Torjuuko kapsaisiini syöpää?

Amerikan syöpäyhdistys arvioi, että vuonna 2017 ilmenee 1,68 miljoonaa uutta syöpätapausta ja yli 600 000 tulee kuolemaan.1 Siis kolme uutta tapausta ja yksi kuolema minuutissa joka päivä. Arvioiden mukaan viisi yleisintä diagnosoitua syöpää tulevat olemaan rinta-, keuhko-, eturauhas-, paksusuolen- ja ihosyöpä, mainitussa järjestyksessä.

Lihavuuden ja syövän välinen yhteys, ja se että syöpäsoluissa on paljon insuliinireseptoreita2, osoittaa, että sokeripitoinen ja runsashiilihydraattinen ruokavalio altistaa syövälle.

Teksasin MD Anderson Cancer –keskuksen tuore tutkimus osoitti merkittävän yhteyden sokerin ja joidenkin syöpien välillä, erityisesti rintasyövän.3

On arvioitu, että vuonna 2017 rintasyöpätapauksia todetaan enemmän kuin muita syöpiä, ja että sokerin osuus länsimaisessa ruokavaliossa jatkaa kasvuaan. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota ravintotottumuksiin, jotta voidaan alentaa riskiä ja nostaa hoidon onnistumisen todennäköisyyttä.

Mielenkiintoista kyllä, Saksassa Ruhrin yliopiston tuore tutkimus on havainnut positiivisen vaikutuksen chilipaprikan tulisen molekyylin ja erään aggressiivisimman rintasyövän muodon torjunnan välillä.4

Kaikki rintasyövät eivät ole samanlaisia

Rintasyöpä on kaikkein yleisin syöpä kaikilla roduilla ja etnisyyksillä. Kuitenkin sen jälkeen, kun on tehty läpimurtoja joiden avulla syöpäsolujen geneettiset markkerit on kyetty selvittämään, tutkijat ovat kyenneet luokittelemaan rintasyövät eri tyyppeihin ja myös suunnittelemaan tehokkaampia hoitomenetelmiä.

Vaikka rintasyövästä puhutaan kuin se olisi yksi sairaus, se voidaan luokitella eri tyyppeihin kasvaimen kohdan ja solutyyppien perusteella. Sekä diagnoosin että hoidon kannalta on tärkeää tietää kasvaimen sijainti (jos se on maitokanavissa tai rintakudoksen rauhasissa),  ja että onko se seinämissä tai onko se tyypiltään invasiivinen, ja onko nainen hedelmällisessä iässä vai ei.5

Biologisia markkereita käytetään myös arvioitaessa hoitovaihtoehtoja ja ennustetta. Näitä markkereita ovat muun muassa Luminaali A, Luminaali B, kolmoisnegatiivinen ja HER2 tyypit. Kolmoisnegatiiviset solut ovat alatyypeistä kaikkein aggressiivisimpia. Nimi tulee siitä, että kasvaimen solut eivät ilmennä progesteroni-, estrogeeni- ja HER2-reseptoreita.6

Kolmoisnegatiivisella alatyypillä on lukuisia alatyyppejä. Arviolta 15-20 prosenttia kaikista diagnosoiduista rintasyövistä on kolmoisnegatiivisia, joita ilmenee useimmin nuorilla naisilla ja afrikkalaisamerikkalaisilla naisilla.7

Suurin osa syövistä, jotka kehittyvät naisille joilla on BRCA1-geenimutaatio, on sekä kolmoisnegatiivisia että basaalisia. Tuoreessa tutkimuksessa tehtiin kokeita tällä kaikkein aggressiivisimmalla rintasyövän alatyypillä, kolmoisnegatiivisilla, basaalisilla kasvaimilla.

Syöpäsolut antautuvat kapsaisiinille

Tulisten chilipaprikoiden aktiivinen ainesosa on kapsaisiini, joka polttelee suussasi ja antaa paprikoille niille ominaisen pistävän tuoksun. Tuoreen tutkimuksen mukaan kapsaisiini myös estää rintasyöpäsolujen kasvua.8

Tutkijat käyttivät aggressiivisia kolmoisnegatiivisia rintasyöpäsoluja ja tekivät kokeita arvioidakseen kapsaisiinin vaikutusta kasvainsoluihin.

Ryhmä ensin varmisti olfaktorireseptorien, joita kutsutaan TRPV1-ionikanavaksi, läsnäolon kasvainsoluissa, jotka kapsaisiini ja raikkaan meriveden tuoksu normaalisti aktivoi. Seuraavaksi nämä reseptorit aktivoitiin lisäämällä kapsaisiinia soluviljelmiin useiden tuntien tai päivien ajan.9

Tämän seurauksena kasvainsolut alkoivat jakautua paljon hitaammin, ja niitä alkoi kuolla suuria määriä.10 Selviytyneet solut myös menettivät kyvyn liikkua nopeasti ja lähettää etäpesäkkeitä tai kehittää uusia kasvustoja pääpesäkkeen ulkopuolelle.

Viimeisimmät tutkimukset ovat osoittaneet kapsaisiinin jakautumista estävän vaikutuksen, mutta molekyylitason selitystä solujen kuolemalle ei ole selvitetty.11

Olemassaolevat tutkimukset ovat myös ehdottaneet, että TRP-kanavilla on merkittävä syöpäsolujen kasvuun vaikuttava rooli. Yksi näistä reseptorikanavista oli olfaktorinen, TRPV1.

Viimeisimmän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kuinka TRP-kanavien ilmentyminen rintasyöpäsoluissa vaikuttaa solujen kasvuun, ja kuinka tietoa voidaan hyödyntää hoidossa. Toinen tutkimuksen vetäjistä, Lea Weber, kommentoi:12

”Tässä tutkimuksessa pyrimme selvittämään millaisia TRP-kanavia erityyppisissä rintasyövän alatyypeissä on ja tutkimaan TRPV1-ligandin vaikutusta rintasyövän etenemiseen.

Tietääksemme ei ole suoritettu yhtäkään suuren mittaluokan vertailututkimusta TRP-kanavien ilmentymisprofiileista rintasyöpäsolulinjoilla.

Kokeissamme havaittiin merkittävä solujen proliferaation vähentyminen sen jälkeen, kun solut oli altistettu kapsaisiinille. Tulokset olivat yhteneväisiä muiden tutkijoiden tulosten kanssa, jotka osoittivat huomattavan laskun MCF-7-rintasyöpäsolujen kasvunopeudessa kapsaisiinialtistuksen jälkeen.”

Inkiväärin ja chilipaprikan yhdistäminen voi tehostaa syöpää torjuvaa vaikutusta

Vaikka kapsaisiini on itsessään voimakas molekyyli, yhdessä 6-gingerolin kanssa, jota on raa’assa inkiväärinjuuressa, siitä tulee entistä tärkeämpi terveydellesi. Tuoreessa tutkimuksessa tutkijat havaitsivat, että hiirillä, jotka olivat alttiita keuhkosyövälle, diagnooseja tehtiin vähemmän kun niitä ruokittiin kapsaisiinin ja 6-gingerolin yhdistelmällä.13

Yhdessä kemikaalit kykenivät entistä voimakkaammin sitoutumaan reseptoreihin, jotka ovat vastuussa kasvainsolujen kasvusta. Koe-eläimillä tämä kyky heikensi keuhkosyövän kykyä kasvaa. Tutkimuksen aikana tutkijat ruokkivat yhdelle ryhmälle pelkkää kapsaisiinia ja toiselle pelkkää 6-gingerolia ja kolmannelle kahden yhdistelmää.

Tarkastelujakson aikana kaikille kapsaisiinia saaneille hiirille kehittyi keuhkokasvaimia, puolelle 6-gingerolia saaneista hiiristä kehittyi keuhkokasvaimia, mutta vain 20 prosentille molempia saaneista hiiristä kehittyi syöpä.14

Kuitenkin inkiväärillä ja kapsaisiinilla itsessään on voimakkaita terveysvaikutuksia. Inkivääriä on käytetty kauan lievittämään leikkauksiin liittyvää pahoinvointia15 ja aamupahoinvointia17 sekä kemoterapiassa.

Anti-inflammatoriset vaikutukset ovat helpottaneet monien ihmisten kipua, joka johtuu nivelrikosta.18 Koska inkivääri lisää ruoansulatuskanavan liikehdintää, sitä on käytetty kroonisten ruoansulatushäiriöiden hoidossa.19

Inkiväärillä on muita terveysvaikutuksia, se esimerkiksi lievittää merkittävästi kuukautishäiriöihin liittyvää kipua20, alentaa kolesterolitasoja21 ja tehostaa aivotoimintaa.22

Myös kapsaisiinin suotuisien vaikutusten lista on pitkä, se esimerkiksi estää kivun siirtymistä, mikä voi auttaa ehkäisemään päänsärkyä ja ehkäisemään tulehdusta kehossa.23 Chilipaprikoissa on myös enemmän C-vitamiinia kuin appelsiineissa, jolla on immuunijärjestelmää tukeva vaikutus.24

Ruokavalio ja ravinteet vaikuttavat sairastumisalttiuteen

Kamppailtuaan itse syövän kanssa, tri Gary Fettke ymmärsi kuinka ravinto vaikuttaa syöpään, ja kuinka tärkeää on syödä runsaasti hyviä rasvoja ja vähän imeytyviä hiilihydraatteja (hiilihydraattien kokonaismäärä, josta vähennetään kuidun määrä).

Tällä videolla Fettke kertoo syövän aineenvaihdunnasta ja kuinka tieto auttaa estämään epänormaalia kasvustoa ja auttaa niitä, joilla sitä on jo ilmennyt.

Tiivistettynä, tutkijat ovat aiemmin arvelleen, että syöpä johtuu haitallisista geneettisistä muutoksista. Näitä muutoksia syntyy kuitenkin vasta kun mitokondriot ovat vaurioituneet. Tämä toimintahäiriö on kaikkien sairauksien ydin, minkä vuoksi mitokondriot ovat keskeisiä kaikissa hyvinvointiin ja sairauksien ehkäisyyn tähtäävissä strategioissa.

Mitokondriot tuottavat energiaa soluissa aerobisesti. Hapen läsnäollessa syöpäsolut tuottavat maitohappoa, jota syntyy tavallisesti anaerobisen energiantuotannon tuotteena. Otto Warburgin mukaan nimetty Warburg-ilmiö ehdottaa, että syöpäsolut käyttävät polttoaineena sokeria, eivätkä ne kykene hyödyntämään rasvaa. Tavalliset solut voivat käyttää joko sokeria tai rasvaa, mutta syöpäsolut pääasiassa vain sokeria.

Koska syöpä voidaan luokitella tarkasti mitokondrioiden aineenvaihduntataudiksi, hyvä puoli on se, että voit optimoida mitokondrioiden toimintaa elämäntapavalinnoilla ja näin pienentää mahdollisuutta sairastua syöpään tai nostaa hoidon onnistumisen todennäköisyyttä.

Tulehdusprosessi on keskeinen tekijä sairauksissa, ja sitä aiheuttavia syyllisiä ovat monityydyttämättömän rasvat, transrasvat, keinotekoiset ainesosat ja sokeri kaikissa muodoissaan, myös puhdistetut viljat ja isoglukoosi. Vähentäessäsi hiilihydraattien kokonaismäärää, tulehdus laskee, ja kun tulehdus häviää, kehosi kykenee parantumaan.

Syöpä tarvitsee glukoosia polttoaineeksi ja rakennusaineita ympäröivistä soluista kukoistaakseen. Prosessi, jota syöpä käyttää vallatessaan ympäröiviä kudoksia, tunnetaan käänteisenä Warburg-ilmiönä, joka nojaa vetyperoksidin tuotantoon, jonka laukaisee vapaat happiradikaalit ja vesi. Fettke kertoo näistä prosesseista videolla. Nämä käsitteet tarjoavat pohjan uudenlaisille syövän ehkäisy- ja hoitostrategioille.

Kuinka syöpää kannattaisi torjua

Syöpäseulontaa pidetään usein parhaimpana ”ennaltaehkäisynä” eri syöpätyyppejä vastaan. Mutta varhainen diagnoosi ei ole sama kuin ennaltaehkäisy. Ja osa seulontamenetelmistä aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Uskon että suurin osa syövistä voitaisiin ehkäistä noudattamalla kurinalaisesti yksinkertaisia maalaisjärkeen perustuvia elämäntapavalintoja, joita ovat muun muassa seuraavat:

Syö aitoa ruokaa

Vältä prosessoituja elintarvikkeita ja sokeria, jotta et ruokkisi syöpäsoluja. Rajoita monityydyttymättömien öljyjen ja transrasvojen käyttöä tai luovu niistä kokonaan. Rajoita proteiininsaantia 1 grammaan rasvatonta painokiloa kohden. Syö enemmän tuoreita luomukasviksia (saat antioksidantteja) rajoittaaksesi vapaiden radikaalien aiheuttamia vaurioita ja rasvaa korkealaatuisista luomulähteistä, kuten avokadosta, raakavoista, siemenistä, pähkinöistä ja kaakaonibreistä.

Syö viimeinen ateriasi viimeistään kolme tuntia ennen nukkumaanmenoa

On olemassa vankkaa näyttöä, joka osoittaa, että mitokondrioiden ruokkiminen silloin, kun et tarvitse energiaa, kasvattaa elektronien vuotoa, joka vapauttaa reaktiivisia happispesieksiä (vapaita radikaaleja), vahingoittaa mitokondrioita ja lopulta nukleaarista DNA:ta.25

On myös olemassa viitteitä siitä, että kaikkien syöpäsolujen mitokondriot ovat vahingoittuneet, joten ennen nukkumaanmenoa syöminen on viimeinen asia joka tulisi tehdä.26

Optimoi D-vitamiinitasosi

D-vitamiini vaikuttaa käytännössä kaikkiin soluihin ja on yksi luonnon tehokkaimmista syöpäsotureista. D-vitamiini kykenee jopa siirtymään syöpäsoluun ja laukaisemaan apoptoosin (solukuolema).27 D-vitamiini toimii synergiassa kaikkien tuntemieni syöpähoitojen kanssa ilman minkäänlaisia haittavaikutuksia.

Rajoita proteiininsaantia

Tuoreet tutkimukset ovat korostaneet mTOR-reitin tärkeyttä, sillä aktivoituessaan se kiihdyttää syöpäsolujen kasvua.28,29

Jotta proteiiniaineenvaihdunnassa käytettyä reittiä saataisiin hillittyä,30 uskon, että on viisasta rajoittaa proteiininsaantia 1 grammaan rasvatonta painokiloa kohden, tai vähän alle puoli grammaa proteiinia rasvatonta paunaa kohden. Suurimmalle osalle ihmisistä tämä tarkoittaa noin 40-70 grammaa päivässä.

Pidä paino terveissä rajoissa

Tämä tapahtuu omalla painollaan kun noudatat vähähiilihydraattista ja runsaasti terveellisiä rasvoja sisältävää ruokavaliota ja liikut säännöllisesti. On tärkeää pudottaa ylimääräinen kehonrasva pois, koska rasva tuottaa estrogeenia ja ylipainoisilla esiintyy enemmän syöpää.31

Liiku säännöllisesti

Yksi ensisijaisista syistä miksi liikunta alentaa syöpäriskiä johtuu siitä, että se laskee insuliinitasoja ja säätelee leptiinireseptoreita – kaksi tehokasta tapaa torjua tulehdusta ja syöpäsolujen kasvua.

Liikunta laukaisee apoptoosin (ohjelmoitu solukuolema), joka saa syöpäsolut kuolemaan.32 Liikunta voi myös auttaa alentamaan estrogeenitasoja, mikä selittää miksi se on erityisen tehokas estrogeenireseptoripositiivista rintasyöpää vastaan.33 Liikunta myös lisää mitokondrioiden määrää, mikä on tärkeää syövän torjunnassa.34,35

Herkistää insuliini- ja leptiinireseptoreita

Paras ja kaikkein tehokkain tapa herkistää insuliini- ja leptiinireseptoreita on välttää sokeria ja viljoja ja rajoittaa ei-kuitu-hiilihydraatteja alle 100 grammaan päivässä, myös liikunnasta, erityisesti korkean intensiteetin intervalliharjoittelusta (HIIT) on apua.

Luovu fermentoimattomista soijatuotteista

Fermentoimaton soija sisältää runsaasti kasviestrogeeneja eli fytoestrogeenaja, jotka tunnetaan myös isoflavoneina. Joissain tutkimuksissa soija vaikuttaa toimivat yhdessä ihmisestrogeenin kanssa, mikä lisää rintasolujen jakautumista, mikä kasvattaa mutaatioiden ja syöpäisten solujen riskiä.36

Pidä Omega-3:n ja Omega-6:n välinen suhde 1:1

Sisällytä päivittäiseen ruokavalioosi runsaasti korkealaatuisia eläinperäisiä omega-3-rasvoja nauttimalla korkealaatuista, ei-myrkyllistä kalaa tai ravintolisänä korkealaatuista krilliöljyä. Amerikkalainen normaaliruokavalio sisältää yleisesti ottaen paljon omega-6-rasvoja, joita tasapainottamaan tarvitaan omega-3-rasvoja, jotta syövän todennäköisyys olisi pienempi.37

Käytä kurkumiinia

Tämä on kurkuman aktiivinen ainesosa, ja suuret määrät voivat olla hyödyksi syöpähoitojen tukena. Sillä on esimerkiksi osoitettu olevan suuri terapeuttinen potentiaali rintasyövän metastaasien ehkäisyssä.38 On tärkeää tietää, että kurkumiini ei yleisesti ottaen imeydy kovinkaan hyvin, joten olen koonnut imeytymistä parantavia vinkkejä tänne.

Vältä alkoholia

Rajoita alkoholin käyttöä tai luovu siitä kokonaan, sillä se on tunnettu karsinogeeni.39

Vältä elektromagneettisia kenttiä

Vältä altistumista elektromagneettisille kentille (EMF). Vie kännykkä ja lämpöpeitteet pois makuuhuoneesta ja siirrä herätyskello toiselle puolelle huonetta.

Vältä korvaushoitoja, joissa käytetään synteettisiä hormoneita

Jos sinulla on muita rintasyövän riskitekijöitä, synteettiset hormonit nostavat riskiä. Useat erityyppiset rintasyövät ovat estrogeenireseptoripositiivisia. Journal of the National Center Institutessa julkaistussa tutkimuksessa rintasyövän esiintyvyys laski samaan tahtiin hormonikorvaushoitojen vähentyessä.

Jos kärsit vakavista vaihdevuosioireista, bioidenttisestä hormonikorvaushoidosta voi olla apua. Siinä käytetään hormoneita, jotka ovat rakenteeltaan identtisiä kehosi tuottamien kanssa, eivätkä ne sekoita elimistön toimintaa. Se on huomattavasti turvallisempi vaihtoehto.

Vältä BPA:ta, ftalaatteja ja muita ksenoestrogeeneja

Näissä yhdisteissä on estrogeenia muistuttavia kemikaaleja, ja ne on yhdistetty kohonneeseen rintasyöpäriskiin.40

Varmista riittävä jodin saanti

Vahvat todisteet yhdistävät jodin puutostilan tiettyihin syöpiin. Tri David Brownstein, 41 Iodine: Why You Need it, Why You Can’t Live Without it –kirjan kirjoittaja, tukee jodin käyttöä rintasyöpään.

Itse asiassa sillä on voimakas syöpä torjuva vaikutus, ja sen on osoitettu aiheuttavan solukuolemia rinta- ja kilpirauhassyöpäsoluissa. Jos haluat tietää enemmän aiheesta, suosittelen lukemaan Brownsteinin kirjan.

Olen tutkinut jodia jo jonkin aikaa sen jälkeen kun haastattelin Brownsteinia, sillä uskon että suurin osa hänen väitteistään pitää täysin paikkansa. En ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että hänen ehdottamansa annostelu on ihanteellinen. Uskon että se on 5-6 kertaa sopivaa määrää suurempi.

Grillaa lihaa vähemmän ja vältä kärventämästä

Hiiltynyt tai liekitetty broilerin liha on yhteydessä kohonneeseen rintasyöpäriskiin. Akryyliamidi – karsinogeeni, jota muodostuu kun tärkkelyspitoisia ruokia paistetaan, paahdetaan tai uppopaistetaan – on myös yhdistetty kohonneeseen syöpäriskiin.

 

Lähde: Mercola.com

Lue myös:

Kapsaisiini – luonnonmukainen apu päänsärkyyn ja hengitystievaivoihin
Cayenne-pippurista apu syöpään, ruoansulatusvaivoihin, sydänongelmiin ja moneen muuhun
Mausteiset ruoat pelastavat sydäntaudeilta
Mausteiden mahti: inkivääri

1 kommentti

  1. Kaikki paprikat torjuvat, kuten kaalitkin ja sipulit. Kurkuma ja mustapippuri sekä kalkkuna ja pinaatti. Niin että oppia ikä kaikki.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat