Juutalaiset, muslimit, maahanmuutto

20.–26.3.2017 suomalaisvastainen eliitti viettää jälleen ”rasisminvastaista viikkoa”. Suomen monikulttuurisuuskehitys on tapahtunut Ruotsin vanavedessä, joten Kansallinen Vastarinta suomensi kansanmurhan vastaisen viikon kunniaksi Nordfrontissa 2015 julkaistun artikkelin, joka valottaa monikulttuurisuuden juutalaisia juuria skandinavisesta näkökulmasta. Tekstiin on tehty muutamia lisäyksiä Suomen keskusteluilmapiiriä koskien.

”Eivätkö juutalaiset kerskukin kirjoissaan ja kirjoituksissaan, kuinka paljon parempia ja viekkaampia he ovat kuin muut ja kuinka helppoa heille on hämmentää goyimia, mutta myös silloin, kun avaa ja lukee heidän kirjojaan, voi nähdä, kuinka he keskenään kerskuvat ja leuhkivat vahingoniloisesti siitä, että se oli tosiaankin ’he’, jotka avasivat Toledon portit Tariq ibn Zijakin johtamille muslimijoukoille vuonna 712, ja siten he tekivät lopun visigoottien vanhasta kuningaskunnasta.” (Lukijakommentti, Nordfront 2014)

”712, TOLEDO (Espanja): Juutalaiset asukkaat aukaisivat portit Tarik ibn Zijakin johtamille muslimivalloittajille, mikä merkitsi visigoottien vallan loppua Espanjassa ja alkua 150 vuoden rauhalle. Siten alkoi aikakausi, joka tunnetaan Espanjan kulta-aikana. Iberian kalifaatti oli Bagdadista itsenäinen ja Bagdadin kalifaatti tukahdutti sitä, mikä samalla aikaa edisti espanjalais-juutalaisen kulttuurin kukkimista.” (Israelilainen sivusto JewishHistory.org)

Kansallisen Vastarinnan tai Nordfrontin keskivertolukijoille lukijoille tämä ei ole mitään uutta, mutta mikäli lukee Suomen Hommaforumia tai Ruotsin Avpixlat-uutissivustoa, näkee järkyttyneitä ihmisiä, jotka eivät ymmärrä, kuinka olemme joutuneet tämänpäiväiseen tilanteeseemme. Kirjoituksessaan ”Pariisin terroriteko herättää kysymyksiä maahanmuutosta ja islamin tulevaisuudesta Euroopassa” kolumnisti Mats Dagerlind hyökkää monikulttuurista yhteiskuntaa kohtaan.

Loppupuristuksena hän kirjoittaa:

”[…] monikulttuurinen joukkomaahanmuuttopolitiikka, joka on pohjimmainen syy tähän ja moniin muihin erilaisiin uhkakuviin ja sanominen kyllä sille, että Ruotsi palaa takaisin olemaan Ruotsi, maa, jossa valtio suorittaa valtion tärkeimmän velvollisuuden, kansalaisten turvallisuuden turvaamisen.”

Hereillä olevien kansalaisten tulisi kysyäkin seuraavia kysymyksiä: Ketkä antoivat meille tämän ”monikulttuurisen joukkomaahanmuuttopolitiikan”? Syntyikö tämä politiikka itsestään? Vai onko sen taustalla tekijöitä, jotka määrätietoisen lobbauksen kautta varmistivat, että Pohjola, Eurooppa ja valkoinen länsimaailma pyörittää tätä tuhoisaa itsemurhapolitiikkaa? Ketkä ovat ”avanneet meidän porttimme”?


Media ja viihdeteollisuus

Erona vuoden 712 Toledoon Pohjolan ”monikulttuurinen muodonmuutos” alkoi 60-luvulla Ruotsissa käydyn kampanjan kautta, ja kampanjaa johtivat juutalaiset aktivistit sekä juutalaiset joukkotiedostusvälineet.

Puolanjuutalainen David Schwartz vakuutti Olof Palmen suostuttelemaan Ruotsin tähän tuhoisaan kehitykseen. Lue myös Magneettimedian aihetta käsittelevä käännösartikkeli ”Ruotsin monikulttuurisuuden juutalaiset juuret”.

Schwartzin työn jälkeen juutalaisten Bonnier– ja Erkko-sukujen suureksi osaksi omistama Pohjolan valtamedia on esimerkiksi Hollywood-elokuvien, sanomalehtien, kuten Helsingin Sanomien, Dagens Nyheterin ja Aftonbladetin, MTV3:n, TV4:n, Expon ja Ruotsin suurimman elokuvayhtiön Svensk Filmindustrin kautta määrätietoisesti pakottanut ja aivopessyt pohjoismaalaisia (ja valkoisia ylipäätään) vuosikymmenien ajan, jotteivät he kapinoisi tätä sairasta ”monikulttuurista” yhteiskuntaa vastaan.

Tämän ”monikulttuurisen” ideologian suunnittelivat juutalaistaustaiset aktivistit pelkästään juutalaisista muodostuneessa Frankfurtin koulukunnan ajatusriihessä. ”Monikulttuurisuutta” voi parhaiten kuvailla ideologiana, joka tuhoaa valkoisten maiden kansat sekä luonnollisesti kehittyvät kulttuurit. Ideologia korvaa nämä vastenmielisellä ja epäharmonisella sotkulla globalistien eduksi.

Pakolaisvirrat, jotka yleisesti saavat alkunsa Lähi-idästä, ovat Israel-lobbyn polvella istuvasta amerikkalaiskongressista lähtöisin olevien sionististen sotien luomia.

juutalaisetmonikulttuurisuus

Juutalaiset portinvartijat

Israelilainen professori Gerald Aranoff kirjoitti vuonna 2014 artikkelissaan ”Judaism: To Seize the Gates of Our Foes” juutalaisten uskonnollisesta kirjoituksesta Toorasta:

”Meidän tulisi tarkastella tarkoin tätä Jumalan antamaa siunausta ja yrittää saavuttaa se. Me luemme tämän viikon Toora-osion: ’Ja he siunasivat Rebekan ja lausuivat hänelle: ’Oi sisaremme, tulkoon sinusta tuhat kertaa kymmenentuhatta, ja vallatkoot sinun jälkeläisesi vihamiestensä portit!’ (1. Moos. 24:60).

Rebekan perhe siunasi hänet, ja uskonnollisen kommentoijan Rashin sanoin: ”Lapsesi tulevat saamaan saman siunauksen kuin Abraham Moriah-vuorella, ’minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit’ (1. Moos. 22:17).

Miten hieno siunaus – Laban siunaa Rebekan samalla siunauksella, jolla Jumala siunasi Abrahamin Moriah-vuorella! Voisi ajatella, että vielä täydellisempi siunaus on olla ilman vihollisia. Tai mikäli vihollisia on olemassa, että he katuvat ja lopettavat olemasta vihollisia. Että he lopettavat toivomasta ja suunnittelemasta pahaa.

Sanamuoto vihollisten porttien valloittamisesta on niin osuva. Midraš-tulkinnan mukaan se viittaa kaananilaisiin. Raamattu sanoo: ’Ja Abram kulki maan läpi aina Sikemin paikkakunnalle, Mooren tammelle asti. Ja siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa’ (1. Moos. 12:3).

Porttien valloittaminen tarkoittaa kontrolloimista ja hallitsemista, ei välttämättä väkivalloin. Portit ovat siellä, missä hallitus istuu – lainsäätäjät, oikeusistuimet, poliisi ja hallitsijat. Tämä on valtava siunaus Jumalalta, sillä vihollisen kontrollointi ja hallitseminen tarkoittaa elämistä rauhassa vihollisen kanssa, vaikka se haluaisi toivoa meille pahaa. Se tarkoittaa väkivallattomuutta. Se tarkoittaa lakien rikkoutumattomuutta, vaikkakin näennäisesti pikkuseikkaa.”

Lähempi katsaus juutalaiseen uskontoon voi siis tarjota loogisen selityksen sille, miksi juutalaistaustaiset monikulttuurisuusaktivistit ovat esimerkiksi ottaneet joukkotiedotusvälineistä vallan haltuunsa Pohjoismaissa: juuri media toimii kasvattajana massoille ja se enemmän tai vähemmän kertoo kansalaiselle, kuinka tulisi äänestää.

Valtamedia voi jopa erottaa poliitikkoja kuten näimme, kun Håkan Juholt laitettiin syrjään joukkotiedotusvälineiden kampanjoinnin jälkeen. Ulkopuolisena voi vain spekuloida syitä sille, miksei Juholtia pidetty kosherina. Ehkei hän ollut yhteensopiva globalistien piireihin Bildeberg-ryhmän tapaan? Pohjolan marionettipoliitikot ovat ottaneet osaa yhdessä Bonnier-konsernin juutalaisten kanssa Bilderberg-ryhmän salaisiin kokoontumisiin vuosikymmenien ajan.

juutmaailmkong

Juutalaisten ja muslimien liitto

Samalla kun oikeistolaiset juutalaiset, kuten ruotsidemokraattien Kent Ekeroth (eräs päähenkilöistä Avpixlat-uutissivuston takana), yrittävät kanavoida kansalaisten tyytymättömyyttä asioihin, jotka hyödyntävät sionistista geopolitiikkaa Lähi-idässä, liberaalit juutalaiset voivat jopa liittoutua muslimien kanssa – taistellakseen ”monikulttuurisen” lännen puolesta.

Liberaalit juutalaiset ajattelevat, että kun enemmistö kansasta (valkoiset eurooppalaiset) reagoi vieraisiin väestöryhmiin maissaan, tulee syntymään nationalistisia liikkeitä, jotka eivät suinkaan hyödytä juutalaisia. Liberaalit juutalaiset toteavat usein täysin julkisesti, että juutalaisia hyödyttää eniten niin kutsuttu monikulttuurinen yhteiskunta.

Esimerkiksi juutalainen journalisti Göran Rosenberg argumentoi näin 18. joulukuuta 2008 käydyssä paneelikeskustelussa:

”Göran Rosenberg muisteli, että historiallisesti juutalaiset menestyivät aina maissa ja valtakunnissa, joissa oli monikulttuurinen, pluralistinen ja suvaitsevainen ilmapiiri, kun taas vahvasti etnisissä tai kansallismielisissä yhteiskunnissa he pärjäsivät huonosti. Euroopan juutalaiset on aina leimattu oudoiksi tai ’toisenlaisiksi’. Sen vuoksi voi määritellä, että yhteiskunta, jossa oudompi on tervetullut, on juutalaisille hyväksi, vaikkeivät he aina ole arvostaneet tätä yhteenliittyvyyttä. […] Euroopan juutalaisten tulevaisuus on riippuvainen meidän kyvystämme muokata monikulttuurinen, pluralistinen ja monimuotoinen yhteiskunta.”

Useat juutalaisaktivistit, jotka kokoontuvat synagogissa, pelaavat siis molemmilla puolilla. Toisinaan liberaalien juutalaisten ja ”vastajihadististen” oikeistojuutalaisten välistä dialogia pääsee seuraamaan. Eräs esimerkki tästä on Kent Ekerothin haastattelu juutalaisessa aikakauslehdessä.

Juutalaisliberaalit Göran Rosenbergin tapaan odottavat ehkä ”uutta kulta-aikaa” Espanjan juutalaisten tapaan pettäessään Toledon ja päästäessään muslimit sisään. Ekerothin tapaiset oikeistolaiset sionistijuutalaiset uneksivat mahdollisesti puolestaan mobilisoivansa ei-juutalaisten asevoimat vuodattamaan verta, kuolemaan ja ottamaan kontrollin ”Suur-Israelin” maantieteellisestä alueesta, kuten juutalaisten uskonnollisissa kirjoituksissa on luvattu.

Ylirabbiini Ovadia Yosef. Roolissaan juutalaisten uskonnollisten lakien tulkkina Yosef muun muassa päätti, että "ei-juutalaiset ovat olemassa vain palvellakseen juutalaista kansaa". Yli 800 000 henkeä otti osaa Yosefin hautajaisiin, jotka olivat suurimmat hautajaiset koko Israelin historiassa.
Ylirabbiini Ovadia Yosef. Roolissaan juutalaisten uskonnollisten lakien tulkkina Yosef muun muassa päätti, että ”ei-juutalaiset ovat olemassa vain palvellakseen juutalaista kansaa”. Yli 800 000 henkeä otti osaa Yosefin hautajaisiin, jotka olivat suurimmat hautajaiset koko Israelin historiassa.

greater israel

Totuus on paras ase vihollista vastaan

On olemassa tärkeitä teemoja, joita esimerkiksi islamiin juutalaisten sijaan keskittyvä ”maahanmuuttokriittinen” Pegida-liike ei halua nimetä ja jotka se ohittaa hiljaisuudessa. Päätelmäni on, että Pegida johtaa harhaan ja teeskentelee. Voimme toki yrittää hyödyntää Pegidan kaltaisia liikkeitä, mutta tällä on rajansa. Meidän ei tule suhtautua niihin sinisilmäisesti.

Se, että antaisimme Pegida-johtajien kaltaisille sionisteille rajoittamattomat valtuudet ohjata kansan tyytymättömyyttä, ei ole lainkaan vaihtoehto. Sen sijaan meidän tulee olla mukana, kumota sionistien strategia ja kertoa totuus valkoisten kansanmurhan taustavoimista massoille. Meidän tehtävämme on työskennellä ja esittää koko totuus unenpöpperöisille keskivertopohjoismaalaisille. Meidän on varmistettava, etteivät nämä anna itseään valjastettavan hyödyllisiksi idiooteiksi niille voimille, jotka alusta asti johtivat Euroopan tähän tilanteeseen.

Pitäisi lisäksi mainita, että Hommaforum- ja Avpixlat-sivustojen rankasti sensuroitujen lukijakommenttien tulvaan pääsee välillä kommentteja, jotka eivät todellakaan ole kosher. Ruotsin sosiaalisessa mediassa esimerkiksi puhutaan, millä tavoin puolanjuutalainen David Schwartz kiitti uutta isäntävaltiotaan, mikä on talmudilainen näkemys goyimista ja kuinka ruotsalainen media on juutalaisten omistamaa.

Vastaavaa on ollut viime vuosina havaittavissa myös Suomessa. Jatkakaamme siis valitsemallamme polulla ja varmistakaamme, ettemme vesitä sanomaamme vihollisen hyväksi!

 

Lue myös: Kuka toi muslimit Eurooppaan?

7 kommenttia

 1. ROCKEFELLER ON KUOLLUT!!!!!! Kolme hurraa huutoa hip hip hurray hip hip hurray hip hip hurray! Yksi kyykäärmeen sikiö ja saatanallisineen suunnitelmiin on kuollut! liput korkealle tankoon! toivottavasti kuoli kivuliaan kuoleman!!

  Plusääni(30)Miinusääni(1)
 2. http://lampuri.fi/300_komitea.htm

  SALAISEN 300:N KOMITEAN MAAILMANVALTA

  Kirjassaan Conspirators` Hierarchy: The Story of the Committee of 300 Dr. John Coleman paljastaa kansainvälisen politiikan taustavoimia, henkilöitä ja organisaatioita. The Committee of 300 muodostaa maailmanlaajuisen organisaation, jonka huipulla on kasaariälymystö eli kansainvälisten sionistien muodostama hyvin organisoitunut ryhmä tai paremminkin mafia – eräänlainen maailman eliitti. Tämän kasaariälymystön tehokkaimpiin poliittisiin salajärjestöihin lisäksi kuuluvat vapaamuurarijärjestöt. Juutalainen vapaamuurarijärjestö B`nai B`rith johtaa ei-juutalaisia vapaamuurarijärjestöjä. Tämä on salainen ja tehokas menetelmä poliittisessa juonittelussa, sillä ”juutalaiset”, siis kasaarit, voivat olla jäseninä ei-juutalaisissa vapaamuurarijärjestöissä, mutta ei-juutalainen ei voi olla jäsenenä juutalaisessa vapaamuurarijärjestössä.

  COMMITTEE OF 300 ELI KOLMESATAA MIESTÄ

  300:n komitea perustettiin vuonna 1729 Britannian Itä-Intian Kauppakomppanian toimesta hallitsemaan kansainvälistä pankkitoimintaa, poistamaan kansainvälisen kaupan esteitä ja tukemaan oopiumikauppaa.
  Järjestön perustajia olivat Euroopan tärkeimmät merkantilistiset aatelissuvut, muun muassa Guelphit, Grosvernorit, Hannoverit, Oranialaiset ja Oldenburgit, siis ”juutalaiset” suvut. Siten on selvää, että 300 miestä oli jo alusta alkaen eräs kasaariylimystön vallankäytön ja hallinnan instrumentteista.

  Committee of 300 on ”alkuperäinen” salajärjestö, josta kaikki muut ”varjohallitukset” ovat myöhemmin eronneet.

  ”Maailman kohtaloista päättää kolmesataa miestä, jotka eivät ole koskaan pettäneet toisiaan” – F. D. Roosevelt

  ”Taloudellisen johdon työkentällä on yhden ihmisiän aikana muodostunut oligarkia, yhtä kiinteä kuin konsanaan Venetsiassa. 300 miestä, joista jokainen tuntee toisensa, johtaa mannermaan taloudellisia kohtaloita ja he etsivät seuraajansa omasta ympäristöstään” – Walter Rathenau.

  Tavoitteena on yhden ja ainoan maailmanhallituksen luominen – Uusi Maailmanjärjestys. Mukana ovat muun muassa. seuraavat kasaarijuutalaiset pankkilaitokset:
  Rothschildien Englannin Pankki, Baring Brothers Pankki, Rothschild & Sons, Kuhn Loeb & Co. (Jacob Schiff), M. M. Warburg, Gesellschaft, Lazard Brothers Pankki, Isreal Moses Seif Pankki, Lehmann Pankki, Rockefeller Chase Manhattan Pankki, ja Goldman Sachs Pankki.

  Mukana ovat myös pankit, joista ei voida varmuudella sanoa, että ne olisivat välittömästi juutalaiseliitin hallinnassa. Näitä ovat siis seuraavat:
  Royal Bank of Canada, The Midland Bank, Barclays Bank, W. A. Harriman Bank, Ruskombank, J. P. Morgan & Co. Tämä tarkoittaa sitä, että kasaarieliitti hallitsee ja valvoo niin sanottua 300:dan miehen komissiota.

  VALVONTA JA HALLINTA

  Kasaarimafia on muiden instrumenttiensa lisäksi vaikuttanut myös 300:n miehen välityksellä seuraavin asiantiloihin:

  NATO ja Amerikan Yhdysvaltain asevoimat ovat ns. Uuden maailmanjärjestyksen väkivaltakoneistoa, jota voidaan käyttää pelotteena niskuroivia valtioita (esim. Serbia, Irak, Iran, jne.) vastaan.

  Kansalaisvapauksia on asteittain vähennetty turvallisuuden nimissä, sananvapauksia purettu, aloitettu ylikansallinen elektroninen valvonta (Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden osasto NSA on jo ottanut tehtäväkseen koko maailman elektronisen viestinnän seuraamisen).

  Laaja-alaiset tiedotusvälineet on alistettu Uuden maailmanjärjestyksen edistämiseksi. Tiedotusvälineiden hallinta mahdollistaa yleisen mielipiteen manipuloinnin, viholliskuvien synnyttämisen ja totuuden määrittelyn monopolisoinnin. Tällä hetkellä noin 90% kaikista maailman viestimistä on hyvin pienen eliitin, kasaarien omistuksessa (mm. Murdoch).

  Hallitsemalla kielenkäyttöä ja muuttamalla sanojen merkitystä voidaan hallita ihmisten ajattelutapaa. Järjestelmän vastaiset ihmiset pyritään leimaamaan tiedotusvälineissä terroristeiksi, rasisteiksi, mielisairaiksi, tyhmiksi, yksinkertaisiksi tai vanhanaikaisiksi.

  Luodaan vihollisia. Organisoidaan ja tuetaan maailmanlaajuista terrorismia, jotta sen varjolla voidaan tiukentaa seurantaa ja kontrollointia.

  Pankkitoiminnan lisäksi mainittuun eliittiin kuuluvat kaikki ne kasaarit, jotka hallitsevat ja valvovat joukkotiedotusta, viihdemediaa, kansainvälistä politiikkaa sekä tuottavat ja tukevat taide-, kulttuurielämän ja sosiaalipsygologian rappeuttavia virtauksia. Kasaarieliittiin kuuluvat tietysti kaikki Israelin poliittiset johtajat.

  Kyseisen eliitin tai mafian poliittisia instrumentteja – joista osa on jo yllä mainittu – ovat (muutamia mainitakseni): Bilderberg-ryhmä, vapaamuurarijärjestöt, CFR (The Council of Foreign Relations), TC (The Trilateral Comission). Näiden mainittujen yläpuolella on kuitenkin kasaarien salainen eliitti, toisin sanoen ylin johto, joka koostuu juutalaisesta vapaamuurarijärjestöstä (B’nai B’rith) ja sen taistelujärjestöstä ADL:stä. Kasaarieliittiin kuuluvat myös johtavat rabbiinit.

  Kasaariylimystön tavoitteena on hallita planeettaamme suurelta osin näiden 300:n vaikutusvaltaisen miehen välityksellä. Tällä sivustolla (14 LUKU : KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA) käsitellään seikkaperäisesti yllä esitetystä laajasta organisaatiosta heijastuvaa valtaa ja hallintaa Telluksellamme. Luvussa on kerrottu myös eri hegemonia muotoja hallitsevista ja omistavista ”juutalaisista”. Niinpä on turhaa selittää tässä kansainvälisen vallan muotoja uudelleen, sen sijaan tiivistettynä todettakoon, että kasaarieliitti on onnistunut muun muassa 300:n komission välityksellä seuraavissa tavoitteissaan:

  Valtioiden ja kansojen itsemääräämisoikeuden ja taloudellisen riippumattomuuden tuhoaminen kytkemällä ne joko vapaaehtoisesti tai pakolla osaksi globaalia markkinatalousjärjestelmää (mm. EU) ja ajamalla alas paikallinen (maatalous)tuotanto, jolloin ne tulevat riippuvaisiksi muusta järjestelmästä sekä yksityistämällä palveluita valtiollisilla sosiaali- ja terveyssektoreilla.

  Hieman EU:sta (13. elokuuta 2006)

  Juutalaiseliitti on luonut poliittisten instrumenttiensa välityksellä Euroopan Unionin myös vastavoimaksi Aasian voimistumiselle. Heillä on nyt hallinnassaan Israel, EU ja USA mahdollista tulevaa suursotaa varten. Aasian maiden SCO (Sanghai Cooperation Organization) kehittyy Israelille, EU:lle ja USA:lle vastavoimaksi. Mutta se ei ole vielä riittävän kypsä. Tästä syystä sionistit eli juutalaiseliitti tahtoo aloittaa kolmannen maailmansodan ennen kuin SCO on tullut voimakkaaksi. SCO:n jäsenmaita ovat: Kiina, Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Tadzikistan ja Uzbekistan. Iran on nyt ehdokasjäsenenä ja ehkä pian jäsen, kuten myös Intia. Myöhemmin mahdollisesti SCO:n jäseninä voisivat olla Turkmenistan, Afganistan ja Pakistan, kun ensin USA:n ote helpottaa.

  SCO:lla olisi potentiaalia kehittyä vahvemmaksi kuin Israel, EU ja USA. Niinpä Israelin ja USA:n aggressioon Irania kohtaan on syynä osittain se, että he tahtovat Iranin pois pelistä ennen kuin se liittyy voimistuneena SCO:hon. Juutalaiseliitti ei siedä, että Israelin lähellä olisi voimakas SCO:n jäsenvaltio. Pääsyynä mahdolliselle tulevalle suursodalle näyttää olevan se, että juutalaisylimystö ei suvaitse sitä, että SCO:sta kehittyy jopa USA:ta, EU:ta ja Israelia voimakkaampi liittoutuma. Niinpä Iraniin hyökkäys tulisi palvelemaan ovena kolmannelle maailmansodalle.

  Ylikansallinen tajunnantäyttöteollisuus ja mediaan sisäänrakennettu piiloviestintä takaa kansallisten identiteettien hämärtämisen. Kansalliset identiteetit on korvattava globaalilla identiteetillä. Kansalaisuus korvataan kuluttajuudella. Eurooppalaisten kansojen identiteetti on Keski-Euroopassa varsinkin lientynyt merkittävästi eurooppalaiseksi identiteetiksi.

  Massojen suunnitelmallinen tyhmistäminen ja tylsistäminen viihteen avulla tekee massoista vaarattomampia. Kansojen henkistä rappeuttamista edistää, taide-, kulttuurielämän ja sosiaalipsykologian suorastaan perverssit virtauksia.

  Kansallisten identiteettien tuhoamista helpottavat suuret kansainvaellukset ja rotujen sekoittaminen. Monikulttuurista, monirotuista yhteiskuntaa tuetaan kaikin mahdollisin keinoin sekä julkisella propagandalla että piilovaikuttamisella (esim. viihdeteollisuus).

  Kolmannen maailman todellisiin ongelmiin ei puututa, jotta kansainvaellukset jatkuisivat. Erään YK:n suunnitelman mukaan Eurooppa tarvitsee 150 miljoonaa siirtolaista Afrikan ja Aasian maista. Kun ihmisten juuret on tuhottu, heille on helppo syöttää keinotekoinen globaali identiteetti.

  Rahamarkkinoiden globaali, ylikansallinen hallinta toteutuu pienempien tekijöiden ohella Kansainvälisen valuuttarahaston, WTO:n, Maailmanpankkin avulla. Markkinavoimat esiintyvät kasvottomana Isona Veljenä.

  Massojen hallitseminen on helpointa kontrolloimalla olemassa olevia energianlähteitä sekä puhtaan ruoan ja juomaveden varastoja. Agendan toteuttamisessa on kunkin maan erikoispiirteet otettava huomioon ja sopeuduttava niihin.

  ————————
  Tiivistetty 300:n hierarkia

  Ylimmän huipun muodostaa kasaarimafia, johon kuuluvat mm. kasaaripankkiirit, rabbiinit, kasaaripoliitikot ja eri asteiset virkamiehet. Kyseiseen mafiaan eli eliittiin kuuluvat kaikki kasaaripankkiirit, esim. ne suvut, jotka onnistuivat huijaamaan ja ryöstämään kansoja kansainvälisen pankkilaitoksen avulla. USA:n keskuspankki The Federal Reserve on kasaarien kansainvälisten pankkien omistuksessa ja on varmasti maailmanhistorian kannattavin huijaus, jonka turvin kasaaripankit ovat saaneet tähtitieteelliset varat. Näitä sukuja ovat esim. jo mainitut Rothschildit ja Warburgit.

  Salainen asiakirja No 1. Sven-Olof Jakobsson:

  Alueet, joista pankkieliitti on ensisijaisesti kiinnostunut, ovat vesihuolto, sähkölaitokset ja lämpötuotanto. Myös koulut, sairaalat ja huoltotoiminta ovat listan kärkeä. Samoin puuta kasvavat maa-alueet ja kaikki infrastruktuuri.

  Tämän kaiken on pankkieliitti jo toteuttanut Argentiinassa, jossa kansa ei enää omista juuri mitään. Valtaosa on kansainvälisen pääoman omistuksessa tai kontrollissa.

  Jotta välttyisimme Argentiinan kohtalolta, tulisi meidän pitää tiukasti kiinni vielä hallussamme olevasta varallisuudesta ja sen myötä omasta tulevaisuudestamme. Meidän kimppuumme tullaan hyökkäämään monilla eri osa-alueilla ja kahden tärkeimmän suhteen olemme jo menettämässä otteemme, nimittäin ruuan ja energian.

  Omavaraisuutemme vähenee molempien suhteen kaiken aikaa. Esimerkiksi EU:n tavoitteena oleva maataloutemme alasajo lisää riippuvuuttamme elintarvikkeiden tuonnista ja vähentää mahdollisuuksiamme valvoa sen laatua. Se on käsittämätöntä, koska siinä kuolee samalla elintärkeä ammattikunta, jonka korkeatasoista osaamista ei ehkä koskaan enää voi saada takaisin.”

  ”Meidän tulisi uudelleen oppia ymmärtämään mitä raha todellisuudessa on. Se kun on juuri se väline, jolla yhteen liittynyt taloudellinen pankkiirien eliitti toivoo saavansa maailman haltuunsa ja se tapahtuu romahduttamalla valtioiden taloudet. PPP, eli Public-Private Partnership, on keino joka nopeuttaa tätä tavoitetta. Silloin ovat valtiot siinä tilanteessa josta Napoleon Bonaparte jo aikoinaan varoitti: Kun Hallitus tulee riippuvaiseksi yksityisistä pankeista, silloin pankit kontrolloivat asioita, eivät kansan valitsemat johtajat.

  Muistakaa, että käsi joka antaa, on aina ylempänä kättä joka ottaa vastaan. Suurpääoma ei koskaan ole tuntenut isänmaallisuutta eikä kunniallisuutta”.

  The Committee of 300, eli Kolmensadan Komitea,

  muodostuu nimensä mukaisesti kolmestasadasta miehestä, joista jokainen tuntee toisensa ja jotka eivät koskaan ole pettäneet toisiaan. Kolmesataa miestä on vuodesta 1728 päättänyt mannermaan kohtaloista. Ryhmällä oli tärkeä vaikutus mm. Kansainliiton syntymiseen, mikä oli ensimmäinen konkreettinen yritys muodostaa ikään kuin vaivihkaa maailmalle keskitetty hallitus. Uusi yritys myöhemmin synnytti YK:n. Kolmensadan Komitea on uskomattoman kiinteä oligarkia, jonka keskinäinen luottamus on pysynyt rikkumattomana koska se aina on etsinyt seuraajansa omasta ympäristöstään.

  Kolmensadan Komiteaa voidaan pitää kaikkien nykyisten salaseurojen äitinä. Siitä on ajan saatossa eriytynyt lukuisa määrä uusia ”varjohallituksia”, kuten Bilderberg-ryhmä, Trilateraalinen komissio, Rooman Klubi, RIIA, CFR, jne, joita Pyöreä Pöytä tavalla tai toisella kontrolloi. Yhdessä ne muodostavat erittäin tehokkaan verkoston ja merkittävän osan tulevaa maailmanhallitusta, jonka vaikutus eri maiden tapahtumiin on jo nyt monin verroin suurempi kuin kansanvaaleilla muodostettujen hallitusten.

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
 3. Hei miten olisi, aletaan kommunikoida myös Suomen muslimien kanssa ?

  Itse en ole muslimi joten en sano näin ajaakseni heidän asiaa, olen hardocore Kristitty, mutta hey , nyt ilmiselvästi mennään halutun narratiivi kaavan mukaan tässä .

  Voisiko magneettimedia vähän laajentaa tajuntaa ja jopa julkaista näitä juttuja myös Englanniksi tai jopa Arabiaksi ? Minua ei ainakaan haittaa jos tänne tulisi myös Muslimeja sanomaan mielipiteitänsä.

  Koska….näen ja koen että Suomessakin mennään liikaa mukaan siihen haluttuun narratiiviin, joka tarkoittaa vastakkainasettelua, vihaa, ja sitä kai juuri toivovatkin ?

  Koska kun me , Kristityt kansa olemme ilmiselvästi johdettu harhaan täysin ( katsokaa ympärillenne ) , ei Muslimit ole niin kaukana siitä myöskään , myös he ovat harhautettuja ?

  Matthew 5:9: “Blessed are the peacemakers for they shall be called the children of God

  Sionistit tappaa Muslimia jatkuvasti joka suunnassa ja nyt myös Kristitittyjä siis…..molempia jahdataan ja narratiivi haluaa heidän olevan ehdottomasti eri sotivia osapuoleja ,veljia toisia veljiä vastaan ? Haistan tämän juonen kilometrien päähän….

  Itse olen jo -80 luvulla tutustunut muslimeihin eikä silloin ollut muuta kuin positiivista kokemusta heistä, sittemmin kauan sen jälkeen tuli vasta al qaida, ISIS ym muu sonta…..eikö se ole teistä ristiriitaista että viimeisen noin 20 vuoden aikana tämä islam terrorismi tuli kuin puskasta tänne ?

  Ne sekopäät esim Ruotsissa jotka tekivät No-Go zonet eivät ole muslimeja!! vaan yksinkertaisesti (((heidän))) valmistamia sekopäitä!!

  Kommentteja?

  Plusääni(2)Miinusääni(4)
  1. Toisaalta esim. Ranska ansaitsee jokaisen terrori-iskunsa. Loppupeleissä kansat ovat vastuussa hallituksistaan. Ranska on yksi pääsyyllisistä esim. Libyan tuhoon. Rahan valta on myös ääri-ilmiö, jota vastaan tulisi taistella kaikin keinoin. Tämä juutalainen ääri-ilmiö ei kuulu Eurooppaan eikä Lähi-itään.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 4. Nyt kun Suomessa on Vapahtaja ja siten Isä Jumala hylätty, portit ovat apposen auki kaikille vihollisille ja perkeleelle. Perkele on henki, lankeemukseen joutunut enkeli, ja sen vuoksi häntä ei voi kukistaa maallisilla voimatoimilla. Yksin evankeliumi sitoo perkeleen ja siten myös tuon loputtoman vihollisten (maallisten ja henkisten) virran maahan. Jumalattomassa ja Jumalan hylkäämässä Suomessa ei ole MITÄÄN asiaa, mikä voisi hillitä perkeleen ja vihollisten riehuntaa maassa – Suomen ja sen kansan tuhoutumista. Kun Jumala on kääntänyt selkänsä, perkeleellä on aivan vapaa riehumisvalta.

  Koska juutalaiset hallitsevat rahaamme (joka on heidän velkarahajärjestelmässään korollista velkaa heille; raha tulee liikenteeseen vain velkana heidän pankkijärjestelmälleen), he hallitsevat täällä kaikkea. He ovat avanneet Euroopassa portit mm. muslimien (islaminuskoisten) muuttovirralle maahan. Islam käskee pyhissä kirjoituksissaan tappamaan ”epäuskoiset” (siis ei-muslimit). Tässä imaamin todistus (videon nimi on suomeksi ”Islamilaiset kirjoitukset käskevät tappamaan epäuskoiset”):

  https://www.youtube.com/watch?v=uZP4tCEREmw

  Videossa imaami Mohammad Tawhidi kertoo 5.6.2017, että islamilaisten kirjojen (mm. Koraani) vaikutuksesta musliminuoriso radikalisoituu, koska ne käskevät tappamaan ei-muslimit ja lupaavat tappamisista palkinnoksi paratiisin. Tätä agendaa ajavat siis islamin johtajat ja heidän seuraajansa. Imaamin mukaan islam on aina (n. 1400 vuotta) ollut sodan uskonto. Islam on siis puhtaasti maallinen liike, uskonnolliseen kaapuun puettua maallista sotaa ei-muslimien tappamiseksi. Toinen samanlainen maallinen sotaliike on juutalaisuus.

  Hylkäämällä sydämissään oikean Jeesuksen Kristuksen (Vapahtajan, perkeleen kukistajan) suomalaiset ovat avanneet vihollisille kaikki portit. Mikään ei voi estää juutalaisia ja muslimeja yhteisvoimin tuhoamasta Suomen kansaa. Suomalaiset tuhoavat itse itsensä hylkäämällä Jeesuksen. Jumalan silmissä tässä ei ole mitään väärää tai epäoikeudenmukaista, sillä julkisyntisellä ja jumalattomalla kansalla ei ole minkäänlaista olemassaolon oikeutta: ”Sillä synnin palkka on kuolema” (Room. 6:23). Tämä kuolema on paitsi sielun kuolema eli ikuinen ero Jumalasta (helvetti) myös maallinen tuhoutuminen, jos syntien vuoksi eläminen maassa alkaa käydä mahdottomaksi (esim. n. 700 000 lapselta on aborttien laillistamisen riistetty elämisen oikeus tappamalla heidät aborteissa; jo aborttilaki sinänsä uhkaa kaikkien äidin vatsassa vielä olevien elämää) tai Jumala suututetaan julkisilla riettauksilla (esim. homoseksuaalisuus, yleinen syntinen elämä, jumalanpilkka, kirkkojen vesittäminen, Jumalan sanan vastainen naispappeus, evankeliumin opettamisen lopettaminen niin kodeissa kuin kouluissa).

  Suomi on siis ansainnut tuhonsa ja itse myös valmistanut sen. Iljettävää katseltavaa.

  Plusääni(10)Miinusääni(2)
  1. Yksittäisiä tekoja muslimeilla varmasti on ja agenda, mutta nuo isommat operaatiot epäilyttävät, kuten 9/11 ja muslimien osuus niissä? Noitten rekkaiskujen käsikirjoittajat tuskin ovat muslimeja? Ne lietsovat pelkoa ja vihaa ja ennenkaikkea huomion aivan väärään paikkaan. (eng. Perception management )

   https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2016/12/01/ole-dammegard-paljastaa-false-flag-teatterin-ovatko-muslimiterrori-iskut-lavastettuja/

   https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2017/01/01/psywar/

   ”Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitkaa oikein.” – Johannes, luku 7

   ”Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman.” -Jeesus

   http://raamattu.fi/1933,38/Joh.16.html

   Plusääni(5)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat