Tietokirjailija: EU on rakennettu korruption pohjalle

TTIP-pankkivaltasopimusta usein ankarasti kritisoinut tietokirjailija Jaana Kivi kuvasi eilen Yleisradion haastattelussa, kuinka koko Euroopan unioni on rakennettu palvelemaan korruptiota.

Kiven mukaan ei ole sattumaa, että EU:sta on tullut monikansallisia suuryrityksiä palveleva ja kansanvaltaa polkeva hirviö. EU:n rooli monikansallisen korruption edistäjänä on kirjattu jo perustaviin Maastrichtin ja EMU-rahaliiton sopimuksiin.

Tietokirjailija totesi, etteivät lobbarit ole suinkaan vain unionin reuna-alueilla häärääviä huomaamattomia hämärämiehiä. Sen sijaan lobbaajaeliitti koostuu EU:n vaikutusvaltaisimmasta poliittisesta sisäpiiristä.

Toisin sanoen unioni ei pyrkikään palvelemvaan jäsenvaltioiden hyvinvointia, vaan sen tehtävä on ajaa pienen finanssi- ja suuryhtiöeliitin etua. Kiven mukaan yksityiset etujärjestöt ovat aina ”askeleen edellä” jäsenvaltioita edustavaa poliittista järjestelmää.

Kansainvälisen finanssikriisin jälkeen Euroopan talousjärjestelmiin ei tehty parannuksia, koska suuria pankkeja palvelevat lobbaajat sanelivat EU:lle, kuinka talouskatastrofiin tuli reagoida. Yksi lobbaajien tärkeimmistä retorisista aseista on inflaatiopelkoa lietsova propaganda, jonka avulla hallitukset on pakotettu luovuttamaan talouspoliittinen valta kokonaan yksityiselle sektorille.

Kivi toteaa, ettei EU ole demokraattinen järjestelmä myöskään siksi, ettei kansalla ole sananvaltaa siihen, keitä unionin korkeimmat päättäjät ovat.

Unionin lainsäädännöstä vastaavat hyvin pitkälle monikansallisten suuryritysten palkkaamat yksityiset lakifirmat. Niiden esitykset upotetaan usein sellaisenaan EU-lainsäädäntöön.

Vaikka päättäjät valehtelevat juhlapuheissaan esimerkiksi ”suomalaisesta demokratiasta”, on lainsäädäntövalta luovutettu siis kaikessa hiljaisuudessa jättiyrityksille, kuten pankeille.

ttip-eu-komission-infografiken_englisch_722px_3

TTIP aiotaan runnoa läpi

Kivi tahtoi muistuttaa suomalaisia siitä, että EU-eliitin kannattama TTIP-pankkiylivaltasopimus ei ole vastoinkäymisistä huolimatta kuollut.

Lobbaajat tulevat jatkamaan TTIP-pakottamista niin kauan, kunnes laki lopulta menee läpi. TTIP saattaa saada kosmeettisia uudistuksia tätä ennen, mutta sen ydin tulee pysymään samana.

Kiven mukaan suomalaiset saavat ”kiittää” TTIP:stä esimerkiksi ulkoministeriön Kimmo Sinivuoren kaltaisia korruption airuita. Sinivuori joutui pienimuotoisen kohun keskelle sen jälkeen, kun hänen kaksoisroolinsa ulkoministeriön TTIP-vastuuhenkilönä sekä Brysselissä toimivan yksityisen TTIP-lobbausjärjestön jäsenenä paljastui.

Sinivuori sai edustaa koko Suomen kansaa TTIP-sopimukseen kuuluvaan ISDS-sijoittajansuojajärjestelmään liittyvissä kysymyksissä. Samalla hän työskenteli neuvoa-antavassa asemassa EFILA-nimisessä lobbausjärjestelmässä, joka kannattaa aggressiivisesti ISDS-järjestelmää.

Kansankielellä ilmaistuna Sinivuori oli siis Suomen poliittiseen järjestelmään kaivautunut vierasta valtaa edustava myyrä.

ISDS-sijoittajansuojajärjestelmä antaisi monikansallisille suuryrityksille valtuuden haastaa valtioita oikeuteen yksityisessä tuomioistuimessa. Toisin sanoen suuryritykset voisivat kiristää hallitusta, mikäli poliitikot tahtoisivat säätää lakeja, jotka voisivat leikata yritysten voittoja.

Sinivuori joutui kohun vuoksi eroamaan EFILA:sta, mutta Suomen poliittisen korruption vuoksi hän sai säilyttää virkansa ulkoministeriössä. Kiven mukaan Sinivuoren toiminta on hyvä esimerkki siitä, kuinka lobbaajien valta ”valuu Brysselistä Suomeen”.

pankkiiri

Lobbaajien ja virkamiesten pyöröovi

Kivi puhui myös niin sanotusta pyöröovi-ilmiöstä, jossa entiset EU-virkamiehet ja komissaarit siirtyvät yksityisten lobbausjärjestöjen palkkalistoille tai jossa entisistä lobbaajista tulee johtavia EU-päättäjiä.

Kiven mukaan pyöröovi-ilmiö edistää korruptiota muun muassa siksi, että virkamiesten mukana EU:n salainen poliittinen sisäpiiritieto kulkeutuu monikansallisten yritysten hyödynnettäväksi.

Uutisoimme Kiven työstä viimeksi kesäkuussä. Tuolloin hän totesi Yleisradiossa, että Goldman Sachsin ja Citigroupin kaltaiset rahoitusjättiläiset muodostavat reilusti yli puolet kaikista EU-komission toimintaa manipuloivista lobbaajista.

 

Lue myös:

Suomea johtaa mafia
HS: Suomen talouspolitiikkaa johtaa IMF-lobbaaja

3 kommenttia

 1. Millekkäs muulle! Tietokirjailija Jaana Kivi, kova tyttö. Koittaa vielä aika, että kaltaisensa ”raivataan” pois tieltä esim. tapahtuvalla ”liikenneonnettomuudella” tai vaikkapa ”hän” ”liukastuu” kylpyhuoneessa.
  Ja jos homma laitetaan mafiosojen malliin haisemaan, hän löytyy kuolleena ”huumausaineiden” yliannostuksen vuoksi maksullisen ”lystipojan” sylistä. Ja kuinka ollakaan koko Euroopan mediakenttä räjähtää ”käsittelemään” tapahtunutta eli potkimaan vielä ruumiinkin.
  Tämä kaikki tietenkin tarkoittaa, että annetaan ”rivien välistä” ymmärtää kuinka ”saattaa” käydä kun ”aukoo päätään” sellaisista asioista, jotka eivät ”kuulu” kenellekään muille kuin Euroopan Unionin puoskari hallinnolle.

  Norja teki viisaasti kun jättäytyi tämän visvaisen ylikansallista pääomaa palvelevan kieroutuneiden ja häiriintyneiden miesten ja naisten kerhon, joka on kuin Ilmestyskirjan peto, jolla on monta päätä. Ja jos niistä yhden katkaisee, sen tilalle kasvaa heti kaksi lisää.
  Olemme pahemmassa kyydissä kuin Baltian maat kuuluessaan Neuvostoliittoon. Tämä on paljon sanottu, tiedän sen, mutta veli-venäläinen on varustettu slaavilaisella sentimentaalisessa luonteella, joskin karkeahkolla, mutta votka ja lusmuilu kolhoosissa maistuivat. Tuon rumiluksen kaatuminen oli vain ajan kysymys. Mutta kun EU ja sen tuleva ”johdannainen” kaatuu, kaatuu koko maailma… lopullisesti.

  Plusääni(19)Miinusääni(0)
 2. Säätyvallan korruptiosta TIPP sopimuksen välimiesoikeuksien liikevoittoja

  Julkisen vallan väärinkäyttöön pyrkivä vaikuttaminen on sanktioitu Euroopan neuvoston (EN) lahjontaa koskevan rikosoikeudellisen yleissopimuksen (SopS 108/2002) 12 artiklan nojalla. Suomessa Ruotsin kuninkaan ikuisiksi ajoiksi myöntämät säätyvallan ammatinharjoittamisen ja kaupankäynnin vahvimmat oikeudet turvattiin estämällä suomenkielisten kansalaisten oikeudet. Säätyvallan korruptiona loukattiin EY:n perustamissopimuksen 102 nojalla valtioneuvoston toimivaltana suomenkielisten EY-oikeuksia valtion avoimeen vahingonkorvausvastuun piikkiin. Säätyvalta on varmistanut kuninkaan myöntämät edut Brysseliin valtioneuvoston asettaman ja ulkoministeriön toimivallan alaisen Euroopan unionin pysyvän edustuston (coreper) lobbauksena. Perustuslain 118 § alainen coreper valmistelee valtioneuvoston tavoittein Suomea koskevan EU oikeuden. Presidentti on toiminut ja toimii perustuslain vastaisesti, jos ei ole vaatinut lausuntoja korkeimmilta oikeuksilta kansalaisten EU oikeuksien noudattamisista lainsäädännöissä ennen näiden allekirjoituksia.
  Säätyvalta on effet oikeuskäytännön nojalla salannut suomenkielisiltä kansalaisilta EU oikeuksien voimaansaattamiset. Kansallisen säädöshierarkian ylittävien EU asetuksien nojalla säätyvalta on laiminlyönyt sopimuksilla lakia alemmantasoisten direktiivien oikeusvaikutukset suomenkielisiltä kansalaisilta valtion avoimeen vahingonkorvausvastuun piikkiin. EU oikeuksissa toimivaltaiset korkeimmat oikeudet hyväksyvät vastuunrajoitusehtosopimuksilla säätyvallan yksipuoliset laittomuudet kolmannen osapuolen vastuuvakuutusta vastaan. Lainsuojattomaksi syyllistämisellä säätyvalta ulosmittaa liikepetosvoittonsa suomenkielisten kansalaisten eläke-, sosiaali-, työ- ja vero-oikeuksien hyväksikäyttönä kansan avoimeen vahingonkorvausvastuun piikkiin.
  Kansanedustajat turvaavat suomenkielisten kansalaisten lainsuojattomuutta hyväksikäyttävien liiketoimintapetoksia kansallisilla eläke- sosiaali-, työ ja vero-oikeuksilla valtion avoimeen vahingonkorvausvastuun piikkiin. Suomessa säätyvallan korruption salaamiseksi estettiin suomenkielisiltä kansalliset jälkikäteiset oikeudensuojakeinot EU oikeuksien laiminlyönneissä. Toimivaltaiset suomenkielisten kansalaisten etu- ja jälkikäteisissä oikeudensuojakeinoissa syyllistyvät tietoisesti korruption salaamiseen. Säätyvallan 30 vuotta EU oikeuden korruptiolla turvatuilla horisontaalisilla ja vertikaalisilla sopimuspetoksilla omaisuuksien hankinnat ulotetaan TIPP sopimuksen riita-asioissa välimiesoikeuksien toimivaltaan. Suomenkielisten kansalaisten ainoa jälkikäteinen oikeudensuojakeino EU oikeuksien loukkauksissa komissiolle tehtävissä EU oikeuksien rikkomiskanteluissa siirtyy myös välimiesoikeuksille.
  Vuonna 2008 metsänomistaja Kujalan komissiolle tekemän EU oikeuden rikkomiskantelun johdosta lakkautettiin vuoden 2014 alussa EU oikeuden ja perustuslain vastainen metsänhoitoyhdistyksien perimä metsänhoitomaksu. Laittomuuksista TIPP sopimuksen välimiesoikeuden Suomen valtiota vastaan nostettavissa vahingonkorvauskanteissa salataan Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliiton (MTK) korruptio. Korruptiosyytteessä suomalaisten 700 000 yksityismetsänomistajan valtakunnallista edunvalvontaa harjoittavan MTK:n tulisi vastaajana direktiivin 2014/42/EU nojalla käänteisen todistustaakan velvoittein osoittaa, ettei ole metsänomistajien edunvalvonnassa laiminlyönyt jäsenistön EU oikeuksia. Komission valmistelemat kestävän metsänhoidon kriteerit metsien hiilitaseena ovat 100 % näyttö MTK korruptiosta!
  Rikoksella hankitun omaisuuden menettämisissä valtio ei voi olla edunsaaja metsänomistajien lainsuojattomuuksien hyväksikäyttöihin perustuvien liiketoimintapetoksien takuumiehenä. Edunsaajana on Puunkorjuumestarit ry. Tämän EU asetuksen 995/2010 nojalla valmistaman laillisten metsänhakkuiden PUUNKORJUUMESTARIT due diligence-järjestelmä takaa markkinoilla ainoana Suomessa CE-/FSC-/PEFC puutavaroissa ja –tuotteissa asiakkaille laillisen kuluttajasuojan metsänomistajille auditoiduilla FSC-/PEFC-tuotemerkintäoikeuksilla. Metsänhakkuissa ja -hoidossa PUUNKORJUUMESTARIT due diligence-järjestelmä ylittää EU oikeuden laiminlyönnit sisältävän kansallisen säädöshierarkian.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 3. Miettikää esim. »holokaustin» kieltämistä ja kansallissosialismia koskevat lait Euroopassa: sionistinen eliitti ja juutalaispankkiiri-rikolliset selvästikin pelkäävät totuuden leviämistä, kun kutsuvatkin sitä »vihapuheeksi»! Hirveä salailun, peittelyn ja painostuksen ilmapiiri! Pahinta myrkkyä sionisteille ja vapaamuurareille on juutalaisten itsensä esittämä epäusko koko holokausti-valhetta kohtaan. Tutustukaa esim. sellaiseen herraan, kuin revisionisti David Cole! Juutalaiset ovat itsekin myöntäneet että »tuhoamisleirejä» kaikista keskitysleireistä oli vain muutama eli siellä ei monella uunilla ole poltettu EDES heidän mukaansa. Ihmisen krematointi vie kahdeksan tuntia. Jos 10 000 000 ihmistä poltettiin, siinä olisi mennyt 80 milj. tuntia. Jos uuneja näillä tuhoamisleireillä olisi yhteensä ollut kymmenen, olisi polttamisessa mennyt yli 913 vuotta! Jos uuneja olisi ollut sata, olisi polttamisessa mennyt yli 91 vuotta! Jos uuneja olisi ollut tuhat(‼), olisi polttamisessa mennyt siltikin yli yhdeksän vuotta! Melkoinen savupilvi Euroopan yläpuolella!

  Ylläolevista jokainen voi miettiä, mikä on mahdollista, todennäköistä tai edes uskottavaa. Huonosti käsikirjoitettu Hollywood-satu jälleen kerran juutalaisilta. Aukkoja täynnä kuten »kuulennot» tai WTC/911. Liian kova kiire ahneilla sionisteilla, aivan kuten Nurembergissa, jossa piti mahdollisimman nopeasti saada syntipukki (ei siis todellista SYYLLISTÄ). Missään vaiheessa tietoja ulkomaailmalle näistä »lopullisen ratkaisun leireistä» (joka on muuten juutalainen keksintö terminä – todisteita löytyy runsain mitoin!) ei siis kuitenkaan tihkunut: ei saksalaisten, natsien, juutalaisten tai kenenkään muun toimesta! »Band of Brother» -tyyliset SEMI-FIKTIIVISET Hollywood-propagandatekeleet sitten kertovat globaalisti kansalaisille, miten homma »oikeasti meni». Aikamoista! Hollywood ja kansainväliset juutalaiset tietotoimistot ovat niin uskottava AUKTORITEETTI, joka on itse itsensä oikeuttanut ristiviittauksillaan ja »faktoillaan», että suomalainen uskoo. Kun TV:stä – juutalaisesta nurkkajumalasta – tulee ne iltauutiset, joissa kaksi ankkuria vuoroin toljottaa suoraan sinun sieluusi ja vuoroin toisen ankkurin sivuprofiiliin samalla valheita leperrellen, niin suomalainen USKOO!

  Muistakaa sionististen juutalaisten harhautukset:

  • »natsi»: loukkaava epiteetti, jonka keksi juutalainen Konrad Heiden
  • »anti-semiitti»: loukkaava epiteetti, jonka keksi juutalainen Moritz Steinschneider
  • »rasisti»: loukkaava epiteetti, jonka keksi juutalainen Leon Tortsky (oik. Lev Davidovich Bronstein)
  • »seksimi»: loukkaava epiteetti, jonka keksi juutalainen Margaret Feldman, ja lopuksi
  • »juutalainen»: loukkaava epiteetti kaikille maailman »juutalaisille», jotka ovat oikeasti edomialaisia, khazaareja ja juudalaisia (Juudan autiomaan mukaan)!

  Tämä porukka on tunnetun maailmanhistorian suurin huijari-, väärentäjä- ja rikollisjengi! Vasen-viher-liberaalimielensairaudesta kärsivien ihmisten takia koko olemassaolomme on aidosti uhattuna! Meidän vihollisentiteetti taistelee valheella ja petoksella, kääntäen kaikki omat hirmutekonsa meitä vastaan sekä vääristellen historian todellista kulkua!

  Plusääni(4)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat