Washingtonilainen instituutti vaatii yleiseurooppalaista sensuuriviranomaista

CEPA:n (Center for European Policy Analysis) raportti ”Winning the Information War” suosittelee eurooppalaista sensuuriviranomaista, jotta mantereellamme voitaisiin torjua esimerkiksi maahanmuuttovastaisuuden nousua. Artikkeli julkaistu alunperin MV-lehdessä. Lue myös Magneettimedian Venäjä-analyysi.

CEPA:n raportti kohdentaa erityisen huomionsa ”venäläismielisyyden” torjuntaan, mutta tässä nimissä iskee myös lähes kaikkea liikkuvaa ja ajatuksia tuottavaa toimintaa vastaan, jos tämä ei tue transatlanttista uskoa läntisten liittoutumien yhtenäisyyteen.

CEPA suosittelee sensuroimaan kaikki sellaiset ideat, joiden ajatellaan olevan liian ”venäjämielisiä” ja ehdottaa, että ”radikalisoituneet, Kreml-mieliset kannattajat” täytyy erityisen ohjelman avulla ”rauhoittaa” (deradicalize).

CEPA:n raportin päätekijät Edward Lucas ja Peter Pomerantzev vertaavat jokaista transatlanttista läntistä allianssia hajottavaa henkilöä ”radikaaleihin islamisteihin”, jotka tulee myös erityisohjelman avulla ”de-radikalisoida”.

Washingtonin politiikka- ja journalismikeskuksessa opintonsa saanut, irlantilainen freelance-toimittaja ja media-analyytikko Danielle Ryan on moittinut CEPA:n ”suoraan sanottuna järjetöntä ja uskomattoman vaarallista ajattelutapaa”.

”Miten on tullut okei-menettelyksi edes ehdottaa sensuuria ja de-radikalisointiohjelmaa?”, Ryan kysyy.

Raportissa yleiseurooppalaisen valvonnan vaatimus perusteellaan Venäjän valtion harjoittamalla informaatiosodankäynnillä.

Venäjään keskittynyt argumentaatio on käytännössä kuitenkin vain tekosyy.

Raportti sulkee venäläisen vaikutuksen myös patrioottisten ryhmien toimintaan, joita raportissa kutsutaan sanalla ”vihapuhe”. Myös länsimaisten allianssien hajottaminen on tuollaista hybridisotaa, johon CEPA tahtoo puututtavan.

Edward Lucasin mukaan myös Brexit on putinistista politiikkaa. Brexit-äänestystä ei CEPA:n raportti kuitenkaan käsittele.
Edward Lucasin mukaan myös Brexit on putinistista politiikkaa. Brexit-äänestystä ei CEPA:n raportti kuitenkaan käsittele.
Edward Lucas uskoo, että putinistinen propaganda vaikuttaa myös Trumpin vaalikoneiston hyväksi.
Edward Lucas uskoo, että putinistinen propaganda vaikuttaa myös Trumpin vaalikoneiston hyväksi.

Lucas ja Pomeranzev

CEPA:n raportti on valtaosin brittiläisen Edward Lucasin ja Kiovassa syntyneen brittiläisen Peter Pomeranzevin tuotos, mutta tietysti heiltä tilattu tähän tarkoitukseen.

Washingtonilaisen CEPA:n raportin toisena pääarkkitehtina Edward Lucas on nähnyt vuosien varrella Venäjän informaatiosodallisen osallisuuden mitä moninaisimmissa asioissa. 13. toukokuuta Lucas levitti twitterissään Kasparovin lausetta, että Brexit on täydellinen lahja Vladimir Putinille.

Edward Lucas oli tärkeä hahmo myös Narva-Jõesuun informaatiosotaseminaarissa jo 12. huhtikuuta 2011, jossa Viro valtion presidentti Toomas Henrik Ilveksen ja Kapon johtajan Raivo Aegin johdolla tahtoi ohjeistaa suomalaisia toimittajia ”psykologisesta puolustuksesta, mediasta ja informaatiouhkista”.

Lontoossa toimiva TV-tuottaja Peter Pomarantzev toimii Pavel ja Mihail Hodorkovskin järjestössä The Institute of Modern Russia.

Iltalehdessä 12.11. 2014 Pomarantzev oli esillä ikään kuin riippumattomana tutkijana raportteineen, jonka mukaan ”Kreml hämmentää häikäilemättömästi kaikilla rintamilla” informaatio-operaatioidensa avulla.

Pomarantzevin pomot IMR:ssä ovat Bolotnayan aukion joukkokokouksen 6.-7.5. 2012 keskeinen toimija Pavel Hodorkovski ja Jukosin entinen asianajaja Pavel Ivlev, joka on Interpolissa kansainvälisesti etsintäkuulutettu osallisuudesta varkauksiin ja rahanpesuun.

Raportti antaa erityisen tunnuksen myös muutamille muille henkilöille näiden panoksesta raportin syntyyn.

Washingtonilainen ajatusriihi tukeutuu loppuviitteissä vain kahteen suomalaiseen, joiden avulla on rakennettu Suomea kokeva todellisuuskuva.

CEPA viittaa UPI:n tutkija Saara Pynnönniemen erääseen kirjoitelmaan ja sotatieteen tohtori Saara Jantusen teokseen Infosota (2015).

Pynnönniemi tunnetaan 11. toukokuuta 2016 julkaistusta kiellettyjen sanojen listasta: hänen mukaansa nämä sanat edistäisivät vääränlaista narratiivia.

Pynnönniemi oli tilastoinut suomalaisesta mediasta tapauksia, joissa oli erehdytty väärien sanojen käyttöön. Tuossa tutkimuksessa myös Saara Jantunen oli antanut oman panoksensa. UPI:n tutkimuksessa kuvatiin piirroksella, miten Vladimir Putin vaikuttaa suomalaiseen nettikirjoittajaan, joka onkin Kremlin vaikuttaja-agentti.

Washingtonilaisen instituutin tehtävä vaalia USA:n etua Euroopassa

CEPA eli The Center for European Policy Analysis on vuonna 2005 perustettu ajatushautomo. Se on ainoa yhdysvaltalainen aivoriihi, joka on omistautunut Keski- ja Itä-Euroopan tutkimukseen. CEPA:n toimistot ovat Washingtonissa ja Varsovassa.

Instituutin ”tehtävänä on edistää taloudellista elinvoimaisuutta, geopoliittista vakautta ja poliittisesti vapaata Keski- ja Itä-Euroopan aluetta, jolla on läheiset ja kestävät suhteet Amerikan Yhdysvaltojen kanssa”.

Washingtonilainen instituutti vaatii tällä kertaa ”taktisia, strategisia ja pitkän tähtäimen prioriteetteja siinä, miten vastataan Kremlin disinformaatioon ja vahvistetaan demokratioita sekä kasvatetaan kuulijoita” (s. 3).

CEPA-instituutin mukaan Eurooppaan tarvitaan kansalliset ja valtiolliset rajat ylittävä yleiseurooppalainen säätelyviranomainen, joka toimii yhdessä amerikkalaisen viranomaisen kanssa.
CEPA-instituutin mukaan Eurooppaan tarvitaan kansalliset ja valtiolliset rajat ylittävä yleiseurooppalainen säätelyviranomainen, joka toimii yhdessä amerikkalaisen viranomaisen kanssa.

Amerikkalaismielinen yleiseurooppalainen säätelyviranomainen

Washingtonilainen instituutti ei luota median ja demokratian suojelua yksittäisten eurooppalaisten valtioiden tehtäväksi, vaan katsoo sellaisen tehtävän kuuluvan yleiseurooppalaiselle säätelyviranomaiselle:

”Jopa vahvinta puhevapautta suojaten, media on säädeltyä ja rikolliset ja terroristit on pidettävä poissa radioaalloilta. Poliittinen mainonta, virheiden korjaaminen ja vihapuheen rajat täytyy voida säädellä.”

“Kuitenkin monissa EU:n ulkopuolisissa valtioissa on heikot tai kokemattomat säätelyviranomaiset.”

“Euroopan neuvoston alaisuudessa Venetsian komission linjauksia noudattaen on oikeusvaltion ja demokratian standardien mukaista ohjata aloittelevia sääntelyviranomaisia (fledgling regulators), varmistaa heidän riippumattomuutensa ja auttaa kommunikoimaan heidän päätöksistään sekä tukea heidän laatuaan.”

CEPA vaatii Euroopalle muodostettavaksi yhteistyötoimiston amerikkalaisen Informaatiotoimiston kanssa, jota senaattorit Chris Murphy ja Rob Portman ovat tukeneet kutsuen tätä ”Informaatioanalyysin ja vastauksen keskukseksi”.

CEPA:n tehtävälistalla on ”kohdennettu vuorovaikutus. Facebook-tekniikkaa käytetään jo yrityksessä de-radikalisoida äärioikeistolaisia ääriliikkeitä ja jihadisteja. Samanlaisia aloitteita olisi käytettävä niihin, jotka ovat joutuneet Kremlin propagandan uhreiksi” (s. 4).

Washingtonilainen CEPA edellyttää, että Euroopassa harjoitetaan mainosboikotteja:

”Läntiset mainostajat rahoittavat kanavia, jotka kuljettavat vihapuhetta ja demonisoivat LGBT-yhteisöjä, kun länsimaiset tuotantoyritykset myyvät viihdesisältöä. Tarvitaan pitkäjännitteisiä kampanjoita painostamaan heitä karttamaan tällaisia asiakkaita ja liiketoimintaa” (s. 4, s. 57).

Instituutin mukaan nyt elämme väärän informaation vaarallista aikaa.
Instituutin mukaan nyt elämme väärän informaation vaarallista aikaa.

”Dramaattiset seuraukset”

CEPA maalaa eurooppalaisille dramaattiset seuraukset, mikäli Eurooppa ja Pohjois-Amerikka eivät oikealla tavalla vastaa Venäjän valtion sponsoroiman propagandan vaaralliseen haasteeseen.

Mustamaalatun tilannekuvan nykyinen aika olisi suorastaan ”vaarallinen aika”, josta on ”dramaattiset seuraukset”, mikäli väärään informaatioon ei järeästi puututa pian (s. 7).

CEPA nimeää kaksi päällimmäisen vaarallista asetta: RT-kanava ja Sputnik-tietotoimisto:

”Näiden kautta harjoitettu Venäjän hallituksen väärä tiedonvälitys poikkeaa ratkaisevasti perinteisestä propagandasta: nyt tavoitteena ei ole vain vakuuttaa ja suostutella, vaan heikentää. Nyt yleisöä ei vain kutsuta toimiin, vaan nyt yleisö tahdotaan hajamieliseksi, passiiviseksi ja vainoharhaiseksi. Venäjän taktiikka on sotkea ja turmella vastustajat. Se on taistelua havaitsemisesta ja ihmismielestä.”

“Venäjän väärää informaatiota levitetään sekä avoimesti RT ja Sputnik –kanavien kautta että salaisesti teoreettisesti riippumattomien toimittajien, asiantuntijoiden ja kommentaattoreiden avulla sekä yhtä paljon Internet-trollien (maksettujen propagandistien) toimesta.”

”Kyseisten viestien sisältö on yksinkertainen: Yhdysvallat on omistautunut itsekkääseen, häikäilemättömään maailman herruuteen. Implisiittisesti kerrotaan, että Venäjän ja muun valtion vastustaessa tätä herruutta on toiminta kiitettävää ja perusteltua.”

Washingtonilaisen instituutin mukaan mainittu Kremlin vaarallinen viesti on erityisesti muotoiltu kullekin markkina-alueelle. Läntinen toiminta on huomattavasti vähämuotoisempaa: CNN, BBC, Reuters ja Hollywood ovat vain yksittäisiä toimijoita, eikä niitä ole koordinoitu informaatiosodankäynnin tarpeisiin.

Etniset ja uskonnolliset jännitteet

CEPA nimeää Venäjän harjoittamaksi hybridisodaksi ”etnisten, kielellisten, alueellisten, uskonnollisten ja sosiaalisten jännitteiden hyödyntämisen kohdeyhteiskunnassa” (s. 17).

CEPA käy läpi tapaustutkimuksena Ukrainan, Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tshekin ja Slovakian.

Varsinaiset suositukset alkavat sivulta 47 ja ne vastaavat kysymykseen, tuhoaako väärä informaatio (disinformaatio) demokratian. Uhkaan pitäisi vastata tämän tilannekuvan mukaisesti:

”Kreml käyttää väärän tiedon kampanjoita, yllyttämistä väkivaltaan ja vihapuheeseen heikentääkseen naapureita, rikkoakseen läntisiä liittoutumia ja Ukrainassa tasoittaakseen tietä kineettiselle sodalle. Tavoitteena on tuhota luottamus, rappeuttaa moraali, huonontaa informaatiokenttää, auttaa tuhoamaan julkinen keskustelu sekä lisätä partisaanihenkeä.”

Taktiset ohjeet

Taktisena ohjeena on, että Yhdysvaltojen ja Euroopan on yksituumaisesti suoritettava:

 • säännöllinen kohdeyleisön analyysi;
 • paikallisen mediaympäristön analyysi, jotta havaitaan väärän tiedon kampanjat ja ymmärretään, mitkä lähteet muovaavat väestön mielipiteitä:
 • sosiaalisen median seuranta, jossa identifioidaan trendit ja persoonat, jotka ovat suosittuja erilaisissa polarisoituneissa sosiaalisissa ryhmissä ja jotka voitaisiin vihkiä luottamuksen rakentamiseen.

CEPA vaatii ”Venetsian komissiota medialle”

”Vahva säätelyelin on avain varmistamaan lähetystoiminnan journalistiset standardit. Ollakseen tehokas, säätelyviranomaisten on selkeästi ohjeistettava sitä, milloin kanavia rangaistaan lain rikkomisesta, vihapuheesta, yllyttämisestä väkivaltaan ja epätarkkuuksista. Säätelyviranomaiset EU-maissa ovat usein heikkoja, ja vankeja omille intresseilleen. Heillä on vain vähän kokemusta sanktioista” (s. 50).

Tästä syystä washingtonilainen CEPA vaatii luotavaksi kansainvälisen komission, joka toimii Euroopan Neuvoston alaisuudessa ja arvioi kanavien vihapuhetta, disinformaatiota ja muita vikoja (s. 50).

CEPA muistuttaa, että Yhdysvalloissa on keskustelua ja kaipuuta Yhdysvaltojen informaatiotoimiston jälleenrakentamiseksi. Tällainen hanke oli Kylmän sodan loppu. Nimenomaan senaattoreiden Chris Murphyn ja Rob Portmannin uusi aloite Tietoanalyysitoimiston luomiseksi palvelisi samaa tehtävää.

CEPA vaatii, että historialliset suuret tapahtumat ja muistot tulisi uudestaan kerrata suurelle yleisölle, jotta venäläinen kertomus ei täytä ihmisten muistia.

Strateginen tehtävä lisätä kansan luottamusta valtamediaan

Strategisena tehtävänä on vahvistaa eurooppalaisen yleisön luottamusta valtamediaan.

CEPA huomauttaa, että bloggaajat ja informaatioaktivistit voivat olla positiivisia tai negatiivisia vaikuttajia. Tästä syystä ”informaatioaktivistit voitaisiin rohkaista allekirjoittamaan kirjallinen eettinen peruskirja” (s. 55).

Erityisesti CEPA tahtoo puuttua median rahoitukseen ja liikesuhteisiin, mikäli media tukee vihapuhetta ja LGBT-väen demonisointia tai ksenofobiaa (epäluuloa vierasmaalaisia kohtaan).

 

Lähteet: CEPA:n raportti, CEPA:n missio, Danielle Ryan

29 kommenttia

 1. Vain surkimukset esittävät tälläistä. Pohjois-Korealla on tulevaisuudessa ”ystäviä”. Melkoinen menestys valtiolle, joka on ollut yleisen naurun aihe ja kummallisuuksien runsaudensarvi.
  Vakavasti ottaen tämä on vakava tieto, joka tullaan jyrämäämään läpi ennätysajassa, sillä EU:n ”johtajille” tämä on sama asia kun Jäätelöauton rallattelu lapsille. Ja lapsiahan HE ovat tai vielä pahempaa lapsia, joilla on aikuisten valtuudet. Vastarannankiiskien asia on päättää se, että miten kyseiseen kehitykseen reakoidaan. Jurnutetaanko pirtissä vai tehdään asialle jotain. Paradoksaalista kyllä, valtiotasolla on kautta historian toitotettu taistelemista vapauden puolesta ja kaatumista saman asian takia on pidetty korkeimpana tavoiteltavan arvoisena asiana. Vapauden puoleststa on taisteltava silloinkin kun kansallisvaltio on dementoitunut houraiseksi ja toimintakyvyttömäksi käsittämään yksinkertaisimpiakin ihmiselämän hyveitä ja Länsimaisen demokratian pääperiaatteita. Neuvostoliitto kaatui mahdottomuuteensa ja Länsimaissa alleviivattiin kyseisen maan kansalaisten vajavaisia ihmisoikeuksia ja tukahdetettua elämää. Nyt ”Vapauden symboli” USA itse kaavailee suuressa viisaudessaan samaa Euroopalle, joka on impotentti ajattelemaan itse mitään järjellistä ja sen kansakuntien hyvinvoinnin todellista lisäämistä. Päinvastoin, sen kansakunnat pyritään tuhoamaan ja saattamaan Manner täyden sekasorron valtaan ja anarkiaan. Euroopan johtajat ovat yksinkertaisesti hulluja, aivan yhtä hullu kuin Keisari Nero, joka poltti Rooman ikävystyksissään ja syytti siitä Kristittyjä. Luulenpa että teuraan osaan pääsevät taas kristityt – oikeat ja ”veronmaksajat”.

  Plusääni(15)Miinusääni(0)
 2. VOI HÖLMÖ KANSA EIKÖ TYHMYYDESTÄ YLEENSÄ SAA TAVALLA MIKÄ KUULUU :)!! KYRPÄ KANSA NYT TULEE OLYMPIALAISET, NYT PITÄÄ OLLA HEREILLÄ!!! Turha se on murehtia muuttakaa mailman hyviin kolkkiin ja naurakaa tälle kansalle!!

  Ketään ei ole tapettu ei yhtäkää suurta joukko telotusta???? Onko vaan huonot asiat sattunut luuseri suomalaisille miehille jotka meikkaavat ja miettivät miltä näyttävät!!!

  Voi herran lettas mitä ukkoja!! huh huh! Nyt avaan raamatun ja annan anteeksi tajuatteko kuinka vituilla 95% Kristityistä ovat! Voi herran jumala mikä uskonto ihan oikeen että telotetaan!!

  Nämä ihmiset ramppaavat ovelta ovelle puhumassa paskaa ja valitusta kansasta :)!!!

  Kerrompa pienen tarinan tässä: Olipa kerran kettu joka vei kanalasta perheen tarvitsemia kanoja ja perhe oli hermoissaan, mutta laittoivat vaan aitoja kanalan ympärille ja ketut kaivoivat aidan alle kolon josta mahtuivat menemään ja sama jatkui!!! Näin isäntä totesi, että uskokaamme herra yli valtiaaseen se tulee meidän pelastamaan :)! Naapuri totesi hulluksi tämän miehen ja meni yön sarastaessa haulikon kaa passiin ja kun kuuli rapinaa laittoi valon päälle ja ampui ketun! Näin loppui elannon eli kanojen varastaminen! Eli Väkivaltaa käyttäen 🙂 Mikä oli tarinan opetus ja mikä on ihmiskunnan historia ja miten asiat toimivat!!

  Eurooppalaiset ihmiset eivät ole afrikasta kotoisin kuin meille on aivo pesty koko elämä!!

  Ja vielä kerran kristitty vesa ilkka laurio? Kuinka ilman äärimmäistä vakivaltaa tämä saadaan toiseen suuntaan??? Taidan olla kristtty joka kääntää toisen posken kun lyödään??

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
  1. Olen pyytänyt, ettei minulle osoiteta enää kommentteja. Haluan poistua jumalattomien rehentelykentiltä (Ps. 12:9) tuotuani esiin kaiken, mitä olen halunnut esiin tuoda. Haluan siis poistua täältä ja kaikilta Suomen foorumeilta.

   Sinulta puuttuu Jeesus ja hänen mukanaan kaikki. Olet pystyssä karjuva jumalattomuuden pökäle, kuten koko kansa, krpölauma. Jokaisella eleellännekin edistätte vain tuhoa ja lisäätte Jumalan vihaa (se teidät koko ajan tuhoaa). Teiltä puuttuu KAIKKIVALTIAS Isä, jonka yhteyteen tie on mainittu Jeesus, syntien anteeksiantamus. Teiltä puuttuu absoluuttisesti kaikki, aivan kaikki.

   Aivan näinä hetkinä Jeesus Kristus (ainoa todellinen SOTURI, todellinen MIES) lupauksensa mukaan palaa, ja silloin tapahtuu viimeinen tuomio.

   Hukutte pian kaikki ikuiseen helvettiin. Tämä maailma todellisesti tuhoutuu, mutta meille oikeille sotureille (kristityille, joissa Jeesus Kristus asuu) Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, joissa vanhurskaus asuu, 2. Piet. 3:10-13.

   Teiltä puuttuu sydämen nöyryys Jumalan sanan edessä ja sen vuoksi myöskin parannuksenteko, siis sydämen katumus + sydämen usko. Olette saatanan orjia, siis käytännössä pystyssä riehuvia saatanoita, ja sellaiset Jumala tuhoaa, kaikki.

   Nimimerkin kysymykset osoittavat syvimmistä syvintä ymmärtämättömyyttä, täydellistä tietämättömyyttä Jumalan kaikkivallasta. Kun Jumalan viha loppuu (kansan tehdessä parannuksen), asiat korjaantuvat – ilman mitään väkivaltaa. Oikea ”väkivalta” on se, että ihmisen syntinen vanha ihminen kuolee ja uusi vanhurskas ihminen syntyy (uudestisyntyminen), jolloin perkele joutuu ulos sydämestä ja itse Jumala astuu tilalle. Sisäisesti teissä olisi, Jumalan sanassa vaikuttavan Pyhän Hengen voimassa, tapahduttava tuo ”äärimmäinen väkivalta” (siis parannuksenteko), ei ulkonaisissa kehällisissä Jumalan rangaistuksissa, jotka ovat rangaistus syntisestä, perkeleellisestä tilastanne (olette väkivaltaisia, valehtelijoita ja Jumalan vihollisia, Joh. 8:44). Kaikki toimenne ovat täysin turhia, jopa itsennekin kannalta tuhoisia.

   Mitä ”posken kääntämiseen” tulee, olen lukuisia kertoja tuonut esiin, että vuorisaarnassa Jeesus puhui omiensa (kristittyjen) sydämille heidän yksityisessä elämässään. Sydämessä kristitty ei vihaa ketään (mikäänhän ei tapahdu sattumalta vaan Jumalan käden kautta), ei edes sotilaana, pyövelinä tai kenraalina esivaltaa palvellessaan toimiessaan. Kun kristitty esivaltaa palvellessaan teloittaa esivallan kuolemaan tuomitseman vihollisen/rikollisen, hän ei saa tehdä sitä sydämen vihassa, sillä silloin hän tekisi syntiä. Teloitus tapahtuu palveluksena Jumalalle, josta kaikki esivalta ja sen ”miekka” on, Room. 13:1-4. Itsensä suhteen kristitty ”kääntää poskensa”, ei puolusta itseään, sillä hänellähän on ikuinen elämä edessään kuoltuaan ensin fyysisesti;

   ”Jeesus sanoi hänelle: ’Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?'” (Joh. 11:25-26).

   Sen sijaan toisten puolesta (omaisten, esivallan) toimiessaan kristityn ei tule ”kääntää poskea”. Hän puolustaa kaikin mahdollisin laillisin keinoin toisia, kuten jo mainituista Roomalaiskirjeen jakeista käy ilmi (kristityn on palveltava esivaltaa, siis esimerkiksi tapettava sodissa). Maailma on olemassa vain kristittyjä varten, sitä varten, että Jumalalle syntyisi sanan julistuksen kautta lisää omia lapsia (kristittyjä). Siksi Jumala on säätänyt pahoja rankaisemaan esivallan, että maailmassa voisi ylipäätään elää ja sanan julistuksen kautta noita mainittuja kristittyjä syntyä.

   Mutta teillä ei ole esivaltaa (hirveä Jumalan rangaistus tämä oikean esivallan puute!), koska demokratiallanne (kansan eli saatanalauman hirmutyrannialla) olette tuhonneet kaiken esivallan, kaiken kurin ja kaikki Jumalan järjestykset (myös perheet). Teidän esivaltanne esimerkiksi ajaa lastenmurhia (abortteja – jo 700 000 lasta murhattu laillisesti), homoja ja saatanalauman etuja – palvelee siis saatanaa, ei Jumalaa. Vain sellaiseen te pystytte.

   Mikään ei estä pikaista tuhoutumistanne. Mitä enemmän riehutte ja rääytte, sitä nopeammin tuhoutumisenne tapahtuu.

   Synnin (teidän) palkka on kuolema, Room. 6:23. Kun Jeesuksessa kristuksessa (eli syntien anteeksiantamuksessa) syntien syyllisyys pyyhitään pois (hän sovitti meidät Jumalan edessä), pyyhitään pois kuolemakin. Jos ei ole syntiä, ei ole kuolemaakaan. Kristitty elää ikuisesti niin sielun kuin ruumiin puolesta. Sielu nousee jo uskon syntyhetkellä taivaaseen (sydämeen astuu Pyhä Henki), ja viimeisenä päivänä myös ruumis nousee haudasta ylös Jumalan luo puhdistettuna (kuolema puhdistaa sen mädättäessään sen) ja liittyy sieluun. Kristitty elää ikuisesti uudessa maassa ja uusissa taivaissa. Tämä maailma saatanalaumoineen tuhoutuu.

   Tuskin tätäkään kommenttiani MM julkaisee (siinähän on totuutta eli kristinuskoa), kunhan kirjoittelin.

   Vesa-Ilkka Laurio, lääkäri

   Plusääni(1)Miinusääni(3)
   1. Kiitän Magneettimedian toimitusta, että se julkaisi kommenttini. Syy erityiseen kiitokseen on se, että vaikka kommenttini sisältää täällä riehuvien jumalattomien joukkojen väkivaltaisen ja valheellisen (vikaa ei nähdä omassa syntisessä tilassa syynä perikatoon) kommentoinnin vastaista totuutta (varsinaista totuutta), toimituksella oli rohkeutta julkaista se. Lähes koko kansahan oksentaa Jeesuksen Kristuksen ja Jumalan päälle esittäessään ja vaatiessaan omia ”totuuksiaan”, joille yhteistä on se, että niissä syntinen ihminen ja hänen järkensä nostetaan vaikka voimatoimin jumalaksi ohi oikean ja elävän Jumalan, jolla yksin on kaikki valta. Kaikki kansan omat yritykset pelastaa itsensä vievät kansaa vain yhä nopeampaan tuhoon, koska Jumala ja hänen apunsa hylätään (siis parannusta ei tehdä) ja Jumalaa suututetaan yhä enemmän.

    Raamattu tulisi välittömästi nostaa maan ylimmäksi oppikirjaksi kodeissa, kouluissa, yliopistoissa, kirkoissa – kaikkialla. Raamattu on elävän Jumalan sana! Siinä, vain siinä, on pelastus!

    EI OLE MUUTA PELASTUSTA.

    Plusääni(0)Miinusääni(2)
   2. mm. Syyriassa kristityt muiden kunnon kansalaisten joukoissa puolustavat maataan ja esivaltaansa. Vaikka Syyrian esivalta/hallitus ei olekaan kokonaan Kristittyjä. Vai, onko pakolaisten joukossa aivan erityisen paljon Kristittyjä ? Ei ole.

    Parasta uskoon tulossa on, että henkilökohtainen kuoleman pelko loppuu. Kristitty on omasta puolestaa valmis lähtemään täältä pois koska tahansa. Toki omaisten yms. puolesta näin ei toivoisi käyvän.

    Plusääni(4)Miinusääni(1)
 3. Ilmestyskirja!! Tämä raamattu ja koraani ja talmud ja muut ovat vitun tyhmiä idiootti kirjoja!! Ei herran jumala!!

  Plusääni(1)Miinusääni(4)
 4. Eikö perus moraalilla varustettu ja kasvatettu ihminen ymmärrä mikä on oikein ja väärin?? Ei tarvitse olla kristitty! Nämä vitun neekerit ja muslimit eivät ole ihmisiä ja PAHIMMAT JUUTALAISET ja kun eurooppa herää toivon, että jokainen neekeri ja muslimi tullaan tappamaan planeetalta!!!! No joo tätähän ne jutkut haluaa, mutta katsokaa näitä apinoita ja minun puolesta vaikka olla sen aikaa jutkujen eli saatanan palvojien kimpassa, että nämä ihmiset saadaan tapettua maapallolta! Ja sitten juutalaiset, tai niin sanotut juutalaiset!

  Plusääni(3)Miinusääni(3)
 5. Öljy kyllä loppuu kauan ennen tässä mittakaavaassa ennekun mitään ehtii tapahtua!!

  Eli vois unohtaa kaiken!! Olit kristtitty tai muslimi tai ihan mikä kehitys vammanen vaan, niin ei tule selviämään!!!!!! PISTE

  Ilmasta energiaa 🙂 🙂 Huh huh Nikolai teslahan sitä keksi 🙂 Voi herran jumala 🙂 Miksi te vitttu teette lapsia kärsimään tulevaisuudessa?? Vähän niinku neekerit tekee!!

  Kuulemma olis kaikille kaikkea , muttakun keino tekoinen niukkuus? No sitähän se onki, mutta ei riitä vaikka mailma olis minkälainen tahansa!!!

  KYLLÄ TIESÄN JA MUIDEN MEDIOIEN LUKIJAT OVAT SEKAISIN KAIKESTA OLEELLISESTA!!

  Plusääni(1)Miinusääni(3)
 6. MITEN RUOKITTE 7 MILJARDIA ILMAN ÖLJYÄ?? yKSI HELVETIN YKSINKERTAINEN KYSYMYS? EI EDES VIITSI KYSYÄ MUUTA, KUN OLETTE NIIN VITUILLA!!! Depopulaatio on ainoa mahdollisuus! Vasta väitteitä kiitos!! perma culturet ja muut on katsottu ja oikeastaan kaikki ei voi ku nauraa tämä nykyinen meno loppuu l’hi tulevaisuudessa!!

  TE VITUN MAGNEETTI MEDIAN JA MUUT LUKIJAT KOITTAKAA NYT VITTY HERÄTÄ KUINKA HYVIN OLETTEKIN HEREILLÄ JUTKUISTA YM MUUSTA!! Koittakaa nyt nyt vitun aivokuolleet pellet ymmärtää!!”

  https://www.youtube.com/watch?v=R1Bve8YcEhI

  Extreme Machines: Oil Rig (Eirik Raude)

  Ja eikä tämä vaan kanadan öljy hiekat, kuinka tajuatteko, että ilman depolaatiota tämä planeetta on paskana, vaikka kaikki tehtäis miten vain!!

  En edes jaksa ruveta väittelemään öljystä!! Löytyykö korvaavaa

  Plusääni(3)Miinusääni(3)
 7. VOI HERRAN JUMALA, KUULIN KERRAN YHELTÄ AIVOKUOLLEELTA ETTÄ KYLLÄ SITÄ ÖLJYÄ RIITTÄÄ :))! PALJON TARKEAMPI ASIA KUIN JUUTALAISET ILMAN ÖLJYÄ EI OLE MITÄÄN TAI MITÄÄN MITÄ TE YMMÄRRÄTTE!! MIKÄ ON ISTUTUS VALI PERUNALLA TAI PORKKANALLA JA MITEN PIDÄT MAA PERÄSSÄ RAVINTEET ETTÄ KASVAVAT HYVIN??? kERTOKAAS?? mITEN TEHO TUOTANTO MITÄ TE KAIKKI SYÖTTE KÄYKÄÄ EDES HELVETTI KERRAN KYSYMÄSSÄ MITEN ILMAN ÖLJYÄ SAATAISI UUSI SATO 🙂 🙂

  JA MILJOONA MUUTA ASIAA!! VESA ILKKA LAURIO LOPETA JO TURHAAN NATAJAT!! kATSOS KUUBAA KUN ÖLJY TOIMITUKSET LOPETETTIIN!!

  Plusääni(0)Miinusääni(3)
 8. AINOA VAIHTOEHTO ON DEPOPULAATIO!! No kuka päättää ketä jää henkiin??? No luonto ja vitun turhat kuolee pois pari esimerkkiä:

  Mikään esimerkki ei ole minun vihaamani vaan näyttää äärimmäistä tyhmyyttä!!

  http://www.fitfarm.fi/

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Muoti

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Telinevoimistelu anteeksi tämä, mutta nauroin niin kovaa kun tälläistäkin on olemassa!!!

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Jalkapallo Olette varmaan nähneet kuinka lampaat itkevät kun oma joukkue häviää, mutta ei kiinnosta vittuakaa miksi koko maa on niin vituilla!! Nämä häviät ja HELVETIN hieno homma!!

  NÄMÄ JA TÄLLÄISET EN TARKOITA JUURI TÄTÄ OVAT MAAPALLON AINOA TOIVO!! JA POHJOISESSA PITÄÄ SUURI MÄÄRÄ RUOKAA PYSTYÄ SÄILÖMÄÄN TALVEA VARTEN JA ESIM 2-3 LASTA KOKO KESÄ MENEE RUUAN HANKINTAAN JA KUIVAMAAMISEEN SAATI SITTEN PYSTYYKÖ EDES ALLE LAPIN KUIVAAMAAN LIHAA, EI PYSTY!! nORJASSA PYSTYY JA YLÄ LAPISSA!!

  Plusääni(1)Miinusääni(2)
 9. VESA ILKKA TÄSSÄ VIIMEISIN 7-8 VUODEN AIKANA YMMÄRTÄMÄNI ASIAT ENERGIAN LÄHTEISTÄ MAAPALLOLLA (JA OLEN OMISTANUT HELVETISTI AIKAA NÄIDEN YMMÄRTÄMISEEN!! YM, NIIN KAIKKI JUUTALAIS KESKUSTELU ON TURHAA!! kYSYKÄÄ IHMEESSÄ! oN OLEMASSA JUUTAILAINEN KAIKENHUIPPU FOORUMI, MUTTAKUN HEKIN OVAT PIHALLA!!

  eIVÄT TAJUA VITTUAKAAN PÄÄMÄÄRISTÄ!!

  Plusääni(0)Miinusääni(3)
 10. kun sitä kerta saa noin maan pinnalta niin miksi tehä maapallon edistynein teknologia!! kaukana avaruus ym muista luotaimista!!

  https://www.youtube.com/watch?v=R1Bve8YcEhI

  Vesa ilkka ole huoleti, ei mene montaa vuotta kun näet ensimmäisiä öljy pulia!!

  http://www.hs.fi/talous/a1404188758379

  Valtiolle on seuraavien runsaan kahden vuoden aikana kertymässä 300–350 miljoonan euron tulot, sillä valtio purkaa raaka-aineiden varmuusvarastojaan.

  Polttoöljyn ja leipäviljan varmuusvarastoja myydään vuoden 2016 loppuun mennessä.
  Fakta
  Suomen huoltovarmuus

  Valtioneuvosto asettaa huoltovarmuudelle yleiset tavoitteet, joissa määritellään valmiuden taso.

  Huoltovarmuuden kannalta elintärkeiksi infrastruktuureiksi määritellään esimerkiksi energian tuotanto-, siirto- ja jakeluverkko, tieto- ja viestintäjärjestelmät, finanssialan palvelut, vesihuolto sekä liikenneyhteydet.

  Kriittiseksi tuotannoksi määritellään esimerkiksi elintarvikehuolto, terveydenhuolto ja peruspalvelut.

  Valtiontaloutta ei tasapainoteta varmuusvarastoista saatavilla lisätuloilla, mutta satojen miljoonien ylimääräiset tulot ovat poliitikoille hyvinkin tervetulleita. Ne tulevat puskan takaa kiinteistöjen myyntitulojen päälle.

  Varmuusvarastojen purkaminen liittyy valtioneuvoston päätökseen huoltovarmuuden tavoitteista.

  Polttoöljyä on varastoitu, jotta sillä voitaisiin tarvittaessa korvata maakaasua, ja sitä pitää edelleen olla varastossa viiden kuukauden normaalikulutusta vastaava määrä. Varastointivelvoite kuitenkin muuttuu niin, että öljyn mitoituksessa ei enää oteta huomioon teollisuuden osuutta, vaan ainoastaan yhdyskuntien energiahuollon osuus.

  Teollisuuden osuus poistetaan tasapuolisuuden vuoksi kokonaan, koska velvoitevarastointilainsäädäntö ei koske teollisuutta ja sen kaasunkäyttö vähenee. Öljyn varastointi teollisuutta varten on myös tullut kalliiksi.

  Näin ollen varastossa olevan polttoöljyn määrää voidaan vähentää kolmen kuukauden keskimääräistä kulutusta vastaava määrä, sanoo tuoteryhmäpäällikkö Tapio Pelkonen Huoltovarmuuskeskuksesta.

  ”Se on pyöreästi puoli miljoonaa tonnia ja markkina-arvo tämän hetken arvion mukaan noin 300 miljoonaa euroa.”

  Pelkonen tosin sanoo, että riippumatta valtioneuvoston päätöksestä lopullinen realisoitava määrä on vielä ratkaisematta, koska aikaa on vuoden 2016 loppuun.

  Leipäviljaa tarvitsee vastaisuudessa varastoida kuuden kuukauden kulutusta vastaava määrä, kun nykyisin varastossa on vuoden elintarvikeviljat.

  Valmiusasiamies Juha Mantila Huoltovarmuuskeskuksesta sanoo, että vuosittainen viljan kulutus on 400 000 tonnia. Huoltovarmuuskeskus siis myy noin 200 000 tonnia viljaa.

  ”Kymmenistä miljoonista euroista puhutaan, ehkä 35–45 miljoonaa euroa”, arvioi Mantila myytävän viljan markkina-arvoksi.

  Arvio on vain suuntaa antava, sillä viljan hintavaihtelu voi hänen mukaansa olla kymmeniä prosentteja viljavuosien välillä.

  Valtioneuvostolle laaditun perustelumuistion mukaan runsaskaan viljan varastointi ei enää turvaa kansalaisille elintarvikkeiden huoltovarmuutta elleivät koko elintarvikeketjun energia-, kuljetus-, tietotekniikka- ja muut verkostot toimi.

  Toisaalta Suomen viljasato on jatkuvasti kasvanut: vehnää riittää vientiin, ja ruista on saatavissa lähialueilta.

  Viljan julkisen varmuusvarastoinnin tarvetta vähentää se, että markkinat, erityisesti maatilat, ovat lisänneet omaa viljan varastointiaan.

  Ylimääräinen öljy ja vilja myydään markkinoille pikkuhiljaa. Esimerkiksi viljan myyntiä ei Mantilan mukaan ole vielä aloitettukaan.

  Öljyvarastojen pienentäminen tapahtuu siten, että huoltovarmuuskeskus myy enemmän kuin ostaa. Kauppaa käydään koko ajan, koska varastoitavaa raaka-ainetta pitää kierrättää. Tavaran täytyy pysyä kelpoisessa kunnossa.

  Rahaa siis kertyy vähitellen, joten runsaan kolmen sadan miljoonan potti ei tule valtiolle kertarysäyksellä.

  KAIKKI IHMISTEN SILMIEN ALLA :)))

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
 11. Valtioneuvostolle laaditun perustelumuistion mukaan runsaskaan viljan varastointi ei enää turvaa kansalaisille elintarvikkeiden huoltovarmuutta elleivät koko elintarvikeketjun energia-, kuljetus-, tietotekniikka- ja muut verkostot toimi.

  Viljan julkisen varmuusvarastoinnin tarvetta vähentää se, että markkinat, erityisesti maatilat, ovat lisänneet omaa viljan varastointiaan.

  Ylimääräinen öljy ja vilja myydään markkinoille pikkuhiljaa. Esimerkiksi viljan myyntiä ei Mantilan mukaan ole vielä aloitettukaan.

  Öljyvarastojen pienentäminen tapahtuu siten, että huoltovarmuuskeskus myy enemmän kuin ostaa. Kauppaa käydään koko ajan, koska varastoitavaa raaka-ainetta pitää kierrättää. Tavaran täytyy pysyä kelpoisessa kunnossa.

  vOI TYHMÄT!!! ERKKO MEDIA KERTOO SUUNNITELMISTAAN!! AINAKAAN TIETÄMÄNI, NIIN SUOMEN VÄKILUKU KASVAA 🙂

  OTTAKAA NYT RAUKAT ÖLJYSTÄ EDES HIEMAN SELVÄÄ

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
 12. Rumaahan se on!!!

  milläs öljy korvataan?? Kertokaa Ihmeessä? Tottakai porataan ensin 2-3km vettä ja sitten vasta maankuori ja siitä pitäis saada moneen eri suuntaan 1-? km reikä eri öljy esiintymiin 🙂 Maapallon ihmeellisin insinöörin työn näyte mitä on ikinä tehty!! Huvikseenhan näitä tehdään ei missään nimessä sen takia, että nyt loppu maalla olevat varastot!!

  OLI JUTKUT TAI EI NIIN IHMISIÄ PITÄÄ VÄHENTÄÄ JA PALJON!!

  Plusääni(1)Miinusääni(3)
 13. vESA ILKKA KUINKA OLET SÄILÖNYT RUUAT TÄÄLLÄ POHJOISESSA TALVEA VARTEN?? Millä olet olet ruokkinut karjan navetassa 30 asteen pakkasilla? Oliko sinulla peltoa ja johon käsin keräsit ruohon jolla karja pärjää talven yli??? Mistähän se pelto tuli jossa sitä rouhoa kasvoi karjalle ja mihin se säilyttiin että pysy kuivana???

  Höyryllä olevat olevat moottorit tarvitsee helvetisti puuta jolla tuhoat luonnolliset elin ympäristöt ja koita kerran sahata puu poikki ilman öljyä poka sahalla!!! Luonto ilman öljyä pystyy elättää todella vähän ihmisiä neliö kilometrillä!!

  Voit katsoa ihmisiä jotka tuli amerikkaa jotka tappoi biisonit ym!! Niiden paskassa ja paskan mukana meni heinä kasvien siemeniä ympäri, kun kaikki tappoi juutalaiset, niin jäljelle jäi kuolema!!

  Te pellet jotka luulette, että lapsenne saavat eläkettä ym voitte suoraan haudata lapsenne!!

  Plusääni(0)Miinusääni(3)
 14. ilman öljyä ei ole mitään ei tosiaankaan yhtään mitään!!!!!! Ja tämän takia ihmisiä tullaan vähentämään!!

  Bilderberg ym jutkujen järjestöt jos jotain hyvää heistä voi sanoa, on että vähentävät ihmisiä ja te hölmöt ette tajua 🙂

  Plusääni(0)Miinusääni(4)
 15. Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän ennustetaan kasvavan nykyisestä noin 88 miljoonasta barrelista päivässä lähes 100 miljoonaan barreliin päivässä vuonna 2035. Vuosina 2010-2035 energian kulutuksen kasvusta yli 90 % tapahtuu OECD-maiden ulkopuolella.
  Suurimmat energian käyttäjät

  Kiina ohitti Yhdysvallat maailman suurimpana energiankäyttäjänä vuonna 2009. Kiina kasvattaa energiankulutustaan IEA:n ennusteen mukaan yli 75 % vuoteen 2035 mennessä.

  Yhdysvaltojen ennustetaan pysyvän maailman energiankulutuksessa toisella sijalla. Nopeimmin energiankulutus kasvaa Intiassa, Indonesiassa, Brasiliassa ja Lähi-idässä.
  Kasvua erityisesti nousevien talouksien liikenteessä

  Öljyn kysyntä kasvaa erityisesti nousevien talouksien kuten Kiinan ja Intian talouskasvun myötä, kun liikenne lisääntyy. Maailman henkilöautojen lukumäärän on arvioitu kaksinkertaistuvan vuoteen 2035 mennessä.

  Liikennesektorin osuus on lähes 90 % öljyn käytön ennustetusta lisääntymisestä. Kiinassa kulutettaisiin IEA:n ennusteen mukaan puolet maailmanlaajuisesta öljyn lisäkäytöstä liikennesektorilla.
  Öljy pääasiallinen energialähde pitkään, rinnalle uutta

  Maailman lisääntyvä energiankulutus tyydytetään lähivuosikymmeninä yli 50-prosenttisesti fossiilisilla polttoaineilla. Öljy pysyy näin maailman pääasiallisena energialähteenä vielä useita vuosikymmeniä, mutta sen rinnalle kehitetään erilaisia uusia energiamuotoja. Näitä ovat kehittämässä vahvasti myös lukuisat energia-alan yritykset, jotka aiemmin ovat keskittyneet öljytuotteisiin.

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
 16. KUINKA VITUN TYHMIÄ TE OLETTE??????????????

  Mitä väliä ketä jää henkiin jos ei kenelläkään ole mahdollisuuksia!! yli 50% kalasta kasvatetaan altaissa öljyllä!!

  hei haloo ihmisten vähentäminen on hieno juttu! Ja varsinkin tälläisten voi jumala herra kun nautin kun nämä häviävät

  http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-2000001218063.html

  http://www.fitfarm.fi/

  Ja koko vasemmisto ja ynnä muut!! Tulee takasin kylät ja jokainen auttaa toisiaan, että pysytään hengissä!! Ja jos huono kesä ja sato ihmisiä kuolee, mutta se on reilua!!

  LUKEKAA TÄMÄ KIRJA

  http://www.adlibris.com/fi/kirja/jumalan-vihan-ruoska-9789522341402

  kATSOKAA HISTORIAA, KUINKA VALTIO ON NÄÄNNYTTÄNYT IHMISIÄ NÄLKÄÄN TEHDÄKSEEN VOITTOA!! tämä on satoja vuosia taakse päin kun sadot epä onnistuivat hallan takia!!

  Koko valtio pitää’ lopettaa kaikki valtiot pitää lopettaa, ei mitään suoraan demokratiaa ei mitään, vaan kyliä jotka auttaa toisiaan!! Mutta minkäs teet ku suomi pyörii 90% venäjän öljyllä!!!

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
 17. KATSOKAA YMPÄRILLINNE, MITÄ TAVARAA TAI ASIAA EI OLE ÖLJYN TAKIA TEILLÄ???? Nimetkää yksi ympärillänne oleva asia?????

  MITÄ AIVOKUOLLEILLE VOISI ENÄÄ SANOA!!

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
 18. Hallitus päätti joulukuussa 2013 puolittaa Huoltovarmuuskeskuksen viljavarastot. Viljat myydään tarjouskilpailuna monessa erässä. Myyntien ei oleteta vaikuttavan kotimaan hintaan dramaattisesti. Leipävehnän toivotaan lähtevän vientiin ja satamavarastojen tukkoisuuden helpottavan.

  Valtio päätti puolittaa viljan varmuusvarastot vuosi sitten.

  Aikaa varastojen myynneille annettiin vuoden 2016 loppuun asti. Puolet varmuusvarastoissa olevasta viljasta vaihtaa siis viimeistään silloin omistajaa.

  Puolittaminen toteutetaan niin, että lajikepuhtaan viljan varastointi lopetetaan kokonaan ja leipäviljan varastoja pienennetään. Sertifiointikelpoisen viljan varastoihin ei kosketa, kertoo valmiusasiamies Juha Mantila Huoltovarmuuskeskuksesta.

  Lajikkeellista viljaa on varmuusvarastossa 50 000 tonnia ja leipäviljaa 400 000 tonnia. Sertifiointikelpoisen viljan varastomäärä on 30 000 tonnia.

  Osa myydään ehkä keväällä

  Varastojen myyntiä ei ole vielä aloitettu heikon markkinatilanteen vuoksi.

  ”Päätämme helmikuun loppuun mennessä laitammeko jotain myyntiin tämän kevään aikana”, Mantila kertoo.

  Kaikkea ei ole tarkoitus myydä kerralla, vaan eriä avataan myyntiin samoin kuin interventiovarastoja aikoinaan.

  Myyntiä ei myöskään tehdä sadonkorjuuaikana, vaan loppusyksyllä, talvella tai keväällä. Markkinahäiriöitä pyritään välttämään.

  Leipävehnillä todennäköisin osoite on vienti. Rukiin luulisi jäävän kotimaahan. Suurimokaura ja suurimo-ohra voivat päätyä minne vain.

  Lajikepuhdas vilja on pääasiassa ohraa ja kauraa. Vehnän ja rukiin osuus on vähäinen. Lajikepuhdas vilja on korvamerkitty varmuusvarastoissa siemenviljakäyttöön, vaikka se ei olekaan sertifiointikelpoista.

  Lajikkeellinen vilja viljellään kuten siemenvilja eli sille tehdään viljelystarkastus, eikä esimerkiksi hukkakauraa saa olla joukossa. Kantasiemenvaatimukset ovat sen sijaan siemenviljaa löyhemmät.

  Lajikepuhdas vilja on tuotettu sopimustuotantona pääosin Etelä-Suomessa.

  Huoltovarmuuskeskuksella ei ole oikeutta kertoa sopimuskumppanien nimiä tai varmuusvarastojen sijaintia. Perimätiedon mukaan lajikkeellisen viljan varmuusvarastointia on hoitanut Avena.

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
 19. Huoltovarmuuskeskuksella ei ole oikeutta kertoa sopimuskumppanien nimiä

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 20. Öljyn kulutus
  Maailman energiankulutus kasvaa

  Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n vuoteen 2035 ulottuvien tulevaisuusskenaarioiden mukaan maailman energiankulutuksen arvioidaan kasvavan 36 % eli keskimäärin 1,2 % vuodessa.

  Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän ennustetaan kasvavan nykyisestä noin 88 miljoonasta barrelista päivässä lähes 100 miljoonaan barreliin päivässä vuonna 2035. Vuosina 2010-2035 energian kulutuksen kasvusta yli 90 % tapahtuu OECD-maiden ulkopuolella.
  Suurimmat energian käyttäjät

  Kiina ohitti Yhdysvallat maailman suurimpana energiankäyttäjänä vuonna 2009. Kiina kasvattaa energiankulutustaan IEA:n ennusteen mukaan yli 75 % vuoteen 2035 mennessä.

  Yhdysvaltojen ennustetaan pysyvän maailman energiankulutuksessa toisella sijalla. Nopeimmin energiankulutus kasvaa Intiassa, Indonesiassa, Brasiliassa ja Lähi-idässä.
  Kasvua erityisesti nousevien talouksien liikenteessä

  Öljyn kysyntä kasvaa erityisesti nousevien talouksien kuten Kiinan ja Intian talouskasvun myötä, kun liikenne lisääntyy. Maailman henkilöautojen lukumäärän on arvioitu kaksinkertaistuvan vuoteen 2035 mennessä.

  Liikennesektorin osuus on lähes 90 % öljyn käytön ennustetusta lisääntymisestä. Kiinassa kulutettaisiin IEA:n ennusteen mukaan puolet maailmanlaajuisesta öljyn lisäkäytöstä liikennesektorilla.
  Öljy pääasiallinen energialähde pitkään, rinnalle uutta

  Maailman lisääntyvä energiankulutus tyydytetään lähivuosikymmeninä yli 50-prosenttisesti fossiilisilla polttoaineilla. Öljy pysyy näin maailman pääasiallisena energialähteenä vielä useita vuosikymmeniä, mutta sen rinnalle kehitetään erilaisia uusia energiamuotoja. Näitä ovat kehittämässä vahvasti myös lukuisat energia-alan yritykset, jotka aiemmin ovat keskittyneet öljytuotteisiin.

  Milläs ne teidän free energy kuinka se tuotetaan?? Kuinka korvataan koko maapallon koneet uudella energian lähteellä???

  Kuinka koko mailman auto kanta mutetaan muullakun öljyllä käyväksi!!! Asia miksi ihoan näitä ihmisiä niin lujaa, että heillä ei ole mitään käsitystä kuinka mailma toimii!!

  http://www.livtv.fi/ohjelmat/jutta-ja-puolen-vuoden-superdieetit

  Kaikkein ärsyttävimtä on että ämmä luulee syömänsä terveellisesti ja elää kaupungissa ja on kaiken terveellisyyden irvikuva!!! Voi herran jumala kuinka ihmisten mielet ja ajattelu tapa on pilattu!!

  https://www.youtube.com/watch?v=t6o84NU9Ees

  Samoin tämä hieno mies. (HIILI) höyry koneilla ei olisi kukaan pitkälle päässyt!! MAILMA ON PASKA JA AINA OLLUT!! On olemassa tiibet ja muita uskovaisia hienoja ihmisia ympäri mailman!!

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 21. NYT JOKU KERTOO MILLÄ MUULLA KUN IHMISIÄ TAPPAMALLA TÄMÄ MAILMA SAADAAN ELINKELPOISEKSI?????

  KATSOKAA LUUSERIT TEITÄ KAUPUNKILAISIA, ETTE OLE ANSAINNEET ELÄÄ!!

  Plusääni(0)Miinusääni(3)
 22. ”Jopa vahvinta puhevapautta suojaten, media on säädeltyä ja rikolliset ja terroristit on pidettävä poissa radioaalloilta.

  Joo, siihenhän tässä on menty, että terrorismiin on jo niin totuttu Euroopassa, että edes tekijät sensuroituja uutisia ei enää (((mediassa))) kerrota.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 23. Totuus on yksinkertainen: Yhdysvallat on omistautunut itsekkääseen, häikäilemättömään maailman herruuteen juutalaisten alaisuudessa, manipulaatiossa ja ohjauksessa. Venäjän ja muiden valtioiden vastustaessa tätä herruutta on toiminta kiitettävää ja perusteltua.
  Kukaan yksinomaan oman maansa ja kansansa etua antisionistisesti ajava patriootti ei ole paha. Tällä samalla parustelulla USA puolustaa Israelia ja juutalaisia, miksi sama perustelu ei sitten pätisi muihinkin maihin ja kansoihin? Siten: Eläköön Putin, aito Venäjän patriootti ja antisionisti!

  Plusääni(0)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat