Tutkimus: kemoterapialääkkeet aiheuttavat syöpää

Tässä kuussa (heinäkuu 2017) julkaistu tutkimus vahvistaa sen, minkä suurin osa valtavirtaisen lääketieteen ulkopuolisista tahoista on tiennyt jo pitkään: kemoterapialääkkeet ovat karsinogeenisia ja aiheuttavat syöpää.

Tämä tutkimus on oikeastaan jo toinen muutaman vuoden sisällä julkaistu tutkimus, joka osoittaa, että syövän hoitoon tarkoitetut lääkkeet itse asiassa aiheuttavat syöpää.

Ensimmäinen julkaistiin 2012, eikä se juurikaan herättänyt mediakohua, mutta tuoreempi tutkimus vuodelta 2017 päätyi Englannin valtamediaan. Tuoreemmassa katsauksessa myös viitataan aiempaan vuonna 2012 julkaistuun tutkimukseen, jotta tilanteen vakavuus kävisi ilmi.

Vuonna 2017 media myös mainitsi tuoreen tutkimuksen ja totesi, että Englannissa aivan liian moni syöpäpotilas kuolee kemoterapiahoitoihin syövän sijaan.

Kommenttini tutkimuksista

Vuoden 2017 tutkimus suoritettiin New Yorkin Yeshiva-yliopiston lääketieteellisessä, ja tiivistelmän mukaan siinä käytettiin rintasyöpäsoluja.

”Soluryhmät, joista käytetään yhteisnimitystä syövän mikroympäristön etäpesäkkeen tehostaja (TMEM) voivat auttaa syöpäsoluja siirtymään suonistoon. Tutkijat havaitsivat, että monet eri kemoterapiahoitomuodot voivat lisätä TMEM-kompleksien ja verenkierrossa virtaavien kasvainsolujen määrää.” (tutkimuksen tiivistelmästä)

Tutkimuksessa todettiin, että vaikka kemoterapialääkkeet voivat pienentää kasvaimia, monet niistä lisäävät todennäköisyyttä, että rintasyöpäsolut lähettävät etäpesäkkeitä muihin elimiin. Kemoterapiasta selviytyneiden syöpäsolujen muihin elimiin muodostamia kasvaimia olisi vaikeampaa hoitaa, sillä niistä on kehittynyt vastustuskykyisiä kemoterapiassa käytetyille lääkkeille.

Haastatellut tutkijat tekivät selväksi, että kaikkien rintasyöpää sairastavien tulisi jatkaa kemoterapiahoitoja. He väittivät löytäneensä lääkkeitä, jotka saattavat hillitä etäpesäkkeiden muodostumista ja leviämistä, ja jotka he löysivät tutkiessaan kemoterapialääkkeitä.

Yeshiva-yliopiston tutkijat pyrkivät tulevaisuudessa suorittamaan samankaltaisia tutkimuksia muille syöpätyypeille. Tällä hetkellä he suosittelevät ottamaan koepaloja kemoterapian edetessä, jotta saataisiin selville muodostuuko haitallisia soluryhmiä. Ehkäpä muut lisätyt kemikaalit ehkäisevät etäpesäkkeiden muodostumista tai tekevät mahdolliseksi käyttää pienempiä kemoterapialääkeannoksia.

Vuoden 2012 tutkimus suoritettiin Fred Hutchinson Cancer Research Centerin Ihmisbiologian jaostossa, Seattlessa. Se julkaistiin alunperin verkossa Nature Medicine –julkaisussa 6. elokuuta 2012.

Tutkijat tutkivat kemoterapiaa saaneiden syöpäpotilaiden syöpäsoluja. Potilailla oli joko eturauhas-, rinta- tai munasarjasyöpä. He havaitsivat, että kun kemoterapia vahingoittaa fibroblasteja kasvainten läheisyydessä, ne alkavat tuottaa erityistä proteiinia kasvaimen mikroympäristöön. Kun proteiinin pitoisuus kasvaa suuremmaksi, syövästä kehittyy vastustuskykyinen kemoterapialle, ja se kasvaa ja valtaa ympäröiviä kudoksia.

Tämä tutkimus osoitti, että myrkkyjen käyttö eturauhas-, rinta- ja munasarjasyöpään vaurioittaa perimäainesta kudoksessa, mikä synnyttää syövän etäpesäkkeenmuodostusta tehostavan mikroympäristön. Vuoden 2017 tutkimuksessa oltiin huolissaan samasta asiasta. Selvinneet ja/tai muihin elimiin levinneet syöpäsolut ovat vastustuskykyisempiä kemoterapialle ja sädehoidolle. (tutkimus PDF-tiedostona)

Tutkimusten tekijöiden kommenteista päätellen nyt vain yritetään löytää keinoja joilla kalliiden ja myrkyllisten kemoterapialääkkeiden käyttöä voitaisiin jatkaa, sen sijaan, että niiden käytöstä luovuttaisiin.

Kokonaisvaltaisen syöpähoidon asiantuntija tri Glenn Warner tiivisti hyvin mistä on kyse:

”Miljardiluokan teollisuus tappaa ihmisiä kaikkialla taloudellisen hyödyn vuoksi. Heidän tutkimustensa tavoitteena on tutkia toimiiko kaksi annosta yhtä myrkkyä paremmin kuin kolme annosta toista myrkkyä.” (lähde)

Haluttomuus luopua lääketeollisuuden tuottamista myrkyllisistä lääkkeistä ja etsiä luonnollisia ratkaisuja johtuu muistakin syistä kuin yksityisten ja julkisten tahojen halukkuudesta maksaa hoidoista. Chrisbeatcancer.com-sivuston Chris Wark pisti tarkkaan merkille kuinka syöpälääkäri yritti painostaa käyttämään kemoterapiaa 3. asteen paksusuolensyöpään. Hän perehtyi asiaa ja päätyi seuraavaan johtopäätökseen:

”Heidän liiketoimintamallinsa eroaa suuresti muiden lääkäreiden vastaavista, sillä kemoterapialääkkeitä ei voi ostaa paikallisesta apteekista. Syöpälääkärit ostavat lääkkeet tukkuhintaan, lisäävät hintaan oman osuutensa ja laskuttavat vakuutusyhtiöitä. Lääkäreiden saamat myyntivoitot lääkkeistä erottaa syöpähoidot muista hoidoista. He vaativat, että pelastat henkesi käyttämällä lääkkeitä, joilla he itse tienaavat. Tässä piilee VALTAVA eturistiriita.”

Olet saattanut lukea tai kuulla, että kemoterapian avulla verisyövät saadaan remissioon erittäin tehokkaasti. Ehkä, mutta vaikutus ei ole pysyvä. Tri John Diamondin kertoo kuinka asiat todellisuudessa ovat:

”Yli 10 000 potilaan tutkimus osoittaa selkeästi, että kemoterapian väitetysti loistavat tulokset Hodgkinin taudin hoidossa on pötypuhetta. Kemoterapiaa saaneille potilaille kehittyi 14 kertaa todennäköisemmin leukemia ja 6 kertaa todennäköisemmin pahalaatuisia kasvaimia luihin, niveliin ja pehmytkudoksiin verrattuna potilaihin, jotka eivät saaneet kemoterapiaa.” (lähde)

Kemoterapia saattaa tappaa ennen syöpää

Muistatko kuinka aiemmin mainitun brittitutkimuksen, joka näytti avaavan valtamedian portit valtavirtaiselle syöpälääkinnän kritiikille Englannissa? Se julkaistiin vuonna 2016 Lancetissa, joka on yksi arvostetuimmista lääketieteen aikakausijulkaisuista.

Tutkimuksessa käsiteltiin:

”… kaikkien rintasyöpää sairastavien naisten ja kaikkien Englannissa asuvien keuhkosyöpää sairastavien miesten ja naisten [potilastietoja]. Henkilöt olivat 24-vuotiaita tai sitä vanhempia, ja he aloittivat SACT-kuurin [Systemic Anti-Cancer Therapy] 2014 riippumatta aiempien kuurien tai ohjelmien lukumäärästä tai riippumatta taudin vaiheesta.”

He tutkivat tuhansien kemoterapiaa saaneiden potilaiden 30 päivän kuolleisuutta eli kuolleisuusastetta. Useammat siis kuolivat hoitoihin kuin itse syöpään. Tutkimuksessa tehtiin johtopäätös, että 23 000:sta rintasyöpää sairastavasta ja lähes 10 000:sta ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavasta 1383 kuoli 30 päivän sisällä. He kuolivat kemoterapiaan. (tutkimuksen tiivistelmä)

Tietysti osa voi kuolla kemoterapiahoitoihin syövän sijaan 30 päivän ajanjakson jälkeen. Ajallisella rajauksella pyritään vain osoittamaan selkeämmin se, etteivät kuolemat johtuneet syövästä vaan olivat iatrogeenisia (hoidoista johtuvia).

Ironista kyllä, jopa Kansallinen syöpäinstituutti NCI raportoi vuonna 2013, että valtavirtaisessa syöpälääketieteessä diagnosoidaan liian herkästi ei-pahalaatuisia kasvaimia ja aiheutetaan vaarallista kärsimystä monille, jotka on painostettu tarpeettomiin kemoterapia- ja/tai sädehoitoihin.

Medscape raportoi tutkimuksesta todeten:

”Kansallisen syöpäinstituutin asettaman työryhmän mukaan Yhdysvalloissa harjoitettavaan syöpälääkintään on tehtävä lukuisia uudistuksia, minkä lisäksi ylidiagnosoinnin ongelma on ratkaistava ja tarpeettomista syöpähoidoista luovuttava.” (lähde)

 

 

Lähes neljän vuosikymmenen ajan valtavirtainen lääketiede ja hallitus ovat olleet häviöllä ”syövän vastaisessa sodassa”, mutta sitä jatketaan, jotta syöpäteollisuus olisi turvassa, huolimatta kaikista sen aiheuttamista haitoista. Syöpäpotilaita pelotellaan käyttämään kalliita ja myrkyllisiä hoitoja, jotka sairausvakuutus kattaa.

Monilla ei ole varaa turvallisempiin, tehokkaampiin ja jopa edullisempiin hoitomuotoihin, joista osa on saatavilla vain Yhdysvaltojen ulkopuolella Meksikossa tai muissa vieraissa maissa, varsinkin Euroopassa.

Tuottoisaa syöpäteollisuutta, jonka piiriin lukeutuu hyvin tienaavia tutkimusrahoitusryhmiä, syöpälääkäreitä ja tietysti lääketeollisuus itsessään, suojellaan uhkailemalla laillistettuja lääkäreitä, jotka käyttävät turvallisempia hoitomuotoja tai ovat kehittäneet sellaisia. Väitetään, että sadoista tunnetuista vaihtoehtoisista hoitomuodoista ei ole mitään hyötyä.

”Todisteina” he käyttävät vaihtoehtoisista menetelmistä julkaistujen ja vertaisarvioitujen tutkimusten puutetta ja sitä, ettei Elintarvike- ja lääkevirasto ole hyväksynyt hoitoja. He ovat kaikki kuitenkin osallisia korruptioon, jonka tarkoituksena on pitää tuottoisa syöpäteollisuus pyörimässä huolimatta sen hinnasta ihmisten terveydelle. (lähde)

Seuraava tri Nicholas Gonzalezin haastattelu on pakollista katsottavaa, se sisältää kaiken tarvittavan tiedon tavanomaisista hoidoista verrattuna vaihtoehtohoitoihin.

 

 

Syövän vastainen sota on hävitty – on aika tarkastella vaihtoehtoisia hoitomuotoja

we_lost_the_war_on_cancer

Syövän vastainen sota on hävitty. Vuosisadan alkupuolella yksi kahdestakymmenestä sairastui syöpään. 1940-luvulla suhde oli yksi kuudestatoista. 1970-luvulla yksi kymmenestä. Nykyään joka kolmas sairastuu syöpään elämänsä aikana.

Syöpäteollisuus on todennäköisesti tuottoisinta liiketoimintaa Yhdysvalloissa. Vuonna 2014 Yhdysvalloissa diagnosoidaan arviolta 1 665 540 uutta syöpätapausta ja arviolta 585 720 kuolee syöpään. 6 miljardia dollaria veronmaksajien rahaa kierrätetään hallituksen eri virastojen, kuten Kansallisen syöpäinstituutin, kautta syöpätutkimukseen. Kansallisen syöpäinstituutin mukaan syöpähoitoihin kuluu 125 miljardia dollaria, määrän arvellaan kasvavan 39 prosentilla 173 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä.

Yksinkertainen tosiasia on se, että syöpäteollisuuden palkkalistoilla on liian monta henkilöä ja se tuottaa liikaa, jotta parannuskeinoa haluttaisiin löytää. Koko nykyinen syöpälääketutkimus perustuu ennakko-oletukseen, että syöpälääkkeiden kysyntä kasvaa kutistumisen sijaan.

John Thomas selittää ensimmäisessä osassa miksi nykyinen syöpäteollisuus kukoistaa pyrkiessään hoitamaan syöpää, mutta miksi se ei halua parantaa sitä. Toisessa osassa hän käy läpi lukuisia vaihtoehtoisia, toimiviksi todettuja syöpähoitomuotoja, joita Elintarvike- ja lääkevirasto ei ole hyväksynyt.

 

Lähde: Health Impact News

Lue myös:

Uusi tutkimus tuo lisänäyttöä kemoterapian haitoista
Kemoterapia tappaa potilaan usein ennen syöpää
Rahastusta lääkkeillä: lääkäri määräsi kemoterapiaa ilman syytä
Syöpäseulonnat ja -hoidot voivat laajentaa kasvaimia
Tarpeetonta kärsimystä: syöpäpotilaiden taloudellinen hyväksikäyttö

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat