Talousdemokraattien julkaisu haastaa pankkiirien poliittisen vallan

Suomen Talousdemokratia-järjestön uusi julkaisu ottaa kantaa poliittisen itsenäisyyden kannalta elintärkeään kysymykseen: Kuka päättää uuden rahan luomisesta ja hallitsee sitä myöten koko yhteiskuntaa?

Rahareformin hyödyt –julkaisu toteaa, että suurten eurooppalaisten rahoituskriisien, kuten 1930-luvun laman ja 2007–2008 finanssikriisin, taustalla on yksityinen pankkijärjestelmä, jolle on myönnetty valta luoda rahaa myöntämällä asiakkailleen lainaa.

Kierrossa olevan rahan määrää eivät säätele siis valtiot vaan yksityiset pankit, joiden tavoitteena ei ole ylläpitää kansantalouden vakautta. Sen sijaan pankit tavoittelevat korkomaksuista kertyvää voittoa siinä missä muutkin yritykset.

 

Islannin esimerkki rohkaisee

Talousdemokraattien julkaisu osuu makeaan saumaan, sillä tänä vuonna keskustelu rahajärjestelmän uusimisesta ja pankkien poliittisen vallan murtamisesta on noussut jopa hetkeksi valtavirtaan Islannista kantautuvien uutisten vuoksi. Kuten uutisoimme toukokuussa, muun muassa Islannin pääministeri Sigmundur Davíð Gunnlaugsson on ehdottanut, että rahan valta tulisi siirtää pankeilta kansalle.

Kansainvälinen finanssikriisi kaatoi Islannin kolme suurinta pankkia, jotka olivat tuhonneet maan talouden leväperäisillä lainoilla. Toisin kuin lännessä oltiin totuttu näkemään, Islanti ei kuitenkaan suostunut pelastamaan pankkejaan veronmaksajien kustannuksella vaan antoi rikollisesti toimineiden laitosten kaatua. Lisäksi kovimmat konnat passitettiin vankilaan.

Tämän jälkeen Islanti on pannut hanttiin niin Kansainväliselle valuuttarahastolle kuin Euroopan unionille, jotka ovat tehneet kaikkensa, ettei yksityistä keskuspankkijärjestelmää kansallistettaisi. Islannille on luvattu edullisia lainoja vastineeksi palveluiden yksityistämisestä ja kotimaista kysyntää myrkyttävästä budjettikurista. Islantilaisten huippupoliitikkojen talousdemokratiahanke kuitenkin osoittaa, etteivät koronkiskojien korulauseet ole olleet tarpeeksi vakuuttavia.

central-bank-of-iceland

 

Pankit vievät – valtiot vikisevät

Finanssikriisien luoma massatyöttömyys ja alati rajummat suhdannevaihtelut ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu.

Luototuksen kautta yksityiset pankit hallitsevat kokonaisia valtioita myös silloin, kun talous on kasvussa ja tulevaisuus vaikuttaa hetken aikaa valoisalta. Toukokuussa kirjoitimme velkatalousjärjestelmän kansainvälisestä kuristusotteesta:

Banksters-3”Ongelmallisinta järjestelmässä on se, etteivät edes valtiot voi painaa itsenäisesti rahaa rahoittaakseen hankkeitaan. Valtioiden velkakriisit johtuvat siitä, että hallitukset joutuvat kattamaan julkisia kuluja lainaamalla rahaa ulkomaalaisilta yksityispankeilta. Valtiosta tulee lainaamisen kautta pankkien velkaorjia, ja pankit käyttävät ylivalta-asemaansa aktiivisesti hyväkseen painostaessaan valtioita tekemään monikansallisia suursijoittajia miellyttävää politiikkaa.

Yksityispankkien rahanluontioikeuden vuoksi kokonaiset kansakunnat on siis alistettu pankkiirien ja rahoituslaitosten velkaorjiksi. Maa ei voi olla itsenäinen, ellei se saa päättää itsenäisesti uuden rahan luomisesta.”

Talousdemokraatit tarjoavat vaihtoehdon, jota he kutsuvat täyden rahan järjestelmäksi. Siinä sekä käteisen että sähköisen rahan loisi julkinen sektori, siis valtio. Pankkien rooli muuttuisi, sillä niitä koskisivat samat säännöt kuin muitakin yrityksiä: mikäli ne tahtovat lainata rahaa, niiden täytyy ansaita se eikä luoda sitä tyhjästä.

Vastuuttoman luototuksen estäminen ei olisi siunaus vain poliittiselle järjestelmälle ja kansanvallalle. Iskemällä roskalainoja vastaan valtio suojelee myös yrityksiä ja veronmaksajia kohtalolta, jonka 1990-luvun alulla toivonsa menettäneet suomalaiset muistavat tuskallisen tarkasti.

Rahareformin hyödyt –julkaisu esittelee 12 hyvää syytä, miksi Suomen tulisi lunastaa taloudellinen itsenäisyytensä pankeilta. Tiivistämme niistä konkreettisimmat.

 

Vakaa talous

Talousdemokraattien mukaan pankkien strategia lainata rahaa on myötäsyklistä, eli kun talous kasvaa, kulutusjuhlista huumaantuvat pankit myöntävät entistä halvempia lainoja, mikä ruokkii kulutusta entisestään. Taantuman aikana korko eli rahan hinta sen sijaan kohoaa ja talouskasvun mahdollistavan kysynnän kohentaminen hankaloituu.

Luototuksen myötäsyklisyys toisin sanoen edistää talouskuplien pullistumista, ja kuplan räjähtäessä myötäsyklisyys tekee taantumasta entistäkin kivuliaamman. Tämä on kaikkia perustavanlaatuisia – usein keynesiläisiksi kutsuttuja – oppeja vastaan, sillä vastuullisen raha- ja finanssipolitiikan tavoitteena on tasapainottaa suhdanteita. Kasvun aikana rahoitusjärjestelmän tulisi estää kuplien synty ja mahdollisesti rajoittaa luotottamista. Taantuman aikana talous voidaan puolestaan saada takaisin kasvu-uralle esimerkiksi julkisilla investoinneilla ja kevyellä rahapolitiikalla.

Talousdemokraatit kutsuvat suhdannepoliittisesti järkevää lainaamista vastasykliseksi. Kasvun aikana rahan määrää säädeltäisiin, jotteivät esimerkiksi yritykset ja asuntojen ostajat elisi yli varojensa. Taantumassa hintojen putoaminen voidaan puolestaan estää kasvattamalla kierrossa olevan rahan määrää. Näin estetään kotitalouksien ja yritysten ylivelkaantuminen sekä uudet finanssikriisit.

Valtio voi politiikallaan torjua kuplia ja taantumia – mikäli se vapautetaan pankkien kahleista.
Valtio voi politiikallaan torjua kuplia ja taantumia – mikäli se vapautetaan pankkien kahleista.

 

Taloudellinen itsenäisyys ja vahva kansantalous

Poliitikot puhuvat jatkuvasti paisuvasta valtionvelasta ja ”kestävyysvajeesta”. Talousdemokraatit muistuttavat, että velka on tuplaantunut finanssikriisin myötä. Valtapoliitikkojen mielestä ainut tie pois kestävyysvajeen kurimuksesta on hyvinvointivaltion alasajo sekä esimerkiksi suomalaisen yrittäjyyden teurastaminen TTIP-vapaakauppasopimuksen nimissä.

Todellinen syy Suomen ongelmille ei kuitenkaan ole suomalaisen yrittäjyyden ja työn tuottamattomuus vaan nykyinen rahajärjestelmä. Kun riskivelkojen rampauttamat pankit ovat kaatumassa, pelastetaan ne veronmaksajien rahoilla. Pankkien louhima lovi kansantalouteen kuitenkin unohdetaan kokonaan poliittisissa kestävyysvajepuheenvuoroissa.

Valtiot rahoittavat nykyjärjestelmässä kaatuvia pankkeja siksi, että valtiot ovat riippuvaisia pankkien luomasta rahasta. Rahoittajat käyttävät riippuvuussuhdetta hyväkseen ja vaativat alistamiaan valtiota tekemään pankeille edullista – mutta kansalle usein kohtalokasta – politiikkaa.

Talousdemokraattien mukaan siirtyminen kansalliseen pankkijärjestelmään olisi parasta lääkettä taantuvalle taloudelle. Tuotot ohjattaisiin rahoitusmarkkinoiden sijaan ennen kaikkea kuluttajille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Valtio ei enää velkaantuisi pankeille, sillä valtio itse loisi käyttämänsä rahan. Näin valtio myös vapautuu rahoittajien käskyvallasta ja voi tehdä politiikkaa, josta hyötyy koko yhteiskunta – ei vain pankkiirit.

vero

 

Reaalitalous ennen pankkeja ja pörssejä

Yksityinen rahanluontijärjestelmä on johtanut siihen, että vain häviävän pieni osa valuutasta ruokkii todellista kasvua, kotimaisia yrityksiä ja reaalitaloutta.

Talousdemokraatit viittaavat Tilastokeskuksen tutkimuksiin ja osoittavat, että kun yksityiset pankit saavat päättää, ohjautuu valtaosa uudesta rahasta pankkiirien omaa kapeaa etua ajaviin hankkeisiin, kuten kiinteistömarkkinoille. Peräti 39 % rahasta katoaa puolestaan ulkomaille!

Vain 15 % luodusta rahasta menee yrityksille ja 1 % julkiselle sektorille. Yritysten lisäksi reaalitaloutta ruokkivat kotitaloudet, jotka vastaavat kysynnästä. Kuitenkin vain 9 % rahasta ohjautuu kotitalouksille, kun kiinteistömarkkinoita ei lasketa mukaan.

Kansallistettu pankkijärjestelmä takaisi, ettei ostovoima hupene asumiskustannusten ja osakkeiden pilviä hipoviin hintoihin. Mikäli valtio päättäisi uuden rahan luomisesta, voisi se itse ohjata rahavirtoja ja varmistaa, että keinottelijoiden pohjattomien vatsojen sijaan ruokittaisiin kotimaista yrittäjyyttä ja kysyntää.

 

Irti velka- ja korko-orjuudesta

Sähköistä rahaa syntyy, kun kotitaloudet, yritykset ja valtiot velkaantuvat pankeille. Raha on velkaa ja sen hinta on korko. Talouskasvu vaatii uutta rahaa, joten esimerkiksi taantumaa vastaan kamppailevan kansantalouden täytyy kasvattaa velkataakkaansa.

Muun muassa Adair Turner on osoittanut, että velan määrä on viime vuosikymmeninä kasvanut bruttokansantuotetta nopeammin. Velkaantuminen johtaa puolestaan lopulta aina uusiin rahoituskriiseihin.

Yksityisten pankkien luomaan velkarahaan liittyy myös toinen ongelma: kun velkaa lyhennetään, katoaa saman verran rahaa kierrosta. Tämä puolestaan hidastaa talouskasvua, joka edellyttää, että kierrossa olevan rahan määrä kasvaa tarpeeksi paljon.

Talousdemokraattisessa järjestelmässä valtio loisi itse rahaa reaalitalouden tarpeiden mukaan. Tämä olisi niin sanottua velatonta rahaa, jota ei tultaisi poistamaan kierrosta lainaa lyhentämällä. Kun valtio rahoittaa yrityksiä, kotitalouksia ja julkisia hankkeita, ei kansalaisten velkataakkakaan kasvaisi. Näin vältyttäisiin uusilta finanssikriiseiltä ja lamoilta.

 

Lue myös:

Video: miksi määrällinen elvyttäminen ei toimi
Markku Uusipaavalniemi: rahan valta pankeilta valtiolle
Talousdemokraatit: valtionvelka voidaan katkaista rahauudistuksella
Hitler ja pankkiirit: korko-orjuuden murtaminen

14 kommenttia

 1. Kuvottavaa luettavaa ohessa, olemme muka liian laiskoja, siksi taantuma ;

  http://www.taloussanomat.fi/kumppaniblogit/2015/08/14/yhteiskuntasopimus-ahkeruudesta/201510264/322?ref=ts_promo

  Anaalikko ei halua puhua totta edes asiakaskunnalleen, ei ilmeisesti ”tiedä”, että rahamme tulee liikenteeseen vain velkana, kansan työnteko ja uurastus ei millään tavalla yhteiskunnassa olevan rahan määrään. Raha ei tule liikenteeseen palkkiona työstä. Myöskään töiden tekemättä jättäminen ei mitenkään vaikuta liikenteessä olevan rahan määrään. Eivät myöskään luonnonvarat. Rahamme tulee liikenteeseen vain korollisena velkana.

  Maan sisäiset osto- ja myyntitapahtumat eivät myöskään vaikuta kansantaloudessamme kiertävän rahan kokonaismäärään. Vienti tietenkin voi jossakin määrin tuoda maahan rahaa, mutta tämä kumoutuu siihen, että muut maat vastaavasti pyrkivät tuomaan maahamme omia tuotteitaan.

  Tälläkin hetkellä vaihtotase taitaa olla jo pahasti miinuksella – maahan tuodaan enemmän tuotteita kuin pystymme vientituloilla kattamaan. Aasialaisen krääsän tuonti pitäisi saada tukkoon ja oma raha käyttöön, jotta surkealla vientitulojemme arvolla olisi jotain merkitystä taloudessamme kiertävään rahamäärään.

  Oikein toimiessaan valtio ei tarvitse vientituloja ollenkaan. Vain vaihtokauppaa, esim. öljyn tms. ostamista varten. Vapailla markkinoilla (tänne voi tuoda mitä tahansa, kuka tahansa) on lähes mahdotonta yrittää kattaa valtion menoja vientitulojen verottamisella. Sitäpaitsi myös verotulot ovat jonkun jossain pankista ottamaa velkaa.

  Lisäksi,

  (Suomen Pankin vastaus)
  Kun pankille maksetaan laina takaisin, niin kyllä se raha katoaa. Aina, jos asiakas maksaa pankille eikä toiselle asiakkaalle, rahan määrä supistuu. Rahamäärä supistuu (=taloutilanne huononee) siis jo itsekseen, olimmepa ahkeria tai emme. Ainoa keino korjata tilanne on velanotto.

  Sillä,

  Ilman velkaa ei ole rahaa. Ilman rahaa ei ole taloutta, verotuloja, työtä ja niin edelleen

  Euroalueen rahamäärä (=velanotto) muutokset :

  http://fingfx.thomsonreuters.com/2011/11/28/0911026384.htm

  Plusääni(24)Miinusääni(0)
 2. Pankkien asiakkailleen tarjoamista ja suosittelemista rahasto- ja osakesijoituksista toimialoittain tarkasteltuna menee suurin osa rahoitussektorille ja varsinainen reaalitalous jää mopen osille. Eli ihmisiä houkutellaan sijoittamaan rahoitusalan kasvuun reaalitalouden kasvun sijaan. Rahoitetaan finannsieliitin kuplia, ei reaalitaloutta.

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
 3. Alex jones ja jutku ämmä! Siinä oikeen vastavoima?? VIttu youtube on täynnä huijareita!

  https://www.youtube.com/watch?v=VuXNMkBJbNg

  David Duke Debates Alex Jones

  Eliitti ja sionistit! Vittu missä jutkut!

  15000 tuhatta joukko rakastajaa lisää! Ihmiset jotka tehny 40 vuoden työuran paskoo housuihin 🙂 Vittu totaalinen kommunismi on jo täällä!! Kuinka nuo kehtaa! Missä vittu lapset ja naiset! Kuinka edelleenkin 90% ei tajua että joku inhoo hieman eurooppalaisia ja tahtoo tuhota!!!

  Missä on järjestöt? Eikö armeijassa, poliisissa ym ole ihmisiä jotka liittoutuvat tätä paskaa vastaan!!!

  Mikä vaivaa! Pitääkö kämpät viedä ja kaikki tuhota ennenkun vaihtoehto oikeat mediat rupeaa kiinnostamaan!

  Toivottasti kaikki eliitit jotka ovat olleet tekemässä tätä! Kukaan ei saa unohtaa niitä, eivät saa päästä kuin koira veräjästä!

  Plusääni(18)Miinusääni(2)
 4. Eikö olisi aika löydä päät yhteen ja päättää tämä raiskaus ja alistus paska!!!!! Yksikin somalin raiskaama viaton nainen, jota vanhemman ovat kasvattaneet ja uhranneet tuhanseja tunteja ( satoja tuhansia euroja) ja satoja tunteja olemaan hyvä ihminen yhteiskunnalle ja kouluttaneet!!! Niin sitten löytyy joukko raiskattuna ja tapettuna metsästä :)! Vittu jossain raja menee!!! Kiitos saatanallle!!! Mikä ihmisiä vaivaa! Vallankumous on ainoa vaihtoehto!! Eikö tosiaan ole mitään liikkeitä tai järjerjestöjä jotka tätä vastustavat!

  Hitler oli aina oikeassa!! Oisi kunnia olla kuolla hänen allaan! Nyt suurin osa vammasista suomalaisista on valmis kuolemaan ”ISÄNMAAN” puolesta aivokuolleet idiootit! Kuinka paljon heidän pitää tappaa/tapattaa että ihmiset herää!! Vammanen kansa!!!! Vitun stubb, niinistö, soini, katainen, ahtisaari, räsänen ym saastaiset kristityiksi esiintyvät saatanan palvojat ovat valmiita tuhoamaan koko maan!! Vittu heillä viiiraa ja kansalla! Kuinka voitte äänestää mitää valta puoluetta!!! Saati onko mitään väliä äänestyksellä kun ovat manipuloituja tuloksia!!!

  Jotain pitää tehdä!!! Meidänlaisia netissä puhujia on paljon, mutta jos joku näyttää esimerkkiä olen mukana kuolemaan asti! Tämä on mennyt yli järjen koko touhu!!

  Plusääni(12)Miinusääni(1)
  1. Suomi tarvitsisi kipeästi Stalinin kaltaista johtajaa. jolla olisi lahja siivota degeneroitunut aines pois johtavilta paikoilta, rahvastakaan unohtamatta. Vallankumous käyntiin ”juutalvallan” alas ajamiseksi. Jos Iosif olisi saanut elää, maailma näyttäisi nyt aika paljon(koRostan sanaa ”aika paljon”) paremmalta paikalta elää. Ei siksi, että hän olisi ollut hyvä ihminen ja pyrkinyt siihen, vaan siksi, että hänen suuren unelmansa seuraava vaihe olisi ollut lähettää juutalaiset Turuhanskiin, Vorkutaan ja muualle Siperiaan. Kuolema vaan tuli suurelle sosiopaatille aivan uuden vaiheen kynnyksellä. Vallankumouksen pääarkkitehdit asialla? Terveisiä täältä Pohjois-Pohjanmaan Jutkokylältä.

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
   1. Stalin tappoi juuri parhaat. Stalin oli juutalainen. On aurettava ajatus, että hän voisi ola jotain muuta. Koko juttu aiotusta juutalaisvainosta on valhetta. Muutamaa lääkäriä oli syytetty. Kun Stalin oli murhattu, heidätkin vapautettiin. Kaikki liittyi Kylmän sodan lavastamiseen.

    Plusääni(4)Miinusääni(0)
 5. Muistkaa SIRKKA HÄMÄLÄINEN joka oli mukana tuhoamassa suomen rahan luonnin oikeuttaa.
  ts. hämäläinen varmisti ettei suomen maa saa luoda omaa rahaansa vaan antoi oikeuden ekp.lle..

  Plusääni(15)Miinusääni(0)
 6. puhtaan rakkauden ja puhtaan tunteen vallankumous se olla pitää sanoo:

  Meidän pitää tehdä sydämmien vallankumous. Kirjoittaa täydestä sydämmestä ja ilman teeskentelyä. Eivät he kuuntele järkeä, mutta palava tunne ja täydellinen omistautuminen on heille mieleistä. On varottava yrittämästä maallista vallankumousta ennen kuin on tapahtunut sydämmien vallankumous. Tämä siksi että pahuus ei mitään niin himoitse, kuin päästä syyttämään hyviä ja tuhota heidät fyysisesti. Juuri kuten he tekivät Jeesukselle. Nyt meillä kuitenkin on voittanut, elävä Jumala, joka on valmis voittamaan ihmisten sydämmet hyvyyden puolelle. Nykyajan ihmisiä miellyttää sydänten vallankumous paljon enemmän kuin joku tylsä pohtiminen.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 7. Ohessa aiheeseen liittyvää keskustelua:

  http://jarmonevalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/200952-suomen-pankissa-asiantuntijuutta

  http://jaakkoimpola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/176077-laillistettu-rahan-vaarentaminen

  https://tyhmyri.wordpress.com/2014/11/30/yhteisvaluutta-tarkoittaa-sopimusyhteiskunnan-tuhoa-lukekaa-mita-draghi-oikeasti-sanoi/

  Tosin yksi ainoa ex-tv-juontaja/julkkis pesee nuo tyypit eduskuntavaalien äänimäärissä suvereenisti …

  Erään nettikirjoittelijan sanoin :

  ”Rahvas ei ymmärrä, miksi se äänestää, tai edes, missä on yhteiskunnallisten ongelmien syy. Rahvas ylläpitää omaa kurjuuttaan.

  On selvää, ettei rahvas kykene itse ohjaamaan itseään. Sen vuoksi rahvaalle ei tule suoda äänioikeutta valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa. Rahvas ei ymmärrä valtion asioidenhoitoa (raha- ja pankkijärjestelmä, vihollisten laatu ja toiminta, poliittiset huijaukset ja valheet jne.) eikä myöskään tarvittavien resurssien (henkilöt, materiaaliset puitteet) laatua. Jos rahvas äänestää, se äänestää summassa toisarvoisten seikkojen (hiusten kiharat, miellyttävä ääni, urheilusaavutukset, julkkiksena oleminen jne.) perusteella. Koska rahvas ylläpitää omaa kurjuuttaan valitsemalla juuri kurjistajansa jatkuvasti valtaan, Suomen olot eivät parane vaan pahenevat yleisen äänioikeuden myötä. Voidaan jopa sanoa, että jokainen rahvaan ääni on askel tuhoon. Yleisestä äänioikeudesta on siis luovuttava, ja tämä tarkoittaa kansanvallasta eli demokratiasta (vihollisen keksintö juuri maan tuhoamiseksi ja sen valtaamiseksi) luopumista. Demokratia tuhoaa Suomen vuorenvarmasti, koska rahvas on kyvytön hallitsemaan itseään.

  Turhaa ovat kaikki nykyiset ”oikeudet”: sananvapaus, vaalit, keskustelufoorumit, blogit, kansalaisliikkeet jne., sillä valta ei ole rahvaalla vaan kokonaan muualla, vihollisella ja sen edusmiehillä. Vihollinen antaa rahvaan riehua mielin määrin, koska rahvaalla ei ole vaikutusvaltaa mihinkään. Vihollisella on hallussaan raha- ja pankkijärjestelmä, joka takaa absoluuttisen vallan yli kaiken yhteiskunnassa, ja rahvaan riehunta jää täysin turhaksi.

  Onpa jopa niin, että rahvaan riehunta tuhoaa vain rahvasta itseään. Kuten yllä todettiin, rahvaan toiminta äänioikeuden haltijana johtaa vain rahvaan olojen huononemiseen, ja sama koskee kaikkia asioita. Mitä vapaammin rahvas saa toimia, sitä nopeammin yhteiskunta tuhoutuu. Se on helppo nähdä nykyisestä Suomesta ja sen ”keskustelusta”: kaikki vie maata yhä jyrkempään tuhoon yhä suuremmalla kiihkolla.

  Maata olisi hallittava järjellä, harkinnalla ja asioiden hallinnalla, ei rahvaan resursseilla, joita ovat kiihko, hillittömyys, röyhkeys, taidon ja harkinnan puute, oppimattomuus, ymmärtämättömyys ja moukkamainen yksinkertaisuus.

  Tiivistäen voidaan sanoa, että Suomessa vihollinen on nostanut rahvaan itsevaltiaan asemaan (demokratia), jotta rahvas sitten tuhoaa maan vihollisen puolesta.

  Koska Suomi on demokratia, vihollinen hallitsee Suomea, takuumiehenä rahvas. Tämä on jonkinlainen irvokas tuhoutumisautomaatti. Rahvas on väärässä, kun se luulee, että elämän ja yhteiskunnan tarkoitus on oikeus vapaaseen riehuntaan.

  Rahvaan tyrannia siis vie maan tuhoon.

  Varsin näppärästi vihollinen saa maan tuhottua, ilman suurempaa vaivaa.

  Lopuksi voidaan todeta, että koska vihollisella on raha- ja pankkijärjestelmän myötä kaikki valta Suomessa, Suomen eduskunta ja hallitus ovat täysin turhia. Niitä ei tarvita mihinkään, eivätkä ne pitkään aikaan ole tehneetkään mitään todellista (toimivat vain kumileimasimina vihollisen käskyjen toteuttamisessa). Selvää on, ettei Suomella ole minkäänlaista itsenäisyyttä. Itsenäisyyden kulissia ja mainittuja valtion elimiä (eduskunta, hallitus) itsenäisen päätöksenteon kulisseina pidetään yllä rahvaan harhauttamiseksi. Ja se on helppo tehtävä.

  Suomi on pelkkä irvokas kulissi. Tässä tragikomediassa narrin roolia vetää rahvas.
  5/2012″

  Lainaus päättyy.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Vähän kohtuuttomasti rokotettiin tuossa kirjoituksessa tätä ”rahvasta”. Oli sillä pointtinsa kuitenkin.
   Se on ajanut tämän asian niin väärilleen koska vihollinen hallitsee valtamediaa, Ylenkin pomo juoksee lukemieni juttujen mukaan bilderberg kokouksissa. Ja vihollisella on loputon määrä varallisuutta poliitikkojen korruptointiin. Ja ilmeisesti saatanallista juonikkuuttakin.

   Kansan syvät rivit eivät vielä tiedosta että heille syötetään seulan läpi ajettua ”totuutta”.
   Siksi mätävapaat julkaisut ovat arvokkaita. Joita tullaan kiittämään tulevaisuudessa. Koska uskon että valhe ei kanna loputtomiin nyky internet-aikana.
   Olisi myös tarvetta ihan paperiseen päivittäiseen ”mätävapaaseen” julkaisuun. Olen valmis laittamaan oman työpanoksen ja almuni tämän asian edistämiseksi. Kun taustani on teollisuudesta, on kykyni rajalliset tässä asiassa mutta jotain haluan tehdä!

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 8. Ministeri Raimo Sailasesta tuli euro- kriittinen !

  http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1440991231170

  ”Kansallisesta rahapolitiikasta on luovuttu. Nyt kansallisen finanssipolitiikankin alueella itsemääräämisoikeus kapenisi olennaisesti. Jyrki Kataisen (kok) hallitus kavensi finanssipolitiikan kansallista itsemääräämisoikeutta vähin äänin, eikä asiasta käyty juuri julkista keskustelua. Ajopuuna oltiin.

  Tämä ei saa toistua. On tarkkaan pohdittava, mikä on Suomen kansallinen etu.”

  Löytyy muitakin”kitisijöitä” :

  https://www.suomenuutiset.fi/eurolle-voimakasta-kritiikkia-talousasiantuntijoilta-maaraysvallasta-luovuttiin-vahin-aanin/

  Mutta Suomalaiseen tyyliin asia jäänee vain kitinäksi ja meuhkaamiseksi.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 9. Minulla on jotain kertoa teille !!! On suuri ilo sydämessäni, jonka haluan jakaa kaikkien kanssa. Nimeni on Caroline Webb Yhdysvallat. Minulla oli väärinkäsityksen rakastajani viime vuonna joka johti meidät hajottaa ja hän ei koskaan halunnut kuulla ääntäni uudelleen. Hän näki kauniin naisen, jonka hän löytää enemmän kauniimpi kuin minä, mutta ajan mittaan tapasin god Baalam Hän on suuri loitsu pyörän. Otin yhteyttä häntä läpi hänen sähköpostiosoitteensa ja selitti kaiken hänelle. Hän sanoi, että minun ei pitäisi huolestua, että rakastajani tulevat takaisin minulle polvillaan kerjäämässä anteeksiantoa ennen 24 hours.My suurin ilo on, että nyt hän todella tuli takaisin minulle ja putosi polvilleen kerjäämässä anteeksiantoa, ja tänään olemme onnellisia ja hän myös parantaa siskoni rintasyöpä. Onko sinulla mitään ongelmaa? huolehdi enempää, koska godbaalam voi tarjota kestäviä oikeinkirjoituksen ratkaisun ongelmia:
  Jos haluat ex takaisin.
  Haluat edistetään omassa toimistossa.
  Jos haluat parantua HIV, Syövät ja muita sairauksia.
  Haluatko olla rikas.
  Haluatko miehesi / vaimo on sinun ikuisesti.
  Jos tarvitset taloudellista tukea.
  Palauta te huijatuksi tai menettänyt rahaa takaisin.
  Jos haluat erota tai lopettaa avioero.
  Raskaus oikeinkirjoituksen raskaaksi vauva
  jos haluat voittaa huolestuttavaa oikeustapaukset
  Jos haluat saada cured HIV, Syövät ja paljon muuta
  Jos haluat voittaa lotossa
  Yhteydenotto Suuri godbaalam sähköpostitse:

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat