Tutkijat: ”vapaakauppasopimukset” eivät vapauta kauppaa vaan tuhoavat työpaikat

Global Development and Environment Instituten tutkijoiden mukaan ”vapaakauppasopimuksiksi” kutsutut pankkivaltasopimukset eivät lisää markkinoiden kilpailullisuutta vaan tuhoavat työpaikkoja.

Instituuttiin kuuluvan YK:n entisen taloudellisen kehityksen apulaispääsihteerin Jomo Kwame Sundaramin mukaan edes Yhdysvaltojen hallituksessa ei uskota, että pankkivaltasopimukset tekisivät kansainvälisestä kaupasta ”vapaampaa”.

Sundaramin mukaan esimerkiksi Tyynenmeren alueen ”vapaakauppasopimuksen” TPP:n ainut todellinen saavutus tulisi olemaan kasvavan talousmahti Kiinan geopoliittinen eristäminen. Barack Obama on todennut jopa suoraan, että mikäli TPP astuu voimaan, ”Kiina ei enää määrää Tyynenmeren alueella – me amerikkalaiset määräämme”.

Myös amerikkalainen eliitti on myöntänyt, että pankkivaltasopimuksilla pyritään sementoimaan Yhdysvaltojen sotilaallinen hegemonia. Juutalaisen Richard Haassin johtama uuskonservatiivinen ajatushautomo CFR julkaisi 2015 raportin, jossa julistettiin, että ”vapaakauppasopimus” TPP varmistaisi Yhdysvaltojen ylivallan maailmalla.

”Vapaakaupan” taloudelliset hyödyt kalpenevatkin sopimusta puoltavien sotilaallisten argumenttien rinnalla. Vaikka valtamedia esimerkiksi Euroopassa valehtelee järjestelmällisesti äänestäjille, että pankkivaltasopimukset olisivat verraton ”piristysruiske” taloudelle, Yhdysvaltojen hallituksen viralliset arviot taloushyödyistä ovat paljon pidättyväisempiä.

Hallituksen selvityksen mukaan Tyynenmeren alueen pankkivaltasopimus voisi parhaimmillaankin kasvattaa jäsenmaiden taloutta 0,1 % vuoteen 2025 mennessä. Yhdysvaltojen kansainvälisen kauppakomission arvion mukaan vuoteen 2032 mennessä TPP voisi parhaimmillaan kasvattaa Amerikan taloutta 0,15 % ja tuloja 0,23 %.

us-vs-china-who-wins

Epärealistisia lähtökohtia

Sundaramin edustaman instituutin mukaan pankkivaltasopimusten vaikutuksia selvittävät tutkimukset ovat lähes aina liian optimistisia, sillä ne perustuvat epärealistisiin lähtöasetelmiin.

Tutkimukset eivät ota huomioon esimerkiksi työllisyys- ja tuloeroja, joihin esimerkiksi TPP tulisi vaikuttamaan radikaalisti. Valtavirtaiset tutkimukset olettavat, että kaikissa maissa vallitsee täystyöllisyys ja että tulot jakautuvat oikeudenmukaisesti. Tutkimusasetelmissa maiden vaihtotaseet ja budjetit ovat tasapainossa.

Kuten kaikki tietävät, realismi on paljon rumempaa.

Global Development and Environment Institute päätti selvittää omalla tutkimuksella, mitä pankkivaltasopimusten ”hyödyistä” jäisi jäljelle, jos lähtökohdaksi asetettaisiinkin realistiset työllisyys- ja tulotilastot. Pankkivaltasopimukset tulisivat leikkaamaan palkkoja, mikä johtaisi kotimaisen kysynnän taantumaan. Kun kysyntä supistuisi, kotimaisten yritysten voitot pienenisivät, mikä johtaisi kustannusten leikkaamiseen ja irtisanomisiin.

Instituutin tutkimuksen mukaan pankkivaltasopimukset tulisivat lisäämään työttömyyttä sekä tekemään tuloeroista entistä epäoikeudenmukaisempia. TPP-maissa pankkivaltasopimus voisi tuhota 771 000 työpaikkaa. Tämä kumoaisi optimistisimpienkin pankkivaltalobbareiden lupaukset TPP:n mahdollisista hyödyistä.

Sundaram painottaa, että nimestään huolimatta ”vapaakauppasopimukset” eivät ole todellisuudessa kauppasopimuksia. Suuri osa ”vapaakauppaneuvotteluihin” osallistuvista valtioista ovat jo nyt maailman avoimimpia talouksia, eikä esimerkiksi TPP tulisi juuri muuttamaan kaupankäynnin arkea. Rajat on avattu jo aiempien sopimusten myötä.

tpp_world_order

Lisää valtaa pankeille ja monopoleille

Uusien ”vapaakauppasopimusten” perimmäinen tavoite ei ole edistää tuotteiden ja palveluiden jouhevaa liikkuvuutta.

Sen sijaan pankkivaltasopimukset pyrkivät vahvistamaan ja laajentamaan kansainvälisiä immateriaalioikeuslakeja ja purkamaan velkamarkkinoiden sääntelyä.

Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan esimerkiksi suurten lääkeyhtiöiden omistamia patentteja. ”Vapaakauppasopimusten” tavoitteena on varmistaa, että lääkkeiden patentit pysyvät suurilla yksityisillä monopoleilla. Tämä on tietysti ”vapaan kaupan” vastakohta: suuryhtiöiden ylisuuria voittoja pyritään suojelemaan kieltämällä kilpailijoita myymästä samaa tuotetta halvemmalla.

TPP pyrkii suojelemaan myös kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden monopoleja. Suuret pankit tahkovat huikeita voittoja TPP-yhteiskunnassa, jossa ulkomaalaisten sijoittajien ”oikeudet” painavat tuomioistuimessa paikallisten yrittäjien ja lainsäätäjien sanaa enemmän.

Koska ”vapaakauppasopimukset” laskevat palkkatasoa ja antavat yksityisille pankeille entistä suuremman liikkumatilan, joutuvat tavalliset kansalaiset rahoittamaan entistä suuremman osan kulutuksestaan velkarahalla.

Professori Steve Keen ennusti hiljattain, että yksityisen velan suhde bruttokansantuotteeseen ennakoi jo nyt tuhoisaa finanssikriisiä muun muassa Pohjoismaissa, Ranskassa, Australiassa ja Kanadassa. ”Vapaakaupan” lobbaajien vaatimukset tekevät tulevaisuudennäkymistä entistä synkempiä.

 

Lue myös:

TTIP – uhka terveyspalveluille ja eläkkeille
TTIP-vuoto: valtamedia alitti jälleen riman

2 kommenttia

 1. Taloustieteilijä Steve Keen on täysin oikeassa. Ainoastaan velattomuus on rikkautta. Itselläni ei ole killinkiäkään velkaa, jos ei nyt juuri omaisuuttakaan. Mutta velattomana olen vapaa.
  Talouden syklien teoria ei ole minun keksintöni vaan se on ollut pankkimaailman sisäinen työkalu jo siitä asti kun pankkitoiminta alkoi kansainvälistyä lennättimien keksimisen jälkeen.
  Talouden syklien teorian (sykli: kolme askelta ylös, taite alas, kaksi askelta alas, taite ylös, jne) mukaan kolme kaksivuosikymmensykleissä vuodet 1930 – 1950 olivat alataite ylös, 1950 – 1970 ensimmäinen askel ylös, 1970 – 1990 toinen askel ylös, 1990 – 2010 kolmas askel ylös, 2010 – 2030 tulee olemaan ylätaite alas, 2030 – 2050 ensimmäinen askel alas, 2050 – 2070 toinen askel alas, sekä 2070 – 2090 alataite ylös, jne.
  Nämä kaksivuosikymmensyklit koostuvat niiden sisäisistä vuosikymmensykleistä, ne taas viisivuotissykleistä, jotka vuosisykleistä, ne kvartaalisykleistä ja ne taas kuukausi, viikko-, päivä-, tunti- ja minuuttisykleistä.
  Tätä sykliteoriaa käyttäen jokainen pystyy arvioimaan suunnilleen sen milloin mitäkin globaalissa ja siten kotimaan ja edelleen henkilökohtaisessa taloudessa tulee tapahtumaan, ellei omaa talouttaan pysty erottamaan irti kotimaan ja globaalin talouden vaikutuksesta.
  Sen sijaan sen ennustaminen, miten syviä tai korkeita syklin sisäiset askeleet ovat, on huomattavasti vaikeampaa.
  Tavallinen sukankuluttaja tarvitse tajua talouden sykliaskelten syvyydestä/korkeudesta oman taloutensa tulevaisuuden ennustamiseen niin paljoa kuin syklitajua.
  2008 Lehmanin konkurssi aloitti kaksi vuosikymmentä kestävän taitevaiheen globaalissa taloudessa kohti kahta kahden vuosikymmenen kestoista askelta alas.
  Sionistien Georgian Stonehengeen hakkauttama hyytävä ennustus ihmiskunnan vähentämisestä 500 000 000:aan saattaa liittyä tähän talouden sykliteoriaan. Fakta on, että talouskasvua tarvitaan yhteiskuntien vakaana pitämiseen, ja koska seuraavat 50 – 60 vuotta maailman kansantalouksien kasvu on parhaimmillaankin 0, -alkuista täysin riippumatta uusista keksinnöistä ja tehokkaammista työtavoista (joiden tosiasiallinen tavoite onkin vain lisätä voittoa vähentämällä työvoiman tarvetta eli lisätä työttömyyttä).
  Sionistien ratkaisu ei siis ole sallia jokaiselle kansalle taloudellista itsemääräämisoikeutta oman rahan kautta vaan tappaa 5/6 goyimeista pitääkseen goyimit kontrollissa tulevan puolen vuosisadan laskukauden aikana.
  Talmudinsa vaatimuksen mukaan sionistit aloittavat tuon goyimien hävittämisen raahaamalla kristityt lakeijansa giljotiineihin.

  Ateistina en tajua kristittyjen sionismiprostituutuota. Kylläkin ymmärrän sen hyvin, koska juutalaiset ovat onnistuneet valehtelemaan koko kristikunnalle että juutalaisten epäjumala olisi Jeesuksen isä. Kristittyjen jumala on Jeesus. Juutalaisten epäjumala on Jehova (YHVH). Se miksi Jehovaa sanotaan Taivaan Isäksi johtuu siitä että Jehovah eli Jahve oli kanaanilaisten ukkosenjumala Abimelek (Abi = Isä, Melek-Malak-Molok = Kuningas) jonka foinikialaiset tunsivat nimellä Baal-Molok eli Herra-Kuningas. Tälle epäjumalalle kanaanilaiset (ja juutalaiset ovat kanaanilaisia) polttouhrasivat ”kaikki jälkeläiset jotka avasivat kohdun (esikoiset)”, joskin vain oikeauskoiset (eli vain juutalaiset) saivat lunastaa esikoislapsensa joko viidellä kultaisella sekelin kolikolla tai karitsalla. Koska juutalaiset Jehovan valittuna pyhänä pappikansana olivat goyimien lammaspaimenia, eli goyim tarkoittaa elukkaa, niin juutalaiset polttouhrasivat omien esikoistensa sijasta goyimien lapsia.

  Jeesus taas oli parannustaitojen jumala, jonka isä oli Dagon El. Ristillä Jeesus huusi ”El’i El’i lama sa bagh tha ni”, mikä todistaa että El oli Jeesuksen isä, ei Jehova. ”El” on sekä nomini että substantiivi tarkoittaen siten sekä ”Jumala” että ”jumala”.
  Foinikialais-kanaanilainen auringonjumala Dagon El oli myös Baalin isä: Jeesus ja Jehovah ovat siis veljeksiä eivätkä isä ja poika kuten juutalaiset valehtelevat kristityille.
  Kristittyjen auringonjumala ja juutalaisten ukkosepäjumala eivät siis ole sama jumala.
  Jeesus kuvataan ikoneissa auringon halo päänsä ympärillä juuri siksi että Jeesus on auringonjumala.
  Ukkosepäjumala Jehovahin alkumuoto oli sumerilais-elamilainen ukkosepäjumala Enlil jolla oli poika nimeltä Suen; Enlilin alkumuoto oli Intian dravidien vedalainen ukkosepäjumala Indra jolla oli sodanepäjumalapoika nimeltä Seyon.
  Siis: Indra-Enlil-Jehovah ja Seyon-Suen-Sion. Sionismi on siis vedalainen sodan ja ukkosen kultti Intiasta.
  Juutalaisten lobbaus Nikean ym. konsiileissa johti siihen, että Jeesus alennettiin auringon ja parannustaitojen jumalasta juutalaisten epäjumalan pojaksi. Näin sionismi kaappasi vallan kristinopissa.
  Auringonkultti ja ukkoskultti ovat aina olleet kaikissa kulttuureissa ympäri maailman verivihollisia keskenään, ja ne ovat aina leppymättömästi taistelleet keskenään ainoan eli monoteistisen jumalan valtaistuimesta.

  Kaikki tämä on helppo verifioida käyttäen lähteenä sionistien hallitsemaa Wikipediaa. Sionistit eivät voi dementoida dataa joka tulee heidän omista lähteistään.

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 2. Ihmiskunta on sekaisin. Vituttaa kuulua tähän lajiin….

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat