Suomen yhteiskunnan perikato ja jälleenrakennus

Suomen poliittinen eliitti, virkamieskoneisto ja niitä tukeva valtavirtamedia on päässyt epäoikeudenmukaiseen tavoitteeseensa: Hyvinvointivaltio on pirstaleina, yleinen moraalintaso on rappeutunut, kantaväestö ja ennen muuta kansallismieliset ovat vainottu laji nykyisessä Suomessa, pakolaiset ja ”pakolaiset” eli tunkeutujat ovat eliittien ja romuttuneen valtamedian suojeluksessa. Kansallisvarallisuus ja työntulokset haihtuvat ulkomaille. Tässä tilanteessa on teoreettisesti nähtävänä vain yksi ratkaisu ja se on vapaussota.

 

Suomen nykyinen yhteiskunnallinen tilanne tiivistetysti

Rauhan ajan synkin talouskriisi on osaltaan hajottamassa Suomalaista yhteiskuntaa. Taloudellinen laskusuhdanne ei ole tullut markkinoiden ”luonnonvakiona”, vaan se on synnytetty tahallaan. Tästä kaikesta saamme syyttää maamme poliittista johtoa ja sitä tukevaa valtamediaa sekä virkamieskoneistoa. Poliittinen eliitti syöksee Suomen kansallisvarallisuuden ja suomalaisten työntulokset persoonattomien ylikansallisten rahaimperialistien hyödyksi ja syyttää talouskriisistä kansaa. Kantaväestön asema heikkenee ja hyvinvointivaltio on historiaa. Suomen poliittinen johto on kylläkin tehnyt suorastaan vallankumouksellisia ja mullistavia teko, mutta pelkästään negatiivisessa mielessä. Sipilän hallitus muiden muassa karsinut etuuksia eläkeläisiltä, opiskelijoilta, työttömiltä, sairailta ja vanhuksilta, antautunut entistä enemmän kansainvälisten pankkiirien kuristusotteeseen sekä heikentänyt lapsiperheiden asemaa. Samanaikaisesti pakolaisvyörytys synnyttää vastakkainasettelua tunkeutujien ja kantaväestön välille vaatien jatkuvasti suurempia osuuksia varauksina valtion tulevaan budjettiin.

 

Hiukan varhaishistoriaa

Suomen lähihistorian sortovalta aloitettiin 1987 systemaattisella ryöstämisellä Suomen Pankin vapauttaessa tuolloin pääomien maastaviennin 1987 ja ryöstelyn jatkuminen varmistettiin ETA-sopimuksella. Vielä 80-luvun puolivälissä Suomi oli sangen varakas maa, joka kykeni teollisuutensa vientituloilla maksamaan kaiken tarvittavan tuonnin ja Suomen elintaso sekä sosiaaliturva soveltuivat tuolloin malliesimerkiksi.

Vuoden 1987 jälkeen Suomen elintaso alkoi huonontua huomattavasti. Elintason romahtaminen ilmeni esimerkiksi sosiaaliturvan heikkenemisenä1 ja koulutusmäärärahojen vähentymisenä2, tuotantolaitosten vanhentumisena ja kansantuotteen vähentymisenä3.

Elintason laskemisen lisäksi 90-luvun talouskriisin aikana bruttokansantuote laski 13 prosenttia ja työttömyys kohosi 3,5 prosentista 18,9 prosenttiin4. 90-luvulla yritysten omarahoitusosuus romahti lähes puoleen entisestä. Kunnat, seurakunnat ja valtio ajautuivat alituiseen myymään omaisuuttaan. Maatilojen tuottoarvo ei kattanut sitä velkamäärää, joka niille valtion tuella tuputettiin. Lisäksi jäljellä oleva omaisuus Suomessa alkoi siirtyä ripeässä tahdissa ulkomaiseen omistukseen.

Mauno Koivisto.
Mauno Koivisto.

Syytä on muistaa, että vuosina 1990–1993 järjestettiin lama, jolla Suomen talous, kulttuuri, poliittinen ilmapiiri syöstiin perikatoon. Esko Ahon hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan toimesta pankit päätettiin pelastaa ja salaiseksi julistetulla SSP-sopimuksella. Siten pankeille annettiin vapaat kädet poistaa markkinoilta tiettyjen alojen yrityksiä ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkituenpiikkiin. Tämän järjestetyn laman uhreiksi joutui noin 65 000 yrittäjää, joista itsemurhaan päätyi 14 500 ihmistä. Silloinen Suomen poliittinen johto syyllistyi kansanmurhaan! Tämä oli Koiviston konklaavin saavutus.

 

Suomen yhteiskunnan pahimmat kipupisteet

Euroopan Unioni

Suomen liittyminen laittomasti Euroopan unioniin oli maalle onnettomuus. Suomi menetti itsenäisyytensä5 ja EU:n liitovaltiokehitys sinetöi maasta Unionin syrjäisen pohjoisen maakunnan, jota pahimmassa tapauksessa odottaa kohtalokkaat vapaakauppasopimukset, jolloin talousjättien elitismi sijoittajien juridisella diktatuurilla pitäisi pohjoista maakuntaa raudan lujissa otteissaan6.

Pienet valtiot kuten Suomi ovat EU:n byrokraattisessa koneistossa vain hyväksikäytettävänä ja nettomaksajana. Suomen iljettävät mädättäjät ovat toki saaneet EU:sta korkeita virkapaikkoja kansainvälisten isäntiensä palvelemisesta.

Suomen mädättäjiä lähihistoriasta.
Suomen mädättäjiä varhaishistoriasta.

Muistamisen arvoista on sekin, että Euroopan komissio ei ole demokraattisesti valittu elin. EU:n komission valta on suurempi kuin Euroopan parlamentilla. EU:n perussopimukset siirtävät hegemoniaa EU:n toimielimille, unionin oikeus menee kansallisen itsemääräämisoikeuden ja valtiollisen itsenäisyyden yläpuolelle. Valtaosa päätöksistä tehdään siis ulkomailla.

Euro

Suomen liittäminen Euroopan talous- ja rahaliittoon EMU:un on aiheuttanut osaltaan Suomen ylivelkaantumista euroon sitoutuneena maana. Valtion velka onkin kasvanut tasaisesti vuodesta 2006 alkaen7. Euroon liityttiin ilman kansanäänestystä. Eduskunnalle ei annettu edes lakiesitystä, vaan euroon liittymisestä päätettiin tiedonantomenettelyä käyttäen. Menettely oli lainvastainen.

Sanomattakin lienee selvää, että suomalaisten hyvinvointi ja työllisyys ovat sitoutuneet osaltaan eurovaluutan kohtaloon, minkä vuoksi olemme kansainvälisten kriisien armoilla. Suomen ollessa riippuvainen kansainvälisestä taloudesta, vaikuttavat kansainväliset uhkatilanteet murskaavasti maamme talouteen.

Nato-sopimus yms.

Suomen solmima Nato-sopimus ja läntisen liittoutuman Venäjää provosoiva sekä puolueettomuuspolitiikan häpäisevä ulkopolitiikka ovat synnyttäneet Suomelle ja sen kansalaisille hengenvaarallisen asetelman8, mikä on täysin Suomen poliittisen johdon ja sitä tukevan massamedian syy.

Talous ja globaalit rahoituslaitokset

Suomen on luovuttava vapauden illuusiosta ja palautettava henkinen ja taloudellinen itsenäisyytensä. Meidän tulee suosia suomalaista tuotantoa ja harjoittaa omavaraisuutta sekä itsenäistä rahapolitiikkaa. Koska kansainvälinen pankkijärjestelmä nyhtää kansalaisten ja valtioiden selkänahasta ilmaista rahaa tekemättä itse yhtään mitään, tulee siitä irrottautua!

Mitä järkeä on luovuttaa suomalaisten työn tulokset ja kansallinen varallisuus globaaleille rahan imperiumeille, sallia suomalaisten yhtiöiden luisuminen ulkomaiseen omistukseen, varallisuuden siirto veroparatiiseihin ja kotimaisten suurten yritysten siirtyminen ulkomaille?

Tästä talousasiasta jatkamme jäljempänä luvussa Vapaustaistelu ongelman ratkaisijana.

Korruptoitunut järjestelmä

Rahoitusmarkkinoiden globalisoitumisen yleistyessä suomalaisyritykset ovat yhä suuremmassa määrin ajautuneet ulkomaalaiseen omistukseen. Ulkomaiset omistajat eivät ole läheskään aina kiinnostuneita uusista investoinneista vaan pelkästään nopeista voitoista. Nämä ”sijoittajat” ovat keinottelijoita, jotka voivat nostaa yhtiön ”kannattavuutta” vähentämällä henkilökuntaa ja myymällä osakkeensa eteenpäin. Luonnollisesti kotimainen yritystoiminta kaipaa myös ulkomaisia todellisia sijoittajia.

Suomi on myymässä rahapulassaan metsiä ulkomaille.
Suomi on myymässä rahapulassaan metsiä ulkomaille.

Yllä esitetystä korruptoituneesta järjestelmästä kärsii myös suomalainen politiikka. Nykyinen hallitus tahtoo yksityistää lähes ”kaiken”. Esimerkiksi ”yhtiöittämisen” listalla ovat Suomen luonto metsineen ja vesistöineen ja onpa joku väläyttänyt jopa tieverkoston ”yhtiöittämistä”. Megayhtiöt pystyvät velmuilemaan esim. korkojen kautta siten, että verotettavat tulot siirtyvät ulkomaille verottajan ulottumattomiin. Tästä esimerkkinä olkoon kansalle surullisen kuuluisa sähköyhtiö Caruna, joka korotti sähkönsiirto hintaa noin 30 prosentilla, eikä osallistu Suomen hyvinvoinnin rakentamiseen, sillä verotettaviin tuloihin ei suomalainen verottaja ylety.9 Tällainen johtaa monopolihinnoitteluun, joka vähentää kansalaisten ostovoimasta ja vähentää liiketoiminnan kannattomuutta entisestään.

Suomalaiset poliitikot saavat käskytyksensä kansainväliseltä harvainvallalta, jolta heruu lakeijoille etuisuuksia ja korkeita virkapaikkoja. Näistä juoksupojista voidaan mainita esimerkkejä: Jyrki Katainen, Alexander Stubb, Timo Soini, Juha Sipilä ja takavuosilta Martti Ahtisaari, Tarja Halonen, Mauno Koivisto ja niin edelleen.

Valtavirtamedia

Sionistisen mafian hallinnassa ja kontrollissa oleva länsimainen massamedia ja viihdemaailma ovat mahdollistaneet tehokkaan mielten manipuloinnin, jonka tuloksena valtaosa länsimaisesta väestöstä on degeneroitunut pohjattomaan itsekkyyteen ja robottimaiseen välinpitämättömyyteen yhteiskunnan hyvinvointia koskevissa asioissa.

Aikamme ihmisiä hallitsee hedonismin, kunnian, vallan ja materian tavoittelu. Niinpä koulutus-, viihdemaailmassa, muotialalla, joukkoviestinnässä ja yleensä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla vallitsee harvainvallan myrkyllinen vaikutus musertavana. Tällä on tasapäistävä vaikutus ihmisiin, jotka ahmivat Big brother valvoo -tyylistä henkistä kuonaa ja Hollywood-saastetta iltojensa viihteeksi.

Tämä kansainvälinen harvainvalta ja niiden hallinnassa lymyilevät läntistenvaltioiden hallitukset ja niitä tukevat virkamieskoneistot näkevät riippumattomat mediat, kuten esimerkiksi Magneettimedian ja Vainovalkean itselleen hyvin kiusallisena ja jopa uhkaavana.

Pakolaisvyörytys

Älkää alistuko poliittisen eliitin, virkakoneiston ja niitä pönkittävän valtamedian painostukseen ja valehteluun: suomalaisten on voitettava sen viholliseksi muodostunut poliittinen eliitti ja nykyinen yhteiskuntajärjestelmä sekä verovaroinkin ylläpidetty valtavirtamedia.

Siten meidän tulee pysäyttää tänne saapuva pakolaisvyörytys ja laittaa elintasopakolaiset lähtömaihinsa. Tunkeutujien saapumisvirran jatkuessa kantaväestön etninen rakenne, kulttuuri ja koko ”valtakunta” muuttuu väistämättä. Koska muutos on nopea ja osa eurooppalaista ilmiötä on seurauksena monokulttuuri ja kansojen sulatusuuni. Kukaan järkevä ihminen ei varmaankaan tätä halua. Olemme jo esi-isillemme velkaa itsenäisyytemme, perimämme ja kulttuurin.

Kuinka mielellään ja lakkaamatta poliittiset lakeijat, suvaitsevaiset ja niitä tukeva valhemedia, (Yle, MTV, HS jne.) hokevat pakolaispolitiikkaan liittyen, että Rajat tulee pitää auki! Olemme kansainvälisten sopimuksien velvoittavina pakotetut vastaan ottamaan pakolaisvyörytystä!

Sisältyykö Suomen kansallisen omaisuuden muuttaminen julkiseksi omaisuudeksi ja niiden ulkomaille myyminen ”turvapaikanhakijoiden” sosiaaliturvan rahoituskampanjaan? Varmaankin asia on näin.

Yllä mainitun kaltaiset kansainväliset sopimukset, kansallisesta omaisuudesta luopuminen ja niihin osaltaan kytkeytyvä pakolaisvyörytys tarkoittaa vain Suomen miehityksen tilan syventämistä, tosin ilman voimatoimia. Tässä miehittäjinä ovat kansainvälinen harvainvalta ja sitä tukeva kotimainen poliittisten lierojen joukko.

Mikäli suomalaiset haluavat viheltää pelin poikki, he voivat tehdä sen. Ei ole pakko alistua miehitettäväksi. Voimme yhteistuumin erota EU:sta, eurosta ja syrjäyttää poliittisen eliitin ja siihen kytkeytyvän koneiston. Meillä on oikeus laittaa rajat kiinni.

Yllä esitettyyn viitaten lienee syytä tuoda esille nykyisen poliittisen johdon, virkamieskoneiston ja suvaitsevaisiin kuuluvan ”kulttuuriväen” äärimmäisen rivon sekä epäoikeudenmukaisen suhtautumisen suomalaiseen kantaväestöön ja kansallismielisiin ihmisiin.

Tästä esimerkkinä olkoon Helsingin Aseman-aukion tapahtuma, jossa Suomen Vastarintaliikkeen (SVL) tapahtumaa muiden muassa syljeksimällä häirinnyttä sivullista henkilöä ojennettiin, jonka seurauksena häiritsijä Jimi Karttunen lensi katuun. Noin viikko tapauksen jälkeen Karttunen kirjoitettiin ulos Meilahden sairaalasta, jossa hän oli ollut tutkittavana tapauksen johdosta. Karttunen kuoli vuorokausi sairaalasta pääsyn jälkeen.

Karttusen kuolemaa ei ole voitu yhdistää Aseman-aukion tapahtumiin, silti vasemmisto, vihreät, poliitikot yleensä ja valtamedia ovat miltei suoraan syyllistäneet tapahtumasta SVL:n aktivistia.

Karttusen tapauksesta prosessoi SDP, vasemmisto ja vihreät itselleen poliittista keppihevosta, tietysti valtavirtaisen valemedian avulla haalimaan allekirjoituksia Rasismirikoslakiin-aloitteelle, jonka tarkoituksena on kieltää lainkuuliaisten väärinajattelijoiden sanan- ja kokoontumisenvapauden.

Niin ikään eduskunnan kyselytunnilla oli keskusteltu taannoin väkivaltaisten äärijärjestöjen kieltämisestä. Ne pitää kieltää ehdottomasti, Paula Risikko sanoi puheenvuorossaan.

Vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar tiedusteli kysymyksessään, miten hallitus aikoo estää äärioikeiston ja uusnatsien järjestäytyneen väkivallan.

Kyselytunnilla Risikko oli korostanut, että väkivallalle, vihapuheelle ja rasismille on oltava nollatoleranssi.

Tässä eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa poliittisista ääriliikkeistä ja väkivallasta Suomessa saivat tietysti muutkin poliitikot tilaisuuden esiintyä jalon ritarin roolissa kaikki sopusointuisessa konsensuksessa.

Millä perusteilla esimerkiksi Vastarintaliike kiellettäisiin?

Vastarintaliikkeeseen julkisuudessa liitetyt ”rikokset” ovat olleet spontaaneja yhteenottoja, jotka ovat syntyneet järjestön tapahtumia häiritsevien ääriainesten kanssa. Tuomioistuimessa ei ole koskaan käsitelty esimerkiksi rikostapausta, jossa Vastarintaliikettä olisi epäilty suunnitelleen, määränneen tai toteuttaneen järjestelmällisesti rikoksia.

Onko sitten Vastarintaliikettä koskaan tuomittu esimerkiksi kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tai muista ”rasismirikoksista”. Tuskinpa!

Suomen poliittinen mafia hyökkää nyt innolla ja kaksinaamaisen tekopyhästi Suomen kansallismielisiä vastaa siksi, että he puolustavat arvoja, jotka kuuluvat vapaaseen isänmaahan ja sen kulttuuriin, jotka kunnioittavat terveitä sekä perinteisiä elämänarvoja.

Vastarintaliikehdintähän juuri syntyy poliittisen eliitin, suvaitsevien ja valtamedioiden harjoittamasta vääryydestä, riistosta, isänmaansa myymisestä ja hirvittävästä epäoikeudenmukaisuudesta Suomea ja sen kantaväestöä vastaan. Ei terveessä kansallismielisyydessä ole mitään pahaa, sillä rakennetaan vain maan yhtenäisyyttä ja kunnioitetaan esivanhempien ponnistuksia. Oikea kansallismielisyys ei sulje pois kansainvälisyyttä, vaan on sen kanssa linjassa. Se joka rakastaa omaa maatansa ja kansaansa ymmärtää ja arvostaa sen, että muutkin rakastavat omaa maatansa ja kansaansa.

SVL ja muut sen kaltaiset organisaatiot ovat olleet asiallisia ja suhteellisen väkivallattomia. Sitä vastoin tunkeutujien puolella on tapahtunut: Hiljattain tapahtui Otamäellä raaka murha, jonka uhri oli 52-vuotinen Arto Mikkonen. Henkirikoksen tekijäksi on paljastunut maahantunkeutuja, yleisnimityksellä ”turvapaikanhakija”.

Miksi poliittiset päättäjät, suvaitsevien katras ja valtavirtamedia eivät tuomitse tapahtumaa ja keskustele siitä eduskunnassa? Eikö juuri tässä tunkeutujan tekemän murhan tapauksessa pitäisi kieltää jotakin? Tässä tapauksessa ylempänä esitetyn eduskunnassa tapahtuneen hurskastelun logiikan mukaan ”turvapaikanhakijoiden” vastaan ottaminen tulisi kieltää eli rajat auki politiikalle tulisi laitta nollatoleranssi.

Ennen muuta nollatoleranssi tulisi olla niin kutsutuille ”rasismin vastustajien” ja erilaisten vasemmistoanarkistien ääriliikehdinnälle. Esimerkiksi viime vuoden puolella ” rasismin vastustajat” kävivät joukolla yhden miehen kimppuun. Samoin 2015 satoja äärivasemmistolaisia häiritsi 612-soihtukulkuetta. Ihmisten joukkoon heitettiin ilotulitteita ja soihtuja, kivillä heitettiin sekä kulkuetta että poliisia. Ainakin yhdelle osuman saaneelle koitui hoitoa vaativia vammoja.

Nämä yllä mainitut väkivaltaisuudet löytyvät lueteltuina myös Kiemungin listasta, joka sisältää kymmeniä väkivaltaisuuksia ja uhkailuja, joihin anarkistit ja äärivasemmistolaiset ovat syyllistyneet.

Suomen poliittiset mädättäjäthän syyllistyvät koko ajan äärimmäiseen väkivaltaan tukiessaan Israelin ja länsiliittouman lihatiskipolitiikkaa esimerkiksi Lähi-idässä ja pönkittävät kansainvälistä pankkiiri- ja talouseliittiä, jotka tuhoavat muiden muassa kehitysmaiden elinmahdollisuuksia. Tällaisen väkivaltaisen ja rasistisen farisealaisen poliittisen johtajiston ja sen virkakoneiston ynnä näiden äänitorven, valtamedian, toiminta tulisi nopeasti kriminalisoida lainvoimalla. Pelolle ei saa antaa valtaa!

Mitä itse pakolaispolitiikkaan tulee, niin ”turvapaikanhakijoiden” vastaanottaminen on turhaa; he ovat silminnähtävästi terveitä ja nuoria miehiä, jotka voivat taistella ja työskennellä kotimaansa parhaaksi. Tilastollinen fakta on, että pakolaisvyörytys on nostanut raiskaus- ja rikollistilastot ”pilviin” ja väestönsiirron taustalla ovat organisaatiot, joita hallitsevat tai niihin vaikuttavat juutalaiset sijoituskeinottelijat (esim. George Soros). Tällä pakolaisvyörytyksellä on tarkoituksena rikkoa Euroopan maiden kehittynyt ja järjestäytynyt yhteiskuntarakenne ja tappaa valkoinen väestö sukupuuttoon Euroopasta. Näihin väittämiin löytyy lähteitä niille, jotka haluavat niihin tutustua.

 

Vapaustaistelu yhteiskunnallisen ongelman ratkaisijana

Vapaustaistelun taloudellisena tavoitteena tulisi olla itsenäinen talousjärjestelmä, mihin sisältyisi valtion oma valuutta ja sen paino-oikeus. On myös esiintynyt tietyiltä tahoilta kritiikkiä siitä, että globaaleista rahoituslaitoksista irtautuminen itsenäiseksi toimijaksi kimpaannuttaisi pankkiirimafian, mistä seuraisi välitön rahoituskriisi. Sanotaan, että rahaa ei voida luoda tyhjästä, mutta eikö uutta ”rahaa” synnytetä pankkiirien toimesta jatkuvasti tietokoneilla? Kyllä! Lähes sataprosenttisesti käytössämme oleva raha on yksityisten liikepankkien luomaa velkaa. Rahan tyhjästä luomista tukee vielä sekin, että länsimaissa ei ole käytetty kultakantaa vuosikymmeniin.

Suomen poliittiset pölkkypäät, nuo globaalien pankkiirien marionetit, ovat asettaneet Suomen kansallisen edun näiden verenimijöiden edun edelle. Kansainväliset rahoituslaitokset lainaavat rahaa maailman valtioille ottaen korkoa ja vielä koron korkoa. Kansainvälinen pankkitoiminta on laillistettua jättiläismäistä pankkirosvousta.10 Uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun asiakkaat velkaantuvat yksityisille pankeille. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan.

Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit mafian kaltaiset yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ja lainanpääoman ilmaisena rahana. Esimerkiksi korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan muiden muassa velallisen yrityksen tai palkansaajan tekemän työmäärän palkasta.

Kuten sanottu: Suomi voi siirtyä omaan valuuttaan ja luoda sen itsenäisesti.

Valtion omistuksessa oleva keskuspankki voisi luoda tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan tulisi olla korotonta. Tällaista rahaa voitaisiin käyttää investointeihin, jotka lisäisivät työllisyyttä ja siten kulutuksen myötä maan vaurautta sekä omavaraisuutta.

Uudessa talousjärjestelmässä omavaraisen valtion taloudelliset hyödyt suuntautuisivat kotimaan hyvinvointiin. Tällöin kohua herättäneet veroparatiisit olisivat kiellettyjä ja ulkomaille siirretyt yhtiöt maksaisivat veronsa kotimaahan. Erityisen tärkeää olisi virvoittaa kauppasuhteet Venäjän kanssa uudelleen.

Hitlerin malli: irti kansainvälisten pankkien otteesta

Ratkaisuna ovat siis talousdemokraattiset menetelmät miltei samoin kuin Adolf Hitler aikoinaan uhmasi kansainvälisiä pankkiireja. Saksan hallitus päätti, kansallissosialistien valtaan päästyä, nujertaa kansainväliset pankkikartellit ja laski liikkeelle oman rahan. Maailman juutalaiset eli sionistinen eliitti vastasivat julistamalla maailmanlaajuisen boikotin Saksaa vastaan.11

Vuosi 1942. Kuvassa Adolf Hitler vasemmalla, Carl Gustaf Emil Mannerheim keskellä ja Suomen tasavallan 5. presidentti Risto Ryti oikealla.
Vuosi 1942. Kuvassa Adolf Hitler vasemmalla, Carl Gustaf Emil Mannerheim keskellä ja Suomen tasavallan 5. presidentti Risto Ryti oikealla.

Hitler aloitti kansallisen velkaohjelman suunnittelemalla julkisia töitä, jotka sisälsivät tulvien hallintaa, julkisten rakennusten ja yksityisten kotien korjausta ja jälleenrakentamista sekä uusien teiden, siltojen, kanavien ja satamien rakentamista. Kaikki maksettiin rahalla, joka ei enää tullut globaaleilta yksityispankeilta.11

Näiden erilaisten ohjelmien arvioidut kustannukset asetettiin miljardiin kansallisen valuutan yksikköön. Tätä eivät maksaneet kansainväliset pankit, vaan Saksan hallitus, joka julkaisi vaihdon välineeksi Öffa-velkakirjata. Kansallissosialistit saivat näin työllistettyä miljoonia ihmisiä julkisen infrastruktuurin rakentamiseen ja kaikki maksettiin Öffa-velkakirjoilla.11

______________

a) Öffa-velkakirjat: Arbeitsbeschaffungswechsel eli työnkorvaussetelit.

Saksan Reichsmark ei ollut enää taattu kullalla, joka kuului kansainvälisille pankeille. Se oli käytännössä kuitti valtiolla tuotetusta työstä ja toimitetuista materiaaleista. Hitler sanoi: Jokaista painettua Reichsmarkia kohden vaaditaan markan arvosta työtä tai tuotteita. Valtio maksoi työntekijöille Öffa-seteleillä, joita työntekijät käyttivät maksaakseen toisilleen muista tuotteista ja palveluista. Siten Saksa loi lisää työtä ja työpaikkoja ja saksalaiset pelastuivat kansainvälisten pankkien heille virittämästä velkakuopasta.11

Muutamassa vuodessa Saksa voitti työttömyysongelman ja pääsi taloudellisesti tasapainoiseen tilaan, vakaaseen valuuttaan, velattomuuteen ja tilaan ilman inflaatiota. Sitä vastoin sionistien globaalien pankkien hallitsemassa Yhdysvalloissa ja muissa länsimaissa kärsittiin suuresta työttömyydestä. Vaikka Saksaa uhmasi sionistien julistama maailmanlaajuinen boikotti ja rahoitus ilman kansainvälisten pankkien myöntämää ulkomaista velkaa, kykeni maa elvyttämään ulkomaankauppansa. Saksalta tämä onnistui siksi, että se kävi suoraa vaihtokauppaa ulkomaiden kanssa, vaihtamalla tuotteita ja hyödykkeitä ohittamalla pankkien välikädet.11

Talousdemokratian linjaukset itsenäisenä talousreformina

Oma raha ja sen paino-oikeus sekä itsenäinen talouspolitiikka olisivat mullistavan vallankumouksellisia tekoja positiivisessa mielessä. Mutta olisiko oma valuutta pelkästään jo vallankumous? Ei, sillä ennen kuin oma raha saadaan käyttöön, joudutaan tekemään vallankumous, vapaustaisteluna, sillä kansainvälisen harvainvallan lakeijat, eivät vapaaehtoisesti luovu etuuksistaan. Niinpä olemme teoreettisesti ajatellen pakotetut taistelemaan asein, saavuttaaksemme itsenäisyyden ja vapauden.

Jalostuneessa valtiomuodossa ei valtion johto ja virkakoneisto nauti ehdotonta auktoriteettia, vaan se toimii kansaa varten ja on kansan palveluksessa. Nykyisessä yhteiskuntamallissa kansa on valjastettu palvelemaan kasvotonta globaalia eliittiä, jota raukkamaisesti nuolee myös Suomen poliittinen johto. Tämä on suoraan helvetillinen yhteiskuntamalli.

Tämä uusiyhteiskuntamalli tarkoittaisi tietynlaista sosialismia, vaan ei ensinkään marxilaista sosialismia, jonka mukainen äärimmäisyyksiin viety tasa-arvovillitys laiminlyö yksilön kykyjen kunnioittamisen, vaikuttaen näin jopa yhteiskunnan kehittymiseen. Tässä yhteiskuntamuodossa taattaisiin jokaiselle yksilölle työtä ja siitä riittävän korkea toimeentulo. Tämä ahertaminen valjastettaisiin rikastuttamaan omaa valtiota ja sen kansalaisia.

Kansallissosialismia voitaisiin aivan hyvin soveltaa uudessa yhteiskuntamallissa.

Ongelman ydin on sionistiset kansainväliset pankkiirit, ylikansalliset sijoittajat ja talouseliitti. Miksi marxilainen sosialismi ei ole puuttunut tähän taloudellisen pulman ytimeen? Siksi, että marxistilainen sosialismi on sionistien poliittinen instrumentti kansojen nujertamiseksi.

Selvää on, että nykyistä Suomelle ja sen kansalle hyvin vahingollista poliittista eliittiä ei saada syrjäytettyä parlamentaarisin keinoin. Mikäli haluamme todellakin saavuttaa itsenäisyyden, on edessä ennen pitkää vapaustaistelu.

Jo John Locken mukaan kerran valittu ylin valtiovalta voidaan tarvittaessa myös kumota. Locken mielestä huono, itsekäs ja tyrannimainen esivalta menettää laillisuutensa ja se voidaan oikeutetusti panna viralta, tarvittaessa jopa väkivallan avulla eli vallankumous on tietyissä tilanteissa oikeutettu.12

Locken mukaan hallinto voi olla oikeutettu vain, jos sille annetaan hallittavien suostumus ja se suojelee elämän, vapauden ja omaisuuden luonnollisia oikeuksia. Johtopäätöksenä voidaan esittää, että Locken Yhteiskuntasopimuksen mukaan Suomen hallituksella ja eduskunnalla ei ole minkäänlaista oikeutta olemassaoloonsa.

Pelkkä eliitin syrjäyttäminen ei riitä, vaan vanhat valtarakenteet täytyy murskata täydellisesti. Siksipä tulee suunnitella valmiiksi yhteiskuntamalli, joka istutetaan poistettujen perustuksien paikalle.

Tosin vanhoja yhteiskuntakoneiston rakenteita ei tarvitse hajottaa heti, vaan ne voidaan alistaa uuden vallankumouksellisen hallinnon alaisuuteen siirtymäkaudeksi.

Lisäksi hallitus koostuisi kahdesta osasta: siellä olisi asiantuntijaryhmä ja toinen tiimi, joka tekisi päätökset asiantuntijoiden suosituksella.

Demokratia vai mikä?

Demokratiaa ei ole unohtaminen vaan voitaisiin kokeilla jopa suoraa demokratiaa. Tai sitten niin, että esimerkiksi valtionpäämiehen, edustajien ja kunnanvaltuutettujen valinta tapahtuisi kansanäänestyksen tuloksen perusteella, mutta edustajien ja valtionpäämiehen toimikaudet olisivat lyhyemmät kuin nykyisin. Ne voisivat rajoittua esimerkiksi kahteen vuoteen, jolloin poliittiset väärinkäytökset olisivat helpommin eliminoitavissa.

On myös tarpeellista huomioida, että hallitusmuodosta ei yleensä voida sanoa jonkun olevan ehdottomasti oikein ja toisaalta, että tuo on absoluuttisesti kelvoton. Tulee huomata, että kehittyneet eli hyvät ja oikeudenmukaiset ihmiset tekevät hyvää tulosta niin demokratiassa kuin myös esimerkiksi kuningaskunnissa. Mutta näissä molemmissa voivat myös kehittymättömät eli pahat ihmiset saavuttaa hegemonian, perin onnettomin yhteiskunnallisin seurauksin. Kuitenkin valtion suvereniteetilla, itsenäisellä talouspolitiikalla, riippumattomalla medialla ja niin edelleen, voidaan edistää yleistä yhteiskunnallista hyvinvointia.

Eihän ole edustavan demokratian tai kansan syytä se, että maahan tulee kerta toisensa jälkeen valittua kelvottomia isänmaanpettureita, joille oma napa ja globaalin eliitin intressit etusijalla. Tästä kaikesta voidaan syyttää sionistien kontrollissa olevia uutistoimistoja ja mediaimperiumia, jotka manipuloivat taitavasti ihmiset äänestämään pirullisen ovelaa psykologiaa hyödyntäen kansanvihollisia päättäviin elimiin. Totuuden nimissä on sanottava, että nykyisin Suomessa ja yleensä länsimaissa ei ole edes puolidemokratiaa, vaan demokratian kulissit.

Laitan tähän jatkoksi aikaisemman kirjoitukseni Kuntapolitiikasta, koulutuksesta, lainsäädännöstä ja puoluepolitiikasta, artikkelista Yhteiskuntafilosofiaa valtiomuodon kehittämiseksi. Lisäksi suosituksia uudeksi valtiomalliksi annetaan artikkelissa: Uusi poliittinen ohjelma osa 2.

Kuntapolitiikka

Kuntapolitiikkaa ei myöskään saa laiminlyödä, sillä kunnallisella tasolla päätetään nimenomaan monista ihmisille tärkeistä arjen asioista, kuten esimerkiksi terveyden- ja sairaudenhoidosta, päiväkodeista, lasten peruskoulutuksesta, infasruktuurista ja niin edelleen.

Terveyden- ja sairaudenhoito ja peruskoulutus olisivat ilmaiset. Tähän olisi varaa, koska valtion varantoja ei enää riistettäisi kansanvälisten pankkiirien ja uusliberalististen verenimijöiden hyödyksi. Koska työllistettyjen työn hyödyt rikastuttaisivat omaa valtiota, koituisi siitä myös taloudellista siunausta kansalaisille.

Lisäksi väestöpolitiikassa olisi suotavaa huomioida voimakkaiden ja kyvykkäiden yksilöiden lisääntymisen suosiollisuus. Tietenkään mitään rajoituksia perheiden perustamiselle ei viranomaisten taholta tulisi asettaa.

Nykyisin Pohjoismaiden voimakkaimmat mediayhtiöt ovat järjestään juutalaistaustaisia – esimerkkeinä Erkon suvun Sanoma sekä Bonnierin ja Hjörnen mediaimperiumit. Valtiolla on oltava sionisteista vapaa joukkotiedonvälitys sekä opetustoiminta. Uutistoimistot, TV- ja radioasemat, sanomalehdet ja internet-mediat ovat todellakin syytä kansallistaa.

Esi-, perus-, toisen asteen ja korkeakoulutus on lähestulkoon täysin sionistisen eliitin saastuttamia. Koulutusmaailmaan tulee vaikuttaa julkisen vallan rooli, jos julkinen valta saadaan palvelemaan oikeudenmukaisia ja hyviä arvoja. Negatiivisiin asioihin vaikuttavat oppimateriaalien hankinnat, joita kustantavat Pohjoismaissa sellaiset sionistiset toimijat kuten esimerkiksi Sanoma ja Bonnier. Näissä materiaaleissa pakkosyötetään sukupuolineutraaliutta, monokulttuurisuutta, historian sekä yhteiskunnan vääristelyä jne..

Koulutus

Opetuksen ei tule olla ”arvoneutraalia”, vaan opetuksen täytyy olla isänmaallisia, yhteisvastuullisia, perinteiseen perhemalliin liittyviä ja uskonnollisia arvoja sekä oppimista edistävä instituutio. Nykyinen suomalaisvastainen opetusmateriaali on siis poistettava oppilaitoksista.

Lisäksi lainsäädännöllisesti valtion olisi kiellettävä vapaamuurarius ja osallistuminen Bilderberg-ryhmän konferensseihin. Naisten ja lapsiperheiden asemaa tulisi parantaa siten, että suosittaisiin mallia, jossa äidit hoitaisivat lapsensa ensimmäiset neljä ikävuottaan kotonaan. Tästä he saisivat erityisen hoitolisän. Tämä helpottaisi nuorten perheiden elämänalkua yhteisellä taipaleella.

Luonnollisesti koulutusmaailman on pysyttävä teknisen ja automaatio kehityksen mukana sekä huomioitava tämä opetuksessa.

Lainsäädäntö

Tulee myös muistaa, että lait ja lainsäädäntö täytyy palvella tasapuolisesti koko kansaa yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta, eikä niin, että laki olisi vain yhden ja harvan eliitin lyömäase yhteiskunnan muita kerroksia vastaan.

Puoluepolitiikka

Lisäksi tässäkin yhteydessä kannattaa mainita, että puoluevallan yksinvaltiudesta on päästävä eroon. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 49 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki täytyy lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. HS (2009). Suomen sosiaaliturva. http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Suomen+sosiaaliturva+j%C3%A4%C3%A4nyt+alle+EUn+keskitason/1135236054426
 2. Omakaupunki.hs.fi/Pääkaupunkiseutu/opettajatkin: http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/opettajatkin_vetoavat_vantaan_kouluopetuksen_puolesta/
 3. Tilastokeskus 2009; Taloussanomat 2010.
 4. Tieteessä tapahtuu: http://www.tieteessatapahtuu.fi/696/jsappine.html
 5. FINUNIONS: http://www.finunions.org/ajankohtaista/uutiset/uutisarkisto/2013/raportin_mukaan_suuryritykset_hallitsevat_komission_asiantuntijaryhmia.1138.news
 6. Trade and Investment Partnership (TTIP). The biggest trade deal in the world.       http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/; Ajaisikko TTIP-sopimus turmioon?; Attac.fi; BusinessEurope 2013: Position Paper; Baines, Joseph 2014: Food Price Inflation as Redistribution: Towards a New Analysis of Corporate Power in the World Food System. New Political Economy. Vol. 19, No. 1: s. 91, 98; Corborate Europe Observatory (2013). Saatavilla; Martti Koskenniemen jyrähdys TTIP-sopimuksesta; Investointisuoja loukkaa demokratiaa.
 7. http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_valtiontalous.html
 8. Keijo Korhonen (3.2015). Suomen Kuvalehti. Suomen uusi Nato-sopimus on historian häpeätahra.
 9. Uusi Suomi (9.2.2016). Caruna-piina yrityksissä: ”Arvatkaa mitä tapahtuu, jos me lyömme tällaisen hinnankorotuksen”
 10. The New York Times (27.9.2008). Wall Street, R.I.P.: The End of an Era, Even at Goldman.
 11. Abdul Alhazred: http://wakeupfromyourslumber.com/node/6720
 12.  Locke, Johan (1689). Second Treatise of Government. Suomentanut Mikko Yrjönsuuri. Helsinki: Gaudeamus, 1995.

 

16 kommenttia

 1. Aletaan olla ahtailla rajoilla vähän joka asiassa. Raakkeli nyt tietenkin leimaa minut taas venäjän trolliksi, mutta asia ei siittä muutu miksikään. On olemassa kaksi ja VAIN kaksi vaihtoehtoa; joko Suomi sitoutuu uudelleen ehdottomaan puoluettomuuteen tai jää jyrän alle. On täysin saman tekevää minkämaalainen on se armeija joka osoin operoi ja osin käyttää maatamme taistelukenttänä ja sen vuoksi minä eikä moni muukaan kykene ymmärtämään tätä koko kiimaista pakkomiellettä sitoa Suomi ”länteen”. Mihin länteen se Suomi nyt sitoutuu? Monsanton, G&S:n, IMf:än ja sensellaisten paskalafkojen länteenkö. Siellä on mies joka nimittää itseään ”perussuomalaiseksi” ajamassa TTIP sopimusta (joka on todella häpeällisen vähän taustoitettu ja seliteety kansalle), siellä on vihreä nainen joka toimi ja kaiketikkin edelleenkin toimii Kavkasia sentterin asioilla. On läjätön määrä nakki huulessa istuvia poliittisia vallasmiehiä- ja naisia, jotka sopivat sopimuksia kansaneduskunnan selän takana. Venäjä ”loukkaa” maan ilmatilaa; päivittäin Naton koneet partioivat baltiasta käsin maan ilmatilaa. Pullalla syötetty, tosi teeveellä turrutettu tumput suorana seisoskeleva kansa on saatu uskomaan että VENÄJÄ on uhka. No piruako me olemme sen portailla huutamassa että tuu ulos ni saat turpiis? Syyriassa venäjä puolustaa maan laillista hallitusta; Itä-Aleppoa kontrolloi monen kirjava joukko asemiehiä Libyan tapaan. Suomessa Kallion kirkko moukuttaa kelloja islamisti terroristien puolesta ja Aleksanteri instituutti heittää löylyä kiukaalle. Sotaako tässä halutaan, ihan tänne meille? Mulle se on se ja sama tulkoon sota ja veriset vaatteet; mutta onko nämä raakkelit ja muut rinkelipierut tulleet edes ajatelleeksi että yli yhdeksänkymmentä prosenttia sodan uhreista on aina siviilejä, ja tässä tapauksessa suomalaisia siviilejä. Lapsia, vanhuksia, naisia. Sitä väkeä joilla ei ole asetta. Minä haluan että meidän rajamme pysyvät rauhallisina, minä en halua tänne mitään Alabaman tappajia ”puolustamaan” meitä. Minä haluan ehdottomasti eroon tästä eu sonnasta ja minä haluan että Suomi aloittaa mitä pikimmin oman asetuotantonsa, jolla sivumennen sanoen olisi oikein myönteinen vaikutus työllisyyteen. Minä haluan että motoksi otetaan Kuninkaanportille kirjoitetut sanat: ”Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi äläkä luota vieraaseen apuun.”

  Plusääni(31)Miinusääni(0)
 2. En leimaa mitään. Sama kai se on nyt, mitä kautta tuho tulee. Vastarintaliikkeen vaihtoehto Pohjoismainen liiitto olisi ehkä siihen päälle optimiratkaisu. Muta tukea tarvitaanmuiden maiden kansalaisilta silti. Muuten sionistieliitti järjestää pikatuhon silti.

  Plusääni(4)Miinusääni(2)
 3. Ikävä kyllä todeta mutta Vastarinnan Pohjoismainen liitto ei ikinä tule onnistumaan, niin hyvältä kuin se kuulostaakin. Järjestö on liian pieni toteuttamaan sitä eikä se tee tarpeeksi yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Oma linja on selkeä ja sellaisena se on pysynyt jo pitkään joka on kunnioitettavaa, mutta jossain määrin pitäisi pystyä toimimaan muiden kanssa. Ellei sitten ole päässyt diktatuuriin asti.

  Mitä tulee Venäjään niin muistakaa aina että Venäläiset eivät uhkaile, he antavat lupauksia. Olen aiemminkin ottanut esimerkiksi sanonnan:”Jos tulet vielä kerran tänne, tapan sinut”. Se ei ole uhkaus. Se on lupaus siitä että jos kerran vielä menee ”tänne” niin sinut tapetaan sanojan toimesta. Samaa kaavaa noudattaen Lavrov sanoi viime keväänä että ”Venäjä ei hyväksy sitä että Suomi liittyy NATO:on”. Tuota lausetta ei voi väärin ymmärtää. Ja kun Lavrov haki eroa tehtävästään, niin Putin ei sitä hänelle suonut. Miksi Lavrov hai eroa? Ei ehkä halua tulla muistetuksi puolustusministerinä joka aloitti sodan.

  Suomi juoksee siis kelloa vastaan. NATO-kiimaiset ovat allekirjoittaneet sopimuksia joiden varjolla Suomeen on tuotu kenties ydinaseita. Vantaan lentokentällä on Amerikkalaisten Hornetteja parkissa ja Herkulekset rahtaavat tavaraa minkä ehtivät. Olisi korkea aika ottaa uudelleen esille julkisesti se että Suomi on sitoutumaton maa. Sitä tulisi kaikkien toitottaa niin kovaa ja niin kauan että politikotkin sen uskovat. Myös Vastarinnan. Politikkomme vievät meitä sotaan ja on aivan varma että Pohjoismaiden kansat eivät meitä siinä tilanteessa auta. Heillä on omat huolensa ja heidät pidetään tiukasti rivissä käskyttäjiensä kautta.

  Kolmas maailman sota on jo syttynyt. Sitä on käyty lähi-idässä jo vuosia. Se rantautui terrorismin mukana eurooppaan tänä keväänä ja ensi kesänä se puhkeaa avoimeksi sodaksi jossa matut tappavat julkisesti kantaväestöä. Neljän vuoden päästä tilanne on sama kuin Daeshin hallitsemilla alueilla. NELJÄN VUODEN PÄÄSTÄ EUROOPASSA ON TÄYSI SOTA JA KAAOS!! Muistakaa tämä !!

  Nyt on siis aika hankkia kaikki puolustukseen tarvittava kalusto ja selviämiseen tarvittava tarvikevarasto. Nyt on tehtävä lapset ja nyt on turvattava kodit. Kaduilla pitää marssia ja erilainen näkökanta tulee tuoda julki. Mutta samalla pitää luoda vahvoja yhteisöjä jotka asuvat lähekkäin ja tukevat toinen toisiaan.

  Miten haluatta käyttää tämän tulevan ajan varmistaaksenne kotinne turvallisuden? Onko teillä energiaa vuodeksi? Onko teillä tiedossa mistä saa juomavettä? Onko teillä ruokaa ja vitamiineja neljäksi kuukaudeksi? Muistakaa, että vaikka kesä tulee toukokuussa, niin satoa korjataan vasta heinä-elokuussa.

  Plusääni(17)Miinusääni(0)
  1. SVL voisi muuten saada laajempaa kannatusta, mutta juuri tuo Pohjoismainen liitto karkottaa monia kansallissosialisteja. Meillä on vielä keskuudessamme ihmisiä, jotka olivat mukana taistelemassa vapaata itsenäistä Suomea lukuisissa järjestöissä ja yhdistyksissä. Kyllä voimat ja rivit pitäisi saada oikealta paremmin yhteen. Ja mihinkään ulkopuoliseen apuun en luota. Suomi on petetty lännestä niin monta kertaa, aina Ruotsin toimesta Suomen sodasta 1808 lähtien, Mannerheimin avunpyyntöihin Englantiin. Lisäksi Ruotsi hankaloitti jatkosodan asekuljetuksia kaikin tavoin Suomeen, myös vapaaehtoisten tuloa.
   Juttelin Tali-Ihantala veteraanin 96v. kanssa. Hän totesi Natoon liittymisestä: Kaikki sodat käydään rajoilla! Joten puolueettomuus, viisaat päättäjät ja yhtenäinen kansa on paras puolustus. Kaikki tuki kuitenkin Vastarintaliikkeelle. Sitä painetta pitää saada liikkeelle.

   https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_v%C3%A4lirauhansopimuksen_perusteella_lakkautetuista_j%C3%A4rjest%C3%B6ist%C3%A4

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
 4. Totuus on juuri pähkinänkuoressa ”nykyisen poliittisen johdon, virkamieskoneiston ja suvaitsevaisiin kuuluvan ”kulttuuriväen” äärimmäisen rivon sekä epäoikeudenmukaisen suhtautumisen suomalaiseen kantaväestöön ja kansallismielisiin ihmisiin”. – Me oikeat kansallismieliset suomalaiset emme saa enää vapaasti asua maassamme ja verorahat viedään käsistämme muslimien elättämiseen. KUINKA SUOMEN KANSA VOI JÄRJESTÄYTYÄ TÄTÄ SAIRASTA VALTIOVALTAA VASTAAN? Voiko joku neuvoa, mihin ryhmään voi liittyä, jotta saamme maamme takaisin?

  Plusääni(23)Miinusääni(0)
 5. Tähän liittyen, tutkikaa ihmiset hyvät valtion budjettiesitystä vuodelle 2017 ja mihin verorahamme käytetään – valtaeliitin päätöksellä. http://tutkibudjettia.fi/talousarvio (erityisesti sisäministeriö -maahanmuutto) Kuinka saamme nämä isänmaanvastaiset riistäjät pois vallasta ja verorahamme omien hyväksi?

  Plusääni(18)Miinusääni(0)
 6. Hyvä artikkeli!

  Huom! Juuri nämä mädättäjät, maanpetturit jotka vimmalla tuhoavat Suomea juhlivat ”itsenäisyyttä” pressan linnassa. Mitä he juhlivat? Suomen tuhoamista – juuri kuten yllä olevassa artikkelissa esitettiin. Ja tästä tuhotyöstä heidät palkitaan erilaisilla kunniamerkeillä ja mitaleilla.

  Vain idiootti vielä nöyryyttää itseään tuijottamalla näitä kiusanhenkiä tv:stä. Linnan juhlavieraat ovat läpileikkaus Suomen kansan kusettajista, pyöveleistä ja tyranneista. Tänä vuonna ilmeisesti ”emotionaalisista” syistä on kutsuttu linnaan myös muutama mongoloidisyöttöporsas eli ählämipakoloinen.

  Plusääni(18)Miinusääni(0)
 7. Erinomainen artikkeli Markku Juutiselta jälleen. Kiitoksia siitä.

  Uskontojen vaikutusta historiaan tuntevana väitän:
  – Yhteiskuntien toiminta pohjautuu kansalaistensa eettisyyteen, moraaliin ja eetokseen;
  – Uskonnolla on vahva ellei keskeinen vaikutus kansalaisten etiikan, moraalin ja eetoksen (= itsearvostusta, me-tunnetta jne.) rakentajana, muovaajana ja suuntaajana.

  Muinaisina aikoina jokaisella kansalla oli omat jumalansa, joiden kultit antoivat ohjeita ja apuja elämään sekä ohjasivat ja tukivat ihmisten kehitystä, sosiaalistumista ja koheesioitumista lähinnä eri ammattialoissa tarvittaviin suuntiin: maanviljelijät tarvitsivat sateen-ukkosen-myrskynjumalan kultin neuvoja, sairastuneet parantajajumalan kultin neuvoja, sotilaat sodanjumalan kultin neuvoja, papit auringonkultin neuvoja jne.

  Jos minulta kysytään, niin Abraham olisi pitnyt uhrata ”ainoalle” eli ukkosjumalalleen (Shiva, Enlil jne.) heti synnyttyään. Näin Kanaanilaiset ja Egypti olisi välttynyt Hykso-vitsaukselta ja maailma juutalaisten n 515 eaa. aloittamalta monoteismivitsaukselta.

  Kutsun monoteismia vitsaukseksi, koska pyrkimys syrjäyttää muut kultit vallan haalimiseksi yhden jumalan kultin käsiin absoluuttiseksi ylivallaksi on osoitus suunnattomasta hybriksestä. Absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti. Polyteistisissä uskonnoissa kulttien tasapaino merkitsi myös vallan tasapainoa eri yhteiskunnan ryhmien välillä, siis eräänlaista demokratian alkumuotoa jolle yksijumaluuteen pyrkiminen muodosti täydellisen vastakohdan hierarkkisoidessaan kulttien myötä myös yhteisön.
  Hierarkia on tehokas vallankäyttömuoto ja hallintomuoto koska se perustuu alempana olevan luokkatason alistamiseen. Horisontaaliseksi tasoksi jaettu valta ei mahdollista alistamista. Jonkin ryhmän vaikutusvalta toisiin nähden saattaa ajoittain vähetä ja toisen kasvaa, mutta kaikkien keskenään jakaman vallan vetovaikutus oikoo verkon rypyt takaisin samantasoiseksi. Näin horisontaalinen valtaverkko toimii ihmiselle suojaverkkona, kun taas pyramidimallinen valtahierarkia perustuu ”toisten” alistamiseen ”meitä” alemmaksi (tai toisin päin ”toiset” alistavat ”meidät”).

  Näin juutalaisuudesta alkanut monoteististen uskontojen levittäminen maailmanuskonnoiksi ei koitunut ihmiskunnalle siunaukseksi vaan pahimman luokan kiroukseksi.
  Asiaa pahensi edelleen se että juutalaisuuden ja islamin monoteistinen kultti on totaalisen ylimielisen psykopaattinen, narsistinen, oppositionaalinen, paranoidinen ja mentaalisesti epävakaa eli yksinkertaisesti kuvattuna läpeensä mielisairas (vai voiko joku rehellisesti aidosti käsi sydämellä kieltää tuon?)

  Eshmunin kultti oli foinikialaisen Asklepiuksen kultti. Eshmun oli parannustaitojen jumala, jonka kultti hoiti ja rajoitti (karanteenisoi) sekä somaattisia että psyykkisiä sairauksia. Ei siis ihme että Eshmunin kultista tuli juutalaisten silmissä heidän verivihollisensa.
  Halusivatpa ”oikeauskoiset” (siis juutalaisten taskussa olevat) sionistikristityt uskoa sitä tai ei, Jeesus oli Eshmun. Eshmunin kultti katosi historiasta muunnuttuaan apostolien juutalaisuuden ja juutalaisten kirkkoisien mädättämän alkukirkon kautta kristinopiksi.

  Mielestäni pahin näistä puliveivauksista on väite että ihmiskunta on lammaslauma, jonka lammaspaimeniksi juutalaisten epäjumala on juutalaiset asettanut. Tällä ihmiskunnan epäinhimistämisellä elukkalaumaksi on ollut todella surkeat seuraukset, ja reboundina juutalaisille itselleen myös.
  Mitään muuta ihmisryhmää ei historiassa ole vihattu niin paljon kuin juutalaisia—ja vieläpä vahvoista kumoamattomista timantinkovista läpinäkyvistä kirkkaista syistä. Juutalaiset itse ovat vetäneet muun ihmiskunnan vihat niskoilleen toistuvasti.

  Nähdäkseni ainoa ratkaisu on ihmiskunnan mittakaavassa tapahtuva joko vähintään monoteismista luopuminen tai kaikista uskonnoista luopuminen: kun ei ole Jumalaa ei mikään ryhmä myöskään voi nostaa itseään toisten yli Jumalan Valituksi Kansaksi. Ja sen myötä suunnilleen kaikki maailmassa pystyisi eheytymään.

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 8. Kahdenkymmenen viiden päivän päästä Pohjolan ainoa todellinen isänmaallinen liike eli Pohjoismainen Vastarintaliike (Nordiska Motståndsrörelsen) nostaa lipun ylös ja marssii Tukholman kaduilla ylpeänä ja päättäväisenä.

  Kahdestoista marraskuuta vuonna 2016 Pohjolan Vapaa Mies ja Nainen nousevat ylös tästä helvetistä, jonka (((globaalieliitti))) ja sen huoraavat lakeijat ovat meille tuoneet.

  Naapurimaassamme Ruotsissa eliitti ei sano sanaakaan, ei yhtä sanaa, puolustaakseen joukkoraiskattua tyttöä, joka oli rullatuoliin sidottu. Sen sijaan he järjestivät välittömän vapautuksen tekijöille (joukko afganistanilaisia ”partalapsia”) ja osoittivat mieltä niitä vastaan, jotka puolustivat tyttöä.

  Meidän eliittimme huoraa samalla tavalla. He hylkäävät kansansa ja tanssivat raiskattujen lasten ja naisten edessä, he tanssivat murhatun vanhuksen haudalla ja järjestävät marsseja narkkarin kunniaksi. He huoraavat maamme ja kansamme ja ilkkuvat meille, kansalle.

  Me olemme kansa! Tämä on meidän maamme !

  Ja me otamme sen takaisin tältä huoraavalta eliitiltä ja he saavat maksaa jokaisen raiskauksen, jokaisen murhan, jokaisen iskun kansaamme vastaan. Heidän tekonsa punnitaan kansan kultaisella vaa’alla.

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
 9. Asiallinen teksti. Youtubesta löytyy 90-luvulla tehty historiadokumentti maailman keskuspankkien yksityisomistukseen siirtymisestä, dokumentin keskittyessä pääasiassa Yhdysvaltoihin. Dokumentti on pitkä, mutta erittäin perusteellinen ja kertoo historian, tavat, syylliset ja artikkelissakin mainitut ratkaisut vielä hieman tarkemmin.
  https://www.youtube.com/watch?v=UrJGlXEs8nI

  Itsekin elättelen toivoa siitä, että Pohjoismaisen vastarintaliikkeen SVL luopuisi Pohjoismaisesta liittovaltio-ajatuksesta päätavoitteenaan. Liike tulisi varmasti suositummaksi Suomessa, jossa sillä vielä on mahdollisuuksia. Myöhemmin voisi sitten arvioida tilannetta taas uudelleen.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 10. Kuuntelin juuri Studio 204-ohjelmaa Kansallisen Vastarinnan sivustolta ja ilokseni kuulin Jesse Torniaisen haastattelun ja kaveri on selvästi kunnossa niin henkisesti kuin fyysisesti. Hieno homma!

  Ohjelmassa puhuttiin myös siitä, kuinka on vaikeata ymmärtää, että esim. poliisi, SUPO, armeija jne. suhtautuu kielteisesti kansallismielisyyteen, vaikka se hyvin tietää, mikä tilanne maassa on. Tämä onkin vaikeata ymmärtää, mutta kerron tässä oman näkemykseni, joka on muodostunut (omasta mielestäni) laajasta perehtymisestä asiaa käsittelevään aineistoon.

  Ensinnäkin, me elämme jo nyt aivan kiistatta mielipidediktatuurissa. Neuvostoliitto oli monessa suhteessa hyvä esimerkki siitä, minkälainen meidän maailmamme juuri nyt on. Ja kun me elämme tässä Neuvostoliitto 2.0:ssa niin silloin asiat menevät niin kuin ne nyt menevät.

  (((Eliitti))) käsittelee sekä omia lakeijoitaan että kansaa aivan kuin aikuinen käsittelee lasta. Eliitti uhkailee, kiristää ja lahjoo meitä.

  Poliitikot, media ja koko hallintoeliitti ml. väkivaltakoneisto (armeija ja poliisi) on lahjottu. Jokainen johtoasemassa oleva henkilö tietää vaistomaisesti, että hän ei saa pitää virkaansa, jos hän ei toimi eliitin antamien ohjeiden ja ”etiketin” mukaisesti. Tämä on äärimmäisen klassista juutalaista vallankäyttöä.

  Tällainen ostettu lakeija voi hyvinkin sisimmässään tietää toimivansa vastoin kansan etua, mutta hän tekee niin kuin eliitti haluaa, koska vain näin hän saa pitää suhteellisesti erittäin hyvät etunsa. Kukapa akateeminen nainen ei haluaisi loistavaa virkaa jossakin SJW-organisaatiossa? (SJW- Social Justice Warrior) Tällainen loppujen lopuksi mitään osaamaton nainen saa huippupalkkaa ja olemattoman työtaakan vain siitä hyvästä, että hän verikoiran tavoin valvoo, että omaa kansaa lyödään ja omaa maata tuhotaan.

  He tietävät varsin hyvin, että tämän SJW-suojaverkon takana on maailma, jossa naisenkin pitää osata asioita ja kyetä ansaitsemaan toimeentulolla muullakin kuin polvistelulla ja oman kansan huoraamisella. Ja he pelkäävät sinne joutumista. He ovat elintasonsa ja asemansa vankeja. He huoraavat maansa, koska he eivät muuta osaa. He ovat, kirjaimellisesti, huoria. He myyvät itsensä päästäkseen helpolla ja saadakseen hyvän aseman.

  Tämä kertautuu kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Ylinnä ovat ”kosmopoliitit”, jotka saavat mielenkiintoisia huippuvirkoja kansainvälisine etuineen, vrt. MEP, komissaarit jne. jne. Näiden alla ovat kansalliset eliittivirat: ministerit, virkamiehet, SPR:t jne. jne. Sitten tulevat kansallisesti paikalliset toimet, kuten paikallislehdistö, kuntien johtajat jne. jne.

  Sitten on väkivaltakoneisto, joka tietenkin toimii täsmälleen samalla tavalla. Mitään eroa ei ole, mutta esim. poliisi näkee vain ristiriidan helpommin. Silti mikään ei muutu, asian dynamiikka on aivan sama: maanpetturuus KANNATTAA, se on VIISAS PÄÄTÖS.

  Eli koko järjestelmä on niin viritetty, että jokainen järjestelmän ratas menestyy sitä paremmin, mitä enemmän tämä ratas huoraa kansaa ja omaa maata. Kuka voisi tämän kiistää? Käsi sydämelle, olen tasan tarkkaan oikeassa tässä.

  Nämä huoraavat yksilöt vain siis toimivat omalta kannaltaan viisaasti, he huolehtivat siitä, että he menestyvät ja yrittävät tarkoin seurata tilannetta, jotta jokaisessa tilanteessa olisivat ajan tasalla ja eivät vahingossakaan riskeeraisi omaa tulevaisuuttaan. Nämä yksilöt ovat kansanvihollisia, mutta eivät sen ylimpiä vihollisia.

  Sitten tullaan siihen joukkoon, joka TIETÄÄ, mitä se tekee ja HALUAA PETTÄÄ MAANSA HINNALLA MILLÄ HYVÄNSÄ. Tämä on mukana ideologisista syistä. Tähän joukkoon kuuluvat Suomessa etenkin ns. ”punikit” ja nykyään vihervasemmistolaiset, joiden joukossa elää merkillinen kuona-aines, jonka motiiveja ja toimia on mahdoton loogisesti ymmärtää.

  Tämä joukko saattaa esim. esiintyä ympäristön ystävänä, mutta silti se viimeiseen hengenvetoon haluaa siirtää koko Afrikan liikaväestön tuhoamaan maamme luonnon. Ja näitä esimerkkejä riittää. He toisaalta esiintyvät naisasian ajajina, mutta samalla he hysteerisesti ajavat islamia maahamme. Näiden ihmisten motiiveja ei kannata edes arvuutella, he ovat seinähulluja. he ovat vihollisia juuri siksi.

  Sitten on (((ylin eliitti))), joka ajaa vuosituhantista (((valitun kansan))) haavetta: Valkoisen kansan tuhoa. Ja kaikki tietävätkin jo, mitä heistä ajattelen.

  Lopuksi on kansa, joka on, kuten valkoiset kansat ovat, ystävällinen, auttavainen, hyvä ja halukas ymmärtämään. Valkoinen kansa on ainoa kansa maailmassa, joka on aidosti altruistinen ja hyvä, mutta nyt tämä (((hirveä eliitti))) käyttää tätä hyvyyttä sit ä itseään vastaan.

  Korruptio, pelko, kiristys ja uhkailu. Tämä on se tulevaisuus, mitä meille halutaan.

  Ainoa voima tätä hirmuhallintoa vastaan on Kansallinen Vastarinta, aito kansallismielisyys ilman kompromisseja. Siinä kaikki.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. ”Suomi ei ole ollut itsenäinen maa ainakaan viimeiseen kahteenkymmeneen vuoteen. Kansainväliset tahot EU etunenässä määräävät Suomen asioista. Suomea hallitsevien ihmisten puolesta kuoleminen olisi typerintä, mitä isänmaallinen ihminen voisi tehdä, koska Suomen asioista päättävät ihmiset pitävät sekä kansanedustajia että tavallisia ihmisiä ainoastaan pelinappuloina osana omien intressiensä ajamista.” – Jesse Torniainen

   lähde:
   http://www.vastarinta.com/isanmaallisuus-vs-uskollisuus-valtiolle/

   Ohessa toinenkin ajatuksia herättävä artikkeli häneltä :

   Pride – koko perheen juhla?

   https://twitter.com/JesseTorniainen

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
   1. Hieno kommentti.

    Henkilökohtaisesti ihailen kaikissa kansallismielisissä juuri tätä kokonaisnäkemystä. Kansallismielinen näkee koko metsän ja ymmärtää asiat monipuolisesti.

    Tyypillinen ”anarkisti” luulee olevansa jotenkin ”eliittiä” vastaan ja kapinoivansa paremman yhteiskunnan puolesta, mutta jokainen ”kapinallinen” puolustaa nykyään juuri sitä ”sikarikasta” (((eliittiä))), joka aivan erityisesti kuppaa juuri sitä ”köyhää kansaa”, jonka puolella muka tämä ”anarkisti” on. Tyhmempää, ääliömäisempää porukkaa kuin nämä lävistysnarkkarinaamioidiootit ovat saa hakea, he ovat idioottien todellista kärkeä. Heitä ei voi edes pitää vihollisena sen takia, että he ovat syyntakeettomia, niin idiootteja he ovat. No, leikki leikkinä, he ovat yhtä haluttuja kuin musta rutto.

    Toista on kansallismielinen. Hän on järjestään hyvin lukenut ja asiaan perehtynyt, hän näkee asiat kokonaisuutena ja tunnistaa pienetkin vivahde-erot. Sanalla sanoen, hän on se oikea ”intelligentti” toisin kuin nykyään ylös nostetut ”tutkijat”, jotka eivät ymmärrä mistään mitään, toistavat vain (((isäntänsä))) heille kertomia dogmeja vaivautumatta alkeellisimpaankaan kritiikkiin.

    Olen nuoresta miehestä saakka kulkenut Neuvostoliitossa sen hajoamiseen ja erityisesti sen jälkeen. Olen nähnyt nämä jessikaarot siellä, he olivat juuri niitä systeemin politrukkeja, jotka kiljuivat kuin sumusireeni. Eräässäkin vientitapahtumassa me juniorit kuuntelimme oven takana Moskovassa, kun ”isot pojat” sopivat viisivuotissopimuksen mukaisista kaupoista. Kaikki odottivat ja odottivat ensin, että ”matroona” tulee paikalle, vasta sitten voitiin aloittaa. Sitten paikalle tuli oikea tiejyrä, yhtä pitkä ja yhtä leveä (oikea ilmielävä haloska veemäisen naaman kanssa). Vasta sitten isot pojat menivät koko konkkaronkan kanssa suljettujen ovien taakse. Ensin oli hiljaisuus ja tasaista puheensorinaa, sitten yhtäkkiä kuului huutoa, ikään kuin sikaa tapettaisiin. Katsoimme ihmetellen toisiamme, mutta kokenein meistä rauhoitteli ja kuiskasi: ”Nyt se kommariämmä puhuu maailmanrauhasta…”

    Sitten lentokoneessa, kun Finnairin kone oli jo kunnolla ilmassa, ei ennen, pulloja pyydettiin avaamaan: Sopimus oli taskussa. Hintana oli idioottiämmän luento ja kiljuminen, mutta mitäs tuosta, rahat tulivat kuin juna.

    Näin on nytkin. Jos haluat menestyä EurostoSuomessa, sinun pitää kuunnella punikkiämmän huutoa ja katsoa punikkiteeveetä. Sama (((eliitti))), sama metodi.

    Mutta tuo oli vain anekdootti.

    Eläköön Jesse Torniainen ja hänen kaltaisensa ! He ovat kirjaimellisesti maamme viimeinen toivo, sillä ”punikkiämmät” pitävät hovia…

    Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat