Vapaustaistelu yhteiskunnallisen ongelman ratkaisijana

Suomen poliittisen johdon toiminta edustaa valtio- ja maanpetoksen tunnusmerkkejä1 ja se ei enää kunnioita perustuslakia, jonka noudattaminen on alentunut jo sortovuosien tasolle.2 Mikäli haluamme välttyä lopulliselta perikadolta vallankumous ja valtiojärjestelmän uusiminen on välttämätön. Vastakkainasettelun synnyttämä liikehdintä kaipaa yhteiskunnallista keskustelua.

Parhaillaan maassa huutokaupataan Suomen kansallisvarallisuutta ja suomalaisten työntuloksia kasvottomien monikansallisten rahaimperialistien hyödyksi3 ja samalla syyllistetään kansaa talouskriisin aiheuttajaksi. Valtionvelka kasvaa jatkuvasti kansainvälisille pankkirosvoille. Kantaväestön asema kurjistuu, kansa jakaantuu kahtia ja hyvinvointivaltio on historiaa. Samalla ”juutalaisten” multimiljonäärien4 värväämä elintasopakolaisten vyörytys Eurooppaan vaatii jatkuvasti suurempia osuuksia varauksina valtion tulevaan budjettiin.

Pakolaisvyörytys on yksi eliitin kansallisvaltioiden tuhoamisen instrumenteista. Professori Ian Bremmer varoittaa, että pakolaiskriisistä on nähty vasta vain hieman esimakua. Tilanne on kehittymässä vielä paljon pahemmaksi. Hän mainitsee erityisesti Pohjoismaat: Suomen, Ruotsin ja Tanskan.
Pakolaisvyörytys on yksi eliitin kansallisvaltioiden tuhoamisen instrumenteista. Professori Ian Bremmer varoittaa, että pakolaiskriisistä on nähty vasta vain hieman esimakua. Tilanne on kehittymässä vielä paljon pahemmaksi. Hän mainitsee erityisesti Pohjoismaat: Suomen, Ruotsin ja Tanskan.

Usein kuulee puhuttavan, että vaihtoehtomediat esittävät visioiden sijaan vain kritiikkiä valtiojärjestelmää ja sen puoluekoneistoa vastaan. Magneettimedia on esittänyt myös visioita, joita esitämme nyt jälleen.

Tämä kuvaelma uudesta valtiojärjestelmästä perustuu jo aikaisemmin julkaistuihin saman aiheisiin artikkeleihin, joita muun muassa ovat: Yhteiskuntafilosofiaa valtiomuodon kehittämiseksi, Uusi poliittinen ohjelma osa 2, Suomen yhteiskunnan perikato ja jälleenrakennus, ja Yhteiskuntafilosofiaa.

Tämän kirjoituksen ja yllä mainittujen artikkeleiden pohjalta tulemme kirjoittamaan ja julkaisemaan myöhemmin uutta valtiojärjestystä ja puoluekoneistoa teoretisoivan kirjan, jonka toivomme muodostavan keskustelualustan tuleville yhteiskunnallisille parannuksille.

Suomalaisilla tulisi olla päätavoitteena itsenäinen Suomi, jonka esteenä on poliittinen eliitti. Kuten 100 vuotta sitten niin myös nykyisin tarvitsemme uutta kansallista heräämistä kansallisen identiteetin palauttamiseksi, kansallistunteen sekä itsenäisyystahdon synnyttämiseksi.

Nyt, jos koskaan suomalaisten äänestäjien pitäisi muistaa mahdollisuus vallankumoukseen, jotta maata johtava rikollinen eliitti saataisiin pois vallasta ja vastuuseen teoistaan.

Esitämme muutamia huomioita vallankumouksellisesta politiikasta ja uudesta valtiomallista, jotka huomiot kuvastavat allekirjoittaneen arvomaailmaa.

 

Hallituksen on kaaduttava

Nykyinen eduskunta ja hallitus lakkautettaisiin. Muodostettaisiin hätätilahallitus, joka koostuisi erialojen asiantuntijoista, jotka arvostaisivat yhteistä hyvää ja isänmaata. Uudesta hallituksesta muodostuisi Suomen ja sen kansan palvelija. Hallituksen täytyisi muodostua henkilöistä, jotka ovat oikeudenmukaisia, viisaita, vastustavat neoliberalismia ja kannattavat humanitääristä sekä kristillistä arvomaailmaa.

Luonnollisesti vallankumouksen myötä, tapahtuipa se millä menetelmillä hyvänsä, pitäisi olla toimiva valtiomalli ja sitä tukeva puolue tai puoluejärjestelmä.

Kuva: kansallissosialistisen puolueen vuoden 1935 puoluepäiviltä Nürnbergistä. Kansallissosialismi on tarpeettomasti mustamaalattu vääristelevän propagandan välityksellä.
Kuva: kansallissosialistisen puolueen vuoden 1935 puoluepäiviltä Nürnbergistä. Kansallissosialismi on tarpeettomasti mustamaalattu vääristelevän propagandan välityksellä.

Yhteiskuntajärjestyksen tulisi perustua tietyn tyyppiseen sosialismiin, mutta ei Karl Marxin ja Friedrich Engelsin kirjoittaman ja julkaiseman Kommunistisen manifestin5 sosialismiin ja kommunismiin, eikä vastaaviin ideologioihin. Manifesti ei käsittele kommunistista yhteiskuntaa, vaan on pikemminkin kommunistisen puolueen, puolueohjelma. Mutta tässä uudessa valtiomallissa tulisi soveltaa kansallissosialistisia tavoitteita, niiden edullisimmissa muodoissaan.

Ehdottomana vaatimuksena pidettäisiin virallisen Suomen parlamentaarisen työskentelyn aloittamista Suomen eroamiseksi Euroopan unionista, eurosta ja NATO:n isäntämaasopimuksesta. Suomen tulisi siirtyä itsenäiseen talouspolitiikkaan (talousdemokratia), omaan valuuttaan ja valtiolle pitäisi varata rahanluonti oikeus. Talous voitaisiin perustaa monivuotissuunnitelmien pohjalle.

 

Talouden itsenäisyys ja talousdemokratia

Vapaustaistelun taloudellisena tavoitteena tulisi olla itsenäinen talousjärjestelmä, mihin sisältyisi valtion oma valuutta ja sen paino-oikeus. On myös esiintynyt tietyiltä tahoilta kritiikkiä siitä, että globaaleista rahoituslaitoksista irtautuminen itsenäiseksi toimijaksi suututtaisi pankkiirimafian, mistä seuraisi välitön rahoituskriisi. Sanotaan, että rahaa ei voida luoda tyhjästä, mutta eikö uutta ”rahaa” synnytetä pankkiirien toimesta jatkuvasti tietokoneilla? Kyllä! Lähes sataprosenttisesti käytössämme oleva raha on yksityisten liikepankkien luomaa velkaa. Väitettä rahan luomisesta tyhjästä tukee osaltaan se, että länsimaissa ei ole käytetty kultakantaa vuosikymmeniin.

Suomen poliittiset johtajat, nuo globaalien pankkiirien marionetit, ovat asettaneet näiden verenimijöiden edun, Suomen kansallisen edun edelle. Kansainväliset rahoituslaitokset lainaavat rahaa maailman valtioille ottaen korkoa ja vielä koron korkoa. Kansainvälinen pankkitoiminta on laillistettua jättiläismäistä pankkirosvousta.6 Uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun asiakkaat velkaantuvat yksityisille pankeille. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan.

Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit mafian kaltaiset yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ja lainanpääoman ilmaisena rahana. Esimerkiksi korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan muiden muassa velallisen yrityksen tai palkansaajan tekemän työmäärän palkasta.

Kuten sanottu: Suomi voi siirtyä omaan valuuttaan ja luoda sen itsenäisesti.

Talousreformi

Valtion omistuksessa oleva keskuspankki loisi tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan olisi korotonta. Tällaista rahaa voitaisiin käyttää investointeihin, jotka lisäisivät työllisyyttä ja siten kulutuksen myötä maan vaurautta sekä omavaraisuutta. Selvää lienee, että työllisyys edistää vaurastumista, joka kasvattaa kulutusta piristäen juuri makrotalouteen kuuluvaa taloutta.

Talousreformissa omavaraisen valtion taloudelliset hyödyt suuntautuisivat kotimaan hyvinvointiin. Tällöin kohua herättäneet veroparatiisit olisivat kiellettyjä ja ulkomaille siirretyt yhtiöt maksaisivat veronsa kotimaahan. Erityisen tärkeää olisi virvoittaa kauppasuhteet Venäjän kanssa uudelleen.

Siten talousdemokraattisilla metodeilla uhmaisimme kansainvälisiä verenimijäpankkiireja ja laskemalla liikkeelle oman rahan nujertaisimme osaltamme ylikansalliset pankkikartellit.

Ensimmäiseksi maassa suunniteltaisiin kansallinen velkaohjelman julkisille invarstruktuurin sektoreille. Kaikki julkiset rakennukset, jopa yksityiset kodit korjattaisiin. Uusittaisiin tieverkostot, rautatiet, sillat, kanavat ja satamat. Kaikki maksettaisiin rahalla, joka ei enää tulisi globaaleilta yksityispankeilta.

Aivan hyvin voitaisiin soveltaa Hitlerin taloudellisia käytäntöjä.

Saksassa oli käytössä Reichsmark, joka ei ollut enää taattu kullalla, sillä se kuului kansainvälisille pankeille. Se oli käytännössä kuitti valtiolla tuotetusta työstä ja toimitetuista materiaaleista. Hitler sanoi: Jokaista painettua Reichsmarkia kohden vaaditaan markan arvosta työtä tai tuotteita. Valtio maksoi työntekijöille Öffa-seteleillä (työkorvaussetelit), joita työntekijät käyttivät maksaakseen toisilleen muista tuotteista ja palveluista. Siten Saksa loi lisää työtä ja työpaikkoja ja saksalaiset pelastuivat kansainvälisten pankkien heille virittämästä velkakuopasta.7

Vaikka Saksaa uhmasi sionistien julistama maailmanlaajuinen boikotti ja rahoitus ilman kansainvälisten pankkien myöntämää ulkomaista velkaa, kykeni maa elvyttämään ulkomaankauppansa. Saksalta tämä onnistui siksi, että se kävi suoraa vaihtokauppaa ulkomaiden kanssa vaihtamalla tuotteita ja hyödykkeitä ohittamalla pankkien välikädet.7

Myös Suomi pystyisi elvyttämään talouttaan ilman ulkomaista velkaa käymällä suoraa vaihtokauppaa ulkomaiden kanssa ohittaen pankkien välikädet.

Yllä esitetyn kaltaista taloudellista omavaraisuutta soveltamalla myös Suomi onnistuisi kiertämään globaalien pankkien ja monikansallisten suurpääomien virittämät sudenkuopat. Suomi ja sen kansalaiset vaurastuisivat kohisten.

Taloudellisen vapauden ja hyvinvoinnin illuusio

Yllä esitetty talousreformaatio edellyttäisi maan eroamista Euroopan unionista ja eurosta. Eurojäsenyys sitoo Suomen euroalueen talouskriiseihin ja euron ulkoisen arvon romahtamiseen (devalvaatio), joka voi realisoitua esimerkiksi silloin, kun Yhdysvalloissa alkaa korkojen nousu.

Usein kuulee puhuttavan, että kuinka Suomen viennin kävisi, jos eroaisimme EU:sta ja eurosta. Euroopan komissiota kuitenkin hallitsevat, tai siihen vaikuttavat kansainväliset pääoman imperiumit, jotka mädättävät kaiken oikeamielisyyden arvopohjan muodostaen EU:sta lähinnä taloudellis-poliittisen diktatuurin.

Jos Suomen BKT nousee siten, että ulkomaiset sijoittajat kahmivat maan teollisuuden ja kansallisvarallisuuden omistukseensa, ei se tarkoita varallisuuden jakautumista tasaisesti yhteiskunnan ekonomissosiaaliseen hyvinvointiin. Eihän ulkomaisten omistuksessa olevat yhtiöt edes aina maksa verojaan Suomeen.8 Kuten esimerkiksi Caruna on kiertänyt verojen maksua Suomeen. Luonnollisesti veronkiertoon syyllistyvät muutkin ulkomaiset yritykset kuin Caruna.

Juuri yllä esitetty on sitä vapauden ja hyvinvoinnin illuusiota eli harhaa.

Elintarvikkeiden turvaaminen

Agraaritalous keskitettäisiin pien- ja keskisuuriin viljelmiin, joiden lukumäärää ei rajoitettaisi. Tämä takaisi Suomelle kotimaisen puhtaan ravinnon turvaamisen. Maataloustuotteiden lähi- ja suoramyyntiä edistettäisiin, joka ilmeisesti takaisi itsenäisille maatalousyrittäjille tilakokoihin suhteutettuna suuremmat tulot kuin nykyisin.

Energian turvaaminen

Energiantuotanto perustuisi ekologisille arvoille, jonka mukaan hyödynnettäisiin kaikkea eloperäisiä jätteitä, kuten puuta, hakkuujätteitä sekä sokeria ja tärkkelystä sisältäviä kasveja. Nämä kaikki vapauttavat poltettaessa energiaa, bioenergiaa, jota voidaan hyödyntää.

Kaikki joutoalueet ja tiestöjen varret tuottavat joutokasvustoa, joita pystytään käyttämään energian lähteenä. Tähän soveltuu muukin puuaines, joka ei sovellu jatkojalostukseen.

Lisäksi pelloilla kasvatettaisiin biopolttonesteen biomassaa, josta jalostettaisiin polttonestettä esimerkiksi rypsiöljystä. Tällainen polttoneste soveltuisi myös ajoneuvojen polttoaineeksi, enemmän tai vähemmän modifioituna.

Energialähteiksi soveltuvat myös aurinko- ja tuulienergia. Biomassaa anaerobisesti (hapettomasti) mädättämällä saadaan muiden muassa ajoneuvojen polttoainetta biokaasuna. Sähköautojen tuotantoa pitäisi myös pyrkiä lisäämään tuntuvasti.

Teollisuus

Periaatteena olisi, että teollisuus pysyisi kotimaassa hyödyntäen kotimaan työllisyyttä ja hyvinvointia. Kotimaisen verotuksen tulisi koskea myös ulkomaille siirrettyjä tytäryhtiöitä.

Suomessa pitäisi kehittää jo vallitsevien teollisuusalojen lisäksi auto-, lentokone-, laiva-, ase- vaatetus- ja tekstiiliteollisuutta. Normaalin autoteollisuuden ohella myös sähköautojen tuotantoon voitaisiin panostaa. Niin ikään kehittyvät automaatio-, sähköteollisuus, elektroniikka, kone ja metalliteollisuus avaisivat uusia markkinoita maailmalle.

Öljyteollisuus on myös kehittämisen arvoista.

Mikäli mahdollista, saha- ja paperiteollisuus tulisi toimia kotimaassa. Puunkäytössä ei pidä tyytyä vain perinteisiin tapoihin, vaan materiaalille tulee kehittää uusia innovaatioita. Esimerkiksi verhoilumateriaalina puu soveltuu paljon laajemmalle sektorille kuin vain rakennusala.

Suomen kylmät ja kosteat olosuhteet asettavat erikoisen kovat vaatimukset talojen kiinteistöjen kestävyydelle. Helposti syntyy kosteus- ja homeongelmia, jotka voidaan ehkäistä esimerkiksi rakentamalla julkisijarakennuksia ja muitakin rakennuksia hirrestä. Hirsitalot elävät vuodenaikojen mukaan. Toisaalta kiinteistöjen lyhyt elämänkaari lisäisi työllisyyttä. Suomessa kyllä homekouluja riittää, jos on vain varoja kunnostuttaa niitä.

Suomessa tulee kehittää maan omistuksessa kaivosteollisuutta, eikä luovuttaa sitä ulkomaisille omistajille.

Suomen kallioperä on otollinen litium-, niobi-, tantaali- ja titaaniesiintymille sekä harvinaisten maametallien löytymiselle, ilmoitetaan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) nelivuotisen hankkeen esiselvityksissä. Hightech-metallien potentiaalia kartoittava hanke on edennyt kohteellisiin maastotutkimuksiin.

Hightech-metalleja tarvitaan usein modernissa ympäristöystävällisessä energiatekniikassa ja tietotekniikassa. Näiden metallien kysyntä on kasvanut kehittyneissä maissa räjähdysmäisesti, mutta niiden saatavuus on huono.

Kaikkein kriittisimpiä ovat harvinaiset maametallit.

Monet maat ovat huolissaan niiden saannista, sillä 95 prosenttia niiden tuotannosta on Kiinan hallussa.

Suomella on mahdollisuuksia koko EU-alueen suurimmaksi hightech-metallien tuottajaksi, sillä missään muualla EU-alueella ei todennäköisesti ole yhtä potentiaalista kallioperää kuin Suomessa, Olli Sarapää GTK:ta toteaa.

Vienti ja tuonti

Esittämäni valtiojärjestelmä ei olisi mikään suljettu systeemi. Siellä harjoitettaisiin vientiä ja tuontia; näiden onnistumiseen ei tarvita euron ja EU:n jäsenyyttä. Koska Suomi panostaisi tuotteiden kehittelyyn ja laatuun, yllä esitetyt esimerkit eri tuotantoalojen artikkeleista avaisivat viennille kotimaisten markkinoiden lisäksi myös ulkomaiset markkinat. Jos Suomi muodostaisi avoimen yhteistyöliiton puolueettomuuspolitiikkaa mukaillen Venäjän kanssa, maiden välinen kaupankäynti kasvaisi entisestään. Jopa nykyisessä ristiriitaisessa tilanteessa, lännen ja idän ”myrskynsilmässä” Suomi on onnistunut kasvattamaan vientiään Venäjälle.9

Suomen ulkomaankauppa ja siihen liittyvä vienti on vetänyt ennen euroaluetta ja Unioni syntyä.

Suomen ulkomaankauppa kaksinkertaistui 1960-luvulla, mikä edesauttoi maan nopeaan vaurastumiseen. Suurimmat kauppakumppanit olivat Neuvostoliitto, Englanti, Länsi-Saksa ja Ruotsi. Englannin osuus oli kirkkaasti laskusuunnassa. Kylmän sodan jatkumisesta huolimatta Suomi kävi kauppaa sekä idän että lännen kanssa, vaikkakin länsikaupan määrä oli ylivoimaisesti suurempi. Sekä Neuvostoliiton että Länsi-Saksan osuudet Suomen ulkomaankaupasta olivat 1960-luvulla noin 15 – 20 prosentin luokkaa.10

Nykyisin Suomen ulkomaankauppa on alijäämäistä eli tuonnin osuus on suurempi kuin viennin taso. 2011 vaihtotase kääntyi alijäämäiseksi ja se on pysynyt miinuksella siitä lähtien. Ennen vuotta 2011 vaihtotase oli edellisen kerran alijäämäinen vuonna 1993.11

Suomelle riittäisi tuonnista ne tavarat ja raaka-aineet, mitä kotimaassa ei kyettäisi tarjoamaan.

Lopuksi mainittakoon, että suurimmat ja tärkeimmät tuotantolaitokset voisivat olla valtion omistuksessa.

 

Säätelyt ja kulttuuriperinne

Taloudellisessa nationalismissa valtion tulee noudattaa säätelyä.

Valtio tulee suojata säätelyillä ja suojatulleilla, jotka varjelevat kotimaisia yrityksiä kansainväliseltä eli ulkomaisten yritysten kuolettavalta kilpailulta. Nykyisin kuluttajat ovat joutuneet monikansallisten sijoittajien kilpailun ja voiton maksimoimisen uhreiksi esimerkiksi sairaanhoidon ja terveyspalveluiden osalta.

Esimerkiksi hintasäätelyn tarkoituksena on turvata kuluttajille riittävän edulliset hinnat, mainituilla suojatulleilla suojellaan pienempiä yrityksiä kuolettavalta kansainväliseltä kilpailulta. Lisäksi tulee muistaa pankkitoiminnan säätely.

Itse asiassa ennen EU-jäsenyyden myötä yhä lisääntyvää uusliberalistista talousajattelua, oli muiden muassa kunnan ja sen työntekijöiden merkityksellisyys hyvin keskeistä toimivan yhteiskunnan kannalta. Juuri tämä kuntien käyttökelpoinen palvelujen tarjonta perustui säätelyihin. Nykyisin yhä lisääntyvässä määrin julkiset palvelut ovat siirtyneet yksityisille sektoreille, joiden tarjoajien omistajia ovat ulkomaiset sijoittajat. Tämä on johtanut kaaokseen esimerkiksi energiahuollossa ja terveyden- ja sairaudenhoidossa.

Ääripäissä vapaa markkinatalous on täysin sääntelemätön, ja puolestaan kokonaan sääntelemällä ohjattua järjestelmää kutsutaan suunnitelmataloudeksi.

Vastapuolena kotimaiselle säätelylle on muun muassa vapaakauppasopimuksen, kuten TTIP-sopimuksen asettamat kansainväliset säätelyt, jotka puolestaan suojelevat ulkomaisia sijoittajia kansallisilta tuomioistuimilta.

ASTaloudellisen sääntelyn vastustajat, kuten Suomessa lähes kaikki edustavat poliitikot kätkeytyvät skotlantilaisen taloustieteilijän ja moraalifilosofin Adam Smithin selän taakse. Poliittinen mafia mielellään vetoaa Smith-mytologiseen talouden näkymättömään käteen, joka muka ratkaisee kaikki ongelmat valtiota tehokkaammin ja halvemmalla.

Smithin pääteos Kansojen varallisuus julkaistiin 1776. Tässä teoksessa ei kuitenkaan esitetä väittämää siitä, että paras menetelmä edistää talouskasvua on purkaa sääntelyä ja antaa markkinoiden näkymättömälle kädelle valtuudet päättää kaikista hinnoista ja voimavarojen priorisoinnista. Tällaista ei Smith väitä.

Se, että Smith olisi tällaista väittänyt (säätelyjen purkaminen) onkin1900-luvulla syntynyt myytti, joka levisi suullisena perinteenä Englannin Cambridgen sekä Yhdysvalloissa Chicagon yliopistossa. Kirjalliseen muotoon sen kirjoitti juutalainen Paul Samuelson 1948 kirjoittamassa teoksessa Economics: an introductory analysis. ”Näkymättömän käden” käsite oli alkanut elää omaa elämäänsä, jolla ei ollut enää mitään tekemistä Smithin kanssa.12

Smith tarkoitti metaforalla näkymätön käsi ihmisten erilaista suhtautumista ulkomaankauppaan. Osa kauppiaista piti ulkomaankauppaa liian riskialttiina, kun taas toiset uskaltautuivat maailmalle. Osa investoi pelkästään kotimaan markkinoille jostain muusta syystä. Tässä yhteydessä näkymätön käsi ei kuitenkaan liittynyt lainkaan markkinoihin ja sääntelyyn. Smith juuri kannatti pankkitoiminnan säätelyä.12

Ehkä yllä mainitun perusteella Smithin kehittämästä symbolin teorisoimisesta saatiin ajatus, että vapailla markkinoilla yksilöiden edun tavoittelu toimisi samalla yhteisen edun hyväksi eli ihmiset operoisivat ikään kuin yleistä etua ajavan ”näkymättömän käden” ohjaamina.

Tämä Smithin mytologia otettiin tähän esille siksi, että se selventää sitä kuinka tärkeää yhteiseen hyvinvointiin suuntautuvassa valtiojärjestelmässä on olla antautumatta äärimmäiseen markkinatalouteen ja globaaliin uusliberalistiseen talousajatteluun, joka pyrkii purkamaan kaikki turvatakuut antavat säätelyt, jotka valtion pitää ehdottomasti säilyttää.

Vapaamuurarius, media ja kulttuuri

Lisäksi vapaamuurarius tulisi ehdottomasti lailla kieltää virkamiehiltä ja poliitikoilta tai ainakin heidän tulisi ilmoittaa ennen nimittämistä kuulumisensa vapaamuurareihin ja sen aste.

Verorahoin ylläpidettävä valtamedia kansallistettaisiin.

Koska valtavirtamedia olisi nyt arvoiltaan terveiden toimijoiden käsissä, ihmisen henkistä jalostumista pystyttäisiin kohentamaan tavattomasti. Tällöin tulisivat kysymykseen klassisen filosofian opetukset, kuten esimerkiksi yhteiskunnallis-, tieteellis- ja uskonnollisfilosofiaa.

Kansallinen kulttuuri ja etninen perimä ovat tärkeitä, eikä niitä sovi laiminlyödä, mutta pelkästään biologian perustalle rakennettu kansankoti, ei riitä. Valtiossa täytyy olla oikea ja aito kristillinen uskonto, jonka syvin perusta on Jumalan Sana. Tällainen uskonto on elämistä varten, jossa rakastetaan Jumalallisia totuuksia sovellettuna elämään synnyttäen hyviä tekoja. Siten Kirkko tulisi valaisemaan vallitsevan valtiomuodon periaatteet, jolloin yhteiskuntien edistymisellä ei olisi rajoja.

 

Kansan voimalla kansan parhaaksi

Kansakunta kokonaisuudessaan ponnistaisi voimansa yhteisenhyvän eteen eikä ainoastaan itsekkäisiin pyrkimyksiin.

Nykyisessä sosialidemokratiassa, vasemmistolaisuudessa sekä vihervasemmistolaisuudessa vallitsee äärimmäisyyksiin viety ”poliittinen korrektius” ja liberalistinen tasa-arvovillitys, joka laiminlyö yksilön kykyjen kunnioittamisen vaikuttaen näin jopa yhteiskunnan kehittymiseen.

Jalostuneessa valtiomuodossa ei valtion johto ja virkakoneisto nauti ehdotonta auktoriteettia, vaan se toimii kansaa varten ja on kansan palveluksessa. Nykyisessä yhteiskuntamallissa kansa on valjastettu palvelemaan kasvotonta globaalia eliittiä, jota raukkamaisesti nuolee myös Suomen poliittinen johto. Tämä on suoraan helvetillinen yhteiskuntamalli.

Tässä artikkelin osoittamassa yhteiskuntajärjestyksessä taattaisiin jokaiselle yksilölle työtä ja siitä riittävän korkea toimeentulo. Tämä ahertaminen valjastettaisiin rikastuttamaan omaa valtiota ja sen kansalaisia.

Yleensä opetusmaailmaa huomioiden, sen ei tule olla ”arvoneutraalia”, vaan koulun täytyy olla isänmaallisia, yhteisvastuullisia, perinteiseen perhemalliin liittyviä ja uskonnollisia arvoja sekä opetuksia ja edistävä instituutio. Nykyinen suomalaisvastainen ja materialistinen opetusmateriaali on siis poistettava oppilaitoksista.

Nykyisin Pohjoismaiden voimakkaimmat mediayhtiöt ovat järjestään juutalaistaustaisia – esimerkkeinä Erkon suvun Sanoma sekä Bonnierin ja Hjörnen mediaimperiumit. Valtiolla on oltava sionisteista vapaa joukkotiedonvälitys sekä opetustoiminta. Uutistoimistot, TV- ja radioasemat, sanomalehdet ja internet-mediat ovat todellakin syytä kansallistaa.

Esi-, perus-, toisen asteen ja korkeakoulutus on lähestulkoon täysin sionistisen eliitin saastuttamia. Koulutusmaailmaan tulee vaikuttaa julkisen vallan rooli, jos julkinen valta saadaan palvelemaan oikeudenmukaisia ja hyviä arvoja. Negatiivisiin asioihin vaikuttavat oppimateriaalien hankinnat, joita kustantavat Pohjoismaissa sellaiset sionistiset toimijat kuten esimerkiksi Sanoma ja Bonnier. Näissä materiaaleissa pakkosyötetään sukupuolineutraaliutta, monokulttuurisuutta, historian sekä yhteiskunnan vääristelyä jne..

 

Kunnallispolitiikka

Kuntapolitiikkaa ei myöskään saa laiminlyödä, sillä kunnallisella tasolla päätetään nimenomaan monista ihmisille tärkeistä arjen asioista, kuten esimerkiksi terveyden- ja sairaudenhoidosta, päiväkodeista, lasten peruskoulutuksesta, infrastruktuurista ja niin edelleen.

Terveyden- ja sairaudenhoito pitäisi sisältyä julkisiin palveluihin, kuten muutkin kunnalliset palvelut. Lääkäripalvelumaksuista yms. asiakkaat voisivat korvata osan tulojensa mukaisesti. Jos asiakkaan tulot olisivat pienet, maksua ei perittäisi.

Kunnissa ei ole edes nykyisessä järjestelmässä hallitus – oppositio -asetelmaa, vaan valtuutettujen ja muiden päättäjien täytyy toimia kuntalaisten edun puolesta.

Tämä pätee myös uudessa valtiojärjestelmässä, jonka edustajien yksi kulmakivi juuri on se, että he toimivat kansanedustajina, eikä globaalin eliitin, puolueen tai puolueen johdon edunvalvojina. Tämä pätee myös eduskuntapolitiikkaa.

Luonnollisesti valtuutettujen kunnissa täytyy tunnistaa realiteetit päätöksissään.

Lisäksi väestöpolitiikassa olisi suotavaa huomioida voimakkaiden ja kyvykkäiden yksilöiden lisääntymisen suosiollisuus. Tietenkään mitään rajoituksia perheiden perustamiselle ei viranomaisten taholta tulisi asettaa.

 

Lainsäädäntö ja perustuslaki

Niin muodoin lainsäädäntö täytyy palvella tasapuolisesti kaikkia yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta eikä niin, että laki olisi vain yhden ja harvan eliitin lyömäase yhteiskunnan muita kerroksia vastaan.

Nykyinen hallitus on alistanut perustuslain sortovuosien tasolle; tätä ei tule hyväksyä.

 

Suoran demokratian ja kansallissosialismin sovellus

Antiikin Ateenan demokratia oli suoraa kansanvaltaa, jossa kaikki äänioikeutetut saivat äänestää lakiehdotuksista. Siten vaikutusvalta oli suurempi kuin nykydemokratiassa.
Ateenan demokratia oli suoraa kansanvaltaa, jossa kaikki äänioikeutetut saivat äänestää lakiehdotuksista. Siten vaikutusvalta oli suurempi kuin nykydemokratiassa.

Aivan hyvin voitaisiin kokeilla suoran demokratian poliittista järjestelmää: siinähän pääasiallisia vallankäyttäjiä ovat kansalaiset. Suoran demokratian ideaalina on kaikkien kansalaisten yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Suorassa demokratiassa päätöksenteon mekanismeja ovat: kansalaisaloite sekä kansanäänestys, jossa äänestyksen kohteena on aina päätettävä asia, sekä vaihtovaali, jossa päätetään istuvan edustajan luottamuksesta kesken toimikauden. Myös kansankokous on eräs suoran demokratian keino.

Mielestäni kansallissosialistisen järjestelmän ja suoran demokratian poliittisen systeemin yhteensovittamisessa ei muodostuisi ristiriitaa.

Tässä kansalaissosialismissa tulisivat hyödynnettyä sääntelevä valtiovalta, talousdemokratia, sovellettuna työnarvon epäkapitalistisointiin, plutokratian rajoittaminen tai estäminen, suunnitelmatalous, korollisen ulkomaanvelan poistaminen kansallisessa talouselämässä, yhteisvastuullinen toiminta kansankodin yhteiseksi hyväksi, puolueettomuuspolitiikan edistäminen, oman kulttuurin ja oman etnisen perimän vaaliminen sekä ennen muuta sielullisten asteiden kehittyminen. Lisäksi pakolaispolitiikassa keskittyisimme kansainväliseen yhteistyöhön paikallisella tasolla; emme päästäisi muukalaisten invaasiota maahamme.

Tästä kuviosta puuttuisi vain diktaattori, jonka korvaisi määräajaksi kansankokouksella valittu presidentti ja edustustoon muita valittuja henkilöitä. Vaihtovaaleilla pystyttäisiin laittamaan virastaan pois sellaiset edustajat, jotka toimisivat perustuslakia vastaan. Näin toimisi kansalaissosialismia ja suoraa demokratiaa soveltava järjestelmä.

Kuinka vallankumous etenee

Oma raha ja sen paino-oikeus sekä itsenäinen talouspolitiikka olisivat mullistavan vallankumouksellisia tekoja positiivisessa mielessä. Mutta olisiko oma valuutta pelkästään jo vallankumous? Ei, sillä ennen kuin oma raha saadaan käyttöön, joudutaan tekemään vallankumous vapaustaisteluna, sillä kansainvälisen harvainvallan lakeijat eivät vapaaehtoisesti luovu etuuksistaan. Niinpä olemme teoreettisesti ajatellen pakotetut taistelemaan asein saavuttaaksemme itsenäisyyden ja vapauden.

Onko Suomen itsenäistyminen nykyisin mahdollista ilman aseita?
Onko Suomen itsenäistyminen nykyisin mahdollista ilman aseita?

Pelkkä eliitin syrjäyttäminen ei riitä, vaan vanhat valtarakenteet täytyy murskata täydellisesti.

Kuten sanottu, jo ennen vallankumousta tulee olla selvillä valtion yhteiskunta- ja talousjärjestelmä sekä puoluejärjestelmä. Ne olisivat kansallissosialismia soveltava suora demokratia, joka noudattaisi itsenäistä ja omavaraista talousdemokratiaa. Jotakin oppia voidaan omaksua myös keynesiläisestä taloustieteestä, jonka mukaan valtion piti toteuttaa investointeja täystyöllisyystavoitteen saavuttamiseksi.

Tämä uusi valtiomuoto istutetaan poistettujen perustuksien paikalle.

Suomen perustuslaista korjattaisiin EU-jäsenyydet tuomat laittomuudet ja lainsäädäntöä tulisi modifioida vastaamaan uutta valtiojärjestystä.

Tosin vanhoja yhteiskuntakoneiston rakenteita ei tarvitse hajottaa heti, vaan ne voidaan alistaa uuden vallankumouksellisen hallinnon alaisuuteen siirtymäkaudeksi.

Maata hallinnosta vastaisi hallitus ja presidentti, jotka valittaisiin suoralla kansanäänestyksellä määräajaksi. Valtiokoneiston hallintaa ei voida täysin luovuttaa yksistään millekään valtion sektorille, joka kenties käyttäisi hegemoniaa omiin tarpeisiinsa; valtiota pitää hallita yhteisvoimin. Kuten kansallissosialismi, niin tämäkin järjestelmä, rakentaisi henkisen selkärankansa uudelleen pitäen tärkeimpänä arvopohjana oikeata uskontoa, isänmaata, kansaa ja tietysti perinteistä avioliittoinstituutiota perheenä.

Niin ikään emme suosisi hedonismintäytteistä elämää, ja ponnistaisimme yksipuoluejärjestelmänä, ilman luokkaristiriitoja kansan yhdistämiseksi yhteisen hyvän eteen.

Jo John Locken mukaan kerran valittu ylin valtiovalta voidaan tarvittaessa myös kumota. Locken mielestä huono, itsekäs ja tyrannimainen esivalta menettää laillisuutensa ja se voidaan oikeutetusti panna viralta, tarvittaessa jopa väkivallan avulla eli vallankumous on tietyissä tilanteissa oikeutettu.13

Locken mukaan hallinto voi olla oikeutettu vain, jos sille annetaan hallittavien suostumus ja se suojelee elämän, vapauden ja omaisuuden luonnollisia oikeuksia. Johtopäätöksenä voidaan esittää, että Locken Yhteiskuntasopimuksen mukaan Suomen hallituksella ja eduskunnalla ei ole minkäänlaista oikeutta olemassaoloonsa.

Kuten sanottua, saavutettuamme oikeudenmukaisen ja yhteiseen hyvään tähtäävän valtiojärjestelmän, jonka kasvatus, koulutus sekä media viihdemaailmoineen tukevat terveitä periaatteita, jotka tähtäävät yksilön ja yhteisön psykofyysiseen kehitykseen, on kansan kokonaisuudessaan helpompi saavuttaa myös uskonnonfilosofisen kypsymisen asteita.

 

Lopuksi

Allekirjoittanut on siis esittänyt uudeksi valtiojärjestelmäksi suoran demokratian ja kansallissosialismin edullisimpien puolien yhteen soveltamista.

Lisäksi huomioitakoon, että hallitusmuodosta ei yleensä voida sanoa jonkun olevan ehdottomasti oikein ja toisaalta, että tuo on absoluuttisesti kelvoton. Tulee huomata, että kehittyneet eli hyvät ja oikeudenmukaiset ihmiset tekevät hyvää tulosta niin demokratiassa kuin myös esimerkiksi kuningaskunnissa. Mutta näissä molemmissa voivat myös kehittymättömät eli pahat ihmiset saavuttaa hegemonian perin onnettomin yhteiskunnallisin seurauksin. Kuitenkin valtion suvereniteetilla, itsenäisellä talouspolitiikalla, riippumattomalla medialla ja niin edelleen, voidaan edistää yleistä yhteiskunnallista hyvinvointia.

Eihän ole edustavan demokratian tai kansan syytä se, että maahan tulee kerta toisensa jälkeen valittua kelvottomia isänmaanpettureita, joille oma napa ja globaalin eliitin intressit etusijalla. Tästä kaikesta voidaan syyttää sionistien kontrollissa olevia uutistoimistoja ja mediaimperiumia, jotka manipuloivat taitavasti ihmiset äänestämään pirullisen ovelaa psykologiaa hyödyntäen kansanvihollisia päättäviin elimiin. Totuuden nimissä on sanottava, että nykyisin Suomessa ja yleensä länsimaissa ei ole edes puolidemokratiaa, vaan demokratian kulissit.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Itsenäisyys on vaarassa: kamppailu Suomesta 1917 vallankumouksesta 1990-luvun eurohuumaan, 1993; Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle: Raportti Suomen EU-jäsenyyden kohtalokkaista seurauksista, 1994; Mihin Suomea viedä?: Maamme nykytila ja tulevaisuus asiantuntijoiden arvioimana, 1995; EU-kaappaus: Raportti tapahtuneesta, Vapaan Suomen liitosta, Suomen tulevaisuudesta, 1995; Yrjö Leinon salattu kujajuoksu: oliko ministeri kaksoisagentti? 2001; Itsenäisyydestä on kysymys – vaiettu totuus EU:n perustuslaista (toim. Ilkka Hakalehto ja Antti Pesonen), 2005http://pankkikriisi.blogspot.se/2008/11/koiviston-konklaavi-salatut-sopimukset.html; http://seppohautaaho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/147807-sauli-niinisto-65-v-tassa-muistutus-kansan-harhauttamisesta
 2. (19.12.2016). Suomi on taantunut perustuslain kunnioittamisessa lähes sortovuosien tasolle, arvostelee   oikeushistorian professori. Saatavilla: http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005012870.html
 3. https://www.uusisuomi.fi/raha/171908-caruna-piina-yrityksissa-arvatkaa-mita-tapahtuu-jos-me-lyomme-tallaisen-hinnankorotuksen
 4. ZH. Tyler Durden (30.10.2015). George Soros Accused Of Stoking Europe’s Refugee Crisis By Hungarian PM. Saatavilla: http://www.zerohedge.com/news/2015-10-30/hungarian-prime-minister-accuses-george-soros-being-inadvertent-people-smuggler
 5. http://sosialismi.net/wp-content/uploads/2008/08/manifestiwww.pdf
 6. The New York Times (27.9.2008). Wall Street, R.I.P.: The End of an Era, Even at Goldman.
 7. Abdul Alhazred: http://wakeupfromyourslumber.com/node/6720
 8. Terhi Pape-Mustonen (5.2.2016) MT. Taloussanomat: Sähkönsiirtoyhtiöt kiertävät veroja, Elenia vielä Carunaakin enemmän. Saatavilla: http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka-ja-talous/taloussanomat-s%C3%A4hk%C3%B6nsiirtoyhti%C3%B6t-kiert%C3%A4v%C3%A4t-veroja-elenia-viel%C3%A4-carunaakin-enemm%C3%A4n-1.137989
 9. Suomalais- Venäläinen kauppakamari (8.5.2017). Venäjän viennin kasvu jatkui maaliskuussa. Saatvilla: http://www.svkk.fi/uutishuone/venajan-viennin-kasvu-jatkui-maaliskuussa/
 10. Pihkala, Erkki (1987). Suomalaiset maailmantaloudessa keskiajalta EU-Suomeen (2001), s. 200 – 258; Tuomas Keskinen, Idänkauppa 1944 – 1987 (1987), s. 214 – 218.
 11. Ulkomaankauppa. Saatavilla: https://ek.fi/mita-teemme/talous/perustietoja-suomen-taloudesta/ulkomaankauppa/
 12. https://adamsmithslostlegacy.blogspot.se/2011/07/neoliberalism-and-adam-smith.html; http://michael-hudson.com/2010/12/adam-smith-critiques-the-deficit-reduction-commission/
 13. Locke, Johan (1689). Second Treatise of Government. Suomentanut Mikko Yrjönsuuri. Helsinki: Gaudeamus, 1995.

 

7 kommenttia

 1. Paljon hyviä näkökohtia ja periaatteita on tässäkin jo koossa. Nykyaikaisen ja edes miten kuten toimivaksi ajateltavan valtiomuodon laatiminen olisi valtava urakka ja alkuvaiheessa työtä on lähestyttävä periaatteelliselta tasolta. On myös hyvä tuoda esiin uuden valtiomuodon tarve ja oikeutus. Eihän sellaista kukaan tekisi, jos nykyinen toimisi.

  Uuden valtiomuodon laadintaa helpottaa suuresti se, että Suomen nykyinen Perustuslaki on itsessään varsin pätevä (tietenkin poislukien törkeät EU-merkinnät). Ongelmat nykyisessä valtiojärjestelmässä liittyvät siihen, että Perustuslain soveltamista käytäntöön ei valvota eikä sen rikkomisesta rangaista. Perustuslaista puuttuu täysin erillinen suoja kansainvälisen finanssieliitin harjoittamia, kansallista itsemääräämisoikeutta murtavia toimia ja salajuonia vastaan ja nämä pitäisikin rinnastaa sotilaallisiin hyökkäyksiin ulkoisen vihollisen taholta.

  Perustuslain ohellla Suomen historiasta löytyy paljon hyvää, jota voidaan kierrättää nykypäivään: Hienoja valtiomiehiä ja itsenäisyystaistelijoita sekä luonnon lähellä eläneen kansan terve arvomaailma ja reipas elinvoima.

  Ilmeisesti uuden valtion yhteiskunta- ja kansantalousjärjestelmäksi muodostuisi sovellettu kansallissosialismi, osin myös nostalgismi, sillä ehdotetussa järjestelmässä palataan monessa suhteessa ikään kuin menneeseen aikaan, erityisesti aikaan ennen 1960-lukua, jolloin kulttuurimarxismin ja kansainvälisen kulutuskapitalismin ja sitä kautta kansainvälisten suuryritysten vaikutus alkoi näkyä Suomessa voimakkaana.

  John Locke tai muut klassiset valtiofilosofit ovat todellakin ottaneet huomioon sen, että valtion, kuten minkä tahansa hierarkisen järjestelmän (vaikkapa sotalaivan) ylintä päätäntävaltaa käyttävä taho voi korruptoitua, menettää arvostelukykynsä ja alkaa toimia despoottisesti puhtaasti omia etujaan ajaen ja kaikin tavoin sille alun perin asetettua tehtävää vastaan. Suomeen on pesiytynyt tällainen poliittinen ja hallinnollinen ”eliitti”-porras, jonka harrastukset saavat päivä päivältä näkyvimmin muotoja, joita voidaan alkaa tarkastella juridiselta kannalta maanpetoksellisena, raadollisen itsekkäinä ja kansan hyvinvointia ja elinehtoja olennaisesti heikentävinä.

  Siksi valtarakenteet tuntuvat vaativan perusteellista saneerausta, jossa ne asetetaan takaisin alkuperäiseen perustuslaillisuutta ja kansallista itsenäisyyttä ylläpitävään muotoonsa ottaen huomioon nykyaikaiset uhkatekijät, joista vääränlainen ja pakotettu kansainvälisyys on se tärkein. Tämä ei ole ”olennaisesti hyvien tapojen vastaista” toimintaa, vaan päinvastoin, kaikkein vastuullisin ja kunniallisin tehtävä, minkä eteen sivistystajunsa säilyttäneet kansalaiset voidaan asettaa. Muistakaapa tämä, kun teitä seuraavan kerran haukutaan öyhöttäviksi natseiksi.

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
 2. Uuden, globalismista vapaan yhteiskuntajärjestyksen yksi piirre olisi myös se, että Suomen ilmatila on puhdas eikä sinne ruiskuteta suihkukoneiden toimesta myrkyllisiä kemikaaleja. Ne, jotka ovat vastuussa kemikaalivanoista Suomen ilmatilassa, tulisi saattaa vastuuseen ympäristön saastuttamisesta ja ihmisten terveyden vaarantamisesta.

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
 3. sveitsissä sijaitsee BIS! koko juutalaisen paskan keskus! sen takia siellä annetaan olla niin sanottu demokratia ettei vallankumousta syntyisi!!

  Sveitsin ylistäminen oli sikälikin mukavaa että maatahan on ainakin Euroopan neuvosto moittinut rasismista http://hommaforum.org/index.php/topic,13394.0.html, joten Boxbergin kaltaisen henkilön luulisi kavahtavan käkikellomaata. Mutta ehkä tulokset puhuvat riittävän vakuuttavasti puolestaan.

  Katsahdin ympärilleni ja otin oppia Googlen avulla. Sveitsin kansalaisuuden saamisesta kävi ilmi että (http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1229878/posts)
  jos haluat anoa Sveitsin kansalaisuutta, sinun on pitänyt elää maassa 12 vuotta, maksanut veroja, eikä sinulla saa olla rikosrekisterimerkintöjä
  Sveitsissä syntyminen ei vaikuta kansalaisuuden saantiin
  armahduksia ei ole ja maassa laittomasti oleskelevat ulkomaalaiset karkotetaan jos heidät saadaan kiinni
  Vaikka kansalaisuuden hakija täyttäisi muut edellytykset, hänen asuinkuntansa tekee lopullisen päätöksen: kunnan kansalaisuuskomitea voi haastatella kansalaisuuden hakijaa ja hakijan kansalaisuudesta voidaan järjestää julkinen äänestys. Jos kunta hylkää hakemuksen, hakija voi hakea kansalaisuutta uudelleen vasta 10 vuoden kuluttua

  Tämähän kuulostaa aika hyvältä. Olen Boxbergin joistakin muista asioista eri mieltä, mutta nyt asiaan hieman perehdyttyäni täytyy myöntää että Sveitsistä kannattaa ottaa oppia. Mieleeni jo kohoaa kuva siitä, minkälainen demokratian juhla olisi jos itä-Helsingin asukkaat pääsisivät päättämään esimerkiksi Faiza A:n ja Abdullahi B:n (http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2009/20090014) kansalaisuushakemuksista; tosin en ole varma siitä haluaisiko Boxberg antaa valtaa kansalle näissä asioissa.

  Käsittääkseni Sveitsi noudattaa muutenkin tiukkaa politiikkaa turvapaikkamenettelyn ja perheiden yhdistämisten suhteen, mutta sallii ammattitaitoisten, yrittäjien ja tilapäistyöntekijöiden melko vapaan maahantulon, jos heillä on työtä; lisäksi EU- ja EFTA-maista saa tulla töihin kuka vaan. Jos työ loppuu, maahan ei jäädä norkoilemaan ainakaan laillisesti.

  Onko muilla tarkempaa tietoa Sveitsin maahanmuuttopolitiikasta ja sen seurauksista?

  Olisiko Sveitsin mallissa aineksia Suomen maahanmuuttopolitiikkaan?

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. Sanottakoon Oikeamedia-sivustosta mitä tahansa, mutta Heikki Porkka kirjoittaa täyttä asiaa 12.08.2017:

   Heikki Porkka:

   ”Virallinen Suomi on suuri valehtelijoiden klubi

   Sisäministeriö, Ulkopoliittinen instituutti (UPI), Ahtisaaren CMI, Yleisradio (Yle), Poliisihallitus (Poha) ja valtaosa suomalaisista kansanedustajista ovat totuuden jälkeisen ajan tyypillisiä edustajia.

   Jokainen edellä mainittu taho on yhdessä tai vuorollaan esittänyt suomalaisille tietoisesti valheellisia väitteitä, joilla on ollut haitallinen vaikutus yhteiskunnalle ja erittäin surulliset seuraukset tuhansille suomalaisille.

   Laittomien maahanmuuttajien massiivinen virta Suomeen alkoi kesän 2015 loppupuolella. Sitä ennen Suomessa oltiin kuitenkin jo tietoisia mitä tuleman pitää, vaikka toisin väitettiin ja väitetään edelleen.

   Alexander Stubbin (kok) pääministerikaudella sisäministeriö lähestyi toukokuun alussa 2015 Kuntaliittoa kirjelmällä, jonka sisällöstä Kuntalehti kertoi 25.5.2015. Seuraavassa otteita artikkelista:

   ”Kunnat ovat puolestaan saaneet toukokuun alussa sisäministeriön ja ELY-keskusten pyynnön tehdä suunnitelmat miten ne varautuvat pakolaisten laajamittaiseen maahantuloon.

   Ministeriön maahanmuutto-osasto on pyytänyt ELY-keskuksia aloittamaan valmistelun alueellisten yhteistyöryhmien asettamiseksi maahanmuuttoon varautumiseksi.”

   ”Kuntia pyydetään nyt tekemään touko-kesäkuun aikana, viimeistään elokuussa aiesopimukset siltä varalta, että Suomessa alkaa laajamittainen maahanmuutto. Maahantulon ja pakolaisten sijoittamisen järjestelyn organisoinnissa on tarvittaessa mukana koko viranomaiskenttä: kuntien ohella sisäministeriö, ELY-keskukset, poliisi, puolustusvoimat sekä järjestöjä, muun muassa SPR.”

   ”Sisäministeriön ohjeen mukaan laajamittaisen maahantulon varautumisessa majoituspaikkatavoite kaikkien ELY-keskusten alueella on yhteensä 80 000.”

   Kuntaliiton saama kirjelmä tarkoittaa, että laajamittaista maahanmuuttoa on valmisteltu sisäministeriössä jo hyvän aikaa keväällä 2015. Pääministeri Stubb ja sisäministeri Päivi Räsänen (kd) eivät ole voineet olla tietämättömiä asiasta. Näin merkittävän tiedon on täytynyt olla myös koko hallituksen ja Suomen presidentin tiedossa.

   Vuoden 2015 keväällä käydyssä vaalikeskustelussa sisäministeri Räsänen kiisti tiedon, jonka mukaan Euroopan unioni on vaatimassa jäsenmailta laajaa pakolaisten vastaanottoa. Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps) kertoi kevättalvella 2015 EU:n suunnitelmista fb-seinällään.

   Myöhemmin (elokuussa 2015), kun tulijoiden katkeamaton virta oli jo alkanut, sisäministeri Petteri Orpo (kok) väitti, että tilanne tuli yllättäen eikä siihen osattu varautua.

   Saman valheen toistivat useat kansanedustajat ja kokoomuksen ehdokkaana presidentiksi valittu Sauli Niinistö. Huomattavaa on, että presidentin erityisavustaja toimii Pete Pokkinen (kok), joka oli aiemmin pääministerinä vaikuttaneen Alexander Stubbin erityisavustaja. Pokkinen on tiedottamisen ammattilainen, josta kertoo Tasavallan presidentin kanslian tiedote 2.6.2015:

   ”Tasavallan presidentin erityisavustajana aloittaa 2.6.2015 kauppatieteiden maisteri Pete Pokkinen. Pokkinen siirtyy tehtävään Huawei-yhtiöstä, jossa hän toimi Suomen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajana.

   Aiemmin Pokkinen on toiminut pääministeri Alexander Stubbin sekä elinkeinoministerien Jan Vapaavuoren ja Jyri Häkämiehen erityisavustajana, kokoomuksen eduskuntaryhmän tiedotussihteerinä sekä toimittajana. Hän myös vastasi Sauli Niinistön vuoden 2012 presidentinvaalikampanjan viestinnästä.”

   Miksi kokoomuskaarti antoi julkisuuteen totuuden vastaista tietoa? On syytä muistaa, että EU-komissaarina istuva Jyrki Katainen (kok) väitti jo vuonna 2008 Suomen tarvitsevan satoja tuhansia maahanmuuttajia vuoteen 2020 mennessä.

   Hereillä olleet maahanmuuttokriittiset kirjoittivat useita kertoja uhkista, joita Suomeen saadaan massiivisen laittomien maahanmuuttajien tulon seurauksena. Faktoihin perustuvien varoitusten kertomisen seurauksena kriittisiä solvattiin perinteisissä medioissa ja suvaitsevaisten ihmisten puheissa rasisteiksi, ulkomaalaiskammoisiksi ja –vihamielisiksi.

   Kokoomuspoliitikkojen ja istuvan presidentin ohella totuuden kieltäjinä toimivat kaikki aiheeseen kantaa ottaneet punavihreiden (vas, vihr) ja sosialidemokraattien (sdp) kansanedustajat.

   Ulkopoliittisen instituutin asiantuntijan nimikkeellä toimiva Teemu Tammikko (ent. Sinkkonen) väitti terroristien tulosta kertoneita maahanmuuttokriittisiä valheellisen propagandan levittäjiksi.

   Presidentti Martti Ahtisaaren perustaman CMI-järjestön Hussein al-Taee valehteli useaan otteeseen Yleisradion lähetyksissä todeten, että tulijoiden joukkoon ei ole soluttautunut terroristeja.

   Tammikko ja al-Taee esittivät virheelliset lausuntonsa vaiheessa, jolloin tiedettiin jo varmuudella terroristien ujuttautumisesta turvapaikanhakijoiksi ilmoittautuvien sekaan. CMI:n al-Taeen totuuden vastaisen puheen tekee erityisen irvokkaaksi se, että Pariisin iskut, joissa oli mukana turvapaikanhakijoiden seassa tulleita terroristeja, tapahtui ENNEN al-Taeen lausuntoa.

   Joulukuussa 2015 Helsingin Sanomat julkaisi artikkelin, jossa Maanpuolustuskorkeakoulun terrorismitutkija liittyi kokoomuspoliitikkojen sekä UPI:n ja CMI:n kanssa samaan rintamaan väittäen, että ”mikään empiria ei kuitenkaan tällä hetkellä osoita, että Isis olisi ainakaan mittavassa määrin pyrkinyt hyödyntämään pakolaisreittejä soluttamisoperaatioissa”.

   BuzzFeed-uutissivusto kertoi jo 30.1.2015 kahden salakuljettajan ja yhden Isis-aktiivin haastatteluun perustaen terroristien soluttautumisesta pakolaisvirtaan.

   Euroopan unionin (EU) terrorismia, kyberrikollisuutta ja laitonta maahanmuuttoa tutkivan viranomaisyksikön Eurojustin johtaja Michele Coninsx kertoi 6.7.2015 julkaistussa Daily Mail-lehden artikkelissa ISIS-terroristien pyrkivän Eurooppaan Välimeren yli turvapaikanhakijoiden joukossa.

   Yleensä lattiaan asti Brysselin suuntaan kumartava Petteri Orpo ei tällä kertaa uskonut unionin korkeaa asiantuntijaviranomaista vaan tylytti kriittisiä 22.8.2015 Helsingin Sanomien kulmapöydässä todeten, että ”pakolaisten motiivien arvosteleminen on rasismia”. Lisäksi Orpo väitti, että ”turvapaikanhakijat yllättivät hallituksen”.

   Orpon lausunnosta on pääteltävissä, että sisäministeri joko valehteli tietoisesti tai sitten hän ei tiedä mitä ministeriössä puuhataan. Sisäministeriöstä oli lähetetty Kuntaliittoon massiivista aaltoa ennakoiva kirjelmä jo yli kolme kuukautta ennen Orpon lausuntoja. Kummallista, jos sisäministeri ei tiedä mitään näin merkittävästä asiasta, jota on valmisteltu sisäministeriössä viimeistään keväästä (2015) lähtien.

   UPI:n Tammikko esitti valheellisen väitteensä syyskuussa 2015, CMI:n Hussein al-Taee ja Maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntija antoivat valheelliset lausuntonsa joulukuussa 2015. CMI:n al-Taee jatkoi valehtelua Ylen A-studiossa 22.3.2016:

   ”….ovat lähteneet Isisiä ja kuolemaa karkuun, ja ne muut, tai suurin osa heistä, ovat tulleet paremman elämän toivossa, mutta Isis ei ole lähettänyt ihmisiä. Tämä täytyy ottaa huomioon.”

   Hussein al-Taee jatkoi väärän tiedon levittämistä, vaikka esimerkiksi Helsingin Sanomat oli kertonut yli kuukautta aiemmin (5.2.2016) Reutersin tietojen perusteella Isis-terroristien tulleen Eurooppaan:

   ”Äärijärjestö Isis on lähettänyt Eurooppaan taistelijoitaan, jotka esiintyvät pakolaisina, kertoi Saksan kansallinen tiedustelupalvelu BfV perjantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.”

   Toukokuun alussa 2016 Reuters julkaisi uuden tiedon, jonka mukaan Saksan viranomaiset tutkivat 40:ä tapausta, joissa epäillään islamilaisten terroristien tulleen maahan Lähi-idästä vyöryneen pakolaisaallon mukana.

   Kansainvälisen median uutisoinnista on sittemmin käynyt useaan otteeseen selville, että Euroopassa majailee nykyään tuhansia erittäin vaarallisia muslimeja, joilla on taito ja tarkoitus toteuttaa iskuja länsimaissa. Iskuja pyritään tietojen mukaan keskittämään pehmeisiin kohteisiin eli tavallisen kansan suosimiin paikkoihin ja tilaisuuksiin.

   Muslimimiesten laajamittaisen maahantulon seurauksena seksuaalirikosten määrä on kasvanut järkyttäviin lukemiin. Keskusrikospoliisin julkaiseman vuotta 2016 koskevan tilaston mukaan irakilaisilla on 43-kertainen, afgaaneilla 36-kertainen ja turkkilaisilla 29-kertainen todennäköisyys syyllistyä seksuaalirikokseen verrattuna kantaväestöön.

   Enimmäkseen kantaväestöön kohdistuva seksuaalirikollisuus ei ole ainoa ongelma, sillä tulijoiden keskinäinen väkivalta on ollut arkipäiväistä, jonka lisäksi osa väkivallasta on kohdistunut paikallisväestöön. Lisäksi yksi suomalaismies on surmattu turvaa hakemaan tulleiden toimesta.

   Poliisihallituksen edustajat ovat totuudesta piittaamatta antaneet lausuntoja, joissa tulijoiden aiheuttamaa seksuaalirikosten määrää ja muuta rikollisuutta on vähätelty. Erityisen törkeänä on pidettävä sitä, että poliisin ylin johto on pyrkinyt pimittämään muslimimiesten ympäristöön tuomaa uhkaa. Poliisilaitoksille lokakuussa 2015 suunnatussa ohjeistuksessa todetaan, että ”rikoksista uutisoitaessa ei mainita epäillyn asemaa turvapaikanhakijana”.

   Poliisihallituksesta ei ole kerrottu, miksi poliisin johto halusi tietoisesti pitää kantaväestön naiset tietämättöminä selkeästä uhasta, joka heihin kohdistuu erityisesti maahan saapuneiden irakilaismiesten suunnasta.

   Miksi poliisihallitus ei halunnut ennalta ehkäisevän tiedon kulkeutua kansalaisille? Sivistyneessä maassa sisäministeri ja poliisiylijohtaja olisivat jo muissa tehtävissä tällaisen toiminnan seurauksena.

   Turvapaikanhakijoiden tulosta seuranneen yhteiskunnallisen prosessin aikana KAIKKI perinteiset mediat ovat osoittaneet viilipyttymäistä välinpitämättömyyttä kantaväestön ja hyvien maahanmuuttajien asemasta. Tiedonvälitys on ollut erittäin valikoivaa, jopa niin vääristynyttä, että sitä voi hyvällä syyllä pitää rikollisuutta suosivana sekä ihmis- ja suomalaisvastaisena.

   Usein kuultu toteamus, jonka mukaan suomalaiset ovat kakkoskansalaisen asemassa omassa maassaan, ei ole lainkaan väärin sanottu. Ihmetystä herättää lähinnä se, miksi suomalaiset antavat vaalista toiseen tukensa juuri niille tahoille, jotka kurmuuttavat ja halveksivat heitä eniten.

   Toinen ihmetyksen aihe se, miksi perinteinen media ei puutu asiantuntija-tittelillä olevien henkilöiden ja johtavien poliitikkojen toistuvaan valehteluun.

   Maahanmuuttopolitiikkaan ja turvapaikanhakijoihin liittyvistä valheista on ollut merkittävää haittaa tuhansille suomalaisille sen lisäksi, että valheet ovat toimineet ”sponsoreina” yhteiskunnan haitalliselle jakautumiselle.

   Tosiasiat tiedostava normaalijärkinen ihminen ei tue politiikkaa, joka vaarantaa yhteiskuntarauhan ja henkilön tai hänen läheistensä turvallisuuden.

   Johtuuko perinteisen median tietoinen tiedonpimitys ja ajoittainen virheellisen tiedon jakaminen suomalaisvastaisuudesta vai herran (poliittisen johdon) pelosta?”

   http://beta.oikeamedia.com/o1-33309

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
 4. https://www.youtube.com/watch?v=hVc1hvD6mCw

  ”Unite The Right Torchlit March Towards Lee Park Through Charlottesville, VA”

  Published on Aug 11, 2017

  ”The Unite the Right March on 8/11/2017 where many groups met up to show solidarity and peacefully protest against Whites racial and cultural ethnic cleansing that is being brought on by mass immigration and Globalism.”

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 5. ”Lisäksi väestöpolitiikassa olisi suotavaa huomioida voimakkaiden ja kyvykkäiden yksilöiden lisääntymisen suosiollisuus.”

  Miten tämä toteutettaisiin käytännössä?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. ”Lisäksi väestöpolitiikassa olisi suotavaa huomioida voimakkaiden ja kyvykkäiden yksilöiden lisääntymisen suosiollisuus.”

  Käytännön esimerkkejä?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat