Sokerin ja masennuksen välillä on yhteys

Ravinnolla on suora vaikutus aivoihin, ja paras tapa tukea sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä on syödä aitoa ruokaa ruokavaliosuunnitelmani mukaisesti. Tieteellisen näytön perusteella sokeria (erityisesti fruktoosia) on syytä välttää, millä voidaan ehkäistä ahdistusta ja masennusta, joista molemmat ovat yleistymässä.

Runsaasti sokeria sisältävä ruokavalio on yhdistetty lukuisissa tutkimuksissa korkeampaan masennuksen riskiin. Hiljattain selvisi, että yli 67 grammaa sokeria päivässä kuluttavat miehet sairastuivat 23 prosenttia todennäköisemmin ahdistukseen tai masennukseen seuraavan viiden vuoden aikana verrattuna miehiin, jotka kuluttivat sokeria alle 40 grammaa päivässä.1,2,3

Edellämainittu piti paikkansa vaikka muut vaikuttavat tekijät, kuten sosioekonominen status, liikuntatottumukset, alkoholin käyttö, tupakointi, muun ravinnon laatu, paino ja yleinen terveydentila otettiin huomioon. Kuten tutkimusta johtanut tohtorikoulutettava Anika Knüppel4 totesi:5

”Makea ruoka saa aikaan positiivisen tunteen lyhyellä aikavälillä. Kun ihmisen mieli on maassa, hän saattaa toivoa sokeristen ruokien lievittävän kielteisiä tunteita. Tutkimuksemme perusteella runsaalla sokeristen ruokien käytöllä on todennäköisesti päinvastainen vaikutus mielenterveyteen pitkällä aikavälillä.”

Toiset tutkimukset osoittavat, että runsassokerinen ruokavalio altistaa masennukselle

Vaikka mainitussa tutkimuksessa ei kyetty selittämään mekanismia jolla sokerin kulutus altistaa masennukselle, tai että asioiden välillä olisi syy-seuraussuhde, se tukee muiden tutkimusten tuloksia, joissa on havaittu vastaavanlainen yhteys. Esimerkiksi 2002 julkaistussa tutkimuksessa,6 jossa verrattiin sokerin kulutusta henkilöä kohden ja masennuksen esiintyvyyttä kuudessa maassa, ”sokerin kulutuksen ja vuosittaisen masennuksen yleisyyden välillä havaittiin selkeä merkitsevä yhteys.”

Vuonna 2011 julkaistussa espanjalaistutkimuksessa7 masennus oli yhteydessä erityisesti leivonnaisten kulutukseen. Eniten leivonnaisia nauttivilla oli 38 prosenttia korkeampi masennuksen riski kuin vähiten nauttineilla.

Vastaavasti 2016 tutkimuksessa,8 jonka yhteenveto näkyy yllä olevalta videolta, havaittiin vahva yhteys runsassokerisen ruokavalion (sisältää korkean glykeemisen indeksin ruokia, kuten pitkälle jalostettuja elintarvikkeita, makeutettuja juomia ja puhdistettuja vilvoja) ja masennuksen välillä vaihdevuodet ohittaneilla naisilla. Mitä korkeampi naisten ruokavalion glykeeminen indeksi oli, sitä korkeampi oli masennuksen riski. Runsaasti hedelmiä, kuitua, vihanneksia ja laktoosia sisältävä ruokavalio oli yhteydessä pienempään todennäköisyyteen sairastua masennukseen.

Kuinka sokeri nostaa masennuksen riskiä

Monissa muissa tutkimuksissa on selvitetty mekanismeja, joilla liiallinen sokerin kulutus tekee hallaa mielenterveydelle. Liiallisella sokerinkulutuksella on muun muassa seuraavia haittavaikutuksia:

 • Altistaa insuliini- ja leptiiniresistenssille ja häiritsee aivojen viestintää, millä on huomattava vaikutus mielenterveyteen.
 • Heikentää aivoperäisen neurotrooppisen tekijän (BDNF) aktiivisuutta. Se on yksi tärkeimmistä aivojen hermosoluihin vaikuttavista kasvuhormoneista. BDNF-tasot ovat yleensä kriittisen alhaiset sekä masennuksessa että skitsofreniassa, ja eläinmallien perusteella niiden välillä saattaa olla syy-seuraussuhde.
 • Vaikuttaa dopamiiniin, joka on hermoston välittäjäaine, joka stimuloi aivojen mielihyväkeskusta9 (minkä vuoksi sokeri voi aiheuttaa riippuvuutta10,11,12,13
 • Aiheuttaa mitokondriovaurioita, minkä seuraukset voivat ulottua koko kehoon. Mitokondriot tuottavat suurimman osan kehon energiasta (adenosiinitrifosfaattina eli ATP:na). Kun elimistö käyttää sokeria ensisijaisena energianlähteenä, muodostuu suuria määriä reaktiivisia happispesieksiä (ROS) ja sekundäärisiä vapaita radikaaleja, jotka vahingoittavat mitokondrioiden solukalvoja ja perimäainesta.

  Lienee tarpeetonta sanoa, että kun mitokondriot vaurioituvat, kehon energianvälittäjiä syntyy vähemmän ja aivoille tekee tiukkaa toimia kunnolla. Toisin kuin hyvälaatuiset rasvat, joita käyttäessä muodostuu huomattavasti vähemmän reaktiivisia happispesieksiä ja vapaita radikaaleja. Rasvat ovat myös kriittisen tärkeitä jotta solukalvot pysyvät kunnossa ja monet muut biologiset toiminnot, kuten ja erityisesti aivotoiminta, toimivat oikeaoppisesti.

  Aivojen toiminnalle ja mielenterveydelle tärkeimpiä rasvoja ovat pitkäketjuiset, eläinperäiset omega-3-rasvat DHA ja EPA. Ne ovat anti-inflammatorisia, mutta DHA:ta on itse asiassa kehon kaikissa soluissa, ja 90 prosenttia aivokudoksen omega-3-rasvoista on DHA:ta.
 • Edistää kroonista tulehdusta, joka pitkällä tähtäimellä heikentää immuunijärjestelmän toimintaa ja tällä tavoin nostaa masennuksen riskiä. Vuonna 2004 julkaisiin poikkikulttuurillinen analyysi14 ruokavalion ja mielisairauksien välisestä yhteydestä. Siinä havaittiin vahva yhteys runsaan sokerinkulutuksen ja korkean masennuksen riskin ja skitsofrenian välillä.

  Analyysissä todettiin, että masennusta ennakoivat ravintemukselliset tekijät ovat samankaltaisia kuin diabeteksen ja sepelvaltimotaudin tapauksessa. Näitä sairauksia yhdistää krooninen tulehdus, jolle sokeri altistaa. Näin ollen liiallinen sokeri voi käynnistää sekä ruumiin että mielen terveyttä heikentävän ketjureaktion.

Tulehdus saattaa olla suurin masennuksen riskitekijä

Toisessa aiemmassa tutkimuksessa, joka julkaistiin International Breastfeeding Journalissa,15 havaittiin että tulehdus saattaa olla muutakin kuin vain yksi monista riskitekijöistä. Se saattaa olla tärkein yksittäinen riskitekijä, joka edeltää kaikkia muita. Tutkijoiden mukaan:

”Vanhan paradigman mukaan tulehdus on vain yksi monista masennuksen riskitekijöistä. Uusi paradigma perustuu tuoreempiin tutkimuksiin, jotka viittaavat siihen, että fyysiset ja psykologiset stressitekijät lisäävät tulehdusta. Nämä tuoreet tutkimukset ovat tärkeä muutos masennusparadigmassa: tulehdus ei ole vain riskitekijä; se on riskitekijä, joka edeltää kaikkia muita.

Lisäksi tulehdustila selittää miksi psykososiaaliset, käyttäytymiseen liittyvät ja fysikaaliset riskitekijät nostavat masennuksen riskiä. Tämä pätee masennukseen yleisellä tasolla ja erityisesti synnytyksen jälkeiseen masennukseen.”

Toisessa tutkimuksessa16 tutkijat arvelivat, että ”masennus saattaa olla kroonisen tulehdusoireyhtymän neuropsykiatrinen ilmentymä.” He viittaavat erityisesti ruoansulatuskanavan tulehdukseen. Tutkimuksissa on myös havaittu, että masennus on läheisessä yhteydessä suolisto-aivoakselin toimintahäiriöihin, jossa suoliston tulehduksella on keskeinen rooli.

Myös keinotekoiset makeutusaineet ovat läheisessä yhteydessä masennukseen

Valitettavasti monet ovat siinä virheellisessä käsityksessä, että he voivat suojella terveyttään korvaamalla puhdistetut sokerit keinomakeutusaineilla, mikä ei voisi olla kauempana totuudesta, sillä tutkimuksen tulokset viittasivat siihen, että keinomakeutusaineet saattavat olla itse asiassa haitallisempia terveydelle kuin tavallinen sokeri. Esimerkiksi:

 • Kun 1986 selvitettiin ruoan lisäaineiden vaikutuksia17, havaittiin, että aspartaami (niillä määrillä joita sitä yleensä kulutetaan) oli yhteydessä muutoksiin mielialassa, kuten ahdistukseen, levottomuuteen, ärtyneisyyteen ja masennukseen.
 • Vuonna 1993 julkaistussa tutkimuksessa18 havaittiin, että mielialahäiriöistä kärsivät yksilöt olivat poikkeuksellisen herkkiä aspartaamille, mikä viittaa siihen, ettei heidän tulisi käyttää aspartaamia. Kliinisessä tutkimuksessa Institutional Review Board keskeytti projektin sen jälkeen kun 13 yksilöä oli käynyt läpi tutkimuksen, koska masennushistorian omaavien potilaiden reaktiot olivat niin voimakkaita.
 • Vuonna 2008 tutkijat väittivät, että liiallinen aspartaamin nauttiminen voi olla yhteydessä tiettyjen mielenhäiriöiden patogeneesiin ja häiritä tunteiden säätelyä.19
 • American Academy of Neurologyn vuosikokouksessa 2013 esitetyssä tutkimuksessa havaittiin, että makeutettujen juomien kulutus – olipa ne makeutettu sokerilla tai keinomakeutusaineilla – oli yhteydessä kohonneeseen masennuksen riskiin.20,21 Tutkimus kattoi lähes 264 000 täysikäistä yli 50-vuotiasta amerikkalaista, jotka noudattivat AARP-ruokavaliota ja vastasivat terveyskyselyyn.

  Alussa osallistujat vastasivat ruokavaliokyselyyn. 10-vuotisen seurantajakson jälkeen heiltä kysyttiin oliko heillä diagnosoitu masennusta missään vaiheessa kuluneen vuosikymmenen aikana.

Yli neljä tölkkiä sokerittomia tai muuten keinomakeutettuja virvoitusjuomia nauttineilla oli lähes 30 prosenttia korkeampi masennuksen riski verrattuna henkilöihin, jotka eivät kuluttaneet sokerittomia virvoitusjuomia. Säännöllisesti virvoitusjuomia nauttineilla oli 22 prosenttia korkeampi riski.

Masennuksen voi parantaa vain pureutumalla ydinsyihin

Maailman terveysjärjestön mukaan masennus on yksi yleisimmistä terveyttä ja toimintakykyä heikentävistä syistä maailmanlaajuisesti.22,23 Se koskettaa arviolta 322 miljoonaa ihmistä ja yli 16 miljoonaa amerikkalaista. Maailmanlaajuisesti masennuksen esiintyvyys on kasvanut 18 prosenttia vuosien 2005 ja 2015 välillä.24 Yhdysvaltain kansallisen mielenterveysinstituutin mukaan 11 prosenttia yli 12-vuotiaista amerikkalaisista käyttää masennuslääkkeitä. 40-50-vuotiaista naisista joka neljäs käyttää masennuslääkkeitä.25

Vaikka eri tekijät voivat vaikuttaa masennuksen syntyyn, uskon, että ruokavalio vaikuttaa merkittävästi. En epäile lainkaan etteikö sokerista ja keinomakeutusaineista luopuminen tai niiden käytön lopettaminen olisi ratkaisevan tärkeää jos halutaan ennaltaehkäistä masennusta ja/tai toipua masennuksesta.

Eräs yksinkertaisimmista tavoista vähentää sokerinkulutusta on korvata pitkälle jalostetut elintarvikkeet aidolla ruoalla. Runsas hedelmien ja vihannesten nauttiminen on yhteydessä pienempään todennäköisyyteen sairastua masennukseen tai ahdistukseen,26,27 vaikutus, jonka arvellaan johtuvan antioksidanteista jotka auttavat kehoa torjumaan tulehdusta. Myös tiettyjen ravintoaineiden puutostila voi aiheuttaa masennusoireita, joten ruokavalion tulee sisältää monipuolisesti ravintorikkaita ruokia.

Toinen keskeinen masennukselle ja ahdistukselle altistava tekijä on langattomien verkkojen aiheuttama altistus mikroaaltosäteilylle, josta kerron seuraavassa kappaleessa. Vaikka voidaan sanoa että masennuksen perimmäiset syyt liittyvät huonoon ruokavalioon ja muihin elämäntapatekijöihin, se ei muuta sitä tosiasiaa, että kyseessä on vakava ongelma, johon täytyy suhtautua myötätunnolla ja olematta tuomitseva. Keskustelu siirtyykin siihen, mikä on parhain ratkaisuvaihtoehto, ja millä masennusta voidaan hoitaa.

Kun otetaan huomioon masennuslääkkeisiin liittyvät riskit (teholtaan niiden on toistuvasti havaittu olevan samaa luokkaa kuin lumelääkkeillä), olisi viisainta selvittää masennuksen perimmäiset syyt, jotka liittyvät ensisijaisesti elämäntapoihin. Lääkkeet, silloinkin kun ne toimivat, eivät korjaa ongelmaa. Ne vain piilottavat sen.

Masennuslääkkeet saattavat pahentaa tilannetta, sillä monet niistä on yhteydessä korkeampaan itsemurhan, väkivaltaisen käyttäytymisen ja mielenterveyden heikkenemisen riskiin pitkällä aikavälillä. Eli ennen lääkkeisiin turvautumista kannattaa tehdä muutoksia elämäntapoihin.

Masennuksen ehkäisy ilman lääkkeitä

Rajoita altistumista mikroaaltosäteilylle

Runsas altistuminen sähkömagneettisille kentille on yhdistetty tutkimuksissa kohonneeseen masennuksen ja itsemurhan riskiin.28 Voimalinjat ja korkeajännitteiset kaapelit ovat erityisen ongelmallisia. Illinoisin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan riippuvuuden muodostuminen mobiililaitteisiin voi myös laukaista masennus- ja ahdistusoireita.29

Tri Martin Pallin tutkimus30 paljasti, että matkapuhelinten ja muiden langattomien laitteiden lähettämillä mikroaalloilla on haitallisia vaikutuksia eliöihin, joiden mekanismia ei ole aiemmin tunnettu. Tämä selittää osakseen sen miksi näiden laitteiden käytöllä voi olla niin suuri vaikutus mielenterveyteen.

Solukalvoilla on jännitesäädeltyjä kalsiumkanavia (VGCC), jotka aktivoituvat mikroaaltojen vaikutuksesta. Tällöin vapautuu noin miljoona kalsiumionia sekunnissa, mikä stimuloi typpioksidin (NO) vapautumista solujen sisälle ja mitokondrioihin. Sitten NO yhdistyy superoksidin kanssa muodostaen peroksinitriittiä, joka puolestaan muodostaa vapaita hydroksyyliradikaaleja, jotka ovat kaikkein tuhoisimpia vapaita radikaaleja joita tiedetään olevan olemassa.

Vapaat hydroksyyliradikaalit tuhoavat mitokondrionaalista ja tuman perimäainesta, niiden kalvoja ja proteiineja. Tästä seuraa mitokondrion toimintahäiriöitä, joiden tiedetään olevan monien kroonisten sairauksien ydintekijöitä. Jännitesäädeltyjä kalsiumkanavia on solujen määrään suhteutettuna eniten aivoissa, sydämen tahdistimessa ja kiveksissä.

Terveysongelmat kuten Alzheimerin tauti, ahdistus, masennus, autismi, rytmihäiriöt ja hedelmättömyys voidaan siis liittää suoraan liialliseen altistukseen mikroaaltosäteilylle.

Jos kamppailet ahdistuksen tai masennuksen kanssa, kannattaa rajoittaa altistusta langattomille laitteille. Yksinkertaisia keinoja on esimerkiksi langattoman verkon sammuttaminen yöksi, olemaan kantamatta matkapuhelinta lähellä kehoasi, ja pitämällä matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet poissa makuuhuoneesta.

Liiku säännöllisesti

Tutkimukset ovat osoittaneet, että aerobisen kunnon ja kohonneen mielialan välillä on vahva yhteys. Liikunta synnyttää uusia GABA:a tuottavia hermosoluja, jotka auttavat pysymään tyynenä. Liikunta myös nostaa serotoniinin, dopamiinin ja norepinefriinin tasoja, mikä auttaa sietämään stressin vaikutuksia.

Eläintutkimusten perusteella liikunnasta voi olla hyötyä mielenterveydelle tehostamalla kynureniinin poistumista. Se on haitallinen proteiini, joka on yhteydessä masennukseen.31

Vietä enemmän aikaa ulkona

Ajan viettäminen luonnossa alentaa stressiä, parantaa mielialaa ja lievittää merkittävästi masennuksen oireita.32 Ulkoilma-aktiviteetti voi olla mitä tahansa aina luontopolulla kävelystä puutarhurointiin tai yksinkertaisesti treenaamiseen ulkona.

Nuku hyvin ja riittävästi

Uni ja masennus ovat niin läheisessä yhteydessä toistensa kanssa, että unihäiriöt ovat määritelmän mukaisesti osa oirekompleksia, jota nimitetään masennukseksi. Ihanteellisinta olisi nukkua kahdeksan tuntia joka yö ja huomioida tekijät, jotka heikentävät unenlaatua.

Selvitä kielteiset tunteet

Uskon että masennusta kannattaisi pitää merkkinä siitä, että keho ja elämä ovat epätasapainossa, sen sijaan että sitä pidettäisiin sairautena. Se on viesti, joka kertoo että olet poikennut liian kauas oikealta reitiltä, ja että tasapaino on saavutettava uudelleen. Yksi tapa jolla tämä voidaan suorittaa on selvittää kielteiset tunteet, jotka ovat jumittuneet tietoisen mielen alapuolelle. Suosikkimenetelmäni kielteisten tunteiden puhdistukseen on Emotional Freedom Techniques (EFT), joka on eräänlaista psykologista akupunktiota.

Tutkimukset osoittavat, että EFT edistää merkittävästi positiivisten tunteiden, kuten toivon ja nautinnollisuuden, määrää, ja alentaa kielteisten tunnetilojen määrää.33,34,35 Se on erityisen tehokas ahdistuksen hoidossa, koska se vaikuttaa suoraan mantelitumakkeeseen ja aivotursoon. Ne ovat aivojen osia, jotka auttavat päättämään onko jokin asia uhka vai ei.36

Vakavan tai monimutkaisen ongelman ollessa kyseessä tulee pyytää ohjausta pätevältä terveydenhuollon ammattilaiselta, joka on saanut koulutuksen EFT-menetelmän käytöstä.37 Kuitenkin suurimmassa osassa tapauksista masennusoireet ovat niin lieviä, että menetelmää voi käyttää tehokkaasti omatoimisesti. Alla olevalla videolla EFT-ammattilainen Julie Schiffman näyttää kuinka EFT:n avulla voi lievittää masennuksen oireita.

Suolisto kuntoon

Mielenterveys on tiiviisti kytköksissä suoliston kuntoon. Lukuisat tutkimukset ovat vahvistaneet, että suoliston tulehduksella saattaa olla kriittisen tärkeä rooli masennuksen kehityksessä.38 Suolistoflooran optimointi auttaa myös säätelemään lukuisia hermoston välittäjäaineita ja mielialaan vaikuttavia hormoneja, kuten GABA:a ja kortikosteroidia, minkä seurauksena ahdistus ja masennukseen liittyvä käyttäytyminen lievittyvät.39

Muista ravita suoliston mikrobiomia syömällä runsaasti tuoreita kasviksia ja perinteisin menetelmin hapatettuja ruokia. Terveellisiä vaihtoehtoja ovat hapatetut vihannekset, lassi, kefiiri ja natto. Mikäli et syö hapatettuja ruokia säännöllisesti, korkealaatuisten probioottivalmisteiden nauttiminen on suotavaa.

Muista myös rajoittaa sokerien, erityisesti fruktoosin, kuten myös viljojen määrää, jotta suolistosi mikrobiomi saavuttaisi jälleen tasapainotilan. Yleissuosituksena päivittäinen fruktoosin kulutus kaikista lähteistä kannattaa rajoittaa alle 25 grammaan päivässä.

Optimoi D-vitamiinin saanti altistumalla auringonvalolle kohtuudella

Tutkimukset ovat osoittaneet, että D-vitamiinin puutostila saattaa altistaa masennukselle, ja että masennus voi lievittyä kun D-vitamiinitasot nousevat riittävän korkealle, mieluiten altistumalla kohtuudella auringonvalolle.40,41,42

Yhdessä näistä tutkimuksista havaittiin, että ihmisillä, joiden D-vitamiinitasot olivat alle 20 nanogrammaa millilitraa kohden (ng/mL), oli 85 prosenttia korkeampi masennuksen riski verrattuna niihin, joiden tasot olivat yli 30 ng/ml.43 Optimaalisen terveyden kannalta on syytä varmistaa, että D-vitamiinitasot ovat 40-60 ng/ml ympäri vuoden, joten muista testauttaa D-vitamiinitasosi vähintään kahdesti vuodessa.

Optimoi omega-3-rasvahappojen saanti

Eläinperäinen omega-3-rasva DHA on ehkäpä tärkein yksittäinen ravintoaine aivojen toiminnan ja masennuksen ehkäisyn kannalta. Vaikka DHA:ta saa myös krilli- ja kalaöljystä, vähän elohopeaa sisältävät kalat kuten villi alaskanlohi, sardiinit, silli, anjovis sekä kalanmäti ovat huomattavasti parempia lähteitä.

D-vitamiinitasot kannattaa testauttaa, mutta suosittelen testauttamaan myös omega-3-indeksin, jotta saat varmasti riittävästi. Ihannetapauksessa omega-3-indeksin tulee olla 8 prosenttia tai sitä korkeampi.

Varmista että kolesterolitasosi ovat riittävän korkeat optimaalisen mielenterveyden kannalta

Myös kolesterolitasot kannattaa tarkistaa. Matala kolesteroli on yhteydessä huomattavasti korkeampiin itsemurhalukemiin sekä muihin henkilöihin kohdistuvaan aggressioon.44 Tämä itseään ja muita vastaan kohdistuva väkivalta voi johtua osittain siitä tosiasiasta, että solukalvojen matala kolesteroli laskee serotoniinireseptorien määrää aivoissa, joiden painosta noin 30 prosenttia on kolesterolia.

Näin ollen seerumin matalampi kolesterolikonsentraatio vähentää serotoniinin määrää aivoissa, mikä paitsi altistaa masennukselle joka on yhteydessä itsetuhoisuuteen, mutta myös ehkäisee itseensä ja muihin kohdistuvan aggressiivisen ja väkivaltaisen käyttäytymisen hillintää.

Lisää B-vitamiinin saantia

Ruokavalion liian vähäinen folaatti on vakavan masennuksen riskitekijä, joka nostaa riskiä jopa 300 prosentilla.45,46 Jos päätät käyttää ravintolisiä, suosittelen metyylifolaattia, joka on kaikkein tehokkain foolihapon muoto. Muiden B-vitamiinien, mukaanlukien B1:n, B2:n, B3:n, B6:n, B8:n ja B12 puutostilat saattavat tuottaa neuropsykiatrisille häiriöille tyypillisiä oireita. Erityisesti B12-vitamiinin puutostila altistaa masennukselle, ja joka neljäs saa sitä liian vähän.

Yhdessä tuoreimmista tutkimuksista47,48 osoitettiin vitamiinien puutostilojen huomattava vaikutus masennukseen itsetuhoisilla teineillä. Suurimmalla osalla oli aivofolaatin puutostila. Yhdellä 33 tutkitusta oli vakava tetrahydrobiopteriinin puutostila aivo-selkäydinnesteessä. Tetrahydrobiopteriini on kriittisen tärkeä kofaktori monoamiinihermostonvälittäjäaineiden synteesissä.

Tutkijoiden mukaan ”Kaikilla potilailla, joilla oli aivofolaatin puutostila, sekä yhdellä jonka 5-MTHF:n ja tetrahydrobiopteriinin välituotteiden tasot olivat matalat, masennusoireet lievittyivät foliinihappohoidolla; potilaat joilla oli matalat tetrahydrobiopteriini[tasot] saivat lisäksi sapropteriinia … Tetrahydrobiopteriinia muistuttavalla sapropteriinilla hoidettaessa masennusoireet lievittyivät huomattavasti, ja masennus siirtyi pitkäkestoiseen remissioon.”

Hyödylliset ravintolisät

Ahdistuksen ja masennuksen oireita voidaan lievittää lääkkeiden lisäksi monilla yrteillä ja ravintolisillä. Näitä ovat:

 • Mäkikuisma (Hypericum perforatum). Tällä lääkekasvilla on pitkä käyttöhistoria masennuksen hoidossa, ja sen ajatellaan toimivan samalla tavoin kuin masennuslääkkeet, nostaen mielialaan vaikuttavien aivokemikaalien kuten serotoniinin, dopamiinin ja noradrenaliinin tasoja.49
 • S-adenosyylimetioniini (SAMe). SAMe on aminohappojohdannainen, jota esiintyy luonnostaan kaikissa soluissa. Se vaikuttaa monissa biologisissa reaktioissa siirtämällä metyyliryhmänsä DNA:han, proteiineihin, fosfolipideihin ja biogeenisiin amiineihin. Lukuisat tieteelliset tutkimukset viittaavat siihen, että SAMe:sta voi olla hyötyä masennuksen hoidossa.
 • 5-hydroksitryptofaani (5-HTP). 5-HTP on yksi monista luontaisvaihtoehdoista perinteisille masennuslääkkeille. Kun keho päättää valmistaa serotoniinia, se tuottaa ensin 5-HTP:tä. 5-HTP:n käyttäminen ravintolisänä saattaa nostaa serotoniinitasoja. Todisteet viittaavat siihen, että 5-HTP lievittää masennusoireita tehokkaammin kuin plasebo,50 mikä on parempi tulos kuin masennuslääkkeillä.
 • XingPiJieYu. Tämän kiinalaisen yrtin, jota saa hankittua Perinteisen kiinalaisen lääketieteen (TCM) harjoittajilta, on havaittu lievittävän ”kroonisen ja ennalta-arvaamattoman stressin” vaikutuksia, mikä näin alentaa masennuksen riskiä.51

 

Lähde: Mercola.com

Lue myös:

Kuinka sokeri vaikuttaa aivoihin?
Valkaistu sokeri yhteydessä mielisairauksiin
Valtatiede myöntää: sokerin osuutta lihavuusepidemiaan pimitetty
Glukoosi-fruktoosisiirappi – paholaisen sokeri on rantautunut meillekin
Kananmunat eivät aiheuta sydänkohtauksia — sokeri aiheuttaa
Ahdistus ohittanut masennuksen yleisimpänä mielenterveysongelmana
3 yleistä yrttiä ja maustetta ahdistukseen ja masennukseen

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat