Maailman holokaustit

Maailma on pakotettu viettämään holokaustin uhrien muistopäivää vuosittain 27.1. Miksi juuri tämä kärsimyksen tarinaksi muotoutunut tapahtuma saa niin hirvittävästi huomiota? Tiedämmehän, että maailman historia on täynnä kansanmurhia, joiden muistoa ei kansainvälisesti kunnioiteta.

Tässä kirjoituksessa käsitellään Euroopassa ja Aasiassa 1900-luvun aikana ja 2000-luvun alussa tapahtuneita kansanmurhia. Artikkelissa ei tarkastella ”juutalaisten holokaustia” sen epämääräisyyden takia. Useiden tutkijoiden mukaan kansanmurha kuudesta miljoonasta tuhotusta juutalaisesta on vailla tieteellistä perustaa. Virallisen holokaustitarinan poliittiset, taloudelliset, historialliset ja tekniset yksityiskohdat eivät vakuuta.

Jos ”holokausti” on osa valheellista voittajien historiankirjoitusta, tulisi saksalaiset ja muukin länsi vapauttaa moraalisesta syyllisyydentaakasta, sillä ilman päteviä todisteita holokaustia ei voida pitää muuna kuin myyttisenä ja lähes uskonnollisena tabuna [lähteitä artikkelin lopussa].

Kirjoitukseni ei suinkaan käsittele kaikkia maailman kansanmurhia, vaan muodostaa läpivalaisun muutamista niistä merkittävimmistä.

 

Sionistien vallankaappaus tsaarilta (1917) ja Venäjän sisällissota

Nikolai II - sionistisen eliitin salaliiton uhri.
Nikolai II – sionistisen eliitin salaliiton uhri.

Ennen kansanmurhien esittelyä on syytä viitata vallankaappaukseen Venäjällä vuonna 1917. Robert Wilton toimi 17 vuotta Lontoon Times-lehden Venäjän kirjeenvaihtajana. Hän näki vuoden 1917 bolsevikkikumouksen myllerrykset tapahtumapaikalta.

Wilton julkaisi bolsevikkien ylimpien hallintoelinten jäsentenluettelot, joissa hän kirjoittaa jäsenten nimet ja kansallisuuden. Luettelon hän oli kerännyt virallisista neuvostolähteistä. Listauksesta paljastuu hämmästyttävä tosiasia: korkeimmissa hallintoelimissä ei ollut juuri lainkaan venäläisiä!

Ylivoimainen enemmistö muodostui juutalaisista, joista useat olivat muuttaneet nimensä venäläisiksi. Siten historiankirjoissa väitetty “venäläisten kansannousu tsaaria vastaan” ei pidä paikkaansa, vaan kyseessä oli ollut sionistisen organisaation, eliitin suorittama vallankaappaus Venäjällä (Wilton 2000).

Valtaosin juutalaisista koostuneen eliitin johtamat bolsevikit murhasivat Venäjän vallankumouksen ensimmäisinä vuosina virallisten lähteiden mukaan 2 003 285 ihmistä. Käytännöllisesti katsoen siinä oli koko Venäjän sivistyneistö: tsaarinperhe, piispat, papit, opettajat, lääkärit, upseerit ja älymystön edustajat. Lisäksi surmatuissa oli työläisiä ja talonpoikia.

 

Neuvostoliiton työleirien uhrit (1918–1956)

Vapaamuurareiden ujuttaminen neuvostohallintoon ei riittänyt, koska vuosisatojen aikana olivat Venäjän kansan kollektiiviseen sieluun juurtuneet tsaarinvallan autoritääriset rakenteet. Niinpä koko valtio piti muuttaa ”sosialistiseksi” yhteiskunnaksi (Steinhauser 1994). Siten tarvittiin myös työleirit.

Juutalaisen eliitin vaikutus Neuvostoliiton hallinnossa oli voimakasta aina vuoteen 1939 saakka. Tämän oligarkian vaikutus säilyi tietyllä tasolla aina Neuvostoliiton romahtamiseen saakka, ja jopa nykyisen Venäjän kaudelle. Myös Wiltonin teos Romanovien viimeiset päivät antaa viitteitä sionistivaikutuksesta Neuvostoliitossa. Tätä tukee myös sionistien välineinä operoineiden vapaamuurareiden läsnäolo Neuvostoliiton hallintoelimissä, kuten tuonnempana esitetään.

Kirjailija Alexandr Solženitsyn mainitsee kymmenittäin juutalaisia Neuvostoliiton talouden merkittävissä asemissa: ”Neuvostovaltio pyrki järjestelmällisesti ensin hyödyntämään ja sitten tuhoamaan kaikki, joita vainoharhaisesti kuviteltiin Neuvostoliiton hallinnon vastaiseksi voimaksi.” Hän päätyi siihen tulokseen, että ”Neuvostojuutalaiset hankkivat itselleen huomattavan osuuden valtion, teollisuuden ja talouden vallasta kaikilla Neuvostoliiton hallituksen tasoilla.” (MacDonald 2010).

Vangit työssään kanavatyömaalla.
Vangit työssään kanavatyömaalla.

Solženitsyn kirjoittama jättiläismäinen teos Gulag – vankileirien saaristo pohjautuu kirjailijan omiin kokemuksiin ja yli kahdensadan muun ihmisen selontekoon. Kirjassa kuvaillaan laajasti järkyttäviä tapahtumia leirien ja vankikuljetusten oloista, nälkään ja työhön näännyttämisestä, mielivallasta sekä selviytymisen keinoista. Nämä pakkotyöleirit olivat sionistisen Neuvostoliiton mustia aukkoja, joista visusti vaiettiin ja virallisesti niitä ei edes ollut olemassa.

Usein Neuvostoliiton vankileireille kyyditettiin täysin tekaistuilla syillä. Mielenkiintoista on, että Aleksandr Solženitsynin Vankileirien saariston osan III mukaan (s. 60) Gulagin yhtenä alkuperäisenä kehittäjänä pidetään turkinjuutalaista Naftali Frenkeliä. Vankileirit suunnattiin ainakin poliittiseen ja taloudelliseen tarkoitukseen: pyrittiin eliminoimaan kaikki sellaiset voimat, jotka edustivat vanhaa tsaarin aikaista järjestelmää, johon sisältyi myös kristillisyys. Mahdolliset ”vastavallankumoukselliset” voimat haluttiin murskata. Tuhovimma kosketti kymmeniä miljoonia yksilöitä, usein kokonaisia väestönryhmiä.

Taloudelliseen pyrkimykseen viittaa se, että jo vuonna 1928 aloitettiin Neuvostoliiton teollistaminen ja sitä seuraavana vuonna maatalouden kollektivisointi. Nämä molemmat ohjautuivat pakonprinsiipillä, sillä ensimmäisen viisivuotissuunnitelman rakennushankkeita toteutettiin vankityövoimalla, jonka määrän kollektivisointia seuranneet karkotukset moninkertaistivat. Miljoonia talonpoikia – heidän joukossaan tuhansia inkeriläisiä – kyyditettiin kotiseuduiltaan sosialismia rakentamaan ”erikoissiirtolaisina”, käytännöllisesti katsottuna vankeina (Gulag 2002).

Sionistisen eliitin hengenheimolaisten hegemoniaa on pintapuolisella tarkkailulla vaikea erottaa edesmenneestä Neuvostoliiton hallinnosta, sillä se verhoutui kommunistisen puolueen valtaan ja sen oletettujen vihollisten hävittämiseen.

Kysymyksessä ei tietenkään ollut juhlapuheissa lupailtu ”tasa-arvoon” tähtäävä ”sosialismi”, vaan aatteita käytettiin vallankaappauksen työkaluna. Useat Neuvostoliiton Gulag-leirit toimivat käytännössä myös tuhoamis- ja kuolemanleireinä. Vankileirien saariston toisessa osassa tulee hyvin esille juutalaisen mafian rooli. Nimittäin kunkin vankileirin komentajana hääräsi Gulag-järjestelmässä yhden ja saman etnisen vähemmistön edustaja.

Neuvostoliitto oli todellakin hirmuvaltio, joka Nobel-kirjailija Solženitsyn arvion mukaan on murhannut ainakin 30 miljoonaa ihmistä (Solženitsyn 1974).

Neuvostoliiton hirmutyöt ovat yleisesti tunnustettuja, mutta tämäkään kärsimyshistoria, suoranainen kansojenmurha, ei ole saanut kansainvälistä muistopäivää. Miksi? Ehkäpä siksi, että sen yhtenä pääarkkitehtina toimi sionistinen eliitti.

 

Holodomor (1932-1933)

Holodomor eli ukrainalaisiin suuntautunut kansanmurha keinotekoisen nälänhädän välityksellä surmasi jopa 14 miljoonaa ihmistä. Tästä kansanmurhasta voidaan syyttää silloista sionistista eliittiä,1 joka oli luonut Neuvostoliiton ja vaikutti siihen voimakkaasti.

Jo neuvostovaltion alkuaikoina hallintoelimet muodostuivat juutalaisesta eliitistä. Juutalaisten eliitin asema johtavissa asemissa väheni sittemmin, mutta on vaikutusvalta säilyi vapaamuurarijärjestön kautta. Edesmennyt tohtori Karl Steinhauser osoittaa teoksessaan EU huomisenpäivän super-neuvostoliitto sen, kuinka mainitusta vallankumouksesta aina Neuvostoliiton myöhempään vaikutukseen saakka hallintoelimissä kuhisi vapaamuurareita ja heidän toimihenkilöitään (Steinhauser 1994). Nämä vapaamuurarit ja niiden toimihenkilöt olivat sionistisen eliitin poliittisia instrumentteja.

Ukrainan kansanmurha tapahtui juutalaistaustaisen Lazar Kaganovitsin johdolla. Myös Neuvostoliiton johdossa ollut Josif Stalinin suku oli ilmeisesti juutalainen.2 Tähän viittaa osaltaan juutalaisjärjestö B’nai Brith’n Messengerin lausunto (3.3.1950), jonka mukaan entinen neuvostoliittolainen kenraali sanoi, että ”Stalinin suku on juutalaissuku”. Joka tapauksessa Stalin oli sionistien hyödyllinen pelinappula. Kuinka helposti he olisivat voineet raivata ”Isä aurinkoisen” pimentoon, mutta heidän ei tarvinnut.

Steinhauser kirjoittaa, että Josef Stalin ei mahdollisesti kuulunut mihinkään loosiin. Hän oli siis ehkä ”vapaamuurari ilman kilttiä”. Mutta tästä huolimatta hän oli vapaamuurareiden salapuolueen keskuksessa ahkera ja luotettava, de facto –toimihenkilö.

Dokumentoitu kansanmurha oli todellinen historiallinen tapahtuma.
Dokumentoitu kansanmurha oli todellinen historiallinen tapahtuma.

Kansalaisten nälkään näännyttämisestä huolimatta kommunistinen puolue pakkolunasti yli kolmanneksen viljasta ”työläisille”, ja pakko-otettua vehnää vietiin ulkomaille 1 800 000 tonnia, vaikka kommunistisen puolueen aluekomitea oli takavarikoinut jopa siemenviljan. Puolue kidutti viljaa piilottelevia kolhoosilaisia ja tuomitsi kymmeniätuhansia kuolemaan tai vankileirille muutaman viljantähkän ottamisesta pellolta.1 Sionistinen Neuvostoliiton johto ei sietänyt kansallismielistä Ukrainaa. Tässä ilmeisesti oli syy ukrainalaisten joukkosurmaan.

Harjoitamme tässä tutkivaa journalismia. Oletetaan, että holodomoriin viittaava lähdettä (1) ei pidettäisi yleisesti luotettavana. Tästä huolimatta Ukrainan kansan nälällä tappamisesta on muutakin luotettavaa tietoa esimerkiksi täällä Internet encyclopedia of Ukraina sekä mainitun sivuston lopussa olevassa kirjallisuusluettelossa, josta julkaisemme osan tämän artikkelin lopussa. Ukrainan tragediasta on virallinen tiedote tässä.

Myös Euroopan parlamentti on todennut, että holodomor oli Stalinin kyynisesti ja julmasti suunnittelema rikos ukrainalaisia ja ihmisyyttä vastaan.

Lisäksi luodessamme katseemme Wiltonin ja Steinhauserin tuotantoon varmistumme sionistivaikutteisen Neuvostoliiton osuudesta kansanmurhiin niin Ukrainassa kuin myös neuvostovaltion työleireillä.

 

Dresdenin 14 tunnin helvetti (1945)3

Helmikuun 13. päivänä 1945 puolustuskyvytön saksalainen kaupunki ja yksi Pohjois-Euroopan huomionarvoisimmista kulttuurikeskuksista joutui liittoutuneiden sadistisen kansanmurhan sekä järjettömän väkivalta-aallon raunioittamaksi. Noin kolmannes eli mahdollisesti puoli miljoonaa Dresdenin asukkaista tuhoutui 14 tunnin sisällä kaikkien aikojen hirvittävämmässä verilöylyssä.

Dresdenin uhreja

Liittoutuneiden julmat pommitukset polttivat uhreja elävältä Frankfurtissa, Hampurissa, Münchenissä, Kasselissa, Würtzburgissä, Darmstadtissa, Pforzheimissä ja etenkin Dresdenissä. Tämä oli kaikkien aikojen kansanmurha, jonka demonisuutta on vaikeaa aukottomasti ihmiskielellä kuvata. Tässä voimme havaita aidon holokaustin sen pirullisimmassa merkityksessään.

 

Dresden jätettiin aluksi rauhaan

Liittoutuneiden pommikoneet moukaroivat Saksaa, kylväen kuolemaa toisen maailmansodan lopulla, mutta Dresdenin saksilainen kaupunki kulttuurikeskuksena sekä ilman sotilaallista merkitystä jätettiin terrorin ulkopuolelle.

Dresden oli taiteilijoiden ja käsityöläisten kaupunki, kuitenkin siellä oli hiukan satsattu ilmatorjuntaan ja kaupungista oli siirretty pois tärkeämpiin kohteisiin siellä hetken aikaa toiminut Luftwaffen ilmalaivue. Oli siis olemassa herrasmiessopimus, jonka mukaan Dresden oli avoin kaupunki.

 

Pakolaisia kertyi kaupunkiin turvallisin mielin

Laskiaistiistaina helmikuun 13. päivänä 1945 pakeni saksalaisten pakolaisvirta puna-armeijaa, noin sadan kilometrin päästä, Dresdeniin kasvattaen väestön yli miljoonaan. Jokainen uusi pakolainen toi pelottavia uutisia Neuvostoliiton hirmuteoista. Punaista terroria pakenevat eivät osanneet kuvitella, että he tulisivat kuolemaan pahemmassa verilöylyssä, jollaista edes Stalin ei voisi suunnitella.

Laskiaistiistai oli Dresdenissä yleensä täynnä karnevaalihenkeä. Vuonna 1945 tunnelmat olivat kuitenkin synkät. Talot olivat täynnä pakolaisia, ja tuhannet joutuivat asumaan kaduilla kylmyyden keskellä. Ihmiset tunsivat olonsa kuitenkin melko turvalliseksi; vaikka tunnelma oli synkkä, houkutteli sirkusesitys tuona iltana paljon katsojia, jotka toivoivat unohtavansa hetkeksi sodan kauhut.

Karnevaaliasuihin pukeutuneet pikkutytöt koettivat kohottaa yleisön mielialaa. Vaikka vaisut hymyt tervehtivät nauravia tyttöjä, parani tunnelma illan aikana.

Kukaan ei osannut kuvitella, että 24 tunnin kuluessa nämä samat viattomat lapset kuolisivat Churchillin tulimyrskyssä. Kukapa tätä tiesi silloin, sillä venäläisiä pidettiin raakalaisina ja sen sijaan luultiin amerikkalaisten sekä brittien olevan “kunniallisia”.

Ensimmäisten hälytyksien varoittaessa 14 tunnin infernosta, Dresdenin asukkaat suuntasivat tottelevaisesti suojiinsa. He eivät kuitenkaan olleet toimissaan kovinkaan ripeitä, sillä hälytysten ajateltiin olevan vääriä – eihän kaupunkia ollut koskaan uhattu ilmasta. Monet eivät koskaan astuneet ulos elävinä, sillä tuo ”suuri ja demokraattinen valtiomies”, Winston Churchill, ja toinen ”suuri ja demokraattinen valtiomies”, Franklin Delano Roosevelt, olivat päättäneet, että Dresden tulisi hävittää maan tasalle mattopommituksessa.

 

Dresdenin tulimyrsky

Tulimyrsky syntyy, kun tuhannet pienemmät tulet muodostavat yhden suurpalon. Suuri määrä ilmaa pääsee ruokkimaan tulta, jolloin syntyy keinotekoinen tornado. Tuulen tielle joutuneet ihmiset sinkosivat katujen mitalla liekkeihin. Maan alta suojaa etsineet taas tukehtuivat useasti ilman imaistaessa kaiken hapen kasvattamaan tulta. He saattoivat myös kuolla valkohehkuun, joka on niin kuumaa, että se voi sulattaa ihmislihan.

 

Churchil hirviönä

Churchillin motiivit Dresdenin holokaustiin näyttävät olleen enemmänkin poliittisia kuin sotilaallisia. Historioitsijat ovat yhtä mieltä siitä, ettei Dresdenillä ollut sotilaallista arvoa. Siellä oli keskitytty lähinnä savukkeiden ja posliiniastioiden tuotantoon.

Tulossa oli kuitenkin Jaltan-konferenssi, jossa neuvostoliittolaiset ja heidän länsimaiset liittolaisensa neuvottelisivat Euroopan jäännösten jakamisesta. Churchill halusi valttikortin – murskaavan angloamerikkalaisen tuhoamisen – jolla tehdä “vaikutus” Staliniin.

 

Palestiinalaisten kansanmurha (alkaen 1945)

Israelin valtion perustamisessa keskeisimpänä tavoitteena on ollut voimakkaan sotilasvaltion luominen Lähi-itään. Tämä pyrkimys on toteutunut ja tästä johtuen saamme miltei päivittäin kuulla uutisia terroristivaltio Israelin barbaarimaisesta julmuudesta palestiinalaisia kohtaan. Juutalaisvaltio luotiin sionistisen eliitin hegemoniaa varten. Sionistinen valtio perustettiin Palestiinaan siksi, että se on poliittisesti keskeisessä suhteessa Eurooppaan, Aasiaan ja Afrikkaan nähden. Siten Israel muodostaa myös sotilasstrategisen polttopisteen maailman valta-asemaa ajatellen (Rami 1988). Israel on USA:n tuella hampaisiin saakka aseistettu vaarallinen ydinasevaltio, jonka vaikutus Israel-lobbyn välityksellä Yhdysvaltoihin ja Natoon, tekevät siitä voimakkaan sotilaallisen vaikuttajan.

Näky on lohduton juutalaisterrorin jäljiltä.
Näky on lohduton juutalaisterrorin jäljiltä.

Israelin harjoittama valtioterrorismin sato on laaja, raaka ja verinen. Nostamme siitä esille muutamia esimerkkejä.

Jo manan maille menneen Ariel Sharonin tekemät rikokset ihmisyyttä vastaan sotilasuransa eri vaiheissa ovat karmaisevat. Tästä esimerkkinä olkoon muun muassa Sabran ja Shatilan verilöyly eli joukkomurha (Alakhbar 2002 ja YK 1982). Verilöylyä edelsi Ariel Sharonin ilmoitus pakolaisleirillä piileskelevistä 2 000 ”terroristista”, joista kunkin nimet Israelin armeijalla muka oli olemassa. Mutta todisteita ”terroristeista” ei ole koskaan saatu.

Israel hyökkäsi Gazaan 27. joulukuuta vuonna 2008, kun palestiinalaistaistelijat olivat ampuneet itsepuolustukseksi raketteja Israelin kaupunkeihin. Sodassa kuoli ainakin 1300 palestiinalaista ja 13 israelilaista (The Guardian 2009 ja HS 2009). Huomautettakoon, että Israelin armeija ampui 400 palestiinalaista lasta. Israel on ollut sotaisa naapureitaan kohtaan. Se hyökkäsi esimerkiksi Libanoniin vuonna 2006 (BBC 2006).

Israel teki ilma- ja maahyökkäyksen toisen kerran Gazaan vuonna 2014. Tekosyyksi ”operaatio suojaava reuna” –nimetylle joukkomurhalle ilmoitettiin palestiinalaistaistelijoiden hyökkäystunneleiden ja sotilasrakettien tuhoaminen. Israelin armeija murhasi ainakin 1700 palestiinalaista, joista valtaosa oli siviilejä (Yle 2014), esimerkiksi lapsia ja vanhuksia.

Molemmat Israelin Gazaan hyökkäykset olivat silkkaa teurastusta ja etnistä puhdistusta.

 

Markku Juutinen

 

Lähteet:

Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

MacDonald, Kevin (2010). In the 1930s: Chapter 19 of Alexandr Solzhenitsyn’s “200 Years Together”: Saatavilla.

Solsjenitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand Stockholm.

Rami, Ahmed (1988). Vad är Israel? Stockholm: Kultur förlag.

Alakhbar 2002: Saatavilla.

16. joulukuuta 1982 YK:n yleiskokous tuomitsi verilöylyn ja julisti sen olleen kansanmurha.

The guardian 2009: Saatavilla.

HS 2009: Saatavilla.

BBC 2006: Saatavilla.

Yle-uutiset 2014. Saatavilla.

Tiedostot:

http://www.ihr.org/books/rassinier/debunking.shtml

http://www.ihr.org/jhr/v01/v01p103_Faurisson.html

http://vho.org/GB/Books/thottc/

http://vho.org/D/dam/

http://vho.org/GB/Books/trr/index.html

http://www.vho.org/GB/Books/al/

http://vho.org/GB/Books/dth/found.html

http://www.vho.org/GB/Books/loth/

 

1. Ukrainan kansanmurha: Internet encyclopedia of Ukraina ; Council of Europe

2. The Six Million Reconsidered (1979). Noontide Press.

3. George T. Parker NS Bulletin, 1985

 

Holodomoriin viittaavaa kirjallisuutta:

Chamberlin, William H. Russia’s Iron Age (Boston 1934)
United Ukrainian Organizations of the USA. Famine in Ukraine (New York 1934)
Ammende, Ewald. Human Life in Russia (London 1936; Cleveland 1984)
Sova, H. Holod na Ukraïni 1933 r. (Munich nd)
Pidhainyi, S. (ed). The Black Deeds of the Kremlin: A White Book, 2 vols (Toronto 1953; Detroit 1955)
Pigido-Pravoberezhny, Fedir. The Stalin’s Famine: Ukraine in the Year 1933 (London 1953)

24 kommenttia

 1. Täysosuma. Napakymppi.

  Ihmiskunnan loputon juutalaisten kärsimysten masturbointi pitää lopettaa ja ja pitää juutalaisten kärsimysten sijaan perustaa Totuuskomissio, joka selvittää perusteellisesti, mitä ja miksi ja kuka oli Euroopan yllämainittujen valkoisiin ihmisiin kohdistuneiden massamurhien takana. Lisäksi palestiinalaisiin kohdistuva tämänhetkinen kansanmurha on tuotava esille.

  Silloin paljastuu juutalaisuuden toinen puoli.

  Se puoli, josta ei saa puhua, josta ei saa tietää, jota ei saa tutkia.

  Olen itse nykyään kysynyt seuraavat kolme kysymystä kaikilta, kenen kanssa tulee puhe sionismista, juutalaisista ja juutalaisuudesta:

  1. Mainitse yksikin Hollywoodin elokuva, jossa olisi paha juutalaishahmo. Edes yksi. Samaan aikaan olen maininnut, että ei ole puutetta niistä, joissa juutalainen on uhri tai parempaakin parempi.

  2. Mainitse yksi valtio Israelin lisäksi, joka pommittaa vuonna 2014 siviilejä kyynisesti ohjuksilla kouluissa ja sairaaloissa.

  3. Miksi juutalaiset ja juutalaisjärjestöt ovat hysteerisen maahanmuuttomyönteisiä meidän maissamme (kaksoispasseilla) ja hysteerisen etnosentrisiä omassa maassaan?

  Olen kertonut olevani kansallismielinen ja jos sitä on pidetty ”natsismina”, olen kysynyt nuo kysymykset. Hiljaista on, kovin on hiljaista kuulijapuolella näiden kysymysten jälkeen.

  Eli ihmisten ei pidä antaa tuumaakaan periksi, ei tuumaakaan, ei millään foorumilla.

  Juutalaisten paperit eivät ole puhtaat, kaikkea muuta.

  Meidän paperimme sen sijaan ovat. Täysin puhtaat.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Onko Totuuskomissio-huuto peitehuuto? Kuinka voi olla Totuuskomissio, kun kaikki, ylintä valtaa (mm. tuomiot) myöten, on Valhekomission vallassa? Kuinka tällaisessa kontekstissa Totuuskomissio-huuto voi olla todellinen huuto? Eikö Valheen huutama Totuus ole peitetotuus – aktiiviseksi muuttuneena huuto astua valheessa ja hukkumisessa askel – ratkaiseva askel – eteenpäin, huuto antaa viimeinen isku?

   Onko kyseessä siis peitetoiminta? Mutta eikö peitetoiminnan voisi kääntää toisinpäin? Eikö totuushuutoja voisi esittää valhehuutojen kaavussa, toisin päin siis kuin vakiintunut tapa tämän foorumin kommenteissa on? Eikö tämän foorumin toiminta pitäisikin kääntää täsmälleen päinvastaiseksi? Tuloksista hyvä esimerkki täällä:

   http://areena.yle.fi/tv/2193856

   Päästäisiin toiveajattelusta suoraan iskuun.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Tällä kertaa 24 tykkäyksen (9.3. klo 23.50 mennessä) tähti hankkii kannattajia (Mossadin Hasbara-mies?) livertämällä, että suomalaisten paperit ovat täysin puhtaat.

   Suomessa on holokaustissa (aborteissa eli lastenmurhissa) murhattu aborttilakien voimaantulon jälkeen jo lähes 700 000 lasta. Päivittäin holokaustissa murhataan keskimäärin 29 lasta. Holokaustissa on mukana koko kansa, sillä aborttilaki koskee koko kansaa ja holokaustia ovat myötätoteuttamassa murhaajavanhempien ja maamme terveydenhuoltojärjestelmän ja johdon lisäksi sukulaiset, ystävät, tuttavat ja lastenmurhia ajavat järjestöt.

   Murhattuja lapsia ei haudata. Heidät poltetaan tai heitetään jätteeseen.

   Murhaajia ei kiinnosta, mihin murhattujen lasten sielut joutuvat.

   Tämä jatkuvasti pyörivä holokausti on kaikkein hirvittävin ja alhaisin holokausti, sillä siinä murhataan viattomia ja puolustuskyvyttömiä lapsia. Kuolemantuomio kuuluisi murhaajille (1. Moos. 9:6), ei viattomille.

   Lisään tämän holokaustin listaan silläkin uhalla, että saan 24 ei-tykkäystä. Minä olen näet totuuden mies. Sääli sotkea mesoamistanne täällä, mutta sisimpäni vaatii totuudessa pysymistä.

   Mitä puhtaat pulmuset sanovat?

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  3. Marko Maunula on epäpätevä virkaansa. Hänen kirjoituksessaan ei ole ainuttakaan todistetta mistään. Epäpätevä virkaansa on myös E.pirjonen, jos hän toimii vastuullisessa tehtävässä.

   ”Holokaustin kieltäjät” ovat ihmisiä, joilla on totuudentunto ja jotka tutkivat historiaa todisteiden valossa. Holokaustista ei tunnetusti ole olemassa ensimmäistäkään pitävää todistetta. Suunsoitto ja ”silminnäkijäkertomukset” ilman pitävää dokumentaarista tai rikosoikeudellista tukea eivät ole todisteita, suurin osa on suoraa valehtelua ja huijausta (loppu on juorua, kuvittelua, pätemisenhalua jne.).

   Keskitysleireillä tappoivat epidemiat.

   Suurinta antisemitismiä on jättää julistamatta juutalaisille evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ja uskossa siihen saatavaa syntien anteeksiantamusta ja ikuista elämää Jumalan yhteydessä. Marko Maunula ja E.pirjonen eivät sitä tee. He molemmat hylkäävät juutalaiset ikuiseen helvettiin täysin kylmäverisesti.

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
 2. Juutalaisten mielettömästä vallasta ja esim. kaikkien tiedustelupalveluiden hallinnasta ja käskyttämisestä johtuen lähes kaikki muukin kansanmurhatouhuilu etenkin sotien jälkeen on tarkoituksellisesti lv. juutalaisuuden tuottamaa. Niin kommunismi kuin Nato-maat teeskentelivt vastakkainasettelua. Juutalaiset loivat kaikkialle osapuolet ja konfliktit ja ohjasivat kaikkea.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Siionistit olivat myös tämän takana:
  http://www.irishholocaust.org/tollofholocaust
  5,16 miljoonaa kuollutta. Samankaltaisia ihmisiä kuin sinä ja minä. Kristittyjä.
  Se mikään perunasairaus ollut. Valehtelua kaikki. Tuskin he edes tietävät totuudesta mitään.
  Ajattele sitä hirvittävää kärsimystä. Saman verran ihmisiä kuin Suomessa, murhattuina VIIDESSÄ VUODESSA! Mieti sitä.

  Talmud-siionistien pyhä kirja:
  Sepher Or Israel 177b: Ota kristityt hengiltä; tapa heidät, niin miellytät Jumalaa kuin suitsuttaisit hänelle.
  http://www.radioislam.org/finish/jud/talmud.htm

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Mossadin mieheksi minua ei olekaan ennen luultu. 🙂

  Leikki leikkinä, Markku Juutisen artikkeli on kertakaikkiaan korvaamattoman tärkeä.

  Kysymyksessä ovat kaikkein perimmäiset arvot.

  Juutalainen media on kieltänyt meitä muistamasta omia uhrejamme. Tämä on äärimmäisen loukkaavaa, äärimmäisen vastenmielistä.

  Edellinen vuosisata ei ollut juutalaisten ”holokaustin” vuosisata. Ehei, se oli vuosisata, jonka aikana tapettiin Euroopassa kymmeniä miljoonia valkoisia ihmisiä. Heitä tapettiin Armeniassa, Venäjällä, Saksassa, ympäri Eurooppaa. Suurin tappaja oli juutalaisten ideoima ja pitkälle masinoima bolshevikkivallankumous.

  Lisäksi amerikkalaiset ja britit tappoivat ensimmäisen kerran maailmanhistoriassa kyynisesti satojatuhansia siviilejä sekä atomipommeilla että tarkkaan suunnitelluilla sivilliväestöön kohdistuneilla massapommituksilla.

  Tämä on fakta.

  Mitä me tästä muistelemme?

  Vain juutalaisia. Aamusta iltaan vinkuu juutalaisyhteisö. Mitään muuta pahaa ei ole tehty. Vain juutalainen on kärsinyt. Vain juutalaisesta tehdään loputon lista Hollywood-elokuvia. Vain juutalaisille rakennetaan loputon määrä holokausti-museoita, holokausti-muistomerkkejä.

  Vain tätä opetetaan kouluissa, ad infinitum.

  Meidän pitäisi opettaa lapsillemme sitä, että koko vuosisadan hirmuisin tapahtuma oli Venäjän kansaan kohdistunut kansanmurha, joka tehtiin muka ”köyhien” etujen takia, kun lopputulos oli, että koko kristitty kansa tuhottiin. Tappajat olivat pääosin muita kuin venäläisiä, he olivat ulkomaalaisia, he olivat ”vihamielinen eliitti”. Samanlainen vihamielinen eliitti hallitsee nytkin valkoisia maita.

  Tämä eliitti ei aja enää meidän asiaamme. Tämä eliitti haluaa massamaahanmuuttoa vain massamaahanmuuton takia. Tämä eliitti haluaa meidän maihimme miljoonia ja taas miljoonia vieraita ihmisiä Afrikasta ja Lähi-Idästä, mutta EI YHTÄKÄÄN Israeliin.

  Eikö ole kummallista?

  Meidän maamme ovat ”sulatusuuneja” ja Israel on JUUTALAISTEN VALTIO.

  Tämä kaikki on aivan selvää.

  Taas kerran ollaan luomassa olosuhteita, joissa voidaan luoda seuraava ”bolshevikkivallankumous”. Eliitillä on kahden maan passi ja heillä on ydinaseilla turvattu kotimaa.

  Meille jää vain taistelu elämästä ja kuolemasta.

  Mutta ihan ensin: Meillä on oikeus muistaa ja meillä on oikeus surra ja meillä on etenkin oikeus ymmärtää, kuka, mitä ja miksi.

  Juutalaisten kitinää on jo kuultu ihan tarpeeksi.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. No, kuten jokainen sisäiset silmät omaava tietää, Suomi on Mossadin johtama juutalais-, kyrpä- ja narttuhelvetti. Tämä helvetti, joka koko ajan pahenee, on syntynyt täysin suomalaisten hyväksynnällä, ja juutalaiset ja suomalaiset toimivat koko ajan harmonisessa yhteistyössä (esimerkkinä viralliset vaalit, joissa kansa asettuu valitsemaan edustajia ehdokkaista, jotka juutalaisten hallitsemat puolueet ovat asettaneet). Kansa kutsuu tätä yhteistyötä sivistykseksi, edistykseksi, lintukodoksi, hyvinvoinniksi (velkarahajärjestelmämme on juutalainen) ja vapaudeksi (vaikka se on orjuutta; kansa kokee sen vapaudeksi, kun ei tarvitse tehdä mitään).

   Jos totuuteen pyritään, on otettava huomioon koko totuus (yllä esim. suomalaisten oma kansanmurhatoiminta, johon tässä voitaisiin lisätä ehkäisypillerit [ratkaisevan aineosan keksijänä juutalainen Carl Djerassi], jotka ovat omaa ja juutalaista koko kansan tuhoamistoimintaa). Jos osa totuudesta jätetään huomiotta, koko toiminta jää hyllyvälle pohjalle ja lopulta romahtaa. Sellainen toiminta herättää epäilyksen vihollismielisestä lähtökohdasta, maanpetoksesta.

   Koska Suomen kansa on pikkujuutalaisista koostuva perkeleen orjien (kyrpien ja narttujen) joukkio, ensimmäiseksi tulisi saada aikaan maahan luja miehinen esivalta (demokratian eli perkeleen hirmutyrannian vastakohta), kuten Raamattu edellyttää (Room. 13. luku alkujakeet). Sitten, ennen mitään muuta, kansa on pantava kuriin (näin pikkujuutalaisuus tuhotaan). Suomalaisilta miehiltä ja naisilta on tukittava turpa niin että se todella on tukittu. Vasta sitten voidaan perustaa Totuuskomissio, mutta päinvastoin kuin yllä on esitetty. Totuuskomissio tutkii tämän kansan, ja pahimmat rikolliset on hirtettävä ja rikosten (esim. juuri lastenmurhien) vakavuuden mukaan langetetaan muita raskaita rangaistuksia. Naiset on toimitettava 2-3 vuoden ajaksi keskitysleireihin, että heistä tulisi jälleen naisia.

   Kun maassa on terve (= luja) esivalta ja kansa kurinpidon alaisena, SITTEN on realistista asettaa Totuuskomissioita tutkimaan kansainvälisiä rikoksia, esim. mainittuja holokausteja. Vasta silloin on mahdollista päästä tuloksiin, etenkin koska Mossadin vallasta on päästy.

   Niin kauan kuin näitä toimenpiteitä ei ole saavutettu, kaikki on pilkan ja leikinlaskun ansainnutta. Narreja on kohdeltava narrien tavoin. Toiveajatteluun ja sen pohjalta tapahtuvaan toimintaan kutsujat ovat puhtaita tuulihattuja, joita voi vain pilkata ja jotka todella ovat pilkan ansainneet.

   Suomen kansa on hirvittävä saatanalauma, joka kokee johtajansa Mossadin hyväntekijänä ja oikeuksien ajajana (kaikkien himojen virallisena sallijana) ja perkeleen vapahtajana. Tämän kirjoitin, että ymmärrettäisiin, miksi minulla on alkanut esiintyä taipumuksia ”leikinlaskuun” (ainakin mitä yllä antamaani Ylen linkkiin tulee). Kuinka tätä kaikkea voisi katsella vakavalla mielellä? KAIKKI, mitä tämä kansa ja sen nykyisentasoiset totuudenpuhujat tekevät, johtaa väistämättä yhä suurempaan tuhoon, vieläpä ansaittuun ja oikeudenmukaiseen tuhoon.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. http://carolynyeager.net/hereticss-hour-conquered-germans#comments

  Toisella tunnilla kerrotaan, että tshekit, puolalaiset, juutalaiset ja Saksan johto ovat pakottaneet Saksan Pakkosiirrettyjen järjestöt vaihtamaan presidentin ja ottamaan uuden linjan. Uusi linja valittiinkin, kun ilmeisesti järjestöt ovat luopuneet vaatimuksesta varastetun omaisuuden korvaamisesta. Lisäksi järjestöt aikovat keskittyä paheksumaan kaikkia pakkosiirtoja ja pakolaisuutta eli hyysäämään Saksaan tuelvia elintasopakolaisia ja paheksumaan juutalaisten joukkokarkotuksia historiassa. Pakolaisten rahat siis siirtyvät mamutukseen. Puolalaiset ja tshekit raivoavat, että kaikki saksalaiset olisivat syyllisiä eivätkä voisi näin ollen olla uhreja. Kuitenkaan edes Saksan johto ei ollut mihinkään syyllinen. Ei edes sotaan, vaan nimenomaan tshekit ja puolalaiset.

  Ensimmäinen tunti: Uusi kirja pljastaa, että myös amerikkalaiset raiskasivat valtavsti saksalaisia. Lisäksi he pakottivat saksalaisnaiset nälällä turvautumaan prostituutioon kuoleman edessä. Rothschild-huijari Beevor yrittää valehdella tätä asiaa maton alle.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Niin, valhetta ja väkivaltaa alkaa olla koko maailma. Puhdasta barbariaa ja terroria, varsinkin ns. valkoisen ”rodun” barbariaa ja terroria, olivat jo maailmansodat. Koko maailmasta on tulossa valtavan teurastuksen kenttä. Kun oikeasta evankeliumista on luovuttu, perkele pääsee riehumaan aivan vapaasti.

   Kristuksen paluu on aivan lähellä. Tapahtuu viimeinen tuomio.

   Kukaan ei kestä Jumalan edessä ilman Kristusta, syntien anteeksiantamusta.

   Kehotan tekemään parannuksen, siis tulemaan omantunnon hätään Jumalan käskyjen edessä ja näin maahan luhistuneena ottamaan uskolla vastaan ainoan pelastuksen, Jeesuksen Kristuksen, joka hengellään hankki meille syntien anteeksiantamuksen.

   Ilman Kristusta jokainen hukkuu ikuiseen helvettiin. Ja syystä.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Linkin kommenteista:
  ”historical context of the German experience.

  REPLY
  carolyn
  Tue, 10/03/15
  What about the sainted Danes?

  In the final weeks of the war, between 9 February and 9 May, several hundred thousand (minimum 250,000) German refugees fled across the Baltic Sea, fleeing the advancing Soviet Army. For the most part, the refugees were from East Prussia and Pomerania. Many of the refugees were women, children, or elderly. Many were malnourished, exhausted, anxious or seriously ill. A third of the refugees were younger than 15 years old.
  When they landed, they found themselves stranded in putative freedom and at the start of a new martyrdom. The refugees were interned in hundreds of camps from Copenhagen to Jutland [by Danish authorities, ostensibly for their safety], placed behind barbed wire and guarded by heavily armed overseers. The largest camp was located in Oksboll, on the west coast of Jutland, and had 37,000 detainees.
  Nutrition was terrible, medical care was miserable. In 1945 alone, more than 13,000 people died, among them some 7,000 children under five. According to Lylloff’s research, more German refugees died in Danish camps, ”than Danes did during the entire war.” Kirsten Lylloff, a long-time senior physician and department head of immunology in Hilerod near Copenhagen, examined 6,200 death certificates and 6,500 grave stones. The result: A dissertation (”Children or enemies?”) and a crushing verdict on members of her own profession: ”What kind of monsters masquerading as human beings were those Danish doctors of 1945?” she asks.
  Lylloff discovered that the Danish Association of Doctors had decided in March 1945 that German refugees would not receive any medical care. That same month the Red Cross refused to take any action, according to the newspaper ”Politiken,” because public sentiment was ”against the Germans.” The result: 80% of the small children that landed on Denmark’s shores did not survive the following months. (This adds up to nearly 70,000 little German children. -cy)
  They either starved or were unable to fight infections due to extreme malnutrition. Detailed medical reports don’t exist. All that’s left are endless rows of sad grey grave stones. http://www.spiegel.de/international/denmark-s-myths-shattered-a-legacy-of-dead-german-children-a-355772.html

  Suomeksi:

  https://toinennakemys.wordpress.com/2010/02/14/tanskakin-osallistui-holokaustiin-saksalaisten-tilinteko-menneisyydestaan/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. http://info.kopp-verlag.de//hintergruende/deutschland/gerhard-wisnewski/heimliche-euthanasie-fuer-jede-leiche-gibt-es-cash.html;jsessionid=F44BB0D8C1B566A9FF856D8B9C0E5317

  Kuulin jo aiemmin siitä, että USA:ssa sairaalat saavat rahaa valtiolta sitä enemmän, mitä enemmän siellä kuolee potilaita. Tästä kertyy myös suuret säästöt, kun potilaat ”armomurhataan”. Täsä kerrotaan Britannian sairaaloista, joissa on yleinen käytäntö saattaa potilaat nopeasti kuolemaan jättämällä hänet juottamatta ja ilman riittävää ravintoa ja lääkitystä. Sadattuhannet murhataan näin joka vuosi. Omaisile on valehdeltu, että potilas olisi toivonut näin. Itse asiasssa kyse ei suinkaan ole kuomansairaista, vaan on tapauksia näissä omaisten pelastamissa tapauksissa, että potilas on toipunut entiselleen ja terveeksi. Myös Saksassa tietenkin ollaan otettu käyttöön tällainen käytännössä eutanasiaohjelma, jossa siis murhataan myös suuria määriä sellaisia, jotka eivät olisi toivottomia tapauksia. Koko ajan siis summamutikassa potilaita. Tietenkin usein esim. keuhkokuumeinen vanhus saattaa todennäköisesti kuolla. Silti tällainen on toistaiseksi laitonta ja uskomattoman törkeää touhua. Myös Euroopassa sairaalat saavat bonuksia kuolemantapausten kasvaessa.

  Kommenteista päätellen asia ei ole mitenkään salainen lääkärien ja hoitajien keskuudessa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Mutta tuohan on loistava ajatus Suomeenkin tai, jos on jo Suomessa, Suomessa laajennettavaksi. Jos esimerkiksi sairaalat/sairaalalääkärit saavat bonuksia lasten murhaamisista (aborteista, käytössä Suomessakin), niin eikö bonuksia voisi alkaa maksaa myös murhattavien lasten vanhemmille, murhia suositteleville sukulaisille ja tuttaville ja kaikille muillekin murhakoneistoon osallistuville? Ja itse valtiokin voisi saada j-bonuksia (lainaa matalalla korolla j-velkarahapankkiireilta), jos se aloittaa voimakkaan perhesuunnittelukampanjan (lastenmurhakampanjan) kaikkialla maassa. Näinä taloudellisesti heikkoina aikoina noista bonuksista ja palkkioista on varmasti paljon apua.

  Ajatus voidaan laajentaa muihinkin murhattaviin, esim. yllä mainittuihin keuhkokuumepotilaisiin. Onhan näitä muita murhattavia enemmän kuin murhattavia lapsia, joten bonuksetkin ovat lukuisampia ja kansan elintaso nousee ja ehkä veloistakin aletaan päästä. Koko terveydenhuoltojärjestelmä voisi, jos se saa j-bonuksia, voimaperäisesti alkaa järjestää kampanjoita ja j-projekteja (esim. ravinnon ja lääkkeiden tekemiseksi myrkylliseksi tai ainakin nykyistä sairastuttavammaksi) sairaaloiden täyttämiseksi potilailla, ehkä ihan vain ”ennaltaehkäisevässäkin” mielessä. Terveyskeskukset saisivat hyvät bonukset, jos ne toimittavat paljon potilaita sairaaloihin. Ja ennen kaikkea: jokainen voisi saada todella ratkaisevan avun taloudellisiin ongelmiinsa, jos hän toimittaessaan omaisiaan sairaaloihin saisi hyvän palkkion.

  Tämä on nyt puolueille (eduskuntavaalit lähestyvät) hyvä tärppi. Niiden j-puoluetuki voitaisiin moninkertaistaa, jos ne kaikki alkavat tehdä Suomen terveydenhuoltojärjestelmää sairaalakeskeiseksi. Mitä enemmän sairaaloissa murhattaisiin, sitä suuremmat puoluetuet ja sitä enemmän puolueet voisivat aivopestä ihmisiä äänestämään itseään. Äänestäjillekin voitaisiin alkaa maksaa äänestämisestä, jos he äänestävät selvästi sairaalamielistä (murhamielistä) puoluetta.

  Koko kansa voisi nousta suureen j-vaurauteen, jos se lähettää kaikki vähänkin sairaat (tai sairaiksi epäillyt) sairaalaan ja sen murhamyllyyn. Lääkäreistä voisi tulla monimiljonäärejä, jos he alkavat toimia näiden uusien terveydenhoitoajatusten mukaisesti. Miksei myös kenestä tahansa, jos hänellä on paljon sairaaloihin toimitettavia omaisia.

  Eikä tämä mitään ”uskomattoman törkeää” touhua ole. Se on ollut jo käytössä lasten kohdalla jo pian puoli vuosisataa, ja kansa on ollut hyvin tyytyväistä ja kiitollista. Kukaan ei ole esittänyt vastalauseita.

  Ajatus sopii Suomeen ja Suomen kansaan kuin nenä päähän. Murhajärjestelmä ja sen bonukset vastaavat täysin Suomen kansan perimmäistä luonnetta ja elämänpyrkimyksiä, ja saattavathan bonukset jopa pelastaa Suomen j-olemassaolon! Kyse on elämästä! Vauraudesta! Elämänilosta!

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Lisäyksenä yllä olevaan viestiini (joka siis on vastaus Repen viestiin; unohdin painaa vastaa-painiketta) vielä, että sairaalamylly saadaan toimimaan kitkattomasti, jos sairaalahoidosta (omasta tai omaisen) kieltäytyminen tehdään rikokseksi, josta seuraa ankarat rangaistukset. Tällainen lainsäädäntö on helppo saada aikaan, jos puolueemme saavat siitä j-bonukset.

   Myös sairaalajärjestelmän arvosteleminen voidaan tehdä rikokseksi. Sairaalajärjestelmää tulee kiittää, koska se murhatoiminnallaan tuottaa yhteiskunnalle valtavat säästöt.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Ja mielisairaaloihin (miksei tavallisiinkin sairaaloihin) voitaisiin järjestää niskalaukaushuoneet, entiseen tapaan. Onhan lääkkeillä, shokkihoidoilla ja psykokirurgialla tuhoaminen turhan kallista.

    Jokainen kansalainen voitaisiin velvoittaa menemään ”terveystutkimukseen” sairaalaan(sekä tavalliseen sairaalaan että mielisairaalaan) kerran kolmessa vuodessa.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   2. Myös lääketieteellisiä tiedekuntia on uudistettava. Niiden koulutusohjelmiin tulee lisätä erityinen ”lääketieteellisen kansantalouden” kurssi, jossa tuleville lääkäreille opetetaan kaikki mahdolliset tappamistavat, nykyisten lisäksi.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   3. Ai niin, itäisessä ”lääketieteessä” suosittu väline oli jäänaskali. Sillä nähtävästi voidaan tappaa tehokkaasti. Häiriköivät ja väkivaltaiset kansalaiset voitaisiin yhdellä iskulla tehdä kylmiksi niillä. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien vakiovarustukseen tulee siis lisätä jäänaskali. Onhan koko ns. yhteiskuntamme tullut jo muutenkin ”itäiseksi”, miksei siis myös lääketiede.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   4. Lääkärikoulutuksessakin voidaan säästää (ehkä se kokonaan lopettaa), jos lääkäreiksi otetaan vankiloistamme murhaajat, kiduttajat, tappajat ja muut väkivaltarikolliset pukemalla heidän ylleen valkoinen takki. Kun lääkärikoulutuksen kulut saadaan liki nollaan, näille uusille valkotakeille voidaan maksaa hyvin, oikein hyvin.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   5. Tuli mieleen vielä yksi tervehdyttävä ajatus. Suomalaista yhteiskuntaa kovasti piinaavasta ”sairaudesta”, toisten asioiden nuuskimisesta ja kurkkimisesta ja toisten kyttäämisestä, voitaisiin päästä uudistetuilla silmäklinikoilla, joissa näiltä potilailta ensi vaiheessa revittäisiin silmät päästä. Toisena vaiheena kysymykseen tulisi tietenkin niskalaukaus mielisairaalassa tai tavallisessa sairaalassa (miksei jo silmäklinikallakin).

    Kaikki nämä uudistukset ovat kyteneet pinnan alla jo ainakin 50-60 vuoden ajan (siksi kirjoitan), joten ehkä olisi rehellisempää ja tehokkaampaa panne ne täydessä mitassa toimeen, varsinkin kun ne säästävät kuluja, ehkä jopa pelastavat taloutemme ja j-olemassaolomme ja sen riemut (esim. televisionkatselut ja juottolariemut). Sivistys on lähtenyt idästä 98 vuotta sitten, joten nyt se vihdoin on saavuttamassa läntisen barbariakolkkamme, ja onhan jo aikakin!

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   6. Sorry, nyt vasta jälkikäteen muistin, että asiaanhan on ratkaisu! Kalleudelle ja turhien syöjien (ei-j-tyyppien) olemassaololle on olemassa lopullinen ratkaisu! On olemassa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM, Psyykkisten häiriöiden diagnostinen ja tilastollinen käsikirja; käytössä Suomessa), jossa kaikki inhimillinen käyttäytyminen tai sellaisen puute luokitellaan sairaudeksi! Mikään ei estä ratkaisemasta rahanpuutteen ongelmaa parhaalla mahdollisella tavalla, täydellisellä sairaalapolitiikalla! Koska DSM:än sairausluetteloon lisätään sairauksia äänestämällä (USA:n psykiatriyhdistyksen edustajat äänestävät kokouksissaan kättä nostamalla, mikä on sairautta ja mikä ehkä ei), sinne voidaan koska tahansa lisätä mikä tahansa inhimillinen käyttäytymisen muoto (esim. revisionismi, totuudenpuhuminen vastoin valtamediaa ja liika naureskelu julkisesti), jos sellainen sieltä mahdollisesti vielä puuttuu. On vain käytännön (lainsäädännön) asia, että kaikki kansalaiset saadaan ohjattua sairaalahoitoon, ja totta kai heidät tuleekin sairaina saada sairaalahoitoon. Sitähän edellyttää jo nykyinenkin laki.

    Tämä sairaalahoito on todellinen aarre, oikea paratiisi! Eikö kansan ohjaaminen hoitoon tulekin toteuttaa nyt välittömästi! Kun nyt jo kehittynyttä hoitomuotoa, murhaamista, sovelletaan koko ei-j-kansaan, päästään kertaheitolla kansasta JA POTILAAT LOPPUVAT. EI TARVITA ENÄÄ TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄÄ! EI KOIDU ENÄÄ SENTTIÄKÄÄN KULUJA! KAIKKI RAHAT SÄÄSTYVÄT!

    Jos poliitikkomme ymmärtävät, että korkeat terveydenhoitokulut laskevat, kun sairaiden määrä vähenee, silloin he heti toteuttavat tuon vähennyksen, ehkä keskenään jopa kilpaillen, kuka saada vähentämisistä ja menojen karsimisista suurimman kunnian. KANSA OHJATAAN HOITOON, JOKA POISTAA SAIRAAT (siis meidät kaikki ei-j-tyypit, paskansairaat) JA SAIRAUDET KOKONAAN, LOPULLISESTI! Poliitikot riemuitsevat näin hygieenisestä ja helposta ratkaisusta. Terveydenhuoltojärjestelmä itse, varsinkin sen sairaalalaitos, poistaa terveydenhuoltojärjestelmän kalleuden ongelman, ja tämä on siistiä, nerokasta. Samalla kaikki sairaudetkin poistuvat! Niinpä nyt vain vaaleihin valitsemaan päättäjiä poistamaan sairaudet ja rahapulat! Niinpä nyt vain toteuttamaan uutta, tervettä Suomea!

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Tähän on annettu ei-tykkääminen (punainen nappula, peukalo alas). Luuleeko joku, että puhun leikilläni? Kyllä minä puhun täysin tosissani, enemmän tosissaan kuin useimmat arvaavatkaan. Ehkä punaista painanut tahtoo vain kostaa Lauriolle, kirjoitti Laurio mitä hyvänsä (muihinkin viesteihini ilmestynyt sama ei-tykkääminen), silloin menköön, mutta vakavalla asialla ei tule leikkiä. Ehkä tällaiset punaisen painamiset voitaisiin luokitella käytöshäiriöksi (DSM-luokitus). Sairaalaan? Vai naulattaisiinko vain kielestään sairaalan seinään tai sairaalan pihan puuhun? Ja älköön kukaan rohjetko antaa tähän punaista tykkäämistä! Saattaa tulla samat seuraukset.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Laurio:

  ”Tähän on annettu ei-tykkääminen (punainen nappula, peukalo alas). Luuleeko joku, että puhun leikilläni? Kyllä minä puhun täysin tosissani, enemmän tosissaan kuin useimmat arvaavatkaan. Ehkä punaista painanut tahtoo vain kostaa Lauriolle, kirjoitti Laurio mitä hyvänsä (muihinkin viesteihini ilmestynyt sama ei-tykkääminen), silloin menköön, mutta vakavalla asialla ei tule leikkiä.”

  On myös mahdollista, että et pelaa täydellä pelikirjalla.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. Jaaha, syyllinen löytyi. Ymmärrän. Tutkikoon Suomi-Tseka, DSM-talouspoliisi. Ei minun vinttini vuoda, eikä sillä ole väliäkään, olenhan jo voittanut pelin, Joh. 16:33; 1. Kor. 3:21-23; Room. 8:38-39. Tiedän, ketkä makaavat jalkojeni alla.

   Arvaako kukaan, miksi Suomi myrkyttyy kaikkialla, myös elintarvikkeissa, ilmassa, ihmiselämässä, hallinnossa, tulevaisuudessa, sielussa, terveydenhuollossa, ymmärryksessä, kielenkäytössä, ilossa?

   ??

   Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat