SOS-hallituksen budjettiriihi ja huomiot valtakunnasta

MTV mainostaa uutistiivistyksessään SOS-hallituksen budjettiriihen satoa, jonka mukaan alennetaan varhaiskasvatusmaksuja ja perutaan maksukorotuksia. Eduskunnalle luovutettu lakiesitys maksujen korotuksista poistetaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee uuden esityksen, jossa korotuksien sijaan ovat mukana alennukset.

Tästä hallituksen ilouutisesta huolimatta SOS- eli paniikkihallitus on päättänyt uhrata Suomen ja suomalaisten kansallisvarallisuuden ja työntuloksen ylikansallisten rahaimperialistien hyödyksi ja sysäten kansainvälisten finanssikeinottelijoiden aiheuttaman talouskriisin vastuun palkansaajien sekä kotimaisten yritysten kannettavaksi.

 

Budjettiriihen tulos; muutamia esimerkkejä

Kuten edellä sanottiin, kansainvälisen pankkiirieliitin laillistettu ryöstöjärjestelmä jatkuu onnettomassa kotimaassamme edelleen: Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan valtio ottaa ensi vuonna uutta velkaa 5,5 miljardia, jonka summan vuoden 2017 talousarvio on alijäämäinen. Luonnollisesti näillä menetelmillä tiukka talouspolitiikan linja jatkuu Suomessa hamaan tulevaisuuteen.1

Petteri Orpo.
Petteri Orpo.

 

Samalla MTV muotoilee maahantulijoiden invaasion synnyttämää katkeruutta lievittäen ja harhaanjohtavasti, että nyt syntyykin ensivuonna turvapaikanhakijoissa säästöä. Niinpä vuonna 2017 turvapaikanhakijoihin liittyviin menoihin menisi hallituksen arvioiden mukaan noin 180 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2016. Tämä perustuu oletukseen, jonka mukaan turvapaikanhakijoita tulee tänä ja ensi vuonna 10 000. Tämän arvion ei tietenkään tarvitse pitää paikkaansa; tulijoita voi ensi vuonna olla jopa kolminkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna.

Vasta silloin voidaan puhua säästöstä, kun päätetään lopettaa tyystin avoimien rajojen politiikka eikä alistuta tietyn kansainvälisen eliitin pyrkimyksiin etnisen väestön vaihtoon Euroopassa.

Kaikenlaisia kulkupelejä verotetaan entistä ankarammin ja veronkevennykset kohdistuvat hyvätuloisiin. Lisäksi ensivuoden budjetissa varataan poistoja muiden muassa opintotukeen, kodinhoidontukeen, takuueläkkeeseen, kansaneläkkeeseen, peruspäivärahaan, lapsilisään ja työmarkkinatukeen.1

Juuri yllä mainitut poistot eli ”leikkaukset” sisältynevät ainakin osittain jo viime kesäkuussa työmarkkinajärjestöjen allekirjoittamaan kilpailukykysopimukseen (kiky). Sopimuksen tavoitteeksi asetettiin suomalaisten yritysten hintakilpailukyvyn kohottaminen ja viennin sekä työllisyyden lisääminen. Sopimus pidentää vuosityöaikaa 24 tunnilla, leikkaa julkisen sektorin lomarahoja sekä alentaa työantajan sosiaaliturvamaksuja ja siirtää osan palkansaajien maksettavaksi. Osana sopimusta voimassa olevia palkkasopimuksia jatketaan vuoteen 2017 ilman korotuksia.1

Innovaatiot

Jo SSS tunnusten aikana hallitus päätti yhtiöittää maakunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon. Tämä ratkaisu herätti kummeksumista myös oikeusoppineissa, jotka pitivät päätöstä vallankumouksellisena muutoksena negatiiviseen suuntaan. Siinä kriitikoiden mukaan sote-palveluja siirrettäisiin markkinavoimien armoille EU-korttia käyttämällä – vaikka siihen ei olisi mitään pakkoa.

Työvoimatoiminnan osalta pitää todeta seuraavaa: ostovoiman kannalta ei ole mitään hyötyä siitä, että työtön tekee töitä ilman palkkaa kerryttämättä työajalta lomaa ja eläkettä, eivätkä työterveyspalvelut ole käytössä.

Kansa on siis jälleen globaalin pääomaimperiumin maksumiehenä. Taloutta voitaisiin hoitaa toisinkin ja sitä huomioimme seuraavissa luvuissa.

Elvytystä yritetään väärillä menetelmillä

Leikkaukset ja palkanalennukset toimivat sisäisenä devalvaatioon, eli viennin kilpailukyvyn tehostamisena.  Euron arvo ei ole stabiili, se voi muuttua muutamassa kuukaudessa noin 3 prosenttia, jonka kyseisellä sopimuksella ajatellaan parantavan viennin kilpailukykyä, joten todellinen kilpailukyvyn kasvu ei ole merkittävää tai sitä ei ole edes havaittavissa.

Taloudellinen taantuma koettelee kansaa: ruoka-apua jaellaan.
Taloudellinen taantuma koettelee kansaa: ruoka-apua jaellaan.

 

Jos kotitalouksien, etuisuuksien saajien, pienyrittäjien ja palkansaajien ostovoima hiipuu, on seurauksena kulutuksen sekä investointien romahtaminen, joka voi pahimmillaan tarkoittaa taantuman syvenemistä ja viennin kilpailukyvyn tyrehtymistä.

Lisäksi on katastrofaalista antautua kansainvälisten pankkiirien ja jättiläiskorporaatioiden taloudelliseen talutusnuoraan, jolloin kansan varallisuus ja taloudellinen riippumattomuus ajautuu ulkomaiseen omistukseen.

Toisaalta valtiovarainministeriön sivulta löytyy eräs mielenkiintoinen kohta: Edistetään asuntorakentamista useilla eri toimilla. Parannetaan ARA-tuettujen asuntojen oikein kohdistumista 3 000 euron kuukausitulorajalla1.

ARA-asunnot ovat valtion tukemia asuntoja, joka sinänsä on erittäin hyvä asia. Onko kuitenkin varmaa, että hallituksen asianomaiset päättävät henkilöt, eivät ole niiden yhtiöiden osakkaina, jotka osallistuvat ARA-rahoitteisiin rakennusprojekteihin?

 

Kuinka taantuma taitetaan ja itsenäisyys saavutetaan

Olen käsitellyt yllä olevan otsikon aihetta useasti kirjoituksissani, joten on pakko esittää osittain aikaisemmin julkaistua, sillä ne ovat taloudellisia teesejä riippumattoman talouden tukipilareina.

Suomalaisten hyvinvointi ja työllisyys kytkeytyy osaltaan eurovaluutan kohtaloon, minkä vuoksi ajaudumme kansainvälisten kriisien armoille. Suomen ollessa riippuvainen kansainvälisestä taloudesta vaikuttavat kansainväliset kriisit kohtalokkaasti maamme talouteen. Siksipä Suomen pitää erota sekä EU:sta että eurosta.

Suomen on luovuttava vapauden harhasta ja palautettava henkinen ja taloudellinen itsenäisyytensä. Meidän tulee suosia suomalaista tuotantoa ja harjoittaa omavaraisuutta sekä itsenäistä rahapolitiikkaa.

Koska kansainvälinen pankkijärjestelmä nyhtää kansalaisten ja valtioiden selkänahasta ilmaista rahaa tekemättä itse yhtään mitään, tulee siitä irrottautua!

Pankkien kansallistaminen olisi enemmänkin kuin suositeltavaa ja rahan synnyttäminen olisi äkkiä poistettava yksityisten tahojen käsistä. Valtiolla tulee olla oma valuutta ja sen paino-oikeus. Valtion omistuksessa oleva keskuspankki voisi luoda tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan tulisi olla korotonta. Tällaista rahaa voitaisiin käyttää investointeihin, jotka lisäisivät työllisyyttä ja siten kulutuksen myötä maan vaurautta sekä omavaraisuutta.

Luonnollisesti myös vienti tulee saada vetämään kunnolla: uudet innovaatiot ovat lääkkeenä tähän. Miksi Suomessa ei kehitetä omaa autoteollisuutta ja metsäteollisuuden eri alueita?

Erityisen tärkeää olisi virvoittaa kauppasuhteet Venäjän kanssa uudelleen. Kyseisessä uudessa talousjärjestelmässä omavaraisen valtion taloudelliset hyödyt kohdistuisivat kotimaan hyvinvointiin. Tällöin kohua herättäneet veroparatiisit olisivat kiellettyjä ja ulkomaille siirretyt yhtiöt maksaisivat veronsa kotimaahan.

Valtio tukisi yrittäjyyttä, jolloin työllistettyjen ansiotaso olisi vähintään kohtuullisen korkea. Yritykset olisivat viennissä kilpailukykyisiä, sillä hintatason ei tarvitsisi kohota liian korkealle väliaikaisten valtion taloudellisten tukien ansiosta.

Kun kotimaan ja ulkomaan vienti vetäisi, niin rahaa kyllä virtaisi maahan. Talouden piristymiseen vaikuttaa tuotteiden korkea laatutaso ja innovaatioiden runsaus. Kun suuria ja elintärkeitä yhtiöitä ja kansallista varallisuutta ei luovuteta ulkomaiseen omistukseen, säilyttää valtio omavaraisuutensa.

Suomeen kaivataan innovaatioita ja muitakin kuin rakennusalan yrityksiä.
Suomeen kaivataan innovaatioita ja muitakin kuin rakennusalan yrityksiä.

 

Suomessa olisi kehitettävä autoteollisuutta, laivateollisuutta, lentokoneteollisuutta, avaruusteknologiaa, aseteollisuutta, kaivostoimintaa, metsävarantojen jalostamista, arktisiin olosuhteisiin perustuvaa vaatetus- ja tekstiiliteollisuutta, luomuviljelyä, luonnonmukaisia energialähteitä ja niin edelleen.

Näihin ja muihinkin kehitettäisiin huipputeknologiaa. Edellä mainitut innovaatiot voisivat olla valtion tukemia, ja jopa osittain valtion omistuksessa.

Emme tuhlaisi ylisuuriin virkamiesten ja politikkojen palkkoihin, ”pakolaisten” ylläpitoon, tyhjänpäiväisiin virkoihin ja muutenkin karsisimme valtion ja kuntien virkakoneistosta kaiken turhan byrokradian pois.

En voi kuvitella, että esitetyillä ehdotuksilla ei olisi positiivista vaikutusta valtion taloudelliseen kehitykseen.

Markku Juutinen

Rinnakkaisjulkaisu: Vainovalkea

 

Lähteenä myös:

 1. Valtiovarainministeriö (1.9.2016): Hallitus sopi vuoden 2017 talousarviosta – pääosassa työllisyys ja yrittäjyys.

15 kommenttia

 1. ”Pitkänpöydän kusipäät”. Ei muuta kuin pommi pöydän alle… ja kas ”leikkaukset”, ”säästöt” ja ”satsaus moniosaajiin” lentävät taivaan tuuliin. Suomen luottoluokitus nousee heti ja maahamme virtaa intiaanikesä, joka jatkuu aina joulupyhiin saakka.
  Perkeleen pässinpäät. Presidentti Urho Kekkosen kuolemasta on 30-vuotta. Ja ikävä tulee. Nyt ”sisäpolitiikka” ja ”ulkopolitiikka” on sellaisten miesten ja naisten käsissä, jotka tuohon aikaan olisi korkeintaan kelpuutettu nuolemaan postimerkkejä.

  Plusääni(22)Miinusääni(0)
 2. Artikkelissa on kuin Soinin populistinen jargoni viime oppositiosta. Samat pitkät jaaritukset siitä että: ”Missä EU siellä ongelma”, mutta yhtä vähän oikeita ratkaisuja tähän ongelmaan. Sama pätee huipputeknologiian kehittämisestä ja pakolaisista parkumiseen, pelkkää populistista jargonia.

  Oikea kysymys onkin siinä että miten kyseiset toteutetaan nykyisessä ”demokraattisessa” yhteiskunnassa ja poliittisella pelikentällä? Tämä ei ole mikään diktatuuri jossa asia voidaan vain ratkaista, vaan tämä on demokraattinen hölmölä, jossa kansallisia rajoja vastustavien Vihreiden kannatus on pian yli 15%. Tämä on hölmölä, jossa huipputekniikkaan investointoinneilla koulutetaan, vasemmiston hallitsemissa yliopistoissa, insinöörien sijaan entistä enemmän humanisteja, kyseisen alan 60% työttömyydestä huolimatta.

  Tämä on maa, jossa kaikenmaailman ammattijärjestöt pitävät kynsin ja hampain kiinni kaikista idioottimaisimista lisäetuuksista ja puollustaa pääasiassa vakuutus ja eläkeyhtiöiden tuloja, sekä sitten palkan saajat itkevät hallituksesta, vaikka saivat juuri sen palkanalennuksen mitä liittot tilasivat. Ja tämä on maa, jossa Pro-Euro porukalla on pian 95% kannatus eduskunnassa ja samaan aikaa edes jollain tapaa kriittinen Persupuolue romahtaa pian 5% takiaispuolueeksi. Millä ihmeellä noin mädässä poliittisessa kentässä kukaan voisi edes kuvitella saavansa suomen irti EU:sta?

  Ja siinä se taas tulee, että pitäisi nähdä se metsä niiltä puilta. Nämä pääliimmäisinä olevat ongelmat, kuten EU, ovat vain sitä sirkusta jolla kansaa pidetään tarkoituksella kiireisinä. Todelliset ongelmat ovat itse poliittisissa rakenteissa, aina suomalaista ”valtamediaa” myöten, joita poliittiset leipäpuolueet ovat muokanneet omikseen vuosikymmeniä. Sitten kun vihdoin näyttäisi siltä, että näihin rakenteisiin voitaisiin saada muutosta, niin sitten omasta mielestään politiikasta ymmärtävät persukannattajat hylkäävät puolueen sen perusteella, että mitä ovat seuranneet tätä mediassa pyöritettävää Sirkus-asteen politiikkaa, vaikka siinäkin aivan rehellisesti katsoen on vedetty kireintä linjaa kymmeniin vuosiin.

  Mutta näin se menee ja kuten artikkelissakin. Kyllä 50€ vene/moto-verosta jatketaan kyllä itkeä, mutta jos olisivat taas puoli vuotta sitten nostaneet ALV:tä 1%:lla niin sitä ei kukaan enää muistaisi. Tämä siitä huolimatta, että 10 000 – 20 000 vuosiostoilla tuo olisi vuodessa 100-200 euroa 50 euron sijaan. Apinaa on yhtä helppo koijjata myös maahanmuuttoasioissa, RKP:n Thorsti Täti tämä matuvyöryn mahdollistaneet lait on allekirjoittanut, mutta kai siinä on silti jotain järkeä syyttää asiasta persuja, koska eivät 10% apupuolueena eronneet hallituksesta ja päästäneet vihreitä pakolaiskriisin ohjaksiin. Mutta eiköhän tässä ole avauduttu jo ihan riittävästi, joten summataan:

  TL;DR: Artikkeli on perustellusti paskapopulismia ja suomalaiset ovat niin tyhmä kansa, että oikein ansaitsevat kuolla sukupuuttoon. Nuff said.

  Plusääni(3)Miinusääni(210)
 3. Jahah. Mursun mielestä ongelmat ratkeavat äänestämällä. Ja vieläpä perussuomalaisia. Vaikka Soini kulkee Israel-kristittyjen Jeesus-marsseilla ja ajaa avoimesti ”antisemitistien” vainoa ja internetin sensurointia. Kansalaisten urkkimista ym. On aina ajanut. Ei hän ole mamutuskriitikko. Hänen puolueessaan on vain sellainen siipi. Ihmisiä pettämässä. Onhan hän varmaan ehkä jotain valitellut ”hullutuksista”, mutta aina pettänyt ja tuominnut puoueensa mamutuskriitikot. Hän paljasti korttinsa ilmastonmuutosasiassakin heti vaalien jälkeen eli että epämääräinne kritiikki oli tässäkin ollut huijausta.

  Miksi PS meni hallitukseen, jos yhtään mitään ei saa aikaan missään? Ilmeisesti sananvapauden rajoittaminen oli tärkeintä ja kaikki oikeat asiat uhrattiin. Eli ne olivat täyttä valhetta ja siis valeoppositiotoimintaa juuri ääntenkin varastamiseksi oikeiden oppositiomiesten edestä. No hehän eivät saa edes puoluetta muodostettua, koska virkavalta estää sen. Jos jokin pienryhmä muodostetaan, muutakin kuin komukouita tai sionistisia mamukriittisyshuijauksia, niin gallupeissa ja äänissä vaalikoneet vievät äänet, koska Goldmann – Sachs hoitaa ääntenlaskun ja galluppien läpiviennin. Gallupeissa myös muu juutalaismedia ja juutalaisyritykset.

  PS-puolue on pudasta pankkirismia edustava puolue. Se on ”amerikkalaisin” puolue ja sillä tarkoitetaan nimenomaan uutta juutalaista Amerikkaa. Ei ihme, että Soini lupasi tiet ja väylät kv. pankkiireille jo hallitusohjelmassa. Populistipuolueena tietenkin väittää olevansa vastaan, vaikka onkin siis nimennyt republikaanit USA:ssa esikuvakseen. Toasiasiassa hän siis on näiden banksterien pussiin toimiva huijari. Vennamot olivat myös vastaavia. Esim. Posti meni sujuvasti sijoittajille melkein ilmaiseksi. Olisi tullut nähdä jo isä Vennamon otteista, että näyttelijä on.

  Kerro se, mitä suomalaiset olisivat saaneet vähemmän, jos hallitukseen olisi äänestetty persujen sijaan vihreät tai vasemmistoliitto? Ilmeisesti sairailla olisi ainakin ollut enemmän rahgaa ja köyhimmillä ihmisillä tällöin.

  Plusääni(21)Miinusääni(0)
  1. Helsingissä Kokoomus ja Vihreät ovat yhdessä hallituksessa. Siis määräävät Helsingin asioista yhdessä. Miten on mahdollista että Kokoomus on yhdessä kommunistien(vihreiden) kansssa liitossa. Koska nykyään ei ole juurikaan ole merkitystä perinteisellä puoluejaolla enää. Keskusta, Vihreät, Kokoomus, SDP, Vasemmistoliitto, Kristilliset, Perussuomalaiset, Rkp ovat KAIKKI pettäneet meidät. Tämä kaikki kertoo juuri siitä miten taustalla sovitaan asiat keskenään ja hyvä veli järjestelmä hallitsee. Hyvä veli, minun pitäisi saada tuo virka. Toinen hyvä veli vastaa sille että: kuule se virka meni jo toiselle veljelle mutta perustetaan sinulle uusi virasto.

   Plusääni(13)Miinusääni(0)
  2. ”Jahah. Mursun mielestä ongelmat ratkeavat äänestämällä. Ja vieläpä perussuomalaisia.”

   Mukava kun yrität laittaa sanoja suuhuni ja vieläpä täysin vastoi kirjoittamaani. Luitko sitä edes? Pointti kun nimeomaaan oli se, että yksissä vaaleissa äänestäminen ei ratkaise paskaakaan, mutta se meni ilmeisesti ohi? Homma pitäsi hoitaa korjaamalla rakenteet ja se vaatii pitkäjänteisyyttä, koska mm. demareiden kymmenien vuosien mädätys kuolee pois vain virkamies kerrallaan, ja vuonna nakki ja makkara aivopestyn tehdassukupolven kuollessa pois.

   Ilmeisesti pellehermanneilla on jokin ihme idea siitä, että on kannattavaa olla kokonaan äänestämättä. No siinähän kusevat pakkasella housuun. Persut ovat perseestä, vaihdan heti ääneni muualle, kun vaihtoehto löytyy. Ongelman ydin on se, että vaihtoehtoa ei ole. Eikä tällämenolla tulekkaan, kuka hullu perustaa puolueen tälläiselle kannatukselle joka heilluu kuin tuuliviiri?

   Siinähän kusevat silmään, muut ovat kusseet 10 vuotta pidempään ja ovat vielä hullumpia.Tämä hallitus, niin perseestä kun se onkin sakkoperseilyineen, on silti paras hallitus kymmeniin vuosiin. Mokomat edes yrittävät korjata taloutta ja rajata turvapaikka turvapaikkaturismia ja tämä olisi ääliöiden mukaan onnistunut Vihreät hallituksessa?

   Muistatteko te edes sitä edellistä Kepu/koko hallitusta, jossa Thosrtitäti teki nämä lait jolla turvikset nyt otettaan ja jos muistatte, niin ettekö näe eroa? Jos olet niin sokea, niin en minä voi sinulle näköä antaa ja tuhlaan aikaani. Ihmiset eivät vain edes halua nähdä kokonaiskuvaa, vaan muodostavat mielipiteensä iltalehdykan otsikoiden perusteella. Kokonaiskuva on se, että jos SixPack ei olisi istunut 4 vuotta tekemättä mitään, puuhastellen homolakeja ja tuhlaten rahoja tuulimyllyihin, niin leikkaukset olisivat puolta pienempiä. Mutta eihän sitä vahingossakaan saa muistaa, vaan syytetään sitä poppoota joka leikkaa suuresti, eikä sitä joka suuret leikkaukset aiheutti.

   ”Kerro se, mitä suomalaiset olisivat saaneet vähemmän, jos hallitukseen olisi äänestetty persujen sijaan vihreät tai vasemmistoliitto? Ilmeisesti sairailla olisi ainakin ollut enemmän rahgaa ja köyhimmillä ihmisillä tällöin.”

   Mitä Vihreät olisivat antaneet? Lainaanko suoraan 2015 vaaliohjelmasta:

   1. Hyvinvoiva ympäristö ja ilmasto
   – Autoilun hinta siihen luokkaan, että köyhät ei ajaa enää ollenkaan. Istutaan hallituksessa peukalo perseessä ja annetaan talvivaaran pilata ympäristö, eikä vahingossakaan lopeteta sitä.
   2. Vihreää työtä, taloutta ja verotusta
   – Parisataa täysin tappiollista tuulimyllyä taas pyörimään tyhjää ja valtiolle lisää velkaa näitä varten. Autoveron laskemisen ja sillä kertymän parantamisen sijaan, nostetaan sitä entisestään ja pienennetään kertymää, otetaan valtiolle lisää velkaa ja pakotetaan suomalaiset edelleen ajamaan vanhoilla savuttavilla volvoilla uusien autojen sijaan.
   3. Tasa-arvoista hyvinvointia ja laadukasta palvelua
   – Pakolaisille suomen kansalaisuus automaattisesti, koska muu on rasismia. Laadukasta palvelua, kuin turkkilaisessa pizzeriassa, olet rasisti jos väität että ne ovat nuhjuisia.
   4. Tieto, sivistys ja kulttuuri Suomen valttikortteina
   – Yliopistoille lisää rahaa, että voisivat kouluttaa vitusti lisää humanisteja työttömiksi.
   5. Ihmisoikeuksia kunnioittava, yhdenvertainen ja demokraattinen yhteiskunta
   – Kaikille tulijoille turvapaikka, sossutuki ja välitön oikeus äänestää vihreitä vaaleissa.
   6. Kohti solidaarista Euroopan unionia ja globaalipolitiikkaa
   – Ei jumalauta.

   Lisättävää?

   Plusääni(7)Miinusääni(1)
   1. ”Mukava kun yrität laittaa sanoja suuhuni ja vieläpä täysin vastoi kirjoittamaani. Luitko sitä edes? Pointti kun nimeomaaan oli se, että yksissä vaaleissa äänestäminen ei ratkaise paskaakaan, mutta se meni ilmeisesti ohi? ”

    Sanot edelleen, että pitäisi äänestää persuja ja vieläpä monissa vaaleissa. No niinhän kansa on äänestänyt. Ihmeellistä luikertelua. Taitaa olla ihan ammattipoliitikko asialla.

    ”Ilmeisesti pellehermanneilla on jokin ihme idea siitä, että on kannattavaa olla kokonaan äänestämättä. No siinähän kusevat pakkasella housuun. Persut ovat perseestä, vaihdan heti ääneni muualle, kun vaihtoehto löytyy. Ongelman ydin on se, että vaihtoehtoa ei ole. Eikä tällämenolla tulekkaan, kuka hullu perustaa puolueen tälläiselle kannatukselle joka heilluu kuin tuuliviiri?”

    Loukkaava tyyli tuo mieleen aiemmin täällä kirjoitelleen nimimerkin. Persut ovat perseestä eivätkä ole tehneet mitään pitkäjänteistäkään oikeaan suuntaan. Sitäpaitsi Suomi tuhoutuu eikä ole aikaa mihinkään pitkäjänteisiin juttuihin tai edes seuraaviin vaaleihin. Saati useampiin. Et edelleenkään pysty kertomaan, miksi persut olisivat paras vaihtoehto. Hehän ovat juutalaisin puolue. Siis pankkimafian ja mamutuksen asialla.

    ”Siinähän kusevat silmään, muut ovat kusseet 10 vuotta pidempään ja ovat vielä hullumpia.Tämä hallitus, niin perseestä kun se onkin sakkoperseilyineen, on silti paras hallitus kymmeniin vuosiin. Mokomat edes yrittävät korjata taloutta ja rajata turvapaikka turvapaikkaturismia ja tämä olisi ääliöiden mukaan onnistunut Vihreät hallituksessa?”

    Turvapaikkaturismi onnistuu laittamalla väkeä rajalle ja käännyttämällä tulijat. Tätä on tehty muualla, mutta ei täällä. Talouden korjausyritys? Leikkaamalla sairailta ym. ym. Kyllä muutkin puolueet korjaavat taloutta. Tai siis väittävät yrittävänsä. Vihreät porvarien apupuolueena ei varmaan olisi juuri toisenlaista menoa ollut.

    ”Muistatteko te edes sitä edellistä Kepu/koko hallitusta, jossa Thosrtitäti teki nämä lait jolla turvikset nyt otettaan ja jos muistatte, niin ettekö näe eroa? Jos olet niin sokea, niin en minä voi sinulle näköä antaa ja tuhlaan aikaani. Ihmiset eivät vain edes halua nähdä kokonaiskuvaa, vaan muodostavat mielipiteensä iltalehdykan otsikoiden perusteella. Kokonaiskuva on se, että jos SixPack ei olisi istunut 4 vuotta tekemättä mitään, puuhastellen homolakeja ja tuhlaten rahoja tuulimyllyihin, niin leikkaukset olisivat puolta pienempiä. Mutta eihän sitä vahingossakaan saa muistaa, vaan syytetään sitä poppoota joka leikkaa suuresti, eikä sitä joka suuret leikkaukset aiheutti.”

    Voisihan sitä leikata oikeista kohdista Aika mielenkiintoista mennä johonkin Thorsin palautussopimuksista luistamisen taakse, kun on laskenut maahan kymmeniä tuhansia mamuja. Kuuleehan sen jo Soinin äänestä, että hän on täysi huijari. Oletko sulkenut silmäsi ja korvasi, kun hän on pauhannut isänmaallisia suomalaisia vastaan. Soini ajaa sionistista poliisivaltiota, jossa eliitin arvostelijat urkitaan ja heidän suunsa tukitaan.

    ”Mitä Vihreät olisivat antaneet? Lainaanko suoraan 2015 vaaliohjelmasta:

    1. Hyvinvoiva ympäristö ja ilmasto
    – Autoilun hinta siihen luokkaan, että köyhät ei ajaa enää ollenkaan. Istutaan hallituksessa peukalo perseessä ja annetaan talvivaaran pilata ympäristö, eikä vahingossakaan lopeteta sitä.”

    Soini ja persut ovat antamassa tiet pankkieliitille vapaalla rahastusoikeudella, mikä johtaa osaltaan kaupungistumiseen ja siihen, että köyhät eivät ajele. Lisäksi siis Soini esim. siirtyi ilmastohuijareiden leiriin.

    ”2. Vihreää työtä, taloutta ja verotusta…”

    Kaikkiin kohtiin: Apupuolueena Vihreät eivät edes olisi saaneet juuri mitään läpi. Kannattajat olisivat joutuneet tyytymään vähään. Mutta he sentään olisivat yrittäneet ajaa läpi niitä asioita, joita äänestäjilleen lupasivat. Porvarihallituksessa ym. hallituksessa olisi kuitenkin pantu stoppi hullutuksille, koska muilta puolueilta menisi kannatus Vihreiden saaderssa liikaa läpi. Vihreät tosiaan olisivat kuitenkin vaikuttaneet painoarvonsa verran hullutustensa suuntaan, koska eivät ole niin törkeä huijaus kuin PS. Vihreät ajavat maata avoimesti alas.

    Globaalipolitiikkaa ajaa SUomessa jokainen hallitus nykyisin. Et myöskään esittänyt mitään siihen, että Goldmann-Sachs hoitelee laskukoneet vaaleissa ja muutenkin puolueoligarkia on koneistollaan aina ennen koneitakin huijannut. Euroopassa ja Suomessa tulee koko ajan ilmi tapauksia, jossa ääniä on siirretty pienpuolueilta pois suurille.

    Kiinnostaa edelleen, miksi PS olisi ainoa vaihtoehto tai paras vaihtoehto. Tunnut siis tajuavan, että heille lapioidaan ääniä. Miksi muuten ei voisi nostaa suureksi jotain uutta ryhmää?

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. ”Sanot edelleen, että pitäisi äänestää persuja ja vieläpä monissa vaaleissa. No niinhän kansa on äänestänyt. Ihmeellistä luikertelua. Taitaa olla ihan ammattipoliitikko asialla.”

     En ole noin sanonut ja kumma kun itse luikertelet edelleen ”olet persu”-olkinukkesi rinnalla, vaikka se on jo kaatumassa syliisi. Mitä yritän sanoa on se, että kannattaisi äänestää parasta vaihtoehtoa ja harkita tarkkaan niitä seurauksia mitä on sillä että antaa vapaat kädet globalisteille. Se ei ole sama kuin kehoittaa äänestämään persuja, vaikka tuollainen Soroslaisten palkkaama myyrä aitojen nuivien joukossa yrittäisikin sen kääntää sellaiseksi.

     ”Loukkaava tyyli tuo mieleen aiemmin täällä kirjoitelleen nimimerkin. Persut ovat perseestä eivätkä ole tehneet mitään pitkäjänteistäkään oikeaan suuntaan. Sitäpaitsi Suomi tuhoutuu eikä ole aikaa mihinkään pitkäjänteisiin juttuihin tai edes seuraaviin vaaleihin. Saati useampiin. Et edelleenkään pysty kertomaan, miksi persut olisivat paras vaihtoehto. Hehän ovat juutalaisin puolue. Siis pankkimafian ja mamutuksen asialla.”

     Anteeksi mitä ihmettä sä olet oikein pössytellyt? Vai olisiko parempi kysyä, että mikä Soroslainen tukijärjestö pössyyttelysi maksaa?

     Pyydät tosiaan minua perustelemaan samoja asioita, jotka olen kenen tahansa muun, kuin maksetun trollin mielestä jo perustellut, mutta sinä vain ”kätevästi” jätät kyseiset täysin huomiotta. Otappa silmä kauniiseen käteen ja lue uudestaan. Siis ihan oikeasti, eikö Soroslaisilla ollut varaa oikeasti hyvään trolliin? Tämä ei meinaan ole mikään neuvostoliitto, jossa valheen jatkuva toistaminen saa idiootit uskomaan siihen.

     Mutta hei, onnea valitsemallasi tiellä. Kiskaise seuraavaksi semmoinen 100 sivun essee mitään sanomatonta aiheenkiertelyä, perustelematta mitään ja toista ”Persut ovat juutalaisin puolue”-valhettasi se 100 kertaa siinä, se varmasti todistaa että et ole maksettu trolli. Aivan varmasti. Ja se ei ole ”loukkaava tyyli”, ei varmasti.

     ”Voisihan sitä leikata oikeista kohdista Aika mielenkiintoista mennä johonkin Thorsin palautussopimuksista luistamisen taakse, kun on laskenut maahan kymmeniä tuhansia mamuja. Kuuleehan sen jo Soinin äänestä, että hän on täysi huijari. Oletko sulkenut silmäsi ja korvasi, kun hän on pauhannut isänmaallisia suomalaisia vastaan. Soini ajaa sionistista poliisivaltiota, jossa eliitin arvostelijat urkitaan ja heidän suunsa tukitaan.!”

     Siis mitä, mikä vitun Thorstin palautus-sopimus? 😀 Niin eli taas tämä sama paskanjauhanta, että kun ensin tehdään laki jolla mamutetaan suomi täyteen ja otetaan käytännössä kaikki turvikset sisään, sekä sitten tehdään loppukaudesta toinen laki, joka mahdollistaa ehkä jonkun palautuksen ehkä johonkin maahan, jos ehkä on sopimus, niin se voidaan sitten valkopestä mediassa ”palautus-sopimukseksi” ja hyvin uppoaa.

     Eikö se nyt näykkin erittäin hyvin, että miten tuo toimii, ensin nähdään kuinka Thorstin alkuperäinen laki päästää kaikki sisään sanalla ”Turvapaikka” ja siten kuinka hyvin se sinun mainostamasi ”Palautus-sopimus”-valkopesu jättää tekemättä mitään ja alkuperäinen Thorsti-laki turvaa heille sitten edelleen ylöspidon.

     ”Kaikkiin kohtiin: Apupuolueena Vihreät eivät edes olisi saaneet juuri mitään läpi. Kannattajat olisivat joutuneet tyytymään vähään. Mutta he sentään olisivat yrittäneet ajaa läpi niitä asioita, joita äänestäjilleen lupasivat. ”

     Tämähän käy jo ihan surkuhupaisaksi. Kovaan ääneen vaaditaan perusteluita ja sitten kun ne on annettu, niin sitten kirjoitellaan yläpuolella lainattua sontaa, aivan kuin niitä ei olisi luettukaan. Sanoin jo perusteet tähän puhuessani edellisestä porvarihallituksestamme, johon on ”vähän” eroa.

     Niin selvät historialliset perusteet, kuin meidän edellinen Kiviniemen porvarihallituksemme ja sen mamutuslait, talouspolitiikka Kataisen ja Vihreiden johdolla, sen ympäristöpolitiikka jätelakeineen, sen EU-politiikka, sen energiavero ja paperiteollisuuden tarkoituksellinen alasajo, sen oikeuspolitiikka kansankiihotuspykälineen, sen liikennepolitiikka Lindeeneineen, sen työllisyyspoltiikka SinneTänneMäkineen ja yleensäkki puolet muistakin politiikoista.

     Ja tämä ei ole jo aivan ilmiselvä perustelu siihen miksi Vihreitä ei pidetä porvarihallituksessa kurissa? Noh, mutta ei, kaiva nyt sieltä viestistä jokin muutama pikku pilkku ja väännä niistä vielä jotain paskaa ja kirjoita itsellesi jokin säälittävä viimeinen sana. En tule sitä lukemaan, lakkasi nimittäin kiinnostamasta tappeleminen tuulimyllyjä vastaan (pun intented).

     Plusääni(0)Miinusääni(1)
     1. Oli tarkoitus linkittää tuo kakkosvideo mielenosoituksista /17:45 min), mutta linkki ohjaa listan ensimmäiseen rotuhumpuukiin. Huippu-urheilussa yleisurheilussa doupataan ja myös vaaleat Chippers ja Mennea ja se iso vaalee ddr-nainen 90-luvulla ja sitä ennen DDR:n aiset menestyivät pikajuoksussa.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Ellei vaalijärjestelmää muuteta edustuksellisesta suorandemokratian suuntaan , jossa kansalaiset voivat suoraan ja konkreettisesti vaikuttaa käsilläolevaan asiaan esim. maahanmuuttoon,niin on aivan sama keitä poliitikoita me äänestämme sama peli jatkuu ja kiihtyy. Pesrsuja äänestettiin nimenomaan muutoksen vuoksi ja sitä ei ole tulossa missään oleellisessa asiassa.Päinvastoin me olemme edelleen uppoamassa.

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 5. Tähän suohon, jossa koko kansa on uhattuna, ja maahantunkeutujat valtaavat maan, on tultu nimenomaan äänestämällä.

  Väkivalta kaduillemme on tullut äänestämällä. Lapsiamme ja naisiamme raiskaavat mustat ja arabit ovat tulleet maahan äänestämällä. Me olemme äänestäneet valtaan ihmisiä, jotka oman etunsa takia hylkäävät kansan ja polvistuvat globaalieliitin, kulttuurimarxistien ja sionistien edessä. Me olemme äänestäneet itsemme orjiksi.

  Jokainen Suomen eduskunnassa oleva puolue asettaa globaalieliitin oman kansan edelle. Perussuomalaisetkin ovat irvokkaita juutalaiseliitin lakeijoita. Israel voi rakentaa muureja ja aitoja ja Israel ei ota maahan yhtäkään syyrialaista, irakilaisista, afgaaneista ja somaleista puhumatttakaan. EI YHTÄKÄÄN, mutta mitä tekee Soini? Hän menee kipalakki päässä suutelemaan sionistin jalkoja ja samalla moittii sitä puoluetoveriaan, joka uskaltaa kyseenalaistaa sionistien vaatimukset siitä, että meidän rajojemme on oltava auki.

  Kuinka me voisimme äänestää itsemme ulos tästä suosta?

  Vasemmisto ja vihreät ovat avoimesti militantteja omaa kansaa vastaan. He tukevat avoimesti väkivaltaista globaalieliitin ”antifasisti”-ryhmää, joka tuskin malttaa odottaa pääsevänsä kansallismielisten suomalaisten kimppuun. Kuka hullu täysijärkinen äänestäisi näitä mielipuolia?

  Keskusta ja oikeisto kilpailevat siitä, kuka ja mikä puolue eniten kumartaa sionistista EU:ta ja jokaisen puolueen puheenjohtaja maamme presidenttiä myöten käy vuoróllaan tunnustamassa orjuuttaan lastentappajakansan edessä Israelissa. Kun palestiinalaislasten ruumiitkaan eivät vielä ole jäähtyneet niin ensimmäinen maanpetturi on jo suutelemassa murhaajan jalkoja. Kuka uskoo, että näitä ihmisraunioita äänestämällä saataisiin aikaan muutos?

  Persut taas onkin jo käsitelty.

  Äänestäminen on viimeinen asia, jota kannattaa harkita, jos haluaa pelastaa isänmaan. ”Demokratia” on nykyään sitä, että kansa voi valita vain sen, mikä on sen yksilön nimi, joka hänet pettää? Mies vai nainen? Vanha tai nuori? Homo tai lesbo? Musta tai arabi?

  Ihan sama, mikä tahansa puolue, mikä tahansa naama, valita voit vain maanpetturin. Yhtäkään aitoa isänmaallista miestä tai naista ei päästetä valittavaksi asti. Kaikki kuohitaan, salvataan. Vain lespaava idiootti saa äänensä kuuluviin.

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
 6. Niin,no olemme äänestäneet kyllä mutta ei yhdestäkään täsmällisestä asiasta ,vaan olemme antaneet avoimen valtakirjan poliitikoille tehdä mitä he haluavat. Sveitsiläiset voivat äänestää mistä tahansa asiasta ,jopa hallituksen esitystä vastaan ja hallintokoneiston tehtävä on toteuttaa kansan tahto.Tällainen järjestelmä antaa mahdollisuuden myös korjata aiemmat päätökset ,jos ne ovat osoittautuneet haitallisiksi kansakunnan/kansalaisten kannalta.

  Mutta olet oikeassa,että tässä järjestelmässä äänestäminen on turhaakin turhempaa ,koska varmaa on se ,että kansalaiset eivät loppupeleissä voi vaikuttaa mitenkään heitä itseään koskeviin asioihin. Joku poliitikko voi aika ajoin joutua epäsuosioon ,mutta järjestelmä ei siitä muutu ja varmaa on se ,että perussuomalaisten toiminta on vain lisännyt niitä ,jotka eivät usko äänestämiseen enää.

  Plusääni(10)Miinusääni(1)
 7. Mursulle (onnistuukohan nyt): ”Mukava kun yrität laittaa sanoja suuhuni ja vieläpä täysin vastoi kirjoittamaani. Luitko sitä edes? Pointti kun nimeomaaan oli se, että yksissä vaaleissa äänestäminen ei ratkaise paskaakaan, mutta se meni ilmeisesti ohi? ”

  Sanot edelleen, että pitäisi äänestää persuja ja vieläpä monissa vaaleissa. No niinhän kansa on äänestänyt. Ihmeellistä luikertelua. Taitaa olla ihan ammattipoliitikko asialla.

  ”Ilmeisesti pellehermanneilla on jokin ihme idea siitä, että on kannattavaa olla kokonaan äänestämättä. No siinähän kusevat pakkasella housuun. Persut ovat perseestä, vaihdan heti ääneni muualle, kun vaihtoehto löytyy. Ongelman ydin on se, että vaihtoehtoa ei ole. Eikä tällämenolla tulekkaan, kuka hullu perustaa puolueen tälläiselle kannatukselle joka heilluu kuin tuuliviiri?”

  Loukkaava tyyli tuo mieleen aiemmin täällä kirjoitelleen nimimerkin. Persut ovat perseestä eivätkä ole tehneet mitään pitkäjänteistäkään oikeaan suuntaan. Sitäpaitsi Suomi tuhoutuu eikä ole aikaa mihinkään pitkäjänteisiin juttuihin tai edes seuraaviin vaaleihin. Saati useampiin. Et edelleenkään pysty kertomaan, miksi persut olisivat paras vaihtoehto. Hehän ovat juutalaisin puolue. Siis pankkimafian ja mamutuksen asialla.

  ”Siinähän kusevat silmään, muut ovat kusseet 10 vuotta pidempään ja ovat vielä hullumpia.Tämä hallitus, niin perseestä kun se onkin sakkoperseilyineen, on silti paras hallitus kymmeniin vuosiin. Mokomat edes yrittävät korjata taloutta ja rajata turvapaikka turvapaikkaturismia ja tämä olisi ääliöiden mukaan onnistunut Vihreät hallituksessa?”

  Turvapaikkaturismi onnistuu laittamalla väkeä rajalle ja käännyttämällä tulijat. Tätä on tehty muualla, mutta ei täällä. Talouden korjausyritys? Leikkaamalla sairailta ym. ym. Kyllä muutkin puolueet korjaavat taloutta. Tai siis väittävät yrittävänsä. Vihreät porvarien apupuolueena ei varmaan olisi juuri toisenlaista menoa ollut.

  ”Muistatteko te edes sitä edellistä Kepu/koko hallitusta, jossa Thosrtitäti teki nämä lait jolla turvikset nyt otettaan ja jos muistatte, niin ettekö näe eroa? Jos olet niin sokea, niin en minä voi sinulle näköä antaa ja tuhlaan aikaani. Ihmiset eivät vain edes halua nähdä kokonaiskuvaa, vaan muodostavat mielipiteensä iltalehdykan otsikoiden perusteella. Kokonaiskuva on se, että jos SixPack ei olisi istunut 4 vuotta tekemättä mitään, puuhastellen homolakeja ja tuhlaten rahoja tuulimyllyihin, niin leikkaukset olisivat puolta pienempiä. Mutta eihän sitä vahingossakaan saa muistaa, vaan syytetään sitä poppoota joka leikkaa suuresti, eikä sitä joka suuret leikkaukset aiheutti.”

  Voisihan sitä leikata oikeista kohdista Aika mielenkiintoista mennä johonkin Thorsin palautussopimuksista luistamisen taakse, kun on laskenut maahan kymmeniä tuhansia mamuja. Kuuleehan sen jo Soinin äänestä, että hän on täysi huijari. Oletko sulkenut silmäsi ja korvasi, kun hän on pauhannut isänmaallisia suomalaisia vastaan. Soini ajaa sionistista poliisivaltiota, jossa eliitin arvostelijat urkitaan ja heidän suunsa tukitaan.

  ”Mitä Vihreät olisivat antaneet? Lainaanko suoraan 2015 vaaliohjelmasta:

  1. Hyvinvoiva ympäristö ja ilmasto
  – Autoilun hinta siihen luokkaan, että köyhät ei ajaa enää ollenkaan. Istutaan hallituksessa peukalo perseessä ja annetaan talvivaaran pilata ympäristö, eikä vahingossakaan lopeteta sitä.”

  Soini ja persut ovat antamassa tiet pankkieliitille vapaalla rahastusoikeudella, mikä johtaa osaltaan kaupungistumiseen ja siihen, että köyhät eivät ajele. Lisäksi siis Soini esim. siirtyi ilmastohuijareiden leiriin.

  ”2. Vihreää työtä, taloutta ja verotusta…”

  Kaikkiin kohtiin: Apupuolueena Vihreät eivät edes olisi saaneet juuri mitään läpi. Kannattajat olisivat joutuneet tyytymään vähään. Mutta he sentään olisivat yrittäneet ajaa läpi niitä asioita, joita äänestäjilleen lupasivat. Porvarihallituksessa ym. hallituksessa olisi kuitenkin pantu stoppi hullutuksille, koska muilta puolueilta menisi kannatus Vihreiden saaderssa liikaa läpi. Vihreät tosiaan olisivat kuitenkin vaikuttaneet painoarvonsa verran hullutustensa suuntaan, koska eivät ole niin törkeä huijaus kuin PS. Vihreät ajavat maata avoimesti alas.

  Globaalipolitiikkaa ajaa SUomessa jokainen hallitus nykyisin. Et myöskään esittänyt mitään siihen, että Goldmann-Sachs hoitelee laskukoneet vaaleissa ja muutenkin puolueoligarkia on koneistollaan aina ennen koneitakin huijannut. Euroopassa ja Suomessa tulee koko ajan ilmi tapauksia, jossa ääniä on siirretty pienpuolueilta pois suurille.

  Kiinnostaa edelleen, miksi PS olisi ainoa vaihtoehto tai paras vaihtoehto. Tunnut siis tajuavan, että heille lapioidaan ääniä. Miksi muuten ei voisi nostaa suureksi jotain uutta ryhmää?

  Tämän kommentin halusin esiin ja siksi linkitin Susannaa, mutta vahingossa väärän videon:

  Ahaa, ei saa tuota seuraavaa tuosta listasta, mutta se oli se mielenosoitusjuttu. Susannalle: Chippers oli eurooppalainen ja voitti viime mm-kisoissa jamaikalaiset doupparit. Suomikin on menestynyt douppaamalla. Ei ole kyse rodusta.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat