Analyysi ja huomiot: Pankkiirien sisäpiirin salaliiton paljastuksia KGB:n kuulusteluissa

Jäljempänä on esitetty juutalaisen Henry Makowin kirjoitus, jonka osittaisen suomennoksen esitämme analysoituna ja kritisoituna. Kunkin Makowin kirjoituksen esittämän kappaleen jälkeen liitämme oman vastineemme, jossa analysoimme sekä arvostelemme käännöksen asiasisältöä. 

Illuminaatit eivät ole globaalin valtapolitiikan huipulla. Illumaatit ovat vain yksi juutalaiseliitin hallitsemista ryhmistä, kuten esimerkiksi vapaamuurarit, joita juutalaistoimijat käyttävät instrumentteinaan.

Markku Juutinen

Taustaa 

Kyseisen Henry Makow -sivuston mukaan illuminatien sisäpiiriläinen Christian Rakovski oli vahvistanut vuonna 1938, että keskuspankkiirien tavoitteena oli maailmanlaajuinen kommunismi eli Uusi maailmanjärjestys. ”On vain yksi tavoite, joka on kommunismin voitto. Moskova ei halua määrätä sitä, pidetäänkö demokratia voimassa, vai ei, vaan sen päättää New York. Kysymyksessä ei ole “komintern”, vaan “kapintern” Wall Streetillä. Makowin sivuston mukaan “vasemmisto”, järjestäytyneet juutalaiset sekä vapaamuurarit ovat tämän “kommunismin” tavoitteiden välineistöä. 

Christian Rakovski.

Vastine 

[Järjestäytyneet juutalaiset eivät ole Uuteen Maailmanjärjestykseen suuntautuneiden tavoitteiden välineistöä (instrumentaalinen tekijä), vaan he ovat itse käynnistävä voima; primus motor, jotka ovat pyramidin huipulla, joten kaikki alapuolella olevat elementit tai entiteetit palvelevat juutalaiseliitin ts.-mafian, ts. globaalisti organisoituneiden juutalaisten (etniset kasaarit) maailmanhegemonian pyrkimyksiä. 

Puolestaan näiden juutalaisten välineistöä, joiden avulla järjestäytyneet juutalaiset ovat tavoitelleet maailmanvaltaa, jo oikeastaan satoja vuosia, ovat kansainvälinen velkarahajärjestelmä (esim. Pankit, mutta merkittävimmät pankkiirit ovat usein juutalaisia), “kommunismi” eli sosiaalis-taloudellinen järjestelmä, vapaamuurarit, länsimainen joukkotiedonvälitys mukaan lukien uutistoimistot sekä viihdemaailma, kavatus- ja opetussektori ja globaalit etujärjestöt. 

Ei ole siis mitään “kommunismin” vaaraa, vaan vallanhimoisesti aktivoituneiden kansainvälisten juutalaisten hegemonian pyrkimyksien uhka. 

Todellisuudessa Kommunismia ei ole vielä edes ollut; on ollut vai sosialistinen siirtymä vaihe kommunismia kohti. Juutalaismafia on käyttänyt tämän sosiaalis-taloudellisen järjestelmän huonoimpia puolia, ja käyttäneet parempia puolia vain manipulointi tarkoituksessa. 

Näyttää siltä kuin Henry Makow sälyttäisi niin kutsutun kommunismin maailmavalta-asemaan pykiväksi avaintekijäksi, vaikka se on instrumentti, ja juutalaiseliitti on se, joka operoi instrumentilla.] 

Henry Makow kirjoittaa; Rakovski 

Vuonna 1938 stalinistinen poliisi oli kuulustellut kommunistisen internaalin perustajaa Christian G. Rakovskiniä (s. 65). Kuulusteluissa paljastui, että vapaamuurarien ja pankkiirijuutalaisilla oli yhteisenä suunnitelmana Uusi Maailmanjärjestys. 

 Rakovskynin kuulusteluista kertyi 50-sivuisen transkriptio eli siirtokirjoitus (kirjoituksen siirto toiseen kirjoitusjärjestelmään). Kuulustelut saivat nimen “Punainen sinfonia”, ja eikä niiden ollut tarkoitus vuotaa julkisuuteen. Kirjoittaja menetteli kuitenkin luvattomasti ja paljasti kirjoituksen, joka on ehkä nykyhistorian räjähtävin poliittinen asiakirja. Sen mukaan Aadolf Hitlerin nousu olisi ollut illumaattien työtä. Henry Makowin mukaan illumaatit myös yrittivät murskata Hitlerin. Makow myös ihmettelee, sitä miksi Stalin teki vuonna 1938 sopimuksen Hitlerin kanssa?] 

Vastine 

[Yllä mainittuun kappaleeseen ei voida luottaa, sillä illumaatit eivät ole globaalin valtapolitiikan huipulla. Illumaatit ovat vain yksi juutalaiseliitin hallitsemista ryhmistä, joita juutalaisjärjestöt käyttävät instrumentteinaan. Muistamisen arvoista myös on, että “Venäläisten kansannousu tsaaria vastaan” ei ole totta, vaan kysymyksessä oli juutalaisen organisaation tai juutalaismafian vallankaappaus.

Ei ole uskottavaa, että Hitlerin nousun takana olisi olleet illuminatit

Sionistinen eli juutalaiseliitti aiheutti 1. maailmansodan syntymisen ja myöhemmin sen laajentumisen 2. maailmansodaksi. Tapahtumat alkoivat kärjistyä kohti uutta maailmanpaloa juuri sionistien julistamasta sodasta Saksalle 1933. Tästä tilanne kiristyi niin tulehtuneeksi, että Saksassa ajauduttiin taisteluun valtion hallinnasta ja valvonnasta (Freedman 1961). Opetusneuvos, res. majuri Erkki Hautamäki kuvaa teoksessaan ”Suomi myrskyn silmässä” esimerkiksi sen tosiasian, kuinka Englanti, Ranska ja USA vehkeilevät Neuvostoliiton kanssa Suomen kustannuksella, ja kuinka länsivallat ja Stalin olivat päättäneet nujertaa Saksan hinnalla millä hyvänsä, vaikka Hitler toistuvasti yritti solmia rauhaa Euroopassa (Hautamäki 2005).] 

Christian Rakovski  oli kommunistisen puolueen sisäpiirin teloittaja, niitä vastaan, jotka juonittelivat toimia Stalinin kaatamiseksi. Chaim Rakoveriksi oli syntynyt 1873, ja hän oli  opiskellut lääketiedettä Ranskassa, ennen ryhtymistään vallankumoukselliseksi. Hän toimi terroristiryhmän johtajana, minkä ryhmän iskut suuntautuivat valtion virkamiehiä vastaan. 

Vuonna 1919 Lenin oli nimittänyt hänet Ukrainan Neuvostoliiton hallituksen johtoon. Hän säilytti bolševikkien aseman sisällissodan aikana 1917-1922. Stalin puolestaan nimitti hänet Venäjän suurlähettilääksi Pariisiin vuonna 1925. Mutta Rakovski kuului voimakkaaseen Trotskilaiseen organisaatioon, joka teki tiettyjä tilaustöitä Rothschildien toimeksiannosta. Stalinin suorittamissa kommunistisen puolueen puhdistuksissa vuonna 1937 monet tämän organisaation jäsenistä likvidoitiin. 

Keskiyön kuulustelut  

Keskiyön kuulusteluista 26. Tammikuuta 1938 muodostui Rakovskille dramaattiset; kuinka hän kykeni säilyttämään henkensä? 

Näyttää siltä, että Rakovski oli käyttänyt sellaista taktiikkaa, jossa hän yritti hämätä kuulustelijoita totuuksia hyväksi käyttäen. Hän koitti saavuttaa luottamuksen paljastamalla vain osan totuuksista, ja jätti loput kertomatta. Hän vakuutti kuulustelijoilleen, että hän ja Trotski, edustavat voittamatonta voimaa, jota hän kutsuu “kapitalistisen-kommunistiseksi finanssijärjestöjen internationaaliksi”. Hän vakuutti, että “vallankumouksellinen liike”  puettiin moraalin ja kollektiivisten ihanteiden kaapuun, siis kansakuntien hämäämiseksi. 

(Internationaali on kansainvälinen vasemmiston tai kommunistinen järjestö.) 

Todellisena tavoitteena on saattaa maailmanvalta globaaleille pankeille, mikä toteutuu yhteiskunnan valloittamisella sekä horjuttamalla perinteisiin arvoihin vakiintunutta valtaa. ”Vallankumous” merkitsee oikeastaan länsimaisen sivilisaation ”romauttamista”, jossa Jumala on korvattu Saatanalla. 

Rakovskin mukaan porvarillisen valtion poliittinen – ja taloudellinen järjestelmä ovat kehityksineen saaneet välttämättömän vaikutuksensa kristinuskosta, joka on siitä syystä  muutoksen todellinen vihollinen.* Ja, että rauhantila on “vastavallankumouksellinen”, koska sota voi synnyttää vallankumouksia. 

Rakovskin  mukaan illuminati on vapaamuurarien salaseura, joka on kommunismille omistautunut, ja oikeustieteen professori jesuiitta Adam Weishauptin vuonna 1776 perustama seura. Adam Weishaupt otti illuminati nimen tuon aikaisesta kristinuskonvastaisesta salaliitosta gnostilaisuudesta (s. 249).  

_____________ 

*) (Des Griffin 1988, s. 264) Fourth Reich of Rich. 

Vastinen 

[Yllä oleva johdattaa lukijan siihen harhakäsitykseen, että illuminatit tai vapaamuurarit olisivat kansainvälisten rahoituslaitosten kautta saavutettavan maailmanvallan huipulla. Kuitenkin on huomattava, että hegemoniahierarkian eli pyramidin huipulla on juutalaismafia.] 

Kuinka tämä vaikuttaa pöytäkirjan muotoiluun?  

Otsikkona esitetyn kysymyksen esitti yksi Stalinin älykkäimmistä agenteista, Gavril Kus’min, joka tunnettiin nimellä ”Gabriel”. Kuulusteluissa oli läsnä äänitysteknikon lisäksi lääkäri Jose Landowsky. NKVD* oli kutsunut Landowskyn auttamaan kuulusteltavan “avoimempaan kielenkäyttöön”. Voidaan todeta, että Rakovskyn kuulustelu oli kuitenkin sydämellinen. Ranskankielinen kuulustelu kesti keskiyöstä aamu seitsemään, minkä jälkeen Kus’min käski Landowskyä venäjäntämään kuulustelun, ja samalla hän muutti tekstiä kuulusteltavalle edullisemmaksi, todeten, että hän “ei ole pahoillaan rohjetessaan sen tehdä” (279). Nimittäin “bolsehevikit” olivat ampuneet vuoden 1917 vallankumouksessa  hänen isänsä, joka oli tsaarin eversti.  

__________________ 

*) NKVD oli sisäasiainkansankomissariaatti (käytännössä sisäasiainministeriö), joka perustettiin Neuvosto-Venäjälle vuonna 1918. Aluksi sen tehtäviin kuuluivat maan sisäiset asiat, muun muassa poliisitoimi, mutta salaisen poliisin, Tšekan seuraaja GPU toimi sen osana 1922–23. 

Paljastukset  

Rakovskin kuulustelut paljastavat hämmentäviä asioita nykyisen historian perspektiivistä käsin ajatellen, väittäen illuminatien hallitsevan maailmaa, jossa kaiken “perusta on rahan valta”. Hänen mukaansa tämä “valta” on mahdollista Rothschildien luoman (globaalin) rahoitusjärjestelmän avulla. Meyer Rothschil ja hänen liittolaisensa yrittivät ”Vallankumouksellisen liikkeen” välityksellä turvata sekä laajentaa monopoliaseman velkarahajärjestelmälleen suojelemalla ja laajentamalla tätä monopolia perustamalla totalitaarisen Uuden Maailmanjärjestyksen. 

Vastine 

[Huomattava on, että juutalaisten Rothschildien luoma kansainvälinen velkarahajärjestelmä on instrumentaalinen tekijä Uuden Maailmanjärjestyksen (on myös totaalinen maailmanvalta) toteuttamisessa, ja tämän maailmanvallan toteuttajina on juutalaismafia, joka parhaillaan personoituu Rothschildeissa.]  

Rakovskyn mukaan ”Rothschildit eivät olleet mitään rahastonhoitajia, vaan salaisia päätekijöitä … Maxilaisen ja ensimmäisen internationaalin korkeimpia päälliköitä …sen valvonnasta vastasi paroni  Lionel Rothschild [1808-1878]” (s. 250). Kirjassaan Coningsby vuodelta 1844 Disraeli  kuvasi nuoren aristokraatin elämää Lontoossa vuosien 1832–41 aikana. Hän kuvasi siinä itseään Sidonia-nimisenä juutalaisena, joka opastaa nuorta Coningsbyta. Oliko tähän romaaniin saatu vaikutteita Lionel Rothschildistä, kuten Rakovsky väittää? Sitä emme tiedä? 

Lionelin poika, Nathanael (1840-1915) oli katsonut tarpeelliseksi suistaa kristityn Romanovien hallitsija suvun vallasta Venäjällä. Venäjän-Japanin sodassa vuosien 1904-1905 aikana, Nathanael tuki agenttiensa amerikanjuutalaisten suurpankkiirien Jakob Schiffin ja Warburgin veljesten kautta Japania, Venäjää vastaan. 

Tämän jälkeen hän (Nathanael) vaikutti ratkaisevasti ensimmäisen maailmansodan alkamiseen. Henry Makowin kirjoituksen mukaan Trotski oli Itävallan  kruununperillisen, arkkiherttua Franz Ferdinandin murhan takana, mikä tapahtui 28.6.1914 ja rahoitti vuoden 1917 Bolshevikkien vallankumouksen. Edesmenneen tohtori Karl Steinhauserin mukaan Venäjän vallankumouksen (1917) näkyvämpiä agitaattoreita ja organisaattoreita olivat vapaamuurari (siis juutalaismafian työväline) Vladimir IIjitsh Lenin ja Lev Trotski, joka kuului juutalaiseen B’nai B’rith -loosiin.1 

Vastaus 

Kuvassa yllä keisarillinen perhe. Tsaari Nikolai II, vaimo tsaaritar (keisarinna, ruhtinatar) Aleksandra, neljä tytärtä ja poika. Kuva: Pinterest

[Vuoden 1917 vallankumous ei ollut bolshevikkien tekemä. Robert Wilton osoittaa faktoihin nojautuen teoksessaan Romanovien viimeiset päivät,2 että juutalaiset tekivät vallankaappauksen Venäjällä ja heillä on myös nykyisin paljon valtaa maassa.] 

Rakovskin mukaan hän oli ollut henkilökohtaisesti mukana varain siirrossa Tukholmassa (s. 251-252).  

Juutalaiset Rothschildit käyttivät välineenään juutalaista työväenliikettä, joka oli nimeltään “Bund”, joka nojautui kaikkiin Venäjän sosialistien julistuksiin, ja johti Venäjän vallankumousta. 

Vallankumouksen johtohahmoksi nostettiin vapaamuurari Aleksandr Fjodorovitsh Kerenski. 1 Lev Trotskista piti tulla Neuvostoliiton johtaja, mutta jostakin syystä se ei toteutunut. Sittemmin Trotski avioitui  Rothschildin yhden lähimmän yhteityökumppanin, pankkiiri Abram Zhivotovskyn tyttären kanssa, täten Trotskista tuli osa klaania. 

Hitler ja Stalin 

Josef Stalin.

Henry Makow -sivuston mukaan globaalit rahoituslaitokset rahoittivat Adolf Hitlerin ja kansallissosialistisen puolueen toimintaa siksi, että siten juutalaiseliitti olisi voinut Hitlerin kautta hallita Stalinin poliittisia operaatioita. Tämä on täysin järjetön väite! Nimittäin Stalin oli juutalaiseliitin täydellisessä hallinnassa. Steinhauserin mukaan vapaamuurarit eli juutalaistoimijoiden instrumentti olisi pystynyt vapaasti päättämään Stalinin maalliset elonpäivät milloin tahansa, mutta Stalin oli näille juutalaisille hyvin hyödyllinen. Juutalaisorganisaatiot hallitsivat Neuvostoliittoa myös vapaamuurareiden kautta, ja Josef Stalin kuulumatta mahdollisesti mihinkään loosiin, hän oli “vapaamuurari ilman kilttiä”. Hän oli vapaamuurareiden keskuksessa ahkera sekä luotettava de facto -toimihenkilö, jopa ilmeisesti suositumpi kuin loosiveli Lev Trotski.1 

Vastine 

[Juutalaispankkiirit tukivat kylläkin Hitleriä, mikä saattoi osittain johtua siitäkin, että Hitlerin hallintojärjestelmä haluttiin kaapata juutalaisen rahoitusjärjestelmän vankeuteen. Nämä juutalaiset eivät halunneet, että Hitler käynnistäisi oman rahoitusjärjestelmänsä ja siten saavuttaisi riippumattomuuden juutalaisten kaiken tuhoavasta sekä köyhdyttävästä velkaraha järjestelmästä. Kuten tiedämme Hitler käynnisti kansallisen rahoitusjärjestelmänsä. 

Nämä juutalaisnylkyrit tiesivät ja tietävät, että kansojen itsenäistyessä rahoituslaitostensa suhteen, oman kansallisen valuutan käyttäjäksi, tarkoittaisi se juutalaismafian taloudellisen ja poliittisen globaalinhegemonian romahtamista.]  

Vuonna 1933 Hitlerin NSDAP –puoluetta tuki juutalainen suurpankkiiri James P. Warburg. Tukemisen syyksi ilmoitettiin NSDAP:n puolueohjelmassa muutamakohta, esimerkiksi maanomistajien verotuksen lakkauttaminen, jonka pankkiirit katsoivat vaikuttavan heikentävästi tuloihinsa. Rahoituksen saamisen jälkeen kyseinen ohjelma poistettiin välittömästi NSDAP –puolueen ohjelmasta.1 

Henry Makowin kirjoituksen mukaan Stalin oli päättänyt tehdä sopimuksen Hitlerin kanssa jo vuonna 1934, sillä sanottiin, että hänellä ei ollut haluja sotia Hitlerin Saksaa vastaan. Oliko mahdollista, että Rakovski ja  Hitleriä sponsoroineet juutalaispankkiirit eivät tätä tienneet? 

Allekirjoittaneena voin vakuutta, että tiesivät. 

Rakovskin mukaan hänen piti saada venäläiset esittämään Hitlerille aitoa rauhantahtoa, ja siten Hitlerin Saksa houkuteltiin ansaan asettamalla Saksan kahden rintaman sotaan, Neuvostoliittoa ja länsivaltoja vastaan. 

Vastinen 

[Juutalaismafian hallinnassa oleva Neuvostoliitto tahtoi synnyttää toisen maailmansodan, jossa Hitlerin Saksa ja demokraattiset länsivallat heikentäisivät toisensa, jolloin juutalainen Neuvostoliitto olisi valloittanut Euroopan, ja muutakin. Vapaamuurarien pihdeissä ollut Stalin taktikoi: Hitler oli houkuteltava hyökkäämään Puolaan, ja Stalin lupasi tulla avuksi. Hitler hyökkäsi Puolaan, mutta Stalin ei tullut vakavissaan avuksi, vaan teki Puolassa kansanmurhan, josta syytettiin Hitlerin Saksaa. Tästä seurasi Ranskan ja Englannin alkava sota Saksaa vastaan.3 

Vuodesta 1935 Neuvostoliitossa Josif Stalin rakensi juutalaisten vapaamuurarien toimeksiantona taktista rintamaa Hitleriä vastaan koittaen vakuuttaa Yhdysvaltain, Britannian ja Ranskan hallitukset kollektiivisen turvallisuusjärjestelmän rakentamisen tarpeesta. Asiasta keskusteltiin vielä 15. huhtikuuta 1939 Moskovassa, jossa paikalla oli Ranskan sekä Britannian delegaatiot.4 

Elokuun 23. päivänä vuonna 1939 Saksa solmi Neuvostoliiton kanssa yllättäen hyökkäämättömyyssopimuksen eli Molotov-Ribbentrop-sopimus, jonka salaisessa lisäpöytäkirjassa sovittiin etupiirijaosta. Suomi, Baltian maat, Puola ja osittain myös Romania. Täten suurvallat kykenivät ilman toistensa uhkaa laajentamaan alueitaan. Mutta Neuvostoliitto petti Saksan. 

Marsalkka Mannerheim, Saksanvaltakunnanjohtaja Adolf Hitler ja presidentti Risto Ryti vuonna 1942. Kuva: Puolustusvoimien kuva-arkisto/SA-kuva.

Tähän liittyen on huomattava, että suurvaltapolitiikkaan kytkeytynyt Suomi, kuten Saksakin olivat pakotettuja hyökkäämään vuonna 1941 Barbarossa-suunnitelman mukaisesti Neuvostoliittoon. Tämä hyökkäys oli pakko toteuttaa, sillä luotettavan informaation kautta Hitler tiesi Englannin ja Neuvostoliiton valmistelleen salaliittoa, johon kuului useamman rintaman hyökkäys, jolloin Suomi, kuten myös Saksa olisi tuhottu. Jatkosodassa Suomen “aseveljeys” Saksan kanssa pelasti Suomen.5  Hitler juuri halusi rauhaa Eurooppaan. Hitler esitti rauhantarjouksen 6. lokakuuta 1939 Englannille ja Ranskalle. Yksilöity ja uskottava esitys rauhasta Euroopassa sekä aseriisunnasta yhteisneuvotteluineen asioiden järjestelemisestä eivät saaneet hyväksyntää Englannilta, kuin ei Ranskaltakaan. Ne eivät saaneet suopeaa vastaan ottoa, sillä länsivallat ja ehkä myös Neuvostoliitto olivat sopineet Saksan nujertamisesta.  Hitler esitti rauhantarjouksia useita kertoja länsivalloille, jopa Yhdysvalloille sekä Neuvostoliittoon5  

Rakovskyyn kohdistuneet kuulustelut Henry Makowin kirjoituksen mukaan näyttävät rakentavan sillan illuminatien ja Stalinin välille. Rakovskyb mukaan illuminatit eivät ota koskaan poliittista tai taloudellista asemaa, mutta he käyttävät välittäjiä eli instrumentteja, joita muka olisivat pankkiirit sekä johtavat poliitikot. 

Yllä esitettyyn Makowin kirjoitukseen kuuluu vielä kaksi osaa: ”The Aim of Freemasonry is the Triumph of Communism”  ja What is Communism?  

Jossa edellinen käsittelee lyhyesti muiden muassa vapaamuurariuden erittäin suurta valtaa maailmassa, jopa niin, että se esitetään maailman laajimpana salaseurana myös jäsenmääräisesti ajatellen. Vapaamuurarius on siis tärkeä osa kansainvälistä totalitaarista salaliittoa. Siionin viisaiden pöytäkirjojen mukaan määritellään ulkonaista vapaamuurariutta: 

Kuka ja mikä voisi kaataa tämän näkymättömän mahdin? Meidän voimamme on juuri tätä näkymätöntä laatua. Vapaamuurarien ulospäin näkyvä toiminta verhoaa todellisen valtamme ja pyrkimyksemme. Meidän toimintasuunnitelmamme ja valtamme sijoituspaikka pysyvät aina kansalta salassa (kappale Pöytäkirjasta 4.).  

Viimeksi mainitussa osassa lyhyesti käsitellään vapaasti referoiden valtion ja juutalaisten keskuspankkien suhdetta ja siihen liittyen muuntautuvaa kommunismia, sen moderneissa muodoissaan. Valtiot ovat ajautuneet syvään velkavankeuteen juutalaisten keskuspankkien ansiosta. Tähän on vaikuttanut juutalaisten kontrolloima vapaamuurarius. 

Tähän liittyen: [Louis McFadden: ”Laki keskuspankista loi  kansainvälisten (juutalais-) pankkiirien sekä teollisuusmiesten yhdessä kontrolloiman supervaltion maailman orjuuttamiseksi heidän omien mielihalujensa mukaisesti.” 

Deirdre Manifold: ”Yhdysvaltojen keskuspankki on rahadiktatuuri, jolla on absoluuttinen valta yli Amerikan kansan sekä epäsuorasti maailman laajuisesti.”] 

Vapaamuurareiden tavoitteena on kommunismin voitto, toteaa kyseinen kirjoitus. Tämä on hyvin harhauttava väite, sillä oikeasti ei ole mitään kommunismia ja toisaalta valheellinen “kommunismi” ja vapaamuurarius ovat vain juutalaiseliitin välineistöä juutalaisen maailmanvallan saavuttamiseksi. 

Henry Makowin kirjoituksiin on syytä suhtautua varauksella, ja ne täytyy analysoida sekä koodata uudelleen. Näin menetellen niistä voidaan löytää kansainvälisen politiikan totuuden siemen. Suosittelen lukijaa vaihtoehtoisesti tutustumaan Islam Radio -sivustoon, joka on todellinen kansainvälisen politiikan kirjasto, jota pitäisi opiskella pakollisena peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja erilaisten korkeakoulujen sekä yliopistojen kansainvälisen tieteiden, yhteiskuntatieteiden ja jopa teologian tiedekunnissa.  

Lopuksi 

Ilmeisen selvää on, että kyseinen Henry Makowin kirjoitukseen viittaavat lähteet ja Rakovskin kuulustelu ovat juutalaista harhautusta, jolla yritetään kätkeä juutalaistoimijoiden ratkaisevaa osuutta sellaisissa valtavissa traagisissa tapahtumissa kuin “Venäjän vallankumous”, Neuvostoliiton hirmuhallinto ensimmäinen ja toinen maailmansota ja niin edelleen. Lyhyesti sanoen Rakovskin kuulusteluun liittyvillä kirjoituksilla koitetaan salata juutalaiseliitin pyrkimykset ja menetelmät maailmanvallan saavuttamiseksi. Neuvostoliittoa eivät ole koskaan hallinnut illuminaatit,  vaan juutalaistyrannia. Illuminaatit eivät ole globaalin valtapolitiikan huipulla. Illumaatit ovat vain yksi juutalaiseliitin hallitsemista ryhmistä, kuten esim. vapaamuurarit, joita juutalaisjärjestöt käyttävät instrumentteinaan. Muistamisen arvoista myös on, että “Venäläisten kansannousu tsaaria vastaan” ei ole totta, vaan kysymyksessä oli juutalaisen organisaation tai juutalaismafian vallankaappaus Venäjällä.  

Mainitulta sivustolta kuitenkin löytyy osatotuuksia, jotka pian taas peittyvät ristiriitaisuuksiin. Näitä totuuksia ovat muiden muassa Rothschildien luoman (globaali) rahoitusjärjestelmän, ja että on sellaiset järjestöt kuin vapaamuurarit ja ehkä illuminaatit (jossakin määrin), mutta ne eivät ole Makowin sivuston esittämässä roolissa. Sivuston kirjoitus väittää, että ”vallankumous” merkitsee oikeastaan länsimaisen sivilisaation ”romauttamista”, jossa Jumala on korvattu Saatanalla. Tämä on tietysti totta, mutta kyseisessä “romauttamisessa” valta ei siirry globaaleille pankeille, vaan näitä pankkeja hallitsevalle juutalaismafialle sekä heidän hännystelijöilleen. Järjestäytyneet juutalaiset ja vapaamuurarit olivat kylläkin “kommunismin” tavoitteiden toteuttajina, mutta juutalaiset eivät olleet instrumentaalinen tekijä, vaan tapahtumien synnyttäjä. 

Kyseinen Makowin kirjoitus johdattaa lukijan siihen harhakäsitykseen, että illuminatit tai vapaamuurarit olisivat kansainvälisten rahoituslaitosten kautta saavutettavan maailmanvallan huipulla. Kuitenkin on huomattava, että hegemoniahierarkian eli pyramidin huipulla on juutalaismafia. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Henry Makow (23.9.2019). Insider Bared Banker Conspiracy in KGB Interrogation (1938). Saatavina: https://www.savethemales.ca/000275.html  

Saksan ja Neuvostoliiton välinen hyökkäämättömyyssopimus. Saatavina: 

https://histdoc.net/historia/dogo1939.html

Freedman, Benjamin (1961). Juutalainen loikkari varoittaa amerikkaa. Saatavilla: http://100777.com/jewry/freedman_fi

_ _ _ _ 

 1. Steinhauser, Karl (suom. 1994). EU huomispäivän super- Neuvostoliitto 
 1. Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry 
 1. Viktor Suvorov (1990). Ice-Breaker: Who Started the Second World War? 
 1. Lionel Richard (2010). ”Pacte germano-soviétique et révisionnisme historique” kirjassa Histoire critique du XXe siècle, sivut 42–43, Adagp, Paris, 2010  
 1. Hautamäki, Erkki (2005). Suomi myrskyn silmässä. Argo Kirjastus, Eesti www.argokirjastus.ee; Tahvanainen, Vilho (1971). Erikoistehtävä Mannerheimin salaisena asiamiehenä 1932–1945. Arvi A. Karisto Osakeyhtiön kirjapaino Hämeenlinna 

9 kommenttia

 1. JUUTALAISTEN ÄLYKKYYS
  Juutalaisten pääseminen valtaan maapallolla (ei kuitenkaan vielä totaalista valtaa) johtuu heidän perkeleellisestä älykkyydestään. Hylkäämällä Jeesuksen ja kääntymällä perkeleen puolelle he saivat itselleen älykkyyden maallisissa asioissa, mikä on perkeleestä. Vuonna 1757 henkimaailmassa tapahtuneen viimeisen tuomion jälkeen juutalaiset helvetit avautuivat ja alkoi juutalaisten emansipaatio, jonka aloitti varsinaisesti Mayer Amschel Rothschild. Mayer perusti velkaan perustuvan pankkijärjestelmän ja teki vapaamuurariudesta juutalaisen maailmanvallan tärkeän instrumentin. Tämän jälkeen juutalaisten toiminta on ollut yhtä voittokulkua huipentuen Israelin perustamiseen vuonna 1948. Tänään he ovat lähellä maailman täydellistä hallintaa. Nyt tieteen uudet keksinnöt eli ihmisen käyttäytymisen kontrolli genomia muuttamalla (Bill Gates) on heidän tavoitteenaan, ja sillä lisättäisiin jo olemassa olevaa median valtaa: kansoista tehtäisiin tyhmiä juutalaisten orjia. Koronarokotus tähtää tähän päämäärään. Rokotteiden vastustajat eliminoidaan propagandalla ja rangaistuksilla. Holokaustivalheen onnistuminen saa juutalaiset uskomaan, että myös koronavalhe onnistuu. Nyt kuitenkin Kaitselmus puuttuu peliin, sillä se ei salli perkeleen täydellistä valtaa planeetallamme. Tätä varten on ruotsalaisen tiedemiehen Emanuel Swedenborgin välityksellä syntynyt Taivaallinen Oppi, jonka soveltajista kehittyy hyvin älykkäitä ihmisiä, jotka pystyvät paljastamaan juutalaisten eli perkeleen juonet. Uudestisyntynyt ihminen näkee kaikessa helvettien vaikutuksen. Kysymyksessä on sama taistelu, joka on ollut siitä lähtien kun ihminen alkoi syödä hyvän- ja pahantiedon puusta eli helvetti vastaan Jumala ja taivas. Nykyinen kristinusko on kääntynyt helvetin puolelle. Uusi Kirkko (Swedenborgin kautta tullut) edustaa Jumalaa ja enkelitaivasta, jonka tehtävänä on tuon käärmeen (juutalainen kansa) pään (Siionin Viisaat) murskaaminen (1 Moos. 3: 15). Tämä taistelu käydään totuuden ja valheen välillä. Jokainen voi valmistautua tähän taisteluun opiskelemalla juutalaisuutta, esim. sivustolta http://islam-radio.net/ ja Taivaallista Oppia. Uuden Kirkon Taivaallinen Oppi on Herran Toinen Tuleminen. Tästä opista:

  VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla


  http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php
  https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/
  Emanuel Swedenborgista: https://swedenborg.com/emanuel-swedenborg/
  Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
  1. Täytyy ihailla swedenborgilaisten uskoa oman oppinsa leviämiseen ja vaikutusvaltaan. Peruskristitty on joutunut todistamaan, kuinka juutalaisvaltaa ja kommunismia vastaan taistelut kristillisyys on menettänyt otteensa kansakunnista erityisen nopeasti 1960-luvulta lähtien. Kristinusko on hävinnyt kulttuurisodan lähes kaikissa länsimaissa. Jossakin maissa muutos on ollut dramaattinen kuten Irlannissa, joka muuttui lähes yhdessä yössä aborttia vastustavasta patavanhoillisesta katolisesta maasta globalistiseksi teknohelvetiksi, joka vannoo monikulttuurin ja LGBT-mädätyksen nimeen. Suomi ja Pohjoismaat lähtivät tälle tielle paljon aikaisemmin.

   Myös idässä on on ollut vakavaa kristinuskon horjutusta. Joissakin Baltian maissa ortodoksikirkon omaisuutta pyritään siirtämään valtion (= pankkien) hallintaan. Luostareista tehtäisiin turistirysiä tai kurssikeskuksia. Spirituaalinen kristillisyys, joka nauttii kansan arvostusta, on juutalaisuuden pahin vihollinen. Traditionaalisia uskontoja vainotaan tietty julkikommunistisessa Kiinassa. Afrikassa ja Lähi-Idässä kristittyjen kimppuun on usutettu kiihkoon yllytettyjä muslimijärjestöjä. Kristittyjä vastaan esiintyy myös valtioterroria. Juuri äskettäin Israel pommitti Syyrian kristittyjä joulujuhlan aikaan. Suomi hyökkää Pyhää Raamattua vastaan valtiosyyttäjäviranomaasen voimin ja näin saastuttaa itsensä valtiona ja liittää sen lopullisesti Anti-Kristuksen joukkoihin. Ei ole ihme, jos maamme pyrkii nyt murhaamaan ja saastuttamaan omaa kansaansa globalistien rokoteilla.

   Magneettimedialla ja swedenborgilaisilla näyttäisi olevan pakkomielle saada juutalaiseliitti näyttäytymään rikollishierarkian korkeimpana portaana. Vain itse Saatana demonijoukkoineen olisi näiden yläpuolella. Vahvoja anti-kristillisiä aineksia löytyy kuitenkin kaikkien maailman valtauskontojen, kulttuurien ja rotujen parista. Se, ketkä häärivät päällikköinä, on mielenkiintoinen kysymys, mutta juutalaisten erityisellä nimeämisellä saadaan niskaan antisemitismisyytökset ja sanoman laajempi levittäminen loppuu siihen. Aivopesua vastaan on mahdoton taistella. Hitlerin maineen puhdistaminen eli pro-hitleriläisyys on hyvin hankalaa, koska suurin osa ihmisistä ei ole kiinnostunut tai edes kykenevä tutkimaan aivopesunsa vastaisia teorioita. Lopulta saadaan kasaan vain pieni oikeaoppisten joukko, jolla on nippu mielenkiintoisia ja tutkimisen arvoisia teorioita, mutta ei mitään vaikutusvaltaa. Kulttuurisodissa Totuudella ei ole välttämättä mitään painoarvoa. Anti-Kristuksen aika, jossa elämme, suorastaan suosii ja edellyttää valehtelua ja kaikkein härskeintä valehtelijaa arvostetaan kaikkein eniten. Esimerkiksi koronassa viralliset kertomukset vaihtuvat lähes päivittäin agendan mukaan ja kansa hurraa omille vanginvartijoilleen ja rokote-teloittajilleen. Laajasti omaksuttu anti-kristuksen eli Valheen henki mahdollistaa tämän.

   Juuri tällä hetkellä en jaksa uskoa hyvän voittoon. Ilmestyskirjan sanoma on tässä suhteessa armoton. Koko luomakunta on kirottu ja ihmisen pelastus tapahtuu vain uudestisyntymisen kautta. Jumala voi suoda kristityille rauhalliset olosuhteet, mikäli se hänen aikatauluunsa sopii. Lopun aikoina maailma on pakko saattaa tuomiolle, mikä tietää myös kristityille kovia aikoja. Synnin mitta on täyttynyt. Jeesus Kristus kantoi ristille tietyn määrän syntiä, joka on äärellinen. Siksi armonaikaa ei voi venyttää loputtomiin. Meidän tulee olla kiitollinen Jumalalle, että hänen kärsivällisyytensä on riittänyt näinkin pitkään. Nyt on aika valita oikea puoli historian virrassa.

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
   1. Vaikeaa on todellakin uskoa hyvän voittoon, kun nimim. White Rabbitkin paljastui juutalaispropagandistiksi palstalle koko ajan unz-propagandaa ja makowin sontaa suoltava vakiokommentoija tai kommentoijien joukko.

    Magneettimedialle kiitosta kaikesta päätekllen oikeansuuntaisesta artikkelista (en jaksanut lukea vielä kokonaan)

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
   2. KAITSELMUS TOIMII SALAISESTI
    En ole “swedenborgilainen”, vaan Jumalaa rakastava kristitty. Palvelen Jumalaa kuten Swedenborg, joka julkaisi useimmat kirjansa ilman tekijän nimeä. Totuus on ihmeellinen asia. Kun ihminen löytää sen, ei hän enää muusta välitä. Uuden Kirkon oppi poikkeaa kaikista uskonnollisista opeista ja avaa ihmisen ymmärryksen, joten ihminen ei enää tarvitse sokeaa uskoa, vaan hän ymmärtää totuudet. Uuden Kirkon oppia voi verrata matematiikkaan ja logiikkaan, jotka myös havaitaan ymmärryksellä. Koska tätä oppia voi ymmärtää vain harvat, ei siitä tule mitään kansanliikettä. Ymmärretyllä totuudella on kuitenkin ääretön valta, joten se voi saada aikaan suuria asioita ihmisistä riippumatta. Ei ole sattumaa, että koronahuijaus ja Uuden Kirkon oppi puhtaassa muodossaan leviävät samanaikaisesti. Jokaisella ihmisellä, myös aivopestyllä, on mahdollista ymmärtää perustavia totuuksia, jos hän niitä kuulee. Mutta pitää keskittyä olennaiseen. Ja olennaista on ihmiskuntaa nyt uhkaava suurin vaara: juutalaisuus. Sitä vastaan pitää taistella ensin, kyllä myöhemmin tulee muita kohteita. Kaitselmus kuitenkin ohjaa kaikkea, ihan kaikkea. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://www.globalresearch.ca
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
    1. Itse en ole nirso sen suhteen, mistä lähteestä ihminen löytää rakkauden Totuuteen, kunhan se toimii. Tällä hetkellä on tärkeintä kerätä nopeasti vastavoimia globalistiselle rikollisjoukolle, joka on nyt valheen ja pelottelun kaikella voimalla lumonnut kansat ja onnistunut vetämään ne mukaansa korona-kulttiin. Heikoimmat oppositioainekset, kuten perussuomalaiset, on nyt lumottu myös.

     Tämä kultti viettelee ihmiset pois sivilisaation edellyttämistä ajattelutavoista ja ohjelmoi niihin massamedian rummutuksen avulla sekä fasistisia että kommunistisia ajattelu- ja toimintamalleja. Fasismi on perustuslailliset kansalaisoikeudet ja -vapaudet kumoavaa korporaatiofasismia ja siirtää julkista päätösvaltaa isoille yhtiöille tai näiden edustajille ja koronassa erityisesti lääketeollisuudelle. Globaali kommunismi puolestaan pyrki kansallisvaltioiden, ydinperhemallin ja traditionaalisten uskontojen ja kulttuurimuotojen alasajoon. Koronassa hallitukset on ohjeistettu yhdenmukaiseen toimintaan mm. maailman terveysjärjestön WHO:n ohjeistuksen mukaan eli kyseessä on kommunistinen maailmanhallitus. Kommunismia ajaa myös the World Economic Forum, joka haluaa poistaa ihmisiltä oikeuden yksityisomaisuuteen ja yksityisyyteen. Taustalla häärii kansainvälinen pankkikartelli.

     Tällä hetkellä korona-kultti viettelee siis kansat tuhoamaan omat vakiintuneet yhteiskuntajärjestelmänsä, joita onkin pitkään heikennetty velkarahajärjestelmällä, kulttuurimarxistisella indoktrinaatiolla sekä viimeksi massamaahanmuutolla. Yuri Bezmenovin paljastaman vallankumouskaavan mukaisesti demoralisoitu kansa ei pysty enää ajattelemaan selkeästi eikä pysty puolustautumaan vihollistaan vastaan.

     Kerrotaan, että joillakin pedoilla on kyky lumota saaliinsa. Juuri tästä on Pedon eli Anti-Kristuksen vallassa kysymys. Talmud-juutalaisuus on tietenkin ollut Pedon vallan muodostamiselle tärkeä ideologinen ja maaginen kasvualusta. Pedon suunnitelmien läpiviemiseen tarvitaan tietenkin laajempia joukkoja kuin melko harvalukuinen juutalainen eliitti. Suomessakin Anti-Kristuksen ohjelmaa vievät läpi ei-juutalaiset kuten vapaamuurarit tai vastaavat Saatanalle vihkiytyneet tahot. Useinkaan ei ole kyse tietoisesta Pahan voimien palvonnasta. Jo pelkkä rahavallalle antautuminen saa aikaan rumaa jälkeä yhteiskunnassa. Fanaattisen arvoliberaali vihervasemmisto toteuttaa myös vahvasti Petovallan suunnitelmaa ja toimii tässä vastoin vasemmiston ja työväenliikeen alkuperäisiä tavoitteita ja erityisesti kansallisen työväestön intressit murskaten.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. Hyvin kirjoitettu!

  Jättäisin kuitenkin tuon ”helvetti” sanan käytön vähemmälle: katolisen palkka-armeijan suorittaman muinaisen Odenmaan / Hel:in (etelä-Suomi) tuhon kautta, tuo sana käännettiin tarkoittamaan ”pahinta mahdollista paikkaa”, nyk. mm. englanniksi Hell.

  Hel on alkuperäinen pyhä maa ja ihmiskunnan kehto joka on koetettu saada pyyhittyä historiasta pois ja varsinkin täällä edelleen asuvilta (suomalainen kansa) identiteetti ja itsetunto tuhottua pois. Tässä ei olla onnistuttu kuitenkaan kuin osittain.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. ”Kyseinen Makowin kirjoitus johdattaa lukijan siihen harhakäsitykseen, että illuminatit tai vapaamuurarit olisivat kansainvälisten rahoituslaitosten kautta saavutettavan maailmanvallan huipulla. Kuitenkin on huomattava, että hegemoniahierarkian eli pyramidin huipulla on juutalaismafia. ”

  Makowin kirjoituksista löytää helposti ristiriitaa juuri siinä, että hän näkee Illuminaatin kaiken pahuuden alkuperänä mutta ei samaista sitä suoraan vain talmudisti-sionisteihin joista pankkiiri-mafia koostuu. Ehkä hän kristinuskoon kääntyneenä juutalaisena ei halua nähdä tarpeeksi syvälle oman heimonsa pahuuden syövereihin? vaikka toisaalta vastustaakin sionismia.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Tässä artikkelissa Henry Makow asettaa kuitenkin selkeästi syyn Amerikan tuhoon vain sionistiselle raha-mafialle
   by Henry Makow PhD

   The United States has been Communist-controlled since Woodrow Wilson signed the Federal Reserve Act in 1913, and definitely since the FDR Administration.

   In reality, ”Communism” is the extension of the Rothschild bankster monopoly on credit (money) creation to a monopoly over literally everything: wealth, power, speech, thought, behavior.

   Unfortunately, the banksters are Cabalist Jews, i.e. Satanists. Their agenda is to turn reality upside down, so good is evil, healthy is sick, beautiful is ugly, truth is falsehood, and vice versa.
   https://www.henrymakow.com/2020/12/communist-coup-is-recipe-for-civil-war.html

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 4. ”Henry Makow -sivuston mukaan globaalit rahoituslaitokset rahoittivat Adolf Hitlerin ja kansallissosialistisen puolueen toimintaa siksi, että siten juutalaiseliitti olisi voinut Hitlerin kautta hallita Stalinin poliittisia operaatioita. Tämä on täysin järjetön väite!” No niin todella on! Adolf Hitlerin muisto häpäisemistä on väittää hänen olleen mitään muuta kuin valkoisten ihmisten viimeinen toivo. Suosittelen kaikille luettavaksi Savitri Devin ”THE LIGHTNING
  AND
  THE SUN” teoksen, jos todella haluaa ymmärtää, missä mennään. Noin muutoinkaan en ymmärrä tätä itseään uskovaisiksi kutsuvien ihmisten kasaarien palvontaa. Joitakin vuosia sitten vierailin uteliaisuudesta hellareiden temppelissä ja seinällä riippui israelin lippu Toista kertaa en ole sen sakin kanssa halunnut olla missään tekemisissä.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat