Punajuurimehu tehostaa kognitiivista suorituskykyä – yksikin annos vaikuttaa

Food & Spirit -terveysruokasivuston ylläpitäjä Deanna Minich, PhD, kertoi tuoreesta ällistyttävästä tutkimuksesta, joka käsitteli punajuuren vaikutuksia ja kuinka sen avulla voidaan edistää aivojen terveyttä.

 

Hänen yhteenvetonsa tutkimuksesta:

[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]”Hiljattain julkaistussa, 40 terveellä henkilöllä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että 450 ml punajuurimehua nauttineet pärjäsivät verrokkiryhmää paremmin kognitiivisia kykyjä mittaavissa testeissä 90 minuutin kuluttua juoman nauttimisesta. Verrokkiryhmälle annettiin omena-mustaherukkamehua, joka sisältää vähän nitraatteja. Pidin tutkimuksesta, sillä se osoitti, kuinka nopeasti terveiden ihmisten aivojen suorituskykyä voidaan kohentaa yksinkertaisin keinoin, kuten nauttimalla punajuurimehua (sisältää runsaasti nitraatteja, mitkä lisäävät typpioksidin tuotantoa ja siten kasvattavat aivoihin kulkeutuvan hapen määrää).”[/box]

 

Alla oleva lainaus tiivistelmästä antaa mahdollisen selityksen mekanismista punajuurimehun hyötyvaikutusten taustalla:

[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]”Normaaliin ruokavalioon kuuluvien vihannesten sisältämä nitraatti pelkistyy elimistössä typpioksidiksi. Sen on havaittu parantavan endoteelisolujen toimintaa, alentavan verenpainetta, laskevan hapenkulutusta submaksimaalisessa harjoittelussa sekä edistävän aivoverenkiertoa. Tutkimus käsitteli ravinnosta saatujen nitraattien aiheuttamaa muutosta kognitiivisen suorituskyvyn ja aivojen etuotsalohkon kuoren verenkiertoa mittaaviin parametreihin terveillä aikuisilla. Koe oli satunnaistettu, plasebokontrolloitu, kaksoissokkoutettu rinnakkaisryhmätutkimus. Neljällekymmenelle terveelle aikuiselle annettiin 450 ml joko lume- tai punajuurimehua (~5,5 mmol nitraattia). Nauttimisen jälkeisenä 90 minuutin imeytymisaikana osallistujille annettiin kognitiivisiä tehtäviä, jotka aktivoivat aivojen otsalohkoa 54 minuutin ajan. Aivokuoren hemodynamiikkaa tutkittiin lähi-infrapunaspektroskopian (NRIS) avulla, mittaamalla hapettuneen ja hapettoman hemoglobiinin konsentraatioiden muutoksia otsalohkon läpi kulkevasta verestä. Nitraatin biotransformaatio nitriitiksi varmistettiin plasmasta otsoniin perustuvan kemoluminesenssin avulla. Ravintoperäiset nitraatit säätelivät hemodynaamista vastetta suoritettuihin tehtäviin, etuotsalohkon kuoren vaste kasvoi koevaiheen alussa. Vaste pienentyi johdonmukaisesti kolmen vähiten vaativan tehtävän aikana. Kognitiivinen suorituskyky parani kokeessa, missä vähennettiin lukua 3 suuremmasta luvusta. Tulokset osoittivat, että yksittäiset annokset ravintoperäistä nitraattia voivat säätää aivojen otsalohkon kuoren verenkiertoa, ja mahdollisesti parantaa kognitiivista suorituskykyä. Tulokset antoivat erään mahdollisen selityksen mekanismille, millä vihannesten nauttiminen saattaa edistää aivojen toimintaa.”[/box]

 

Kuten yläpuolella lukee, punajuurimehun nauttiminen johti hemodynaamisen vasteen muutoksiin aivojen otsalohkon kuoren alueella tehtävien suorittamisen aikana. Neurobiologiassa hemodynaaminen vaste kuvaa, kuinka nopeasti veri kulkeutuu aktiivisiin hermokudoksiin. Punajuuren nitraattien verisuonistoa laajentava vaikutus sekä siitä seuraava hapen- ja ravinteidenkuljetuskyvyn kasvu voi selittää kognitiivisten kykyjen paranemisen koeryhmällä.

Kuten Deanna mainitsi, on varsin hämmästyttävää, että yksittäinen annos punajuurimehua voi parantaa kognitiivista suorituskykyä välittömästi. Tämä on varteenotettava vaihtoehto niille, ketkä etsivät korviketta kahville tai teelle, sillä piristäviä juomia nauttivat ovat tottuneet vaikutuksen alkavan välittömästi. Erojakin on; punajuuri on itsessään ruokaa ja siten sitä voidaan pitää paljon ravitsevampana ja kestävämpänä vaihtoehtona, jos tarvitset aivotoimintaa edistävää juotavaa. Lisäksi ravinteikkaan punajuuren nauttimisessa on lukuisia oheishyötyjä, kuten terveysvaikutukset verenkiertoelimistöön, syöpää ehkäisevä ja maksaa suojaava vaikutus. Lisää tietoa punajuuren terveyseduista löydät täältä.

 

Myös näiden avulla voit edistää aivojen toimintaa:

 

GreenMedInfo

Lue myös:
Neidonhiuspuu: Elämää pidentävä ikiaikainen kasvi
Kookosöljy – 10 todistettua terveysetua
Maustekurkuma parantaa dementiaa
Miten puhdistaa verisuonet yhden hedelmän avulla
50 gluteenin (intoleranssin) sävyä

1 kommentti

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat