Vieraskynä: Vapunpäivän ja eurokommunismin salatut taustat

Magneettimedia julkaisee Totuusblokin vapunpäivän taustoja käsittelevän artikkelin. Kaikki artikkelissa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta toimituksen kantaa. Artikkelia ei ole suunnattu mitään syntyperän perusteella määriteltyä ihmisryhmää vastaan. Emme väitä, että mistään ihmisryhmästä voisi tehdä syntyperän perusteella täydellisiä yleistyksiä.

Kuten hyvin tiedetään, juutalaista valtapolitiikkaa rakentavat voimat loivat kommunismin ja vapaamuuraritoiminnan työkaluikseen vallan siirtämiseksi vanhan maailmanjärjestyksen vallanpitäjiltä itselleen vallankumouksellisen toiminnan avulla. Kommunismissa pääasiassa huijattiin työväestö tekemään likainen työ eliitin puolesta, kun vanhat valtarakenteet ja monarkiat raivattiin pois tieltä.

Vapaamuurarien suhteen motiivit olivat monisäikeisemmät; milloin toimittiin vapauden ja veljeyden nimissä, milloin nationalismin ja itsenäisyysliikkeiden ja joskus taas utopian eli ihannemaailman nimissä. Juutalaistaustaiset korkean asteen vapaamuurarit tiesivät kuitenkin koko ajan, että pohjimmiltaan kyseessä oli ja on uuden maailmanjärjestyksen rakentaminen.

Talmudin juutalaisuuden sormenjäljet näkyvät tästä johtuen näinä päivinäkin vasemmistolaisen aatteen perinteissä kuin myös eurokommunismissakin.

Esimerkiksi työväenjuhlapäivänä pidetty Vapunpäivä eli toukokuun ensimmäinen päivä on taustaltaan jotain aivan muuta, kuin mitä tämän alkoholinhuuruisen juhlan juhlijat yleensä ymmärtävätkään.

Tiedetään, että juutalaisen jesuiitan Adam Weishauptin perustama Illuminaatti-salaseura perustettiin juuri 1.5. Kyseinen salaseura oli keskeisessä osassa järjestämässä Euroopan vallankumouksellista toimintaa 1700-1800-luvuilla.

Aiheesta on kirjoitettu mm. Pirona-sivustolla seuraavasti mukaillen Nikolai Svitkovin tutkimusta Leninin vapaamuurariudesta:

”Juutalaistaustainen Ingolstadtin jesuiittayliopistosta valmistunut Adam Weishaupt perusti Adolph von Kniggen avulla 1. toukokuuta vuonna 1776 Order of Perfectibilists -vapaamuurarijärjestön, joka myöhemmin tunnettiin Illuminaattina. Useiden lähteiden mukaan Lenin, kuten monet muutkin johtavat bolshevikit olivat myös vapaamuurareita ja on esitetty, että Lenin otti tämän vapaamuurareille tärkeän päivämäärän työläisten päivän juhlaksi.”

Kaiken taustalla oli ilmeisesti ajatus juhlistaa illuminaattien ja vapaamuurarien voittoa tsaarin Venäjästä.

On tärkeää korostaa, että Lenin ja hänen kätyrinsä eivät ansainneet elantoaan tekemällä työtä, mutta silti heillä oli varaa matkustella ympäri Eurooppaa ja asua hienoimmissa hotelleissa. Leninin myöhempikin toiminta osoittaa, että hän seurasi Adam Weishauptin jesuiittalinjaa kaikessa toiminnassaan. Useat lähteet paljastavat, että Lenin vihkiytyi vapaamuurariksi ulkomailla vuonna 1908.

Yksi näistä lähteistä on Nikolai Svitkovin perusteellinen tutkimus, joka julkaistiin Pariisissa vuonna 1932. Svitkovin mukaan tärkeimmät vapaamuurarit Venäjällä olivat Vladimir Ulyanov – Lenin, Lev Trotski (Leiba Bronsteinin) , Grigori Zinovjev (Gerson Radomyslsky), Leon Kamenev (oikeastaan ​​Leiba Rosenfeld ), Karl Radek (Tobiach Sobelsohn), Maxim Litvinov (Meyer Hennokh Wallakh), Jakov Sverdlov (Yankel – Aaron Solomon), L. Martov (Juli Zederbaum ) ja Maxim Gorki (Alexei Peshkov) muiden muassa. Myös Stalin oli vapaamuurari ja valmistunut jesuiittaseminaarista Tiblisissä. Virallinen historiankirjoitus väittää virheellisesti, että Stalinin opinahjo oli ortodoksinen eli kreikkalaiskatolinen.

Lenin oli 31. asteen vapaamuurari Art et Travail-looshissa Sveitsissä ja Ranskassa ja kuului myös vain juutalaisille tarkoitettuun vapaamuurarijärjestöön B’nai B’rithiin Zinovjevin, Radekin ja Sverdlovin ohella.” Lähde: http://pirona.fi/?p=2259, ja Nikolai Svitkov, ”About Freemasonry in Russian Exile”, 1932.

Leninin patsas amerikkalaisen vapaamuurariloosin pihalla.
Leninin patsas amerikkalaisen vapaamuurariloosin pihalla.

Vapunpäivää juhlitaa tätä nykyä yli 80 maassa. Tämän työväenjuhlan alkuperä ei kuitenkaan ole suoraan varsinaisesti kommunismissa tai edes Illuminaatin perustamispäivässä vaan sen historia ulottuu vielä kauemmas talmudismiin, joka lähemmin tarkasteltuna on osoitettu Babylonialaista alkuperää olevaksi mysteeriuskonnoksi ja epäjumalan palvelukseksi.

Vapunpäivän vietto onkin alunperin juutalainen kabbalistinen rituaalijuhla, jota vietetään Baal-epäjumalan kunniaksi. Tämä taas on osoitus kaikille vasemmistolaisille ja kommunisteille tiedoksi, miten heidät on huijattu palvelemaan juutalaisten uskonnolis-poliittista agendaa. Raamatun Vanhan Testamentin Tuomarien kirjassa juutalaisia syytetään Baalin eli Beelzebubin palvonnasta ja Jumalan hylkäämisestä. Uudessa Testamentissa annetaan myöhemmin ymmärtää, että Beelzebub on itse Saatana ja kuinka juutalaiset alkoivat palvoa Moolokkia ja Saturnusta eli Saatanaa (Ap.T. 7:43).

Samasta syystä johtuen numero 6 on pyhä juutalaisuudessa, sillä Saatanan symboli, planeetta Saturnus on kuudes planeetta auringosta, juutalaisten pyhäpäivä on lauantai eli viikon kuudes päivä (sapatti alkaa perjantai-iltana ja loppuu lauantai-iltaan) ja lauantai itsessään on Saturnuksen päivä (Saturday). Tästä johtuen numero 6 on esiintynyt juutalaisuuden kuuden miljoonan uhrin myytissä, jota leviteltiin maailmassa jo kauan ennen holokausti-huijausta, jonka Nurnbergin näytösoikeudenkäynti kuitenkin lopulta sementoi viralliseen historiankirjoitukseen.

Vapunpäivän Baalin palvonnan babylonialainen alkuperä paljastuu mm. kelttiläisessä ja wiccalaisessa Beltane-pakanajuhlassa, jota vietetään toukokuun ensimmäinen päivä. Beltane sanan ”Bel”-osa on peräisin babyloniassa palvotusta Baalista. Talmudismi (babylonian Talmud) on samaa epäjumalien palvontaa ja sen perinteet ovat juutalaisten babylonian historiassa ja kuningas Salomonin epäjumalan palvonnassa. Nykyaikainen Talmudin juutalaisuus on siis samaa babylonialaista mysteeriuskontoa, jota farisealaiset harjoittivat.

Se on vain naamioitu tavallisten juutalaisten ja ei-juutalaisten keskuudessa vanhan testamentin eli Tooran Mooseksen opeilla. Yleinen uskomus onkin, että Babylonian historiallisten vaiheiden jälkeen juutalaiset lopettivat kaiken epäjumalanpalvonnan ja perustivat seurakunnan Mooseksen oppien pohjalta. Kuitenkin Babylonian Talmud käytännössä kumoaa kaikki Mooseksen kymmenen käskyä ja Mooseksen ajan opeista onkin säilytetty modernissa juutalaisuudessa lähinnä ajatus Jumalan valitusta kansasta, jonka avulla edistetään ylivalta-ajattelua ja rasismia ei-juutalaisia kohtaan.

Juutalaisuuden lukuisat tärkeät uskonnolliset johtajat pyrkivät edistämään tämän ylivalta-ajattelun mukaista messiaanista agendaa, jonka mukaan kaikki maailman valta ja varallisuus tulee kuulumaan juutalaisille. Lukuisat rikkaat juutalaissuvut tietenkin mielellään omaksuvat tämän uskonnollisen filosofian itselleen, sillä se takaa heille koko heimon avustuksen rikkauksien ja vallan säilyttämisessä ja keräämisessä.

Beltane juhlan juuret ovat Babylonialaisessa Saatanan palvonnassa.
Beltane juhlan juuret ovat Babylonialaisessa Saatanan palvonnassa.

Bel eli Baal on tunnettu myös nimellä Bel Nimrod (Bilu Nipru). Nimrod oli puolestaan Babylonin (Baabelin) tornin rakentaja ja Jumalaa vastaan kapinoiva hallitsija eli siis eräälainen Lucifer/Saatana-symboli myöskin. Vanhemmissa Raamatun käännöksissä todettiinkin, että Nimrod asetti itsensä Jumalan tilalle sen sijaan, että olisi nykykäännöksen mukaisesti hallinnut Jumalan armosta (1. Moos. 10:9).

Jos Babylonian Talmudin juutalaisuus jätti jälkensä kommunismiin, niin samoin on laita myös nykyisen eurokommunismin kohdalla, jonka alullepanijana on edelleen sama kansainvälinen liikehdintä, joka mahdollisti kommunismin synnyn ja nousun maailmassa. Euroopan Unioni on väline, joka tuhoaa kansallisvaltioita kommunistisen ideologian mukaisesti ryöstämällä niiden itsemääräämisoikeuden ja talouspolitiikan vallan keskittämisen ja byrokratian avulla. Jo nyt kansallinen päätöksenteko on siirtynyt suuressa määrin EU:n korruptoituneelle keskushallinnolle lobbareita vilisevään parlamenttiin, jonka tekemisistä tavallisilla kansalaisilla ei ole juurikaan mitään tietoa.

Siinä missä Neuvostoliitto laitettiin äkillisesti pystyyn väkivaltaa hyväksi käyttäen, niin Euroopan Unionia puolestaan toteutetaan Marxilaisen Frankfurtin Koulukunnan mukaisella ”hitaalla marssilla”, jossa muutokset kohti kommunismia tehdään niin hitaasti ja huomaamattomasti, että tavalliset ihmiset eivät edes ymmärrä ja huomaa yhteiskunnan kehityksen todellista luonnetta, vaan pitävät sitä ikään kuin luonnollisena kehityksenä, joka on seurausta ympäristön ja yhteiskunnan muutoksesta.

EU:n virallinen juliste, jossa Baabelin eli Babylonian keskeneräinen torni, taivaalla EU-tähdet ovat kabbalistisessa viisisakara-asennossa.
EU:n virallinen juliste, jossa Baabelin eli Babylonian keskeneräinen torni, taivaalla EU-tähdet ovat kabbalistisessa viisisakara-asennossa.
euroopan-parlamentti
Euroopan parlamentin Louise Weiss-rakennus, joka muistuttaa ulkomuodoltaan Babylonian keskeneräistä tornia.

Suomessa eurokommunismia edistävät käytännössä kaikki valtapuolueet, mutta erityisesti tässä on kunnostautunut Kansallinen Kokoomus, joka jälleen kerran saavutti vaalivoiton vuoden 2014 eurovaaleissa. Kokoomuslaiset onkin huijattu juutalaisen agendan edistäjiksi yhtä totaalisesti, kuin työläiset ja kommunistit aikoinaan huijattiin. Pahimpia harhaluuloja uusliberalismilla aivopestyillä kokoomuslaisilla ovat mm. uskomukset, että EU parantaa kansainvälisen kaupan ja Suomen yrittäjien menestymisen mahdollisuuksia. EU:n vaikutukset ovat kuitenkin juuri täysin päinvastaiset, sillä lisääntyvä sosialismi, verotus, direktiivit ja byrokratia syövät pienten- ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä.

EU varmistaa sen, että valtioilla ei ole omaa rahapolitiikkaa, jolloin kaikkien valtioiden rahajärjestelmä perustuu kansainvälisen yksityisen pankkitoiminnan velkaponzihuijauksella tapahtuvaan rahan luontiin, mikä johtaa jatkuvaan velkaantumiseen ja sitä kautta verojen kiristämiseen ja yksityisen omistamisen alasajamiseen, eli siis kommunistisen ideologian mukaiseen yhteiskuntaan.

Loppujen lopuksi Euroopan Unionin päätöksenteosta pääsevät parhaiten hyötymään ne, joilla on tarpeeksi varallisuutta kamppanjoida omia asiamiehiään parlamenttiin sekä myös maksaa siellä lukemattomien lobbareiden toiminta. On sanomattakin selvää, että pienet- ja keskisuuret yritykset eivät tähän resursseiltaan pysty, vaan taloustaantuman kurjistaessa niitä ne joko kuolevat tai päätyvät suurpääoman omistukseen ja suurpääoma erityisesti liikepankkien johdolla on tietenkin täysin vihollisen käsissä.

 

Julkaistu alunperin Totuusblokissa 28.5.2014.

3 kommenttia

  1. Saksassa vedetään selkärankaa housuista, enkä ihmettele yhtään. Jossakin videossa jonkin kaupungin kaupunginjohtaja kehoitti saksalaisia välttämään sellaisia alueita , joissa tapahtuu ahdisteluja ? Kovin tykkäsivät kyttyrää, että emmekö saa omassa maassamme enää kulkea vapaasti ilman pelkoa?

   Kotouttaminen ei onnistu missään, eikä siihen kukaan enää taida uskoa ,noh suomessa ehkä joku virkansapuolesta?

   Plusääni(11)Miinusääni(0)
 1. Erinomainen artikkeli jälleen.
  Artikkelissa on kuitenkin yksi virhe. Artikkelin kirjoittajaa ei virheestä voi kuitenkaan syyttää, vaan sionistien vääristelemää tietoa, johon artikkelisti tietonsa pohjaa.
  Eli : Baal tarkoittaa Herraa, ja eri Baal-Herroja oli kymmenittäin — vain nimen lisäke paljasti mistä Baal-Herrasta kulloinkin oli kyse. Dravidilais-elamilaisten Israelilaisten ja juudealaisten Babylonin vankeudessa entisen Elamin Susassa omaksuma Baal oli Baal Hadad, jonka Babylonialaiset tunsivat nimellä Marduk joka taas juutalaisittain oli Mordechai. Tätä Baal Hadad-Hamam-Hammonia kunnioitettiin lisänimellä m’l’k (Malak, Melek, Molok jne) eli Kuningas. Marduk-Molok oli siis Adrammelek.
  Juutalaisuuden jatke eli Katolinen kirkko väittää Baal Hadad-Molok-Adrammelekiä Auringonjumalaksi, mikä on härski vale, jonka sen prelaatit myös tietävät valeeksi.
  Baal Hadad-Haman-Hammon, jonka kanaanilaiset tunsivat nimellä Jahve-Jehova (YHVH eli tetragrammaton) oli ukkosenjumala, jota vastasi kreikkalaisilla Zeus, roomalaisilla Jupiter, germaaneilla Thor, heeteillä ja mitannilaisilla Teshub, ja kelteillä Taranis. Se oli yksinomaan tämä ukkosen epäjumala, jolle keltit polttivat ihmisillä täytettyjä puukolosseja (Wicker Men), ja jolle kanaanilaiset polttouhrasivat kaikki esikoisensa ja muitakin lapsiaan lisäksi.
  Artikkelissa mainittu Beltain oli kevätpäiväntasauksen ja kesäpäivänseisauksen juhla, joka oli omistettu auringonjumalalle Belenus eli Bel-Esus (Herra-Herra eli Herrojen Herra eli ylijumala), ei ukkosenjumalalle.
  Ukkosjumala oli auringonjumalan vastustaja eli heprealaisittain Saatana.
  Kristinuskon alkuperäinen aito jumala on auringonjumala, jonka vastustaja on ukkosenjumala. Kun juudealaiset palasivat Talmudin alkumuoto mukanaan Jerusalemiin ja rakensivat monoteistisen Toisen Temppelin n. 515 eaa ukkosjumala Jehovalleen, varsinainen juutalaisuus sai alkunsa.
  Ensimmäiseksi juutalaiset kohottivat ukkosjumalansa ainoaksi jumalaksi ja manipuloivat vuosisatojen aikana yleiseksi käsitykseksi, että ukkosjumala oli ainoa aito jumala ja siten auringonjumala olisi se ”Saatana”– vaikka asia on juuri toisin päin.
  Jeesus oli Eshmun eli parannustaitojen jumala eli foinikialaisten Asklepius, jonka lisänimi oli Ecooc eli Jätkä tai Prinssi, ja Espanjan keltit omaksuivat karthagolaisten Eshmun-Ecoocin druidismiinsa nimellä Esus.
  Eshmun-Ecooc-Esus oli foinikialais-kanaanilaisten mytologiassa jumalten isän auringonjumala El:in esikoispoika; Baal Hadad-YHVH oli Eshmunin nuorempi kaksoisveli ja perivihollinen. Koska poika peri isänsä ammatin, niin parannustaitojen lisäksi Eshmun oli siten myös auringonjumala: Näin Jeesus oli siis foinikialainen auringonjumala. Juutalaiset palvoivat yksinomaan ukkosenjumalaansa Jehovaa jonka perivihollinen auringonjumala on: tässä on pääsyy juutalaisuuden valkohehkuiseen vihaan kristitinuskoa ja kristittyjä kohtaan.

  Plusääni(2)Miinusääni(2)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat