Sauli Niinistö edustaa poliittista entiteettiä globaalin eliitin puolustajana kansaa vastaan

Vaikuttaa siltä, että presidentti Sauli Niinistö uskoo aukottomasti globaalin eliitin konsensukseen kansainvälisen yritys- ja sijoitustoiminnan vapauttamiseen tähtäävänä voimana koko maailman yhteiseksi eduksi. Kansallisvaltiot ja kansallismielisyys ovat kuulemma ”helvetistä”, vaikka ne olisivat hyvinvoinnin, oikeudenmukaisuuden ja vapauden perusedellytykset.

Sauli Niinistö globaalin eliitin puolestapuhujana

Tässä artikkelissa globaalilla eliitillä tarkoitetaan monikansallisten yrityksien johtajia, johtavia kansallisia virkamiehiä, suurimpien talouksien poliittisia johtajia, läntisen valtamedia ja viihdemaailman ylläpitäjiä, kansainvälisiä pankkiireja ja keskuspankkiireja.

Niinistö uskoo sokeasti Euroopan unionin ilmoittamien perusarvojen, kuten ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen, vapauden, kansanvallan, tasa-arvon ja oikeusvaltioihanteiden toteutumiseen jäsenvaltioita yhdistävinä tekijöinä Unionissa.

Luottaako Niinistö todella EU:n julkaisemaan arvopohjaan, vaikka monet tutkimukset ja teokset paljastavat aivan muuta. Esimerkiksi Jaana Kiven uutuuskirja Bryssel myyty (2016), paljastaa vaatimattomasti Euroopan unionia hallitsevan finanssieliitin verkoston, joka eliminoi kansanvallan jäänteitä lakialoite ja lahjus kerrallaan.1

Kiven mukaan Brysselissä, vallan ytimessä, työskentelee 30 000 lobbaria. Kutakin europarlamentaarikkoa kohden on kuusi piinkovaa ammattilaista, jotka koittavat vaikuttaa päätöksiin. Huolestuttavaa on, että EU-poliitikot luottavat enemmän lobbauskoneistoon kuin puolueettomiin asiantuntijoihin.1

Niinistö: EU hyvä, Venäjä paha

Niinistö luonnehtii Venäjän presidentti Vladimir Putinia modernin ajan Hannibaliksi, joka uhkaa sivistystä eli Euroopan unionia, kerrotaan presidentin elämää käsittelevässä uutuuskirjassa Sauli Niinistö – Mäntyniemen herra. Kirjan mukaan Niinistö on verrannut Putinin Venäjää antiikin sotapäällikköön useasti niin kulissien takana kuin julkisestikin.

Bildresultat för Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ottivat Vladimir Putinin heinäkuussa 2018 vastaan Presidentinlinnassa kuva
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ottivat Vladimir Putinin heinäkuussa 2018 vastaan Presidentinlinnassa.

Kirja paljastaa, että Niinistön teeskennellyt tai aidot ajatukset, ennen muuta Kultaranta-keskusteluissa, jopa julkisesti, kohdistuvat Putiniin samassa yhteydessä kuin Hannibaliin. Niinistön mukaan todistamme nykypäivänä sivistyksen ja hyvän eli EU:n heikkoutta, jota ”moderni Hannibal” eli Putin yrittää hyödyntää. Karthagolaisten menestys antiikin aikana on Niinistön mukaan historianoppi, jota nyt joudutaan miettimään.

Oli hyvä, että juuri yllä olevassa tuli esille Kultaranta-keskustelut. Nimittäin niissä kiteytyy esimerkiksi Yhdysvaltojen mukaisen puolustusdoktriinin ”totuuksien” vaikutus, joiden funktiona on lännen ja Venäjän vastakkainasettelu.

Kuten Markus Ojala artikkelissaan Talous ja yhteiskunta asian ilmaisee:

Kotimainen konsensuskulttuuri kiteytyy esimerkiksi Kultaranta-keskusteluissa, joihin poliitikot, asiantuntijat, eturyhmien ja median edustajat, suuryritysten johtajat ja virkamiehet kokoontuvat ratkomaan kansakunnan kohtalonkysymyksiä tasavallan presidentin johdolla.

Toisin sanoen meidän ei enää tarvitse ihmetellä Niinistön sanomisia. Imperiumia edistävät ajatukset ja itsenäisiä valtioita ja kansalaisia riistävät mietteet löytävät kasvupohjan eliitin keskusteluissa.

 

Miksi ”Niinistö” puoltaa jättiläismäisiä imperiumeja, vastustaen kansallisvaltioita?

Teemme nyt sellaisen sopimuksen, jonka mukaan Sauli Niinistö symbolisoi suomalaista poliittista koneistoa tai mafiaa kokonaisuudessaan. Aivan selvästi Niinistö edustaa Suomen poliittisia entiteettejä selvimmin akselilla kokoomus, keskusta, vihreät, ja jopa jossain määrin sosialidemokraatit.

Suomalainen poliittinen entiteetti Niinistönä uskoo globaalin eliitin konsensuksen autuaaksi tekevään vaikutukseen. Tämän mukaan giganttiset imperiumit, jotka perustuvat globaalin eliitin eli harvojen hallitsemaan taloudelliseen ja poliittiseen diktatuuriin, on se ainut sivilisaation muoto, joka takaa yhteisen hyvän, oikeuden, vapauden ja tasa-arvon toteutumisen.

Sitä vastoin suomalainen poliittinen entiteetti Niinistönä, kuten varsinainen Niinistö, pitävät kansallisvaltioita pahuuden alkulähteinä, joista pulppuaa jatkuvana kuohuna sisäänlämpiävät kansallismielisyyden vaateet vapauden kaipuineen ja itsenäistymispyrkimyksineen, puhumattakaan talousdemokratian reformin taloudellisen illuusion karkottavasta vaikutuksesta.

Ehkä poliittinen entiteetti hiljaisessa mielessään ajattelee: eikö tuota kuohuvaa valkoista roskamassaa voisi rauhoittaa, pyyhkäistä pinnalta pois?

Poliittisella entiteetillä Niinistönä voi olla yllä mainitun kaltaisia vakaumuksia siksi, että:

Se uskoo yllä esitettyyn globaaliin arvopohjaan, tai se on monimutkaisuusrajoitteinen henkisyyden suhteen (joka ei voi pitää luonnollisrationaalisessa mielessä paikkaansa), tai globaali eliitti palkitsee sitä uskollisuudestaan jatkuvasti karttuvilla sekä toinen toistaan loistokkaimmilla lahjoituksilla. Tämä viimeksi mainittu syy lienee todennäköisin tekijä poliittisen entiteetin isänmaataan, kansalaisiaan ja kulttuuriperintöään syövyttävään toimintaan.

Syytä lienee huomauttaa, että luottaminen globaaliin arvopohjaan, kuten esimerkiksi EU:n arvomaailmaan, voi juontaa juurensa suvun henkisestä perimästä, josta on imetty tietynlainen idealistinen maailmankatsomus, jota järkiperustein ei voida kumota (sukurasite).

Mainittu idealismi ilmenee esimerkiksi silloisen pääministeri Alexander Stubbin puheesta Paasikivi-seurassa 24.3.2015, jossa hän käsitteli muiden muassa kansainvälisen järjestelmän kehityksessä kahden aikakauden murroskohtaa.

Yhdessä nämä murroskohdat näyttäytyvät meille tällä hetkellä muun muassa niin, että olemassa olevia kansainvälisiä yhteistyörakenteita halutaan useiden eri toimijoiden voimin – osin täysin oikeutetustikin – nyt uudistaa.

Uskon, että monille meistä on viime vuosina, mutta etenkin viimeksi kuluneen vuoden aikana, ollut vaikeaa uskoa näkemäämme ja kokemaamme. Venäjän toimet ensin Georgiassa 2008 ja nyt Ukrainassa ovat vaikuttaneet suorastaan järjenvastaisilta.

Voiko minkään maan, suurenkaan, etujen mukaista olla sanoutua irti kansainvälisestä sopimusjärjestelmästä ja käyttäytyä alastoman aggressiivisesti naapuriaan kohtaan? Eikö tästä ole tarpeeksi kauhistuttavia esimerkkejä Euroopan historiassa? Sanaili Stubb.

Stubbin Venäjän vastaiset väittämät ja hänen läntinen arvopohjansa keikahtavat ylösalaisin, sillä juuri länsimaat, tietyn eliitin vaikutuksen painostamana, ovat syypäitä Ukrainan kriisiin eikä Venäjä, näin esimerkiksi väittää Chicagon yliopiston politiikan professori John J. Mearsheimer.

Mitä Venäjän toimiin Georgiassa tulee, niin muistettakoon, että Italian television julkaiseman dokumentin mukaan murhatöiden takana Ukrainan Maidanilla olivat Georgian entisen presidentin Mikheil Saakašvilin tilaamat tarkka-ampujat.2 Koska Georgian ex. johtajan tausta on näin vakivaltaisen länsimielinen, emme pysty mitenkään vyöryttämään Venäjän toimia Georgiassa 2008 aiheettomaksi.

Ohimennen huomautettakoon, että Vladimir Putin on kannattanut hanketta, jonka kautta Venäjä luopuisi dollarivaluutan käytöstä. Dollarin ylivallasta on tullut kansainvälinen kiistakapula, sillä sionistipresidentti Donald Trump käyttää valuutan vahvaa asemaa poliittisena instrumenttinaan muita vastaan.

Imperiumin tavoitteet

Ryhtyykö imperiumi, nyt vielä EU:na, pidättämään ja kenties likvidoimaan toisin ajattelijoita lähitulevaisuudessa? Ilmeisesti jo nykyisin mielisairaaloihin on EU:n maissa, kuten Suomessa, jo keritty teljetä väärinajattelijoita.

Tietyissä EU:n jäsenmaissa joutuu jo lukemaan tiilenpäitä väärien mielipiteiden vuoksi. Tällainen käytäntö on esimerkiksi Saksassa, jossa toisen maailmansodan syistä, seurauksista ja tapahtumista toisinajattelevat henkilöt joutuvat usein oikeuden eteen saaden isohkot sakot tai vankeusrangaistuksen. Myös Espanja on vanginnut toisinajattelijoita, kuten Katalonian itsenäisyyttä vaativia johtohenkilöitä.

 

Kansainväliset talousfoorumit

Vaikka gobalisaation myötä suuret korporaatiot pystyvät tahkoamaan voittoja ja tuotantolaitosten tuottavuus voi kasvaa, ei voitoista tule mitään hyötyä yksityisille kansallisvaltioille ja ruokakunnille. Kaikki taloudellinen hyöty tulee virtamaan kasvottomille monikansallisille yrityksille. Perheet joutuvat elämään taloudellisessa illuusiossaan, ja ulkomaisen velan taakka tulee rasittamaan entistä raskaampana valtion budjettia.

Suomen poliittinen entiteetti voi hyvinkin kuvitella hyötyvänsä talousfoorumeista, ja tuskin kuvittelevat turhaan. Lähihistoriassa on syntynyt nopeassa tempossa tuoreita kansainvälisiä konferensseja eliitille, joka vastaa finanssi- ja rahapolitiikasta, markkinoiden säätelystä sekä mittavista sijoitus- ja tuotantopäätöksistä. Tavoitteena on kehittää ajatustenvaihtoa globaalintalouden tärkeistä kysymyksistä riippumatta valtioiden ja julkisten sekä yksityisten sektorien erottavista raja-aidoista. Eliitti on onnistunut saavuttamaan talousfoorumien kautta konsensuksen ilmapiirin globalisaatiossa. Näissä piireissä ilmoitetaan luotettavan siihen, että kansainvälisen yritys- ja sijoitustoiminnan vapauttaminen on koko maailman yhteinen etu. Globaali eliitti ei tietenkään yhteisestä edusta mitään välitä, vaan tärkeintä on, että globaalin harvainvallan taloudelliset ja poliittiset intressit täyttyvät. Niin raadollista se on. Nykyisin taloudellinen syöksykierre on epästabilisoinut niin markkinoiden kuin myös politiikan suhteen monia talouspolitiikkaa koordinoivia dogmeja.

Huomion arvoista on vielä sekin, että monet akateemiset kirjoittajat myöntävät sen, että yksilötasolla politiikan ja talouden yhdistyminen kuvastuu hyvin siinä ketteryydessä, jolla eliittiä nykyään siirtyy yritysmaailmasta politiikkaan ja politiikasta elinkeinoelämän edunvalvontaan (ns. pyöröovi-ilmiö). Esimerkiksi Goldman Sachs -pankin entisiä työntekijöi ja neuvonantajia on viime vuosina istunut keskeisillä johtopaikoilla niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Lisäksi merkille pantavaa on sekin, että voittojen maksimoimisen toivossa globaalisti toimivat pääomanedustajat etsivät valtionjohtajien hyväksyntää markkinoiden vapauttamiselle.

Goldman Sachs, kuten muutkin merkittävät kansainväliset rahoituslaitokset, ovat vahvasti sionistisen eliitin vaikutuksessa.

 Esimerkkejä negatiivisen globalisaation haitoista

Globaali eliitti merkitsee ylikansallista diktatuuria. Tämä kietoutuu sionistien maailmanlaajuiseen rahoituslaitosten synnyttämään hegemoniaan.

Esimerkiksi sionistilobbyn kontrolloima Yhdysvallat on ottanut tavoitteekseen pakottaa muut valtiot osallistumaan ”finanssisotaan” Irania vastaan. Yhdysvallat painostaa Irania siksi, että maata pidetään sotilaallisena uhkana juutalaisvaltio Israelille, vaikka Iran ei ole hyökännyt kenenkään kimppuun 200 vuoteen.

Saksan Hampurissa sijaitsee Euroopan ja Iranin yhteinen kauppapankki, joka on toiminut jo vuodesta 1971 lähtien. Nyt Amerikan boikottiuhkausten kohteeksi ahdistettu Iran tahtoo kotiuttaa pankista 300 miljoonaa euroa. Saksan sionistipankkiirit ovat kuitenkin päättäneet jäädyttää varat toistaiseksi.

 

Saksa selvästi nyt pitkittää varojen nostamista, kunnes Amerikan uudet Iran-pakotteet astuvat voimaan. Saksan virallinen tekosyy rahojen viikkoja jatkuneelle panttaamiselle on ”terrorismin ja rahanpesun torjunta”.

Sitä vastoin Saksa lahjoittaa jatkuvasti ilmaista rahaa Israelin juutalaisille, vaikka Israelilla on Lähi-idän ainoat laittomat ydinaseet, ja maa on malliesimerkki valtioterrorismin toteuttamisesta. Israel on terroristivaltio.

Pakolaisvyörytys

Yksi aikamme polttavista ongelmista on jatkuva ”turvapaikanhakijoiden” vyörytys Eurooppaan. Tämäkin on globaalin eliitin ja globalisaation syytä. Tähän liittyen kesäkuussa sisäministeri Kai Mykkäsen ehdottama määrä oli vielä noin neljännesmiljoona ”pakolaista” vuosittain, mutta nyt Yle:n ohjelmassa (n. kohdassa 19:50) Mykkänen katsoo hyväksi määräksi jo puolikin miljoonaa ”pakolaista”.

Elintasopakolaisten vyörytyksellä Eurooppaan on tarkoituksena korvata eurooppalainen geneettinen ja kulttuurillinen rakenne Lähi-idän populaatiolla ja tuhota Eurooppalainen yhteiskunta rakenne, jotta eliitti saavuttaisi valta-asemansa tehokkaammin Euroopassa.

Kansalaisiltahan ei ole kysytty haluammeko maastamme muodostuvan eri kulttuurien sulatusuunia.

Lopuksi on hyvä muistaa, että poliittista mafiaa ja globaalia eliittiä voidaan vastustaa paikallisella tasolla, ja ennen muuta kansainvälisesti verkostoitumalla muiden maiden aktiivisten oppositioryhmien kanssa.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Kivi, Jaana (2016). Bryssel myyty Lobbausparatiisin kauppiaat. Into
 2. Italian television dokumenttiohjelma, alkuperäinen julkaisu Global Research: https://www.globalresearch.ca/the-hidden-truth-about-ukraine-italian-documentary-bombshell-evidence-kiev-euromaidan-snipers-kill-demonstrators/5619684

https://www.ft.com/content/02c3ecc2-c62f-11e8-ba8f-ee390057b8c9

http://www.labour.fi/ty/tylehti/ty/ty32017/ty32017pdf/ty32017Ojala.pdf

https://www.talouselama.fi/uutiset/tuore-kirja-niinisto-pitaa-putinia-hannibalina-ja-uhkana-eulle/702097a0-74d6-37c1-ade3-5351f344bd64

https://yle.fi/uutiset/3-9182984

https://www.eilen.fi/en/3325/?language=fi

https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/71459-yllattava-arvio-usasta-ukrainan-kriisi-lannen-syyta

https://abcnews.go.com/International

https://www.nytimes.com/2012/11/18/world/europe/for-60th-year-germany-honors-duty-to-pay-holocaust-victims.html

https://areena.yle.fi/1-4482942

80 kommenttia

 1. Tämä on ollut vuosikymmenet jatkuva tila; Jorma Jaakkolan plogi: 90-luvulla pankit pelastettiin ajamalla konkursiin tuhansia yrityksiä; tuhansia yrittäjiä kaulakiikkuun.

  Näiden rikosten tutkinta on sytetmaattisesti estetty Suomessa.

  Eoa päätös 876/2/05 … poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasiassa.

  Suomen ”perustuslain” 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Ja viimeisimpämä ”perustuslain” muokkaus ”verrkovalvontalakia” varten; jotta edellämanitut teot saadaan salatuksia kansalta ennen vaaleja !

  Siinä välissä piti LAHJOA Kansainvälinen rikostuomioistuin toimivallattomaksi PL 118 §:n mukaisissa asioissa . ( Hr 55/2007).

  Ja pelastaa pankit toisen kerran varastamalla miljardeja pienyrityksistä ”lailla 444/2012” … julkiset todisteen : archive.is/kimmoleaks.fi

  Terveiset ihmisoikeudeton Suomen kansalainen. ( PL 118 §:n mukainen SYYTEILMOITUS Valtakunnansyyttäjänvirastoon 9.1.2 2005)

  Plusääni(26)Miinusääni(0)
  1. Miksi EU-rahoitusta ei saa tutkia ja kuka sen estää?
   Vastaus lienee helppo: umpikiero ja psykopaattinen NWO-mafia ei pidä siitä että sen salaisia ja lain vastaisia likaisia puuhia tutkitaan.
   Bulgarialainen toimittaja raiskattiin ja murhattiin – tutki korruptiota
   Eilen klo 11:37
   Viktoria Marinova, 30, tutki parhaillaan EU-rahoitukseen liittyvää korruptiota.
   https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/6487f2c5-dc90-49b6-b616-ae5b58803cde_ul.shtml

   Plusääni(10)Miinusääni(1)
   1. Tällaisen maan ja sen eliitin kanssa mekin olemme liittoutuneet ja teemme yhteistyötä ja rakennamme omaa kulttuuriamme
    Puistattava NCMEC-raportti näyttää 88% kadonneista seksibisneksen lapsista tulevat US:n hoiva järjestelmän piiristä
    Shokeeraavat hallituksen tiedot osoittavat, että vuonna 2017 ihmiskaupan uhrien poissaolevista lapsista 88 prosenttia oli peräisin amerikkalaisesta sijaishuollosta.
    Chilling NCMEC Report Shows 88% of Missing Sex Trafficked Kids Come from US Foster Care
    Shocking government data shows that of the missing children reported to be sex trafficked in 2017, 88% of them had come from the American foster care system.
    https://thefreethoughtproject.com/chilling-ncmec-report-shows-88-of-missing-sex-trafficked-kids-come-from-us-foster-care/

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. The cause of Western recession
     President of the United States, George Bush Sr., decided to demobilise one million soldiers and devote the efforts of his country to its own prosperity. He wanted to transform US hegemony within its zone of influence, and expand it into that of the leader of the world, the guarantor of world stability. With that, he laid the foundations for a « New World Order », first of all in the speech he gave side by side with British Prime Minister Margaret Thatcher, at the Aspen Institute (2 August 1990), then during his speech to Congress (11 September 1990), announcing operation « Desert Storm » [3].
     http://www.voltairenet.org/article204208.html

     Ja tätä ’skull&bones’-miestä nyt haudataan ja surraan oikein tippa silmässä. Meilläkin. Ja ihan koirankin voimin.

     Bushin arkku on tuotu Yhdysvaltain hallintorakennukseen Washingtoniin, jossa ihmisillä on mahdollisuus jättää ex-presidentille jäähyväiset.
     Labradorinnoutaja Sully vieraili isäntänsä George H. W. Bushin arkulla tiistaina pidetyssä muistotilaisuudessa.
     https://www.iltalehti.fi/iltvuutiset/a/79cfab57-b585-4a98-8f76-3fd53b7fcf18

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
  2. Saul on jutku, Lip-ponen on jutku, Ahtisaari on jutku, Koivisto oli jutku jne. Sori, unohtui poikkeuslaki(=marsalkka)presidentti Mannerheim, jolla heitettiin romukoppaan meidät itsenäisenä ja sodasta vapaana pitäneet sopimukset romukoppaan.

   Siksi Manua hehkutetaan (((Bonnierin))) erikoisjulkaisuissa. Siksi Mannerheimia hehkutetaan noissa ja (((YLEkin))) valitsi ”suurimmaksi suomalaiseksi”, vaikka äänestyksen todellisuudessa voitti yksi kaikkien aikojen kiistattomasti menestyneimmistä ja ylivoimaisimmista urheilijoista: Matti Nykänen — mies joka toi Suomelle mainetta ja kunniaa sekä onnistumisen tunteita ja iloa enemmän kuin kukaan noista em. jutkupaskoista.

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
 2. Ninistö todella edustaa globalistien eliittiä (NWO-mafia, ’deep state’) ja esittää ’rappusilla istuvaa’ kansanmiestä. Todellisuudessa hän ei välitä lainkaan suurimmasta osasta kansaa ja sallii kansalta kerättyjen verojen suruttoman käytön esim. NWO-eliitin tappokone Naton käymiin jatkuviin hyökkäyssotiin ja on vaarantanut maamme puolueettomuuden tehden meistä Venäjän ohjusten maalitaulun sotatilanteessa jota Nato provosoi.
  Ninistö myös tukee suurpääomaa ja finanssikeinottelijoita.
  Itse olen erittäin pettynyt häneen koska presidentin jos kenen pitäisi toimia koko kansan parhaaksi enkä siksi voi käsittää että kansasta suuri osa yhä tukee hänen vallassa oloaan vaikka hänen suosionsa onkin hiipumassa. Mutta hän on ehtinyt tehdä paljon tuhoa kansallemme.
  Lisäksi kaiken huippuna hän tukee myös sananvapauden tukahduttamista ja ottaa ’nokkiinsa’ kun hänen toimiaan arvioidaan ulkopuolelta.
  Vallanpitäjien – myös presidentti Niinistön – toimien kriittisen arvioinnin pitää olla itsestäänselvyys.
  https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/9921d65d-40b5-49af-9e84-e5d510b4c452_pk.shtml

  Naton todelliset kasvot tulisi kansan tuntea.
  Minne Suomi pommittaa
  https://www.facebook.com/events/291086058381269/
  Konkaritoimittaja Pentti Sainion uutuuskirja Minne Suomi pommittaa? julkaistaan maanantaina 8.10. kello 16 Kaisa-talon Kirja & Kahvissa (Vuorikatu 7, Helsinki). Pentti Sainion kanssa aiheesta keskustelee everstiluutnantti (evp) Tuomo Hirvonen.
  Suomalaiset harjoittelevat sotaa amerikkalaisten kanssa Itämerellä. Suomi auttaa ja rahoittaa Yhdysvaltain sotatoimia Lähi-idässä. Ilmavoimat hankkii Hornet-hävittäjiin pitkän kantaman risteilyohjuksia, jotka on tarkoitettu hyökkäykseen. Missä niitä aiotaan käyttää, kysyy tietokirjailija Pentti Sainio uudessa kirjassaan Minne Suomi pommittaa?
  Teos kertoo päättäjien vaikuttimista, aseteollisuuden vehkeilystä, miljardikaupoista ja suurvaltojen suunnitelmista. Se tarkastelee lähihistorian ratkaisuhetkiä, joissa päätöksiä on tehty salassa
  https://intokustannus.fi/kirja/minne-suomi-pommittaa/
  Kansan rahaa palaa Nato-ja nwo-eliitin leikkeihin mutta sitä ei riitä oman maan pitämiseen kunnossa. Maa saa rappeutua ja kansa degeneroitua.
  Ja kuka se meidän ulkopolitiikasta kantaakaan vastuun?

  Näihin nwo-sionistien käynnistämiin ja ylläpitämiin sotiin tappokone Natoa tarvitaan. Joten kannattaa unohtaa puheet ’rauhan turvaamisesta’ kun isis on liittouman itse luoma ’vihollinen’ jonka avulla päästään käymään sotaa ja laajentamaan omaa reviiriä muita ryöstämällä ja tappamalla.
  IL-raportti Naton lentotukikohdasta Välimereltä: ”Liittolaisinemme olemme tappaneet yli 50 000 Isis-taistelijaa”
  Tänään klo 9:49
  Iltalehti pääsi ainoana suomalaisena uutismediana tutustumaan brittien Kuninkaallisten ilmavoimien Akrotirin sotatukikohtaan Kyproksella.
  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201809072201187533_ul.shtml

  Naton globaaliset kasvot … kaikessa tässä Nato on saatanallisen nwo-eliitin aseellisena tukena
  Guy Carr: Globalists are Satanists
  ”Stop trying to save the human race. The vast majority aren’t worth the time or the trouble. Most of them will be better off if they are forced to live under a totalitarian dictatorship; they will then get what the government decides is good for them.”
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=123117
  https://www.henrymakow.com/2015/10/Guy-Carr-Globalists-are-Satanists%20.html
  Faktaa Natosta
  https://store.globalresearch.ca/store/the-globalization-of-nato/

  Plusääni(28)Miinusääni(1)
  1. Sota totuutta vastaan.
   Näitä yli 400 sivustoa Google karsastaa ja sensuroi eikä haluaisi sinun niitä lukevan. Tietysti yksi parhaista eli Unzin sivusto http://www.unz.com kuuluu niihin.
   Merkitse tämä: yli 400 linkkiä joilla Google ei halua sinun käyvän.
   Tietysti kyse on nwo-mafian hyökkäyksestä totuutta vastaan joka sen mielestä on pelkkää kansalle sopimatonta ’salaliittoteoriaa’ ja ’vihapuhetta’.

   Bookmark This: Over 400 Links Google Doesn’t Want You To Visit
   The war on truth has reached a fever pitch as Google has made it their mission to annihilate the independent media. The ‘New Media’ lead by the likes of Infowars, Breitbart, Natural News and many other great independent sites will have an uphill battle when it comes to getting their content in front of readers.
   Google has announced they will be doubling down on their ‘Orwellian’ practice of making stories disappear from their monopolistic search engine. Outlined in their Gestapo like 160-page handbook, Google describes exactly how they plan to suppress any information they deem unfit for readers. Highlighted at the bottom of page 108 Google states:

   — Pages that directly contradict well established scientific or medical consensus for queries seeking scientific or medical information, unless the query indicates the user is seeking an alternative viewpoint.
   — Pages that directly contradict well-established historical facts (e.g., unsubstantiated conspiracy theories), unless the query clearly indicates the user is seeking an alternative viewpoint.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=177366

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
   1. Myös Magneettimedia on vainon kohteena netissä jossa sitä leimataan perusteettomasti ja mielivaltaisesti aivan kuten sionistien hallitsema Google tekee sensuroimalla totuutta etsiviä sivustoja (lue: nwo-eliitin diktatoorisia puuhia tutkivia ja kritisoivia sivustoja).
    Voi kysyä mikä tarve tuolla eliitillä on estää totuuden paljastamista? Ei varmaan mikään muu kuin oma vallanhimo.
    Ihmisten pitäisi ymmärtää että vain ne sivustot joita vainotaan ovat lähimpänä totuutta koska muuten niitä ei vainottaisi.

    Plusääni(15)Miinusääni(1)
    1. Asialliset fakta kommentit eivät aina mene läpi vaan tulee ilmoitus:
     — HTTP Error 403 – Forbidden
     The Web server is configured to not list the contents of this directory or you do not have enough permissions to access the resource
     Onko muilla sama ongelma?
     Entä onko tässä joku muu taho asialla kuin Toimitus?
     Huolestuttava asia.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
   2. Facebook on poistanut 559 sivua ja 251 tilit …. he väittävät että ovat levittäneet väärää tietoa ja roskapostia.
    Facebook Decimates the Alt-Media, Purges 800 Accounts With Millions of Followers
    Just in time for midterms, Facebook has removed 559 pages and 251 accounts they claim have been spreading misinformation and spam. Several of the pages however – some with millions of followers, were pro-Trump conservatives who had spent years cultivating their followings.

    https://russia-insider.com/en/facebook-decimates-alt-media-purges-800-accounts-millions-followers/ri25052

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Miksi tiedotusvälineiden valvonta on välttämätöntä ylivallan kannalta
     Jos olet tyytyväinen siihen, miten maailma toimii ja haluat ajatella, että kaikki, mitä olet oppinut elämäsi aikana, on totta, tämä artikkeli ei todennäköisesti ole sinulle. On parasta, että lopetat tämän artikkelin lukemisen, koska todennäköisesti tulet loukkaantumaan.

     Kuitenkin, jos haluat vapauttaa mieltäsi ja löytää vastauksia siihen, miksi maailma on tällainen sotku, olisi hyvä jatkaa lukemista. Toisaalta, jos olet totuutta etsivä henkilö, joka etsii totuutta pelkoa tuntematta, niin tämän artikkelin pitäisi olla erittäin kiinnostava sinulle.

     Valtavirran tiedotusvälineet Yhdysvalloissa ja useimmissa Euroopan maissa sisältävät yleensä noin 25 prosenttia totuutta ja 75 prosenttia vääristettyä tietoja ja valheita. Totuuden ja valheiden prosenttiosuus vaihtelee kohteena olevan aiheen mukaan. Mitä tulee muiden maiden tiedotusvälineisiin, totuudet ja valheet vaihtelevat sen mukaan, kuinka kontrolloitua heidän maansa on.

     Why controlling the media is essential for domination
     If you are happy with how the world works and like to think that everything that you have learned throughout your life is true, this article is probably not for you. It is best that you stop reading this article because you will most likely be offended.
     However, if you want to free your mind and find answers to why the world is such a mess, it would be a good idea to continue reading. On the other hand, if you are a truth seeker, a person who seeks the truth with little fear of the unknown, then this article should be of great interest to you.
     Mainstream media in the US and most European countries usually contain roughly 25 percent truths and 75 percent distorted information and lies. The percentage of truths and lies will vary depending on the subject that is being covered. As for the media in other countries, the truths and lies will vary depending on how controlled their countries are.
     http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=177656

     Plusääni(3)Miinusääni(0)
   1. Näin orwellilaista unelmaa rakennetaan
    Is Israel Turning a Blind Eye as Israeli Scammers Swindle Victims in France, US, Elsewhere?
    ALISON WEIR
    Ranskan ja Israelin tiedotusvälineet kertoivat, että ryhmä, joka koostui pääosin israelilaisista, huijaisi noin 3 000 Ranskan kansalaista noin 20 miljoonasta dollarista. Suurin osa varastetuista rahoista on Israelissa, mutta Israelin viranomaiset eivät halua olla yhteistyössä Ranskan kanssa huijaus syytöksissä ja rahojen palauttamisessa.
    Tämä on uusin lukuisista esimerkeistä koskien Israelin viranomaisia, jotka Israelin tutkijoiden ja muiden toimittajien mukaan vastustavat kansainvälisiä ponnisteluja massiivisia taloudellisten huijausten tekijöitä vastaan ympäri maailmaa.
    Nämä huijaukset ovat tuoneet arviolta miljardeja osaksi israelin taloutta, tukemalla järjestelmää, joka on laajasti tuomittu ihmisoikeusrikkomuksista ja etnisestä puhdistuksesta koskien Palestiinan alkuperäiskansoja vastaan.
    Kaikki selvitykset paljastavat hallituksen, joka jopa suojelee huijareita.
    French and Israeli media report that a group largely made up of Israelis scammed 3,000 French citizens out of approximately $20 million. Most of the stolen money is in Israel, but Israeli authorities are reportedly failing to cooperate with France in prosecuting the scammers and retrieving the money.
    This is the latest of numerous examples of Israeli officials stone-walling international efforts against the perpetrators of massive financial swindles around the world, according to Israeli investigative journalists and others. These scams have brought estimated billions into the Israeli economy, propping up a regime widely condemned for human rights abuses and ethnic cleansing against indigenous Palestinians. Together, the stories paint a picture of a government that seems to be turning a blind eye to – and even protecting – scammers.
    http://www.unz.com/article/is-israel-turning-a-blind-eye-as-israeli-scammers-swindle-victims-in-france-us-elsewhere/
    Why People Hate the Jews — Jews have stolen everything.
    https://www.darkmoon.me/2018/why-people-hate-the-jews/#more-105974
    https://www.darkmoon.me

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 3. Maamme oma hallitus on tällä hetkellä suurin turvallisuusuhka maallemme. Tilannetta voi verrata Amerikan tilanteeseen jossa suurin uhka USA:n turvallisuudelle on maan oma hallitus, kirjoittaa Eric Zuesse.
  Ketään muuta ei voi syyttää siitä missä nyt ollaan, paitsi korruptoitunutta eduskuntaa joka on unohtanut kenen asioita sen pitäisi hoitaa. Kansan tahtoa kuunteleva eduskunta voi halutessaan estää hallituksen kansalle vahingolliset hankkeet. Se on ylin vallankäyttäjä. Mutta se ei käytä sitä.
  Myös presidentti voisi tehdä halutessaan paljon mutta hallitus nauttii hänen luottamustaan ja tukeaan.
  Jos kansa haluaa muutosta sen pitäisi valita edustajat jotka eivät pakene vastuutaan ja sitoutuvat kansanvaltaan.

  The biggest threat to U.S. national security is the U.S. Government.
  Posted on October 7, 2018 by Eric Zuesse.
  https://washingtonsblog.com/2018/10/the-biggest-threat-to-u-s-national-security-is-the-u-s-government.html

  Mielenkiintoinen artikkelisarja liittyen ylläolevaan Erc Zuessen artikkeliin.
  THOMAS DALTON kirjoittaa juutalaisten roolista maailmansodissa, osa 1.
  ”Vuonna 2006 humaltunut Mel Gibson tiettävästi sanoi: ”Juutalaiset ovat vastuussa kaikista sodista maailmassa.” Seurasi ennakoitavissa oleva antisemitismin, ad hominem-hyökkäysten ja monien muiden kirousten myrsky Gibsonin luonteesta. Mutta käytännössä kukaan ei kysynyt: onko hän oikeassa? Tai pikemminkin: missä määrin hän voisi olla oikeassa?
  Selvästi juutalaiset eivät voi olla vastuussa kaikista maailman sodista, mutta olisiko heillä ollut kätensä monissa sodissa – ainakin niissä maissa, joissa he asuivat tai olivat vuorovaikutuksessa? Kun otetaan huomioon heidän kiistaton vaikutusvalta niissä kansakunnissa, joissa ne edustivat vain murto-osaa väestöstä, juutalaisten on oltava jossain määrin vastuussa ainakin jonkin verran siitä, mitä hallitus tekee, sekä hyvässä että huonossa. Juutalaisia ​​arvostetaan usein loistavina johtajina, taloustieteilijöinä ja strategeina, ja heille on myönnetty näennäisesti loputtomasti palkintoja ja kunnianosoituksia. Niitä, jotka ovat menestyneet, on myös syytä syyttää epäonnistumisista. Ja kansojen elämässä on vain vähän yhtä suuria epäonnistumisia kuin sodat.
  Aloitan arvioida Gibsonin lausuntoa, ja tarkastella roolia, jota juutalaiset pelasivat kahdessa maailmanhistorian suurimmassa sodassa, World War I: ssä ja II: ssa. Mutta ensin minun on kerättävä jotakin asiaankuuluvaa historiaa jotta voisi ymmärtää paremmin juutalaisen politiikan ja toiminnan kontekstin näiden katastrofaalisten tapahtumien aikana.”

  The Jewish Hand in the World Wars, Part 1
  ”In 2006, an inebriated Mel Gibson allegedly said this: “The Jews are responsible for all the wars in the world.” There followed the predicable storm of anti-anti-Semitism, ad hominem attacks, and various other slanders against Gibson’s character. But virtually no one asked the question: Is he right? Or rather this: To what degree could he be right?
  Clearly Jews can’t be responsible for all the world’s wars, but might they have had a hand in many wars—at least amongst those countries in which they lived or interacted? Given their undeniable influence in those nations where they exceed even a fraction of a percent of the population, Jews must be responsible, to some degree, for at least some of what government does, both good and bad. Jews are often praised as brilliant managers, economists, and strategists, and have been granted seemingly endless awards and honors. But those given credit for their successes must also receive blame for their failures. And there are few greater failures in the lives of nations than war.
  To begin to evaluate Gibson’s charge, I will look at the role Jews played in the two major wars of world history, World Wars I and II. But first I need to recap some relevant history in order to better understand the context of Jewish policy and actions during those calamitous events.” http://www.unz.com/article/the-jewish-hand-in-the-world-wars-part-1/

  Kommenttina tuohon voisi sanoa, että tilanne Amerikassa ja Euroopassa, Lähi-idästä puhumattakaan, tukee selkeästi artikkelin kirjoittajaa ja Gibsonia. Ilman USA:n neokonna-sionistien kulissien takaista toimintaa, jota ei saisi tutkia eikä paljastaa leimautumatta vihapuheen harjoittajaksi ja josta valtamedia vaikenee, tuskin maan oma hallitus olisi suurin turvallisuusuhka kansalleen, ei myöskään EU:ssa kuten nyt on. Eikä Lähi-itäkään olisi pahassa Israelin ylläpitämässä ja Naton tukemassa sotakierteessä jota Usan ja Euroopan neokonna-sionistit tukevat ja rahoittavat.
  Kannattaa unohtaa puheet ’rauhan turvaamisesta’ kun ISIS on liittouman itse luoma ’vihollinen’ jonka avulla päästään käymään sotaa ja laajentamaan omaa reviiriä muita ryöstämällä ja tappamalla.
  Ja tukemalla kansan verovaroin Natoa – kuten nwo-globalistimme presidentin tukemina kansan selän takana tekevät – myös me olemme tämän maahamme pakolaisvirtaa ja haittamaahanmuuttoa tuottavan sotakierteen tukimiehiä.

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
 4. Luulen, että tämä kommentti sopii tähän.

  Ilmastohysteriasta ja sen motiiveista

  Seurattuani, kuinka kansaa vedätetään hartaasti ilmastonmuutoksella, joka muka johtuu ihmisten toiminnan johdosta lisääntyneistä kasvihuonekaasuista (esim. hiilidioksidi CO2, joka itse asiassa on elämälle täysin välttämätön kaasu) ja joka niin ollen on saatavissa kontrolliin vain muuttamalla ihmisten toimintaa, aloin tuntea sääliä kansaa kohtaan. Siksi tuon esiin pari aspektia totuuden suuntaan.

  Seuraavassa linkissä tuodaan esiin, että ilmasto on saatu valituilla alueilla lämpenemään lentokoneista ruiskutettujen kemikaalivanojen (esim. alumiinioksidia, strontiumia ja bariumia), siis ilmaan ruiskutettujen saasteiden, avulla:

  https://www.aircrap.org/2018/10/08/principal-cause-of-global-warming-air-pollution-not-greenhouse-gases/

  Principal Cause of Global Warming Air Pollution – Not Greenhouse Gases

  Esitys on laajempana seuraavassa pdf-dokumentissa:

  http://www.nuclearplanet.com/apmh.pdf

  Toinen esiin nostamani aspekti on esitetty seuraavassa linkissä:

  https://www.aircrap.org/2018/08/16/solaren-directed-energy-satellites-provide-california-power-and-weather-control/

  Linkin artikkelista käy ilmi, että kemikaalivanoja (chemtrails), lähinnä alumiinioksidia, ruiskutetaan kaikkialle liki kaikkina aikoina lentokoneista, koska niiden avulla voidaan kontrolloida säätä, tuottaa sähköä ja kohdistaa mikroaalto- ja lasersäteitä valittuihin kohteisiin maan päällä (ja tuhota ne).

  Avaruuteen on sijoitettu satelliitteja, jotka muuttavat auringon energian mikrosäteilyksi ja lasersäteilyksi. Tämä säteily voidaan kohdistaa maan päällä oleviin vastaanottoantenneihin, jotka muuttavat säteilyn sähköenergiaksi. Lisäksi mikrosäteilyn avulla avaruudesta (satelliiteista) voidaan kontrolloida ilmastoa, kun ko. säteilyn avulla voidaan lämmittää ilmakehään ruiskutettua alumiinioksidia ja muita johtavia partikkeleita. Näin ilmastoa voidaan muuttaa paikallisesti (esim. kuuma kesä Suomessa ja sopivasti lämpenevät kaudet sen vaikutelman vahvistamiseksi, että ilmasto on muka katastrofaalisesti lämpenemässä ja että ihmisten toimia tarvitaan – kyse on siis politiikasta). Mainittujen satelliittien tuottamalla mikrosäteilyllä voidaan myös liikutella ilmamassoja, aivan kuten HAARP-systeemillä, joka on maan päällä olevissa antenneissa tuotettu voimakas energiasäde, jolla lämmitetään ionosfääriä ja niin saadaan säteily taipumaan niin, että säteilyä voidaan kohdistaa takaisin maan päälle. HAARP:in avulla voidaan myös lämmittää ilmakehään ruiskutettuja chemtrails-partikkeleita ja siten kontrolloida säätä ja muuttaa ilmastoa.

  Satelliittien aurinkoenergiasta tuottamaa mikro- ja lasersäteilyä voidaan myös kohdistaa tiettyyn kohteeseen, esim. vain neliömetrin suuruiselle alueelle maan päällä. Niin voidaan tappaa ihmisiä, sytyttää tulipaloja, sulattaa panssarivaunuja, tuhota kaupunkeja jne.

  Syy siihen, että kansaa nyt voimallisesti vedätetään ja pelotellaan ”ilmastonmuutoksella”, on se, että kun kansa saadaan pelästymään, on helpompi saada se taipumaan siihen, että tarvitaan maailmanlaajoja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ihmiskunnan pelastamiseksi. Kansa saadaan suostumaan siihen, että nyt tarvitaan maailmanhallitus, yksi maailmanvaluutta ja jopa yksi maailmanuskonto (joka ei ole kristinusko). Kyseessä on vallankaappaus. Ihmiskuntaa johtamaan pannaan tietty ryhmä (joka nuo vedätykset ja ilmastomanipuloinnit on synnyttänytkin), ja muu ihmiskunta on heidän orjiaan. Tosin jumalaton ja julkisyntinen ihmiskunta on itse ansainnut kaiken tämän (Jumalan rangaistuksena), joten en valita asiasta. Kunhan totean – säälistä. Perkeleen temput alkavat olla fyysisestikin massiivisia (”ilmastonmuutoksen” lisäksi esimerkiksi velkarahajärjestelmä ja 911-petos, New Yorkin tornien tahallinen tuhoaminen ja syyn vierittäminen muille). Pian perkele varmaan kykenee chemtrailien ja säteilyn avulla luomaan näkyjä taivaalle, ja kaikki kansa varmasti uskoo niihin. Koko maailma on perkeleen vallassa, 1. Joh. 5:19.

  Plusääni(15)Miinusääni(2)
  1. Hyvä kommentti jota tämä huijauksen paljastava artikkelisarja täydentää.
   Ihmisten pitäisi tajuta että lähes kaikki mitä nykytiede ja valtamedia tarjoaa on huijausta johon ei pidä mennä mukaan. Ne palvelevat vain nwo-eliitin valtaa ja kansojen kurjistamista.

   Distraction by Fake Sciences, Fake Media, Fake Heroes, and Wrong Solutions!
   The “scientists” are easy to capture, divert and subjugate by the biggest fraud, the biggest finance bubble and biggest attack on all life. It is hard to describe these people as scientists. They need a new name. I propose “academic idiots” if they are naive and “scientiputas” if they are selling their soul for money.
   But why are the people so easily distracted?
   Is not every human responsible for his or her own dumbification?
   https://www.veteranstoday.com/2018/09/20/distraction-by-fake-sciences-media-heroes-with-wrong-solutions-part-1/
   https://www.veteranstoday.com/2018/09/27/part-2-distraction-by-fake-sciences-fake-media-fake-heroes-and-wrong-solutions/
   https://www.veteranstoday.com/2018/10/04/part-3-distraction-by-fake-sciences-fake-media-fake-heroes-and-wrong-solutions/

   Plusääni(10)Miinusääni(0)
   1. Oletko Jepulisjepsis? Hänen kanssaan keskustelimme juuri tuosta satelliittiasiasta, ja tässä keskustelun alku (muut kommentit ovat sen perässä):

    https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2015/03/31/ison-valheen-taktiikasta/comment-page-1/#comment-1444

    Siellä ei ole vielä julkaistu viimeistä kommenttiani, mutta laitan sen tähän, täydellisyyden vuoksi. Ko. keskustelun loppuun kuuluu siis vielä tämä kommenttini:

    Painovoima pitää suurella nopeudella kiitävät satelliitit oikeilla radoillaan (kiertoradoilla maan ympärillä) eivätkä ne kantoraketista irtaannuttuaan syöksy suoraan avaruuteen. Satelliitit lähetetään suunnitelluille radoilleen tarkoin suunnitelluilla nopeuksilla (eivät putoa maahan eivätkä karkaa avaruuteen). Painovoiman suuruudella ei siis ole merkitystä, koska satelliittien nopeudet lasketaan sen mukaisiksi. Yleisenä toteamuksena voidaan kuitenkin todeta, että maan vetovoima heikkenee ylöspäin mentäessä melko nopeasti, koska putoamiskiihtyvyyttä laskettaessa jakajana on etäisyyden neliö (vetovoima heikkenee etäisyyden neliönä; etäisyys lasketaan maan keskipisteestä).

    Ne, mitä katselimme, olivat satelliitteja. Niiden näkymisestä mm. täällä:

    https://fi.wikipedia.org/wiki/Satelliittien_havaitseminen

    Nytkin paljain silmin näkyviä satelliitteja on taivaalla satakunta (ko. artikkelin mukaan). Kuukin on yksi maata kiertävä satelliitti.

    Vesa-Ilkka Laurio

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
    1. Koska täälläkin on satelliittien olemassaolon kieltäjiä (ja siten niiden ilkeämielisten käyttömuotojen kieltäjiä), on hyvä vielä palata yllä olevan kommenttini alkupuolella olevasta linkistä (linkki blogiin Totuuden henki) alkavaan keskusteluun tästä asiasta (kuten kommentistani selviää, kopioin tänne 9.10 klo 11.07 kirjoittamani kommentin sinnekin keskustelun pohjaksi). Koska nyt eilen illalla ja tänään aamupäivällä sinne kirjoittamiani kahta kommenttia ei ole ainakaan vielä siellä julkaistu, katson hyväksi tuoda ne luettaviksi jo täällä asian seuraamiseksi asian tärkeyden vuoksi; täällä myös varmaan on asiasta kiinnostuneita. Pyydän siis antamastani linkistä menemään kyseisen keskustelun alkuun, ja asiaa koskevat kommentit ovat siellä sitten perässä. Annankin linkin vielä tässä:

     https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2015/03/31/ison-valheen-taktiikasta/comment-page-1/#comment-1444

     Kyseiseltä sivustolta puuttuvat kaksi kommenttiani ovat seuraavat:

     Kommentti 1. Satelliittia lähetettäessä nuo painovoima-asiat ja auringon ja kuun vaikutukset ja monet muut asiat luonnollisesti otetaan huomioon. Tuo nopeus 28 000 km/tunti (7.8 km/sek.) on se nopeus, jonka kantoraketti (tai avaruussukkula) satelliitille antaa sen pysymiseksi kiertoradalla, joka on 200 kilometrin korkeudessa. Satelliiteille annetaan siis nopeus raketeilla.

     Eräs professori kirjoittaa: ”To get to an approximately circular low earth orbit and stay there, a rocket needs to accelerate whatever vehicle it is delivering into space up to about 8 km per second relative to the earth. Of course, the rocket starts at a speed of 0 (right at liftoff) and accelerates rapidly to reach that speed, discarding stages along the way. Different speeds are required to achieve different orbits. To put a satellite in a geostationary orbit, so it always is above the same spot on Earth, it needs to be much farther out and much slower: 3.07 km/second”, lähde:

     https://www.quora.com/What-is-the-average-speed-of-a-rocket-ship-leaving-the-Earth

     Raketti siis nopeasti kiihtyy ilmakehässä kyseiseen nopeuteen (suuren polttoainemääränsä turvin).

     Seuraavassa linkissä kuvataan satelliitin lähettämistä radalleen kantoraketin avulla:

     https://www.quora.com/How-do-satellites-acquire-the-velocity-of-a-rocket-to-remain-in-orbit

     Ymmärtääkseni mainitsemiasi ”kaasuraketteja” ei käytetä. Rakettimoottorit toimivat nesteillä, esim. nestevedyllä tai alkoholilla, joita poltetaan nestehapen tai esim. fluorin tai typpihapon johdannaisten avulla. Ainoastaan itse satelliittien asennonsäätelyssä käytetään pieniä rakettimoottoreita, joiden ajoaine on kaasuuntunut nestetyppi (lähde Wikipedia/Rakettimoottori).

     Törmäsin seuraavaan linkkiin, jonka otsikko on ”Pakonopeudet eli Kosmiset nopeudet”,

     http://www.kotiposti.net/ajnieminen/pak.pdf

     Sen sivulla 2 todetaan: ”Raketti antaa satelliitille lähtönopeuden. Satelliitin kiertoradan muoto riippuu siitä nopeudesta, jonka raketti satelliitille antaa. Jos nopeus on 7,9 km/s, satelliitti on ympyräradalla. Jos nopeus on pienempi, satelliitti putoaa takaisin ilmakehään ja tuhoutuu. Jos nopeus on suurempi kuin 7,9 km/s mutta pienempi kuin 11,2 km/s, satelliitin rata on ellipsi” (jos nopeus on yli 11,2 km/s, satelliitti menee avaruuteen auringon kiertolaiseksi).

     Nopeus 7,9 km/s on 23 kertaa suurempi kuin äänen nopeus ilmassa.

     Seuraavassa linkissä kerrotaan raketin saavuttaneen nopeuden 58 536 km/t (16.26 km/s) sen poistuessa maan ilmakehästä avaruuteen:

     https://www.quora.com/What-is-the-maximum-speed-of-a-rocket-per-second

     Lisävalaistusta satelliittien suhteen seuraavissa linkeissä:

     https://www.ursa.fi/avaruustekniikka/satelliitit/usein-esitettyja-kysymyksia.html (mm. satelliittien näkymisestä ja nopeudesta);

     http://www.astro.utu.fi/zubi/space/fltheory.htm (mm. satelliittien nopeudesta ja radoista);

     https://www.ursa.fi/avaruustekniikka/satelliitit/erilaisia-taivaan-satelliitteja.html (esimerkkejä erilaisista satelliiteista);

     https://www.ursa.fi/wiki/SatelliittiOpas/SatelliittiOpas (Tähtitieteellinen yhdistys Ursan yleinen opas satelliiteista);

     https://www.ursa.fi/wiki/SatelliittiOpas/Luku (satelliittien määristä);

     https://www.ursa.fi/avaruustekniikka/satelliitit/kirkkaita-satelliitteja.html (kirkkaita, helposti näkyviä satelliitteja).

     Vesa-Ilkka Laurio

     Kommentti 2. Mitä mieltä olet seuraavista videoista?

     1. SpaceX Telstar 18V – Launch, Landing and Satellite Separation,

     Videossa lähetetään satelliitti matkaan, kuvattuna raketin laukaisemisesta satelliitin irrottamiseen. Videon oikeassa yläkulmassa ilmoitetaan aika, korkeus ja nopeus. 100 kilometrin korkeudessa kantoraketin nopeus on 8 600 km/t, 140 kilometrin korkeudessa 10 800 km/t ja 165 kilometrin korkeudessa (ajassa 06:40) 17 000 km/t. Tuolloin raketti on alkanut jo kulkea vaakasuoraan (maanpinnan mukaisesta), eikä korkeus enää nouse. Ajassa 8:20 nopeus on kasvanut 26 600 kilometriin/t.

     2. Typhoon Mangkhut flyover by the International Space Station AM September 12,

     Satelliitti kulkee maan ympäri 1,5 tunnissa, nopeus 27 600 km/t.

     3. Satellites, rocket bodies, and meteors seen from the International Space Station

     https://www.youtube.com/watch?v=gc8g_preBJY

     4. Spectacular images of Hurricane Florence

     https://www.youtube.com/watch?v=exNLEduRYwE

     5. NASA | Earth From Space Real Footage – 11 Hours of Video From The International Space Station ISS

     livenä:

     https://www.youtube.com/watch?v=ddFvjfvPnqk

     Tähtiä ei näy, koska kirkkaus ilmakehän ulkopuolella on niin suuri (ei filtterointia).

     Vesa-Ilkka Laurio

     Plusääni(0)Miinusääni(2)
     1. Yllä olevan kommenttini kohdasta ”Kommentti 2” on jäänyt pois kohdan 1 videon ”SpaceX Telstar 18V – Launch, Landing and Satellite Separation” linkki (tämä on tärkeä!) sekä kohdan 5 11-tuntisen videon linkki. Ne ovat (ensin mainittu ensin):

      https://www.youtube.com/watch?v=3NT9APwWD4A

      https://www.youtube.com/watch?v=gDxI6UJmZKk

      Pyydän toimitusta sallimaan vielä tämän selventävän kommenttini.

      Vesa-Ilkka Laurio

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     2. Nyt Jepulisjepsis on ehtinyt vastaamaan yllä mainittuihin kahteen kommettiini. Jälkimmäiseen kommettiini (”Kommentti 2”), jossa pyydän hänen mielipidettään muutamasta videosta, hän vastaa: ”Vastaus = Computer-generated imagery”;

      https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2015/03/31/ison-valheen-taktiikasta/comment-page-1/#comment-1459

      Hän siis pitää myös kohdan 1 videota tietokoneella tekaistuna. Tämä on minusta kyllä yllättävää.

      Vesa-Ilkka Laurio

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     3. Jokohan nyt viimein keskustelussa avaruudessa liikkumisen salaisuudesta ja satelliittien olemassaolosta päästiin lopputulokseen? Ainakin itse luulen niin. Salaisuus on Newtonin toinen laki, ei kolmas laki.

      Keskustelua on käyty blogilla ”Totuuden henki”, sen artikkelin ”Ison valheen taktiikasta” kommenttiosastossa,

      https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2015/03/31/ison-valheen-taktiikasta/

      Kirjoitin havainnostani sinne äsken näin:

      Havaitsin, että keskustelussamme on haukuttu väärää puuta. Se asia, mikä selvittää kaikki esiin nostetut kysymyksemme, on Newtonin toinen laki (dynamiikan peruslaki), ei Newtonin kolmas laki (voima synnyttää vastavoiman). Havaitsin tämän seuraavasta selvityksestä, nimeltään ”Rocket propulsion”:

      http://www.braeunig.us/space/propuls.htm

      Newtonin toinen laki sanoo: ”Jos kappaleeseen vaikuttaa kokonaisvoima F, niin kappale saa kiihtyvyyden siten, että F = ma (m = massa, a =kappaleen saama kiihtyvyys). Tuo laki F = ma on nimeltään kappaleen liikeyhtälö. Newtonin toisesta laista video täällä:

      Mainittu selvitys ”Rocket propulsion” kuvaa tyhjässä avaruudessa kulkevaa rakettia, johon ei kohdistu mitään maan vetovoimaa tai ilmakehän vaikutusta. Raketti kuljettaa mukanaan avaruuteen ajoaineen (= polttoaine + hapetin). Kun kyseisen raketin rakettimoottori käynnistetään siellä tyhjässä avaruudessa, se työntää ulos raketista polttoainetta polttaessaan tietyn määrän massaa. Näin raketin massa pienenee, ja silloin yhtälöstä F = ma seuraa, että kiihtyvyys suurenee (vauhti nousee). Näin säädellään tyhjiössä (avaruudessa) raketin liikettä. Suuri työntövoima tyhjiössä saadaan siten, että raketti suunnitellaan sellaiseksi, että se työntää suuttimista ulos massaa mahdollisimman paljon. Polttoainekammion lämpötilan ja paineen on oltava silloin suuria, ja ulos purkautuvan kaasun molekyylipainon on oltava alhainen (siksi nestevety on hyvä). Kyseisessä selvityksessä on perusteellinen selvitys asiasta kaavoineen.

      Siis juuri mainitsemasi ”suuttimet” ovat oleellisia tyhjiössä. Raketit ja rakettimoottorit nimenomaan toimivat tyhjiössä. Myös ohjausraketit (asentoa muuttavat rakettimoottorit) toimivat Newtonin toisen lain osoittamalla tavalla avaruudessa loistavasti. Newtonin kolmas laki voi toimia vain siellä, missä on vastavoima, siis laukaisussa ja tiheämmän ilmakehän alueella.

      Mitä mainitsemaasi maan vetovoimaan (painovoimaan) tulee, niin on tarkasti tiedossa, kuinka suuri nopeus tarvitaan maan painovoiman voittamiseksi (ja avaruuteen siirtymiseksi). Nopeus on 11,2 km/s, ja sitä sanotaan maan pakonopeudeksi. Pakonopeus ei riipu kappaleen massasta,

      https://fi.wikipedia.org/wiki/Pakonopeus

      Yllä mainitsin, että raketille on mitattu nopeus 16,26 km/s sen poistuessa ilmakehästä avaruuteen, joten kyllä raketeilla helposti voitetaan ilmakehä ja tarvittaessa maan vetovoima. Maan kiertoradalle pääsemiseksi riittää yllä olevan linkin mukaan 8,2 km/s. Kiertoradalla satelliitti pysyy nopeutensa ja painovoiman avulla.

      Mitä mainitsemiisi satelliitin siivekkeisiin tulee, niin jos niiden ajatellaan olevan liikkeen hallitsemiseksi, niin silloin ne voivat toimia vain siellä, missä on ilmakehä (alle 80-100 kilometrin korkeudessa). Koska satelliittien kiertoradat ovat korkeammalla, siivekkeet tuskin ovat liikkeen ohjaamista varten (sehän voidaan hoitaa suuttimilla). Siivekkeet voivatkin olla paneeleja tai antenneja, ja nykyisin myös aurinkopurjeita. Ne synnyttävät työntövoimaa valon (fotonien) avulla. Niihin voidaan myös maan päältä lähettää lasersäteilyä ja ohjata satelliittia sillä tavalla. Asennonkorjaukset tehdään, kuten aiemmin kirjoitin, asentoantureiden informaation mukaan (aurinkoanturit, tähtianturit, infrapunasensorit, magneettiset anturit) momenttipyörillä, magneettisilla vääntimillä ja pienillä rakettimoottoreilla (nämä siis toimivat massaa vähentämällä ja siten liikettä ja nopeutta lisäämällä).

      Mitä tulee mainintaasi raketin sulamisesta, niin mainitsemassani videossa esimerkiksi kuvataan satelliitin lähettäminen kiertoradalleen aikaa, korkeutta ja nopeutta seuraten. Video on siis tämä:

      SpaceX Telstar 18V – Launch, Landing and Satellite Separation,

      https://www.youtube.com/watch?v=3NT9APwWD4A

      100 kilometrin korkeudessa kyseisen raketin nopeus on 8 600 km/t. eli 2,4 km/s. Meteoriittien nopeus niiden iskeytyessä ilmakehään on 39600 – 260 000 km/t (11 – 72 km/s),

      https://space.stackexchange.com/questions/287/what-maximum-speeds-can-be-expected-from-meteorites

      Vesa-Ilkka Laurio

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     4. Vapaamuurareiden pyörittämän Nasan ensisijainen rooli on toimia rahanpesulaitoksena. Ei kannata sen tietokoneanimaatioihin ja muuhunkaan propagandaan uskoa. Eikö uskosi ulkoavaruuteen (tai ainakin sellaisena kuin monet sen luulevat tuntevansa) ja muuhun sen sellaiseen, heliosentrisyydestä puhumattakaan, ole epäraamatullista? Raamattu ei ainakaan anna mitään syytä uskoa vapaamuurareiden ja muiden okkultistien kehittämään maailmankatsomusjärjestelmään.

      Oletko kuullut mielenkiintoisesta teoriasta nimeltä Project Blueabeam? Tuleepa vähän mieleen seuraavat jakeet Ilmestyskirjasta: 13:13-14 Ja (toinen peto) se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.

      Esimerkiksi SpaceX:n viimeaikaiset hologrammit taivaalla osoittavat, että tällainenkin teknologia on kehittymässä kovaa vauhtia. Kuinka monta vuotta ennen kuin taivaalle alkaa ilmestyä häkellyttävän kauniita ja mystisiä ilmestyksiä, joita tullaan valjastamaan poliittisiin tarkoituksiin?

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
     5. Vastaus Jepulisjepsikselle.

      Yksi pääväitteistäsi on, että raketti ponnistaa ylöspäin ilmakehää ja sen painetta vastaan. Kokoan tähän keskustelustamme asiaa koskevia lausumiasi:

      ”Mitä vastaan se kaasukäyttöinen raketti ponnistaisi avaruuden tyhjiössä? – – Ohessa kaveri tajuaa, että yhtälöstä puuttuu toinen puolisko – eli se vastavoima. Eli avaruusraketeilla ei todellakaan ole vastavoimaa jos ne menee tarpeeksi pitkälle ilmakehän ulkopuolelle sinne lähes tyhjiöön. Silloin on aivan sama miten se suutin on muotoiltu. Pienen kaasupilven pölläytys raketin sisällä tai sen taakse ei auta mitään, jos siellä vastassa ei ole mitään. Raketin sisällä tapahtuva räjäytys on suljettu systeemi. – – Ohessa kuva, jota tuijottelemalla EHKÄ selvenee miten suuri merkitys ympäröivällä ilmakehällä on työntövoiman tuottamisen suhteen – suihkutettiin raketista ulos mitä kaasua tai nestettä tahansa. – – Mutta, mitä vastaan se massa ponnistaa siellä raketin takana tyhjiössä ? Jos, se ponnistaisi itseään vastaan – se olisi suljettu systeemi. Mutta, se ei edes voi, koska ympäröivän ilmakehän paine puuttuu. Se huitoo tyhjää. – – Voit päästää kaasuhiukkasia tyhjiöön, mutta tarvittavan suurta työntövoimaa F et saa, koska ilmakehä (vastavoima) puuttuu.”

      https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2015/03/31/ison-valheen-taktiikasta/

      Olet kirjoittanut uuden blogikirjoituksen ”Raketti avaruuden tyhjiössä”, ja otan tässä saman tien lausumia sieltäkin:

      ”Jotenkin pitää taas päästä liikkeelle ja silloin vastavoima raketin pakokaasuille on vain ilmakehä tai jokin muu pinta, joka ei ole sisällä raketissa, tai kulje sen mukana. Tyhjiöön sitä ilmakehää ei saada tehtyä ja raketti ei liiku (huom. jos tämä tarkoittaa, ettei raketti liiku avaruudessa, niin se liikkuu kovaa vauhtia koko ajan sillä nopeudella, joka sillä avaruuteen saavuttua on, V-I. L.) – – Ilmakehän paine/tiheys on se vastavoima F jota vastaan raketti työntää, ponnistaa ja lähtee liikkeelle – tyhjiössä se ei lähde liikkeelle (tässäkin tällainen viittaus, ettei raketti liikkuisi koko ajan avaruuden tyhjiössä, V-I. L.) – – Raketin pohja tai perä on se toinen vastavoima. Toinen on ilmakehä.

      https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2018/10/16/raketti

      Raketti ponnistaa siis käsityksesi mukaan niin, että Newtonin 3. lain mukaiset vastavoimat ovat raketin pohja tai perä ja ilmakehä.

      Raketti EI missään tapauksessa ponnista ilmakehää vastaan. Ilmakehä päinvastoin aiheuttaa pelkkää vastusta ja kitkaa. Raketin pohja tai perä ei vaikuta mitään voimaa ilmakehään eikä ilmakehä vaikuta voimaa raketin pohjaan/perään. Käsityksesi mukaan mitään liikettä ei tapahdu eikä raketti siis nouse mihinkään. Ensimmäistäkään voimanliikettä ei näy missään.

      Kahlasin läpi joitakin lähteitä, ja kokoan niiden lausumia tähän.

      1. http://www.physlink.com/Education/AskExperts/ae221.cfm

      Tässä linkissä physlink.comin asiantuntijat vastaavat kysymyksiin. Siinä lausutaan mm. näin:

      ”Raketin pakokaasujen ei tarvitse puskea mitään muuta kuin rakettia itseään vastaan.”

      Raketti puskee siis polttoainettaan vastaan.

      Edelleen kyseisessä artikkelissa todetaan, että kun polttoaineen poltto tapahtuu raketin sisäpuolella (artikkeli kehottaa ajattelemaan pitkää pystysuoraa sylinteriä, jonka pohja on auki), syntyneet pakokaasut laajenevat nopeasti joka suuntaan. Molekyylit törmäävät kaikkeen tiellään pannen liikkeelle pienen voiman kukin. Vasempaan ja oikeaan seinämään (ja siis yleisesti sivuseiniin) kohdistuvat voimat kumoavat toinen toisensa. Jotkut molekyylit kohdistavat voimavaikutuksen sylinterin kattoon, ja koska sylinterissä ei ole pohjaa, näitä voimavaikutuksia ei kumota. Kokonaisvoima on siis ylöspäin, ja tämä nostaa raketin ylös.

      Vastavoimia ovat siis raketti ja sen polttoaine. Ilmaa ei tarvita, kaasut purkautuvat itse rakettia vastaan. Asiaa voidaan artikkelin mukaan ajatella myös liikemäärän säilymisen lain näkökulmasta. Kun raketti on paikallaan ja polttoaine- ja happimolekyylit raketin sisällä, liikemäärä on nolla. Jos muutama miljardi pakokaasuatomia ammutaan yhteen suuntaan avaruuden tyhjiöön, raketin muun osan täytyy liikkua vastakkaiseen suuntaan samalla liikemäärällä (massa kertaa nopeus). Samoin toimivat jarruraketit avaruuden tyhjiössä, työntäen kaasuja yhteen suuntaan ja luoden siten vastakkaisen ja yhtä suuren voiman avaruusalukseen.

      2. http://www.kysy.fi/kysymys/miten-avaruusalusta-ohjataan-avaruudessa

      Linkissä todetaan: ”Kun rakettimoottori työntää siinä syntyviä palokaasuja suurella nopeudella avaruuteen, vaikuttaa rakettiin vastakkaissuuntainen voima, joka antaa avaruusalukselle kiihtyvyyden haluttuun suuntaan. Ilmaa tai muuta väliainetta ei siis tarvita. – – kaikki suunnanmuutokset vaativat rakettimoottorin (tai vastaavan) käyttöä.”

      3. https://en.wikipedia.org/wiki/Spacecraft_propulsion

      Tämä Wikipedian artikkeli kertoo, että puskeakseen itseään eteenpäin vapaassa avaruudessa raketin täytyy tuoda mukanaan pois kiihdytettävää massaa, reaktiomassaa. Toimiakseen raketti tarvitsee reaktiomassan ja energiaa. Massan m omaavan reaktiomassan partikkelin sinkoamisen nopeudella v tuottama impulssi on mv. Tällä partikkelilla on kineettinen energia mv2/2, ja sen on tultava jostakin. Tavallisessa raketissa polttoaineen polttaminen tuottaa energian, ja reaktiotuotteiden annetaan virrata ulos takaa. Ne ovat hyvin kuumia, ja suutin kiihdyttää massaa, muuttaen suurimman osan lämpöenergiasta kineettiseksi energiaksi.

      4. http://vc.airvectors.net/tarokt.html

      Tämän linkin takana oleva artikkeli on ”Spacecraft Propulsion”. Artikkeli kertoo, että on yleinen väärä käsitys, että raketti ”puskee ilmaa vastaan”. Todellisuudessa raketti puskee itseään vastaan, käyttäen rakettimoottorista ulos ammuttujen kuumien kaasujen potkaisua (rekyyliä) ajaakseen itseään eteenpäin. Ilma on pelkästään tiellä, synnyttäen vastusta ja kitkaa. Mitä suurempi on pakokaasuvirran massa ja mitä suurempi on kyseisen virran nopeus, sitä suurempi on rakettimoottorin tuottama potkaisu ja sitä suurempi on työntövoima. Nykyisin rakettimoottoreissa voi olla suutin, jota voidaan liikuttaa taakse ja eteen ja myös sivusuuntaan raketin suunnan muuttamiseksi.

      5. https://www.straightdope.com/columns/read/1846/how-do-rockets-work-in-the-vacuum-of-space/

      Tämä artikkeli toteaa, että raketti puskee omaa polttoainettaan vastaan. Polttoaine poltetaan, ja sen kuumat pakokaasut työnnetään ulos hyvin suurella nopeudella. Suutin on sen muotoinen, että se ruiskuttaa ulos pakokaasuja vieläkin nopeammin.

      6. https://www.explainthatstuff.com/spacerockets.html

      Tässä todetaan, että on yleinen erehdys ajatella rakettien kulkevan eteenpäin ”puskemalla ilmaa vastaan”.

      Newtonin kolmannen lain mukaisesti alas sinkoava kuuma pakokaasu luo yhtä suuren ja vastakkaisen voiman, joka antaa vauhtia raketille. Itse taakse sinkoava kaasu liikuttaa rakettia eteenpäin (kuten yllä todettiin, kaasumolekyylit iskeytyvät ”sylinterin” kattoa vastaan ja kaasu laajenee, jolloin syntyy virtaus alas, josta kaasut pääsevät ja purkautuvat ulos – kaasumolekyylit ja ”sylinterin” katto ovat vastavoimia). Tämä voi tapahtua yhtä hyvin ilmakehässä kuin maan ilmakehän sisällä.

      7. http://www.polaris.iastate.edu/EveningStar/Unit5/unit5_sub1.htm

      Tässä kerrotaan, että Newtonin kolmas laki sisältää raketin työntövoiman ”salaisuuden” avaruudessa kulkemiseksi. Jos massa polttoainetta työnnetään ulos raketin poistoaukosta, silloin raketti kiihtyy vastakkaiseen suuntaan.

      8. https://www.masterclass.com/articles/how-rockets-work-with-chris-hadfield

      Polttoaine ja happi sekoitetaan ja sytytetään rakettimoottorin sisällä, ja silloin räjähtävä, palava sekoitus laajenee ja syöksyy ulos raketista luodakseen työntövoima sen työntämiseksi eteenpäin. Raketin poistokaasut (molekyylit) ja raketin rakenne (kohdat, joihin palavan seoksen molekyylit törmäävät ja antavat energiaiskun) ovat vastavoimat. Kun molekyylit iskeytyvät ”sylinterin” (raketti kaavamaisesti) kattoon voimavaikutuksellaan, kyseinen kohta vaikuttaa yhtä suuren mutta vastakkaisen voiman. Rakettimoottori on siis toisesta päästä suljettu, jolloin pakokaasut purkautuvat toisesta päästä, ja silloin vastavoima kohdistuu liikuteltavaan rakettiin.

      Siinä olivat kahdeksan lähdettäni.

      Koska vastavoimat kohtaavat rakettimoottorin sisällä, syntyy todellinen Newtonin 3. lain mukainen vaikutus. Jos sen sijaan ajatellaan suuttimesta jo ulos tulleita kaasuja ja niiden vastavaikutusta ilmakehän kanssa, niin silloin ei voi tapahtua mitään, koska silloin ollaan kokonaan koko raketin ulkopuolella. Esityksesi ilmakehää vastaan ponnistamisesta ei mitenkään –teoreettisestikaan – voi pitää paikkaansa. Jos ilma ja raketin/satelliitin kaasut kohtaavat, ollaan raketin ja kaiken siihen kohdistuvan vaikutuksen ulkopuolella.

      Kyllä raketin vastavoima voivat olla polttoine ja siitä palamisessa syntyneet palamiskaasut. Polttoaine ja sen palamistuotteet eivät ole raketti. Siellä on kaksi vastavoimaa: räjähtävä ja laajeneva kuuma kaasu (päin sinkoilevat molekyylit) ja raketin rakenne. Newtonin kolmas laki täyttyy kaikin puolin, etkä sinä voi asettaa selvään lakiin lisäehtoja. Kyllä toiseen kappaleeseen vaikuttava voima voi tulla ko. kappaleen sisäpuolellakin. Kyseessä EI ole mikään ”suljettu järjestelmä”. Siellä on kaksi selvää vastavoimaa. Sen sijaan ilman kohtaaminen raketin ulkopuolella ei ole mikään vastavoima eikä mikään, sillä silloin ko. kohtaaminen ei mitenkään liity rakettiin.

      Rakettimoottorissa yksinkertaisesti lähetetään massaa (pakokaasut) poispäin avaruusaluksesta, jolloin avaruusaluksen on kuljettava vastakkaiseen suuntaan.

      Myös vesiletku-kuvastasi voidaan sanoa jotakin. Mitä Newtonin 3. lain kanssa on tekemistä letkusta syöksyvään vesisuihkuun kohdistuvalla ilmakehällä? Taas ollaan kokonaan varsinaisen vaikutusmekanismin ulkopuolella. Reaktiovoima, joka on yhtä suuri molempiin kappaleisiin, vaikuttaa kappaleiden EROTESSA, ei sen jälkeen. Etävaikutus on kuvitelmaa. Vesisuihku, johon kohdistuu ilmanpainenuolia, on naurettava. Katsopa ja mieti.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     6. Eikö Jepulisjepsis voisi myöntää, että esim. raketeissa ei ole propelleja tai että kyllä siellä tyhjiössäkin voi räjähdys liikuetlla esim. meyterotiitteja? Vai asuuko hän Grizzom-blogilla kerran esitetyssä asumuksessa (”salaliittotereetikon talo”), joka on vuorattu seinistä ja kaotosta paksulla foliolla…

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     7. Hyvä Huluhula, Jepulisjepsis on erehtynyt, ja tehtävämme todella on nyt vain ohjata häntä parempaan ymmärrykseen (kuten teetkin), ei haukkua tai mustamaalata (kaikki me olemme erehtyväisiä). Jepulisjepsis on siinä käsityksessä, että raketti nousee ylös, kun raketista purkautuvat pakokaasut ponnistavat ilmakehää vastaan. Todellisuudessahan raketti nousee ylös siinä voimavaikutuksessa joka syntyy raketin polttokammiossa polttoaineen syttyessä ja synnyttäessä painetta rakettia vastaan, jolloin, Newtonin 3. lain mukaan, raketti synnyttää yhtä suuren vastavoiman tuota polttoainetta vastaan. Raketti lähtee nousemaan ylös ja pakokaasu purkautuu ulos.

      Jepulisjepsiksen väärä lähtökohta on ajanut hänet monessa suhteessa umpikujaan. Nyt hänen ongelmansa on kärjistynyt. Pyydän katsomaan hänen sivustonsa tätä aihetta koskevan artikkelin viimeiset kommentit (käyn siellä keskustelua hänen kanssaan). Näissä viimeisissä kommenteissa on esimerkkinä auto, joka sekään ei liiku siten, että pakoputkesta tuleva pakokaasu ponnistaisi ilmakehää vastaan, vaan siten, että auton sisässä, moottorissa, sylinterissä palava polttoaine ja sen paine ponnistavat männän välityksellä autoa vasten, jolloin syntyy vastavoima pakokaasua vasten (mainittu Newtonin 3. laki). Auto liikkuu näiden voimavaikutusten tuloksena eteenpäin (mäntien liike siirrettynä renkaisiin), ja pakokaasu purkautuu ulos,

      https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2018/10/16/raketti/

      Seuraavassa tarkoittamani kommentit siellä:

      1. Kirjoitin ensin:

      Tuolla ylhäällä (hänen artikkelinsa otsikon alla) lukee punaisella:

      ”Jos kappale kuljettaa mukanaan jotain mitä vasten se työntää – se on silloin työntövoiman suhteen suljettu systeemi. Eli sama kuin yrittäisi työntää autoa eteenpäin työntämällä siihen kytkettyä peräkärryä autosta taaksepäin.”

      Jos pysytään autossa, otetaan vaikka bensa-auto. Sehän kantaa mukanaan (bensatankissa) bensiiniä, jota vastaan se moottorissa (sylinterit, männät) työntää. Sama systeemi kuin raketeissa/satelliiteissa. Sinun mukaasi ”työntövoiman suhteen suljettu systeemi”, joka ei toimi.

      Monella muullakin kulkuneuvolla on polttoaine mukana. Polttoaine jo sinänsä tarkoittaa voimanlähdettä. Se kulkee mukana. Ja toimii. Puskee bensamoottorissa mäntää vastaan.

      2. Sitten kirjoitin jatkokommentin:

      Newtonin 3. lain mukaiset vastavoimat ovat auto ja sen mukanaan kuljettama polttoaine. Auto ei kulje niin, että sen pakoputkesta tuleva pakokaasu ponnistaa ilmakehää vastaan. Kulkemisen mahdollistava voimantuotanto tapahtuu auton sisällä, ei pakokaasun ja ilmakehän kohtaamiskohdassa.

      3. Jepulisjepsis vastasi:

      Ajattelepa vähän. Tuossa auto esimerkissäsi vastavoimana on tie (eli taas systeemistä erillinen kappale) jota vasten se auto puskee renkaiden välityksellä. Renkaisiin välittyvä kampeamisvoima tehdään siellä moottorissa.

      [kommentti loppuu]

      Jepulisjepsis siis sivuuttaa sen, että varsinainen voivaikutus on polttoaineen palaminen sylintereissä ja siitä johtuva mäntien liike (paine autoa kohtaan) ja pakokaasun liike (pakokaasut purkautuvat ulos). Hän ottaa tien auton vastakohdaksi, vaikka siinä on kyseessä kokonaan toinen voimien vaikutus (mekaanisilla järjestelyillä siirretyn mäntien liikkeiden vaikutus pyörien välityksellä tiehen ja tien vastavoima autoon – varsinaisen voimavaikutuksen seuraus, ei syy). Pyörät pyörivät ilman kontaktia tiehenkin. Hän kuitenkin myöntää, että varsinainen voima syntyy moottorissa, ei pakokaasujen ponnistamisesta ilmakehää vastaan. Ja kysehän on koko ajan siitä, missä voimavaikutus ja siten Newtonin 3. lain vaikutus syntyy. Autoesimerkissä vastavoimien synnyttäjät ovat polttoaine ja auto, eivät tie ja auto.

      Voisiko joku (asiantuntija) tulla auttamaan Jepulisjepsistä (hänen sivustollaan tai ehkä myös täällä)? Mikä voima ajaa raketin lähtöalustalta ylös? Mikä voima vaikuttaa raketin liikenopeuteen ja suuntaan myös avaruuden tyhjiössä? Mikä voima liikuttaa autoa?

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     8. Jepulisjepsikselle. Tehdäänpä ajatuskoe. Laitapa raketin päätä muistuttava ontto metallikappale vaikka puutarhassasi pöydälle (vähän niin kuin iso, pommimainen hylsy). Sen peräpäähän laita ohut metalliputki. Metallimötikän sisälle laita jokin polttoaine, joka palaessaan oikein räjähtää synnyttäen suurta painetta ja kuumuutta. Jos avaruusolosuhteet otetaan huomioon, laita polttoaineen mukaan hapetinta (kuten raketissa on).

      Sitten kuvitellaan, että metallimötikän sisällä polttoaine syttyy ja räjähtää, palaen ehkä puoli minuuttia. Mötikän sisälle kehittynyt suuri paine kohdistuu mötikän seinämiin. Paine pääsee ulos vain perään rakentamaasi ohutta putkea pitkin. Koska putki (vastaa raketin suutinta) on ohut, pakokaasut tunkeutuvat ulos hyvin suurta vauhtia ja toisaalta (Newtonin kolmannen lain mukaisesti) itse mötikkä sinkoutuu sen puolen minuutin ajan etusuuntaan, pois pöydältä. Paineiden luonnollisesti täytyy olla suuret, ja näin raketeissa ja kantoraketeissa on. Eteenpäin suuntautuva paine työntää raketin eteenpäin (koska edestä paine ei pääse läpi). Taaksepäin suuntautuva paine taas työntää laajentuneen kuuman pakokaasun yhtä suurella voimalla takaa ulos. Näin toimii Newtonin kolmas laki, myös avaruuden tyhjiössä. Uutta energiaa siis syntyy polttoainetta ja hapetinta poltettaessa, ja tuloksena raketti sinkoutuu etusuuntaan ja pakokaasut takasuuntaan. Voimien keskipiste (tai painopiste) pysyy paikallaan (tai ennallaan), mutta raketti sinkoaa eteenpäin ja pakokaasut taakse.

      Raketti (tai mötikkäsi) ei sinkoudu eteenpäin sen johdosta, että raketin (mötikän) ulkopuolella pakokaasut ponnistaisivat ilmakehää vastaan. Raketin (mötikän) ulkopuolella kohtaavat pakokaasut ja ilmakehä eivät vaikuta rakettiin yhtään mitään. Ilmakehästä on raketin kululle pelkkää haittaa (ilmanvastus, kitka).

      Raketti on kuin moottori: sen sisällä polttoaine + hapetin räjähtävät hyvin voimakkaasti, jolloin etuosa (koko raketti, koska raketti on kiinteä kokonaisuus) sinkoutuu eteenpäin ja tulikuumat palamistuotteet taaksepäin. Näin tapahtuu avaruuden tyhjiössäkin, koska Newtonin 3. laki ei edellytä ilmakehän olemassaoloa. Tarvittavan hapen (hapettimen) raketti vie ylös mukanaan ja polttaa sen avaruudessa polttoaineen kanssa. Avaruudessa raketin polttokammiossa polttoaine räjähtää, jolloin etuosa (koko raketti) sinkoutuu eteenpäin ja palamistuotteet tietyllä tavalla suunnitellun suuttimen (siinä on ahdas kohta nopeuden lisäämiseksi) läpi taaksepäin. Ilmaa raketti ei tarvitse avaruudessa toimiakseen. Näin raketti/satelliitti pääse liikkumaan avaruudessa, ja ohjaus tapahtuu mm. pienten lisärakettimoottoreiden avulla.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
    2. Sivusto ilmoittaa ”error ” – yritän siis vastata Vesa-Ilkalle nyt uudelleen.

     Tämä viestin voi poistaa, jos edellinen viestini tuli läpi.

     ”Se asia, mikä selvittää kaikki esiin nostetut kysymyksemme, on Newtonin toinen laki. Tuo laki on F = ma”

     Entä, jos a = 0 ? Eli olet pysähdyksissä.

     Ohessa lisäksi yksi asia, johon erheellisesti viittaat :

     Raketti ei saa työntövoimaa ampumalla pakoainettansa (pakokaasuja tms.) omaan polttokammioonsa tai suuttimeensa, koska se olisi silloin ns. suljettu systeemi. Kiinteät aineet siinä pakokaasujen joukossa vain pahentavat asiaa.

     Sama kuin yrittäisit työntää autoa eteenpäin työntämällä siihen kytkettyä peräkärryä autosta taaksepäin.

     Ko. asia on todennettu esim. tässä :

     Jos taas ajattelet raketin polttoainevanaa tai sitä pakokaasupilveä vastavoimana tyhjiössä, niin sitten tulee ongelma raketin kääntyessä. Mikä siirtäisi sen polttoainevanan ENSIN oikeaan paikkaan jotta sitä vasten voi ponnistaa ? Sama ongelma koskee ohjausraketteja. Nekin huitovat tyhjää tyhjiössä, jos raketti kääntyy. Ilmakehä siis tarvitaan.

     Ilmakehä (tai jopa maan pinta) on aivan oleellinen asia kaikkien rakettien toiminnassa. Ilmakehä on se vastavoima. Tyhjiössä raketeilla ei pääse mihinkään.

     Plusääni(2)Miinusääni(0)
    3. Toinen aiheelliseksi katsomani kommentti Jepulisjepsikselle.

     Tartun alkuun sivustollasi käymämme keskustelun kommenttiisi, jossa kirjoitat: ” Newtonin toinen laki pelkästään ei työnnä kappaleita liikkeelle yhtään missään. Jotain pitää tapahtua sitä ennen. Tuo yhtälö kuvaa jo liikkeessä olevan kappaleen nopeuden muutoksiin tarvittavaa voimaa, jota tulee AINA vastavoiman Newtonin 3. avulla. Aina tarvitaan se vastavoima, eli Newtonin 3. jos kappaleen nopeutta kiihdydetään tai jarrutetaan. Katso linkittämäni video. F=ma on vajavainen yhtälö kuvaamaan raketin liikkumista tyhjiössä.”

     No selvennän siten, että liikemäärä pysyy systeemissä vakiona, P = mv (m = massa ja v = nopeus). Kun avaruudessa satelliitista tai raketista häviää massaa polttoainetta poltettaessa ja pakokaasuja ulos työnnettäessä, nopeus v nousee (rakettihan liikkuu jo kovaa vakiovauhtia avaruudessa, mutta nyt tuo nopeus nousee). Tässä siis TAPAHTUU JOTAKIN: polttoainetta palaa, pakokaasuja purkautuu ulos, massa pienenee ja nopeus nousee (tämä TAPAHTUU Newtonin 3. lain nojalla, kuten toisessa kommentissa pian osoitan). Koska nyt Newtonin 3. lain nojalla tapahtuu jokin voimavaikutus, Newtonin toinen laki F = ma kertoo, että rakettiin kohdistuva voima (niin kauan kuin sen vaikutus kestää) aiheuttaa raketin vauhdin kiihtymisen. Koska massa koko tuon polttoaineen polttamisen ajan pienenee, kiihtyvyys a, joka on voimavaikutus jaettuna massalla, suurenee vastaavasti koko ajan.

     Tämä, että Newtonin 3. laki vaikuttaa niin ilmakehässä kuin ilmakehän ulkopuolella, on toinen syy siihen, että päätin vielä kirjoittaa muutaman sanan. Sinähän väität, että kantoraketin nousu johtuu kantoraketista purkautuvien pakokaasujen ponnistuksesta ilmakehää vastaan (sovellat Newtonin 3. lakia kaasuihin). Väitteesi on väärä. Kirjoitan tästä toisen kommentin erikseen.

     Muutama sana avaruuden lämpötilasta. Olet maininnut avaruuden lämpötilaksi -200 celsiusastetta ja puhunut satelliitin/raketin kylmyydestä ja siitä johtuvasta polttoaineen sytyttämisvaikeudesta. Itsekin toin esiin luvun -270 celsiusastetta, mutta tämä lämpötila on vain taustasäteilyn lämpötila tähtienvälisen avaruuden syvyyksissä. Näillä lämpötiloilla ei kuitenkaan ole mitään merkitystä, eivätkä ne mitenkään koska avaruudessa kulkevia avaruusaluksia. Avaruus on miltei tyhjä, aineeton. Vain aineella on lämpötila. Ainetta lämmittää aurinkokunnassamme auringon säteily, ja aine menettää lämpöä (energiaa) säteilemällä.

     Avaruus on siis tyhjä, eikä tyhjällä ole lämpötilaa. Ilmakehän yläosissa sijaitsevalla ionosfäärillä (varautuneiden hiukkasten kenttä) on hyvin korkea lämpötila, esim. 300 kilometrin korkeudessa 300-800 celsiusastetta (plus-asteita siis). 140 kilometrin korkeudessa lämpötila on +80 astetta, 120 kilometrin korkeudessa 0 astetta ja 100 kilometrin korkeudessa -90 astetta. Kaasu kuitenkin siellä ylhäällä on hyvin harvaa ja matalapaineista, eikä sen lämpötila vaikuta juuri ollenkaan siellä liikkuvien satelliittien lämpötilaan. Satelliittien lämpötila määräytyy satelliittiin imeytyvän auringon säteilyn ja satelliitin itsensä säteilemän lämpösäteilyn tasapainosta. Lähteinä mm. nämä:

     https://eiscat3d.se/drupal/sites/default/files/IISRWS2011/01-Aikio_Intro_Ionosphere.pdf

     https://keskustelu.suomi24.fi/t/14781456/avaruuden-lampotila-

     Plusääni(0)Miinusääni(2)
     1. Tiedoksi. Täällä alkanut keskustelu, jota on käyty myös sivuston ”Totuuden henki” ”Ison valheen taktiikasta”-nimisen artikkelin kommenttiosastossa,

      https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2015/03/31/ison-valheen-taktiikasta/,

      on jatkunut ja jatkuu saman sivuston artikkelin ”Raketti avaruuden tyhjiössä” kommenteissa,

      https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2018/10/16/raketti/

      Viimeksi siellä on päädytty käytetyn logiikan laatuun. Siellä olen myös esittänyt täydellisesti raketin (ja satelliitin) toimintaperiaatteen niin ilmakehässä kuin avaruuden tyhjiössä.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
    4. Käsittämätöntä. Viittaan virallisiin lähteisiin mm. fysiikan oppikirjoihin, ja tämä eräs väittää myös niiden olevan väärässä ?!?

     esim. tämä selitys ilmapalloraketin liikkumiseen on kuulemma väärä:

     ”What are all the forces acting on a balloon rocket?”

     Vastaus :

     ”According to Newton’s Third Law of Motion, every action has an equal and opposite reaction. Therefore, as the gas is released from the balloon, it pushes against the outside air, and the outside air pushes back. As a result, the rocket is propelled forward by the opposing force. This opposing force is called thrust.”

     Jos tuo selitys olisi väärä, myöskään suihkumoottoreilla varustetut lentokoneet eivät lentäisi.

     Plusääni(2)Miinusääni(0)
     1. Vigille.

      Vigi, katso kommenttini 9.10.2018 klo 11.07 yllä, niin näet, mistä keskustelu alkoi. Kului viikko ja pari päivää, ettei Niini pystynyt sanomaan muuta kuin ”suomalaistenkin aiheuttama ilmastonmuutos” ja ”täytyy torjua, ettei tuhouduta” ja ”täytyy ryhtyä toimiin” ja ”kauheaa”.

      Koska artikkeli on Niinistä, kommenttini on TÄSMÄLLEEN oikeassa paikassa. Samalla toin esiin, että ns. ”ilmastonmuutos” on keinotekoinen. Sitä ”aiheutetaan” mm. satelliiteista, jotka muuttavat auringon energiaa lyhytaaltosäteilyksi ja operoivat sen avulla ilmastoa ja muutakin.

      Niini siis puhuu omiaan sanoessaan ”ilmastonmuutoksen” olevan tavallisten ihmisten syytä ja sivuuttaessaan hämärät syylliset tahot mm. satelliittien takana. Siksi puutuin asiaan (ei olisi pitänyt, kuten näkyy).

      Sitten kimppuuni käytiin siten, että väitettiin, ettei satelliitteja ole olemassakaan, jolloin väitteeni hämäristä tahoista ilmastonmuutoksen takana on väärä ja Niinin puheet siis oikeita ja me syyllisiä ilmastonmuutokseen. Keskustelu jatkuin kimppuun käyjän sivustolla ja täällä. Sittemmin asiaa koskevat kommentit siirtyivät kokonaan pois täältä.

      Asia koski/koskee tiiviisti Niiniä. Joka muuta väittää, on vailla lahjoja ja näkökykyä.

      Täällä syytetään muita tahoja (milloin mitäkin) Suomen kohtalosta ja maata ja kansaa uhkaavasta tuhosta, ja siksi te täällä olette koolla. Puhutte kuitenkin TÄYSIN totuuden ulkopuolista asiaa, sillä Suomen kohtaloon olette syyllisiä te itse, koko kansa itse. Julkisynneillään tämä jumalaton kansa on Jumalan vihan alla ja tuhoutuu nopeasti, ellei parannusta tehdä.

      Koska minulla on lahjoja, sanon nyt nimimerkille hyvästi. En halua olla kokovartaloeksyttäjien seurassa.

      Vesa-Ilkka Laurio

      Plusääni(0)Miinusääni(2)
     2. Ok, olisit jättänyt siihen etkä jatkanut asian jauhamista tämän artikkelin kommenttipuolella kuten Markku tuossa ylempänä toivoi.
      Kai ymmärrät ettei ole hyvä viedä kommentteja liian kauas artikkelin asiasta koska se eksyttää lukijan itse aiheesta josta tulisi keskustella.
      Olen joskus yrittänyt lukea kommenttejasi mutta ne ovat enemmänkin julistus tyylisiä ja aivan liian pitkiä ja jankuttavia ja sanoisinko dogmaattisia joten ei niitä tee mieli lukea kun ei niistä oikein saa mitään.
      Ei mitenkään pahalla mutta niin se vaan on. Ja jokainenhan saa sanoa mitä ajattelee ja toisin kuin eräät arvostelu pitää kestää ilman ’antisemitismi syytöksiä.

      Plusääni(1)Miinusääni(1)
     3. Laurio sekoittaa sään ja ilmaston keskenään. Säätä voidaan ehkä hetkellisesti manipuloida ihmisvoimin.

      Mutta ilmasto maapallolla on ollut muutoksessa aina, jo ennen ihmisen teollista aikakautta on ollut lämpimiä kausia ja kylmiä kausia. Esim. aikoinaan jopa Grönlanti oli viljelysmaata. Siitä tulee nimi vihreä saari = Grönland.

      Kannattaa tutustua faktoihin ensin jotta hahmottaa mistä tässä ilmiössä on kyse. Ilmasto ei ole = sää.
      https://ilmastofoorumi.fi/ilmastonmuutos/yleisia-harhaluuloja/

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
     4. Koitalle. Siis sinua ei pätkääkään kiinnosta vastaus kysymykseen, onko satelliitteja olemassa. Niistä käsinhän (muiden keinojen ohessa) ilmastoa (= säätä, sen yleisluonnetta) muokataan paikallisesti milloin missäkin, esim. Suomessa/Euroopassa koko kesä syksyisen ilmastopropagandan, maailmanhallituksen ja NWO:n pohjustamiseksi. Asetut poliittisen entiteettimme ja globaalin eliitin puolelle. Muu (esim. siis satelliitit ilmastoaseena) sinua ei kiinnosta. Siitä ei saa ”jauhaa”. ”Se on ”liian kaukana aiheesta”. Kirjoitat täsmälleen kuten globaali eliitti ja satelliittihämärämiehet, ja kakarat täällä. Et myös lue kommenttejani. Se todistaa minulle, että edustat poliittista entiteettiämme ja sen jumalatonta ydintä. Miksi te jauhatte täällä, kun maan tuhoutuminen on oman jumalattomuutenne syytä?

      ”Koita ja Sauli ne yhteen soppii, Koita ja Sauli pannaan pussauskoppiin.”

      Hyvästi, Koita!

      Plusääni(0)Miinusääni(3)
     5. Luolalle.

      Sinulla on, Luola, väärä käsitys. Ilmasto on sama kuin sää. Esim. Uusi suomen kielen sanakirja (Timo Nurmi) määrittelee ilmaston ”maapallon alueiden sään yleisluonteeksi”. Ilmasto on siis jopa ydinsää.

      Säätä/ilmastoa manipuloidaan mm. satelliiteista käsin (vastoin Jepua, Vigiä ja Koitaa), jotka muuntavat aurinkoenergian mikrosäteilyksi. Kokonaisia ilmastomassoja voidaan siirtää. Ilmaa voidaan lämmittää jne.

      Maapallon ilmaston eli ydinsään keskilämpötila ei ole muuttunut mihinkään 18 vuoteen.

      Myös Luola on poliittisen entiteettimme ja globaalin eliitin puolestapuhuja;

      ”Luola ja Sauli ne yhteen soppii, Luola ja Sauli pannaan pussauskoppiin.”

      Eikö Luola tiedä/halua tunnustaa, että poliittisen entiteettimme/globaalin eliitin toimintatapa on harhauttaminen? Edustatko globaalia eliittiä? Se tietää, että kansa käsittää yhden päivä, kahden päivän tai jopa yhden viikon sääolosuhteet ”ilmastoksi”, ja siksi lyhytaikaisillakin sääolosuhteiden muokkauksilla kansa saadaan pelkäämään ”ilmastonmuutosta” ja ”ihmiskunnan tuhoutumista” – kuolemanpelolla leikkien, Hebr. 2:15.

      Luola voisi irtautua globaalista eliitistä tai ainakin sen retoriikasta ja ymmärtää, että ilmasto = sää, vieläpä ydinsää. Ulos globaalin eliitin luolasta ja sen retoriikka-akrobatiasta, Luola! Tervetuloa faktojen pariin!

      Hyvästi, Luola!

      Plusääni(0)Miinusääni(2)
     6. Kirjoitin tähän Koitalle eilen viestin, mutta se on hukkunut. johonkin. Koetan uudestaan:.

      Koitalle. Siis sinua ei pätkääkään kiinnosta vastaus kysymykseen, onko satelliitteja olemassa. Niistä käsinhän (muiden keinojen ohessa) ilmastoa (= säätä, sen yleisluonnetta) muokataan paikallisesti milloin missäkin, esim. Suomessa/Euroopassa koko kesä syksyisen ilmastopropagandan, maailmanhallituksen ja NWO:n pohjustamiseksi. Asetut poliittisen entiteettimme ja globaalin eliitin puolelle. Muu (esim. siis satelliitit ilmastoaseena) sinua ei kiinnosta. Siitä ei saa ”jauhaa”. ”Se on ”liian kaukana aiheesta”. Kirjoitat täsmälleen kuten globaali eliitti ja satelliittihämärämiehet, ja kakarat täällä. Et myös lue kommenttejani. Se todistaa minulle, että edustat poliittista entiteettiämme ja sen jumalatonta ydintä. Miksi te jauhatte täällä, kun maan tuhoutuminen on oman jumalattomuutenne syytä?

      ”Koita ja Sauli ne yhteen soppii, Koita ja Sauli pannaan pussauskoppiin.”

      Hyvästi, Koita!

      Plusääni(0)Miinusääni(1)
   2. ”Jasu” kirjoitti yllä olevassa kommentissaan minulle 4 vrk sitten: ”Tajua, ettei mitään satelliitteja ole olemassa.” Tästä satelliittiasiasta käytiin keskustelu ”Totuuden henki” -nimisellä sivustolla, ja olen valaissut siellä käytyä keskustelua useammassakin kommentissani täällä. Keskustelu ko. sivustolla on minun osaltani päättynyt, mutta tuon ”Jasun” tietoon sen loppupuolelta kaksi oleellista kommenttiani satelliiteista:

    https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2015/03/31/ison-valheen-taktiikasta/comment-page-1/#comment-1464

    https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2015/03/31/ison-valheen-taktiikasta/comment-page-1/#comment-1467

    Satelliittien liikkumisen ilmakehän alueella osoittaa koko kyseinen keskustelu siellä. Newtonin kolmannen lain (voima synnyttää vastavoiman) mukaisesti satelliitti nousee kantoraketin kantamana ilmakehää vastaan ponnistaen lähelle sille laskettua kiertorataa, ja loppuvaiheessa ylöspäin suuntautuva liike taipuu vaakasuoraksi (kiertoradan suuntaiseksi) ja sitten, suunnitellulla nopeudella, kantoraketti lähettää satelliitin kiertoradalleen. Kiertoradallaan satelliitti pysyy nopeutensa ja maan vetovoiman turvin.

    Jos sitten tarkastellaan ylempää vyöhykettä, jolla ilmakehä ei enää merkittävästi vaikuta eikä niin ollen voi toimia ponnistusalustana kantoraketille, niin siellä Newtonin kolmas laki ei enää toimi. Kuten kyseisen keskusteluketjun kommenteista käy ilmi, maan pakonopeus (nopeus, joka riittää viemään raketin/satelliitin maan vetovoimakentän ulkopuolelle) on 11,2 km/s., ja raketit voivat hyvin saavuttaa ilmakehän alueella ponnistaessaan tuon nopeuden.

    Ilmakehän ja maan vetovoimakentän ulkopuolella on avaruus, joka on liki tyhjiö. Siellä raketti/satelliitti siis liikkuu sillä nopeudella, joka sillä avaruuteen siirtyessään on. Mikään ei ole hidastamassa tai kiihdyttämässä rakettia/satelliittia siellä. Raketti/satelliitti kantaa mukanaan avaruuteen ajoaineensa (polttoaine + hapetin). Tämän ajoaineen avulla satelliitin nopeutta ja suuntaa voidaan säädellä siellä tyhjiössä (avaruudessa) ko. keskustelun kommenteistani ilmenevällä tavalla. Perusperiaatteena on silloin Newtonin toinen laki (ei kolmas), joka voidaan lausua tämän kaavan mukaisesti: F = ma (F on voimavaikutus, jolla on suunta ja suuruus – se voi olla vakio, kuten tyhjiössä liikkuvalla satelliitilla; m on satelliitin massa ja a on satelliitin kiihtyvyys).

    Satelliitin nopeutta ja suuntaa voidaan muuttaa tuon kaavan mukaisesti muuttamalla satelliitin kokonaismassaa, siis kokonaispainoa (F:hän on siellä vakio). Se tapahtuu polttamalla ajoainetta ja työntämällä suuttimien (joiden suuntaa ja muita ominaisuuksia voidaan säädellä) kautta se palamistuotteina ulos. Tässä prosessissa satelliitin kokonaismassa pienenee, kun siitä poistuu massaa poltetun ajoaineen verran. Koska F on avaruuden tyhjiössä vakio (siis satelliittiin ei kohdistu ulkoisia voimavaikutuksia), massan (m) väheneminen vaikuttaa yllä olevan kaavan mukaisesti kiihtyvyyden (a) kasvun. Satelliitin nopeus ja suunta (jota säädellään suunnatuilla suuttimilla; voimallahan on suuruuden lisäksi suunta – se on vektori) ovat näin säädeltävissä. Niin kauan kuin polttoainetta poltetaan ja siten satelliitin sisällä olevan ajoaineen määrää vähennetään, satelliitin kiihtyvyys kasvaa. Kun polttoaineen polttaminen lopetetaan, satelliitti jatkaa siihen suuntaan ja sillä nopeudella, joka sillä polttamisen lopetushetkellä on.

    Tämä asia selitetty esim. seuraavan linkin artikkelissa (”Rocket propulsion”):

    http://www.braeunig.us/space/propuls.htm

    Itse artikkeli on pitkähkö, mutta kohta, jossa tuosta Newtonin toisen lain periaatteesta avaruudessa puhutaan, on lyhyt – vain neljä riviä ja kaavakuva. Kohta löytyy heti artikkelin alkupuolella olevan väliotsikon ”Conservation of Momentum” alta, väliotsikosta lukien 9. riviltä. Kohta alkaa sanoilla ”Consider rocket…” Ne neljä riviä ja niiden alla oleva kaavakuva 1.2 käsittelevät tätä asiaa. Koetankin kopioida kyseiset neljä riviä tähän (kaavakuvan 1.2 löydätte menemällä ko. sivustoon linkkini kautta):

    ”Consider a rocket drifting in gravity free space. The rocket’s engine is fired for time t and, during this period, ejects gases at a constant rate and at a constant speed relative to the rocket (exhaust velocity). Assume there are no external forces, such as gravity or air resistance.

    ”Figure 1.2(a) shows the situation at time t. The rocket and fuel have a total mass M and the combination is moving with velocity v as seen from a particular frame of reference. At a time t later the configuration has changed to that shown in Figure 1.2(b). A mass M has been ejected from the rocket and is moving with velocity u as seen by the observer. The rocket is reduced to mass M- M and the velocity v of the rocket is changed to v+ v. ”

    Annan tässä samalla pienen korjauksen eräässä ko. keskustelun kommentissani antamaani kaavaan, sen yhteen kirjaimeen. Annoin liikemäärän kaavaksi F = mv (v on nopeus), mutta oikein kaava on P = mv. Newtonin toinen laki on siis mainittu F = ma.

    Satelliitteja käytetään sekä ilmakehän alueella että ilmakehän yläpuolella avaruudessa. Teknisesti niiden käyttö on täysin mahdollista, ja satelliitteja on olemassa paljon.

    On hyvä selventää tuota mainittua kiihtyvyyden kasvua massan vähenemisen seurauksena esimerkillä, jonka yhdessä ko. sivuston kommentissani toin esiin:

    ”Jos esimerkiksi työnnät kuplavolkkaria asfalttia pitkin TIETYLLÄ VOIMALLA esimerkiksi sata metriä (samaa vauhtia), niin jos yhtäkkiä kuplavolkkarista häviää puolet painosta ja sinä työnnät edelleen SAMALLA VOIMALLA, niin kuplavolkkari lähtee kiihtymään – rajattomasti ja ihan ITSESTÄÄN (jos et kevennä työntövoimaasi).

    ”Kun satelliitti kulkee avaruudessa eivätkä painovoima ja ilmakehä ole vaikuttamassa, se kulkee siellä yhtä ja samaa vauhtia, sitä vauhtia, joka sille oli annettu sen siirtyessä ilmakehästä tyhjiöön (avaruuteen). Siellä mikään ei ole kiihdyttämässä sitä eikä hidastamassa sitä. Se kulkisi siellä samaa vauhtia ikuisesti. F on siis vakio, satelliitilla on sama liikemäärä P (mv, massa kertaa nopeus) koko ajan. Jos satelliitin moottorit alkaisivat käydä pitkän aikaa ja polttoainetta polttaessaan hävittää satelliitin kokonaispainoa, satelliitti kiihtyisi koko tuon polttoaineenpolton ajan yhtälön F = ma (a on kiihtyvyys) mukaisesti. F ei voi muuttua, koska ulkoisia vaikuttavia voimia ei ole, ja siitä seuraa, että massan pienetessä (vrt. kuplavolkkarista puolet pois) kiihtyvyys alkaa nousta ITSESTÄÄN ja nopeus lisääntyy koko ajan niin kauan kuin polttoainetta polttamalla massaa häviää.”

    Lopetan tämän satelliittiasian käsittelyn täällä tähän.

    Kiitän toimitusta.

    Plusääni(0)Miinusääni(2)
  2. Itsekin miettinyt, onko satelliitteja olemassakaan. Maailman muoto kuin ei välttämättä ole sitä, mitä meidän annetaan ymmärtää. No tämä ei liene olennaista, kun ymmärtää, että elämme muutenkin kaikkinaisessa valheessa. Kiitos V-I:lle, että jaksat kirjoittaa maailman tärkeimmästä asiasta, vaikka pilkkaajia ja ymmärtämättömiä on niin paljon – ja tulee olemaankin. Itselleni kirjoituksesi ovat olleet avuksi, vaikka ennen uskoon tuloa vähän kummastellen luin kirjoituksiasi, että mitähän se tuo taas meuhkaa.. Kun en ymmärtänyt epäuskossani. Niin vain ihminen muuttuu.

   Plusääni(2)Miinusääni(3)
   1. Lauriolla on hyviä kommentteja koskien Jumalan opetuksia, mutta ei hänkään ole kaikkitietävä, niin kuin ei kukaan ihminen voi olla. Tässä avaruusasiassa itsellä ei tarkkaa tietoa, mutta jonkin verran asiaa tutkailleena uskallan väittää, että meille valehdellaan tähänkin liittyen. Tarkastelkaapa vaikka oletettuja kuussa käyntejä. Yksistään jo kuualus herättää epäilyksiä. Yhtä kaikki, miten paljon meille valehdellaankaan, ei minusta ole olennaista ymmärtääkään kaikesta kaikkea, vaan olennaista (siis tärkein asia elämässämme) on Jeesuksen sovitusteko ja siitä Laurio kirjoittaa hyvin. Ja korostaa oikein tällä sivustolla, (missä uhotaan jopa saunan taa ja pum pum-hengessä) ettei ihminen kykene omin voimin mihinkään rakentavaan. Se opetus on tärkeää näillä totuutta kaivelevilla sivuilla, että turvattaisiin sovittajaamme, ei omaan, hyvään kykenemättömään luontoomme.

    Plusääni(6)Miinusääni(1)
  3. Luin että presidentti Niinistö puhui GCM (Global Compact for the Migration, siis globaali sopimus muuttoliikkeestä):stä syyskuussa YK:n yleiskokouksessa. Niinistö oli todennut, että ilmastonmuutos johtaa muuttoliikkeen voimistumiseen (Keskipohjanmaa).

   Ajatus ei saa asiantuntijoiden tukea. Se vaikuttaa tyypilliseltä niinistöläiseltä höpinältä… tyypillisesti mies puhuu kaikesta muusta mutta ei totuudesta eli Nwo-ja Nato-mafian puuhista joita näyttää myös mielellään tukevan kansan selän takana sen tahdosta viis veisaten…

   NASA Sees Climate Cooling Trend Thanks to Low Sun Activity
   The climate alarmists just can’t catch a break. NASA is reporting that the sun is entering one of the deepest Solar Minima of the Space Age; and Earth’s atmosphere is responding in kind.
   So, start pumping out that CO2, everyone. We’re going to need all the greenhouse gases we can get.

   “We see a cooling trend,” said Martin Mlynczak of NASA’s Langley Research Center. “High above Earth’s surface, near the edge of space, our atmosphere is losing heat energy. If current trends continue, it could soon set a Space Age record for cold.”
   All any of this “proves” is that we have, at best, a cursory understanding of Earth’s incredibly complex climate system. So when mainstream media and carbon-credit salesman Al Gore breathlessly warn you that we must do something about climate change, it’s all right to step back, take a deep breath, and realize that we don’t have the knowledge, skill or resources to have much effect on the Earth’s climate. God — and that big yellow ball of light in the sky — have much more impact on our climate than we ever could.

   https://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/30214-nasa-sees-climate-cooling-trend-thanks-to-low-sun-activity

   Joten se siitä ilmastonmuutoksen todellisesta osuudesta muuttoliikkeeseen. Aivan muut syythän muuttoliikkeen takana ovat ja varmaan N:kin sen tietää mutta kuten sanotaan ’vakka kantensa valitsee’… eli sen lauluja lauletaan jonka leipää syödään.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Vaikuttaa siltä, että Niinistöt, koko kolmikko Saulista Villen kutta Jussiin, ovat itse (((sukua))). Ovat niin näköisiäkin.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 6. Maamme oma hallitus on tällä hetkellä suurin turvallisuusuhka maallemme. Tilannetta voi verrata Amerikan tilanteeseen jossa suurin uhka USA:n turvallisuudelle on maan oma hallitus, kirjoittaa Eric Zuesse. Ketään muuta ei voi syyttää siitä missä nyt ollaan, paitsi korruptoitunutta eduskuntaa joka on unohtanut kenen asioita sen pitäisi hoitaa. Kansan tahtoa kuunteleva eduskunta voi halutessaan estää hallituksen kansalle vahingolliset hankkeet. Se on ylin vallankäyttäjä. Mutta se ei käytä sitä.
  Myös presidentti voisi tehdä halutessaan paljon mutta hallitus nauttii hänen luottamustaan ja tukeaan.
  Jos kansa haluaa muutosta sen pitäisi valita edustajat jotka eivät pakene vastuutaan ja sitoutuvat kansanvaltaan.

  The biggest threat to U.S. national security is the U.S. Government.
  Posted on October 7, 2018 by Eric Zuesse.
  https://washingtonsblog.com/2018/10/the-biggest-threat-to-u-s-national-security-is-the-u-s-government.html
  Mielenkiintoinen artikkelisarja liittyen ylläolevaan Erc Zuessen artikkeliin.
  THOMAS DALTON kirjoittaa juutalaisten roolista maailmansodissa, osa 1.
  ”Vuonna 2006 humaltunut Mel Gibson tiettävästi sanoi: ”Juutalaiset ovat vastuussa kaikista sodista maailmassa.” Seurasi ennakoitavissa oleva antisemitismin, ad hominem-hyökkäysten ja monien muiden kirousten myrsky Gibsonin luonteesta. Mutta käytännössä kukaan ei kysynyt: onko hän oikeassa? Tai pikemminkin: missä määrin hän voisi olla oikeassa?
  Selvästi juutalaiset eivät voi olla vastuussa kaikista maailman sodista, mutta olisiko heillä ollut kätensä monissa sodissa – ainakin niissä maissa, joissa he asuivat tai olivat vuorovaikutuksessa? Kun otetaan huomioon heidän kiistaton vaikutusvalta niissä kansakunnissa, joissa ne edustivat vain murto-osaa väestöstä, juutalaisten on oltava jossain määrin vastuussa ainakin jonkin verran siitä, mitä hallitus tekee, sekä hyvässä että huonossa. Juutalaisia ​​arvostetaan usein loistavina johtajina, taloustieteilijöinä ja strategeina, ja heille on myönnetty näennäisesti loputtomasti palkintoja ja kunnianosoituksia. Niitä, jotka ovat menestyneet, on myös syytä syyttää epäonnistumisista. Ja kansojen elämässä on vain vähän yhtä suuria epäonnistumisia kuin sodat.
  Aloitan arvioida Gibsonin lausuntoa, ja tarkastella roolia, jota juutalaiset pelasivat kahdessa maailmanhistorian suurimmassa sodassa, World War I: ssä ja II: ssa. Mutta ensin minun on kerättävä jotakin asiaankuuluvaa historiaa jotta voisi ymmärtää paremmin juutalaisen politiikan ja toiminnan kontekstin näiden katastrofaalisten tapahtumien aikana.”

  The Jewish Hand in the World Wars, Part 1
  ”In 2006, an inebriated Mel Gibson allegedly said this: “The Jews are responsible for all the wars in the world.” There followed the predicable storm of anti-anti-Semitism, ad hominem attacks, and various other slanders against Gibson’s character. But virtually no one asked the question: Is he right? Or rather this: To what degree could he be right?
  Clearly Jews can’t be responsible for all the world’s wars, but might they have had a hand in many wars—at least amongst those countries in which they lived or interacted? Given their undeniable influence in those nations where they exceed even a fraction of a percent of the population, Jews must be responsible, to some degree, for at least some of what government does, both good and bad. Jews are often praised as brilliant managers, economists, and strategists, and have been granted seemingly endless awards and honors. But those given credit for their successes must also receive blame for their failures. And there are few greater failures in the lives of nations than war.
  To begin to evaluate Gibson’s charge, I will look at the role Jews played in the two major wars of world history, World Wars I and II. But first I need to recap some relevant history in order to better understand the context of Jewish policy and actions during those calamitous events.” http://www.unz.com/article/the-jewish-hand-in-the-world-wars-part-1/

  Kommenttina tuohon voisi sanoa, että tilanne Amerikassa ja Euroopassa, Lähi-idästä puhumattakaan, tukee selkeästi artikkelin kirjoittajaa ja Gibsonia. Ilman USA:n neokonna-sionistien kulissien takaista toimintaa, jota ei saisi tutkia eikä paljastaa leimautumatta vihapuheen harjoittajaksi ja josta valtamedia vaikenee tai antaa väärän kuvan, tuskin maan oma hallitus olisi suurin turvallisuusuhka kansalleen, ei myöskään EU:ssa kuten nyt on. Eikä Lähi-itäkään olisi pahassa Israelin ylläpitämässä ja Naton tukemassa sotakierteessä jota Usan ja Euroopan neokonna-sionistit tukevat ja rahoittavat.

  Kannattaa unohtaa puheet ’rauhan turvaamisesta’ kun ISIS on liittouman itse luoma ’vihollinen’ jonka avulla päästään käymään sotaa ja laajentamaan omaa reviiriä muita ryöstämällä ja tappamalla.
  Ja tukemalla kansan verovaroin Natoa – kuten nwo-globalistimme presidentin tukemina kansan selän takana tekevät – myös me olemme tämän sotakierteen tukimiehiä.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 7. Mahdollisimman pitkälle viety omavaraisuus lienee tehokkain keino vastustaa jew world orderia yksilötasolla.

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
  1. Juuri näin, vaikka helpommin sanottu kuin tehty. Nimenomaan mahdollisimman pitkälle viety omavaraisuuden hävittäminen on ollut NWO:n tehokkain ase alamaisiaan vastaan. Edes omia ajatuksia ei sallita. Ne, joita ei kasvatuksen ja tiedotusvälineiden aivopesulla tai vertaiskontrollilla saada kuriin, nujerretaan taloudellisesti tai teknisin apuvälinein. Länsimaissa NWO välttelee avointa väkivaltaista tyranniaa ja käyttää mieluiten epäsuoria keinoja siihen asti, kunnes kaikki vastarinta on myöhäistä. Saa nähdä, mitä yllätyksiä 5G-verkko tuo tullessaan.

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
   1. NWO-prototyypiksi tarkoitettua EU-diktatuuria rakennetaan pienten askelten taktiikalla, ihmisten huomaamatta täydelliseksi tyranniaksi ja siinä vaiheessa vastarinta on myöhäistä, koska lukumäärältään vähäisellä rikolllisella ns. ”eliitillä” on koko uusimman tekiniikan tarjoama valvonta- ja väkivaltakoneisto käytössään.

    Ks. myös britti-patriootti David Noakes: ”Expose the EU dictatorship and its police state”, https://eutruth.org.uk/

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Tarkistin Coudenhove-Kalergin, Euroopan tuhoa pohjustaneen ’pan-Eurooppa kreivin’ taustoja.
     Aika monta asiaa selvisi jotka selittävät paljon.
     1: Vaimo Ida Roland oli kreiviä 13v vanhempi juutalainen. Äiti ei hyväksynyt liittoa.
     (Roland was Jewish.[1] She fled from Austria in 1938 and lived from 1940 to 1945 in New York. Later she resided in Switzerland https://en.wikipedia.org/wiki/Ida_Roland)
     2: Hän esitti visionsa liityttyään vapaamurariloosiin. Hänen pan-eurooppalaisia alkoivat heti rahoittaa maailman huipulla vaikutavat tunnetuimmat pankkiirisuvut.
     According to his autobiography, at the beginning of 1924 his friend Baron Louis de Rothschild introduced him to Max Warburg who offered to finance his movement for the next 3 years by giving him 60,000 gold marks. Warburg remained sincerely interested in the movement for the remainder of his life and served as an intermediate for Coudenhove-Kalergi with influential Americans such as banker Paul Warburg and financier Bernard Baruch.
     3: Harry S. Truman vaikuttui CK:n ajatuksista ja hän omaksui ne USA:n viralliseksi politiikaksi.
     In the winter of 1945, Harry S. Truman read an article in the December issue of Collier’s magazine that Coudenhove-Kalergi posted about the integration of Europe. His article impressed Truman, and it was adopted to the United States’ official policy.[38]
     4: CK;n isä oli nuorena antisemitisti.
     In his attitudes towards race and religion, Coudenhove-Kalergi continued the work of his father. In his youth, the elder Coudenhove-Kalergi was an antisemite. … In his treatise Das Wesen des Antisemitismus (The Essence of Antisemitism) he traced that fanaticism to religious bigotry that originated in the promulgation of Torah under Ezra.
     The Book of Ezra describes … he is said to have enforced observance of the Torah. He was described as exhorting the Israelite people to be sure to follow the Torah Law so as not to intermarry with people of particular different religions, a set of commandments described in the Pentateuch.[5][6]
     5: CK kuoli virallisesti sydänkohtaukseen mutta hänen sihteerinsä kirjoitti muistelmissaan että syy oli todennäköisesti itsemurha joka pidettiin salassa ymmärrettävistä syistä.
     According to a masonic report, Coudenhove-Kalergi died of a stroke.[56] His secretary, however, indicated that Coudenhove-Kalergi possibly committed suicide. In the memoir his secretary wrote, she said his death was kept secret so as not to disappoint those who considered him to be the great visionary of European integration.[57]
     https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_von_Coudenhove-Kalergi
     Tällaisen aika onnettomalta vaikuttavan miehen ja taustojen käsialaa on EU. Hyvä tietää.
     Suomen tuhoamisohjelma
     EU:n isä, kreivi Richard Coudenhove-Kalergi, oli salaliiton johtaja, jonka tavoitteena on tuhota Euroopan kansat. Jo v. 1923 hän julisti vapaamuurariveljilleen, että ”juutalaisen aatelisrodun” on tultava Euroopan valtiaaksi. Tähän pääsemiseksi eurooppalaiset tulee risteyttää aasialaisten ja mustien kanssa. Tuloksena on uusi helposti hallittava rotu vailla luonnetta.

     Suomen tuhoamisohjelma

     Plusääni(3)Miinusääni(0)
 8. Mitä agendaa maailman pelastamisen profeettoina ”ilmastoteoilla” esiintyvät Vihreät tosiasiallisesti ajavat?
  YK:n ilmastoastioita hoitava viranomainen Ottmar Edenhofer myönsi, että kansainvälisellä ilmastopolitiikalla ei ole juuri mitään tekemistä ympäristönmuutos-politiikan kanssa kuten aavikoituminen ja ilmakehän otsoni-aukot. Tosiasiallinen tarkoitus on MAAPALLON VARALLISUUDEN UUSJAKO:

  ”If they were honest, the climate alarmists would admit that they are not working feverishly to hold down global temperatures — they would acknowledge that they are instead consumed with the goal of holding down capitalism and establishing a global welfare state.

  Have doubts? Then listen to the words of former United Nations climate official Ottmar Edenhofer:

  ”One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. This has almost nothing to do with the environmental policy anymore, with problems such as deforestation or the ozone hole,” said Edenhofer, who co-chaired the U.N.’s Intergovernmental Panel on Climate Change working group on Mitigation of Climate Change from 2008 to 2015.

  So what is the goal of environmental policy?

  ”We redistribute de facto the world’s wealth by climate policy,” said Edenhofer…”

  Koko artikkeli: https://www.investors.com/politics/editorials/another-climate-alarmist-admits-real-motive-behind-warming-scare/

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 9. Huvittavaa tämä Niinistön aktiivisuus kun pohjimmiltaan kyse on siitä että hän tukee Trumpin ja Naton hankkeita ja on sitonut maamme globalistien ja sionistien tuhoisaan imperialismiin ja Venäjän vastaiseen propagandaan ja Naton sotaharjoituksiin Venäjän valtaamiseksi.
  Tuon eliitin tuntien se ei mitään kompromisseja tee vaan ajaa häikäilemättä omia etuaan ja tavoittelee koko maailman herruutta keinoja kaihtamatta.
  Iltalehti:
  Presidentti Niinistö Suomessa järjestettävästä huippukokouksesta, johon myös Putin ja Trump mahdollisesti osallistuvat: ”Syytä jonkinasteiseen toiveikkuuteen”
  Tasavallan presidentin mukaan arktiseen huippukokoukseen, johon myös Trump ja Putin osallistuisivat, ei vielä ole varsinaisia suostumuksia, mutta jonkinasteista toiveikkuutta kokouksen järjestymisestä on.
  https://www.iltalehti.fi/politiikka/fc261b5b-9ac1-49e0-8124-56ece85be806_pi.shtml

  Voi kysyä onko sellainen mies ja maa sopiva ja pätevä tai paras mahdollinen puuhailemaan tällaista joka jo on vahvasti sitoutunut sionistien ja nwo-eliitin hankkeisiin ja etuihin? Ei ole. Puolueetonta tässä tarvittaisiin ja sellaista miestä ja maata jotka ovat todellisuudessa kiinnostuneita muusta kuin oman rahakassansa kasvattamisesta.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 10. Eichmann, Göbbels ja Himmler näyttävät mielestäni juutalaisilta. Olisiko niin että oudoimpina pidetyt ideat joita kansallissosialisteilta tuli, olivatkin juutalaisilta? Miksi heitä sitten olisi päästetty kansallisosialismin ytimeen vaikuttamaan? Uskon syyn olevan sama, miksi Putinin lähipiirissä on juutalaisia tai oligarkkeja: hänkin tarvitsee agendansa ajamiseen rahaa, vaikutusvaltaa sekä suhteita, sillä tietääkseni Venäjällä ei vielä kukaan printtaa Putin-seteleitä… ”Natsi” on juutalaisen Konrad Heidenin 20-luvulla keksimä termi – tarkemmin sanottuna poliittinen epiteetti – jolla viitattiin Saksan kansallissosialisteihin. Sana on loukkaava foneettis-etymologisten syiden takia, eivätkä kansallissosialistit koskaan käyttäneet itsestään tätä termiä.

  ”Lopullinen ratkaisu” on sionistien ja juutalaisten keksimä termi. Tästä löytyy näyttöä jo niinkin aikaiselta ajalta kuin aivan 1800-luvun lopulta! 1900-luvun alussa – siis jo ennen maailmansotia! – juutalaisten omistamat painotalot ja kustantamot kirjoittivat aiheesta aikakaus- sekä sanomalehdissä ynnä muissa kirjallisissa tuotoksissaan. Tämäkin idea siis jo ”ajettiin sisään” ihmisten mieliin hyvissä ajoin: juutalainen eliitti yritti pakottaa jo kuuden miljoonan talmudistisen uhrilahjamyytin maailman tietoisuuteen I maailmansodassa, muttei siinä onnistunut: aika ja maailmanlaajuinen mediakenttä l. tiedonvälitys eivät olleet vielä kypsiä ja tarpeeksi toimivia tähän. Nykyisin kaikenlainen fiktio ja semifiktio saadaan kaulittua hyväuskoisten idioottien kalloihin kuin Magnum 44:n luoti kuplavolkkarin konehuoneen lävitse. TODELLINEN Lopullinen ratkaisuhan olisi ollut juutalaisten sionistien siirtäminen pois pilaamasta länsimaisia yhteiskuntia koronkiskonnalla ja myrkytyksellään. Heitä ei kuitenkaan saatu pidettyä aisoissa ja Israelin edeltäjä, Juudean valtio, liittyi sotaan lopun ollessakin jo historiaa.

  Itse en usko Hitlerin ja Eva Braunin kuolleen bunkkerissa. Se on taas yksi näitä Hollywoodin kynäilemiä eksytystarinoita vailla järjen tai logiikan hiventäkään. Venäläiset toivat bunkkerista leukaluun, joka oletettavasti kuului Hitlerille, joten hänen oli pakko olla kuollut. Paitsi että leukaluu oikeasti kuuluikin naiselle, jonka DNA-testi pystyi myöhemmin osoittamaan. Tällaisten testien mahdollisuutta tulevaisuudessa ei voinut kansainvälinen juutalainen eliitti rikollisine lakeijoineen kuvitellakaan. Jälleen paljastui valheiden verkostoksi kaikki totuutena toitotetut asiat. Nürnbergin ”natsioikeudenkäynnitkin” olivat pelkkää teatteria, jossa piti saada äkkiä (anheita ja moraalittomia kun aina ovat olleet) SYNTIPUKKI koko maailmalle – ei siis todellista syyllistä.

  Plusääni(1)Miinusääni(3)
 11. Todistusaineistoa siitä, että ”6 000 000 kärsivän juutalaisen” tarinat ympäri maailmaa ovatkin vain pelkkää valetta ja panettelua, saatte etsiä aivan itse. Samaten koskien sitä, että Adolf Hitler ja Eva Braun seilasivat kahdella sukellusveneellä joko Espanjaan tai Argentiinaan. Älkää minua uskoko vaan etsikää! Mitä esimerkiksi FBI oli mieltä tästä mahdollisuudesta? Mitä mieltä sinä olet?

  Neuvostoliitto oli juutalainen ksenokratia ja vallankaappauksen jälkeen 1917 oli ensimmäisen hallituksen senaattoreista jopa 85 % juutalaisia, joista suurin osa oli laivattu suoraan USA:sta – maailman juutalaisimmasta valtiosta! Suomalaisten sota venäläisiä; slaavilaista veljeskansaamme vastaan ei olisi koskaan edes ollut mahdollinen tapahtuma. Ei, me olimme sodassa sionistista vieraanvaltaa vastaan. Venäjä kaapattiin, aivan kuten kansainvälinen, sionistinen yksityispankkimafia on kaapannut nyt meidän halituksemme lukuisien muiden Euroopan maiden joukossa.

  Kolme parhaiten tunnettua kirjasarjaa II maailmansodasta —

  • Dwight D. Eisenhower: ”Crusade in Europe” (New York, Doubleday/Country Life Press, 1948),

  • Winston Churchill: ”The Second World War” (London, Cassell; 6 osaa, 1948–1954) ja

  • Charles de Gaulle: ”Mémoires de Guerre” (Paris, Plon; 3 osaa, 1954–1959) —

  sisältävät enemmän kuin 7000(!) sivua II maailmansodasta, kuitenkaan mainitsematta KERTAAKAAN nk. ”holokaustia”, joka on kaiken lisäksi jo alunalkujaan erheellinen ja harhaanjohtava termi, sillä se tarkoittaa (kreik.) ”kaiken polttamista”. Ei lausettakaan ole kirjoitettu niin väitetystä juutalaisten joukkotuhonnasta kuin kansallissosialistien kaasukammioistakaan! Toki ihmisiä kuolee internointileireillä aina sodissa ja juutalaisväestön keskuudessa oli valmiiksi paha keltatäpläkuume-epidemia, sillä he elivät tunnetusti usein sangen epähygieenisissä oloissa. Kaiken lisäksi liittoutuneet (USA, Juudea & Iso-Britannia) itse pommittivat vankileirien huoltoyhteydet, jolloin ihmisiä kuoli tarpeettomasti ruoan, veden ja lääketarpeiden pulaan. Suositeltavaa lukemistoa: https://moranen.blogspot.fi/2008/02/auschwitz-matkani-pleiri.html

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 12. Israel Shamir on väheksynyt juutalaisten roolia bolshevikkien Venäjän vallankumouksessa. Tässä palautetta.
  Voiko Venäjän kansa koskaan päästä tämän yli ilman että totuus kaivetaan esiin ja syylliset pannaan vastuuseen teoistaan?
  Pieni ote perusteellisesta artikkelista.
  The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia’s Early Soviet Regime
  Assessing the Grim Legacy of Soviet Communism
  MARK WEBER
  Nicholas and his family are only the best known of countless victims of a regime that openly proclaimed its ruthless purpose. A few weeks after the Ekaterinburg massacre, the newspaper of the fledgling Red Army declared:[29]

  Without mercy, without sparing, we will kill our enemies by the scores of hundreds, let them be thousands, let them drown themselves in their own blood. For the blood of Lenin and Uritskii let there be floods of blood of the bourgeoisie — more blood, as much as possible.

  Grigori Zinoviev, speaking at a meeting of Communists in September 1918, effectively pronounced a death sentence on ten million human beings: “We must carry along with us 90 million out of the 100 million of Soviet Russia’s inhabitants. As for the rest, we have nothing to say to them. They must be annihilated.”[30]
  http://www.unz.com/pub/jhr__the-jewish-role-in-the-bolshevik-revolution-and-russias-early-soviet-regime/
  Red ZOG
  Defending the Bolsheviks and Soviet Communism
  ISRAEL SHAMIR
  http://www.unz.com/ishamir/red-zog/

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 13. Tiesittekö, että kv. pankkiirit (ja siis niiden omistajasuvut, joilla on yhteinen etninen tausta) omistavat YK:n? Minä en tiennyt viikkko sitten. Ne omistavat mm. firman nimeltä FRANCE, eli ranskan ’Valtion’, mikä se sitten onkaan enää…

  http://annavonreitz.com/whatistheun.pdf

  The ”UN” is a corporation founded in France several years before the United Nations
  Charter was ever created. And here, for your edification, are the Principal Parties of
  Interest driving the ”UN Agenda”—–
  Current version UN Corp dba World Bank dba FEDERAL RESERVE — 52% owned by
  Rothschild Bank of London and Berlin; 8% owned by Lazard Freres Bank of Paris; 8%
  owned by Israel Moses Seif Bank of Italy, 8% owned by Warburg Bank of Hamburg
  and Amsterdam; 6% owned by Lehman Brothers of New York; 6% owned by Kuhn
  Loeb of New York; 6% owned by Chase Manhattan/Rockefeller Bank of New York;
  6% owned by Goldman Sachs.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 14. Eikös ne satelliitit kierrä maan päällä helium -pallojen varassa, Nasahan on suurin heliuminkäyttäjä jenkeissä.

  Sitäpaitsi eihän taivaankannen läpi pääse millään raketilla.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 15. Ilja Janitskin 18.10.2018 at 17:25: ”Tuomio ei ole lainvoimainen. Suurella varmuudella asia menee korkeimpaan asteeseen asti. Mikäli kuitenkin kävisi niin, että häviäisin lopulta. Niin nämä tahot eivät tule saamaan minulta yhtään euroa ikinä. Olen nykyään varaton ja omaisuutta ei ole ja tulen varmistamaan sen, että vastapuoli ei tule saamaan minulta yhtään euroa ikinä.
  Kannattaa lukea … paljon hienoja kommentteja.
  https://www.nykysuomi.com/2018/10/18/ilja-janitskinille-lahes-kahden-vuoden-tuomio-mv-oikeudenkaynnissa/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Koska Ilja Janitskinilla ei ollut puolustajinaan vapaamuurari-satanisti-veljiä, niin häneen voitiin vapaasti soveltaa neuvostoliittolaista ”oikeutta” suomalaisten (ja aikoinaan juutalaisuuteen kääntyneiden KASAARI-syntyperää olevien?) Demla-juristien kehittämien suuntaviivojen mukaisesti:

   ”Ilja Janitskinin tuomion varjolla halutaan kaventaa sananvapautta”,
   http://ylewatch.blogspot.com/2018/10/ilja-janitskinin-tuomion-varjolla.html

   ”Mikä on Demla?”, https://magneettimedia.com/mika-on-demla/

   Seuraava artikkeli on vuodelta 2008:

   ”Demla – oikeusvaltion tuho”,
   https://octavius1.wordpress.com/2008/04/03/demla-oikeusvaltion-tuho/

   Tämä artikkeli on vuodelta 2010:

   ”Johtaako Demla oikeuslaitosta?”,
   https://kullervokalervonpoika.wordpress.com/2010/01/26/johtaako-demla-oikeuslaitosta/

   [KASAARIEN luonteen erityispiirteistä saa käsitystä seuraavasta:
   ”The Hidden History of the Incredibly Evil (Rotschild) Khazarian Mafia”,
   https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/%5D

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
   1. Ehkä kasaarit ovat vain osa kokonaisuutta, ainakin geenitutkija Elhaikin mukaan. Palestiinalaiset kuitenkin hänen mukaan ovat enemmän aitoja joten he eivät ole geneettisesti ’kasaariperäisiä’.
    Israeli Historian: Palestinians Are Biological Descendants of Bible’s Jews — Israelilainen historioitsija: palestiinalaiset ovat Raamatun juutalaisten biologisia jälkeläisiä. On todella vaikea ymmärtää etteivät ’netanyahut’ pysty elämään sovussa heidän kanssaan vaan – kuten Atzmon sanoo – ovat maailman suurimpia rasisteja ja terroristeja.
    https://mondoweiss.net/2008/09/israeli-historian-palestinians-are-biological-descendants-of-bibles-jews/

    ”Me päättelemme, että eurooppalaisten juutalaisten perimä on ikivanhojen populaatioiden kuvakudos, mukaanlukien juutalais-kasaarit, kreikkalais-roomalaiset juutalaiset, mesopotamialaiset juutalaiset ja juutalaiset. Niiden väestörakenne muodostettiin Kaukasiassa ja Volgan rannalla, ja juuret ulottuivat Kanaaniin ja Jordanin rantaan ”, Elhaik toteaa.
    The Fraudulent Khazar Claim to Palestine
    ”We conclude that the genome of European Jews is a tapestry of ancient populations including Judaised Khazars, Greco-Roman Jews, Mesopotamian Jews, and Judeans. Their population structure was formed in the Caucasus and the banks of the Volga, with roots stretching to Canaan and the banks of the Jordan,” Elhaik claims.
    https://www.henrymakow.com/2018/09/fraudulent-khazar-claim.html

    On myös monia jotka uskovat että kasaariteoria on sefardijuutalaisten, joita tuli paljon Afrikan kautta Espanjaan ja sieltä edelleen Alankomaihin ja Usaan sekä Britanniaan ja myös Ruotsiin, juoni vierittää vastuuta pois itseltään Askenaazeille, joiden geneettinen perimä on vahvasti ’kasaaripitoinen’ ja jotka muodostavat Israelin valtion enemmistön ja jota he tukevat saadakseen Lähi-idän hallintaansa. Israel on heille vain tukikohta heidän Nwo-hankkeelle.
    Usan johtoportaassa on ollut paljon sefardeja, mm. Roosewelt. Samoin Britanniassa ke ovat vaikuttaneet ratkaisevasti maan politiikkaan ja Israelin valtion luomiseen 1 maailmansodan kautta.
    Onkin sanottu että sekä B että A ovat heidän hallitsemia/kahlisemia maita.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Tukea ”kasaari-hypoteesille”:

     ”Abstract
     The question of Jewish ancestry has been the subject of controversy for over two centuries andhas yet to be resolved. The “Rhineland Hypothesis” depicts Eastern European Jews as a“population isolate” that emerged from a small group of German Jews who migrated eastwardand expanded rapidly. Alternatively, the “Khazarian Hypothesis” suggests that Eastern EuropeanJew descended from the Khazars, an amalgam of Turkic clans that settled the Caucasus in theearly centuries CE and converted to Judaism in the 8
     th
     century. Mesopotamian and Greco-RomanJews continuously reinforced the Judaized Empire until the 13
     th
     century. Following the collapseof their empire, the Judeo-Khazars fled to Eastern Europe. The rise of European Jewry istherefore explained by the contribution of the Judeo-Khazars. Thus far, however, the Khazar’scontribution has been estimated only empirically, as the absence of genome-wide data fromCaucasus populations precluded testing the Khazarian Hypothesis. Recent sequencing of modernCaucasus populations prompted us to revisit the Khazarian Hypothesis and compare it with theRhineland Hypothesis. We applied a wide range of population genetic analyses to compare thesetwo hypotheses. Our findings SUUPPORT THE KHAZARIAN HYPTHESIS and portray the European Jewishgenome as a mosaic of Caucasus, European, and Semitic ancestries, thereby consolidating previous contradictory reports of Jewish ancestry. We further describe major difference amongCaucasus populations explained by early presence of Judeans in the Southern and CentralCaucasus. Our results have important implications on the demographic forces that shaped thegenetic diversity in the Caucasus and medical studies.”

     https://www.scribd.com/doc/123652605/Genome-Evolution-of-Jewish-Population-John-Hopkins

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Iljalla oikea asenne. Se on hieno asia. Juuri tällainen mies tarvitaan eduskuntaan, mies joka ei istu siellä vain pankkiiri-mafian lakeijana ja hyvää liksaa nauttivana ’kansankusettajana’ ja kuunteluoppilaana vaan jämäkkänä kansan puolta pitävänä joka uskaltaa sanoa eu-mafialle että me haluamme ottaa maamme asiat omiin käsiin. Emme pidä siitä että teette maastamme turvattoman viidakon. Se ei käy meille.
   MV-lehden kannattaisi nyt ryhtyä ajamaan asiaa ja luoda kansalaisliike sillä varmaan kansasta niin suuri osa on saanut jo tarpeekseen eliitin farssista ja vehkeilystä että kannatus riittäisi. Samalla se olisi hyvä näpäytys eliitille ja muistutus että kansakin on olemassa eikä sitä voi unohtaa.
   Ihan turha sinne on näitä puolueiden ehdokkaita äänestää kansan verovaroja tuhlaamaan ja Prysselin ääntä kuuntelemaan. Niitä on siellä tarpeeksi tai aivan liikaa. Kuunteluoppilaat eivät kuulu sinne tai vain sellaiset jotka kuuntelevat kansan ääntä.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Jos on sionismia koskeva sokea piste niin on aika vaikea muuttaa mitään. Silloin pyöritään vain oiretasolla eikä isketä itse kasvaimeen. Kuolemaa ei voi niin välttää kun syöpä vain leviää.
     Se on juuri sitä mitä sionistit haluavatkin eli valeopposition touhua.
     Näiden kavereiden pitäisi herätä ymmärtämään asioita syvemmin.

     Plusääni(3)Miinusääni(0)
   1. Vastarinta globalisteja vastaan jäänee symboliseksi. Vaikka jotkut maat saattavat vielä pelastua, niin Suomen osalta kehitys on viety jo peruuttamattomalle tasolle. Olisi kuitenkin moraalitonta olla nousematta vastarintaan, jos ymmärtää tilanteen vakavuuden. Harmi vain, että jatkossa se johtanee yhä karumpiin vastatoimiin.

    Tilanteen vakavuus ja oivallus siitä, ettei sen huononemista voida kenties poliittisin keinoin pysäyttää, motivoi uskonnollisen tason tarkasteluja. Raamatulliset eskatologiset näkymät alkavat paljastua kaiken kehityksen alta. Sen sijaan ateistis-tieteellinen ja ”historiaton” tarkastelutapa tuntuu turhauttavalta, koska se on erityisesti vasemmiston osalta johtanut turmiolliseen arvostelukyvyn puutteeseen ja saanut suuren osan kansasta nukkumaan Ruususen unta uhkaavien tapahtumakulkujen edessä tai jopa masinoinut kansanjoukkoja tuhokehityksen airueiksi.

    Jossain vaiheessa tilanne menee niin pahaksi, että vain yliluonnollinen suojelu voi auttaa. Tässä vaaditaan myös vahvaa uskoa, jota useimmilla ml. allekirjoittanut ei ole. ”Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus voidaksenne kestää Paholaisen juonet” (Ef. 5:10).

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 16. How the Jewish Rothschild Zionists Created Modern Israel

  https://www.youtube.com/watch?v=2qlGVkHaeFc&frags=pl%2Cwn

  The Truth About the Deep State
  This 30 minute video is a good primer to share with friends and family who think YOU are a crazy “conspiracy theorist”. The information in this video is detailed and methodical. It explains what the “deep state” is and how it operates – including real examples from known US politicians who are part of the Deep State. Share this video with your friends and family.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=176533

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 17. ”How Banking Families – ”the CABAL” – Robbed You of Your Future:

  who controls the food supply controls the people; who controls the ENERGY can control whole continents; who controls money can control the world.”

  Seuraavassa on 11 minuutin englanninkielinen video, jossa aiheena on ”MAXWELL, EDISON, JP MORGAN AND THE LAWS OF PHYSICS” – FREE ENERGY:
  https://www.hopegirlblog.com/2016/12/24/new-video-free-energy-the-laws-of-physics-and-the-laws-of-nature/

  Vastaava PowerPoint-esitys: https://www.hopegirlblog.com/wp-content/uploads/2016/02/Peoples-Free-Energy-Show-Slide-Ep-One-History-is-Written-By-the-Winners.pptx

  Tässä on yksi esimerkki lukemattomien vastaavanlaisten joukosta kuinka em. ’cabal’ pitää fossiilipohjaisen tosiasiallisen energia-monopolin hallussaan mitään keinoja kaihtamatta:

  ”Inventor of ‘Free Energy’ Electrical Generator: “I’ve Been Poisoned Several Times””,
  https://www.collective-evolution.com/2018/07/02/inventor-of-a-closed-path-homopolar-electrical-generator-ive-been-poisoned-several-times/

  Koska tuolla cabalilla on käytössään melkein rajattomat rahavarat, niin se pystyy vaientamaan esim. suuret autojenvalmistajat – keinovalikoimaan kuuluvat myös esim. kiristys ja murhat:

  ”JAPANESE WATER POWERED CAR!!”, https://www.youtube.com/watch?v=CrxfMz2eDME
  (Ks. myös videon alapuolella ”Näytä lisää”-teksti)

  *

  ’Free energy’ = päästötön energia, jonka käyttöönotto mm. veisi pohjan pois tuon cabalin ylläpitämältä suurelta ilmastohuijaukselta – ja melkein ilmainen energia mullistaisi maailmantalouden.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 18. Niinistö ’esittää’ nyt onnellista isää iltapäivälehdissä ja sehän on hyvä asia sinänsä. Mutta kun ottaa huomioon sen faktan että hän tukee kulissien takana Nwo-eliittiä joka on hajottamassa ydinperheitä ja tuhoamassa avioliittoa ja niitä perinteisiä arvoja jotka ovat tärkeitä lapsen kehitykselle niin on vähän vaikea lämmetä hänen onnelleen. Se ei tunnu oikein siltä mitä odottaisi maan presidentiltä.
  Sorry vaan Sauli. Ei mitenkään pahalla mutta siltä vaan tuntuu..

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 19. (((Einstein))) keksii atomipommin. Näin ainakin väitetään. Sitten Einstein viettää kooooko loppuelämänsä atomipommin ja sodan vastustamiseen, sillä hän on SAKSALAINEN JUUTALAINEN ja HÄN ON HYVÄ IHMINEN ja KAIKKI MUUT SAKSALAISET OVAT PAHOJA, mutta hän on HYVÄ sillä HÄN ON JUUTALAINEN!!!

  Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat