan vaikuttavana kansainvälisenä velvoitteena niin sanotussa supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä, jolloin hyväksyntään riitti kahden kolmasosan määräenemmistö yhdessä käsittelyssä.20

Suomi on edelleen nettomaksaja EU:lle. Vuonna 2014 Suomen nettomaksun osuus Unionille oli -809 miljoonaa euroa.20 Nettomaksulla kuvataan EU:lta saatavien tulojen ja EU:lle maksettavien maksujen erotusta. Suomella on vain maksuja EU:lta, ei tuloja.

Suomen kansantalous oli vielä 1980-luvulla lähes velaton. Mutta EU-jäsenyyden myötä Suomi on todella velkaantunut korviaan myöten. Valtion, kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu velka21 ylitti (v. 2013) 115 miljardin euron rajan ja seuraavana vuonna se kasvoi entisestään.

Niinpä EU-jäsenyydellä on ollut vaikutuksensa suistaessaan yksityisiä talouksia velkavankeuteen. Lyhyesti sanoen jo vuonna 2012 oli 54 prosenttia Suomen talouksista velkaorjuudessa.

Euroopan Unioni luo edellytykset uusliberalismille, jonka tarkoituksena on finansialisaatio. Heikki Patomäki kiteytti kyseisen termin tarkoittavan kehitystä, jossa rahoitusmarkkinat, rahoituslaitokset ja rahoituseliitit kontrolloivat yhä enemmän yksityisiä taloudellisia prosesseja ja julkisia talouspolitiikan päätöksiä.22

Kuten jo alussa mainittiin, poliittinen eliitti syöksee Suomen, sen kansallisvarallisuuden ja suomalaisten työntulokset kasvottomien ylikansallisten rahaimperialistien hyödyksi ja syyllistää kansaa talouskriisin aiheuttajaksi. Ulkomaan velan lisäksi tässä kotimaan ryöstöpolitiikassa näyttelee suurta roolia yhtiöittäminen. Esimerkkeinä voidaan mainita, että ulkomaiset rahastot omistavat suuria osuuksia sellaisista yhtiöistä, kuten esimerkiksi Metso, Kone, Fortum, Nokia, Nokian Renkaat, Nordea, Sambo, TeliaSonera, UMP-Kymmene ja Wärtsilä.23

Jo artikkelin alussa mainittiin kuinka Suomeen vyörytetään elintasopakolaisia, joiden yhteiskunnalliset etuudet ovat paremmat kuin kantaväestöllä ja paljon edullisemmat kuin kantaväestöön kuuluvilla syrjäytyneillä. Tämä synnyttää katkeruutta. Ilmeisesti poliittisella mafialla on tarkoituksena sisällissodan synnyttäminen kantaväestön ja tunkeutujien välille, vaikka syyllisiä ovat poliittinen mafia, virkamieskoneisto ja näitä tukeva valta- eli valhemedia.

 

Suomen tulisi itsenäistyä jälleen

Esitettäköön muutamia huomioita valtiollisen suvereniteetin saavuttamiseksi.

1918 Suomi ajautui sisällissodassa kahteen leiriin; Suomen kansanvaltuuskunnan joukkoihin ja senaatin asevoimiin; tämä on koitellut kansakunnan yhtenäisyyttä aina nykyisyyteen saakka. Voisimmeko saavuttaa yhtenäisyyden unohtamalla poliittiset ja ideologiset näkemyserot? Eikö päätavoitteena tulisi olla itsenäinen Suomi, jonka esteenä on poliittinen eliitti. Kuten 100 vuotta sitten niin myös nykyisin tarvitsemme uutta kansallista heräämistä kansallisen identiteetin palauttamiseksi, kansallistunteen sekä itsenäisyystahdon synnyttämiseksi.

Luonnollisesti Suomen on erottava EU-jäsenyydestä, eurosta, isäntämaasopimuksesta ja olla liittymättä vapaakauppasopimuksiin.

Suomi voi siirtyä omaan valuuttaan ja luoda sen itsenäisesti.

Valtion omistuksessa oleva keskuspankki voisi luoda tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan tulisi olla korotonta. Tällaista rahaa voitaisiin käyttää investointeihin, jotka lisäisivät työllisyyttä ja siten kulutuksen myötä maan vaurautta sekä omavaraisuutta.

Uudessa talousjärjestelmässä omavaraisen valtion taloudelliset hyödyt suuntautuisivat kotimaan hyvinvointiin. Tällöin kohua herättäneet veroparatiisit olisivat kiellettyjä ja ulkomaille siirretyt yhtiöt maksaisivat veronsa kotimaahan. Erityisen tärkeää olisi virvoittaa kauppasuhteet Venäjän kanssa uudelleen.

Oma raha ja sen paino-oikeus sekä itsenäinen talouspolitiikka olisivat mullistavan vallankumouksellisia tekoja positiivisessa mielessä. Mutta olisiko oma valuutta pelkästään jo vallankumous? Ei, sillä ennen kuin oma raha saadaan käyttöön, joudutaan tekemään vallankumous vapaustaisteluna, sillä kansainvälisen harvainvallan lakeijat eivät vapaaehtoisesti luovu etuuksistaan. Saavutetaanko itsenäisyys ja vapaus muulla taistelulla kuin aseilla? Koska parlamentaariset funktiot ja demokratia eivät toimi, ovat vaihtoehdot todella vähissä. Tosin kuten tämä artikkeli pyrkii osoittamaan, itsenäisyyttä ei saavuteta myöskään pelkästään asein.

Yllä esitettyjen tavoitteiden toteutumiseksi tulisi opetus- ja koulutussektorin, joukkotiedonvälityksen ja viihdemaailman kokea radikaaleja muutoksia. Nykyisin Pohjoismaiden voimakkaimmat mediayhtiöt ovat järjestään juutalaistaustaisia – esimerkkeinä Erkon suvun Sanoma sekä Bonnierin ja Hjörnen mediaimperiumit.24 Valtiolla on oltava sionisteista vapaa joukkotiedonvälitys sekä opetustoiminta. Uutistoimistot, TV- ja radioasemat, sanomalehdet ja internet-mediat on todellakin syytä kansallistaa.

Esi- ja perusasteiden sekä toisen asteen koulutus ja korkeakoulutus ovat lähestulkoon täysin sionistisen eliitin saastuttamia. Koulutusmaailmaan tulee vaikuttaa julkisen vallan rooli, jos julkinen valta saadaan palvelemaan oikeudenmukaisia ja hyviä arvoja. Negatiivisiin asioihin vaikuttavat oppimateriaalien hankinnat, joita kustantavat Pohjoismaissa sellaiset sionistiset toimijat kuten esimerkiksi Sanoma ja Bonnier. Näissä materiaaleissa pakkosyötetään sukupuolineutraaliutta, monokulttuurisuutta, historian sekä yhteiskunnan vääristelyä jne..24

Opetuksen ja kasvatuksen ei tule olla ”arvoneutraalia”, vaan niiden täytyy olla isänmaallisia, yhteisvastuullisia, perinteiseen perhemalliin liittyviä ja uskonnollisia arvoja sekä oppimista edistävä instituutio. Nykyinen suomalaisvastainen opetusmateriaali on siis poistettava oppilaitoksista.

Lisäksi lainsäädännöllisesti valtion olisi kiellettävä vapaamuurarius ja osallistuminen Bilderberg-ryhmän konferensseihin. Naisten ja lapsiperheiden asemaa tulisi parantaa siten, että suosittaisiin mallia, jossa äidit hoitaisivat lapsensa ensimmäiset neljä ikävuottaan kotonaan. Tästä he saisivat erityisen hoitolisän. Tämä helpottaisi nuorten perheiden elämänalkua yhteisellä taipaleella.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. 1. Suomen historian pikkujättiläinen, s. 549–552. WSOY, 1989. ISBN 951-0-14253-0.
 2. http://runeberg.org/pieni/4/0207.html ”Uuden vaiheen puolueen elämään toivat n. s. routavuodet 1899–1905.

3a. Andras Gergely (30.10.2015). Orban Accuses Soros of Stoking Refugee Wave to Weaken Europe: https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-30/orban-accuses-soros-of-stoking-refugee-wave-to-weaken-europe; 3b. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405; Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky. 3c. Antti Honkamaa: Suomen suurin ystävä. Ilta-Sanomat, 26.2.2013. Sanoma News; http://www.porssitieto.fi/osake/jvk/kantanen.pdf ; http://www.hypo.fi/tietoa-hyposta/historia/; Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild

 1. FINUNIONS (2013). http://www.finunions.org/ajankohtaista/uutiset/uutisarkisto/2013/raportin_mukaan_suuryritykset_hallitsevat_komission_asiantuntijaryhmia.1138.news.
 2. Kivi, Jaana (2016). Bryssel myyty (2016).
 3. Yleisradio: http://areena.yle.fi/1-2922052
 4. Dailynews hungary: https://dailynewshungary.com/civil-orgs-funded-by-soros-hinder-authorities-work-with-migrants-says-kdnp-lawmaker/

8.Anni Lassila; Heidi Lämsä (11.9.2015). HS: http://www.hs.fi/politiikka/art-2000002851587.html?ref=hs-prio-A1

 1. Martti Häikiö: Kansakunta itsenäistyy – näkökulmia Suomen valtiollisen itsenäistymisen 100-vuotisjuhlan viettoon(julkaistu aiemmin teoksessa Jussi Nuorteva 60 vuotta 22.7.2014. SKS 2014.) Svinhufvud / Suomi 100. 2014/2017. Viitattu 26.3.2016.
 2. Suomen itsenäistymistä edeltävä aika: ulkoasioiden hoito autonomian aikana Ulkoasiainministeriö. Viitattu 26.3.2016.
 3. Taivalsaari, Eero (2014). Kansallinen herätys : kirjoituksia Suomesta VS-Kustannus, Juva; Laitine, Kai (1997). Suomen kirjallisuuden historia. Otavan kirjapaino, Keuruu.
 4. Hautamäki, Erkki (2005). Suomi myrskyn silmässä. Argo Kirjastus, Eesti www.argokirjastus.ee; Tahvanainen, Vilho (1971). Erikoistehtävä Mannerheimin salaisena asiamiehenä 1932–1945. Arvi A. Karisto Osakeyhtiön kirjapaino Hämeenlinna.
 5. http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Suomen+sosiaaliturva+j%C3
 6. Metro.fi. Opettajatkin vetoavat Vantaan kouluopetuksen puolestahttp://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/opettajatkin
 7. Tilastokeskus: http://www.tilastokeskus.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-03- 01_tie_001_fi.html; Taloussanomat: http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2010/03/01/suomen- bruttokansantuote-romahti/20103038/12
 8. Tieteessä tapahtuu: http://www.tieteessatapahtuu.fi/696/jsappine.html
 9. Tilastokeskus: http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_valtiontalous.html
 10. Pankkikriisi (24.11.2008). http://pankkikriisi.blogspot.se/2008/11/koiviston-konklaavi-salatut-sopimukset.html
 11. http://valtuustoaloite.blogspot.se/
 12. Eurooppatiedotus: http://www.eurooppatiedotus.fi/doc/fi/julkaisut/EU-kronologiaSU.pdf s. 36
 13. Tilastokeskus. http://tilastokeskus.fi/til/jyev/2013/01/jyev_2013_01_2013-06-28_tie_001_fi.html
 14. Patomäki, Heikki (2012). Eurokriisin anatomia. into.
 15. Yle (28.2.2013). Nämä ulkomaalaiset omistavat kotimaisia pörssiyrityksiä – selvitys avaa salatut omistukset.

 

 1. Kilpailuviraston vuosikirjassa 2009 s. 27.
  Rami, Ahmed (1988). Vad är Israel? Stockholm: Kultur förlag. S. 65 ja 66.

  Brother Nathanael. Saatavilla http://brovids.com/?p=864
  Den judiska frågan – några viktiga fakta – Radio Islam. Saatavilla
  http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm
  The Jewish hand behind Internet. Saatavilla http://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm
  Talous-sanomat. Digitoday. Saatavilla http://www.digitoday.fi/tyo-ja-ura/2005/04/11/googlen-miljardoorikolmikko-laski-palkkansa-yhteen-dollariin/200510229/66
  Veteranstoday. How the Zionist Media Steals from Gentiles. Saatavilla
  http://www.veteranstoday.com/2011/12/26/how-the-jewish-media-steals-from-gentiles/
  ALMA. Saatavilla http://www.almamedia.fi/sijoittajille/sijoituskohde/toimintaymparisto/
  Encyclopedia Britannica. Saatavilla http://www.britannica.com/EBchecked/topic/8971/Agence-France-Presse-AFP
  Reuters: CNN irti AP:sta. Saatavilla
  http://www.reuters.com/article/2010/06/21/cnn-idUSN2125869420100621
  http://yle.fi/yleisradio/organisaatio/hallitus
  Membership. Saatavilla Trilateral Commission Membership List.

STT-IL: YLE Aamu TV pe 30.11.2012
Helsingin Sanomat 1.12.2012

Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Kuinka tsaari nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry Vantaa.

11 kommenttia

 1. https://www.darkmoon.me/2017/is-greece-being-sold-off-to-the-usual-suspects/

  You are being slaughtered right in front of the world’s eyes and nobody says beep! Least of all the Greek elite… your government. A few, but a few too many, allow the slaughter because it doesn’t concern them. They are blinded by the false glamour of the euro and of belonging to the elite class of the “noble” Europeans.

  They apparently live well enough, including the caviar socialists of Syriza. They let their country bleed to death literally, morally, socially and psychologically. Medical care is no longer available or privatized and unaffordable. Pensions were reduced five times. They were never more than a survival kit. By now they have been slashed in some cases by over 50%. Hordes of people live on food handouts. Most social services, including to a large extent education have been sold out, privatized. Gone with a flicker.

  Gone, by order of Germany – and the (((holy troika))) – the criminal gang of three, IMF, European Central Bank (EIB) and the European Commission (EU); the latter a mere bunch of unelected corrupt puppets, deciding the fate of some 800 million Europeans – with YOU, the Greek people, accepting carrying the brunt end of the stick.

  Under this new law, Greece is transferring all public assets (public infrastructure, airports, ports even public beaches, natural resources, etc.), unconditionally, for 99 years, to the European Stability Mechanism (ESM) which is free to sell (privatize) them at fire sale prices to whomever is interested – supposedly to pay back the Greek debt.

  KREIKALTA ISÄN PERKELEEN JUTIKAT VIE KAIKEN!!

  Plusääni(15)Miinusääni(0)
  1. Näin on, ((( ne ))) tulevat jo pelkällä velkarahajärjestelmällään aiheuttamaan vielä Holodomorin, ja uudet Neuvostoliiton alkuaikojen kauhut tulevat toistumaan. Ei mitään eroa. Kaikki on valmisteluissa jo niin.
   Viranomaisetkin kuulemma valmistautuvat jo toimimaan kansan levottomuuksia vastaan.

   Mut, turha valittaa, niin kauan kuin täällä ollaan kapinassa Jumalaa vastaan, kurjuus ja tuho ovat automaatio.

   http://raamattu.fi/1933,38/Jes.24.html

   1. Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja
   hajottaa sen asukkaat.
   2. Ja niinkuin kansan käy, niin papinkin, niinkuin orjan, niin hänen herransa, niinkuin orjattaren, niin hänen emäntänsä, niinkuin ostajan, niin myyjän, niinkuin lainanottajan, niin lainanantajan, niinkuin velallisen, niin velkojankin.
   3. Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan puhunut.
   4. Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät.
   5. Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.
   6. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.
   7. Viini murehtii, viiniköynnös kuihtuu, kaikki ilomieliset huokaavat.
   8. Loppunut on vaskirumpujen riemu, lakannut remuavaisten melu, loppunut kanteleitten riemu.
   9. Ei laulaen viiniä juoda, väkijuoma käy karvaaksi juojillensa.
   10. Kukistettu on autio kaupunki, joka talo teljetty, sisään pääsemätön.
   11. Viinistä on kaduilla valitus, kaikki ilo on mennyt mailleen, riemu maasta paennut.
   12. Jäljellä on kaupungissa hävitys, portti on pirstaleiksi lyöty.
   13. Sillä niin on käyvä maan päällä, kansojen keskuudessa, kuin öljypuuta karistettaessa, kuin jälkikorjuussa, viininkorjuun päätyttyä.
   14. Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta:
   15. ”Sentähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä”.
   16. Maan äärestä kuulemme ylistysvirret: ”Ihana on vanhurskaan osa!” Mutta minä sanon: ”Riutumus, riutumus on minun osani, voi minua: ryöstäjät ryöstävät, raastaen ryöstäjät ryöstävät!”
   17. Kauhu ja kuoppa ja paula on edessäsi, sinä maan asukas.
   18. Joka pakenee kauhun ääntä, se putoaa kuoppaan, ja joka kuopasta nousee, se puuttuu paulaan. Sillä korkeuden akkunat aukenevat ja maan perustukset järkkyvät.
   19. Maa murskaksi musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa horjuu ja huojuu.
   20. Maa hoippuu ja hoipertelee niinkuin juopunut, huojuu niinkuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse.
   21. Sinä päivänä Herra kostaa korkeuden sotajoukolle korkeudessa ja maan kuninkaille maan päällä.
   22. Heidät kootaan sidottuina vankikuoppaan ja suljetaan vankeuteen; pitkän ajan kuluttua heitä etsiskellään.
   23. Ja kuu punastuu, ja aurinko häpeää, sillä Herra Sebaot on kuningas Siionin vuorella ja Jerusalemissa, ja hänen vanhintensa edessä loistaa kirkkaus.

   Jesaja ei ollut mikään turha jätkä.

   Plusääni(1)Miinusääni(8)
 2. The usual suspects again! Jewtkun ketkun lakeijoineen ovat syökseneet maamme taloudellisesti ja moraalisesti perikatoon sekä tehneet Rakkaasta Isänmaastamme banaanivaltion, jonka kansalaisia ja kansallisomaisuutta rosvoavat taukoamatta. Oi ihanaa 80-lukua, jolloin vielä olimme vapaita jewtkuverenimijöiden (näin vahvasta) otteesta. Kansallismielisyys ja valaisevan tiedon saaminen kansalle,valhemedian sijaan, on avain tämän tilanteen ratkaisemiseen.

  Plusääni(17)Miinusääni(0)
 3. Voi olla parasta yrittää hahmottaa kokonaiskuva kaikessa laajuudessaan (kauheudessaan). Tuijotin tätä kuvaa tovin miettien mitä ajatuksia se herättää :

  https://socioecohistory.files.wordpress.com/2011/01/the_illuminati_elite_organization_n_plan.jpg

  Hmm…Suomea ei edes mainita tuossa kuvassa? Ehkä koska Suomi on niin tavattoman pieni yksityiskohta suuressa pelissä ettei sitä tarvi edes erikseen mainita, mitätön 5 miljoonan kansa .

  Jo tuon kuvan pää otsikko The elite Network kertoo että kyseessä on verkostoitunut elin joka on monien eri lonkeroiden avulla jatkuvassa yhteydessä toisiinsa. Jos kyseessä on ylhäältä johdettu verkosto, niin eikö se tarkoita että jokainen taho joka on siihen kytketty on johdettavissa sieltä ylhäältä ? Näin siis näyttää äkkiseltään ikäänkuin siltä että verkostoituminen on yhtä kuin itsemurha kansalliselta näkökulmalta katsoen. Maa esim Suomi verkostoituu eri tahojen EU, YK , pankkimailma, jne kautta ja lopputulos on pitkälti niin että ohjeet ja käskyt tulevat pyramidin huipulta koska verkon koko rakennne toimii kuin armeijan hierarkia ja kansallinen etu heitetään samantien roskakoppaan, samoin kansallinen omaisuus.

  Eli jos jokin kansakunta haluaisi itsenäistyä, olisi ainoa vaihtoehto katkaista kaikki linkit verkostoon. Pohjois-Korea on ( tai ainakin narratiivi haluaa ihmisten uskovan niin ) tällä hetkellä niitä harvoja ellei jopa ainut oma maa, ja nyt sitä uhkaa sotatoimilla USA, ja voi siis olla että nimenomaan itsenäinen maa joutuu tulilinjalle jos se uhmaa verkostoa.Sama taitaa olla iranin kanssa, ja myös Irania uhataan jatkuvasti sodalla. Pohjois-Korea ja Iran taitavat olla maita joissa ei ole vielä Rothchildin kontrolloimaa keskuspankkia ?

  En voi muuta kuin todeta että tilanne on Globaalisti synkeä ja masentava. Tahoja jotka joko yrittävät pysyä itsenäisenä tai pyrkiä itsenäisyyteen aletaan vainota & tuhota käyttäen hyväksi koko Globaalia eliittien verkostoa. Minusta ratkaisu tähän hirveyteen pitää olla Globaali liike , koska ongelmakin toimii Globaalisti . Ei pieni Suomi voi ilmeisesti pärjätä yksin tuollaista hirviötä vastaan ? Tietoisuus on minusta hyvä ase jos se saavuttaa merkittävää jalansijaa Globaalisti, ja koska viime aikoina on tuo verkosto hyökännyt rajusti nimenomaan vapaata tiedonvälitystä vastaan, on se tietynlainen merkki siitä että he ovat peloissaan ihmisten tietoisuuden lisääntymisestä.

  Luulen että Globaali liike on ainut asia joka voi enään muuttaa pysyvästi tätä nykyistä ongelmakenttää, Tosin Islanti jo meni ja teki omat ratkaisut joten ehkä olen väärässä tai vain liian pessimistinen ? En tosin voi tietää onko verkosto kuitenkin sallinut Islannin toimet , vai onko Islanti vain yksinkertaisesti niin pieni maa että sen annettiin toimia oman tahtonsa mukaan ?

  Venäjäkään tuskin toimii minään oikeana oppositiona tälle verkostolle :

  https://realcurrencies.wordpress.com/2014/08/20/the-brics-bank-next-stop-on-the-road-to-world-currency/

  Venäjän ja Rothchildin vaakunat :

  https://realcurrencies.files.wordpress.com/2014/04/russiarothschild.jpg

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 4. Hieno artikkeli. Suomen alasajo on ollut arvonihilismin joko tietoisen tai tiedostamattoman levittämisen tulosta. Uskonnollisena ihmisenä pidän evoluutioteorian laajamittaista opettamista kouluissa jo alaluokilla yhtenä salakavalimmista keinoista, joilla ihmisiltä viedään ihmisarvon tunne, mikä puolestaan on kollektiivisella tasolla terveen kansallistunteen perusta.

  Evoluutioteoriassa ihminen nähdään osana eläinkuntaa. Olemassaolomme perussyy on sattuma. Luonnonvalinta antaa oikeutuksen kohdella kanssaihmisiä omat edut maksimoiden. On hienoa olla kanssaihmisiä paremmin sopeutunut muuttuvaan ympäristöön eikä pidä murehtia näiden kärsimyksiä tai ennenaikaista menehtymistä. Heikkojen karsiutuminen on kokonaisuuden kannalta suuri etu, joten eettinen koodisto kääntyy päälaelleen. Uusliberalistien ja uuskonservatiivien oppiäiti Ayn Rand on siirtänyt julmimman mahdollisen evoluutioteoreettisen maailmankuvansa taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin oppeihinsa, joiden väitetään olevan Suomenkin uusliberalisoijien mielilukemistoa.

  Evoluutioteoria on oppi maailman, elämän ja ihmiskunnan synnystä ja se jalostettiin huippuunsa mm. Neuvostoliiton kasvatus- ja opetusjärjestelmää varten. Tarkoituksena oli kitkeä kansasta pois usko Jumalaan maailman luojana. Näin jälleen kerran törmätään ilmiöön, jossa löydetään ideologista yhteneväisyyttä suurpääomakapitalismin ja kommunismin välillä. Perinteistään pois eksyneillä juutalaisilla on näissä ilmiöissä suuri osuus.

  Plusääni(7)Miinusääni(2)
 5. ”Suomi” on kokeilu jonka salllittiiin tapahtuvan. Lopputulos ratkaisee ja se on Suomen kansan valitsema.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 6. En suoraan sanottuna ymmärrä tätä ratkaisuna vain kansallismielisyyden näkemistä. Ei meidän todellakaan pidä huumautua uudelleen jonnekin satoja vuosia sitten tapahtuneeseen fennointoon. Smurffilla onkin jo ideaa aiemmassa kommentissa.

  Rohkeasti vain tutustumaan uusiin ihmisiin ja ottamaan osaa keskusteluihin ulkomailla ja ulkomaalaisten kanssa niin paljon kuin mahdollista. En esimerkiksi enää itse ärsyynny Suomen sosiaalijärjestelmää hyvin käyttävistä ulkomaiden tulijoista yhtä paljon kuin suomalaisista, jotka eivät vain tajua olevansa mädässä taloussysteemissä velkaorjina. Virallisen median tuotoksia niellään melko mukisematta / tietona riittää julkimon revennyt iltapuku jne. Muslimeilla esimerkiksi nähdäkseni velka ja rahasysteemit ovat suht selitettyjä jo koraanissa.

  Eri asia on, kuinka tyylikästä ja kunniakasta on ymmärtää rahajärjestelmä ja silti esimerkiksi käyttää tukia aiheuttaen velkaa. Näitä ihmisiä lienee silti vähemmän kuin suomalaisia, jotka uskovat jatkuvan kasvun pakkoon ja leikkausten/myymisen välttämättömyyteen.

  Järkevä yhteisöllisyys ja pienen alueen ihmisten yhteen hiileen puhaltaminen voi tapahtua uudelleen ilman, että väki on samoilla satoja vuosia vanhoilla geeneillä. Lait ja yksilön oikeudet pitää tietenkin olla kyllä alueen ihmisillä samat.

  Ideaalina pienen alueen menestyminen esimerkiksi paikallisvaluuttoineen laajenee koko maailmanlaajuiseksi virallisten talousviisaiden ja jättipankkien karsastamiseksi.

  En ainakaan itse aio kunnallisvaaleissakaan äänestää mitään puoluetta, joka eduskunnassa jo on. Enkä näe äänestämistä muutenkaan niin vaikuttavana keinona; oman suun aukominen ja ihmisten kanssa puhuminenkin vaikuttanee enemmän.

  Plusääni(4)Miinusääni(15)
 7. Miksi MV-lehti käyttää lähteenään Takkua joka on anarkistien ja vihervasemmistolaisten äärijärjestöjen tietopalvelu?

  Viittaamalla Takkuun MV-lehti puhdistus-jutussaan saattaa epäilyttävään valoon lukuisia aitoja kansallismielisiä aktivisteja.

  Ei Suomi Ensin ole ainoa kansallismielinen toimija tässä maassa.

  Jos välirikkoa halutaan kylvää kansallismielisten keskuuteen niin tämä MV-lehden juttu ei ainakaan tilannetta paranna.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 8. wwkolmonen kummitelee nurkantakana, sen pitäisi olla lyhyt mutta verinen sota, koko maailma olisi siinä mukana

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. Nämä oikeaa tietoa tarjoavat kirjoitukset ovat piikki Globalistien ja Kulttuurimarxistien lihassa.
  Lähitulevaisuus näyttää kuinka sotaisasti EU ja CI’A sekä juutalainen rahaelliitti tulee hyökkäämään näitä sivustoja vastaan.
  Se ei ole ”jos”, vaan ”kun”. Kun totalitärismi etenee ja peli kovenee, häkki ja mielisairaalapaikkojen ovet alkavat heilumaan toisinajattelijoiden vainoina.
  On turha kuvitella, ettei se voisi tapahtua, vaikka Länsi on elänyt aikoja, jolloin kansalaisilla oli oikeudet, jotka olivat kuin toiselta planeetalta verrattuna kommunistiblokin vastaaviin.
  Edes se, että valtio on lukeutunut ns. ”sivistyvaltioihin” aikanaan, estä sitä, että se sortuu täydelliseen mielivaltaan ja poliittiseen sortoon aina kuolemaan saakka.
  Tämä on tärkeintä ymmärtää, meillä ei ole unelmaa, vaan tuleva pakkovalta, jota mainostetaan ”maanpäälliseksi paratiisiksi” kuin entisiä kommunistisia valtioita ikään.
  En halua herättää pessimismiä, vaan realismia!

  Plusääni(6)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat