Suomesta muodostuu Brysselin NATO-maakunta

Risto Huovinen kirjoittaa Vapauden liiton sivulla, että tulevissa eduskuntavaaleissa Suomi-neidon pää vierähtää mestauskirveen voimasta, kanervikkoon. Metafora tarkoittaa sitä, että koittavissa eduskuntavaaleissa 2. huhtikuuta 2023 tuhoutuvat viimeisetkin Suomen itsenäisyyden jäänteet, mikä tarkoittaisi itsenäisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan luovuttamista Yhdysvaltojen “puolustusstrategian” valvontaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat huolehtivat tai kontrolloivat Suomen geopoliittista-aluetta, suhteessa Venäjään, tiettyjen NATO-maiden välityksellä. Nykyisin tosin Yhdysvaltojen koalitio on jo miehittänyt Suomen ilma-, maa- ja vesitilan. 

Suomen valtiota ei ole ollut vuosikymmeniin 

Muistamisen arvoista kuitenkin on, että Yhdysvallat kohdistavat “puolustusstrategiaansa” Suomeen, vain, ja ainoastaan siinä tapauksessa, että toiminnasta on Yhdysvaltojen imperialistiselle strategialle Venäjän sekä Itä-Aasian suuntaan jotakin ratkaisevaa hyötyä. Kuvittelevatko Suomen maan- ja valtionpetokselliseen toimintaan syyllistyneet poliittiset valtaapitävät, maan mädäntynyt hoviupseerien kaarti ja päättömyyksiä laukovat sotilasasiantuntijat, että Yhdysvallat haluavat pyyteettömästi puolustaa “demokraattisia” “oikeuksia”, johon myös Ukrainassa käytävä sijaissota transatlanttisen liittouman puolesta, Venäjää vastaan kuuluu? 

Suomesta todellakin viedään viimeiset itsenäisyyden rippeet, kuten Huovinen totesi, maan ratifioidessa NATO-sopimuksen, mikä nyt Turkin näyttäessä vihreämpää valoa, on entistä todennäköisempää. 

Mutta itse asiassa Suomen itsenäisyys ja samalla valtiollinen olemassaolo tuhottiin jo 1. tammikuuta Suomen astuessa Euroopan unionin jäsenyyteen. 

Kysymyksenä on ollut suoranainen laittomuus: 

Kuitenkaan Suomessa tapahtuneet valtiopetokset eivät ole saaneet näkyvyyttä valtavirtaisessa tiedonvälityksessä. Niistä vaietaan kuin hauta. Valtiopetosten sarja, jos niin voidaan sanoa, yhdistyy Suomen liittymiseen Euroopan talousalueeseen (ETA), Euroopan yhteisöön (EY) ja Euroopan unioniin (EU). Valtiopetos on rikos, joka ei koskaan vanhene. Myös Isäntämaasopimuksen hyväksyminen ja nykyinen liittymisprosessi NATOon ovat täysin laittomia toimenpiteitä. Tähän sopimuksien laittomuuteen liittyvää asiantilaa emme käsittele tässä yhteydessä enempää. 

Suomi ei voi olla yhtä aikaa itsenäinen valtio ja EU:n jäsenmaa. 

EU-jäsenmaana Suomella ei ole itsenäiselle valtiolle tyypillisiä tunnusmerkkejä, joita ovat esimerkiksi täysin itsenäinen lainsäädäntövalta, siihen vetoava riippumaton tuomioistuinlaitos, oma ulkopolitiikka sekä oma valuutta. EU-Suomi ei täytä esitettyjä määritelmiä. 

Usein kuulee toistettavan perustuslain toista pykälää, jonka mukaan ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.” Mutta EU:n jäsenmaana Suomessa mainittu valtiovalta, kuuluu Euroopan Unionin eri toimielimille koskien kaikkia Euroopan unionille kuuluvia asioita. 

Suomen sotilaallinen NATO-jäsenyys pakottaa Venäjän puolustautumaan 

Käsitelkäämme ohessa hiukan NATO-asiaa ja Suomen alistamista Yhdysvaltojen johtaman koalition etuvartioksi itäisimpänä “NATO-alueen” muodostamana rajana pohjoisella alueella.  

Ensinnäkin lienee syytä esittää hiukan kysymyksiä. Mitkä olisivat Venäjän toimenpiteet tai miten se puolustautuisi siinä tapauksessa, mikäli NATO-maiden ja Venäjän välille syttyisi välitön konflikti? Huomautamme vielä esitettyyn kysymykseen liittyen sen, että Suomi on liittymässä typerästi NATOon, ilman minkäänlaisia varauksia. Suomesta nimittäin muodostetaan Yhdysvaltojen sillanpääasema Venäjää vastaan, mikä tarkoittaa ydinasetukikohtien ja muiden sotilaallisten tukikohtien varustamista Suomen maaperälle. 

Oikea vastaus yllä esitettyyn lienee, että Venäjälle tästä varustelusta ja Yhdysvaltojen Suomen miehityksestä muodostuu niin suuri turvallisuusuhka, että Venäjän olisi pommitettava ohjuksilla suomalaiset lentokentät, satamat sekä tutka-asemat raunioksi. Kuten myös tuhottava Suomen maaperälle sijoitetut erilaiset ohjustukikohdat sekä varastot. Ja myös miehitettävä reilu kolmasosa Suomen pinta-alasta, joka muodostuu Venäjän vastaiselle rajavyöhykkeelle. Tämän Venäjä tekee varmasti, ellei Suomessa nykyistä mädäntynyttä ja kansanpettureista muodostunutta poliittista roskasakkia saada syrjäytettyä. 

Lienee helppoa argumentoida yllä esitettyä Venäjän käyttäytymistä mainitussa geopoliittisessa tilanteessa. Suomesta laukaistujen ohjuksien lentoaika Pietariin on muutamia minuutteja, ja samoin myös tietysti Pietarin alueelta Suomeen. Myös konkaripoliitikko Paavo Väyrynen kirjoittaa Suomenmaa –lehden mielipidesivulla, että NATOn laajentuessa Suomeen todennäköisesti Venäjä lisäisi voimakkaasti Pietaria suojaavaa varustautumistaan. 

– Jos joskus tulevaisuudessa syttyisi sota Venäjän ja Naton välille*, se iskisi ensimmäiseksi ja kovaa nimenomaan Suomessa oleviin sotilaallisiin kohteisiin, joita se pitäisi välittömänä uhkana omien strategisesti tärkeiden kohteittensa turvallisuudelle. Sanoo Väyrynen. 

________ 

*) Tarkoittaen sotaa NATO-maiden ja Venäjän välille. Ei ole uskottavaa, että NATOn artikla 5. aktivoitaisiin.  Viides artikla on koko NATOn historian aikana otettu käyttöön ainoastaan kerran, kun iskut 11. syyskuuta 2001 tuhosivat kaksi World Trade Centerin tornia sekä osan Pentagonia. (Toim. huom.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vahvisti Venäjän uuden meridoktriinin 26. heinäkuuta 2015 Kaliningradissa. 

Doktriinissa ilmoitetaan, että Venäjän on kaikissa tilanteissa taattava meriyhteyksien ylläpitäminen Kaliningradiin, jossa sijaitsee Venäjän Itämeren laivaston esikunta sekä toinen päätukikohta. Tämä saattaa tarkoittaa myös sitä, että sotatilanteessa, ja myös ennalta ehkäisevänä operaationa, Venäjä mahdollisesti ottaisi hyvissä ajoin hallintaansa Suomen etelärannikon Virolahdelta Hankoon asti. Tämä siis tarkoittaisi Helsingin valtaamista, jos Suomi olisi NATOn jäsenmaana hyökkäävänä osapuolena Venäjää vastaan, kuten se on nykyisessä tilanteessa. 

Pelastuakseen Suomen pitäisi itsenäistyä 

Suomen pitäisi jälleen ryhtyä rakentamaan ystävällisiä suhteita tärkeimpään ja lähimpään naapuriinsa suurvalta Venäjään. Suomen ulkopolitiikka pitäisi perustua puolueettomuuspolitiikkaan sekä Paasikivi-Kekkosen linjan soveltamiseen.  

Kekkosen yli neljännesvuosisadan kestäneellä presidenttikaudella Suomen ulkopolitiikkaa määritteli Paasikiven-Kekkosen-linja. Tämän ulkopoliittisen linjan tavoitteena oli hyvät suhteet suurvaltanaapuriin Neuvostoliittoon ja puolueettomuuspolitiikka, jonka tavoitteena oli pysytellä suurvaltakiistojen ulkopuolella sekä kansainvälisten yhteisöjen kautta ylläpitämään vakaata tilannetta pohjoisessa Euroopassa (Möttölä 1993: 120). 

Tietysti on muistettava, että puolueettomuuspolitiikka täytyisi olla valtion ulkopolitiikan yleislinjana, ja kuten Väyrynen (1989: 15) kirjoittaa: Puolueettomuuspolitiikka on ulkopolitiikan doktriinin dominoiva luonne. 

Kekkosen valtakauden puolueettomuuspolitiikan ulkopoliittinen linja tuotti tulosta: Taloudellinen kehitys oli todella nopeaa. Suomi teollistettiin kokonaan, ja hyvinvointivaltion rakentaminen pääsi vauhtiinsa. Suomi kipusi rivakasti kansakuntien eturiviin. Suomen itsenäisyys säilyi “koskemattomana” ja myös säilytimme kansallisen vapautemme sekä yhteiskuntajärjestelmämme. Suhteet itäiseen supervaltaan olivat Suomella rakentavat ja ystävälliset. 

Tällaiseen puolustuspolitiikan viitoittamaan ulkopolitiikkaan, jonka osatekijän muodostaa turvallisuuspolitiikka, täytyy myös nykyisen Suomen siirtyä. 

Mutta yllä esitetyt edistysaskeleet eivät toteudu, ellei vallassa olevaa ulkomaisten globaalien imperialististen strategioiden poliittisia lakeijoita, virkakoneistoa ja näitä tukevaa valtamediaa saada raivattua vallasta. 

Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa ainut menetelmä tehdä vallankumousta on informaatiosota ja äänestäminen. Antakaamme siis huhtikuun eduskuntavaaleissa äänemme sellaisten uusien puolueiden ehdokkaille, jotka ovat kansallismielisiä ja tavoittelevat Suomen itsenäisyyttä.  

Markku Juutinen 

Lähteet  

Huovinen, Risto (17.3.2023). Suurella todennäköisyydellä Suomi-niminen valtio on olemassa enää pari viikkoa. Osoitteessa: https://vapaudenliitto.fi/suurella-todennakoisyydella-suomi-niminen-valtio-on-olemassa-enaa-pari-viikkoa/ <Viitattu 22.3.2023>  

Kavonius, Jaana (31.5.2021). Tutkintapyyntö. Osoitteessa: https://www.virkamafia.fi/wp-content/uploads/2021/05/Tutkintapyynto-valtiopetos-ym.-31.5.2021-1.pdf <Viitattu 22.3.2023> 

Möttölä Kari, Puolueettomuudesta sitoutumiseen. Artikkeli teoksesta Johdatus Suomen ulkopolitiikkaan – Kylmästä sodasta uuteen maailmanjärjestykseen. Toim. Tuomas Forsberg ja Tapani Vaahtoranta. Tammer-Paino Oy, Tampere 1993. S. 120. 

President of Russia Vladimir Putin. (26.7.2015). Russian Federation Marine Doctrine. Osoitteessa: http://en.kremlin.ru/events/president/news/50060  <Viitattu 21.3.2015>  

Väyrynen, Paavo (25.3.2022). Suomenmaa. Suomen Nato-jäsenyydessä ei olisi mitään järkeä. Osoitteessa: https://www.suomenmaa.fi/mielipide/suomen-nato-jasenyydessa-ei-olisi-mitaan-jarkea/ <Viitattu 21.3.2023> 

Väyrynen, Paavo (1989). Suomen ulkopolitiikka; Kansallinen doktriini- ja tulevaisuuden ihmiskuntapolitiikka. Osoitteessa: Suomen-ulkopolitiikka-Paavo-Väyrynen-1989.pdf (paavovayrynen.fi) https://www.paavovayrynen.fi/wp-content/uploads/2020/07/Suomen-ulkopolitiikka-Paavo-V%C3%A4yrynen-1989.pdf <Viitattu 22.3.2023> S. 15. 

9 kommenttia

 1. Hyvä,päästään hakemaan Karjala takas ryss,siis pensasneuvostoliittolaisilta korkojen kera. Vielä päästään suur-suomea rakentamaan. Eihän reppanat pärjää edes Ukrainalle

  Plusääni(4)Miinusääni(27)
 2. Kyllä asia on niin päin, että Venäjän naapurit tarvitsevat turvaa Venäjää vastaan, ei päinvastoin. Venäjän turvallisuuden tarpeesta puhuvat venäläiset ja venäjämieliset, joista suurin osa on sinisilmäisiä vallitsevien realiteettien suhteen ja uskovat suomettuneisuuden ajan ystävyyden ja yhteistyön ylistämiseen sekä uskovat Venäjän hyvyyteen. Jos Venäjä olisi hyvä, se ei olisi hyökkäillyt naapurimaihinsa, eikä alistaisi naapureitaan Valko-Venäjän malliin.

  Plusääni(4)Miinusääni(22)
  1. UKRAINAN SOTA
   Nimimerkki ”Minä” edustaa sitä propagoitua kansanosaa, joka uskoo valtamedian valheisiin. USA järjesti vuonna 2014 vallankaappauksen Ukrainassa ja ryhtyi CIA:n avulla kouluttamaan ukrainalaisia sotaan Venäjää vastaan. Ukraina tappoi omia venäjänkielisiä kansalaisiaan sodassa Donbassia vastaan noin 14000. Ukraina aloitti voimakkaat tykistöiskut Donbassiin 17.2.2022 ja Venäjä vastasi 24.2.2022. Ukrainan sodan syylliset ovat siis USA ja Ukrainan natsit, jotka vihaavat Venäjää. Länsimainen propaganda puhuu ”Venäjän raa’asta hyökkäyssodasta” vaikka kyse on venäjänkielisten ukrainalaisten vainosta Ukrainassa, joita Venäjä puolustaa. Koko Eurooppa on sotapsykoosissa Venäjää vastaan. Tämä psykoosi on aiheutettu taitavalla, valheellisella propagandalla. Myös Suomi on sotapsykoosissa ja valmistautuu sotaan Venäjää vastaan. Poliittinen johtomme syyllistyy valtiopetokseen. Kaiken takana ovat Siionin Viisaat, jotka yrittävät heikentää sodalla Venäjää. Ukrainan presidentti, pääministeri ja puolet hallituksesta on juutalaisia. Äänestä VKK:ta tai Vapauden liittoa! Lue vaihtoehtomedioita:
   https://mvlehti.net/
   https://uvmedia.org/
   http://islam-radio.net/
   https://naapuriseura.fi/
   https://positv.fi/
   https://novahierosolyma.fi/
   https://ylewatch.blogspot.com/
   http://koronarealistit.com/
   https://www.joriittaavalehtelu.fi/
   https://injektiopiikki.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
   https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
   https://avoin.media/
   https://oikeamedia.com/
   https://laitonlehti.net/
   https://jarjenaani.fi/
   https://www.maunosaari.fi/blogi/
   https://www.ossitiihonen.com/
   http://sinikkatyynela.blogspot.com/
   https://www.tapiopuolimatka.net/8
   https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
   https://ncd2021.org/
   http://islam-radio.net/
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini,
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(19)Miinusääni(4)
  2. Kalliiksi tulee kansakunnalle tuo teidän vainoharhanne torjuminen. Faktuaalisesti Suomen ja Venäjän välillä ei ole ollut mitään, mikä innostaisi Venäjän miehittämään maamme, jos Suomi olisi uskottavasti pysytellyt perinteisessä linjassaan eikä olisi luovuttanut aluettaan Venäjän vihollisille. Nyt Suomi toteuttaa politiikkaa, joka moninkertaistaan miehityksen tai tuhoiskujen todennäköisyyden. Nato ja Venäjä ovat jo sodassa keskenään ja huonompaa ajankohtaa länsiliittoutumiselle ei voisi olla. Siirrytään vapaaehtoisesti rauhantilasta latenttiin sotatilaan, joka on kenties eskaloitumassa täysimittaiseksi Naton ja Venäjän (ja Kiinan) väliseksi sodaksi. Suomi ilmoittautuu sellaisen rintamaksi aivan itse ja vapaaehtoisesti ja tätä kansan iso osa itsetuhoisesti kannattaa. Ei tämän typerämpää ja vahingollisempaa voi olla. Typerys ansaitsee typeryksen kohtalon, mikä tässä tapauksessa on uhrautuminen lännen globalistien ja erityisesti uuskonservatiivi-sellaisten etujen ja ”shakkipelin” puolesta.

   Plusääni(17)Miinusääni(4)
 3. Kas, hybridikeskuksen väki käy näilläkin sivuilla (nuo edelleiset viestit).

  Jotenkin vain on sellainen olo, että ollaan niin syvällä suossa, että meitä ei pelasta täältä muu kuin koko suon kuivatus. Eli EUn romahdus. Sota. Sotaoikeudenkäynti.

  Vai olenko liian pessiimistinen?

  Plusääni(15)Miinusääni(4)
 4. Maakuntahan me ollaan jo oltu vuosikymmeniä. Hyvä vain, jos saamme myös suojaa emmekä ole Halosen eu-takuistakin kieltäytynyt alue, jonka EU voisi luovuttaa helposti rauhan panttina

  Plusääni(2)Miinusääni(7)
 5. Yhdysvaltain suunnitelmille Suomen suhteen saattaa tulla yllättävää kitkaa yllättävältä suunnalta mutta lopulta se maksaa paljon enemmän kuin Suomen itsenäisyyden. Yhdysvaltain ja Euroopan erilaiset strategiat eivät välttämättä ole törmäyskurssilla vaikka siltä se näyttäisikin ,,,

  Euroopan Unioni on Euroopan Unioni ja Pohjois-Amerikan Unioni on Pohjois-Amerikan Unioni ja koska Euroopan Unioni ei ole Pohjois-Amerikan Unioni niin selvä rajanveto tapahtuu ihan varmasti.

  Euraasian-Unioniin nähden rajanveto on jo tapahtunut mutta väärällä tavalla koska se on toteutettu Pohjois-Amerikan Unionin ehdoilla ja rajanvetona – ei Euroopan Unionin. Mutta tämä johtaa lopulta moninapaiseen maailmanjärjestykseen (MWO = Multipolar World Order) vaikka sitä ei häpeän vuoksi tohdita tunnustaakaan (että Venäjä ja Kiina olivat sittenkin oikeassa).

  Pankkien tilanteen odotetaan nousevan esille tänään Brysselissä.

  `Perjantaina kokouksessa nousevat esiin erityisesti talousasiat ja pankkikriisin uhka, jonka syöksi liikkeelle yhdysvaltalaisen Silicon Valley Bankin ja sveitsiläisen Credit Suissen kaatuminen`.

  Pankkien tilanne esillä EU-huippukokouksessa – Sanna Marin: `Pankkiunionia on pystyttävä vahvistamaan`.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/pankkien-tilanne-esill%C3%A4-eu-huippukokouksessa-sanna-marin-pankkiunionia-on-pystytt%C3%A4v%C3%A4-vahvistamaan/ar-AA191KpC?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=55e11b6327b741ba92bd12951edf14e5&ei=9

  Veikkaanpa että SVBn ympärillä tapahtuneista `sisäpiirikaupoista` Brysselin kokouksessa tuskin mainitaan.

  Eilen Eurooppa-neuvoston kokouksessa keskusteltiin EUn kilpailuaseman vahvistamisesta suhteessa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. EU:n tavoitteena on saavuttaa johtoasema vihreän ja digitaalisen teknologian aloilla.

  Joe Bidenin hallinnon lähes 400 miljardin apupaketti (vihreä siirtymä) on todellinen uhka eurooppalaiselle teollisuudelle. Aivan niin kuin Joen Bidenin hallinto ei olisi uhka sinänsä koko Eurooppalaiselle taloudelle – kaikkea sitä kuuleekaan.

  Euroopan keskuspankki on kaivannut vuosia että Euroopan maat tukisivat keskuspankin rahapolitiikkaa kansallisella talouspolitiikalla.

  Yhteisvelka (jossa EU ottaisi velkaa jonka jäsenmaat takaavat) ja elvytyspaketti toivat unionimaat askeleen verran lähemmäs pankin toivomaa roolia fiskaaliunionista vaikka yhteisvelka ja elvytyspaketti eivät olekaan vielä `Hamiltonin hetki` unionille.

  Ilmaisua `Hamiltonin hetki` käytetään Euroopan politiikassa osoittamaan siirtymistä kohti Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisten velkojen yhdistämistä. Näin pyritään yhdistämään eri `osavaltioiden` julkinen velka. Tämä olisi kehittyvän fiskaaliunionin viimeinen vaihe joka johtaa liittovaltion syntymiseen.

  Katsokaahan vaan niin Euroopan Unionin piakkoin yhdessä kansallisten velkojen yhdistämisen kanssa vahvistetaan digitaalinen valuutta yhdistämällä se digitaaliseen identiteettiin. Tällainen manööveri ei tule olemaan pelkkä `Hamiltonin hetki` vaan tämä tulee olemaan `Isoveljen hetki`. Nyt luodaan puitteita totalitariaan.

  Israelin kaksi suurinta pankkia, Bank Leumi ja Bank Hapoalim perustivat tilannehuoneen joka on toiminut 24/7 auttaakseen yrityksiä siirtämään rahansa SVBltä ennen sen takavarikointia Israelissa oleville tileille.

  Viime päivinä Bank Leumin korkean teknologian pankkiosaston LeumiTechin tiimit ovat pystyneet auttamaan israelilaisia asiakkaitaan siirtämään noin 1 miljardia dollaria Israeliin.

  Pankkien tilanteen odotetaan nousevan esille perjantaina Brysselissä – Euroalueen poliittiset johtajat kuulevat EKP:n pääjohtajaa Christine Lagardea.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/pankkien-tilanteen-odotetaan-nousevan-esille-perjantaina-brysseliss%C3%A4-euroalueen-poliittiset-johtajat-kuulevat-ekp-n-p%C3%A4%C3%A4johtajaa-christine-lagardea/ar-AA190pfM?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=1c5e79a7c4104e468c44abaca1d79690&ei=6

  Partisaani sivusto tästä:

  Partisaani.
  https://www.partisaani.com/

  Sieltä tämä juttu:

  `Konkurssiuutista vähemmälle kansainväliselle huomiolle on jäänyt kuitenkin kertomus siitä, kuinka Israelin juutalaiset onnistuivat vetämään valtavia summia rahaa pois pankista vain hiukan ennen kuin viranomaiset ehtivät estämään operaation`.

  Juutalaiset onnistuivat imuroimaan Israeliin yli miljardin Silicon Valley Bankista ennen varojen jäädyttämistä.
  https://www.partisaani.com/news/zionism/2023/03/15/juutalaiset-onnistuivat-imuroimaan-israeliin-yli-miljardin-silicon-valley-bankista-ennen-varojen-jaadyttamista/

  Edellisen lähteenä tämä:

  `LeumiTech sanoo auttaneensa israelilaisia startup-yrityksiä siirtämään 1 miljardia dollaria SVB-tileiltä`.

  Tel Aviv shares drop as SVB failure triggers cash-flow concern for Israeli startups.
  https://www.timesofisrael.com/tel-aviv-shares-drop-as-svb-failure-triggers-cash-flow-concern-for-israeli-startups/

  SVBn tapahtumia seuraa korkean teknologian teollisuudessa irtisanomisten aallot.

  Tämän kaltaisia ilmeveivejä kun ei yleensä tehdä ellei satu olemaan sisäpiiritietoa intressiryhmien välillä pankin tilasta. Toinen tapa on tietysti aiheuttaa talletuspako vetämällä tietyn intressiryhmän niin kuin tässä tapauksessa siionistien varat ulos pankista ja aiheuttaa näin menetellen kaaos jossakin tietyssä tarkoituksessa.

  Plusääni(4)Miinusääni(3)
 6. Suomi-neito on flirttaillut (yhteensovitettu) jo kolmisenkymmentä vuotta sopimusjärjestö Naton kanssa. Verrattain lyhyellä aikavälillä on kihlauduttu (kahdenväliset sopimukset; Yhdysvallat, Britannia, Saksa ja Ranska) ja hääkellojen sointi jo kuuluu (mahdollinen Yhdysvallat vetoinen Nato-jäsenyys).

  Minkälaiseen liittoon Suomi-neito on oikein ajautumassa? Varjele Vakainen Luoja – mihin ollaankaan sitoutumassa?! Tekisi mieli huutaa kovalla äänellä että: `Runaway bride`! Vaikka viimehetkellä, vaikka takaikkunasta – kunhan jostakin!

  Kohdasta 03:00 alkaen ,,,

  `Oikeus istui tuomiolle,
  ja kirjat avattiin` (Dan 7:10).

  Casus belli!
  >
  Causa belli!

  Venäjän federaation presidentistä Vladimir Putinista on tehty pidätysmääräys!

  Mutta miten käy hyvin järjestäytyneessä yhteiskunnassa kun häirinnän kohteeksi joutuu sen johtaja – vaikkapa mehiläisyhdyskunnan kuningatarmehiläinen – kokeilkaahan! Nimimerkillä `kokemusta on` – ja voin vakuuttaa että sitä kokemusta en hae toista kertaa!
  https://www.apicolturalaterza.com/images/api-regine-accoppiamento-e-curiosita.jpg

  Suomesta puuttuu virallinen Ukrainan asioista vastaava ulkomaankirjeenvaihtaja. YLEn palkkaamat Ukrainan ulkomaankirjeenvaihtajat pitäytyvät ainoastaan länsimielisessä sotapropagandassa jote he eivät ole tehtäväänsä päteviä.

  Mutta meillä on Ukrainan suunnalla käytännössä yksi luotettava ulkomaan kirjeenvaihtaja – Janus Putkonen – josta voitaisiin todistaa että hän on sotakirjeenvaihtaja koska hän raportoi sotatapahtumista paikan päällä – ja joka paljastaa YLEn mis- ja disinformaatio uutisoinnit Ukrainan tapahtumien osalta mennen tullen.

  Suomen valtiojohto pidättäisi Putinin – Venäjä: `Se olisi sodanjulistus` – Miten kävisi Suomelle?
  https://mvlehti.net/2023/03/23/suomen-valtiojohto-pidattaisi-presidentti-putinin-venaja-se-olisi-sodanjulistus-miten-suomelle-kavisi/

  Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vaati jo 4. huhtikuuta 2022 sotarikosoikeudenkäyntiä Venäjän federaation presidenttiä Vladimir Putinia vastaan hänen sotilasoperaationsa johdosta Ukrainassa johon myös Euroopassa reagoitiin:

  ICC asetti pidätysmääräyksen 1.) Venäjän federaation presidentille Vladimir Putinille johon Kreml reagoi 2.) vastalauseella ja aloittamalla rikostutkinnan 3.) ICCn syyttäjä Karim Khania vastaan.

  1.) Vladimir Putinista annettu pidätys­määräys.
  https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000009461293.html

  2.) Kreml raivostui Putinin pidätys­määräyksestä – näin Medvedev, Peskov ja Zaharova kommentoivat.
  https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000009465577.html

  3.) `Venäjä on ilmoittanut aloittaneensa rikostutkinnan ICC:n syyttäjästä Karim Khanista ja useista tuomareista, joiden päätöksiä maa pitää laittomana`.
  Dmitri Medvedev raivoissaan Putinin pidätysmääräyksestä: uhoaa sodanjulistuksella ja raketeilla.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/dmitri-medvedev-raivoissaan-putinin-pid%C3%A4tysm%C3%A4%C3%A4r%C3%A4yksest%C3%A4-uhoaa-sodanjulistuksella-ja-raketeilla/ar-AA18Zh9b?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=b2d1b1556e27488a8ec78f5c1d029463&ei=23

  RT uutisoi: US ‘schizophrenic’ on Criminal Court – Russia.
  https://www.rt.com/news/573176-russian-embassy-us-icc-putin-schizophrenia/

  Tilanne on tosiaankin `skitsofreeninen` – monellakin tapaa – koska esimerkiksi Yhdysvaltain hallinto laati aikaa sitten jopa lait estämään ICCn vaatimuksia pidättää nimenomaan heidän omia toimijoitaan sotarikoksista.

  Lisäksi Yhdysvaltain hallinto uhkasi sotilaallisella operaatiolla (suoranaisilla iskuilla) Alankomaiden Haagissa toimivaa ICCtä ja asetti ICCn tuomareita pakotelistoilleen.

  Tilanne menee vieläkin skitsofreenisemmaksi kun siirtää hieman sivuun sotapropagandan verhoa ja katsoo tosiasioita Ukrainan kriisiin johtaneista syistä jotka ovat:

  2014 – 2022 Kiovan hallinto vainosi ja kansanmurhasi itsenäistyvissä maakunnissaan ukrainalaisia ja venäläisiä siviilejä noin kahdeksan vuoden ajan jolloin uhrien määrän on arvioitu oleva noin 14 000.
  17.2.2022 Kiovan hallinto aloitti Yhdysvaltain tuella laajamittaiset ja sotarikosluonteiset sotatoimet itsenäistyviä maakuntiaan ja sen siviiliväestöä kohtaan.
  24.2.2022 Venäjän federaatio vastasi sotilaallisella operaatiolla tarkoituksenaan estää Kiovan hallinnon Yhdysvaltojen tuella aikoma 2. kansanmurha ja rauhoittaa tilanne.
  Ukrainasta on paennut konfliktin aikana Venäjälle turvaan Kiovan hirmuhallintoa vapaaehtoisesti valtava määrä siviilipakolaisia joita Ukrainan hallinto on käyttänyt alusta alkaen esimerkiksi ihmiskilpinä.
  Nyt Kiovan hallinnon aggressioista Venäjälle turvaan päässeitä `ihmiskilpiä` käytetäänkin poliittisina pelinappuloina (jopa lapsia) väittäen että heidät olisi muka kaapattu Venäjälle.
  Samaan aikaan Kiovan hallinnon harjoittama ihmiskauppa jää vähemmälle huomiolle.

  `Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC tai ICCt) on hallitustenvälinen järjestö ja kansainvälinen tuomioistuin, joka sijaitsee Haagissa, Alankomaissa. Se on ensimmäinen ja ainoa pysyvä kansainvälinen tuomioistuin, jolla on toimivalta asettaa henkilöitä syytteeseen kansainvälisistä rikoksista, kuten kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan, sotarikoksista ja hyökkäysrikoksista`.

  International Criminal Court (ICC).
  https://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Court

  Erotuksena ICCstä ICJ:

  `Se (ICC) eroaa kansainvälisestä tuomioistuimesta (ICJ), joka on Yhdistyneiden Kansakuntien elin, joka käsittelee valtioiden välisiä kiistoja. Vaikka ICC pitää sitä merkittävänä askeleena kohti oikeudenmukaisuutta ja innovaationa kansainvälisessä oikeudessa ja ihmisoikeuksissa, ICC on kohdannut useita kritiikkiä hallituksilta ja kansalaisyhteiskunnalta, mukaan lukien sen lainkäyttövaltaa koskevat vastalauseet, syytökset puolueellisuudesta, eurokeskeisyydestä ja rasismista, kyseenalaistaa tapausten valinnan ja oikeudenkäyntimenettelyjen oikeudenmukaisuuden ja epäilee sen tehokkuutta`.

  `Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ; Ranska: Cour internationale de justice; CIJ), joka tunnetaan joskus nimellä Maailmantuomioistuin, on yksi Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kuudesta pääelimestä. Se ratkaisee valtioiden väliset riidat kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja antaa neuvoa-antavia lausuntoja kansainvälisistä oikeudellisista kysymyksistä.

  Kansainvälinen tuomioistuin on ainoa kansainvälinen tuomioistuin, joka ratkaisee maiden välisiä yleisiä kiistoja, ja sen tuomiot ja lausunnot toimivat kansainvälisen oikeuden ensisijaisina lähteinä (jollei Kansainvälisen tuomioistuimen perussäännön 59 artiklasta muuta johdu)`.

  International Court of Justice (ICJ).
  https://en.wikipedia.org/wiki/International_Court_of_Justice

  Noam Chomsky 1.) kirjoittaa Nürnbergin tuomioistuimesta 2.) ja erityisesti Tokion tuomioistuimesta 3.) joista pitäisi esittää monia kysymyksiä. Tokion tuomioistuin oli monin tavoin farssi. Tokiossa tuomitut ihmiset olivat tehneet samoja rikoksia joita heidän tuomitsijansakin olivat tehneet. Mutta vain heidät tuomittiin.

  1.) Noam Chomsky.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
  2.) Nuremberg trials.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_trials
  3.) International Military Tribunal for the Far East.
  https://en.wikipedia.org/wiki/International_Military_Tribunal_for_the_Far_East

  Noam Chomsky määrittelee Nyrnbergin ja Tokion tuomioistuinten toiminnan siten että siinä: `Voittajat määrittelivät nämä rikokset voitettuaan`.

  Lukija ,,, osoita sormellasi syyttävästi tietokoneesi ruutua jota juuri nyt katsot! Mitä näet? Pitäisi näkyä tämä: Yksi sormi osoittaa ruutuun päin mutta kolme sormea osoittaa sinuun itseesi päin. Aika usein ihminen tuomitessaan toisen paljastaa itsensä.

  Kehotuksen mukaan: `Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi` (Mat 7:1); `vaan tuomitkaa oikea tuomio` (Joh 7:24).

  Käykäämme kuvitteellista oikeutta!
  https://th.bing.com/th?id=OIF.n6%2bVLsfmwq2s%2fn%2bRzGB2IA&pid=ImgDet&rs=1

  Noam Chomsky kirjoittaa että monet Yhdysvaltain presidentit toisen maailmansodan jälkeen hirtettäisiin samoista rikoksista joista fasistit ja heidän yhteistyökumppaninsa hirtettiin koska he tekivät täsmälleen saman rikokset minkä nämä tekivät. Tämä kattaa molemmat suuret puolueet – sekä republikaanit että demokraatit.

  `Jos Nürnbergin lakeja sovellettaisiin, jokainen sodanjälkeinen amerikkalainen presidentti olisi hirtetty. Nürnbergin lakien rikkomisella tarkoitan samanlaisia rikoksia, joista ihmisiä hirtettiin Nürnbergissä. Ja Nürnberg tarkoittaa Nürnbergiä ja Tokiota` (Noam Chomsky).
  `If the Nuremberg Laws were Applied` ,,,
  https://chomsky.info/1990____-2/

  Katsotaan pitääkö Noam Chomskyn havainnot hirttämättömistä Yhdysvaltain presidenteistä paikkaansa (1. – 14.):

  Seuraavassa tutkinnossa on viitattu vain niihin Yhdysvaltain presidenttien sotarikoksien näyttämöihin joissa sotarikokset tapahtuivat ja nostettu esille valitut sotarikokset jotka riittäisivät hirttotuomion perusteeksi – jo heidän omien lakiensakin mukaisesti.

  Mikäli Yhdysvaltain presidenttien sotarikokset listattaisiin kohta kohdalta niin syytekirjelmä tukkisi tämän kommenttipalstan. Wikipediasta voi tarkistaa heidän sotarikoksensa vaikka siellä niistä on pyritty tekemään sankaritarinoita – demokratian voittoja. Lopuksi on arvioitu tuomio sotarikoksista. Ja oikeus istui tuomiolle:

  Guilty or Not Guilty!

  1.) Harry S. Truman (1884–1972); virassa 1945 – 1953.

  Harry S. Truman.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_S._Truman

  Tokion oikeudenkäynneissä kenraali Yamashita hirtettiin sillä perusteella koska Filippiinien joukot olivat teknisesti hänen komennossaan vaikka sodan loppuvaiheessa hänellä ei ollut edes yhteyttä heihin.

  Sen sijaan kahden atomipommin pudottamisen lisäksi Harry S. Truman järjesti Kreikassa suuren kapinallisten vastaisen kampanjan ja tapatti noin satakuusikymmentätuhatta ihmistä, kuusikymmentätuhatta pakolaista ja vielä noin kuusikymmentätuhatta ihmistä kidutettiin jolloin amerikkalaiset yritykset tulivat sisään ja ottivat sen haltuunsa kirjoittaa Noam Chomsky.

  Tuomio: Guilty: Hanging by neck until death!

  2.) Dwight D. Eisenhower (1890–1969); virassa 1953 – 1961.

  Dwight D. Eisenhower.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower

  Guatemalan hallituksen kaataminen jolloin CIAn tukema armeija suoritti pommitusten ja muiden sotatoimien ohella laajaa hävitystä. Hyökkäys Libanoniin vuonna 1958 jossa paljon ihmisiä tapettiin. Iranin hallituksen kaataminen CIAn tukeman vallankaappauksen kautta joka johti laajoihin ihmishenkien menetyksiin.

  Tuomio: Guilty: Hanging by neck until death!

  3.) John F. Kennedy (1917–1963); virassa 1961 – 1963.

  John F. Kennedy.
  https://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy#Presidency_(1961%E2%80%931963)

  Kuuban hyökkäyksen jonka Eisenhowewr suunnitteli jälkeen Kennedy käynnisti valtavan terrorikampanjan Kuubaa vastaan. Teollisuuslaitosten pommittaminen tappamalla paljon ihmisiä, pommittamalla hotelleja ja uppoamalla kalastusaluksia sekä paljon sabotaasia.

  Tuomio: Guilty: Hanging by neck until death!

  4.) Lyndon B. Johnson (1908–1973); virassa 1963 – 1969.

  Lyndon B. Johnson.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson

  Pelkästään Indokiinan sota unohtamatta Dominikaanisen tasavallan hyökkäystä oli suuri sotarikos.

  Tuomio: Guilty: Hanging by neck until death!

  5.) Richard Nixon (1913–1994); virassa 1969 – 1974.

  Richard Nixon.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon

  Nixonin aikana sotatoimet menivät jopa karjan myrkytykseen ja niin edelleen. Hän (Nixon) hyökkäsi Etelä-Vietnamiin vuonna 1962. Hän lähetti Yhdysvaltain ilmavoimat aloittamaan pommitukset. Nixon hyökkäsi myös Kambodžaan. Kambodžan Nixon-Kissingerin aiheuttamat pommi-iskut 70-luvun alussa eivät eronneet punaisten khmerien julmuuksista – mittakaavaltaan hieman vähemmän – mutta ei paljon vähemmän. Sama pätee Laosiin. Voisin jatkaa tapaus toisensa jälkeen kirjoittaa Noam Chomsky.

  Tuomio: Guilty: Hanging by neck until death!

  6.) Gerald Ford (1913–2006); 1974 – 1977.

  Gerald Ford.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Gerald_Ford

  Hän tuki Indonesian hyökkäystä Itä-Timoriin joka täytti lähes kansanmurhan tunnusmerkistön – tarkoitan että se saa Saddam Husseinin hyökkäyksen Kuwaitiin näyttämään teekutsuilta – kirjoittaa Noam Chomsky.

  Tuomio: Guilty: Hanging by neck until death!

  7.) Jimmy Carter (s. 1924-); virassa 1977 – 1981.

  Jimmy Carter.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Carter

  Gerald Fordin aloittamat julmuudet Indonesiassa lisääntyivät lähes kansanmurhan tasolle mutta Yhdysvaltain apu näille murhaoperaatiolle Carterin johdolla kasvoi entisestään jolloin (vuonna 1978) julmuudet Indonesiassa saavuttivat huippunsa.

  Tuomio: Guilty: Hanging by neck until death!

  8.) Ronald Reagan (1911–2004); virassa 1981 – 1989.

  Ronald Reagan.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan

  Noam Chomsky jatkaa. Ronald Reaganin tapauksessa pelkästään Keski-Amerikan jutut riittävät. Tuki Israelin hyökkäykselle Libanoniin saa myös Saddam Husseinin näyttämään melko lievältä uhrien ja tuhojen suhteen. Se riittää.

  Tuomio: Guilty: Hanging by neck until death!

  9.) George H. W. Bush (1924–2018); virassa 1989 – 1993.

  George H. W. Bush.
  https://en.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush

  Kun kaivaa vaikka vain pintapuolisesti hänen historiaansa ja uraansa, korruption, rikollisuuden, likaisten liiketoimien, peiteltyjen operaatioiden, kuolemanpartioiden, diktatuurien, huumekauppiaiden kanssa yhteistyön solmimisen määrä tämä saattaa jopa Donald Trumpin häpeään. Itse asiassa Bushin perhe on rikollinen yritys.

  George H. W. Bush oli jollain tavalla suurempi sotarikollinen kuin esimerkiksi Donald Trump koska hän oli taitava käyttämään vallan vipuja esimerkiksi Iran-Contra tapauksen ympärillä, Panaman ympärillä ja Irakin sodan ympärillä – ja jälki oli veristä.

  Tuomio: Guilty: Hanging by neck until death!

  10.) Bill Clinton (s. 1946 -); virassa 1993 – 2001.

  Bill Clinton.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton

  Irakin valtio haluaa oman sotarikostuomioistuimen presidentti Clintonia varten. Irakin uutistoimiston mukaan parlamentti suosittelee, että Clinton ja muut länsimaiset johtajat tuodaan oikeuden eteen sotarikoksista Irakin kansaa vastaan jotka eivät ole vähäisiä.

  Tuomio: Guilty: Hanging by neck until death!

  11.) George W. Bush (s. 1946-); virassa 2001 – 2009.

  George W. Bush.
  https://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush

  The Bush Administration’s Response to the International Criminal Court (sotarikokset oikeutettiin jo vuonna 2002).
  https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2450&context=faculty_scholarship

  George W. Bushin syytteeseenpano murhista on Los Angelesin entisen syyttäjän Vincent Bugliosin kirja vuodelta 2008. Hän väittää, että presidentti George W. Bush vei Yhdysvallat hyökkäykseen Irakiin väärin perustein ja että hänet olisi tuomittava murhista ja amerikkalaisten sotilaiden kuolemista Irakissa.

  Bush oli vastuussa Irakin ja Afganistanin hyökkäyksistä, jotka johtivat satojen tuhansien kuolemaan. Amerikkalaiset sotilaat tekivät dokumentoituja sotarikoksia molempien hyökkäyssotien aikana Bushin komennossa. Bush perusti myös kidutusleirejä ympäri maailmaa, muun muassa Guantanamo Bayhin ja Abu Ghraibiin.
  Saddam Husseinin loppu.
  https://gdb.rferl.org/26B74D2E-0AED-465D-9F49-7FBA8A544CB6_w1080_r0_s.jpg
  Näin hauskaa se oli:
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Abu_Ghraib_48.jpg/1280px-Abu_Ghraib_48.jpg

  Tuomio: Guilty: Hanging by neck until death!

  12.) Barack Obama (s. 1961-); virassa 2009 – 2017.

  Barack Obama.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama

  Peräti nobelin rauhanpalkinnon voittanut Barack Obama itse asiassa laajensi edeltäjänsä Bushin sotia pommittamaan todistetusti seitsemää maata pelkästään vuonna 2016.

  Ehkä räikein esimerkki Barack Obaman hallinnon sotaisuudesta oli Yhdysvaltojen johtama Naton väliintulo Libyassa vuonna 2011 joka kaatoi Muammar Gaddafin.
  Osama bin Ladenin loppu (2011).
  http://gdb.rferl.org/E4B7C57B-B599-4A42-ADB5-48C433B43457_mw800.jpg
  Muammar Gaddafin loppu.
  https://media.pri.org/s3fs-public/styles/open_graph/public/gaddafi_dead_death_photo_10_21_11.jpg?itok=_DKcvrTp

  Barak Obaman aikaiset Naton pommitukset tappoivat lukemattoman määrän siviilejä ja tähän päivään asti Libya on edelleen raunioina ja jonka ihmiskauppa ja kansainvälinen terrorismi ovat lisääntyneet uudelleen.

  Tuomio: Guilty: Hanging by neck until death!

  13.) Donald Trump (s. 1946-); virassa 2017 – 2021.

  Donald `I`ll be back` Trump.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump

  Trumpin presidenttikautta varjostivat alituiset kiistat sotarikoksista. Itse asiassa Trumpin hallinto meni niin pitkälle että pakotti jopa Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) jäseniä jotka alkoivat tutkia amerikkalaisia joukkoja väitetyistä sotarikoksista.

  `Trumpin hallinto on käynnistänyt taloudellisen ja oikeudellisen hyökkäyksen kansainvälistä rikostuomioistuinta vastaan vastauksena tuomioistuimen päätökseen aloittaa tutkinta kaikkien osapuolten, myös Yhdysvaltojen, Afganistanissa tekemistä sotarikoksista`.
  Trump targets ICC with sanctions after court opens war crimes investigation.
  https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/11/trump-icc-us-war-crimes-investigation-sanctions

  Mutta: Yhdysvallat poistaa Trumpin aikaiset pakotteet ICC:n syyttäjää vastaan (2021).
  US lifts Trump-era sanctions against ICC prosecutor.
  https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56620915

  Yhdysvaltain `entinen presidentti Donald Trump antoi torstaina tähän mennessä selkeimmän lausuntonsa, jonka mukaan hän uhkasi olla puolustamatta Nato-liittolaisia Venäjän hyökkäyksiltä.

  Esiintyessään Heritage Foundationin järjestämässä tapahtumassa Floridassa Trump väitti kertoneensa muille Naton johtajille, että hän ei ehkä noudata Naton 5 artiklan kollektiivista puolustuslauseketta`. (Trump on toistuvasti vihjannut vetävänsä Naton ulos Euroopasta).
  https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/22/trump-says-he-threatened-not-defend-nato-russia/

  Lisäksi presidentti Donald Trump oli estänyt `Deep Statea` aloittamasta jälleen uusia konflikteja esimerkiksi Lähi-Idässä eikä Donald I`ll be back Trump aloittanut ensimmäistäkään sotaa kuten edeltäjänsä. Hänet tunnettiin rauhan presidenttinä.

  Tuomio: Not Guilty!

  14.) Joe Biden (s. 1942-); virassa.

  Joe Biden.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden

  Bidenin virkaanastumisen jälkeen Yhdysvaltain armeija on useaan otteeseen vaikkakin erityisesti Kabulin ilmaiskussa joka tappoi 10 siviiliä – mukaan lukien jopa seitsemän lasta – tappoi siviilejä ja teki sotarikoksia Bidenin komennossa.

  Meneillään oleva Ukrainan konflikti on luku sinänsä mutta jo edellinen seikka riittää täyttämään sotarikoksen tunnusmerkistön.

  Tuomio: Guilty: Hanging by neck until death!

  Noam Chomskyn havainto Yhdysvaltojen hallinnon harjoittamasta kaksinaismoralismista kestää kyllä kriittisenkin tarkastelun. Mikäli asiat otettaisiin De factoina niin edellisen kuvitteellisen tuomioistuimen päätökset olisivat johtaneet juuri siihen mitä Noam Chomsky arvioi.

  On kuitenkin muistettava että esivalta juontuu itsestään Herrasta:

  `Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen;
  sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee` (Roo 13:3-4).

  Näin tämä jumalallinen järjestys toteutuu sekä valtion sisällä että valtion ulkopuolella – joskus sodilla.

  Tahtoo sanoa että historiankirjoitus on liian usein ainoastaan voittajien historiankirjoitusta ja sitä edeltävät toimet kuten sotasyyllisyystuomiot sotarikoksista Nyrnbergissä ja Tokiossa ovat olleet sen mukaisia.

  Eipä ihme että eräs Nyrnbergin tuomioistuimen johtavista toimijoista totesi Nyrnbergin sotaoikeudenkäynnin aikana että: `Mikäli me olisimme hävinneet tämän sodan niin meidät olisi tuomittu sotarikoksista samoilla tuomioilla kuin me tuomitsemme nyt heidät`. Viittaan seuraaviin kahteen kirjoitukseen (1. – 2.).

  1.) Dresdenin terroripommitukset oli holokausti.

  Dresdenin terroripommitukset oli holokausti


  2.) Dresdenin terroripommitukset oli holokausti (II)

  Dresdenin terroripommitukset oli holokausti (II) 

  Hysteeristä ryssofobiaa poteva Sanna `jo oli aikakin` Marin on oma luku sinänsä. Katsokaa seuraavasta videoklipsistä kuinka hän kirkuu falsetissa:

  Päivän video: Sotaisasti kiihkoileva pääministeri Sanna Marin vaalitilaisuudessa.
  https://mvlehti.net/2023/03/22/paivan-video-sotaisasti-kiihkoileva-paaministeri-sanna-marin-vaalitilaisuudessa/

  Tästä sitä ei tule sitten lasta eikä paskaa jos meillä on näin arvostelukyvytön oikeusministeri:

  Oikeusministeri Henriksson: Näin Putinille kävisi, jos hän astuisi Suomen rajan yli.
  https://www.is.fi/politiikka/art-2000009468101.html

  `Ja minä näin kuolleet,
  suuret ja pienet,
  seisomassa valtaistuimen edessä,
  ja kirjat avattiin;
  ja avattiin toinen kirja,
  joka on elämän kirja;
  ja kuolleet tuomittiin sen perusteella,
  mitä kirjoihin oli kirjoitettu,
  tekojensa mukaan` (Ilm 20:12).

  Plusääni(5)Miinusääni(3)
 7. `Tämä nyt tiedetään`.

  Vuosikausia kestänyt riita YLEn ja Zyskowitzin välillä!

  Mistä on kysymys ja mihin se johtaa?

  Kaikki mitä et voi tappaa tai raiskata niin sitähän ei ole olemassakaan – skeptikon motto.

  Tämä on `salaliittoteoriaa` – faktantarkistajat pysykööt loitolla!

  Kuki se siellä puhelimessasi kuuntelee, kopioi ja katselee – kuki – ei kai vaan mossad-setä!

  Vaalijohtaja Zyskowicziin kohdistuneesta hyökkäyksestä: `Ehdottoman tuomittavaa`.
  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/6ac9fb1b-d73f-4410-af85-ca1407b4ecd3
  Silminnäkijä kuvasi kaiken: Suomalaispoliitikon kimppuun hyökättiin metroasemalla.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/silminn%C3%A4kij%C3%A4-kuvasi-kaiken-suomalaispoliitikon-kimppuun-hy%C3%B6k%C3%A4ttiin-metroasemalla/ar-AA194vVa?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=2f061b55270941289ffd7ca5cd9ee6b2&ei=10

  Zyskowicziin kohdistunut – yksittäistapaus – on saanut siioistisoituneessa Suomessa merkittävää huomiota. Välittömästi alkoi kilpalaulanta jolloin monet johtavat poliitikot kommentoivat tapahtuneen johdosta – näin vaalien alla.

  Näin kärkipoliitikot kommentoivat Zyskowiczin pahoinpitelyä.
  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/360d22e9-7167-49f6-9511-a19e12de2e0d

  Ehkäpä YLE osoittautuukin ainakin osasyylliseksi koska se ei ole esittänyt ohjelma tuotannossaan riittävän `tasapuolista` otetta `hirvittävän yksipuolisuuden` sijasta`. (LoL)

  Tuomittava teko olisi voitu ehkä estää mikäli YLE olisi esittänyt vaikkapa viimeisen kymmenen vuoden aikana enemmän poliittista siionismia edistäviä lähetyksiä. Näin menetellen se olisi pessyt kansakunnan aivot vieläkin tehokkaammin kuin nyt – mikäli siellä on enää mitään pestävää.

  Viime aikoina ainoastaan vain noin joka kolmas YLEn ohjelma edistää poliittista siionismia ihannoivia lähetyksiä kun niitä pitäisi olla ohjelmistossa enemmän kuin joka toinen. Mitäs se tämmönen pelj` on! Ei suinkaan sieltä YLEn pihamaalta loista poissaolollaan holokaustimuistomerkki.

  Ei jumankekkana – siellä ei ole holokaustimuistomerkkiä??!
  https://www.lvm.fi/documents/20181/919133/YleisradioKuvaRodeo_d0cv12hngmmnnm6fv5poh7hub1.jpg/4a9d9246-773c-4895-8884-8a8cbeb8633d?t=1488454330000&imageThumbnail=2

  Sitä paitsi YLE on liputtanut tasa-arvon nimessä suvaitsevaisuutta. Mikäli he toteuttaisivat itsekään julistamaansa tasa-arvoa heillä pitäisi olla töissä 1/3 miehiä, 1/3 naisia ja 1/3 muunsukupuolisia. Tasa-arvo toteutuisi paremmin jos ainakin puolet tai yli puolet henkilökunnasta olisivat hinttejä. Lisäksi ns. `jauhonaamaisuus` on silmiinpistävää YLEssä.

  Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz hämmästelee Yleltä viime aikoina tulleita lukuisia Israel-vastaisia dokumentteja. Hänen mukaansa Lähi-idän kriisin käsittely kaipaisi yleisradioyhtiöltä tasapuolisempaa otetta `hirvittävän yksipuolisuuden` sijasta.

  Ben Zyskowicz: Ylen yksipuolisuus on hirvittävää.
  https://www.verkkouutiset.fi/a/ben-zyskowicz-ylen-yksipuolisuus-on-hirvittavaa/#02d3ce47

  Yhtäkaikki tapahtumat alkoivat sanailulla jotakin Natosta ja `juutalaisuudesta`. Sanailija `pakeni` paikalta ja Zyskowicz ampaisi perään kuin ampiainen jota seurasi edellisessä videossa esiintyvä kilpajuoksu. Eli sitä juoksenneltiin lopulta eissun taassun.

  Isossa maailmassa edellä mainittu tapahtuma ei olisi ylittänyt edes uutiskynnystä koska siellä tiedetään miten tämänkaltaisia jutskia voidaan myös lavastaa. Tällä en tietenkään viittaa hra Zyzsteiniin mutta mitkä maailmalla tapahtuneet ns. `antisemitistiset` (leimasana) iskut ovat sitten sisäpiirin lavastamia ja mitkä eivät – on haastavaa todentaa. Mutta tasaiseen tahtiin niitä tulee.

  Kannattaisiko meidän kansakuntana tiukentaa entisestään poliisin urkintavaltuuksia saadaksemme selville missä se `koti-antisemiitti` oikein luuraa? Kuulemani mukaan tämä Suomihan ei enää olekaan mikään `lintukoto` muutenkaan – ei ainakaan pikkulinnuille koska pian täällä lentelevät oikeat sotahaukat.

  Ainakin 14ssa Euroopan Unionin jäsenvaltiossa on menneinä vuosina otettu tiedustelun tukikäyttöön ohjelma nimeltä Pegasus. Mikäli Suomen valtion tietyt kyber- ja hybridivaikuttamisen osaajat ilmoittavat teille että: Emme tiedä asiasta mitään!; niin he itse asiassa tahtovat sanoa että: Meillä on ollut Pegasus käytössä jo monta vuotta!

  Seuraava dokumentti on katsomisen arvoinen. Meillä Suomessa ei vielä ole säädetty valtion virallisen linjan poikkeavasta toiminnasta vankeuteen johtavaa lainsäädäntöä mutta tietokantaa ja todisteita kerätään niistä jotka eivät pitäydy valtion viralliseen narratiiviin; koska Ukrainan sota.

  Kun Yhdysvallat-vetoinen Nato pääsee Suomessa ehdottomaan valtaan niin he kyllä huolehtivat heille vaarallisesta aineksesta ja kyyditsevät nämä kuulustelukeskuksiinsa. Juuri tällä tavalla tapahtui kaikissa niissä maissa (Afganistan, Irak, Syyria, Libya jne. jne.) joihin he olivat vieneet demokraattista ilosanomaansa – `humanitaarisia offensiiveja`. Miksi Suomi olisi tästä poikkeus? Ei se olekaan!

  YLE-areena dokumentti: `Vakoilija puhelimessa` (julkaistu ma 20.3.2023; kesto 01:26).
  https://areena.yle.fi/1-64866530

  Edellisessä dokumentissa kuvattiin meneillään olevaa tähän asti kyberhistorian suurinta vakoiluskandaalia – sitten Edward Snowdenin aikojen. Pariisissa toimiva journalistinen järjestö nimeltä – `Forbidden Stories` – on tutkinut asiaa jo hyvän aikaa ja lähettänyt tutkimustuloksiaan mm. maailman johtaville mediataloille ja hallituksille.

  Paljastuksista syntyi vertaansa vailla oleva älämölö koska asia osoittautui hallituksille, muille johtaville korkean profiilin henkilöille, huippu journalisteille jne. hyvin, hyvin kiusalliseksi arkaluonteisuutensa takia. Pegasus-ohjelma ei ainoastaan tuhoa monen uraa vaan se tappaa niin kuin monelle on käynytkin.

  Pariisin `Forbidden Stories`in tutkivat journalistit pitäisi palkita ehdottomasti seuraavalla Pulizer-palkinnolla koska tämä jos mikä on vuosisadan `jytky` ellei sitten siionisti-kortti vaikuta toisin – eihän `korppi toisen korpin silmää noki`. Siionistit voivat toki ohjata myös nobel-palkinnot Venäjän vastaisille tahoille kuten Dmitri Muratovin tapauksessa.

  Dmitri Muratov.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Muratov

  Siihen mennessä kun edellinen dokumentti julkaistiin oli noin 50 000 kännykkää ja i-phonea jo todistettavasti hakkeroitu `Pegasus Spywear`- ohjelman avulla. Ohjelma on siitä kenkku että sen avulla pystytään kuuntelemaan, lukemaan ja KATSELEMAAN reaaliajassa vakoilun kohteita. Tämän parempaa seurantaohjelmaa kuin Pegasus ei ainakaan vielä ole saatavilla.

  Pegasus vakoiluohjelmaa on myynyt israelilainen NSO Group:

  `NSO Group Technologies (NSO tarkoittaa Niviä, Shalevia ja Omria, yrityksen perustajien nimiä) on israelilainen kybertiedusteluyritys, joka tunnetaan ensisijaisesti omasta vakoiluohjelmastaan Pegasus, joka pystyy älypuhelimien etävalvontaan ilman napsautusta. Se työllisti lähes 500 henkilöä vuonna 2017`.

  NSO Group.
  https://en.wikipedia.org/wiki/NSO_Group

  `Pegasus on israelilaisen kyberaseyhtiön NSO Groupin kehittämä vakoiluohjelma, joka voidaan asentaa salaa matkapuhelimiin (ja muihin laitteisiin), joissa on useimmat iOS- ja Android-versiot. Pegasus pystyy hyödyntämään iOS-versioita versioon 14.7 asti nollaklikkauksella. Vuodesta 2022 lähtien Pegasus pystyi lukemaan tekstiviestejä, seuraamaan puheluita, keräämään salasanoja, seuraamaan sijaintia, käyttämään kohdelaitteen mikrofonia ja kameraa sekä keräämään tietoja sovelluksista`.

  Pegasus (spyware).
  https://en.wikipedia.org/wiki/Pegasus_(spyware)

  Vakoiluohjelmistot eivät suinkaan ole uusi ilmiö:

  List of spyware programs.
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_spyware_programs

  Vakoiluohjelma on nimetty kreikkalaisen mytologian siivekkään hevosen Pegasuksen mukaan. Se on Troijan hevosen tietokonevirus, joka voidaan lähettää `lentämään ilmassa` tartuttamaan matkapuhelimia.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Pegaz_Opera_Pozna%C5%84.jpg

  Lyhyesti: Pegasus = vakoilija puhelimessasi!

  Erikoisen tästä tapauksesta tekee se että ko. VIRUSTA (lue todellakin – virusta) myy israelilainen yritys NSO Group ihan laillisesti. Laillistettua viruskauppaa hallituksille tai hyvin muille hyvin maksaville tahoille.

  Euroopan Unionissa – tapaus Pegasus oli nostettu esille ja jopa kuultu NSO Groupin toimijoita (saavuttamatta kuulemisella mitään; koska he vetosivat joka kysymyksessä liikesalaisuuden lähdesuojaan) – ja siitä ollaan hyvin tietoisia. Mutta asialle on nyt painettu EUssa `villaisella` koska hyötyjätasot ovat valtiollisia toimijoita.

  EUn kuulemisen tavoitteen sijaan tapahtuikin juuri päinvastoin – pieni joukkio lobbareita vaikuttaa edelleen `käytäväpolitiikallaan` esimerkiksi EU-parlamentin päättäjiin ja politikkoihin NSO Groupin laskuun.

  Mainittu NSO Groupin teollisuudenala (Pegasus) on ollut maailman diktaattorien käytössä jo vuosia. Ja jälkeä tulee! Voidaan varmuudella sanoa olemassa olevien evidenssien pohjalta että Pegasus-paljastusten vaikutuksesta on tapettu ihmisiä kuten Jamal Kashoggin tapaus osoittaa.

  Jamal Khashoggi.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Jamal_Khashoggi

  Arvatkaahan viidesti ottavatko NSO Groupin toimijat syyt niskoilleen. Jos arvasitte viisi kertaa; `Ei, Ei, Ei, Ei ja Ei` niin olette oikeassa. Katsokaahan esimerkiksi edellä mainitusta dokumentista heidän venkoiluaan.

  NSO Groupin osakkaiden `virallisesti` esittämänsä taloudellinen voitto on harhaanjohtavaa koska juuri tämä teollisuudenala on se jonka hallinnasta kilpaillaan hallitustasolla – ja siitä myös maksetaan koska Pegasus-ohjelman hyöty ainakin toistaiseksi on lyömätön.

  Todellisuudessa kyse on miljardi-luokan liiketoimesta. Ja nämä NSO Groupin pellet kyllä visusti pitävät huolen siitä että rahat ovat ja pysyvät syvällä ja salassa heidän liituraita pukunsa taskuissa koska koko kaupankäynti toteutuu jo lähtökohtaisesti `tiskin alla` ja se on salattua – ei julkista.

  On se vaan ihmeellistä että jos yksi ainoa laillisesti VIRUKSIA myyvä yhtiö – NSO Group – haisee näin pahasti – niin mitä muuta mainitusta toimintaympäristöstä vielä löytyy jota ei ole vielä paljastettu? Tämä on vasta tämän paskapihlajan latva joka nyt paljastui ja jonka toteuttivat teinitason nörtit – mitähän löytyykään hallitustasolla?

  Pegasus mahdollistaa vapaan pääsyn kenen tahansa kännykkään i-phoneen tms. missä päin maailmaa hyvänsä. Uhri ei ole edes tietoinen että häntä kuunnellaan, luetaan ja/tai katsellaan. Kaikki mitä olet tekstaillut ja kuvannut on seuraajille täysin avointa – itse asiassa reaaliaikaista.

  Niin että terveisiä vaan sille `salarakkaalle` sinne `lievestuoreelle` – koska kaikki mitä teet, kuvaat, tekstailet – voidaan myöhemmin käyttää todisteena kiristyskeinona sinua vastaan.

  Esimerkiksi Ranskan adminstiraatin Elysee-palatsi meni täysin sekaisin kun tutkijaryhmä tutkivia journalisteja ilmoitti heille Pegasuksesta. He saivat välittömästi audienssin Emmanuel Macronilta jolloin havaittiin että lähes kaikki hallinnon jäsenet olivat olleet urkinnan kohteita – myös Emmanuel Macron.

  Pegasus-ohjelma on luotu sen verran taitavasti että sen voisi ladata vaikkapa `Pentti Alttarin` matkapuhelimeen tämän ollessa autuaan tietämätön yhtään mistään – niin kuin hän näyttää muutekin olevan.

  Ainoa tapa tarkistaa – onko Pegasus vakoiluohjelma kännyssäsi – on 1.) paikantaa käyttäjä ja 2.) tutkia puhelin – eikä se vaadi kuin keskinkertaista osaamista ja tiettyjä apulaitteita.

  Kansalainen joka ymmärtää mikä Pegasus on niin hän tyrmistyy täysin. Pegasus pääsee puhelimeesi hyvin helposti jolloin ainoat vihjeet Pegasuksen tunkeilusta saattavat olla vain saastumista edeltävät `nimettömät tekstiviestit` – siinä kaikki.

  `Eduskunta hyväksyi 8.3.2019 ensimmäisessä käsittelyssä urkintalait, jotka vaarantavat kansalaisten perusoikeudet. Äänestyksessä 168 kansanedustajaa hyväksyi lait, 10 vastusti ja poissa oli 21. Hyväksytyt lait antavat Supolle ja armeijan tiedusteluosastolle entistä vapaammat kädet urkkia kansalaisten sähköposteja ja henkilökohtaista elämää, myös ulkomailla`.

  Urkintalait läpi eduskunnassa – vasemmisto toimi vastuuttomasti!
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/raunolintunen/271190-urkintalait-lapi-eduskunnassa-vasemmisto-toimi-vastuuttomasti/

  Urkintalakien jälkeinen uusi tilanne on suorastaan vaarallinen kun tiedetään että molemmilla tiedustelujoukkioilla on tiiviit ja osin sopimuksiin perustuvat yhteydet vastaaviin Yhdysvaltain pahamaineisiin tiedusteluelimiin.

  Tuolloin urkintalait päätettiin käsitellä kiireellisinä jo sillä vaalikaudella. Kiireellistä käsittelyä ei vastustettu. Herää vain kysymys – mihin moinen kiire ja minkälaisen palkkion `kiirehtijät` saivat ja mistä?

  Esimerkiksi johtavat sinisilmäiset poliitikot vaikkapa suomalaiset sellaiset jotka ovat ottaneet vastaan lobbaus- ja muita voitelurahoja, tehnet syrjähyppyjä ja muita perversioita, sopineet jotakin vieraan vallan kanssa jne. tulevat olemaan jatkossa `Panama-papereiden` listoilla jotka julkaistaan julkisesti – `tietovuotona`.

  Onko puhelimesi hakkeroitu?
  Saatko outoja tekstiviestejä?
  Mietipä tätä!

  `Sillä ei ole mitään salattua,
  mikä ei tule ilmi,
  eikä kätkettyä,
  mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon`.
  (Luu 8:17).

  Plusääni(3)Miinusääni(2)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat