Juutalaisen Klaus Schwabin maailmanlaajuinen dystopia

Klaus Schwab (KS), kuten muutkin vaikutusvaltaiset juutalaiset eivät yleensä ymmärrettävistä syistä pidä suurta melua sukutaustastaan. Arvailtu on, että KS olisi ehkä Fred Schwabin biologin perillinen, ja täten osa Frankfurtin Rothschild-klaania. Sukupuuarkistojen mukaan Klaus Schwabin oikea isä on Eugen Schwab. Maailman talousfoorumin perustaja juutalainen Klaus Schwab paljastaaThe Great Reset –operaatiossaan mallin valtavaan harppaukseen kohti juutalaismafian ja heidän kätyreidensä eli globalistien utopiaa, minkä yhteydessä poliittinen, taloudellinen sekä teknologinen valta keskitettäisiin Schwabin piirin eli juutalaismafian kontrolliin. 

Mainitusta aiheesta kirjoitti myös Partisaani -sivuillaan. 

Myös Berner Zeitung –lehden mukaan Klaus Schwab on Eugen Schwabin poika

Ancestry-sukupuupalvelun arkiston mukaan (Kuva 1.), ja  virallisten asiakirjojen paljastamana Eugen Schwabin vaimo oli omaasukua Tekelius siis Emma Gisela Tekelius. Hän muutti Saksasta Yhdysvaltoihin  vuonna 1938, ja  muutamia kuukausia ennen muuttoa hän oli synnyttänyt Klausin. Matkustuspapereihinsa hän oli kirjoittanut kansalaisuudekseen ”heprealaisen” eli juutalaisen (Kuva 1). 

 

Kuva 1. Lähde: Ancestry.com

KS:n ei siis tarvitse olla Rothschild, mutta hän on joka tapauksessa juutalainen. The Occidental Observer ‑tiedostojen mukaan “juutalaiset” ja sionistit nauttivat ylivallasta WEF:n ylimmällä hierarkian tasolla. 

Lisäksi Klaus Schwabilla on tiedetty olevan kiinteät ja hyvät suhteet globaaliin juutalaiseliittiin. Hän on professori Israelin Ben-Gurion-yliopistossa sekä lisäksi Israelin entisen pääministerin edesmenneen Simon Peresin perustaman Peres Centre for Peace ‑järjestön jäsen. 

Klaus Schwabin ryhmittymän globaali dystopia 

Maailman talousfoorumin perustaja juutalainen Klaus Schwab antaa kirjassaan The Great Reset, selvän viittauksen siitä millaiseksi maailma tulee muodostumaan muiden muassa Davosin agendan mukaisessa WEF:n järjestelyihin sisällytetyssä The Great Reset –operaatiossa.  

Lyhyesti sanoen  The Great Reset -operaatiossa niin kutsutun uuteen yhteiskuntasopimukseen perustuen luotaisiin rodullinen yhdenvertaisuus, joka perustuisi esimerkiksi sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle sekä luonnonsuojelemiselle. Eliitin tavoitteena siten olisi hiiletön talous ja ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä ohjailtaisiin harmoniassa luonnon kanssa.  

Käytännössä juuri yllä esitetty tarkoittaa ihmisten alistamista Uuden Maailmanjärjestyksen eli juutalaismafian (maailman valtapyramidin huippu: Siionin Viisaat) robottimaisiksi orjiksi, rodullisen tasa-arvon, ilmaston ja luonnon suojelun, puhtaan juomaveden, elintarvikepulan sekä ylilietsottujen “pandemioiden” varjolla. 

The Great Reset -ohjelman mukaisesti  maailma kokonaisuudessaan toimisi yhtenä saman päämäärän saavuttamiseksi, mitkä tavoitteet olisivat esimerkiksi seuraavia:  

 • Tulevaisuudessa markkinoiden pitää toimia nuukailematta. Hallitusten täytyy parantaa yhteistyötään esimerkiksi verotuksessa ja julkistaloudessa, ajankohtaistaa kauppasopimuksia sekä luoda mahdollisuudet ”sidosryhmäkapitalismille”.  

Sidosryhmien huomioiminen on välinearvoisesti merkittävä keino voitontavoittelussa. The Great Reset –operaation viitoittamassa maailmassa voitot kertyisivät kouralliselle ihmisiä. Muut eivät joustavasti omistaisi juuri mitään.  

 • Investointien on palveltava yhteisiä päämääriä kuten tasavertaisuutta sekä kestävää kehitystä. Esimerkkeinä mainitaan kaupunkien ”vihreä” infrastruktuuri sekä porkkanoina teollisuudelle toimia ympäristöystävällisemmin.  
    
 • Klaus Schwabilla on unelma, nimittäin neljäs teollinen vallankumous (Fourth Industrial Revolution, 4IR). Käytännössä tämä tarkoittaa digitalisoimista, robotisoimista, automaatiota ja totaalisen kontrollin ulottamista ihmisten kaikkeen elämään ja myös ajatuksiin.  

Voidaan ajatella, että alimman kappaleen tavoitteisiin tähtäävät erikoisesti koronahysteria pakotteineen, rajoitteineen, rokotuksineen ja koronatodistuksineen tai –passeineen. 

Ohimennen huomautettakoon, että koronapelkopandemialla rajoitteineen, rokotuksineen ja k-todistuksineen tai k-passeineen on luonut mekanismin jolla kansakunta saadaan alistumaan globaalin harvainvallan Uuden Maailmanjärjestyksen tavoitteisiin. Tietysti tästä saamme kiittää myös EU-maiden eduskuntia ja hallituksia, kuten Suomessa, jossa kansa on viranomaisten ja poliittisten vallanpitäjien toimesta alistettu globaalien rahaimperiumien maksumiehiksi sekä EU:n liittovaltion aisankantajiksi.  

Juutalaismafia on siis kaiken pahan alku ja juuri planeetallamme. Mikäli he onnistuvat The Great Reset –operaatiossa, siitä seuraa kansallisvaltioiden demoralisointi, missä prosessissa ihmiskunta vajoaa vähitellen robottimaisten apinoiden tasolle, jotka omaavat kuitenkin riittävän ajattelukyvyn täyttämään itsekkäitä tavoitteitaan sekä ennen muuta palvelemaan juutalaismafiaa eli herravaltaa. 

Maailma integroituisi miltei yhdeksi massiiviseksi hallintoalueeksi, jota johtaisi Siionin Viisaiden johtama keskushallinto. Käsitteet inhimillisyys ja armahtaminen olisivat tässä maailmassa täysin tuntemattomia käsitteitä. “Kourallisella” modernilla globaalilla omistaja luokalla olisi samanlainen suhde ei-juutalaisiin orjiinsa kuin nykyisin on tilanomistajalla karjaeläimiinsä tai orjien asema olisi vieläkin kurjempi kuin nykyisten karjaeläinten. 

Tulevaisuudessa moderni omistajaluokka omistaisi kaiken, ja yksityiset ihmiset vuokraisivat vain kaiken, eivätkä omistaisi yhtään mitään. Tämän globaalin hallinnon yhteiskunnat sisältäisivät ainakin degeneroimisen kolme peruspylvästä: 

1. Isänmaallisuuden ja kansallisen identiteetin ja ennen muuta uskonnon raunioittaminen: Eettisten arvojen täydellinen mitätöiminen. Tällöin ihmisten toiminnan kannustimina olisivat hedonististen halujen ja muun roskaviihteen saannin tyydyttäminen. Huumaavien aineiden saanti vapautettaisiin ja yhteiskunnissa vallitsisi yleinen henkinen sekä fyysinen huonovointisuus. Ihmiskunta vajoaisi syvään masentuneisuuden alhoon. Kaikenlaiset perversiteetit jylläisivät entistä enemmän yhteiskunnissa ja moraalisista sekä poliittisesti järkevistä kannanotoista ja kirjoituksista rangaistaisiin. (Eurooppa ajautuisi monikulttuurisuuden kautta vähitellen monokulttuurisuuteen.) 

2. Kollektivisoitaisiin ajattelu, jonka mukaan individualistisella tai yksilöllisellä ajattelulla ei ole arvoa. Tällöin vain laumasieluisuutta korostettaisiin. Niin ikään ydinperheen formaatti eli perinteinen avioliittoinstituutio tuhottaisiin. Samalla mainostettaisiin pikaravintolaketjujen tarjontaa sekä virvotusjuomia, mitkä ovat säännöllisesti käytettynä terveydelle hyvin vahingollisia johtaen muiden muassa fyysiseen ja psyykkiseen veltostumiseen. 

3. Toimivan ja luotettavan markkinatalouden tuhoaminen. Yksityistä ja julkista taloutta tuhottaisiin entistä enemmän korkoon perustuvalla lainarahoituksella. Itse asiassa WEF:n kauhu skenaarioiden toteutuessa mitään valtionlainoja ei olisi välttämättä enää olemassa (tai ne olisivat ikuisuuslainoja), sillä yksityiset maakunnat (entiset valtiot) eivät varsinaisesti omistaisi mitään, vaan vuokraisivat kaiken globaalilta omistajaluokalta, kuten yksityiset ihmiset tai ruokakunnat. Mutta ennen lopullista perikatoa yksityistä taloutta rampautetaan markkinointiin sisältyvien mainoskampanjointien kautta, sillä ihmiset velkaantuvat ostaessaan tuotteita, joita eivät välttämättä tarvitse. Tämähän on sitä kulutushysterian tai -manian ylläpitämistä, mikä on myös sairaalloinen tila myös jo nykyisessä yhteiskunnassa. 

Tiivistys 

KS:n ja WEF:n vaatimuksenä on, että ”koronakriisin” voittamiseksi maailmalla on käynnistettävä ”Suuri nollaus”. Tämä yllä kuvattuun valtavaan harppaukseen kohti juutalaismafian ja heidän kätyreidensä eli globalistien utopiaa, joka olisi tietenkin kansalaisten kannalta dystopia. Tämän globaalin hallintojärjestelmän yhteydessä poliittinen, taloudellinen ja teknologinen valta keskitettäisiin Schwabin eli juutalaismafian kontrolliin. Schwabin esittämän mallin mukaan globaali juutalaisrahaeliitti päättäisi esimerkiksi siitä, mitä lakeja Suomessa säädetään, mikä taho olisi oikeutettu esim. resurssiensa perusteella aloittamaan yritys toimintaa ja keitä virtuaalinen ”Isoveli” valvoisi vuorokaudet ympäriinsä, lakkaamatta. 

The Great Reset –operaatiossa suunnitelmat ovat täsmällisiä. Schawab kuvailee suunnitelmiaan ”fyysisen, digitaalisen ja biologisen identiteetin fuusiona”. Schwab esittää kirjoissaan, että muiden muassa ihmisiin asetettaisiin mikrosirut sekä viranomaisten suorittamat pakolliset aivokuvauksien kuvat, kuten aikaisemmin esitettiin vain futuristisissa sci-fi-elokuvissa ja kaunokirjallisuudessa. 

Tästä täysin varmasta maailmanlaajuisesta ihmiskunnan perikadosta voidaan selvitä vain ja ainoastaan nujertamalla juutalaismafian globaali valta-asema. Sitä, kuinka tämä valta-asema murskataan, emme selvitä enää tässä kirjoituksessa, mutta informaatiosota ainakin on nykyisin menossa. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Der superidealistische Weltverbesserer | Berner Zeitung 

Who is Klaus Martin Schwab-4.pdf (jimdo-storage.global.ssl.fastly.net) 

emma-schwab-hebrew.pdf (partisaani.com) 

Family Schwab – Projekt Jüdisches Leben in Frankfurt (juedisches-leben-frankfurt.de) 

The not-so-friendly folks at the World Economic Forum – The Occidental Observer 

Some Jews Involved in the Great Covid Reset – The Occidental Observer 

143 kommenttia

 1. IHMISKUNTAA UHKAAVA VAARA
  Hyvä kirjoitus Markku Juutiselta. WEF:n suunnittelema dystopia todellakin uhkaa maailman väestöä. Tärkeintä on nähdä se tosiasia, että juutalainen eliitti eli Siionin Viisaat ovat tämän suunnitelman johdossa. Juutalaiset ovat ainoa kansa, jonka päämääränä ja uskontona on koko maapallon valloittaminen ja muiden kansojen orjuuttaminen. ”Great Reset” on suunnitelma, joka toteuttaa tämän päämäärän. Sanna Marin on WEF:n koulutusohjelmassa ja toimii tämän suunnitelman hyväksi. Tähän suunnitelmaan kuuluu olennaisesti PCR-testi, joita pakkauksia levitettiin maailman valtioihin miljoonia kappaleita vuosina 2017-2018. PCR-testillä kyetään luomaan pandemia tyhjästä eli testi saadaan näyttämään positiivisia tuloksia mistä tahansa. Marinin hallitus on varannut tälle vuodelle 1,4 miljardia euroa pelkästään PCR-testaukseen. Kuinka paljon maksaa rokotukset, ainakin 50 miljoonaa euroa. Kaikki tämä rahan tuhlaus pelkästään tavallisen flunssaviruksen torjuntaan, joka ei ole sen vaarallisempi kuin tavallinen kausiflunssa. Mutta kaikki onkin vain osa Great Resetiä, jonka Siionin Viisaat on suunnitellut. PCR-testistä ja sen käyttäjistä tulisi mitä pikimmin tehdä rikosilmoitus harhaanjohtamisesta ja valtavan aineellisen vahingon tuottamisesta. PCR-testin omistajat ja käyttäjät saavat erittäin suuria voittoja. Juutalaisen maailmanvallan mitätöiminen voi alkaa PCR-testirikollisuuden paljastamisella. Uutiset maailmalla levinneistä ”delta” ym. -muunnoksista on vain PCR-testin aikaansaamia valheellisia positiivisia tuloksia. Näin siis Intiassa, Indokiinassa ym. maissa. Kyseessä on kansainvälinen operaatio, jonka vain salainen juutalainen eliitti kykenee tekemään. Suomessakin on juutalaisen eliitin käskyvallassa oleva media alistettu tämän juutalaisen agendan toteuttamiseen. Siksi on täydellinen sensuuri ja siksi tulevat pian pakkorokotukset. Juutalaisen eliitin päämääränä on tehdä kansoista nanoteknologian avulla hallittuja orjia, joiden elimistöön syötetään rokotuksilla aineita, jotka mahdollistavat elimistön yhteyden tekoälyyn, kuten WEF:n johtaja Klaus Schwab esittää. Meidän korruptoitunut poliittinen eliitti ynnä aivopestyt kansalaiset ovat mukana tässä dystopian luomisessa aivan tietämättään. Nyt on kyseessä maailman vallankumous, jossa kaksi voimaa taistelee keskenään, helvetti eli juutalaiset ja taivas eli dystopian vastustajat. Jumala on onneksi vastustajien puolella. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
 2. Tämän dystopian alle oman maamme presidentti, hallitus ja jopa eduskunta on päättänyt kansan alistaa sen tahtoa ja mielipidettä kuuntelematta, kuten JK täällä linkitetyssä videossa tuo esiin.
  Asiassa ei ole mitään epäselvyyttä: maamme on viety vastoin perustuslakia tämän dystopian alle kun presidentti v-muurari klaaneineen on ’kussut sen päälle’ kuten JK asian ilmaisee.
  Käytännössä se merkitsee maan tuhoamista itsenäisenä valtiona ja sen alistamista ulkopuolisen mafian hallintaan.

  Kannattaa kuunnella tältä videolta tarkasti siitä, mitä tässä maassa on oikeasti tapahtunut kuluneiden vuosikymmenten mittaan tässä perustuslaimme vastaisessa laittomassa EU-pelleilyssä, joka huipentui eduskunnan äänestyksessä 18.5.2021 järjettömään 4 miljardin euron velkavankeus-elvytyspakettiin. Jaana itse kutsuu näitä käsittelemiään asioita: “Suomen sodan jälkeisen historian suurimmaksi paljastukseksi.”
  https://rapsodia.fi/lakimies-jaana-kavonius-paljastaa-eu-huijaukset/

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
 3. Klaus Schwabin hirviösuunnitelmat, joita globalistinen eliitti on hautonut jo pitkään esim. Siionin Viisaiden pöytäkirjojen esittäminä, tähtäävät ihmiskunnan loppuun siinä muodossa kuin sen olemme oppineet tuntemaan. Tietenkin niitä pitää vastustaa, mutta on epävarmaa, pystyykö pitkälti turmeltunut ihmiskunta enää siihen.

  Valistuneet ihmiset ovat riitautumassa sen suhteen, mikä on kristinuskon tai juutalaisuuden osuus ihmiskunnan ajautumisessa tuhoon. Eräiden mielestä kristinusko ilmestyskirjoineen on jopa syypää siihen, että ihmiskunta alistuu kohtaloonsa tulla luciferistisen eliitin orjuuttamaksi. Oppositio on alkanut halveksua kristinuskoa ja ajattelee sen olevan juutalainen luomus, joka on myrkkypillerinä syötetty pakanakansoille näiden heikentämiseksi. Ajatus on tavallaan ymmärrettävä, jos ei tunne kristinuskon historiaa. Kristinuskon rappeutunutta muotoa pidetään nyt syypäänä ihmiskunnan ongelmiin. Raamattu kuitenkin ilmoittaa selvästi sen, mikä on kehityskulku kohti Aikojen Loppua. Kristinusko rappeutuu, monet luopuvat uskosta ja paha saa lopulta ylivallan ja se on tuhottava Jumalan itsensä toimesta. Uskosta luopunut ihmiskunta on tullut kyvyttömäksi vastustamaan pahaa, koska sillä ei ole Jumalan siunausta toiminnalleen. Oppositio itsekin kiihdyttää kehitystä, kun alkaa arvostelemaan Jumalan ilmoitusta ja esittää sen olevan antautumissuunnitelma.

  Kukaan ei halua tunnustaa olevansa syntinen ja tarvitsevansa anteeksiantoa, jotta voi rakentaa elämäänsä Jumalan siunaamissa olosuhteissa, jolloin syntivelka on käsitelty kristinuskon opetusten mukaan ja päästään kulkemaan eteenpäin omatunto puhdistettuna ja valppaana. Sen sijaan, jos syntejä ei tunnusteta, syntikuorma kasaantuu ja omatunto tahrautuu eikä Kymmenen Käskyn mukainen elämä ole enää mahdollista. Yleinen oikeustaju ja käsitys oikeasta ja väärästä turmeltuu, mikä ilmenee mm. LGBT-terrorin muodossa. Koronahuijauksen nieleminen kertoo, että suuren osan väestön arvostelukyky on romahtanut. Huijaus saa voimaa myös siitä, että käsittelemätön syntikuorma voimistaa ihmisten kuolemanpelkoa ja tekee näistä helposti pelottelemalla manipuloitavia. Jotkut käsittelevät kuolemanpelkoa antautumalla erilaisin kuolemaa palvoviin kultteihin. Moni sivilisaatio on tuhoutunut näiden kulttien myötäsäestyksellä.

  Mutta juuri nyt ei ole oppiriitojen aika. Tarvitaan järkähtämätöntä kieltäytymistä antautumasta mihinkään globalistien suunnitelmiin. Vain laaja kansalaistottelemattomuus-kampanja voi enää pelastaa ihmiskunnan Ilmestyskirjan tapahtumilta. Tämä ymmärtämiseen ei tarvita kristinuskoa, mutta usko varustaa ihmiset kohtaamaan vihollisen laatimat suunnitelmat kieltäytyjien varalle. Plandemiaa eteenpäin ajavat demoniset ihmiset tulevat käyttämään kaikki mahdolliset taivuttelukeinot ja vain marttyyrien eli uskontodistajien tasoinen usko voi enää tepsiä näitä vastaan. Ihmettelen niitä, jotka uskovat pystyvänsä nämä kestämään ilman Jumalan apua.

  Plusääni(12)Miinusääni(2)
  1. ”Eräiden mielestä kristinusko ilmestyskirjoineen on jopa syypää siihen, että ihmiskunta alistuu kohtaloonsa tulla luciferistisen eliitin orjuuttamaksi.”

   Halveksiipa tai arvostaa Henry Makowia, niin tässä on häneltä mielenkiintoista raamatuntulkintaa:

   ””Ilmestyskirjan Markkinointi kansanmurhan profetiana
   31. heinäkuuta 2021

   Ilmestyskirjat-cr.jpg
   Juutalainen psyop esittää Jeesuksen Luciferina.

   Kun hallituksista tulee yhä autoritaarisempia, kun ne ovat lukinneet meidät 18 kuukauden ajaksi ja nyt vainoavat kansalaisia, jotka kieltäytyvät ottamasta vaarallisia rokotteita, monet kristityt ajattelevat, että se on ”Jumalan suunnitelma” ja antavat sen tapahtua, koska nämä näyttävät olevan ”lopun aikoja”, kuten Ilmestyskirjassa kuvataan.

   Tämä ei ole Jumalan suunnitelma, vaan pikemminkin kabbalistijuutalaisten psyop, jolla ihmisiä huijataan hyväksymään heidän kansanmurhansa ja luullaan, että se on Raamatun profetia.

   Makow–kristityt! Teitä pettää maailmankaikkeuden suurin eksyttäjä, itse Saatana. Kommunismi (saatanallisuus) on syöpä, joka tulee syömään meidät kaikki. Jos emme vastusta ja asetu vastustajien taakse, mikään ei pysäytä sitä.

   CR (henrymakow.com)
   Joukkotottelemattomuus on kaikki, mitä tarvitaan Covid-kommunismin pysäyttämiseksi.

   Jos tarpeeksi moni kieltäytyy rokotuksista, Covid-testeistä, lukituksista ja erottelusta, hallitus ei voi tehdä mitään.

   Vaikka monet näkevät Ilmestyskirjan Jumalan profetiana, se on Luciferin Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelma.

   H.P. Blavatsky, teosofisen seuran perustaja, ja Albert Pike, Morals and Dogma -teoksen kirjoittaja, tunnustavat molemmat, että Ilmestyskirjan sisältö on kabbalistinen.

   Toisin kuin suurin osa Raamatusta, Ilmestyskirjassa on pitkälti abstraktia symboliikkaa ja numerologiaa, jotka molemmat ovat okkultismin eli kabbalan osia. Miksi muuten globalistit seuraisivat suunnitelmaa, joka on pelottavan samanlainen kuin Ilmestyskirjassa?

   144 000 VALITTUA

   Johanneksen evankeliumissa 10:16 Jeesus sanoo: ”Minulla on muita lampaita, jotka eivät ole tästä lampolasta. Minun on tuotava heidätkin. Myös he kuuntelevat minun ääntäni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen.””

   Ilmestyskirjan 7. luku on ristiriidassa Jeesuksen sanojen kanssa ja sanoo, että ”valitut” ovat vain israelilaisia, ja että kustakin 12 sukukunnasta valitaan 12 000. Eivätkö he ole juutalaisia? Ilmestyskirjan mukaan et ole onnekas. Asetu jonoon… Pedon merkki. Ilmestyskirjan 13. luvussa pedon numeroksi ilmoitetaan 666. Se on kirjoitettu kreikaksi, mutta muinaisessa hepreassa numeroita kuvataan kirjaimilla. ”Vaw”; vastaa W:tä, ja sen numeroarvo on 6. WWW = 666 13:16-17.

   Se pakotti myös kaikki ihmiset, suuret ja pienet, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, niin etteivät he voisi ostaa tai myydä, ellei heillä olisi merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen numero.

   Kuulostaa kauhean samankaltaiselta kuin vasemmiston suunnitelmat rokotepassista, eikö vain?

   Ottakaa myös huomioon: 13:15 Toiselle pedolle annettiin valta antaa henkeä ensimmäisen pedon kuvalle, niin että kuva saattoi puhua ja tappaa kaikki, jotka kieltäytyivät palvomasta kuvaa. Kuva, jolla on kyky puhua – miten muuten kuvailisit televisiota, tietokonetta, älypuhelinta jne. jollekin 2000 vuotta sitten?

   Sitä, että WWW on yhtä kuin 666, ei ole vaikea tajuta, itse asiassa kuulin tästä ensimmäisen kerran yli 20 vuotta sitten. Ei ole sattumaa, että poliittinen johto on päättänyt pakottaa väestölle WWW/666:een liittyvän rokotepassin.

   ILMASTONMUUTOKSEN VITSAUKSET

   Ilmestyskirjan vitsaukset ovat hyvin samankaltaisia kuin Egyptin vitsaukset, jotka on kuvattu 2. Mooseksen kirjassa; monet niistä ovat täsmälleen samanlaisia. Suurin ero on siinä, että 2. Mooseksen kirjassa vitsaukset koettelivat ahdistavia egyptiläisiä, kun taas Ilmestyskirjassa vitsaukset koskevat koko ihmiskuntaa, joka pakotetaan ottamaan pedon merkki.

   Tämä on kuitenkin yksi vitsaus, jota ei tapahtunut Egyptissä: 16:8-9 Neljäs enkeli vuodatti maljansa auringon päälle, ja aurinko sai polttaa ihmisiä tulella. Kova kuumuus poltti heidät, ja he kirosivat Jumalan nimeä, joka hallitsi näitä vitsauksia, mutta he kieltäytyivät tekemästä parannusta ja kirkastamasta häntä.

   Meihin on kohdistettu ilmaston lämpenemistä/ilmastonmuutosta koskevaa propagandaa jo vuosia. Tänä kesänä (2021) meillä on ollut ennätyksellisiä helleaaltoja koko pohjoisella pallonpuoliskolla sekä merkittävä lisäys puskapaloissa.

   Samaan aikaan Bill Gates on ehdottanut mielettömiä kokeita, joiden tarkoituksena on estää auringon säteet. Jotkut aivopestyt hölmöt luulevat, että Gates on itse asiassa ateistinen pelastajamme, mutta hallitukset ovat tutkineet sään manipulointia jo vuosikymmeniä. HAARPin sanotaan pystyvän avaamaan ilmakehän, joka suojaa meitä auringolta.

   Gates ja globalistit luovat illuusion siitä, että he pelastavat ihmiskunnan Ilmestyskirjan vitsauksilta, mutta todellisuudessa tämä on huijaus, jolla romahdetaan talous ja saadaan meidät syyttämään Jumalaa ahdingostamme, joka on itse asiassa huipputeknisen psyopin tulos. Jumalan vai Luciferin työtä?

   Ilm. 22:5 Yötä ei ole enää oleva. He eivät tarvitse lampun valoa eivätkä auringon valoa, sillä Herra Jumala antaa heille valon. Ja he hallitsevat iankaikkisesti ja iankaikkisesti.

   Kuulostaa mukavalta, mutta mieti seuraavaa:

   22:16 ”Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelini antamaan teille tämän todistuksen seurakuntien puolesta. Minä olen Daavidin juuri ja jälkeläinen ja kirkas aamutähti.”

   Aamutähti on toinen nimi Venukselle, joka tunnetaan myös nimellä LUCIFER.

   Et tarvitsisi aurinkoa, kun sinulla on valon kantaja mukanasi. Mutta miksi Jeesus sanoisi olevansa Lucifer? Lucifer mainitaan myös Jesajan kirjassa Kuningas Jaakon Raamatussa, Uudessa kansainvälisessä versiossa se kirjoitetaan ”aamutähti”: Jesaja 14:12-14 Kuinka oletkaan pudonnut taivaasta, Lucifer, aamun poika! (NIV: aamutähti, aamunkoiton poika) Kuinka oletkaan sinä maahan langennut, joka heikensit kansoja! Sillä sinä olet sanonut sydämessäsi: Minä nousen taivaaseen, minä kohotan valtaistuimeni Jumalan tähtien yläpuolelle: Minä istun myös seurakunnan vuorelle, pohjoisen puolelle: Minä nousen pilvien korkeuksiin, minä olen kuin Korkein.

   Tälle ei ole mitään muuta loogista selitystä kuin se, että Lucifer naamioituu Jeesukseksi.

   H.P. Blavatsky ja muut okkultistit ovat sanoneet, että pakanajumala Saturnus, jonka kreikkalaiset tunsivat nimellä Kronos, on itse asiassa Saatana. On myös paljon todisteita, jotka viittaavat siihen, että Molok, lapsiuhrien jumala, on toinen Saturnuksen muunnos.

   cronos2.jpgKreikkalaisessa taiteessa Kronos kuvattiin usein sirppi kädessään: mythopedia.com/greek-mythology/titans/cronus Ilm. 14:14-19 käyttää sanaa ”sirppi” 7 kertaa tässä yhteydessä: 14:14 Minä näin, ja minun edessäni oli valkoinen pilvi, ja pilvessä istui ihmisen pojan kaltainen mies, jolla oli kultakruunu päässään ja terävä sirppi kädessään.

   14:19-20 Enkeli heilutti sirppiään maan päällä, keräsi sen rypäleet ja heitti ne Jumalan vihan suureen viinikelloon. Ne poljettiin viinikellarissa kaupungin ulkopuolella, ja puristimesta virtasi verta, joka nousi hevosten suitset korkeudelle 1 600 stadionin matkalle.

   Raamatun kirjaimellisuuden kannattajat haluaisivat saada meidät uskomaan, että kyseessä on jumalallinen tuomio, mutta todisteet viittaavat siihen, että kyseessä on okkultistinen suunnitelma joukkomurhasta.

   PÄÄTELMÄ

   Monet kristityt ovat vakuuttuneita siitä, että heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä hiljaa kohtalonsa, koska se on Raamatun profetia, mutta todellisuudessa Ilmestyskirjassa on saatanallinen suunnitelma orjuudesta ja kansanmurhasta, joka on suunniteltu vakuuttamaan uskoville, että tämä okkulttinen suunnitelma on Jumalan työtä. 2. Kor. 11:14-15

   Eikä ihme, sillä Saatana itse naamioituu valon enkeliksi. Ei siis ole yllättävää, jos myös hänen palvelijansa naamioituvat vanhurskauden palvelijoiksi. Heidän loppunsa on se, minkä heidän tekonsa ansaitsevat.
   ———-
   Aiheeseen liittyen – David Livingstone – Ilmestyskirja on Illuminatin toiminta-ajatus (Blueprint).”

   https://www.henrymakow.com/2021/07/Book-of-Revelation.html?_ga=2.81865622.1423902940.1626993185-1085179846.1620503215

   Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

   Plusääni(11)Miinusääni(0)
   1. Kritiikissä on jossain määrin perääkin. Ilmestyskirja tai kristillisen moraaliopin väärintulkinta voi toimia haitallisena esiohjelmointina, jonka myötä kansat alistuvat tyrannialle. Eräät lampaat voivat vetää johtopäätöksen, että on ensin antauduttava Uudelle Maailmanjärjestykselle, jotta Jeesus voi sen jälkeen tulla pelastamaan heidät pulasta. Jotkut sionistikristityt ovat myös tästä esimerkkinä. Tuetaan illuminaatin Israel-hanketta, koska ajatellaan, että Jeesus palaa näin nopeammin maailmaan. Tällä ei saada aikaiseksi mitään muuta kuin, että me kaikki joudumme vähä vähältä palestiinalaisten asemaan tai vielä huonompaankin eli tulemme tapetuksi.

    Eräät messias-lahkot pyrkivät tahallisesti saattamaan maailman kaaokseen, koska opetusten mukaan Messias voi palata maailmaan vasta, kun mitään muuta toivoa ei enää ole. Vapaamuurareillakin on tunnuslause ”Ordo ab chao” eli järjestys kaaoksesta, minkä nämä Luciferia palvovat tulkitsevat siten, että ensin täytyy luoda äärimmäinen kaaos ja vasta sen jälkeen uusi järjestys. Tätä oppia soveltavat myös monet uusmarxistit.

    Mutta kaiken muun massoja alistumaan ohjelmoivan aivopesun rinnalla Ilmestyskirjan merkitys on varsin mitätön. Hyvin harva tutustuu enää Raamattuun. Vain harvat seurakunnat opettavat eskatologiaa eli oppia lopun ajan tapahtumista. Tyrannian ja sortovallan vastustus on ollut voimakkainta siellä, missä raamatullinen kristillisyys on tunkenut läpi koko yhteiskunnan. Ateistiset pyrkimykset vapauttaa ihmiset ovat päätyneet kommunistiseen helvettiin.

    Plusääni(5)Miinusääni(0)
   2. Muutama kommentti ”Anti-kommunistille”

    Mainitsemasi tapahtumat: hallitukset yhä autoritaarisempia, lukitsevat meitä ja vainoavat rokotteista kieltäytyviä, eivät ole Jumalan suunnitelma eivätkä kabbalistijuutalaisten psyop, vaan täysin looginen ja ansaittu seuraus kansan jumalattomuudesta (joko avoimesti epäuskoisten jumalattomuudesta tai ulkokultailevien peitetystä sydämen jumalattomuudesta). Kun kansa on kääntänyt selkänsä Jumalalle (= hylännyt sydämissään evankeliumin), Jumalakin on kääntänyt selkänsä kansalle. Kansa on täysin perkeleen vallassa ja perkeleen heiteltävänä, Jumalan SALLIMUKSESTA. Näin Jumala toisaalta rankaisee ja toisaalta ajaa parannuksentekoon kansaa lähettämällä päällemme vitsauksia. Niiden – samoin kuin Jumalan lain – on tarkoitus saada kansa omantunnon hätään ja sydämen kauhistukseen Jumalan edessä, jotta kansa sitten tarttuisi avoimesti ja ilmaiseksi kaikkien saatavilla olevaan evankeliumiin eli syntien anteeksiantamukseen Kristuksessa, jossa Jumala sovitti meidät itsessään, 2. Kor. 5:18-21.

    Kyseessä on kansan epäusko ja julkinen syntisyys (kunkin tekosyntien ja sydämen syntien lisäksi), mainitsen nyt vain lasten barbaariset joukko- ja sarjamurhat aborteissa (jo 700 000 lasta murhattu), Jumalan sanan kieltämän homoseksuaalisuuden ja jumalanpilkan. Kansa itse on kutsunut tänne kaikki viholliset ja kaikki vitsaukset ja vaivat. Jos Jumala käyttää esimerkiksi juutalaisia rangaistusvälineenään, niin se on AIVAN OIKEIN. TÄYSIN OIKEIN!!! Ja jos nuo juutalaiset ovat syntisiä, Jumala rankaisee heitäkin milloin ja miten hyväksi katsoo. Jumala rankaisee kansojen syntejä toisten kansojen synneillä.

    Synnin palkka on KUOLEMA, joten Jumala voisi nyt heti pyyhkäistä tämän perkele sydämissä vaeltavan kansan pois maan päältä: ”SILLÄ SYNNIN PALKKA ON KUOLEMA” (Room. 6:23). Tämä ei tarkoita vain ruumiin kuolemaa vaan myös sielun kuolemaa eli eroa Jumalasta, ikuisesti itse omien tekojen kohteeksi joutumista (koska niistä ei ole otettu sovitusta vastaan). KAIKKI, AIVAN KAIKKI, täällä Suomessa on syntiä (ulkokultailu ei auta). Jumala näet sanoo: ”SILLÄ KAIKKI, MIKÄ EI OLE USKOSTA, ON SYNTIÄ” (Room. 14:23). KAIKKI, mitä tämä kansa ajattelee, sanoo ja tekee, on koko ajan, päivästä päivään, kuoleman ansaitsevaa syntiä Jumalan edessä.

    Jumala voisi myös lähettää tänne millaisen tyrannin tai terrorisoivan maailmanhallituksen tahansa, koska juuri sellaisen kansa on ansainnut.

    Nimimerkki kirjoittaa: ”Kommunismi (saatanallisuus) on syöpä, joka tulee syömään meidät kaikki. Jos emme vastusta ja asetu vastustajien taakse, mikään ei pysäytä sitä – – Joukkotottelemattomuus on kaikki, mitä tarvitaan Covid-kommunismin pysäyttämiseksi.”

    Kuten yllä annoin ymmärtää, jos jokin uhkaa syödä jumalattoman kansan, se on oikein ja ansaittua, jos kansa ei tule parannukseen (= sydämen katumus + sydämen usko, jotka molemmat vaikuttaa Jumalan sanassa, laissa ja evankeliumissa, vaikuttava Pyhä Henki), ks. Joonan kirja 3. luku. Kansa on ansainnut jopa kuoleman! Syy ei ole kommunismissa tai syövässä vaan kansan jumalattomuudessa, joka on itse asiassa syvää Kristuksen, Vapahtajan, pilkkaamista ja perkeleenpalvontaa (itsensä palvontaa, perkelehän asuu jumalattoman sydämessä). Kansa itse vetää kaikki mahdolliset rangaistukset tänne. Itse!

    Nimimerkki kehottaa vastustamaan Jumalan päällemme heittämiä rangaistuksia, ja se on Jumalaa vastaan nousemista ja perkeleellä ratsastamista. Jumala ei poista vitsauksiaan ennen kuin kansa tekee parannuksen. Miten ihmeessä Jumalaa vastaan nouseminen olisi parempi kuin Jumalan tahdon alle alistuminen ja siten pelastuminen? Jumala kieltää esivaltaa vastaan nousemisen: ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan, mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä TUOMION” (Room. 13:1-2). Esivaltaa vastaan on lupa nousta vain silloin, kun esivalta käskee toimimaan vastoin Jumalan sanaa: ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä” (Ap. t. 5:29).

    Sitten nimimerkki käsittelee Ilmestyskirjan mainitsemia 144 ooo valittua, ja toteaa, että Joh. 10:16 on ristiriidassa Ilmestyskirjan 7. luvun kanssa. Nimimerkki väittää, että jakeen Ilm. 7:4 144 000 sinetillä merkittyä Jumalan palvelijaa ovat juutalaisia, siis Kristuksen hylkääjiä.

    Ilmestyskirjan 7. luvun alkujakeet 1-8 kuvaavat maan päällä olevia sinetöityjä 144 000:tta, ja jakeet 9-17, erillisessä näyssä, taivaassa olevaa voittavaa kirkkoa. Jumalan sinetöimät ovat turvassa uskon kautta. Jakeista 7:1-3 käy ilmi, että vihan tuulia pidätellään siihen asti, että Jumalan palvelijoihin on painettu sinetti.

    Mikä tuo sinetti on, se käy ilmi jakeista 2. Tim. 2:19, 2. Kor. 1:22, Ef. 1:13-14.

    2. Tim. 2:19: Sinetti, joka vahvistaa Jumalan vahvan perustuksen, on ”Herra tuntee omansa” ja ”Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee.”

    2. Kor. 1:22: Sinetti on Jumalan antama Hengen vakuus kristittyjen sydämissä.

    Ef. 1:13-14: Kristittyihin on pantu Pyhän Hengen sinetti.

    Sinetti on siis uskon myötä kristityn sydämeen tuleva Pyhä Henki, joten kristitty on Jumalan asunto:

    ”Ettekö tiedä, että te (kristityt) olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? (1. Kor. 3:16) – – ”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?” (1. Kor. 6:19).

    Raamattu kutsuu kristittyjä, niin juutalaiskristittyjä kuin pakanakristittyjä, ”Aabrahamin lapsiksi” ja ”Jumalan Israeliksi”, Room. 4:1-12; 9:6-8; 11:11-17; Gal. 3:26-29; 6:16.

    Jumala siis käyttää kristityistä Vanhan testamentin ilmauksia. Myös ilmaus ”12 heimoa” tarkoittaa Ilmestyskirjassa kristittyjä, kaikkia kristittyjä. Jo Vanhassa testamentissa itsessään viitataan tähän: Jer. 3:18; Hes. 37:19-24. Kristityt ovat nimenomaan perillisiä: Room. 4. luku; Gal. 4:21-31; Fil. 3:3.

    On huomattava, että Ilmestyskirja on näky, ja näkyyn kuuluu vertauskuvallisuus. Luku 144 000 eli 12×12 tuhatta on täyden täydellisyyden luku. Heimoluettelo (Ilm. 7:5-8) ei noudata syntymäjärjestystä, syntymää äidin mukaan eikä maanjakojärjestystä. Juuda mainitaan ensin (Messias tuli tästä heimosta). Daan, joka yhdistettiin epäjumalanpalvelukseen, puuttuu, samoin Efraim samasta syystä. Heimoluettelo symboloi niin ollen kristillistä kirkkoa.

    Nimimerkki mainitsee myös aamutähden (eli kointähden), ensin jakeessa Ilm. 22:16, jossa Jeesus kutsuu itseään ”kointähdeksi” (Kirkkoraamatun 1933/38 käännös), sitten jakeissa Jes. 14:12-14, jotka kuuluvat Baabelin kuninkaasta esitettyyn pilkkalauluun (ks. jae 4) ja joissa häntä kutsutaan ”kointähdeksi, aamuruskon pojaksi”.

    Nimimerkki kirjoittaa: ”Aamutähti on toinen nimi Venukselle, joka tunnetaan myös nimellä LUCIFER”!

    Sitten hän kysyy: ”Miksi Jeesus sanoisi olevansa Lucifer?”

    Ei Jeesus tietenkään puhunut fyysisestä Venuksesta vaan siitä, että hän on Pelastus, Valo, joka tuo syntien anteeksiantamuksn kaikille, vapautuksen pimeydestä. Ei Jeesusta kiinnosta, miksi ihmiset mitäkin kutsuvat!

    Jes. 14:12 on todellisuudessa vain vertaus Baabelin kuninkaan kuninkaallisesta loistosta ja vaikutusvallasta (vastakohtana tappiolle)! Asia ei mitenkään liity jakeeseen Ilm. 22:16.

    Nimimerkin johtopäätös, että ”Lucifer naamioituu Jeesukseksi”, on lapsellinen ja naurettava.

    Myös sanan ”sirppi” käyttöä Raamatussa nimimerkki pyörittelee. Ensin hän toteaa, että okkultistit sanovat, että Saturnus eli Kronos on saatana ja että taiteessa Kronos kuvattiin sirppi kädessään. Sitten pyöritykseen joutuu Raamattu: jakeissa Ilm. 14:14-19 käytetään tuota sanaa sirppi elonkorjuun ja viinipuun hedelmien korjuun yhteydessä. Nimimerkin johtopäätös: tuo Ilmestyskirjan kohta on ”okkultistinen suunnitelma joukkomurhasta”! Lapsellista!

    Ilm. 14:14-20 kuvaa maailmanloppua. Jae 14 kertoo, että Johannes näki näyssään ”Ihmisen Pojan muotoisen” istuvan valkoisella pilvellä kädessään sirppi. Tämä on elonkorjuun eli viimeisen tuomion näkymä. Muissakin kohdissa Raamattu kertoo Jeesuksen tulevan pilvien päällä, ks. Matt. 24:30; 26:64; Dan. 7:13.

    Jakeessa 15 kerrotaan, että lähetti toi Jumalalta käskyn Jumalan Pojalle aloittaa elonkorjuu. Leikkuu sirpillä aloitetaan, ja hyvät erotetaan pahoista.

    Ilm. 14:17-20 kuvaa terttujen korjaamista maan viinipuusta sirpin avulla ja niiden heittämistä Jumalan vihan suureen kuurnaan. Kuurnaa poljettiin ja kuurnasta kuohui veri kauas, hyvin kauas.

    Nuo jakeet kuvaavat niiden kokoamista ja tuomitsemista, jotka palvelevat petoa ja sen kuvaa (ks. jakeet Ilm. 14:9-11).

    Nimimerkki työnsi siis näppinsä käsillä pian olevaan viimeiseen tuomioon, jossa Jumala heittää epäuskoiset ikuiseen helvettiin ja ottaa kristityt, omansa, ne, joiden sydämissä asuu jo Pyhä Henki eli Jumala itse, luokseen ikuiseen autuuteen, onneen ja rauhaan uusissa taivaissa ja uudessa maassa, jotka Jumala on luvannut omilleen valmistaa. Tämä nykyinen maa palaa. 2. Piet. 3:10-13.

    Hirvittävä tuomio on tulossa! Todella hirvittävä! Luulisi, että nimimerkki olisi käsitellyt Jumalan sanaa paljon, paljon kunnioittavammin ja sydämen arkuudella. Mutta ei kun ei. Tuollaisia ”nimimerkkejä” maa on täynnä, ja he, juuri he, ovat nykyisen tuhomme syy.

    Plusääni(3)Miinusääni(6)
 4. Suomi on kai aina ollut eräänlainen navetta. Se on jokin vapaamuurarien johtama valtio, jonka ainoa oikeutus on olla olemassa, jos se toteuttaa vapaamuurarien eli globaalin rikollisen eliitin projekteja. Kansakuntaa on mädätetty niin, että suomalaisuudesta on jäljellä hyvin vähän positiivista.

  Kansa on kuin karjaa siis, joka on aivopesty ja mädätetty ja kun on teurastuksen aika, se teurastetaan. Karja itse on aivan pihalla kaikesta. Se on karjaa, jonka avulla on toteutettu globaali kommunistinen tyrannia ja maailmanvaltio. Tätä varten se on kasvatyettu navetassa nimeltä Suomi. Nyt se teurastetaan eli vaihdetaan osin uuteen jaosin murhataan. Kulttuuri tuhotaan. Kansat siirrellään ympäri maailmaa ja syntyy uusi globaali ”kulttuuri”. Toiset kansat ja kaikki kulttuurit katoavat

  Plusääni(24)Miinusääni(0)
  1. Helkatin totuudellisesti sanottu. On tämä maa yksi sikojen temmellyskenttä. Miten kaiken sallitaankin tapahtuvan? Kansa valitsee neljän vuoden välein valtaan omat teurastajansa ja sitten oikein palvoo tätä järjestäytynyttä rikollisuutta.

   Moni pelkää leimaantuvansa ns. yhteiskuntavastaiseksi ja eikä siksi kyseenalaista mitään. Onneksi jotkut näkevät näiden koronakilttien lampaiden hyvesignaloinin läpi:
   https://tokentube.net/i/3510905283/hyveihmiset

   Plusääni(13)Miinusääni(0)
 5. Pelastetaan Lapset -lääkäriryhmä on Suomen sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä antanut lausunnon 12–15-vuotiaiden koronarokotuksista. Samalla lääkäriryhmä haastaa Fimean ja THL:n asiantuntijat julkiseen keskusteluun aiheesta.
  Lausunnon on allekirjoittanut yli 20 eri erikoisalan lääkäriä, joiden joukossa on korkeamman akateemisen tutkinnon suorittaneita tohtoreita ja dosentteja.

  STM pyytää lausuntoja covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta – jatkossa rokotuksia annettaisiin myös 12–15-vuotiaille – Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastetaan lapset – Lääkärien vetoomus lasten koronarokotusten estämiseksi

  Lääkäreiden vetoomus lasten ja nuorten korona­rokotusten estämiseksi

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
 6. Ei tuu onnistumaan jo siksi, että (pahisten) Planung on vuotanut julkisuuteen. Vastavoimat (hyvikset) jo liikkeellä. Lopputulema on, että toista kertaa vastaavat vitun suvereniteettihankkeet ei tuu pääsemään alkua pidemmälle. Paluu kansallisvaltioiden omien yksien kulttuurien rauhantilaan – lopullisesti.

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
  1. Reiner Fuellmich on ainakin täysi tollo ja todennäköisesti kontrolloitua oppositiota. Häntä on informoitu historiallisista totuuksista, mutta silti hän jatkaa juutalaisen uhrinarratiivin ruokkimista antaa tilaa holohoaxereille. Jostain luin myös, että hän olisi aiemmin puolustanut (Saksan) hallitusta jossain ilmastonmuutos tapauksessa virallista ilmastohömppää puoltaen.

   https://www.bitchute.com/video/vOjdsLegIS5C/

   Katsokaa kommentteja tuolla.

   Plusääni(4)Miinusääni(4)
 7. Maailman talousfoorumi (WEF) julkaisi taktiikan hallituksille ja viranomaisille painostaa kansat COVID-rokotuksiin

  Maailman talousfoorumilla eli Davosin eliitillä, on ollut suurempi rooli tapahtumissa kuluneiden 15 kuukauden aikana kuin monet vielä ymmärtävät. Nyt globalistieliitin ajatushautomo on julkaissut psykologisen sodankäynnin ohjeistuksen hallituksille ja viranomaisille, että miten pakotetaan ja manipuloidaan kansalaiset ottamaan kokeellinen Covid-19-rokote.

  DE

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 8. MASKIT: AUKTORITEETTIUSKON MERKKI
  Maskit on tieteellisesti tunnustettu hyödyttömiksi ja terveydelle haitallisiksi. Tästä huolimatta maskeja näkyy ihmisten kasvoilla meillä ja muualla. Valtaa pitävät tietävät, että maskit eivät suojaa viruksilta, mutta vaativat maskin käyttöä. Maskeilla osoitetaan kuuliaisuutta valtaa pitäville eli auktoriteettiuskoa. Uusi maailmanjärjestys on sellainen, jossa ihmiset eivät enää ajattele omilla aivoillaan, vaan luottavat auktoriteetteihin; tähän pyrkii globalistinen eliitti. Maskipakko on ihmisoikeusrikos. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(14)Miinusääni(1)
  1. Maskit on nimenomaisesti mainittu Rockefeller-säätiön laatimassa ’Lockstep’- skenaariossa, joka on koronakriisin esisuunnitelma vuodelta 2010. Raportti on muutenkin hämmästyttävän tarkka kuvaus nykytilanteesta. Koronaterroristit ovat olleet valmiita luopumaan uskostaan rokotteisiin, jotta maskit saadaan uudestaan jokaisen naamalle. Yhdysvaltain CDC suosittaa jo maskien käyttöä myös täysin rokotetuille. Deltahuijausta on ilman muuta vahvistettava psykologisella teatterilla, johon kirotut maskit kuuluvat olennaisena osana. Maskit on onnistuttu aseistamaan siten, että niistä tulee myös kansalaisten keskinäisen kurinpidon välineitä. Virkavalta tai vartijat eivät ehdi joka paikkaan maskittomia sortamaan. Näin varmistetaan idiotian tyrannia, joka on globalistien yksi tärkein työkalu länsimaiden kulttuurien murskaamisessa.

   Plusääni(10)Miinusääni(0)
 9. Kommentoin tässä kristillisestä perspektiivistä joitakin lauseita/asioita, joita tästä artikkelista ja sen kommenteista poimin.

  1. Ensimmäinen kommentoitava teksti on tämä: ”Tästä täysin varmasta maailmanlaajuisesta ihmiskunnan perikadosta voidaan selvitä vain ja ainoastaan nujertamalla juutalaismafian globaali valta-asema.”

  Todellisuudessa tuollaisesta perikadosta on mahdollista selvitä vain lepyttämällä Jumala, tekemällä siis parannus, kuten yllä olen kirjoittanut. Parannuksessa tullaan sydämen katumuksen ja uskon myötä Jumalan lapsiksi, ja lapsiltaan Jumala poistaa vitsaukset, koska uskova ihminen koko ajan puhdistuu synneistään eikä Jumalalla ole enää niin paljon syytä vihaan. Juutalaismafia, tai mikä tahansa mafia, voidaan todellisesti nujertaa vain julistamalla heille Jumalan evankeliumia, anteeksiantamusta Jeesuksessa Kristuksessa. Suomen kansakin on itse asiassa lähes piinkova mafia. Tuhoaa itsensä vetämällä Jumalan vihan päälleen.

  2. Toinen kommentoitava teksti on tämä: ”Tämän dystopian alle oman maamme presidentti, hallitus ja jopa eduskunta on päättänyt kansan alistaa sen tahtoa ja mielipidettä kuuntelematta, kuten JK täällä linkitetyssä videossa tuo esiin. Asiassa ei ole mitään epäselvyyttä: maamme on viety vastoin perustuslakia tämän dystopian alle kun presidentti v-muurari klaaneineen on ’kussut sen päälle’ kuten JK asian ilmaisee. Käytännössä se merkitsee maan tuhoamista itsenäisenä valtiona ja sen alistamista ulkopuolisen mafian hallintaan.”

  Kyllä sen takana, että maamme on viety dystopian alle, on Jumalan sallimus. Sitä ei tapahtuisi, ellei Jumala sallisi sitä. Ja syy tähän sallimiseen on se, että kansa on kääntänyt selkänsä Jumalalle, jolloin Jumala on kääntänyt selkänsä kansalle. Perkeleellä on kaikki tila riehua. Syy on kansan jumalattomuus. Ei tällaisella syntisellä kansalla ole Jumalan silmissä minkäänlaista oikeutta olla olemassa. Paitsi dystopian alle Jumala voi viedä tämän kansan hirveän tyrannin tai jopa kuoleman alle. Siinä ei olisi mitään epäoikeudenmukaista. Kaiken pahan alku ja juuri on jumalaton kansa itse.

  3. Kolmas kommentoitava teksti on tämä: ”Klaus Schwabin hirviösuunnitelmat, joita globalistinen eliitti on hautonut jo pitkään esim. Siionin Viisaiden pöytäkirjojen esittäminä, tähtäävät ihmiskunnan loppuun siinä muodossa kuin sen olemme oppineet tuntemaan. Tietenkin niitä pitää vastustaa, mutta on epävarmaa, pystyykö pitkälti turmeltunut ihmiskunta enää siihen. Valistuneet ihmiset ovat riitautumassa sen suhteen, mikä on kristinuskon tai juutalaisuuden osuus ihmiskunnan ajautumisessa tuhoon.”

  Koska Schwab tuollaista suunnittelee ja toteuttaa, Jumala on sallinut sen. Syy on siis jumalattomassa ihmiskunnassa itsessään. Jumalattomuus vetää ylleen Jumalan rangaistukset. Niiden vastustaminen on paitsi jumalatonta myös turhaa, sillä vitsaukset eivät poistu ennen kuin kansa on tehnyt parannuksen ja luopunut sydämissään synneistään, jolloin Jumala leppyy ja sen seurauksena ottaa pois rangaistuksiaan. Tilanteen parantaa vain kansan tuleminen parannukseen, joten kaikki muu pahentaa asiaa (koska ydin, perkeleen karkottaminen sydämistä, on laiminlyöty ja Jumala yritetään kiertää tai unohtaa). Ihmiskunta ON ansainnut lopun! Osuus tuhoon on vain jumalattoman ihmisen sydämellä Jumalan edessä, ei ”kristinuskolla tai juutalaisuudella.”

  4. Neljäs kommentoitava teksti on tämä: ”Vain laaja kansalaistottelemattomuuskampanja voi enää pelastaa ihmiskunnan Ilmestyskirjan tapahtumilta.”

  Tällaisen kirjoittaja ei tunne elävää Jumalaa. Pahalta pelastaa vain Jeesus Kristus, syntien anteeksiantamus, sillä vain niin saadaan yhteys Jumalaan, joka auttaa omiaan (Joh. 14:6). Pahalta pelastaa vain parannuksenteko, sillä kansan jumalattomuus on syy siihen, että paha ryöppyää niskaamme (ks. Joonan kirja 3. luku). Jumala ei ilman kansan parannuksentekoa lepy eivätkä vitsaukset lopu. Jos kansa alkaa omavoimaisesti (se voima on perkeleen voima, koska perkele asuu tämän kansan sydämissä) luikerrella tai riehua, tilanne vain vastaavassa määrin pahenee (koska ytimeen, sydämeen, ei kajota, vaikka juuri siellä on se myrkkykäärme, kaiken pahan syy).

  5: Viides kommentoitava teksti on tämä: ”Juutalaismafia on siis kaiken pahan alku ja juuri planeetallamme.”

  Totuus kuitenkin on, että paha on alkuisin perkeleestä (esim. 1. Joh. 3:8), joka hallitsee kaikkien epäuskoisten sydämissä. Tämä käy vastaansanomattomasti ilmi siitä, että Jumala kutsuu sanassaan perkelettä ”tämän maailman ruhtinaaksi” (Joh. 12:31; 14:30; 16:11). Jokaisen ihmisen sydämessä hallitsee siis luonnostaan perkele. 1. Joh. 5:19 sanoo: ”Koko maailman on pahan vallassa”, ja artikkeli osoittaa, että tarkoitetaan persoonallista pahaa, perkelettä. Ap. t. 26:18 kertoo, että epäuskoinen maailma on saatanan vallassa.

  Syntiinlankeemuksessa turmeltunut ja perkeleen orjuuteen joutunut ihmiskunta kokonaisuudessaan on pahan alku ja juuri. Kun viholliset ovat ärhäkästi kimpussamme ja kukin toisensa kimpussa, olemme ansainneet sen synneillämme. Syy Suomessakin riehuvaan pahaan on Suomen kansa itse, jokainen epäuskoinen ihminen. He kutsuvat ja vetävät Jumalan vihan ja Jumalan rangaistukset Suomen ylle, ja siksi maa ja kansa tuhoutuvat.

  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Muutama oma lisäykseni. Kuten yllä jo todettiin, suomalainen jumalaton ihminen – kuten koko ihmiskunta – on perkeleen ja synnin orja. Otan tähän jakeet Room. 3:9-18: ”Mehän olemme edellä osoittaneet, että KAIKKI ovat synnin alla, niin kuin kirjoitettu on: ’Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä.”

  Näin sanoo Jumala. Tuosta seuraa, että ihmisoikeudet ovat puhtaasti perkeleen ja kaiken tuon syntisyyden oikeuksia. Sananvapaus on perkeleen sananvapaus. Kansanvalta on perkeleenvalta. Tekipä siis ihmiskunta mitä hyvänsä, se tuhoutuu väkisin (perkele ohjaa kaikkea). Maailma on ollut pystyssä vain siitä syystä, että Jumala kerää sanallaan maailmasta vielä kristittyjä ikuiseen valtakuntaansa. Mutta nyt nähtävästi tuho tulee ja tapahtuu viimeinen tuomio Kristuksen palatessa.

  Kun Suomen perustuslaki (2§) sanoo: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle”, se sanoo: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu perkeleelle.” Seuraukset näkyvät kaikkialta. Esivalta on tuhottu pahan ja vihollisen palvelijaksi, ja saatanan joukot (kansa) ovat julistautuneet itse omaksi esivallakseen, mikä merkitsee perkeleen täyttä vapautta ja täystuhoa. Se on oikein perustuslaissa!

  On siis niin, että kun ihminen tahtoo pelastaa elämänsä, hän tahtoo pelastaa perkeleen (perkele on se ”oma itse”, ”oma” tahto) ja hukkuu helvettiin. Elämä löytyy vain niin, että ihminen (perkele hänessä) kuolee ja uusi ihminen (Jumala hänessä) jotenkin kasvaa tilalle. Ja uusi ihminen syntyy, kun sanassaan vaikuttavan Pyhän Hengen vaikutuksesta sydämessä syntyy usko Kristuksen sijaissovitukseen ja Pyhä Henki jää sydämeen asumaan (perkele joutuu poistumaan sydämestä). Perkelesydän katoaa ja jumalasydän tulee tilalle. Ihminen uudestisyntyy Jumalan kuvaksi ja elää ikuisesti autuudessa.

  Niinpä, ratkaisevasti nykytilanteeseen nähden:

  ”Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun (Jeesuksen) tähteni, hän löytää sen” (Matt. 16:25).

  Nykyinen silmitön pyrkimys pelastaa elämänsä (pelastaa perkele) johtaa siis päinvastaiseen tulokseen. Vallankumouksen sijaan tulee tehdä parannus Jumalan sanan voimasta, Ap. t. 17:30.

  ”Ja sinä (Herra) pelastat nöyrän kansan, mutta sinun silmäsi ovat ylpeitä vastaan, sinä alennat heidät” (2. Sam. 22:28).

  Tuhon syy olet sinä, jumalaton suomalainen, itse. Ei ”juutalainen”. Ei ”eliitti.” Nämä ovat vain välineitä, joiden avulla Jumala kurittaa ja samalla ajaa parannukseen kansaa, että se pelastuisi tuholta sekä nyt ajassa että ikuisuudessa.

  Varoitan siis riehujia. Riehuja itse on syy alkaneeseen tuhoon. Hylkäämällä Jeesuksen sydämessään hän tuhoaa itsensä ja kaiken.

  Harhaopit ja ulkokultailevat kirkot ovat saaneet jotkut sanomaan, että kristinusko on mätä. Vain harhat ja ulkokultaisuus ovat mätää, ei kristinusko itsessään. Ei jonkin asian väärä käyttö tee itse asiaa vääräksi. Kristinusko löytyy Raamatusta (suosittelen vuosien 1933/33 suomennosta). Varokaa Raamatun hylkääjiä ja puliveivaajia! Varokaa eksyttäjiä!

  Plusääni(4)Miinusääni(5)
  1. Kristittynä ja raamatullisten esikuvien valossa Laurion kirjoitukseen on helppo yhtyä. Monien usko on kuitenkin heikko ja tuntuu hyvin epävarmalta, että synninkatumus ja rukoilu voisi säästää Suomen kansan siltä tuholta, jota jopa meikäläinen esivalta pyritään saamaan edistämään. Poistaisiko Jumala tällaisen esivallan ikeen kansan päältä, jos se tarpeeksi katuu? Tietenkin Jumala voi sen halutessaan tehdä. Raamatusta löytyy kahdensuuntaisia esimerkkejä. Niinive katui syntejään profeetta Joonan julistuksen ansiosta ja säästyi tuholta. Tähän on vedonnut itse Herra Jeesus:

   ”Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja ovat sille tuomioksi, koska he kääntyivät Joonan saarnan vaikutuksesta. Mutta tässä on enemmän kuin Joona!” (Matt 12:41).

   Toisaalta profeetta Jeremia pyrki samaan aikaan herätystä ja synninkatumusta Israelin kansassa, mutta turhaan ja kansa ajautui ensinnäkin typerän esivallan ja kuninkaan alaisuuteen ja sitä myötä Nebukadnessarin armeijan hävittämäksi. Osa lyödystä kansasta siirrettiin Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Profeetta Jeremia puhui oman aikansa päättäjiä ja vaikutusvaltaisia vastaan ja joutui siitä tilille karulla tavalla. Voidaan kai sanoa, että profeetta oli myös poliittisesti aktiivinen, antoi poliittisia neuvoja ja oli tavallaan kansalaistottelematon, joskaan ei ”riehuja”. Kristinuskoon ei väkivaltainen kapinointi kuulu. Mutta jossakin kulkee raja myös tässä suhteessa. Täysin mätä hallinto voidaan syrjäyttää laillisessa järjestyksessä, jolloin esivalta ikäänkuin siirtyy kansaa puolustavien ohjaukseen. Esivaltaa väärin käyttäneitä voidaan rangaista uuden järjestyksen vakiinnuttua. Ei Jumala auta niitä, jotka eivät edes yritä tehdä itse mitään. Mutta jumalaton kansa ei tähän pysty ja yritykset johtavat entistäkin syvempään sortoon ja ahdinkoon.

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
  2. JUUTALAISET OVAT PERKELE
   Vesa-Ilkka Laurio syyllistää suomalaiset ikään kuin juutalaisten kautta tuleva kärsimys olisi suomalaisten itsensä syytä. Kyllä syynä ovat juutalaiset, jotka ovat perkele Jeesuksen sanojen mukaan. Vaikka koko Suomen kansa kääntyisi aidoksi kristityiksi, ei se lopettaisi juutalaisten maailmanvalloituksen yrittämistä. On erikseen maallista pahaa ja hengellistä pahaa. Maallista pahaa vastustetaan maallisilla aseilla ja hengellistä pahaa hengellisillä aseilla. Suomalaisten tulee vastustaa EU:ta ja koronahuijausta politiikalla ja luterilaista kirkkoa sun muita helluntalaisia Raamattuun perustuvalla oikealla opilla, joka tuli Swedenborgin kynän kautta 1700-luvulla. Swedenborg paljasti kristinuskon tuhoutuneen papiston johdosta, kuten aikoinaan israelilainen kirkkokin. Kristityt hylkäsivät Swedenborgin kirjoitukset aivan kuten juutalaiset hylkäsivät Jeesusksen. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
   https://www.elinahytonen.fi
   https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(14)Miinusääni(3)
   1. Vastaus Benjamin Kivilohkareen kommenttiin 4.8.2021 at 17.41.

    Vekkulia, että minun sanotaan syyllistävän suomalaisia, kun minä vain tuon esiin, mitä Jumala sanoo ja ”syyttää”. Eikö olekin vekkulia, BK?

    Jumala sanoo suomalaisista (sis. BK:n) ja ”syyttää”: ”Mehän olemme edellä osoittaneet, että KAIKKI ovat synnin alla, niin kuin kirjoitettu on: ’Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä” (Room. 3:9-18).

    Näin sanoo Jumala. Laurio vain toistaa sen tässä. BK? Minä siis nuhtelen ja varoitan, kuten kuuluu:

    ”Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehota” (2. Tim. 4:2);

    ”Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen” (1. Tim. 5:20).

    Sinä et nuhtele kansaa. Nuoleskelet.

    Huom., BK: ”Pilkkaaja ei ota nuhdetta kuullakseen” (Snl. 13:1) – – ”järjetön se, joka nuhdetta vihaa” (Snl. 12:1) – – ”Köyhyys ja häpeä kuritusta vierovalle” (Snl. 13:18).

    BK? Avoin hauta? Ymmärrys nolla? Hyvää tekemätön? Kyykäärmeen myrkky? Kirous & katkeruus? Verenvuodatus? Tienä hävitys? Petos? Synnin alla?

    BK, lue: ”Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen” (Mark. 16:16). Jumala heittää jumalattoman ja julkisyntisen kansan (sis. BK:n) ikuiseen helvettiin.

    BK? Ikuiseen helvettiin?

    Eikö siis suomalaisia saisi varoittaa tästä ja nuhdella? Kuten Jumala sanassaan nuhtelee.

    Yksi Jumalan nuhde on: ”Älä tapa”. Jumala siis itse asiassa sanoo koko kansalle (sis. BK:n): ”SINÄ TAPAT.” Onko tämä Laurion turvastaan sylkemää syyllistämistä? BK?

    Kuka on tappaja? Koko kansa (sis. BK:n). Minäkin olin (sydämessäni). MINÄ EN OLE ENÄÄ, koska olen uskon kautta ytimiäni myöten puhdistunut Jeesuksen Kristuksen veressä, 1. Joh. 1:7.

    Tuo tappaminen on sydämen viha. Se joskus purkautuu fyysisenä tappamisena. BK? Kaikki Jumalan käskyt kohdistuvat sydämeen, sydämen syntiin, siellä asuvaan perkeleeseen, eivät ulkonaiseen ulkokultaisuuteen. BK? Kun Jumala sanoo koko maailmalle: ”Älä varasta”, niin hän sanoo kaikille koko ajan: ”Sinä varastat.” Siitä seuraa ikuinen helvetti, jos sovitusta Kristuksessa ei oteta sydämen uskossa vastaan, jolloin Jumala murtautuu sydämeen ja HÄVITTÄÄ, MURSKAA perkeleen siellä.

    Mikset sinä pelästy, kun Jumala käskyillään varoittaa, nuhtelee ja uhkailee sinua? BK? Jos sydämessäsi olisi tuntoa jäljellä, pelästyisit ytimiäsi myöten käskyistä, kauhistuisit, romahtaisit, sortuisit, vaipuisit epätoivoon, sillä helvetin suuaukko on edessäsi. Mikset silloin tarttuisi pelastukseen, syntien anteeksiantamukseen, sovitukseen, lunastukseen, armoon, evankeliumiin Kristuksessa? Mikset ottaisi pelastusta vastaan? Ei tarvitsisi tieten tahtoen mennä helvettiin. Eikö sydämessäsi ole mitään tuntoa?

    Vapise, BK.

    Koska olet niin paha kuin Jumala noissa raamatunjakeissa sanoo sinun olevan, niin etkö ole ansainnut Jumalan rangaistustoimia? Eikö se kärsimys olisikin JUURI SINUN OMAA SYYTÄSI? BK? Miksi sanot sen olevan juutalaisten syytä, kun se on sinun, kokovartalosyntisen, syytä? Jumala uhkaa tuhota koko kansan (sis. BK:n) juutalaisia tai mitä hyvänsä välineenään käyttäen, joten eikö kansaa saisi varoittaa, mihin sen pahuus on sitä viemässä???? Jos en varoita, teen itsestäni syypään kansanmurhaan. BK? Ymmärrys puuttuu? BK? Niinhän tuo luettelo toteaa (se on fakta, koska luettelo on Jumalan luettelo). Kyse ei ole ainoastaan älykkyyden puuttumisesta, kyse on laajemmasta, kaikkea päässä tapahtuvaa puljausveivausta koskevasta ”defektistä”, perkeleestä ihmisen sydämessä, kokovartaloymmärtämättömyydestä. En ole koskaan nähnyt teksteissäsi yhtäkään asiaa, joka pitäisi paikkansa. En koskaan. Jumalan silmissä kaikki esittämäsi on petosta, kyykäärmeen myrkkyä, kirousta ja katkeruutta. Enkä taaskaan sano tätä pahalla, vaan nuhtelen ja varoitan sinua. Koska elät Jumalan ulkopuolella, elät todellisuuden ulkopuolella. Usko Kristuksen sijaissovitukseen olisi tie Jumalan luo, mutta hylkäät sen. Hylkäät!!! BK? Hylkäät pelastumisen, ikuisen elämän.

    Miksi sanot, että juutalaiset ovat PERKELE? Perkele on Jumalan luoma mutta lankeemukseen joutunut enkeli, paha henkiolento. Se on luonnostaan, tuloksena syntiinlankeemuksesta, jokaisen syntyvän ihmisen sydämessä. Nainen (Eeva) syyllistyi syntiin ja toi maailmaan synnin, perkeleen orjuuden, kuoleman, lain ikeen, helvetin uhan ja kärsimyksen. Perisynnin vuoksi koko ihmiskunta on kirottu. Se on perkeleen orja ja synnin orja – kuoleman lapsi ja helvetin lapsi.

    Siis SINÄ olet perkeleen lapsi, kuten jokainen muukin ihminen on luonnostaan perkeleen lapsi. Miksi sanot juutalaisia perkeleeksi, kun sinä itsekin olet perkeleen lapsi? BK? Jos vetoat raamatunkohtaan Joh. 8:44, niin siinä ei puhuta juutalaisista vaan epäuskoisista ihmisistä, siis koko ihmiskunnasta. Ihmiskunnasta tuossa tilanteessa vain sattui olemaan juutalaisia, mutta sama koskee suomalaisia, jos läsnä olisi ollut suomalaisia. Sanat olisi kohdistettu suomalaisiin. Sanat kuuluvat:

    ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh. 8:44).

    Tämä koskee kaikkia epäuskoisia, koko ihmiskuntaa kaikkina aikoina. Tämän paljastaa konteksti. Jeesus ei puhu juutalaisista lihan mukaan vaan yleensä epäuskoisista, jotka nyt sattuvat olemaan Jeesuksen ympärillä olevia juutalaisia, koska Jeesus asui siellä. Konteksti on tämä luvussa Joh. 8:

    ”Mutta sen he (kirjanoppineet ja fariseukset) sanoivat kiusaten häntä (Jeesusta), päästäkseen häntä syyttämään” (jae 6) – – ”Niin fariseukset sanoivat hänelle: ’Sinä todistat itsestäsi; sinun todistuksesi ei ole pätevä” (j. 13) – – (Jeesus sanoi): ”te ette tiedä, mistä minä tulen, ettekä, mihin minä menen. Te tuomitsette lihan mukaan, minä en tuomitse ketään” (j. 14, 15) – – ”Jeesus vastasi: ’Te ette tunne minua ettekä minun Isääni; jos te tuntisitte minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni’” (j.19) – – ”te kuolette syntiinne. Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla” (j. 21) – – (Jeesus sanoi): ”Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta – – te kuolette synteihinne, sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne” (j. 23, 24) – – ”Niin he sanoivat hänelle: ’Kuka sinä olet?’” (j. 25) – – ”he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille Isästä” (j. 27) – – (Jeesus sanoi): ”Kun olette ylentäneet (so. tappaneet) Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen…” (j. 28) – – ”te tavoittelette minua tappaaksenne, koska minun sanani ei saa tilaa teissä. Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä; niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältänne (so. perkeleeltä, ks. jae 44)” (j. 37, 38) – – ”Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja. Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt. Te teette isänne (so. perkeleen) tekoja” (j. 39, 40) – – ”Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua” (j. 42) – – ”Minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sen tähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani” (j. 43) – – [tässä tulee yllä oleva jae 44] – – ”Mutta minua te ette usko, sen tähden että minä sanon totuuden. Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?” (j. 45, 46) – – ”Sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta” (j. 47) – – (juutalaiset sanoivat): ”sinussa on riivaaja” (j. 48) – – ”Jeesus vastasi: ’Minussa ei ole riivaajaa, vaan minä kunnioitan Isääni, ja te häpäisette minua’” (j. 49).

    Ei viittaustakaan siihen, että Jeesus puhuisi juutalaisista lihan mukaan. Hän puhuu juutalaisista heidän uskonpuutteensa (epäuskonsa) mukaan, siis nuhtelee heitä, jotta he mahdollisesti tulisivat uskoon ja pelastuisivat. Kyseessä on terve nuhtelusaarna.

    Kuten on käynyt ilmi, koko ihmiskunta ja koko Suomen kansa (sis. BK:n) syntyy luonnostaan epäuskoisena, siis perkeleen orjana, joten koko tuo Joh. 8. luku koskee koko ihmiskuntaa, koska se koskee epäuskoa eikä mitään muuta. Koko ihmiskunta on täsmälleen samalla tavalla epäuskoinen, perkeleen lapsi, synnin lapsi, valheen lapsi ja murhan lapsi kuin nuo juutalaiset. Jos jakeen Joh. 8:44 tulkitaan koskevan juutalaista etnisyyttä tai juutalaista uskontoa ainoastaan, silloin tehdään karkea synti, koska epäusko koskee koko ihmiskuntaa, myös sitä, joka tuollaisen tukinnan esittää (sis. BK:n).

    Koko Joh. 8. luku koskee vain ja ainoastaan epäuskoa: Eivät tunne Jeesusta ja Isää, sanovat Jeesuksen sanoja pätemättömiksi, ovat alhaalta ja tästä maailmasta (so. syntisestä ihmiskunnasta), Jeesuksen sanat eivät saa tilaa heissä, ovat syntisiä, tekevät, mitä perkele käskee heidän tehdä, eivät kärsi kuulla Jeesuksen sanoja, eivät usko Jeesusta, eivät ole Jumalasta, häpäisevät Jeesusta.

    Jae Joh. 8:44 koskee kaikkia epäuskoisia, siis koko ihmiskuntaa (sis. BK:n). BK? Miksi puhut muunneltua totuutta? Kaikki ovat yhtä syntisiä sydämissään kuin epäuskoiset juutalaiset. Sinun väärät syytöksesikin todistavat sen. Koko ihmiskunta on ansainnut kaikki mahdolliset Jumalan rangaistukset ja vitsaukset. Ja kaikki, aivan kaikki, tuottavat kärsimystä ympärilleen, ja myös kaikki ne, joihin kärsimys kohdistuu, ovat ansainneet sen. Ulos pääsee vain sydämen uskossa Jeesukseen eli syntien anteeksiantamukseen, Joh. 14:6; Ap. t. 4:12. Ei ole muuta tietä.

    Eikä Jeesus sano juutalaisia perkeleeksi vaan perkeleen lapsiksi!! Miksi jatkuvasti esität muunneltua totuutta?

    Ymmärtämättömyys tulee ilmi tästäkin BK:n lauseesta: ”Vaikka koko Suomen kansa kääntyisi aidoiksi kristityiksi, ei se lopettaisi juutalaisten maailmanvalloituksen yrittämistä.” Tämä on niin valtava älykkyyden ja ymmärryksen puute, että oikein hätkähdin! Aito kristittyhän on ihminen, jonka sydämessä asuu Jumala (1. Kor. 3:16, 6:19; Joh. 14:23). Kristitty on Jumalan lapsi. Silloin, uskoon tulon tapahduttua, Jumala poistaa rangaistukset sellaisen ihmisen yltä tietenkin!!! Jos koko kansasta tulee aitojen kristittyjen kansa, silloin JUMALA poistaa vitsaukset maasta kokonaan (tai lähes kokonaan, sillä Jumala käyttää koettelemuksia myös vahvistaakseen omiensa uskoa). Eikö BK usko Jumalan voimaan, hänhän on kaikkivaltias kaikkeuden hallitsija? Eikö BK usko elävään Jumalaan? Jumalan lapseksi tullaan sydämen uskossa Kristukseen. Eikö Jumala suojele omiaan? Juutalaisten maailmanvallan yritys on Jumalan sallimus, joten eikö Jumala voi vaikuttaa siihen, mitä hän sallii ja mitä ei? Eikä nyt maailmanvaltaan pyri ”juutalaiset” vaan perkele kaikilla tasoilla. Evankeliumihan on kielletty virallisessa Suomessa kaikilla tasoilla. Ja evankeliumi on ainoa ase, joka sitoo perkeleen. BK:kin on opissaan tuhonnut koko Raamatun.

    Mitä ”maalliseen pahaan ja hengelliseen pahaan” tulee, niin kaikkien sydämissä asuu luonnostaan paha (1. Joh. 5:19), siis perkele. Perkele on kuin sydämessä kerällä oleva myrkkykäärme, joka hallitsee jokaista luonnollista ihmistä, kiitos naisen, joka toi maailmaan synnin, perkeleen orjuuden, kuoleman, kärsimyksen ja helvettiin hukkumisen uhan. Sieltä, sydämestä, on peräisin kaikki paha, oli se millaista hyvänsä (Matt. 15:19). Väärät kirkot ovat yksi paha, BK.

    Luterilaisuus on juuri Raamatun oikea oppi. Martti Luther ei vähimmässäkään määrin muuttanut mitään Raamatussa. Hänen koko elämäntyönsä oli Raamatun puhtauden vaalimista! On härskiä valehtelua ja todella saatanallista eksytystä väittää, että luterilaisuus eli Raamatun oikea oppi on väärää ja swedenborgilaisuus sitten muka ”Raamattuun perustuva oikea oppi”! Swedenborg oli harhoja näkevä (mielenvikainen) ruotsalainen noita, jonka opin levitys kiellettiin edesvastuun uhalla 1770-luvulla. Swedenborg hylkäsi suuren osan Raamatun sisällöstä ja loput hän muutti harhojensa mukaiseksi ”taivaallisemmaksi opiksi”, harhaksi. Asiallisesti Raamatusta ei jäänyt mitään jäljelle. BK on tuohon oppiin ja tuohon epäuskoon perustuvan kirkon paavi, ja hän pyrkii voimiensa mukaan hävittämään aidon kristinuskon ja tiemme pelastumiseen. BK:n oppi on harhaista ulkokultaisuutta, joka on täynnä vihaa ja hyvin myrkyllistä kavaluutta ja petollista totuuden vääntämistä. Ymmärtääkseni takana on hyvin valtava sisäinen viha, joka on viidennen käskyn rikkomus.

    Mutta: BK:n swedenborgilaisuus on ymmärrettävä aikamme merkki: kun luopumus kasvaa rakettivauhtia, kaikenlaiset perkeleen suojeluun perustuvat kultit, harhat ja väärien kirkkojen viritelmät sikiävät ja kasvavat. Tämä on lopun aikojen merkki.

    En siis syyllistä Suomen kansaa vaan varoitan ja nuhtelen, kuten Raamattu käskee tekemään. Swedenborgilaisia pyydän palaamaan petolliselta tieltä totuuteen, joka on koskematon Raamattu ja siihen perustuva aito luterilaisuus (ei missään nimessä nykyinen ev.-lut. kirkko). Oikeaa luterilaista kirjallisuutta, myös Lutherin kirjojen suomennoksia, saa Luther-divarista http://www.lutherdivari.fi

    BK, juuri luterilaisesta kirjallisuudesta, varsinkin Lutherin itsensä teoksista, saat tien vapautukseen. Älä ole huolissasi, apu on olemassa, todellinen apu. Juuri Luther ohjasi minutkin Raamattuun, ja löysin ihmeellisen autuuden ja ikuisen elämän. Muutuin kokonaan uudeksi, eikä kuolemakaan voi minua enää satuttaa. Tule mukaan pyhien joukkoon! Totuus on valtava. Jumala on ihmeellisen valtava! Ja elän hänessä! Kuolin, ja tulin eläväksi. Elän ikuisesti jo nyt (sieluni puolesta). Viimeisenä päivänä ruumiinikin nousee ylös ikuiseen autuuteen. Elän ikuisesti niin ruumiin kuin sielun puolesta. Ruumiini tulee olemaan sama kuin nyt täällä, mutta hengellisessä muodossa (1. Kor. 15:44), kuten Jeesuksella oli ylösnousemuksen jälkeen. Jumala luo meille uuden maan ja uudet taivaat, 2. Piet. 3:13; Jes. 65:17; 66:22; Ilm. 21:1. Edessä on ikuinen elämä….

    Ja huomaa, tämä on tarkoitettu terveelliseksi nuhteluksi, ei haukkumiseksi. Vaikka olisi kuinka kova pala, muista, että olet ansainnut sen,

    ”Kunnia nuhdetta noudattaville” (Snl. 13:18),

    ”Tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa” (Snl. 12:1),

    ”Lyököön minua vanhurskas: se on rakkautta; kurittakoon hän minua: se on öljyä minun päähäni, siitä minun pääni älköön kieltäytykö” (Ps. 141:5),

    ”Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta, ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden” (Jaak. 5:19-20).

    Plusääni(3)Miinusääni(3)
    1. Pitää ottaa kuitenkin huomioon,että Lutherhan kirjoitti”juutalaisista ja heidän valheistaan”kertovan kirjan.Siis kyllä myös Luther,kuin B.K.ja Swedenborg pitävät juuri juutalaisia pahimpina.Minut muuten juuri Luther johdatteli Swedenborgin oppiin;en nimittäin uskonut Kivilohkareen kirjoituksia,ennen kuin luin sieltä kuvauksen Lutherista .Olin nimittäin itse ajatellut Lutherista saman tyyppisesti aikaisemmin,ja vasta sitten kun silmiini se kohta sieltä,se”kolahti”tajuntaani.

     Plusääni(2)Miinusääni(1)
    2. LAURION VUODATUS
     En kommentoi Laurion pitkää vuodatusta muuten kuin ilmoittamalla, että olen spirituaalisesti valaistunut ja ymmärrän Jeesuksen Jumalan inkarnaationa ja Kymmenen Käskyä tärkeimpinä ohjeina ihmisille ja koko ihmiskunnalle. Laurio kuuluu niihin sokeasti uskoviin, jotka eivät pysty näkemään missään totuutta, sillä sokea usko johtaa harhaan.
     Benjamin Kivilohkare

     Plusääni(2)Miinusääni(1)
     1. Kristillinen usko ei ole sokea. Kristillisen uskon kohde on Jeesuksen Kristuksen, Jumalan, sijaissovitus ristillä, tunnettu fakta. Hengellisesti sokea on se, joka ei usko sitä, ts. ei näe sitä sydämessään eikä ota sydämessään evankeliumia vastaan. Se uskonkin vaikuttaa Jumalan sanassa vaikuttava Pyhä Henki (Hebr. 4:12; 2. Piet. 1:20-21; Gal. 3:2; Ap. t. 15:8-9; Room. 10:17; Kol. 2:12), ei ihminen itse.

      Kutsut Jumalan työtä sokeudeksi! Hävität koko Jumalan sanan, jossa vaikuttava Pyhä Henki synnyttää, sanan ja Pyhän Hengen saavuttua sydämeen, Hebr. 4:12, sydämessä uskon. SE ON ITSE JUMALAN TEKO! Siksi Raamattu on olemassa, Pyhän Hengen kirjoittamana apostolien ja profeettojen kautta. Ilman sitä hukut ikuisesti vuorenvarmasti, Mark. 16:16.

      Haukkuessasi ja pilkatessa uskoa teet äärimmäisen saatanallisen teon, saatanan pääteon, ja luotat saatanan syntiinlankeemuksessa turmeleman ihmisen järkeen, saatanaan siis. Pilkkaat karkeasti Jumalaa.

      Plusääni(1)Miinusääni(2)
 10. EU:n tietokanta: Yli 20 000 kuollut ja noin 2 miljoonaa vammautunut kokeellisista COVID-rokotteista

  Luvut synkkenevät EudraVigilance -tietokannassa, joka on EU:n Euroopan lääkeviraston (EMA) ylläpitämä seurantajärjestelmä. Heinäkuun loppuun mennessä EU-alueella on raportoitu 20 525 ihmisen kuolema ja 1 960 607 ihmisen vammautuminen neljästä kokeellisesta COVID-rokotteesta.

  Global researh

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
   1. Kaksi miestä nimeltä Klaus Schwab
    Schwab on ymmärrettävä eräänlaisena organisaatiopsykologian tohtori Mengeleenä ja myös uuden järjestelmän ideologina, joka käyttää traumoja – terroritekoja ja terrorismin uhkia – saadakseen aikaan uudenlaisen todellisuuden hyväksynnän kauhistuttavassa rinnakkaisuudessa Max von Sydow’n hahmoon, tohtori Naehringiin elokuvassa Shutter Island.

    Trauma on sisäänkäyntipiste, ja aiemmat rikokset, jotka on tehty ihmiskuntaa vastaan, voidaan vääristää tämän trauman kautta rikoksiksi, jotka ihmiskunta on itse tehnyt ja joista sen on nyt maksettava, ja vieläpä hyvin kalliisti. Hallitsevan luokan rikokset ihmisiä vastaan muuttuvat rikoksiksi, jotka ihmiset ovat tehneet ja jotka hallitsevan luokan – sidosryhmien (hallitukset, kansalaisjärjestöt, instituutiot) on nyt korjattava. Ja korjaavat toimenpiteet ovat luonteeltaan rangaistavia ja kurinpidollisia.

    Koska edistyksellinen ideologia (moderniteetin ISA) tunnustaa nykyiset puutteensa, se yrittää erottautua siitä todellisesta järjestelmästä, jota se tukee. Se voi olla sekä järjestelmän legitimoiva ideologia että kyseisen järjestelmän ensisijainen kriitikko kohti parempaa tulevaa järjestelmää. Se legitimoi itsensä tänään niiden asioiden perusteella, jotka se lupaa korjattavaksi tulevaisuudessa.

    WEF:n ei oikeastaan tarvitse kuunnella ja kuulla väestön todellisia ongelmia, se voi luottaa ammattikriitikkojen täyttämään akatemiaan, jonka järjestelmän omat akatemiat ovat tuottaneet ja joka käyttää ideologian ja spekulaation sekoitusta syntetisoidakseen jotain, joka muistuttaa väestön ongelmien tunnustamista. Tämä loi illuusion siitä, että järjestelmä oli pluralistinen, vaikka se harjoitti demagogisen sosiaalipsykologian ja sosiologian korkeaa muotoa.

    Nykyaikaisen plutokratian teknokratia, joka on siirtymässä uudenlaiseen oligarkiaan, muistuttaa fasismia siinä mielessä, että se ottaa monia antikapitalismin ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden trooppeja ja diskursiivisia kehyksiä, mutta tavalla, joka iskee alaspäin, kuten fasismi vallassa, ja aseistaa ne selvästi epäsosiaalisen ja epäoikeudenmukaisen teknokraattisen leviatanin etujen mukaisesti.

    Teknokratia eroaa fasismista siinä, että se käyttää todellista vasemmistoa eikä selvästikään populistista oikeistoa. Tästä ovat osoituksena Trumpismi Yhdysvalloissa tai Le Pen Ranskassa, jonka kannattajakunta vastustaa Covid-19:n Suuren uudelleenkäynnistyksen (Great Reset) sulkemisia, naamio- ja rokotevelvoitteita, yritysten sulkemisia ja vankilamaisia karanteeneja. Täällä nouseva teknokraattinen dystopia saattaa jopa näyttää vievän eteenpäin sosialidemokratian perintöä, vaikkakin perverssillä tavalla, ja siksi vihreiden puolueiden ja sosialidemokraattisten puolueiden hyödyntäminen Euroopassa näiden toteuttamiseksi on sekä ennustettavissa että järkevää.

    Mikä vielä pahempaa, myös keskustaoikeistolaiset puolueet ovat osa tätä suunnitelmaa, ja kun ne myös kulkevat samassa tahdissa Great Reset -ohjelman kanssa, ne voivat saada jopa myönteistä lehdistöä keskusta-vasemmistolaiselta (kulttuurivasemmistolaiselta) establishment-medialta, joka määrittelee suurimman osan eurooppalaisesta ja länsimaisesta mediasta tällä hetkellä.

    Ja vielä kerran, nämä kaikki ovat poliittisia puolueita, jotka ovat uusliberalismin ja globalisaation nousun myötä, Neuvostoliiton tuhon jälkimainingeissa, ottaneet kolmen vuosikymmenen ajan (tai kauemmin) käyttöönsä yritysten ja julkisen sektorin välisen synergian manttelin – erilaisten fasismien todellisessa perinteessä, vaikka eivät sitä myönnä.

    Täsmennän tätä kohtaa selkeämmin: fasismilla ja sosialidemokratialla on lähes identtinen käsitys poliittisesta taloudesta (yritysten ja julkisen sektorin synergia). Jos fasismi on sosialidemokratiaa ilman pluralismia ja liberaalia ihmisoikeuskäsitystä – tai pikemminkin – jos sosialidemokratia on fasismia, mutta pluralismilla ja liberaalilla ihmisoikeuskäsityksellä – silloin teknokratia perustaa itsensä fasismin ja sosialidemokratian yhteiseen poliittiseen talouteen lähtökohtana, ja se pitää vain huultensa puhtaana pluralismia ja liberaalia ihmisoikeuskäsitystä, mutta tosiasiassa se käyttää fasistista epädemokraattista ja pluralisminvastaista hallintomenetelmää. Siksi meillä on kaksi miestä nimeltä Klaus Schwab.

    Newsweekin 15. heinäkuuta 2021 julkaisemasta leikkeestä käy ilmi, että Agenda 2030:n vastainen liike nimetään ”oikeistolaiseksi”.

    Tämän lisäksi sosiaalista mediaa edustavat, suureen uudelleenkäynnistykseen sitoutuneet yritysten teknokraatit käyttävät ”äärioikeiston” kuvitteellista uhkaa ja nyt ”rokotteiden epäröintiä” harjoittaakseen sensuuripolitiikkaa, jota ei voi erottaa totalitarismista (joko äärivasemmistosta tai äärioikeistosta).

    Tarkasteltaessa Klaus Schwabin Great Reset -tekstin kyynistä perversiota käy ilmi, että hänen kritiikkinsä sitä järjestelmää kohtaan, jota hän kehittää samassa kirjassa, jossa hän mainostaa sen ansioita ja väistämättömyyttä, on niin sanottua ”itsekritiikkiä”, jonka tarkoituksena on absorboida, byrokratisoida, ammattimaistaa, hallita, sulkea alleen ja ohittaa syntymässä olevaa dystopiaa kohtaan esitetty todellinen kritiikki. Loppuviitteet ovat täynnä viittauksia sellaisten kirjailijoiden ja ajattelijoiden artikkeleihin, jotka vastustavat nousevaa teknokratiaa, jota Maailman talousfoorumi palvelee.

    Tämä ”itsekritiikin” kaasuttaminen on järjestelmän keino valvoa järjestelmän mahdollista kritiikkiä. Se on keinotekoista kritiikkiä, jota järjestelmä hallitsee ja joka palvelee järjestelmää, sillä se etenee eteenpäin juuri niiden samojen piirteiden kanssa, joita kritisoidaan.

    Koska tavallisilla ihmisillä ei enää ole poliittista valtaa järjestelmissä, joissa yritysten valta on korvannut perustuslaillisen tasavallan, tuhoisat kustannukset painuvat alaspäin.

    Näistä syistä voimme nähdä, että on olemassa kaksi miestä nimeltä Klaus Schwab.

    Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

    Plusääni(3)Miinusääni(1)
     1. Sionistit ovat tahrineet kaikki kansallissosialistit H-wuudin hyvällä avustuksella. Totuus koko kansallissosialismista on aivan muuta kuin meille on kerrottu. Samoin maailmansodista, holokaustista puhumattakaan.
      Valitettavasti kansa elää sitkeästi sionistien propagandassa eikä halua käyttää omia aivojaan. Aivan kuten nyt covid-houksissa.
      Media- ja rokoteuskovaiset eivät suostu tätä ymmärtämään.
      https://www.globalresearch.ca/the-specter-of-vaccine-fundamentalism-bowing-down-and-serving-the-god-of-vaccines/5751611

      Plusääni(2)Miinusääni(0)
     2. Yli puolet kirjoituksesta on todellisuudessa melko sama kuin Laurion artikkeli aiheesta. Oli aikoinaan jotain tekijänoikeusjuttuja, niin lähteet 1-4 käänsin itse uudelleen. Idea laittaa juuri nuo lähteet on tietenkin Lauriolta. Samoin niiden metsästys, vaikka Honsikin kirja on tullut luettua ja ilmeisesti osa muutakin.

      Plusääni(4)Miinusääni(0)
    1. Eurooppalainen yhteiskunnallinen traditio suosii sosiaalidemokratiaa tai fasismia tai näiden sekoitusta ja on todellakin altis Klaus Schwabin esittelemälle teknokratialle. Suurliike-elämä on halukas poistamaan järjestelmästä yksilönoikeudet ja pluralismin ja pyrkii fasistiseen liittoon julkishallinnon kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Klaus Schwabin teknokraattisen hallinnon ideaalin taustalla on suuryritysten hallinnointikulttuuri, joissa ihmisiä tarkastellaan vain ja ainoastaan niiden mitattavan hyödyn kautta yritykselle. Ihmisten oletetaan myös olevan 100% alistettavissa yhtiön ohjesäännöille, mikä on totalitarismia. Ihmiselle ei ole omaa personallista elämää ja tilaa yhtiössä tai vastaavassa kollektiivissa. Samalla ihmisten oletetaan automaattisesti kannattavan yhtiön arvoja. Yhtiöt harjoittavat kulunvalvontaa sekä fyysisesti että tietoverkoissa ja näihin voidaan lisätä erilaisia kriteereitä ts. sosiaalinen pisteytysjärjestelmä. Tässä vaiheessa perustuslaillisen tasavallan edellyttämä ihmiskäsitys on hävitettävä pois pätemättömänä ja ihminen on pisteytettävänä ja tarkkailtavana kaikkialla. Jopa lääkitys ja ruokavalio määrätään ”yhtiön” puolesta. Tekosyynä tähän voi olla vaikkapa ilmastonsuojelu tai kulkutautien leviämisen ehkäisy. Näin saadaan kommunismin ja suurliike-elämän intressit naitettua keskenään ja muodostuu totalitaristinen kasarmiyhteiskunta.

     Tällaista dystooppista järjestelmää meidän kaikki eduskuntapuolueemme ajavat persuja myöten. Muutamalla perustuslaillisuuden tai ihmisoikeuksien puolustajalla ei ole merkitystä kokonaisuudessa. Peli on pelattu.

     Plusääni(3)Miinusääni(0)
     1. Mikä tahansa autoritäärinen ja vieläpä totalitaristinen hallinnointikulttuuri johtaa melko vääjäämättä siihen, että kusipäisimmät nousevat valtaan. Fasismi on tähän aivan yhtä altis polku kuin muutkin kansalta yhtenäisyyttä ja ”kuria” edellyttävät autoritääriset tai hierarkkiset järjestelmät. Tietenkin yhtenäisyys voi olla hyvä, jos johtajat ovat viisaita ja valistuneita. Tällaiset johtajat kuitenkin syrjäytetään nopeasti. Viisaiden johtajien aikana muodostettu pakottava ja sanktioiva järjestelmä muodostaa kuitenkin kauhean uhan sitten, kun valta-asemiin nousevat saatanaa palvovat kusipäät. Nämä käyttävät järjestelmää hyväkseen ja tuhoavat hulluudessaan kansan joko sodalla tai kuten nyt nähdään ”terveydenhoidolla”.

      Heikko keskushallinto on aina paras vaihtoehto. Tietenkin silloin valtaan nousevat paikalliset rikollisklaanit, mutta eivät nekään koskaan keksisi mitään niin sairasta kuin covid-kommunismi tai ydinsota.

      Fasistit ovat mielestäni toivottomia optimisteja, jotka yhä uskovat, että ihmisten keskuudesta voi löytää viisaita ja valistuneita yksilöitä ja nämä voi jotenkin vielä kammeta valtaan. Historian valossa tällaisen haaveilun uskoisi olevan jo ohi. Vain täysin hajautettu hallinto tai sitten Herran Jeesuksen kuninkuus tulevat enää kyseeseen. Muut vaihtoehdot ovat jo kokeiltu ja nähty tai niiden osalta on meneillään loppuhuipennus kun Anti-Kristus tai juutalaisten Messias nousee pian maailman kuninkaaksi.

      Plusääni(3)Miinusääni(1)
     2. Heikko keskushallinto kaapataan vuorenvarmasti rahavallan toimesta. Olet aivopesty demokratia-uskovainen. Voihan demokraattisen systeeminkin kaapata, kuten nyt on käynyt. Tai vapaamuuraryithan tämän kaiken Länteen kai alusta lähtien loivat.

      Se, että fasistisessa systeemissä johtajat vaihtuisivat ilman muuta huonompiin, on vain oma kuvitelmasi

      Plusääni(6)Miinusääni(0)
 11. Rokotefundamentalismin uhka: Rokotteiden jumalan kumartaminen ja palveleminen”.
  Tohtori Pascal Sacré
  Rokotinfundamentalismin haamun takana ovat kyyniset ihmiset, jotka menevät niin pitkälle, että teeskentelevät olevansa huolissaan hyvinvoinnistasi.
  Jos ihmiset haluavat luotettavia hallitsijoita, rehellisiä poliitikkoja, heidän pitäisi aina arvioida hallitsijoita, taloudellista eliittiä, poliitikkoja pikemminkin heidän tekojensa kuin sanojensa perusteella.
  Tässä Kaikkivaltiaan rokotteen tarinassa on myös monia vilpittömiä uskovia. Jotkut ovat jopa fanaatikkoja, merkillisiä ääriaineksia.
  He uskovat.
  Sanotpa mitä tahansa, vakavia tutkimuksia tai vankkoja perusteluja, se ei muuta mitään.
  Niinkin olennaisen lääkkeen kuin ivermektiinin kohdalla, jonka hyödyistä COVID-19:n [7-8-9-10] hoidossa on nykyään kasautuvia todisteita sen kaikissa vaiheissa, satunnaistettujen, kaksoissokkoutettujen ja vertaisarvioitujen tutkimusten määrä ei koskaan riitä rokotteeseen uskoville.
  Yksikään paperi, yksikään tiedemies, edes sellainen, jolla on viisi Nobel-palkintoa, ei koskaan vakuuta rokotteeseen uskovia.
  Toisaalta rokotejumalalle kaikki ristiriitainen tieto on valeuutinen, disinformaatio, jonka faktantarkistajat automaattisesti kumoavat jo ennen kuin sitä on analysoitu, mitä rokoteuskovaiset eivät kuitenkaan koskaan tee.

  https://www.globalresearch.ca/the-specter-of-vaccine-fundamentalism-bowing-down-and-serving-the-god-of-vaccines/5751611
  Tohtori Pascal Sacré on tehohoitoon erikoistunut lääkäri.

  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 12. Juutalaiset ovat tuhonneet lähes kaikki maat ja kauanko tämän planeetan goyim lampaat aikovat vielä katsoa tätä touhua?? Vittu mitä raukkoja lampaita ihmiset pääosin ovat!!

  This begs the question. Do Jews have an affinity for any race other than their own?

  Jews hate Muslims and smashed up the Middle East. They hate Russians and looted Russia (twice). They hate Germans (destroyed them). They hate Chinese (currently planning a war). They hate US and UK Anglos (and Whites generally ) subjecting them to CRT, LGBT, Black worship and demeaning them in the media. They also have that (secret) contempt for Blacks and Latinos. Is there anyone left?

  They are making signs of friendship to South East Asian Hindu Indian nationalists. But the Hindus should keep in mind that they did the same with the German elite in Central Europe (prior to destroying them) – and also with the US Anglo elite while they accumulated enough power to lever them out.

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 13. Tutkintaa johtava lakimies: ”Koronapandemia historian pahin suunnitelmallinen rikos ihmisyyttä vastaan” [Video]

  Lontoossa järjestettiin 24.7.2021 valtava Worldwide Rally for Freedom -mielenosoitus, jossa kansainvälisesti tunnettu ja suurta lakimiesten ryhmää johtava saksalainen asianajaja Reiner Fuellmich piti puheensa videoyhteyden välityksellä. Rapsodia tekstitti puheen suomeksi.

  Rapsodia.fi – Tokentube

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 14. Me ihailemme usein Sveitsin puolueettomuutta ja moni sanoo että ’pitäisi ottaa oppia siitä’.
  Neutraali Sveitsi on liittoutunut lääketehtaiden korruptoituneen WHO:n ja GAVI:n kanssa ja noudattaa YK-järjestön tappavia ohjeita ja saneluja. – Miksi? … kysyy Peter Koenig
  Mysö WEF:n päämaja on siellä

  Valitettavasti legendaarisesta sankarillisesta, puolueettomasta, suvereenista, ihmisoikeuksia puolustavasta 730 vuoden takaisesta Confederatio Helveticasta, Gruetlin valasta – jalosta valasta Jumalalle kunnioittaa elämää ja taistella tasa-arvon ja vapauden puolesta – on enää vähän jäljellä.

  Switzerland: 730 Years of an Independent Sovereign Nation – Really?
  The WEF’s ideology is closer to the Swiss heart – if there is such a thing as a Swiss heart – than pledged Swiss neutrality, as anchored in the Constitution.
  Neutral Switzerland is aligned with pharma-corrupted WHO and GAVI, following the UN-agency’s deadly guidance and dictate. – Why?

  Unfortunately, there is little left of legendary heroic, neutral, sovereign human rights defending Confederatio Helvetica of 730 years ago, of the Gruetli Oath – a noble Oath to God to respect life and to fight for equality and liberty.
  https://www.globalresearch.ca/switzerland-730-years-independent-sovereign-nation/5751912
  Peter Koenig is a geopolitical analyst and a former Senior Economist at the World Bank and the World Health Organization (WHO), where he has worked for over 30 years on water and environment around the world.

  Näin valtamedia on vääristänyt maailmankuvaamme tässäkin asiassa.

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 15. Kanadalaislääkäri varoittaa Covid-19 -piikkien aiheuttavan pysyviä vaurioita: ”Pahin on vielä edessä”
  ”62 prosentilla on todisteita hyytymisestä, mikä tarkoittaa, että nämä veritulpat eivät ole harvinaisia”
  https://beta.oikeamedia.com/o1-163100

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 16. Alkaa pikkuhiljaa valjeta mikä ihminen on. Tyyppi tekee ihan piloillaan Nykin kadulla galluppia siitä – pitäisikö rokottamattomia vangita ja leirittää? Ja yllättävän moni kannattaa tätä ajatusta.

  Että tällaisia leirittäjiä ovat nykyajan ihmiset. Samat ihmiset aivan hetki sitten vielä kauhistelivat 1940 – luvun tapahtumia holokausti – satuineen.

  https://tokentube.net/view?v=3743964893

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
 17. Valkoista väestöä ollaan tuhoamassa vaikka olemme jo nyt häviävän pieni vähemmistö koko maailmassa.

  Olemme liian nokkelaa ja älykästä rotua eliitin orjaroduksi. Siinä syy.

  Nuori naisnationalisti kirjoittaa:

  Kalergi-suunnitelma käy toteen maailmalla. Juutalaiset (tämän sanan käyttäminen lienee kirosana) ovat todella tekopyhiä: muualla päin maailmaa he vaativat monikulttuurisuutta, mutta Israeliin sitä ei missään nimessä toivoteta tervetulleeksi. Eivätkä toivota muitakaan kulttuurimarxilaisia aatteita omalle mantereelle, mutta Yhdysvalloissa tai Pohjoismaissa asuessa ollaankin niin kovia lobbaamaan näitä.

  Jos me valkoiset toimisimme samoin eli emme ottaisi yhtään afrikkalaista tänne ja pitäisimme kiinni kulttuuristamme, kansastamme, uskonnostamme ja itsenäisyydestä, olisimme rasisteja ja natseja.

  Olisikin nämä kulttuurimarxistiset aatteet vain viattomia, horoskooppien kaltaisia hömpötyksiä tai vaan painajaista, mutta ei ole, ei, vaan kyse on todella vaarallisesta aatteesta koko ihmiskunnalle.

  Jos ja kun Ruotsin kohtalo seuraa tätä maata, niin siinä tulee käymään niin, että juutalaiset hankkiutuu seuraavaksi hyödyllisistä idiooteistaan (muslimit) eroon. Itse kukkahattutädit ja – sedätkin ovat näiden hyödyllisiä idiootteja, vaikka PS-äänestäjät osoittaa näitä syyttävin sormin kuten minäkin tein entisenä maahanmuuttokriitikkona kunnes löysin järjen äänen etnonationalismista.

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
  1. ”Jos me valkoiset toimisimme samoin eli emme ottaisi yhtään afrikkalaista tänne ja pitäisimme kiinni kulttuuristamme, kansastamme, uskonnostamme ja itsenäisyydestä, olisimme rasisteja ja natseja.”

   Aivan. Mutta jos me olisimme pitäneet rajat kiinni jo aiemmin emmekä olisi ottaneet sionisteja tänne hajottamaan maitamme niin olisimme toimineet kuten sionistit nyt toimivat Israelissa. Vain juutilaisilla on sinne asiaa. Ja seka-avioliitotkin ovat kiellettyjä.
   Oma vika, kuka käski olla sika.
   Juuri siksi valkoinen rotu nyt on tuhoan alla. Ei kukaan muu sitä ole tuhoamassa kuin sionistit ja heidän lakeijansa. Kristityt sionistit mukaanlukien.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
 18. DYSTOPIA LÄHESTYY
  Sanna Marinin hallitus julisti uudet rajoitukset, rokotukset 12-15-vuotiaille ja rokotepassit. Näin Sanna, joka on Klaus Schwabin oppilas, vie Suomea kohti juutalaisten suunnittelemaa dystopiaa, jossa Suomelta viedään itsenäisyys ja suomalaiset tulevat uuden järjestyksen orjiksi, ellei tapahdu vallankumousta. Ja vallankumous tapahtuu ja on jo alkanut. Vallankumousta käydään paljastamalla koronahuijaus, joka on Siionin Viisaiden suunnitelma maailman kansojen orjuuttamiseksi. Juutalainen Klaus Schwab on itse pääperkele, joka ohjaa rokotushysteriaa. Nyt on paljastunut, että mRNA-rokotteet sisältävät grafeenioiksidia, joka on myrkky, joka tulee aiheuttamaan miljoonien kuoleman ja vammautumisen. Grafeeni on samalla alusta tekoälyn kytkemiseksi ihmiseen. Näin ihmisistä tehdään juutalaisten orjia, jota he ovat osaksi jo nykyään. Kristityt palvovat juutalaisia ”Jumalan kansana”, vaikka nämä ovat kirjaimellisesti ”perkeleen omaisuuskansa”. En voi kylliksi varoittaa juutalaisista. Valko-Venäjän presidentti Alexander Lukashenko sanoi hiljattain: ”Kukaan maailmassa ei uskalla korottaa ääntään ja kiistää holokaustia, koska juutalaiset ovat saaneet maailman polvistumaan edessään”, Hän siis rivien välissä kiisti holokaustin. Holokausti on se ase, joka on saanut koko maailman kumartamaan juutalaisia. Mutta holokausti on valhe, josta käytän termiä ”Suuri Kusetus”. Holokaustihuijaus on saanut kansakunnat pelkäämään juutalaisia. Nyt kun koronahuijauksen vastustajat lisääntyvät päivä päivältä, ei pidä unohtaa holokaustihuijausta, jossa käytetään samaa menetelmää kuin holokaustihuijauksessa eli valheellista aivopesua. Sanna Marinin hallitus ottaa kirjaimellisesti käskyt Maailman Talousfoorumilta (WEF), joka pyrkii luomaan dystopian. Nyt sinäkin voit liittyä vallankumousarmeijaan vastustamalla EU:ta ja koronahuijausta, jotka vastustamiset ovat ase juutalaisten yritystä vastaan. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 19. Näin sionisti- ja v-muurarimafia hajottaa ja tuhoaa maailmaa ja sen kansoja rakentaessaan omaa ’köyhät kyykkyyn’ tai schwabilaista ’sinä et omista mitään mutta olet silti onnellinen’ imperiumiaan.
  YK:n erityistarkkailija Saksan poliisiväkivallasta: ”Viranomaiset näkevät oman kansan vihollisenaan”

  Infowars

  Suuri ellei suurin osa Euroopankin viranomaisista tukee mafiaa ja toimii sen kanssa yhteistyössä omaa kansaansa vastaan. Niin tekee meidänkin maamme johto, aina hallitusta, eduskuntaa ja presidenttiä myöten. Kansalla ei ole mitään sanomista mihinkään sitä koskevaan asiaan.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. Klassinen feodalismi oli järjestelmä, jossa varakas maanomistaja-aatelisto (1 %) hallitsi maaorjiksi kutsuttuja työläisiä (kaikki muut). Eliitti tarjosi maaorjille pienen palan maata, jolla he saivat elää. Vaikka he maksoivat veroja, maaorjat eivät yleensä omistaneet mitään omaisuutta, heillä ei ollut taloudellista valtaa eikä heillä ollut mahdollisuutta nousta ylöspäin. Keskiajalla jopa 90 prosenttia Euroopan väestöstä kuului tähän luokkaan.
   Kuulostaako tutulta?
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=239831

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
   1. Keski-ajalla oli monia kuninkaita ja ajanjaksoja kun talonpoika teki maksimissaan vain 150 päivää vuodessa töitä ja elätti sillä koko yläluokan ja suurperheet. Loppuaika oli lomaa. Eli nuo valtavirtaiset kuvaukset pimeästä keski-ajasta ovat usein vääristeltyjä. Niillä tarinoilla yritetään korostaa valistuksen ajan ja Ranskan vallankumouksen merkitystä kaiken onnen ja autuuden lähteenä. Mutta kuten tunnettua niin juutalaisvapaamuurarilainen valta joka nyt on huipentunut sai ison loikan juuri silloin.

    Englannin keskuspankin vaiettu historia, osa 1

    Englannin keskuspankin vaiettu historia, osa 2

    https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2017/12/02/ranskan-vallankumous/

    https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2017/12/03/ramsay-the-nameless-war/

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
 20. ”Yhdysvallat edustaa kapitalismia puhtaimmillaan, eli viidakon lakeja …”
  Yhdysvallat voi korvata sanalla ’nwo-mafia’. Siitä Schuetzen hyvä kommentti linkin pitkässä ja paljon kommentoidussa artikkelissa
  Schuetze says: Comment ii43
  https://www.unz.com/article/are-the-opponents-of-the-covid-injections-anti-vaxx-crackpots/#comment-4825849
  Next New Comment
  August 6, 2021 at 9:04 pm GMT • 11.5 hours ago • 200 Words   ↑
  @Schuetze
  “Protocols of the Billionaire Owners of Big Pharma”
  It turns out that I was closer to the mark than I thought. This Del Bigtree video is interesting not so much because it reveals the ease with which our leaders lie to us, but because it is revealed that Klaus Schwab had sent his book “Covid and the Great Reset”, that was written months before the plandemic, with blatant foreknowledge, to Mark Rutte, the Dutch Prime minister.
  Clearly, if Schwab had sent his prescient tome to the Dutch Prime Minister, he had sent it to many other Western politicians, if not all.
  What we have here is a modern version of the Protocols of the Learned Elders of Zion, which was a blue print for the destruction of goy civilization. This modern version of the Protocols is a blueprint for the great reset (also known as Agenda 2030) that was sent to politicians as a roadmap for the conspiracy, precisely in the same way the Protocols were handed out at the First Zionist Congress on Basel in 1897.

  ”BIG Pharman miljardööriomistajien pöytäkirjat.”
  Kävi ilmi, että olin lähempänä kohdetta kuin luulinkaan. Tämä Del Bigtreen video (katso linkin kommentti) ei ole mielenkiintoinen niinkään siksi, että se paljastaa, miten helposti johtajamme valehtelevat meille, vaan siksi, että siinä paljastuu, että Klaus Schwab oli lähettänyt kirjansa ”Covid and the Great Reset”, joka oli kirjoitettu kuukausia ennen plandemian puhkeamista, räikeällä ennakkotiedolla Alankomaiden pääministerille Mark Rutteille.
  On selvää, että jos Schwab oli lähettänyt ennakoivan teoksensa Alankomaiden pääministerille, hän oli lähettänyt sen myös monille muille länsimaisille poliitikoille, ellei jopa kaikille.
  Kyseessä on nykyaikainen versio Siionin oppineiden vanhimpien pöytäkirjoista, jotka olivat suunnitelma goottien sivilisaation tuhoamiseksi. Tämä moderni versio pöytäkirjoista on suuren resetin (tunnetaan myös nimellä Agenda 2030) suunnitelma, joka lähetettiin poliitikoille salaliiton tiekarttana, juuri samalla tavalla kuin pöytäkirjat jaettiin ensimmäisessä sionistikongressissa Baselissa vuonna 1897.
  https://www.deepl.com/Translator käännös

  Switzerland: 730 Years of an Independent Sovereign Nation – Really?
  https://www.globalresearch.ca/switzerland-730-years-independent-sovereign-nation/5751912

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. ”On selvää, että jos Schwab oli lähettänyt ennakoivan teoksensa Alankomaiden pääministerille, hän oli lähettänyt sen myös monille muille länsimaisille poliitikoille, ellei jopa kaikille.”

   Meidän Sannalle ei varmaan tarvinnut lähettää kun Sanna on Klasun koulutuksessa lupaavana nuorena poliitikkona. Sellaista on sosiaalidemokratia tänään ja sellaista se oli Paavi Lipposen aikaankin joka myös on hyvä esimerkki siitä kuinka helposti työläisiä voi huijata ison rahan palvelukseen.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 21. ”Olen elämäni aikana seurannut maani (USA) hidasta tuhoutumista. Voisin kuvailla sitä yksityiskohtaisesti vuosi vuodelta, mutta en tee sitä. Nuoret eivät ole siitä tietoisia. He ovat syntyneet moraaliseen, poliittiseen ja oikeudelliseen turmeltuneisuuteen, ja heille se on normaalia.
  Se on kaikki, mitä he tietävät. He luottavat siihen, että he ovat paremmin perillä todellisuudesta kuin kaltaiseni vanha hörhö. Nuorilla, jotka eivät ole koskaan kokeneet menneisyyttä, ei ole aavistustakaan siitä, mitä on menetetty.
  Tietämättömyyttään itsevarmoina he marssivat kohti tuhoa, ja maa kulkee heidän mukanaan, sanoo Paul Craig Roberts

  Over the course of my lifetime I have watched the slow destruction of my country. I could describe in it detail year by year, but I won’t. The young are not aware of it. They are born into the moral, political, and legal depravity, and to them it is normal. It is all they know. They are confident that they are more attuned to reality than an old fogey like me. The young, never having experienced the past, have no idea of what has been lost.
  Assertive in their ignorance, they march on into destruction, and the country goes with them.
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=240391
  Eurooppa ja oma maamme ei juuri tästä tee poikkeusta, sama kaiku on askelten.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 22. http://zephaniah.eu/index_htm_files/The%20Rider%20on%20the%20White%20Horse%20Deagel%20Projections%20and%20Vaccine%20Choices.pdf

  Analyysiä piikkimurhaprojektista.

  Omalla kohdallamme onni onnettomuudessa näyttäisi olevan, että Suomen väkiluvun ennustetaan putoavan ”vain” 5% vuoteen 2025 mennessä. Vertailun vuoksi esim. USA:n hyytävä lukema -70%. Meillä suurimmassa osassa ampulleja suolavettä?

  ”Belt and Road” -maiden taas ennustetaan ottavan vähiten ”hittiä”. Esim. Kiina -2.3% ja Venäjä -3.4%.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Jos piikki tapaa vain 5% niin lopun osana on orjuus
   We Are the New Slaves — Originally published as ‘The Road to Totalitarianism”

   LD:…Olemme seuranneet, kuinka uusi normaali on muuttanut yhteiskuntamme vainoharhaisiksi, patologisoiduiksi ja autoritaarisiksi dystopioiksi, joissa ihmisten on nyt näytettävä ”paperinsa” päästäkseen elokuviin tai kahville ja osoitettava julkisesti ideologista yhdenmukaisuuttaan päästäkseen supermarkettiin ja ostaakseen ruokaostoksia.

   Olemme seuranneet, kuinka Uusi Normaali on muuttanut massojen enemmistön vihanhimoiseksi, hysteeriseksi joukoksi, joka vainoaa avoimesti ”rokottamattomia”, Uuden Normaalin ideologian virallisia ”Untermenschen” [ali-ihmisiä].

   Olemme seuranneet, kun Uusi Normaali on tehnyt juuri sitä, mitä kaikki historian totalitaariset liikkeet ovat tehneet ennen sitä, aivan numeroiden mukaan. Osoitimme tämän kaiken esiin, joka askeleella matkan varrella. Enkä aio toistaa kaikkea tätä uudelleen.

   … Covid-19:n seurauksena tähän asti demokraattisista maista on tulossa yhä autoritaarisempia ja ne ovat muuttumassa totalitaarisiksi diktatuureiksi. Orwell varmaan kääntyy haudassaan.
   Jos liberaalihallitus, ottaakseni oudon esimerkin, määräisi kouluihin joka aamu yhteisiä masturbaatiotunteja orwellilaisella iskulauseella ”Orgasmi päivässä pitää lääkärin loitolla!”, mitä mieltä useimmat kunnon vanhemmat olisivat tästä lasten seksuaalisen riippuvuuden saatanallisesta propagandasta?
   Kaikkien lasten pakollisista masturbaatiotunneista voisi loppujen lopuksi tulla uskonnollisen kasvatuksen korvike – käyttäytymisen muokkaus, jota kulttuurimarxilainen valtio harjoittaa, joka on helvetinmoinen ateismin ja hedonistisen humanismin tyrkyttämisessä avuttomille kansalaisilleen.
   Orjuuttamista millä tahansa muulla nimellä. Ei ihme, että niin monet nuoret tekevät nyt itsemurhia.

   As a result of Covid-19, hitherto democratic countries are now becoming increasingly authoritarian, morphing into totalitarian dictatorships. Orwell must be turning in his grave.
   If a liberal government, to take a bizarre example, should order collective masturbation classes in schools every morning—with the Orwellian slogan “An orgasm a day keeps the doctor away!”—what would most decent parents think of this satanic propaganda for child sexual addiction?
   Compulsory masturbation classes for all children, after all, could well become a substitute for religious education—behaviour modification as practised by a Cultural Marxist state hellbent on imposing atheism and hedonistic humanism on its helpless citizens.
   Enslavement by any other name. No wonder so many youngsters are now committing suicide
   https://www.darkmoon.me/2021/we-are-the-new-slaves/#more-157392

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 23. Ihmettele tätä Teemu Vehkalaa. Hän pitää tuota NWO-blogiaan, jossa kerrotaan ja paljastetaan ihan hyvin ajankohtaisia asioita eliitin suunnitelmista ihmiskunnan päänmenoksi. Mutta… Niin kauan kuin muistan niin hän aina laittaa syylliseksi ”natsit” tai natsismin. Luulisi, että jos on noin hyvin perillä kaikista muista asioista yksityiskohtia myöten, että tajuaisi jo, että vihollinen on ja on aina ollut siionistieliitti, jonka ytimen muodostaa Talmud-juutalaisuus. Eli onko hän vain eksyksissä vai ns. portinvartija, joka pyrkii salaaman todellisen vihollisen?

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
  1. Teemun pitäisi tutustua tarkemmin ja perehtyä kansallissosialismiin (KS) ja sen toimintaan. ’Natsi’ on lyhenne saksalaisesta sanasta NationalSozialist ja sitä käytetään leimaamaan muita vaarallisiksi ja tuhoaviksi.
   Mitään todellista perustaa sen negatiiviselle käytölle ei ole sillä KS ei ollut vaarallinen muille kuin sitä vastaan taisteleville. Pikemminkin se on positiivinen ilmaisu. Se ei halunnut sotia – ne julistettiin sille – vaan yritti rakentaa omaa maataan vahvemmaksi ja paremmaksi ww1 tuhojen jälkeen ja vaati sodassa menetettyjen saksalaisten alueiden palautusta.
   Se ei sopinut sionisti- ja v-muurarimafialle ja se julisti sodan Saksalle ja lopulta keskitti kaikki voimansa sen tuhoamiseen jotta EU saataisiin luotua, kuten on saatukin. Ilman Saksan tuhoa EU:ta ei olisi.
   H-wuud on pitänyt huolen siitä että KS on leimattu sen propagandafilmien avulla täysin muuksi mitä se oli. Holokausti-propaganda on ollut ehkä paras keino tässä.
   Tältä sivustolta saa hyvää tietoa siitä mitä KS todellisuudessa oli ja yhä on:
   https://nationalvanguard.org
   https://nationalvanguard.org/2021/05/nationalism-and-socialism/
   https://nationalvanguard.org/2021/07/german-death-wish/

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
 24. CNN Now Advocating Using *Military Mind Control Techniques in Order to Increase Vaccination Rates(!)
  CNN kannattaa nyt *sotilaallisten mielenhallintatekniikoiden käyttöä rokotusmäärän lisäämiseksi(!)

  Angry at the unvaccinated? Here’s a better way
  Peter Bregman and Howard Jacobson – CNN Aug 5
  Monet rokotetut ihmiset ovat vihaisia niille, jotka eivät ole rokotettuja. Jos olet saanut Covid-rokotuksesi, saatat olla samaa mieltä Alabaman kuvernöörin Kay Iveyn kanssa, joka sanoi äskettäin: ”On kuitenkin aika alkaa syyttää rokottamattomia ihmisiä, ei tavallisia ihmisiä. Rokottamattomat ihmiset ovat ne, jotka jättävät meidät pulaan.”
  Many vaccinated people are angry at those who aren’t. If you’ve had your Covid shots, you may agree with Gov. Kay Ivey of Alabama, who said recently: “Folks supposed to have common sense, but it’s time to start blaming the unvaccinated folks, not the regular folks. It’s the unvaccinated folks that are letting us down.”
  https://edition.cnn.com/2021/08/05/opinions/how-to-move-people-from-hesitant-to-vaccinated-bregman-jacobson/index.html
  http://www.thetruthseeker.co.uk

  COVID: Berlin court bans anti-lockdown protests
  https://www.dw.com/en/covid-berlin-court-bans-anti-lockdown-protests/a-58712622
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=240386

  Meet Your New Feudal Overlords
  According to The Land Report, 100 families own 42 million acres across the country.
  The Gates family barely breaks the top 50. Former TCI chief John Malone is at the top of the list with 2.2 million acres.
  While billionaires snatch up the country’s ranches and farmland, Wall Street is buying up all the houses they can get their hands on.
  Tapaa uudet feodaaliherrat
  The Land Reportin mukaan 100 perhettä omistaa 42 miljoonaa hehtaaria koko maassa (USA).
  Gatesin perhe pääsee hädin tuskin 50:n parhaan joukkoon. Entinen TCI:n johtaja John Malone on listan kärjessä 2,2 miljoonalla hehtaarilla.
  Samaan aikaan kun miljardöörit nappaavat maan karjatiloja ja viljelysmaata, Wall Street ostaa kaikki talot, jotka se saa käsiinsä.

  Mikähän on tilanne meillä?

  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=239831

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 25. Rokotepandemia
  On enemmän kuin ilmeistä, että Big Pharma – jota suurelta osin valvovat tavanomaiset (((epäillyt))) – lobbaavat nyt länsimaiden hallituksia tyrkyttämään rokotteita koko väestölle, vaikka riittäisi, että rokotettaisiin ihmiset, joilla on liitännäissairauksia ja jotka ovat yli 50-vuotiaita (mikäli nämä itse haluavat ottaa rokotteeseen liittyvän riskin/oma lisäys), jotta voitaisiin varmistaa, että Covid-19:n aiheuttama terveysongelma ratkaistaan lopullisesti.
  Alle 50-vuotiaiden terveiden rokottamiselle ei ole tieteellisiä tai lääketieteellisiä perusteita. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että ”Big Pharman” on myytävä rokotteita saadakseen pornografisia voittoja, joiden arvioidaan nyt olevan kolme kertaa Portugalin BKT:n suuruisia pelkästään Covid-19-rokotteiden myynnistä.

  Älkää unohtako, että samat ”asiantuntijat” (ahahahahahahahahahahahaha…), jotka vakuuttivat meille viime vuoden helmikuussa, että ”naamarit luovat vääränlaisen turvallisuuden tunteen” ja että ”virus tuskin pääsee Portugaliin”, ovat samoja ”asiantuntijoita”, jotka nyt – kemianteollisuuden ja lääketeollisuuden lobbauksen käskystä – aikovat tyrkyttää tarpeettomia rokotteita koko väestölle.

  Nykyään ”Big Pharma” ei aio parantaa sairauksia, vaan tehdä niistä kroonisia, jotta ihmiset olisivat jatkuvasti riippuvaisia rokotteista ja lääkkeistä, joilla hoidetaan diabeteksen, syövän, HIV:n, hepatiitti B:n jne. kaltaisia sairauksia…. Nämä kaikki sairaudet voitaisiin parantaa lopullisesti, jos Big Pharma haluaisi tehdä niin, mutta mitä luulette Big Pharman tekevän kannattavammaksi? Pakotetaanko teidät ottamaan lääkettä joka päivä loppuelämänne ajan vai parannetaanko teidät lopullisesti sairaudesta? Annetaanko rokote kerran kymmenessä vuodessa vai lobataanko hallituksia, jotta ne pakottaisivat teidät ottamaan rokotteen joka vuosi tai jopa mieluummin kaksi tai kolme kertaa vuodessa? Vastaukset näihin kysymyksiin vaikuttavat minusta enemmän kuin ilmeisiltä…

  Nyt ajankohtainen aihe on nuorten rokottaminen. Kun nuoret ovat lähes kaikki rokotettuja, lyön vetoa, että ”Big Pharman” palveluksessa olevan journalixon aiheesta tulee 3. annos, sitten 4. annos, 5. annos, 6. annos ja niin edelleen. Tämä ei lopu koskaan, ennen kuin ihmiset kapinoivat tosissaan ja potkaisevat ensin niiden korruptoituneiden poliitikkojen ja toimittajien perseitä, jotka johtavat meidät kaikki kohti kuilua, ja sitten niiden ”asiantuntijoiden” perseitä, jotka haluavat täyttää kehomme myrkyillä.
  Ranskalaiset ovat jo alkaneet menettää kärsivällisyyttään tämän paskan suhteen, ja portugalilaiset – jotka ovat varmasti Euroopan ylivoimaisesti ”lammasmaisimpia” ihmisiä – milloin he aikovat avata silmänsä sille, mitä on tekeillä?
  https://toranja-mecanica.blogspot.com

  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 26. Interview with Swedish Positiva Pengar Group
  Interview with Swedish Positiva Pengar group, by Jessi Ora, May 27, 2021
  MICHAEL HUDSON • JULY 13, 2021
  Prof. Hudson:
  Siinä se periaatteessa on. Mainitsit, että rahoittajat laativat säännöt omaksi edukseen. Näitä sääntöjä kutsutaan perustuslaeiksi ja lakikokoelmiksi. Rahoitusmyönteiset lait ovat olleet länsimaisen sivilisaation tunnusomainen piirre klassisesta antiikista lähtien. Se merkitsi jyrkkää irtautumista aiemmasta Lähi-idän käytännöstä.
  Kreikassa ja Roomassa ei ollut kuninkaita, ainakaan sen jälkeen, kun Rooman oligarkia syrjäytti kuninkaat sen historian alkuvaiheessa. Eliitit onnistuivat siis estämään Lähi-idän monarkioiden perinteen, jonka mukaan henkilökohtaiset velat mitätöitiin, ja estämään oligarkkisen rahoitusluokan syntymisen.

  Tämä tekee länsimaisesta sivilisaatiosta niin erilaisen kuin kaikki aiemmat. Koska ilman kuninkaita, ilman vahvaa keskushallintoa tai sitä, mitä kreikkalaiset kutsuivat tyranniaksi, oligarkia sai vallan ja hallitsi demokratiaa monilla poliittisilla tempuilla. Kuten Ateenan pro boule, Rooman senaatti saattoi päättää, mistä julkinen kokous sai keskustella.
  Rooman oligarkkinen perustuslaki antoi kaikkien äänestää, mutta rikkaan maanomistajan ääni oli satoja kertoja suurempi kuin useimpien ihmisten ääni. Se muistutti paljon nykypäivän Yhdysvaltoja, jossa lahjoittajaluokan kampanjalahjoitukset yhdysvaltalaisille poliitikoille jättävät paljon varjoonsa sen, mitä useimmat äänestäjät haluavat.
  Yhdysvaltojen poliittiset säännöt heijastavat pikemminkin lahjoittajaluokkaa kuin demokratiaa, aivan kuten antiikin Roomassa.
  ……. siitä se alkaa, prof. Hudson ei kerro satuja vaan avaa oven talousoligarkkien hallitsemaan läntisen kulttuurin itseään tuhoavaan syöpään, siihen kuinka jako kahteen käytännössä tapahtuu kun valtio ei hoida leiviskäänsä vaan valta on talouseliitin ja pankkiirien käsissä.

  Vertailun vuoksi voi mainita että vastaavaa kahtia jakoa ei tapahdu ainakaan vielä Kiinassa jossa valtiokapitalismi pitää huolen että valtio (puolue jota voi verrata monarkioiden kuninkaisiin) ohjaa taloutta eikä talous valtiota. Siksi Kiina on yhtenäinen maa ja menestyy; kaikille on työtä, asunto ja ilmainen koulutus ja terveydenhuolto ja maa vaurastuu koko ajan.
  Se toimii kansallissosialismin periaatteella siten että kokonaisuus on enemmän ja tärkeämpi kuin yksilö jonka kuuluu toimia koko kansan edun vaatimalla tavalla eikä vain omaa etuaan ajatelleen kuten meidän schwabilainen ryöstökapitalisti.
  https://www.unz.com/mhudson/interview-with-swedish-positiva-pengar-group/

  https://www.deepl.com/Translator

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 27. Covid-huijaus on saatanallisen kultin (kabbalismin) luomus. Huijauksen rahoittaa keskuspankkikartelli ja sen takana ovat järjestäytynyt juutalaisuus ja vapaamuurarius.
  Tämä on kommunismia. (Minusta enemmän super-kapitalismia sillä tässä pieni ’soros’-eliitti omistaa kaiken, ei kansa kuten oikeassa kommunismin utopiassa)
  Tämä on pimeän ajan alku.
  He eivät pelaa reilusti. He johdattavat ihmiskunnan kulttiinsa. Naamio ja passit ovat symboleja. Saatanalliset kultit käyttävät hyväkseen ja hallitsevat jäseniään tekemällä heidät sairaiksi. Näettekö kuvan syntyvän?
  Alla olevan luettelon laatija kirjoitti::
  ”Alle 2 % USA:n väestöstä, mutta he ovat mukana hallituksen, median, koulutuksen ja pankkitoiminnan jokaisessa kolkassa. Se tekee epätasapainoisesta järjestelmästä, jossa kaikki, tyypilliseen juutalaiseen tapaan, revitään kappaleiksi.
  ”Se ei ole kiinalaiset tai muslimit tai venäläiset! Meidät tuhotaan sisältäpäin. Amerikassa on tapahtunut bolshevikkikommunistinen vallankaappaus, eivätkä fluoratut amerikkalaiset luultavasti liikauta sormeakaan sen torjumiseksi. Meidät on valloitettu ja miehitetty.
  Olemme nyt kaikki palestiinalaisia.”

  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)
  The Covid Scam is the creation of a satanic cult (Cabalism.) The hoax is financed by the central banking cartel and fronted by Organized Jewry and Freemasonry.
  This is Communism. This is the beginning of a Dark Age.

  “It isn’t the Chinese or the Muslims or the Russians! We’re being destroyed from within. A Bolshevik-Communist coup has taken place in Amerika and fluoridated Americans probably won’t lift a finger to counter it. We’ve been conquered & occupied. We’re all Palestinians now.”
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=240523

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Asiakirjassa ”Kommunistien nykyiset tavoitteet” luetellaan 45 tavoitetta, joita kommunistit (=pankkimafia ja superkapitalistit) tavoittelevat kukistaakseen Amerikan sisältä käsin. Vaikka tämä asiakirja on yli 60 vuotta vanha, se on ajankohtaisempi kuin koskaan. Itse asiassa kaikkien pitäisi lukea se juuri nyt. Tässä on katsaus tähän tärkeään luetteloon.
   https://vigilantcitizen.com/vc-resources/how-this-1963-list-of-communist-goals-is-becoming-a-reality-right-before-our-eyes/
   lukemaan ja kääntämään
   https://www.deepl.com/Translator
   Muista että kun puhutaan kommunismista se tarkoittaa finanssi- ja super-kapitalismin eliitin valtaa jota virheellisesti kutsutaan kommunismiksi vaikka todellinen aito ja utopistinen kommunismi ei ole eliitin vaan valtion (kansan) valtaa.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 28. https://www.henrymakow.com/2021/08/are-all-jews-to-blame.html
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=240745
  On selvää, että järjestäytynyt juutalaisuus käy sotaa sitä vastaan, mitä valkoisesta kristillisestä Amerikasta on jäljellä. Tässä juutalainen Washington Postin toimittaja Jennifer Rubin juhlii sitä, että valkoisista on tulossa vähemmistö Amerikassa. Hän ei edusta kaikkia juutalaisia, mutta miksi niin monet haluavat tuhota Amerikan perustajakansat?

  Julkaisin tämän videon (”Ashkenazi-juutalaiset hallitsevat Yhdysvaltain hallitusta”) Gabissa keskiviikkona tämän kommentin kera…

  ”Antisemitismi alkaa syttyä tuleen. Mutta assimiloituneena etnisenä juutalaisena ja yhtenä harvoista jäljellä olevista todellisista Jumalaa tunnustavista juutalaisista viha pitäisi kohdistaa valta- ja vaikutusvaltaisissa asemissa oleviin juutalaisiin, ei voimattomiin kaksoisjuutalaisiin, jotka ovat aivan yhtä tietämättömiä kuin goijit.

  Tämä olisi sama kuin keskivertoamerikkalaisiin kohdistuva kosto Yhdysvaltain sotarikoksista Irakissa. Useimmat tuntemani juutalaiset eivät tiedä vapaamuurarijuutalaisten salaliitosta. Jotkut ovat kommunisminvastaisia. Ihmiskunnan saatanallinen kumouksellisuus ei myöskään voisi tapahtua ilman pakanallisten vapaamuurareiden aktiivista myötävaikutusta – pettureiden ja opportunistien, jotka ovat poliittisia, kulttuurisia ja liike-elämän johtajiamme.”

  Sain alla olevat kommentit – Yksi tuomitsi minut juutalaiseksi identifioitumisesta: En ”identifioidu” juutalaiseksi. Synnyin etniseksi juutalaiseksi, enkä, kuten tässä selitän, voi sille mitään. En allekirjoita niin sanottua ”uskontoa”, jonka olen paljastanut valepuvussa olevaksi satanismiksi.    Katso myös Paholainen ja juutalaiset

  Olen yksi kourallisesta vanhurskaita juutalaisia, jotka ovat yrittäneet varoittaa juutalaisia ja goyimeja siitä, mitä vapaamuurarijuutalaisella pankkikartellilla on ihmiskunnalle luvassa. Muita vanhurskaita juutalaisia ovat Henry Klein, Myron Fagan, Benjamin Freedman, Alfred Lilienthal, Israel Shamir ja veli Nathaniel. Varoituksemme ovat kaikuneet kuuroille korville.
  En aio lakata ”identifioimasta” itseäni juutalaiseksi, kun olen yksi niistä hyvin harvoista juutalaisista, joita ei ole huijattu.

  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Rockefellerithan ovat sefardijuutalaisia ja esim. edesmennyt Israelin päärabbi mizra-juutalainen. Järjestäytyneessä juutalaisuudesa on muutakin kuin ashkenazi-juutalaisia. Keskivertojuutalaiselle kyllä opetetaan enemmän juutalaisuudesta kuin tavalliselle goyimille. Muutenkin tietoa on paljon liikkeellä ja etenkin juutalaiset ammentavat juutalaistietoa.

   Miksi niin harvat juutalaiset kieltävät holokaustivalheen? Sanoisin, että vähänkin ajatteleva ihminen huomaa kyllä juutalaisvallan ja vapaamuurareistakin on tietoa. Siten en puhuisi tietämättömyydestä tai synnittömyydestä. Pikemminkin pelosta. Rivijuutalaiset pelkäävät juutalaisia siinä missä goijmitkin

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. ”Rivijuutalaiset pelkäävät juutalaisia siinä missä goijmitkin”
    Se on kiistaton fakta. Ajattelepa esim. Gilad Atzmonia tai Miko Pelediä ja onhan niitä paljon muitakin jotka ovat jättäneet ’synagogan’ ja sanoneet jäähyväiset sionisteille ja saaneet ’itseään vihaavan juutalaisen’ leiman. Atzmonin kohtalona on vielä ollut hänen maineensa tahriminen ja hänen ammatillisen toiminnan sabotoiminen Lontoossa sionistien toimesta.
    Synagogan ote ja pelote vain on niin vahva ettei siitä ole helppo päästä irti. Kaikki alkaa jo lapsesta ja jos vielä kikkelikin leikataan niin olet merkattu mies. Ne talmud-kahleet ovat tosi kovat, paljon kovemmat kuin muilla ja vaikeat murtaa. Ja jos uskaltaa murtaa saa pelätä kostoa kuten v-muurarikin.
    Pitää aina muistaa etteivät kaikki juutalaiset ole sionisteja ja osa on jopa anti-sionisteja. Sama meilläkin. Globalistit ovat sionisteja, me olemme goimeja heidän silmissä. He lahtaavat meitä aivan kuten sionistit omiaan.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 29. Vaikea tätä on uskoa todeksi … Makow näyttää uskovan … tämäkö on ’Illuminaatti’? ja ihmiskunnan tulevaisuus, tätäkö hanketta pankkiiri- ja WEF/Schwab-mafia ajavat ja tukevat?
  Kabbalistit keskustelevat avoimesti hankkeestaan tappaa miljoonia
  Kabbalists Publicly Discuss Their Plot to Kill Millions
  https://www.deepl.com/Translator
  C.J. Bjerknes ja Adam Green analysoivat kabbalarabbien videoita. Omistautunut lukija, Z, tarjoaa johdannon ja yhteenvedon.
  ”Tikkun Olam, ’lunastus’ eli maailman palauttaminen/parantaminen, kuten pakanat luulevat, paljastuu siitä, mitä todella on tarkoitus toteuttaa – kansanmurha. Sama pätee heidän Messiaaseen (Moshiach Ben David), jonka on määrä saapua ja saattaa päätökseen muun ihmiskunnan teurastus ja astua sisään rakennettavaan kolmanteen temppeliin.
  Yhdysvaltoja, Israelin ja juutalaisen kansan suurta liittolaista, ei säästetä tuholta, vaan se on erityisesti asetettu tuhon kohteeksi – niin suuri on heidän vihansa ja petoksensa kristittyjä ja Euroopassa asuttuja kansoja kohtaan”
  ”Bjerknes huomauttaa myös, että juutalaiset ovat itse olleet rabbiinien hallinnan uhreja, kuten heidän roolinsa holokaustin järjestämisessä, ja että heidän oman salaisen kirjoituksensa mukaan kaksi kolmasosaa heistä on määrä tappaa seuraavassa suunnitellussa vainossa. Hämmästyttävää kyllä, rabbit pitävät tätä hyvänä asiana.”
  Hän kertoo myös oudon tosiasian, että näiden kabbalistien opissa on vain 600 000 juutalaista miestä, joiden on määrä selvitä maan päällä, koska alussa heidän jumalansa teki saman määrän juutalaisia miehiä sieluiksi. (Juutalaisia naisia pidetään heille myös lähes saastaisina).
  He ottavat kunnian juutalaisten holokaustista.
  Voisiko COVID-rokotteilla olla jotain tekemistä tämän juonen kanssa?
  They take credit for the Jewish holocaust. Could COVID vaccines have something to do with this plot?
  https://www.henrymakow.com/002030.html?_ga=2.28979836.1919444607.1616347091-903648786.1588285733
  Did Jews Help Plan the Holocaust?
  Tietenkin kaikki pakanat (eli Goyim, Kelipot) tuhotaan viimeisessä taistelussa, jotta maa puhdistetaan heidän luontaisesta pahuudestaan (kuten Eesaun ja Amalekin, juutalaisten ikuisten vihollisten, mukaan) yhdessä ”sekalaisen joukon” kanssa, jotka ovat sekarotuisia juutalaisia, jotka eivät siis ole aidosti juutalaisia (valittuja), ja niiden kanssa, jotka ovat juutalaisuudesta luopuneita.
  Siten vain Valituilla on ”tuleva maailmansa”, ”oma maailmansa”, kuten kirjailija Maurice Samuel julisti toivovansa. Bjerknes kuvailee kabbalahistit siis osuvasti kansanmurhiksi ja itsemurhiksi. Green tekee hyvää työtä osoittaessaan pyhien kirjoitusten dokumentointia näistä aikomuksista heidän tarkastelunsa edetessä.
  In this report, in addition to reviewing the Holocaust and the role of Hitler in aiding them, due to the over assimilation of Jews in Europe, the war plans of the Kabbalahists are outlined – a vast global conflagration is to take place in their end times, which does seem to be now according to Bjerknes. How Gentiles are to be degraded and subject to all forms of suffering is also pointed out herein with explanations as to why. (The Guardian Angel of Gentiles is Satan.)

  Tässä raportissa tarkastellaan holokaustia ja Hitlerin roolia holokaustin tukemisessa juutalaisten liiallisen assimilaation vuoksi Euroopassa, ja lisäksi siinä hahmotellaan kabbalistien sotasuunnitelmia – heidän lopun aikanaan, joka Bjerknesin mukaan näyttää olevan nyt, on määrä tapahtua valtava maailmanlaajuinen tulipalo.

  Muutamia kohtia videosta … For those of fainter heart, a summary of highlights of the video is below.
  17:18 Gentiles are of Cain, Masons say so too. Only 600k male Jews to remain on earth (final population)
  22:00 All other Jews (the Mixed Multitude) to be eliminated along with all Gentiles

  30:20 All governments are their puppets; Hitler was controlled opposition

  33:20 Double Agents used – this is the concern & how they felled empires which is boasted of
  35:30 Gentiles are to be destroyed in all ways – genetically too
  46:00 Gentiles (Goyim, Kellipot) to be erased as if they never existed. Kamala Harris promotes Tikkun Olam which means this

  54:00 There is no ’redemption (Tikkun Olam) without destroying all Gentiles (Amalek, Esau, Edom)

  57:10 The Vatican is Luciferian
  1:00:00 Holocaust lies; Hitler one of theirs b/c there were too many mixed & assimilated Jews & plans for Palestine
  1:30:20 Re assimilation, use Russia to take out EU, creation of Israel planned exactly for 1948 based on Torah
  1:36:25 If not for the Holocaust, Jewry would have been lost to assimilation
  1:42:10 Need to keep Jews separate & fearful, Messiah (Moschiac) the avenger, exterminator of Gentiles, ’48 & Israel
  1:52:00 Kabbalah is blueprint, not prophecy, as the Holocaust was engineered by them
  2:01:00 Vast global war planned starting with Muslims &Christians, Russia, China, N. Korea & Iran too
  2:08:00 Destroy US/EU, ’Bury America’
  2:08:46 Jews to leave US in 1-5 yrs. due to new Holocaust & will take all wealth w/them as before
  2:12:00 All descendants of Gentiles will be destroyed,
  2:24:20 ’France will be B-BQued’ then England
  2:27:15 Migrant crisis now is their doing to mix these refugees w/us via Open Borders.

  https://www.henrymakow.com/2021/08/Rabbis-Reveal-Kabbalist-Dogma-Behind-Genocide.html
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=240786

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Makow jaksaa … käy jännäksi meille goimeille tämä lopun aika tällä planeetalla… uskoako vai ei? mitenkä näihin pitäisi suhtautua … onko ’Wef/Schwab-mafia’ vain tämän chassidim’in eturintama?… ja mitähän kiinalaiset tähän sanovat?… menee pää pyörälle näitä lukiessa
   Aika vakuuttava tuo eka kappale ainakin on eikä taida huijata yhtään
   https://www.deepl.com/Translator auttaa suomentamaan
   Historian Wolfgang Eggert Exposed Cabalist Genocide Plot in 2003
   ”Koko ihmiskunnan historiassa on kyse messiaanis-satanistisesta juutalaisuudesta (”chassidim”); he ”tekevät” sen tapahtuvaksi. Historia ja politiikka ovat suuri elokuva, ja he ovat ohjaajia, jotka tuovat vanhan testamentin profetian todellisuuteen. He kaappasivat vapaamuurariuden rakentamalla Illuminatin (Rothschildin/Jacob Frankin/Weishauptin kautta);
   he tekivät sopimuksen Ison-Britannian monarkian kanssa, kun he rahoittivat Vilhelm III:n nousua kuninkaaksi;
   he asettivat Ison-Britannian kuninkaalliset vapaamuurarien johtoon; he loivat nykyaikaisen pankkijärjestelmän ja Fedin (Rothschildin kautta);
   he loivat sionismin, maailmansodat, Euroopan unionin ja niin edelleen.
   He hallitsevat marionettiensa Rothschildin (jonka esi-isät olivat kuuluneet chassidiseen kulttiin) ja Rockefellerin kautta, jotka olivat Bilderbergin, kolmikantakokouksen jne. ohjaava voima. Olemme nyt ”lopunajoissa”; he yrittävät lietsoa ”ennustettua” kolmatta maailmansotaa.

   Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)
   “All human history is about Messianic-satanic Judaism (“Chassidim”); they´re “making” it happen. History and politics are a big movie, and they are the directors, bringing old-testament-prophecy into reality. They captured Freemasonry by building up the Illuminati (through Rothschild/Jacob Frank/Weishaupt); they made a pact with the British monarchy when they financed William III to become king; they placed the British royals at the head of the Freemasons; they made the modern banking system and the Fed (through Rothschild); they made Zionism, the world wars, the European Union and so on. They reign through their puppets Rothschild (whose ancestors had been part of the Chassidic cult) and Rockefeller, who were the guiding force behind Bilderberg, the trilateral etc. We are now in the “End Times”; they are trying to foment a “prophesied” Third World War.

   Eggert uskoo, että sekä Saksa että Israel ovat chasidien tähtäimessä. ”Saksa, koska Hassidit lukevat Raamatusta/Talmudista, että tämä maa on juutalaisten vihollinen ja se on tapettava. Israelin on palettava, koska se on toteuttanut Harmageddon-ennustuksen. Lisäksi he toistavat machiavellilaista, strategista ”temppua”: Euroopan juutalaisten uhrautumista toisessa maailmansodassa (”shoah”), joka toi heille oman maan – Israelin. Israelin juutalaisten uhraus tuo heille kansainvälisen hyväksynnän olla herroina yhdistyneessä maailman ”tasavallassa”, jota hallitaan Jerusalemista käsin, jonka Jahwe taas ”profetoi”.””
   According to the NY Times, Schneerson ”presided over a religious empire that reached from the back streets of Brooklyn to the main streets of Israel and by 1990 was taking in an estimated $100 million a year in contributions.

   Schneerson believes Jews are the acme of Creation: ”The general difference between Jews and non-Jews: A Jew was not created as a means for some [other] purpose; he himself is the purpose since the substance of all [divine] emanations was created only to serve the Jews.”
   Jews are the purpose of Creation. ”The important things are the Jews, because they do not exist for any [other] aim; they themselves are [the divine] aim.”

   ”The entire creation [of a non-Jew] exists only for the sake of the Jews.”

   When Schneerson died in 1994, he was awarded the Congressional Gold Medal for his contribution to ”global morals.” According to Schneerson, Jews are the Priests while the Noahide Laws provide ”a religion for the rank and file.”

   Eggert quotes another Lubavitcher rabbi: ”When examining the chain of frightening events [since 9-11] with a Chassidic eye, we see that the US is being pushed toward fulfilling its historic role of teaching the Sheva Mitzvos [i.e. Noahide laws] to the world.”

   According to Eggert, Freemasons have always called themselves ”Noachids” and incorporated the statutes into their Constitution as early as 1723.
   Eggert, who studied History and Politics at universities in Berlin and Munich, is the author of eight books on hidden history. While he believes that modern history is dominated by the Cabalistic plot to fulfill Biblical Prophesy, he is careful to distinguish between the Lubavitchers and other Chasidim called ”Satmar” who think it is a crime to ”force God’s hand” and ”hasten the redemption.”
   However, the Lubavitchers seem to be in control.

   ”Every part of modern history is linked to another and in itself to Zionism, state intelligence, lodges and alike. Without the Balfour declaration, there would have been no revolution in Russia and no American entry into World War One … We may start at any historical point (even with the American revolution or farther back Oliver Cromwell) [and] we´ll see, that the maker (or profiteer) of all this is Cabalistic Judaism. All serve their plan, to implement biblical prophecy.”
   He says the Zionists sabotaged Germany in WWI (strikes, revolts) because it wouldn’t play ball on Israel. He cites a book in Hebrew, ”The Historical Moment” by M. Gonzer: ”We even find nations who are slow on the uptake and who find it difficult to understand certain relations unless the Rebbe–that is world history–gives them some sensible bashes which make them open their eyes.” (Israel’s Geheimvatikan, vol. 1, p.47.)

   https://www.henrymakow.com/historian_demands_action_on_do.html

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. Uskoako vain ei? Toisaalta tuntuu etteivät nämä yllä kuvatut kabbalistit ja chassidi-kultin väki ole realiteeteissa ja ovat vain joku lahko joka mahtailee puheillaan mutta kun katsoo miten heidän agendansa on edennyt niin hämmästyy. Ja onhan Trumpin vävypoika Jared Kushner tässä mukana ja moni uskoi että hän oli se todellinen isäntä Valkoisessa Talossa Trumpin aikana..
    Me tiedämme myös että oma pääministerimmekin on wef-eliitin koulutuksessa joten oman maammekin kohtalo on sidottu näihin kuvioihin.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
    1. Israel’s Lawyer Speaks Up
     Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb Iran
     PHILIP GIRALDI • AUGUST 17, 2021
     … Keskeinen ongelma on se, että Washingtonin liittovaltion hallituksen mielestä ihmisten tappaminen ei sinänsä ole rikos, kunhan tapetaan ”pahoja” ihmisiä. Niin kauan kuin noudatetaan jotakin hallituksen hyväksymää menettelyä, Yhdysvalloilla on ilmeisesti luontainen oikeus mennä johonkin kaukaiseen maahan, joka ei uhkaa Amerikkaa ja jonka kanssa Yhdysvallat ei ole sodassa, ja tappaa joku vastauksena johonkin epämääräisesti esitettyyn politiikkaan.
     Tästä on kyse maailmanlaajuisessa terrorismin vastaisessa sodassa, jota tukee valtuutus sotilaallisten voimien käyttöön. Ketään hallituksessa ei koskaan rangaista ihmisten tappamisesta, ei edes Obaman tappamia Yhdysvaltain kansalaisia, kuten Awlakin isää ja poikaa, jotka teloitettiin kuoliaaksi Jemenissä. Itse asiassa Donald Trump armahti viime aikoina ainoat kaksi sotilasta, jotka vangittiin sotarikoksista Afganistanissa, myöhemmin
     https://www.unz.com/pgiraldi/israels-lawyer-speaks-up/
     Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Tämän maailman ihmisille, erityisesti palestiinalaisille, toivomme, että voittomme ihmiskunnan supervalloista innostaa teitä, sillä uskomme Allahiin on vahvistettu kaikkien nähtäväksi. Miten voitte kieltää Allahin ja hänen tahtonsa, kun hän on antanut uskoville näin suuren voiton?
      Unelmoimme maailmasta, jossa kaikkien välillä vallitsee rauha, ja pyydämme kaikkia maailman hallituksia tunnustamaan hallituksemme.
      Viestimme Amerikan kansalle ja meitä vastaan taistelleille länsivaltojen kansoille, joita tämä tappio tietää satuttavan, on yksinkertainen: meillä ei ole mitään vihaa teitä kohtaan. Sionistien ja ateistien johtamat hallituksenne, jotka haluavat levittää islamin vastaisia näkemyksiään täällä, olivat vihollisiamme, ette te. Rukoilemme sen päivän puolesta, jolloin vapautatte itsenne heidän otteestaan, ja tällä planeetalla voi olla rauha.
      Toivomme, että jonain päivänä tulevaisuudessa koko maailma näkee islamin totuuden. Allah on armollinen. ”
      – Mullah Abdul Ghani Baradar
      https://www.henrymakow.com/2021/08/afghanistan-a-light-unto-the-nations.html
      Talmudistien tuhoava ja kostava Yahweh kohtasi voittajansa Afganistanissa. Milloin tulee Lähi-idän vuoro?

      Plusääni(1)Miinusääni(1)
 30. Tutkimus vahvistaa että ashkenazi juutalaiset ovat vähemmän haavoittuvia rokotteille. Tietäen heidän tavoitteensa ei ole yllätys jos he ovat covid-pandemian käynnistäjiä kuten moni epäilee. Covid olisi vain yksi huijaus muiden joukossa

  Alemman linkin taulukko kuva paljastaa selvästi kuinka suuri ero tässä on ashkenazien hyväksi. Voi spekuloida että ilmeisesti tästä johtuen melkein kaikille israelilaisille on annettu rokote ja että maa näyttelee suurta roolia koko pandemiassa. Moni onkin jo kommentoinut että kun kaikki israelilaisetkin saavat rokotteen niin eihän se voi olla vaarallinen.
  Are Ashkenazi Jews Less Vulnerable to A Vaccine That Ethnically Discriminates?
  by tts-admin | Aug 15, 2021 | 8 comments
  Commentary – Aug 14, 2021
  I am not medically or scientifically qualified enough to comment on the following report, so I will say nothing about its medical/technical aspects. However, it does seem to suggest that the degree of the Covid vaccine’s impact depends on the ethnicity of those vaccinated.
  Significantly, Ashkenazi Jews seem less vulnerable to the vaccines’ side effects than other groups.
  We leave readers to draw their own conclusions on what this implies. Ed.
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=240816
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405580820301072

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 31. …Lukijat muistavat ehkä viime viikolla näissä ”Kommenteissa” brittiläisen patriootin, Dennis Whitingin, artikkelin, jossa hän tuomitsi Britannian hallituksen valheiden järjestämisestä maan johtamiseksi, erityisesti, mutta ei ainoastaan, Covid-höpinöiden yhteydessä. Kutsumalla sitä ”Covid-höpinäksi” ei tietenkään kielletä Covid-viruksen todellisuutta (vaikka sitä ei olekaan vielä koskaan eristetty kunnolla). Tarkoitan vain sitä, että kun poliitikot ja tiedotusvälineet esittävät meille Covid-ilmiön lääketieteellisenä ongelmana, siinä ei ole mitään järkeä. Vasta kun se otetaan merkittävänä poliittisena välineenä ihmiskunnan orjuuttamiseksi, siinä on täydellistä järkeä, ja silloin nähdään, että se ei ole peräisin vain meidän nukkepoliitikoiltamme ja tiedotusvälineiltämme, vaan niiden paljon synkemmiltä nukkemestareilta, juutalais-muurarilliselta vallalta, joka on luonut nykymaailman taistelemaan Jumalaa vastaan. Näillä linjoilla kulkee Whitingin artikkelin luvattu toinen puolisko –
  Näyttää siltä, että ”pandemian” hallinta on vallannut Britannian ja suurimman osan maailmaa. Covid-19 on kuitenkin ikävä uusi influenssalaji, mutta se ei ole pandemia. Kadulla ei ole ruumiita. Hautaustoimistot eivät tee ylitöitä. Vuosittaiset kuolleisuusluvut eivät ole nousseet merkittävästi, jos lainkaan. Yli 99 prosenttia tartunnan saaneista selviää hengissä, ja niiden, joille tauti osoittautuu kohtalokkaaksi, keskimääräinen kuolinikä on 82 vuotta.
  Joukkorokotukset, oletettu lääke kriisiin, eivät ole todellinen lääke vaan pikemminkin valtava rikos. Ihmisiä kohdellaan kuin koekaniineja, joilla kokeillaan kokeellisia ”rokotteita”, joilla on hirvittäviä haittavaikutuksia. Lukitusten tarkoituksena ei ole hillitä ”pandemiaa” vaan tuhota pienyritykset ja tehdä koko yhteiskunta riippuvaiseksi suurista hallituksista ja miljardööreistä.

  Ensimmäisen maailmansodan jälkeen painopiste siirtyi Brittiläisestä imperiumista Yhdysvaltoihin. New Yorkin rahoittajat tukivat sekä bolshevikkivallankumousta että Hitlerin nousua tarkoituksenaan luoda sota ja häiriöitä, jotka voitaisiin ratkaista vain muodostamalla yhden maailman hallitus.
  Koneisto on nyt toiminnassa yhteiskunnan jakamiseksi ja hajottamiseksi. Ne, joiden tavoitteena on ”rakentaa takaisin parempi”, haluavat ensin lyödä kaiken lyttyyn. Lännen uusmarxistien ja uuskonservatiivien hyökkäys kristillistä uskoa ja käytäntöä vastaan on ollut hellittämätön. Heidän tavoitteenaan on luoda uudenlainen ihminen, ja heidän on pyyhittävä pois vanhanaikaiset mittapuut siitä, miten meidän pitäisi käyttäytyä. ( ei vähempää! Painotukset E.C.:ltä).
  10. Meidän kaikkien on tehtävä voitavamme vastustaaksemme tätä uutta maailmanjärjestystä, joka uhkaa pyyhkäistä meidät orjuuteen. Hamlet – tuo Shakespearen modernin aikakauden kynnyksellä luoma jokamieshahmo – ei halunnut tarttua haasteeseen, mutta hän tiesi, ettei hän voinut väistää sitä:
  Aika on ohi. Oi kirottu ilkeys, että olen koskaan syntynyt korjaamaan sitä. (Hamlet, 1. näytöksen loppu)
  Kun Whiting kirjoittaa Covid-ilmiöstä ”valtavana rikoksena”, johon liittyy ”kauhistuttavan laajoja haittavaikutuksia”, hän ei suinkaan liioittele, kuten Internetissä oleva valtava määrä aineistoa osoittaa, esimerkiksi saksalaisen asianajajan Reiner Fuellmichin ja hänen ryhmänsä tekemä ihailtava työ. Hän on optimistinen, mutta on pelättävissä, että Jumalan rangaistuksen on kuljettava loppuun, muuten palaamme vain jumalatonta oksennustamme.
  Kyrie eleison.

  Readers may remember from these “Comments” last week the article of a British patriot, Dennis Whiting, in which he denounced the British Government for organising lies in order to run the country, especially but not only, in connection with the Covid nonsense. To call it “Covid nonsense” is not of course to deny any reality to the Covid virus (although it has never yet been properly isolated). It is to say that the Covid phenomenon, when presented to us as a medical problem by our politicians and media, makes no sense. It is only when it is taken as a major political instrument for the enslaving of mankind that it makes perfect sense, and then one sees that it comes not just from our puppet politicians and media, but from their far more sinister puppet-masters, the Judeo-Masonic power that has created the modern world to fight against God. Along these lines runs the promised second half of Whiting’s article –
  Managing the “pandemic,” it seems, has taken over Britain and most of the world. However, Covid-19 is a nasty new species of influenza but it is not a pandemic. There are no bodies on the street. Funeral directors are not working overtime. Overall annual death rates have not risen significantly, if at all. Over 99% of those who catch the disease survive and the average age of death for those for whom it proves fatal is 82.
  Mass vaccination, the supposed remedy for the crisis, is not a true remedy but rather a huge crime. People are being treated as guinea pigs to try out experimental “vaccines” that have adverse symptoms on a horrific scale. Lock-downs are designed not to curb the “pandemic” but to destroy small businesses and make the whole of society dependent upon big government and billionaires.
  What is happening today has not sprung out of nowhere. The plan for global governance has been maturing for more than a century. After World War 1, the locus moved from the British Empire to the USA. Financiers in New York supported both the Bolshevik Revolution and the rise of Hitler, with the intention of creating war and disruption which could only be resolved by the formation of a one-world government.
  Machinery is now at work to divide and disrupt society. Those whose aim is to “build back better” want to knock everything flat first. The attack by neo-Marxists and neo-Cons in the West on Christian belief and practice has been unrelenting. Their aim is to create a new kind of human being and they need to obliterate the old-fashioned benchmarks for how we should behave. ( no less! Emphases from E.C.)
  10. We all have to do what we can to resist this New World Order that is threatening to sweep us into slavery. Hamlet – that Everyman figure created by Shakespeare at the dawn of the modern age – was not keen to rise to the challenge, but he knew that he could not shirk it:
  The time is out of joint. O cursed spite,
That ever I was born to set it right. (Hamlet, end of Act 1)
  When Whiting writes of the Covid phenomenon as “a huge crime” with “adverse symptoms on a horrific scale,” he is by no means exaggerating, as a mass of material on the Internet attests, for instance the admirable work being done by the German lawyer Reiner Fuellmich and his team. He is optimistic, but it is to be feared God’s punishment must run its course, otherwise we shall only return to our godless vomit.
  Kyrie eleison.
  https://stmarcelinitiative.com/eleison-comments/
  https://stmarcelinitiative.com/godless-governments-ii/
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 32. Kiina ja SCO-ryhmä ’schwabilaisen mafian’ suurin uhka?

  Talebanit näyttävät monissa yhteyksissään sekä venäläisiin että kiinalaisiin (SCO-ryhmään) ymmärtäneen täysin, miten he voivat hyötyä roolistaan uudessa suuressa globaalissa valtapelissä ja välttää Lännen kaltaista ajautumista ’schwabilaisen dystopian’ uhan alle.

  Vuonna 2014 julkaistun raportin mukaan Afganistanissa saattaa olla lähes biljoonan dollarin arvosta louhittavia harvinaisia maametalleja vuoristossaan.
  Jotta Afganistan voisi turvata ja saada/hyödyntää itse nämä edut, sen on kuitenkin ensin vakautettava ja turvattava alueensa.
  Talebanien vallankaappauksen uhatessa Kiina sai hyviä uutisia jo muutama viikko sitten: Talebanin tiedottaja Suhail Shaheen sanoi, että ”Kiina on ystävällinen maa, ja toivotamme sen tervetulleeksi Afganistanin jälleenrakentamiseen ja kehittämiseen… jos he [kiinalaiset] tekevät investointeja, takaamme tietysti niiden turvallisuuden”.
  Arkaluonteisesta kysymyksestä, voisiko Taleban tukea väitettyjä uiguuri taistelijoita Kiinaa vastaan naapurimaassa Xinjiangissa hän totesi: ”Välitämme muslimien sorrosta, olipa kyse sitten Palestiinasta, Myanmarista tai Kiinasta, ja välitämme muiden kuin muslimien sorrosta missä tahansa päin maailmaa. Emme kuitenkaan aio puuttua Kiinan sisäisiin asioihin.”
  Nämä sanat oli selvästi tarkoitettu miellyttämään Pekingiä, joka aloittaa juuri oikealla jalalla Talebanin kanssa, kun se saa Afganistanin takaisin hallintaansa.
  Peking hyötyy merkittävästi, kun talebanit pääsevät jälleen valtaan maassa, ja tätä dynamiikkaa kannattaa seurata tiiviisti tulevina viikkoina ja kuukausina.
  China and the Taliban Begin Their Romance
  https://www.rand.org/blog/2021/07/china-and-the-taliban-begin-their-romance.html
  https://www.unz.com/pescobar/how-russia-china-are-stage-managing-the-taliban/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Jatkona ylläolevaan … yhteistyö on voimaa ja Kiina osaa sen taidon
   ”Valta pitää ansaita, ei ottaa,” sanoo Kiinan johtaja Xi Jinping. Siksi Kiina menestyy.
   https://www.globaltimes.cn/page/202104/1222331.shtml
   Tämä kommentti todistaa sen:
   China and Iran will be the big winners. The Chinese will mine the rich mineral deposits of Afghanistan and build an oil pipeline to Iran. The Taliban will get a cut and keep the peace. The same will be done by most of the Afghan warlords.
   Honestly, for all their sake, I hope they come to a decent compromise that both respects various interpretations of Islam while allowing for enough tribal and regional autonomy for their to be a decently manager center, like the Monarchies and Tribal confederations of old.
   I guess the real kicker here will be how Chinese, Iranian, Russian, Indian and Pakistani influence within the new government helps stabilize it through offers of investment, etc., with only tasteful socio-political demands.
   So long as the Taliban have learned something, and it seems they might have, they’ll should be able to guide this ship to a safer port.
   Russia has nothing to gain or lose. Pakistan and India could benefit if a pipeline from Turkmenistan is allowed to pass through Afghanistan to Pakistan and India.
   All of them win and have an interest in keeping peace in the region and the Taliban are well suited to that endeavor.
   …”Kiina ja Iran ovat suuria voittajia. Kiinalaiset louhivat Afganistanin rikkaat mineraalivarannot ja rakentavat öljyputken Iraniin. Talebanit saavat osuutensa ja pitävät rauhan yllä. Samoin tekevät useimmat Afganistanin sotapäälliköt.
   Toivotaan heidän kaikkien vuoksi, että he pääsevät kunnolliseen kompromissiin, jossa kunnioitetaan islamin eri tulkintoja ja sallitaan samalla riittävästi heimo- ja alueellista autonomiaa, jotta he voivat olla kunnolla johtava keskus, kuten entisaikojen monarkiat ja heimojen liitot.

   Todellinen jännitysmomentti tässä on varmaan se, miten Kiinan, Iranin, Venäjän, Intian ja Pakistanin vaikutusvalta uudessa hallituksessa auttaa vakauttamaan sitä tarjoamalla investointeja jne. ja asettamalla vain mielekkäitä sosiaalipoliittisia vaatimuksia.
   Niin kauan kuin talebanit ovat oppineet jotain, ja näyttää siltä, että he ovat oppineet, heidän pitäisi pystyä ohjaamaan tämä laiva turvallisempaan satamaan.

   Venäjällä ei ole mitään voitettavaa eikä menetettävää. Pakistan ja Intia voisivat hyötyä, jos Turkmenistanista lähtevän putken sallittaisiin kulkea Afganistanin kautta Pakistaniin ja Intiaan.
   Ne voittavat ja ovat kiinnostuneita rauhan säilyttämisestä alueella, ja talebanit sopivat hyvin tähän pyrkimykseen.”

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 33. YK:n raportti: Taleban tekee ”kohdennettuja ovelta ovelle -vierailuja”.
  YK:n salaisessa asiakirjassa todetaan, että Afganistanissa hallitsevat Taleban-taistelijat ”tehostavat” toimiaan Yhdysvaltain ja Naton joukkojen kanssa yhteistyötä tehneiden joukkojen jahtaamiseksi, vaikka ryhmä on luvannut yleisen armahduksen.

  YK:n Norjassa toimivan uhkakuva-arviointikonsultin toimittamassa asiakirjassa sanotaan, että Talebanilla on ”prioriteettilistoja” henkilöistä, jotka he haluavat pidättää, ja lisätään, että suurimmassa vaarassa ovat henkilöt, joilla on ollut keskeinen rooli Afganistanin armeijassa, poliisissa ja tiedusteluyksiköissä.

  Talebanit ovat tehneet ”kohdennettuja ovelta ovelle -vierailuja” pidättämiensä henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä luona, sanotaan asiakirjassa, jonka on laatinut norjalainen Global Analyses Center for Global Analyses, joka toimittaa tiedustelutietoja YK:n järjestöille.

  ”Odotamme, että sekä Naton/USA:n joukkojen ja niiden liittolaisten kanssa aiemmin työskennelleet henkilöt että heidän perheenjäsenensä altistuvat kidutukselle ja teloituksille”, keskuksen toiminnanjohtaja Christian Nellemann sanoi.

  ”He ottavat kohteekseen niiden perheet, jotka kieltäytyvät antautumasta, ja syyttävät ja rankaisevat heidän perheitään”, hän lisäsi.
  https://www.presstv.ir/Detail/2021/08/20/664815/Afghanistan-Taliban-UN-secret-document-US-NATO-allies
  Kun tietää että YK on Rokkefellerin firma niin herää epäily voiko tähän lainkaan luottaa ja onko kyse vain pelottelusta ja nwo-propagandasta. Taleban on kuitenkin ilmoittanut että ’Allah on armollinen’ ei vainoja tule kun kaikkia tarvitaan maan kehitystyössä. Toisaalta onko väärin jos rikoksiin syyllistyneet pannaan vastuuseen, toisin kuin meillä? kun ne saavat vapaasti rikkoa lakeja.
  ——-
  Palveliko vetäytyminen A:sta myös tätä ’Kamala astuu virkaan’ projektia:
  Entinen Obaman WH-lääkäri: Biden ei ole enää ”kognitiivisesti valmis olemaan presidenttimme”, hänen on erottava.
  Valkoisen talon entinen lääkäri Ronny Jackson, joka toimi tehtävässä sekä presidenttien Obaman että Trumpin aikana, kehotti Fox Newsin haastattelussa perjantaiaamuna Afganistanin katastrofin keskellä presidentti Joe Bidenia jättämään tehtävänsä ja sanoi, että Biden ei ole enää ”kognitiivisesti valmis” toimimaan Yhdysvaltain presidenttinä.
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=241099

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Talebanien voitosta: The Sheer Joy of Afghanistan
   ISRAEL SHAMIR • AUGUST 21, 2021
   Onnitteluni, ystävät ja lukijat! Talebanin voitto on meidän voittomme, teidän ja minun. Me ei-muslimit ja ei-pashtunit Yhdysvalloissa ja Euroopassa voimme iloita, sillä Afganistanissa miehekäs (ei ”myrkyllinen”) maskuliinisuus voitti sukupuolen moninaisuuden, uskovaiset voittivat heikon uskon, isiemme moraali voitti poikiemme moraalin. Tämä on Afganistanin voiton silkkaa riemua; tämä parrakkaiden aseistettujen miesten voitto sukupuoleltaan moninaisista butch-johtoisista isännistä ja heidän feministisistä kansalaisjärjestöistään on myös meidän voittomme.
   Älkää hävetkö sitä, että olette miehekäs mies; seisokaa pystyssä! Tämä on raikas tuulahdus, tämä miehinen voitto kaukaisilla vuorilla, joita Aleksanteri Suuren phalangit tallasivat, ja siitä on paljon mukavampi kirjoittaa kuin tavallisista jutuista, varsinkin sen jälkeen, kun olemme saaneet kuulla hypokondrisia uutisia siitä, että taas yksi vanhempi ihminen sairastui kauheaan virukseen, vihreistä passeista, lääketieteellisistä neuvoista siitä, miten elää pidempään, esi-isiemme vääryyksien sovittamisesta, väärään rotuun kuulumisesta ja siitä, miten vältetään mikroaggressioita, jottei joku loukkaantuisi. Jos me miehet haluamme satuttaa jotakuta, emme tyydy vitsiin, vaan tartumme kranaatinheittimeen.
   …Taleban on todellisen lihaksikkaan demokratian ja vapauden edelläkävijä Bill Gatesista, Greta Thunbergista, Anthony Faucista ja Nancy Pelosista, jotka kaikki orjuuttavat meitä. He eivät alistuisi tälle porukalle, vaan jakaisivat vallankumouksellista oikeutta niille, jotka haluavat riistää meiltä lämmityksen, jotka pimentäisivät auringon ja tukehduttaisivat meidät naamioillaan. Trumper katselee kateellisena, kun nämä kapinalliset todella valtaavat presidentin palatsin sen sijaan, että heitä syytettäisiin siitä 6. tammikuuta.
   Talebanien lausunnot ovat myös rauhoittavia. He lupasivat, että kostoa ei tule. Naiset voivat jatkaa työntekoa ilman, että heidän tarvitsee pukeutua tiukasti perinteiseen tyyliin. Uuden Afganistanin ensimmäisinä päivinä nämä lupaukset todellakin pidettiin.

   Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on sitä mieltä, että meidän on odotettava ja katsottava, miten asiat kehittyvät Afganistanissa, vaikka hänen ensivaikutelmansa ovatkin myönteisiä: ”Havaitsemme myönteisiä prosesseja Kabulin kaduilla, jossa tilanne on melko rauhallinen ja talebanit valvovat tehokkaasti lakia ja järjestystä.”
   Myös Venäjän YK-suurlähettiläs ilmaisi varovaista optimismia turvallisuusneuvoston kokouksessa. ”Paniikille ei pidä antaa periksi. On tärkeää, että onnistuimme välttämään joukkoverenvuodatuksen siviiliväestön keskuudessa”, hän sanoi. Myös Venäjän presidentin Afganistanin erityislähettiläs Kabulov arvioi tapahtumien käänteen myönteisesti. ”Talebanit ovat jo pitkään vaikuttaneet minusta paljon luotettavammilta kuin Kabulin nukkehallitus”, hän sanoi.

   Talebanien ensiaskeleet lainsäätämisessä olivat myös rohkaisevia. Talebanit ovat kieltäneet verikostot, Afganistanin pitkäaikaisen vitsauksen. He sanovat noudattavansa sharia-lakia – mikä saattaa maallistuneista lukijoistamme tuntua painajaiselta, mutta se on paljon armollisempi vaihtoehto pashtunwali-heimolakiin verrattuna. Pashtunwali hyväksyy verikostot; sharian mukaan se on kielletty. Talebanit kielsivät shariaan viitaten huumeiden jakelun ja käytön, joka oli afgaanien tärkein elinkeino amerikkalaisten miehityksen aikana. He kielsivät myös paikallisen tavan bacha bazi, poikien homoseksuaalisen hyväksikäytön. He kielsivät noituuden ja korolliset lainat ja jopa mitätöivät kaikki velat, mistä me kaikki voimme ottaa oppia. Katsotaan, mitä tästä toteutetaan ja mikä jää tyhjäksi lupaukseksi.

   Todellinen ja todellinen vaara olisi länsimaisten joukkojen mahdolliset yritykset palata ja sekaantua Afganistaniin. Sodanlietsojia on paljon; John Boltonin kaltaiset tyypit haluavat aina lisää sotaa. Pohjoisen sotapäällikön poika Ahmad Massoud on jo pyytänyt aseita, jotta hän voisi jatkaa taistelua Talebania vastaan. Hän oli tavannut BHL:n (Bernard-Henri Lévy), ranskalais-juutalaisen keskustelun mestarin, joka tulee aina ennen myrskyä.
   …Siksi presidentti Putin sanoi lehdistötilaisuudessaan tapaamisensa jälkeen Merkel-rouvan kanssa: ”Meidän etujemme mukaista ei ole juuri nyt puhua Yhdysvaltojen epäonnistumisesta. Olemme kiinnostuneita siitä, että tilanne maassa on vakaa.” Vladimir Putin on vaatinut, etteivät maat sekaannu Afganistaniin Kabulin vapauttamisen jälkeen, ja sanonut, että länsimaiden ”on lopetettava vastuuton politiikka, jossa vieraita arvoja tyrkytetään ulkomailta”. Ja se on luultavasti erittäin hyvä pointti.
   https://www.unz.com/ishamir/the-sheer-joy-of-afghanistan/
   https://www.deepl.com/Translator

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 34. PIDIT SIITÄ TAI ET, TALEBAN ON AFGANISTANIN TODELLINEN ITSENÄISYYSLIIKE.
  by Eric Margolis | 1 Comment | Add a Comment
  ”Voi, miksi te tulette esiin voitokkaina pohjoisesta,
  Kädet, jalat ja vaatteet punaisina?
  Ja miksi rintamanne lähettää riemuhuudon?”
  Thomas Macaulayn kirjoittama ”Nasebyn taistelu”…
  Afganistanin 20 vuotta kestäneiden B-52-mattopommitusten, murhanhimoisten lennokki-iskujen, 350 000 nukkesotilaan, 20 000 palkkasotilaan, lähes kahden biljoonan dollarin Yhdysvaltain menojen, lukemattomien afganistanilaiskylien tuhoamisen, jopa miljoonan afganistanilaisen tappamisen, oopiumikaupan levittämisen ympäri Kaakkois-Aasiaa ja Eurooppaa sekä laajamittaisen kidutuksen edistämisen jälkeen…. Kaiken tämän jälkeen Yhdysvaltain johtama afganistanilainen nukkepresidentti ”presidentti” ja hänen huumeiden välittäjätoverinsa ovat paenneet saarrellusta Kabulista kuin varkaat yöllä.
  Talebania – tarkemmin sanottuna Afganistanin islamilaista liikettä – on parjattu lähes kaikissa länsimaisissa uutislähetyksissä, ja sitä on virheellisesti kutsuttu terroristiliikkeeksi, joka liittyy edesmenneeseen Osama bin Ladeniin. Raskaasti propagandistiset amerikkalaiset, kanadalaiset ja britit ovat tulvineet tätä Afganistanin pashtunien (pathanien) kansaa vastaan suunnattua hallituksen valheiden vyöryä.
  Olin Afganistanissa vasta perustetun Talebanin kanssa 1990-luvun alussa. Kävelin pashtunikylästä kylään ja join teetä paikallisten päälliköiden, niin sanottujen ”malikien” kanssa. Pashtunit kohtelivat minua kunniavieraana ja tervetulleena vierailijana. Nämä karkeat vuoristosoturit olivat niiden taistelijoiden jälkeläisiä, jotka olivat kukistaneet neljä brittiläistä hyökkäystä edellisellä vuosisadalla. Kirjassani ”Sota maailman huipulla” tarkastelen Afganistanin sodan alkua.
  Näiden pashtunitaistelijoiden isät olivat miehiä, jotka muodostivat Neuvostoliiton vastaiset ”mujahidiinit” (pyhät soturit), jotka kukistivat Neuvostoliiton mahtavan puna-armeijan Yhdysvaltain, Britannian ja ennen kaikkea Pakistanin tiedustelupalvelun salaisella avustuksella. Kaikki Etelä-Aasiassa tiesivät, ettei pashtuuni-afgaanien kanssa kannata sekaantua, mukaan lukien heidän verivihollisensa, Afganistanin etniset tadžikit, uzbekit ja hazarat.
  Vanha hindujen rukous kuuluu: ”Varokaa kobran torahampaita, tiikerin kynsiä ja pathanien (pashtujen) kostoa”.
  Talebanit oli juuri perustettu, kun vierailin Pakistanin ja Afganistanin rajalla sijaitsevilla, yleensä kielletyillä rajaseutualueilla ja Afganistaniin johtavalla Khyberin solalla. Neuvostoliiton kiireellisen vetäytymisen jälkeen Afganistan ajautui sisällissotaan tai anarkiaan. Aseistautuneet jengit hyökkäsivät asuntovaunujen kimppuun ja raiskasivat monia afganistanilaisia naisia, enimmäkseen pashtunialueella. Islamissa raiskaus on vakava, sietämätön rikos.
  Kun kaaos levisi, yksisilmäinen kyläsaarnaaja mullah Omar, neuvostovastaisen taistelun silvottu veteraani, organisoi ryhmän nuoria uskonnollisia oppilaitaan, jotka tunnettiin nimellä ”talibit”, suojelemaan paikallisia kylän naisia ja puolustamaan asuntovaunuja. Kuten edesmennyt Benazir Bhutto kertoi minulle, hän määräsi Pakistanin sisäministeriön aseistamaan talibit.
  Afganistanin kommunistit kävivät tuohon aikaan sotaa pitääkseen maaseudun ja ennen kaikkea maan rehevät oopiumipellot hallinnassaan, sillä niillä rahoitettiin Taleban-vastaista Pohjoista liittoa ja kommunistista puoluetta. Kun talebanit kukistivat tadžikkikommunistien liiton, oopiumintuotanto väheni Afganistanissa yli 90 prosenttia. Siihen asti Afganistan oli maailman johtava oopiumin tuottaja ja viejä. Tätä huumausainetta vietiin sitten kommunistien täydellä hyväksynnällä Neuvostoliittoon/Venäjälle, Iraniin, Keski-Aasiaan ja edelleen Pohjois-Eurooppaan. Afganistanin etniset tadžikit, joista monet olivat kommunistien hallitsemia, pyörittivät suurinta osaa huumekaupasta.
  Talebanit murskasivat Afganistanin huumekaupan ja lopettivat osan naisiin kohdistuneista hyökkäyksistä. Sen jäsenet olivat kuitenkin enimmäkseen vanhaa koulukuntaa edustavia, karkeahkoja vuoristomiehiä. He kohtelivat naisia usein huonosti, kuten oli tapana, mutta varmasti paljon vähemmän raa’asti verrattuna siihen, miten tyttöjä ja naisia usein pahoinpideltiin tai murhattiin murhaavasti Intiassa, joka on Yhdysvaltain liittolainen, tai Yhdysvaltain ilmahyökkäyksissä afganistanilaisiin kaupunkeihin ja kyliin.
  Afganistanin kaupunkien koulutusjärjestelmään soluttautui voimakkaasti Afganistanin kommunistinen puolue, joka käytti naisten koulutusta keinona soluttautua hallitukseen. Talebanien vihamielinen suhtautuminen naisten koulutukseen johtui pääasiassa siitä, että sitä pidettiin kommunistien juonena.
  Nykypäivän talebanit ovat nuorempaa vuoristosukupolvea, joka on koulutetumpaa ja vähemmän ahdasmielistä kuin heidän maalaisvanhuksensa. Talebanin johto kutsui minut Dohassa käytäviin rauhanneuvotteluihin. Sillä välin on toivottavaa, että amerikkalaiset oikeistolaiset eivät saa Yhdysvaltoja käynnistämään uusia sotilasoperaatioita Afganistania vastaan tämän 20 vuotta kestäneen konfliktin pitkittämiseksi. Antakaa afgaanien selvittää omat sotkuiset etniset kysymyksensä ilman naapureiden puuttumista asiaan. Uutta koalitiohallitusta, johon kuuluu muita kuin taleban-johtajia, kuten entinen presidentti Hamid Karzai, Abdullah Abdullah ja Gulbuddin Hekmatyar, olisi kannustettava ja tuettava. Sotarikolliset, kuten uzbekistanilainen sotapäällikkö Rashid Dostum, olisi asetettava syytteeseen.
  Meidän on lakattava juomasta omaa juomavettä Afganistanista, lakattava uskomasta omaa länsimaista ja kommunistista propagandaa ja yritettävä hyväksyä se, että se, mitä toistaiseksi näemme, on tämän sodan runteleman maan vapautuminen neljä vuosikymmentä kestäneestä ensin Neuvostoliiton ja sitten Yhdysvaltojen miehityksestä.
  https://ericmargolis.com/2021/08/like-it-or-not-taliban-is-afghanistans-true-independence-movement/
  https://www.deepl.com/Translator

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 35. What to Do? – The European Dilemma
  ”Euroopan unioni nousevana suurvaltana” – Wikipediassa on siitä kokonainen artikkeli. Ja paperilla se on sitä: väestö, taloudellinen voima, potentiaalinen sotilaallinen voima, älyllinen voima ja kaikki muu, mitä tarvitaan, jotta siitä voisi tulla merkittävä itsenäinen toimija maailmannäyttämöllä – täysin tasavertainen minkä tahansa muun suurvallan kanssa. Paitsi että… se ei ole. Miksei se ole? Miksi se seurasi Washingtonin esimerkkiä ja langetti Venäjälle pakotteita? Pakotteet ovat varmasti maksaneet sille enemmän kuin Yhdysvalloille ja luultavasti enemmän kuin Venäjälle; Washington taas ei koskaan pakota venäläisiä rakettimoottoreita tai venäläistä öljyä. Miksi eurooppalaiset nielevät sen kuuliaisesti alas? Monet heistä seurasivat Washingtonia Afganistaniin ja muihin katastrofaalisiin sotilaallisiin seikkailuihin ja saivat palkkioksi epäonnistumisen ja kriisin. Ainakin he ovat löytäneet tahtoa lakata teeskentelemästä, että Guaido on oikeasti Venezuelan presidentti, mutta he kasaavat Valko-Venäjää Washingtonin käskystä. Miksi? EU ei ole mikään geopoliittinen ”supervalta”, vaan se tekee melko hyvin sitä, mitä Washington käskee. Silloin tällöin esiintyy kapinaa – Saksa ja Nord Stream 2 – mutta sitten lähetetään nöyränä sotalaiva FON-operaatioon Washingtonin miellyttämiseksi. Toivotaan, että kustannuksia voidaan leikata ja yrittää nöyristellen lepyttää Pekingiä. Ovatko nämä itseään kunnioittavan itsenäisen maan toimia? Mitä on tehtävä?

  Afganistan. Mitä muuta on sanottavaa? Monet Euroopan maat, jotka uskoivat, mitä Washington kertoi heille, luottivat Washingtonin pätevyyteen ja johtajuuteen, uskoivat ja tukivat Naton kaasuilevia latteuksia sen uudesta roolista, käyttivät vuosia, ihmishenkiä ja varoja turhaan ponnisteluun. Lopullinen pettymys oli se, että Yhdysvaltain presidentti julisti juhlallisesti, että heillä oli kuukausia aikaa, vaikka aikaa oli vain päiviä, jotka hupenivat nopeasti tunneiksi. Heidän sotilaansa ja ”kansakunnan rakentajat” lähetetään nyt Kabuliin ”ikeen alle”. Mitä on tehtävä?

  Lopuksi, miksi maksaa niin paljon rahaa Los Angelesin vierailusta, kun voi jäädä kotiin Pariisiin ja nähdä saman ilmaiseksi?
  Mitä on tehtävä?

  No, tässä on luettelo asioista, joiden eteen Bryssel voisi tehdä työtä.

  Pyrkimys aitoon itsenäisyyteen: säilyttää ajatus siitä, että yhdistyneestä Euroopasta tulisi itsenäinen voima maailmassa.
  Venäjä on olemassa, se ei katoa, se ei heikkene; solmia suhteet sen kanssa Euroopan omilla ehdoilla ja sen omia, todellisia etuja noudattaen. Euroopan on elettävä Venäjän kanssa, Yhdysvaltojen ei.
  Samoin Kiinan kanssa.
  Nato ei tee Euroopalle mitään muuta kuin sotkee sen katastrofeihin, jotka eurooppalaiset joutuvat lopulta maksamaan – katso pakolaiset, katso Afganistan, katso Libya, katso Syyria – lopettakaa se ja perustaa aidosti eurooppalainen itsenäinen puolustusliitto.
  Ukrainalla – toinen Washingtonin hanke – ei ole onnellisia seurauksia. Käyttäytymisen muuttaminen.
  Washington ei oikeastaan ole ystävä; vähentää riippuvuutta siitä ja vähentää yhteyksiä.
  Ymmärtäkää, että monet asiat maailmassa a) eivät kuulu Euroopalle b) eivät ole sellaisia, joille se voi tehdä mitään. Moralistinen poseeraus ei ole hyödyllinen lähtökohta.
  Poikkeuksellisuus on turhaa: Moskova oppi sen kantapään kautta; Washington oppii sen kantapään kautta; ottakaa oppia heidän virheistään.
  Masentava tosiasia on kuitenkin se, että mahdollisuudet siihen ovat luultavasti jossain sen välillä, että niitä ei ole lainkaan tai paljon vähemmän kuin ei lainkaan. Mutta ehkä – ehkä – Afganistanin katastrofi keskittää mielet Euroopassa: asiat eivät mene niin kuin pitäisi.

  Entä kuka on syyllinen? Siitä myöhemmin.
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/08/20/what-to-do-the-european-dilemma/
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Kommentti: tuo ei tule onnistumaan koska EU on pankkiiri- ja Wef/Schwab-mafian ’talmud-ohjattu’ hanke ja osa Nwo-hanketta jossa kansalta ei kysytä mitään. Eurooppa ei voi itsenäistyä kahleissa (ulkoisen vallan alla) koska sen tehtävä on palvella Illuminaattia (pankkirimafiaa). Ensin jokaisen kansan pitää itsenäistyä ja erota EU:sta ja sen jälkeen muodostaa itsenäisten valtioiden liittoutuma joka tekee yhteistyötä ilman pankkimafian ehtoja ja vain omien intressien pohjalta.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 36. William Engdahlin paljastuksia
  Suuri osa maailmasta on järkyttynyt Bidenin hallinnon ilmeisestä epäpätevyydestä Afganistanin inhimillisessä ja geopoliittisessa katastrofissa. Kun Biden puhuu ennalta määrätyn suunsa molemmilla puolilla ja toteaa, että kaikki muut ovat syyllisiä kuin hänen päätöksensä, ja toteaa sitten, että ”vastuu pysähtyy tähän”, se vain lisää vaikutelmaa siitä, että kerran ainoa supervalta on lopullisessa romahduksessa. Voisiko olla, että tämä kaikki on osa pitkän aikavälin strategiaa, jolla pyritään lopettamaan kansallisvaltio ja valmistelemaan globaalia totalitaarista mallia, jota Davosin salaliitto kutsuu joskus nimellä Great Reset? Yhdysvaltain Afganistanin sodan 40-vuotinen historia ja afgaanipashtunit, jotka ovat muokanneet politiikkaa tähän päivään asti, ovat paljastavia.

  Varjojen mies Khalilzad

  Khalilzad, etninen pashtuuni, joka syntyi ja kasvoi Afganistanissa lukioon asti, on kiistatta avaintoimija Afganistanin draamassa, alkaen siitä, kun hän oli Bush Jr:n aikana Yhdysvaltain strategisen doktriinin radikaalin muutoksen arkkitehti ”ennaltaehkäiseviin sotiin”. Hän oli mukana Yhdysvaltain Afganistan-politiikan jokaisessa vaiheessa CIA:n kouluttamasta Taleban-mujihideen-islamistien (Venäjällä kielletty järjestö) koulutuksesta 1980-luvulla Yhdysvaltain hyökkäykseen Afganistaniin vuonna 2001, Dohan sopimukseen Talebanin kanssa ja nykyiseen katastrofaaliseen romahdukseen.

  New York Times raportoi 8. toukokuuta 1992 Pentagonin vuotaneesta luonnoksesta, jota myöhemmin kutsuttiin Wolfowitzin doktriiniksi silloisen puolustusministerin Dick Cheneyn alaisen Pentagonin virkamiehen mukaan. Cheney oli antanut Paul Wolfowitzille tehtäväksi laatia Yhdysvaltojen uuden maailmanlaajuisen sotilaallisen asenteen Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Timesin vuodon mukaan asiakirjassa väitettiin, että ”Yhdysvalloista on tultava maailman ainoa supervalta ja sen on ryhdyttävä aggressiivisiin toimiin estääkseen kilpailevia maita – jopa liittolaisia kuten Saksaa ja Japania – haastamasta Yhdysvaltojen taloudellista ja sotilaallista ylivaltaa”. Lisäksi siinä todettiin: ”Meidän on säilytettävä mekanismi, jolla estetään mahdollisia kilpailijoita edes pyrkimästä suurempaan alueelliseen tai maailmanlaajuiseen rooliin.” Se oli tosiasiassa julistus yksipuolisesta imperialismista.
  Afganistanin kaatuminen ei johtunut CIA:n ”tiedusteluvirheestä” tai sotilaallisesta laskuvirheestä.
  …Todellinen voittaja tässä hulluudessa on niin kutsutun Davosin ”Great Reset” -ryhmän globalistinen agenda, joka käyttää sitä Yhdysvaltojen maailmanlaajuisen vaikutusvallan tuhoamiseen, kun Biden tuhoaa taloutta sisäisesti.
  Yksikään kansakunta, ei Taiwan, Japani, Filippiinit, Intia tai edes Australia, eikä mikään muukaan valtio, joka toivoo Yhdysvaltojen suojelua tulevaisuudessa, voi luottaa siihen, että Washington pitää lupauksensa. Kabulin kaatuminen on Amerikan vuosisadan loppu. Ei ihme, että Kiinan media on täynnä vahingoniloa ja riemua, kun keskustellaan Silkkitien sopimuksista Talebanien kanssa.
  http://www.williamengdahl.com/englishNEO19August2021.php

  WE antaa ymmärtää että Afganistan luovutettiin T-baaneille jotta Wef-mafian Great Reset-asia etenisi toivotulla tavalla.
  Mutta onko Kiina (ja SCO) aidosti mukana Davosilaisen wef-eliitin juonessa ja ylipäätään ’Lontoon kolonnan’ hankkeessa? Se tässä taitaa olla ydinasia ?
  Itse olen ymmärtänyt että ’kiinalainen sosialismi’ ei ole sitä mitä wef/nwo-mafia ajaa. Kiina toimii valtiokapitalismin eikä yksityisen wef- tai super-kapitalismin lipun alla eikä ole koskaan antanut talouden voimien ohjata valtiota vaan valtio (Puolue joka ei sivuuta kansan tahtoa ja toimii siitä huolehtien) ohjaa markkinavoimia siten että ne eivät voi vetäytyä vastuusta kantaa huolta koko kansasta.

  Useimpien pankki luottojen perusta Yhdysvalloissa on mahdollistaa yritysten omistaminen tai monopoli oikeudet. Kiina ei anna lainaa tätä varten. The People’s Bank of China on Kiinan keskuspankki. Eikä keskuspankki luo luottoa yritysten haltuunotolle; se ei luo lainaa keinottelua varten; se ei tue taloutta, joka rikastuttaisi itseään vuokralla ja riistolla.
  Mutta kiistatta Kiinassa on monia menestyviä miljardöörejä, monia menestyviä yrittäjiä, mutta nämä ovat suurelta osin teollisia yrittäjiä, jotka ovat todella luoneet jotain.
  … Rahoitus kapitalismi, kuten meillä Yhdysvalloissa, ei elä pitkällä aikavälillä; sen aikataulu on lyhyt, enintään neljännes, kolme kuukautta. Ja aikataulu on, kuinka voimme nostaa osakkeemme hintaa, jotta voimme myydä ja hypätä uppoavasta veneestä, kun aika tulee.
  … He eivät välitä talouden rikastuttamisesta; he eivät ole huolissaan työvoiman tyytyväisyydestä, paremmasta palkasta tai paremmasta elintasosta, eivätkä edes pitkäaikaisten eläkkeiden saamisesta, … Se on pohjimmiltaan hyväksi käyttävä järjestelmä.
  Kiina ei halua, että vuokraaja (omistaja) luokka tekee sen, mitä he ovat tehneet Yhdysvalloissa, ja tekee Amerikasta keskitetyn suunnitellun yksityisen talouden joka on Wall Street’in, ei maan hallituksen hallinnassa.
  Kun Biden ja Blinken puhuvat vapaista markkinoista, he tarkoittavat markkinoita, jotka finanssisektori suunnittelee keskitetysti siten, että hallituksella ja vaaleilla valituilla virkamiehillä ei ole mitään tehtävää paitsi päättää, haluavatko he äänestää demokraattien vai republikaanien sponsoreiden ja tukijoiden etujen puolesta.
  —-
  Maailmanpankki ja IMF ovat luultavasti aina olleet kauhistuttavimmat korolla eläviä suosivat ja ei-progressiiviset instituutiot maailmassa. Ja niitä ohjaa pohjimmiltaan Amerikan syvä valtio (DeepState), joka huolehtii muiden maiden alistamisesta ja estää omavaraisuuden.
  Ajatuksena on, että jotta voisit köyhdyttää muita maita, sinun tulee pyrkiä luomaan niissä hallituksen muutos ja ’asiakas oligarkia’, joka on halukas tekemään heidän taloudestaan ​​riippuvaisen Yhdysvalloista. Se on Yhdysvaltojen ulkopolitiikka pähkinänkuoressa vuodesta 1945.
  https://www.unz.com/mhudson/economics-of-the-new-cold-war-and-us-super-imperialism/
  https://michael-hudson.com/2021/04/americas-neoliberal-financialization-policy-vs-chinas-industrial-socialism/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 37. Kun Yhdysvaltojen ja Naton sotilasliittouma lähtee Afganistanista tappiolla mutta nöyränä ja uhmakkaana, sen pitäisi miettiä, mitä tuossa surkeassa maassa on tapahtunut, ja suunnitella tulevaisuutta oppimansa perusteella. Ongelma on se, että Nato ei näytä oppineen mitään järjettömästä retkestään, ja se todellakin pyrkii laajentamaan näköalojaan yrittäessään perustella olemassaoloaan. Paras oppi Naton Afganistan-debakkelista (ja sen kahdeksan kuukautta kestäneestä pommitus fandangosta (hulluudesta), joka tuhosi Libyan taloudellisen infrastruktuurin ja rohkaisi terroristiryhmiä asettumaan sinne, minne yksikään niistä ei aiemmin ollut uskaltanut astua jalallaan) on se, että Naton hajottaminen olisi globaalisti hyödyllistä, mutta meidän on oltava realistisia ja hyväksyttävä se, että maalaisjärki ei tule tässä asiassa voittamaan.

  Samoin Washingtonin olisi järkevää arvioida objektiivisesti eri puolilla maailmaa sijaitsevien Yhdysvaltojen sotilastukikohtien valtavan määrän arvoa ja ilmoittaa Yhdysvalloille avoimesti ja ilman varauksia tai varoituksia, mitä hyötyä niiden olemassaolosta on Yhdysvalloille ja muulle maailmalle.
  Milloin he koskaan oppivat?

  Uskooko presidentti Biden todella, että hänen hallintonsa ”hallitsee kehitystä” Afganistanissa? Miksi hän on päättänyt jatkaa Yhdysvaltojen oletettujen strategisten etujen ajamista sijoittamalla yhä enemmän joukkoja, laivoja, lentokoneita ja ohjuksia ympäri maailmaa, jotta Kiina ja Venäjä joutuisivat vastakkain ja provosoivat niitä reagoimaan ”maailmanlaajuista johtajaa” vastaan?

  Washingtonin johto on ehkä kuullut tai lukenut Euroopan unionin viimeisimmän lausuman Afganistanin katastrofin laajemmista vaikutuksista, mutta valitettavasti on epätodennäköistä, että se saisi aikaan objektiivisen analyysin. Elokuun 19. päivänä EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Josep Borrell vakuutti Euroopan parlamentille ja koko maailmalle, että ”tämä on katastrofi… Sallikaa minun puhua selkeästi ja suoraan: Tämä on katastrofi afganistanilaisille, länsimaisille arvoille ja uskottavuudelle sekä kansainvälisten suhteiden kehitykselle”.

  Muu maailma odottaa, että Washingtonin hallinto käyttää sanaa ”reset” toisin. Sen sijaan, että presidentti Biden tekisi uuden ”resetin”, jonka tavoitteena on sotilaallinen ylivalta ja lisääntyvä vastakkainasettelu Kiinan ja Venäjän kanssa, hänen pitäisi tehdä reset Marshall-tilassa ja keskittyä ystävyyden ja yhteistyön luomiseen samalla kun hän torjuu koko ihmiskunnan todellisia vihollisia. Economist/YouGovin vuoden 2021 alussa tekemä kyselytutkimus osoitti, että ”useimmat amerikkalaiset pitävät Kiinaa ja Venäjää maamme suurimpina vihollisina. Näistä kahdesta Kiina on useimmin mainittu uhka, ja sen jälkeen tulee Venäjä”, ja on huolestuttavaa, että Yhdysvaltain presidentti ei näytä pyrkivän millään tavoin vähentämään kansainvälisiä jännitteitä.

  Presidentti Bidenin pitäisi miettiä kenraali George Marshallin sivistynyttä julistusta, jonka mukaan ”politiikkamme ei ole suunnattu mitään maata tai doktriinia vastaan vaan nälkää, köyhyyttä, epätoivoa ja kaaosta vastaan”, ja pohtia, kuinka paljon paremman maailman hän voisi auttaa luomaan, jos hän keskittäisi Yhdysvaltojen mahtavuuden haasteisiin, joita niin monet maailman kansoja vaivaavat epätoivoiset ongelmat asettavat.

  Kuvitelkaa, mitä Marshall-suunnitelmalla voitaisiin saavuttaa tänä päivänä.

  Näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä, että Yhdysvaltain hallinto harkitsisi mitään sellaista, ja se muistuttaa tuskallisesti 1960-luvun kansanlaulua ”Where have all the flowers gone”, joka sisältää puhuttelevan lauseen ”When will they ever learn?”. Milloin, todellakin?
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/08/24/the-afghanistan-debacle-when-will-they-ever-learn/
  https://www.deepl.com/Translator

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 38. ”Miltä elämämme voisi pian näyttää”: Maailman talousfoorumi julkaisee jälleen yhden mielettömän dystooppisen videon tulevaisuudestamme.
  Maailman talousfoorumi julkaisi hiljattain videon, jonka kuvatekstinä oli ”Kurkista tulevaisuuteen”. Ilmeisesti heidän haluamansa tulevaisuus on dystooppinen painajainen, jossa epäinhimillistäminen viedään järjettömälle tasolle.

  “How Our Lives Could Soon Look”: The World Economic Forum Posts Yet Another Insane Dystopian Video About Our Future
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=241433

  Flashback: Schwab vuonna 2016 puhui siruista ihmiskehossa!
  Flashback: Klaus Schwab in 2016 Talked About Chips in the Human Body!
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=241442

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 39. (“We own the world. You’re being evicted.”) … (”Me omistamme maailman. Teidät häädetään.”)
  henrymakow.com.com – Aug 24, 2021
  https://www.deepl.com/Translator
  ”Vielä on pieni välimatka ylitettävänä, ennen kuin kaikki Euroopan valtiot lukittuvat symbolisen käärmeen, jolla me symboloimme kansaamme, kierteisiin kuin voimakkaaseen paheeseen.”
  Siionin pöytäkirjat: Johdanto ja tiivistelmä
  ”ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ… UUVUTTAA IHMISKUNTA TÄYSIN ERIMIELISYYKSILLÄ, VIHALLA, KAMPPAILULLA, KATEUDELLA JA JOPA TAUTIEN ROKOTTAMISELLA, PUUTTEELLA, NIIN ETTÄ ”GOIMIT” EIVÄT NÄE MUUTA ASIAA KUIN TÄYDELLISEN SUVEREENISUUTEMME RAHASSA JA KAIKESSA MUUSSA.” Siionin pöytäkirjat, 10-19
  Siionin pöytäkirjat ovat pakollista luettavaa kaikille, jotka haluavat ymmärtää maailmaa, jossa elämme. Niistä käy ilmi patologinen viha ei-juutalaisia kohtaan ja halu heikentää ja riistää heitä. Pöytäkirjat olivat osa 33 asteen vapaamuurariuden juutalaisten ”vihkimystä”. Useimmat juutalaiset eivät ole tietoisia tästä agendasta ja ovat siksi helposti manipuloitavissa.
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=222666
  https://www.henrymakow.com/2021/08/protocols-of-zion.html

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 40. Miksi on niin vaikea ymmärtää, että Covid-pandemia palvelee WEF-eliittiä ja eliitti tekee vain sitä, mikä on IMF:n edun mukaista?
  Why is it so hard to understand that Covid pandemic serves the WEF-elite and the elite only does what’s in the interest of the IMF?
  The Great Reset Morality: Euthanization of the Inessentials
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/04/19/great-reset-morality-euthanization-of-inessentials/
  Klaus Schwab -nimisiä miehiä on epäilemättä kaksi (persoona on jakomielinen: on humanistiksi naamioitunut mies ja hirviö, joka ajaa vain nwo-mafian agendaa).
  Hyväntekijä Klaus Schwab -nimistä miestä pitävät tosiuskovaiset, fachidiotit, liberaali älymystö, institutionaalisesti hienostunut väestö, ihmiskunnasta syvästi välittävänä miehenä. … Näyttää siltä, että he uskovat hänen varoitustensa olevan tosissaan, vaikka ne ovatkin arvaamattomasti ja hämmästyttävän ennakoivia. Maailman talousfoorumin on loppujen lopuksi täytynyt olla perustettu suuresta huolesta ihmiskuntaa kohtaan, koska sitä tukee pääasiassa ihmiskunnan historian inhimillisin instituutio, Kansainvälinen valuuttarahasto. Tämä Klaus Schwab on humanisti.
  Ehkäpä juuri näin on siis asian laita uskovien kohdalla; niiden kohdalla, jotka hyväksyvät nimellisarvona uuden Schwabin ”eron”, jota meidän pyydetään arvostamaan osakkeenomistajakapitalismin ja kapitalismi 2.0:n, osakkeenomistajakapitalismin, välillä.
  There are two men named Klaus Schwab, no doubt.
  One man named Klaus Schwab is seen by the true-believers, fachidiots, the liberal intelligentsia, the institutionally refined population, as a man who deeply cares about humanity. … It seems they believe his warnings to be earnest even if uncannily and strikingly prescient. The World Economic Forum after all, must have been established out of great concern for humanity since it is propped up chiefly by the most humane institution in human history, the International Monetary Fund. This Klaus Schwab is a humanist.
  So perhaps this is precisely the case for the true-believers; those who accept at face value the new Schwabian ‘distinction’ we are asked to appreciate between a shareholder capitalism and a capitalism 2.0, a stakeholder capitalism.

  Sitten on toinen mies nimeltä Klaus Schwab, jota muu maailma ja sen ajattelevat ihmiset pitävät hirviönä, joka hän on. Tämä Klaus Schwab irvistää ja ilmestyy älypuhelinten ja tablettien näytöille varoittaakseen lähestyvästä tuhosta, siitä, ettei normaalioloihin ole paluuta, uusista pandemioista, jotka iskevät hyvin pian, ja verkkohyökkäysten aallosta. Tämä Klaus Schwab on terroristi vapaalla jalalla, samanlainen hahmo kuin tohtori Fauci ja Bill Gates… hän on mies joka ajaa vain pankkiiri- ja korporaatio-eliitin asiaa.
  Molemmat Klaus Schwab -nimiset miehet ovat hänen lukijansa ääniä. Kaikki näennäinen keskittyminen inhimillisyyteen, osallisuuteen, elinolojen parantamiseen, yritysten vallan hallintaan Schwabin kirjassa ”Covid-19: The Great Reset”, on pelkkää huulenheittoa, jolla pyritään kiihottamaan institutionaalisesti hienostuneen väestön liberaali-idealistista osaa. … että WEF:n todelliset tavoitteet ovat tarjota progressiivinen suoja pääoman uudelleenjakamiselle ylöspäin samoille lainanantajainstituutioille, joita se palvelee,…
  Ja juuri pääoman keskittyminen ylöspäin suuntautuviin jakopisteisiin – todellinen pääomapako – on ollut päävastuussa maailmanlaajuisesta köyhyydestä.
  Mikrokosmisessa muodossa tässä on täysin esillä koko teknokratian ISA (ideologinen valtiokoneisto) ja joidenkin vuosikymmenten ajan itse uusliberalismi – 2. Internationaalin puolueiden kautta, Sorosin kansalaisjärjestöjen, Yhdysvaltain kehitysavun ja NED:n kautta ja niin edelleen, loputtomiin.

  Schwab on ymmärrettävä eräänlaisena organisaatiopsykologian tohtori Mengelenä ja myös uuden järjestelmän ideologina, joka käyttää traumoja – terroritekoja ja terroriuhkia – saadakseen aikaan uudenlaisen todellisuuden hyväksymisen.

  … Schwab must be understood as a sort of Dr. Mengele of organizational psychology, and also ideologue for a new system which uses trauma – terrorist acts and terrorist threats – to introduce a new acceptance of reality
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/07/19/klaus-schwab-the-humanist-versus-klaus-schwab-the-terrorist/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 41. ’Schwabilainen dystopia’ jota MJ:n artikkeli hyvin analysoi ja kuvaa, on vahvasti geneettisellä pohjalla sikäli että siinä tärkeät geneettis-rodulliset faktat halutaan unohtaa ja jopa kumota merkityksettöminä. Kuitenkin JT:n uusi artikkeli alla painottaa nimenomaan geenien merkitystä kun rakennetaan parempaa maailmaa. Epäsosiaaliset ja ’vaaralliset geenit’ – kuten on laita kommunismiksi naamioidussa pankkiiri- ja wef/Schwab-mafian tyrannimaisessa dystopia hankkeessa, jossa pieni ’soros-eliitti’ omistaa kaiken – eivät voi olla tätä rakennustyötä ohjaamassa koska ne eivät toimi yhteisen hyvän pohjalta. Ne rakentavat vain tulevaisuutta jossa pieni itsekäs eliitti kahmii kaiken itselleen ja jättää muut heitteille tai ottaa omiksi orjiksi.
  The Evil That Men Do (paha jota ihmiset tekevät)
  JARED TAYLOR • AUGUST 13, 2021 — poimintoja artikkelista
  https://www.deepl.com/Translator

  Washington Post kirjoitti: ”Richard Lewontin, aikakautensa merkittävin geneetikko, kuolee 92-vuotiaana.” —
  New York Timesin mukaan häntä pidettiin ”yleisesti yhtenä nykyajan nerokkaimmista genetiikan tutkijoista” ja lehti lisäsi, että ”monet hänen oppilaistaan ja kollegoistaan suhtautuivat häneen kunnioituksen suuntaan kallistuvalla kunnioituksella”.
  The Guardian kutsui häntä ”uraauurtavaksi biologiksi ja geneetikoksi, jonka tutkimukset osoittivat perinteisten biologisten rotukäsitysten tyhjyyden”.

  Jostain syystä yhdessäkään muistokirjoituksessa ei mainittu, että vuonna 1985 hän oli mukana kirjoittamassa kirjaa nimeltä The Dialectical Biologist. Sivulla 165 sanotaan, että ”evoluutiogenetiikan ja ekologian alalla työskentelevinä tutkijoina olemme yrittäneet jossain määrin menestyksekkäästi ohjata omaa tutkimustamme soveltamalla tietoisesti marxilaista filosofiaa.”

  Lewontin löysi kuitenkin jotain, josta hän kertoi vuonna 1972 julkaistussa artikkelissaan ”The Apportionment of Human Diversity”. Hän havaitsi, että ihmisen geneettisestä monimuotoisuudesta 85 prosenttia esiintyy saman rodun sisällä ja vain 15 prosenttia vaihtelee rodusta toiseen. Tämä oli hänen perustelunsa väitteelle, että rotu on myytti.
  … Todellisuudessa ihmisissä on valtavasti geneettistä vaihtelua, joka ei näytä vaikuttavan millään tavalla siihen, millaisia meistä tulee. Ne 15 prosenttia, joissa on rotu-malleja, tuottavat hyvin selviä eroja, joita näemme ihmisryhmien välillä. On käynyt ilmi, että koirien kohdalla rotujen välillä on kaksi kertaa enemmän geneettistä vaihtelua kuin ihmisrotujen välillä: 30 prosenttia genomista 15 prosentin sijasta. Koirarotujen välillä on kuitenkin valtavia eroja, ei ainoastaan ulkonäössä vaan myös älykkyydessä, eliniässä, temperamentissa ja niin edelleen. Väittäisikö joku, että nämä erot ovat merkityksetön sosiaalinen konstruktio?

  Rotueroja on olemassa, koska rodut ovat kehittyneet itsenäisesti ilman kosketusta 50-100 000 vuoden ajan tai kauemmin. Eläimillä rotua vastaa alalaji. Wikipedia selittää: ”Kun lajin maantieteellisesti erillisissä populaatioissa on tunnistettavia fenotyyppisiä eroja, biologit voivat tunnistaa ne erillisiksi alalajeiksi; alalaji on lajin tunnustettu paikallinen muunnos.”

  Rodut ovat selvästi geneettisesti erilaisia. Esimerkiksi tässä artikkelissa käytetään useita analyysivälineitä rotujen erottamiseksi toisistaan. Pääkomponentti-analyysi osoittaa, että tällainen geneettinen ryhmittyminen vastaa selvästi rotua. Oikealla ylhäältä (kuva) alaspäin idästä länteen mentäessä näkyy eri populaatioiden geneettinen ryhmittyminen. Mustat afrikkalaiset ovat vasemmalla puolella, koska he eroavat geneettisesti hyvin paljon kaikista muista.

  Toinen asia, jota Lewontinin porukka rakastaa sanoa, on se, että ihmiset ovat 99,9-prosenttisesti geneettisesti identtisiä. Tämän pitäisi jotenkin tarkoittaa, että geneettistä vaihtelua ei voi olla niin paljon, että olisi olemassa eri rotuja. Mutta vaikka ihmiset eroaisivat toisistaan vain 0,1 prosentissa perimästä, se on silti kuusi miljoonaa emäsparia, ja se on paljon. Kuten tässä artikkelissa todetaan, olemme geneettisesti noin 99-prosenttisesti identtisiä simpanssien kanssa, ja jaamme 90 prosenttia DNA:sta hiirien kanssa, herran tähden. Pienillä geneettisillä eroilla voi olla valtavia vaikutuksia.

  Vauvat huomaavat rodun jo ennen kuin he osaavat edes puhua. Tässä artikkelissa ”Babies Are Racist” (Beibit ovat rasisteja) todetaan, että kolmen kuukauden iässä vauvat katsovat mieluummin sellaisten ihmisten kasvoja, jotka ovat samaa rotua kuin he itse.

  Jonkun rodun voi tunnistaa suussa olevista bakteereista. Kuten täällä kerrotaan, ”kutakin tutkimuksessa mukana ollutta etnistä ryhmää – eli mustia, valkoisia, latinalaisamerikkalaisia ja aasialaisia – edusti yhteisten mikrobiyhteisöjen ”allekirjoitus”. ”Tämä on ensimmäinen kerta, kun on osoitettu, että etnisyys on valtava tekijä määriteltäessä, mitä suussa on”.

  Rotu näkyy lääketieteessä koko ajan. Latinalaisamerikkalaiset naiset sairastuvat kohdunkaulan syöpään kaksi kertaa useammin kuin valkoiset naiset. Sirppisoluanemiaa ja hemolyyttistä anemiaa esiintyy lähes yksinomaan mustilla, ja niillä on suora geneettinen syy. Tässä artikkelissa todetaan, että valkoiset ovat erityisen alttiita kystiselle fibroosille. He sairastuvat siihen 7,5 kertaa useammin kuin mustat ja 17,5 kertaa useammin kuin aasialaiset. Lääkärit ovat löytäneet näihin eroihin liittyvät geenimallit.

  Richard Lewontinia uskova lääkäri syyllistyisi hoitovirheeseen.

  Amerikassa mustat ovat 34 prosenttia todennäköisemmin lihavia kuin valkoiset. Yksi syy on rotujen väliset erot aineenvaihdunnassa. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että jos mustat ja valkoiset naiset pannaan täsmälleen samalle ruokavaliolle ja täsmälleen samaan liikuntaohjelmaan, valkoiset naiset laihtuvat enemmän. ”Lihavuudessa on rodullisia ja geneettisiä eroja”, sanoi tutkimuksen tehnyt tohtori Mitch Roslin. ”Nämä asiat ovat todellisia.”

  Hyvin satunnaisesti jotakin tästä lipsahtaa suuriin tiedotusvälineisiin. Tässä artikkelissa ”How Genetics is Changing Our Understanding of ’Race'” (Kuinka genetiikka muuttaa käsitystämme ’rodusta’) David Reich väittää, että rotu on biologinen tosiasia, ja ihmisten on parasta tottua siihen. Hän kirjoittaa, että on olemassa geneettisiä eroja, jotka selittävät täysin sen, että mustat amerikkalaiset sairastuvat eturauhassyöpään 70 prosenttia todennäköisemmin kuin valkoiset amerikkalaiset.

  Tämä on biologiaa. David Reich lisää: Se ei tule kestämään tieteen hyökkäystä.” ”Olen huolissani siitä, että hyvää tarkoittavat ihmiset, jotka kieltävät merkittävien biologisten erojen mahdollisuuden ihmispopulaatioiden välillä, kaivavat itsensä puolustuskelvottomaan asemaan, joka ei tule kestämään tieteen hyökkäystä.”

  Rodun kieltäjät näyttävät koko ajan idioottimaisemmilta. Kun löydät tunnistamattomaksi mädäntyneen ruumiin, oikeusantropologi voi katsoa luita ja kertoa rodun. Kuten tässä artikkelissa todetaan, tämä on arvoitus: ”Jos rotuja ei ole olemassa, miksi oikeusantropologit ovat niin hyviä tunnistamaan niitä?”. Kirjoittaja myöntää pystyvänsä erottamaan jopa japanilaiset ja kiinalaiset luut toisistaan, mutta sitten hän tekee kuin Richard Lewontin ja kirjoittaa: ”Meidän ei pitäisi langeta siihen ansaan, että hyväksymme rodut päteviksi biologisesti erillisiksi kategorioiksi, koska käytämme niitä niin usein.” Se on luissa. Se on totta. Se on hyödyllistä. Mutta se ei ole biologiaa.

  Tässä on viimeisin hulluus. Ohjelmoijat käyttävät miljoonia yrittäessään saada tekoälyohjelmiston lukemaan röntgenkuvia ja skannauksia. Todella hyvä tekoäly havaitsee asioita, joihin lääkärit eivät pysty. Kun lääkäri lukee röntgenkuvaa, hän ei erota japanilaista jalkaa norjalaisesta jalasta. Mutta tekoäly osaa: ”Reading Race: AI Recognize Patient’s Racial Identity In Medical Images”.
  Ovatko ohjelmiston kehittäjät tyytyväisiä? Ei. He ovat kauhistuneita. He eivät halua, että tietokone näkee rodun, eivätkä he edes tiedä, miten se sen tekee. Mutta kone tekee sen joka kerta oikein, vaikka se ottaisi kuvan vain osasta kehoa ja vaikka kuva olisi keinotekoisesti sumentunut niin, että ihmiset eivät erota sitä lainkaan.
  Elokuun 2. päivänä yksi tutkijoista twiittasi: ”Lääketieteellisellä tekoälyllä on pahin supervoima . . . Rasismi. . . . Tekoäly osaa tehdä jotain, mihin ihminen ei pysty: tunnistaa potilaiden itsensä ilmoittaman rodun röntgenkuvista. Tämä antaa tekoälylle väylän tuottaa terveyseroja.

  Luuleeko tämä sekopää todella, että koska ohjelmisto pystyy erottamaan rodut toisistaan, se syrjii? Luuleeko hän, että jokin pahansuopa motiivi antoi ohjelmistolle ”pahimman supervoiman” tunnistaa rotu? Kuinka vaikeaa hänen voi olla? Se näkee rodun, koska se on olemassa.
  Ja arvaa mitä: sinulla on sama supervoima. Kolmen kuukauden ikäisillä vauvoilla on sama supervoima. Ja joka kerta, kun hallitsijamme haluavat suosia ”värillisiä ihmisiä”, he käyttävät ”supervoimiaan” myös rodun havaitsemiseen.
  Kuinka kauan tämä typeryys voi vielä kestää? Richard Lewontin olisi hyvin ylpeä siitä pahuudesta, joka elää. (ja näyttää elävän erityisen voimakkaana sionisti-muurareiden keskuudessa/ol)
  https://www.unz.com/jtaylor/the-evil-that-men-do/
  ——-
  Kiistatta periytyvät geenit ovat tärkein meitä ohjaava voima. Ja ne ovat hyvin rotusidonnaiset. Linkin artikkelin mielenkiintoinen kommenttipalsta kertoo kuinka selkeästi kansa tämän ymmärtää. Kulttuuri ja ydinperheen laatu ohjaavat geenejä siten että tietyt geenit aktivoituvat kun niitä palkitaan. Persoonan kehitykseen on siksi mahdollista vaikuttaa joiltakin osin ympäristön avulla, kuitenkin geenien asettamien rajojen sisällä ja erityisesti varhaiskehityksen aikana.
  Mutta erityisesti aidoilla marxilaisilla (sellainen on artikkelin kirjoittajakin?) on taipumus liioitella tätä ja unohtaa geneettiset faktat ja siksi heitä voi pitää vaarallisina utopisteina ja idealistisina muita omaan ideologiaansa pakottajina. Ja ’marxilainen pankkiiri-mafia’ tekee sen tarkoituksella oman nwo-tyrannia hankkeensa takia. Oman maamme viher-vassari joukko kertoo omaa karua kieltään tästä Ruotsista puhumattakaan.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Korjaus viimeiseen kappaleeseen: tietenkin pitää olla: (sellainen on artikkelissa kuvattu Lewontinkin).
   Iltalehdet ovat tämän ’marxilaisuudeksi naamioidun’ ja rodullis-geneettiset faktat sivuuttavan huijaus agendan ajajia maassa. Ne aivopesevät ja manipuloivat kansaa ovelasti, antavat kaikenlaisia ohjeita miten on hyvä tehdä sitä tai tätä, miten kokata, miten pitää yllä terveyttä, miten rakastella toista tai masturboida itseään jne. ikäänkuin tarkoitus olisi ajatella ihmisten parasta.
   Kaikessa on silti taka-ajatus pitää lukija nwo-mafian super-kapitalismin agendan otteessa ja aivopestä häntä poliittisilla otsakkeilla totalitaarisiksi valtioiksi leimattujen Venäjän ja Kiinan vastaiseksi globalistiksi, siis tukemaan nwo-eliitin omaa kommunismia jossa se omistaa kaiken ja joka on siksi sen puhdasta yksinvaltaa jolla ei ole mitään tekemistä aidon kommunismin kanssa jossa valtio (kansa) omistaa kaiken ja on myös maan ylin vallankäyttäjä.
   Maamme viher-vassarit ja myös persut ovat todellisuudessa kokkareiden lailla super-kapitalismin oligarkkien tukijoita ja ovat valmiit luovuttamaan maan pankkiiri- ja korporaatio-mafian valtaan. Tämä totuus paljastui selvästi mm. elvytys-paketin käsittelyssä kun eduskunta törkeästi kusi kansan päälle.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. Mitä enemmän valta luovutetaan omaa imperiumiaan rakentaville ’sionisteille’ (pankkiiri-, eu- ja nato-mafialle) sitä vähemmän on itsenäisyyttä ja omaa päätäntävaltaa.
    Pitäisi ottaa mallia Kiinasta
    Toisin kuin meillä Kiinalla selkeät tavoitteet: maan eheys ja kansallinen identiteetti etusijalla
    Xi korostaa etnisiä asioita puolueen työn kehittämisessä — Xinhua.
    Xi sanoi, ”että Kiinan kansakunnan yhteisöllisyyden tunteen luomisen on oltava KKK:n etnisen työn painopiste uudella aikakaudella, ja lisäsi, että Kiinan kansakunnan historian oikeaa näkökulmaa on pidettävä yllä ja kansallista identiteettiä ja ylpeyttä on vahvistettava.”
    Kaikkien etnisten ryhmien opastaminen pyrkimään yhdessä modernin sosialistisen maan rakentamiseen on otettava keskeiseksi tehtäväksi KKK:n etnisessä työssä uudella aikakaudella, Xi totesi.

    Nwo-mafian ’hajota-ja-hallitse’ strategialle ei näytä olevan sijaa Kiinassa kuten meillä ja Euroopassa kun Kiina rakentaa OMAA, ei trotskilaista sosialistista mallivaltiotaan 9miljoonasta koostuvan Puolueen avulla.
    https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232681.shtml

    Kiinan vakuuttavan voiman salaisuus — The Chinese Miracle, Revisited
    …Kiinan parhaat ja älykkäimmät tekevät itse asiassa Dengin työtä; he eivät voisi vähempää välittää hallintojärjestelmien politisoinnista. Tärkeintä on se, minkä he määrittelevät erittäin tehokkaaksi järjestelmäksi, jolla laaditaan SMART-kehityssuunnitelmia (specific, measurable, achievable, relevant and time-bound) ja pannaan ne täytäntöön.
    Ei ihme, että länsimainen nurina on merkityksetöntä. Shanghai Capitalin investointipomo Eric Li kuvailee ytimekkäästi hallintokuilua; Yhdysvalloissa hallitus vaihtuu, mutta politiikka ei. Kiinassa hallitus ei muutu, mutta politiikka muuttuu.
    Tämä on seuraavan kehitysvaiheen tausta, jossa Kiinan kommunistinen puolue itse asiassa kaksinkertaistaa ainutlaatuisen hybridimallinsa ”sosialismi kiinalaisin piirtein”.
    https://www.unz.com/pescobar/the-chinese-miracle-revisited/

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Rahoituskapitalismi vastaan teollisuuskapitalismi: Vuokratalouden nousu ja haltuunotto
     Michael Hudsonin julkaisu : Sage Journals
     Tämän päivän uusi kylmä sota on taistelua tämän vuokrakapitalismin kansainvälistämiseksi yksityistämällä ja rahastoimalla maailmanlaajuisesti liikenne, koulutus, terveydenhuolto, vankilat ja poliisitoiminta, posti ja viestintä sekä muut alat, jotka aiemmin olivat julkisia.

     Yksityisomistuksessa olevat ’schwabilaiset’ keskuspankit eivät malta odottaa, että pääsevät imemään verta nokkiinsa Kiinaan, ja siksi Kiinaa ympäröivät Yhdysvaltojen sotilastukikohdat. Kiina luo oman kotimaisen valuuttansa juanin velattomana Kiinan keskuspankin avulla, joka on valtion omistuksessa. Näin he rahoittavat infrastruktuuria, koulutusta ja sairaanhoitoa.
     http://thesaker.is/finance-capitalism-versus-industrial-capitalism-the-rentier-resurgence-and-takeover/

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
    2. Meillä kaaos, hätä ja epävarmuus tulevasta kasvaa oligarkkien kusettaessa kansaa mutta Kiinalla on selkeät tavoitteet omaa sosialistista ihannevaltiota rakentaessaan
     https://www.deepl.com/Translator

     Xi korostaa monopolien vastaista sääntelyä, saastumisen torjuntaa ja parempaa varantojärjestelmää.
     Xinhua
     Kiinan presidentti Xi Jinping korosti maanantaina ponnisteluja monopolien ja epäreilun kilpailun vastaisen sääntelyn vahvistamiseksi, maan varantojärjestelmän parantamiseksi ja saastumisen torjumiseksi.
     Xi, joka on myös Kiinan kommunistisen puolueen (KKK) keskuskomitean pääsihteeri ja sotilaskomission puheenjohtaja, esitti huomautukset johtaessaan keskuskomitean 21. kokousta kokonaisuudistuksen syventämiseksi.

     Kokouksessa tarkasteltiin ja hyväksyttiin joukko suuntaviivoja, muun muassa monopolien vastaisen sääntelyn vahvistamisesta ja reilun kilpailun edistämisestä, strategisesti tärkeiden tai hätätilanteissa käytettävien materiaalien varantojärjestelmän parantamisesta, saastumisen torjunnasta ja tilastotyön valvontatehtävän tehostamisesta.
     Xi sanoi, että monopolien vastaisten säännösten ja reilua kilpailua edistävien poliittisten toimien täytäntöönpano on olennainen edellytys sosialistisen markkinatalousjärjestelmän parantamiselle, ja korosti ponnisteluja tasapuolisten toimintaedellytysten edistämiseksi, laajan kehitysalueen luomiseksi kaikentyyppisille markkinayksiköille ja kuluttajien oikeuksien ja etujen paremmaksi suojelemiseksi strategisen näkemyksen mukaisesti, joka koskee uudenlaisen kehitysmallin edistämistä sekä laadukkaan kehityksen ja yhteisen vaurauden edistämistä.
     https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232906.shtml

     Kiina tähtää miehitettyyn kuuhun laskeutumiseen vuoteen 2030 mennessä: Long Marchin suunnittelija
     Kiinan johtava rakettitutkija Long Lehao on hiljattain esitellyt maan kunnianhimoisen miehitetyn kuuhun laskusuunnitelman, joka on tarkoitus toteuttaa kahdella raketin laukaisulla lähettämällä kaksi taikonauttia kuuhun noin vuoteen 2030 mennessä. Longin kommentti tarjoaa tarkemman kuvan maan suuresta läpimurrosta avaruustutkimuksessa.
     https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232862.shtml

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
    3. ’Vasemmistomaa’ Kiina ansaitsee hatun noston. Meille lännen sionisti-median propagandan uhreille Kiina on pahan alku ja juuri, kommunistinen tyrannia joka viis veisaa ihmisoikeuksista. Niin perin pohjin tuo media on meidät aivopessyt ja se joka hyvää Kiinasta löytää saa ankaran tuomion.
     Mutta kun mitataan asioita tekojen tasolla niin Kiina painii eri sarjassa eikä ymmärrä rasismi/raiskaus patologioiden tuottamaa itse aiheutettua tuskaamme.

     Rasismi tai raiskaus: Ei kolmannen maailman ihmisiä, ei kolmannen maailman patologioita.
     Tobias Langdon — https://www.deepl.com/Translator
     Yksi luotettava merkki vasemmistolaisuudesta on se, että se vahingoittaa eniten niitä, joista se väittää välittävänsä eniten. Esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan työväenpuolue julistaa jo nimessään olevansa huolissaan työväenluokasta. Mutta työväenpuolue on hyökännyt työväenluokkaa vastaan joukkomuuton ja rasisminvastaisuuden avulla vuosikymmeniä. Kun työväenluokan valkoiset pyysivät apua invaasiota vastaan, työväenpuolue ei vain jättänyt heitä huomiotta, kun ei-valkoiset rikastujat murhasivat, raiskasivat, ryöstivät ja ajoivat heidät pois perinteisiltä asuinalueiltaan. Ei, vaan se demonisoi heidät ”rasisteiksi”, ”muukalaisvihamielisiksi” ja ”fasisteiksi”.
     Yksinkertainen valinta lännen edessä
     Tämä on jo tarpeeksi paha asia, mutta vasemmistolaiset haluavat myös estää kaikkia muita keskustelemasta vasemmistolaisuuden seurauksista. On ”rasistista” huomauttaa, että mustat, muslimit ja muut ei-valkoiset raiskaavat useammin ja pahemmin kuin valkoiset miehet. Ja mikä on rasismia pahempaa? No, raiskaus on pahempaa kuin rasismi. Paljon pahempi. Itse asiassa rasismi sen varsinaisessa merkityksessä ei ole lainkaan pahasta. Se on terve ja luonnollinen reaktio kolmannen maailman invaasioon. Toisin kuin vasemmistolaisuus, rasismi tunnustaa todellisuuden sen sijaan, että kieltäisi sen. Se ei pyri vahingoittamaan ei-valkoisia vaan estämään ei-valkoisia pääsemästä valkoisiin kansoihin, joihin he eivät kuulu, ja vahingoittamasta niitä.
     Tämä on siis valintamme: rasismi tai raiskaus. Joko tunnustamme rotutodellisuuden tai kiellämme sen. Jos tunnustamme sen, meidän on lähetettävä ei-valkoiset takaisin sinne, minne he kuuluvat. Jos kiellämme sen, joudumme jatkossakin kärsimään raiskauksista, murhista, terrorismista ja kaikista muista kolmannen maailman patologioista, jotka väistämättä seuraavat kolmannen maailman ihmisiä, sanoo TL
     https://www.theoccidentalobserver.net/2021/08/22/racism-or-rapism-no-third-world-people-no-third-world-pathologies/
     —Tietenkin kaikkien kannalta parasta on, että jokainen voi asua kotimaassaan ja kehittää sitä. Jos ajattelemme omaa maatamme niin mikäli kriisitilanteessa se väki joka kykenee muuttaisi täältä pois niin maahan jäävät joutuisivat vaikeuksiin menettäessään sen tärkeän voimavaran jota tarvittaisiin oman maan rakentamisessa. Ajaessaan sodilla pakolaisia kotimaistaan imperialistit raiskaavat ne maat joista pakolaiset joutuvat pakenemaan. Kiina ei raiskaa vaan vie apuaan sinne missä sitä tarvitaan.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 42. Venäjä on hylännyt ’schwabilaisen dystopian’, tuhoisan tien joka valitettavasti meidän maamme johtoa eniten kiinnostaa
  30 vuotta kommunismin kaatumisen jälkeen Putin tarjoaa vaihtoehdon globalismille. Siksi hallitseva luokkamme vihaa häntä.
  WAYNE ALLENSWORTH – ELOKUUN 31. PÄIVÄ 2021
  Kolmekymmentä vuotta sitten tässä kuussa Neuvostoliiton kommunistiset kovan linjan kannattajat käynnistivät ”elokuun vallankaappauksen” Mihail Gorbatshovin uudistusmielistä hallitusta vastaan. Se epäonnistui, ja sen sijaan itse kommunistinen puolue tukahdutettiin 74 vuoden totalitaarisen vallan jälkeen. Toivottavasti nykyinen kommunistinen vallankaappaus Yhdysvalloissa epäonnistuu samalla tavalla – mutta on syytä tutkia, miksi sen mahdollistava manageristinen globalistihallintomme pitää yllä vihaa Venäjän nykyistä hallitsijaa, presidentti Vladimir Putinia kohtaan, vihaa joka on yhtä kiihkeää kuin se vaikuttaa selittämättömältä.
  ”Putinismi” vaihtoehtoisena kehitysmallina (”kylmä sota II”).

  Toinen virhe, jonka perinteiset patriootit tekivät kylmän sodan päättyessä: he uskoivat – vahingossa Fukuyamaa mukaillen – että 1900-luvun suuret ideologiset taistelut olivat ohi ja että ”me” olimme voittaneet. Heiltä jäi huomaamatta, että heidän syynsä taistella kylmää sotaa vastaan ei ollut jaettu internationalistisen eliitin kanssa – ja että tämän eliitin ideologia oli muuttunut orastavaksi globalismin muodoksi.

  Maata Jeltsinin aikana ja 2000-luvun alussa vaivannut huonovointisuus hälveni Putinin aikana. Hän osoittautui taitavaksi pelaajaksi ryhmittymispolitiikassa, sillä hän käytti yhteyksiään useisiin Venäjän vaikutusvaltaisiin ryhmiin (”klaaneihin”) luodakseen tasapainon niiden välille. Elitistit saattoivat hengittää helpommin, sillä politiikan ja liike-elämän huipputason toimijoiden salamurhat vähenivät huomattavasti. Monilla tavallisilla venäläisillä oli varaa kulutushyödykkeisiin, lomiin, autoon ja jopa ulkomaanmatkoihin. Eräänlainen varovainen optimismi, sillä venäläiset ovat fatalistista kansaa, muokkasi venäläistä todellisuutta – nykyään elinajanodote Venäjällä on noin 74 vuotta, kun se vuonna 2000 oli 65,5 vuotta. Venäläisten miesten elinajanodote on noussut 90-luvun 58 vuodesta 68 vuoteen.

  …”Liberaalinen demokratia” vs. ”kansallismielinen autoritaarisuus”.

  Lyhyesti sanottuna Vladimir Putinin lähes demokraattinen kansalliskonservatismi, johon sekoittuu autoritaarinen henkilökultti (vaikkakin lievä Venäjän standardeihin nähden – Putin tuskin on itsevaltainen, sillä häntä rajoittaa sitoutuminen vaikutusvaltaisiin eturyhmiin) ja mahdollisten Kremlin vastaisten kilpailijoiden tukahduttaminen; Venäjän elpyminen maailmanmahtina; woke-politiikan ja ”homoseksuaalisen propagandan” hylkääminen; ortodoksisen kirkon elpyminen voimana Venäjän elämässä (vaikka kirkon hengellinen vaikutus laumaansa on enemmän näennäinen kuin todellinen); sekä Venäjän toimet ”Lähi-idässä” (esimerkiksi vuoden 2008 sota Georgian kanssa ja Krimin liittäminen Krimiin) ja ”moninapaisen” maailman edistäminen, jossa Venäjä lähentyy Kiinaa globalistisen lännen vastapainoksi, ovat tehneet Putinista sen kasvot, jonka globalistit tulkitsevat vaihtoehtoiseksi kehitysmalliksi – sellaiseksi, joka hylkää globalistipiireissä aikoinaan vallinneen historian lopun voitonriemun.

  Putinin hallitsema Kreml on rikastuttanut presidentin lähipiiriä. Se on kuitenkin osoittanut olevansa tarpeeksi viisas, jotta se ei ole tyhjentänyt valtion kassaa ja jakanut öljyn ja maakaasun viennistä saatuja tuloja niin paljon, että Venäjän elintaso on noussut. Putin on toiminut tehokkaasti ”hyvän tsaarin” roolissa, joka on laskeutunut korkealta ottamaan vastaan tavallisten venäläisten jokapäiväisiä valituksia (maakaasuputkien saatavuus lämmitykseen, paikallisten virkamiesten rikkomat lupaukset, syrjäseutujen terveydenhuolto, ja lista jatkuu ja jatkuu) venäläisten tiedotusvälineiden ”manuaalisen ohjauksen” muodossa.

  Vladimir Putin itse on kaikkea sitä, mitä globalistit vihaavat – hän on täydellinen ”patriarkaalinen” folio Woke-ideologialle ja innokkaille globalisteille.
  Ja Venäjällä yksi tärkeä syy siihen, että Putin on pysynyt vallassa niin kauan, on käynyt tälle tarkkailijalle selväksi: monet venäläiset ovat seuranneet, mitä lännessä tapahtuu, ja he ovat tulleet siihen tulokseen, että jos on valittava Pussy Riotin ja Putinin välillä, he valitsevat Putinin.
  https://www.deepl.com/Translator
  https://www.unz.com/article/30-years-after-communism-fell-putin-offers-alternative-to-globalism-thats-why-our-ruling-class-hates-him/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi sunnuntaina, että hänen maansa ei ota vastaan afganistanilaisia pakolaisia, koska hän ei halua olla tekemisissä turvapaikanhakijoiksi naamioituneiden ”militanttien” kanssa.
   Venäjän vahva mies moitti länsimaita siitä, että ne sijoittavat afganistanilaisia pakolaisia jopa hänen rajansa lähellä oleviin maihin, kun heidän Yhdysvaltain ja Euroopan viisumeitaan käsitellään.
   ”Tarkoittaako se, että heidät voidaan lähettää ilman viisumia näihin maihin, naapureihimme, vaikka he itse eivät halua ottaa heitä vastaan ilman viisumia?” ”Kyllä.” Putin raivostui venäläiselle TASS-uutistoimistolle. ”Miksi ongelman ratkaisemiseen suhtaudutaan näin nöyryyttävästi?
   Hän sanoi, ettei hyväksy ”taistelijoiden ilmaantumista tänne pakolaisten varjolla”.
   Vladimir Putin says he’s not allowing Afghan refugees into Russia
   Jorge Fitz-Gibbon — New York Post Aug 22, 2021
   Russian President Vladimir Putin said Sunday his country won’t accept Afghan refugees because he doesn’t want to deal with “militants” masquerading as asylum-seekers.
   The Russian strongman slammed Western nations for placing Afghan refugees in countries even near his border while their US and European visas are being processed.
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=241810

   Omaa rotua vaaliva Venäjä on ylipäätään kriittinen monikulttuurisuuden suhteen eikä salli maansa EU:n kaltaista ’kalergisointia’ haittamaahanmuuton seurauksena. EU haluaa tuhota itsenäiset valkoisen rodun luomat kansallisvaltiot ja on kovaa vauhtia sulautumassa sionisti- ja v-muurari hallinnon alla sekarotuiseksi ja ongelmalliseksi laumaksi jossa valkoinen rotu on tarkoitus Amerikan mallin mukaan tuhota. Venäjälle jää keskeinen rooli valkoisen rodun säilymisessä ja valkoisen rodun tulisi ymmärtää yhteistyön merkitys Venäjän kanssa jo tästäkin syystä.
   Myös Etelä-Afrikan vainotut buurit ovat saaneet muuttoluvan Venäjälle jo vuosia sitten.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
   1. Putin on kuitenkin valehtelija. Maa on yleensä täynnä laittomia siirtolaisia Aasiasta ja ne tekevät orjatyötä oligarkkien rakennus- ym. työmailla. Mafiakin menestyy – kuinkas muutren, kun sitä johtaa sama oligarkkimafia. Oligarkit ovat juutalaisia.

    Mielestäsi Putinin Venäjä on siis ”lähes demokraattinen”? Heh

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Heh, eihän Venäjä ole demokraattinen samalla tuhoisalla tavalla kuin oma maamme Sehän käy ilmi jo ylempänä olevan artikkelin linkistä
     … ”kansallismielinen autoritaarisuus” (suvereeni demokratia) ei tarkoita länsimaista muka-demokratiaa jossa kansa siirretään katsomoon ja puolue-eliitit kaappaavat vallan
     ’Suvereeni demokratia’ tarkoittaa että Venäjä on hylännyt ’schwabilaisen dystopian’, tuhoisan tien jota valitettavasti meidänkin maamme johto on lähtenyt kulkemaan.
     Toivottavasti VKK korjaa asian ja valta saadaan sellaisiin käsiin jotka tekevät työtä koko kansan hyväksi.

     Plusääni(0)Miinusääni(1)
  2. Kun lukee linkin WA:n artikkelin kommentteja niin monikaan ei usko Putinin olevan vilpitön ja aito vaan hänet leimataan Illuminaatin mieheksi joka vain esittää kansan parasta ajavaa miestä.
   Teot kuitenkin puhuvat sen puolesta että hänelle maansa johtaminen on enemmän sydämen kuin vallankäytön asia. Kommunismin ankeudet koettuaan hän on sanonut ettei halua sen paluuta. Ja eihän NL:n kommunismi muuta ollutkaan kuin sionisti-mafian vallankaappaus.
   Kommunismia ei ole missään onnistuttu viemään loppuun siten että valta ja omaisuus olisi vain kansalla (valtiolla) kuten Marx haaveili. Hänen teoriaansa on vain käytetty välineenä vallan kaappaamisessa. Kiina lienee tänään pisimmällä sikäli että se harjoittaa tiukkaa valtiokapitalismia jossa valtio ei anna yksityisten eliittien kaapata taloutta.
   … Kiina ei ole koskaan antanut markkinoiden ohjata taloutta, hallitus ohjaa markkinoita. Se on sosialismin vastakohta kapitalismin rahataloudelle.
   https://www.unz.com/mhudson/the-consequences-of-moving-from-industrial-to-financial-capitalism/
   … Se sai hallituksensa rahoittamaan perusinfrastruktuurin. Se tarjoaa edullista koulutusta. Se investoi suurnopeusjuniin ja lentokenttiin sekä kaupunkien ja tehtaiden rakentamiseen. Hallitus vastaa siis suurimmasta osasta kustannuksia, ja se tarkoittaa, että työnantajien ei tarvitse maksaa työntekijöille niin paljon, että he voisivat maksaa opintolainavelkaa. Heidän ei tarvitse maksaa työntekijöilleen niin paljon, että he voisivat maksaa valtavia vuokria, kuten Yhdysvalloissa. Heidän ei tarvitse maksaa työntekijöille eläkesäästöjä, jotta he voivat maksaa eläkettä myöhemmin. Ja ennen kaikkea Kiinan talouden ei todellakaan tarvitse maksaa pankkiluokalle, koska pankkitoiminta on kaikkein tärkein julkishyödyke. Pankkitoiminta on se, minkä Kiina on pitänyt hallituksen käsissä, eivätkä kiinalaiset pankit lainaa samoista syistä kuin amerikkalaiset pankit lainaavat.
   Tässä mielessä Kiinan ja Amerikan välillä ei ole kilpailua. Nämä ovat erilaisia järjestelmiä, jotka kulkevat omaa tietään, sanoo Michael Hudson. Kun sanoin, että Kiina voi maksaa pienempiä palkkoja kuin Yhdysvallat, tarkoitin, että Kiina tarjoaa julkisina palveluina monia asioita, jotka amerikkalaisten työntekijöiden on maksettava omasta taskustaan…

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
 43. Onko Klaus Schwab teille tuttu? Hän on Sveitsin Davosissa sijaitsevan Maailman talousfoorumin perustaja ja puheenjohtaja. Foorumi kokoaa vuosittain yhteen maailman suurimpien maiden valtionpäämiehet keskustelemaan maailmanpolitiikan tulevaisuudesta.
  Toisin sanoen Schwab on merkittävä toimija maailman näyttämöllä ja yksi maailman vaikutusvaltaisimmista miehistä. Kun hän sanoo: ”Hyppää”, suurten maiden presidentit kysyvät: ”Kuinka korkealle?”. — Ja meidän Sannakin hyppää.
  Ja jatkaa:
  Sveitsiläisen RTS-kanavan haastattelussa 10. tammikuuta 2016, kokonaiset neljä vuotta ennen nykyistä ”pandemiamme”, Schwab selitti, miten jokainen ihminen maapallolla varustetaan pian mikrosirulla, jotta hän voi sulautua digitaaliseen maailmaan.
  Schwab ja muut hänen kaltaisensa visioivat tulevaisuutta, jossa luonnollisia ihmisiä, joilla on Jumalan istuttama DNA, ei enää ole olemassa, vaan tilalle tulee mikrosirulla varustettujen transhumanististen olentojen väestö. Tämä on heidän tulevaisuutensa, eivätkä he malta odottaa sen toteutumista.
  He haluavat korvata Jumalan luomukset omilla luomuksillaan. Pohjimmiltaan he haluavat tulla itse jumaliksi.
  Tällä hetkellä millään muulla ei ole maailmassa mitään väliä. Tämä kysymys on jakopiste kaikkien kansojen, kaikkien rotujen ja kaikkien poliittisten ryhmien välillä. Joko alistutte leukaan tai ette.
  Ja niitä, jotka eivät alistu, odottaa ahdistusten meri.
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=242007
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. ”…niitä, jotka eivät alistu, odottaa ahdistusten meri…” … Thomas Cole ei alistu, ahdistus ei saa lamata vaan johtaa toimintaan
   Breaking News: Valkoiset pärjäävät ihan hyvin!
   Thomas Cole:
   Epäonnistuva juutalainen valtarakenne
   Juutalainen valtarakenne, juutalaisten ensisijainen selviytymisväline ja päämme yläpuolella roikkuva terä, on kummallinen asia. Se muistuttaa pahamaineisesta huijarista, joka huijaa pokeripelissä jossakin 60-luvun westernissä. Hän aloittaa varastamalla muutaman pienen potin sieltä sun täältä, joskus jopa häviää vapaaehtoisesti käden tai kaksi näyttämisen vuoksi. Mutta jonkin ajan kuluttua hänen ahneutensa voittaa hänet, hänestä tulee rohkeampi ja huolimattomampi, ja potit kasvavat ja kasvavat. Lopulta hänellä on suurin osa pelimerkeistä edessään. Nyt hän voi nousta ylös ja lähteä voittajana. Mutta tässä on hänen ongelmansa. Hän ei voi lopettaa. Hän ei vain pysty. Jossain vaiheessa muut pelaajat alkavat epäillä. He neulovat häntä hieman. ”Onnesi on uskomatonta, melkein epätodellista…” Mutta silti meidän huijarimme on jatkettava. Hän ei voi auttaa itseään. Ensin hän keksii tekosyitä loputtomalle voittoputkelleen. Sitten hän puolustautuu. Sitten hän muuttuu aggressiiviseksi ja alkaa jopa syyttää muita. Hän huutaa ja raivoaa, mutta hän ei silti pysty nousemaan ylös; hänen ”täytyy” pelata toinen kierros. Lopulta hän jää kiinni punaisella kädellä. Muut pelaajat tuijottavat huijariamme. Heidän silmänsä ovat täynnä vihaa ja inhoa. Ja sitten…

   Tiedätte mitä sitten tapahtuu. Olette nähneet, miten huijarille käy lännenelokuvissa.
   Juutalainen valtarakenne, joka huijaa meidät ulos varallisuudestamme, perinteisistä elinympäristöistämme ja olemassaolostamme, lepää kolmen pilarin varassa: ”demokratian”, median ja rahan. Nämä pilarit ovat nyt näkyvästi rappeutumassa. Valheiden verho, jonka juutalainen on heittänyt silmiemme eteen vuosikymmenien ajan, on vihdoin nostettu. Yhä useammat ihmiset näkevät ikuisen vihollisemme sellaisena kuin hän todella on. Ja heidän silmänsä ovat täynnä vihaa ja inhoa. Mutta sen sijaan, että Aabrahamin pojat katkaisisivat tappionsa ja lähtisivät pois, kun vielä on voitolla, he vain jatkavat ja jatkavat ja jatkavat, kunnes… no, kunnes petkuttaja kohtaa oikeudenmukaisen kohtalonsa ja totuus ja puhtaus jälleen kerran vallitsevat.

   ….Kultaa uunissa
   Yhteenvetona: Huolimatta jatkuvasta hyökkäyksestä rotuamme vastaan valkoiset pärjäävät hyvin. Siis terve, tervejärkinen osa valkoisesta väestöstä, se mielisairas osa, joka hurraa omalle tuholleen poi lukien. Ei haittaa lukumäärämme tilapäinen väheneminen, jos määrä korvataan laadulla. Ja sitä tapahtuu juuri nyt. Se on vähän kuin laihduttaisi ja kasvattaisi lihaksia, sanoo Cole.
   Ja on ilahduttavaa nähdä vihollistemme hurraavan, kun he luulevat tuhoavansa meidät, vaikka he vain vahvistavat meitä hankkiutumalla eroon keskuudestamme nöyristä ja heikoista. Henkisesti, fyysisesti ja hengellisesti terveet selviytyvät – ja mikä vielä tärkeämpää, he saavat voimaa ja kestävyyttä.
   Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että nousemme voittajina tämän sivilisaation raunioista yhtä varmasti kuin aurinko nousee pitkän, pimeän yön jälkeen. Ja olemme vahvempia kuin koskaan ennen, sillä meidät on puhdistettu tuhon ja taistelun tulessa. Meistä tulee Uusi kansa, ja me rakennamme Uuden Järjestyksen, kokonaan uuden maailman, joka on erilainen kuin mikään koskaan aiemmin nähty.

   Liity voittajajoukkueeseen!
   Rohkaisen teitä yhdistämään voimanne meidän voimiimme. Kannustan teitä edistämään asiaamme liittymällä kansalliseen liittoon – ja osallistumaan aktiivisesti kansamme tulevaisuuden muokkaamiseen. Toivottavasti olen onnistunut vakuuttamaan teidät siitä, että panostatte voittajajoukkueeseen.
   Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)
   https://nationalvanguard.org/2021/09/breaking-news-whites-are-doing-quite-all-right/
   ————
   Nwo-agendalla on lopulta vahvat biologis-rodulliset juuret. Valkoinen rotu on tarkoitus tuhota ja ajaa ihmiskunta pakko-kommunismiin (=super- tai yltiökapitalismiin) jossa pankkiirimafian korruptoimat sionistit ja v-muurarit ottavat vallan ja luovat maailmaa hallitsevan totalitaarisen organisaation. Tärkeää on ymmärtää että valkoisen rodun ja sen luoman kulttuurin tuhoaminen on tässä tärkeä keskeinen asia. Sen tilalle on tarkoitus rakentaa uusi (N-yahu: ”emme tarvitse muuta kuin Talmudin politiikkamme perustaksi”) ’talmud-kulttuuri’ jossa hanketta vastustava demonisoidaan ”rasistiksi”, ”muukalaisvihamieliseksi” ja ”fasistiksi”.
   Kuinka mafia tässä onnistuu jää nähtäväksi. Vastarinta sen hankkeita kohtaan tuntuu koko ajan kasvavan ja muuttuvan avoimeksi taisteluksi (sodaksi?) kuten tuo Colen artikkeli Amerikasta kertoo. Meillä tuo ’kansallinen liitto’ (voittajajoukkue) voisi olla vaikkapa VKK, joka on päättänyt palauttaa vallan kansalle ja hylätä kansakuntamme tuhoavan globalismin.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Ano Turtiainen: ”Me olemme sodassa, mutta me emme anna periksi” – VKK perustaa Suomeen varjohallituksen

    Valta kuuluu kansalle -eduskuntapuolueen kansanedustaja Ano Turtiainen piti VKK:n kesäkokouksessa perjantaina puolueen puheenjohtajana ensimmäisen varsinaisen linjapuheensa, jonka suomalaisia varoittava, mutta toivoa välittävä viesti on vahva: ”Tämä kaikki kääntyy iloksi ja voitoksi!”
    https://mvlehti.net/2021/09/04/ano-turtiainen-me-olemme-sodassa-mutta-me-emme-anna-periksi-vkk-perustaa-suomeen-varjohallituksen/

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Eivät kaikki juutalaiset ole sionisteja ja kansan vihollisia. Monet ovat katkaisseet välinsä kokonaan sionismiin ja vastustavat sitä ja sen hankkeita.
      Sinun pitää perustaa oma puolue jos olet pätevämpi kuin AT. Katsomossa on aina helppo huudella mutta vain teot puhuvat.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     2. Vaikea uskoa, että ovat katkaisseet, kun lähetyksissä on pöydällä Israelin lippu ja Suomen lippu vieressä pienempänä ja sivuosassa.

      Mielestäni Israelin lipulla nuo tyypit ilmaisevat selkeästi todelliset arvonsa ja pyskimyksensä.

      Ano oli pitkään PS:ssä, joka on sionistipuolue

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     3. PS:ssa on moni ollut tietämättä puolueen sionismi linjasta.
      Pystytkö osoittamaan että Ano on sionisti? Tai että puolueen muut perustaja jäsenet ovat. Jos pystyt niin silloin valta ei kuulu kansalle VKK:ssakaan ja asia kannattaisi myös saattaa UMV-kehden toimituksen tietoon joka on tukenut Anoa.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     4. Kyllä persujen sionismi on kaikille selvää. Etenkin tuollaisille johtomiehille. Jos on loppuun asti (erottaniuseensa saakka) sionistipuolueessa, joka on täysin juutalaismielinen, niin on takuulla sionisti. Jokaisen toisenlaisen rivijäsenen olisi pitänyt erota ihan muutaman vuoden päästä Halla-ahon liittymisestä puolueeseen, jos ei Halla-ahon linja siihen mennessä ollut tullut tutuksi

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     5. Persujohdon sionismia tukeva asenne on kyllä tosiasia. Mutta kaikki puolueen kansanedustajat eivät silti automaattisesti ole sionisteja ja monella on ollut ja on sionismista eroava asenne moneen asiaan.
      Ano myös alkoi taistella puolueen sionisteja tukevaa politiikkaa vastaan puolueessa ja siksi erotettiin.
      Minusta sinun perustelusi ei riitä tekemään VKK:sta sionismia tukevaa puoluetta.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 44. Onko korona lopulta parasta mitä meille koskaan on tapahtunut?
  Covid-pandemia totuuden murtautuessa esiin pohja Pankkiri-mafian ja Muurareiden luomilta valtarakenteilta ja koko imperialistiselta anglo-sionistiselta kulttuurilta on romahtanut eikä kukaan täyspäinen enää voi ottaa sitä tosissaan. Sille nauravat jo naurismaan aidatkin.

  Kokeellisesti koronarokotetun Israelin terveyskatastrofi – Vouhotukselta putoaa pohja | UMV-Raportti
  Koko rokotevouhotukselta putoaa pohja pois Israelin realiteettien seurauksena. Laatumedian ”asiantuntijat” eivät Suomessa tätä tietenkään tunnusta, koska samalla putoaa pohja heidän ”asiantuntemukselta”. Ja samalla koko ”laatumedialta”.
  UMV-Raportin on kirjoittanut Jonathan Widell.
  https://mvlehti.net/2021/09/03/kokeellisesti-koronarokotetun-israelin-terveyskatastrofi-vouhotukselta-putoaa-pohja-umv-raportti/

  Tämän MJ:n artikkelin teemaan liittyen totuus koronasta voi olla jopa ihmiskunnan todellinen lottovoitto. Schwabilainen dystopia jota sionistimafia meille yrittää pakkosyöttää kokee nyt kovan takaiskun kun ihmisten silmät avautuvat näkemään mitä heidän selkänsä takana puuhataan. Nyt jos koskaan on tie auki kohti uutta sellaista maailmanjärjestystä jossa vain ne voivat hallita jotka ovat teoillaan ja kyvyllään kantaa vastuuta muustakin kuin itsestään osoittaneet olevansa kelvollisia muiden johtamiseen ja siten ansainneet vallassa olonsa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Suurimmalla osalla suomalaisia ja länsimaisia ihmisiä on negatiivinen kuva Kiinasta johtuen valta- tai aivopesumedian harjoittamasta pitkäaikaisesta propagandasta. Kun Kiina on nwo-mafian pahin vastustaja niin siitä sionistien länsimedia ei puhu kuin pahaa. Itsekin olen ollut sen koukussa mutta sitä mukaa kun läntisen kulttuurin väistämätön ajautuminen rappioon näyttää tosiasialta on kiinnostus Kiinaa kohtaan kasvanut.
   http://thesaker.is/?s=CPC
   Kuinka demokraattinen Kiina on?
   Godfree Robertsin viimeisin kirja ”Miksi Kiina hallitsee maailmaa”, kertoo maan historiasta ja siitä, miten periaatteessa kaikki, minkä väestö hyväksyy, testataan ensin väestön toimesta.
   Kuten Amerikka, Kiina on tasavalta ja sanoo olevansa demokraattinen, mutta kuinka demokraattinen Kiina on? Vilkaisu historiaan on aina hyvä lähtökohta.
   Kansa on ylin, valtio on toissijainen ja hallitsija on vähiten tärkeä: vain ne, jotka miellyttävät kansaa, voivat hallita. Mencius[1]
   Rooman politiikassa kansalaiset menettivät poliitikkojen määräysvallan sen jälkeen, kun he olivat valinneet heidät. Se on yksi järjestelmän suurimmista heikkouksista, eikä ole ihme, että roomalaisten esi-isiemme tavoin pidämme hallitusta suurimpana ongelmanamme[2]: emme voi pakottaa heitä pitämään lupauksiaan.
   Kiinan demokraattinen ”kansan diktatuuri” on erittäin sitoutunut päivittäiseen toimintaan, kansalainen kadulla. Tiedän sen, koska asun keskiluokkaisessa kiinalaisyhteisössä ja kyselen heiltä koko ajan. Minusta heidän hallituksensa on paljon reagoivampi ja demokraattisempi kuin kotimaani koiran ja ponin näytökset, ja tarkoitan tätä tosissani”, sanoo GR
   ”Demokratiaa ei määrittele ainoastaan ihmisten oikeus äänestää vaaleissa vaan myös heidän oikeutensa osallistua poliittisiin asioihin päivittäin. Demokratia ei ole koristelua, vaan se on ihmisten ongelmien ratkaisemista varten.” Demokratia on Kiinassa kapitalismin tavoin työkalu, ei uskonto.

   http://thesaker.is/sitrep-how-democratic-is-china/
   Linkin artikkelista saa kyllä selkeän kuvan asiasta ja heti huomaa, ettei meillä lännessä ole mitään Kiinaan verrattavaa demokratiaa. On vain puheita demokratiasta. Me tulemme jälkijunassa.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
 45. Väestön vähentäminen on oleellinen osa globalistien ’schwabilaista’ dystopiaa
  Globalisti näkee ihmiskunnan väestön ”tykinruokana”
  Makow:
  …Hölmöt esi-isämme antoivat rahan hallinnan satanisteille, jotka käyttävät sitä orjuuttaakseen ja tuhotakseen meidät. Tämä on avain nykyisen kriisimme ymmärtämiseen.
  Kansalliset johtajamme ovat vain Rothschildien juoksupoikia. YK:n ”Earth Summit” -konferenssissa vuonna 1992 he … ”luonnonsuojelun” varjolla hyväksyivät väestökatoa koskevan agendan, joka todellisuudessa tarkoittaa planeetan säilyttämistä ihmisille, jotka omistavat sen. Covid-huijaus ja ”rokotteet” ovat tämän Illuminatin väestökato-agendan tulos.

  George Hunt oli läsnä ”neljännessä World Wilderness kongressissa” vuonna 1987 ja huomasi, että sillä oli hyvin vähän tekemistä perinteisen ympäristöliikkeen kanssa, ja oli yllättynyt nähdessään Maurice Strongin, Edmund de Rothschildin (Pilgrims Society), David Rockefellerin (Pilgrims Society) ja James A. Bakerin (Pilgrims Society, Bohemian Grove, CFR, Carlyle, George W. Bushin neuvonantaja vuoden 2000 vaaleissa) kaltaisia ihmisiä.
  Tämän liikkeen johtajat kannattavat tyrannimaista maailmanhallitusta ja joukkokansoituksia. Tätä havainnollistaa karmaiseva asiakirja, jonka on kirjoittanut YK-magnaatti Maurice Strong, Edmund de Rothschildin agentti, ja joka on peräisin konferenssista, johon Hunt osallistui.
  ”Nykyiseen valtavaan ylikansoitukseen, joka nyt ylittää reilusti maailman kantokyvyn, ei voida vastata ehkäisyn, sterilisaation ja aborttien aiheuttamilla syntyvyyden tulevilla vähennyksillä, vaan siihen on vastattava nykyhetkessä vähentämällä nykyisiä lukuja. Tämä on tehtävä kaikin tarvittavin keinoin. …

  ”Vaihtoehtoinen toimenpide… olisi lisätä ehkäisykemikaaleja vesivarastoon tai yleisesti nautittuihin elintarvikkeisiin, kuten olueen, limsaan tai maitoon.”
  –Maurice Strong
  Miksi he edistävät homoseksuaalisuutta ja pedofiliaa – ”Homoseksuaalisuudella on esimerkiksi se selkeä etu, että se ei ole luova. Sukupolvien välinen seksi, varsinkin jos se aloitetaan varhain, voi avata lapselle seksuaalisuuden mahdollisuuksia, jotka eivät välttämättä palvele lisääntymiskykyä.”
  — Maurice Strong
  https://www.henrymakow.com/2021/09/globalists-cannon-fodder.html?_ga=2.95597524.971507920.1629325034-346964864.1627224119
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)
  ——–
  Kiinalla ja Venäjällä ei ole sama ’tykinruoka’-asenne kuin Rotsild-Rokkefeller- (RR)-mafialla. Väestön liikakasvu ja muutkin ongelmat voi saada muullakin tavalla hallintaan kuin tuhoamalla. Mutta RR-mafialla ei ole siihen keinoja kun sitä ohjaa ’luovan tuhon’ Kabbala-agenda. Ylipäätään ihmiskunnalla ei ole sellaisia ongelmia joita ei voitaisi ratkaista yhteistyöllä. Mutta RR-mafia ei halua asettua yhteistyön pöytiin vaan sanella itsekkäästi miten toimitaan – ja vain sen ehdoilla.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. 9/11 kuvaa erittäin hyvin sitä ’muut ovat tykinruokaa’-asennetta jolla RR-mafia yrittää ratkaista maailman ongelmat.
   The Real Deal (9 Sep 2021) with Nicholas Kollerstrom, Ph.D. – Evidence Points to Israel
   by Nick Kollerstrom | Sep 11, 2021
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=242542
   Ian Fantom – 11. syyskuuta 2021
   Elämme petoksen meressä, ja syyskuun 11. päivän kahdeskymmenes vuosipäivä juhlitaan hallituksen yleisradiopalveluissa ja koko valtamediassa petoksen orgioilla. Syyskuun 11. päivän valheita vain vahvistetaan viittauksilla sen sijaan, että ne ilmoitettaisiin nimenomaisesti, mutta jos tarkoituksena on pettää, ne ovat silti valheita.
   Jotkin näistä asioista voitaisiin kuitenkin selittää viisivuotiaalle. Ottakaa vain lelulentokone ja törmätkää sillä palikoista rakennettuun torniin. Lapsi tietäisi, että palikat putoaisivat lentokoneen lentosuuntaan. Hän tietäisi, että olisi typerää odottaa tornin putoavan suoraan alas. Silti monet aikuiset uskovat niin kaksoistornien tapauksessa. Miksi? Koska he eivät ymmärrä tiedettä.
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=242533
   https://www.unz.com/article/911-was-an-israeli-job/

   Plusääni(1)Miinusääni(1)
 46. Miksi juutalaismafian suurkonsernit ovat siirtäneet tuotantonsa Kiinaan? Miksi Biden ja Clintonit ovat tukeneet Kiinaa salaa massiivisesti ja juonivat maan johdon kanssa? Miksi Kiina on kommunistinen ihan virallisestikin? Miksi Kiinan sallitaan rakentaa mahtiasemaa kuin tulevaisuuden isännän? Miksi Rockefeller ja co. ovat nimenomana ihailleet maan totalitaristista systeemiä?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Kommentistasi näkee ettet ole perehtynyt Kiinan todelliseen systeemiin. Jos olisit vaivautunut lukemaan tämän kommentin ylempää
   ”Demokratia on Kiinassa työkalu 5.9.2021 at 13.32” ja sen linkit et kirjoittaisi noin.
   Kysymyksiä on aina hyvä esittää mutta kannattaa myös perehtyä asioihin.
   Varmaan Usan sionisti- ja neokonna-eliitti on uskonut voivansa kusettaa Kiinaa mutta jo Kissinger sanoi, ettei se onnistu kun huomasi ettei Kiina – ainakaan vielä – lähde finanssikapitalistien kuvioihin mukaan. Vastassa on liian viisas kansa.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. En usko että nykyinen kylmä sota Kiinaa vastaan perustuu ollenkaan juutalais-eliitin varaan.
     USA kyllä on sen vallassa mutta ei Kiina. Kiinan valtiokapitalismi on kokonaan erilainen kuin sionistien finanssi-kapitalismi (heidän ’kommunisminsa’) jossa eletään korolla ja keinottelemalla.
     Kuten Michael Hudson sanoo kyse eri asioista, nykypäivän uusi kylmä sota on finanssikapitalismin taistelu teollisuuskapitalismia vastaan.
     http://thesaker.is/finance-capitalism-versus-industrial-capitalism-the-rentier-resurgence-and-takeover/

     “China is gaining wealth the old-fashioned way, by producing it.”
     Niinpä voi sanoa, että Amerikka on ylittänyt teollisen kapitalismin, ja he kutsuvat sitä postindustriaaliseksi yhteiskunnaksi, mutta sitä voi kutsua uusfeodaaliseksi yhteiskunnaksi mutta se ei ole teollista kapitalismia.
     Tässä mielessä Kiinan ja Amerikan välillä ei ole kilpailua. Nämä ovat erilaisia järjestelmiä, jotka kulkevat omaa tietään.
     … Kiina ei ole koskaan antanut markkinoiden ohjata taloutta, hallitus ohjaa markkinoita. Se on sosialismin vastakohta kapitalismin rahataloudelle.
     https://www.unz.com/mhudson/the-consequences-of-moving-from-industrial-to-financial-capitalism/
     https://www.unz.com/author/michael-hudson/

     Muutenkin Kiina kulkee omaa tietään ja rakentaa maataan omalla tavallaan ja hyvällä menestyksellä pyrkimättä hegemoniaan. Kuten Xi sanoo: valta on ansaittava, sitä ei voi/saa ottaa.
     Kinesisk socialism är i praktiken en modell som berör perfektion som en modell för samhällets organisation och det är just av denna anledning som Kina begraver och slutar att begrava det arroganta väst av ”liberalismer” en gång för alla. och ”demokratier” diskrediterade och moraliskt bankrutt.
     Vad Kinas kommunistiska parti har gjort under de senaste decennierna är att lägga grunden för det mest futuristiska och välmående samhället som någonsin har funnits på jordens yta .
     Den som har varit i Kina och haft möjlighet att med egna ögon observera vad jag säger här, vet att detta bara är den renaste sanningen och att den är fri från alla hyperboler.
     https://toranja-mecanica.blogspot.com/2021/07/o-partido-comunista-da-china-e-um.html

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Chinese Official: We Subvert America Through Wall Street Jews
      Näyttää yhä enemmän siltä, että Kiinan juutalaiset ”ystävät” alkavat luopua mahdollisuudesta saada koskaan yliotetta maailman vanhimmasta jatkuvasta sivilisaatiosta. Voimakas valtio, sen määräysvalta taloudessa ja tiedotusvälineissä sekä Xi Jinpingin johtaman KKP:n sisällä tapahtuva käänne kohti etnonationalismia, jota Jeffrey Goldbergin vaikutusvaltainen Atlantic-lehti syytti hiljattain natsien filosofian innoittamaksi, sulkee pois juutalaisten tunkeutujien perinteisesti käyttämiä koeteltuja ja todellisia keinoja.

      Kiinan nousu sotilaalliseksi ja taloudelliseksi suurvallaksi on myös ongelma sionistis-liberaalille maailmanjärjestykselle. Kiinasta on tullut elintärkeä sotilaallinen ja taloudellinen elinehto Iranille, ja se on tukenut Basher Assadin hallitusta Amerikkaa ja ISIS:ää vastaan Syyriassa koko sisällissodan ajan. Kiinalla on myös valtavasti taloudellista vaikutusvaltaa Israeliin, ja sekä Amerikan että Israelin virkamiehet pyrkivät epätoivoisesti pääsemään siitä irti.
      Nousevien kiinalaisten kuriin saaminen alkaa näyttää mahdottomalta tehtävältä. Kiina ei ole Amerikka. Maailman juutalaisuus on ehkä juuri kohdannut vertaisensa.
      https://national-justice.com/chinese-official-we-subvert-america-through-wall-street-jews

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
    2. Chinese State Media Labels George Soros a ”Terrorist”
     ANDREW ANGLIN • SEPTEMBER 11, 2021
     Yksi syy lisää sotaan Kiinaa vastaan: he ovat antisemitistejä!
     Asia Times:
     Kiinan sanomalehti Global Times on leimannut unkarilaissyntyisen amerikkalaismiljardööri George Sorosin ”globaaliksi talousterroristiksi”, mikä on osoitus Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteiden kuumenemisesta.

     Syyskuun 4. päivänä julkaistussa artikkelissa syytetään hedge-rahaston johtajaa ja hyväntekijää siitä, että hän on rahoittanut Hongkongin vangittua sanomalehtiyrittäjää Jimmy Lain toimintaa tukeakseen kaupungin Pekingin vastaisia mielenosoituksia vuonna 2019.
     Tuolle väitteelle tuskin tarvitaan edes todisteita.
     Paikalliset tiedotusvälineet antoivat Sorosille tuolloin lempinimen ”talouden krokotiili”.
     Se on klassinen antisemitistinen trooppi, että juutalaiset ovat matelijoita.
     Soros sanoo, että Kiina on ”autoritaarinen”, samalla kun hän tukee länsimaiden virushallintoa, joka saa Kiinan sosiaalisen luoton järjestelmän näyttämään pateettikakulta.
     Hänen mukaansa Kiinan ZTE- ja Huawei-telejättien ei pitäisi antaa hallita maailman 5G-infrastruktuurin käyttöönottoa.
     Global Timesin kommentti otsikolla ”Tämä globaali talousterroristi tuijottaa Kiinaa!” väitti Sorosin alkaneen kritisoida Kiinaa vain siksi, että hän tunsi katumusta hävitettyään kaikki sijoituksensa Tencent Musiciin, Baiduun ja Vishopiin aiemmin tänä vuonna.
     Lisäksi se lisäsi, että hänen Open Society Foundations -säätiönsä rahoittaa Human Rights Watch -järjestöä, jonka se väitti levittävän ”huhuja” Kiinaa vastaan Hongkongin ja Xinjiangin viimeaikaisista asioista sekä Covid-19-pandemian alkuperästä.
     Esittämättä mitään todisteita Global Timesin kommentti väitti Sorosin tehneen yhteistyötä Apple Dailyn perustajan Jimmy Lain kanssa yrittäessään aloittaa ”värivallankumouksen” Hongkongissa vuonna 2019. Siinä Sorosia kuvailtiin myös ”maailman pahimmaksi ihmiseksi” ja ”Saatanan pojaksi”.
     Näyttää siltä, että kiinalaiset alkavat vihdoin ymmärtää tilanteen vakavuuden.

     Artikkelia on julkaistu laajasti mantereen verkkosivustoilla ja siteerattu Hongkongin ja Taiwanin tiedotusvälineissä viime päivinä.

     Vaikka Global Times antoi äänen Sorosin ympärillä pitkään pyörineille salaliittoteorioille, kuten hänen väitetylle piilokädelleen ”värivallankumousten” sytyttämisessä Afrikassa, Itä-Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa, on todennäköisempää, että hänen kritiikkinsä BlackRockin massiivisia uusia investointeja Kiinassa ja Xin sääntelyn tiukentamista kohtaan osui hermoon.
     Xi on historian suuri mies, ja hän on muuttamassa koko maailman toimintatapaa. Hän horjuttaa koko länsimaista järjestystä hallitsemalla Kiinaa taitavasti ja älykkäästi.
     Nämä juutalaiset eivät tiedä, mitä tehdä.
     Periaatteessa koko globalistien agenda riippui siitä, että Kiina olisi osa uuden maailmanjärjestyksen järjestelmää. Sen jälkeen kun Xi otti maan haltuunsa, Kiina ei ole enää mukana tässä ohjelmassa. Soros yrittää keksiä jonkinlaista ratkaisua, mutta hän on liian vanha ja heikko.

     Muut globalistit yksinkertaisesti toteuttavat suunnitelmaa, ikään kuin tätä Kiinan ongelmaa ei olisi ilmennyt.
     Suunnitelmana oli romahduttaa länsimaiden taloudet ja pakottaa kaikki orjuuteen. Jos Kiina olisi mukana, se vain jatkaisi rooliaan globaalina tuottajana eikä puuttuisi länsimaiden globalistien agendaan, vaan muuttaisi oman maansa feministiseksi ja anaalidemokratiaksi. Mutta nyt kiinalaiset toimivat omilla tahoillaan Xin johdolla, eivätkä he alistu länsivaltojen edessä.

     Joten nyt, kun he tuhoavat Yhdysvaltojen paikan globaalilla näyttämöllä, he vain luovuttavat maailman kiinalaisille.
     Tässä on tosiasia: kiinalaiset tulevat olemaan parempia maapallon hoitajia kuin juutalaiset ovat olleet.
     https://www.unz.com/aanglin/chinese-state-media-labels-george-soros-a-terrorist/
     https://www.deepl.com/Translator

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 47. Before Our Very Eyes, Fake Wars and Big Lies: From 9/11 to Donald Trump Paperback – February 22, 2019
  Vor unseren Augen: Falsche Kriege und große Lügen: Von 9/11 bis Donald Trump Taschenbuch – 22. Februar 2019
  Maailmankuulu poliittinen analyytikko ja päätoimittaja Thierry Meyssan hyödyntää viimeisten 10 vuoden kokemuksiaan Syyrian ja Libyan tapahtumien keskellä, missä hän toimi henkilökohtaisesti kyseisten hallitusten neuvonantajana. Teoksessa ”Before Our Very Eyes” hän kertoo sisäpiirin tarinan 2000-luvun hallinnonvaihtosodista. Hän paljastaa ”arabikevään”, Gaddafin ja Assadin vastaiset ”vallankumoukset” ja jihadistihirviö ISIS:n nopean nousun Yhdysvaltain imperiumin naamioiduiksi operaatioiksi, joita ”johdetaan takaapäin”. Teoksessa ”Before Our Very Eyes” hän kertoo Syyriaan ja Libyaan kohdistuneesta hyökkäyksestä kolmen leirin näkökulmasta: ranskalaisten uuskolonialistien typerät pyrkimykset, muslimiveljeskunnan fanaattisuus ja anglo-sionistis-amerikkalaisen imperiumin himo hallita maailmaa. Näemme, miten angloamerikkalainen akseli (Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Israel hienovaraisesti kulissien takana) käytti rautaista otettaan maailman rahasta ja tiedotusvälineistä levittääkseen väärennettyä skenaariota ihmisoikeusloukkauksista. Tämä oli peitetarina todelliselle suunnitelmalle – muslimimaailman täydelliselle lamauttamiselle saattamalla se veljeskunnan, al-Qaidan ja ISIS:n kaltaisten fanaatikkojen miekan alle. Turkin, Saudi-Arabian, Qatarin, Jordanian ja Arabiemiraattien kaltaiset vasallihallitukset määrättiin tekemään raskaat työt. PR-tarkoituksessa Yhdysvallat esitti taistelevansa puoliväkisin ISIS:ää vastaan – jonka se itse asiassa oli tahallaan luonut Irakiin, jotta se voisi jakaa ja hallita kapinalliset. Sitten Yhdysvallat kuljetti terroristit salaa Libyaan ja Syyriaan. Se jatkaa ISIS:n tukemista petollisin keinoin. Libyan ja Syyrian sodat perustuivat siis alusta loppuun petokseen ja valheeseen – mutta miljoonien viattomien uhrien kärsimykset ovat aivan liian todellisia. Erittäin murhaava naamiointi!

  Thierry Meyssan aloitti maailmanlaajuisen keskustelun kyseenalaistamalla virallisen version syyskuun 11. päivän iskuista. Hänen aihetta käsittelevän kirjansa ydin oli kuitenkin valtiotieteellinen tutkimus, jossa ennustettiin Yhdysvaltojen kehitystä näiden rikosten jälkeen. Ongelma ei ole siinä, miten iskut tehtiin, vaan siinä, miksi Yhdysvallat reagoi tuona päivänä rikkomalla omaa perustuslakiaan ja miksi se toteutti seuraavina päivinä hyvin syvällisiä uudistuksia instituutioihinsa, jotka muuttivat sen luonnetta. Thierry Meyssan oli ennustanut Yhdysvaltojen imperiumin muutoksen, jonka näemme Kabulin kaatumisen suunnittelun myötä. Kaikki, mitä hän ennusti, on vahvistunut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana.
  https://www.voltairenet.org/article213935.html
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 48. Sotilaallinen ratkaisu kaupalliseen ongelmaan
  Se ei luultavasti toimi enää kauan.
  FRED REED – SYYSKUU 8, 2021
  Washingtonin uutta lelua, kylmää sotaa Kiinaa vastaan, pohdittaessa voi havaita kaavan. Kiinan lähestymistapa vaikutusvaltaan ja vaurauteen on kaupallinen ja kauaskantoinen. Tämä ei tarkoita, että kiinalaiset olisivat lämpimiä ja pörröisiä, ainoastaan älykkäitä. He edistävät etujaan ja tekevät samalla voittoa, mitä sodat eivät tee.
  Kiina investoi voimakkaasti sekä fyysiseen että koulutukselliseen infrastruktuuriin, joka takaa nykyisen ja tulevan kilpailukyvyn. He ovat nopeita, ketteriä, innovatiivisia ja epätäydellisen tunnollisia. Ne pyrkivät kauppasopimuksiin: RCEP, Regional comprehensive Economic Partnership, CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, valtava Iran-sopimus, NSR:n eli pohjoisen merireitin kehittäminen Venäjän kanssa. Kiina näyttää olevan hyvä siinä, sillä se on nyt noin 165 maan suurin kauppakumppani.

  Washingtonin lähestymistapa on sotilaallinen, pakottava, lyhytnäköinen ja kaupallisesti tyhmä. Se muodostaa sotilaallisia liittoutumia: nelikosta Intian valtamerellä, Japanin kanssa Kiinaa vastaan, sijoittaa ohjuksia Etelä-Koreaan, painostaa Eurooppaa ostamaan lisää amerikkalaisia aseita, lähettää laivastovoimia Intian valtamerelle, Taiwanin salmelle, Etelä-Kiinan merelle, Mustallemerelle ja Persianlahdelle pelotellakseen Kiinaa, Venäjää ja Irania – ilman suurta menestystä. Se haluaa saada Ukrainan ja Georgian Natoon uhkaamaan Venäjää. Siinä on yhtä paljon järkeä kuin muttereissa syntymäpäiväkakussa.
  Kiinan suurimmat pääomamenot, jotka olen saanut parhaani mukaan selville näitä aiheita käsittelevistä julkaisuista: valtatiet, padot, sillat, erittäin korkeajännitteiset sähkölinjat, lentokentät, rautatiet, uusi huipputeknologia, 360 mailin tuntinopeuden rautatie, viiden g:n käyttöönotto, reaktorit ja puolijohteiden kehittäminen.

  Amerikan suuret pääomamenot: B-21, F-35, Virginia-luokan sukellusveneet, Ford-luokan lentotukialukset, SSN (x) hyökkäyssukellusvene. Biden sanoo rakentavansa infrastruktuuria, mutta jos historiasta voi ottaa mallia, hän mielistelee valveutuneita, taistelee järjestelmällistä rasismia vastaan, edistää LBGQXYZ:tä, sotkeutuu kongressin sisäisiin taisteluihin, ja koko asia muuttuu sianlihaksi. Haluatko lyödä vetoa?

  Mitä varten nämä aseet ovat? B-21 on mannertenvälinen ydinpommikone. Mitä mannertenvälisillä ydinpommikoneilla tehdään? Käydään mannertenvälistä ydinsotaa. Onko tämä varmasti hyvä ajatus? Sotaa ei tule, ellei Amerikka aloita sitä.
  https://www.unz.com/freed/a-military-solution-to-a-commercial-problem/
  https://www.deepl.com/Translator

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Näyttää siltä, etteivät he ymmärrä, että kun Venäjä käyttää kymmenen miljardia dollaria putken rakentamiseen ja ansaitsee vuosittain miljardeja dollareita kaasun myynnistä, olisi taloudellista hulluutta, jos Moskovan hallitus yrittäisi millään tavoin käyttää putkea ”aggressiiviseen ja pahansuopa toimintaan”. Vastaavasti Kiinan olisi taloudellisesti epäviisasta ja strategisesti typerää vaarantaa Belt and Road -hankkeen kasvava menestys olemalla yhteistyöhaluton ja vastuullinen 138 BRI-kumppanimaansa kanssa.

   Washingtonin olisi kohdattava tosiasiat ja hyväksyttävä, että Yhdysvaltojen on tehtävä yhteistyötä Kiinan ja Venäjän kanssa sen sijaan, että se säilyttää nykyisen aggressiivisen asenteensa. Uusi kylmä sota on täysin haitallista, ja olisi tunnustettava, että kaupan keinojen ja menetelmien kehittämisestä ja parantamisesta on hyötyä kaikille kansoille. Yhdysvaltain hallinto saattaa kuvitella osoittavansa heikkoutta, jos se päättää tehdä yhteistyötä Pekingin ja Moskovan kanssa, mutta se osoittaisi tervettä järkeä ja kaukonäköisyyttä luopua kylmästä sodasta ja keskittyä yhteistyöhön. — Samoin voi sanoa oman maamme nykyiselle johdolle.
   https://www.strategic-culture.org/news/2021/09/14/railways-and-pipelines-bring-peace-and-prosperity/
   https://www.deepl.com/Translator

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Soros ja Kiina: uusliberalistisen diplomatian sanasto nykypäivän uudessa kylmässä sodassa.
   MICHAEL HUDSON – 13. SYYSKUUTA 2021.
   Soros on julkisesti nynnyillyt siitä, ettei hän voi tehdä Kiinasta yhtä helppoa rahaa kuin hän pystyi tekemään, kun Jeltsinin Neuvostoliitto pilkottiin ja yksityistettiin. Syyskuun 7. päivänä 2021 George Soros ilmaisi toisessa pääkirjoituksessaan viikon sisällä kauhunsa maailman suurimman omaisuudenhoitajan BlackRockin suosituksesta, jonka mukaan sen tulisi kolminkertaistaa sijoituksensa Kiinaan. Väittäen, että tällainen sijoittaminen vaarantaisi Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden, Soros puolusti Yhdysvaltojen rahoitus- ja kauppapakotteita.

   Kiinan politiikka, jossa markkinoita muokataan yleistä hyvinvointia edistäväksi sen sijaan, että taloudellinen ylijäämä keskitettäisiin yritysten ja ulkomaisten sijoittajien käsiin, on eksistentiaalinen uhka Yhdysvaltain uusliberalistisille painopisteille, hän selittää. Presidentti Xin ”Yhteinen vauraus” -ohjelmalla ”pyritään vähentämään eriarvoisuutta jakamalla rikkaiden varallisuutta koko väestölle”. Se ei lupaa hyvää ulkomaisille sijoittajille.”[1] Uusliberalistien mielestä se on harhaoppia.

   Kun Kiina ja muut Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) jäsenet hylkäävät uusliberalismin, Yhdysvallat asettaa niille kauppa- ja talouspakotteita, joiden itseään tuhoava vaikutus on ajaa ne yhdessä luomaan valtiollisen sääntelyjärjestelmän (”autokratian”) dollarisaation, rahoitusmarkkinoiden ja yksityistämisen vastustamiseksi. Siksi ne eristetään eksistentiaalisena uhkana uusliberalistisen rentier-dekadenssin dynamiikalle.

   Vaihtoehto
   Näin ei tietenkään tarvitse olla. Kiina puolustaa itseään paitsi sen sosialistisen hallituksen tukemalla tuottavalla teollisuus- ja maataloustaloudella, myös ohjaavalla käsityksellä siitä, miten taloudet toimivat. Kiinan talousjohtajilla on käytössään klassiset arvon, hinnan ja taloudellisen vuokran käsitteet, jotka erottavat ansaitut tulot ansaitsemattomista tuloista ja tuottavan työn ja varallisuuden tuottamattomista ja saalistavista rahoitus- ja vuokraomaisuuksista.

   Näitä käsitteitä tarvitaan koko yhteiskunnan, 99 prosentin eikä vain yhden prosentin, kohottamiseen. Mutta vuoden 1980 jälkeinen uusliberalistinen reaktio on poistanut nämä käsitteet länsimaisesta taloussanastosta ja akateemisesta opetussuunnitelmasta. Nykyinen talouden pysähtyneisyys, velkataakka ja lukitut nollakorot ovat länsimaiden poliittinen valinta, eivät väistämättömän teknologisen determinismin tuote.
   https://www.unz.com/mhudson/soros-and-china-the-vocabulary-of-neoliberal-diplomacy-in-todays-new-cold-war/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Ylläolevaan artikkeliin liittyen sen kommenttiosaston 7. kommentti jossa sivutaan MJ:n paljon luettua Hitleriä koskevaa artikkelia:

    Adolf Hitler taisteli pahuutta vastaan

    7. comment CM: Sorosin kaltaiset psykoottisen ahneet ((juutalaiset)) ovat ristiriidassa Schwartzmanin ja Finkin kaltaisten kyltymättömän ahneiden ((juutalaisten)) kanssa.
    Soros haluaa nähdä KAIKEN rahan (lukuun ottamatta joitakin murusia goimille) kansainvälisen sionisti-jenginsä käsissä ennen kuolemaansa, kun taas Fink ja Schwartzman tyytyvät 95 prosenttiin. Sorosin psykoottisessa mielessä tämä tekee heistä ”rauhoittajia”.
    Huomaatteko, miten Soros asuu ”humanitaarisessa” vasemmistossa?
    ((Juutalaiset)) määrittelevät itsensä aina päinvastaiseksi kuin mitä he todellisuudessa ovat. Se on temppu, he käyttävät sitä aina, esim. kutsuvat itseään ”holokaustin” vainotuiksi uhreiksi, vaikka todellisuudessa he olivat marxilaisia ”valitun etujoukon” hyökkääjiä, jotka tekivät ((kommarikansan)) holokaustin ihmiskuntaa vastaan, ja yrittävät tehdä Israelista poliisivaltion päämajan (sionistien ”rautakanki”) maailman yli. Iljettäviä juutalaisfasistisia bas-turbeja.

    Hitler ei tehnyt mitään väärää paitsi ((Hollywoodin)) ja ((MSM:n)) ja korruptoituneen poliittisen luokan kuumeisissa juutalaisfasistisissa mielissä. Ja ((Sorosin)) kaltaisten miljardöörien psykoottisissa mielissä. Hitlerin todellinen ”rikos”?:
    Hudsonin (linkin artikkelissa) kuvaama sosialismi … sellainen sosialismi joka teki Amerikasta joskus suuren (jossa talouden satoa ei korjaa vain pankkiirimafia ja oligarkit).
    Siksi ”America First”-amerikkalaiset ovat liberaalin poliittisen luokan ja George W. Bushin ja hänen ((juutalaisten)) rikoskumppaneiden kaltaisten rasististen, ”terrorismin vastaisen sodan” neokonna-arkkitehtien mukaan tänään ”surkeita” ja ”terroristeja”.
    https://www.rt.com/usa/534596-george-w-bush-911-speech/
    17. comment:
    Soros kirjoitti: Kun etenin maailmalla, todellisuus tuli tarpeeksi lähelle fantasiaani, jotta pystyin myöntämään salaisuuteni. Sanomattakin on selvää, että tunnen itseni paljon onnellisemmaksi sen seurauksena.
    https://www.dailymail.co.uk/news/article-5370079/GUY-ADAMS-George-Soros-broke-Bank-England.html
    Hän on todellakin ihminen näinä päivinä, jolloin pimeät voimat näyttävät saavuttavan huippunsa. Soros, Rothschildit ja paavi Franciscus, jotka kaikki tapasivat äskettäin, tekevät ehkä omassa mielessään vain ’tikkun olam’ työtä, mutta kenen hyväksi todellisuudessa?
    Notre Damen palaminen vaikuttaa myös vanhan Euroopan symbolilta.
    Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 49. ”Raamatun profetiat ovat täyttymässä silmiemme edessä…”
  Ihmeellistä miksi Raamatussa on niin tarkkaan ennustettu ihmiskunnan kohtalo. Toisaalta onko se lainkaan ihmeellistä koska jo ajanlaskun alussa oli sama ristiriita kuin tänään ’schwabilaisen’ wef-eliitin ja kansan välillä. Pohjimmiltaan kyse on hyvän ja pahan välisestä taistelusta maailmassa.
  Uusi Testamentti, joka on kirjoitettu sata vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen ja ’hatarin’ (ilman sitä tietoa joka meillä on tänään) perustein, on ristiriitainen ja epäjohdonmukainen mitä Jeesuksen persoonaan ja opetuksiin tulee. Välillä kehotetaan taistelemaan jopa miekalla, välillä taas rauhaan ja vihollistenkin rakastamiseen. Aivan kuin tuo ’miekka puoli’ olisi haluttu pitää salassa kuten Lehmann kirjassaan (Raportti Jeesuksesta, erään väärennöksen pöytäkirja) sanoo ja olettaa Jeesuksen olleen vastarintamies, selootti joka taisteli fariseusten pahuutta ja vääryyttä vastaan. Salassapidon syynä olisi että Jeesus olikin essealainen ’vastarintamies’, selootti, joka taisteli oman heimonsa farisealaisia ja heidän tekopyhyyttä vastaan paremman maailman puolesta?
  Lehmann osoittaa selkeästi että se ristiriita mikä nyt on johtamassa tuhoon oli olemassa jo Jeesuksen eläessä. Hurskaat ja oikeudenmukaiset Jeesus-lahkon jäsenet kokivat fariseusten (kristinuskon perustaja Paavali oli yksi heistä ennen kääntymystään) ajavan maataan ja kansaansa kohti tuhoa ja kävivät omaa taistelua heitä vastaan. Fariseukset, oman aikansa ’schwabit’ tuhosivat lopulta nämä J-lahkon jäsenet ja pääosin erämaahan vetäytyneet essealaiset jotka kehottivat fariseuksia parannukseen. Heidän kirjoituksia on löytynyt Qumranin luostarin kääröistä joista UT:n tekstien voidaan osoittaa olevan pääosin peräisin.
  Nykyiset sionistit ovat valtaosin fariseusten jälkeläisiä jotka haluavat v-muurarien tukemina luoda uuden Daavidin kuningaskunnan ja tuhota nykyajan ’essealaiset’ ja heidän perintönsä (10 käskyä). He keräävät vastoin Jeesuksen taivaallista oppia aarteita maan päälle jossa koi syö ja ruoste raiskaa.
  Onko nykyisten historian (ei teologien) Jeesuksen oppia tukevien oikeiden kristittyjen ja ’uskovaisten’ kohtalo tänään sama kuin essealaisten?
  https://sti.fi/luennot/files/essequmr.html
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Essealaiset
  Illuminaatin ’schwabilaisena’ tavoitteena on valkoisen rodun ja sen luoman sivistyksen tuhoaminen. On traagista että valkoinen rotu tuhoaa myös itse itseään v-muurarien avulla. Se tuhosi kymmeniä miljoonia itseään maailmansodissa. Ja nyt se tuhoaa/antaa tuhota itseään Covid-pandemian avulla sen sijaan että taistelisi Illuminaatin tuhovimmaa vastaan.
  Kiina ja Venäjä eivät näytä olevan samalla tavalla kuin länsimaat mukana näissä hankkeissa. Heillä on esim. omat covid-rokotteet joilla ei tavoitella oman kansan tuhoa ja joita me emme saa käyttää kun EU on ne kieltänyt.
  https://areena.yle.fi/1-1772018

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 50. Marx oli oikeassa: Massamaahanmuutto tuhoaa palkat. Mikseivät Amerikan nousukkaat kommunistit myönnä sitä?
  CARL HOROWITZ – SYYSKUU 14, 2021
  Uskokaa tai älkää, kuten Ripley tapasi sanoa, kommunistinen teoreetikko Karl Marx ennakoi keskeisen taloudellisen argumentin massamaahanmuuttoa vastaan, jonka VDARE.com on esittänyt alusta lähtien: Rajoittamaton maahanmuutto alentaa vastaanottavan maan työntekijöiden palkkoja. Se, että Marx oli väärässä kapitalismin yleisessä kritiikissään, erityisesti ennustuksessaan, että se oli tuhoon tuomittu, ei tee hänestä väärässä olevaa kaikessa.
  Maahanmuuton osalta Marx oli oikealla puolella keskustelua, joskaan ei välttämättä oikeista syistä. Kummallista kyllä, Amerikan uudelleen elpyvät kommunistit eivät näytä huomanneen sitä.
  https://www.unz.com/article/marx-got-it-right-mass-immigration-wrecks-wages-why-wont-americas-resurgent-communists-admit-it/

  Schwablaista globaalia kommunismi-dystopiaa puuhaavaa wef- ja pankkiirimafiaa eivät työväen asiat enempää kiinnosta muuten kuin että se saadaan tekemään eliitille töitä mahdollisimman halvalla. Siksi se ajaa massamaahanmuuton agendaa jossa itsenäiset kansallisvaltiot ja niiden kansalaiset ovat este heidän yrityksille ottaa kaikki itselle. Ne pitää tuhota.
  Kummallista kun maamme viher-vassarit ja kommunistit eivät näytä huomanneen sitä ja antavat kannatuksensa wef-mafian schwabilaisille puuhanaisille hallituksessa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Kiinalla ei näitä ’vassareiden’ ongelmia ole. Maa puskee omin voimin ja kehittyy kaikin puolin kovaa vauhtia. Jostain syystä monilla täällä on vaikea hyväksyä asiaa.
   BRICS
   Koska sekä presidentti Putin että hänen korkeutensa Xi Jinping osallistuivat yhdessä BRICS-maiden 13. huippukokoukseen, voidaan olettaa, että BRICS-maita joko tuetaan tai että aloitteelle on tehty uusia suunnitelmia, jotka näyttävät viime vuosina olleen ongelmallisia.
   Tässä on Xi Jingpingin puhe:
   BRICS-yhteistyön edistäminen yhteisten haasteiden kohtaamiseksi yhdessä.
   Hänen korkeutensa Xi Jinpingin huomautukset.
   Kiinan kansantasavallan presidentti
   http://thesaker.is/here-comes-china-brics-the-dollar-bite-power-common-prosperity-and-the-real-mao-zedong-story/#comments
   ——
   Kiina valmistautuu testaamaan toriumia käyttävää ydinreaktoria.
   Jos Kiinan koereaktori onnistuu, se voi johtaa kaupallistamiseen ja auttaa maata saavuttamaan ilmastotavoitteensa.
   Seuraavan sukupolven reaktorit
   Kiinan reaktori on Forsbergin mukaan ”koealusta, jossa voidaan oppia paljon”, aina korroosion analysoinnista radionukleotidikoostumuksen karakterisointiin seoksen kiertäessä.
   Tutkijat ovat innoissaan kokeellisesta ydinreaktorista, jossa käytetään toriumia polttoaineena ja jonka testit aloitetaan pian Kiinassa. Vaikka tätä radioaktiivista ainetta on kokeiltu reaktoreissa aiemminkin, asiantuntijoiden mukaan Kiina on ensimmäinen, joka saa mahdollisuuden kaupallistaa tekniikkaa.

   Reaktori on epätavallinen siinä mielessä, että sen sisällä kiertää sulaa suolaa veden sijasta. Sillä voidaan tuottaa suhteellisen turvallista ja halpaa ydinenergiaa, ja samalla syntyy paljon vähemmän hyvin pitkäikäistä radioaktiivista jätettä kuin tavanomaisissa reaktoreissa.

   ”Tulemme oppimaan paljon uutta tiedettä”, on samaa mieltä Simon Middleburgh, brittiläisen Bangorin yliopiston ydinmateriaalitutkija. ”Jos he antaisivat minun mennä sinne, olisin ensimmäisellä koneella.” ”Jos he antaisivat minun mennä sinne, menisin ensimmäisellä koneella.”

   Kiinan reaktorin täyteen toimintaan pääseminen voi kestää kuukausia. ”Jos jokin matkan varrella menee pieleen, sitä ei voi jatkaa, vaan se on pysäytettävä ja aloitettava alusta”, Middleburgh sanoo. Esimerkiksi pumput voivat pettää, putket voivat ruostua tai niihin voi tulla tukos. Tutkijat ovat kuitenkin toiveikkaita onnistumisesta.
   Sulasuolareaktorit ovat vain yksi monista edistyksellisistä ydinteknologioista, joihin Kiina investoi. Vuonna 2002 hallitustenvälinen foorumi määritteli kuusi lupaavaa reaktoriteknologiaa, joita on tarkoitus kehittää nopeasti vuoteen 2030 mennessä. Niihin kuuluvat muun muassa lyijy- tai natriumnesteillä jäähdytettävät reaktorit. Kiinalla on ohjelmia kaikkia näitä varten.

   Jotkut näistä reaktorityypeistä voisivat korvata hiilivoimalat, sanoo hongkongilaisen Lantau Group -energiakonsulttiyrityksen projektipäällikkö David Fishman. ”Kun Kiina risteilee kohti hiilineutraaliutta, se voisi poistaa [voimalaitosten] kattilat ja jälkiasentaa ne ydinreaktoreilla.”

   Torium on heikosti radioaktiivinen, hopeanhohtoinen metalli, jota esiintyy luonnossa kivissä, eikä sillä ole tällä hetkellä juurikaan teollista käyttöä. Tutkijoiden mukaan se on Kiinan kasvavan harvinaisten maametallien kaivosteollisuuden jätetuotetta ja siksi houkutteleva vaihtoehto tuontiuraanille.
   https://www.nature.com/articles/d41586-021-02459-w?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=2f65f27bf4-briefing-dy-20210908_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-2f65f27bf4-43596153
   https://www.deepl.com/Translator
   lisää linkeistä asiasta kiinnostuneelle

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. ”Kiinalla ei näitä ’vassareiden’ ongelmia ole. Maa puskee omin voimin ja kehittyy kaikin puolin kovaa vauhtia. Jostain syystä monilla täällä on vaikea hyväksyä asiaa.”

    Niin, mekään emme nwo-mafian propagandan ja EU:n vankeina saa kauhistelematta hyväksyä Kiinan menestystä ja sen kasvavaa roolia maailmanpolitiikassa vaikka Kiina on maailman nykyhistorian ensimmäinen ei-imperialistinen menestyvä suurvalta, joka on menestynyt oman kehityksensä eikä ryöstöjen ja sotien avulla. Tämä on tarjonnut vaihtoehdon länsimaiden toimintamalleille, jotka tekivät niistä vahvoja ryöstämällä muita vuosisatojen ajan.

    Kiina oli Itä-Aasian järjestyksen rakentaja jo kauan ennen globalisaatiota. Kiina pystyy yhtenäisenä vaikuttamaan maailmanjärjestykseen ja maan vaurastuminen on mahdollistanut sen, että Kiina on noussut maailman näyttämön keskipisteeseen.
    Kiina on pystynyt ehdottamaan Belt and Road -aloitetta, perustamaan Aasian infrastruktuuri-investointipankin ja edistämään ihmiskunnan yhteistä tulevaisuutta, joten se on tarjoutunut korjaamaan epätasa-arvoista maailmanjärjestystä. Sekä historia että nykyiset tapahtumat ovat osoittaneet, että kiinalaisilla ei ole mitään syytä olla luottamatta siihen, että heillä on keskeinen rooli maailman asioissa.
    https://www.globaltimes.cn/page/202104/1222331.shtml

    Kun otetaan huomioon että Kiina rakentaa sosialismia jossa kaikilla on työ, asunto ja ruoka ilmaisen terveydenhuollon ja opiskelu mahdollisuuden ohella (mitään vastaavaa ei riistokapitalismin syöpään sairastunut länsi pysty eikä halua kansalleen tarjota) niin luulisi että heräisi pienoinen kateuden eikä vastenmielisyyden tunne maata kohtaan. Ehkäpä se pian herääkin kun schwabilaisten sionistien kortit tarkemmin kansalle paljastuvat?
    Totalitarismilla pelottelu kuuluu aina globalistien agendaan silloin kun jossakin maassa nousee valtaan puolue jonka tavoite ei ole käyttää työväestöä tekemään rahaa rikkaille. Olisiko asia nyt näin Kiinankin kohdalla. Tietenkin Kiinan systeemi on hankala globalisteille kun valtiokapitalismiin päätynyt maa ei anna heille vapaita käsiä pitää kansaa vain omana renkinä.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Meillä on taipumus luottaa tietoon, joka vahvistaa sen, mitä me haluamme uskoa. Sekö selittää foobisen ennakko-asenteemme Venäjää ja Kiinaa kohtaan?
     Linkin artikkelin kommentti: ’Nojaudu faktoihin, älä omiin mieltymyksiin’
     15.9.2021 at 9.34

     Afganistanin hallinnon kukistuminen perustuu USA:n ja Talebanien sopimukseen


     Uutistoimistoilla ja muilla organisaatioilla voi olla taloudellisia tai poliittisia intressejä, jotka vaikuttavat uutisoinnin näkökulmaan. Vertaile uutislähteiden välittämää tietoa toisiinsa.
     ”Faktojen tarkistamisesta alkaa tulla yhtä tärkeää kuin käsien pesemisestä.” (Sridhar Dharmapuri, Senior Food Safety and Nutrition Officer, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö.)
     Raamattu sanoo: ”Se, joka luottaa omaan sydämeensä, on typerä.” (Sananlaskut 28:26.)
     Meillä on taipumus luottaa tietoon, joka vahvistaa omia mieltymyksiä, sitä, mitä haluamme uskoa.

     Länsi on tieteen ja talouden vankina. Tai tiede ja talous-eliitti ovat ottaneet paikan (ja vallan) poliittisen eliitin tehokkaana välineenä jolla ihmiset pidetään sen hanskassa.
     Kiina ei halua antaa maan ohjaksia talouden voimille vaan pitää ne omissa käsissä. Kyse on valtiokapitalismista. Siinä markkinat palvelevat valtion tavoitteita, eivät oligarkkien omia intressejään.
     … Kiina ei ole koskaan antanut markkinoiden ohjata taloutta, hallitus ohjaa markkinoita. Se on sosialismin vastakohta kapitalismin rahataloudelle.
     Lännessä peli on jo menetetty talouden ja tieteen eliiteille.
     http://thesaker.is/how-cpc-succeeded-in-transforming-china-into-a-global-power/

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
    2. ”Kiina on maailman nykyhistorian ensimmäinen ei-imperialistinen menestyvä suurvalta, joka on menestynyt oman kehityksensä eikä ryöstöjen ja sotien avulla. ”

     Tianzhou-3 saattaa päätökseen kohtaamisen ja telakoitumisen Kiinan avaruusaseman kanssa
     Tianzhou-3-rahtialus, toinen Kiinan avaruusasemalle rahtia tuova ”lähetti” ja alkusoittoa seuraavalle kiinalaisten taikonauttien ryhmälle, joka lähtee kuuden kuukauden avaruusmatkalleen Shenzhou-13-missiolla, suoritti maanantai-iltana, vain 6,5 tuntia laukaisun jälkeen, erittäin nopean mutta sujuvan kohtaamisen ja telakoinnin Tianhe-ydinhytin kanssa.

     Tianzhou-3:n ennätyksellinen kohtaaminen ja telakoituminen Tianhe-ydinhytin kanssa tapahtui maanantaina kello 22.08, noin 6,5 tuntia laukaisun jälkeen, kun pitkä marssi-7 Y4 -kantoraketti laukaistiin Wenchangin avaruuskeskuksesta, joka sijaitsee Etelä-Kiinan Hainanin maakunnassa maanantaina iltapäivällä, Kiinan miehitetyn avaruuden virasto (CMSA) kertoi Global Times -lehdelle lähettämässään lausunnossa.

     Tianhe-ydinhytin takaosaan telakoitunut rahtialus kuljettaa hyötykuormansa joukossa päivittäisiä tarvikkeita, polttoaineita ja avaruuspuvun avaruuskävelyä varten tulevaa miehitettyä Shenzhou-13-lentoa varten, ja se muodostaa yhdistelmän kiertoradalla olevien Tianhe- ja Tianzhou-2-alusten kanssa, CMSA paljasti.

     Tianzhou-3 on neljäs Kiinan kolmen moduulin avaruusaseman rakentamiseksi suunnitelluista 11:stä tehtävästä, ja se toteutettiin pian historiallisen Shenzhou-12-lennon jälkeen, jossa kolme taikonauttia vietti ennätykselliset 90 päivää Kiinan avaruusaseman ydinmoduulissa ja palasi turvallisesti Maahan perjantaina.

     Maanantaisen tehtävän tehtävänä on toimittaa tarvikkeita, laitteita ja polttoainetta, jotta Tianhe voidaan valmistella seuraavaa kolmen taikonautin Shenzhou-13-lentoa varten lokakuussa heidän kuuden kuukauden oleskeluaan varten. Kyseessä on Tianzhou-avaruusalusten sarjan toinen kuljetus kiertävään Tianhe-moduuliin 29. toukokuuta laukaistun Tianzhou-2-lennon jälkeen.
     https://www.deepl.com/Translator
     https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234680.shtml
     Linkin kuva kannattaa katsoa

     Plusääni(0)Miinusääni(1)
 51. Euroopan Yhdysvaltain lakeija Parlamentti hyökkää Venäjää vastaan väärässä hengessä
  17. syyskuuta 2021
  Ei ihme, kun niin moni europarlamentaarikko palvelee vierasta suurvaltaa omien kansalaistensa etujen vastaisesti, vaarantaen muun muassa heidän turvallisuutensa ja rauhansa.
  Juuri kun Venäjän federaatiossa käydään viikonloppuna parlamenttivaalit, Euroopan parlamentti aloitti ennennäkemättömän hyökkäyksen Venäjän suvereniteettia vastaan.
  Noin 74 prosenttia Euroopan parlamentin 669 jäsenestä (MEP) äänesti torstaina hyväksymällä mietinnön, jossa vaaditaan huikeita vihamielisiä toimia Venäjää kohtaan. Valtava ironia tässä on se, että tämä merkitsee Euroopan unionin törkeää ja nimenomaista puuttumista Venäjän sisäisiin asioihin. Tästä aggressiivisuudesta EU syyttää Venäjää ilman mitään uskottavia todisteita.
  …Mick Wallace, riippumaton irlantilainen europarlamentaarikko, joka äänesti tällä viikolla Venäjän vastaista mietintöä vastaan, sanoi, että hänen kollegansa eurooppalaiset lainsäätäjät noudattavat orjallisesti Yhdysvaltojen agendaa eivätkä toimi Euroopan kansalaisten etujen mukaisesti.
  ”Yhdysvalloilla on oma etu ajaa kiilaa EU:n ja Venäjän välille – taloudellista kiilaa. Ja valitettavasti juuri nyt EU:lta puuttuu rohkeus nousta amerikkalaisia vastaan ja seurata omaa etuaan”, Wallace kommentoi.
  ”Äänestys Venäjää vastaan ei ollut yllätys”, hän lisäsi. ”Venäjän vastainen retoriikka on kasvanut jo yli kahden vuoden ajan. Sen taustalla on ensisijaisesti Yhdysvallat, jonka on ollut helppo saada jotkin EU:n jäsenvaltiot tanssimaan heidän tahtonsa mukaan. Ilmeisesti Baltian maat ovat enemmän kuin halukkaita mukautumaan, samoin Puola, Skandinavian maat ja jotkut Itä-Euroopan maat.”
  Wallace kuitenkin väitti, että enemmistöpäätöksellä ei ole käytännön todellisuudessa juurikaan merkitystä.
  Hän sanoi: ”On tärkeää muistaa, että vaikka monet Saksan ja Ranskan Euroopan parlamentin jäsenet äänestävät Baltian maiden, Puolan ja muiden maiden kanssa, se on heille pikemminkin pelkkää pelailua kuin vakavaa aikomusta.” ”Se on myös tärkeää, että monet Saksan ja Ranskan parlamentin jäsenet äänestävät Baltian maiden, Puolan ja muiden maiden kanssa. Etenkin saksalaiset näkevät, että on järkevää pitää yllä hyviä suhteita Venäjään, mutta kun heidän omat vaalinsa ovat tulossa, nyt ei ole oikea aika esittää tätä väitettä.”
  Tässä on kuitenkin juju. Euroopan unioni on ajautumassa 500 miljoonan kansalaisensa hallintokriisiin. Eikä ihme, kun niin monet sen parlamentaarikoista ovat pelkureita, kaksinaamaisia ja palvelevat vierasta valtaa omien kansalaistensa etujen vastaisesti ja vaarantavat muun muassa heidän turvallisuutensa ja rauhansa.
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/09/17/europes-us-lackey-parliament-in-unhinged-attack-russia/
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Oma maammekin on nyt vedetty eu-globalistien toimesta tähän Venäjän-kin vastaiseen rintamaan jossa se on ollut ties kuinka kauan. UKK yritti tätä irrationaalista ja itsellemme vahingollista russofobiaa lievittää mutta sen jälkeen ja erityisesti Sauli Niinistön toimesta maa on toiminut sionisti- ja pankkiirimafian nöyränä lakeijana.
   Tuon mafian agendassa russofobia on aina ollut oleellinen osa ja kuuluu oleellisesti sen nwo-agendaan jossa Eurooppa kalergisoidaan (afrikkalaistetaan) ja Euroopan (erityisesti Saksan) ja Venäjän liittoutuminen yritetään estää. Näin suvereeni Venäjä jää Euroopan ainoaksi valkoisen rodun tulevaisuuden turvaajaksi kun tai ellei Eurooppa pääse irti ww2 jälkeisistä kahleistaan ja lakastuu tai muuttuu tekeillä olevan ’Israel-imperiumin’ osaksi. Toisin kuin meillä Venäjälle maan eheys ja kansallinen identiteetti ovat etusijalla.

   Suurimmalla osalla suomalaisia (ja länsimaisia) ihmisiä on negatiivinen kuva Venäjästä johtuen ’erkko- tai aivopesumediamme’ harjoittamasta pitkäaikaisesta propagandasta. Putinin Venäjä on tänään nwo-mafialle paha kanto kaskessa joten siitä sionistien länsimedia ei puhu kuin pahaa. Itsekin olen ollut sen propagandan koukussa mutta sitä mukaa kun läntisen kulttuurin ajautuminen sionistien pankkiirimafian ja IL:n hehkuttaman ’clitoris-kiihottimen’ varaan näyttää väistämättömältä tosiasialta on asenne Venäjää ja myös Kiinaa kohtaan ollut pakko muuttaa.
   Tässä on hyvä muistaa että se miksi Hitler aikoinaan asettui Rotsild-mafiaa vastaan on samalla tavalla ajankohtainen tänään kuin sata vuotta sitten.
   MIKSI PANKKIIRIT VIHASIVAT HITLERIÄ
   https://barnesreview.org/product/the-barnes-review-september-october-2021/

   Nyt IL otsikoi odotetusti että Venäjä on menossa vaaleihin mutta muutokseen ei uskota. ”Eivät nämä ole vaalit, ihmisillä ei ole vaihtoehtoa,” sanottiin.
   Totta kai heillä on kuten meilläkin jos kansa tahtoo mutta jos tilanne on hyvä ja parempi kuin meillä niin miksi sitä pitäisi muuttaa? Tietenkään se ei ole hyvä IL takapirujen ja heidän rahoilla korruptoitujen toimittajien mielestä koska he eivät voi vapaasti mellastaa kuten Jeltsinin aikana kun Putinin johtaman maan hallinto ei salli sellaista ryöstöä ja yrittää pitää huolta koko kansasta. Näille psykopaatti-globalisteille on aina kauhistus kun joku pitää koko kansan puolta. Ja heti sellainen maa leimataan diktatuuriksi vaikka he itse ovat luoneet oman finanssi-diktatuurinsa jossa voi rikastua keinottelemalla ja jossa kansalla on vain palvelijan ja murujen kerääjän arvo.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. ”Näille psykopaatti-globalisteille on aina kauhistus kun joku pitää koko kansan puolta. Ja heti sellainen maa leimataan diktatuuriksi …”
    Tällaisiin russofoobisiin käsiin olemme maamme uskoneet
    Päivän kuva: Kaikki WEF:n globalistieliitin poliittiset asiamiehet Suomessa jotka eivät tunnusta isänmaata, perustuslakeja eikä kansallisvaltioita. Heidän yhteinen pyrkimys on luoda eliitin hallitsema ylikansallinen maailmanvalta eli yksi maailmanhallitus.
    https://mvlehti.net/2021/09/20/paivan-kuva-kaikki-wefn-globalistieliitin-poliittiset-asiamiehet-suomessa/

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Anglo-sionistista läntistä kulttuuria johtaman Rotsildien pankkiiiri-mafian ja wef:in Schwab- ja korporaaioeliitin kohdalla kyse on pääosin sionisti-juutalaisista ja masoneista. Heillä on selkeä kommunistinen agenda maailman valtaamisesta joka on kuvattu Pöytäkirjoissa. Näiden eliittien kanssa tuo maamme poliittinen eliitti on liittoutunut ja toimii niiden lakeijana.
     Kuitenkaan kyse ei ole ’raamatullisesta kommunismista’, todellisesta vastuunkannosta ihmiskunnan parhaaksi vaan tämän ’valittujen’ eliitin omasta sairaasta vallanhalusta ja suuruuden hulluudesta jonka juuret ovat Makowin mukaan Talmudissa.
     Kummallista on että mekin (maata johtava eliitti, ei kansa) olemme vasemmiston tuella lähteneet mukaan tällaiseen identiteettiä, omaa kansallisuutta ja biologiaa vastaan käytävään tuhoisaan tyrannia-hankkeeseen antaessamme vallan sitä kannattaville isänmaattomille ja maansa myyneille globalismin asiamiehille ja näin hyväksyneet itsemurhan, oman maamme katoamisen ja sen kansan sulautumisen osaksi suurta maailman massaa.
     ”Vasemmistolaiset eivät palvele hyvää, kaunista ja totta: he palvelevat pahaa, rumaa ja valhetta. He haluavat kaaosta ja rikollisuutta länsimaisiin kansakuntiin, koska he haluavat hallita raunioita,” sanoo Tobias Langdon David Duken kirjan Awakenings tiivistelmässä
     https://www.theoccidentalobserver.net/2021/09/18/dissolving-identity-to-destroy-the-west-the-leftist-war-on-identity-nationality-and-biology/

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Tuo viimeinen kappale ja linkki eivät täsmää. Duken kirja ei liity Langdonin artikkeliin. Tässä siitä enemmän:
      David Duken pullo punaisia pillereitä
      BEAU ALBRECHT – SYYSKUU 14, 2021
      Roturealismi vs. rotudementismi
      Jos olet koskaan halunnut antaa ystävillesi massiivisia annoksia punaisia pillereitä, David Duken My Awakening[1] -teosta voi pitää koko pullona niitä.
      …Oletetaan, että kansakunnan kansalaiset pakotetaan lailla päästämään vähemmistö-väestö asuintiloihinsa, kouluihinsa, työvoimaansa ja julkisiin tiloihinsa. Oletetaan, että tälle vähemmistölle on ominaista alhainen keskimääräinen älykkyysosamäärä, alhainen keskimääräinen impulssinhallinta, kapinointia itsetarkoituksellisesti edistävä kulttuuri ja enemmistöä kohtaan tunnetut historialliset kaunat, jotka on lietsottu poliittisen edun vuoksi. Tällaisessa tilanteessa on tietenkin odotettavissa ongelmia. Itse asiassa minkä tahansa hallituksen, joka pakottaa tällaiseen tilanteeseen ja laiminlyö enemmistön edut ja turvallisuuden, voidaan uskottavasti katsoa toimivan pikemminkin pahansuovasti kuin oikeudenmukaisuuden nimissä.
      https://www.unz.com/article/david-dukes-bottle-of-red-pills/

      Nwo-mafian rotudementismi (rotujen kieltäminen tai niiden merkityksen vähättely) palvelee selkeästi vain Pankkiirimafian (Illuminaatin) omaa herruushanketta. Sehän itse rakentaa omaa imperiumiaan jossa ei ole tilaa muille kuin sen omalle rodulle ja tuhoaa muita rotuja (erityisesti valkoista) omaksumansa rotudementismin hankkeilla – tai niille on tilaa vain orjana. Tätä eivät maamme swabilaisen wef-mafian lakeijaksi itsensä kiinnittäneet sokeat petturi poliitikot tajua tai jos tajuavat niin ovat valmiita uhraamaan kansansa vallanhimonsa hyväksi.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 52. Toisin kuin meillä Kiinassa uskonnot saavat olla rauhassa eikä niihin kohdistu vainoa mikäli ne eivät uhkaa puolueen tavoitetta maan kehittämisessä.
  There’s a religious revival going on in China – under the constant watch of the Communist Party
  Toisin kuin meitä kontrolloiva ja orjuuttava satanistinen swaabilainen, kristinuskoa ja kristittyjä vainoava Illuminaatti, kommunistinen puolue Kiinassa sallii uskonnollisen herätysliikkeen. Hyvänlaatuista ja valtion kehitykselle vaaratonta uskonnon harjoittamista ei estetä eikä esim. kristittyjä vainota kuten meillä. Niiden määrä onkin kasvussa ja puhutaan jo kymmenistä miljoonista. Silti Kiina on tässäkin asiassa vahvan sionisti-median propagandan kohteena.
  Historian Jeesuksen jälkiä kulkevan kristityn kannalta poliittinen tilanne Kiinassa on siis hyvä. Kuten Johannes Lehman, Intiassa toimineen kristityn lähetystyöntekijän poika, kirjassaan Raportti Jeesuksesta kuvaa, kristinuskon varhainen alkumuoto on sosialistinen, essealainen. Ja historian Jeesuksen opissa on paljon samankaltaisuutta Konfutsen ajatusten ksnssa. Teologien ja Vatikaanin siitä luoma tekopyhä synninpäästö muunnelma sen sijaan tuskin kiinalaisia kiinnostaa ja olisi kummallista jos maata hallitseva kommunistinen puolue sitä mainostaisi.

  Kiinan kommunistinen puolue juhlii vuonna 1921 tapahtuneen perustamisensa 100-vuotispäivää. Suurimman osan noista vuosikymmenistä puolue pyrki rajoittamaan tai hävittämään perinteisiä uskonnollisia käytäntöjä, joita se piti osana Kiinan ”feodaalista” menneisyyttä.
  Mutta 1970-luvun lopusta lähtien puolue on hitaasti sallinut uskonnon monitahoisen ja kauaskantoisen elvyttämisen Kiinassa. Viime aikoina Kiinan nykyinen presidentti ja kommunistisen puolueen johtaja Xi Jinping on kannattanut puolueen jatkuvaa suvaitsevaisuutta uskontoa kohtaan, koska se täyttää moraalisen tyhjiön, joka on syntynyt Kiinan nopean talouskasvun keskellä.
  Tähän tukeen liittyy kuitenkin varoituksia ja rajoituksia, kuten vaatimus, että uskonnollisten johtajien on tuettava kommunistista puoluetta ja sen tavoitteita maan kehittämisessä.
  Kiinan uskontojen tutkijana nämä huomattavat muutokset kiinnostavat minua erityisesti, sanoo kirjoittaja.
  https://people.clas.ufl.edu/mpoceski/
  https://theconversation.com/theres-a-religious-revival-going-on-in-china-under-the-constant-watch-of-the-communist-party-164211

  Historian Jeesusta seuraavan kristityn kannalta tilanne Kiinassa on siis hyvä. Kristinuskon varhainen muoto on sosialistinen. Eikä historian Jeesuksen oppi juurikaan Kungfutsen ajatuksista eroa.
  K oli kiinalainen filosofi joka eli sodan ja hämmennyksen hallitsemalla aikakaudella. Hän ei kuitenkaan koskaan antanut periksi löytääkseen keinon vaikeuksien ylittämiseksi tiedon avulla.
  Kungfutsen ajattelu pyöri koulutuksen ympärillä ja hän piti sitä hyveen lähteenä. Hänen tulkintaansa kuuluu kolme perushyvettä: ystävällisyys, joka luo iloa ja sisäistä rauhaa, tiede, joka hälventää epäilyksiä sekä rohkeus, joka karkottaa kaikki pelon eri muodot.
  Muutama K:n ajatus:
  “Suurenmoinen ihminen on vaatimaton kun hän puhuu, mutta runsas kun hän toimii.”
  “Hänellä, joka tietää paljonko on tarpeeksi, on aina paljon.”
  “Älä vastaa vihan vallassa sanottuun sanaan samanlaisella sävyllä. Se on jälkimmäinen, sinun, joka johtaa sinut varmasti taisteluun.”
  “Vain kaikkein suurimmat viisaat ja kaikkein itsepäisimmät typerykset ovat käsittämättömiä.”
  “Kaikkein jaloimmalla ihmisellä on avoin mieli joka on vapaa ennakkoluuloista. Huonompi ihminen on ennakkoluuloinen ja häneltä puuttuu avoin mieli.”
  “On kolme polkua jotka johtavat viisauteen: matkiminen, kaikkein helpoin polku; pohdiskelu, kaikkein jaloin polku; kokemus, kaikkein katkerin polku.”
  “Oikeuden näkeminen ja sen tekemättä jättäminen on pelkuruutta.”
  https://mielenihmeet.fi/kungfutsen-ajatukset-perinto-ihmiskunnalle/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 53. Liittyen yllä olevaan kommenttiin Hankala systeemi 18.9.2021 at 13.55
  jossa viitataan Kiinan Belt and Road (BR) hankkeeseen jolla tulee olemaan keskeinen rooli siinä miten ja millaiseksi Afganistanin, Talebanin ja koko Euraasian tulevaisuus muodostuu. Ja lopulta BR-hanke tulee näyttelemään myös suurta roolia mitä Euroopan ja meidän omaan tulevaisuuteen tulee Kiinan vaikutusvallan kasvaessa.

  Kiinalaiset ja heidän kasvava joukkonsa kumppaneita ovat tulleet siihen perustavanlaatuiseen oivallukseen, että ainoa tapa tuhota terrorismi ei ole pommittaa kansakuntia kappaleiksi vaan pikemminkin tarjota keinoja ihmisten elämän parantamiseksi. Tämä on ”sivilisaation” todellinen merkitys, sillä se ei ole pelkkää infrastruktuurin rakentamista osakkeenomistajien arvoa varten, vaan se kohottaa ja jalostaa niiden ihmisten sydämiä ja mieliä, jotka ovat olleet liian kauan tietämättömyyden, epätoivon, sodan ja köyhyyden pimeydessä. Tämä on ainoa vastalääke globaalille terrorismille, lukemattomia ihmishenkiä tuhonneelle huumeiden vitsaukselle ja jopa myrkylliselle ihmisvihamielisyydelle, joka on rappeutuvan ”sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen” taustalla.
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/09/22/will-a-renewed-operation-cyclone-threaten-afghanistans-new-silk-road-future/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. ”Ei sielua, ei vapaata tahtoa.” – Ihmiskunnan loppu? — Jääkauden viljelijä
    Ice Age Farmer varoittaa, että teknokraattinen eliitti ei usko, että ihmisillä on sielu. Professori Yuval Haririn sanoin ihmiset ovat ”hakkeroitavia eläimiä”, joita voidaan manipuloida ja hallita. Eliitti näkee ihmiskunnan tosiasiassa kuhnureina, jotka voidaan geneettisesti muokata noudattamaan sen käskyjä.

    …“No Soul, No Free Will.” – The End of Humanity? by Ice Age Farmer
    https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=243172

    Länsimainen kulttuuri on jo pitkälle tuhottu Pankkiirimafian toimesta sieluttomaan tilaan, ’eliitin kalapaikaksi’. Rahasta on tullut korvaava sielu joka ohjaa sen toimia. Idässä tämä silun tuhoutuminen on tiedostettu ja Venäjällä se näkyy Ortodoksisuuden kasvuna. Kiinassa taas Xi on ymmärtänyt että uskonnolla on tärkeä rooli koska se täyttää moraalisen tyhjiön, joka on syntynyt Kiinan nopean talouskasvun keskellä. Viittaan ylempänä olevaan kommenttiin ”Kristinusko Kiinassa” 22.9.2021 at 9.16

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. ”Idässä tämä sielun tuhoutuminen on tiedostettu…”
     Sionistien (ja v-muurarien) hallitsema länsi materialisoituu ja rahasta on tullut uusi jumala jota nyt palvotaan. Sionisteille kristinusko on aina ollut suuri vihollinen ja he haluavat tuhota kristinuskon ja vainoavat kristittyjä. Idässä tilanne on toinen: kristinuskon arvo ja merkitys kasvaa. Onko kristinuskon tulevaisuus turvattu enää vain siellä?
     Kun tältä näyttää niin kristittyjen sionistiemme asenteen itää kohtaan luulisi muuttuvan ja heidän pitäisi, ollakseen rehellisiä, hylätä läntisen kulttuurin arvomaailma ja sen vallanpitäjät.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. … Sitten tuli Deng Xiao Ping ,,, Hänen mieluummin pragmatismia kuin ideologioita suosiva toimintatapansa on muuttanut Kiinaa. Tämä ajattelutapa antoi Kiinalle mahdollisuuden kehittyä koko ajan ja sopeutua maan todellisiin tarpeisiin sen sijaan, että se olisi ollut tiukasti sidottu ideologioihin.
   Se merkitsi myös kommunismin kuolemaa todellisuudessa Kiinassa.
   Nykyinen sosialismi+Meritokratia+markkinatalous -malli sopii kiinalaisille kuin nenä päähän, ja se vauhdittaa Kiinan nousua.
   Vain 30 vuodessa Kiinan kansantasavalta on nostanut 800 miljoonaa ihmistä pois köyhyydestä. Kasvuvauhti on ennennäkemätön ihmiskunnan historiassa. Se on rakentanut maailman suurimman matkapuhelinverkon, maailman ylivoimaisesti suurimman suurnopeusjunaverkon ja siitä on tullut infrastruktuurin jättiläinen. Ne tekivät kalastajakylästä nimeltä Shenzhenistä maailman toiseksi suurimman teknologiakeskuksen Piilaakson jälkeen. Siitä on kasvamassa teknologinen voimalaitos. Siellä on maailman kehittynein sähköinen kaupankäynti ja käteismaksujärjestelmä. Ne ovat käynnistäneet tutkimusmatkan Marsiin.
   Kiinalaiset elävät hyvää elämää, ja Kiinasta on tullut yksi maailman turvallisimmista maista. Maan isänmaallisuus on saavuttanut ennennäkemättömän korkean tason.
   Kaikista saavutuksista huolimatta lännellä ei ole mitään hyvää sanottavaa. Kiina kärsii länsimaiden voimakkaasta Kiinan-vastaisesta propagandasta. Länsimaiset tiedotusvälineet käyttävät avainsanaa ”kommunisti” lietsoakseen pelkoa ja vihaa Kiinaa kohtaan.
   Kaikesta, mitä Kiina tekee, raportoidaan kielteisesti.
   Kun Xinjiangissa tapahtui terrori-iskuja, Kiinalla oli kaksi vaihtoehtoa:
   1. Kouluttaa uiguurien ääriainekset uudelleen ennen kuin heistä tulee terroristeja.
   2. Antaa heidän olla ja pommittaa heidän kotejaan sen jälkeen, kun he ovat tehneet iskuja ja tappaneet viattomia ihmisiä.
   Kiina valitsi vaihtoehdon 1 ratkaistakseen ongelman juurisyistä eikä tappaakseen. Miten Yhdysvallat ratkaisee terrorismin? Ampuvat ohjuksia taistelulaivoista ja pudottavat pommeja taivaalta.
   Pandemian aikana,
   Kun Kiina ryhtyi äärimmäisiin toimenpiteisiin ihmisten eristämiseksi, sitä syytettiin epäinhimillisyydestä.
   Kun Kiina toipui nopeasti äärimmäisten toimenpiteiden ansiosta, sitä syytettiin valehtelusta todellisten lukujen suhteen.
   Kun Kiinan tapaukset vähenivät niin paljon, että se pystyi tarjoamaan lääketieteellistä tukea muille maille, sitä syytettiin poliittisista syistä.
   Länsimaisilla tiedotusvälineillä on aina syitä haukkua Kiinaa.
   https://www.deepl.com/Translator

   lisää linkistä
   http://thesaker.is/the-sleeping-giant-awakes-and-reveals-the-west-as-lilliput/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Yhdysvallat ja liittolaiset lisäävät holtittomia provokaatioita Kiinaa kohtaan.
    Washingtonin globaalit tavoitteet perustuvat täysin vastakkainasetteluun.
    Washington ja sen liittolaiset mustamaalaavat ja demonisoivat Kiinaa jatkuvasti perusteettomilla syytöksillä, jotka koskevat kansanmurhaa uiguurivähemmistöä Xinjiangin läntisessä provinssissa ja ihmisoikeusrikkomuksia sen toisella luopioalueella Hongkongissa. Kiina huomauttaa, että sen uiguuriväestö on kasvanut merkittävästi ja vaurastunut viime vuosina.

    Pekingiä on myös syytetty maailmanlaajuisista verkkohyökkäyksistä ja viime aikoina ydinasearsenaalinsa laajentamisesta. Kaikki nämä syytökset voidaan kohdistaa olennaisemmin ja täsmällisemmin Yhdysvaltoihin ja sen liittolaisiin.

    Toinen käänne informaatiosodankäynnissä on Covid-19-pandemian politisoituminen.
    Yhdysvaltain poliitikot ja tiedotusvälineet tukevat heikkoja väitteitä, joiden mukaan tappava uusi koronavirus on peräisin lääketieteellisestä tutkimuslaboratoriosta Wuhanin kaupungissa Kiinassa. Tällä viikolla Yhdysvaltain tiedustelupalvelut väittävät saaneensa salaa Wuhanin virologian instituutilta geneettisiä tietoja, joiden avulla voitaisiin väitetysti osoittaa, että virus on karannut sen laboratorioista.

    Tämä luo ”savuavan aseen” skenaarion, jota Washington voi sitten käyttää syyttääkseen Kiinaa maailmanlaajuisesta pandemiasta. Se ei ole erilainen kuin se, miten aiemmin samat tiedustelupalvelut keksivät valheellisesti ”todisteita” joukkotuhoaseista, joilla oikeutettiin Yhdysvaltojen kansanmurhasodan aloittaminen Irakia vastaan.

    Yhdysvaltojen tavoitteena on jakaa maailma vastakkaisiin leireihin, jotta se voi sanella sitoutumisen ehdot. Eurooppalaisia liittolaisia manipuloidaan ja pakotetaan vahingoittamaan niiden omia kasvavia taloussuhteita Kiinan kanssa.
    https://www.strategic-culture.org/news/2021/08/06/us-and-allies-ramp-up-reckless-provocations-towards-china/
    Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 54. Kiina ei ole hyvä kalapaikka
  China’s Fortune Cookie Crumbles : Michael Hudson and Renegade Inc.

  Haastattelu: Hudson (julkaistu erityisluvalla): Renegade Inc ja Michael Hudson (julkaistu erityisluvalla)

  Ross: Tervetuloa Renegade Inc. Kiinan vaurastuessa länsimaiset sijoittajat haluavat päästä osallisiksi toiminnasta. Yksi näistä sijoittajista on nousuhenkinen herrasmies nimeltä George Soros. Kiinalaiset ovat kuitenkin hyvin tietoisia siitä, että länsimaisten investointien myötä syntyy epätasa-arvoa. Kun Peking alkaa miettiä uudelleen, miten talouskasvu voidaan toteuttaa kunnolla, kysymme, oppiiko Kiina länsimaiden virheistä?

  Michael Hudson: On hyvä olla taas täällä. Kiitos, että sain olla mukana.

  Ross: Michael, liitymme seuraasi aikana, jolloin monet ihmiset ajattelevat, että yksi napainen maailma olisi voinut säilyttää ylivaltansa. Kävi ilmi, ettei se ole. Moninapainen maailma on tullut jäädäkseen. Olette viime aikoina puhuneet melko äänekkäästi George Sorosista. Herra Soros on heittänyt vihjailuja eri asioista, mutta yksi niistä on puhunut Kiinan taloudesta ja siitä, miksi muun muassa Black Rockin pitäisi antaa investoida sinne, koska se lopulta tuhoaa Yhdysvaltojen edut. Voisitteko avata sen meille, koska se vaikuttaa hyvin monimutkaiselta?

  Michael Hudson: No, George Sorosin unelma on, että Kiina tekisi saman kuin Jeltsin teki Venäjälle – yksityistäisi taloutensa, pilkkoisi sen ja antaisi yhdysvaltalaisten sijoittajien ostaa määräysvallan kannattavimmissa paikoissa. Näin ulkomaiset sijoittajat voisivat tavallaan saada Kiinan teollisuuden ja kiinalaisen työvoiman tuotot, ja siitä tulisi maailman rakastetuin pörssi, aivan kuten Venäjän pörssi oli johtava kukoistava pörssi vuosina 1994-96. Kiinaa johdettaisiin Yhdysvaltain investointipankkiirien hyväksi.
  Soros on raivoissaan siitä, että Kiina ei noudata uusliberalistista politiikkaa, jota Yhdysvallat noudattaa. Se noudattaa sosialistista politiikkaa, joka haluaa pitää talousylijäämänsä kotimaassaan hyödyttääkseen omia kansalaisiaan, ei amerikkalaisia finanssisijoittajia. Sorosille tämä on sivilisaatioiden yhteentörmäys. Hänen ehdottamansa strategia on tukahduttaa Kiinan talous asettamalla sitä vastaan pakotteita, lopettaa investoinnit Kiinaan ja pakottaa se tekemään itselleen saman kuin Jeltsin teki Venäjälle.
  … Hän uskoo, että Kiina todella tarvitsee amerikkalaisia dollareita rakentaakseen tehtaitaan ja investoidakseen. Hän luulee, että Kiinan maksutase romahtaa jotenkin ilman Yhdysvaltojen markkinoita, ilman että Yhdysvaltojen sijoittajat kertovat presidentti Xille, mitä tehdä. Kiinan hallituksella ei ole aavistustakaan, mihin investoida ja miten antaa ”vapaiden markkinoiden”, eli George Sorosin ja BlackRockin ja muiden yritysten, toimia. Hän elää siis unelmamaailmassa, jossa muut ihmiset tarvitsevat meitä. Se on kuin mies, joka ei tajua, ettei hänen tyttöystävänsä enää tarvitse häntä.

  Ross: Minusta näyttää siltä, että tässä on ero, josta kiinalaiset ovat hyvin tietoisia, ja se on klassisten taloustieteilijöiden ja uusklassisten taloustieteilijöiden välinen ero. Klassiset taloustieteilijät ovat ymmärtäneet ajatuksen ansaitsemattomasta varallisuudesta, ansaitsemattomasta tulosta. Uusklassiset taloustieteilijät jahtaavat aktiivisesti ansaitsematonta varallisuutta, ansaitsematonta tuloa, koska se on heidän toimintaohjeissaan keskeistä. Voisitteko selventää näitä kahta ajatusta? Ja onko niin, että siksi puhutte sivilisaatioiden yhteentörmäyksestä?

  Michael Hudson: No, Ross, osuit juuri oikeaan. Ihmiset luulevat, että Kiinan etuna on sen runsas ja halpa työvoima tai se, että hallitus rakentaa infrastruktuuria. Mutta taustalla on ymmärrys taloustieteestä, joka ulottuu jopa Marxin jälkeen Adam Smithiin, John Stuart Milliin ja muihin klassisiin taloustieteilijöihin. He ymmärtävät, että on eroa sen välillä, ansaitaanko tuloja ja luodaanko varallisuutta työllistämällä työvoimaa tavaroiden tuottamiseen, myydäänkö ne voitolla ja sijoitetaanko nämä voitot uudelleen ja muodostetaanko pääomaa lisää, toisin kuin yksinkertaisesti ostamalla vuokratuottoa tuottava kiinteistö, ostamalla maata ja antamalla sen hinnan nousta ilman, että maanomistaja tekee mitään, ostamalla monopoli ja nostamalla vain hintaa – veloittamalla monopolihintoja, kuten yhdysvaltalaiset lääkeyritykset tekevät. Kiina ymmärtää eron ansaittujen ja ansaitsemattomien tulojen välillä, tuottavien investointien ja tuottamattomien investointien välillä.

  Yhdysvalloissa, jos he tunnistavat tämän eron, he ymmärtävät, että ansaitsemattomilla tuloilla voidaan luoda vaurautta loisimalla paljon nopeammin kuin todellisella vauraudella. On halvempaa olla loinen kuin isäntä. Niinpä suurin osa Wall Streetin rahoitusstrategiasta liittyy siihen, miten saada jotain ilmaiseksi. Miten saamme ilmaisen lounaan? Jos haluamme tehdä sen tärkeäksi politiikaksi, meidän on aluksi kerrottava ihmisille, mitä Milton Friedman sanoi: Ilmaista lounasta ei ole olemassakaan.
  Mutta koko Wall Street etsii ilmaista lounasta. He haluavat napata kiinalaisia varoja halvalla, kuten Soros on napannut Neuvostoliiton jälkeisiä varoja. He etsivät monopolioikeuksia. He haluavat lainata rahaa ja antaa Kiinan tehdä työn, maksaa korkoa amerikkalaisille, jotka antavat sille rahaa, jota Federal Reserve lopulta luo tietokoneillaan, tai jonka George Soros on jo pelastanut suurelta osin sen ansiosta, että hän sai ilmaisen lounaan Englannin keskuspankilta, joka löi vetoa sitä vastaan ja ajoi Englannin punnan alas.
  http://thesaker.is/chinas-fortune-cookie-crumbles-michael-hudson-and-renegade-inc/
  Linkistä lisää …. https://www.deepl.com/Translator

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Sama MH:n haastattelu artikkeli löytyy nyt myös täältä
   China’s Fortune Cookie Crumbles
   MICHAEL HUDSON • SEPTEMBER 27, 2021
   Michael Hudson: Well, George Soros’ dream is that China would do what Yeltsin did to Russia – that it would privatise the economy, really carve it up and let US investors buy control of the most profitable heights.
   https://www.unz.com/mhudson/chinas-fortune-cookie-crumbles/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Isänmaallisuus kukoistaa kansallispäivän lähestyessä Kiinassa
   Korostetaan kansan vahvistusta puolueen vahvalle johtajuudelle.
   Liu Caiyu ja Fan Anqi.
   Julkaistu: Sep 29, 2021 08:42 PM
   Lukuisat tapahtumat tekevät tästä kansallispäivästä hyvin erityisen tänä vuonna, jolloin vietetään KKP:n satavuotis-juhlavuotta. Kiina saavutti ensimmäisen satavuotis-juhlavuoden tavoitteensa rakentaa kaikin puolin kohtuullisen vauras yhteiskunta ja pyrkii saavuttamaan toisen tavoitteensa rakentaa suuri moderni sosialistinen maa, Chongqingin puoluekomitean puoluekoulun professori Su Wei kertoi Global Timesille keskiviikkona.

   Maan vahva isänmaallisuus heijastaa Kiinan kansan syvää uskoa ”neljään luottamuksen asiaan” (luottamus sosialistiseen polkuun, teoriaan ja järjestelmään sekä kulttuuriin) ja ylpeyttä KKP:n vahvaa johtajuutta, toimeenpanovoimaa ja tahdonvoimaa kohtaan, Su sanoi.
   Isänmaallisuus puolestaan inspiroi kiinalaisia ja KKP:n jäseniä ammentamaan voimaa hengestä, joka on syntynyt puolueen satavuotisen ponnistelun aikana vaikeuksien ja riskien voittamiseksi, Su lisäsi.
   https://www.globaltimes.cn/page/202109/1235491.shtml

   Lännessä kulttuuri tuhoutuu, kansallisvaltiot hajotetaan ja isänmaa käsitteenä kuolee. Valta ei myöskään enää kuulu kansalle jonka ääntä ei kuunnella. Joutuu kysymään
   Voiko valta kuulua kansalle muulla kuin kiinalaisella tavalla ? Asia selviää kun lukee linkin artikkelin.
   http://thesaker.is/sitrep-how-democratic-is-china/

   Plusääni(0)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat