Syntyykö maailmanvalta mahdollisen Euroopan sisällissodan kautta?

Ranskan presidentti Emmanuel Macron haukkui linjapuheessaan EU:ta heikoksi, hitaaksi ja tehottomaksi.1 Tämä puhe ja EU:n harvainvallan paniikin omainen pyrkimys kansallisvaltioiden määrätietoiseen alasajoon, voidaan tulkita merkiksi yhden valtion eli pääoman imperiumien maailmanvallan syntymiselle.

 

Globalisaation huipentumaa suunnitellaan

Kansallisvaltioiden alasajoon viitaten Tšekeistä hiljattain presidentin tehtävät jättänyt Vaclav Klaus merkittävänä EU-kriitikkona pitää Euroopan unionia demokratian irvikuvana. Hänen mukaansa ylikansallinen demokraattinen päätöksenteko ei ole mahdollista sillä demokratiaan, eli kansan valtaan, tarvitaan jo määritelmällisesti kansa. EU:n kantavia ongelmia onkin hänen mukaansa kansallisvaltioiden tietoinen alasajo.2

Vaclav Klaus.
Vaclav Klaus.

Tähän globaaliin huipentumaan tarvitaan kansallisvaltioiden sisällä puhkeava sisällissota eli Euroopan sisällissota, joka voi olla vastaavanlainen kuten Yhdysvaltain sisällissota vuosina 1861–1865. Kyseinen sisällissota käytiin unionin eli pohjoisvaltioiden ja konfederaation eli etelävaltioiden välillä3

Yleisen historian mukaan sota sai alkunsa, kun yksitoista eteläistä osavaltiota julistautui itsenäisiksi. Konfederaatiossa oli ainakin neljä miljoonaa orjaa, vastaavasti pohjoisvaltioissa orjia oli vähemmän, vaikka orjien pitäminen oli siellä ainakin tietyissä valtioissa laillista. Etelävaltioissa historian mukaan haluttiin säilyttää orjuus, sillä se oli farmareille kannattavaa taloudellisesti. Yhdysvaltain presidentinvirkaan valittiin vuonna 1861 Abraham Lincoln, joka oli tunnettu orjuuden vastustaja. Yhdysvaltojen sisällissota ei ole alkanut orjuuskiistan takia, vaikka se on näytellyt siinä tiettyä roolia.

Yhdysvaltojen sisällissota ja ehkä tuleva Euroopan sisällissota olisivat vastaavanlaisia siinä suhteessa, että niiden virittäjinä olisivat samaa hengenheimolaisuutta edustavat eturyhmät eli kasaarimafia, jota myös osa aikamme kristityistä palvoo, kuten esimerkiksi politiikoista Timo Soini, Laura Huhtasaari, Simon Elon jne.. Itse asiassa Suomen valtioneuvosto, eduskunta, viranhaltijat ja kirkot (ennen muuta ev.lut. kirkko), ovat tämän eturyhmän palvojia, mutta eivät varmaan ymmärrä sitä poliittiseksi eturyhmäksi.

Kuten Yhdysvaltojen sisällissodassa oli kysymyksenä tiettyjen valtioiden itsenäistymiseen liittyvät hegemoniset ja taloudelliset kysymykset, sidottuna orjuuden hyväksymiseen ja vastustamiseen liittyviin vapauden eettisiin kysymyksiin, on nykyisin EU-eliitti kietonut globalisoitumisen Eurooppaan suunnatun pakolaisinvaasion humanitäärisyyden ja suvaitsevaisuuden kaapuun.

Erikoisesti tulee huomata, että kuten Yhdysvaltojen sisällissodan rahoittajina etelävaltioiden osalta oli Rothschildien Pariisin pankki,4 ja pohjoisvaltioita sponsoroi Rothschildien Lontoon pankki,4 on mahdollinen Euroopan sisällissota myös oleva kasaarimafian synnyttämä.

Mutta tästä kasaarimafiasta enemmän jäljempänä.

Tässä artikkelissa käytämme termiä ”juutalainen” ”kasaarin” synonyyminä.

Selvitys kasaarimafiasta ja Talmudista

Nykyiset ”juutalaiset” ovat suurimmaksi osaksi 700-luvulla juutalaisuuteen kääntyneiden turkkilais-mongolidisen kasaarikansan jälkeläisiä. Aikamme aškenasijuutalaiset polveutuvat kasaareista.

rabbiinitKasaarimafian maailmankatsomus, kuten Israelin virallinen uskonto, perustuvat Talmudiin:

Talmud (hepreaksi: oppi, opetus) on juutalainen Tooraa eli Mooseksen kirjoja ja Vanhan testamentin profeettojen lukuja tulkitseva selitysteos. Talmudia kutsutaan myös juutalaisten yhteiskunnallisten ja lainopillisten kirjoitusten kokoelmaksi. Talmud jakaantuu kahteen versioon: Talmud Jerušalmi (Jerusalemin T.) ja Talmud Bavli (Babylonian T.). Näistä jälkimmäisen sanotaan olevan sisällöltään kattavampi ja Talmudista puhuttaessa useimmiten viitataan Babylonian kokoelmaan. Talmudin osat ovat Mišna ja Gemara. Mišnan sisältö päätettiin lopullisesti noin 190 jKr, jolloin se sai kirjallisen muotonsa. Mišna on kirjoitettu hepreaksi. Gemara pohjautuu Palestiinan rabbien keskusteluihin mišnasta; sisältö sai lopullisen muodon ja kirjallisen asun noin vuonna 500 jKr.

Talmudia kuvaavat hyvin Herran Sanat: ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.” (Joh. 8: 44).

Tällä Jeesus tarkoitti juutalaisten rabbien oppia, ”isien perimätietoa”, jonka he olivat luoneet mielikuvituksestaan. Vapahtajan mukaan tuo ”isien perimätieto” oli ja on edelleen perkeleestä ja teki tyhjäksi Jumalan Sanan. Tämä on siis teologinen totuus, jolla allekirjoittanut ei panettele juutalaisia yksilöinä, tai kansana, vaan arvostelee poliittista ja taloudellista eliittiä eli kasaarimafiaa.

 

Hiukan enemmän Macron puheesta

Macron on taustaltaan kasaarimafian edunvalvoja ja siten täydellinen sionisti.

Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron.

Financial Timesin (FT) mukaan Macron on Rothschild-pankkiiri,5 joka on ylistänyt Ranskan kulttuurillista ja etnistä monimuotoisuutta ja vaatinut kansalaisia syleilemään globalisaatiota,6 juuri sen monikulttuurisessa sekä plutokratian viitekehyksessä.

Macron esittää EU:lle perustettavaksi omia nopean toiminnan joukkoja vuoteen 2020 mennessä. Macronin mukaan joukkojen toiminta pohjautuisi kansallisten armeijoiden kumppanuuteen niissä maissa, jotka tahtoisivat osallistua toimintaan.1

Yli tunnin kestäneessä puheessaan Macron ehdotti myös Britanniassa ja Ranskassa jo käytössä olevan rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa koko Euroopassa. Macron julistaa näiden veron tuottoja käytettäväksi muiden muassa kehitysapuun. Niin ikään unionin maatalouspolitiikka kaipaisi elitistisen ”Rothschild-pankkiiri” presidentin mukaan uudistusta.1

Ennen pitkää puhettaan Macron aikoi ottaa esiin myös ajatuksen entistä notkeammasta unionista, jossa osa maista voisi edetä merkittävissä kysymyksissä muiden maiden vastustuksesta huolimatta.7

Johtopäätöksenä Macron puheesta erottuu ainakin kolme pääkohtaa: (1) ”poliisivaltio”, joka turvaa globaalin elitismin voimistumisen, (2) EU:n modifioinnin jättiläisplutokratiaksi, joka palvelee vain kansainvälistä pääoman imperiumia tuhoten kansallisvaltiot ja kansalaisten hyvinvoinnin sekä (3) monikulttuurisuuden rajatonta syleilyä.

Tämä kulminoituu pääoman imperiumien maailmanvallan esiin marssille. Tätä vahvistaa Macron puheen lisäksi kansallisvaltioiden romuttamiskampanja.

 

Miksi Eurooppaan halutaan sisällissota?

EU-eliitti, jonka taustalla vaikuttaa kasaarimafia, laskelmoi sisällissodan kautta saavuttavansa täydellisen voiton Euroopan kansallisvaltioista ja niiden kansallismielisistä aineksista. Tämä tarkoittaa globaalia tyranniaa, joka siunaa ylikansallisten gangsteripankkiirien harjoittaman ryöstelyn, joka kohdistuisi ”valtioihin”, jotka tässä modernissa systeemissä edustaisivat lähinnä kuntahallintoa.

Yllä oleva tarkoittaisi väkipakolla luotua imperiumia, jolla olisi ”maailmanherruus”, jonka kautta toteutuisi vihdoin eliitin unelma ehdottomasta isovelivalvoo-systeemistä. Tähän olisi ratkaisuna pakollinen mikrosirun asettaminen ihon alle. Tähän viitaten Ruotsissa on toteutettu jo mikrosirun asennus 3000 ruotsalaiselle.

Euroopan unioni oli jo alun alkaen suunniteltu äärimmäisen byrokraattiseksi, demokraattisen valvonnan ulottumattomissa olevaksi ja laajenevaksi super-Neuvostoliitoksi, jota pääoman imperiumi hallitsee.

EU:n taustoihin viitaten huomioikaamme kreivi Richard Nicolaus Coundenhove-Kalergin (C-K) kirjoitukset, joita voidaan lyhyesti kutsua Kalergi-suunnitelmaksi. Muiden muassa C-K oli vanhimman Euroopan yhdentymistä ajavan kansanliikkeen, Paneurooppa-unionin isä. C-K esitteli ajatuksiaan yhdentyvästä Euroopasta teoksessaan Paneuropa. Tästä syntyi Paneurooppa-unionin idea, joka verhottiin edistykselliseen ja moraaliseen viittaan, kätkien kulissien taakseen raadollisen ajatuksen Euroopan kehittymisen suunnista. Teoksessaan Yksi elämä Euroopalle, C-K paljastaa juutalaisen Warburgin rahoittaneen toimintaa Paneurooppa-liikkeessä, joka olisi siis EU:n perusta.

C-K toteaa juutalaisista jalostuvan uuden henkisen kehittyneen rodun, joka tulee muodostumaan herrakansaksi Eurooppaan. Tämä ”juutalaisten” ylhäisöllisyys mahdollistuu muka heidän henkisestä ylivertaisuudestaan Euroopan kansoihin verrattuna.8

C-K ennustuksen mukaan tulevaisuuden Euroopasta muodostuu todellinen eri ihmisrotujen sulatus-uuni. Lisäksi yhteiskuntaluokat katoavat. Tuleva euraasialais-negroidinen rotu, joka muistuttaisi ulkonaisesti antiikin egyptiläisiä, korvaisi kansojen erilaisuuden yksilöllisellä monimuotoisuudella.8

Tämä C-K:n kauhuskenaario on hyvää vauhtia nykyisin toteutumassa Euroopassa ja se on kasaarimafian eli sionistisen eliitin aiheuttamaa.9

Tällaista koko planeettaa koskevaa hallintoa ei ole vielä olemassa, kuin ehkä salaisissa suunnitelmissa. Se vaatii toteutuakseen maailmanhallituksen, lainsäädännön, oikeuslaitoksen, armeijan, poliisin ja perustuslain.

Tällaisessa maailmanlaajuisessa tyranniassa taloudellisten, poliittisten ja puolustuksellisten blokkien (USA johtoinen länsi, vastaan Aasian esim. BRICS-maat) vastakkainasettelu olisi historiaa, sillä maailman hegemonia lepäisi kasaarimafian harteilla. Jo nykyisellään mainittujen blokkien taistelu on luonteeltaan muodollista eikä todellista.

 

Mikä sytyttää Euroopan mahdollisen sisällissodan?

Luvussa Hiukan enemmän Macron puheesta esitimme johtopäätöksiä, jotka ovat vaikuttajina ilmeisesti puhkeavaan Euroopan sisällissotaan, jonka alkamista EU-eliitti toiminnallaan edistää.

mellakkakuva sotakuvanaSisällissotaan johtavat tekijät:

Macron esitysten mahdollinen toteutuminen ja EU:n kansallisvaltioiden halvaannuttaminen, Euroopan etnisen struktuurin ja kulttuurin korvaaminen poliittisen Lähi-idän populaatiolla10, kansallisen pääoman yhtiöittäminen ylikansallisten pankkiirien sekä globaalien sijoittajien hyödyksi, kantaväestön loputon riisto ja halveksunta, johtavat lopulta veriseen sotaan, joka prosessoituu täydelliseksi Euroopan sisällissodaksi.

Juuri yllä esitetyt tekijät ovat ratkaisevana vaikuttimena Suomen integroitumishakuisuuteen läntisiin turvallisuusrakenteisiin, johon eivät ole vaikuttaneet Venäjän sotilaalliset toimenpiteet muiden muassa Krimillä ja Itäisessä Ukrainassa, vaikka Suomen Ulkopoliittinen instituutti, niin väittääkin.

Tuleva mahdollinen sisällissota on osittaisena syynä USA:n sotavoimien ja kaluston rajulle rantautumiselle Eurooppaan, josta nyt esimerkiksi Suomi ja myös Ruotsi saavat nauttia. Luonnollisesti kiristyvä tilanne Korean niemimaalla saa reservin luonteisen tukensa USA:n joukkojen läsnäolosta.

Euroopan kansat eivät tule hyväksymään yhtä maailman valtiota: armottomaan totalitarismiin perustuvaa taloudellisten imperiumien maailmanvaltaa, vaan uhmaavat vapauttaan vaikka hengellään, jonka he itse asiassa ainoastaan tulevassa tyranniassa omistaisivat, jos sitäkään.

 

Lopuksi

EU-maat voivat säilyttää itsenäisen tulevaisuuden ja hyvinvoinnin ja Euroopan vapaana muukalaisinvaasiosta, mikäli kukin valtio, kuten myös Suomi, nujertaisimme viipymättä kotimaiset hallituksemme ja päättäjämme pohjustaen uuden valtiomallin oikeudenmukaisuuden, itsenäisyyden ja viisauden perustuksille. Itsenäistyneet valtiot kykenevät lähettämään tunkeutujat lähtömaihinsa; siinä ei ole mitään ongelmaa. Valtioita tämä velvoittaisi irtaantumaan EU-jäsenyydestä, eurosta, isäntämaasopimuksesta, toteuttamaan talousdemokratiaa, kytkeytymään puolueettomuuspolitiikkaan ja erikoisesti Suomelta ystävällisiin suhteisiin Venäjän kanssa.

Euroopan sisällissota onkin estettävissä kansallisvaltioiden sisäisillä vallankumouksilla, jotka voidaan toteuttaa ”humanitäärisemmin” kuin kokonaisen Euroopan sotatanner.

Jos kuitenkin Euroopan sisällissota puhkeaa, on EU-eliitin ja eri valtioiden poliittisen koneiston turhaan kuvitella saavansa turvapaikkaa jenkkitankkien suojista; mikään ei pelasta korruptoitunutta eliittiä tuomiolta.

Sisällissotien toinen rintamaa muodostuisi pakolaisinvaasion vastustajista, kansallismielisistä ja EU-vastaisista ryhmistä, jotka muodostaisivat kansannousun globaalia rahaimperiumia sekä Euroopan unionia vastaan. Viimeksi mainittujen EU:n riveihin kuuluisivat ilmeisesti esimerkiksi suvaitsevaiset, maahanmuuttajat ja ynnä muut sellaiset ryhmät.

Lue myös: Vainovalkea

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. MTV (26.9.2017). Saatavina: https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/odotettu-puhe-macron-arvosteli-eu-ta-heikoksi-ja-tehottomaksi-ehdotti-nopean-toiminnan-joukkoja/6594680#gs.ULLEctc
 2. Klaus, Vaclav (2011). Europe. The Shattering of Illusions
 3. Holden Reid, Brian: The Civil War and the Wars of the Nineteenth Century. Lontoo: Cassell, 1999. ISBN 0-304-36364-2. (englanniksi)
 4. Luku: Plan of destruction. Saatavilla: http://www.jewwatch.com/jew-communists-rothschild-banks.html
 5. Saatavina: https://www.ft.com/content/967daaae-2412-11e7-8691-d5f7e0cd0a16
 6. Saatavina: https://www.ft.com/content/9bd62502-12cf-11e7-b0c1-37e417ee6c76
 7. Saatavilla: https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/macron-kertoo-suunnitelmistaan-eu-n-tulevaisuudesta/6593022#gs.xtgTGgI
 8. Coudenhove-Kalergi (1925). Praktischer idealismus. PANEUROPA-VERLAG WIEN-LEIPZIG.
 9. Hackert, Wolfgang (2015). Antigermanismus, Globalismus, Multikulti; http://www.dcclothesline.com/2016/08/15/soros-hacked-thousands-of-open-society-foundations-files-released-online/
 10. Heinsohn, Gunnar (2006).Söhne und Weltmacht. Terror im Aufstieg und Fall der Nationen. Orell Füssli.

12 kommenttia

 1. Monelle kenties tuttu, mutta tutustukaa ihmeessä seuraavaan sivustoon. Sieltä löytyy Talmud suurimmaksi osaksi englanniksi käännettynä. Toisesta linkistä pääsee lukemaan Elizabeth Dillingin erinomaista kirjaa, joka summaa Talmudin ydinsanomat, jotta puuduttavaa ja vastenmielistä jutkujen ylipitkää tuotosta ei tarvitse itse lukea kannesta kanteen.

  http://www.comeandhear.com/talmud/

  http://come-and-hear.com/dilling/

  Plusääni(20)Miinusääni(0)
 2. Artikkeli sivuaa valtavan laajaa aihepiiriä, jota koskevaa tietoa pyritään kaiken lisäksi vielä aktiivisesti pimittämään ja sepittämään ihmisille kauniita tarinoita vaikkapa EU:sta rauhan projektina. On sosiaalisesti hyväksyttävää uskoa virallisiin kauniisiin tarinoihin, kun niille saa tiedotusvälineiden kautta jatkuvasti vahvistusta. On Teija Tiilikaista ja UPI:a selittelemässä EU:n tai Naton aikeita parhain päin.

  Uutiset maailmalta ja viimeksi Kataloniasta kuitenkin todistavat selvästi, että harmoninen tarina EU:sta on rapautumassa. Itse projekti on joutumassa vastatuuleen ja toisaalta sitä eteenpäin vievät tahot ovat jättämässä turhaa eettistä painolastia sivuun eli riisuvat jo lammasturkkejaan pois, jotta saavat suden ominaisuutensa tehokkaampaan käyttöön. Hybridit ja sensuurit pyrkivät kuitenkin pitkittämään tätä vaihetta, jolla suuri yleisö yritetään pitää hyvässä uskossa aivan loppuun asti. Osa ei herää sittenkään, vaikka heidän edessään näyttäytyisi silkka ulvova ja raateleva susilauma. Monet saattavat kuvitella itsekin olevansa ”susia” ja halveksivat ja pilkkaavat niitä, joita globalisaatio on tähän mennessä kurittanut.

  Juutisen artikkeleissa on kristillinen sävy ja sionismi-syytöksiä uhmaten niissä torjutaan anti-semitismiä toteamalla, että loppujen lopuksi vain pieni osa juutalaisista sortuu pirullisiin salajuoniin gojimien orjuuttamiseksi (se mikään salajuoni ole: katsokaa vaikka asuntolainanne saldo, niin tiedätte, että suunnitelma on hyvässä vauhdissa. Tai vuosi vuodelta hulluna kohoavat asuntojen vuokrat). Juutalaisia roistoja on vähän, mutta ne ovat sitten sitäkin saatanallisempia. Itse en ihmettelisi, vaikka ne olisivat mm. holokaustin takana, koska itse juutalaisina esiintyessään he saavat kansansa uhri-statuksesta tehokkaan suojan operaatioilleen. Kuvitteleeko joku, että ne olisivat epäröineet tapattaa välikäsiensä kautta vaikka miljoonia tavallisia juutalaisia saadakseen suunnitelmansa läpi? Kaiken lisäksi he saavat makeat naurut siitä, kun heidän vastustajansa yrittävät saada heidän rikoksensa näyttämään pelkältä silmänlumeelta.

  Pelkillä kasaareilla maailmaa ei kuitenkaan pystytä valloittamaan, vaan avuksi on saatu mm. jesuiitat ja vapaa-muurarit. Näin tuo elitististen juutalaisten klikki olisi löytänyt rikostensa toteuttajaksi jälleen kerran ”roomalaiset” aivan niin kuin vuonna 33 jKr Jerusalemissa tapahtui.

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
 3. Suomessa homma todenteolla aloitetttiin 2005 EOA ”päätöksellä” 876/2/05; ettei poliisi saa tutkia eliitin rikoksia .

  Koko päätös piti salata 20.12. 2007 asti, sillä tehtävä oli kesken; piti esitellä He 55/2007 eduksunnalle tahallaan väärillä asiakirjoilla, jotta Kansainvälinen rikostuomioistuin saatiin LAHJOTUKSI toimivallattaomaksi tutkimaan Suomen eliitin rikoksia kansaansa vastaan ( lue Koiviston konklaavin seuraukset ).

  Tuo lahjonta toteutettiin kansan silmien alla Tuija Brxain allekirjoittamalla ”sopimuksella”: Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-”oikeudenkäynnin” ja Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi Suomea koskevissa ”yksittäistapauksissa”.

  Lahjonnalla on tapana paljastua; ja aina joku ( globaali rahaeliitti ) käyttää TIETOA Suomen päättäjien KIRISTÄMISEEN. ( joko teette käskyjen mukaan tai löydätte itsenne Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ja kalterien takaa ).

  Suomen ”päättäjät” on pidetty poissa ”oikeudesta” ja kalterien takaa, koska se HYÖDYTTÄÄ rahamaailmaa.

  Kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjonta tarvittiin myös toisesta syystä; ilman sitä KAIKKI PL 118 §:n mukaiset asiat olisi suoraan voinut lähettää Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi !

  Todellakin susi on JO Suomessa riisunut lammsturkin; PL 118 § on JULKISESTA lakitietokannasta luettavissa …. Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Lehdistö yrittää viimeiseen asti salata ja peitellä PL 118 §:n taustojen, kuten Kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjonnan merkitystä Suomen kansalle ja kansantaloudelle !

  Pl 118 § tuli KÄYTTÖÖN ja sitä on jo useasti käytetty maailman rahaeliitiin pyynnöstä.

  Yksi julkinen esimerkki on ”laki 444/2012” jopa 3 MILJARDIN euron omaisuusmassan varastaminen pienyrityksisltä pankki-vakuutuslaitoksille ( julkiset todisteet archive.is / kimmoleaks.fi tai MV-lehti / keskustelu / paljastetaan totuus ).

  Iltalehden artikkelit asiatsa ovat ”kadonneet”; mutta paperiversiot ovat tallella … 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus”. Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurahta aiotaan kaapata.

  Iltalehti 19.2. 2013 ”MIljoonien rahavirrat puolueille.” Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Suomessa siis pankki / vakuutus-sektori käytännölssä MÄÄRÄÄ millaista ”lainsäädäntöä” eduksunta milloinkin suoltaa : ”laki 444/2012” ; PL 118 § ovat räikemimmät esimerkit ja niiden vaikutus on Suomen talaudelle ollut tuhoisa.

  Myös Euroopan ihmisoikestuomioistuimen tuomarit on saatu eliitin hallitsemiksi … tästä on julkinen esimerkki EOA kanslaiapäätös 1350/4/08 … EIT:n tuomareiden JÄÄVIYKSIÄ ei voida tutkia .

  Juuri tuomareiden jääviyksien tutkinta on ensimmäinen edellytys puolueettomalle oikeusjärjestelmälle !

  Suomen osalta ”oikeusjärjestelmä” on siis jo menetetty Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta ja Kansainvälistä rikostuomioistuinta myöten !

  Kun kansa ymmärtää tämän samalla se ymmärtää päättäjiemme petoksellisuuden ja PL 118 §:n taustat kokonaisuudessaan .

  PL 118 § ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjonta on ASE, jota globalistit pitävät Suomen päättäjien ohimolla saaden heidät loukkaamaan kansalaisten ihmisoikeuksia ja varastamaan heidän omaisuuttaan.

  Olenkin koska tahansa valmis TODISTAMAAN asioista Valtakunnanoikeudessa 9. 12. 2005 jättämäni SYYTEILMOITUKSEN mukaisesti …

  Suomessa usea kansanryhmä on TEHTY ihmisoikeudettomaksi ”lainsäädännöllä”.

  Kas tuotakin syyteilmoitusta Valtakunnansyyttäjänvirasto ”kirjasio” diaariin 8 KUUKAUTTA; kunnes ”eduksunta” oli ehtinyt vaihtaa siinä maintun lainkohdan … näin toimii Suomen ”oikeusjärjestelmä” … globalistien pussiin .

  Olen elävä esimerkki IHMISOIKEUDETTOMASTA ( PL 118 §) Suomen kansalaisesta …. siksi minua ei voida syyttää ”vihapuheesta” .. kerron vain TOTUUKSIA !

  Globalistit mm. mäittävät, ettei maahanmuuttajaturvaa voida estää rikkomatta Suomen ”ihmisoikeus”-sopimuksia; miksi niitä KUITENKIN voidaan rikkoa mm. minun kohdalla … selistystä ei OLE siksi keskusteluoikeuteni on LAINVASTAISESTI viety kaikissa suurimmissa lehdissä … EOA päätös vuodelta 2005 ei kestä päivänvaloa vielä tänäänkään … saati sitten PL 118 § tai Kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjonta .

  Ja Orvellilainen yhteiskunta on TOTTA ainakin minun kohdalta; esimerkiksi Iltalehdessä kommenttini näkyvät vain ITSELLENI ja muutamalle kaverille; kun olen KIRJAUTUNEENA; muuten kommentit ovat salattuja kansalta !

  Suomessa siis ainakin minun kohdaltani on JO kyse ENNAKKOSENSUURISTA … koittakaapa lukea archive.is / kimmoleaks.fi … onnistuu yleensä kolmannella kerralla !

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
 4. Jos Vastarintaliike kielletään, Mmedia armaankin yritetään sulkea perusteluin, että se olisi liikkeen äänitorvi. Vaikutusvaltaiset tahothan ovat Suomessa vaatineet molempien kieltämistä ja he ovat tahtonsa aina lopulta ennemmin tai myöhemmin läpi saaneet. Nyt poliitikot ja virkamiehet juoksevat käskystä…

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
  1. Hyvin pessimistiset ovat tunnelmat. Jossain historian vaiheessa valtaan nousevat johtajat, jotka onnistuvat isiltä perittyyn valtiolliseen rakenteeseen soluttautumalla kahmimaan itselleen sellaisia asemia, joissa valtaa on paljon ja sen mukaisesti myös sivistystä ja ymmärrystä PITÄISI olla paljon. Tuo ymmärrys saavutetaan vain historiallisen kulttuurisen jatkumon kautta eli isien työtä ja näkemyksiä on kunnioitettava. Suomessa tuo jatkumo on kuitenkin karkealla tavalla katkennut ja valtaan ovat päässeet räkänokkaiset ihmiset, joilla ei ole sivistyspääomaa eikä ymmärrystä ja siitä hätääntyneinä he ottavat käyttöön hysteeriset pakkokeinot varmistaakseen asemansa, jota he usein myös käyttävät sumeilematta omien etujensa ajamiseen.

   Siksi MM kielletään, koska ei yksikään vallanpitäjä tai heidän aivopesemänsä suvakki ala tutkimaan julkaisun sisältöä ajatuksella, vaan heille riittävät tietyt yleiset tunnusmerkit ”kansallissosialistisuudesta”, ”anti-semitismistä” tai jopa yksittäiset väärät sanat. Spekulaatiot ja ajatuskokeet he tulkitsevat ilman muuta vakaasti rikollisiksi aikeiksi joko aidon vainoharhaisina tai tietäen, että heillä on valta eikä sen käyttö perusteluja kaipaa. (Saman logiikan mukaan jokainen rikoskirjailija pitäis tuomita rangaistuksiin). Ollaan tekemisissä auktoriteettien kanssa, joille vain täydellinen hiljainen alistuminen kelpaa.

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
 5. Kasaariteoria om roskaa. Tri David Duke todistaa sen vääräksi. Miksi muuten Magneettimedia sensuroi kansallismielisenkin mielipiteen? Toimitte kuin juutalaisten Facebook! Hyvä kello kauas kuuluu, huono vielä kauemmaksi. Em. juttunne ei vakuuttanut…!

  Plusääni(2)Miinusääni(8)
  1. Kasaariteoria ei ole roskaa. Sen sijaan D Duke viljelee paljon roskaa. Hän uskoo kuussakäynteihin, viralliseen selitykseen 11/9/2001 iskuista ja joka ikiseen terrorisatuun, valtaosaan valtamedian jutuista, väittää Siionin viisaiden protokollia antisemiittiseksi väärennökseksi ym. ym. Nykyisinhän hän uskoo jopa holokaustiin. Ja tietenkin Putiniin, Trumpiin ym.

   Plusääni(12)Miinusääni(1)
   1. Myös näiden totuuspuhujien pelkäämä atomipommi on mitä ilmeisemmin huijaus.

    Mitään kongreettista ja empiiristä näyttöä neutronin olemassa olosta tai aineen rakenteesta atomimallin mukaan ei vieläkään yleisesti ole vaikka näitä keksintöjä on hehkutettu jo noin 100 vuotta. Valokuvat Hiroshimasta eivät ole empiiristä tieteellistä näyttöä.

    Vrt. atomifysiikkaa esim. ilmiöön nimeltä sähkö. Sähkövirran olemassaolon voi todentaa lähes kuka tahansa, mutta ydinteknologian asioita hyvin harva, jos kukaan.

    Ilmiöt ydinreaktorissa ovat alkemiaa, koska siinä väitetään alkuaineen muuttuvan toiseksi. Alkemia niminen humpuukki on siis voimissaan ja voi hyvin edelleen.

    Ydinreaktorit ovat sinänsä vaarattomia, mutta aina erilaisten turvajärjestelyjen takana, jottei teatteri paljastuisi.

    Aina kun siis puhutaan tai perustellaan jotain ydinteknologiaan liittyvää, esim. evoluutioteorian tarvitsema radiohiiliajoitus, meille mitä todennäköisemmin kerrotaan satuja. Esim. isotoopit ovat myös satua. Ydinpelote on satua. Ydinvoima on satua.

    Rajana kaikille näille ”atomitason tapahtumille” on vain ihmisen mielikuvitus. Miksei meillä ole paikallistuotantoa, jos pieni ydinreaktori saadaan jopa sukellusveneeseen ?

    https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2013/12/06/atomipommiuskonto/

    Plusääni(5)Miinusääni(1)
    1. Näin on, ja atomienergia on myös huijaus!

     ”Euroopan sisällissota, joka voi olla vastaavanlainen kuten Yhdysvaltain sisällissota vuosina 1861–1865. Kyseinen sisällissota käytiin unionin eli pohjoisvaltioiden ja konfederaation eli etelävaltioiden välillä3

     Yleisen historian mukaan sota sai alkunsa, kun yksitoista eteläistä osavaltiota julistautui itsenäisiksi. Konfederaatiossa oli ainakin neljä miljoonaa orjaa, vastaavasti pohjoisvaltioissa orjia oli vähemmän, vaikka orjien pitäminen oli siellä ainakin tietyissä valtioissa laillista. Etelävaltioissa historian mukaan haluttiin säilyttää orjuus, sillä se oli farmareille kannattavaa taloudellisesti. Yhdysvaltain presidentinvirkaan valittiin vuonna 1861 Abraham Lincoln, joka oli tunnettu orjuuden vastustaja. Yhdysvaltojen sisällissota ei ole alkanut orjuuskiistan takia, vaikka se on näytellyt siinä tiettyä roolia.”

     Yleinen historia, on voittajan historia eli – täyttä valhetta alusta loppuun. Magneettimedian pitäisi mielumminkin tutkia se, millainen jesuiitti-mafia oli tämänkin valheellisen sisällissodan takana, mutta Vatikaanin toistuviin rikoksiin toimitus ei koske metrin tikullakaan.

     Lincoln kyllä tunnisti puppet masterin, ja juuri sen vuoksi hänet murhattiin.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. 1. Suvaitsevisto EI ymmärrä missä mennään. Myös vihervasurit kuuluvat näihin.
  2. Kansallisvaltioiden tuho ei oikeasti ole kirkossa kuulutettu, koska se vaatii koko MAAILMAN sitoutumisen siihen.
  3. Pahuksen Internetin ”vihapuhelehtiä” ei pysty millään keinolla kaikkia sulkemaan, ei edes MV-lehteä.
  4. Globalistit ovat ottaneet tehtäväkseen (turhaksi) sulkea myös YouTuben kansallismieliset kanavat. On yhtäkuin Google.
  5. Vastarinta on viimeinen toimija kasaarijutikoita vastaan.

  PS. Ei mulla nyt muuta.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat