Ympäristömyrkyt aiheuttavat sairauksia ja häiritsevät aivotoimintaa

Hermoston välittäjäaineet ovat kemikaaleja, jotka välittävät viestejä hermosolujen välillä. Hermoston välittäjäaineet vaikuttavat moniin asioihin, kuten fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn, painoon, kivun tuntemukseen ja kivunsietokykyyn, uneen, sekä emotionaaliseen ja henkiseen olotilaan. Jos hermoston välittäjäaineet ovat epätasapainossa, koko kehon käy epävireessä. Arvioiden mukaan 80 prosenttia ihmisistä kärsii hermoston välittäjäaineiden epätasapainotilasta.

Maaliskuussa 2010 julkaistun tutkimuksen mukaan myrkkyaltistus voi vaikuttaa hermoston välittäjäaineisiin tai jopa estää niiden toiminnan. Herääkin kysymys: kuinka se vaikuttaa meihin?

Vaikuttipa se millä tavalla tahansa, yksi asia on varma. Myrkyille altistutaan yhä enemmän ja enemmän. WHO:n mukaan:

”Maailmanlaajuisesti noin 355 000 ihmistä kuolee vuosittain tahattoman myrkytyksen seurauksena. Kehitysmaissa – missä tapahtuu kaksi kolmasosaa kaikista kuolemantapauksista – myrkytystapaukset liittyvät vahvasti myrkyllisille kemikaaleille altistumiseen ja liialliseen käyttöön. Monesti myrkyllisiä kemikaaleja vapautuu suoraan maaperään, ilmaan ja veteen – teollisuudesta, sellu- ja paperitehtaista, nahankäsittelystä, kaivostoiminnasta ja kestämättömän maanviljelyn seurauksena – pitoisuudet tai määrät ylittävät reilusti ihmisen sietämän rajan.”

Eräs pahimmista ympäristömyrkyistä on torjunta-aine RoundUp. Vasta viime vuonna WHO julisti Monsanton lippulaivatuote RoundUpin karsinogeeniksi. Päätös kuitenkin pyörrettiin tänä vuonna, kun YK:n tapaamisessa RoundUp/glyfosaatti julistettiin vaarattomaksi, vain kahta päivää ennen EU-äänestystä, jossa äänestettiin myyntiluvan jatkamisesta. Mielenkiintoinen yhteensattuma myöhemmin samana vuonna: lääkejätti Bayer ilmoitti Monsanton ostamisesta. Bayerin toimitusjohtaja Werner Baumann sanoi: ”Askel on täysin johdonmukainen. Yritykset sopivat täydellisesti yhteen ja täydentävät toisiaan saumattomasti.”

Baumannin lausunto on erityisen ongelmallinen, kun otetaan huomioon, että 2009 Scientific American julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan ”RoundUpin täyteaineet tekevät aineesta myrkyllisempää ihmissoluille [erityisesti sikiön, istukan ja napanuoran soluille] – pienemmillä pitoisuuksilla kuin mitä maatiloilla ja nurmikentillä käytetään.”

Ecowatch julkaisi listan sairauksista, joilla on yhteys RoundUpiin:

 • ADHD: Maanviljely-yhteisöissä RoundUp-altistuksen ja tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriön (ADHD) välillä on vahva korrelaatio, mikä johtuu todennäköisesti glyfosaatin kilpirauhashormonin toimintaa häiritsevästä vaikutuksesta.
 • Alzheimerin tauti: Laboratoriotutkimuksissa RoundUp aiheuttaa samanlaista hapetusstressiä ja tuhoaa hermosoluja samalla tavalla kuin Alzheimerin taudissa. Se vaikuttaa CamKII-entsyymin toimintaan, jonka häiriöt ovat yhteydessä sairauteen.
 • Aivottomuus (synnynnäinen epämuodostuma): Kun tutkittiin 1000 metrin säteellä torjunta-aineen käyttökohteista asuvia naisia, joiden vastasyntyneillä lapsilla oli hermostoputken sulkeutumishäiriöitä, glyfosaatilla havaittiin olevan yhteys aivottomuuteen, jossa suurin osa sikiökehityksen aikana muodostuvista aivoista, kallosta ja päänahasta puuttuu.
 • Autismi: Glyfosaatilla on lukuisia vaikutuksia elimistössä, jotka ovat yhteneväisiä häiriöiden kanssa joita esiintyy autisteilla. Yksi näistä on suoliston mikrobien epätasapainotila, jota esiintyy autistisilla lapsilla. Glyfosaatti tappaa hyödyllisiä bakteereja, jotka hillitsevät haitallisten bakteerien kasvua. Haitalliset bakteerit ovat vastustuskykyisempiä glyfosaatille. Lisäksi glyfosaatti lisää alumiinin kertymistä aivoihin, minkä vuoksi se voi olla yksi keskeisemmistä autismin aiheuttajista Yhdysvalloissa.
 • Synnynnäiset sairaudet: RoundUp ja glyfosaatti häiritsevät A-vitamiinin (retinolihappo) signalointireittejä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä sikiökehityksen kannalta. Paragualaistutkimuksen mukaan kilometrin säteellä glyfosaatin käyttökohteista elävien naisten lapsilla oli kaksi kertaa todennäköisemmin synnynnäisiä vikoja. Synnynnäisten vikojen määrä nelinkertaistui vuosikymmenessä sen jälkeen, kun RoundUp-yhteensopivien lajikkeiden viljely aloitettiin Chacossa, Argentiinan maakunnassa, jossa glyfosaattia käytetään karkeasti arvioiden kahdeksasta kymmeneen kertaa enemmän eekkeriä kohden kuin Yhdysvalloissa. Kun yhtä yhdysvaltalaista maanviljelijäperhettä tutkittiin, havaittiin, että heidän glyfosaattitasonsa olivat korkeammat ja lapsilla oli enemmän synnynnäisiä vikoja, kuten peräaukon epämuodostumia, kasvuhormonivajausta, virtsaputken kehityshäiriöitä, sydänvikaa tai mikropenis.
 • Aivosyöpä: Kun tutkittiin aivosyöpää sairastavia ja terveitä lapsia, tutkijat havaitsivat, että jos jompi kumpi vanhemmista oli altistunut RoundUpille kahden vuoden aikana ennen lapsen syntymää, aivosyövän riski oli kaksinkertainen.
 • Rintasyöpä: Glyfosaatti edistää ihmisen rintasyöpäsolujen kasvua estrogeenireseptoreiden välityksellä. Ainoassa pitkäkestoisessa eläintutkimuksessa glyfosaattialtistus aiheutti rotille kasvaimia maitorauhasiin ja lyhensi elinikää.
 • Syöpä: 65 000 ihmisen kotiovikysely Argentiinan maatalousyhteisössä osoitti, että syövän esiintyvyys oli kahdesta neljään kertaa korkeampi kuin kansallinen keskiarvo, eniten esiintyi rinta-, eturauhas- ja keuhkosyöpää. Alueella käytetään RoundUpia. Kun kahta kylää verrattiin keskenään, toisessa, jossa käytettiin RoundUpia, 31 prosentilla asukkaista oli syöpään sairastunut perheenjäsen, kun vastaava prosenttiosuus oli 3 kylässä, jossa ainetta ei käytetty. Syövän korkea esiintyvyys RoundUpille altistuneilla ihmisillä johtuu todennäköisesti glyfosaatin perimää vahingoittavasta vaikutuksesta, joka on osoitettu lukuisilla laboratoriotutkimuksissa.
 • Keliakia ja gluteeni-intoleranssi: Glyfosaatille altistuneille kaloille kehittyi ruoansulatusongelmia, jotka muistuttivat keliakiaa. Keliakian ja glyfosaatin tunnettujen vaikutusten välillä on yhteneväisyyksiä. Näitä ovat suoliston bakteerikannan epätasapainotila, ympäristömyrkkyjä neutraloivien entsyymien toiminnan häiriintyminen, hivenaineiden puutostilat ja aminohappojen ehtyminen.
 • Krooninen munuaisten vajaatoiminta: Glyfosaatin käytön äkillisen yleistyminen saattaa selittää munuaisten vajaatoiminnan yleistymisen Keski-Amerikan, Sri Lankan ja Intian maataloustyöntekijöillä. Tutkijat päättelivät, että ”vaikka pelkkä glyfosaatti ei ole aiheuttanut kroonisen munuaisten vajaatoiminnan epidemiaa, vaikuttaa siltä, että se on tuhonnut tuhansien maanviljelijöiden munuaiskudoksia muodostamalla komplekseja [kovan veden] ja munuaisille myrkyllisten metallien kanssa.”
 • Haavainen paksusuolen tulehdus: Koska glyfosaatti on myrkyllistä hyödyllisille bakteereille, jotka hillitsevät clostridian kasvua, ja koska clostridiat ovat hyvin vastustuskykyisiä glyfosaatille, se saattaa altistaa clostridian liikakasvulle. Clostridian, erityisesti C. difficilen, liikakasvu on osoitettu olevan yhteydessä haavaisen paksusuolentulehduksen esiintyvyyden kanssa.
 • Masennus: Glyfosaatti häiritsee kemiallisia prosesseja, jotka vaikuttavat serotoniinin tuotantoon. Serotoniini on tärkeä hermoston välittäjäaine, joka säätelee mielialaa, ruokahalua ja unta. Serotoniinihäiriöt on yhdistetty masennukseen.
 • Diabetes: Matala testosteronitaso on tyypin 2 diabeteksen riskitekijä. Rotille annettiin 30 päivän ajan RoundUpia puberteetin kynnyksellä, mikä laski testosteronin tuotantoa siinä määrin, että se muutti kivessoluja ja viivästytti puberteetin alkamista.
 • Sydäntauti: Glyfosaatti voi häiritä elimistön entsyymien toimintaa, aiheuttaa lysosomien toimintahäiriöitä, joka vaikuttaa merkittävästi sydän- ja verisuonisairauksiin ja sydämen vajaatoimintaan.
 • Kilpirauhasen vajaatoiminta: 65 000 ihmisen kotiovikysely Argentiinan maatalousyhteisössä, jossa käytetään RoundUpia, osoitti että kilpirauhasen vajaatoimintaa esiintyy enemmän.
 • Tulehduksellinen suolistosairaus: (”Vuotavan suolen oireyhtymä”) Glyfosaatti voi aiheuttaa vakavan tryptofaanin puutostilan, joka voi johtaa vakavaan tulehdukselliseen suolistosairauteen, joka häiritsee ravinteiden imeytymistä suolistosta tulehduksen, verenvuodon ja ripulin takia.
 • Maksasairaus: 2009 Toxicology-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan erittäin vähäiset määrät RoundUpia voi häiritä ihmisen maksasolujen toimintaa.
 • Lou Gehrigin sairaus (ALS): Aivojen sulfaatin puutostila on yhdistetty Amyotrofiseen lateraaliskleroosiin (ALS). Glyfosaatti häiritsee sulfaatin kulkua suolistosta maksaan, mikä voi ajan mittaan johtaa vakavaan sulfaatin puutostilaan kaikissa kudoksissa, mukaan lukien aivoissa.
 • Multippeliskleroosi (MS): Tulehduksellisten suolistosairauksien esiintyvyyden kasvun on havaittu olevan yhteydessä multippeliskleroosiin. Glyfosaatti saattaa olla riskitekijä. Hypoteesin mukaan glyfosaatin indusoima tulehduksellinen suolistosairaus saa suolistobakteerit vuotamaan verenkiertoon, mikä laukaisee immuunireaktion, josta seuraa autoimmuunioireyhtymä, joka vaurioittaa myeliinikerrosta.
 • Non-Hodgkinin lymfooma: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysit lähes kolmen vuosikymmenen ajalta, joissa on tarkasteltu non-Hodgkinin lymfoomaa ja altistusta maataloudessa käytettäville torjunta-aineille ammatinharjoittamisen yhteydessä, on osoittanut että B-solulymfooman ja glyfosaatin välillä oli yhteys.
 • Parkinsonin tauti: Kasvimyrkkyjen aivoja vahingoittava vaikutus on tunnistettu yhdeksi keskeisimmistä ympäristötekijöistä, jotka ovat yhteydessä neurodegeneratiivisiin sairauksiin, mukaan lukien Parkinsonin tautiin. Parkinsonin puhkeaminen glyfosaatille altistumisen jälkeen on dokumentoitu hyvin, ja laboratoriotutkimukset ovat osoittaneet, että glyfosaatti saa aikaan solukuolemia, jotka ovat samankaltaisia kuin Parkinsonin taudissa.
 • Raskauteen liittyvät ongelmat (hedelmättömyys, keskenmeno, kohtukuolema): Glyfosaatti on myrkkyä ihmisen istukkasoluille, mikä tutkijoiden mukaan selittää raskauteen liittyvät ongelmat maataloustyöntekijöillä, jotka ovat altistuneet kasvimyrkyille.
 • Ylipaino: Kokeessa, jossa ylipainoisten ihmisten suolistosta siirrettiin endotoksiineja muodostavia bakteereja hiirille, hiiristä tuli ylipainoisia. Koska glyfosaatti muuttaa suoliston bakteeritasapainoa endotoksiinin tuottajia kohden, glyfosaattialtistus voi tällä tavoin altistaa ylipainolle.
 • Lisääntymiseen liittyvät ongelmat: Laboratorioeläimillä tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että kun urosrotat altistettiin suurille määrille glyfosaattia joko ennen syntymää tai puberteetin aikana, niiden puberteetti viivästyi sekä sperman ja testosteronin tuotanto laskivat.
 • Hengityselinsairaudet: 65 000 ihmisen kotiovikysely Argentiinan maatalousyhteisössä, jossa käytetään RoundUpia, havaittiin että kroonisia hengityselinsairauksia esiintyy enemmän.
 • Bayerin toimitusjohtaja Werner Baumannin mukaan Monsanto sopii täydellisesti yhteen Bayerin kanssa ja yritykset täydentävän toinen toistaan. Kysymys kuuluukin, sopivatko nämä yritykset yhteen yhteiskunnan ja terveen elämäntavan kanssa? Kliinisten tutkimusten perusteella eivät.

   

  Lähde: PreventDisease.com

  Lue myös:

  Myrkkykolmikko autismin ja Alzheimerin takana: alumiini, fluori, glyfosaatti
  Gluteeni vai glyfosaatti syynä sairauksiin?
  Sikiön altistuminen kemikaaleille voi aiheuttaa autismia
  Monsanto on vuoden 2011 pahansuopaisin yhtiö
  Roundup-kasvinsuojeluaine levittää kasvien SDS-tautia
  Tutkimus: Roundup aiheuttaa sikiövaurioita
  Monsanton historia: maailman pahamaineisin yhtiö tarkastelussa
  Monsanton vastainen joukkokanne – media vaikenee

6 kommenttia

 1. Phintahan tässä Round-Upissa (Glyfosaatti) on se että se rikastuu ravintoketjussa. Euroopassa 70% ihmisistä virtsaa glyfosaattia joka menee vedenpuhdistamoiden kautta vedenottamoille ja tuhoaa siinä sivussa kalakannat. Ja kun syömme kaloissa, viljassa, lihassa ja maidossa glyfosaattia koko ajan lisääntyvän määrän, voidaan todeta että ihminen on ainoa laji joka myrkyttää oman ruokansa.

  Itse olen syönyt jo vuosia luomua niin paljon kun lompakko antaa periksi. Suodattanut kaiken juomaveteni, käynyt neljä kertaa vuodessa kupparilla poistattamassa orvaskedestä myrkyt, syönyt aktiivihiiltä sekä valkosipulia ja kurkumaa. Ja täytyy sanoa että viiden vuoden periodilla ovat ainakin päänsäryt jääneet vähemmälle. Eikä hikikään haise enää niin pahalle.

  Jos ette muuta muutoste tee elämässänne niin käykää edes kupparilla. Jo se auttaa,

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
 2. Entä kemikaalit( niitä on huonekaluissakin ja telkkareissam tietokoneissa, sohvissa, vaatteissa!)..
  varsinkin joita suuryritykset tuottavat liukuhihnalta, entä ydinkokeet, koneiden ja teollisuuden aiheuttavat myrkyt! Ilmaan päästettävät myrkyt! Olemme niitä täynnä. Jotka syövät kalaa, on kroppa täysi ainakin sataa myrkkyä.. siitä oli tutkimus, kun söi Itä-meren kaloja. Olemme täysi kemikaaleja ja luonto samoin.. niin paljon että se sotkee hormonitoimintaa ja jopa hedelmällisyyttä, samoin lisäaineet joita kaikessa on. Eikä tämäkin olisi tärkeä asia puhua enemmän.. sensijaan puolustetaan suurteollisuutta, vastustetaan päästörajoituksia. Sademetsiä tuhotaan tehtailla ja kaatamalla.. kaikki alkuperäinen tuhotaan.
  Joidenkin suurin kutsumus tässä elämässä tuntuu olevan vastustaa tätä faktaa.
  Heistä kaikki on hyvin, erittäin ok, ei ole mitään ongelmaa luonnossa eikä ilmaston stressissä eikä maapallon katastrofeissa…

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 3. Bayerin toimitusjohtaja Werner Baumannin lausunto on molemmat yhtiöt omistavan(((psykopaattieliitin))) sanelema ja pitää siinä mielessä paikkansa, että Monsanton RoundUp ensin myrkyttää ja sitten lääketehdas Bayer tekee myrkytyksen oireisiin lääkkeet(jotka eivät paranna, vaan pitävät yllä tautia, johon tarvitaan lisää lääkkeitä, jotka haittavaikutuksillaan aiheuttavat uusia lääketarpeita…kierre on loputon…) Yhtiöt siis tosiaankin täydentävät toisiaan- meidän goyimien=tavallisten ihmisten terveyden ja elämän kustannuksella.Lisäksi taskumme tyhjennetään samoihin (((taskuihin))).

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 4. ”Bayerin toimitusjohtaja Werner Baumannin mukaan Monsanto sopii täydellisesti yhteen Bayerin kanssa ja yritykset täydentävän toinen toistaan” Niinpä niin. Ihmiskunnan hyvinvoinnista piittaamaton (((psykopaattieliitti))) tuhoaa kaiken luonnollisen. Ensin Monsanto myrkyttää RoundUpilla aiheuttaen ihmisille terveysongelmia ja kroonisia tauteja. Sitten Bayer tekee lääkkeet, jotka ehkä helpottavat, mutta kuitenkin ylläpitävät tautitiloja. Rahaa sataa (((eliitille))) ja samalla edistetään YK:n agendan mukaista ihmiskunnan, ja erityisesti valkoisen rodun; vähenemistä ja elinkelvottomien yksilöiden lisääntymistä.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. Yksi ilmiö on näiden kehityshäiriöisten lasten esille nostaminen ja spesiaaliksi tekeminen. Koskaan ei näissä tv ohjelmissa käsitellä että mistähän johtuu että saitte tämän lapsen jolta puuttuu pää vaan käsikirjoitus on aina sama: ”Meidän lapsi on niin ihana ja aivan kuin tavallinen lapsi. Kohta menee kouluun vaikka pää puuttuu” Tehdään noista hirveistä kohtaloista jotain normaalia arkea ja teeskennellään että kaksipäinen pyörätuolissa makaava kasvis on kaunis, ehkä jopa kauniimpi kuin tavalliset lapset.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 5. Myös ihmisille jaettavat (sairauksien ym. keksityihin ”hoitoihin” määrätyt myrkyt) saastuttavat ympäristöä ja varsinkin sellaisten ihmisten elimistöä jotka eivät näitä mömmöjä itse käytä mutta joutuvat sijaiskärsijöiksi vastuuttomien örveltäjien takia. Olen sitä mieltä että statiinien, mielialalääkkeiden, mielivaltaisten kipulääkkeiden, insuliinia, marevaania, hormoni ja monia muita myrkkyjä käyttävien ulosteet + muut eritteet pitäisi käsitellä jätteenpolttolaitoksilla eikä päästää vapaasti luontoon ja vesistöön niinkuin tätänykyä tapahtuu pitäisi pollan pelata sen verran ettei aiheuteta tahallista saastuttamista pelkästään rahanahneudessa. mutta, mutta jos on ”lusilkalla annettu ei voi kauhalla vaatia.” Olisi myös ihan järkevää jos luontoa ja toisia ihmisiä saastuttavien myrkkyjen määrääjille asetettaisiin tuntuva saastesakko niinkuin muullekin teollisuussaasteita levittäville yrityksille pyritään antamaan joka ainoasta määrätystä myrkystä. Suurin sakko tuotteen kehittäneelle, kuin lääkkkeen määrääjälle (lääkärit),kuin myös lääkkeen jakajille eli apteekeille, maatalousmyrkyt mukaan lukien. Ei tarvis Sipilänkään aneuttaan enää pelätä voittojen häviämisen puolesta kun rahaa alkaisi tulla jokatuutista. Näin maailma pelastuu. Ja ihmishenkiä säästyy turhilta ja tappavilta lääkkeiden markkinoinnilta. Matti Vanhasesta seuraava Presidentti niin alkaa oikeudenmukaisemmat ajat myös lapsiperheille, työttömille, eläkeläisille jne. Kannattais kokeilla. Ja joku muu pääministeriksi joka ei aja omia tai sukulaistensa etuja etunenässä niinkuin nykyinen tekee. Ei ole kansalaisten asialla millään muotoa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat