Sipilän asunnon luovutus esimerkki palvelee harvainvaltaa

Tuoreiden uutisten mukaan pääministeri Juha Sipilä antaa oman kotinsa Oulun alueelle saapuvien turvapaikanhakijoiden käyttöön vuoden vaihteessa. Oulussa kuulemma kamppaillaan vähäisten majapaikkojen kanssa. Sipilä ilmoittaa teollaan rohkaisevan jokaista suomalaista samaan. Yritetäänkö näillä metodeilla manipuloida suomalaiset luopumaan lopuistakin kotimaansa siteistä monikulttuurisuuden ja eliitin hyväksi?

 

Mitä Sipilän ele viestittää?

On aivan sama kenelle Sipilä antaa asuntonsa asuttavaksi tai luovuttaako sitä kenellekään. Tällä kirjoituksella painotetaan muun muassa sitä, että Suomen poliittinen eliitti on näköjään joutunut paniikkiin huomatessaan kansan heräävän taloudellisesti taantuvassa Suomessa eliitin harjoittamaan pakolaispolitiikan ja siihen liittyvän monikulttuurisuuden ekspansionismiin (laajentumiseen) kantaväestön kustannuksella. Pakolaisvirtojen kasvattaminen Euroopassa on yksi tietyn kansainvälisen eliitin poliittisista vallaninstrumenteista. Pääministerin signaali antaa viittauksen ”maamme” poliittisen johdon sijoittumisesta globaalin eliitin palveluskuntaan.

 

Köyhät teillä on aina keskuudessanne

Ensinnäkin tulee huomata, että maailman köyhimmän puoliskon koostuvan ainakin 3,5 miljardista ihmisestä.1 Nämä tietenkään eivät ole kaikki pakolaisia, joidenka aiheuttajiksi ilmoitetaan sodat ja muut konfliktit.

Gini-kerroin kertoo tulonjaon jakautumisesta valtioiden sisällä. Vihreissä valtioissa on pienimmät tuloerot ja punaisissa suurimmat.

Maailman valtioiden Gini-kertoimia.
Maailman valtioiden Gini-kertoimia.

gini kerroin

Gini-kerroin on tulonjakautumisen tasa-arvoisuuden mittari. Gini-kertoimen raja-arvoja ovat 0 ja 1: täydellisen tasaisessa tulonjaossa arvo on 0, kun taas täysin epätasaisen tulonjaon toteutuessa arvo on 1, jolloin yksi henkilö kahmii kaiken tulon.

Köyhyys ei ruoki vatsaa, vaan entistä potentiaalisempaa mahdollisuutta pakolaismäärän kasvuun.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan konfliktien ja vainon vuoksi pakolaisuuteen ajautuneita ihmisiä oli maailmassa vuoden 2014 lopulla noin 59,5 miljoonaa. Tämä on 8.3 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna (51.2 miljoona) ja toistaiseksi suurin vuotuinen kasvu maailman pakolaismäärässä.

UNHCR:n mukaan 86 prosenttia maailman pakolaisista asuu kehitysmaissa, jossa siis köyhyys ja nälänhätä ovat arkipäivää.. Eniten pakolaisia on Pakistanissa, Iranissa, Libanonissa, Jordaniassa, Etiopiassa ja Turkissa. Vuoden 2014 lopussa Pakistanissa oli 1,5 miljoonaa pakolaista ja Libanonissa 1.15 miljoonaa.

 

Sionistinen eliitti on köyhyyden, sotien ja pakolaisvirtojen taustalla

Yllä esitettyyn lukuun viitaten todettakoon, että maailman katastrofaalista pakolaistilannetta ei kyetä ratkaisemaan lisäämällä entistä tehokkaammin pakolaisten vastaanottoa. Pakolaisia kyllä voidaan auttaa muuten resurssien mukaan kohdistamalla tukea suoraan paikanpäälle, eikä kuljettamalla ihmisiä ympärimaailmaa.

Pakolaispolitiikasta vastuulliset henkilöt unohtavat tahallaan sen, että esim. Suomeen saapuvat kriisialueiden maahanmuuttajat tuskin ovat aina köyhää porukkaa. Nimittäin köyhät ihmiset eivät pääse muuttamaan yhtä hyvin kuin rikkaammat ja kenties muutenkin paremmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat ihmiset. Jos esimerkiksi Somaliasta lähtee kaikki etevimmät pois, niin silloin Afrikan sarven alueelle tilanne voi olla tuhoisa. Koulutetuimpien ihmisten pakolaisuus ruokkii, vain lisää pakolaisten määrää, sillä kotimaahan, jossa vallitsee katastrofi, ei löydy riittävästi resursseja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Maailman köyhyys aiheutuu sionistisen eliitin eli harvainvallan suoranaiseen laillistettuun ryöstöön perustuvasta kansainvälisestä pankkitoiminnasta. Talmudistien käsissä olevat johtavat kansainväliset rahoituslaitokset ovat pakottaneet Itä-Euroopan ja kolmannen maailman ohjeidensa mukaisiin taloudellisesti kurjistaviin muutoksiin, joita IMF lainan saajille sanelee. Tiettyjen Latinalaisen Amerikan valtioiden kukistamisessa on välineinä käytetty sekä poliittista, taloudellista kuin myös sotilaallista valtaa eli valtioterrorismin menetelmiä. Samainen eliitti hyödyntää USA:ta ja sen liittolaisia, kuten myös Natoa hegemonisessa ”lihatiskipolitiikassaan”, joka vahvistaa myös Israelin asemaa Lähi-idässä.

Juuri nämä yllä mainitut funktiot ovat aiheuttaneet pakolaistulvia, joten sionistinen eliitti ja heidän kirjava kätyrilaumansa ovat vastuussa pakolaisten hyvinvoinnista.

Varallisuus erojen viestittämä taloudellinen niukkuus sekä globaalien sodan synnyttämien konfliktien tyrehtymiseen löytyy ratkaisu sionistisen eliitin kansainvälisen vallan nujertamisessa. Riistoon ja ryöstöön pohjautuva talous- ja pankkitoiminta, kuten myös sodat ovat tämän kansainvälisen mafian käsialaa.

 

Monikulttuurisuus sionistisen eliitin poliittisena aseena

Aikaisemmin mainitun eliitin tai mafian yhtenä tehokkaana sotakirveenä on pakolaispolitiikka hegemoniansa lujittamisessa. Esimerkiksi EU:ta on kehitetty monien eri ihmisrotujen sulatus-uuni, joka poliittisena menetelmänä on Yhdysvalloissa ollut jo vuosikymmeniä. Tästä syystä synnytetään massiiviset pakolaisvirrat, jotka kauhuksemme lisääntyvät vuosi, vuodelta. Näinkö toteutuu sionistien unelma uudesta ihmisrodusta, joka syntyy vapaamuurareiden ja heidän de facto –toimihenkilönsä välityksellä. Jo mananmaille mennyt tohtori Karl Steinhauser esitti EU:n myötä tulevia kauhu skenaarioita, jotka valitettavasti ovat vauhdilla toteutumassa (Steinhauser 1994).

Lisäksi miksi Suomeen päästetään turvapaikanhakijoita perusteettomasti, pitkälle ja kalliille vierailulle? Lisäksi, jos turvapaikan hakemukset ovat hyljätty toisessa EU-maassa, niin tällainen hakija tulisi käännyttää heti takaisin.

Suomessa, kuten muissakin länsimaissa sionistien kontrolloiman valtamedian välityksellä manipuloidaan kansanedustajiksi henkilöitä, jotka suosivat monikulttuurisuutta sekä globaaleja talous- ja pankkiirieliittejä.

Se, että länsimainen viihdemaailma ja massamedia sekä ylikansallinen talous- ja pankkiirieliitti muodostuu sionistisista vaikuttajista ovat esitettyinä lähteineen kirjoituksissani Massamedian vaikutus ja sen omistussuhteet ja Sionistisen eliitin maailman valloitus.

Sionistinen eliitti pyrkii tehokkaaseen etnistenryhmien sulatus-uuni menetelmään Euroopassa ja Yhdysvalloissa siksi, että monikulttuurisuus on hajottamisen ja hallinnan politiikkaa. Nimittäin monikulttuurisuus pahimmillaan tärvelee alkuperäisen kansallisen identiteetin ja yhteiskuntarauhan. Kun yhteiskunnasta on tehty kulttuurien ja kansojen sekamelska, ei kantaväestö pysty nousemaan henkisiä vainoajiaan vastaan, sillä kaikki vähänkin kriittiset äänenpainot tulkitaan ”rasismiksi” ja ”antisemitismiksi”, jotka ovat moderneja kuolemansyntejä.

Alati tehostuva pakolaistenvirta merkitsee lopulta Euroopan kansojen geneettisen rakenteen ja kulttuurin tuhoa.

Varmaankin monia hämmentää se, että länsimaisissa tiedotusvälineissä tai yliopistoilla ei puhuta lainkaan sionistien kaksinaamaisesta suhteesta yhtäältä Euroopan ja toisaalta Israelin maahanmuuttopolitiikkaan. Israel on juutalaisvaltio, mutta Eurooppa on kansainvälinen sosiaalitoimisto. Israelissa palestiinalaisten ihmisoikeuksia poljetaan karmivan brutaalisti. Ydinasevaltio Israel uhkaa maailmanrauhaa. Vain Israelilla on 2015 oikeus olla militaristinen ja nationalistinen valtio. Tilanne on kannaltamme hyvin vaarallinen! Miksi Euroopassa poliittiset päättäjät ovat niin hölmöjä, etteivät huomaa tällaisia uhkia?

Vaikka Israel on väestöpolitiikassaan rasistisen suvaitsematon, niin silti esimerkiksi Paideia-järjestöllä, joka tutkii juutalaisuutta, on otsaa vaatia monikulttuurista Ruotsia ja Eurooppaa. Paideia on perustettu Ruotsin hallituksen tuella maan monikulttuurisuuskehityksen edistämiseksi, vaikka Ruotsissa on tuhansia vuosia vanha alkuperäiskulttuuri (Duke 2013).

The Occidental Observer selvityksen mukaan sionistien rooli monikulttuurisuuden kasvattamisessa esimerkiksi Iso-Britanniassa on huolestuttavan voimakasta (OO 2014).

Yhdeksi motiiviksi pakolaistulville Eurooppaan on myös joissakin yhteyksissä esitetty harhautusoperaatiota, joka kiinnittäisi huomion esimerkiksi euro-kriisistä ja EU:n liittohankkeesta pakolaispolitiikkaan. Kaikki konnan koukut ovat eliitille mahdollisia ja heidän tuhansia juoniaan ei voi kukaan ihminen täysin arvata.

 

Integrointi politiikasta

Allekirjoittaneella ei ole mitään eri etnisiä taustoja ja kulttuureita vastaan. Luonnollisesti eri kulttuurien edustajissa on paljon kunnollista väkeä, mutta siitä huolimatta kulttuurien yhteentörmäys, kantaväestön ja tulokkaiden välillä on väistämätöntä. Tämä johtuu pakolaisten suuresta määrästä, kantaväestön asettamisesta alempiarvoiseen asemaan pakolaisiin nähden, vallitsevasta kestävyysvajeesta, poliitikkojen ja virkakoneiston järjettömyyksiin menevästä monikulttuurisuuden positiivisesta korostamisesta, pakolaistaustaisten henkilöiden rikollistilastojen kartuttamisesta, sopeutettavien kustannukset nousevat pilviin jne..

Monikulttuurisuuden aiheuttamasta rikollisuudesta ja muista sen ongelmista olen kirjoittanut lähteineen artikkelissa Monikulttuurisuuden monet kasvot.

pakolaiset hölmölässä

Ihmisluontoon pitäisi kuulua lähimmäisenrakkaus, joka ei ole kysymyksessä silloin, kun valtakunta annetaan päättäjien toimesta valloittaa pakolaisvirtojen invaasiolla. Jokaisen valtion velvollisuus on turvata kansalaistensa taloudellinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen hyvinvointi. Vieraitakin voidaan auttaa, mutta kantaväestö ja sen kulttuurinen rikkaus on oltava etusijalla. Vain vauras ja terve valtio kykenee auttamaan muita. Pakolaispolitiikkaan voidaan kiinnittää huomiota kansainvälisillä toimenpiteillä, jotka lieventävät pakolaisuuden syntymistä.

 

Lopuksi

Sipilän ja muunkin Suomen poliittisen eliitin pitäisi huomioida se, että ei ole ensinkään humaania ja moraalista toimintaa kansoittaa oma valtio muukalaisilla ja vielä sellaiseen aikaan, jolloin osa kantaväestöstä elää pohjattomassa köyhyydessä.

Pakolaisvyörytystä ja monikulttuurisuuden yliarvostusta ei voida hyväksyä siitäkään syystä, että juuri kyseisellä toiminnalla globaali harvainvalta tuhoaa alkuperäisen kulttuurin ja yhteiskuntarauhan riisuen valtiolta yhtenäisyyden, jonka turvin voitaisiin valtio säilyttää mahdollisimman itsenäisenä ja omavaraisena kulttuurin kehtona.

Pakolaistulvien kasvaessa syntyy yhteiskunnan sisälle vastakkainasetteluita, jotka johtavat lopulta verisiin yhteenottoihin. Tätäkö Suomen poliittinen eliitti todellakin haluaa. On aivan turhaa kuvitella, eikö kantaväestöllä olisi vielä tervettä oikeudentuntoa ja moraalikäsitystä jäljellä ja tämän pitäisi eliitin myös tiedostaa.

 

Markku Juutinen

 

Lähteet

Duke, David (2013): Paideia.

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

Occidental Observer (20.11.2014). Jews, Multiculturalism, and the war on free speech_ ATOO case file.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan

[1]. Helsingin Sanomat (20.12014). 85 rikkainta omistaa yhtä paljon kuin maailman väestön köyhin puolisko.

33 kommenttia

 1. Juha Sipilä käsittääkseni on ilmoittanut, että ei peri vuokraa talonsa luovuttamisesta pakolaisten käyttöön. Onko jollakin muuta tietoa? Periikö joku muu siitä vuokraa? Eikö taloa remontoida tähän tarkoitukseen? Mitkä ovat omistussuhteet pakolaiskeskuksissa? Onko mahdollisesti Sipilän yritykset niissä mukana?

  Plusääni(22)Miinusääni(1)
 2. Muistaakseni MV-lehden sivuilla on ollut viime päivinä varsin kattavia selvityksiä Sipilän kiinteistöbisneksistä ja vielä erikseen SPR:n mamutusbisneksistä. Eikä ne mitään pikkubisneksiä olekaan! Ringissä on suurin piirtein koko vaaleilla valitsematon (kuin myös muutama vaaleilla valittukin) Suomen valtaeliitti. En ala linkkejä etsimään; ne löytää kaikki halukkaat.

  Plusääni(27)Miinusääni(1)
 3. Minusta tuo tulonjako kartta on väärin eiköhän todellisuudessa suurimmat tuloerot ole Euroopassa ja muissa valkoisten maissa joissa asuu myös maailman rikkaimmat juutalaiset myös keskuudessamme.

  Täytyy myös muistaa että kehitysmaissa on myös elinkustannukset alhaisemmat.

  Plusääni(11)Miinusääni(1)
 4. Sipilä on mielestäni aivan hölmö.
  Jokaisella on oma asuntonsa, Jumalan siunaama. Ja siellä on hallitsijana Herran armosta se vähäpätöinen ihminen, joka siellä asuu Herran suojeluksessa.
  Symbolisesti Sipilän typeryyksien merkitys on kauhistuttava. Mieti mitä merkitsee, että antaa asuntonsa tuntemattomille rikollisille, joihin on istutettu viha Jeesusta kohtaan.
  On täysi korrelaatio aidon nöyryyden Herran edessä ja aidon älykkyyden välillä. Siis mitä tarkemmin ihminen noudattaa sisäisesti Herran Sanaa, sitä älykkäämpi ihminen on.

  Plusääni(18)Miinusääni(1)
 5. ”Sipilä vihaa suomalaista köyhää

  Juha Sipilä – tuo armoitettu äärikristillinen internationalisti! Mies meni nyt ilmoittamaan telkkarissa, kuulemma – en katso YLE:n propagandaa – että hän antaa toisen kotinsa maahan tunkeutuville ulkomaalaisille elintasopakolaisille samaan aikaan kun hän toisella kädellä repii kantasuomalaisten sosiaaliturvaa riekalaiksi, polkee työväenoikeuksia ja kiusaa pienyrittäjiä…

  Sipilän-Juutas myös tykkää varastaa suomalaisilta: Sipilä keräsi paskalain turvin kymmeniä miljoonia [ https://www.suomenuutiset.fi/sipila-kerasi-paskalain-turvin-kymmenia-miljoonia-oinonen-korvaa-aiheuttamasi-vahingot/ ]. Ja uskokaa pois, pääsette varmasti katsomaan YLE:ltä ohjelmaa sitä miten söpö ja kaunis perhe asuu sopuisasti Sipilän kakkoshimassa, johon vaan ökyporvarilla on varaa.

  Se on varmaa, ettei Sipilän oman kristillis-marxilais -internationalistisen hankkeen kohteiksi oteta riehuvia ja kantaväestöä 20x enemmän raiskaavia islamilaissotilaskarkureita, kun niillä ei voi tehdä propagandaa lehtien sivuilla.

  Niitä parrakkaita lapsia tänne kuitenkin tulee, 78% tulijoista.

  Syyriasta tulee vain 2.8%.

  Somaleja, irakilaisia ja albanialaisia sen sijaan riittää ja niille riittää suomalaisten rahaa ja pääministerin asunto.

  Annetaanko niille seuraavaksi suomalaiset naiset?

  Ja tottakai Sipilällä on Oulun alueella huomattava osaomistajuus yrityksessä Fortel Kiinteistöt Oy [https://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=1298237&kielikoodi=1&tarkiste=A059F55DE9F7537B9E71CDC99483B65A16C156EA&path=1547%3B1631%3B1678], mikä tarjoaa vastaanottokeskustiloja pakolaiskeskuksille jnpp.

  Juha on siis näköjään ulkomaalaiseliitin kätyri, alhainen globalisti ja irstas kristillis-marxilainen internationalisti, joka paskat nakkaa suomalaisten asiasta. Mieshän on ihan Stubb. Hyi helvetti.”,
  http://anarkisti.vuodatus.net/lue/2015/09/sipila-vihaa-suomalaista-koyhaa

  Plusääni(23)Miinusääni(1)
 6. Kysyisin Sipilältä, että voiko Jumalansa pettää millään suuremmalla synnillä, kuin että päästessään pääministeriksi ei teekään yhtään kristillistä tekoa, vaan taistelee Jumalaa vastaan tekemällä pahaa kansalleen? Mielestäni on vaikea löytää tilannetta, jossa synnin määrä olisi suurempi. Sipilällä olisi tilaisuus nostaa vaikka koko Suomi ja koko planeetta valoon ja onneen, mutta mitä hän tekee? Se on niin surullista.
  Toivotaan että Sipilälle käy kuin Nebukadnessarille, Baabelin kuninkaalle, että Korkein nöyryytti hänet (Daniel 4. luku). Nythän Sipilä ylpeys on lähinnä liikuttavaa? Siihen aikaan palasi minun järkeni ja palasi minun valtasuuruuteni ja loistoni, minun valtakuntani kunniaksi. (Dan. 4:33)

  Plusääni(21)Miinusääni(1)
 7. Maanpetturit ja luopiot johtavat Suomea. Troijalainen Suomen miehitys etenee siionistin suunnitelmien mukaan. Joko Sipilä on täysin höynäytettävissä oleva hölmö tai sitten hän myy Suomea miehittäjälle oletettavasti varsin tuottoisaan hintaan, jolloin rahoitus tulee suomalaisen veronmaksajan pussista.

  Plusääni(24)Miinusääni(1)
  1. ” Troijalainen Suomen miehitys” – sellaisesta nimenomaan on kysymys. Maanpetturi-vallanpitäjämme ovat avanneet portit selkosen selälleen Troijan-hevosille, joilla on mahassaan partasuu-”lapsia”, ipadeilla (TOISTAISEKSI vain niillä varustautuneita) nykyisiä tai koulutettavia ISIS-sotureita, puhtaasti elintasopakolaisiksi lähteneitä, täällä mm. alhaisen koulutustasonsa vuoksi sosiaalipummeiksi jääviä tyyppejä ja muita vastaavanlaisia. Nämäkö ovat sitten niitä korkean teknologian osaajia, jollaisten avulla vallanpitäjiemme mukaan Suomi saadaan uudestaan nousuun ja satojen tuhansien työttömien jonot lyhenemään – varsinkin kun roboteille siirretään enenmmän ja enemmän varsinkin sellaisia töitä, joista kieli- ja ilmeisesti monessa tapauksessa luku- ja kirjoitustaidottomatkin maahantunkeutujat saattaisivat pystyä joten kuten suoriutumaan. Kyllä rikolliset vallanpitäjämme pitävät hallintoalamaisiaan tyhminä – tosin vallanpitäjiemme läpimädäksi propagandatorveksi korruptoitunut valtamedia on hyvin onnistunut suurimman osan ihmisistä tyhmentämäänkin.

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
   1. Toisaalta, miksei tässä voisi puhua asioista oikeilla nimillä. Jumala siirtää Suomeen partaisten muslimilasten soluja, jotka leikkaavat Suomen kansalta kurkut auki, koska Suomen kansa on lastenmurhillaan, homoudellaan, jumalanpilkallaan ja julkealla uhmamielellään ansainnut sen. Kyseessä on vain pieni oikeustoimenpide, jossa ei pitäisi olla mitään ihmeteltävää. Asian loputon jauhaminen on minusta turhaa.

    Plusääni(5)Miinusääni(3)
    1. Tuli mieleen, että kaikkihan eivät ole saaneet syntymäpäivä- tai joululahjaksi Raamattua eikä sitä kouluissakaan enää opeteta, joten liitän tähän selvityksen, jonka useimmat kyllä tietävät. Kun ihmiset kuolevat, he eivät katoa mihinkään vaan nousevat katoamattomina viimeisenä päivänä ylös kuolleista (kuolema on yksinkertaisesti vain sielun ja ruumiin erkaantuminen toisistaan; viimeisenä päivänä, ruumiin ylösnousemuksessa, ne liittyvät jälleen yhteen):

     ”Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen” (Joh. 5:28-29).

     Toiset elävät ikuisesti Jumalan luona autuudessa, toiset perkeleen kanssa helvetissä.

     Koska ihminen ei kuollessaan häviä mihinkään todellisesti, kuolemassa ei ole mitään pelättävää. Se on vain pikku nyanssi.

     Jotkut kuitenkin pelkäävät kuolemaa, ja silloin he pelkäävät sielun kuolemaa, ikuista eroa Jumalasta. Sielun kuolemaa pelkää vain sellainen, joka on syntinen, perkeleen orja. Hän tietää joutuvansa ikuiseen vastuuseen ja vapisee hysteerisesti kuoleman edessä. Henkilöt, jotka pelkäävät kuolemaa, ovat orjia läpi elämänsä, surkeita ja viheliäisiä orjia:

     ”…että hän (Jeesus) – – vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia” (Hebr. 2:15).

     Kaikki, mitä he ajattelevat, sanovat ja tekevät, kumpuaa pelosta.

     Plusääni(6)Miinusääni(3)
 8. Soini vetoaa kansanryhmän hätään, joka on oikeasti vainottu.

  `Tähän on saatava muutos` – Timo Soini puolustaa kristittyjen asemasta puhumista pakolaiskeskustelussa
  http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1441501294747.html

  Seuraavassa linkissä kerrotaan miten kristittyjen vainot ovat kiihtyneet. Paikallinen virkavalta ei puutu asiaan millään tavalla.

  Toukokuun 1. päivänä Al-Aqsa moskeijan imaami sheikki Issam Ameera julkaisi videon saarnasta, jonka otsikko oli ”Islamilainen valtio on uskonnon ja valtion suojelija”, jossa hän sanoo että muslimien on käytävä sotaa ”monijumalaista vihollista” (kolminaisuusopin kannattajat), eli kristittyjä vastaan. `Tänään kunnioitettavat islaminoppineet puhuvat puolustavasta jihadista: ’Taistelkaa Allahin tähden niitä vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan, mutta älkää menkö liiallisuuksiin,’” Ameera sanoo videolla. ”Toisin sanoen, sinun pitäisi aina olla kohtelias, ei vastustaa ketään, eikä osoittaa ketään aseellasi ellei joku hyökkää sinua vastaan. Kaikissa muissa tilanteissa kaiken on oltava rauhallista? Ei! Kun kohtaat monijumalaisen vihollisen, sinun pitää antaa hänelle kolme vaihtoehtoa – kääntyä islamiin, maksaa jizya-veroa tai sitten sinun on pyydettävä Allahin apua ja taisteltava heitä vastaan. Heitä vastaan on taisteltava, vaikka he eivät taistelisi sinua vastaan.`
  Marttyyrien ääni
  http://marttyyrienaani.fi/ajankohtaista/

  Ihmeellisen tarkkaan parin vuosituhannen takainen ennuste pitää paikkansa. Ensin tulee eksytykset, sotien melskeet ja sanomat sodista, sitten kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.

  `Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua`. Edelliset tapahtumat vain ilmoittavat seuraavan tapahtuman, josta tulee globaali ilmiö.

  `Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan` (Mat 24:9-10).

  Meillä on mahdollisuus todistaa kuinka ennustukset alkavat toteutua. Nyt luodaan vauhdilla edellytyksiä globaalille kristittyjen vainoilla.

  Netherlands. Christian Asylum Seekers routinely threatened and attacked by Muslims
  https://www.youtube.com/watch?v=Nk1PTZBqTBU

  Muslims attack christians
  https://www.youtube.com/results?search_query=mslims+attack+christian

  Plusääni(3)Miinusääni(2)
  1. Koko maailma ns. uskontoineen on saatanalauma (myös tänne kirjoittavat). Vain oikeat kristityt ovat Jeesuksessa Kristuksessa päässeet saatanan vallasta Jumalan yhteyteen:

   ”…joitten tykö minä (Jeesus) sinut (Paavalin) lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja SAATANAN VALLASTA JUMALAN TYKÖ ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.”

   Saatanalauma uskontoineen (myös tänne kirjoittavat) haluaa sydämessään ja yhä avoimemmin teoillaan tappaa kristityt, koska nämä ovat Jumalasta ja Pyhän Hengen ohjauksessa. Kristityt – siis OIKEAT kristityt, eivät suomalaiset ulkokultailijat – puolestaan haluavat jo kuolla pois tämän saatanalauman keskeltä ja päästä Kristuksen tykö (ellei heillä ole huollettavia tai muita sellaisia, jotka tarvitsevat heitä). Sisimmässään kristityt haluavat pois täältä, kuolla. Niin teen minäkin.

   Kirjoitan kommenttini tuodakseni vain esiin, että tässä vallitsee yksimielisyys: oikeat kristityt haluavat kuolla pois täältä ja saatanalauma (myös tänne kirjoittavat) haluaa tappaa heidät.

   Muutenkin kaikki vastoinkäymiset, sairaudet ja pilkkaamiset koituvat OIKEIDEN kristittyjen parhaaksi:

   ”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat” (Room. 8:28).

   Jeesus, jossa me OIKEAT kristityt elämme, on jo voittanut maailman ns. uskontoineen:

   ”Maailmassa teillä (oikeilla kristityillä) on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä (Jeesus) olen voittanut maailman” (Joh. 16:33);

   ”Minulle (Jeesukselle) on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä” (Matt. 28:18).

   Jeesus käskee tekemään lopun maailman (saatanalauman) ns. uskonnoista kasteen ja kristillisen saarnan avulla:

   ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää” (Matt. 28:19-20).

   Tule, Herra Jeesus!

   Plusääni(7)Miinusääni(2)
   1. Minä toivon sinulle pelkkää hyvää! Olet kirjoituksinesi ollut jo pitkän aikaa hyvin tärkeä ihminen! Itse en kuulu kirkkoon tai mihinkään muuhunkaan järjestöön. Elän omaa elämääni: uskon Jeesukseen ja Luojaan mutten ole ”uskovainen” enkä ”hihhuli” – olen uskova. Täyttäkää päänne tiedolla, hyvät ihmiset. Ja Vesa-Ilkka: älä sinä murru pahan paineenkaan alla.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
 9. Muslimit eivät tule integroitumaan länsimaihin, vaan he tulevat integroimaan teidät Islamiin. Näin ajattelee Islamin radikaalein aines. Tämä kuuluu lapsuudesta lähtien heidän uskonnolliseen kasvatukseen. Vuosisatojen saatossa Islamin valheet on juurrutettu syvälle heidän sieluunsa, mutta totuus tulee ja nielee heidän omaksumansa valheet muutamassa tunnissa.

  Nykyinen Islam ei ole tullut ottaneeksi huomioon erästä seikkaa. Muslimit tulevat kääntymään Jeshuan puoleen. Tämä ei tapahdu yksittäin, vaan sankoin joukoin. Jo nyt heitä kääntyy miljoonittain ja tämä tapahtuu monissa muslimimaissa kuten esimerkiksi Indonesiassa. Tämä on kaikilla mittareilla mitattuna ihmeellistä, sillä se on niin massiivista.

  Millions of Muslims turn to Jesus / Yeshua in just one night. You wont believe this is possible
  https://www.youtube.com/watch?v=dors_zGu7yA
  CBN News – Muslims are Questioning their Religion and converting to Christian after ISIS
  https://www.youtube.com/watch?v=wkzmvAn0SIs
  Muslim who converted to Christianity
  https://www.youtube.com/watch?v=ebdUHvPYQNI

  Tällä hetkellä kristinusko on maailman nopeimmin leviävä uskonto ja se tulee hapattamaan Islamin uskonnon. Tämä ei tapahdu pakolla, vaan vapaaehtoisesti. Muslimit ovat kyllästyneet kerta kaikkiaan tukahduttavaan uskontoonsa. He haluavat vapautua ja heidän haluunsa vastataan ylhäältä.
  https://www.youtube.com/results?search_query=christianity+growing+in+the+muslim+world+

  Nyt meillä onkin tuhannen rialin paikka julistaa muslimeille evankeliumi! Kun he tulevat maihimme muslimeina niin pidetään huoli siitä, että he lähtevät, ei vähempää eikä enempää, kuin evankelistoina. Näin me saammekin kotiseutuedun kielitaitoineen ja kulttuurintuntemuksineen suoraan heidän takapihoilleen.

  Monet imaamit tulevat repimään partansa – eihän tuonne olisi pitänyt koskaan mennä.

  Plusääni(6)Miinusääni(3)
 10. Jos ja KUN paska jonain päivänä räjähtää silmille ja aletaan tekemään tiliä…
  Lista voisi olla
  *Sipilä
  *Stubelo
  *Orpo

  Soinin jättäisi…sillä äänestäjänsä pettänyt populisti-fuhrer on muutenkin yksinäinen ja onneton pullukka-lullukka. Judaskin hirttäytyi…eli tehkööt itse omat johtopäätöksensä

  Plusääni(7)Miinusääni(1)
   1. Tuo oli vain ”kärki” tosiaankin. Listallahan on toki 80% eduskunnasta, ellei enemmänkin…viranomaisia, pappeja ja toimittajia.
    Käytännössä kaikki mamuttajat, jotka eivät ehdi paeta maasta.
    Kun tupaa siivotaan, pitää kuurata perusteellisesti, siten aikoinaan lutikka-ongelmat Suomessa ratkaistiin 🙂

    Plusääni(4)Miinusääni(1)
 11. Suomi suomalaisille: ”Ja tottakai Sipilällä on Oulun alueella huomattava osaomistajuus yrityksessä Fortel Kiinteistöt Oy [https://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=1298237&kielikoodi=1&tarkiste=A059F55DE9F7537B9E71CDC99483B65A16C156EA&path=1547%3B1631%3B1678], mikä tarjoaa vastaanottokeskustiloja pakolaiskeskuksille jnpp.”

  Mitä vastaanottotiloja tarjoaa konkreettisesti pakolaiskeskuksille? Onko tarkkaa tietoa ja kenties mihin hintaan?

  Käsittääkseni Sipilä ilmoitti julkisesti, että talonsa luovutuksesta pakolaiskäyttöön hän ei peri vuokraa. Pitääkö tämä paikkansa? Remontoidaanko talo (tähän) tarkoitukseen, kuka maksaa? Periikö joku vuokraa.

  Jos jollain on näihin tarkkaa tietoa, olkaa hyvä, kertokaa.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 12. Mat 28:19-20 jaejaksoa käsitellään seuraavan linkin 12. luvussa:

  Matt. 28:19-20: `Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti`.

  Raamatullinen kaste:
  http://www.tulta.net/Pelastus/kasteopetus.htm

  Kasteesta Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen myös tässä:

  Kaste vedessä Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen:
  http://www.kolumbus.fi/~w462389/kaste2.shtml

  Tuon jaejakson Mat 28:19-20 kolminaisuusopista seuraavaa:

  Noudattaessaan Herran Sanaa upotuskasteasiassa, voi ihmissielu saada osakseen seuraavat kaksi kastetta: `Hän (Jeshua) kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella` (Mat 3:11). Hengen kastetta seuraa tulikaste, joka tarkoittaa Hänen kärsimystensä kohtalonyhteyteen vihkimistä.

  Noin Shakespearen tai Kuningas Jaakon aikoihin alettiin käyttää Herran hengestä tai pyhästä hengestä kirjoitustapaa Holy Ghost (Pyhä Aave) (vain muutama kerta Holy Spirit). Taudinkuvaan kuului kirjoittaa Holy Ghost isoilla alkukirjaimilla. Tällä tahdottiin korostaa elävän olennon persoonaa erotuksena alkuperäisestä Herran hengestä tai pyhästä hengestä.

  Tuon ajan kansalainen, joka luki tai kuuli julistettavan sanat Holy Ghost mielsi niiden tarkoittavan henkäisyä/henkeä tai sielua, joka miellettiin synonyyminä aaveelle tai kummitukselle (itselliselle oliolle). Tämän jälkeen ei ollutkaan enää vaikeuksia korostaa kolminaisuuden kolmatta persoonaa. Tämä satu jäi elämään omaa elämäänsä, vaikka lähdeteksteistä ei tällaista käsitystä voida saada. Yksinkertaisesti jo siitä syystä ettei kolminaisuuteen uskottu ja pohjatekstissä herran henki/pyhä henki kirjoitettiin pienillä kirjaimilla.

  Kun Jeshua kastoi seurakuntansa hengellään (koska Hänen sielunsa oli Isä), Hän sanoi ja menetteli näin: `Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: ”Ottakaa Pyhä Henki` (Joh 20:22). Mutta näin me luemme sen KJVstä: `And when he had said this, he breathed on them, and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost (hagios pneuma)` (Joh 20:22).

  Plusääni(1)Miinusääni(3)
  1. Vastaus Junnun kirjoitukseen, osa 1

   Kristillisestä kasteesta sen verran, että kasteessa vaikuttaa siinä lausuttava evankeliumi. Jumalan sanaan näet aina liittyy Pyhä Henki (Jumala), sillä Pyhä Henki on kirjoittanut Raamatun profeettojen ja apostolien välityksellä, 2. Tim. 3:16; 2. Piet. 1:20-21. Kasteessa vaikuttaa Jumalan sana, ei itse kastetoimitus sellaisenaan; kaste vaikuttaa siis aivan samoin kuin kristillinen saarna. Pyhä Henki menee sanan yhteydessä sydämeen vaikuttaen siellä kristillisen uskon. Koska lapset ryhtyvät kaikkein vähiten järjellään vastustamaan Pyhää Henkeä, juuri he saavat helpoimmin kasteessa sydämiinsä uskon ja juuri heidät tulee kastaa (lasten perkeleen säätelemä tahto ei ole vielä täysin kehittynyt vastustamaan Pyhää Henkeä; Jumalaa voidaan vastustaa silloin kun hän vaikuttaa välineen eli sanan tai armonvälineiden – kasteen, ehtoollisen – kautta; suoraan vaikuttavaa Jumalaa kukaan ei voi vastustaa).

   Aiemminkin eräät tahot ovat täällä hyökänneet Raamatun ilmoittamaa kolminaisuusoppia vastaan:

   https://magneettimedia.com/mika-on-talmudin-henki/ (kommenttiosasto)

   Kolminaisuusopin mukaan Jumala on yksi Jumala, yksi olemus, jossa on kolme itsenäistä persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tämä menee yli ihmisymmärryksen, ja se on Jumalan salaisuus, jota ihminen ei kykene ymmärtämään ja joka tulee vain uskoa Jumalan sanan perusteella.

   Toistan tässä silloisen kolminaisuusopin puolustukseni:

   Athanasioksen uskontunnustus sanoo: ”Toinen on Isän persoona, toinen Pojan, ja toinen Pyhän Hengen.” Jumalassa on siis kolme persoonaa.

   Jumalan sana (Raamattu) todistaa seuraavaa:

   Jumala on yksi, sen todistavat 5. Moos. 6:4 ja 1. Kor. 8:4.

   Täysin suoraan kristillisen kolminaisuusopin (Jumalassa kolme itsenäistä persoonaa) todistavat raamatunkohdat Matt. 28:19, 2. Kor. 13:13, Matt. 3:16-17, Joh. 14:26, Joh. 15:26, Ef. 2:18 ja 1. Piet. 1:2, jopa Vanhasta testamentista voidaan ottaa Jes. 48:16, Ps. 45:7-8, Jes. 42:1 ja aivan alusta 1. Moos. 1:1-3.

   Matt. 28:19 sanoo: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen…” Tässä nimet voivat tarkoittaa vain persoonia, ja silloin ne tarkoittavat persoonia muuallakin.

   2. Kor. 13:13 sanoo: ”Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.”

   Matt. 3:16-17 sanoo: ”Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: ’Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt’” (samasta asiasta Joh. 1:29-34).

   Joh. 14:26 sanoo: ”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun (so. Jeesuksen) nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.”

   Joh. 15:26 sanoo: ”Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä (so. Jeesus) lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.”

   Ef. 2:18 sanoo: ”sillä hänen (so. Kristuksen Jeesuksen) kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.”

   1. Piet. 1:2 sanoo: ” ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi.”

   Jes. 48:16 sanoo: ”Lähestykää minua, kuulkaa tämä: Alkujaankaan minä en ole puhunut salassa; kun nämä tapahtuivat, olin minä jo siellä. Ja nyt Herra, Herra on lähettänyt minut ynnä oman Henkensä.”

   Ps. 45:7-8 sanoo: ”Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti; sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi” (Jumala voidellut Jumalan; voide on Ap. t. 10:38:n mukaan Pyhä Henki).

   Jes. 42:1 sanoo: ”Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon
   minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden” (minä = Isä, hänen valittunsa = Poika, Henki = Pyhä Henki).

   1. Moos. 1:1-3 sanoo: Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi…” (Jumala + Jumalan Henki + Sana, joka Joh. 1:14:ssä on Pojan nimitys).

   Jokainen kolmesta persoonasta omistaa saman yhden ainoan jumaluuden eli olemuksen (yllä 5. Moos. 6:4 ja 1. Kor. 84) kokonaan:

   Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat Jumala: Matt. 28:19: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” (jos kaikkien näiden nimeen kastetaan, kaikki ovat Jumala).

   Isä on Jumala: Joh. 17:1-3 (Isä yksin on totinen Jumala); 1. Kor. 8:6 (Isä on Jumala); Room. 1:7 (Isä on Jumala).

   Poika on Jumala: 1. Joh. 5:20 (Poika on totinen Jumala); Room. 9:5 (Kristus on Jumala); Gal. 4:4-5 (Kristus tehnyt lunastustyönsä Jumalan Poikana); Joh. 5:23 (Poikaa kunnioitettava kuten Isää; Pojan ja Isän olemuksellisesta ykseydestä puhuvat myös Juutisen antamat jakeet Joh. 14:8-10); Kol. 2:9 (Kristuksessa asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti); Jes. 7:14 (Pojan nimenä Immanuel, ”Jumala meidän kanssamme”); Jes. 9:5 (Poika on Väkevä Jumala); Joh. 1:1 (Sana eli Poika on Jumala; jae 14 ilmoittaa Sanan Pojaksi); Matt. 14:33; 16:16; Joh. 1:49; Joh. 6:69; Joh. 17:1; 5:17-19 (Jeesus on Jumalan Poika); Joh. 20:28 (Jeesus on Jumala); Matt. 22:41-45 (Jeesus osoittaa Ps. 110:1:n avulla, että hän on Daavidin Herra)

   Pyhä Henki on Jumala: Ap. t. 5:3-4: ”Mutta Pietari sanoi: ’Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle’”; 1. Kor. 3:16: ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?” (Jumalan Henki on siis Jumala); 2. Sam. 23:2-3 (Herran Henki on Jumala).

   Plusääni(6)Miinusääni(4)
  2. Vastaus Junnun kirjoitukseen, osa 2

   Kaikille kolminaisuuden osille, Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle, Raamattu antaa persoonallisia ominaisuuksia ja tekoja, joten niiden täytyy olla persoonia:

   Isä: kaikkitietävä, hän yksin tuntee kaikkien ihmisten sydämet (1. Kun. 8:39), kaikkialla läsnä oleva, näkee kaiken (Jer. 23:24).

   Poika: iankaikkinen (Hebr. 13:8; Ilm. 1:17; Jes. 9:5; Joh. 17:5), kaikkitietävä (Joh. 21:17; 2:24-25; 16:30), kaikkivaltias (1. Piet. 3:22; Ef. 2:21-23; Kol. 2:10; Matt. 28:18); kaikkialla läsnä oleva (Matt. 18:20); tahtoo (Joh. 17:24); kaikki saanut syntynsä hänen kauttaan (Joh. 1:3; Kol. 1:16); hänessä kaikki pysyy voimassa (Kol. 1:17); herättää kuolleita (Fil. 3:21); tuomitsee eläviä ja kuolleita (Ap. t. 10:42); tuomitsee kaikkia (2. Kor. 5:10; Joh. 5:22); korotettu Päämieheksi ja Vapahtajaksi (Ap. t. 5:31); seisoo Jumalan oikealla puolella (Ap. t. 7:55-56; Ef. 1:20); kaikkien polvien tulee notkistua hänen nimeensä, kaikkien tunnustettava hänet Herraksi (Fil. 2:10-11); enkelien kumarrettava häntä (Hebr. 1:6); arvollinen saamaan voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen (Ilm. 5:12-13); enkeli kutsuu syntynyttä Jeesus-lasta Vapahtajaksi (Luuk. 2:11); on luona joka päivä maailman loppuun asti (Matt. 28:20); hänen teoistaan nähdään, että Isä on hänessä ja hän Isässä (Joh. 10:38); Isän helmassa oleva Poika ilmoittanut Jumalan (Joh. 1:18); on Isässä, Isä hänessä (Joh. 14:11); tekee eläväksi (Joh. 5:21); herättää omansa viimeisenä päivänä (Joh. 6:39-40); on ylösnousemus ja elämä (Joh. 11:25); maailman valkeus (Joh. 8:12); menee Isän tykö (Joh. 14:28); tekee samaa kuin Isä (Joh. 5:19); Isä tuntee Pojan ja Poika Isän (Matt. 11:27); joka kuulee hänen sanansa, sillä on iankaikkinen elämä (Joh. 5:24); Jeesus kunnioittaa Isää ja Isä Poikaa (Joh. 8:49, 54); joka palvelee häntä, sitä Isä kunnioittaa (Joh. 12:26); antaa, mitä hänen nimessään anotaan (Joh. 14:13); Jumalan perheen kulmakivi (Ef. 2:19-20).

   Pyhä Henki: ”toinen Puolustaja”, siis Pojan veroinen (Joh. 14:16); opettaa, muistuttaa (Joh. 14:26), puhuu (Matt. 10:20); aiheuttaa kääntymyksen (1. Kor. 12:3); Pyhää Henkeä voidaan pilkata, häntä vastaan voidaan sanoa (Matt. 12:31-32); tulee murheelliseksi (Jes. 63:10); omaa mielen (Room. 8:27) ja tahdon (1. Kor. 12:11); Maria raskaana Pyhästä Hengestä (Matt. 1:18); vei Jeesuksen erämaahan (Matt. 4:1); voidellut Jeesuksen julistamaan evankeliumia, lähettänyt (Luuk. 4:18); näyttää todeksi synnin, vanhurskauden, tuomion (Joh. 16:8); johdattaa totuuteen (Joh. 16:13); puhuu totuutta (Ap. t. 28:25); rukoilee (Room. 8:26); tutkii Jumalan syvyydet, on kaikkitietävä (1. Kor. 2:10-11); iankaikkinen (Hebr. 9:14); kaikkialla läsnä oleva (Ps. 139:7); liikkui vetten päällä luomisessa (1. Moos. 1:2); antoi kieliä puhuttavaksi (Ap. t. 2:4); näkee hyväksi (15:28); huutaa sydämissä ’Abba, Isä’ (Gal. 4:6).

   Kolminaisuuden persoonat, joilla kaikilla on jumalallinen olemus kokonaan, ovat erillään toisistaan, itsenäisiä persoonia:

   Isä on eri kuin Poika. Joh. 3:16 (Jumala antoi ainokaisen Poikansa); Gal. 4:4 (Jumala lähetti Poikansa).

   Isä on eri kuin Pyhä Henki. Ap. t. 10:38 (Jumala Pyhällä Hengellä voidellut).

   Isä on eri kuin Poika ja Pyhä Henki. Gal. 4:6 (Jumala lähettänyt Poikansa Hengen).

   Poika on eri kuin Isä, ks. yllä. Jakeessa Joh. 10:30: ”Minä (so. Jeesus) ja Isä olemme yhtä” sana ”yhtä” on neutrimuodossa, mikä tarkoittaa sitä, että Poika ja Isä ovat samaa olemusta, ei samaa persoonaa. Joh. 5:32, 37 (Pojasta todistaa ”toinen”, Isä); 1. Moos. 19:24 (Herra antoi sataa tulta Herran tyköä taivaasta – tässä Isä ja Poika); .

   Poika on eri kuin Pyhä Henki. Joh. 14:16-17 (Henki on ”toinen Puolustaja”). Jes. 61:1 (Herran Henki puhujan päällä; puhuja jakeiden Luuk. 4:17-21 mukaan Kristus, Messias); Jes. 11:1-2 (Iisain kannosta puhkeavan virpin (Pojan) päällä lepää Herran Henki).

   Pyhä Henki on eri kuin Poika ja Isä. Joh. 14:16 (Poika rukoilee Isää ja hän antaa toisen Puolustajan).

   Jumaluuden sisäisissä toiminnoissa (Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kesken) persoonat ovat erillään, omia persooniaan (ulospäin, maailmaan, suuntautuvat toiminnat ovat persoonille yhteisiä, lihaksi tuloa lukuun ottamatta): Ps. 2:7 (Herra lausui Pojalle: ”Tänä päivänä minä sinut synnytin”; Poika on siis persoona); Joh. 3:16 (Jumala antoi ainokaisen Poikansa); Joh. 14:6 (Poika rukoilee Isää; Isä lähettää Pyhän Hengen); Joh. 5:20 (Isä rakastaa Poikaa); Hebr. 1:5 (Jumala sanoi Pojalle: ”Tänä päivänä minä sinut synnytin”, ks. Ps. 2:7, ja ”Minä olen oleva hänen Isänsä ja hän on oleva minun Poikani”, ks. 2. Sam. 7:14); Luuk. 24:49 (Poika lähettää Pyhän Hengen, jonka Isä luvannut); Joh. 16:7 (Poika lähettää Pyhän Hengen); Joh. 15:26 (Henki lähtee Isän tyköä); Joh. 20:22 (puhalsi opetuslasten päälle ja sanoi: ”Ottakaa Pyhä Henki”); Joh. 1:14 (Pojalla kirkkaus Isältä); Room. 8:9 (Pyhä Henki on Jumalan Henki; Pyhä Henki on Kristuksen Henki); Fil. 1:19 (Pyhä Henki on Jeesuksen Kristuksen Henki); Jer. 23:5 (Herra herättää Daavidille vanhurskaan vesan, so. Jeesuksen); Jes. 63:10, 14; 4. Moos. 11:25, 29 (puhuu Herran Pyhästä Hengestä); Sak. 12:10 (Poika vuodattaa Daavidin suvun päälle Hengen);

   Kristillisen kolminaisuusopin varmistaa myös se, että joissakin kohdissa Jumala puhuu itsestään monikossa, esim. 1. Moos. 1:26 (”Tehkäämme ihminen kuvaksemme”), 1. Moos. 3:22 (”ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä”), 1. Moos. 11:7 (”Tulkaa, astukaamme alas”) ja Jes. 6:8 (”Kuka menee meidän puolestamme”).

   Kolminaisuusoppi menee yli ihmisen käsityskyvyn, mutta asia on hyväksyttävä, koska se on esitetty Raamatussa. Luther kirjoittaa: ”Järkeen ei mahdu, että yksi ainoa tarkoin määrätty olento on kolme tarkoin määrättyä erillistä olentoa.” Kyseessä on Jumalan SALAISUUS, joka ihmisen tuleekin jättää salaisuudeksi. Jumalan salaisuudet selvittää yksin Pyhä Henki, 1. Kor. 2:11. Ihminen voi ymmärtää Jumalasta vain sen, minkä Jumala sanassaan on ilmoittanut.

   Kolminaisuuden taustalla on ihmisen pelastuminen. Komiyhteinen Jumala tarkoittaa ihmisen pelastamista, Joh. 3:16; 2. Kor. 5:18-21. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti hänessä maailman. Sanassa Pyhä Henki julistaa tätä pelastusta, Joh. 14:26. Ilman sijaissovitusta ei ole mitään Jumalan rakkautta. Jumalan rakkaus on Kristus, syntien anteeksiantamus. Jos Jeesus Kristus suljetaan kolminaisuuden ulkopuolelle (pois Jumalasta), on menetetty kaikki. Jumalakin jää silloin ihmiskunnan viholliseksi, tuomariksi, joka tuomitsee synnin vuoksi helvettiin. Karkean virheen tekevät ne, jotka eivät halua jättää kolminaisuusoppia sellaiseksi kuin Jumala Raamatussa sen esittää. He ovat ihmiskunnan vihollisia, kun sulkevat ihmisiltä pois syntien anteeksiantamuksen Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan Pojassa.

   Plusääni(7)Miinusääni(4)
 13. Todellakin Raamattu alkaa hebrealaisilla sanoilla: Berasith baraa Elohim (= Alussa Valtiaat/Jumalat loivat ,,,. On näennäistä, että uskonnossaan monoteistisen näkemyksen omaavat kannattavat kirjoituksessaan polyteistista jumalankuvaa.

  Eloah on Jumalan nimen yksikkömuoto, mutta Elohim -im päätteineen tarkoittaa Jumalan nimen monikkomuotoa. Raamatun kirjoituksissa Elohim nimeä käytetään yli 2500 kertaa. Asiayhteydestä riippuen nimellä Elohim tarkoitetaan Jumalaa, jumalia, ihmisiä, sanansaattajia (enkeleitä, jota nimeä kirjoitukset eivät tunne) ja jopa siidonilaisia epäjumalattaria.

  Elohim tarkoittaa jumalia, jotka ovat saaneet mandaatin luoda maat ja taivaat sekä ne, jotka sitä asuttavat (ihmiset ja eläimet). He todistivatkin: Tehkääm(me) ihminen kuvaksem(me) ja kaltaiseksem(me). He olivat kollegiaalinen jumalten neuvosto, jolle oli uskottu luomisvoima. Tämän tähden me emme ole Isälle sukua, ennen kuin Jeshuassa uudestisyntymisen kautta.

  Kun kirjoituksissa puhutaan Jehvasta sillä tarkoitetaan Herraa tai herraa. Aivan kuten Sarai Abramin vaimo todistikin miehestään: Minun Herrani.

  Yhdessä nämä jumalannimet Jehvah Elohim tarkoittavat Herraa Jumalaa/jumalia.

  Raamatun todistuksen mukaan Jehvah (Herra) oli israeliittojen kansallishaltija, koska hänestä on kirjoitettu kuinka enkeli (todellisuudessa hbr. malakhii = sanansaattaja) ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa. Myös Saul Tarsolainen todistaa Teofiluksen toisessa kirjeessä (Luukkaan evankeliumi; nimetty nimellä Apostolien teot, vaikka osuvampi nimi olisi ollut Paavalin Teot), oliko se nyt luvussa seitsemän, kolme kertaa kuinka israeliitat eivät välittäneet enkelin kautta tulleesta liitosta. Sama mainitaan myös Galatalaiskirjeessä, jos oikein muistan.

  Mutta mitä olikaan Jeshua haMassiah (Jeesus Kristus). Ensinnäkään Hän ei ollut Jeesus ja kaikkein vähiten Kristus, koska nämä roomankieliset ilmaisut eivät kuvaa hänen luontoaan. Sen sijaan Jeshua haMassiah käsittää kaksi sanaa, jotka sisältävät apostolisen uskontunnustuksen.

  Korkeakirkolliset uskontunnustukset ja siitä erkautuneitten uskontokuntien yhdyskuntajärjestykset ovat vääristäneet suuresti Herran Sanan.

  Nimi Jeshua tarkoittaa pelastusta ja nimi haMassiah sitä tiettyä voideltua. Sen sijaan roomankielinen nimi Jeesus ei tarkoita mitään eikä roomankielinen nimi Kristus sen vertaa. haMasiah tarkoittaa kokonaan voideltua, mutta roomankielinen Kristus vain ulkopuolelta voideltua. Tähän olisi ollut osuvampikin roomankielinen nimi Eleimennos, mutta sitä ei hyväksytty ehdotuksista huolimatta.

  Nimet Elohim ja Jehvat eivät vastaa nimeä Jeshua haMasiah, koska edellä mainitut tarkoittavat jumalia ja Herraa, mutta viimemainittu pelastusta voidellussa.

  Jeshua haMasiah oli Korkeimman poika (Jumalan poika), joka tuli lihaksi ja yritti ostaa israeliitat, mutta osti ihmiskunnan veriuhrillaan vuorenjumala Jehovalta. Ankara vuorenjumala Jehova piti sanomansa (lain) kautta otteessa koko ihmiskuntaa. Mutta koska elävällä Jumalalla ei ole vaimoa niin ei hänellä ole poikaakaan.

  Yleensä ulkoisen jumalanpalveluksen omaava pitäytyy kolminaisuuteen, mutta sisäisen jumalanpalveluksen omaava yhteen ainoaan Jumalaan. Se, joka pitäytyy kolminaisuuteen estää, ei ainoastaan itsensä kohdalta, vaan vieläpä muidenkin kohdalta, sisimmistä taivaista saapuvat jumalalliset virtaukset. Se sielu, joka pitäytyy kolminaisuuteen, on kirjaimen palvelija, ei hengen.

  Jumala on nähtävä yhtenä ainoana spirituaalisena kokonaisuutena, niin kuin Jeshua todisti: Jumala on henki ja ne, jotka Jumalaa rukoilevat, rukoilevat hengessä ja totuudessa. Ihminen on luotu muistuttamaan Jumalaa, joten Isää vastaa ihmisessä henki/sielu, Poikaa vastaa ilmitulo (keho) ja Herran henkeä vastaa Hänestä itsestään juontuva henki.

  Jeshua myös todisti: Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän ja Minä ja Isä olemme (hbr. ehad = yksi/yhtä). On mahdotonta erottaa yhtä jakamalla kolmeksi.

  Plusääni(0)Miinusääni(7)
  1. Junnun oppi on swedenborgilaisuutta, hihhuliharhaa, joka tuomittiin harhaopiksi Ruotsissa v. 1769-1771. Sen levitys kiellettiin. Junnun oppi on kokonaan kristinuskon ulkopuolella, vaikka siinä esiintyy joitakin Raamatun käsitteitä (nekin väärin ymmärrettyinä). Magneettimediassa olen käynyt läpi Junnun hihhuliharhaa seuraavissa kolmessa kommentissa (artikkelissa ”Mikä on Talmudin henki?”):

   Mikä on Talmudin henki?

   Mikä on Talmudin henki?

   Mikä on Talmudin henki?

   Junnun opista täälläkin:

   http://www.ukapologetics.net/11/swedenborgianism.htm

   https://carm.org/swedenborgianism

   http://www3.telus.net/trbrooks/swedenborg.htm

   Kehotan hyppäämään yli Junnun kommentit, jotka koskevat uskontoa/teologiaa. Junnun oppi on syvästi sairasta. Säälittää (koska hän ei näytä pääsevän irti siitä).

   Plusääni(10)Miinusääni(1)
  1. Eikös näiden paskojen meemien paikka nyt ole jossakin ihan muualla kuin täällä? Voit pikkulasten juttujesi kera painua toisaalle yhtä hyvin, kiitos. Miten olisi vaikkapa iltasanomat.fi tahi iltalehti.fi? Siellä varmasti kaltaisesi subtiiliin huumoriin sofistikoitunut on kuin kotonaan.

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
 14. Sioni-Soini, petolinnun perse -Räsänen ym. sontasäkit ovat juuri niitä susia lammasten vaatteissa, joista raamattukin varottaa. Katsokaa heidän poliittisia kantojaan: ei siinä kauaa heillä mennyt, kun kanta esim. pakolaispolitiikasta on tehnyt 180° käännöksen! Täysiä valehtelijoita, perkeleitä ja rikollisia maanpettureita. Hirteen koko sakki!

  Plusääni(5)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat