Magneettimedia uudessa ”salaliittokirjassa”

Kauppalehti julkaisi lauantaina artikkelin ”Nyt on salaliittojen kulta-aika – Euroopan pakolaisvirrat ovat siionistien salajuoni”. Artikkeli käsittelee Jonas Sivelän kirjaa Kaiken takana on salaliitto.

Kirja ja Kauppalehden artikkeli käsittelevät muun muassa Magneettimediaa. Artikkelin otsikko viitannee artikkeliimme ”Terrorismin ja pakolaistulvan todelliset syylliset”, jossa käsitellään Israelin geopolitiikan vaikutuksia Lähi-idän nykytilanteeseen. Kauppalehti ei tietenkään yritä kumota artikkelin sisältöä – artikkelimme nyt vaan on väärässä, koska sionistit.

Lisäksi lehti kertoo, että artikkelistamme ”Holokausti on maailmanpoliittinen ase” on tehty rikosilmoitus. Tietenkään julkaisu ei ruodi lainkaan holokaustiartikkelin sisältöä tai kumoa sen pääteemaa – sitä, että World Jewish Congress kiristi täysin julkisesti eurooppalaispankeilta juutalaisille kuulumatonta rahaa käyttäen ”holokaustia” tekosyynään.

wjc

 

Älyllisesti laiskaa argumentointia

Itse kirja ei ole paljoa Kauppalehden artikkelia mielenkiintoisempi. Sivelän mukaan juutalaistaustaisten yhteiskunnallista valtaa käsittelevät artikkelit edustavat kategoriaa nimeltä ”pahuuteen nojaavat salaliittoteoriat”.

Sivelä pyrkii tarjoamaan psykologisia selityksiä ”antisemitismille”. Lähtökohta on, että ”antisemitismi” on absoluuttinen paha ja aina väärin, minkä vuoksi sitä puoltavia argumentteja ei tarvitse edes kuunnella.

Sivelä ei tietenkään kysy, miksi juutalaiset on karkotettu lähes sadasta maasta historian aikana. Vika on automaattisesti ei-juutalaisissa, jotka ovat muodostaneet jonkinlaisen historiallisen salaliiton täysin puhtoisia ja hyväntahtoisia juutalaisia vastaan.

Kirjassa käsitellään myös Magneettimedian oikeudenkäyntejä, muttei tietenkään puolustuksen argumentteja. Käräjäoikeutta siteerataan, mutta yksi lause unohtuu: ”Kirjoituksessa esitetyt lausumat ja mielipiteet ovat laatunsa, laajuutensa ja vakavuutensa puolesta sellaisia, ettei niiden todenperäisyyden arviointi ole tarkoituksenmukaista.

Magneettimediaa ja ”antisemitismiä” käsittelevässä luvussa viitataan muun muassa artikkeleihin ”Rasisminvastainen viikko: lapset ja mediakritiikittömät aivopesun uhreina”, ”Helsingin Sanomat, väärinajattelu ja juutalainen mediavalta Pohjoismaissa” sekä ”Israel – terrorismin ja salamurhien suurvalta”.

 

Yleissivistys hukassa?

Kirjasta tekee erityisen tylsän lukukokemuksen se, ettei Sivelä tahdo argumentoida. Hän kertoo, että Helsingin Sanomat on Magneettimedian mukaan osa ”juutalaista salaliittoa”, mutta ei pyri kiistämään sitä tosiasiaa, etteivätkö Pohjoismaiden suurimmat mediasuvut Bonnier, Hjörne ja Erkko olisi juutalaistaustaisia.

Tietenkään Sivelä ei voi myöskään suoraan väittää julkaisemaamme Jeanette Bonnierin sitaattia väärennykseksi, koska se on luettavissa Dagens Nyheterin verkkosivuilla:

”Tunnen kuuluvani joukkoon, kun olen toisten juutalaisten seurassa. Meillä on vahva ryhmäkoheesio ja yhteenkuuluvuuden tunne, mikä saa minut tuntemaan oloni mukavaksi. Juuri vahvan yhteishengen vuoksi olemme aina selvinneet. Kun ajamme yhteistä asiaa, selviämme. Tämä pätee koko yhtiöömme [Bonnieriin].”

Sivelää vaivaa myös yleissivistyksen puute, sillä hän ei ilmeisesti tiedä, mitkä Magneettimedian lähteistä ovat valtavirtaisia ja niin sanotusti yleisesti hyväksyttyjä. Hänen mielestään on esimerkiksi salaliittoteoria väittää, että Ilta-Sanomat perustettiin Lapuan liikkeen vastustamiseksi.

”Israel – terrorismin ja salamurhien suurvalta” perustuu puolestaan tarkoituksella vain valtavirtaisiin lähteisiin eli se ei pyrikään kirjoittamaan virallista historiaa uusiksi. Magneettimedian revisionistiset eli valtavirtahistoriaa kriittisesti käsittelevät artikkelit taas ovat asia erikseen.

Kirjan mukaan historiallinen antisemitismi on lopulta kristittyjen periytyvää vihaa kaikkea erilaista kohtaan.
Kirjan mukaan historiallinen antisemitismi on lopulta kristittyjen periytyvää vihaa kaikkea erilaista kohtaan.

 

Juutalainen kertoo, mistä ”antisemitismi” johtuu

Loput antisemitismiä käsittelevästä luvusta on käytännössä juutalaisen ”holokaustitutkija” Simo Muirin haastattelua. Muir on kirjoittanut kirjan Finland’s Holocaust, jonka tavoitteena on ”todistaa”, että suomalaiset osallistuivat ”juutalaisten joukkotuhontaan”.

Vaikka Muir on tutkija, ei hänkään halua kommentoida Magneettimedian artikkeleiden varsinaista sisältöä. Hänen mukaansa juutalaisia vihataan koska he ovat erilaisia kuin muut. Sitä hän ei kommentoi, miksi antisemitismin motiivit ovat olleet aina ja kaikkialla samanlaisia. Ranskanjuutalainen Bernard Lazare kirjoittikin teoksessaan L’Antisémitisme, son histoire et ses causes:

”Juutalaisvastaisuus on erittäin yleinen aate, joka on saanut kannatusta kaikissa maissa kaikkina aikoina – ennen ja jälkeen kristinuskon synnyn, Aleksandriassa, Roomassa, Antiokiassa, Arabiassa, Persiasssa, keskiaikaisessa ja modernissa Euroopassa […] En usko, että näin on voinut käydä sattumalta. Ilmiölle on kauas kantautuvat ja vakavat syyt. […]

Jos juutalaisvihaa olisi esiintynyt vain yhtenä aikakautena tai yhdessä maassa, olisi helppo todeta, että ei-juutalainen paikalliskulttuuri olisi ollut syyllinen antisemitismin syntyyn.

Mutta juutalaisia on vihattu kaikkialla, minne he ovat asettuneet. Lukemattomat eri rodut ovat omaksuneet juutalaisvihan. Juutalaisviha on noussut aina uudelleen riippumatta siitä, millaiset lait, perinteet, ympäristötekijät ja kulttuurit ovat vallinneet. Kyse ei siis voi olla siitä, että syyllisiä ovat kaikki muut paitsi juutalaiset itse. Olen tullut siihen johtopäätökseen, että Israelin kansa itse on syyllinen antisemitismiin.”

Muirin mukaan ”antisemitismi” syntyi, kun kristinuskon omaksunut Euroopa rakensi kulttuuri-identiteettiään vihaamalla ei-kristittyjä eli esimerkiksi juutalaisia.

Muir tuntuu unohtaneen, että jo kauan ennen kristinuskon ja islamin syntyä Ciceron ja Strabonin kaltaiset hahmot julkaisivat juutalaisvastaisia kannanottoja, joiden sisältö on täysin samanlainen kuin 2000-luvun ”antisemitistisiksi” leimatuissa teksteissä.

 

Lue myös: Dan Kantor: ”Magneettimedia on vakava ongelma”

4 kommenttia

 1. Tämä kirjoitus on pelkkä käännös, eikä henkilökohtainen kannanotto, mutta käytännössä tähänkin linkittyvät ne tahot, joista vain Magneettimedia rohkenee kirjoittaa.

  Historijoitsija Webster Griffin Tarpley käsittelee harvainvaltaa useissa kirjoituksissaan ja luennoissaan. Tässä kommentissa on käännetty osa hänen kirjoituksestaan ´The War of the League of Cambrai, Paolo Sarpi and John Locke´. Puhun Cambrain liitosta. Tämä se on mielestäni kuvaavampi kuin suomenkielisen Wikipedian mainitsema Cambrain liiga.

  CAMBRAIN LIITON SOTA (I)

  Jokainen meistä on filosofi, tiedostipa sitä tai ei. Meillä kaikilla on teoria siitä, miten maailma toimii. Tätä teoriaa kuvaavat aksioomat. Aksioomat ovat peruskäsitteitä, joita pidämme päivänselvinä. Ne määrittelevät ihmisluonteen, historian sisällön, talouden toiminnan, hallinnon tarkoituksen ja elämän päämäärän. Nykypäivän amerikkalainen yhteiskunta toimii sellaisten aksioomien mukaan, jotka ovat vääriä, harvainvaltaisia ja itsetuhoisia.

  Diktatuuri tai monarkia voi pyöriä orjien tai alamaisten avulla, mutta tasavallan toimiminen edellyttää koulutettuja ja osaavia kansalaisia. Ilman kansalaisia, tasavalta ei tule toimeen. Vaarallisin voima nykyisessä amerikkalaisessa elämäntyylissä on yleinen mielipide. Nykyisessä kriisissä yleinen mielipide torjuu kaikki sellaiset toimenpiteet, joita kansakunnan selviäminen edellyttäisi. Yleinen mielipide on television, urheilun ja mediamanipuloinnin tyhmentämää. Turmeltunut mielipide ei niinkään kuvaa poliittisen järjestelmän toimimattomuutta, vaan kuvastaa keskivertokansalaisen henkistä rappiotilaa. Yleisen mielipiteen ollessa tällainen, ei tuntemamme sivistynyt maailma säily enää pitkään.

  Onko olemassa parannuskeinoa? Väärät peruskäsitteet eli aksioomat on ensin löydettävä, kitkettävä ja korvattava totuudella. Historia ja filosofia ovat kaksi voimakasta asetta tässä taistelussa. Kansalaisten kriisiä on tarkasteltava pidemmällä aikajänteellä. On katsottava viidensadan vuoden takaiseen aikaan, jolloin renessanssi Italiassa käynnisti modernin aikakauden.

  Ennen renessanssin alkamista n. 1400-luvun tienoilla, yhteiskuntia leimasi masentava samankaltaisuus. Jotkin niistä olivat parempia ja toiset huonompia, mutta yleisesti ottaen ne olivat kaksiluokkaisia yhteiskuntajärjestelmiä, joissa oli vallanpitäjät ja tavallinen kansa. 95 prosenttia väestöstä oli tavallista kansaa. Kansan muodostivat talonpojat, maaorjat ja muut orjat. Suuri kansan enemmistö sai elantonsa maasta, oli lukutaidotonta ja tietämätöntä. Tavallisen kansan elämä oli kurja, raaka ja lyhyt. Feodaali- eli läänitysjärjestelmän vallitessa lääninherrat käskivät talonpoikia ja maaorjia.

  Jo monarkia sinänsä on paha, mutta useimmat renessanssia edeltäneistä yhteiskuntajärjestelmistä olivat vielä pahempia. Niissä piti valtaa pieni harvainvaltainen ylimystö. Ylimystöllä oli palveluksessaan pappeja, kirjureita ja lakeijoita, jotka olivat korkeintaan 5 prosenttia väestöstä. Näissä oloissa maailman potentiaalinen väestö mitattiin sadoissa miljoonissa ja väestön riesana olivat alituiseen kulkutaudit ja nälänhätä. Toisinaan ilmaantui myös hyviä hallitsijoita, loistavia filosofeja ja tiedemiehiä. Harvainvaltainen ylimystö oli kuitenkin kokoajan läsnä odottaen tilaisuutta yhteiskunnan uuteen alasajoon. Hyväksikäyttö, jatkuva sodankäynti orjuus, rasismi ja aritotelialainen filosofia ovat kaikki harvainvallan tunnusmerkkejä.

  Harvainvaltoja on monenlaisia kuten Rooman senaatti, keskiajan paronit, pajarit Venäjällä, Itä-Euroopan porhot, Pyhän saksalais-roomalainen keisarikunnan prinssit. Useimmat näistä feodaaliajan ylimyksistä olivat välinpitämättömiä, julmia ja raakoja. Feodaaliajan ylimystö oli helposti Venetsian mustan aateliston manipuloitavissa, joiden toimintavat periytyivät Babylonista sekä Rooman- ja Bysantin valtakunnista.

  Aina 1000-luvulta 1600-luvulle harvainvallan tärkein Euroopasta Aasian lähialueille vaikutuspiirinsä ulottanut keskus oli Venetsian kaupunkivaltio.

  Ensimmäisen onnistunut kaksiluokkaisen yhteiskuntajärjestelmän murtaminen toteutui Dante Alighierin, Francesco Petrarcan, Nicolaus Cusanuksen ja Leonardo da Vincin myötä heidän aloittaessaan uudenlaisen ajattelutavan. Renessanssi syntyi 1400-luvulla italiassa tämän uudenlaisen maailmankuvan tuloksena. Renessanssin varhaisajan kohokohta oli Firenzen kirkolliskokous 1439, joka tunnetaan myös nimellä Baselin kirkolliskokous. Firenzen kaupunkivaltiota hallinnut Medici-suku toimi kirkolliskokouksen rahoittajana. Kokous yhdisti kristityn maailman uudelleen. idän ja lännen kirkkojen väliseen erimielisyyteen Nikaian uskontunnustuksen tekstistä eli Filioque-kiista oli tämän kirkolliskokouksen käsiteltävänä.

  Tämä tarkoitti poliittisessa mielessä sitä, että kokouksessa julistettiin, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, hänen kaltaisekseen olennoksi. Ihmissielussa jumalalliset hyveet ominaisuuksineen ilmenevät älyllisenä luovuutena. Tästä syystä on jokaisen ihmisarvoa kunnioitettava. Ihmismieli oli nyt (oma lisäys: em. periaatteiden hyväksymisen jälkeen) kykenevä tieteellisiin löytöihin ja modernin kansallisvaltion perustamiseen.

  Firenzen kirkolliskokous vaikutti koko silloiseen maailmaan genovalaisen Kristoffer Kolumbuksen ja firenzeläisen Amerigo Vespuccin kautta. Vespucci oli Medici-suvun lähettiläs, jonka mukaan Amerikan mantereet nimettiin. Tämä sama uudenlaisen ajattelun ja edistyksen henki tavoitti Ranskan. Siellä kuningas Ludvig XI sovelsi Firenzen kirkolliskokouksen hyväksymiä periaatteita käytäntöön. Ranskasta tuli ensimmäisenä moderni kansallisvaltio.

  Päätarkoituksena oli feodaaliaristokratian vallan kukistaminen. Tämä toteutettiin verotuksella. Verotuotoilla rahoitettiin myös modernin hallintojärjestelmän esiaste. Tässä uudessa yhteiskuntajärjestelmässä, jonka kuningas Ludvig XI nyt otti käyttöön, perustan muodosti kauppias- ja käsityöläissääty. Nykyisen keskiluokan edeltäjä. Kuningas Ludvig XI toimeenpani merkittäviä asioita vuosien 1461 ja 1483 välisenä aikana. Hän edisti teollisuutta ja kaupankäymtiä, turvasi työntekijöiden oikeudet, antoi määräyksen yleisestä terveydenhuollosta, rakennutti infrastruktuuria, kuivatutti soita ja perusti kansallisen armeijan.

  Tämän seurauksena Ranskan väkimäärä ja varallisuus kasvoivat räjähdysmäisesti. Ranska siirtyi ensimmäisenä kansakuntana moderniin aikaan.

  Lisäksi Ranskan sotilasmahti kasvoi. Englantia hallinnut Tudor-suku sekä Espanjan hallitsijat huomasivat tämän nopeasti. Oli selvää, että suuret kansallisvaltiot olivat tulevaisuutta. Nimeomaan sellaiset, jotka fiksusti jäljittelivät yhteiskuntajärjestelmää, jonka Ranskan kuningas Ludvig XI oli ottanut käyttöön. Mikäli tämä Ranskan kuninkaan käyttöön ottama yhteiskuntajärjestelmä leviäisi kaikkialle muuttuen vallitsevaksi malliksi, oli olemassa toivoa harvainvaltaisen feodaaliylimystön kukistumisesta. Renessanssin taide, tiede ja valtiomiestaito saattaisivat musertaa kaiken vastustuksen muuttuen täysin vastustamattomiksi voimiksi.

  Venetsialaiset olivat käyneet omaa sotaansa Firezeä ja muita Italian renessanssiajan kaupunkivaltioita vastaan jo sadan vuoden ajan. He seurasivat Ranskan tapahtumia tarkasti. Venetsia oli kaupunkivaltio, jonka hallitsema imperiumi käsitti sisämaassa Pohjois-Italian ja merellä sen hallinassa oli Välimeri. Aluksi venetsialaiset kuvittelivat säilyttävänsä mahtinsa kylvämällä eripuraisuutta näiden uusien kansallivaltioiden välille ja usuttamalla ne sotimaan keskenään.

  Kun Ludvig XI kuoli, manipuloivat venetsialaiset kuninkaan kelvotonta perillistä Kaarle VIII valloittamaan Milanon. Ranska valloittikin Napolin, Firenzen ja Milanon. Ranskan läsnäolo veti kuitenkin myös espanjalaisia puoleensa. Alkoi äkillisesti muuttuvien liittolaisuuksien aikakausi. Ennen pitkää kaikki tuon ajan suurimmat sotilasmahdit saivat tarpeekseen venetsialaisten petollisuudesta ja härskistä geopolitiikasta. Venetsialaiset olivat sotkeutuneet kaikkien asioihin.

  Tästä seurasi Cambrain liiton sota. Tämä oli käytännössä maailmansota ja merkitsi uuden modernin aikakauden alkamista. Mikäli Venetsia olisi hävinnyt sodan, olisi Euroopan harvainvalta ilman (komento)keskustaan hävinnyt luultavasti kokonaan. Ilman Venetsiaa Eurooppa olisi säästynyt sodilta. Euroopassa 1618–1648 riehunut Kolmikymmenvuotinen sota olisi jäänyt sotimatta. Maailma olisi säästynyt brittien imperiumilta eikä Yhdysvaltain sisällissotaa olisi sodittu. Eurooppa olisi säästynyt 1900-luvun kahdelta maailmansodalta. Sama pätee näiden aikojen lamakausiin ja talouskriiseihin.

  LÄHDE: http://tarpley.net/online-books/against-oligarchy/the-war-of-the-league-of-cambrai-paolo-sarpi-and-john-locke/

  Videon URL: http://www.youtube.com/watch?v=qNMFZZOOZLg

  Videon tallennuslinkki: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=qNMFZZOOZLg

  http://www.youtube-dl.org

  Videon URL: http://www.youtube.com/watch?v=buhpHTGAlTE

  Videon tallenuslinkki: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=buhpHTGAlTE

  http://www.youtube-dl.org

  Videon URL: http://www.youtube.com/watch?v=1JRrbwi3xfM

  Videon tallennuslinkki: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=1JRrbwi3xfM

  http://www.youtube-dl.org

  PS: Huolimatta siitä, etten tunnusta mitään uskoa, ymmärrän täysin, mitä David Duke sionisteista kertoo. Poliittinen sionismi on globaali ongelma. Sodat eivät lopu, eikä ekonomista ja ekologista katastrofia voida torjua, niin kauan kuin sionistipankkiirit määrittelevät IMF:n, Maailmanpankin, EU:n, luottoluokittajien ja ylikansallisten jättikorporaatioiden kautta harjoitetun politiikan. Yleismaailmalliset eli universaalit periaatteet kuten monikulttuurisuus eivät ole universaaleja, sillä näitä periaatteita ei sovelleta esimerkiksi Aasiaan tai Afrikkaan, vaan ainoastaan Eurooppaan. Jos monikulttuurisuus olisi oikeaa monikulttuurisuutta, niin eurooppalaiset voisivat mennä rikastuttamaan niiden maiden elämää, jossa ei ole valkoisia. Mikäli tässä kaikessa on jotain hyvää se on se, että tämän ”pakolaiskriisin” myötä monelle tavalliselle kansalaiselle on paljastunut median valheellisuus. Kaikessa poliittisesti tärkeässä uutisoinnissa äänessä on miehittäjä eli sionistipankkiirien ylikansalliset intressit.

  Mediassahan voitaisiin päästää ääneen arvokonservatiivisia toimittajia, jotka puhuisivat ohjelmissaan esim. globalisaation ja monikulttuurisuuden varjopuolista. Hämmästyttävää on, etteivät kulttuurimarxilaiset ole huolissaan Israelin suorittamasta Palestiinan etnisestä puhdistamisesta. Tämä tietysti selittyy sillä, etteivät nämä sinällään hyvää tarkoittavat ”suvaitsevaiset” ymmärrä Lähi-idän geopoliittista tilannetta ja sionistihallinnon aktiivista roolia terrorismin tukemisessa. Israelissa ja muualla länsimaissa asuvat vaikutusvaltaiset sionistit ja heidän äärijuutalaiset äänitorvensa ymmärtävät vallan hyvin, että Israel on sionistipankkiirien projekti. Sionistit ymmärtävät hyvin tukevansa terrorismia ja olevansa tällä tavalla epätyypillisessä sodassa koko maailmaa vastaan. Eurooppa ja eurooppalaiset täytyy hävittää. Laittoman maahanmuuton kautta tuhotaan Euroopan kukoistuksen lähde, kansallisvaltio. Toista maailmansotaa käytetään oikeuttamaan Euroopan tuho.

  Poliittisen sionismin kuvailee hyvin juutalainen historiantutkija ja professori Ilan Pappe. Erikoista onkin, ettei suomalaisessa mediassa juuri koskaan käsitellä Balfourin julistusta siinä valossa, jossa juutalainen professori Pappe on asiaa tutkinut.

  Mielenosoituksia tulisikin järjestää Israelin suurlähetystön edessä. Sionistihallinnon rikokset ihmiskuntaa kohtaan tulisi globaalisti tuomita. Tämä olisi oikeaa humanismia ja ihmisoikeuksien puolustamista. Lähi-idän sodat tuomittaisiin ja todettaisiin, että kaikilla siis aivan kaikilla kansoilla on oikeus päättää omista asioistaan. Yhdysvaltojen suurlähetystö on mielestäni väärä paikka, koska Yhdysvallat, vaikka onkin sotilaallinen suurvalta on myös miehitetty uuskonservatiivien (sionistihallinnon sätkynukkejen) toimesta. Venäjä voisi teoriassa olla Euroopan pelastaja, mutta sekin on sionistiolikarkkien osittaisessa ohjauksessa. Kuitenkin pommittaessaan ISIS -terroristeja Venäjä pommittaa sionistihallinnon palkkasotureita. Venäjä ei ole ymmärrettävistä syistä uskaltanut lähteä avoimesti haastamaan sionistihallintoa.

  Siksi tavallisten ihmisten globaalisti täytyy tuomita sionistihallinnon miehitys Palestiinassa, sionistihallinnon valtioterrorismi, terrorismin tukeminen ja laittoman maahanmuuton tukeminen Euroopassa. Sionistit hallitsevat joko suoran tai epäsuoran omistuksen kautta mediaa. Tällä tavalla kontrolloidaan keskustelua. Keskuspankkijärjestelmän kautta sionistipankkiirit (monet Goldman Sachs taustaisia) hallitsevat velalla orjuuttamiaan valtioita. Sionistien lisäksi on olemassa monia muitakin harvainvaltaisia intressiryhmiä, mutta heillä ei ole sionisteihin verrattavaa valtaa.

  Plusääni(30)Miinusääni(2)
 2. ONKO TÄÄ JOONA$ $IV€LÄ $€ $AMA KU$IPÄÄ VAJAKKI JOTA HAA$TAT€LLTIIN YHD€$$Ä YL€$AATANAN OHJ€LMA$$A PARI VIIKKOA $ITT€N….TAU$TAKUVANA JOUKKO ILUMINATI $ATANI$TI $YMBOOL€JA….TAITAA OLLA….

  $€ €TTÄ TUO YL€$AATANA T€KIKIN OIK€IN PUOL€N TUNNIN OHJ€LMAN TUO$TA VAJAKI$TA….HERÄTTI MINU$$A H€TI €PÄILYK$IÄ….€TTÄ OLIKIN KY$€€$$Ä …OIK€IN….TUON JUUTALOI$ $ATANI$TI PA$KAM€DIAN TILAU$TYÖ…..

  Plusääni(20)Miinusääni(2)
  1. Haastattelussa j.sivelä tuijotti kenkiään ja salaliitoiksi nostettiin esim.snowden ja wolksvagenin
   päästömanipulointi.Ylen toimittaja hymyili kuin vajaamielinen haastattelun ajan ja tietenkään
   esim.holokaustista,fedin perustamisesta,eu.sta jne ei puhuttu sanaakaan vaikka taustalla oli
   dollarin setelin pyramidi.

   Plusääni(24)Miinusääni(1)
 3. The forecaster yle areena! Olipa jutkut painostanu ja tuominnu hyvää miestä! On se jenkit läpeensä paska jutkujen korruptoima maa! Se mikä pisti silmään tuossa dokkarissa oli selvästikin että länsi tuhotaan tarkoituksella ja kiinan armeijaa käskyttävät seuraavaaksi! Eli ryöstö siirtyy itään!

  https://trutube.tv/user/Angry_White_Goy

  Plusääni(15)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat