Koronan, rokotusten ja testien synkkä tausta ja todellisuus

Koska sairaaksi tekeviä viruksia ja bakteereja ei ole olemassa, kaikki rokotukset maassa on lopetettava ja lailla kiellettävä. Vanhemmat, älkää missään nimessä salliko lastenne rokottamista koskaan!! Älköön kukaan ottako rokotuksia missään tilanteessa! Rokotteet ovat pöyristyttäviä myrkkyjä, eivät muuta, ja niiden tarkoitus on raunioittaa ihmisten terveys ja tappaa ”terveyden” nimissä. Ne ovat sofistikoituneen (näennäisen ystävällisen, näennäisen ammattitaitoisen, näennäisen hyödyllisen, vrt. THL, hallitus, media) ammattirikollisuuden huijauksia. Rokottamattomien lasten on osoitettu olevan paljon terveempiä kuin rokotettujen, ks. esimerkiksi:

Groundbreaking Study Shows Unvaccinated Children Are Healthier Than Vaccinated Children

Electromedicine

Analysis of health outcomes in vaccinated and unvaccinated children: Developmental delays, asthma, ear infections and gastrointestinal disorders

Rokotteet ovat kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden aseita (kyllä, rokotuspiikki on aivan sama asia kuin ampuma-ase, ohjus, puukko, miekka, myrkky tai tappava säde). Tuon rikollisuuden ydin olivat ja yhä ovat yksityiset rikolliset pankkiirisuvut, Rothschildit, Lazardit, Seifit, Warburgit, Kuhnit, Lehmanit, Loebit ja Rockefellerit ja heidän takanaan oleva hirvittävä uskonnollinen peto, kaikkien mafioiden kammottava äiti. He pääsivät maailmanvaltaan joulun alla 1913, kun he saivat Yhdysvaltojen kongressissa kavaluutta käyttäen yömyöhään (useat edustajat olivat jo poistuneet joululomalle) yhdessä omistamansa yksityisen pankkinsa Yhdysvaltojen keskuspankiksi (nyk. FED, Federal Reserve), kun asiaa koskeva laki silloin, yön pimeydessä, hyväksyttiin.

He olivat koko 1800-luvun yrittäneet päästä Yhdysvaltojen keskuspankiksi, ja 2-3 kertaa heidän sallittiin päästä siihen asemaan rajoitetuksi ajaksi. Pysyväksi keskuspankiksi he pääsivät kavalasti tuolloin 1913 lain määräyksellä (joka yhä on voimassa).

Heidän rikollinen rahajärjestelmänsä on kaiken rikollisuuden ydin ja äiti: orjuuteen ja tuhoutumiseen väkisin sitova velka. Kyllä, heidän rahajärjestelmässään ei ole oikeaa rahaa lainkaan, se on alusta loppuun pelkkää velkaa. Heidän järjestelmänsä toimii niin, että raha tulee kiertoon yhteiskunnassa käytettäväksi vain niin, että valtio (!), kaupungit, kunnat, yritykset, yhteisöt ja tavalliset kansalaiset OTTAVAT HEILTÄ VELKAA. Muutoin raha ei tule kiertoon. Raha = velka. Tuon rahansa eli myöntämänsä velan pankkiirit luovat tyhjästä, pelkkänä kirjanpitotoimena (heillä on rahan luomisen monopoli). Käytännössä heidän rahansa on tyhjää, pelkkää tyhjällä tapahtuvaa kontrollia ja vallankäyttöä.

Yhdysvaltojen (ja nyt kaikkien maailman maiden) on otettava omat rahansa lainaksi korkoa vastaan yksityiseltä pankilta, joka luo sen tyhjästä! Vaikka siis raha on vain velkaa eikä oikeaa rahaa, sitä (seteleitä) kuitenkin käytetään rahan tavoin, koska valtiot ovat lailla määränneet sen ainoaksi maksuvälineeksi. Rahalla on siis arvoa vain lain määräyksen vuoksi.

Koska pankkiirit antoivat Yhdysvalloille ja nyt jo kaikille maille (heidän raha- ja pankkijärjestelmänsä on levinnyt kaikkialle maailmaan lähinnä pakon, petoksen ja väkivallan seurauksena) rahaa lainaksi ainoastaan korkoa vastaan, syntyi sellainen tilanne, että maassa oli kierrossa rahaa yhtä paljon kuin sitä oli otettu lainaksi ja pankeille takaisin maksettavaa oli koko ajan enemmän kuin rahaa oli olemassakaan (muualta ei voitu saada rahaa, koska noilla yksityisillä pankeilla oli rahan luomisen monopoli lain nojalla). Rahaa oli, ja yhä on, sen verran kuin sitä on otettu lainaksi, ja takaisin maksettavaa oli, ja yhä on, tuo lainaksi otettu määrä + korko! Koko ajan takaisin maksettavaa on enemmän kuin rahaa on olemassakaan. Syntyy tilanne, jossa keskimäärin jonkun aina jossakin on otettava lisää tuota korollista velkaa entisistä veloista selviämiseksi (kyseessä siis pyramidihuijaus), ja niin yhteiskuntaan syntyy väkisin jatkuva, eksponentiaalisesti kasvava velkakierre, sitten velkaorjuus, sitten täydellinen orjuus (tässä tilanteessa koko maailma on tällä hetkellä) ja sitten viheliäinen kituminen ja kuolema (tätä maailma lähestyy).

Kukaan ei ole oivaltanut, ettei kukaan todellisuudessa ole pankeille mitään velkaa, koska pankit eivät lainaa mitään omaansa. He vain luovat rahaa tyhjästä pelkällä kynänvedolla tai näppäimen painalluksella. Pankit eivät pysty todistamaan, että he olisivat lainanneet jotakin omaansa. Mitään velkasuhdetta ei siis todellisuudessa ole voinut syntyä. Maailmaa ja ihmiskuntaa hallitaan ja orjuutetaan tyhjällä, ja tämä on tuon ammattirikollisuuden neronleimaus. Ihmiskunta ei edes huomaa sitä!

Tuo Yhdysvaltojen korkoon perustuva velkarahajärjestelmä oli siis suora vallankaappaus, vallan siirtyminen pois kansalta ja sen johdolta rikollisille pankkiireille. Vuodesta 1913 kaikki asiat Yhdysvalloissa (ja nyt kaikkialla maailmassa, myös Suomessa) ovat olleet pankkiirien vallassa, eikä Yhdysvaltojen kansalla ole ollut, eikä ole, mitään valtaa omiin asioihinsa. Joka kontrolloi velkaa, kontrolloi kaikkea (ohi kaikkien lakien). Velkoja on maailman valtias.

Syy siihen, että pankkiirit olivat kuumeisesti koko 1800-luvun yrittäneet saada yksityisen pankkinsa Yhdysvaltojen keskuspankiksi, oli se, että Yhdysvallat oli maailman VOIMAKKAIN valtio. Sillä oli maailman voimakkain armeija. Koska rahajärjestelmä antoi pankkiireille vallan yli kaikkien asioiden Yhdysvalloissa (rahahan on yhteiskunnan toiminnan selkäranka ja perusta), se antoi myös vallan yli päättävien elinten ja armeijan. Pankkiirit saivat tuolloin, joulun alla 1913, yksityiseen käyttöönsä maailman voimakkaimman armeijan. Siksi he aloittivat heti (v. 1914) ensimmäisen maailmansodan, sitten Venäjän vallankumouksen eli valtaamisen v. 1917, sitten toisen maailmansodan ja sitten sen jälkeen kaikki maailmassa käydyt sodat. Voitettuihin maihin perustettiin HETI heidän velkarahajärjestelmälleen heidän yksityinen keskuspankkinsa, orjuutuksen ja kaiken vallan perusase, ja nyt he ovat raha- ja pankkijärjestelmällään vallanneet haltuunsa koko maailman, kyllä, koko maailman, kaikki valtiot ja kaikki kansat, myös Suomen (tosin Suomesta tuli Rothschildien velkarahan orja jo autonomian aikana 1860-luvulla, kun Suomeen rakennettiin – tsaarin luvalla – oma rahajärjestelmä Rothschildeilta otetun korollisen velan varaan).

Rahajärjestelmästä täällä (artikkelini ja 25 kommenttiani ja muita kommentteja):

Kaikki pankkivelat mitätöitävissä

Rokotteisiin tämä liittyy niin, että nuo yksityiset pankkiirit, velkarahapeto (Big Money), ovat tietenkin luoneet ja omistavat myös kaikki lääketehtaat, tai ainakin kontrolloivat niitä. He käytännössä omistavat, rahansa voimalla, kaikki hallitukset, kaikki yliopistot, kaikki TIETEET (joissa yksi voimakas petosase ovat Nobelin palkinnot eli huijausten ja potentiaalisten huijausaseiden ”laillistamiset”), kaikki terveydenhuollot, kaikki lääketehtaat, kaikki ”THL:t”, kaikki tiedotusvälineet ja kaikki oikeuslaitokset – kaikki maat ja kansat.

Rockefellerit muuttivat Flexner-raportin osoittamalla tavalla koko lääketieteen heti tuon vuoden 1913 maailmankaappauksen jälkeen 1900-luvun alussa. Lääketieteen perustaksi tuli materialismi, mikrobiteoria (virukset!!, ”tautia aiheuttavat” bakteerit!! – joita kumpiakaan ei ole olemassa) ja allopatia (POTILAIDEN HOITO VAIN HEIDÄN LÄÄKKEILLÄÄN JA ROKOTTEILLAAN, KAIKKI MUU KIELLETTIIN). Kaikki luonnollinen hoito, homeopatia, kukistettiin ja hävitettiin.

Nykyisin maailman kaikki terveydenhuolto on myrkyllistä lääkitsemistä, myrkyllistä rokottamista, myrkyllistä säteilyttämistä, vahingollista irti leikkaamista, vahingollista polttamista, sairauden todellisen syyn (elimistön myrkyllisyyden, toksemian) kätkemistä ja satojen ja tuhansien erilaisten ”diagnoosien” keksimistä samoille oireille ja satojen ja tuhansien myrkyllisten lääkkeiden ja rokotteiden kehittämistä ja nyt jo niiden pakkojakamista. Tämä kaikki, koko lääketiede, on kammottavaa ja säälimätöntä ammattirikollisuutta, joka vahingoittaa ja tappaa.

Lääketieteelliset tiedekunnat on luotu palvelemaan lääketeollisuutta eli myrkyttämistä ja tuhoamista (ei palvelemaan potilaita). Kaikki lääkärit koulutetaan lääketeollisuutta eli myrkyttämistä ja tuhoamista varten (ei potilaita varten); he eivät tiedä terveydestä ja sairaudesta yhtään mitään ja ovat pelkkä lääkkeiden ja rokotteiden jakelukanava. Kaikki hoitajat koulutetaan lääketeollisuutta varten (ei potilaita varten). Kaikki lääketieteen alan tieteellinen tutkimus on vain lääketeollisuuden hyödyttämistä, siis myrkyttämisen ja tuhoamisen edistämistä (ei potilaiden hyötyä etsivää). Kaikki terveydenhuolto ja terveyshallinto (hallitukset) palvelee yksin lääketeollisuutta, siis myrkyttämistä ja tuhoamista (ei potilaita). Kaikki tiedotusvälineet palvelevat, edelleen rahan pakottamina, lääketeollisuutta eli myrkyttämistä ja tuhoamista (eivät kansaa ja sen terveyttä).

Kaikki tuo on syytä ymmärtää ja sisäistää, koska terveyden saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi on ehdottoman tärkeää välttää kaikkia lääkäreitä (poikkeuksina vammat, myrkytykset, äkilliset tilanteet), kaikkea, mitä THL sanoo, kaikkea, mitä hallitus sanoo, kaikkea mitä terveydenhuoltojärjestelmä sanoo, kaikkea, mitä tiedotusvälineet sanovat.

Kukaan ei tarvitse lääkäriä eikä mitään järjestelmää (esim. sote-järjestelmän terveydenhuolto-osaa). Terveys on sama kuin terve elämäntapa (ei alkoholia, huumetta, tupakkaa tai roskaruokaa; lisäksi oltava auringonvalossa, harrastettava normaalia tavallista perusliikuntaa, luovuttava virus- ja bakteeripeloista, syötävä terveellistä ruokaa – suljettava pois myrkytetty ruoka ja vesi).

Sairaus on omien huonojen elämäntapojen seurauksena syntynyttä myrkkyverisyyttä (veressä liikaa aineenvaihdunnan myrkkyjä), josta seuraa ”paranemiskriisejä” (flunssan oireita, ihon oireita, elimistön oireita aina sen mukaan, minkä elimen kautta myrkkyjen poistaminen tapahtuu), kun keho poistaa liikoja myrkkyjä itsestään. Oireet ovat aina parantumisprosessin merkki, EIVÄT sairaus. Oireita ei saa tukahduttaa lääkkeillä, rokotteilla tai millään, koska jos niitä estetään, silloin estetään parantumista ja luodaan krooninen sairaus. Myrkkyverisyys eli sairaus poistuu heti terveillä elämäntavoilla, siis vastuun ottamisella itsestä ja omista tekemisistä.

Kukaan ei tarvitse lääkäreitä.

Kukaan ei tarvitse terveydenhuoltojärjestelmää.

Kukaan ei tarvitse lääkkeitä.

Kukaan ei tarvitse rokotteita.

Kukaan ei tarvitse terveyskeskuksia (poikkeuksena vamma- ja myrkytystilanteet ja muut välttämättömät ensiaputilanteet).

Kukaan ei tarvitse sairaaloita (poikkeuksena vamma- ja myrkytystilanteet ja muut välttämättömät ensiaputilanteet).

Kukaan ei tarvitse hallitusta ”lääkärikseen.”

Kaikki tarvitsevat vastuuta itsestään ja terveydestään, ja se merkitsee sekä väärien elämäntapojen korjaamista että LUOTTAMUSTA OMAAN KEHOON JA LUONTOON, jotka eivät tee virheitä. Luonto parantaa itse itsensä hyvin, hyvin tehokkaasti ja loogisesti. Sen toimintaa ei saa tuhota eikä estää, kuten nyt KAIKESSA ja KAIKELLA VOMALLA tehdään.

Kehotan: välttäkää viimeiseen asti lääkäreitä, nykylääketiedettä, THL:ää, tarpeettomia leikkauksia, säteilyhoitoja, lääkkeitä ja rokotuksia. Ne ovat hirvittävän kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa, rikollisuuden, jonka käsikassaroita ovat hallitus, kaikki eduskuntapuolueet – kaikki kansainvälisen ammattirikollisuuden haarakonttoreita, THL, terveydenhuoltojärjestelmä, terveydenhuoltohenkilökunta, professorit, asiantuntijat, lääkärit, hoitajat, yliopistot, Valvira, Fimea, oikeuslaitos ja tiedotusvälineet.

Eläkää terveellisesti, vailla pelkoa, iloisesti, onnellisesti. Se riittää. Kehonne parantaa itse itsensä, kun sille annetaan mahdollisuus toimia vapaasti, terveellisesti ja oikein – sitä estämättä. Oireiden poisto tukahduttamalla ne ei paranna vaan tekee syvemmin ja kroonisemmin sairaaksi. Oireet ovat kehon parantumisprosessi. Niiden on annettava toteutua esteettä.

Älkää, älkää, älkää missään nimessä rokotuttako lapsianne! Rokotuksia tulee välttää kuin ruttoa, ne ovat myrkytyksiä, kammottavan ammattirikollisuuden ase teitä ja lapsianne vastaan.

Hieman Covidista ja sen testaamisesta:

Ei ole olemassa koronavirusta eikä Covidia. On vain normaalit vuosittaiset flunssat, jotka nekin ovat terveitä parantumisprosesseja, kun keho poistaa itsestään huonojen elämäntapojen ja otettujen rokotusten seurauksena elimistöön kertyneitä myrkkyjä. Nämä normaalit flunssat on luokiteltu ”viruksen” aiheuttamaksi Covidiksi, mikä on valtava huijaus (sen vuoksi influenssat ovatkin kokonaan hävinneet maailmasta – ne on luokiteltu uudelleen Covidiksi, oireethan ovat samat).

Koska kansa on jostakin syystä ottanut paljon rokotuksia, heihin on kertynyt paljon vaarallisia myrkkyjä, ja siksi lähikuukausina voidaan odottaa hyvin, hyvin voimakkaita ”flunssia” eli kehon yrityksiä poistaa itsestään sinne työnnetyt valtavat määrät myrkkyjä. Jotkut, ehkä hyvin monet, menehtyvät tuohon myrkkylastiinsa, kun ne ovat elimistön kestokyvylle liian suuria. Selvää on, että ammattirikollisuus (hallitus, THL, terveydenhuolto, media) selittää nuo oireet uudeksi ”viruksen” tai sen ”variantin” aiheuttamaksi Covidiksi, johon annetaan, ehkä pakolla, lisää rokotuksia, jotka tuottavat lisää oireita eli parantumisyrityksiä, joita jälleen hoidetaan uusilla rokotteilla jne. jne.

Ns. koronatestit (PCR-testit) eivät testaa viruksia eivätkä diagnoosia. Ne ovat pelkkä monistusmenetelmä, kuin kopiokone. Testi ei siis edes testaa mitään, se vain monistaa. Se ei voi osoittaa diagnoosia eikä virusta, sillä se, mitä testi monistaa, on pikkuruinen geneettisen materiaalin pätkä, joka voi olla peräisin mistä hyvänsä, yleensä ihmisestä itsestään, koska näyte otetaan ihmisestä, tai soluviljelmässä (johon näyte laitetaan) olevista apinan tai lehmän soluista tai muista siinä olevista soluista. Yhdenkään viruksen ei ole osoitettu olevan olemassa, joten itse asiassa mitään virukseen kuuluvaa pätkää ei ole mahdollistakaan monistaa.

Koronatesti on huijaustesti. Sitä voidaan mielin määrin manipuloida säätämällä (kalibroimalla) monistusten määrää (monistukset ovat peräkkäisiä kahdennuksia: kahdesta tulee neljä, neljästä kahdeksan, kahdeksasta 16, 16:sta 32 jne.). Monistusmääriä kutsutaan sykleiksi, ja yleensä PCR-laite säädetään syklimäärään 35-40. Syklimääräkynnys tarkoittaa sitä syklien määrää, joka tarvitaan geneettisen pätkän monistamiseksi havaittavalle tasolle (ilmaistaan yleensä värimuutoksella).

Jos syklimääräksi kalibroidaan esimerkiksi 35, niin silloin testattava henkilö katsotaan ”positiiviseksi”, jos havaittava taso (värimuutos) saavutetaan 35 syklin kohdalla tai sitä ennen. Jos syklimäärä lasketaan 25:een, silloin syklimääriä 26-34 ei enää katsottaisi ”positiivisiksi.” Kalibroimalla PCR-laite syklimäärään 35 saadaan siis enemmän ”positiivisia” kuin syklimäärällä 25. Kalibroimalla PCR-laite syklimäärään 17 saadaan vähän ”positiivisia” tuloksia. Kalibroimalla syklimääräksi 45 saadaan hyvin paljon ”positiivisia” tuloksia, itse asiassa kaikki näytteet tulevat silloin ”positiivisiksi.” Tulokset ovat täysin riippuvaisia PCR-laitteen kalibroinnista, eivät mistään ”viruksen” läsnäolosta. Hallitus ja THL saavat aina, koska vain, haluamansa määrät ”tartuntoja” yksinkertaisesti säätämällä PCR-laitteiden syklimäärää ja lisäämällä tai vähentämällä testausten määrää. Jos testaukset lopetetaan, pandemia loppuu siihen paikkaan. PCR-testi on hyvin räikeä ja röyhkeä huijaus, petos kansaa vastaan.

Lisäksi, kuten sanottu, mitään ”virusta” ei edes ole olemassa, virologien ”virukset” ovat vain tietokoneilla väsättyjä valeviruksia, tietokonemalleja eli tietokoneohjelmia. ”Uusia viruksia” väsätään kasaan jonkin aiemmin olemassa olevan oletetun ”sukulaisviruksen” genomimallin eli tietokoneohjelman pohjalta. Siitä otetaan hyvin lyhyitä PCR-testin alukkeita (primereitä, käynnistysmolekyyleja) ja sitten niiden avulla etsitään tapetun näytteen ja soluviljelmän sekoituksesta, tapetusta sekalaisesta solupuurosta ja monista eri lähteistä peräisin olevan geneettisen materiaalin puurosta, samanlaisia pätkiä. Näitä järjestellään sitten tietokoneen avulla soveltavasti – tietokoneen käyttäjän arveluiden mukaan ja uusia pätkiä väliin keksien – yhteen pitkäksi ja oletetuksi genomimalliksi, joka sekin siis on puhdas huijaus, feikki, vailla minkäänlaista kosketusta mihinkään todellisuuteen. Huom. kaikki aiemmat genomimallit, joiden perusteella ”uusien virusten” genomimalleja tuolla tavalla soveltavasti väsätään kasaan, ovat nekin tietokoneella tuolla tavalla keinotekoisesti kokoon väsättyjä, eikä mitään todellista alkuperäistä genomia ole mistään viruksesta olemassa missään – virologia kokonaisuudessaan on petos).

Positiivisilla testituloksilla eli ”tartunnoilla” ei siis ole mitään tekemistä minkään viruksen tai taudin tai diagnoosin kanssa. Ne osoittavat vain, että jotakin tuntematonta alkuperää (ihminen itse, apina, lehmä, mahdolliset sadat kontaminaatiot) olevaa lyhyttä geenipätkää on ollut näytteessä tai soluviljelmässä (näitä ei voida erottaa toisistaan) läsnä. Mistään ”viruksista” pätkät eivät voi olla peräisin, koska yhdenkään viruksen ei ole koskaan todistettu olevan olemassa (sellaisesta ei siis voi olla olemassa genomin malliakaan, jonka avulla sitten ”viruksen” genomipätkiä PCR-laitteella etsittäisiin).

KAIKKI THL:n ja hallituksen ”tartunnat” eli ”tapaukset” ovat räikeää ja surutonta huijaamista, kansan pettämistä eli vihollisuutta kansaa vastaan. Yhtäkään ”tartuntaa” tai yhtäkään Covid-19:ää (”koronaviruksen” aiheuttamaa tautia) ei ole ollut olemassa maailmassa. Ne potilaat, joita sairaaloissa on ollut, ovat aivan samanlaisia potilaita, joita sairaaloissa aina on ollut. Niistä vain ei ole aikaisemmin puhuttu ja paasattu julkisuudessa. Aina ihmisiä on kuollut, eikä kokonaiskuolleisuus ole missään noussut (= osoitus siitä, ettei ole olemassa mitään ylimääräistä tautikuolleisuutta). On yritettävä ymmärtää, että ihmisiä kuolee, on aina kuollut. Jokainen kuolee. Joka ikinen päivä Suomessa kuolee normaalisti keskimäärin 150 ihmistä, yksi ihminen joka 10. minuutti (jos lastenmurhat eli abortit otetaan huomioon, yksi ihminen joka 8,5. minuutti), ja sen rinnalla korona on kuin kärpäsen jätös Saharan autiomaassa.

Lähiaikoina kuolleisuutta tulevat lisäämään rokotteiden aiheuttamat lyhyen ja pitkän aikavälin vahingot ja rokotuksissa kehoihin työnnettävät suuret myrkkymäärät, joita poistettaessa syntyy voimakkaita ”flunssan” oireita, jotka ovat siis kehon normaalia parantumistoimintaa. Ne tullaan luokittelemaan ”vaikeaksi Covidiksi”, ja sitten on ”piru merrassa”, kuten sanotaan, kun yhä uusia rokotuksia eli myrkytyksiä vaaditaan ja pakotetaan otettaviksi.

Hallituksen, THL:n, terveydenhuollon ja median kylmäveriselle rikollisuudelle on saatava loppu! Samoin kansan rikollisuudelle, sehän johtonsa on valinnut. Yksi avain on silmien avaaminen, ja siihen tämä kommentti tähtää. Tätä kommenttia, kuten kaikkea kirjoittamaani aina, saa vapaasti levittää ja julkaista, nimeni mainiten tai se pois jättäen, kuinka vain.

Vesa-Ilkka Laurio

lääketiet. lis. (eläkk.)

Lähteet

Alix Mayer, MBA (12/07/20). The Defender. Groundbreaking Study Shows Unvaccinated Children Are Healthier Than Vaccinated Children. Saatavilla:

Electromedicine (2020/05). Saatavina: https://electromedicine.org.au/wp-content/uploads/2020/05/jts-3-186.pdf

Brian S. Hooker; Neil Z. Miller (27.5.2020). Sage journals. Analysis of health outcomes in vaccinated and unvaccinated children: Developmental delays, asthma, ear infections and gastrointestinal disorders.

Saatavina:

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2050312120925344

_ _ _ _ _

Vesa-Ilkka Laurio (22.9.2020). Magneettimedia. Kaikki pankkivelat mitätöitävissä. Saatavina:

40 kommenttia

 1. HYVÄ KIRJOITUS LAURIOLTA
  Laurio kirjoittaa ansiokkaasti pankkijärjestelmästä ja lääkevalmistajien etuun perustuvasta lääketieteestä. Pankit todella tekevät rahaa pelkällä napin painamisella. Nyt jos Suomi itsenäistyy irti EU:sta, niin voimme pyyhkiä takapuolta ulkomaanvelalla ja jättää kaikki velat, jotka on luotu tyhjästä, maksamatta. Myös valtaapitävien suuresta korruptiosta Laurio kirjoittaa ansiokkaasti. Mutta valitettavasti en voi yhtyä hänen teoriaansa, ettei ole viruksia ja että bakteerit eivät tartuta. Myönnän myös, että nykyihmiset elävät epäterveellisesti, mikä aiheuttaa sairauksia. Monet luonnonlääkkeet ovat parempia kuin synteettiset. Samoin monet vaihtoehtohoidot ovat hyviä. Mutta pidän mikrobiteoriaa osittain oikeana, koska se selittää monet epidemiat, mutta ei kaikkia. Muuten olen sitä mieltä, että loppujen lopuksi kaikki väärä ja pahuus tulee helvetistä, johon ihmiset ovat tietämättään yhteydessä. Ainoa ratkaisu maailman pahuudelle on oikea uskonto, sillä kaikki nykyajan uskonnot ovat saastuneita. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(16)Miinusääni(13)
 2. Kuka kieltää bakteerien olemassa olon? Virologia erikseen mitä alussa puhutaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(8)
  1. Bakteereja on tietenkin olemassa, kehoissammekin niitä on kymmenen kertaa enemmän kuin soluja. Sairaaksi tekeviä bakteereja ei ole olemassa. Ruokamyrkytyksissä bakteeri voi olla mukana, koska hajottaessaan kuolevaa ja kuollutta biologista materiaalia se siinä prosessi synnyttää toksiineja, myrkkyjä. Siis se bakteerin ravintoalusta, jossa bakteeri on + bakteeri voi olla myrkyllinen. Esimerkiksi vesi, johon on päässyt ulostetta, aiheuttaa myrkytyksen (bakteeri on ulosteessa hajottaen sitä ja samalla synntyy toksiineja). Kyseessä on myrkytys, ei bakteeri-infektio. Bakteeri on yhtä myrkyllinen kuin alusta, jota se on hajottamassa. Bakteereilla on saprofyyttinen funktio (tuo kuollutta kudosta hajottava toiminta), ja sen tuloksena alkuperäiset aineosat saadaan uuteen käyttöön, ja se on luonnon hyvä toiminto.

   Sairaaksi tekeviä bakteereja ei ole olemassa. Ne tulevat kehojemme vauriopaikoille siivoamaan sotkut. Niiden ei saa sanoa aiheuttavat tuota vauriota. Eihän palomiehiäkään saa syyttää tulipalon sytyttämisestä, vaikka ovatkin aina läsnä tulipalopaikoilla.

   Emme elä ilman bakteereja. Ne ovat osa puolustusjärjestelmäämme. Ne ovat osa meitä. Vaurion tullen ne aktivoituvat ja siivoavat sen, mikä on tuhoutunut.

   Antibiootteja ei saa käyttää, koska ne tappavat nuo bakteerit ja vauriot jäävät korjaamatta. Tapahtuu vain näennäinen ”paraneminen”, mutta vaurio jää, ja syntyy kroonisia sairauksia.

   Näistä olen kirjoittanut täällä artikkeleissani ja niiden kommenteissa. Lista noista artikkeleista on tässä artikkelissa (sen kommentissa 8.9.2021 at 12.28):

   Haastattelu: Miksi viruspandemia on farssi

   Plusääni(12)Miinusääni(2)
 3. Olen täysin samaa mieltä kaikesta mitä kirjoitit! Voimia !Olet Hieno ihminen ja (Oleteetavasti )HERRASMIES, EN sitäkään epäile.Jatkat toivottavasti tuiki tavallisten immeisten valistamista,tämä äärimmäisen HULLUUDEN tiimoilta!!!!

  Plusääni(18)Miinusääni(5)
  1. Kiitos kommentista. Olen vain yksi kaveri muiden joukossa, ja jotenkin olen elämässäni päätynyt näihin valitustoimiin. Olen koulutukseltani lääkäri, mutta jo opiskeluaikana aloin nähdä kaiken lääketieteen valheen, ja edessä oli joko loppuun palaminen tai luopuminen koko ammatista (siis nykylääketieteestä). Hankkiuduin eroon koko ammatista niin täydellisesti kuin se ikinä suinkin oli mahdollista (mm. hävitin kaikki oppikirjat). Lääkärit eivät tiedä terveydestä ja sairaudesta yhtään mitään, eivätkä he osaa parantaa. Tekniset suoritukset ja traumatologia ja ensiapu yms. ovat tietysti kunnossa, mutta itse SAIRAUKSIEN parantamisesta he eivät tiedä mitään. Kaikki opiskelu tekee heidät vain entistä tyhmemmiksi (ja saatanallisen ylpeiksi), ja siihen tilaan he jämähtävät näennäistietävinä ja varakkaina (järjestelmä palkitsee aina sen, joka kuuliaisesti valehtelee ja palvelee lääketeollisuutta). Lääkäri osaa kirjoittaa reseptejä lääketeollisuuden tuotteille, ja siksi on olemassa lääkärikoulutus: lääkäri on lääkkeiden myyntikanava, ei muuta. Lääkärit ovat olemassa lääketeollisuutta varten, eivät potilaita varten (tämä ”pandemia” siitä yksi osoitus). Suljettuani ovet lääketieteeseen olen ollut hyvin onnellinen ja koko ajan terve. Minusta tuli kristitty, Jumalan lapsi. Ainoa kerskaukseni on Jeesus Kristus, minun Vapahtajani, joka elää nyt minussa ohjaten kaiken elämässäni. Jeesus siis on se HIENO mies, ja minä olen vain yksi, jonka hän on pelastanut ja parantanut. Elän hänessä ikuisesti sekä sielun että ruumiin puolesta (sama ruumis kuin täällä, mutta hengellisessä muodossa, kuten Jeesuksella ylösnousemuksen jälkeen). Minusta on tullut hyvin, hyvin onnellinen, eikä minun tarvitse pelätä edes kuolemaa (ruumiini nousee ylös viimeisenä päivänä).

   Plusääni(17)Miinusääni(1)
 4. Totuus maailman asioista ja tilanteesta kompaktissa paketissa. Amen.

  Plusääni(17)Miinusääni(3)
 5. Monista ja erityisesti valtarakenteen patologiasta kirjoitat hyvää ja tärkeää asiaa mutta minusta ei ole järkevää ottaa tuollaista asennetta mikrobi-teoriaan. Ketä se palvelee? Ei ainakaan meitä taviksia. Totuus kuitenkin on että mikrobien aiheuttamia sairauksia on ja niitä pitää hoitaa. Se miten niitä hoidetaan on asia johon kannattaa suhtautua kriittisesti eikä uskoa kaikkea mitä meidän halutaan uskovan. Valta-eliitti (ja myös lääketeollisuudelle itsensä myynyt lääketiede monilta osin) on susi lammasten vaatteissa ja se pitää hyväksyä.
  Jos saan toivoa niin toivoisin V-I:lta selvityksiä asioista jotka oleellisella tavalla vaikuttavat oman maamme politiikkaan jota tehdään ’Amerikan ehdoilla’. Meidän media ja hallinto toimivat USA:sta saatujen ohjeiden (pakotteiden) mukaan ja olemme, kuten USA, RR-pankkiiri-mafian vankeja. Kaikki sellainen kriittinen kirjoittelu joka auttaa kansalaisten irtaantumista tästä mafiasta edistää maamme itsenäisyyttä ja koituu koko kansan hyödyksi. Siksi siihen kannattaisi panostaa.

  USA käy nyt kovaa kamppailua sionisteja (neo-konnia) vastaan ja yrittää välttyä NL:n kohtalolta. Sionistit ovat ajaneet maan myös kansainvälisesti huonoon maineeseen. Se nähdään maailmanlaajuisesti roistovaltioksi, joka on kaksinaamainen ja lainsuojaton, rikolliseksi hylkiöksi, joka ei tunne raakuutensa rajoja. Yhdysvaltain imperiumi turvautui syyskuun 11. päivän tapahtumiin lujittaakseen globaalia valtaansa. Iljettävä hanke päättyi surkeaan epäonnistumiseen sen rikollisen luonteen vuoksi.
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/09/10/two-decades-after-9-11-biggest-casualty-is-us-empire/

  Nyt maassa on menossa 9/11 ankara perkaaminen ja sillä tulee olemaan suuri merkitys tulevaan. Jos kansa saadaan ymmärtämään että se huijattiin sotaan ’terrorismia’ vastaan sionistien voimin niin tämän totuuden valkeneminen ei voi olla johtamatta suuriin muutoksiin mitä tulee sionistien ja heitä tukevien globalistien valtaan ylipäänsä koko maailmaa, erityisesti Eurooppaa ja omaa maatamme koskien.
  Siksi ehdotankin V-I:lle samaa intensiivistä paneutumista tähän asiaan mikrobi teorioiden sijasta.
  The Dancing Israelis: FBI Docs Shed Light on Apparent Mossad Foreknowledge of 9/11 Attacks
  WHITNEY WEBB • SEPTEMBER 10, 2019
  https://www.unz.com/wwebb/the-dancing-israelis-fbi-docs-shed-light-on-apparent-mossad-foreknowledge-of-9-11-attacks/

  Plusääni(5)Miinusääni(13)
  1. Totuus kuitenkin on – kuten Amerikan tilanne hyvin kertoo – että valta maailmassa on sionisteilla (RR-Pankkirimafialla) ja heidän v-muurari ja globalisti-lakeijoilla ja he suunnittelevat saatanallisia hankkeitaan valkoisen rodun, kristinuskon ja ihmiskunnan suuren osan tuhoamiseksi. Siitä viimeisin todiste on Covid-pandemia huijaus.
   Tätä tyranni valtaa vastaan kaikki ihmiskunnan voimavarat pitäisi suunnata ja keskittää.
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=242461

   Henrymakow.com – 11. syyskuuta 2021
   Kuten tavallista, kabbalistijuutalaiset ovat ylittäneet rajat. He ovat halventaneet itsensä Afganistanin fiaskon, huijaus-pandemian ja pakollisten ”rokotteiden” myötä.
   Meillä on ainutlaatuinen tilaisuus pohtia, uudelleen kuvitella ja nollata maailmamme niin, että se edistää ihmisyyttä. Se on harvinainen tilaisuus heittää irti saatanallisen (vapaamuurari-juutalaisen) keskuspankkikartellin kiroava ikeestä, joka on vastuussa mittaamattomasta kärsimyksestä kommunismin, sodan, kansanmurhan, masennuksen, plandemioiden, terrorismin, saatanallisuuden, korruption & turmeltuneisuuden varjolla.
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=230831
   Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

   Plusääni(7)Miinusääni(4)
  2. Ei ole mikrobien aiheuttamia sairauksia. Mikrobiteoria on valhe. Ja nyt tehtäväksesi tulee lukea kaikki, mitä olen n. 9 kuukauden ajan täällä kirjoittanut. Olen sata kertaa osoittanut, ettei ole olemassa sairaaksi tekeviä viruksia tai bakteereja. Yksikään tieteellinen tutkimus ei ole osoittanut sitä. Lue kaikki kirjoittamani, mitä löydät täältä (sekä ARTIKKELIT että KOMMENTTINI):

   Haastattelu: Miksi viruspandemia on farssi

   Lista kirjoituksistani on tuon artkkelin kommentissani 8.9.2021 at 12.28

   Plusääni(18)Miinusääni(3)
   1. Totesin ylempänä: ”Siksi ehdotankin V-I:lle samaa intensiivistä paneutumista tähän asiaan mikrobi teorioiden sijasta.”
    Tuohon ehdotukseeni sain siis tämän vastauksen: ’Mikrobiteoria on valhe. Ja nyt tehtäväksesi tulee lukea kaikki, mitä olen n. 9 kuukauden ajan täällä kirjoittanut’.

    Ymmärrän niin että tämä oli harkittu vastaus. Ja kun se sitä oli niin se kertoo kirjoittajasta saman ellei enemmän kuin artikkelinsa.
    Jää pohtimaan onko MM:n edun mukaista (ajatellen laajempaa lukijakuntaa) antaa V-I Lauriolle näin paljon palstatilaa vain oman mahtipontisen itsetunnon tukemiseen kun intressiä isompien ja meitä vakavasti uhkaavien vaarojen kohtaamiseen ei tunnu olevan.

    Plusääni(3)Miinusääni(7)
    1. Liirumlaarum. En vain viitsi alkaa toiseen kertaan kirjoittamaan tänne, mitä olen 9 kuukauden aikana kirjoittanut. Jos joku ei viitsi perehtyä jo kirjoitetttuun, vaikka sitä suositellaan, niin en voi mitään. Kaiken, mitä olen 9 kuukauden aikana tästä virus- ja rokotusasiasta tieteelliseltä pohjalta kirjoittanut, olen kirjoittanut juuri valistustarkoituksessa, että asiaan perehdyttäisiin ja se omaksuttaisiin (ja ”koronasta” ja rokotuksista päästäisiin heti eroon). Korkkiruuvien kanssa en yleensä keskustele. Tämän verran nyt kuitenkin. Jos et lue, jäät pihalle.

     Suuret ja vilpittömät kiitokset Magneettimedian toimitukselle siitä, että se on sallinut totuuden tulla julki näistäkin asioista!

     Suurena ja ratkaisevana apuna minulle on ollut nimimerkki Jepulisjepsis, joka on koko 9 kuukauden ajan internetin syövereistä väsymättä kaivanut minulle informaatiota (artikkeleita, videoita jne.), jota olen suomentanut ja referoinut. Kaikkien jutttujeni taustalla on tässä mielessä Jepulisjepsis. Kärsivällisesti hän on etsinyt ja toimittanut minulle materiaalia (siinä on loistava!). Kirjoitukseni ja kommenteissani olevat suomennokseni olen siis tehnyt yhteistyössä hänen kanssaan; hän toimittaa aineiston, minä suomennan/referoin. Ilman häntä en olisi kyennyt löytämään niin paljon juuri oikeaa materiaalia.

     Jos siis joku joskus minua tästä työstäni kiittää, niin puolet kiitoksista kuuluvat Jepulisjepsikselle! Hän myös itse asiassa viime vuoden lopulla ajoi minut huomaamaan ja oivaltamaan, ettei sairaaksi tekeviä viruksia tai bakteereja ole olemassa! Luulen, ettei Suomessa ole yhtäkään samanlaista miestä/naista, joka olisi tehnyt tai edes halunnut tai kyennyt tekemään saman työn. Myös koko tämän yhteistyön hän pani alulle, en minä.

     Suuret julkiset kiitokset sinulle, Jepulisjepsis!

     Plusääni(11)Miinusääni(2)
    2. Diversioeksyttäjä Unzin vakaumuksellinen perässäjuoksija iski jälleen (sitä se tekee, kun jää aggressio hampaankoloon).

     Nimimerkki (tältäkin yksilöltä puuttuu oma nimi) väittää, että toteamukseni ”mikrobiteoria on valhe. Ja nyt tehtäväksesi tulee lukea kaikki, mitä olen n. 9 kuukauden ajan täällä kirjoittanut” on harkittu vastaus hänen toteamukseensa ”siksi ehdotankin V-I:lle samaa intensiivistä paneutumista tähän asiaan mikrobi teorioiden sijasta.”

     Tuollainen väite on nyrjähtänyt väite, kuten jokainen voi tarkistaa.

     Toteamukseni ”ei ole mikrobien aiheuttamia sairauksia. Mikrobiteoria on valhe. Ja nyt tehtäväksesi tulee lukea kaikki, mitä olen n. 9 kuukauden ajan täällä kirjoittanut” oli vastaus nimimerkin toteamukseen ”minusta ei ole järkevää ottaa tuollaista asennetta mikrobi-teoriaan. Ketä se palvelee? Ei ainakaan meitä taviksia. Totuus kuitenkin on että mikrobien aiheuttamia sairauksia on ja niitä pitää hoitaa.”

     Unzin perässäjuoksija jättää myös mainitsematta, että osoitin myös selvästi, mitä kaikkea 9 kuukauden aikana kirjoittamaani tarkoitin (en siis mitä tahansa 9 kuukauden aikana kirjoittamaani): annoin linkin listaan, jossa ovat lueteltuina ne artikkelit ja kommentit, joiden lukemisen annoin nimimerkille tehtäväksi, että hän pääsisi selville perusteluistani ja ylipäätään totuudesta.

     Tässä minä olen jälleen tekemisissä keskimääräisen luihun suomalaisen miehen kanssa (joka on saattanut maamme ja kansamme tilaan, jossa se nyt on). Tarkemmin sanoen kyseessä on kognitiivinen dissonanssi (korvienvälin hyppytanssi). Harkittu valehtelu. Tai paremmin: jääräpäinen, äärimmäisen sisukas kieltäytyminen ymmärtämästä totuutta. Tai vielä paremmin: täydellinen kyvyttömyys ymmärtää totuutta. Jos kerron totuudesta suomalaiselle miehelle, hyvä etten saa turpaani. Näin käy aina, tavalla tai toisella. Täällä paikallisesti olen jo kauan sitten luopunut kertomasta totuudesta kenellekään (pari poikkeusta on olemassa). Sellainen olisi täydellisen turhaa, joskus jopa vaarallista.

     Jos ei tule luottaa diversioeksyttäjä Unziin, niin vielä vähemmän tulee luottaa hänen suomalaisiin perässäjuoksijoihinsa. Huomion kiinnittäminen ohi ydinasian ON diversio (harhautustoimenpide).

     Unzilla on hyvin vahingollinen vaikutus suomalaisiin spiritus vaguksiin. Nämä ovat ummehtuneella lässytyksellään ryhtyneet tuhoamaan maata kykyjensä mukaan.

     Siis: On käytettävä omaa nimeä. On ryhdyttävä rehelliseksi. On oltava mies. On luettava se, minkä olen osoittanut luettavaksi (koska kerran asian tiimoilta minuun otettiin yhteyttä).

     Keskimääräinen suomalainen mies kääntää kaiken kakaksi, koska hän itse on kakkaläjä, kakka. Koko Suomen ja myös koko kansan hän on onnistunut tuhoamaan. Jäljellä on vain kuvottava dissonanssi (hyppytanssi) ja opastähtenä itse stercus.

     Niille, joita kiinnostaa itse katsoa, mitä kukin on kirjoittanut: Nimimerkki kirjoittaa ensin nimimerkillä ”Ehdotus kirjoittajalle” (11.9.2021 at 9.57). Vastaukseni kirjoitin 13.9.2021 at 13.33. Sitten nimimerkki kirjoitti vielä toisella nimimerkillä (”Kenen edun mukaista”) 14.9.2021 at 11.48.

     Nimimerkin käyttämä projektio, jossa hän puhuu minun ”oman mahtipontisen itsetuntoni tukemisesta” ja siitä, ettei minulla ”tunnu olevan intressiä isompien ja meitä vakavasti uhkaavien vaarojen kohtaamiseen”, jätän kyllä omaan naurettavuuteensa. Ei suomalainen mies millään Unz-harhauttajan apinoinnilla tai muulla tavalla kykene kohtaamaan mitään meitä vakavasti uhkaavia vaaroja, koska hän ei edes ymmärrä niitä ja koska hän jopa itse on jumalattomuudella kutsunut ne tänne. Suomalainen pitää päällään vihollisen voitonmerkkiä ja turpavyötä (maskia) ja ottaa KEHONSA SISÄÄN ja LASTENSA SISÄÄN vihollisen vahingoittavat ja tappavat myrkkypiikit. Suomalainen mies ei ymmärrä, ettei ole sairaaksi tekeviä viruksia eikä sairaaksi tekeviä bakteereja. Hän pelkää niitä niin hysteerisesti, että HYPPÄÄ SUORAAN VIHOLLISEN SYLIIN. SITÄ ON SUOMALAINEN MIES. Nimimerkki yrittää johtaa kaikkia harhaan. Ei suomalainen koskaan kykene estämään yhtään mitään. Ei koskaan! Onko tätä nyt täysin mahdotonta ymmärtää? Ainoa, minkä suomalainen mies hallitsee, on korvienvälin hyppytanssin lisäksi suunsoitto, nyt enenevästi myös valittaminen, vaikertelu, itkeminen, vihollisen voitonmerkin pitäminen, vihollisen myrkkypiikin ottaminen ja vihollisen kumartaminen rähmälleen maahan heittäytymällä. Tämä on täydellistä maanpetturuutta, täydellinen antautuminen viholliselle. Siinä kuva suomalaisesta miehestä (naisethan ovat jo valmiiksi tuhonneet kaiken yhteiskunnassa, myös kaikki lapset).

     Minä, Laurio, en soita suutani. Puhun totuutta. Minulla ei ole mahtipontista itsetuntoa enkä tue sellaista. Olen jopa itselleni kuollut Kristuksessa (Gal. 2:20; Room. 6:7)! Kristus elää minussa, en enää minä itse (Gal. 2:20). Tämänkin kommenttini ”sävy” on mikä on siitä syystä, että yritän HERÄTTÄÄ nimimerkinkin todellisuuteen, pois Unz-kuplasta ja omia kykyjä koskevien harhaluulojen kuplasta. Nimimerkin maailmanselityskupla on pelkoa, raukkamaista itsepuolustusta, vetäytymistä irvistelyn ja ns. ”oman erinomaisuuden” varaan. Maailmaa hallitsee Jumala, ei ihminen. Siksi vain sydämen parannus ja rukous voi auttaa kansakuntaa. Jumalaton suomalainen mies on kauhistus Jumalan edessä. JUMALATON, HIRVITTÄVÄ KAUHISTUS.

     Tämän jumalattoman kansan tuhoaa kansan oma jumalattomuus, perkeleessä eläminen. Siihen kuuluu kaikki röyhkeä suunsoitto aivan kaikkialla, joka paikassa.

     Ja vieläkö jotakuta ihmetyttää, ettei minua kiinnosta keskustella yhdenkään suomalaisen henkilön kanssa? Ei ole koskaan kiinnostanut. Olen yrittänyt vain kirjoittaa artikkeleita ja kommentteja, mutta aina joku korvienvälierite hyppii aggression vallassa väliin sotkemaan ja lässyttämään ja etenkin valehtelemaan ja vääristelemään. Suomalainen VIHAA SYVÄSTI totuutta, kaikkea totuutta.

     Voisin tietenkin lähes varmasti ennustaa, mihin stercus-tähti Suomen vie, mutta jätän sen nyt tekemättä, koska mitä se hyödyttää?

     Tuhoudutte, ilman Unzia tai Unzin kera. Ette te Jumalan vihaa voi estää.

     Plusääni(7)Miinusääni(0)
 6. Erinomainen kirjoitus ja viisaasti on jätetty virusten olemattomuus tällä kertaa pois. Globalistit tai luciferistit edistävät nyt plandemia-agendaansa sellaisella vauhdilla, että aikaa uusien mullistavien teorioiden kehittelyyn ja todistamiseen ei vain ole. Luciferistit ovat jo ylittäneet monta punaista viivaa. USA:ssa kehitys kiihtyy mm. elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n myöntämän valehyväksynnän kautta, mikä on yllyttänyt maan globalistihallituksen pakottamaan rokotteet kaikille amerikkalaisille. Todellisuudessa käynnissä on bolshevistinen vallankumous, jossa konservatiivinen osa väestöstä ajetaan ahdinkoon – esimerkiksi pois työpaikoiltaan ja sitten asunnoistaan ja lopulta FEMA-eristysleireille tuhottaviksi. Agenda on hirveä ja pirullinen ja hiipii aikanaan myös Suomeen. En ymmärrä, miksi Suomen vihervasemmisto tukee tätä kehitystä, joka suuresti muistuttaa myös Natsi-Saksan väitettyjä ihmisoikeusrikoksia. Koronapassi on aluksi juutalaisten keltainen tähti ja aikanaan myös pedon merkki, joka sulkee ei-toivotut ihmiset kohtalokkaalla tavalla ulos yhteiskunnasta.

  Plusääni(6)Miinusääni(15)
   1. Terve Vesa…Olen Itse tässä asiassa vielä 50/50…Yksi syy miksi Ne ei haluasi sitä Kaikkien katsottavaksi voi hyvinkin olla se syy että silloin paljastuisi se että se olisi peukaloitu ”Ihmisten” toimesta. Korona Plandemian alkumetreillähän oli se Intialaisen porukka joka väitti eristäneensä sen SARS Cov2:sen ja nähneensä sieltä sitä..Peukalointia…Kuten sen väitetyn ns. HIV viruksen osan upotuksen sen sisään…Kaikki tietenkin kiistettiin Muitten toimesta..Jälkeen päin löydettiin se ns. Papertrail muistaakseni Australiasta jossa Yks Yliopisto olisi ollut siinä mukana…Yhden toisen ”upotuksen” kohdalta löydettiin jälkeenpäin dokumentit Kanadasta joka vahvisti sen tutkimustyön tapahtuneen siellä päin..Ja Molemmat ohjelmat olivat suoraan kytkettävissä USAn ja Wuhanin..

    Hyvin vaikeaa uskoa että Ne Intialaiset olisivat tiennet Kaiken tämän etukäteen..katsomalla sen jostain Kristallipallosta…

    Jälkeen päin Australiassa nousi myös kohu siitä kun Niitten Omassa rokote ohjelmassa olleilla saivat jostain kummallisesta syystä positiivisen HIV testituloksen..

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Kiitos kirjoittajalle.

  Nyt se on sitten alkanut Suomessakin. Ähtärin Hammas ja Suu on laittanut ovelleen kyltin jossa sanotaan, ettei vastaanotolle oteta koronarokotuksesta kieltäytyneitä. Vaativat näyttämään rokotustiedot Omakannasta. Eräs mies oli kieltäytynyt näyttämästä, joten häntä oli käsketty poistumaan. (Lähde: Facebookin Koronakapina -ryhmä.)

  Poliisivaltio on ovella ja kaiken maailman riemuidiootit vielä oikein hehkuttavat tällaista kehitystä. Menetetty kansa?

  Plusääni(21)Miinusääni(1)
 8. Olen hieman hämmentynyt, että miksi rokotekriittisissä vaihtoehtopiireissä ’mainostetaan’ big pharman tuotteita?

  Kuten ivermektiini.

  On syytä huomata, että ivermektiiniä kutsutaan parasiittilääkkeeksi, mikä tarkoittaa, että hydroksiklorokiinin tavoin myös se on luonteeltaan ja tarkoitukseltaan myrkyllistä! Tämä käy ilmi joistakin raportoiduista ’sivuvaikutuksista’, joihin kuuluvat oksentelu ja ripuli, jotka molemmat ovat selviä merkkejä niiden myrkyllisyydestä ja elimistön pyrkimyksistä päästä näistä myrkyistä eroon. Eli noiden lääkkeiden tuoteselosteessa mainitut sivuvaikutukset ovat selkeitä myrkytyksen oireita (toksemia).

  Myös toista rokotekriittisissä vaihtoehtopiireissä mainostettua lääkettä, eli hydroksiklorokiinia käytetään malarian hoitoon sillä perusteella, että se tappaa parasiitteja, joiden väitetään olevan tämän taudin aiheuttaja. Tämä tarkoittaa, että hydroksiklorokiini on siis sekä tarkoitukseltaan että luonteeltaan myrkyllistä, mikä käy ilmi raportoiduista haittavaikutuksista, joihin kuuluvat oksentelu ja ripuli. Hydroksiklorokiinin vakavampia ”sivuvaikutuksia”, erityisesti suurina annoksina käytettynä, voivat olla myös rytmihäiriöt ja äkillinen sydämen pysähtyminen.

  Nuo Ivermektiinit ja Hydroxyklorokiinit OVAT siis vain BIG PHARMAN MYRKKYJÄ, kuten rokotteet. Näitä ei ole syytä mainostaa ratkaisuna, vaihtoehtoisena hoitoja tai parannuskeinona ”koronaan”. Mitään sairautta ei ole koskaan parannettu myrkyttämällä !

  Noiden yllä mainittujen big pharman lääkkeiden toimintaperiaate on tasan samanlainen kuin kemoterapia / sytostaattilääkkeiden periaate syöpähoidossa. Esim. keuhkosyöpähoidossa myrkyttämällä saatua oireistoa yritetään parantaa myrkyttämällä ihmistä lisää!

  Huomatkaa, että myös antibiootit ovat myrkkyjä ja ne luetaan kemoterapialääkkeisiin (chemotherapeutics).

  Sama mekanismi siis näissä kaikissa – elimistön myrkyttäminen ja siitä aiheutuva kuviteltu parantuminen, kun oireet muuttuvat toisenlaisiksi joskus jopa pahemmiksi oireiksi. Täydellistä epäonnistumista siis.

  Selvennykseksi,
  Ei ole olemassa mitään tauteja aiheuttavia viruksia, tai bakteereja joita olisi syytä tappaa. Kaikenlaisten bakteerien ja pieneliöiden toimintaa elimistössä EI pidä mennä myrkyttämällä (esim. antibiooteilla tai inervektiinillä) häiritsemään. Koska esim. bakteerit ovat tärkeitä elimistön ”talonmiehiä” ja ”roskakuskeja”. Me elämme symbioosissa bakteeriemme kanssa. Jopa virallinen puoli THL – lääketieteessä myöntää tämän : ”Antibiootit häiritsevät ihmisen omaa hyödyllistä bakteeristoa (mikrobiomia) .”

  Patogeenisia pöpöjä ei ole ollenkaan olemassa, mutta kaikenlaisia bakteereja on olemassa. Bakteerit eivät aiheuta sairauksia. Jopa veressämme on bakteereja (katsokaa vaikka mikroskoopilla). Ihmisen elimistö ja hänen verisuonissaan kiertävä veri ei ole steriili, niin kuin jotkut täällä ilmeisesti olettavat ja puhuvat ”puolustuskyvystä bakteereja vastaan”, joka kummastuttaa minua yhä vain lisää.

  Täällä lisää näistä aiheista;

  https://whatreallymakesyouill.com/covid-the-plot-thickens/

  https://northerntracey213875959.wordpress.com/2021/01/18/antibiotics-the-sense-and-nonsense-of-anti-life-drugs/

  Huom. koska seuraan myös ulkomaisia kanavia, huomaan, että virusten olemassaoloa on kyseenalaistettu jo kauan muuallakin, kuin vain Stefan Lankan piireissä.

  Plusääni(20)Miinusääni(2)
  1. VAARALLISTA HÖPINÄÄ
   Nimimerkki Jepulisjepsis yrittää mitätöidä ivermektiinin ja hydroksiklorokiinin merkityksen influenssaepidemian hoidossa. Nämä lääkkeet ovat kuitenkin todistettavasti estäneet tuhansia kuolemia ja viruksen aiheuttamia vakavia tautimuotoja. Miksi valtamedia on vaiennut näistä lääkkeistä? Siksi, että ainoastaan rokotukset olisivat sallittuja ja ettei muka olisi pätevää lääkettä Covid19-tautiin. Jepulisjepsis on hurahtanut viruskieltäjien lahkoon, joka yrittää kaikessa mitätöidä bakteerien ja virusten vaikutuksen sairauksien synnyssä. Se, että bakteerit ja virukset aiheuttavat tauteja, on monin tavoin todistettu. Viruskieltäjät uskovat, että flunssat ovat vain kehon paranemisprosessia ja ettei ole olemassa mitään viruksia. PCR-testi antaa positiivisia todistuksia kaikista viruksista, joten tänäkin syksynä on kyse vain tavallisesta flunssaepidemiasta, joka tulkitaan Covid-19-taudiksi. Ivermektiini ja hydroksiklorokiini ovat tehokkaita flunssalääkkeitä, jotka salattiin, jotta tulisi tilaa rokotteille ainoana paranemiskeinona. Virusdenialismi on vaarallista pseudotiedettä, joka perustuu virheelliselle olettamukselle, ettei viruksia ole olemassa ja etteivät bakteerit aiheuta sairastumista. Tällaista epätiedettä tulee vastustaa kaikin tavoin. Se, että koronapandemia on suuren luokan huijaus, on tosiasia, joka pitää paljastaa. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
   http://sinikkatyynela.blogspot.com/
   https://www.elinahytonen.fi
   https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(7)Miinusääni(19)
   1. Kannattaa muistaa että kun lähdetään valtamediassa vaiettavien asioiden ja yleisen narratiivin vastaisia asioita selvittämään, ”totuuksien juurakko” on huomattavasti laajempi kuin julkisesti esillä olevat ”faktat” ja käytössä olevat toimintatavat.
    Pankkijärjestelmä, tiedotusvälineet, terveys, ruoka, lääketeollisuus, valtajärjestelmä, ihmisen henkisyys/sielu, historia.
    Nämä kaikki ovat kuin jättimäisiä sipuleita joissa on usea eri syvyys aste.

    Se että tämänhetkinen käsitys ei vastaa toisen käsitystä ei tulisi olla este sille että voidaan vetää yhtä köyttä tiettyjä suuria epäkohtia vastaan taisteltaessa.
    Kun tietoa on niin paljon, ja jokainen yhdistää asioita pisteestä pisteeseen eri aikavälillä, emme pysty ikinä olemaan kaikesta samaa mieltä.
    Koitetaan antaa ihmisten tutkielmien olla esillä ja arvostaa tutkittua aluetta, se tulee kolahtamaan jollekkin joka on tarpeeksi hereillä kyseiselle asialle.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
  2. P*skalääkkeen pakottaminen kaikille on koko korona-plandemia-kampanjan synkkä ydin. Rokotteet sisältävät ilmeisesti komponentteja, joiden kautta ihminen voidaan liittää osaksi ’Internet of Things’- verkkoa. Ei epidemian torjunta eikä edes depopulaatio-agenda vaadi sitä 100% kattavuutta, johon demonisesti possessoidut johtajamme pyrkivät. 100% vaatimuksen selittää ainoastaan transhumanistinen päämäärä eli ihmisten muuntaminen osaksi tietoverkkoa ja alisteisiksi verkon älypalvelimille. Jos Ivermectin-pillereihin saataisiin istutettua biologista kyber-valvontateknologiaa, niin silloin päivittäinen Ivermectin-pilleri julistettaisiin pakolliseksi. Myrkkyvaikutus on tietenkin mukava lisä, sillä pahoinvoiva ei pysty ajettelemaan selkeästi eikä näe olevansa alistuskampanjan kohde. Hänet voi aivopestä uskomaan, että selvitäkseen hengissä, pelastaakseen isoäidit ja ollakseen kuuliainen osa laumaa, hänen on nautittava päivittäinen Ivermectin-pillerinsä.

   Plusääni(4)Miinusääni(12)
 9. Juutalaisissa on myös niitä joita sionistien toimet kauhistuttavat. Ja pisteet siitä että heillä on rohkeutta sanoa se.
  Vuonna 1920 Oscar Levy varoitti järjestäytyneestä juutalaisuudesta.
  12. syyskuuta 2021
  Henrymakow.com – 12. syyskuuta 2021
  ”Me, jotka olemme esiintyneet maailman pelastajina; me, jotka olemme jopa kerskuneet antaneemme sille ”sen” pelastajan; me emme ole nykyään muuta kuin maailman viettelijöitä, sen tuhoajia, sen sytyttäjiä, sen teloittajia… Katson tätä maailmaa ja vapisen sen kauheudesta; vapisen sitäkin enemmän, kun tunnen kaiken tämän kauheuden hengelliset tekijät. . .” Oscar Levy, 1920

  Oscar Levy (1867-1946) oli brittiläinen juutalainen lääkäri, Nietzsche-tutkija ja pankkiirin poika.
  Tämä artikkeli on hänen esipuheestaan George Pitt-Riversin teokseen The World Significance of the Russian Revolution, jossa Levy tunnusti juutalaisten roolin kommunistisessa kumouksellisuudessa. Levy karkotettiin vaivannäöstään Englannista.

  Makowin kommentti: Kabbalistinen juutalaisuus on saatanallinen kultti, joka pyrkii alistamaan ihmiskunnan seuraavin keinoin
  horjuttamalla maailmaa. Covid on vain viimeisin esimerkki. … Kabbalistiset (Illuminati) pankkiirit värväsivät vapaamuurariuden toimimaan kumouksellisena välineenä.
  Kabbalismi väittää, että Jumala on ”muodoton, tuntematon eikä ole maailmankaikkeudessa”. Tämä on satanismia. Miten voimme totella Jumalaa, jos Hän on tuntematon? Kabbalistit teeskentelevät olevansa Jumalan tahdon kanava. He anastavat Jumalan paikan ja haluavat kaikkien tottelevan heitä.
  Tämä syöpä on mädättänyt meitä pinnan alla vuosisatojen ajan. Nyt huijaus pandemia on paljastanut sen kaikille, joilla on silmät nähdä.
  https://www.henrymakow.com/the_agony_of_the_righteous_jew.html?_ga=2.68540377.971507920.1629325034-346964864.1627224119

  Plusääni(4)Miinusääni(2)
 10. Tässä on yksi Reiner Füllmichin video muutaman kuukauden takaa. Siinä puhutaan koronaan liittyvästä psykologisesta vaikuttamisesta Englannissa ja ylipäätään koko pandemiasta ja kuinka kaikki on suunniteltu tuhoamaan ihmiskuntaa.
  Videon englanninkielinen osuus on välillä 2:18:00 -> 3:40:00. Osuus on aika pitkä mutta siinä on todella paljon hyvää asiaa. Kannattaa katsoa mikäli asia kiinnostaa.

  https://www.youtube.com/watch?v=6wlvPBg4loM

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 11. Ihmettelyni jatkuu vain edelleen. Siis on aivan ilmeistä, että täällä tietyillä kommentoijilla on pääsy tietoihin, joita edes meidän Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole mahdollisuutta saada! Näin asia on, koska mm. täällä eräät kommentoijat kivenkovaan väittävät, että kyllä jokin virus tai ”pöpö” on olemassa. ”pieneliöitä, jotka tartuttavat on olemassa vuorenvarmasti” -sanotaan täällä.

  Varmaakin ihan pian nämä kommentoijat latovat todisteet pöytään ja yllättävät meidät kaikki? Eikö niin?

  Minä ainakin odotan edelleen niitä todisteita k-viruksesta ja etenkin NYT kun Suomen Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää, että heillä ei ole niitä todisteita!!!

  https://koronarealistit.com/stm-myontaa-virallisesti-etta-silla-ei-ole-todisteita-koronaviruksen-olemassaolosta/

  Plusääni(10)Miinusääni(2)
  1. Suomen päättäjillä eikä sen johdosta myöskään THL:llä (hallitus kuulee THL:ää) ole todisteita koronaviruksen olemassaolosta. Ei ole koronatautia Covid-19, ja Suomen hallitus ja THL tietävät sen. Kaikki hallitukset ympäri maailmaa ovat ilmoittaneet informaation vapautta koskevan nojalla kysyttäessä, ettei heillä ole todisteita koronaviruksen olemassaolosta.

   Kaikki on huijausta. Kaikki toimenpiteet (rokotukset, maskit, rajoitukset jne.) ovat huijausta.

   Kuten olen sanonut.

   Plusääni(12)Miinusääni(0)
 12. Raamattu sanoo: ”Varmistautukaa kaikesta.” (1. Tessalonikalaisille 5:21.)
  Vaikka jokin tapaus olisi laajalti tunnettu tai siitä olisi kerrottu uutisissa, varmista sen paikkansapitävyys ennen kuin uskot sitä tai lähetät sitä eteenpäin. Miten?
  Arvioi lähteen luotettavuutta.
  Uutistoimistoilla ja muilla organisaatioilla voi olla taloudellisia tai poliittisia intressejä, jotka vaikuttavat uutisoinnin näkökulmaan. Vertaile uutislähteiden välittämää tietoa toisiinsa. Toisinaan tuttavat saattavat tahattomasti lähettää eteenpäin väärää informaatiota sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa. Siksi ei kannata pitää uutista luotettavana, jos sen alkuperäistä lähdettä ei voi tarkistaa.

  ”Faktojen tarkistamisesta alkaa tulla yhtä tärkeää kuin käsien pesemisestä.” (Sridhar Dharmapuri, Senior Food Safety and Nutrition Officer, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö.)
  Kysy itseltäsi: Hämärtääkö tämä uutinen faktan ja mielipiteen välistä rajaa, tai esittääkö se asiasta vain yhden puolen?
  Nojaudu faktoihin, älä omiin mieltymyksiin

  Raamattu sanoo: ”Se, joka luottaa omaan sydämeensä, on typerä.” (Sananlaskut 28:26.)
  Meillä on taipumus luottaa tietoon, joka vahvistaa sen, mitä me haluamme uskoa.

  Kysy itseltäsi: Pidänkö tätä tietoa totena vain siksi, että haluan uskoa siihen?
  Suojaudu väärältä tiedolta
  Kysy itseltäsi: Olenko varma, että tieto, jonka olen lähettämässä eteenpäin, pitää paikkansa?

  Raamattu sanoo: ”Et saa levittää totuudenvastaisia puheita.” (2. Mooseksen kirja 23:1.)

  https://www.jw.org/fi/raamatun-opetukset/onnellinen-elama/salaliittoteoriat-vaara-tieto/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. Riippumaton lehtimies:
  Päättäjät tajusivat itsekin ”rokotteen” surkeuden – Peittely alkoi

  Viime päivien uutiset viittaavat vahvasti siihen, että kansalaisille tyrkytettävien ”koronarokotteiden” huono teho ja suoranainen vaarallisuus on selvinnyt myös vallanpitäjille sekä heidän palvelijanaan toimivalle valtamedialle. Tämä on johtanut tiettyihin muutoksiin, vaikka suoraan ei asiaa voidakaan myöntää.
  https://mvlehti.net/2021/09/16/paattajat-tajusivat-itsekin-rokotteen-surkeuden-peittely-alkoi/

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Kyse ei ole lainkaan mistään yhtäkkisestä omantunnon kolkutuksesta tai suunnan muutoksesta oikeudenmukaisempaan suuntaan. Ei tietenkään ole. Kyse on vain ja ainoastaan rokoteagendan edistämisestä, kuten aina tähänkin asti. Suunnitelmassa on erilaisia vaiheita. Nyt ollaan siirtymässä vaiheeseen, jossa rokotettuja aletaan palkita tottelevaisuudestaan, jotta heillä olisi motiivi olla huomaamatta kaikkea sitä tyranniaa, mitä rokottamattomiin kohdistetaan ja tullaan kohdistamaan.

   Nyt jokaisen olisi jo korkea aika sisäistää ns. valeopposition käsite. Meillä kaikilla on synnynnäinen halu ja tarve luottaa toisten sanaan ja aikeisiin. Tätä vihollinen käyttää jatkuvasti hyväkseen. Valeoppositio toimii tehokkaimmin silloin, kun sinä tai minä emme huomaa joutuneemme sen uhriksi. Valeoppositio ei suinkaan aina itse edes tiedä olevansa valeoppositio. Tärkeimmät toimijat sen tosin tietävät, kuten on kyse esim. näissä tietyissä tunnetuissa ”vaihtoehtomedioissa”.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 14. Porin koulussa rokotettiin lapsi sopimuksesta huolimatta – Isä sai vastaansa poliisit rehtorin kanssa sovittuun tapaamiseen

  Sosiaalisessa mediassa liikkuu runsaasti tietoja lasten koronarokotuksista, jotka ovat päättyneet huolestuttavin tavoin. Perheet, koulut ja viranomaiset ovat vakavasti nuottasilla keskenään – tunteet kuumenevat ja mielivalta rehottaa vanhempien tultua sivuutetuksi.
  https://mvlehti.net/2021/09/17/porin-koulussa-rokotettiin-lapsi-sopimuksesta-huolimatta-isa-sai-vastaansa-poliisit-rehtorin-kanssa-sovittuun-tapaamiseen/
  Kuinka voimme olla näin alas vajonnut kansakunta?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Ongelma on siinä, ettemme me ole kansakunta laisinkaan. Olemme orjia, jotka pankkiiriklaani omistaa. Syntymässämme meidät on jo myyty, vangin numerokin annettu paperilla saman tien. Ei meiltä mitään kysytä. Meille tehdään mitä halutaan, ja vallanpitäjän utaretta hamuava yhteiskuntakelpoinen idiootti imee pahuuden itseensä jo äidinmaidosta. Orjaherrat voivat käyttää virkamiehiä ja poliisia kilpenään ja aseenaan, koska me annamme sen tapahtua. Vika on meissä. Me emme ole alas vajonnut kansakunta, vaan olemme alas syntyneet ja sinne jääneet.

   Yhteiskuntaa ei voi muuttaa, se täytyy yksinkertaisesti lakkauttaa. Meidän on äänestettävä jaloillamme eikä äänestyslipuilla. Rehtoreilla ei ole lapsiimme valtaa, elleivät he ole koulussa. Jos meidät sitten vangitaan tai tapetaan pelkästään siksi, että vetäydymme yhteiskunnan ulkopuolelle, ei se mitään haittaa – emme me silloinkaan mitään menetä. Mitään hyvää ei ollut alun alkaenkaan, joka meiltä voitaisiin ottaa pois. Ei ole mitään hävittävää.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
   1. Tarina kertoo, että neuvostojohtajien kokouksessa Trotski esitti Stalinille sutkautuksen, joka sai hänet sanattomaksi. Jälkeenpäin Trotski oli taivaissa tapahtuneesta eikä voinut lakata puhumasta siitä. Työkavereiden mukaan hän jatkoi kertomalla, mitä hän sanoisi seuraavalla kerralla, sitä tai tätä, kun tilaisuus tulisi. Lopulta eräs kavereista pysäytti hänet ja sanoi: ”Et taida tajuta sitä että olet täällä miettimässä seuraavia nokkelia sanojasi, mutta hän on jossain muualla miettimässä, miten hän aikoo tappaa sinut.”
    Tuossa se on sanottu. Trotski sai lopulta lähteä maanpakoon. Niinkö käy meillekin kun on vain puheita mutta ei tekoja?
    Valta kuuluu kansalle. VKK. Eduskunta on ylin vallankäyttäjä maassa. Sen tulee toimia kansan tahdon mukaisesti.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
   2. Menetettävää ei todellakaan ole. On ollut vain vapauden ja nautinnontäyteisen elämän illuusio. Tämä illuusio piti myydä meille, jotta jaksaisimme rakentaa itsellemme vankilan eli pitkälle viedyn teknologisen yhteiskunnan. Lähestymme maapallon nykyisen kehitysvaiheen loppua, jolloin petovalta yrittää yhdistää saven ja raudan (Raamatussa Daniel 2:43). Kyseessä on transhumanistinen projekti, johon liittyy myös koko luomakunnan turmeleminen erilaisilla geneettisillä ohjelmilla ja muutenkin ympäristöä myrkyttämällä. Ihmisten tajunta myrkytetään myös. Valitun kansan edustajat eivät enää myrkytä kaivoja, vaan kaikkien ihmisten tietolähteet. Totuus on julistettu laittomaksi ja siihen kohdistetaan ankaraa sensuuria ja vainoa.

    Todellinen suunnitelma eli suurnavetta ihmisille on ollut koko ajan nähtävillä. Vapausilluusio viedään pois hävittämällä yhteiskunnasta laki ja järjestys. Näin saadaan aikaan vahvimpien tyrannia. Nykymaailmassa vahvuus perustuu rahassa mitattavaan omaisuuteen. Koko yhteiskunta on viritetty korostamaan tätä. Juutalainen rotu on ollut nerokas pystyessään muuntamaan ruhtinaiden kahmiman kiinteän omaisuuden likvidiksi rahaksi tai oikeammin velkarahaksi. Sittemmin tämä ruhtinasrahoitus otettiin koko yhteiskunnan rahajärjestelmän perustaksi. Näin sekä rosvoparonien ahneus että pankkiirien loputon rikastumiskierre saatiin liikkeelle. Uskonpuhdistus nopeutti kehitystä, koska kirkon ja luostarien kiinteä omaisuus siirtyi siinä valloitushaluisille ruhtinaille. Sittemmin Eurooppa tuhottiin sodilla, valloitus-retkillä ja suurliike-elämän operaatioilla.

    Kaikkein murhaavinta on ollut se, kun kansainvälinen kommunismi ja suurliike-elämä ovat löytäneet yhteisen sävelen. Globaali dominanssi on näiden yhteinen päämäärä. Tämä kehitys voimistui kylmän sodan päätyttyä. Siihen asti länsimaalaisille oli pakko myydä vapauden ja hyvinvoinnin illuusiota. Tämä illuusio purettiin kuitenkin pian ja meistä tehtiin suuryritysten vankeja vailla lain suojaa. Erityisesti pankit voivat tehdä meille mitä vain. Pankit ovat EU:n määräysvallassa ja EU kansainvälisen pankkikartellin ja tämä langenneiden enkeliruhtinaiden sekä näiden edustajien vallassa. Kristinuskolla voi olla merkitystä, jos tästä vankeudesta halutaan eroon. Muuta reittiä ei ole, koska kaikki yhteiskuntien hierarkkinen ylätaso on nyt demonien määräysvallassa. Uutislähetyksessä et näe yhtään poliitikkoa, raharuhtinasta tai ”asiantuntijaa”, joka ei olisi vahvasti demonisen vaikutuksen alaisuudessa. Pelko, ahneus, viha ja valheet ohjaavat nyt kaikkia ja suurta osaa tavallisista kansalaisistakin. Kaikki toivo on siinä suhteessa mennyt. Syömme ja lääkitsemme itseämme demonien kädestä.

    Plusääni(3)Miinusääni(2)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat