Suomen tuhoamisohjelma

Julkaisemme Vesa-Ilkka Laurion 2008 kirjoittaman artikkelin ”Suomen tuhoamisohjelma”. Magneettimedia ottaa täyden vastuun artikkelin julkaisusta. Lupa julkaisuun saatu alkuperäiseltä kirjoittajalta vuonna 2011.

Suomen ankarien sananvapauslakien vuoksi toimitus on muokannut joitain sanavalintoja. Lienee turha painottaa, ettei Magneettimedia jaa Coudenhove-Kalergin rasistista ajatusmaailmaa, joten artikkelissa esitetyt lainaukset eivät edusta toimituksen linjaa.

Lähteenä seuraavassa artikkelissa on pääasiassa Gerd Honsikin artikkeli ”Rassismus legal? Der Juden drittes Reich? Halt dem Kalergi-Plan!” vuodelta 2005. (”Laillista rasismia? Juutalaisten Kolmas valtakunta? Pysäyttäkää Kalergi-suunnitelma!”).

EU:n isä, kreivi Richard Coudenhove-Kalergi, oli salaliiton johtaja, jonka tavoitteena on tuhota Euroopan kansat. Jo v. 1923 hän julisti vapaamuurariveljilleen, että ”juutalaisen aatelisrodun” on tultava Euroopan valtiaaksi. Tähän pääsemiseksi eurooppalaiset tulee risteyttää aasialaisten ja mustien kanssa. Tuloksena on uusi helposti hallittava rotu vailla luonnetta.

Coudenhove-Kalergi
Coudenhove-Kalergi

Coudenhove-Kalergi kirjoittaa (”Praktischer Idealismus”, v. 1925, s. 21), että tuloksena syntyneet ”sekarotuiset” jälkeläiset ovat ”heikkoluonteisia, pidäkkeettömiä, vailla tahdonvoimaa, kestävyyttä, pieteettiä ja luotettavuutta”. Euraasialaiset ja negroidiset ominaisuudet syrjäyttävät eurooppalaiset ominaisuudet.

EU:n perustajaisä tahtoo synnyttää Eurooppaan orjien sukupolven rotusekoituksen avulla. ”Rasisminvastaisuuden” takana on koko ajan kammottava rasismi.

Sivuilla 22/23 (e.m.t.) Coudenhove-Kalergi sanoo, että tulevaisuuden ihminen on oleva risteytys eri roduista. Euraasialais-negroidinen tulevaisuusrotu korvaa ”kansojen moninaisuuden persoonallisuuksien moninaisuudella”. Coudenhove-Kalergi visioi suurempaa Eurooppaa, todellista Paneurooppaa, joka ulottuu Vladivostokista San Franciscoon (Paneuropa 1922 bis 1966, s. 103). ”Monikulttuurinen (siis kulttuuriton) Eurooppa” on vain ensi askel rotumme vihollisten kansainväliseen diktatuuriin.

Coudenhove-Kalergi toteaa: ”Juutalaisuus on se verso, josta uusi, henkinen Euroopan aateli kasvaa – ydin, jonka ympärille uusi, henkinen aateli ryhmittyy […] Juutalaisten näkyvä asema nykyisin johtuu juutalaisten henkisestä ylemmyydestä.”

Tämä ylemmyys hänen mukaansa on vievä juutalaisuuden voittoon. Juutalaisista tulee EU:n isän visioissa ihmiskunnan valtiaita, aristokraatteja ja kapitalismin ja vallankumouksen lipunkantajia. Hän kutsuu juutalaisuutta henkis-urbaaniksi hallitsijaroduksi, ja hänen rasisminsa on täysin estotonta. Hän kutsuu Euroopan kansoja ”vähempiarvoisiksi” (Praktischer Idealismus s. 28, 51, 52).

Kirjansa sivuilla 32/33 Coudenhove-Kalergi toteaa, että bolshevismin ja kapitalismin takana on yksi ja sama juutalaisuus. Bolshevismia hän kutsuu kommunistiseksi henkiseksi aristokratiaksi ja kapitalismia plutokraattiseksi demokratiaksi (plutokratia = rahavalta, rahamiesten valta). Toinen on Coudenhove-Kalergin mukaan sosialistinen ja toinen individualistinen juutalaisen aivoaateliston haara. Molempien takana on hänen mielestään juutalaisuus.

Sivulla 178 hän sanoo, että ”kansainvälisten sopimusten nojalla” tulee KOULUJEN ja LEHDISTÖN avulla taistella vieraita kansallisuuksia vastaan kohdistuvaa kiihotusta vastaan, ts. isäntäkansa jätetään suojattomaksi ja vähemmistöjä ja vieraita suositaan. Myöskään juutalaisia vastaan ei saa nousta.

 

EU:n vaiettu historia

EU:n perustajat ovat triumviraatti Coudenhove-Kalergi, Tsekkoslovakian ent. ulkoministeri Edvard Benesh ja Otto von Habsburg. Coudenhove-Kalergi on tsekkoslovakialainen, ja Beneshiltä hän sai diplomaattipassin ja suosituskirjeitä ranskalaisten valtiomiesten luo, ja hän saikin Ranskan puolelleen ”Saksan kurissa pitämiseksi”. Yhdessä Ranskan juutalaisen ulkoministerin, Robert Schumanin, kanssa hän ryösti Saksan kansalta sen teräs-, rauta- ja kivihiilituotannon ja liitti sen ylikansallisen elimen alaisuuteen.

EU:n takana on Coudenhove-Kalergin mukaan juutalainen pankkimahti. Hän kertoo (”Ein Leben für Europa” [suom. ”Yksi elämä Euroopalle”], s. 124/125), että vuonna 1924 juutalaispankkiiri Louis Rothschild soitti hänelle ja kertoi toisen juutalaispankkiirin ja Venäjän vallankumouksen rahoittajan, Max Warburgin, lukeneen Coudenhove-Kalergin kirjan, ja häneen tahdottaisiin tutustua. Warburg antoi Coudenhove-Kalergille spontaanisti 60 000 kultamarkkaa paneurooppaliikkeen edistämiseksi. Pankkiirit veivät Euroopalta itsenäisyyden. USA ja presidentti Truman saatiin paneurooppaliikkeen taakse, joten USA:kin kuuluu Euroopan ja Suomen tuhoajiin ja hävittäjiin.

Paneurooppa-liikkeen lippu.
Paneurooppa-liikkeen lippu.

Coudenhove-Kalergi ja hänen vaikutusvaltaiset liittolaisensa pyrkivät saamaan eri maiden parlamentit puolelleen ja pakottamaan niiden hallitukset liittymään Paneurooppaan (EU:hun). Coudenhove-Kalergin mukaan (”Paneuropa”, s. 79) juutalaisilla oli kolme painostusväylää: Euroopan maiden parlamentit, USA ja maailman yleinen mielipide. Ilmi ei käy, käyttivätkö juutalaiset Coudenhove-Kalergin mielestä rahaa, kiristystä vai tappouhkauksia saadakseen eurooppalaiset parlamentit suostumaan kansalliseen itsemurhaan. Suomen kohdalla tämä asia pitäisi tutkia.

Yksi triumviraatin jäsen, Otto von Habsburg (saksalaista keisarisukua), kutsuu Coudenhove-Kalergia ”Euroopan profeetaksi” ja kertoo: ”Kun Coudenhove pyysi, että ryhtyisin yhdessä hänen kanssaan ajamaan yhdistynyttä Eurooppaa, hän käytti raamatullista vertausta. Hän sanoi, että Mooseksen täytyi 40 vuoden ajan johtaa kansaansa läpi autiomaan.” (”Damals begann unsere Zukunft”, s. 157 – 158).

 

Monikulttuurista rotuhygieniaa

Coudenhove-Kalergin mukaan sosialismin (sosiaalidemokratian ja kommunismin), jota hän kutsuu SOSIAALISEKSI EUGENIIKAKSI (= rotuhygieniaksi), tarkoituksena on tuhota ”aatelisto”, so. porvaristo, jotta päästäisiin ”epäoikeudenmukaisesta eriarvoisuudesta tasa-arvon” kautta ”oikeudenmukaiseen eriarvoisuuteen”.

Juutalaisjohtoisen uuden eurooppalaisen järjestyksen luominen on hänen mukaansa sosiaalidemokratian ja kommunismin ”korkein historiallinen missio” (”Praktischer Idealismus”, s. 56/57).

Triumviraatin äänitorvena Otto von Habsburg toteaa, että ”nationalisti on poliittisesti moraaliton”, koska hän sortaa kaikkea vierasta. Nationalisti tarkoittaa liberaalissa kielenkäytössä yleisesti isänmaallista ihmistä. ”Nationalismi [esimerkiksi suomalaisuus. VL.] sisältää olennaisena elementtinä vihan!” (”Damals begann unsere Zukunft”, s. 67)

Suomalaisuus ja suomalainen isänmaallisuus onkin vihan ilmaus!

eurtuho5

 

Veretön vallankaappaus

Mitä tulee toteuttamistapoihin, niin Coudenhove-Kalergi toteaa:

”KOULU ja LEHDISTÖ [nykyisin tietenkin myös TV ja muut sähköiset välineet. VL.] ovat ne kaksi instanssia, joiden avulla maailma on mahdollista uudistaa ja jalostaa verettömästi, ilman väkivaltaa. Koulu ravitsee tai myrkyttää lapsen sielun, lehdistö ravitsee tai myrkyttää aikuisen sielun. Koulu ja lehdistö ovat kummatkin nykyisin [so. v. 1925. VL.] henkeä vailla olevan älymystön hallussa: niiden takaisinsaaminen on jokaisen aatteellisen poliitikon, jokaisen aatteellisen vallankumouksen korkein tehtävä.” (”Praktischer Idealismus”, s. 37).

Coudenhove-Kalergin sielunveljet hallitsevatkin Suomen yliopistoja, koululaitosta ja mediaa nykyisin suvereenisti. Amerikassa juutalaiset omistavat 96 % suurista tiedotusvälineistä.

Coudenhove-Kalergi asettaa Euroopan VALLANKUMOUKSELLISEKSI elementiksi sen, että Euroopasta poistetaan rajat strategisessa, taloudellisessa ja kansallisessa mielessä (e.m.t., s. 173). Ei siis ole Suomen taloutta eikä suomalaisuutta. Ei ole Suomea. Suomi on vallankumouksella (EU:lla) lakkautettu olemasta.

Coudenhove-Kalergin mukaan sodat poistetaan tuomalla niiden tilalle ”taloudellinen taistelurintama”, boikotit ja esteet (e.m.t., s. 183). Sota rahasta ja taloudella pakottaminen. Sehän täällä nyt vallitseekin. Kalergi-suunnitelman toteutus on täydessä vauhdissa.

Euroopasta tehdään suunnitelmallisesti rotusekoitusta, jossa ei ole kansallisuuksia (esim. ”suomalaisia”) eikä niiden itsemääräämisoikeutta. Kalergi pitää maailmaa kyvyttömänä hallitsemaan itseään ja siksi hän julistaa uuden maailmanjärjestyksen: LUOMALLA GLOBAALI DEMOKRATIA JUUTALAISTEN JOHTAMA IHMISKUNTA saavuttaa rauhan, kulttuurin ja ravinnon. Raamatussa Joh. 8:44 sanoo kuitenkin juutalaisista: ”Te olette isästä perkeleestä.”

 

Kansan määritelmä muuttuu

Coudenhove-Kalergin utopia on siis perkeleen mahtia. Kansa sekoitetaan sekarotuiseksi sekoitukseksi ja sitten luodaan kansanvalta (demokratia) – näin tuhotaan alkuperäisten rotujen ja heimojen (esim. suomalaisten) valta ja tuhotaan ne.

Kansalaisuusmääritelmäkin on muutettu: enää kansalaisuus ei perustu perinteisiin, syntyperään ja kulttuuriin vaan ”perustuslakikuuliaisuuteen”. Kuka tahansa siis voi tulla Suomeen ja tulla hetkessä suomalaiseksi!

Mainitun triumviraatin lisäksi Kalergi-suunnitelman (suunnitelma Euroopan tuhoamiseksi) toteuttajiin kuuluvat mm. Saksan ent. liittokansleri Konrad Adenauer, Englannin Winston Churchill, yksityiset pankit, USA:n media, vapaamuurariliike ja CIA. Saksan entinen liittokansleri Helmut Kohl on ylistänyt Kalergi-suunnitelmaa.

Kalergi-suunnitelma on korvannut toisen maailmansodan Morgenthau-suunnitelman [Henry Morgenthau oli Yhdysvaltojen juutalainen valtiovarainministeri, joka vaati, että saksalaiset siviilit joukkomurhattaisiin keinotekoisella nälänhädällä. Toim. huom.]. Euroopan tuhoamista Kalergi-suunnitelmalla ajaa voimakkaasti myös USA, joka on juutalaisuuden sätkynukke.

eurtuho3

Vuoden 2000 lopussa Euroopan sanomalehdissä kerrottiin YK:n suosituksesta, että EU toisi seuraavan 50 vuoden aikana EU:hun 650 miljoonaa siirtolaista (EU:ssa lienee nyt noin 500 miljoonaa asukasta!), joilla muka korvattaisiin syntyvyyden lasku. YK:n peruskirjaa oli laatimassa juutalaispankkiiri Warburg.

Eurooppa ei kuitenkaan tarvitse 650 miljoonaa siirtolaista, sen sijaan suunnitelma tuhota Eurooppa tarvitsee. Meidät on määrä hävittää 50 vuodessa! Pakollinen sekoittuminen vieraisiin ihmisiin ja pakollinen kulttuurista ja kielestä (kieleksi suunniteltu englantia tai esperantoa) luopuminen tarkoittaa käytännössä kansanmurhaa. Tietä raivataan aborttilainsäädännöllä ja ehkäisyvälineillä. Omat tapettava ja tilalle aasialaisia ja mustan rodun edustajia!

 

Ei-juutalaiset kulttuurit täytyy tuhota

Jo vuonna 1915 juutalaispäällikkö Nahum Goldmann julisti, että kaikki ei-juutalaisten kulttuurit ja traditiot on tuhottava demokratialla (kyllä: DEMOKRATIALLA!). Hän sanoi, että tämä on välttämätöntä juutalaisten intressien kannalta.

Kirjassaan ”Jüdische Geschichte, jüdische Religion” juutalainen professori Israel Shahak ilmoittaa, että juutalainen diktatuuri, jota Kalergi Eurooppaan ja maailmaan vaatii, on jo todellisuutta!

Kun EU:n perustajaisä Richard Coudenhove-Kalergin kirjoituksia katsoo, ei liene epäilystä siitä, että hän on 1900-luvun suurin rasisti. Paneurooppa-opillaan hän tahtoo tuhota muut kansat ja säilyttää yhden: juutalaiset.

Nahum Goldmann amerikanjuutalaisessa kokouksessa.
Nahum Goldmann amerikanjuutalaisessa kokouksessa.

Jopa EU:n lippu julistaa juutalaista diktatuuria, Israelin kahtatoista heimoa (joita lipun 12 tähteä kuvaavat; lipun on tuonut EU:n lipuksi juuri Coudenhove-Kalergi, joka jo 1920-luvulla esitti sinisen lippunsa Euroopan lipuksi, ”sininen taivas häiriintymättömän rauhan vertauskuvana”). Kalergin mukaan juutalaisilla on ”parempi veri” (”Praktischer Idealismus”, s. 45).

EU:ssa on kyse vallankaappauksesta ja laajoista kansanmurhista. Ne toteutetaan tuhoamalla kansojen itsemääräämisoikeus, kulttuuri, perinteet, kansalaisrauha ja myöhemmin myös kieli pääasiassa siirtolaisuudella; instrumentteja ovat MEDIAKONTROLLI, ASEET ja RAHAVALTA, joilla kansojen parlamentit ja hallitukset alistetaan. Jo v. 1924 Kalergi vaati juutalaisten vallankaappausta Euroopassa ”monikulttuurisuuden” nimissä. 1925 hän totesi (suluissa olevat täydennykset blogin kirjoittajan):

”Nykyisen politiikan kaaos päättyy vasta kun henkinen aristokratia [so. juutalaiset] on riistänyt haltuunsa yhteisön vallankäytön välineet: ruudin [so. aseet], kullan [so. rahan] ja painomusteen [so. tiedotusvälineet].” (”Praktischer Idealismus”, s. 32-33).

Amerikanjuutalainen ”Imperiumi” omistaa enemmistön eurooppalaisistakin uutistoimistoista. Valtamedia tuottaa jatkuvasti poliittista aivopesua (mm. holokaustihuijausta) ja propagandaa. USA merkitsee suurta vaaraa maailman kansojen itsemääräämisoikeudelle. Kaikilla mantereilla se pyrkii murtamaan kansojen tahdon.

1966 Coudenhove-Kalergi kirjoitti: ”Seuraavat viisi vuotta paneurooppaliikkeessä tähtäsivät pääasiassa tähän päämäärään: on saatava parlamentit pakottamaan hallituksensa ryhtymään Paneuroopan toteuttamiseen.” (”Paneuropa 1922 bis 1966″, s. 76).

 

Uhkauksia

Tässä kylmästi sivuutetaan Euroopan kansojen oma tahto. Jo vuonna 1948 Kalergi onnistui tekemään määräajoin kokoontuneesta ”Eurooppalaisten parlamentaarikkojen kongressista” työkalunsa Kalergi-suunnitelman toteuttamiseksi, so. Euroopan hallitusten ”pakottamiseksi”. Siellä perustettiin ”Eurooppaneuvosto”, ja Saksan delegaation johdossa oli CIA:n tukema Konrad Adenauer, joka kuului kiinteästi Kalergin joukkoihin jo vuodesta 1926.

Ylistettyään Adenaueria Coudenhove-Kalergi uhkaa: ”Niin kauan kuin [Saksan] Liittotasavalta pitää kiinni Adenauerin perinnöstä, sen tulevaisuus on turvattu; heti kun se luopuu tästä perinnöstä, se allekirjoittaa kuolemantuomionsa” (”Donau-Bote”, huhti-toukokuu 1972, s.1).

eurtuho4Mainitsen toisenkin uhkauksen Saksan kohdalla (lähde: Honsik: Rassismus legal, s. 42). Saksalainen juutalaisjohtaja, prof. Michael Wolffsohni, esitti 25.9.2002 Jüdische Allgemeine Zeitungissa ehdot saksalaisten ja juutalaisten yhteistyölle Saksassa: Saksalaisten on hyväksyttävä ulkomaalaisten jatkuva muutto Saksaan, läntiseen liittoutumaan kuuluminen ja Israel-kritiikistä luopuminen.

Hän kielsi puhumasta juutalaislobbyn olemassaolosta USA:ssa ja vaati luopumista saksalaisesta kulttuurista ”johtokulttuurina”. Hän kehotti CSU- ja CDU-puolueita luopumaan kristinuskosta! Ellei näihin ehtoihin suostuttaisi, hän uhkasi Saksan juutalaisten ja Saksan turkkilaisten liittoutuvan Saksan saksalaisia vastaan.

Suomen kansalta on jäänyt suureksi osaksi pimentoon se rooli, joka omilla poliitikoillamme on Kalergi-suunnitelman toteuttamisessa. Poliitikkomme ja puolueemme ajavat EU:ta (ainakin karttavat sen todellisen luonteen paljastamista) ja siten Suomen kansan lopullista tuhoutumista. Oma esivaltamme on pahin vihollisemme.

 

Kansanmurhan isät

Euroopan kansojen tuhoamisen suunnittelussa (siis EU:n perustajaisinä) Coudenhove-Kalergilla oli kumppaneinaan toinen massamurhaaja, Tsekkoslovakian ulkoministeri Edvard Benesh, ja Saksan kuningassuvun vesa Otto von Habsburg. Benesh karkotti toisen maailmansodan jälkeen Tsekkoslovakian sudeettialueilta n. 3 miljoonaa saksalaista ja tapatti heistä n. 300 000. Otto von Habsburg kutsuu Euroopan kansojen tuhoajaa Coudenhove-Kalergia ”Euroopan profeetaksi” ja Stalinia, suurta massamurhaajaa, ”erittäin suureksi henkilöksi, jolla on kiistämättömän nerokkaita ominaisuuksia”, ja jatkaa, että ”Stalin aina ajatteli maansa ja puolueensa parasta” (”Damals begann unsere Zukunft”, s. 133).

Koska massamurhaajan ihannointi on massamurhien hyväksymistä, voidaan sanoa, että EU:n kolme perustajaisää ovat massamurhaajia. Myös Coudenhove-Kalergi ylisti juutalaisia kommunistisankareita ”itä- ja keskieurooppalaisessa vallankumouksessa”, jossa tuhottiin kymmeniä miljoonia ihmisiä ja jossa murhatöiden toteuttajajärjestön (Salaisen poliisin) johtajat olivat miltei yksinomaan juutalaisia (”Praktischer Idealismus”, s. 51).

Kalergi-suunnitelmassa ”rauha” toteutetaan väkivallalla, ”demokratia” tarkoittaa siinä itsemääräämisoikeuden kumoamista ja ”monikulttuurisuus” kulttuurien tuhoamista. ”Lehdistön vapaus” tarkoittaa propagandaa, ”hyvinvointi” köyhtymistä ja velkaorjuutta, ”historiankirjoitus” valehtelemista (esimerkkinä holokaustihuijaus ja vaikeneminen siitä, että liittoutuneet teurastivat pääosin sodan jälkeen rikollisesti 13-15 miljoonaa saksalaista). ”Rasismin kieltämisen” varjolla toteutetaan historian suurinta kansanmurhaa, rotujen hävittämistä. Tässä on kyseessä äärimmäinen rasismi.

Europarlamentaarikko Inigo Mendez Vigo ylisti v. 2003 Coudenhove-Kalergin ansioita ja vakuutti, että EU JATKAA TÄMÄN VIITOITTAMALLA TIELLÄ. Jopa itävaltalaispoliitikko Jörg Haider, joka muka halusi pysäyttää siirtolaistulvan Eurooppaan, kuuluu Kalergin paneurooppaliikkeen johtoon ja todellisuudessa ajaa siirtolaisuutta (Österr. Nationalrates Wortmeldung von Parlamentspräsident Andreas Khol vom 19/20/5/1999).

eurtuho2

 

Maahanmuutto ja globalisaatio

Siirtolaisuuden on laskettu olevan (Saksassa) kymmenen kertaa kalliimpaa kuin yhteiskunnan panostus lapsiin (Honsik: Rassismus legal, s. 36).

Pääosa siirtolaisuudesta suuntautuu suoraan sosiaaliturvajärjestelmään ja tuhoaa sen. Siirtolaisuuden vastaanottaminen, johon Euroopan kansat on pakotettu niiden tuhoamiseksi, tapahtuu lasten, eläkkeiden, talouden ja koulutustason kustannuksella. Siirtolaisuudella pyritään myös kylvämään epäsopua Euroopan maihin, kun eri kulttuurit ”törmäävät” toisiinsa. Tämäkin ajaa kansojen ja rotujen heikentämistä. Euroopan projekteista tärkein on kansojen etnisen tuhoamisen rahoittaminen.

Kanadalaisen ”Saksan ja Euroopan tutkimuksen keskuksen” johtaja Jeffrey Peck totesi v. 1993: ”Toivon, että ajan myötä saksalainen valtiokokonaisuus muuttuu puhtaasti valkoisesta ja kristillisestä ruskeaksi, keltaiseksi ja mustaksi, islamilaiseksi ja juutalaiseksi. Lyhyesti sanoen: saksalaisen identiteettikäsityksen on muututtava.”

Ns. globalisaatiolla ”Imperiumi” pyrkii siihen, että kansallisten talouksien suojamekanismit murretaan ja siten saadaan ote tehtaista, pankeista, konserneista, televisiosta ja lehdistöstä. Tätä suomalaisen elämän joutumista vihollismielisten tahojen valtaan ajaa Suomen johto, ja minusta tässä toteutuu maanpetos. Yhä useammat ihmiset ymmärtävät, ettei globalisaatio tarkoita mitään muuta kuin alistamista USA:n ja sen rahavallan alaisuuteen (tämä on demareiden mielisuunnitelma).

EU:ssa Euroopan kansat myös ryöstetään koronkiskontaan perustuvalla keskuspankkisysteemillä (EKP; rahajärjestelmä on siinä väkisin velkaannuttava pyramidihuijaus), ja tämä yksin on syypää taloudellisiin ongelmiimme ja tosiasialliseen köyhtymiseemme. Se mikä täällä on, pyörii velan varassa. Myös monipuoluejärjestelmä on kehitetty sitä silmälläpitäen, että kansat kuluttaisivat voimansa keskinäiseen tappeluun. Tuhoamisemme etenee suunnitelmallisesti ja varmasti. Poliitikkomme ovat sen tärkeimpiä toteuttajia.

Presidentti Clintonin entinen juutalainen neuvonantaja, professori Joseph Stiglitz, kuvaa kirjassaan ”Die Schatten der Globalisierung” Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin sortotoimia: maita, etenkin kolmannen maailman maita, ryöstetään, niiden hallituksia syöstään vallasta, niille annetaan taakkoja, joita ne eivät kykene kantamaan, ne kiedotaan suunnitelmallisesti velkaorjuuteen, joka johtaa alati kasvavaan köyhtymiseen ja työttömyyteen.

Sosiaalidemokraattinen päätoimittaja Peter Pelinka (Itävalta) kirjoittaa ”News”-lehdessä 12/2000 (s. 52): ”Jos EU otetaan vakavasti, sen sisällä ei ole enää kantaväestöä ja ulkomaalaisia […] Kansallisvaltioiden käsite on peräisin menneiltä vuosisadoilta, ja se on menneisyydessä synnyttänyt monia sotia. Nyt se pitäisi kantaa hautaan, kun talous, tiedonvälitys ja kulttuuri globaalistuu.”

Näin sosiaalidemokraatit heittävät kansojen itsemääräämisoikeudet tunkiolle ja käytännössä tuhoavat kansat. Armeijatkaan eivät enää puolusta isänmaata vaan osallistuvat Amerikan johtamiin ja Israelin lobbaamiin sotiin kaikkialla maailmassa.

obama-aipac-t1larg

Ristin sijaan suurin osa eurooppalaisista kirkoista on hyväksynyt Euroopan lipun tunnukseksi Israelin kahtatoista heimoa kuvaavat 12 tähteä. Ne ovat myös hyväksyneet iskulauseen Euroopasta ”kolmen suuren kulttuurin (tai maailmanuskonnon) Eurooppana”, luopuneet siis kristillisestä Euroopasta.

Jopa EKD (die Evangelische Kirche Deutschlands; Saksan evankelinen kirkko) on tunnustanut Saksan kollektiivisen syyllisyyden (toisessa maailmansodassa) ja siten hyväksynyt kaikki syytökset (esim. syytöksen ”holokaustista”), jotka liittoutuneiden sotapropaganda on Saksaa vastaan esittänyt! Tällainen ei ole mikään Kristuksen ja totuuden kirkko! Muutenkin kaikkialla Euroopassa (myös Suomessa) teologisista tiedekunnista ja kirkoista on tullut kulttuurimarxismin pesäkkeitä.

 

Politiikan rappio

Puolueet ”valtioina valtiossa” ovat myös ”Imperiumin” keksintöä. Tällaiset puolueet, jotka eivät nouse kansan tahdosta vaan ovat elimiä, jotka määrittävät kansan tahdon, tuhoavat valtiot ”demokratian” nimissä. Vaaleissa tulisi äänestää miehiä, ei puolueita. ”Imperiumi” säätelee puolueiden toimintaa ja siten koko Suomea.

Prof. George Kourvetaris kirjoittaa:

”Ihmisten vaihtuminen uudessa yhteenliittymässä [EU:ssa. VL.] muuttaa Euroopan historiaa yhden ainoan sukupolven aikana perin pohjin. Jos silloin vielä on joitakin kansallismielisiä tai etnisiä ryhmiä, jotka eivät sellaista yhteenliittymää [EU:ta. VL.] hyväksy, heidän poliittinen vaikutusvaltansa on niin pieni, etteivät he kykene irrottamaan maataan ’Euroopan Yhdysvalloista’.” (Prof. Kourvetariksen kirjoitus ”Europe Comes to Age: The Economic and Political Integration of EEC”, lehdessä ”Journal of Social, Political and Economic Studies” 2/1986).

Näin kylmäverisesti suunnitellaan länsimaiden tuho; kansat petetään.

Kuka sallii eliitin ryöstää isänmaansa, sitten tyrannisoida sitä, asettaa sen holhouksen alaiseksi ja sitten lopuksi rotuohjelmalla antaa sille ruman lopun? Kykeneekö, vastoin Coudenhove-Kalergin sanoja, Suomi vielä nousemaan Suomeksi ja välttämään tuhoutumisen? Kykeneekö Suomi sivuuttamaan päättäjänsä, vihollisensa?

Nahum Goldmann, sionistisen maailmanjärjestön (1956-68) ja juutalaisen maailmankongressin (1949-78) presidentti, kuvaa kirjassaan suunnitelmaa siitä, kuinka eurooppalaiset kulttuurit tuhotaan:

”Aikamme ensimmäinen tehtävä on tuhoaminen: kaikki sosiaaliset järjestelmät ja yhteiskunnalliset rakenteet, jotka systeemi on luonut, täytyy tuhota, yksittäiset ihmiset täytyy repäistä irti perityistä ympäristöistään; mikään perinne ei saa enää olla pyhä, vanha on nyt sairauden merkki. Voimat, jotka suorittavat tämän tuhoamistyön, ovat taloudellis-sosiaalisella alueella kapitalismi, poliittis-henkisellä tasolla demokratia.” (”Der Geist des Militarismus”, s. 37).

Heprealaisen kirjallisuuden professori ja kabbalatutkija Isaiah Tishby (Sandor Schwartz) kertoo:

”Israelin läsnäolo kansojen joukossa parantaa maailman mutta ei maailman kansoja […] se ei tuo kansoja lähemmäksi pyhyyttä vaan päinvastoin ottaa heiltä pyhyyden pois ja niin TUHOAA HEIDÄN KYKYNSÄ OLLA OLEMASSA. […] Täydellisen pelastumisen tarkoitus on TUHOTA KAIKKIEN KANSOJEN ELINVOIMA.” (Torat haRa vehaKelippah beKabbalat haAri [”Oppi pahasta ja saatanallisesta piiristä luriaanisessa kabbalassa”], 1942, s. 139-142).

Turussa osoitettiin tässä kuussa mieltä monikulttuurisuuden ja kommunismin puolesta.
Turussa osoitettiin tässä kuussa mieltä monikulttuurisuuden ja kommunismin puolesta.

 

 

Kuoleva Eurooppa

Kalergi-suunnitelma on siis Richard Coudenhove-Kalergin suunnitelma Euroopan kansojen TUHOAMISEKSI verettömästi. Coudenhove-Kalergin haaveissa tuhotun kansan korvaisi eliitti, joka koostuisi juutalaistaustaisista.

Kansojen identiteetti tuhotaan nihiloimalla niiden isänmaallisuus (nationalismi) ja kulttuuri (roskakulttuurilla ja monikulttuurisuudella). Niiden lisääntymistä estetään (ehkäisyvälineet, abortit, naiset töihin, perheet hajotetaan). Ne tuhotaan sekoittamalla ne siirtolaisilla sekakansoiksi, joilla ei ole omaa identiteettiä eikä kulttuuria eikä tahtoa, on vain keskinäistä riitelyä ja nahistelua, kuten nyt Euroopassa.

Tämä suunnitelma on EU, jossa ”isänmaallisuus” romutetaan kertaheitolla ja kansat sidotaan koronkiskontaan perustuvaan keskuspankkiin (EKP) ja siten kansainvälisen pankkieliitin orjuuteen.

EU:ssa siirtolaisten maahantuonnista on tullut velvollisuus. EU:n perustajaisä Coudenhove-Kalergin mukaan Euroopan kansat pyritään sammuttamaan etnisessä – siis rodullisessa ja kulttuurisessa – mielessä. Hänen suunnitelmassaan tilalle nousee ”ainoa rotu”, juutalaiset, hallitsemaan identiteettinsä menettäneitä kansoja. Kansat pyritään tuhoamaan täydellisesti, etteivät ne enää nouse tavoittelemaan itsemääräämisoikeutta. Tällainen ”sammuttaminen” merkitsee käytännössä todellista kansanmurhaa. Tämän tuhoamistyön toteuttamista varten Suomeen on asetettu nukkehallinto. Puolueet ovat kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden paikallisia toimielimiä: ne eivät vahingossakaan paljasta totuutta EU:sta tai pyramidihuijaukseen perustuvasta EKP:n rahajärjestelmästä – saati holokaustihuijauksesta.

Kalergi itse ei ole juutalainen (äiti japanilainen, isä eurooppalainen aristokraatti, jonka sukujuuret ovat monella taholla, esim. Kreikassa), mutta hän oppi ”antisemitismiä” vastaan taistelevan isänsä peruna nostamaan ylös juutalaisia ja ihailemaan heitä ”ylempänä rotuna”. Coudenhove-Kalergi (kuoli v. 1972) haluaa nostaa juutalaiset Euroopan ja maailman hallitsijoiksi.

Kalergin ajatukset selviävät parhaiten antologiasta ”Praktischer Idealismus” (1925), jota Gerd Honsik, joka nyttemmin on tyrmässä paljastustensa vuoksi, käsittelee kirjassaan ”Rassismus legal?”, tarkoittaen kirjansa nimellä juuri muiden rotujen mitätöimistä juutalaisrodun kustannuksella. Toinen kirja, jota Honsik teoksessaan käsittelee, on Kalergin kirja ”Paneuropa 1922 bis 1966″. Paneuropa = EU. Kirja ”Praktischer Idealismus” on luettavissa TÄÄLLÄ.

EU on määrä laajentaa maailmanlaajuiseksi diktatuuriksi. Kyseessä on siis viime kädessä toisella nimellä kulkeva kommunismi. Myös sanaa ”globalisaatio” on käytetty. Sen ydin on yksityinen keskuspankkijärjestelmä. Juuri tästä Paneuroopasta Coudenhove-Kalergi itse puhuu monissa teoksissaan (n. 20 kappaletta). Hän on EU:n aatteellinen isä, ja hänen toimiensa ja kirjojensa johdosta EU:ta alettiin rakentaa.

Esimerkiksi 1927 suomalainen H. Holma oli mukana tässä liikkeessä. Nykyisin kaiketi koko Suomen johto.

 

Lue myös:

Kreivi Kalergin suunnitelma eurooppalaisten tuhoamiseksi
Valkoisten kansanmurhan juuret
Juutalaiset ja rasismi 1, 2

19 kommenttia

 1. SPR:n lippu ja manifestin kannen tunnus ovat identtisiä.

  Plusääni(41)Miinusääni(0)
 2. 3,5 miljoonaa saksalaista vankia murhattiin Neuvostoliittolaisissa keskitysleireissä 40-ja 50-luvuilla.

  2,5 miljoonaa saksalaista pakolaista murhattiin Itä-Euroopan etnisen puhdistuksen yhteydessä matkallaan kohti Länsi-Saksaa.

  2 miljoonaa saksalaista murhattiin Eisenhowerin kuolinleireillä kesällä 1945.

  Sodan päätyttyä ja kahden seuraavan vuoden aikana 9 miljoonaa saksalaista tapettiin nälkään, sillä amerikkalaiset antoivat miehitysalueillaan asuville saksalaisille ja pakolaisille vain puolet Auschwitzin keskitysleiriannoksista eli 600 grammaa päivässä. Amerikkalaiset kielsivät Kansainvälisen Punaisen Ristin avun miehitysalueidensa asukkaille.

  17 miljoonaa saksalaista joutui etnisen puhdistuksen kohteeksi Itä-Euroopassa ja menetti kaiken omaisuutensa, isiensä maat, yritykset, tehtaat, talot ja kotinsa.

  Jos Euroopassa tapahtui kansanmurha, niin se kohdistui saksalaisiin. Ja jos numerot ovat miljoonissa, puhutaan saksalaisista.

  Nicholas Kollerstrom: ”Holokausti oli toisen maailmansodan traagisin tapahtuma. Saksalaisten hallitsemilla alueilla asui neljä miljoonaa juutalaista, joista kuusi miljoonaa murhattiin. Sodan jälkeen heitä oli jäljellä enää viisi miljoonaa.” https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Kollerstrom

  Saksan Liittotasavalta on maksanut miljardeja euroja korvauksia yli 3 miljoonalle holokaustista hengissä selviytyneelle juutalaiselle ja maksaminen jatkuu nykyisillä sopimuksilla vuoteen 2017.

  http://www.spiegel.de/international/germany/germany-to-pay-772-million-euros-in-reparations-to-holocaust-survivors-a-902528.html

  100 miljoonaa kristittyä joutui juutalaisbolsevikkien murhaamaksi Neuvostoliitossa. Neuvostovalta oli juutalaisvaltaa, kuten tämän nykyisen EU-Neuvostoliiton eli Euroopan Unionikin. Juutalaiset tuhoavat eurooppalaiset kansallisvaltiot pakotetulla maahanmuutolla. Goldman Sachs antaa lisälainaa kansallisomaisuuttamme vastaan ja vie Suomelta lopulta metsät ja järvet. Ja velkakello raksuttaa: http://www.velkakello.fi

  Kansanvallan sijasta me suomalaiset asuimme Kekkoslovakkiassa, jossa meitä kuitenkin suojeltiin suurelta ja pahalta maailmalta, jotta Neuvostoliitolla olisi ollut ystävällinen ja tyytyväinen rajanaapuri toiseksi suurimman kaupunkinsa naapurissa. Kekkosen kuoltua emme kuitenkaan saaneet kansanvaltaa, vaan vallan kaappasi pieni juutalaiseliitti Erkon johdolla ja alkoi luotsata Suomea Euroopan Unioniin ja NATO:on valehtelemalla ja manipuloimalla Suomen kansan enemmistön tahdon vastaisesti.

  Plusääni(63)Miinusääni(2)
 3. Jatkan ”Totuus H:n” viestiin at 2.58

  Murhattuihin saksalaisiin kuuluvat myös ne 1,5 miljoonaa saksalaista siviiliä, jotka murhattiin sotilaallisesti merkityksettömissä saksalaisten kaupunkien ilmapommituksissa. Kun lasketaan luvut yhteen, saksalaisia murhattiin 18,5 miljoonaa. Lisäksi voidaan laskea sodassa kuolleet 5,5 miljoonaa saksalaista sotilasta; Saksahan pakotettiin sotaan. Murhattuja saksalaisia yhteensä 24 miljoonaa.

  Juutalaisten kansanmurhaa ei ollut. Yksikään juutalainen ei kuollut missään holokaustissa. Juutalaiset olivat toisessa maailmansodassa kaikkein turvatuin kansanryhmä. He olivat julistaneet Saksalle sodan jo 1933 (ja sen jälkeen vielä muutamaan kertaan, esim. Weizmann 1939). Saksan vihollisina Saksa joutui internoimaan (sulkemaan keskitysleireihin) juutalaiset. Heitä käytettiin työvoimana, he saivat hyvää ruokaa, asunnon, vaatteet jne. sillä aikaa kun saksalaiset sotilaat kuolivat rintamalla ja saksalaisia siviilejä murhattiin ilmapommituksissa. Keskitysleireissä tappoivat kulkutautiepidemiat, varsinkin pilkkukuume, jota täit levittivät. Kulkutautienhävittämiseksi/rajoittamiseksi ja juutalaistenkin henkien pelastamiseksi saksalaiset taistelivat kaikin tavoin noita täitä vastaan: leireihin tulijat suihkutettiin ja pestiin, vaatteet desinfioitiin kuumailmalla, Zyklon B:llä (tällä siis hävitettiin täitä ja pelastettiin juutalaisia) tai loppuvaiheissa myös lyhytaaltolaitteilla, epidemioihin kuolleiden ruumiit hävitettiin tuhkaamalla krematorioissa (esim. Auschwitzissa pohjavesi oli korkealla eikä ruumiita voitu haudata maahan). Tukka leikattiin lyhyeksi. Ne ”luurangot”, joita valokuvat ja filmit keskitysleireistä näyttävät, olivat noita pilkkukuumeeseen (tai muihin kulkutauteihin) sairastuneita ja sen vuoksi riutuneita; heitä ei näännytetty nälkään tai muutenkaan tuhottu! Ei ollut holokaustia.

  Nicholas Kollerstrom on kirjoittanut kirjan ”Breaking the Spell – The holocaust: Myth and Reality”,

  http://holocausthandbooks.com/index.php?page_id=31

  Itse en usko sanaakaan virallisten tiedotusvälineiden (hävittäkää televisiot!) tai puolueiden/maan päättäjien annista. KAIKKI on valhetta ja jopa tuhoon taluttamista. Suomi on juutalaisen raha- ja pankkijärjestelmän (kaikki rahamme on korollista velkaa juutalaiselle pankkijärjestelmälle) myötä juutalaisten absoluuttisessa orjuudessa – ja kuolee hirvittävällä tavalla. Pelastus on yksin Jumalassa, jonka yhteyteen tie on Jeesus Kristus, syntien anteeksiantamus.

  Vaikka Suomessa on vuosikymmeniä ollut demokratia, kansa ei ole millään tavalla pitänyt huolta maastaan ja sen turvallisuudesta. Päinvastoin, kaikki on tuhottu.

  Plusääni(53)Miinusääni(2)
  1. Lisään vielä ”Totuus H:n” viestiin sen, että myös Kiinassa juutalaiset murhasivat kommunismillaan 100 miljoonaa ei-juutalaista. Ei olisi mikään ihme, jos Euroopankin kansat tuhotaan murhaamalla. Muslimeja, joita Eurooppaan rahdataan, voidaan hyvin käyttää murhaajina, mutta myös muita juutalaisten käsikassaroikseen houkuttelemia heittiöitä.

   Mutta tämä kaikki on ansaittua, eikä näissä tapahtumissa ole mitään epäoikeudenmukaisuutta. Tämä krpälauma, joka Suomen kansa lastenmurhineen (abortit), homoiluineen, jumalanpilkkoineen, päänaukomisineen, viinanryystämisineen, naisvaltoineen ja naispappeuksineen on, on ansainnut tuhoutumisen ja päälle vielä ikuisen helvetin.

   Kun Suomi tuhoutuu, tapahtuu oikeus.

   Plusääni(36)Miinusääni(4)
  2. Kuten yllä todetaan, päättäjien ja median sanoihin ei tule luottaa millään tavoin (0vat valehtelijaporukan, Joh. 8:44, orjia ja voivat vain valehdella ja viedä tuhoon). Mutta ei kirkkoonkaan ja sen edustajiin voi enää luottaa (ovat saman velkaraha- ja valehtelijaporukan orjia, Joh. 8:44), siitä tuli todistus tänäänkin Ylen kautta. Yle julkaisi tänään jutun ”Nainen vaietkoon seurakunnassa ja muut virhekäsitykset Raamatusta – ’Mooses kuuluu museoon’”;

   http://yle.fi/uutiset/nainen_vaietkoon_seurakunnassa_ja_muut_virhekasitykset_raamatusta__mooses_kuuluu_museoon/8346023

   Ylen jutussa puhuu kirkon palkkauskontohenkilö Lauri Thuren (professori, eli nyky-Suomen raameissa suurnarri – sitä ovat kaikki professorit nykyisin). Uskontohenkilö sanoo:

   ”Usein kuulee väitettävän, että ’Nainen vaietkoon seurakunnassa’ olisi sanatarkkaa tekstiä Raamatusta. Tämä on yksi niistä kuuluisista raamatunlauseista, joita Raamatussa ei ole. – – Nämä nousevat kirkollisesta perinteestä.”

   Jutun ohessa on tekstilaatikko, jossa lukee: ”Mistä on kyse? ’Nainen vaietkoon seurakunnassa’ tai ’Jokainen tulee uskollaan autuaaksi’ perustuvat kirkolliseen perinteeseen eivätkä Raamattuun.”

   Yle ja uskontohenkilö siis väittävät,

   a) että ”Nainen vaietkoon seurakunnassa” on virhekäsitys;

   b) että Raamatussa ei ole lausetta ”nainen vaietkoon seurakunnassa”;

   c) että ”Nainen vaietkoon seurakunnassa” ei perustu Raamattuun.

   Uskontohenkilö Thuren ja Yle valehtelevat.

   Raamatun, JUMALAN SANAN, kohta 1. Kor. 14:34 sanoo alkukielellä (kreikaksi):

   hai gynaikes en tais ekkleesiais sigatoosan uu gar epitrepetai autais lalein.

   hai gynaikes = naiset/vaimot

   en tais ekkleesiais = seurakunnissa

   sigatoosan = olkoot vaiti, vaietkoot (sigaoo-verbin imperatiivi eli käskymuoto)

   uu = ei

   gar = sillä

   epitrepetai = olla lupa (epitrepoo-verbin passiivi)

   autais = he (monikon datiivi)

   lalein = puhua

   Siis 1. Kor. 14:34 on suomeksi:

   ”Vaietkoot naiset seurakunnissa, sillä heidän ei ole lupa puhua.”

   Jakeen loppuosassa käsketään kristittyjä naisia olemaan alamaisia, ”niin kuin lakikin sanoo” (ei-kristitty nainen tietenkään ei kykene olemaan millekään alamainen). Laki sanoo kohdassa 1. Moos. 3:16: ”hän (so. vaimon mies) on sinua (vaimoa) vallitseva.” Naisen kuuluu siis olla miehelleen alamainen. Miksi? Koska nainen toi synnin maailmaa (Eeva söi käärmeen eli perkeleen kehotuksesta kielletystä puusta, jolloin synti tuli koko ihmiskuntaan, 1. Moos. 3:1-6). 1. Tim. 2:12-14 sanoo: ”mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen.”

   Naispappeudellaan koko Suomi julkeasti repii Jumalalta silmiä päästä. Ja nostaa käärmeen (perkeleen) Suomen valtiaaksi.

   Mitä tulee uskontohenkilön/Ylen muuhun tekstiin, niin Uuden testamentin aikana todellakaan Vanhan testamentin käskyillä sinänsä ei ole auktoriteettia (niitä voidaan noudattaa tai olla noudattamatta, sillä ihmisen pelastuminen ei perustu lain tekoihin vaan uskoon). Vain niillä Vanhan testamentin käskyillä on auktoriteetti, jotka toistetaan Uudessa testamentissa (esim. homoseksuaalisuuden kielto ja kymmenen käskyä).

   Uskontohenkilö ei ole ymmärtänyt lausetta ”Kristus on lain loppu” (Room. 10:4). Uskontohenkilö väittää, että ”Mooses – siis laki – kuuluu museoon.” Kymmenen käskyäkö kuuluvat museoon? Raamatun mukaan Jumalan laki on pyhä (Room. 7:12), eikä siitä katoa kirjainkaan:

   ”Älkää luulko, että minä (so. Jeesus) olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa” (Matt. 5:18-19);

   ”Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto häviää” (Luuk. 16:17);

   ”Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain” (Room. 3:31).

   Lause ”Kristus on lain loppu” tarkoittaa ”Kristus on lainalaisuuden loppu.” Kristitty ei ole enää lain ikeen alla vaan armossa; kristitty ei pelastu teoista vaan uskosta Kristuksen sijaissovitukseen. Uskon myötä kristityn sydämeen tulee Pyhä Henki (Jumala), jolloin kristitty vapaasti, kaikesta sydämestään, alkaa elää lain mukaisesti. Hän ELÄÄ siinä. Hän noudattaa automaattisesti lakia sydämessään, mutta hän ei ole lain alla.

   Uskontohenkilö on kokonaan pihalla. Mitä Yleen tulee, Yle luonnollisesti valehtelee ja eksyttää, onhan se kansan eli eduskunnan kontrollissa ja ohjauksessa.

   Tämä asia on senlaatuinen, että pyydän kristittyjä levittämään tätä kommenttiani (tai sen sanomaa) eteenpäin.

   Plusääni(16)Miinusääni(4)
   1. Lain (Jumalan käskyjen) tarkoitus ei ole se, että sitä ulkonaisesti noudattamalla pelastuttaisiin. Jumala katsoo sydäntä, ei ulkonaisia tekoja, ja kukaan luonnollinen (= Kristuksessa pelastumaton) ihminen ei kykene sydämessään noudattamaan lakia, koska jokaisen luonnollisen ihmisen sydämessä asuu perkele syntiinlankeemuksen peruina. Ihminen on luonnostaan perkeleen orja eikä voi omin voimin poistaa perkelettä sydämestään (synnin palkkahan on kuolema, Room. 6:23).

    Lain tarkoitus on synnyttää synnintunto (= katumus), saattaa siis sydän ja omatunto pelästyksen ja kauhistuksen tilaan syntien ja helvetinuhan vuoksi: ”Lain kautta tulee synnin tunto” (Room. 3:20). Tällainen sydämen hätään joutunut, ytimiään myöten järkyttynyt ihminen voi vain tarttua ainoaan olemassa olevaan oljenkorteensa: syntien anteeksiantamukseen Jeesuksessa Kristuksessa (Jeesus otti päälleen meidän syntimme ja sovitti hengellään meidät Jumalan kanssa, 2. Kor. 5:18-21). Laki siis vie meidät kohti Kristusta: ”Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme” (Gal. 3:24). Ihminen pelastuu yksin uskosta Kristuksen sovitustekoon, ei lain teoista.

    Jumalan lailla on kaksi muutakin käyttöä: lain avulla pidetään kurissa pahantekijöitä ja kurittomia ihmisiä, ja laki on myös elämänvaelluksen ohjenuorana jo pelastuneille (kristittyjen lihassa on vielä jäljellä syntiä, ja siksi syntistä lihaa tulee alati kuolettaa).

    Kun ihminen pelastuu uskossa Kristuksen lunastustekoon puolestaan, sydämeen tulee evankeliumin sanan myötä Pyhä Henki (Jumala), evankeliumin ja koko Raamatun kirjoittaja apostolien ja profeettojen välityksellä. Perkele joutuu kaikkoamaan sydämestä, ja tilalle tulee Jumala. Tällöin ihminen uudestisyntyy Jumalan lapseksi. Hänen uudestisyntynyt tahtonsa alkaa automaattisesti Jumalan ohjauksessa toimia lain mukaan. Ihmisestä tulee hyvä ytimiään myöten. Hänen sydämensä ja tahtonsa elää lain mukaan vapaasti, sydämen halusta, jolloin hän ei ole enää lain alla vaan armon alla. Jeesus täytti lain, Matt. 5:17, ja hänen vanhurskautensa luetaan meille uskon kautta, armosta: ”Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat” (Room. 3:21-22). Siksi Poika tuli: ”Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen” (Room. 8:3-4).

    Plusääni(17)Miinusääni(4)
    1. Entä sapatti? Sehän kuuluu Jumalan käskyihin. Nykyään sunnuntaita kutsutaan Jumalan pyhäpäiväksi joka puolella. Eikö sunnuntai ole ihmisten sääntö? Ja Jumalan pyhäpäivä on lauantai? Jotkut sanovat myös, että sapattia ei ole enään…? Entäpä pedon merkki? Mm. adventistit näkevät sapatin tai yleensäkin käskyjen hylkäämisen (Jak. 2:10) pedon merkiksi tulevaisuudessa. Sanovat, että tulevaisuudessa sunnuntain pyhittämisestä tulee yleinen käytäntö ja lauantain viettämisestä tulee ”mahdotonta” ja rahahanat laitetaan kiinni, jos ei totella. Miten on? Tuossa on omasta mielestäni hyvä pointti, eihän kristitty suostu esim. valehtelemaan vaikka miten uhkailtaisiin, niin miksi suostuisi Jumalan pyhittämästä lauantaista luopumaan ja siirtymään ihmisen sunnuntaiseen, jotta välttyisi kuolemalta. Eikö kristitty kuitenkin tottele Jumalaa ennemmin (Apt 5:29) kuin ihmistä varsinkin, kun käsketään tekemään Jumalan sanan vastaista.

     Plusääni(2)Miinusääni(1)
 4. Täällä sivustolla on hyvät jutut. En minä epäile etteikö näissä jutuissa ole perää. Nythän oikeesti pitäis alkaa huolestuu suomen asioista jos kaiken takana olis israel ja jenkit. Hallitus pettäiskansan ja israel pistäis siinaista al gaidanja isiksen eurooppaan. Aika paljon on tullu eurooppaan näitä pakolaisia joita ei ole mihinkään maahan rekisteröity. Saati jos miettii millanen meno jo ruotsissa on kyn on jo sellaisia paikkoja johon poliisi ei mene. Nyt puhun isoista alueista mitä ne pitää vallassa meidän naapurissa ruotsissa. Jos noin pian kaupunginosan saa vallattua ruotsista niin en usko että siellä yhteiskuntaan yritetään sopeutua. Miksipä koittaa sopeutuakkaan jos ne vaan oottaa niin pitkään että siiainista tulee tarpeeksi taistelijoita että saavat kerralla maiden vääräuskoiset kylmäksi. Imeellistä miten meidän kansa jakautuu suvakkeihin ja rasisteihin vaikka meidän kuuluis pitää yhtä. Me tulemme kärsimään vielä jos tämän annetaan jatkua. Toivottavasti jaksatte lukea näitä juttuja. Toivottavasti suomessa kansalle saatas tästä tietoo että meitä vastaan hyökätään julmalla tavalla. Pitäkää kansa yhtä olitte sitten rasisteja tai suvakkeja. Meidän aika koittaa. Saatan kuulostaa hullulta mutta miettikää näitä kirjoituksia esim suomen tuhoamis suunnitelma. Meillä menee juuri nyt silleen miten noissa jutuissa menee mitä täällä olen lukenu. T

  Plusääni(27)Miinusääni(2)
 5. aika paksua soopaa, olemme jo sekoittuneet venalaisiin, ruotsalaisiin, tataareihin, lappalaisiin, balttilaisiin, saksalaisiin sotien aikana : sotA rakkauksien ja raiskauksien seurauksena, joten kaikki olemme onneksi sekarotuisia, sillajlostetut rodut joyka paritetaan aina saman rodun kanssa ainkin koirissa karsivat kaikenlaisist hengitysvaivoista, kyttyraselkaisyudesta. joten seka rotuinenon paras..tuliko selvaksi.

  Plusääni(1)Miinusääni(23)
  1. Mutta kyseessä on hidas ja luonnollinen sekoittuminen ja vielä läheisillä kulttuureilla. Eivätkä kulttuurit niin nopeasti ole risteytyneet. Sitäpaitsi kulttuuri-identiteettiset ja etniset jutut ovat hieman vielä eri sektori elämässä. Joten turha on tulla hurmahenkenä itsensä nollanneena ja mielipuoleksi aivopestynä noita kommari-iskulauseita latelemaan. Emme ole mustia afrikkalaisia ja se on faktaa. Miten ihmeessä joku voi kääntää silmät selkään jopa? Sen täytyy olla vuosien mädätyksen ja aivopesun tulos.

   Plusääni(26)Miinusääni(0)
  2. Toivon että sulla on seija lapsia tyttöjä ja niilä ähly parta lapset miehinä niin opit että mitä on menetetty ja koska ja ketä on seka rotunen…….tuliko selväksi…ensiksikin me lappalaiset olemme suomen alkuperäiskansaa sitten tulee kaikki muut kinnusen seijat ja muut rodun sekoittajat….tuliko selväksi kinnusen seija!

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
 6. Koska Suomen kansalta nähtävästi puuttuu Jumalan (kaiken hallitsijan) sana, tuon tässä nähtäville sieltä seuraavan raamatunkohdan:

  PSALMI 23

  1. Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
  2. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa.
  3. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.
  4. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.
  5. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.
  6. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

  Psalmi sopii hyvin myös juhannukseen (ryyppäämis- ja valhe-elämämassahysteriaan), siksi laitan sen ainakin näkyville.

  Plusääni(3)Miinusääni(2)
 7. Mitä tämä tarkoittaa ?

  ”Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. ”

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Pöytä, jonka Herra Jeesus Kristus omilleen valmistaa, on taivaallinen hääateria, jolle viholliset (perkele, maailma, oma syntinen liha, kuolema) eivät voi osallistua:

   ”Siellä (Jumalan valtakunnan ulkopuolella) on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien profeettain olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyiksi ulos. Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan valtakunnassa” (Luuk. 13:28-29);

   ”Tämän (kapernaumilaisen sadanpäämiehen uskon) kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: ’Totisesti minä sanon teille: en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa; mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys” (Matt. 8:10-12; ”valtakunnan lapset” viittaa siis Israeliin, joka Jeesuksen aikaan koostui pääsiassa ulkokultailijoista, fariseus-juutalaisista, jotka luottivat Kristus-uskon sijasta maalliseen suhteeseensa isiinsä, joille lupaukset oli annettu);

   ”Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosenjylinän sanovan: ’Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa (= uskovien seurakunta) on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus.’ Ja hän sanoi minulle: ’Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!’ Vielä hän sanoi minulle: ’Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat’” (Ilm. 19:6-9).

   ”Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi: ’Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. – – Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut’” (Matt. 22:1, 2, 14).

   Tuosta viimeisestä raamatunkohdasta käy selville, että Jeesuksen Kristuksen valmistama pöytä eli hääateria on Jumalan valtakunta itse. Jeesus Kristus on valmistanut meille Jumalan valtakunnan. Sinne pääsevät vain ”valitut”, siis kristityt. Psalmin 23 jakeen 1 ”Herra”, joka on paimen, on Jeesus Kristus:

   ”Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä” (Joh. 10:11).

   Jeesus Kristus kantoi meidän syntimme (syntiinlankeemus turmeli koko ihmiskunnan, 1. Moos. 3. luku) ja kärsi niiden vuoksi ansaitsemamme kuolemanrangaistuksen puolestamme, että me pelastuisimme ikuisen kadotuksen tuomiosta ja saisimme uskossa häneen ikuisen elämän ja autuuden Jumalan luona. Jumalan Poika lunasti meidät perkeleen, synnin ja kuoleman vallasta ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Hän avasi meille tien taivaaseen, ja hän kuljettaa meidät itse sitä tietä pitkin. Kaikki on pelkkää armoa, eikä meidän teoillamme ole mitään merkitystä pelastuksessamme (ainoastaan vanhurskauttamista seuraavaan pyhitykseemme oma uudestisyntynyt tahtomme osallistuu Pyhän Hengen vaikutuksen ohella). Ef. 2:8-9 sanoo:

   ”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.”

   Koska vihollisilta puuttuu kristillinen usko, heillä ei ole mitään pääsyä Jeesuksen Kristuksen valmistaman pöydän luo. Meillä kristityillä on täydellinen rauha ja lepo, vapaus vihollisista, ja myös vapaus syntiemme taakasta ja omavoimaisista yrityksistämme ponnistella Jumalan luo. Lepäämme Jeesuksessa Kristuksessa. Se on se juhla-aterian pöytä, joka meille on valmistettu.

   Meistä aterialle valituista Room. 8:28-39 sanoo:

   ”Mutta me tiedämme, että KAIKKI YHDESSÄ VAIKUTTAA NIIDEN PARHAAKSI, JOTKA JUMALAA RAKASTAVAT, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Mitä me siis tähän sanomme? JOS JUMALA ON MEIDÄN PUOLELLAMME, KUKA VOI OLLA MEITÄ VASTAAN? HÄN, JOKA EI SÄÄSTÄNYT OMAA POIKAANSAKAAN, VAAN ANTOI HÄNET ALTTIIKSI KAIKKIEN MEIDÄN EDESTÄMME, KUINKA HÄN EI LAHJOITTAISI MEILLE KAIKKEA MUUTAKIN HÄNEN KANSSANSA? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on: ’Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina’. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. SILLÄ MINÄ OLEN VARMA SIITÄ, ETTEI KUOLEMA EIKÄ ELÄMÄ, EI ENKELIT EIKÄ HENKIVALLAT, EI NYKYISET EIKÄ TULEVAISET, EI VOIMAT, EI KORKEUS EIKÄ SYVYYS, EIKÄ MIKÄÄN MUU LUOTU VOI MEITÄ EROTTAA JUMALAN RAKKAUDESTA, JOKA ON KRISTUKSESSA JEESUKSESSA, MEIDÄN HERRASSAMME.”

   Jeesus toteaa, että olemme täydellisessä turvassa:

   ”Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, EIKÄ KUKAAN RYÖSTÄ HEITÄ MINUN KÄDESTÄNI” (Joh. 10:27-28).

   Ilm. 7:15-17 sanoo:

   ”Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle, sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä.”

   Ruoka ja juoma (”pöytä”) on Jeesus Kristus itse, evankeliumi:

   ”Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? KUULKAA MINUA, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. KALLISTAKAA KORVANNE ja tulkaa minun tyköni; KUULKAA, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot” (Jes. 55:1-3);

   ”’Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut.’ – – Niin Jeesus sanoi heille: ’Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille taivaasta totisen leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän.’ Niin he sanoivat hänelle: ’Herra, anna meille aina sitä leipää’. Jeesus sanoi heille: ’Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.’ – – ’Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta’” (Joh. 6:27, 32-35, 49-51);

   ”joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään” (Joh. 4:14).

   Nyt kun Raamatun teksteistä on käynyt selväksi, mikä tuo pöytä on, jonka Herra, meidän Paimenemme, meille on valmistanut vihollistemme silmien eteen, on helppo havaita, että Psalmi 23 kokonaisuudessaan julistaa juuri sitä. Viheriäisille niityille ja virvottavien vetten tykö vieminen on sielun lepoa ja autuutta evankeliumin armossa ja Pyhässä Hengessä (evankeliumin sanassa vaikuttava Pyhä Henki synnyttää uskon sydämessä ja jää uskon myötä sydämeen asumaan, 1. Kor. 6:19; 3:16). Koska Pyhä Henki on Jumala itse, lepäämme Jumalassa, ja tämä merkitsee sitä, että usko merkitsee sielun ylösnousemusta, sielun yhdistymistä Jumalaan (viimeisenä päivänä ruumiin ylösnousemuksessa myös ruumis nousee Jumalan tykö ja liittyy jälleen sieluun). Sillä sekunnilla, kun uskon kipinä on sydämessä Pyhän Hengen vaikutuksesta evankeliumia luettaessa tai kuultaessa syttynyt, ihminen on pelastunut ja astunut Jeesuksen Kristuksen valmistaman pöydän ääreen, Jumalan valtakuntaan ja ikuiseen elämään. Hän on pelastunut, eivätkä viholliset enää ulotu hänen sieluunsa. Kun Pyhä Henki astuu sanan myötä sydämeen, perkele joutuu kaikkoamaan sieltä. Ihminen uudestisyntyy ytimiä myöten. Hänen synteihin kuollut sielunsa tulee eläväksi. Ruumista ja omaisuutta viholliset voivat vielä vahingoittaa, mutta sekin koituu vain kristityn hyväksi, ks. jakeen sanat Room. 8:28 yllä: ”Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka jumalaa rakastavat”. Kuolemakin joutuu vain palvelemaan kristittyä kallisarvoisena palvelijana, kun se mädättäessään ruumiin haudassa vain puhdistaa sen lihassa jäljellä vielä olevista synneistä ja niin valmistaa ruumiinkin puhtaana taivaalliselle hääaterialle.

   Kristityllä on rauha, lepo ja rakkaus sydämessään aina, tapahtui mitä tapahtui, sillä hänessä asuu Pyhän Hengen myötä luottamus Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen hyvyyteen, rakkauteen ja armoon. Kristityltä ei puutu mitään, sillä kristityllä on, kuten yllä siteeratuista raamatunkohdista käy ilmi, kaikki Jumalan lahjat ja siunaukset sekä tässä ajassa että ikuisuudessa. Gal. 5:22 sanoo:

   ”Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen”.

   Kuten psalmista selviää, Herra ”vie” ja ”ohjaa”. Hän huolehtii kaikesta, mitä kristitty (todellisesti) tarvitsee sielun ja ruumiin puolesta. Hän ruokkii ja antaa levon. Hän vie ikuiseen elämään. Hän pyhittää (puhdistaa) kristittyä läpi tämän elämän (kristitynkin lihassa on jäljellä vielä syntiä, vaikkei se häntä enää hallitsekaan). Hän suojelee ihmissusilta ja vääriltä opettajilta. Kaiken Jumala tekee ”nimensä tähden”, siis armossaan, ei ihmisen tekojen tähden.

   Psalmin 4. jakeessa mainittu ”pimeä laakso” on koko elämä tässä maailmassa. Kaikissa tämän maailman ulkonaisissa ahdistuksissa ja vaivoissa Paimen suojelee ja lohduttaa kristittyä. Hänen läsnäolonsa (”sinä olet minun kanssani”) merkitsee täydellistä turvallisuutta, vapautta vihollisista. Se merkitsee myös suurinta mahdollista riemua ja iloa.

   Psalmin jakeen 5 maininta, että pöytä on katettu ”minun vihollisteni silmien eteen”, viittaa siihen, että viholliset tajuavat sulkeneensa itsensä pois taivaalliselta juhla-aterialta. He hukkuvat. He eivät mitenkään voi häiritä tai estää kristittyjen turvallisuutta ja iloa. Me kristityt olemme matkalla taivaaseen, ja Herra on mukanamme! Sielun puolesta tosin olemme jo nyt taivaassa, mutta viimeisenä päivänä saavumme sinne myös ruumiin puolesta, siihen asti koko ajan puhdistuen. Hyvyys ja laupeus seuraavat meitä, kuten jae 6 toteaa.

   ”Pään voitelu öljyllä” tarkoittaa uskon (evankeliumin) sanan myötä sydämiimme astuvaa Pyhää Henkeä. Hän valmistaa meidät taivaalliselle hääaterialle.

   Psalmien selityksiä kaipaaville on saatavilla ainakin seuraavat teokset:

   Carl Manthley Zorn: The Psalms. A Devotional Commentary
   John F. Brug: A Commentary on Psalms
   Paul E. Kretzmann: Popular Commentary of the Bible. The Old Testament, Vol. II

   Plusääni(2)Miinusääni(3)
 8. Hyvä ja erittäin ajankohtainen kirjoitus.
  Tarkistin Coudenhove-Kalergin, Euroopan tuhoa pohjustaneen ’pan-Eurooppa kreivin’ taustoja.
  Aika monta asiaa selvisi jotka selittävät paljon.
  1: Vaimo Ida Roland oli kreiviä 13v vanhempi juutalainen. Äiti ei hyväksynyt liittoa.
  (Roland was Jewish.[1] She fled from Austria in 1938 and lived from 1940 to 1945 in New York. Later she resided in Switzerland https://en.wikipedia.org/wiki/Ida_Roland)
  2: Hän esitti visionsa liityttyään vapaamurariloosiin. Hänen pan-eurooppalaisia alkoivat heti rahoittaa maailman huipulla vaikutavat tunnetuimmat pankkiirisuvut.
  According to his autobiography, at the beginning of 1924 his friend Baron Louis de Rothschild introduced him to Max Warburg who offered to finance his movement for the next 3 years by giving him 60,000 gold marks. Warburg remained sincerely interested in the movement for the remainder of his life and served as an intermediate for Coudenhove-Kalergi with influential Americans such as banker Paul Warburg and financier Bernard Baruch.
  3: Harry S. Truman vaikuttui CK:n ajatuksista ja hän omaksui ne USA:n viralliseksi politiikaksi.
  In the winter of 1945, Harry S. Truman read an article in the December issue of Collier’s magazine that Coudenhove-Kalergi posted about the integration of Europe. His article impressed Truman, and it was adopted to the United States’ official policy.[38]
  4: CK;n isä oli nuorena antisemitisti.
  In his attitudes towards race and religion, Coudenhove-Kalergi continued the work of his father. In his youth, the elder Coudenhove-Kalergi was an antisemite. … In his treatise Das Wesen des Antisemitismus (The Essence of Antisemitism) he traced that fanaticism to religious bigotry that originated in the promulgation of Torah under Ezra.
  The Book of Ezra describes … he is said to have enforced observance of the Torah. He was described as exhorting the Israelite people to be sure to follow the Torah Law so as not to intermarry with people of particular different religions, a set of commandments described in the Pentateuch.[5][6]
  5: CK kuoli virallisesti sydänkohtaukseen mutta hänen sihteerinsä kirjoitti muistelmissaan että syy oli todennäköisesti itsemurha joka pidettiin salassa ymmärrettävistä syistä.
  According to a masonic report, Coudenhove-Kalergi died of a stroke.[56] His secretary, however, indicated that Coudenhove-Kalergi possibly committed suicide. In the memoir his secretary wrote, she said his death was kept secret so as not to disappoint those who considered him to be the great visionary of European integration.[57]
  https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_von_Coudenhove-Kalergi
  Tällaisen aika onnettomalta vaikuttavan miehen ja taustojen käsialaa on EU. Hyvä tietää.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. Kuinka juutalaiset voisivat olla parempaa rotua, kun juutalaiset eivät ole rotu lainkaan, vaan uskonto. Sikäli kuin juutalaiset ovat joskus olleet juutalaista rotua, ovat ne sekoittuneet muihin, kuten saksalaisiin ja venäläisiin.

  Muistuttaa vähän tuota suomenruotsalaista parempaa rotua, joka pääosin omaa täysin suomalaiset sukujuuret, vain kieli vaihtui paremman elämän hankkimiseksi. Hyvin harvalla on ruotsalaiset juuret.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat